ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProAgria Pohjois-Karjala 18.2.2015 VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN 2014 2020"

Transkriptio

1 ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN Ylimaakunnallisesti valmistelussa 1 ) Maitomania Kehittämistä ja kasvua - investoinnit Maitomäärän säilyttäminen ja investointiesteiden poisto, looginen investointiohjelma ja asenneilmasto positiiviseksi, osaamisen kehittyminen ja uramatriisi, oppimisnavetta, investoinnin abc Byrokratian pelon poistoa, sparrausohjelma ja paperit kuntoon - tuottavuus ja tehokkuus Realismin tunnistamista, kannattavuus, mallilaskelmat, Navetat kuntoon kierros Investoinnin taloushallinta ja budjetti, toimintatapa tutuksi ja käyttöön Muiden sektoreiden rakentamisen benchmarkkaus, verkoston rakentaminen ja yhteydenpito Investoinnin tehokas hyödyntäminen, maatila biotehtaana eli prosessit kuntoon Rehuntuotanto, navetat kuntoon koulutuskierros Eläinmäärän hallittu kasvattaminen, prosessi tutuksi - yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö rehuntuotannossa, yhteistyömallien rakentaminen ja pilotoinnit Yhteistyö ja uudet kasvutavat, rehut ja yhteistyö teemavuosi, rehumessut Johtamista (arjen johtaminen, talousjohtaminen, strateginen johtaminen, johtamisosaamisen askelmat) Talousosaaminen paremmaksi, talousmittarit, taseosaaminen, pankkiyhteistyö Tulevaisuuden tilakoko tutuksi, farmarit vaihtoon, kansainvälisyys ja yhteistyöverkostot Tuotostason nosto (n l meijerimaitoa/lehmä), SixSigma, Lean ja hedelmällisyyden vuosikello (biotehdas ajattelu eli prosessit kuntoon Tasainen laatumaidon tuotanto ympäri vuoden, SixSigma, laitevalmistajyhteistyö, sähköinen työpöytä ja tulokset

2 Toteutus Itä-Suomen ProAgriat yhteistyössä meijerit, MTT, oppilaitokset Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v kuntarahoitusvaraus 10 % eur /v 2 ) Ravinnehävikit euroiksi RAE 2 Tausta RAE2 keskeisin tavoite on tehostaa (lannan) ravinteiden hyödyntämistä ja vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta Itä-Suomen alueella. RAE-hankkeessa ( ) on noussut tilakäynneillä (yhteensä 170 neuvontakäyntiä) ja erilaisissa tupailloissa useita teemoja, joista tarvitaan lisää tutkittua tietoa erityisesti Itä-Suomen oloissa. Parhaat käytännöt ja toimet on mietittävä tila(jopa lohko)- kohtaisesti, mutta vaikutuksia arvioidaan valuma-aluetasolla > kustannustehokkuuden ja vaikutusten arviointiin on panostettava. RAE-hankkeen toimintamalli (tutkimus, tiedotus ja neuvonta samassa) on hyvä, kuitenkin jatkossa voisi neuvojat ottaa entistä enemmän suoraan tutkimukseen ja havainnointiin. Pienryhmätoiminta ( vertaistuki, työpajat) ja pellonpiennartilaisuudet ovat toimivia syvemmän tietotaidon siirrossa ja toisaalta vuorovaikutteisessa toiminnassa (viljelijät tuntevat peltonsa ja lähivetensä, mutta tarvitsevat testattua tietotaitoa). RAE2:ssa voisi käyttää havaintotiloina myös alueen koulutiloja (PeMo, Hingunniemi, Muuruvesi), joissa tutkimuksen tuen ohella erilaisia koulutuspäiviä ja työnäytöksiä. Näin saataisiin myös tutkimustieto suoraan 2. asteen ja amk-opetukseen tuleville ammattilaisille. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän ja vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on otettava huomioon myös teemojen valinnassa, mm. tavoitteet biokaasutuksen ja separoinnin ja muiden lannan käsittelymenetelmien lisäämiseksi. Toiminta-aika: Koordinaattori: Osatoteuttajat: Pohjois-Karjala (4 vuotta) Savonia-amk MTT Maaninka ProAgriat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Itä-Suomen yliopisto YSAO SAKKY Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys (ohry?) Ohjausryhmässä mm. MTK, ELY, yrityksiä (esim. Atria, Valio, Viljavuuspalvelu) Toimenpidekokonaisuudet (päävastuutahot suluissa):

3 1. Tilatoiminta (ProAgriat) : -tilakohtaiset tarkastelut ja neuvonta 2. Tiedonsiirto ja koulutus (Savonia, ProAgriat,SAKKY, YSAO, SKVSY, MTT): - havaintotiloilla koulutukset pienryhmissä, tupaillat, pellonpientareet, työpajat, työnäytökset, tietopankki (Maatila 2020) ja muu havainnollistava materiaali 3. Tutkimus ja pilotointi (MTT, Savonia, UEF, ProAgriat): - eri teemoista tutkimusta MTT Maaningan koekentillä, SIMU, havaintotiloilla, kenttämittauksia ja laboratoriomittakaavan mittauksia (erillinen excel-taulukko teemoista!) 4. Koordinointi (Savonia): -yhteistyö erityisesti Lantalogistiikka-hankkeen kanssa, mutta myös NURMI-hanke, MaitoTaito, kv-hankkeet, eri alueiden hankkeet, toimijaverkosto jo vahva RAE-ryhmästä Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v ( / v proagria) Kuntarahoitusvaraus 10 % 3)Itä-Suomen lihantuotannon kehittämishanke maaseuturahasto kohdealue: Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Suomi kohderyhmä: kehittävät ja laajentavat lihatilat, sikatilat mukaan luettuna sisältö: tuotantotekniikan pullonkaulat, johtaminen, riskien hallinta, vasikkavälityksen problematiikka ym ajankohtaiset kysymykset

4 toteuttajat: ProAgriat yhteistyössä MTT:n, Faban ja teurastamojen kanssa Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v kuntarahoitus 10 % 4) Maatilojen työmäärän hallinta ja uudet palvelut (ESR) Toiminta-alueena E- ja P-Savo, P-K ja Kainuu Toteutus: ProAgriat yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Kohderyhmänä investoineet, kasvuhakuiset ja työvoimaa palkanneet tilat. Projektissa keskitytään työmäärän hallintaan, työprosessien sujuvuuteen, kuormituksen vähentäminen, tuottavuuden parantamiseen. Kriittisistä työprosesseista toteutetaan havaintokoetoimintaa tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyönä. Lisäksi haetaan ratkaisuja maatilayrittäjää palvelevista tarpeista sekä kootaan tunnistetut tarpeet ja niiden toteuttamiseen liittyviä työkaluja. Hakija / päähallinnoija ProAgria Etelä-Savo Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v, 3 5-vuotinen hanke Kuntarahoitus 12,5 % (ESR edellyttää) Jns seudun maas.palvelut eur /v Maakunnallisesti valmistelussa 5)Bioenenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen Bioenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen

5 Toteuttajat: ProAgria Pohjois-Karjala ry, Pikes Oy Toteutusaika: Hankkeen tavoitteina ovat Liikennebiokaasusta tiedottaminen tavallisille autoilijoille, kunnille ja yrityksille. Tiedottamista hoidetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja esittelyitä, verkkotiedottamisella ja demonstraatio esityksillä sekä yrityskohtaisilla esittelyillä Tavoitteena on herättää kiinnostus biokaasuautoiluun ja näyttää esimerkein sen tuomat hyödyt. Tiedotuksen, demonstraatioiden ja esittelyjen avulla edistetään Pohjois-Karjalaan muodostumaan riittävä biokaasuautokanta tulevien tankkausasemien käyttäjiksi. Lisäksi luodaan biokaasulaskuri- tyyppinen laskelma pohja, jolla voidaan haarukoida biokaasun liikennekäytön taloudellisia- ja ympäristövaikutuksia. Haetaan ja välitetään tietoa uusista biokaasuntuotantolaitteista ja menetelmistä ja viedään kerätty tieto biokaasulaitosta suunnitteleville tiloille ja yrityksille Mahdollistaa BAT- käyttöön oton ja edulliset vaihtoehdot tuotannossa, jalostuksessa ja tankkausjärjestelmissä Tiedotetaan biokaasuosuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnasta mahdollisille jäsenille. Tietoa levitetään yrityksiin, kuntiin ja yksityisille henkilöille ja henkilökohtaisilla tapaamisilla ja yleisöinfoilla ja tapahtumilla. > Osuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnan vahvistuminen, biokaasuautoilun lisääntyminen. Edistetään maatilamittakaavan biokaasulaitosten rakentamista ja käyttöönottamista kuntakohtaisilla tiedotustilaisuuksilla ja pienryhmätoiminnalla hajautetun energian tuotannon lisääminen Pohjois-Karjalassa Maatilamittakaavan investointien käynnistyminen tilojen energiaomavaraisuuden lisääntyminen Muu bioenergiaan liittyvä tiedotus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Metsäkeskus, Metla, Biomassa Atlas ym) Energia akatemia, Bioenergia Forum, kuntakohtaiset tapahtumat ja tempaukset (biokaasuralli) Kesto 4 vuotta, kokonaisbudjetti eur. Elintarvikehankekokonaisuus 6)Karjalan marjamaat Hankkeen tavoitteena on parantaa tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä käynnistämällä kasvustojen uudistaminen, kokeilemalla uusia kasvilajeja ja lajikkeita, tarkentamalla

6 kastelua, ravinteiden käyttöä, kasvinsuojelua ym. Pääideana on käynnistää herukkatilalla (30 40 % herukkatiloista) pienimuotoinen kenttäkoetoiminta, jossa koe viljellään 3 6 n metrin rivistä koealaa tilalla käytettävillä viljelymenetelmillä (mm. koneellinen poiminta ja leikkaus). Näin saadaan testattua 3 6 lajikkeen sopivuutta kyseiselle tilalle. Viljelykokeita tehdään 2 4 vuotta ja sen perusteella valitaan uudistamiseen käytettävät lajikkeet tilakohtaisesti. Viljelijät vastaavat koealojen perustamistöistä ja kasvustojen hoitotöistä sekä poiminnasta. Tavoitteena on käynnistää kasvustojen uudistaminen siten, että seuraavien vuoden aikana tulisivat lähes koko tilan marjakasvustot uudistettua. Uudistamisen ongelmana on tervetaimien saantiongelmat sekä tilalle sopivien lajikkeiden valinta. Kokeiltavat kasvit ovat mm. herukat, karviainen, mansikka, vadelma ja pienemmässä mittakaavassa pensasmustikka, puolukka ym. harvinaisemmat marjakasvit. Hanke kustantaa taimimateriaalin, vastaa neuvonnasta, koulutuksesta, koetoiminnasta sekä tulosten hyödyntämisestä. Tutkimuksesta vastaa MTT ja siellä tutkijat Kati ja Kalle Hoppula. Taimimateriaalin osalta yhteistyökumppanina on Laukaan valiotaimiasema. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on hankkeen organisointi, tiedottaminen, raportointi, koejärjestelyjen suunnittelu mm. taimihankintojen koordinointi yhdessä sidosryhmien kanssa, yhteydenpito sidosryhmiin ja hankkeessa mukana oleviin tiloihin ym. Viljelykauden ulkopuolella järjestetään koulutuksia eri aiheista sekä opintomatkoja. Nämä lisäävät viljelijöiden sosiaalista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa. Hankkeen toteuttajina ovat alan sidosryhmät; Pohjois-Karjalan kunnat, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto, MarjaCarelia, Ilomantsin marjaosuuskunta, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan marjanviljelypiiri. Puutarha-alan työryhmässä on tullut esiin tarve kehittää koko puutarhatoimialaa. Yhteistyötä tehdään sen puitteissa siltä nousevien aiheiden osalta. Koko puutarhatuotannon ketjun toimijoiden välinen yhteistyö paranee tämän yhteistyön myötä. Hankkeen budjetti yht eur kuntarahoitus 10 % 7)Pellolta pöytään Hankkeessa kehitetään vilja-alan elintarvikeketjua pellolta pöytään. Kohderyhmänä: Maatilat, myllyt, leipomot, muut viljaa jatkojalostavat yritykset, kauppa, suurkeittiöt, kuluttajat. Aktivoidaan leipäviljan, rehuviljan ja erikoisviljalajien viljelyyn

7 Leipäviljoista erityisesti ruis Rehuviljan tuotantoon lisätehoa Erikoisviljalajeista mm. kumina, öljypellava, rypsi, herneet Siementuotanto Luomu Aktivointitilaisuuksia, koulutuksia, pellonpiennarpäiviä, markkinalähtöinen viljelysuunnittelu Kehitetään viljakaupan sopimuskäytäntöä ja siten, miten saadaan ennakkotieto asiakastarpeista ohjaamaan viljelyn suunnittelua maatila-maatila, maatila-mylly, mylly-leipomo, leipomo-kauppa Järjestetään viljelyyn liittyvää havaintokoetoimintaa. Kehitetään viljelyyn, kauppakunnostukseen, jatkojalostukseen, liiketoiminnan johtamiseen, logistiikkaan ja markkinointiin liittyvää osaamista ja toimintatapoja. Kehitetään koko elintarvikeketjun yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta markkinoille saadaan entistä kysytympiä ja laadukkaampia tuotteita. Kehitetään viljaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä pellolta pöytään. Viljelijällä, myllärillä, leipurilla, leipäkuskilla, kauppiaalla, kuluttajalla ja kehittäjällä on kasvot. Ne tunnetaan! Uusien sähköisten medioiden hyödyntäminen, QR -koodit Kehitetään uusia markkinalähtöisiä tuotteita ja tuotteiden laatua jatkojalostavissa yrityksissä. Laatutyö, Living Lab toiminta, tuotekehitys Yhteismarkkinointi, uusien ja olemassa olevien markkinointikonseptien kehittämistä. mm. Leipää Pohjois-Karjalasta -tuoteperhe tapahtumat, messut, uusien myyntikanavien kartoitus toimialan brändi -näkyvyyden kehittäminen

8 Luodaan yhteinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi, jossa viljatoimialaa kehitetään. Budjetti Budjetti yhteensä euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Pohjois-Karjalan aikuisopisto, MTT, ProAgria Pohjois-Karjala 8)Luonnosta pöytään Luonnosta pöytään hanke kehittää luonnontuotealaa Pohjois-Karjalassa. Luonnosta pöytään hanke on Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Ketin hankeidea, joka sai myönteistä palautetta kevään 2014 hankeideahaussa. Hankkeessa kehitetään luonnontuotealan liiketoimintaa ja markkinointia. Kohderyhmänä on Jo olemassa olevat yritykset Uudet yritysideaa suunnittelevat yritykset Jatkojalostajat, ravintola, matkailuyritykset, kauppa Yksittäiset kotitaloudet, jotka etsivät lisätuloa luonnontuotteiden keräämisestä (erityisesti eläkeläiset, työttömät, nuoret) Kuluttajat, joiden luonnontuotteiden saatavuus kohentuu Luonnosta pöytään hankkeen tuoteryhmät, joihin keskitytään: Villiyrtit, sienet, metsämarjat, koivunmahla Koristemateriaalit, joita voi hyödyntää käsi- ja taideteollisuustuotteissa mm. pajut, havut, kivet, kävyt, sammaleet Erikoisluonnontuotteet kuten mm. pakuri, pettu ja pihka Toteutuksen osa-alueet 1. Villiyrttien viljelyn kehittäminen, aktivointi 2. Keräily- ja yrittäjäkoulutus, -valmennus

9 3. Metsien ja niittyjen luomusertifiointiin aktivointi 4. Luonnontuotealan osaajaverkoston rakentaminen viljelyyn ja tuotekehitykseen 5. Luonnontuotealan keräilyverkoston organisointi hyödyntäen sähköisiä medioita 6. Tuotekehitys, jatkojalostuksen käynnistäminen ja kehittäminen Kuluttajille, kaupalle, ravintoloille, matkailuyrityksille, teollisuudelle Kauneudenhoitotuotteet 7. Markkinointi, logistiikka Markkinaselvitykset, messu- ja tapahtumamarkkinointi, some markkinointi Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen markkinointi 8. Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen luonnontuotealalla 9. Yritystoiminnan kehittäminen Jo olemassa oleville yrityksille uusia tuotteita, toimeentulomahdollisuuksia Uusien yritysten perustaminen Osuuskuntayrittäjyys 9. Yritysten ja keräilijöiden verkostoituminen Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Keti, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, kehittämisyhtiöt, kunnat, Pohjois-Karjalan ELY keskus 9)Makuelämyksiä matkailuun ja kansainvälistymiseen Pohjois-Karjalassa jalkautetaan Suomen Ruoka & Matkailu strategiaa Makuelämyksiä matkailuun hankkeessa. Kohderyhmänä:

10 Matkailuyritykset Ravintolat, kahviot Elintarvikealan yritykset Hankkeessa kehitetään matkailuyritysten, ravintoloiden ja elintarvikealan yritysten yhteistyötä, jotta saadaan entistä asiakaslähtöisempiä, elämyksellisempiä ruokamatkailutuotteita. Ruokamatkailua on ruoan kytkeminen vahvasti paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuuriin tuo osaltaan mielenkiintoa kohteeseen ja prifiloi kohdetta vahvemmin. Lähiruoka, itse tehty ruoka ja autenttisuus ovat asioita, joita kuluttajat haluavat. Mm. elämyksellisissä paikoissa asiakas voi osallistua tarinaan olemalla mukana ruoan hankinnassa (kalastus, sienestys, villiyrttien keruu, perunan nosto), kokkaamalla ja sitä myöten reseptin muokkaamisella. Ruoan merkitys on parhaimmillaan yksilöllisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä. Verkostoidutaan valtakunnallisesti Ruoka & Matkailu strategiaa toteuttavien hankkeiden kanssa. Haetaan hyviä malleja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä. Tuotteistetaan ruokamatkailutuotteita ja testataan niitä eri kohderyhmillä. Toteutetaan Living Lab toimintaa ruokamatkailutuotteiden kehittämisessä. Markkinoidaan ruokamatkailutuotteita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Kansainvälisessä markkinoinnissa keskitytään Venäjän ja Saksan markkinoille. Messut, VisitFinland, VisitKarelia, some -markkinointi Ruokamatkailutuotteiden markkinoinnissa kartoitetaan ja etsitään myös pohjoiskarjalaisten elintarvikkeiden vientimahdollisuuksia. Ruoka, matkailu ja ravintolapalvelut kulkevat tiiviissä yhteistyössä markkinoinnissa. Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelu, kehittämisyhtiöt, kunnat, Karelia à la carte verkosto, Pohjois-Karjalan ELY keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

11 10) Pohjois-Karjala Farmarissa (P-K:n tulevaisuusrahasto) Hankkeen tavoitteet Pohjois-Karjala Farmarissa 2015 hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan pohjoiskarjalaisen osaamisen ja kulttuurin esittäytyminen Farmarissa niin näyttelykentällä kuin ohjelmasisällöissäkin. Sen kautta organisoidaan myös oheistapahtumia ammattilaisille ja erityisryhmille sekä keskeisten sidosryhmien ja vaikuttajien vierailut näyttelyyn. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille pohjoiskarjalaista osaamista erityisesti maatalousmetsä- ja elintarvikealojen pk-yrityksistä sekä luovien alojen ja käsityöalan taitajilta. Hankkeen kautta hyödynnetään alueen kulttuuritarjontaa ja monipuolista ruokaperinnettä. Erilaisille ammatti- ja harrastajaryhmille järjestetään oheisohjelmaa, ja vaikuttajille järjestetään kohtaamis- ja keskustelufoorumeita. Kustannusarvio eur 11) ProYritys kehittyvä suomalaisen maaseudun yritystoiminta Asiakkaina maaseudulla toimivat alle 10 htv työllistävät pienyritykset, pk-yritykset ja maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset Alkavat yritykset ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt Toimivat yritykset eri elinkaaren vaiheissa (kasvu, kehittyminen, liiketoiminnan uudistuminen, kansainvälistyvät, omistajanvaihdos, kriisi) Yhteistyön kautta kehittymistä hakevat yritykset ja yritysryhmät (sekä alkavia että toimivia yrityksiä) Sidosryhmäasiakkaina (ja rahoittajina) elinkeinojen kehittämisestä vastaavat toimijat alueellisesti, seudullisesti ja paikallisesti; ELY keskukset, Kunnat ja Seudulliset kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, TE toimistot, Maakuntien Liitot, valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden alueellinen ulottuvuus ProYritys Yhteistoiminnaksi Yritysasiakkaiden näkökulmasta Alkaville yrityksille on tarjolla maksuton alkuvaiheen neuvontapalvelu (arviointi ja vaihtoehdot edetä) > yrityksen perustamiseen selkeä suunnitelma ja toimenpiteet kuinka edetä Toimiville yrityksille on tarjolla maksuton liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus sekä kehittämissuunnitelma > aktivoituminen kasvuun ja kehittymiseen tai kriistilanteen hoitamiseen

12 Lisätään yritysten välistä yhteistyötä, kehittämistä yhdessä ja yhteistyöhön perustuvaa liiketoimintaa Yritys-Suomen ja seudullisen yrityspalvelun käyttöliittymä maaseudun yrityksiin Yrittäjätilaisuuksissa tarjolla ajankohtaista tietoa ja yrittäjien kohtaamisia Tarjotaan/välitetään UUTTA ajankohtaista tietoa Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta (ELY, Kunnat, Kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, Yrittäjäjärjestöt, Ammattikorkeakoulut, Tutkimus ym.) Kokoaa eri organisaatiot ja niiden asiantuntijat verkostoksi, joka toimii alueella vahvana maaseutualueiden elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäjänä toteuttaen yhteisiä tavoitteita Liitetään kaupunkeja ympäröivä maaseutu ja sen yritykset hyödyntämään Yritys-Suomen palveluja (seudulliset yrityspalvelut, sähköiset palvelut) Yhteistyön ja työnjaon kautta lisätään yrityspalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta, tuodaan lisäresurssia Aktivoidaan yrityksiä kasvuun ja kehittymiseen, lisätään paikallisia työmahdollisuuksia Toteuttaa Manner-Suomen Maaseutuohjelman ja paikallisten ohjelmien tavoitteita, yritykset aktivoituvat kehittymään, hyödyntämään yritystukia ja lisäämään yhteistyötä Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus ProAgria Pohjois-Karjala, kehittämisyhtiöt

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo Ravinnerenki Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu Arja Mustonen, ProAgria P- Savo RAE toiminnasta (1.6.2011- Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi Itä-Suomen oloissa, tutkimus suoraan kentälle

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö Maaseudun kehittämishanketuet 2007-2013 Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne 31.12.2012 ELY-keskus Terho Sirviö Hanketukipäätökset painopistealoittain 2007-2013: kpl euro 1. Perusmaatalous ja elintarvikeala

Lisätiedot

Järviruokoa järvestä peltoon Talviseminaari. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset

Järviruokoa järvestä peltoon Talviseminaari. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset Järviruokoa järvestä peltoon 26.1.2017 Talviseminaari Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset 1 Ylimaakunnallinen kehittämishanke Keskeisimmät teemat 2015-2019 Ravinteiden kierron

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA Niina Huikuri, projektipäällikkö Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja virrat -hanke Bioenergiafoorumi 5.9.2014 Joensuu BIOENERGIA PIELISEN KARJALAN ELINKEINOSTRATEGIASSA

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Vesistövaikutusten arviointi

Vesistövaikutusten arviointi 19.3.2012 Vesistövaikutusten arviointi Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Huomioitavaa RAE-hankkeesta Kehittämis- ja tutkimushanke; YKSI SOVELTAVA PAKETTI Tutkimustieto tiloille

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10. Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.2010 Jokioinen Hankkeen esittely Toimialajohtaja Juha Pirkkamaa, Agropolis Oy Hankkeen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet

Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet Maaseuturahaston toimenpiteet ja Satakunnan alueelliset painopisteet 2014-2020 Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Timo Pukkila 11.2.2015 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi

Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Maaseudun kehittämisen toimenpideohjelma 31.3.2012 Voimistuvat kylät Kuus-Hukkala, Rantasalmi Kehittämistä yhdessä maaseudun yrittäjien ja asukkaiden kanssa Hanke alkoi 1.9.2011, hallinnoijana ProAgria

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( )

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI ( ) Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI (2012-2014) Yleishyödyllinen kehittämishanke Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella Hanketta

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (M01) Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (M01) Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (M01) Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista koskeville

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan. Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke Vesistö on valumaalueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön tilaan Vaikutuksen suuruus ja merkittävyys

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Marjojen lajikesuositukset Pohjois-Suomeen, Pensasmustikka

Marjojen lajikesuositukset Pohjois-Suomeen, Pensasmustikka Marjojen lajikesuositukset Pohjois-Suomeen, Pensasmustikka Tutkija Kati Hoppula Vanhempi tutkija Kalle Hoppula Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT Marjanviljelystä vahva elinkeino Pohjois-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

ILMASE. Ilmastonmuutos ja maaseutu. Sari Himanen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli. -hanke

ILMASE. Ilmastonmuutos ja maaseutu. Sari Himanen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli. -hanke Ilmastonmuutos ja maaseutu ILMASE -hanke 2011-2013 Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja maaseudun kehitykseen Sari Himanen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli Hankkeen tausta Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkuudesta ja toimintaa maakunnissa Kempele 16.6.2016. Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto

Ajankohtaista energiatehokkuudesta ja toimintaa maakunnissa Kempele 16.6.2016. Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto Ajankohtaista energiatehokkuudesta ja toimintaa maakunnissa Kempele 16.6.2016 Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitto ENERGIA- TEHOKKUUDESTA KILPAILUKYKYÄ MAASEUDULLA Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. 17.10.2007 Sivu 1

Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009. 17.10.2007 Sivu 1 Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 2007-2009 17.10.2007 Sivu 1 Perustietoa hankkeesta: 2,5-vuotinen Tacis - Interreg -yhteishanke, 1/2007 6/2009 Hakija: MTT Ruukki Yhteistyötahot: Petroskoin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Kuva Arto Lehto Paikallisissa kunnostushankkeissa tarvitaan Yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 5.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot