ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProAgria Pohjois-Karjala 18.2.2015 VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN 2014 2020"

Transkriptio

1 ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN Ylimaakunnallisesti valmistelussa 1 ) Maitomania Kehittämistä ja kasvua - investoinnit Maitomäärän säilyttäminen ja investointiesteiden poisto, looginen investointiohjelma ja asenneilmasto positiiviseksi, osaamisen kehittyminen ja uramatriisi, oppimisnavetta, investoinnin abc Byrokratian pelon poistoa, sparrausohjelma ja paperit kuntoon - tuottavuus ja tehokkuus Realismin tunnistamista, kannattavuus, mallilaskelmat, Navetat kuntoon kierros Investoinnin taloushallinta ja budjetti, toimintatapa tutuksi ja käyttöön Muiden sektoreiden rakentamisen benchmarkkaus, verkoston rakentaminen ja yhteydenpito Investoinnin tehokas hyödyntäminen, maatila biotehtaana eli prosessit kuntoon Rehuntuotanto, navetat kuntoon koulutuskierros Eläinmäärän hallittu kasvattaminen, prosessi tutuksi - yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö rehuntuotannossa, yhteistyömallien rakentaminen ja pilotoinnit Yhteistyö ja uudet kasvutavat, rehut ja yhteistyö teemavuosi, rehumessut Johtamista (arjen johtaminen, talousjohtaminen, strateginen johtaminen, johtamisosaamisen askelmat) Talousosaaminen paremmaksi, talousmittarit, taseosaaminen, pankkiyhteistyö Tulevaisuuden tilakoko tutuksi, farmarit vaihtoon, kansainvälisyys ja yhteistyöverkostot Tuotostason nosto (n l meijerimaitoa/lehmä), SixSigma, Lean ja hedelmällisyyden vuosikello (biotehdas ajattelu eli prosessit kuntoon Tasainen laatumaidon tuotanto ympäri vuoden, SixSigma, laitevalmistajyhteistyö, sähköinen työpöytä ja tulokset

2 Toteutus Itä-Suomen ProAgriat yhteistyössä meijerit, MTT, oppilaitokset Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v kuntarahoitusvaraus 10 % eur /v 2 ) Ravinnehävikit euroiksi RAE 2 Tausta RAE2 keskeisin tavoite on tehostaa (lannan) ravinteiden hyödyntämistä ja vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta Itä-Suomen alueella. RAE-hankkeessa ( ) on noussut tilakäynneillä (yhteensä 170 neuvontakäyntiä) ja erilaisissa tupailloissa useita teemoja, joista tarvitaan lisää tutkittua tietoa erityisesti Itä-Suomen oloissa. Parhaat käytännöt ja toimet on mietittävä tila(jopa lohko)- kohtaisesti, mutta vaikutuksia arvioidaan valuma-aluetasolla > kustannustehokkuuden ja vaikutusten arviointiin on panostettava. RAE-hankkeen toimintamalli (tutkimus, tiedotus ja neuvonta samassa) on hyvä, kuitenkin jatkossa voisi neuvojat ottaa entistä enemmän suoraan tutkimukseen ja havainnointiin. Pienryhmätoiminta ( vertaistuki, työpajat) ja pellonpiennartilaisuudet ovat toimivia syvemmän tietotaidon siirrossa ja toisaalta vuorovaikutteisessa toiminnassa (viljelijät tuntevat peltonsa ja lähivetensä, mutta tarvitsevat testattua tietotaitoa). RAE2:ssa voisi käyttää havaintotiloina myös alueen koulutiloja (PeMo, Hingunniemi, Muuruvesi), joissa tutkimuksen tuen ohella erilaisia koulutuspäiviä ja työnäytöksiä. Näin saataisiin myös tutkimustieto suoraan 2. asteen ja amk-opetukseen tuleville ammattilaisille. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän ja vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on otettava huomioon myös teemojen valinnassa, mm. tavoitteet biokaasutuksen ja separoinnin ja muiden lannan käsittelymenetelmien lisäämiseksi. Toiminta-aika: Koordinaattori: Osatoteuttajat: Pohjois-Karjala (4 vuotta) Savonia-amk MTT Maaninka ProAgriat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Itä-Suomen yliopisto YSAO SAKKY Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys (ohry?) Ohjausryhmässä mm. MTK, ELY, yrityksiä (esim. Atria, Valio, Viljavuuspalvelu) Toimenpidekokonaisuudet (päävastuutahot suluissa):

3 1. Tilatoiminta (ProAgriat) : -tilakohtaiset tarkastelut ja neuvonta 2. Tiedonsiirto ja koulutus (Savonia, ProAgriat,SAKKY, YSAO, SKVSY, MTT): - havaintotiloilla koulutukset pienryhmissä, tupaillat, pellonpientareet, työpajat, työnäytökset, tietopankki (Maatila 2020) ja muu havainnollistava materiaali 3. Tutkimus ja pilotointi (MTT, Savonia, UEF, ProAgriat): - eri teemoista tutkimusta MTT Maaningan koekentillä, SIMU, havaintotiloilla, kenttämittauksia ja laboratoriomittakaavan mittauksia (erillinen excel-taulukko teemoista!) 4. Koordinointi (Savonia): -yhteistyö erityisesti Lantalogistiikka-hankkeen kanssa, mutta myös NURMI-hanke, MaitoTaito, kv-hankkeet, eri alueiden hankkeet, toimijaverkosto jo vahva RAE-ryhmästä Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v ( / v proagria) Kuntarahoitusvaraus 10 % 3)Itä-Suomen lihantuotannon kehittämishanke maaseuturahasto kohdealue: Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Suomi kohderyhmä: kehittävät ja laajentavat lihatilat, sikatilat mukaan luettuna sisältö: tuotantotekniikan pullonkaulat, johtaminen, riskien hallinta, vasikkavälityksen problematiikka ym ajankohtaiset kysymykset

4 toteuttajat: ProAgriat yhteistyössä MTT:n, Faban ja teurastamojen kanssa Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v kuntarahoitus 10 % 4) Maatilojen työmäärän hallinta ja uudet palvelut (ESR) Toiminta-alueena E- ja P-Savo, P-K ja Kainuu Toteutus: ProAgriat yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Kohderyhmänä investoineet, kasvuhakuiset ja työvoimaa palkanneet tilat. Projektissa keskitytään työmäärän hallintaan, työprosessien sujuvuuteen, kuormituksen vähentäminen, tuottavuuden parantamiseen. Kriittisistä työprosesseista toteutetaan havaintokoetoimintaa tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyönä. Lisäksi haetaan ratkaisuja maatilayrittäjää palvelevista tarpeista sekä kootaan tunnistetut tarpeet ja niiden toteuttamiseen liittyviä työkaluja. Hakija / päähallinnoija ProAgria Etelä-Savo Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v, 3 5-vuotinen hanke Kuntarahoitus 12,5 % (ESR edellyttää) Jns seudun maas.palvelut eur /v Maakunnallisesti valmistelussa 5)Bioenenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen Bioenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen

5 Toteuttajat: ProAgria Pohjois-Karjala ry, Pikes Oy Toteutusaika: Hankkeen tavoitteina ovat Liikennebiokaasusta tiedottaminen tavallisille autoilijoille, kunnille ja yrityksille. Tiedottamista hoidetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja esittelyitä, verkkotiedottamisella ja demonstraatio esityksillä sekä yrityskohtaisilla esittelyillä Tavoitteena on herättää kiinnostus biokaasuautoiluun ja näyttää esimerkein sen tuomat hyödyt. Tiedotuksen, demonstraatioiden ja esittelyjen avulla edistetään Pohjois-Karjalaan muodostumaan riittävä biokaasuautokanta tulevien tankkausasemien käyttäjiksi. Lisäksi luodaan biokaasulaskuri- tyyppinen laskelma pohja, jolla voidaan haarukoida biokaasun liikennekäytön taloudellisia- ja ympäristövaikutuksia. Haetaan ja välitetään tietoa uusista biokaasuntuotantolaitteista ja menetelmistä ja viedään kerätty tieto biokaasulaitosta suunnitteleville tiloille ja yrityksille Mahdollistaa BAT- käyttöön oton ja edulliset vaihtoehdot tuotannossa, jalostuksessa ja tankkausjärjestelmissä Tiedotetaan biokaasuosuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnasta mahdollisille jäsenille. Tietoa levitetään yrityksiin, kuntiin ja yksityisille henkilöille ja henkilökohtaisilla tapaamisilla ja yleisöinfoilla ja tapahtumilla. > Osuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnan vahvistuminen, biokaasuautoilun lisääntyminen. Edistetään maatilamittakaavan biokaasulaitosten rakentamista ja käyttöönottamista kuntakohtaisilla tiedotustilaisuuksilla ja pienryhmätoiminnalla hajautetun energian tuotannon lisääminen Pohjois-Karjalassa Maatilamittakaavan investointien käynnistyminen tilojen energiaomavaraisuuden lisääntyminen Muu bioenergiaan liittyvä tiedotus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Metsäkeskus, Metla, Biomassa Atlas ym) Energia akatemia, Bioenergia Forum, kuntakohtaiset tapahtumat ja tempaukset (biokaasuralli) Kesto 4 vuotta, kokonaisbudjetti eur. Elintarvikehankekokonaisuus 6)Karjalan marjamaat Hankkeen tavoitteena on parantaa tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä käynnistämällä kasvustojen uudistaminen, kokeilemalla uusia kasvilajeja ja lajikkeita, tarkentamalla

6 kastelua, ravinteiden käyttöä, kasvinsuojelua ym. Pääideana on käynnistää herukkatilalla (30 40 % herukkatiloista) pienimuotoinen kenttäkoetoiminta, jossa koe viljellään 3 6 n metrin rivistä koealaa tilalla käytettävillä viljelymenetelmillä (mm. koneellinen poiminta ja leikkaus). Näin saadaan testattua 3 6 lajikkeen sopivuutta kyseiselle tilalle. Viljelykokeita tehdään 2 4 vuotta ja sen perusteella valitaan uudistamiseen käytettävät lajikkeet tilakohtaisesti. Viljelijät vastaavat koealojen perustamistöistä ja kasvustojen hoitotöistä sekä poiminnasta. Tavoitteena on käynnistää kasvustojen uudistaminen siten, että seuraavien vuoden aikana tulisivat lähes koko tilan marjakasvustot uudistettua. Uudistamisen ongelmana on tervetaimien saantiongelmat sekä tilalle sopivien lajikkeiden valinta. Kokeiltavat kasvit ovat mm. herukat, karviainen, mansikka, vadelma ja pienemmässä mittakaavassa pensasmustikka, puolukka ym. harvinaisemmat marjakasvit. Hanke kustantaa taimimateriaalin, vastaa neuvonnasta, koulutuksesta, koetoiminnasta sekä tulosten hyödyntämisestä. Tutkimuksesta vastaa MTT ja siellä tutkijat Kati ja Kalle Hoppula. Taimimateriaalin osalta yhteistyökumppanina on Laukaan valiotaimiasema. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on hankkeen organisointi, tiedottaminen, raportointi, koejärjestelyjen suunnittelu mm. taimihankintojen koordinointi yhdessä sidosryhmien kanssa, yhteydenpito sidosryhmiin ja hankkeessa mukana oleviin tiloihin ym. Viljelykauden ulkopuolella järjestetään koulutuksia eri aiheista sekä opintomatkoja. Nämä lisäävät viljelijöiden sosiaalista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa. Hankkeen toteuttajina ovat alan sidosryhmät; Pohjois-Karjalan kunnat, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto, MarjaCarelia, Ilomantsin marjaosuuskunta, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan marjanviljelypiiri. Puutarha-alan työryhmässä on tullut esiin tarve kehittää koko puutarhatoimialaa. Yhteistyötä tehdään sen puitteissa siltä nousevien aiheiden osalta. Koko puutarhatuotannon ketjun toimijoiden välinen yhteistyö paranee tämän yhteistyön myötä. Hankkeen budjetti yht eur kuntarahoitus 10 % 7)Pellolta pöytään Hankkeessa kehitetään vilja-alan elintarvikeketjua pellolta pöytään. Kohderyhmänä: Maatilat, myllyt, leipomot, muut viljaa jatkojalostavat yritykset, kauppa, suurkeittiöt, kuluttajat. Aktivoidaan leipäviljan, rehuviljan ja erikoisviljalajien viljelyyn

7 Leipäviljoista erityisesti ruis Rehuviljan tuotantoon lisätehoa Erikoisviljalajeista mm. kumina, öljypellava, rypsi, herneet Siementuotanto Luomu Aktivointitilaisuuksia, koulutuksia, pellonpiennarpäiviä, markkinalähtöinen viljelysuunnittelu Kehitetään viljakaupan sopimuskäytäntöä ja siten, miten saadaan ennakkotieto asiakastarpeista ohjaamaan viljelyn suunnittelua maatila-maatila, maatila-mylly, mylly-leipomo, leipomo-kauppa Järjestetään viljelyyn liittyvää havaintokoetoimintaa. Kehitetään viljelyyn, kauppakunnostukseen, jatkojalostukseen, liiketoiminnan johtamiseen, logistiikkaan ja markkinointiin liittyvää osaamista ja toimintatapoja. Kehitetään koko elintarvikeketjun yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta markkinoille saadaan entistä kysytympiä ja laadukkaampia tuotteita. Kehitetään viljaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä pellolta pöytään. Viljelijällä, myllärillä, leipurilla, leipäkuskilla, kauppiaalla, kuluttajalla ja kehittäjällä on kasvot. Ne tunnetaan! Uusien sähköisten medioiden hyödyntäminen, QR -koodit Kehitetään uusia markkinalähtöisiä tuotteita ja tuotteiden laatua jatkojalostavissa yrityksissä. Laatutyö, Living Lab toiminta, tuotekehitys Yhteismarkkinointi, uusien ja olemassa olevien markkinointikonseptien kehittämistä. mm. Leipää Pohjois-Karjalasta -tuoteperhe tapahtumat, messut, uusien myyntikanavien kartoitus toimialan brändi -näkyvyyden kehittäminen

8 Luodaan yhteinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi, jossa viljatoimialaa kehitetään. Budjetti Budjetti yhteensä euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Pohjois-Karjalan aikuisopisto, MTT, ProAgria Pohjois-Karjala 8)Luonnosta pöytään Luonnosta pöytään hanke kehittää luonnontuotealaa Pohjois-Karjalassa. Luonnosta pöytään hanke on Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Ketin hankeidea, joka sai myönteistä palautetta kevään 2014 hankeideahaussa. Hankkeessa kehitetään luonnontuotealan liiketoimintaa ja markkinointia. Kohderyhmänä on Jo olemassa olevat yritykset Uudet yritysideaa suunnittelevat yritykset Jatkojalostajat, ravintola, matkailuyritykset, kauppa Yksittäiset kotitaloudet, jotka etsivät lisätuloa luonnontuotteiden keräämisestä (erityisesti eläkeläiset, työttömät, nuoret) Kuluttajat, joiden luonnontuotteiden saatavuus kohentuu Luonnosta pöytään hankkeen tuoteryhmät, joihin keskitytään: Villiyrtit, sienet, metsämarjat, koivunmahla Koristemateriaalit, joita voi hyödyntää käsi- ja taideteollisuustuotteissa mm. pajut, havut, kivet, kävyt, sammaleet Erikoisluonnontuotteet kuten mm. pakuri, pettu ja pihka Toteutuksen osa-alueet 1. Villiyrttien viljelyn kehittäminen, aktivointi 2. Keräily- ja yrittäjäkoulutus, -valmennus

9 3. Metsien ja niittyjen luomusertifiointiin aktivointi 4. Luonnontuotealan osaajaverkoston rakentaminen viljelyyn ja tuotekehitykseen 5. Luonnontuotealan keräilyverkoston organisointi hyödyntäen sähköisiä medioita 6. Tuotekehitys, jatkojalostuksen käynnistäminen ja kehittäminen Kuluttajille, kaupalle, ravintoloille, matkailuyrityksille, teollisuudelle Kauneudenhoitotuotteet 7. Markkinointi, logistiikka Markkinaselvitykset, messu- ja tapahtumamarkkinointi, some markkinointi Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen markkinointi 8. Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen luonnontuotealalla 9. Yritystoiminnan kehittäminen Jo olemassa oleville yrityksille uusia tuotteita, toimeentulomahdollisuuksia Uusien yritysten perustaminen Osuuskuntayrittäjyys 9. Yritysten ja keräilijöiden verkostoituminen Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Keti, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, kehittämisyhtiöt, kunnat, Pohjois-Karjalan ELY keskus 9)Makuelämyksiä matkailuun ja kansainvälistymiseen Pohjois-Karjalassa jalkautetaan Suomen Ruoka & Matkailu strategiaa Makuelämyksiä matkailuun hankkeessa. Kohderyhmänä:

10 Matkailuyritykset Ravintolat, kahviot Elintarvikealan yritykset Hankkeessa kehitetään matkailuyritysten, ravintoloiden ja elintarvikealan yritysten yhteistyötä, jotta saadaan entistä asiakaslähtöisempiä, elämyksellisempiä ruokamatkailutuotteita. Ruokamatkailua on ruoan kytkeminen vahvasti paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuuriin tuo osaltaan mielenkiintoa kohteeseen ja prifiloi kohdetta vahvemmin. Lähiruoka, itse tehty ruoka ja autenttisuus ovat asioita, joita kuluttajat haluavat. Mm. elämyksellisissä paikoissa asiakas voi osallistua tarinaan olemalla mukana ruoan hankinnassa (kalastus, sienestys, villiyrttien keruu, perunan nosto), kokkaamalla ja sitä myöten reseptin muokkaamisella. Ruoan merkitys on parhaimmillaan yksilöllisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä. Verkostoidutaan valtakunnallisesti Ruoka & Matkailu strategiaa toteuttavien hankkeiden kanssa. Haetaan hyviä malleja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä. Tuotteistetaan ruokamatkailutuotteita ja testataan niitä eri kohderyhmillä. Toteutetaan Living Lab toimintaa ruokamatkailutuotteiden kehittämisessä. Markkinoidaan ruokamatkailutuotteita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Kansainvälisessä markkinoinnissa keskitytään Venäjän ja Saksan markkinoille. Messut, VisitFinland, VisitKarelia, some -markkinointi Ruokamatkailutuotteiden markkinoinnissa kartoitetaan ja etsitään myös pohjoiskarjalaisten elintarvikkeiden vientimahdollisuuksia. Ruoka, matkailu ja ravintolapalvelut kulkevat tiiviissä yhteistyössä markkinoinnissa. Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelu, kehittämisyhtiöt, kunnat, Karelia à la carte verkosto, Pohjois-Karjalan ELY keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

11 10) Pohjois-Karjala Farmarissa (P-K:n tulevaisuusrahasto) Hankkeen tavoitteet Pohjois-Karjala Farmarissa 2015 hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan pohjoiskarjalaisen osaamisen ja kulttuurin esittäytyminen Farmarissa niin näyttelykentällä kuin ohjelmasisällöissäkin. Sen kautta organisoidaan myös oheistapahtumia ammattilaisille ja erityisryhmille sekä keskeisten sidosryhmien ja vaikuttajien vierailut näyttelyyn. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille pohjoiskarjalaista osaamista erityisesti maatalousmetsä- ja elintarvikealojen pk-yrityksistä sekä luovien alojen ja käsityöalan taitajilta. Hankkeen kautta hyödynnetään alueen kulttuuritarjontaa ja monipuolista ruokaperinnettä. Erilaisille ammatti- ja harrastajaryhmille järjestetään oheisohjelmaa, ja vaikuttajille järjestetään kohtaamis- ja keskustelufoorumeita. Kustannusarvio eur 11) ProYritys kehittyvä suomalaisen maaseudun yritystoiminta Asiakkaina maaseudulla toimivat alle 10 htv työllistävät pienyritykset, pk-yritykset ja maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset Alkavat yritykset ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt Toimivat yritykset eri elinkaaren vaiheissa (kasvu, kehittyminen, liiketoiminnan uudistuminen, kansainvälistyvät, omistajanvaihdos, kriisi) Yhteistyön kautta kehittymistä hakevat yritykset ja yritysryhmät (sekä alkavia että toimivia yrityksiä) Sidosryhmäasiakkaina (ja rahoittajina) elinkeinojen kehittämisestä vastaavat toimijat alueellisesti, seudullisesti ja paikallisesti; ELY keskukset, Kunnat ja Seudulliset kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, TE toimistot, Maakuntien Liitot, valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden alueellinen ulottuvuus ProYritys Yhteistoiminnaksi Yritysasiakkaiden näkökulmasta Alkaville yrityksille on tarjolla maksuton alkuvaiheen neuvontapalvelu (arviointi ja vaihtoehdot edetä) > yrityksen perustamiseen selkeä suunnitelma ja toimenpiteet kuinka edetä Toimiville yrityksille on tarjolla maksuton liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus sekä kehittämissuunnitelma > aktivoituminen kasvuun ja kehittymiseen tai kriistilanteen hoitamiseen

12 Lisätään yritysten välistä yhteistyötä, kehittämistä yhdessä ja yhteistyöhön perustuvaa liiketoimintaa Yritys-Suomen ja seudullisen yrityspalvelun käyttöliittymä maaseudun yrityksiin Yrittäjätilaisuuksissa tarjolla ajankohtaista tietoa ja yrittäjien kohtaamisia Tarjotaan/välitetään UUTTA ajankohtaista tietoa Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta (ELY, Kunnat, Kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, Yrittäjäjärjestöt, Ammattikorkeakoulut, Tutkimus ym.) Kokoaa eri organisaatiot ja niiden asiantuntijat verkostoksi, joka toimii alueella vahvana maaseutualueiden elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäjänä toteuttaen yhteisiä tavoitteita Liitetään kaupunkeja ympäröivä maaseutu ja sen yritykset hyödyntämään Yritys-Suomen palveluja (seudulliset yrityspalvelut, sähköiset palvelut) Yhteistyön ja työnjaon kautta lisätään yrityspalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta, tuodaan lisäresurssia Aktivoidaan yrityksiä kasvuun ja kehittymiseen, lisätään paikallisia työmahdollisuuksia Toteuttaa Manner-Suomen Maaseutuohjelman ja paikallisten ohjelmien tavoitteita, yritykset aktivoituvat kehittymään, hyödyntämään yritystukia ja lisäämään yhteistyötä Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus ProAgria Pohjois-Karjala, kehittämisyhtiöt

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki

Hankesuunnitelma. InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011. MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Hankesuunnitelma InnoNauta Koulutus-hanke 1.9.2008 30.8.2011 MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Tutkimusasemantie 15 92400 Ruukki Maarit Kärki 17.2.2009 SISÄLTÖ 1. Hankkeen tiedot ja hakija.....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot