HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Timo Aho 2014 HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT LUENTOMONISTE 1. Hanketalouden peruskäsitteet Ajankäytön jaottelu Materiaalimenekin käsitteet Konekapasiteetit Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet Laajuuskäsitteet Nimikkeistöt Tiedostot Tuotemallipohjainen kustannusarviolaskenta 4D Hankekustannuslaskenta Hankekustannuslaskenta vaiheet Kustannusarvio Tarjous Tavoitearvio Työnaikainen tarkkailulaskenta Jälkilaskenta Aikataulut ja toimintaverkot Jana-aikatalu Paikka-aikakaavio Tuotantoaikakaavio Toimintaverkot ja aikataulut Toimintaverkkomenetelmän vaiheet Gant-kaavio Resurssien suunnittelu D-6D suunnittelu Hankkeen taloushallinta ja hankkeen ajallisen ohjauksen perusteet... 37

2 2 1. Hanketalouden peruskäsitteet Peruskäsitteitä ovat : ajankäytön, materiaalimenekkien, konekapasiteettien ja laajuuden yksikäsitteiset määrittelyt. Niitä käytetään kustannusten ja kestoaikojen laskentaan. Lähtötietoina on nimikkeistöjärjestelmät (nimikkeistö antaa rakennusosalle nimen), määriteltäviä tietoja ovat resurssit, kapasiteetit ja suoritteet ja mittausperusteet. Hanketalouden ydinasioita käytetään toiminnanohjausjärjestelmissä (=ERP= Enterprise Resource Planning) yritystasolla. 1.1 Ajankäytön jaottelu Perusaika Menetelmän lisäaika Työvuoron lisäaika Työvaiheen lisäaika Pienet erilliset työ T1 TL1 TL2 (Pienhäiriöt) TL 3 (Suurhäiriöt) vaiheet - alle tunnin keskey- T3p Menetelmäaika tykset - yli tunnin keskey- T2 - työehtosopimuksen tykset (1 h) tauot - odotustyö Työvuoroaika Työnsuunnittelu T3 Työvaiheaika T4 Kustannusarviolaskenta Kuva 1. Ajankäytön jaottelu T 1 Perusaika, työhön käytetty aika TL 1 Menetelmän lisäaika johtuu valitusta menetelmästä T 2 = T 1 + TL 1 Valitulla menetelmällä työhön käytetty aika TL 2 työvuoron lisäaika koostuu pienhäiriöt, alle 1h tuo tannonkatkoksista ja TES:n mukaisista tauoista T 3 = T 2 + TL 2 Työvuoroaika on varsinainen työaika ilman keskeytyk siä. TL 3 Työvaiheen lisäaika eli suurhäiriöt, yli tunnin (1 h) keskeytykset, esim. odotusajat. T 3 p Pienet erilliset työvaiheet, jotka ovat välttämättömiä työvaiheen aikaansaamiseksi. T 4 Työvaiheaika on kokonaisaika, joka kohdistetaan työn tekemiseen. Sitä käytetään kustannusten arvioinnissa. 1.2 Materiaalimenekin käsitteet

3 3 Materiaalinkäytön ja valvonnan avuksi on määritelty seuraavat käsitteet Työmaamenekki M5 Kustannusarviolaskenta Työvaihemenekki M4 Hankinnat Työmaalisä Menetelmämenekki M3 Työvaihelisä ML 4 ML3 Rakenneteoreettinen Menetelmämenekki M2 lisä ML 2 Kokonaishukka Kuva 2. Materiaalin käytön jaottelu M2 Teoreettinen menekki saadaan mittaamalla ainemäärät suunnitelma-asiakirjoista tai suoraan tuotetietomalleista kun käytetään tuotemallipohjaisia suunnitteluohjelmistoja. ML2 Menetelmälisä on menetelmä- ja teoreettisen mekin erotus. Työskentelytavoista johtuen aiheutuu lisämateriaalitarvetta. M3 Menetelmämenekki on valmistusdimensiot huomioon ottava kohtuullinen materiaalimenekki, jolla ko. menetelmällä työ voidaan tehdä ML3 Työvaihelisä on työvaihe- ja menetelmämenekin erotus, johon kuuluvat sopimattomista työtavoista ja materiaalin valmistusdimensioista, laadun vaihteluista sekä tuhlaavasta käytöstä aiheutuva menekkilisä. M4 Työnvaihemenekki on työvaiheeseen käytetyn materiaalin materiaalin kokonaismenekki, kun työ on kerran tehty ML 4 Työmaalisä on materiaalin katoamisesta, tuhoutumisesta, työn uudelleen tekemisestä aiheutuva huolimattomuuslisä. M5 Työmaamenekki on työkohteessa käytetty ja kyseiseen työhön kohdistettava kokonaismateriaalimäärä. 1.3 Konekapasiteetit Kapasiteetilla tarkoitetaan työmäärää aikayksikköä kohti.

4 4 K1 Peruskapasiteeti K2= a1xk1 Menetelmäkapasiteetti K1-K2 K3= a2xk2 Käyttökapasiteetti K2-K3 K3-K4 K4 = a3xk3 Työvaihekapasiteetti Kuva 3. Rakennuskoneiden kapasiteetit K1 Peruskapasiteetti on käytetty työsaavutus jaettuna perusajalla esim m3 /h (T1) K2 K3 K4 Menetelmäkapasiteetti on työmäärä jaettuna menetelmäajalla Työvuorokapasiteetti on työmäärä jaettuna työvuoroajalla Työvaihekapasiteettiin on käytetty työmäärä jaettuna työvaiheajal la Peruskapasiteettia käytetään eri koneiden teknisessä vertailussa. Menetelmämäkapasiteettia käytetään koneiden ja työvälineiden vertailuissa ja tahdistuslaskelmissa. Työvuorokapasiteettia käytetään tavoitearvion (= tuotannon tarkempaan suunnitteluun perustuva kustannusarvio) ja alustavan aikataulun laadinnassa. Työvaihekapasiteettia käytetään kustannusarvion laadinnassa ja tuotantonopeuden suunnittelussa. 1.4 Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet Maa- ja kalliomassoista käytetään seuraavia tilavuuskäsitteitä ja massakertoimia. y1 K1 K2 Y2 Y1 = Ryöstökerroin Kuva 4. Ryöstökerroin

5 5 K1= Löyhtymiskerroin K2 = Tiivistymiskerroin Y2 = Täyttökerroin Kuva 5 Täyttökerroin m3ktr kiintoteoreettinen kuutiometri on maan tai kallion tilavuus luonnontilassa teoreettisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. m3ktd kiintotodellinen kuutiometri (m3ktr+ryöstö). Todellinen kiintotilavuus todellisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. m3itd irtokuutio (m3ktd + löyhtyminen). Todellinen irtotilavuus jossakin käsittelyvaiheessa m3rtd rakennetodellinen kuutiometri (m3itd + tiivistyminen). Todellinen rakennetilavuus rakenteessa todellisten poikkileikkausten mukaan mitattuna ja laskettuna. m3rtr rakenneteoreettinen kuutiometri (m3rtd + hukka). Teoreettinen rakenne tilavuus maa- ja kalliorakenteessa teoreettisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. y1= Ryöstökerroin = m3ktd/m3ktr K1= Löyhtymiskerroin= m3itd/m3ktd K2= Tiivistymiskerroin = m3rtd/m3itd Y2= Täyttökerroin = m3rtr/m3rtd

6 6 Esim. Leikkauksen löyhtyminen ryöstö löyhtyminen yhdistelmä kääntäen y1 k1 y1*k1 1/(k1*y1) Materiaali m3ktr-m3ktd m3ktd-m3itd m3ktr-m3itd m3itd-m3ktr Sa 1,05 1,60 (1 1,68 0,60 Si 1,06 1,50 1,58 0,63 HHk 1,05 1,30 1,37 0,73 Hk 1,05 1,25 1,31 0,76 KHk 1,10 1,25 1,38 0,73 Sr 1,15 1,15 1,32 0,76 HkMr 1,10 1,35 1,49 0,67 Murske 1,10 2,00 2,20 0,45 Louhe 1,10 1,75 1,93 0,52 Kuva 6. Leikkauksen löyhtyminen Massakertoimien tuntemuksella on suuri merkitys maarakennusurakoiden hinnoittelussa. 1.5 Laajuuskäsitteet Huoneala (hum2 ) on ala, jota rajoittaa huonetta ympäröivät seinät tai seinien ajatellut jatkeet Huoneistoala (htm2) on ala jota rajaa huoneistoa ympäröivien seinien ja huoneistossa olevien kantavien rakenteiden ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien sisäpuoliset pinnat. Kerrostasoala (ktm2) on pinta-ala jota rajaa kerrostasoa rajaavat ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajatellut jatkeet ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien kohdalla. Kerrosala (kem2) on rakennuslain määrittelemä rakennusoikeudellinen ala, johon kuuluvat kerrostasoalana pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat. Bruttoala (brm2) kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Se on kaikkien kerrostasoalojen summa riippumatta, missä ne sijaitsevat tai mikä on kerrostason sisältämän huoneen käyttötarkoitus tai onko ne kylmiä tai lämpimiä tiloja.

7 7 1.6 Nimikkeistöt Nimikkeistö on tiedon jäsentelystandardi. Nimikkeistö sisältää koodin ja nimikkeen. Rakennusalalla on kolme nimikkeistöä TALO 80: Rakentamisosat, kustannuslajit, suoritusryhmät. Selkeä ja laajasti käytössä TALO 90 ja Talo 2000: Tila-, hanke-, työlaji- ja panosnimikkeistö. Uudempi, käyttö on laajenemassa INFRA 2006 nimikkeistö, uusi Infra-alan nimikkeistö. Kunnilla on myös omat laskentatoimen nimikkeistönsä. Nimikkeistötyö on pitkäjänteistä sisäänajoa rakentamisen taloudessa ja nopeat muutokset eivät ole mahdollisia Kiinteistöjen ylläpidossa on käytössä kirjapitoasetuksen mukainen kuluryhmittely ja KH nimikkeistö (Kiinteistönhoitotiedoston mukainen ryhmittely (KH - tehtävät, kohteet, kustannuslajit) Elinkaarivastuuhankkeiden lisääntyessä po. kustannuserät otettaneen tarkemmin huomioon hankinnoissa. 1.7 Tiedostot Kustannus ja menekkitiedostot ovat pääosin yrityssalaisuuksia. Julkisia materiaali- ja menekkitiedostoja sekä kustannustiedostoja ovat RT tuotantotiedostokortisto (RATU kortisto) TS kortisto on tien ja sillan rakennuksen kortisto Sillankorjauksissa käytetään SILKO kortistoa Infra RYL (infrarakennustyön yleiset laatuvaatimukset) Kiinteistö RYL valmistumassa Rapal Oy:n Infra.net. Tietoja hankkeen ohjelmavaiheen, kaavavaiheen ja suunnitelmien kustannuksista. Verkkotietopalvelu (www.infra.net). Talonrakennuksen kustannustietokirja (Haahtela)

8 8 Käyttöesimerkkejä TS tiedostosta: 1. Raivaustyö: Työn osittelu 2,. Työsaavutukset 3. Laskentarutiini

9 9 4. Esimerkki aikalaskennasta Tuoterakennemenettelyt (teollisuudessa). Standardikustannuslaskennan avulla laaditaan tuote- ja panosrakenteita. Suunnittelija määrittelee tuotteen suunnitteluratkaisun ja panosrakenteen. Panosrakenne kuvaa yrityksen tuotantomenetelmän vaatimat panokset

10 10 Rakentamisosa Suorite Panos Muottityö Antura A Lautamuotti Lauta 22x100 Soiro 50x 100 B Betonointi Betonityö C Raudoitus Betoni Raudoitustyö harjateräs - A 500 H - 12 mm Kuva 7. Rakennusalan tuoterakenteen muodostamisen periaatteet 2. Tuotemallipohjainen kustannusarviolaskenta 4D Tuotemalleihin lisätään kustannustiedot. Kustannustiedot ovat standardimuodossa. Tavoitteena olisi kustannustietojen jatkuva, mielellään reaaliaikainen ajantasaisuus. 1. Mallinnus: massa, alustava pohjaratkaisu, massa, julkisivu Kuva 8. Alustavat muodot 2. Linkitys: Reseptien lataaminen

11 11 (Tuotestandardikirjastosta kullekin tuotteelle on määritelty tuotteen ominaisuudet ja panosrakenteet, standardi on tuotteen resepti) Kuva 9a. Alustavat kustannukset

12 12 Kuva 9 b. Rakennusosanimikkeet, määrät kapasiteetit ja kestot Kuva 9c. Rakennusosapohjaiset menekit ja kustannukset Tietomallien avulla lasketut kustannukset täytyy pitää ajan tasalla.

13 13 Ajan tasalla pito perustuu standardikustannuslaskennan määräerojen ja hintaerojen seurantaan. Korjaukset toteutetaan seuraavasti. Määräero = (SM-TM)*TH, (1) missä SM on standardimäärä TM toteutunut määrä TH toteutunut hinta Hintaero= (SH-TH)/TM, (2) missä SH on standardihinta TH toteutunut hinta TM toteutunut määrä 3. Hankekustannuslaskenta Kokonaisuus

14 14 Kustannustarkkailu Tarjouslaskenta Kustannusarviolaskenta Kustannus Tuotannon suunnittelu Tavoitearvio Hinta Jälkilaskenta -lopputulos -taltiointi Työaikatarkkailu -kustannukset -Poikkeamat Tarkkuusvaatimus 3-5 % Tiedon keruu -jatkuva kirjaus -tarkennettu kirjaus ym. Kuva 11. Hankekustannuslaskennan kokonaisuus (Kiiras)

15 15 Projektinjohtamisen edellyttää hankkeen osittelua hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Osakokonaisuuksia ovat projektin kokonaishallinta: projektisuunnitelman teko ja toteutus, muutosten hallinta aikahallinta: tehtävien määrittäminen. tehtäväjärjestys, tehtävien keston arviointi, aikataulujen tekeminen, projektinajallinen ohjaus laadunhallinta: laadun suunnittelu, varmistus ja ohjaus viestintä:viestinnän suunnittelu, informaation jakaminen, suoritusten raportointi, projektin päättämisen raportointi projektin laajuuden ja tavoitteiden hallinta: projektin lähtötiedot, laajuuden ja tavoitteiden osittelu, projektin osittelu, laajuuden ja tavoitteiden varmentaminen, laajuuden muutosten hallinta Projektin kustannusten hallinta: resurssisuunnittelu, kustannusten arviointi, kustannusten budjetointi, projektin kustannusohjaus projektin organisointi ja henkilöstön kehittäminen Organisaation suunnittelu, henkilöstön hankinta, henkilöstön kehittäminen projektin riskien hallinta: riskien tunnistus, riskien arviointi, riskeihin vastaamisen suunnittelu, riskien vastaamisen ohjaus (Kankainen & al s 112) 3.1 Hankekustannuslaskenta vaiheet Suunnittelun ohjaus: tavoitehinta, viitekohdehinta, rakennusosaarvio Tarjous: Kustannusarvion laadinta Rakentaminen: tavoitearvio (malli hankkeen resurssien käytölle, täydentäminen tehtäväsuunnittelun avulla), tarkkailulaskenta seura toteutumista, jälkilaskenta kerää tietoja ja vertailee niitä tavoitearvioon. Niistä muodostetaan standardeja 2.2 Kustannusarvio Kustannusarviolaskennan tehtävät (Eramo,Hynynen, Kiiras)

16 16 TUOTESUUNNITELMAT KOKONAISUUKSIEN MÄÄRITYS NIMIKKEISTÖN TÄSMENNYS MÄÄRÄLASKENTA JA (TAS) NIMIKE. NIMIKE MÄÄRÄ ::::::::: ::::::: HINNOITTELU VIITEKOHDE NIMIKE MÄÄRÄ YKS.KUST. ::::::::::: ::::::::: ::::::: ::::::::: :::::::: TILASTO HINNOITTELUN LASKENTA - NIMIKE KUSTANNUS ::::::::: :::::::: RUTIINI ::::::::: :::::::::::::: ERILLISLASKELMA ::::::::: ::::::: TARKASTUS TIIVISTELMÄ :::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: STANDARDI Kuva 12. Kustannusarviolaskennan tehtävät 1. Tuotesuunnitelman perusteella: kokonaisuuksien määrittämisen ja nimikkeistön täsmentämisen. Lähtötietoihin tutustuminen, pohjatutkimukset, vastuut, urakkarajat, tekniset ja juridiset asiakirjat. Kohdekohtaisia juridisia asiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje ja urakkaohjelma: Urakkaohjelma täsmentää urakoitsijan suoritusvelvollisuuden rajoja, selventää tarjoushintaan vaikuttavia tekijöitä olosuhteita, urakkamuodosta, kohteesta eli työmaaolosuhteet ja vastuunjako selvennetään, liite 1). Urakkarajaliite (liite 2) tarkentaa suoritusten liittymäkohdat, jos työmaalla työskentelee useita urakoitsijoita. Yleisiä juridisia asiakirjoja ovat YSE ja sopimuslomakkeet. Teknisiä asiakirjoja ovat määräluettelot, selostukset. Selostukset kuvaavat sitä mitä tehdään. Piirustukset kuvaavat kohteen, ja vastaavat kysymykseen mitä tehdään. Yleisiä teknisiä asiakirjoja ovat normit, RYL, standardit ja ohjeet

17 17 2. Määrälaskenta ja alustavan työnsuunnittelu (TAS), Määrälaskenta on työläin vaihe. Moninkertainen laskenta tulee rakennuttajan kustannukseksi. Usein rakennuttaja laskee määrä valmiiksi, jota urakoitsijan tulee noudattaa. Tarjoukseen liitetään myös yksikköhintaluettelu lisä- ja muutostöistä. 3. Hinnoittelu. Hinnoittelu voi perustua joko erillislaskelmaan tai standardiin. Sisältää kustannusarviopyynnöt alihankinnoista. Määrille lasketaan menekit ( ja hinnat. (kustannus=menekki x hinta). Päivän hinta. Kuljetuskustannukset otetaan huomioon aineissa ja tarvikkeissa sekä kone ja kalustopanosten käytössä. Hinnoittelu voi perustua panoshintoihin tai standardeihin (=tuotteen yrityskohtainen resepti. Tuotteelle annetaan työlajit, menetelmät ja panokset. Tuoterakenteille ja panosrakenteille saadaan hinnat panoshinnastosta). Talo 80 käsitteiden mukaan rakentamisosille (=rakennusosa) ja suoritusosille (= muotti-,betoni-, muuraustyö, )lasketaan hinnat kustannuslajeittain. Kustannuslaji on syntymistavaltaan erilainen kustannuslaji. TYÖKUSTANNUS (KL=1) sisältää työmaan työsuhteessa olevan välittömät ja välilliset kustannukset, työkalukorvaukset, palkanlisät, matka ym. korvauksineen. AINE JA TAVIKEKUSTANNUS (KL=2) sisältää toimittajan laskun mukaiset aine- ja tarvikekustannukset ALIHANKINTAKUSTANNUS (KL=3) sisältää ulkopuolisen yrityksen työmaalla tekemästä työstä maksetun korvauksen, johon sisältyy usein ainekustannusta. Tämän johdosta omat palkkakustannukset pienenevät. OMAPALVELUKUSTANNUS (KL=3) on oman yrityksen sisäinen veloitus palvelusta tai tavarasta. Rahaa ei siirry yrityksen kassasta ulos. 4. Tarkistuksen (nimikkeitä puuttuu, väärät määrä- ja hintatiedot, puutteelliset työsuunnitelmat, suunnitelmien tulkintavirhe) 5. Laaditaan kustannusarviomuistio (epäselvät kohdat kirjataan selvitystä varten)

18 18 Kustannusarviomuistio Kirjataan poikkeamat suunnitelmista ja urakkarajoista Ristiriitaisuudet asiakirjoissa Erikoismateriaalit, pitkät tilausajat Työtapojen muutokset vaadituista Rakennusajan ja välitavoitteiden realistisuus Ennakkokyselyiden mukaiset hinnat, kiinnitetyt hinnat Selvitys hankalista työvaiheista, teknillinen riski 3.2 Tarjous Tarjous = Kustannusarvio + riskivaraus+kustannusten muutosvaraus+ työmaakate Riski voi johtua rakentajasta, rakennuttajasta tai ulkoisesta tekijästä. Mitä vähemmän tietoja hankkeen teknisistä ja taloudellisista tekijöistä on niin sitä korkeampi hinta. Epätarkat suunnitelmat ja puutteelliset pohjatutkimukset ovat tyypillisiä hintaa korottavia tekijöitä, liika kiire kostautuu. Kustannusten nousuvaraus tehdään kun hintaa ei ole sidottu indeksiin Kate on yrityksen tuottovaatimus työmaalle. Sisältää yrityksen keskushallinnon ja apuosastojen työmaalle kohdentamia kuluja ja käyttökatteeseen kuuluvia eriä. Käyttökate-eriä ovat mm. yrityksen korot, verot, poistonpoistot, voitto.

19 19 Kuva 13. Tarjoushinta (Esa Kananen NCC 2011) 3.3 Tavoitearvio Tavoitearvio Laaditaan tuotannolle= Työmaa, johto ja hankintatoimi Tarkkailunimikkeiden valinta ja tehtäväsuunnittelu. Työsuunnitelmat: - Menetelmävalinnat - Työmuotovalinnat (oma työ hankinta) - Yleisaikataulu - Hankintasuunnitelmat - Organisaatiosuunnitelmat - Kone ja kalusto

20 20 Kustannusarvio muunnetaan tavoitearvioksi karkeuttamalla kustannusarvionimikkeet tarkkailunimikkeiksi hankintojen ja työkuntien mukaan, Tavoitearviot asetetaan työmaalle ja hankinnoille. Tavoitearvio vastaa yrityksen suoritustasoa. Tavoitearvio on tulosjohtamisen perusta. Lähtökohta on työmaan yleissuunnitelma tuotantotekniikka ja päätyömenetelmä työmuodot: omatyö, alihankinta työvaiheiden ajoitus toteutusorganisaatio työmaasuunnitelma työvoiman käytön suunnitelma 3.4 Työnaikainen tarkkailulaskenta Tarkkailulaskenta kohdistuu asetettuihin tavoitteisiin. Valvontakohteet ovat tehtävien edistyminen, resurssien käyttö, hankintahinta, kustannukset ja määrät. Tarkkailussa selvitetään tarkkailuhetken tilanne ja ennuste. Poikkeamia verrataan tavoitearvioon ja selvitetään syyt ja ryhdytään ohjaaviin toimiin tarvittaessa. Raportit auttavat johtoa toimenpiteiden käynnistämisessä ja suunnittelussa. Työnaikaisia tarkkailunimikkeitä ovat työkustannukset, tilaus- ja sopimushankinnat 3.5 Jälkilaskenta Lopullisen tuloksen laskenta, tietoaineiston talletus tulevia projekteja varten. Kohdekohtainen tallennus. Tiedot arvioidaan karsitaan poikkeavat tiedot, tarkistetaan ja tiedotetaan lopputulos ja sen syyt. 4. Aikataulut ja toimintaverkot Hankkeen ajallisen suunnittelun välineet Jana-aikataulu Paikka-aikakaavio Tuotantoaikakaavio Toimintaverkko 4.1 Jana-aikatalu

21 21 Pystyakselilla luetellaan tehtävät ja vaaka-akselilla aika. Janan pituus ilmaisee keston. Tehtävät luetellaan normaalissa suoritusjärjestyksessä nimikkeistön mukaisesti (TALO 80- nimikkeistö, Talo 90- nimikkeistö, INFRA nimikkeistö). Nimikkeistöt laaditaan kullekin yritykselle sopivaan muotoon. Koodit ja nimikkeet ovat samoja. Tavoitteet Tahdistus: tehtävät kestoltaan yhtä pitkiksi, tasaisesti muuttuviksi kestoltaan Rytmitys: tehtävät jatkuviksi, jos suoritemäärät vaihtelevat työjkohteittain Työryhmien ja koneiden käytön jatkuvuus, tasainen työllisyys ja kuormitus AS Oy Nro NIMIKE Määrä Resurssi Kesto Alustavat työt 83 Torninosturi 12 Maankaivu ja louhinta 15 Salaojat ja pohjjaviemärit 16 Täyttö ja tasaus 17 Tontin pintatyöt 21 Perustukset 26 Maanvaraiset laatat 30 Elementtiasennukset 37 Vesikaton rakenteet Kuva 14 Yleisaikataulu. Yleisaikataulun lahtötietoina ovat: myyntiohjelma, suunnitteluohjelma, tontinhankintaohjelma, resurssitarpeet/saatavuus).

22 Esimerkki jana-aikataulusta (Satu Kuusiola. Tocoman Oy 2011) Yleisaikatauluesimerkki (Jari Heikkilä NCC 2011). 4.2 Paikka-aikakaavio Pystyakselilla on jaottelu joka kuvaa kohteen fyysisiä osia esimerkiksi kerroksia. Pystysuuntakuvaa suorituspaikkojen lisäksi suoritusjärjestyksen, työryh-

23 23 mien kulun paikasta toiseen sekä varamestojen määrän. Vaakasuunnassa aika-akselilla kuvataan työjärjestys tehtävien välinen aikaero sekä tehtävien välinen liikkumavara. Paikka-aikakaaviota käytetään tehtävien rytmityksen ja tahdistuksen suunnitteluun, Tuotantonopeus kuvataan tehtävien kaltevuudella. Valvonnassa seurataan mm seuraavia asioita Meneillään olevain tehtävien suorituspaikkoja. Vapaiden suorituspaikkojen määrää (mesta), seuraavaan tehtävän aloitusta, tehtävän tuotantonopeutta, suunnitelmapoikkeamien seurauksia. Suunnitellussa kiinnitetään huomiota tahdistavien suoritusten suunnitteluun (Muottikierto, muuraus, elementtiasennus..). PAIKKA VV TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 TEHTÄVÄ 2 TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ 3 AIKA = HÄIRIÖALTTIUSKOHTA Tehtävän 1 kesto jana - aikataulussa Kuva 15 Paikka-aikakaaviolla tutkitaan tuotannon sujuvuutta. Tutkitaan käytettävissä olevaa tilaa (Mesta. MECTA) rakennuksen osassa. Tehtäväviivat eivät saa mennä ristiin (=syntyy tungosta ja ruuhkaa suorituspaikalla a,2 ja 3).

24 24 Kuva 15.1 Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Satu Kuusioala. Tocoman oy.2011)

25 25 Kuva 16 Oikein ja väärin tahdistetut työt. 4.3 Tuotantoaikakaavio Tuotantoaikakaavion pystyakselilla on valmiusaste tai suoritemäärä ja vaakaakselilla aika. Kysymyksessä on tuotantonopeuden seuranta. Tuotantonopeus säädetään tahdistuslaskelmilla ja rytmityksellä. Tahdistuksella pyritään saaman työvaiheet likimain yhtä pitkiksi, tasaisesti piteneviksi tai lyheneviksi, jotta ajan käyttö olisi tehokasta ja tehtävät ohjattavissa. Rytmityksessä ratkaistaan miten tehtävät saadaan jatkuviksi jos suoritemäärät vaihtelevat työkohteittain.

26 26 VA Tk (n-1)ta 100 % n 0 T Ta = Tehtävien välinen aikaviive T k =T 0 - (n-1) T a missä T k T 0 N T a on tahdistava kesto tehtävän kokonaisaika tehtävän toistuvuus tehtävän välinen aikaviive (siirtyminen, työnjärjestelyt, erot joutuisuudessa.. Kuva 17. Tahdistuslaskenta toistuvalla suoritukselle 4.4 Toimintaverkot ja aikataulut Palvelee projektin ohjausta ja valvontaa Hanke pilkotaan riittävän pieniin suunnitteluelementteihin, joiden ajan ja resurssien tarve sekä kustannukset voidaan selvittää Osatehtävien välillä on riippuvuuksia eli työt on tehtävä tietyssä järjestyksessä Käyttöalue: Hankkeen keston määritys Resurssien suunnittelu

27 27 Hankkeen keston lyhentäminen Häiriöihin varautuminen Hankkeen valvonta Merkinnät: 1. Tapahtuma, joka on rajakohta tehtävien välillä 2. Tehtävä, joka kuvaa toimintaa 3. Aputehtävä, joka kuvaa riippuvuutta Tapahtuma tehtävän nimi raivaus A 15 pv tehtävänuoli tehtävän kesto (ajan tarve) aputehtävänuoli Kuva 18. Toimintaverkon elementit Perussääntö: Ennen kuin tehtävä pääsee alkamaan, pitää kaikkien sen alkutapahtumaan päättyvien tehtävien olla kokonaan tehty.

28 Toimintaverkkomenetelmän vaiheet Tehtävien määritys Menetelmien ja resurssien määritys Riippuvuuksien määritys Toimintaverkon laadinta aikalaskenta aika tavoitteet Resurssisuunnittelu resurssirajoitukset Aikataulun laadinta Budjetointi Seuranta poikkeama hyväksytty - ellei aikatavoitteita saavuteta, suoritetaan uudelleen määritys (resurssit, mnetelmät) - ellei saavuteta => suunnittelu uudelleen (mahdollisesti alustalähtien) - ellei hyväksytä => voidaan palata jopa alkuun saakka Kuva 19. Laskennan kulku Toimintaverkon säännöt 1. Riippuvuusnuolet osoittavat tehtävien suoritus järjestyksen ja tapahtumien toteutumisjärjestyksen. 2. Tehtävä voi alkaa vasta kun kaikki sitä tehtäväketjussa edeltävät tehtävät ovat päättyneet.

29 29 3. Tapahtuma on toteutunut vasta kun kaikki sitä edeltävät riippuvuudet on täytetty. 4. Toimintaverkossa ei saa olla silmukoita eli takaisinpäin ei saa palata. 5. Aika-akselille piirretty verkon nuolen pituus vastaa suoraan tehtävän kestoa. tapahtumia aej a N m tj N = tapahtuma (numero) a = aikaisin tapahtumishetki m = myöhäisin tapahtumishetki tj = tehtävän kesto aej = tehtävä aikaisin päättymisthetki Esim suurin aikavaatimus 5 2 Kuva 20. Laskentasäännöt Merkinnät 1 > msj Aj tj aej 2 a 1 m 1 a 2 m 2 Kuva 20. Merkinnät tj = tehtävän kesto a 1, a 2 = aikaisin tapahtumahetki (AT) m 1, m 2 = myöhäisin tapahtumahetki (MT) msj = tehtävä myöhäisin alkamishetki (MA) = m 2 - tj aej = tehtävän aikaisin päättymishetki (AP) = a 1 + tj Laskusäännöt: - alkamisaikalaskenta: aej = 0+2 = 2 aej = 0+1 = 1

30 30 alku S Sulkeutuva kimppu a 2 = suurin aej A 1 1 A 2 aej 8 2 Esim. 8 a A 3 päättymisaika laskenta msj 3 Loppu E a = m msj = m - 3 (= msj = m - tj) msj A4 m = pienin msj A5 m A6 Esim Kuva 21. Esimerkit

31 31 Harj. Nuoliverkko laaditaan kokoamalla tehtävät ns. tehtävää edeltävä -taulukkoon. nimike tunnus edeltävä tj tehtävä aineet A 1-4 elementit A 2-3 pohjatyö A 3 A 1 2 sisustus A 4 A 1 8 pystytys A 5 A 2, A 3 3 Kuva 22. Esimerkki

32 32 Kriittinen polku On tapahtuma jolla on kiinteä hetki => a = m, merkintä ->->. Kriittisellä polulla ei ole pelivaraa, jos tehtävä kriittisellä polulla viivästyy niin koko projekti viivästyy. Kriittinen polku on keskeinen käsite, jonka ympärille on kehitelty uusia projektinhallinnan menetelmiä kuten Last Planner (Ballard g. 2000), Lean Construction, tehtäväsuunnittelu ym. Lean Construction käsite sisältää mm. ajatuksen että toiminta on intensiivistä tuotantokeskeistä, valvonta ja kontrolli on vähäistä ja toiminta kustannustehokasta. Last Planner on hoikan rakentamisen eräs sovellus tuotannonohjauksessa, jonka Glenn Ballard kehitti 90- luvun alussa. Last Planner keskittyy lyhyen aikavälin, esimerkiksi viikon, huolelliseen ja valmistelevaan suunnitteluun ja ohjaukseen. Tehtävät voidaan aloittaa koska edellytykset niille ovat olemassa. Tehtävät tulee myös viedä läpi häiriöittä ja suunnitelman mukaan. Ellei tehtävä toteudu, selvitetään syy siihen. Tavoitteena on nostaa suunniteltujen tehtävien toteutusastetta ja parantaa siten aikatauluvarmuutta. Suomessa Jouko Kankainen on tähän liittyen vienyt eteenpäin ns. tehtäväsuunnittelua, joka on viikkosuunnittelun laajempi systematisoitu muoto.. Aputehtävät Aputehtävillä ei ole fyysistä merkitystä. Kestoaika voi olla nolla. Niille voidaan antaa aika-arvo, joka merkitsee viipymää kahden tapahtuman välille (merk ) Kuva 23. Aputehtävä Pelivarat Tehtävän kokonaispelivara on se aikaväli jonka tehtävä voi viivästyä projektin valmistumisen viivästymättä. Tehtävän Vapaa pelivara on aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä minkään toisen tehtävän aloittamisen siirtymättä. Pelivarat voidaan esitettää nuolikaavion avulla. Nuolikaavio (ks. arvot kuvasta 22)

33 33 Kiinteät tapahtumat (a = m) sijoitetaan aika-akselille. Niiden välissä tehtävät muodostavat kriittisen polun, joka voi olla haarautunut. Ei-kriittiset tehtävät sijoitetaan niiden aikaisimpaan ajankohtaan. Lähinnä kriittistä polkua olevat tehtävät ensin kriittisen polun ala- ja yläpuolelle ja muut sitten. Pelivara > A1 A2 >> A3 A5 A4 > > > { { 3 3 A 2 : Vapaa pelivara 3 pv Kokonaispelivara 6 pv A 3 : Vapaa pelivara 0 pv Kokonaispelivara 3 pv Esim. 2 Kuva 24. Pelivarat

34 Gant-kaavio kukin tehtävä omalle riville ensin kriittinen polku, sitten muut A1 A4 A3 A5 A2 > > > (- - -) = pelivarat Kuva 25. Gant kaavio 4.43 Resurssien suunnittelu Tehtävän kesto riippuu siitä, paljonko siihen on varaa asettaa resursseja (työntekijöitä, koneita). Tavoitteena tasainen resurssien käyttö, ei suuria hyppäyksiä.

35 35 Resurssitasaus Tasataan resurssien käyttöä pidentämättä kestoa. Tasaus rajoittuu ei-kriittisiin tehtäviin R 4R R D 3 2R 4R>> > > 7 > > R Kuva 26. Resurssien tasaus Ajan ostaminen Lyhennetään projektin kestoa (kriittistä polkua). ylityö, urakkatyö, lisäresursseja vuorotyö Kun aika lyhenee niin kustannukset kasvavat. Kustannusjyrkkyys = C max - C min Tmax - Tmin Kuva 27. Ajan osto Valitaan lyhennyskohteeksi loivia kustannusjyrkkyyksiä.

36 D-6D suunnittelu Tarpeet Tuotemallit ja tuotekirjastot Ohjelmistolinkitys (ARK,RAK, Talotekniikka) Tuotantovälineistö Määrät, menekit, hinnat, aikataulut Tuotanto Rakentaminen, käyttö ja ylläpito: LCC(ks liite 1 ja liite 2) Ympäristölaskenta (LCA) (ks liite 3)

37 37 PhD Student, Rogier Jongeling PhD Student, Rogier Jongeling Kuva 28. 5D suunnitteluelementtejä 6. Hankkeen taloushallinta ja hankkeen ajallisen ohjauksen perusteet Hankkeen tulot toteutuvat maksuposteina siten, että tuloilla voidaan kattaa menot. Tavallisesti 5 % maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Viimeinen erä on tavallisesti n. 10 % urakkasummasta. Tavoitteena on että maksupostit kuvaavat hankkeen valmiusastetta. Poikkeamat aiheuttavat ongelmia sekä tilaajalle että tuottajalle.

38 38 Kuva 29. Hankkeen budjetointi ja seurantaelementit (Heikkilä. NCC. 2011) Hanke ositellaan ja jaetaan kokonaisuuksiin Alustavaan tuotannonsuunniteluun ja yleissuunnitteluun, joiden tuloksena on yleisaikataulu (työkaluina Control +, Planet + ). Rakennusvaiheiden suunnittelu tuottaa rakennusvaiheaikataulun, joka on yksityiskohtaisempi edellistä. Sen aika jänne on noin 4-5 kk. Suuremmissa rakennuskohteissa työskentelee useita työryhmiä, kohde jaetaan useisiin osakohteisiin, ainakin runko ja sisävalmistustöihin. Teollisusrakennuksissa ja erikoiskohteissa rakennusvaiheaikataulu laaditaan kaikista työvaiheista. Viikkoaikataulu ja tehtäväsuunnittelu on työnjohdon väline resurssien, laadun ajankäytön ja työn aloitusedellytysten turvaamiseksi. Muita aikatauluja ovat talotekniikan tarkat aikataulut, piirustus-, hankinta- ja viimeistelyaikataulut (Ks RATU 1216-S: Rakentamisen ajallinen suunnittelu)

39 39 Kuva 30. Hankkeen ohjaustyökaluja (Heikkilä, J,NCC 2011) Aikasidonnaiset kustannukset ovat merkittävän mielenkiinnon kohteena. Aikataulun sopiva kireys, toistuvien työvaiheiden ja sen mukanaan tuoman harjaantuminen ja uuden teknologian: koneohjausjärjestelmien, rakennusrobotiikan ja tietomalliten BIM käyttöönotto ovat tulevaisuuden työkaluja rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Projektien kustannusjakaumat, toteutuneet 100 % 90 % 80 % 18 % 40 % 33 % 25 % 70 % 60 % 31 % 52 % 70 % Urakat 50 % 40 % 18 % 16 % 37 % 53 % Materiaalit Aikasidonnaiset Yhteiskustannukset 30 % 20 % 44 % 30 % 21 % 0 % 22 % 23 % 10 % 0 % 7 % Hanhimaa- Kiistala 12 % 11 % Sillankorjaus Kainuu 2010 C Vt.4 Kemin kohta 8 % 7 % Ruukin kaatopaikan 3.vaihe Oikaraisen silta 20 % 2 % Raitotien saneeraus

40 40 Kuva 31. Projektin kustannusjakautumia eri tavoin organisoiduissa infrarakennuskohteissa v (Tuomas Räinä 2011). Aikasidonnaisia kustannuksia ovat kaikki ne kustannukset, jotka lisääntyvät sopimusperusteisesti kun projektin kesto pitenee. Kirjallisuutta Annala, E. & Hyttinen, R Rakentamistalous 4. Tuotannon ohjaus. Helsinki. Rakentajain kustannus Oy. Ballard Glenn, Harper Nigel & Zabelle Todd Learning to see work flow: an application of lean concepts to precast concrete fabrication. Engineering, Construction and Achtitectural Management. Volume 10.Number 1/2004. pp Halden L. & Berglund J. E. Mitä on operaatioanalyysi. Tapiola. Weilin& Göös. Hiller F.S. & Lieberman G. J Introduction to operation research. New York. Mc Graw Hill Publishing Company. Koskela, Lauri,Koskenvesa Anssi&sioi, Jarkko. työmaan toimiva tuotannonohjaus. Opas Last Planner TM menetelmään. Rakennusteollisuus Rt.www.rakennusteollisuus.fi Kankainen & Sandvik. 93.Rakennushankkeen ohjaus. Rakennusteollisuuden keskusliitto. RATU. 103 s. Pelin, Risto Projektin suunnittelun ja valvonnan menetelmät. Jyväskylä. Gummerus Rakentamisen ajallinen suunnittelu RATU 1216-S. 24 s. Rakentamisen ajalinen suunnitelu. RATU 1216-S. Suunnitteluohje. Räinä, Tuomas Projektien aikasidonnaiset kustannukset. Oulu. Oulun yliopisto. Konetekniikan osasto. Diplomityö 111 s.+liitt.2 s SFS Riihelä. S, Juanto J. & Pitsinki, V Rakennustaloudelliset systeemit. Oulu. Oulun Yliopisto. Rakentamistalouden laboratorio. Julkaisu n:o s+ liitt. 5 s. Riihelä Sakari Rakennustuotantotalous. Kompendi 2. Oulu. Oulun yliopisto. Rakentamistalouden laboratorio. Julkaisu N:o 39.

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka

Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka Ohjelmistoprojektien hallinta Tuloksen arvo menetelmä ja toimintoverkkotekniikka Tuloksen arvo - menetelmä TAVOITE: YMMÄRTÄÄ menetelmän hyödyt projektin seurannassa Tähän mennessä on rahaa projektiin mennyt

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

Optimoinnin sovellukset

Optimoinnin sovellukset Optimoinnin sovellukset Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.12.2014 Mitä optimointi on? Parhaan ratkaisun systemaattinen etsintä kaikkien mahdollisten ratkaisujen joukosta Tieteellinen

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Infrahankkeen sähköisen seurantaraportin toteutussuunnitelma

Infrahankkeen sähköisen seurantaraportin toteutussuunnitelma Anniina Aho Infrahankkeen sähköisen seurantaraportin toteutussuunnitelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 7.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 12 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi

Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi KUSTANNUSSELVITYS Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummi 7.4.2017 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 4 Riskit 5 Liitteet 5

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Harjoitus 1: Projektin aikataulu- ja resurssisuunnittelu

Harjoitus 1: Projektin aikataulu- ja resurssisuunnittelu Harjoitus 1: Projektin aikataulu- ja resurssisuunnittelu Yleiset ohjeet: Lue huolellisesti ohjeet ja tutustu annettuun materiaaliin ennen harjoituksen aloittamista. Harjoitus tehdään pareittain. Kunkin

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Aikataulun suunnittelu. Resurssipohjaisen aikataulun suunnittelu tavoitearvion pohjalta

Aikataulun suunnittelu. Resurssipohjaisen aikataulun suunnittelu tavoitearvion pohjalta Älykäs aikatauluohjelma rakennushankkeen aikataulun suunnitteluun ja ohjaukseen Olli Seppänen, kauppatieteiden maisteri Tuotekehitysjohtaja, DSS Oy olli.seppanen@dynassol.com DYNAProject on uusimpaan rakentamistalouden

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RYI 14 SNTD/F k2017 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RYI 14 SNTD/F k2017 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RYI 14 SNTD/F k2017 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 27 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 24. Bassotalo Villa Avanti Katuosoite Lounatuulentie 12 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 31. Casa del Limon Katuosoite Rubiinikehä 10 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 13. Hailuoto 153 Katuosoite Lounatuulentie 4 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto (PlanMan Project2000 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 7.5.2010 Pekka Väätänen PlanMan Project 2010 -yleiskuvaus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 14 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Simpukankatu 11 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiurunkiventie 1a A 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 4 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Markku Koski. Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa

Markku Koski. Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa Markku Koski Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Hessenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-tiiliverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 12 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelentie 86 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Lamellihirsi

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16. A Talo Iso Kivi 1 Katuosoite Rubiinikehä 31 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Kohteen tiedot Nimi 23. Ainoa Feeniks Katuosoite Rubiinikehä 16 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

ProConcept -kokonaisratkaisu

ProConcept -kokonaisratkaisu Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Elektroninen liiketoiminta rakennusteollisuudessa Oulu ProConcept -kokonaisratkaisu Dokumenttien hallinta Kronodoc Kiinteistön pidon järjestelmät Taloushallinnon

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 25. Deko 165 Katuosoite Rubiinikehä 15 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot Nimi

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 8. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 8 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Sartrenkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Valuharkko-rappaus

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Helminauha 20 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy

tarjosi tämän tulosteen - yhteistyössä Visual Computing Oy 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 34. LämpöHelmi-paritalo, Asunto B Helminauha 10 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 27. Valhalla Katuosoite Rubiinikehä 13 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot Nimi

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 17. Villa Beaty Katuosoite Rubiinikehä 24 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Vipelenpelto 12 55320 Rauha Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.

Nelikerroksisen CLTpuukerrostalon. betonielementtitaloon. CLT-rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2. 1 -rakenteiden kilpailukykytekijät puukerrostalorakentamisessa Olli Teriö 23.2.2012 Nelikerroksisen puukerrostalon vertailu betonielementtitaloon Olli Teriö 28.2.2012 2 Laskentaesimerkit Fiktiivinen kohde

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 7. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 5 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Tiilirunko-tiiliverhous

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.05.2010 1 / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Painikuja 7 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 2 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 18.06.2012 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Kiplinginkuja 6 33870 Tampere Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 11 - Lammi-Kivitalo Luna Katuosoite Rekoolikatu 13 Postiosoite 40200, Jyväskylä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Jyväskylä/Keski-Suomi

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi Katuosoite Postiosoite Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta 5. RTV-Pintamateriaalitalo Myötätuulentie 05840, Hyvinkää, Suomi Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Koskenniementie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 40. Verso Katuosoite Tiikerinsilmä 5 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot Nimi

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 26. Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lounatuulentie 14 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

Tarjousten avaus- ja käsittelykokous, Valtakatu välillä Sepäntie - Pallokentäntie, Kouvola (KU)

Tarjousten avaus- ja käsittelykokous, Valtakatu välillä Sepäntie - Pallokentäntie, Kouvola (KU) Kouvolan kaupunki Tekniikka ja ympäristö Pöytäkirja 1 (5) Tarjousten avaus- ja käsittelykokous, Valtakatu välillä Sepäntie - Pallokentäntie, Kouvola (KU) Aika: 27.2.2016 tiistai klo 14.45 17.00 Paikka:

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 11.05.2011 1 / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 4 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa

Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeessa ja niiden hyödyntäminen huoltokirjassa SSTY sairaalatekniikan päivät To 13.2.2014 10.00-10.30 Case Meilahden potilastorni Hannu Tuovinen Granlund

Lisätiedot