Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti 2013 2014"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, väliraportti

2 Hyvinvoinnin edistämisen periaatteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus ja asiantuntijuus oman hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu Lasten, nuorten ja perheiden tavoitettavissa oleva vertaistuki ja yhteisöllisyys lisääntyvät Hyvinvointia tukevaa tietoa on helposti saatavilla Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi Palvelut ovat monipuolisia, laadukkaita ja vaikuttavia Lapsiperhepalveluja johdetaan yhteisen strategian mukaisesti 2

3 Yhteenveto: tilanne vuoden 2014 lopussa Kaupungin tulee tukea toimintaa, joka vahvistaa vanhempien, lasten ja nuorten omaa osallistumista ja aktiivisuutta hyvinvointinsa edistämisessä. Lapsiperheiden vanhemmat ja nuoret ovat tottuneita sähköisten välineiden käyttäjiä. Sähköisen asioinnin lisääminen nopeammalla aikataululla turvaa työntekijäresurssin riittävyyden eniten tarvitseville. Lastensuojelusijoitusten määrä on kääntynyt laskuun v 2014 ensimmäistä kertaa. Samanaikaisesti on lisätty merkittävästi lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä erityispalveluiden konsultaatioita peruspalveluille. Painopisteen siirtämistä palveluissa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen tulee jatkaa. Monialaista asiakasyhteistyötä tulee edelleen kehittää ja lisätä, jotta päästään pois siiloissa työskentelystä. Hyviä käytäntöjä on kokeiltu ja kehitetty. Niiden levittäminen ja käyttöönotto on varmistettava. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja sosiaalihuoltolain toteuttaminen edellyttää asennemuutosta ja uudenlaisten toimintatapojen omaksumista. Laeissa korostuu asiakkaan kanssa tekeminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö ja ehkäisevä toiminta korjaavan sijasta. 3

4 Yhteenveto: tilanne vuoden 2014 lopussa Nuorten tilanteisiin on kokeiltu ja otettu käyttöön erilaisia uusia toimintamalleja kouluilla, perhetyössä ja lastensuojeluerikoissairaanhoito-yhteistyössä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostamisesta on saatu hyviä tuloksia esim. Espoon Vamoksessa. Nuorten perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut vaativat kehittämistä jatkovuosina. Nuorisoasuntoja tarvitaan lisää ja eri toimijoiden yhteistyötä häätöjen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on osoittaa vähintään yksi tontti lisää nuorten vuokra-asumiseen vuonna Aktivoidaan nuorisoasuntoja rakennuttavia tahoja etsimään tontteja myös yksityisiltä markkinoilta. Vieraskielisen väestön osuus on noin viidennes vuonna Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi on jäänyt liian vähäiselle huomiolle ja se nostetaan keskeiseksi painopistealueeksi. Systemaattista seurantaa lapsiperheiden ja nuorten osallistumisesta, tilanteesta ja palvelujen käytöstä on kehitettävä (mittarit, tilastot). 4

5 Aineistot Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältäen liitteet: Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kehittämissuunnitelma Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Espoolaisten hyvinvoinnin tila 2013 kertoo lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Seuraava raportti ilmestyy keväällä Näistä julkaistaan erilliset raportit: Nuorten elinvoimaisuus -ohjelma Monikulttuurisuusohjelma Lapsen oikeus palveluihin (LOP) -projekti 5

6 TAUSTAA 6

7 Espoolaiset aiempaa tyytyväisempiä palveluihin Suurin osa oli tyytyväisiä lasten ja nuorten turvallisuuteen (88 %) oman asuinalueen turvallisuuteen (87 %) Opetus, sivistys, vapaa-aika ja liikuntapalveluihin oltiin hyvin tyytyväisiä: kirjastoihin (98 %) kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin (95%) lukioon (95%) peruskouluun (94 %) nuorten ammatilliseen koulutukseen (93%) päivähoitoon (90 %) lasten leikkipaikkoihin (90%) Sosiaali- ja terveyspalveluista oltiin tyytyväisimpiä äitiys- ja lastenneuvolaan (96 %) Tyytyväisyys terveysasemien lääkäripalveluihin oli 62 % (+ 8 prosenttiyksikköä ed. kerrasta) Eniten parannusta toivottiin terveysaseman lääkäripalveluihin hammaslääkäripalveluihin katujen ja teiden hoitoon Prosentit koskevat kantaa ottaneita (en osaa sanoa -vastaukset suljettu pois). Asuinkuntaindeksillä mitattuna tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt edellisen vuoden tutkimuksesta tilastollisesti merkitsevästi. Lisätietoa: Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa 2014.

8 Ilonaiheita kouluterveyskyselystä Humalajuominen vähentynyt: tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa yläkoululaisista 11 % (17 % v. 2010) lukiolaisista 24 % (31 %) Tupakointi vähentynyt: tupakoi päivittäin yläkoululaisista 9 % (14 %) lukiolaisista 9 % (13 %) Liikunnan harrastaminen lisääntynyt, vähän liikkuvien osuus pienentynyt: harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h/viikko yläkoululaisista 28 % (30 %) lukiolaisista 24 % (31 %) Aamupalan ja lounaan syöminen sekä hampaiden harjaus yleistyneet Karkin syöminen ja energiajuomien käyttö koulupäivän aikana vähentyneet Koulukiusaaminen vähentyi yläluokilla 5 % koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (8 %) Fyysisen uhan kokemukset vähentyivät, yläkoululaisista kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana 19 % (22 %) lukiolaisista 18 % (22 %) Osallisuus ja kuulluksi tuleminen lisääntyivät: Yläkoululaisista 21 % (31 %) ei koe tulevansa kuulluksi koulussa lukiolaisista 11 % (20 %) Pääsy oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin koettiin aiempaa helpommaksi kaikilla asteilla (terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, psykologi) Koulunkäynnin ja opiskelun ongelmiin sai koulusta apua aiempaa yleisemmin Kouluterveyskyselyn tulokset 2013: yläkoulu ja lukio, ammatilliset oppilaitokset 8

9 Huolenaiheita kouluterveyskyselystä Ylipaino lisääntyi yläluokilla ja lukiossa, joissa ylipainoisia 12 % ja ammatillisissa 16 % Psyykkinen oireilu oli yleistä: 25 % pojista ja 45 % tytöistä kokenut mielialansa usein alakuloiseksi, masentuneeksi ja toivottomaksi viimeisen kuukauden aikana Suuret erot terveystottumuksissa lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä: mm. tupakka, nuuska, päihteet, liikunta, epäterveelliset välipalat. Nuuskan käyttö lisääntyi edelleen ja huumekokeilut lisääntyivät edelleen ammatillisissa. Yöunet jäivät arkisin alle 8 tuntiin 30 % yläluokkalaisista, 45 % lukiolaisista ja 50 % ammattiin opiskelevista Vaikeuksia opiskelussa koki kolmannes yläkoululaisista ja ammattiin opiskelevista sekä 39 % lukiolaisista. Turvataidoissa oli puutteita: mm. nettikäyttäytyminen, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ja ehkäisyn käyttö. Seksuaalista häirintää kokenut 60 % tytöistä ja % pojista Ammattiin opiskelevat kokivat fyysistä uhkaa aiempaa yleisemmin, myös väkivaltatilanteet haittasivat aiempaa useampien opiskelua. Fyysisten työtilojen ahtaus (peruskoulu, lukio) ja sopimattomat työtuolit ja -pöydät haittasivat opiskelua keskimääräistä yleisemmin. Koulutapaturmat ammatillisissa edellisiä kyselyvuosia yleisempiä, myös tapaturmat peruskoulussa ja lukiossa yleisempiä kuin 2000-luvun puolivälissä. Kouluterveyskyselyn tulokset 2013: yläkoulu ja lukio, ammatilliset oppilaitokset 9

10 TULOKSIA 10

11 Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus ja asiantuntijuus oman hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu Asiakkaiden kokemuksia hyödynnetään aiempaa systemaattisemmin Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön terveyspalveluissa sekä perhe- ja sosiaalipalveluissa. Asiakaspalaute osittain jo nähtävillä nettisivuilla: terveyspalvelut ja hammashoitolat sekä varhaiskasvatus. Valtakunnalliset terveyskyselyt (esitietolomakkeet) lapsille, nuorille ja vanhemmille otettu käyttöön kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Oppilashuollon palveluista kerätään asiakaspalautetta. Aura-asiakastietojärjestelmästä (käytössä kuraattoreilla ja psykologeilla) saatavien tietojen järjestelmällinen hyödyntäminen. Kouluissa tehdään arviointikysely joka 3. vuosi sekä oppilaille että huoltajille. Kehitteillä sähköinen palautekysely 6.lk:n terveyden edistämistilaisuuksiin (suun terveydenhuolto). 11

12 Lasten, nuorten ja vanhempien aktiivisuus ja asiantuntijuus oman hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuu Asiakkailta on kysytty aktiivisesti arviota omasta tuen- ja avuntarpeestaan - Arviota kysytään asteikolla 1-10 palvelun eri vaiheissa, jotta saadaan tietoa muutoksesta asiakkaan kokemuksessa ennen ja jälkeen palvelun. Käytössä lasten terapiapalveluissa (v saatu 2233 arviota) ja otettu käyttöön lapsiperheiden perhetyössä käyttöön v alussa. Jatkossa käyttöä laajennetaan muihin palveluihin. - Lasten terapiapalveluissa käytetään systemaattisesti erilaisia itsearviointilomakkeita esim. lapsen toimintakyky, vanhemmuus ja parisuhde Kokemusasiantuntijatoimintaa on käynnistetty lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Yhteinen kokemusasiantuntijakoulutus yhdessä HUS psykiatrian kanssa (mielenterveys- ja päihdepalvelut ja aikuissosiaalityö) Lasten osallisuuden kriteerit ovat käytössä osana varhaiskasvatuksen itsearviointikriteereitä. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kehitetty kurssi Mini-familjeskola, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata henkilökuntaa löytämään uusia toimintatapoja sekä kehittämään vuorovaikutusta henkilökunnan ja lapsen välillä. Noin 130 espoolaiselta vammaiselta nuorelta saatiin vastauksia heidän toiveistaan asumiseen liittyen. 12

13 Kirjaston lasten ja nuorten ryhmät (esim. satutunnit eri kielillä, roolipelikerho, sanataidekerho) Kaupungin vertaisryhmätoimintaa Ryhmiä 2013 ei vertailukelpoisia Osallistujia 2013 ei vertailukelpoisia Ryhmiä Nuorisopalveluiden harrastustoiminta alakoululaisille Nuorisopalveluiden harrastustoiminta yläkoululaisille Nuorisopalveluiden kohdennetut ryhmät (yhteistyö mm. oppilashuollon kanssa) Osallistujia 2014 Ruotsinkielisten nuorisopalveluiden harrastustoiminta ei tietoa ei tietoa (yhteensä) Koulujen kerhotoiminta Ruotsinkielisten koulujen kerhotoiminta ei tietoa Liikuntapalveluiden kerho- ja harrasteryhmät Kohdennettu ryhmätoiminta (esim. tyttökerho, sosiaalisten taitojen harjoittelu (ruotsinkielinen) Lastensuojelun ryhmät (esim. poikien ryhmät, kuntouttavat kohdennetut ryhmät, perheleirit, erilaiset vanhempien vertaistukiryhmät) Varhaiskasvatuksen vertaisryhmät (Perheiden toimintakalenteriin kootaan alueiden toteuttama, perheiden tarpeista muuttuvat eri-ikästen lasten perheille kohdennettu vertaisryhmätoiminnat yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. 5 ei tietoa 4 ei tietoa ei tietoa ei tietoa (arvio) Osana avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan Huom! Sisältää vain osan vertaisryhmätoiminnasta, sillä tilastointi ei ole kattavaa. 13

14 Lasten, nuorten ja perheiden tavoitettavissa oleva vertaistuki ja yhteisöllisyys lisääntyvät Suunnitteilla asukastalot Espoon keskukseen ja Leppävaaraan vuosille Toiminnassa olevat asukastalot/-tilat: Kylämaja (Matinkylä), Kivenkolo (Espoonlahti), Raitin pysäkki (Leppävaara). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhopaikkoja lisätään 100 lapselle v Suomen kielen opetusta tarjotaan kotona oleville monikulttuurisille äideille avoimen varhaiskasvatuksen yhteydessä; toteutetaan yhteistyössä työväenopiston kanssa Taiteen perusopetusta annetaan päiväkodeissa siten, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua Lasten harrastuksiin on panostettu lisäämällä taloudellista tukea toimeentulotuessa 14

15 Lasten, nuorten ja perheiden tavoitettavissa oleva vertaistuki ja yhteisöllisyys lisääntyvät Ryhmävastaanottoja lapsiperheille 6 kk ikäisten lasten ryhmäneuvoloissa 630 osallistujaa v ja 1020 osallistujaa v Monialaisessa perhevalmennuksessa 3380 osallistujaa v ja 3260 osallistujaa v Perhevalmennusta järjestetty myös englannin kielellä ja 3 ryhmää yksinodottajille. Ryhmämuotoista kuntoutusta 1330 lapselle ja vanhemmalle v (mm. äännevirheryhmät, vanhemmuuden tukiryhmät, mielenterveysongelmaisten vanhempien lasten ryhmät). Intensiivistä tukea pienten lasten perheille lastensuojelun perheryhmässä, v perheelle/11 lapselle ja v perheelle/7 lapselle. 15

16 Lasten, nuorten ja perheiden tavoitettavissa oleva vertaistuki ja yhteisöllisyys lisääntyvät Espoo on avustanut 3. sektorin hyvinvointia edistävää ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa seuraavasti: Järjestöavustukset lasten, nuorten ja perheiden toimintaan v. 2014: Sosiaali- ja terveysjärjestöt: n Nuorisojärjestöt: n , alle 29 vuotiaita Liikuntajärjestöt: 2,6 milj., alle 20- vuotiaita Kulttuurijärjestöt: 5 milj., lapsia ja nuoria toiminnassa Yhteistyösopimukset n. 1,7 milj. v. 2014: Nuorten työpajat (Omnia), Etsivä nuorisotyö (Omnia), Nuorten turvatalo (SPR), Espoon Vamos, Voimanpesä, MLL, Perheasiain neuvottelukeskus, Lyömätön Linja, Tyttöjen talo, Sveps. 16

17 Hyvinvointia tukevaa tietoa on helposti saatavilla Muksumessut kaupungin, MLL:n ja Espoon kuvataidekoulun yhteistyönä Sellon kirjastossa Entressessä: kävijää ja yli 30 näytteilleasettajaa Voi hyvin yleisöluennot, yhteensä n osallistujaa: Vanhemmuuden antoisa pesti - mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun Isä lapsensa kehityksen tukena - vain miehille Miestyöntekijänä lasten ja nuorten kasvua tukemassa Näkökulmia lähisuhdeväkivaltaan Asenteesta terveyttä Omahoitomateriaalia esim. neuvoloista lapsen kehitystä tukevaa, lasten kuntoutuspalvelujen tuottamaa materiaalia riskiryhmille tai huolestuneille vanhemmille (TOUHO ja TOUKKA) Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjauksen käynnistyminen. Otettu käyttöön keskitetty ajanvaraus kaikkiin mielenterveys- ja päihdetyön avopalveluihin sekä lasten kuntoutuspalveluihin 17

18 Hyvinvointia tukevaa tietoa on helposti saatavilla Sähköiset asiointimahdollisuudet (1/2) Ajanvaraus sähköisesti koulutulokkaan terveystarkastukseen, kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen, 1, 3, 5 ja 8 vuotiaan suun terveystarkastukseen sekä osaan neuvolan terveystarkastuksista. Koulutulokkaiden terveystarkastukseen ajan varannut sähköisesti 58% ikäryhmästä v Suun terveydenhuollon 1, 3 ja 5v. tarkastuksiin ajan varannut ajan sähköisesti keskimäärin 48% kutsutuista v Uutta verkkoneuvontaa: Palveluihin hakeutuminen, materiaalien toimitus ja neuvonta sähköisesti (neuvola, talous- ja velkaneuvonta, aikuissosiaalityö 2/2015, perhetyö 3/2015). Esim. OmaNeuvola-palvelun otti loka-joulukuussa 2014 käyttöön 87 % asiakkaista, joille sitä tarjottiin. Sähköinen työkalu moniammatilliseen verkkoyhteistyöhön, jossa asiakas ja ammattilaiset työskentelevät yhdessä tietosuojatusti verkossa (pilotissa mm. perheitä, joista tehty ennakollinen lastensuojeluilmoitus). Opiskelijan sähköinen terveyskysely (esitietolomake) käytössä, myös ruotsinkielinen versio. 18

19 Hyvinvointia tukevaa tietoa on helposti saatavilla Sähköiset asiointimahdollisuudet (2/2) Sähköinen esitietolomake ja varatun ajan tarkistaminen internetissä (lasten psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit). Sähköisten hakemusten käyttöönotto: toimeentulotuen jatkohakemus, kuljetuspalveluhakemus, toimeentulotuen 1. hakemus, lastensuojeluilmoitus viranomaiskäyttöön Omahoitomateriaalia internetissä, esim. äännevirheiden harjoitteluvideot (2604 kävijää v. 2014) ja perhevalmennukseen liittyviä esityksiä (106 kävijää v. 2014). Perhetyössä avattu omat facebook-sivut. Wilma-järjestelmän käyttöä esiopetuksessa lisätty. Käytössä sähköinen ilmoittautuminen päivähoitoon, esiopetukseen, kouluun ja iltapäivätoimintaan ja koulupaikkapäätös 19

20 Tuetaan hyvinvointia ja tarjotaan tarpeellinen tuki oikea-aikaisesti arkiympäristöissä Enemmän avovastaanottoja, esimerkiksi Kouluterveydenhuollossa 1 h/päivä/terveydenhoitaja, avovastaanottokäyntejä vuonna Ks. seuraava dia. Perheohjaus: päiväkodeissa, avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa ja neuvoloissa. Perhetyön tunnettuutta lisätty. Lisää konsultaatioita kuntalaisille ja ammattilaisille Lasten terapiapalveluissa annettu 1760 konsultaatiota v Oppilas- ja opiskelijahuollollista konsultaatiota ammattilaisille ja perheille esiopetuksesta toiselle asteelle. Perheiden palveluja saman katon alle esim. Matinkylän palvelutorilla (2016) sekä Suviniityn ja Auroran lastentaloissa (2017) Jalkautuvaa työtä lasten terapiapalveluista viety päiväkoteihin, kouluille ja muihin lasten arkiympäristöihin, kontakteja 6399 v

21 Terveydenhoitajan avovastaanotot Oppilaiden ja opiskelijoiden pääsyä terveydenhoitajalle helpotettu avovastaanotoilla (=ilman ajanvarausta). Neuvolassa jatkettu matalan kynnyksen avovastaanottoja. Avokäynnit 2014 Äitiysneuvola Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Asiakkaat 2014 Yhteensä

22 Tuetaan hyvinvointia ja tarjotaan tarpeellinen tuki oikea-aikaisesti arkiympäristöissä Uusia varhaisen tuen välineitä lapsiperhetyöhön mm. Vaahtera-palveluohjausportaali alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville. Vaahtera helpottaa palveluohjausta ja konsultaatiota. Vaahtera otettiin käyttöön 11/2014. Lapset puheeksi -keskustelua kokeiltu yhdessä päiväkodissa ja neuvolassa. Sisältyy jatkossa varhaiskasvatuskeskusteluun ja kokeilua jatketaan Matinkylän neuvolassa. Koulutettu 85 työntekijää eri palveluista. (Pikku)LAPS-lomake käytössä lasten terapiapalvelussa varhaisen palveluohjauksen tukena. Käytetty 2161 lapsiperheelle v Ryhmämuotoista stressinhallintakurssia (Maestro) kokeiltu Kilonpuiston ja Saarnilaakson kouluilla. Suun hoidon infoa jaettu eri ryhmille ja oppilaitoksiin (84 kouluvierailua v. 2014), jalkauduttu lasten kesäleireille (3 leiriä v. 2014). Lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja sekä turvataitoja edistäviä menetelmiä otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisysuunnitelmat päivitetty varhaiskasvatuksessa ja koulussa v

23 Tuetaan hyvinvointia ja tarjotaan tarpeellinen tuki oikea-aikaisesti arkiympäristöissä Hoito- ja palveluketjuja mallinnettu/käytössä: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (mallinnettu) Lastensuojeluilmoitusta seuraava yhteistyöprosessi lastensuojelun ja peruspalveluiden kesken. (mallinnettu ja laajenee Suvelan alueelta koko Espooseen) Lasten terapiapalveluihin pääsy asiantuntijasaatteella aikaisemman lähetekäytännön lisäksi (käytössä) Lasten ja perheiden hoidon porrastus ja lähetekriteerit perustasolta HYKS lastenpsykiatriaan tehty (käytössä) Syömishäiriöisen nuoren hoitopolku (käytössä) Perheneuvolan vauvaperhetiimin sekä perhetyön ja kotipalvelun yhteistyö (mallinnettu) Kaupunkitasoinen ryhmäyttämismalli kaikille 7. luokkalaisille suomenkielisessä opetuksessa (käytössä) Terveystarkastuksista pois jäävien tavoittaminen (mallinnettu neuvolassa, käytössä kouluja opiskeluterveydenhuollossa) Lapsiperheiden taloudellisen tuen myöntämistä koskevat ohjeet lastensuojelulle ja aikuissosiaalityölle. (käytössä) Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten kotisairaalan laajentaminen (mallinnettu) Kehitysvammaisten lasten päivähoito ja koulun iltapäivähoito (käytössä) Lisäksi useita hoito- ja palveluketjuja kehitteillä. 23

24 Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi Intensiivinen perheohjaus Konsti palkittiin Vuoden laatuinnovaationa Perhetyötä tarjotaan matalalla kynnyksellä, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kokeiltu toimintamallia, jossa useita tukitoimia saaville perheille nimetään luottohenkilö koordinoimaan palvelujen kokonaisuutta. Kokeilu jatkuu perhetyössä ja maahanmuuttajapalveluissa. 24

25 Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi Otettu käyttöön Tajua mut! toimintamalli, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten välistä yhteistyötä, jotta lapset ja nuoret saisivat koordinoitua tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ammattilaisia koulutettu 652 ja liputuksia on tehty 57 kappaletta (tilanne tammikuussa 2015). Ice Hearts joukkueet käynnistyneet Espoonlahdessa ja Espoon keskuksessa syksyllä Uusien joukkueiden kokoaminen käynnissä ja ruotsinkielinen toiminta käynnistymässä. Lastensuojelussa vahvistettu kotiin tehtävää ja asiakkaan tarpeista lähtevää tehostettua perhetyötä esim. Lystimäen ja Poijupuiston uudet lastensuojelupalvelut. Poijupuisto on saanut kunniamaininnan ansioituneesta lastensuojeluteosta. Poijupuiston Kiitolinjan asiakkaana vuonna 2014 oli 20 lasta. Päivämuotoinen perhekuntoutus pienten lasten perheille laajennettu Lasten koko ja nuorten Espoon hyvinvointityön alueelle. raportointi 25

26 Palvelut sovitetaan yhteen asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi Varhaiskasvatuksessa kehitetty uusia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen menetelmiä. Kasvun ja oppimisen tukea tarvitseville lapsille erityislastentarhanopettajien tukea. Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitettavuutta lisätty ja yhteisöllistä ja ehkäisevää työtä vahvistettu. Kuraattoreiden ja psykologien palveluille määräajat, joita seurataan. (vrt voimaan astunut laki). Lasten huomioiminen aikuisten palveluissa: Luotu toimivat yhteistyön ja asiakasohjauksen mallit mielenterveys- ja päihdepalvelujen, aikuissosiaalityön ja Konsti-perheohjauksen välille. Aikuisten huomioiminen lasten palveluissa: Lasten terapiapalveluissa kartoitetaan palveluun tullessa aina myös vanhempien oma tuentarve. Opiskelijoiden käytäntötutkimukset ja opinnäytetyöt tuottavat tietoa palveluista, esimerkiksi sosiaalityön käytäntötutkimukset. 26

27 Asumisen tukeminen ja asunnottomuuden vähentäminen Valtion kanssa aiesopimus ( ) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi (ns. PAAVO II sopimus). Perheisiin ja nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä: Vahvistetaan asumisneuvontaa Espoon Asunnot Oy:n vuokra-asunnossa asuville. Osoitetaan kolme tonttia nuorten vuokra-asumiseen ja tukiasumiseen. Espoon Asunnot Oy on lisännyt asumisneuvontaa, mutta siitä huolimatta häätöjen määrä on kasvanut: 90 häätöä v Häädetyistä lapsiperheistä (13) kolmella on asumisen päättymisen syynä häiriöt. Kymmenen perhettä on häädetty vuokravelan vuoksi ja heistä yhdeksällä on ollut asiakkuus aikuissosiaalityössä ja asumisneuvonnassa. Häädetyistä 25-vuotiaita tai alle on 15 ja 30-vuotiaita tai alle on 23. Kaikkiaan 25 % häädetyistä on 30 -vuotiaita tai alle. Nuorten asunnottomuus on kasvanut. Alle 25-vuotiaita yksinäisiä asunnottomia oli 159 v Nuorten vuokra-asumiseen ja tukiasumiseen on osoitettu kaksi tonttia. 27

28 Lapsiperhepalveluja johdetaan yhteisen strategian mukaisesti Luotu rakenteet monialaiselle yhteistyölle - Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä toimii myös oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmänä - Alueryhmät: Espoonlahti, Leppävaara, Keski- ja Pohjois- Espoo, Matinkylä- Olari-Tapiola - Asiantuntijaryhmä, joka toimii em. ryhmien tukena ja valmistelee asioita - Suunnitteilla toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointityön kaupunkitasoinen koordinointi - Espoo tarinan kehitysohjelmista erityisesti Nuorten elinvoimaisuus ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kaikille yhteinen ohjaava asiakirja. Muita keskeisiä asiakirjoja: Strategia ja toimintasuunnitelmat Opetussuunnitelmat ja uudet oppilashuoltosuunnitelmat Hyvinvointisuunnitelman liitteenä olevat asiakirjat Muut kaupungin yhteiset suunnitelmat esim. monikulttuurisuusohjelma, liikuntapoliittinen ohjelma, esteettömyysohjelma, tasa-arvosuunnitelma, päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa. 28

29 Lasten ja nuorten hyvinvointityön rakenteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamista ohjaavat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä, alueryhmät ja asiantuntijaryhmä Lasten ja nuorten hyvinvointityön parissa toimii useita kaupunkitasoisia monialaisia esimies/asiantuntijaryhmiä mm: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP) Nuorisotakuun koordinaatioryhmä Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisryhmä Pääkaupunkiseudun Kouluterveyskyselytyöryhmä Maahanmuuttajanuorten Koty-ryhmä Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn vastuuryhmä ja verkosto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä (Omnia) Tarjontatyöryhmä (ehkäisevä päihdetyö) Vammaispoliittisen ohjelman seurantaryhmä, lapset ja nuoret Lisäksi toimii useita alueellisia ja määräaikaisia ryhmiä 29

30 Alueellisten lasten ja nuorten hyvinvointiryhmien työskentely Moniammatillisten alueryhmien toiminta käynnistynyt v ja toimintasuunnitelmat laadittu. Yhteisenä teemana lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen, muuten painopisteet valittu alueiden tarpeiden mukaan. Ryhmien jäsenet eri palveluiden esimiehiä ja yhteistyön kehittämisen kautta on tavoitteena kuntalaisten palveluiden parantaminen. Keskeistä ryhmien toiminnassa on verkostoituminen, hyvien käytäntöjen esiin tuominen, kaupunkitasoisten toimintamallien jalkauttaminen, aluetta koskevien ilon- ja huolenaiheiden esiin nostaminen ja viestintä. Neljässä ryhmässä jäseniä yhteensä noin 70 ja ryhmät kokoontuvat 6 kertaa vuodessa. 30

31 TULOSSA 31

32 Strategiset tavoitteet 2015 (1/2) Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen valtuustokauden tavoitteet vastaavat hyvin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä vuotiaat. - Tulostavoite: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. - Tavoitteen toteutuminen 2014: Kiireellisten sijoitusten tarve väheni 8,9 % edellisestä vuodesta v. ikäryhmässä kiireellisten sijoitusten tarve oli 17 % edellistä vuotta pienempi. Nuorten itsenäistymistä tuetaan antamalla valmiuksia koulutukseen, työelämään, asumiseen ja arjen hallintaan. - Tulostavoite: Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa. - Tavoitteen toteutuminen 2014: Kevään 2014 yhteyshaun tulosten jälkeen ilman paikkaa jääneitä nuoria oli Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten peruskoulujen oppilaanohjauksesta kerättyjen tietojen mukaan 150. Kaikille kyettiin järjestämään opiskelupaikka 2. asteen koulutukseen, peruskoulun lisäopetukseen, ammattistarttiin tai ammattistartin starttipajatoteutukseen. 32

33 Strategiset tavoitteet 2015 (2/2) Lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluja kehitetään ja hyvinvointia vahvistetaan. - Tulostavoite: Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan lisäämällä matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja tukevaa toimintaa - Tavoitteen arviointi 2015: Harrastaja- ja osallistujamäärät (sivistystoimen oma toiminta) 33

34 Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee Painopistealueet Lasten ja nuorten osallisuutta ja toimijuutta vahvistetaan Monikulttuurisuusohjelman lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät toimenpiteet viedään käytäntöön Nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta ja palvelujen sujuvuutta parannetaan Monialainen yhteistyö lasten ja nuorten hyvinvointityön johtamisessa ja kehittämisessä Sosiaalihuoltolain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokseen liittyvä kehittäminen Seuranta- ja hyvinvointitiedon parempi hyödyntäminen 34

35 KIITOS! Lisätietoja: (aikuisten sosiaalipalvelut) (lasten terapiapalvelut) (svenska bildningstjänster) (varhaiskasvatus) (sivistystoimi, esikunta) (terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö) (lastensuojelu) (suomenkielinen opetus) (nuorisopalvelut) (mielenterveys- ja päihdepalvelut) 35

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot