ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProAgria Pohjois-Karjala 18.2.2015 VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN 2014 2020"

Transkriptio

1 ProAgria Pohjois-Karjala VALMISTELUSSA OLEVAT HANKETEEMAT MAASEUTUOHJELMAAN Ylimaakunnallisesti valmistelussa 1 ) Maitomania Kehittämistä ja kasvua - investoinnit Maitomäärän säilyttäminen ja investointiesteiden poisto, looginen investointiohjelma ja asenneilmasto positiiviseksi, osaamisen kehittyminen ja uramatriisi, oppimisnavetta, investoinnin abc Byrokratian pelon poistoa, sparrausohjelma ja paperit kuntoon - tuottavuus ja tehokkuus Realismin tunnistamista, kannattavuus, mallilaskelmat, Navetat kuntoon kierros Investoinnin taloushallinta ja budjetti, toimintatapa tutuksi ja käyttöön Muiden sektoreiden rakentamisen benchmarkkaus, verkoston rakentaminen ja yhteydenpito Investoinnin tehokas hyödyntäminen, maatila biotehtaana eli prosessit kuntoon Rehuntuotanto, navetat kuntoon koulutuskierros Eläinmäärän hallittu kasvattaminen, prosessi tutuksi - yhteistyö ja verkostoituminen Yhteistyö rehuntuotannossa, yhteistyömallien rakentaminen ja pilotoinnit Yhteistyö ja uudet kasvutavat, rehut ja yhteistyö teemavuosi, rehumessut Johtamista (arjen johtaminen, talousjohtaminen, strateginen johtaminen, johtamisosaamisen askelmat) Talousosaaminen paremmaksi, talousmittarit, taseosaaminen, pankkiyhteistyö Tulevaisuuden tilakoko tutuksi, farmarit vaihtoon, kansainvälisyys ja yhteistyöverkostot Tuotostason nosto (n l meijerimaitoa/lehmä), SixSigma, Lean ja hedelmällisyyden vuosikello (biotehdas ajattelu eli prosessit kuntoon Tasainen laatumaidon tuotanto ympäri vuoden, SixSigma, laitevalmistajyhteistyö, sähköinen työpöytä ja tulokset

2 Toteutus Itä-Suomen ProAgriat yhteistyössä meijerit, MTT, oppilaitokset Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v kuntarahoitusvaraus 10 % eur /v 2 ) Ravinnehävikit euroiksi RAE 2 Tausta RAE2 keskeisin tavoite on tehostaa (lannan) ravinteiden hyödyntämistä ja vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta Itä-Suomen alueella. RAE-hankkeessa ( ) on noussut tilakäynneillä (yhteensä 170 neuvontakäyntiä) ja erilaisissa tupailloissa useita teemoja, joista tarvitaan lisää tutkittua tietoa erityisesti Itä-Suomen oloissa. Parhaat käytännöt ja toimet on mietittävä tila(jopa lohko)- kohtaisesti, mutta vaikutuksia arvioidaan valuma-aluetasolla > kustannustehokkuuden ja vaikutusten arviointiin on panostettava. RAE-hankkeen toimintamalli (tutkimus, tiedotus ja neuvonta samassa) on hyvä, kuitenkin jatkossa voisi neuvojat ottaa entistä enemmän suoraan tutkimukseen ja havainnointiin. Pienryhmätoiminta ( vertaistuki, työpajat) ja pellonpiennartilaisuudet ovat toimivia syvemmän tietotaidon siirrossa ja toisaalta vuorovaikutteisessa toiminnassa (viljelijät tuntevat peltonsa ja lähivetensä, mutta tarvitsevat testattua tietotaitoa). RAE2:ssa voisi käyttää havaintotiloina myös alueen koulutiloja (PeMo, Hingunniemi, Muuruvesi), joissa tutkimuksen tuen ohella erilaisia koulutuspäiviä ja työnäytöksiä. Näin saataisiin myös tutkimustieto suoraan 2. asteen ja amk-opetukseen tuleville ammattilaisille. Uuden ympäristökorvausjärjestelmän ja vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on otettava huomioon myös teemojen valinnassa, mm. tavoitteet biokaasutuksen ja separoinnin ja muiden lannan käsittelymenetelmien lisäämiseksi. Toiminta-aika: Koordinaattori: Osatoteuttajat: Pohjois-Karjala (4 vuotta) Savonia-amk MTT Maaninka ProAgriat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Itä-Suomen yliopisto YSAO SAKKY Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys (ohry?) Ohjausryhmässä mm. MTK, ELY, yrityksiä (esim. Atria, Valio, Viljavuuspalvelu) Toimenpidekokonaisuudet (päävastuutahot suluissa):

3 1. Tilatoiminta (ProAgriat) : -tilakohtaiset tarkastelut ja neuvonta 2. Tiedonsiirto ja koulutus (Savonia, ProAgriat,SAKKY, YSAO, SKVSY, MTT): - havaintotiloilla koulutukset pienryhmissä, tupaillat, pellonpientareet, työpajat, työnäytökset, tietopankki (Maatila 2020) ja muu havainnollistava materiaali 3. Tutkimus ja pilotointi (MTT, Savonia, UEF, ProAgriat): - eri teemoista tutkimusta MTT Maaningan koekentillä, SIMU, havaintotiloilla, kenttämittauksia ja laboratoriomittakaavan mittauksia (erillinen excel-taulukko teemoista!) 4. Koordinointi (Savonia): -yhteistyö erityisesti Lantalogistiikka-hankkeen kanssa, mutta myös NURMI-hanke, MaitoTaito, kv-hankkeet, eri alueiden hankkeet, toimijaverkosto jo vahva RAE-ryhmästä Budjetti Pohjois-Karjalan osalta n eur /v ( / v proagria) Kuntarahoitusvaraus 10 % 3)Itä-Suomen lihantuotannon kehittämishanke maaseuturahasto kohdealue: Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Suomi kohderyhmä: kehittävät ja laajentavat lihatilat, sikatilat mukaan luettuna sisältö: tuotantotekniikan pullonkaulat, johtaminen, riskien hallinta, vasikkavälityksen problematiikka ym ajankohtaiset kysymykset

4 toteuttajat: ProAgriat yhteistyössä MTT:n, Faban ja teurastamojen kanssa Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v kuntarahoitus 10 % 4) Maatilojen työmäärän hallinta ja uudet palvelut (ESR) Toiminta-alueena E- ja P-Savo, P-K ja Kainuu Toteutus: ProAgriat yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Kohderyhmänä investoineet, kasvuhakuiset ja työvoimaa palkanneet tilat. Projektissa keskitytään työmäärän hallintaan, työprosessien sujuvuuteen, kuormituksen vähentäminen, tuottavuuden parantamiseen. Kriittisistä työprosesseista toteutetaan havaintokoetoimintaa tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyönä. Lisäksi haetaan ratkaisuja maatilayrittäjää palvelevista tarpeista sekä kootaan tunnistetut tarpeet ja niiden toteuttamiseen liittyviä työkaluja. Hakija / päähallinnoija ProAgria Etelä-Savo Budjetti Pohjois-Karjalan osalta suuruusluokkaa eur / v, 3 5-vuotinen hanke Kuntarahoitus 12,5 % (ESR edellyttää) Jns seudun maas.palvelut eur /v Maakunnallisesti valmistelussa 5)Bioenenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen Bioenergiaa Pohjois-Karjalan liikenteeseen

5 Toteuttajat: ProAgria Pohjois-Karjala ry, Pikes Oy Toteutusaika: Hankkeen tavoitteina ovat Liikennebiokaasusta tiedottaminen tavallisille autoilijoille, kunnille ja yrityksille. Tiedottamista hoidetaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja esittelyitä, verkkotiedottamisella ja demonstraatio esityksillä sekä yrityskohtaisilla esittelyillä Tavoitteena on herättää kiinnostus biokaasuautoiluun ja näyttää esimerkein sen tuomat hyödyt. Tiedotuksen, demonstraatioiden ja esittelyjen avulla edistetään Pohjois-Karjalaan muodostumaan riittävä biokaasuautokanta tulevien tankkausasemien käyttäjiksi. Lisäksi luodaan biokaasulaskuri- tyyppinen laskelma pohja, jolla voidaan haarukoida biokaasun liikennekäytön taloudellisia- ja ympäristövaikutuksia. Haetaan ja välitetään tietoa uusista biokaasuntuotantolaitteista ja menetelmistä ja viedään kerätty tieto biokaasulaitosta suunnitteleville tiloille ja yrityksille Mahdollistaa BAT- käyttöön oton ja edulliset vaihtoehdot tuotannossa, jalostuksessa ja tankkausjärjestelmissä Tiedotetaan biokaasuosuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnasta mahdollisille jäsenille. Tietoa levitetään yrityksiin, kuntiin ja yksityisille henkilöille ja henkilökohtaisilla tapaamisilla ja yleisöinfoilla ja tapahtumilla. > Osuuskunnan tai osakeyhtiön toiminnan vahvistuminen, biokaasuautoilun lisääntyminen. Edistetään maatilamittakaavan biokaasulaitosten rakentamista ja käyttöönottamista kuntakohtaisilla tiedotustilaisuuksilla ja pienryhmätoiminnalla hajautetun energian tuotannon lisääminen Pohjois-Karjalassa Maatilamittakaavan investointien käynnistyminen tilojen energiaomavaraisuuden lisääntyminen Muu bioenergiaan liittyvä tiedotus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Metsäkeskus, Metla, Biomassa Atlas ym) Energia akatemia, Bioenergia Forum, kuntakohtaiset tapahtumat ja tempaukset (biokaasuralli) Kesto 4 vuotta, kokonaisbudjetti eur. Elintarvikehankekokonaisuus 6)Karjalan marjamaat Hankkeen tavoitteena on parantaa tilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä käynnistämällä kasvustojen uudistaminen, kokeilemalla uusia kasvilajeja ja lajikkeita, tarkentamalla

6 kastelua, ravinteiden käyttöä, kasvinsuojelua ym. Pääideana on käynnistää herukkatilalla (30 40 % herukkatiloista) pienimuotoinen kenttäkoetoiminta, jossa koe viljellään 3 6 n metrin rivistä koealaa tilalla käytettävillä viljelymenetelmillä (mm. koneellinen poiminta ja leikkaus). Näin saadaan testattua 3 6 lajikkeen sopivuutta kyseiselle tilalle. Viljelykokeita tehdään 2 4 vuotta ja sen perusteella valitaan uudistamiseen käytettävät lajikkeet tilakohtaisesti. Viljelijät vastaavat koealojen perustamistöistä ja kasvustojen hoitotöistä sekä poiminnasta. Tavoitteena on käynnistää kasvustojen uudistaminen siten, että seuraavien vuoden aikana tulisivat lähes koko tilan marjakasvustot uudistettua. Uudistamisen ongelmana on tervetaimien saantiongelmat sekä tilalle sopivien lajikkeiden valinta. Kokeiltavat kasvit ovat mm. herukat, karviainen, mansikka, vadelma ja pienemmässä mittakaavassa pensasmustikka, puolukka ym. harvinaisemmat marjakasvit. Hanke kustantaa taimimateriaalin, vastaa neuvonnasta, koulutuksesta, koetoiminnasta sekä tulosten hyödyntämisestä. Tutkimuksesta vastaa MTT ja siellä tutkijat Kati ja Kalle Hoppula. Taimimateriaalin osalta yhteistyökumppanina on Laukaan valiotaimiasema. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, jonka tehtävänä on hankkeen organisointi, tiedottaminen, raportointi, koejärjestelyjen suunnittelu mm. taimihankintojen koordinointi yhdessä sidosryhmien kanssa, yhteydenpito sidosryhmiin ja hankkeessa mukana oleviin tiloihin ym. Viljelykauden ulkopuolella järjestetään koulutuksia eri aiheista sekä opintomatkoja. Nämä lisäävät viljelijöiden sosiaalista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa. Hankkeen toteuttajina ovat alan sidosryhmät; Pohjois-Karjalan kunnat, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuisopisto, MarjaCarelia, Ilomantsin marjaosuuskunta, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan marjanviljelypiiri. Puutarha-alan työryhmässä on tullut esiin tarve kehittää koko puutarhatoimialaa. Yhteistyötä tehdään sen puitteissa siltä nousevien aiheiden osalta. Koko puutarhatuotannon ketjun toimijoiden välinen yhteistyö paranee tämän yhteistyön myötä. Hankkeen budjetti yht eur kuntarahoitus 10 % 7)Pellolta pöytään Hankkeessa kehitetään vilja-alan elintarvikeketjua pellolta pöytään. Kohderyhmänä: Maatilat, myllyt, leipomot, muut viljaa jatkojalostavat yritykset, kauppa, suurkeittiöt, kuluttajat. Aktivoidaan leipäviljan, rehuviljan ja erikoisviljalajien viljelyyn

7 Leipäviljoista erityisesti ruis Rehuviljan tuotantoon lisätehoa Erikoisviljalajeista mm. kumina, öljypellava, rypsi, herneet Siementuotanto Luomu Aktivointitilaisuuksia, koulutuksia, pellonpiennarpäiviä, markkinalähtöinen viljelysuunnittelu Kehitetään viljakaupan sopimuskäytäntöä ja siten, miten saadaan ennakkotieto asiakastarpeista ohjaamaan viljelyn suunnittelua maatila-maatila, maatila-mylly, mylly-leipomo, leipomo-kauppa Järjestetään viljelyyn liittyvää havaintokoetoimintaa. Kehitetään viljelyyn, kauppakunnostukseen, jatkojalostukseen, liiketoiminnan johtamiseen, logistiikkaan ja markkinointiin liittyvää osaamista ja toimintatapoja. Kehitetään koko elintarvikeketjun yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta markkinoille saadaan entistä kysytympiä ja laadukkaampia tuotteita. Kehitetään viljaketjun läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä pellolta pöytään. Viljelijällä, myllärillä, leipurilla, leipäkuskilla, kauppiaalla, kuluttajalla ja kehittäjällä on kasvot. Ne tunnetaan! Uusien sähköisten medioiden hyödyntäminen, QR -koodit Kehitetään uusia markkinalähtöisiä tuotteita ja tuotteiden laatua jatkojalostavissa yrityksissä. Laatutyö, Living Lab toiminta, tuotekehitys Yhteismarkkinointi, uusien ja olemassa olevien markkinointikonseptien kehittämistä. mm. Leipää Pohjois-Karjalasta -tuoteperhe tapahtumat, messut, uusien myyntikanavien kartoitus toimialan brändi -näkyvyyden kehittäminen

8 Luodaan yhteinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi, jossa viljatoimialaa kehitetään. Budjetti Budjetti yhteensä euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Pohjois-Karjalan aikuisopisto, MTT, ProAgria Pohjois-Karjala 8)Luonnosta pöytään Luonnosta pöytään hanke kehittää luonnontuotealaa Pohjois-Karjalassa. Luonnosta pöytään hanke on Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Ketin hankeidea, joka sai myönteistä palautetta kevään 2014 hankeideahaussa. Hankkeessa kehitetään luonnontuotealan liiketoimintaa ja markkinointia. Kohderyhmänä on Jo olemassa olevat yritykset Uudet yritysideaa suunnittelevat yritykset Jatkojalostajat, ravintola, matkailuyritykset, kauppa Yksittäiset kotitaloudet, jotka etsivät lisätuloa luonnontuotteiden keräämisestä (erityisesti eläkeläiset, työttömät, nuoret) Kuluttajat, joiden luonnontuotteiden saatavuus kohentuu Luonnosta pöytään hankkeen tuoteryhmät, joihin keskitytään: Villiyrtit, sienet, metsämarjat, koivunmahla Koristemateriaalit, joita voi hyödyntää käsi- ja taideteollisuustuotteissa mm. pajut, havut, kivet, kävyt, sammaleet Erikoisluonnontuotteet kuten mm. pakuri, pettu ja pihka Toteutuksen osa-alueet 1. Villiyrttien viljelyn kehittäminen, aktivointi 2. Keräily- ja yrittäjäkoulutus, -valmennus

9 3. Metsien ja niittyjen luomusertifiointiin aktivointi 4. Luonnontuotealan osaajaverkoston rakentaminen viljelyyn ja tuotekehitykseen 5. Luonnontuotealan keräilyverkoston organisointi hyödyntäen sähköisiä medioita 6. Tuotekehitys, jatkojalostuksen käynnistäminen ja kehittäminen Kuluttajille, kaupalle, ravintoloille, matkailuyrityksille, teollisuudelle Kauneudenhoitotuotteet 7. Markkinointi, logistiikka Markkinaselvitykset, messu- ja tapahtumamarkkinointi, some markkinointi Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen markkinointi 8. Paikkatietojärjestelmän hyödyntäminen luonnontuotealalla 9. Yritystoiminnan kehittäminen Jo olemassa oleville yrityksille uusia tuotteita, toimeentulomahdollisuuksia Uusien yritysten perustaminen Osuuskuntayrittäjyys 9. Yritysten ja keräilijöiden verkostoituminen Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Keti, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, kehittämisyhtiöt, kunnat, Pohjois-Karjalan ELY keskus 9)Makuelämyksiä matkailuun ja kansainvälistymiseen Pohjois-Karjalassa jalkautetaan Suomen Ruoka & Matkailu strategiaa Makuelämyksiä matkailuun hankkeessa. Kohderyhmänä:

10 Matkailuyritykset Ravintolat, kahviot Elintarvikealan yritykset Hankkeessa kehitetään matkailuyritysten, ravintoloiden ja elintarvikealan yritysten yhteistyötä, jotta saadaan entistä asiakaslähtöisempiä, elämyksellisempiä ruokamatkailutuotteita. Ruokamatkailua on ruoan kytkeminen vahvasti paikallisiin tuottajiin, tarinoihin ja paikalliskulttuuriin tuo osaltaan mielenkiintoa kohteeseen ja prifiloi kohdetta vahvemmin. Lähiruoka, itse tehty ruoka ja autenttisuus ovat asioita, joita kuluttajat haluavat. Mm. elämyksellisissä paikoissa asiakas voi osallistua tarinaan olemalla mukana ruoan hankinnassa (kalastus, sienestys, villiyrttien keruu, perunan nosto), kokkaamalla ja sitä myöten reseptin muokkaamisella. Ruoan merkitys on parhaimmillaan yksilöllisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä. Verkostoidutaan valtakunnallisesti Ruoka & Matkailu strategiaa toteuttavien hankkeiden kanssa. Haetaan hyviä malleja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä. Tuotteistetaan ruokamatkailutuotteita ja testataan niitä eri kohderyhmillä. Toteutetaan Living Lab toimintaa ruokamatkailutuotteiden kehittämisessä. Markkinoidaan ruokamatkailutuotteita sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Kansainvälisessä markkinoinnissa keskitytään Venäjän ja Saksan markkinoille. Messut, VisitFinland, VisitKarelia, some -markkinointi Ruokamatkailutuotteiden markkinoinnissa kartoitetaan ja etsitään myös pohjoiskarjalaisten elintarvikkeiden vientimahdollisuuksia. Ruoka, matkailu ja ravintolapalvelut kulkevat tiiviissä yhteistyössä markkinoinnissa. Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Yhteistyössä Karelia Expert Matkailupalvelu, kehittämisyhtiöt, kunnat, Karelia à la carte verkosto, Pohjois-Karjalan ELY keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

11 10) Pohjois-Karjala Farmarissa (P-K:n tulevaisuusrahasto) Hankkeen tavoitteet Pohjois-Karjala Farmarissa 2015 hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan pohjoiskarjalaisen osaamisen ja kulttuurin esittäytyminen Farmarissa niin näyttelykentällä kuin ohjelmasisällöissäkin. Sen kautta organisoidaan myös oheistapahtumia ammattilaisille ja erityisryhmille sekä keskeisten sidosryhmien ja vaikuttajien vierailut näyttelyyn. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille pohjoiskarjalaista osaamista erityisesti maatalousmetsä- ja elintarvikealojen pk-yrityksistä sekä luovien alojen ja käsityöalan taitajilta. Hankkeen kautta hyödynnetään alueen kulttuuritarjontaa ja monipuolista ruokaperinnettä. Erilaisille ammatti- ja harrastajaryhmille järjestetään oheisohjelmaa, ja vaikuttajille järjestetään kohtaamis- ja keskustelufoorumeita. Kustannusarvio eur 11) ProYritys kehittyvä suomalaisen maaseudun yritystoiminta Asiakkaina maaseudulla toimivat alle 10 htv työllistävät pienyritykset, pk-yritykset ja maatilojen yhteydessä toimivat maaseutuyritykset Alkavat yritykset ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat henkilöt Toimivat yritykset eri elinkaaren vaiheissa (kasvu, kehittyminen, liiketoiminnan uudistuminen, kansainvälistyvät, omistajanvaihdos, kriisi) Yhteistyön kautta kehittymistä hakevat yritykset ja yritysryhmät (sekä alkavia että toimivia yrityksiä) Sidosryhmäasiakkaina (ja rahoittajina) elinkeinojen kehittämisestä vastaavat toimijat alueellisesti, seudullisesti ja paikallisesti; ELY keskukset, Kunnat ja Seudulliset kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, TE toimistot, Maakuntien Liitot, valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden alueellinen ulottuvuus ProYritys Yhteistoiminnaksi Yritysasiakkaiden näkökulmasta Alkaville yrityksille on tarjolla maksuton alkuvaiheen neuvontapalvelu (arviointi ja vaihtoehdot edetä) > yrityksen perustamiseen selkeä suunnitelma ja toimenpiteet kuinka edetä Toimiville yrityksille on tarjolla maksuton liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus sekä kehittämissuunnitelma > aktivoituminen kasvuun ja kehittymiseen tai kriistilanteen hoitamiseen

12 Lisätään yritysten välistä yhteistyötä, kehittämistä yhdessä ja yhteistyöhön perustuvaa liiketoimintaa Yritys-Suomen ja seudullisen yrityspalvelun käyttöliittymä maaseudun yrityksiin Yrittäjätilaisuuksissa tarjolla ajankohtaista tietoa ja yrittäjien kohtaamisia Tarjotaan/välitetään UUTTA ajankohtaista tietoa Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta (ELY, Kunnat, Kehitysyhtiöt, Leader -ryhmät, Yrittäjäjärjestöt, Ammattikorkeakoulut, Tutkimus ym.) Kokoaa eri organisaatiot ja niiden asiantuntijat verkostoksi, joka toimii alueella vahvana maaseutualueiden elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäjänä toteuttaen yhteisiä tavoitteita Liitetään kaupunkeja ympäröivä maaseutu ja sen yritykset hyödyntämään Yritys-Suomen palveluja (seudulliset yrityspalvelut, sähköiset palvelut) Yhteistyön ja työnjaon kautta lisätään yrityspalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta, tuodaan lisäresurssia Aktivoidaan yrityksiä kasvuun ja kehittymiseen, lisätään paikallisia työmahdollisuuksia Toteuttaa Manner-Suomen Maaseutuohjelman ja paikallisten ohjelmien tavoitteita, yritykset aktivoituvat kehittymään, hyödyntämään yritystukia ja lisäämään yhteistyötä Budjetti Budjetti yhteensä noin euroa 10 % kuntarahoitus Hallinnoija ProAgria Pohjois-Karjala Toteutus ProAgria Pohjois-Karjala, kehittämisyhtiöt

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo

Ravinnerenki. Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu. Arja Mustonen, ProAgria P- Savo Ravinnerenki Arja Ruokojärvi Savoniaammattikorkeakoulu Arja Mustonen, ProAgria P- Savo RAE toiminnasta (1.6.2011- Tutkimusta: Uusien menetelmien pilotointi Itä-Suomen oloissa, tutkimus suoraan kentälle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

RAE - Ravinnehävikit euroiksi

RAE - Ravinnehävikit euroiksi RAE - Ravinnehävikit euroiksi Saara Ryhänen, MKN Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo, 8.5.2014 Maatalouden vesiensuojeluhanke Tavoitteet Vähentäävesistöjen ravinnekuormaa Edistäävesienhoitosuunnitelmissa

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

RAE- Ravinnehävikit euroiksi

RAE- Ravinnehävikit euroiksi RAE- Ravinnehävikit euroiksi Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena Kuopiossa 9.5.2014 Arja Ruokojärvi Savonia-amk Hankkeessa mukana: Tukenasi tilan kehittämisessä http://maito.savonia.fi RAE

Lisätiedot

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä

Savoniaammattikorkeakoulu. alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Savoniaammattikorkeakoulu alueellisena luonnonvara-alan kehittäjänä Kati Partanen, Lehtori (Maatilatalous) Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman vastuuopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu Toimintaa vuodesta

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003

Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 Elintarvikealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla Salme Haapala, kehittämispäällikkö Foodwest Oy 7.10.2003 FOODWEST OY Historia Yritystiedot Omistajat Status Toimialueet vuonna 1995 perustettu elintarvikealan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö Maaseudun kehittämishanketuet 2007-2013 Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne 31.12.2012 ELY-keskus Terho Sirviö Hanketukipäätökset painopistealoittain 2007-2013: kpl euro 1. Perusmaatalous ja elintarvikeala

Lisätiedot

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013

Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus myöntänyt noin 36 milj. julkista tukea (EU+valtio), josta Yritystukiin 52 % Keskeisimmät toimialat metalli, elintarvikkeiden jatkojalostus,

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen Verkostoitumisen edistäminen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Järviruokoa järvestä peltoon Talviseminaari. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset

Järviruokoa järvestä peltoon Talviseminaari. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset Järviruokoa järvestä peltoon 26.1.2017 Talviseminaari Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala, Maa- ja kotitalousnaiset 1 Ylimaakunnallinen kehittämishanke Keskeisimmät teemat 2015-2019 Ravinteiden kierron

Lisätiedot

ProAgria Lappi Yrityspalvelut. Ari Saarela Yritysasiantuntija

ProAgria Lappi Yrityspalvelut. Ari Saarela Yritysasiantuntija ProAgria Lappi Yrityspalvelut Ari Saarela Yritysasiantuntija 16.5.2014 14 aluekeskusta (11 suomenja 3 ruotsinkielistä) yhdistystä Palveluita maatiloille ja maaseudun yrityksille Liikevaihto yli 30 milj.

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Luomuliiketoiminnan kehittäminen. Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Luomuliiketoiminnan kehittäminen Hankesuunnittelun esittely (haut vasta aukeamassa) 18.3.2015 Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miksi luomuliiketoimintaa pitää kehittää nyt? LUOMUMYÖNTEISYYS

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ

YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 YRITYSRYHMÄT KEHITTÄMISVÄLINEENÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Yritysryhmähanketilaisuudet 9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano 10.10.2017 Hollola, Hollolan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi

Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi Keruutuotteet Keski-Suomessa Kasvi-idea Keski-Suomi ProAgria Keski-Suomi Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi www.proagria.fi Maaseutuneuvonnan naisjärjestö, yksi Suomen suurimmista

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN

BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN NYKYTILA,KEHITTÄMISTOIMENPITEET JA HYÖTYKÄYTÖN EDISTÄMINEN BIOKAASUN TAUSTAA JA TAVOITTEITA 1) UUSIUTUVAN ENERGIAN EDISTÄMISOHJELMA 2003 2006 Biokaasun hyödyntäminen 2001 0,75 PJ = 208 GWh Tavoite:

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Maaseuturahaston toteutus ja vaikuttavuus

Maaseuturahaston toteutus ja vaikuttavuus Maaseuturahaston toteutus ja vaikuttavuus Tulevaisuusfoorumi Eurajoki 30.11.2017 Timo Pukkila maaseudun kehittämisen asiantuntija Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ELY-keskuksen myöntövaltuus ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Sivu 12 1.10.2013 Puhtaiden luonnonvarojen energinen maakunta Pohjois-Karjalan maaseudun

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

Lähiruoan koordinaatiohanke

Lähiruoan koordinaatiohanke Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 15.11.2017 Yhdessä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA Niina Huikuri, projektipäällikkö Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja virrat -hanke Bioenergiafoorumi 5.9.2014 Joensuu BIOENERGIA PIELISEN KARJALAN ELINKEINOSTRATEGIASSA

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEEN LIITTYVIEN HANKKEIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEEN LIITTYVIEN HANKKEIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEEN LIITTYVIEN HANKKEIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET Maaseuturahaston rahoitusinfo 21.3.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY Mikko Rahtola Luonnonvarakeskus (Luke), MARAHYÖTY II MAASEUTURAHASTON

Lisätiedot

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ

YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSTUET KÄYTÄNNÖSSÄ Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu 28.1.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi?

Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet -hanke (LT-INNO) Miten metsästä lisää raaka-ainetta jalostettavaksi? MMM Juha Rutanen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Vesistövaikutusten arviointi

Vesistövaikutusten arviointi 19.3.2012 Vesistövaikutusten arviointi Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Huomioitavaa RAE-hankkeesta Kehittämis- ja tutkimushanke; YKSI SOVELTAVA PAKETTI Tutkimustieto tiloille

Lisätiedot

Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen

Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen Yhteistyöllä potkua kestävien energiaratkaisuiden ja osaamisen vientiin ja kansainvälistymiseen Sisältö ylimaakunnalliseksi bioenergiahankkeeksi Päivitetty 4.12.2008 9.12.2008 / KK 1 Hankkeen tausta Bioenergia

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Yhteistyöhankkeet. Frami Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila

Yhteistyöhankkeet. Frami Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila Yhteistyöhankkeet Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 8.4.2015 Yhteistyö Vastaa sisällöltään elinkeinojen kehittämishanketta Koskee maaseudun kaikkia toimialoja Hankkeessa edellytetään

Lisätiedot

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna

Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Yritysryhmien kehittämishankkeet työkaluna Maaseudun kehittäjien tapaaminen Helsinki 1.12.2016 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto EI TUETA YRITYSTOIMINTAA TUETAAN MUUTOSTA TUETAAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTYMISTÄ,

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot