WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013"

Transkriptio

1 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty

2 1. Alkusanat Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa Raportoinnissa käytetyt termit Perusraportti Excel-tallennusasetukset Raportin muokkaus, Suodatus ja vastaajaryhmien vertailu Kuvaajien asetukset (koko raportti) Kuvaajien ulkoasu Valitse mitkä kysymykset näytetään raportissa Suodata vastauksia Vertaile vastaajaryhmiä (ristiintaulukointi) Kuvaajakohtaiset asetukset Kuvaajan tyyppi ja sisältö Ulkoasu Vastausvaihtoehtojen asetukset Tekstit Raportoinnin kuvaajatyypit Kysymyskohtaiset asetukset Kuvaajan tyyppi ja sisältö Ulkoasu Vastausvaihtoehtojen asetukset Tekstit Vastaajat Vastaajien suodatus Linkitettyjen kopioiden raportointi - koontiraportti Raportin julkaisu Raportin kopiointi ja poisto Yhdistä raportteja Omat asetukset Raporttien hallinta (mywebropol) Ajastetut toiminnot... 35

3 1. ALKUSANAT Uudistuneella Webropol-raportoinilla saat tuloksistasi enemmän irti! Monipuolisten Webropol-kuvaajien avulla tulokset muuntuvat visuaaliseen muotoon ja ovat helposti siirrettävissä Exceliin, PowerPointiin, Wordiin sekä moniin tilasto-ohjelmiin. Webropolraportoinnilla voit tehdä myös tulosten suodatuksen ja ristiintaulukoinnin. Webropolraportointi mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja oikea-aikaiset ratkaisut. Lisää opastusta ja vinkkejä raportointiin saat myös Raportointikoulutuksestamme, jossa perehdytään yksityiskohtaisemmin Webropolin raportoinnin monipuolisiin toimintoihin, muokkausmahdollisuuksiin ja eri julkaisutapoihin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiimme löydät osoitteesta

4 2. MITEN AVAAN RAPORTIN JA KUINKA NAVIGOIN TYÖKALUSSA Webropolin raportointityökaluun pääsee: 1. Etusivun oikopolkujen kautta 2. Klikkaamalla Kyselykansiot-näkymässä kyselyn rivillä näkyvää vastaajien lukumäärää 3. Kyselykansio-näkymästä kunkin kyselyn vierestä avautuvasta ratasikonin valikosta 4. Kunkin kyselyn yhteenvetosivun Perusraportti-linkin kautta 5. MyWebropolin raporttienhallinnasta Raportointityökalu aukeaa aina uuteen ikkunaan, joten voit pitää useampia raportointiikkunoita samanaikaisesti. Navigointi raportointityökalussa tapahtuu sivun ylälaidassa näkyvien valikoiden kautta. Valikoiden toiminnallisuudet on esitelty lyhyesti alla ja yksityiskohtaisemmin oppaan myöhemmissä osioissa. Navigointi raportointityökalussa 1. Tallennetut raportit pudotusvalikosta pääset valitsemaan tarkkailtavaksi haluamasi tallennetun raportin. Oletuksena tässä valikossa ei näy muuta kuin Perusraportti, mutta heti tallennettuasi ensimmäisen raportin, listautuu se tänne perusraportin lisäksi. 2. Kuvakevalikosta pääset nopeasti tekemään erilaisia toimintoja valitulle raportille. a. Tallenna nimellä missä vaiheessa tahansa tallentaa raportin uudella nimellä, jolloin alkuperäiseen versioon ei tallennu muutoksia (vrt. sama periaate kuin esim. Office-työkalujen tallennustavat). b. Kopioi-toiminnolla voit luoda täysin samankaltaisen raportin valitsemastasi raportista ja tämän jälkeen tehdä kopioon haluamiasi muutoksia. Kopioitoiminto on käytännöllinen esimerkiksi ns. raporttipohjien luomisessa. c. Poista-toiminnolla voit poistaa valitun raportin. Älä poista raportteja ellet ole aivan varma asiasta. Poistettua raporttia ei voi palauttaa. d. Suodata-ominaisuudella voit suodattaa raportille vain tietyn vasaaryhmän antamat vastaukset (esim. helsinkiläiset ). Suodata-kuvakkeesta pääset samaan kohtaan kuin kohdan 6. linkistä Suodata vastauksia. e. Vertaile vastaajaryhmiä vie sinut samaan kohtaan kuin kohdan 6. linkki Vertaile vastaajaryhmiä. Vertailun avulla voit vertailla kahden tai useamman vastaajaryhmän antamia tuloksia keskenään ja tarkastella niitä samassa kuvaajassa (esim. naiset vs. miehet). f. Vastaajat-kuvakkeesta pääset tarkastelemaan kyselyyn vastanneiden vastaajien tietoja ja tarvittaessa muokkaamaan ja poistamaan yksittäisiä vastauksia. Tämä valikko ei näy mikäli kyseessä on anonyymikysely.

5 3. Lisätoiminnot-valikon takaa pääset esimerkiksi julkaisemaan raportin. Lisäominaisuuksista on kerrottu tarkemmin oppaassa myöhemmin. 4. Vie tiedostoon-valikon kautta voit valita haluamasi raportin tallennusmuodon. Raportteja voi tallentaa niin monessa tiedostoformaatissa kuin on tarve. Tiedostomuodot on tarkemmin esitelty kohdassa Raporttien tallennusmuodot. 5. Omista asetuksista voit valita raportilla näytettävän fonttikoon ja desimaalilukujen tarkkuuden. 6. Raportin asetuksista pääset muokkaamaan raportilla näytettävien kuvaajien ominaisuuksia ja ulkoasua ja tekemään suodatuksia ja vertailuja. Raportilta toiselle siirtyminen onnistuu helposti vasemman yläkulman pudotusvalikon kautta. Pudotusvalikossa näkyvät kaikki ne raportit, joihin käyttäjällä on tarvittavat oikeudet. Pikavalikko 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit Help-kuvakkeet Help-kuvakkeet tarjoavat ohjeistusta Webropolin eri toiminnoista ja niitä pääsee hyödyntämään kuvakkeiden kautta. Viemällä kursorin -kuvakkeen päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Perusraportti Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Muokattu raportti Räätälöidyllä raportilla tarkoitetaan käyttäjän tekemää omaa raporttia, johon on mahdollista itse määrittää mitkä kysymykset siinä halutaan näytettävän. Lisäksi on mahdollista tehdä monia muita raportin esitystapaa koskevia asetuksia. Vertaile vastaajaryhmiä eli ristiintaulukointi Ristiintaulukoinnin avulla voidaan verrata kahta tai useamman vastaajaryhmän antamia vastauksia keskenään. Tyypillinen ristiintaulukointi voisi olla esimerkiksi naiset vs. miehet. Suodatus Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella.

6 3. PERUSRAPORTTI Perusraportti-linkki Perusraportti on reaaliaikainen yhteenveto yhden kyselyn kaikista vastauksista. Perusraportista selviää mm. kokonaisvastaajamäärä, vastausten jakauma kokonaislukuina ja prosentteina, vastausten keskiarvo, sekä avoimet vastaukset. Perusraportille pääset klikkaamalla Perusraportti painiketta Yhteenveto -välilehdeltä. Kuva 1. Valitun kyselyn suodatetut, ristiintaulukoidut tai muokatut raportit näkyvät pudotusvalikossa Perusraportti-näkymässä voidaan tarkastella annettua perusraporttia, joka antaa nopean yleiskuvan kyselyyn kertyneistä vastauksista. Perusraportin voit tallentaa eri tiedostomuotoihin kuten alla on esitetty. Tästä näkymästä pääset myös muokkaamaan raporttia eli luomaan erilaisia suodatuksia ja vertailuja sekä muuttamaan kuvaajiin ja raporttiin liittyviä asetuksia. HUOM! Perusraportti ei aukea suoraan, jos: - kyselyssä on yli 20 kysymystä - kyselyssä on yli 2000 vastausta - Tuolloin perusraportin saa auki valitsemalla Valitse katsottava raportti pudotusvalikosta.

7 4. RAPORTTIEN TALLENNUSMUODOT Voit tallentaa kaikki luomasi muokatut, suodatetut tai ristiintaulukoidut raportit eri tiedostomuotoihin. Nämä tiedostomuodot ovat: PDF PowerPoint Word Excel CSV XML Tallennus tapahtuu valitsemalla Vie pudotusvalikosta haluttu tallennusmuoto ja tämän jälkeen klikkaamalla Vie. PowerPoint- ja Word tallennusmuodot sopivat raportointiin esimerkiksi silloin kun raporttiin halutaan lisätä tekstiä tai sitä halutaan muokata. PDF-raportti on käytännöllisin tilanteissa, joissa raportti halutaan jakaa eteenpäin. PDF-muodossa se näkyy kaikille vastaanottajille samalla tavalla päätelaitteesta riippumatta. Excel-tallennusmuodoista ja asetuksista on esitetty lisää kappaleessa Exceltallennusasetukset. Raportin vienti tiedostoon CSV (lyh. comma-separated values) on myös tekstimuotoinen tiedostomuoto, johon taulukkodataa voidaan tallentaa. CSV-tiedostossa taulukkorakenteen eri kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla ja rivinvaihdoilla. XML-merkkauskielinen raportti on tekstimuotoinen dokumentti, jota voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun raportti halutaan integroida johonkin toiseen järjestelmään tai joissain tapauksissa myös verkkosivuja toteutettaessa. PDF- ja PowerPoint -tallennusmuotoihin on esimerkiksi mahdollista valita kuvien vektorimuotoinen tallennus ja jättää halutessa pois avoimien vastauksien kirjaantuminen raportille. Vektorimuotoinen tallennus sallii kuvien koon suurentamisen ilman että kuvan tarkkuus kärsii. Lisäksi pystyt määrittelemään, haluatko myös kyselyn ja/tai raportin nimen näkyviin dokumenttiin.

8 VINKKI Voit nyt viedä raportit PowerPointiin siten että voit käyttää raportilla omia valmiita PowerPoint-pohjia väri- ja fonttiasetuksineen. Valitse ensin valikosta PowerPoint ja tämän jälkeen valitse Muokattavat kuvaajat. Avattuasi tiedoston PowerPointiin voit nyt muokata koko raportin ulkoasua kerralla valitsemalla eri pohjia.

9 4.1. Excel-tallennusasetukset Excel-raportit tallentuvat xlsx-formaatissa. Tallennuksen lisäasetuksissa voit valita missä muodossa tiedot taulukkoon tallennetaan. Tallennusmuotoja on useita erilaisia, joita käyttäjä voi halutessaan muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Valittuasi Vie-valikosta Excelin saat valittavaksesi kolme eri tallennustapaa, joista ehdottomasti käytetyin formaatti on ensimmäinen Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi. Excel-tallennuksen vaihtoehdot Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi Tässä tallennusformaatissa oletusvalintana on tallennus Exceliin numerotietona, jolloin valittu vastausvaihtoehto on merkitty Excelin soluun sen järjestysnumerolla. Excel-tallennusasetukset Näytä vastausvaihtoehdot Excel-soluissa tekstiselitteinä Näyttää solussa lomakkeella annettujen vastausvaihtoehtojen nimet esimerkiksi kysymyksessä Sukupuolesi? sarakkeessa lukisi mies tai nainen. Myös numeeriset arvot tallentuvat Exceliin tekstimuodossa. Näytä vastausvaihtoehdot tekstinä

10 Näytä otsikot kahdella rivillä Tämä asetus asettaa kysymyksen ensimmäiselle riville ja arvioitavien asioiden (vaihtoehtojen) nimet toiselle riville. Jos asetus otetaan pois on jokaisessa sarakkeessa ensin kysymyksen nimi ja puolipisteellä erotettuna perässä arvioitavan asian (vaihtoehdon) nimi. Liitä mukaan vastausaika Tämä asetus lisää Exceliin sarakkeen, jossa näkyy päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja on lähettänyt vastauksensa. Näytä vastausaika Liitä vastaajan yhteystiedot Tämä asetus tallentaa taulukkoon vastaajan yhteystiedot, mikäli ne on kerätty yhteystietolomakkeella. Tällöin kukin lomakkeen kenttä raportoituu omalle sarakkeelle. Jos kysely on toteutettu henkilökohtaisella linkillä (sähköpostikyselynä), niin raportille tallentuvat vastaajien sähköpostiosoitteet vastausten yhteyteen. Huom. Mitään näistä tiedoista ei kuitenkaan saa Excel-raportille, mikäli kysely on toteutettu anonyymikyselynä. Muokattu-muodossa voit lisäksi tehdä seuraavia lisävalintoja Jaa monivalinnat sarakkeisiin Tämä asetus luo jokaiselle monivalinnan vastausvaihtoehdolle oman sarkkeen. Jos tätä asetusta ei ole valittu niin monivalintakysymyksen vastaus kirjautuu vaihtoehdon lomakkeelle annetulla nimellä, mutta vain yhteen sarakkeeseen siten, että useampi vastaus erotettu pilkulla. Kokonaan vastaamaton kysymys kirjautuu nollina. Monivalinnat sarakkeissa ja otsikko kahdella rivillä Näytä arvojen selitykset Arvojen selitteet Exceltaulukossa 0/1-arvot monivalinnoissa 0/1-arvot monivalinnoissa Asetus näyttää arvioitavien asioiden eli vastausvaihtoehtojen selitykset Excel-taulukon alalaidassa. Webropol kirjaa Exceliin vastaukset vaihtoehtojen järjestysnumerolla (eli se järjestys, johon vaihtoehdot on asetettu lomakkeelle). Jotta käyttäjä näkee, mikä järjestysnumero vastaa kutakin vaihtoehtoa, on kunkin kysymyksen alapuolella niitä vastaavat selitteet. Monivalinnassa jokainen arvioitava asia tulee omalle sarakkeelleen, solussa joko 0 = ei valittu tai 1 = valittu. Monivalinta-asteikossa jokaiselle arvioitavan asian ja asteikon arvon yhdistelmälle tulee oma sarake, jossa joko 0 = ei valittu tai 1 = valittu.

11 Korvaa tyhjät arvot nollilla Vastaamattomat vaihtoehdot voidaan näyttää joko nollina tai tyhjinä soluina. Tämä asetus näyttää vastaamattomat vaihtoehdot nollina. Ainoana poikkeuksena tekstikysymykset (avoin kysymys, tekstikenttäkysymys, muu, mikä kenttä), joissa vastaamattomat kentät näkyvät tyhjinä soluina. Kysymysyhteenvedot per välilehti Tässä tallennusformaatissa kukin kysymys esitetään omalla Excel-välilehdellään siten että tuloksista on helppo tehdä suoraan kuvaajia Excelin avulla. Riippumatta siitä, mikä kuvaajatyyppi on raportilla valittu, tulostuvat Excel-raportille vain varsinaiset taulukkoarvot. Lisäasetuksista voit valita haluatko viedä myös tekstivastaukset mukaan raportille (avoin kysymys, tekstikenttä). Kysymykset eri välilehdillä 360- ja taustatieto Excel-raportit Näitä kahta tallennustapaa käytetään tietyissä käyttötapauksissa. Esimerkiksi 360- tallennusmuotoa käytetään mm. silloin kun halutaan käyttää 360-makroa. Ero tilastolliseen muotoon on se, että asteikko- ja positiokysymyksissä vastaamattomat vaihtoehdot kirjautuvat nollina, kun tilastollisessa muodossa ne kirjautuvat tyhjinä soluina. Taustatieto-Exceliä puolestaan käytetään silloin kun halutaan esimerkiksi viedä dataa kyselystä toiseen. 360-raportti ja taustatiedot

12 5. RAPORTIN MUOKKAUS, SUODATUS JA VASTAAJARYHMIEN VERTAILU Useimmiten perusraportti ei riitä raportointitarpeiden täyttämiseen vaan datasta halutaan saada ulos omiin raportointitarpeisiin spesifimpää tietoa tai esimerkiksi kuvaajien oletusasetuksia halutaan muuttaa. Tämän vuoksi perusraporttiin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia asetuksiin ja tämän jälkeen tallentaa oma muokattu raportti avattavaksi tai jatkokäsiteltäväksi myöhempänä ajankohtana Kuvaajien asetukset (koko raportti) Raportin ominaisuuksista ja ulkoasuasetuksista voidaan muokata erilaisia asetuksia jotka koskevat koko raporttia. Ominaisuuksista voidaan halutessa piilottaa esimerkiksi kysymysten automaattinen numerointi esimerkiksi tilanteissa, joissa kysymykset on numeroitu manuaalisesti kyselyyn. Kuvaajien asetukset Tässä kohtaa määritetyt asetukset vaikuttavat koko raporttiin eli kaikkiin kuvaajiin. Asetuksia voidaan myös muokata kuvaajakohtaisesti. Asetuksista voidaan vaikuttaa seuraaviin ominaisuuksiin: - Näytä ehdot: Asetus näyttää raportilla käytetyt suodatus- ja/tai ristiintaulukointiehdot. - Piilota kysymysten numerointi: Asetus piilottaa oletuksena raportilla näytettävät kysymysten automaattiset numeroinnit. Tätä asetusta halutaan usein käyttää tilanteissa, jossa numerointi on tehty lomakkeelle manuaalisesti. Näytä kysymysten selitteet: Jos yhteen tai useampaan kyselyn kysymykseen on lisätty kysymyksen otsikkoon selite lomakkeen luontivaiheessa, voidaan tässä määrittää halutaanko sen näkyvän myös raportilla vai ei. - Kuvaajan tyyppi: Valitse tästä haluamasi kuvaajatyyppi. Kuvaajatyypeistä lisää kohdassa Raportoinnin kuvaajatyypit. - Näytä kuvaajat kolmiulotteisina: Oletuksena kuvaajat näytetään yksiulotteisina, tällä asetuksella niistä saadaan kolmiulotteiset. Sopii erityisesti pylväskuvaajien esitykseen. - Pystysuora: Pystysuora esitystapa sopii myös pylväskaavioiden esitykseen tietyissä tilanteissa. - Kuvaajan leveys ja korkeus: Kuvaajan koko voidaan määritellä halutun kokoiseksi. Asetusta saatetaan haluta käyttää erityisesti sellaisissa tilanteissa jos kuvaaja on erityisen suuri, sisältää esimerkiksi kymmeniä vastausvaihtoehtoja, jolloin sitä todennäköisimmin halutaan pienentää siten että se mahtuu yhdelle tulostesivulle.

13 - Näytä lukumäärät/prosenttimäärät: Voit asetuksella määrittää näytetäänkö raportilla kuvaajissa luku- vai prosenttimäärät. Toistaiseksi ei ole mahdollista näyttää molempia, mutta tätä ominaisuutta ollaan parhaillaan kehittämässä asiakastoiveiden pohjalta. - Näytä tarkat arvot kuvaajassa: Asetuksella saat näkyviin kuvaajiin edellisestä asetuksesta riippuen joko lukumäärän tai prosenttimäärän. - Näytä koko kysymyksen keskiarvo: Asetuksella saat näkyviin joka kysymykseen koko kysymyksen keskiarvon. Huomioithan että keskiarvoa ei välttämättä ole järkevää esittää kysymyksissä joissa valintana on esimerkiksi nainen/mies. Sen sijaan asteikkokysymyksissä koko kysymyksen keskiarvon näyttäminen voi olla hyvinkin informatiivista. Jälkimmäisellä asetuksella saatkin keskiarvot näkymään vain positio- ja matriisikysymyksissä (asteikko). - Näytä mediaanit: Asetus näyttää kysymyksen mediaanin eli keskiluvun Kuvaajien ulkoasu Kuvaajien ulkoasu Kuvaajien ulkoasuasetuksista voidaan muokata koko raporttia koskevia ulkoasuasetuksia kuten fonttia, fontin kokoa ja kuvaajissa käytettäviä värejä. Värien määritys tapahtuu klikkaamalla värikenttää ja valitsemalla avautuvasta värivalikosta haluttu väri Valitse mitkä kysymykset näytetään raportissa Asetusten avulla voit valita mitkä kysymykset ja otsikot näytetään raportilla. Oletuksena raportilla näytetään aina kaikki kysymykset, mutta on tilanteita jolloin halutaan raportoida esimerkiksi vain yksi tai osa kuvaajista. Tässä kohdassa pääset myös muuttamaan kysymysten järjestystä raahaamalla kysymyksiä haluttuihin kohtiin Suodata vastauksia Suodatustoiminnolla tarkoitetaan halutut kriteerit täyttävän tiedon hakemista vastausdatasta. Haluttu kriteeri voi olla esimerkiksi vain tietyn sukupuolen vastaukset. Suodatetuista vastauksista voidaan tarvittaessa suodattaa tarkempaa tietoa lisäämällä suodatusehtoja. Suodatusehdot valitaan kohdasta Suodata vastauksia avautuvasta valikosta. Suodatusehdot

14 Vastauksia voidaan suodattaa vastausten lähetysajan mukaan tai kysymyksen vastausvaihtoehdon/vastausvaihtoehtojen mukaan. Alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä suodatusehdot viittaavat siihen hetkeen, jolloin vastaaja on painanut lomakkeen Lähetä - painiketta. Valikosta valitse vastausvaihtoehdot jotka täyttävät seuraavista ehdoista määritetään kuinka ehtoja käsitellään. Vaihtoehto Kaikki ottaa mukaan kaikki suodatusehdon mukaiset vastaukset ja vaihtoehto Jonkin ottaa mukaan kaikki ne vastaukset jotka täyttävät vähintään yhden asetetuista suodatusehdoista. Ei mitään-vaihtoehto jättää raportilta pois valitut vastausvaihtoehdot. Lisää uusi ehto painikkeesta voidaan lisätä tarvittaessa yksi tai useampia suodatusehtoja lisää. Voit tehdä suodatuksen myös tietylle aikavälille, esimerkiksi siten että raportille suodattuu aina viimeisen 7 päivän vastaukset. Tämä toiminto on erityisen käytännöllinen silloin jos sinun tulee raportoida esimerkiksi aina viikon aikana kertyneet uudet vastaukset. Ajastettujen toimintojen avulla voit myös helposti lähettää näitä suodatettuja raportteja haluamiisi sähköpostiosoitteisiin, esimerkiksi itsellesi, kollegallesi tai asiakkaillesi. Suodatusehdoksi valitaan haluttu kysymys puhdotusvalikosta, jonka jälkeen määritetään kuinka ehtoa halutaan käsitellä. Normaalitapauksessa valitaan kysymys sisältää valitut vaihtoehdot, jolloin vastaus sisältää yhden tai useamman valituista vaihtoehdoista. Monivalinta- ja monivalinta-asteikko -kysymystyypeissä voi lisäksi valita, että vaihtoehdot: On täsmälleen vastaus sisältää kaikki valitut vaihtoehdot, ei mitään muuta. Sisältää kaikki vastaus sisältää kaikki valitut vaihtoehdot, mutta voi sisältää myös muita. Suodatusehtoja voi poistaa klikkaamalla Poista-painiketta. Suodatusehtoja voi lisätä klikkaamalla Lisää uusi ehto-painiketta Vertaile vastaajaryhmiä (ristiintaulukointi) Ristiintaulukoinnilla voidaan vertailla vastauksia eri muuttujien kesken. Ristiintaulukoinnilla voidaan havainnollistaa muuttujien välisiä yhteisvaihteluita onko esimerkiksi mielipiteen ja sukupuolen välillä yhteisvaihtelua. Raportin ristiintaulukointi tehdään klikkaamalla auki Vertaile vastaajaryhmiä asetukset, jonka jälkeen määritetään ristiintaulukoinnin ehdot, joiden mukaan vastaukset halutaan ristiintaulukoida. Tyypillinen esimerkki ristiintaulukoinnista on vertailu mies/nainen -välillä. Ehto-pudotusvalikosta valitaan se kysymys tai kysymykset, joiden mukaan ristiintaulukointi halutaan tehdä.

15 Kuva 2. Ristiintaulukoinnin ehdot Ristiintaulukointi voidaan tehdä myös ajan perusteella. Esimerkiksi tässä kuvassa ristiintaulukointi tehdään siten, että verrattaviksi saadaan kaikki vastaukset (olettaen että kysely on alkanut jälkeen) ja viimeisen 7 päivän aikana tulleet vastaukset. Ristiintaulukointi ajan perusteella Ristiintaulukointi ajan perusteella (muokattu kaavio) Ristiintaulukoinnin tulokset raportoituvat oletusarvoisesti taulukkomuotoon. Kaikkien ristiintaulukoitujen kuvaajien selitteisiin tulostuu mukaan havaintojen lukumäärä (N=xxx). N- luku on johdettu koko kysymyksen vastaajamäärästä riippumatta siitä, onko kyseinen vastaaja arvioinut jokaista väittämää vai vain joitakin väittämiä (eli kuinka monta vastaajaa kyseisestä ryhmästä on vastannut vähintään yhteen asteikon alakohtaan).

16 Ristiintaulukointi Vertailtavien vastaajaryhmien tulokset näkyvät taulukon sarakkeissa ja vastausvaihtoehdot ovat listattuina riveille. Ristiintaulukoidussa pylväskaaviossa ja viivakaaviossa tiedot vaihtuvat akseleilla siten, että ristiintaulukoinnin kriteerit tulevat selitteisiin ja pystyakselille arvioitavat asiat. Tarvittaessa ristiintaulukoinnin tuloksia voi tarkastella myös muiden graafien avulla, esimerkiksi viiva- tai pylväskuvaajilla. Ristiintaulukoidun datan pylväskuvaaja Raportin luomisen jälkeen näitä asetuksia voidaan muokata myös kysymyskohtaisesti. Viimeisessä osiossa valitaan vielä ne kysymykset, jotka halutaan näkyvän raportilla. Joskus saattaa olla esimerkiksi tarkoituksenmukaista olla näyttämättä avoimia kysymyksiä raportilla. Lopuksi luotu raportti tallennetaan, jonka jälkeen sen voi valita Katso raportti näkymän pudotusvalikosta. Valitse katsottava raportti

17 6. KUVAAJAKOHTAISET ASETUKSET Koko raporin lisäksi asetuksia voidaan tehdä myös kuvaajakohtaisesti. Joskus lieneekin tarpeellista että tietyt asetukset määritetään vain tietyntyyppisten kuvaajien (kysymystyyppien) kohdalle. Kuvaajakohtaiset asetukset auttavat tekemään raportista entistä yksityiskohtaisemman. Kuvaajakohtaiset asetukset löytyvät kunkin kuvaajan oikealla puolella avautuvan Asetuksetlinkin takaa. Kysymyskohtaiset asetukset 6.2. Kuvaajan tyyppi ja sisältö Kuvaajan tyyppi ja sisältö välilehdeltä löytyvät pääsääntöisesti samat asetukset kuin aiemmin esitetyt kuvaajien asetukset jotka koskivat koko raporttia. Ominaisuuksia joita näkyy tässä (hieman kysymystyypistä vaihdellen) ovat: - Järjestä vastaukset (valinta- ja monivalinta): Voit järjestää kuvaajan vastausvaihtoehdot joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen. - Piilota tyhjät vastausvaihtoehdot: Voit halutessasi piilottaa vastausvaihtoehdot joihin ei ole annettu yhtään vastausta. Tämä asetus on käytännöllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa kysymyksessä on suuri määrä vastausvaihtoehtoja jolloin informatiivisuus saattaa kärsiä jos tyhjiä vastausvaihtoehtoja on runsaasti. - Näytä tilastoarvot: - Näytä riippuvuudet muihin kysymyksiin: - Näytä aikasarja: - Näytä indeksiarvo ranking-skaalalle: Mikäli kyseessä on Ranking-asteikko tai kysymystyyppi Järjestä kuvat (paremmuusjärjestys), voidaan taulukossa näyttää myös ranking-asteikon indeksiarvot. Näytä indeksiarvo ranking-skaalalle

18 Indeksiarvo lasketaan seuraavalla kaavalla: (kunkin rivin keskiarvo * rivin vastaajamäärä) / (kysymyksen keskiarvo * kysymyksen vastaajamäärä) * 100 Eli indeksiarvossa otetaan huomioon kunkin vastausvaihtoehdon saama painoarvo ja vastaajamäärä, jolloin saadaan keskiarvoa kuvaavampi luku sille, mikä on ollut kaikista suosituin valinta. Ranking-asteikkoa käytettäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vastausvaihtoehtojen asetuksissa säädettäviin painoarvoihin, sillä väärillä painoarvoilla keskiarvo ja siten myös indeksiarvo vääristyvät tärkeää on, että paras/ykkösvaihtoehto saa suurimman painoarvon ja huonoin/viimeisin vaihtoehto pienimmän. Eli tässä esimerkissä vastausvaihtoehto 1 saisi painoarvon 3, 2 painoarvon 2 ja 3 painoarvon 1. Ranking-asteikon indeksiarvo 6.3. Ulkoasu Ulkoasu välilehdellä on mahdollista määrittää mitä ja minkä kokoista fonttia raportilla halutaan käyttää. Lisäksi asetuksista on mahdollista muokata kaavion palkkien ja osioiden värejä tai kaavion taustaväriä joko klikkaamalla avautuvan värikartan avulla tai kirjoittamalla halutun värin heksadesimaalisen numerokoodin värikenttään. Kuvaajan ulkoasuasetukset

19 6.4. Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset -välilehdellä on mahdollista määrittää painoarvot vastausvaihtoehdoille. Lisäksi tällä välilehdellä on mahdollista poistaa tai piilottaa vastausvaihtoehtoja. Esimerkiksi kuvassa 36. tehdyt asetukset piilottaisivat vastausvaihtoehdon Yli 55 vuotta kokonaan kuvaajista ja myös keskiarvolaskennasta. HUOM! Kaikki painoarvoihin ja Poista-valintaan tehtävät muutokset näkyvät myös raportista tulostetuissa Excel-taulukoissa ja myös Webropolin Analytics-lisämoduleissa eli TextMiningissa, Insightissa ja Professional Statisticsissa. Piilota Piilota valinta piilottaa vastausvaihtoehdon kuvaajasta, mutta ei poista sitä keskiarvolaskennasta. Poista Poista valinta poistaa vastausvaihtoehdon keskiarvolaskennasta. Vastausvaihtoehto kuitenkin säilyy näkyvissä esim taulukko-tyyppisessä kuvaajassa. Poista/Piilota toimintoja voidaan käyttää rinnakkain jolloin ko. arvoa ei näy kuvaajassa eikä se ole mukana keskiarvolaskennassa. Painoarvo Painoarvo on se numeerinen arvo, jonka vastausvaihtoehto saa. Erityisesti Asteikko tyyppisissä kysymyksissä olisi hyvä tarkistaa vastausvaihtoehtojen saamat painoarvot. Mikäli Asteikko kysymystyypin asteikon arvoiksi on määritetty numeeriset arvot (esim. 1, 2, 3, 4, 5) niin silloin kysymyksen saamat painoarvot ovat automaattisesti nuo asteikon arvoiksi määritellyt numeeriset arvot. Jos puolestaan asteikon arvoina käytetään kirjallisia arvioita kuten hyvä, erinomainen jne. niin silloin ensimmäinen asteikon arvo saa automaattisesti painoarvon 1, toinen asteikon arvo saa painoarvon 2 jne. Painoarvon muuttaminen tapahtuu kirjoittamalla Muuta painoarvo -sarakkeeseen vastausvaihtoehdon kohdalle haluttu numero ja tallentamalla muutokset Tekstit Tekstit-välilehdeltä voidaan muuttaa kuvaajassa näytettäviä tekstejä kuten kysymyksen (kuvaajan) otsikkoa, kuvaajassa näytettävää selitettä otsikon alapuolella tai selitettä joka on määritetty jo kysymyksen luontivaiheessa. Oletuksena seliteteksti näytetään myös raportilla, mutta joissain tilanteissa se halutaan piilottaa esimerkiksi jos seliteteksti on erityisen pitkä.

20 Tekstit -välilehti

21 7. RAPORTOINNIN KUVAAJATYYPIT Raporteissa voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisia kaavioita. Onkin suositeltavaa miettiä aina raportointitarkoituksen mukaan kumpaa Raportin ominaisuudet Kaavion tyyppi Ominaisuudet kohdassa on mahdollista valita koko raportille siinä käytettävät kaaviot. Jokaisella kysymystyypillä on oma oletuskaaviotyyppi, mutta tässä kohtaa voi kaikkien kysymysten kaaviotyyppiä vaihtaa kerralla. Raportoinnissa käytettävät kaaviotyypit on esitetty alla. Taulukko Asteikkokysymys esitetään raportilla oletusarvoisesti taulukkomuodossa. Asteikkokysymyksen oletuskuvaaja Pylväskaavio Kuva 3. Pylväskaavio Pylväs- eli palkkikaavio sopii datan analysointiin silloin kun halutaan esimerkiksi vertailla tietoja eri luokkien perusteilla. Palkkikaavio sopii erityisesti valinta- ja monivalintakysymysten

22 vastausten raportointiin. Pinottu palkkikaavio Pinottu pakkikaavio Pinottu palkkikaavio näyttää suhteessa osuudet eri arvojen summista. Piirakka- ja donitsikaavio Ympyräkaavio Donitsikaavio Piirakka- tai donitsikaaviot sopivat usein valintakysymysten raportointiin.

23 Viivakaavio Viivakaavio sopii kaaviotyypiksi esimerkiksi silloin, kun halutaan esittää esimerkiksi trendejä tietyillä aikaväleillä. Viivakaavio Verkkokaavio Verkkokaavio on kaaviotyyppi, jolla voidaan näyttää kaksiulotteinen kaavio kolmesta tai useammasta muuttujasta. Kaaviossa kuvataan arvojen muutoksia suhteessa keskipisteeseen. Verkkokaavio Pallokaavio Pallokaaviota voi käyttää ainoastaan nelikenttä-kysymystyypin raportointiin. Arvioitavien asioiden nimet näkyvät kuvan alla olevassa selitteessä, mutta eivät oletuksena itse kaaviossa. Jos käyttäjä haluaa nimien näkyvän myös kaavion pallojen yhteydessä, voi tämän asetuksen laittaa päälle kysymyksen asetuksissa Ominaisuudet-välilehdellä.

24 Nelikenttäkysymyksen pallokaavio Mittari Mittari sopii kaaviotyypiksi esimerkiksi asteikkokysymyksissä, joissa arvioidaan tyytyväisyyttä jollain tietyllä asteikolla. Mittari-kaaviotyyppi

25 Hierarkiakysymyksen raportointi Hierarkinen kysymys raportoituu oletusarvoisesti taulukkomuotoisessa kuvaajassa, jossa vastaukset on jaoteltu eri hierarkiatasoihin. Kuvaajan asetuksista pystyt kuitenkin valitsemaan, mikäli haluat määrittää mitkä hierarkiatasot kuvaajassa näytetään. Hierarkisen kysymyksen raportointi

26 8. KYSYMYSKOHTAISET ASETUKSET Asetuksetlinkki 8.2. Kuvaajan tyyppi ja sisältö Raportin luonnin jälkeen voidaan kysymyskohtaisesti määrittää asetuksia. Tämä tapahtuu siirtymällä kysymyksen vieressä olevaan valikkoon. Avautuvassa valikossa voi neljällä eri välilehdellä määrittää kysymyskohtaisia asetuksia. Kuvaajan tyyppi ja sisältö- välilehdellä määritetään kysymyksen ominaisuuksia. Nämä asetukset ovat samoja kuin koko raporttia koskevat asetukset. Välilehdeltä on mahdollista myös järjestää vastausvaihtoehdot joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen Järjestä vastaukset pudotusvalikosta. Kysymyskohtaiset ominaisuudet ja vastausten järjestäminen 8.3. Ulkoasu Ulkoasu-välilehdellä voit muokata yksittäisen kuvaajan värejä ja fontteja. Asetukset ovat samat kuin koko raporttia koskevat ulkoasuasetukset mutta vaikuttavat tästä tehtynä vain yhteen kuvaajaan Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset-välilehdeltä voit muokata vastausvaihtoehtojen tekstejä, painoarvoja (erit. asteikot) ja yksittäisen kuvaajaelementin, esimerkiksi palkin, väriä.

27 Vastausvaihtoehtojen asetukset Välilehdelstä voit tehdä vielä muutoksia vastausvaihtoehtojen teksteihin, esimerkiksi lyhentää niitä tai tehdä lisäyksiä. Tämän lisäksi tällä välilehdellä voit muokata vastausvaihtoehtojen painoarvoja. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi asteikkokysymyksissä, joissa onkin hyvä aina tarkistaa että painoarvot on määritelty oikein. Kuvassa olevassa esimerkissä vastaajaa on pyydetty arvioimaan palvelua, hintoja ja tuotteiden laatua asteikolla 1-5 ja lisäksi annettu mahdollisuus vastata en osaa sanoa. Kun raportoinnin puolelta tarkastellaan vastausvaihtoehtojen painoarvoja, voidaan huomata että eos-vaihtoehto on saanut painoarvokseen 6, mikä tietysti nostaa keskiarvoa virheellisesti. Painoarvo on siis korjattava, jotta saadaan oikeat keskiarvot. Jos kyseessä on eos-vastausvaihtoehto, ei sitä yleensä haluta laskea mukaan keskiarvolaskentaan lainkaan. Tällöin se tulee jättää kokonaan laskennan ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä täppäämällä kohta Poista : Vastaukset eivät siis sinänsä poistu, niitä ei vain huomioida laskennassa. Jos vain kohta Poista on täpätty, saadaan myös eosvastausvaihtoehtojen saamat vastaajat kuvaajaan, vaikkeivat ne keskiarvoon vaikutakaan. Jos ne halutaan poistaa myös kuvaajasta, voidaan täpätä myös Piilota täppä. Kun molemmat on täpätty, ei niitä huomioida keskiarvolaskennassa eikä näytetä kuvaajassa Tekstit Tekstit-välilehdeltä voidaan muokata mm. kysymyksen (kuvaajan) otsikkoa ja sille mahdollisesti kyselyn puolella määritettyä selitettä otsikon alapuolelle. Lisäksi voidaan lisätä kuvaajan alle tekstiä, mikäli tarvitaan lisäselityksiä. Vastausvaihtoehtojen asetukset

28 9. VASTAAJAT Vastaajat-näkymä saadaan avattua klikkaamalla Vastaajat-kuvaketta. Vastaajat näkymässä on mahdollista: nähdä lista vastanneista nähdä vastaajan tiedot sähköpostikyselyissä, sekä julkisissa kyselyissä joissa on käytetty yhteystietolomaketta nähdä vastaajan vastaukset lomakemuodossa, sekä tarvittaessa muokata hänen antamia vastauksia nähdä vastaajan vastaukset raporttimuodossa (.pdf,.doc,.ppt) nähdä vastaajakohtainen kyselyn aloitus-, sekä lopetusaika poistaa vastaajia ruksaamalla ruutu haluttujen vastaajien vasemmalta puolelta ja klikkaamalla poista painiketta suodattaa vastauksia esimerkiksi vastaajan nimen tai vastausten antoajan mukaan tehdä raportti valituista vastaajista Vastaajat näkymässä avautuu oletusarvoisesti listaus kaikista kyselyyn vastanneista henkilöistä. Tästä näkymästä on mahdollista muokata ja poistaa yksittäisten vastaajien vastauksia tai tarkastella niitä raporttimuodossa. Klikkaamalla -painiketta halutun käyttäjän kohdalla avautuu näkymä valitun vastaajan vastauksista raporttimuodossa. Viereisestä -painikkeesta voi muokata yksittäisen vastaajan vastauksia suoraan kyselylomakkeelta. Kyselylomake voidaan tällöin täyttää ja lähettää uudestaan, jolloin vastaajan uudet vastaukset tallentuvat raportille. Yksittäisen tai useamman vastauksen poistaminen tapahtuu valitsemalla haluttu vastaaja luettelosta asettamalla täppä vasemmanpuoleiseen ruutuun ja klikkaamalla sivun alalaidan Poista painiketta. Kaikkien vastaajien valitseminen onnistuu Valitse kaikki linkkiä klikkaamalla. Huomioithan että vastauksien poistamisen jälkeen niiden palauttaminen ei ole enää mahdollista! Kuva 4. Vastaajat -listaus 9.2. Vastaajien suodatus Vastaajat näkymässä on mahdollista tehdä raportti valituista vastaajista. Raportti voidaan tehdä myös tietyllä aikavälillä tulleista vastauksista. Vinkki: Vastaajien suodatus mahdollistaa vastaajien ryhmittelyn jälkikäteen, vaikka ryhmittelyä ei oltaisi kyselyn käynnistysvaiheessa huomattu tehdä.

29 Kun halutaan tehdä raportti vain valikoidusta vastaajajoukosta, valitaan toivotut henkilöt laittamalla ruksi heidän vastaajatieto-rivilleen, jonka jälkeen klikataan Raportti-painiketta. Avautuva raportti sisältää vain valikoitujen vastaajien vastaukset. Raporttia voidaan käsitellä normaaliin tapaan. Vastaajien valinta Jos taas halutaan tehdä raporrtti tietyllä aikavälillä saapuneista vastauksista, valitaan aikaväli taulukon yläpuolella olevista päivämääräkentistä ja klikataan Suodata-painiketta. Tämän jälkeen voidaan jälleen tuottaa raportti valikoiduista vastaajista. Vastaajien suodatus tietyltä aikaväliltä

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen.

Raportit löytyvät klikkaamalla ylänavigaatiopalkista Raportit. Raportit-sivu aukeaa automaattisesti Normaalien raporttien listaukseen. 1.1 Raportit Ohjelmistossa on mahdollisuus tarkastella jo luotuja tai luoda uusia raportteja riippuen käyttäjän tarpeista. Ideana on, että käyttäjän tarvitsee osata mahdollisimman vähän monimutkaisia koodeja

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

For successful events. Lyy#n kyselytyökalu

For successful events. Lyy#n kyselytyökalu For successful events Lyy#n kyselytyökalu Lyy# Oy Linnankatu 13a A 18 20100 Turku S- pos#: lyy#@lyy#.fi Asiakaspalvelu: 020 741 5131 www.lyy#.fi Sisällys Mihin Lyy#n kyselytyökalua käytetään? 3 Kyselyn

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET Sisällys 1 Lyhyesti vaakapesäsovelluksesta... 1 2 Vaakapesätietojen selaus... 1 3 Kirjautuminen tunnuksilla... 5 4 Omien tietojen tarkistus... 5 5 Omat vaakapesät... 6 1

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot