Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön Tietohallinta Toiminnan ja talouden raportointi Hankinnat Jorma Lehtisaari Tampereen kaupunki

2 Tietohallinnan tehtävät ja työnjako 2007 alkaen KOHA/TIEHA tietohallintostrategia tietojärjestelmä-arkkitehtuuri tietojärjestelmien omistaminen ja hankkiminen sopimusten teko käytön ohjaus ja valvonta tietoturvapolitiikka tietosuoja kehittämisen koordinointi tietohallinnon viranomaistehtävät ei raportointi tietohallintoyhteistyön ohjaus ja koordinointi paikallinen, seudullinen ja valtakunnallinen taso Tilaajayksikkö arkistonhoidon viranomaistehtävät sopimusten tekoa koskevat asiat päävastuu konsernin arkistotoimella rekisterinpidon viranomaistehtävät tilastotoimen viranomaistehtävät palveluiden toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta ja ohjaus HYKE Asiakasprosessien hallinnan tukeminen ja kehittäminen Tietojärjestelmien hankintaan osallistuminen, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävät Tietojärjestelmien käyttäjätuki, koulutus ja ohjeistus Tietoturvan ja - suojan toteuttaminen tietoturvapolitiikan mukaisesti Tekstinkäsittely Raportointi Arkistointi Tietojärjestelmien kehittäminen Palvelutuotanto järjestelmien käyttö järjestelmien kehittäminen tuotantostrategian vaatima raportointi käyttäjän lähituki Tampereen kaupunki 2

3 Toiminnan ja talouden raportit hyvinvointipalveluissa v.2007 TUOTANNON TOIMINTARAPORTOINTI 1. Strategia- ja toimintaraportti (Hypa) Keskeiset suoritetiedot, tunnusluvut strategiaseuranta (tulostavoitteet, TA) palvelusopimusten mukainen tuoteseuranta (tilaajalla tuoteryhmätaso) keskeiset talouden tunnusluvut julkaistaan kolmannesvuosittain 2. Päivittäisjohtamisen toiminnan sähköinen seuranta ja arviointi/sote Avopalvelut (SAP BW, Effica raportointi, BO) Erikoissairaanhoito (OIS, BO, SAP BW syksyllä 2007) Laitoshoito (BO) 3. Päivittäisjohtamisen toiminnan seuranta ja arviointi/sivistys ja vapaaaikapalvelut Päivähoito ja perusopetus (Effica, Pro Capita) Toisen asteen koulutus (Pro Capita) TAMK (Winha, QPR, TOISU) Kulttuuri- ja vapaa-aika (erilaisia seurantajärjestelmiä) Tampereen kaupunki 3

4 Toiminnan ja talouden raportit hyvinvointipalveluissa v.2007 TALOUSRAPORTTI Vuosisuunnitelman mukaisten, johtokuntaan nähden sitovien tasojen (tuoteryhmätaso) toimintatulojen, toimintamenojen ja toimintakatteen raportointi sekä talouden vuosiennuste (TA) Talousraportissa selvitetään olennaiset poikkeamat ja niiden syyt raportointiajankohdat: huhtikuu 4/2007, 6/2007, 8/2007, 10/2007 ja 12/2007 Tampereen kaupunki 4

5 Tietotuotanto kehittymässä 11/2005 Sosiaali- ja terveystoimessa aloitettu tietovarasto- ja raportointiprojekti, jonka tavoitteena rakentaa tietovarasto, jossa pystytään yhdistämään eri perustietojärjestelmistä saatava toimintatieto sekä SAP-järjestelmästä henkilöstöä ja taloutta koskevat tiedot mahdollistaa tietotuotannon tehokkaampi käyttö operatiivisen ja strategisen toiminnan seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen kehittää tietotuotantojärjestelmää siten, että saadaan kokonaisnäkemys palvelujen (palveluprosessit) käytön toteutumisesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta Järjestelmänä SAP BW ja Solitan EDM Ensimmäinen vaihe 11/2005-2/2007 perusterveydenhuollon raportointi pääosiltaan Tampereen kaupunki 5

6 Tietotuotanto kehittymässä Tietoprosessi toiminta Tietoa toiminnasta tiedot muodostavat kuvan toiminnasta toiminnan ohjaukseen, suunnitteluun, seurantaan ja valvontaan tieto reaaliaikaisen, jäsennellyn ja laadukkaan tiedon hyödyntäminen Tietoa toimintaa varten mallit, käytännöt ja ohjeistukset tukevat prosessin laatua asiakastietojärjestelmät Tiedon elinkaari Määrittely (tiedon tarve) Suunnittelu (vaatimukset tietojärjestelmille) Tiedon tallennuksen ja keruun järjestäminen yhteistyössä tilaajayksikön kanssa Tiedon käsittely, säilyttäminen ja jalostaminen Tietojärjestelmien käytön (tiedon käsittelyn)valvonta ja seuranta Tiedon hävittäminen Tampereen kaupunki 6

7 Perustietojärjestelmät T Toiminnanohjausjärjest i o elmä/erp m Hyvinvointipalvelujen tietotuotanto/sote TIETOTARPEET Henkilöstö Talous Toiminta (oma, osto) Väestö T I E T O T V A R A S T O EDM perusjärjestelmistä tulevan tiedon käsittely yhdenmukaiseksi, laadunhallinta TIO Hyke tietohallinta Seurantatiedon käyttö yksiköittäin moniulotteisista kuutioista navigoimalla vaihtuviin tarpeisiin SAP PORTAALI (>Intra- ja arkkitehtuuriratkai su) Valtakunnallinen lakisääteinen ja vertaistiedon keruu Esimiehet Vastuukäyttäjät yksiköittäin Soten pääkäyttäjät SAP BW Raportointijärjestelmä Luottamushenkilöt Kuntalaiset Tampereen kaupunki 7

8 Tietotuotanto kehittymässä Esimerkki 1. päivittäisjohtamisen raportista SAP BW:ssä Tampereen kaupunki 8

9 Tietotuotanto kehittymässä Esimerkki 2. päivittäisjohtamisen raportista SAP BW:ssä Tampereen kaupunki 9

10 Tietotuotanto kehittymässä Esimerkki 3. tietovaraston mahdollisuuksista Asiakasprosessien seuranta ja arviointi mahdollistuu Effica Lasten päivähoito Effica yksilö ja perhehuolto lastensuojelutoimenpiteet Effica hammashuolto Pegasos terveystietojärjestelmä Ydinprosessi: Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Yksittäisen lapsen saamat palvelut ja niiden vaikuttavuus? SAP BW EDM Lähde: Timo Peuhkurinen, Solita Oy Tampereen kaupunki 10

11 Tietotuotanto kehittymässä Esimerkki 4. tietovaraston mahdollisuuksista Palvelusopimuksessa määriteltyjen mittareiden seuranta/palvelun kohdentuvuus perusterveydenhuollon avopalvelut Tampereen kaupunki 11

12 Tietotuotanto kehittymässä Tietovarasto- ja raportointi-projektin eteneminen Määrittely Perusterveydenhuolto pääosiltaan 11/05-3/06 Erikoissairaanhoito, oma /07 Perusterveydenhuolto: terv.palvelujen neuvonta raportointikoodit syksy/kevät 2006 Kotihoito kevät 2007 Efficat (sos.palvelut, hammashuolto, päivähoito ja perusopetus) syksyllä 2007 Toteutus /07-6/07 Kevät 2007 Kesällä 2007 Käyttöönotto 1/06 Kesällä 2007 Keväällä 2007 Syksyllä 2007 HYKE TIO SIEMENS Tampereen kaupunki 12

13 HANKINTAPOLITIIKKA JA HANKITAJURIDIIKKA * HANKINTAPOLTIIKKA vastaa siihen miksi, mitä ja osittain myös miten hankintaan Strategista johtamista, jossa palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimitaan niin, että ostetut palvelut ja oma palvelutuotanto muodostavat tehokkaan ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden Tilaajan ja tuottajan sopimuksessa päätetään kumpi hankkii Tampereen kaupunki 13

14 Hankintajuridiikka Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätökset ja KHO:n päätökset - oikeuskäytäntö - hankintalaki, puitelaki, jossa viranomaisella harkintavaltaa Muotoutunut oikeuskäytäntö, ETI ja KHO Logistiikka vastaa kilpailutusprosessin lainmukaisuudesta Hankintaprosessin lainmukaisuudesta vastaa hankkija Tampereen kaupunki 14

15 Lähde mukaellen: Pekka Valkama: Julkiset hankinnat kuntapalvelujen markkinakilpailun muotona palvelujen järjestämisen vaihtoehdot ja hankintalaki oma tuotanto 1) palvelujen hankinta sopimuksella 2) yhteistyössä muiden kuntien kanssa 3) erillisorganisaatioiden perustaminen kunnan itsensä toimesta virasto kilpailutus kuntayhtymä 3a) yhtiöittäminen 3b) säätiöittäminen liikelaitos ostopalvelut,toimiluvat, käyttöoikeussopimukset jne. kuntien välinen ostopalvelusopimus yhtiö säätiö johtaminen auktoriteetilla johtaminen, kilpailuttamisella & sopimuksella johtaminen jaetulla auktoriteetilla johtaminen jaetulla omistajuudella johtaminen omistajuudella palvelujen järjestämisen tapa, johon sovelletaan hankintalakia sopimuksellistettu ja jaettu auktoriteettijohtaminen johtaminen säädekirjalla Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö Tampereen kaupunki 15

16 Ostoprosessi Hyvinvointipalvelujen tuotanto-organisaation edustajana Palvelujen hankintapolitiikan märittely konsernin ohjauksen mukaisesti. Sisäisiltä liikelaitoksilta ja palvelukeskuksilta ostettavien palvelusopimusten määrittely. Ulkopuolisilta palvelun tuottajilta ostettavien palvelujen sopimusten määrittely. Tuotanto-organisaation ulkopuolisille myytävien palvelujen sopimusten määrittely. Tuotanto-organisaation yhteistyössä muiden kuntien kanssa tuottamien palvelujen sopimusten märittely Tampereen kaupunki 16

17 Tilaprosessi Hyvinvointipalvelujen tuotanto-organisaation 1. Palveluverkon suunnittelu yhteistyössä tilaajan kanssa - aikajänne 15 vuotta - vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkiminen 2. Vuokrasopimusten ja kiinteistönhoidon palvelusopimusten valmistelu Tiken ja muiden tuottajien kanssa ja sopimusten seuranta 3. Laitoskiinteistöjen tilahallinnan ja kiinteistöpalvelujen koordinointi ja tuottaminen 4. Sairaalateknisten ja lääkinnällisten laitteiden ja jäjestelmien huollon järjestäminen ja toteutus 5. Tiloihin ja toimintaan liittyvän turvallisuuden koordinointi Tampereen kaupunki 17

Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen

Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen Toiminnanohjausjärjestelmä ja Toimintamallin uudistaminen 1.12.2005 hankejohtaja Jussi Laitinen Projektin laajuus, Pääprosessikartta päivittämättä 1. Konserniohjaus 1.8. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Eeva Torppa-Saarinen TUOTTEISTAMINEN TUOTANNON JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa. Heli Aro Hankintapalvelut 19.10.2010

Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa. Heli Aro Hankintapalvelut 19.10.2010 Sosiaali- ja terveystoimen hankintaprosessi Espoossa Heli Aro Hankintapalvelut 19.10.2010 Espoon kaupunki Suomen toiseksi suurin kaupunki yli 240 000 asukasta noin 14 000 työntekijää Espoo-visio 2020 Espoo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä?

TERVE SOS 2010 Lahti. Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? TERVE SOS 2010 Lahti Miltä näyttää tulevaisuuden palvelujärjestelmä? L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen 1 Etelä-Karjalan ensimmäinen rakennemuutos Luovutetun Karjalan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JULKINEN RIISTAKONSERNI 16.6.2011 Pivotal Consulting Oy 2 Sisältö 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Tietohallinnon tilannekuva... 4 3. Strategiset linjaukset... 9 3.1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot