WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013"

Transkriptio

1 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty

2 1. Alkusanat Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa Raportoinnissa käytetyt termit Perusraportti Excel-tallennusasetukset Raportin muokkaus, Suodatus ja vastaajaryhmien vertailu Kuvaajien asetukset (koko raportti) Kuvaajien ulkoasu Valitse mitkä kysymykset näytetään raportissa Suodata vastauksia Vertaile vastaajaryhmiä (ristiintaulukointi) Kuvaajakohtaiset asetukset Kuvaajan tyyppi ja sisältö Ulkoasu Vastausvaihtoehtojen asetukset Tekstit Raportoinnin kuvaajatyypit Kysymyskohtaiset asetukset Kuvaajan tyyppi ja sisältö Ulkoasu Vastausvaihtoehtojen asetukset Tekstit Vastaajat Vastaajien suodatus Linkitettyjen kopioiden raportointi - koontiraportti Raportin julkaisu Raportin kopiointi ja poisto Yhdistä raportteja Omat asetukset Raporttien hallinta (mywebropol) Ajastetut toiminnot... 35

3 1. ALKUSANAT Uudistuneella Webropol-raportoinilla saat tuloksistasi enemmän irti! Monipuolisten Webropol-kuvaajien avulla tulokset muuntuvat visuaaliseen muotoon ja ovat helposti siirrettävissä Exceliin, PowerPointiin, Wordiin sekä moniin tilasto-ohjelmiin. Webropolraportoinnilla voit tehdä myös tulosten suodatuksen ja ristiintaulukoinnin. Webropolraportointi mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon ja oikea-aikaiset ratkaisut. Lisää opastusta ja vinkkejä raportointiin saat myös Raportointikoulutuksestamme, jossa perehdytään yksityiskohtaisemmin Webropolin raportoinnin monipuolisiin toimintoihin, muokkausmahdollisuuksiin ja eri julkaisutapoihin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kaikkiin koulutuksiimme löydät osoitteesta

4 2. MITEN AVAAN RAPORTIN JA KUINKA NAVIGOIN TYÖKALUSSA Webropolin raportointityökaluun pääsee: 1. Etusivun oikopolkujen kautta 2. Klikkaamalla Kyselykansiot-näkymässä kyselyn rivillä näkyvää vastaajien lukumäärää 3. Kyselykansio-näkymästä kunkin kyselyn vierestä avautuvasta ratasikonin valikosta 4. Kunkin kyselyn yhteenvetosivun Perusraportti-linkin kautta 5. MyWebropolin raporttienhallinnasta Raportointityökalu aukeaa aina uuteen ikkunaan, joten voit pitää useampia raportointiikkunoita samanaikaisesti. Navigointi raportointityökalussa tapahtuu sivun ylälaidassa näkyvien valikoiden kautta. Valikoiden toiminnallisuudet on esitelty lyhyesti alla ja yksityiskohtaisemmin oppaan myöhemmissä osioissa. Navigointi raportointityökalussa 1. Tallennetut raportit pudotusvalikosta pääset valitsemaan tarkkailtavaksi haluamasi tallennetun raportin. Oletuksena tässä valikossa ei näy muuta kuin Perusraportti, mutta heti tallennettuasi ensimmäisen raportin, listautuu se tänne perusraportin lisäksi. 2. Kuvakevalikosta pääset nopeasti tekemään erilaisia toimintoja valitulle raportille. a. Tallenna nimellä missä vaiheessa tahansa tallentaa raportin uudella nimellä, jolloin alkuperäiseen versioon ei tallennu muutoksia (vrt. sama periaate kuin esim. Office-työkalujen tallennustavat). b. Kopioi-toiminnolla voit luoda täysin samankaltaisen raportin valitsemastasi raportista ja tämän jälkeen tehdä kopioon haluamiasi muutoksia. Kopioitoiminto on käytännöllinen esimerkiksi ns. raporttipohjien luomisessa. c. Poista-toiminnolla voit poistaa valitun raportin. Älä poista raportteja ellet ole aivan varma asiasta. Poistettua raporttia ei voi palauttaa. d. Suodata-ominaisuudella voit suodattaa raportille vain tietyn vasaaryhmän antamat vastaukset (esim. helsinkiläiset ). Suodata-kuvakkeesta pääset samaan kohtaan kuin kohdan 6. linkistä Suodata vastauksia. e. Vertaile vastaajaryhmiä vie sinut samaan kohtaan kuin kohdan 6. linkki Vertaile vastaajaryhmiä. Vertailun avulla voit vertailla kahden tai useamman vastaajaryhmän antamia tuloksia keskenään ja tarkastella niitä samassa kuvaajassa (esim. naiset vs. miehet). f. Vastaajat-kuvakkeesta pääset tarkastelemaan kyselyyn vastanneiden vastaajien tietoja ja tarvittaessa muokkaamaan ja poistamaan yksittäisiä vastauksia. Tämä valikko ei näy mikäli kyseessä on anonyymikysely.

5 3. Lisätoiminnot-valikon takaa pääset esimerkiksi julkaisemaan raportin. Lisäominaisuuksista on kerrottu tarkemmin oppaassa myöhemmin. 4. Vie tiedostoon-valikon kautta voit valita haluamasi raportin tallennusmuodon. Raportteja voi tallentaa niin monessa tiedostoformaatissa kuin on tarve. Tiedostomuodot on tarkemmin esitelty kohdassa Raporttien tallennusmuodot. 5. Omista asetuksista voit valita raportilla näytettävän fonttikoon ja desimaalilukujen tarkkuuden. 6. Raportin asetuksista pääset muokkaamaan raportilla näytettävien kuvaajien ominaisuuksia ja ulkoasua ja tekemään suodatuksia ja vertailuja. Raportilta toiselle siirtyminen onnistuu helposti vasemman yläkulman pudotusvalikon kautta. Pudotusvalikossa näkyvät kaikki ne raportit, joihin käyttäjällä on tarvittavat oikeudet. Pikavalikko 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit Help-kuvakkeet Help-kuvakkeet tarjoavat ohjeistusta Webropolin eri toiminnoista ja niitä pääsee hyödyntämään kuvakkeiden kautta. Viemällä kursorin -kuvakkeen päälle, tätä toimintoa koskeva ohjeteksti tulee näkyviin. Perusraportti Palvelun rakentama automaattinen raportti kyselyn tuloksista. Muokattu raportti Räätälöidyllä raportilla tarkoitetaan käyttäjän tekemää omaa raporttia, johon on mahdollista itse määrittää mitkä kysymykset siinä halutaan näytettävän. Lisäksi on mahdollista tehdä monia muita raportin esitystapaa koskevia asetuksia. Vertaile vastaajaryhmiä eli ristiintaulukointi Ristiintaulukoinnin avulla voidaan verrata kahta tai useamman vastaajaryhmän antamia vastauksia keskenään. Tyypillinen ristiintaulukointi voisi olla esimerkiksi naiset vs. miehet. Suodatus Tämän toiminnon avulla raporteista voidaan hakea yksityiskohtaisempaa tietoa itse määrittämien kriteereiden perusteella.

6 3. PERUSRAPORTTI Perusraportti-linkki Perusraportti on reaaliaikainen yhteenveto yhden kyselyn kaikista vastauksista. Perusraportista selviää mm. kokonaisvastaajamäärä, vastausten jakauma kokonaislukuina ja prosentteina, vastausten keskiarvo, sekä avoimet vastaukset. Perusraportille pääset klikkaamalla Perusraportti painiketta Yhteenveto -välilehdeltä. Kuva 1. Valitun kyselyn suodatetut, ristiintaulukoidut tai muokatut raportit näkyvät pudotusvalikossa Perusraportti-näkymässä voidaan tarkastella annettua perusraporttia, joka antaa nopean yleiskuvan kyselyyn kertyneistä vastauksista. Perusraportin voit tallentaa eri tiedostomuotoihin kuten alla on esitetty. Tästä näkymästä pääset myös muokkaamaan raporttia eli luomaan erilaisia suodatuksia ja vertailuja sekä muuttamaan kuvaajiin ja raporttiin liittyviä asetuksia. HUOM! Perusraportti ei aukea suoraan, jos: - kyselyssä on yli 20 kysymystä - kyselyssä on yli 2000 vastausta - Tuolloin perusraportin saa auki valitsemalla Valitse katsottava raportti pudotusvalikosta.

7 4. RAPORTTIEN TALLENNUSMUODOT Voit tallentaa kaikki luomasi muokatut, suodatetut tai ristiintaulukoidut raportit eri tiedostomuotoihin. Nämä tiedostomuodot ovat: PDF PowerPoint Word Excel CSV XML Tallennus tapahtuu valitsemalla Vie pudotusvalikosta haluttu tallennusmuoto ja tämän jälkeen klikkaamalla Vie. PowerPoint- ja Word tallennusmuodot sopivat raportointiin esimerkiksi silloin kun raporttiin halutaan lisätä tekstiä tai sitä halutaan muokata. PDF-raportti on käytännöllisin tilanteissa, joissa raportti halutaan jakaa eteenpäin. PDF-muodossa se näkyy kaikille vastaanottajille samalla tavalla päätelaitteesta riippumatta. Excel-tallennusmuodoista ja asetuksista on esitetty lisää kappaleessa Exceltallennusasetukset. Raportin vienti tiedostoon CSV (lyh. comma-separated values) on myös tekstimuotoinen tiedostomuoto, johon taulukkodataa voidaan tallentaa. CSV-tiedostossa taulukkorakenteen eri kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla ja rivinvaihdoilla. XML-merkkauskielinen raportti on tekstimuotoinen dokumentti, jota voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun raportti halutaan integroida johonkin toiseen järjestelmään tai joissain tapauksissa myös verkkosivuja toteutettaessa. PDF- ja PowerPoint -tallennusmuotoihin on esimerkiksi mahdollista valita kuvien vektorimuotoinen tallennus ja jättää halutessa pois avoimien vastauksien kirjaantuminen raportille. Vektorimuotoinen tallennus sallii kuvien koon suurentamisen ilman että kuvan tarkkuus kärsii. Lisäksi pystyt määrittelemään, haluatko myös kyselyn ja/tai raportin nimen näkyviin dokumenttiin.

8 VINKKI Voit nyt viedä raportit PowerPointiin siten että voit käyttää raportilla omia valmiita PowerPoint-pohjia väri- ja fonttiasetuksineen. Valitse ensin valikosta PowerPoint ja tämän jälkeen valitse Muokattavat kuvaajat. Avattuasi tiedoston PowerPointiin voit nyt muokata koko raportin ulkoasua kerralla valitsemalla eri pohjia.

9 4.1. Excel-tallennusasetukset Excel-raportit tallentuvat xlsx-formaatissa. Tallennuksen lisäasetuksissa voit valita missä muodossa tiedot taulukkoon tallennetaan. Tallennusmuotoja on useita erilaisia, joita käyttäjä voi halutessaan muokata omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Valittuasi Vie-valikosta Excelin saat valittavaksesi kolme eri tallennustapaa, joista ehdottomasti käytetyin formaatti on ensimmäinen Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi. Excel-tallennuksen vaihtoehdot Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi Tässä tallennusformaatissa oletusvalintana on tallennus Exceliin numerotietona, jolloin valittu vastausvaihtoehto on merkitty Excelin soluun sen järjestysnumerolla. Excel-tallennusasetukset Näytä vastausvaihtoehdot Excel-soluissa tekstiselitteinä Näyttää solussa lomakkeella annettujen vastausvaihtoehtojen nimet esimerkiksi kysymyksessä Sukupuolesi? sarakkeessa lukisi mies tai nainen. Myös numeeriset arvot tallentuvat Exceliin tekstimuodossa. Näytä vastausvaihtoehdot tekstinä

10 Näytä otsikot kahdella rivillä Tämä asetus asettaa kysymyksen ensimmäiselle riville ja arvioitavien asioiden (vaihtoehtojen) nimet toiselle riville. Jos asetus otetaan pois on jokaisessa sarakkeessa ensin kysymyksen nimi ja puolipisteellä erotettuna perässä arvioitavan asian (vaihtoehdon) nimi. Liitä mukaan vastausaika Tämä asetus lisää Exceliin sarakkeen, jossa näkyy päivämäärä ja kellonaika, jolloin vastaaja on lähettänyt vastauksensa. Näytä vastausaika Liitä vastaajan yhteystiedot Tämä asetus tallentaa taulukkoon vastaajan yhteystiedot, mikäli ne on kerätty yhteystietolomakkeella. Tällöin kukin lomakkeen kenttä raportoituu omalle sarakkeelle. Jos kysely on toteutettu henkilökohtaisella linkillä (sähköpostikyselynä), niin raportille tallentuvat vastaajien sähköpostiosoitteet vastausten yhteyteen. Huom. Mitään näistä tiedoista ei kuitenkaan saa Excel-raportille, mikäli kysely on toteutettu anonyymikyselynä. Muokattu-muodossa voit lisäksi tehdä seuraavia lisävalintoja Jaa monivalinnat sarakkeisiin Tämä asetus luo jokaiselle monivalinnan vastausvaihtoehdolle oman sarkkeen. Jos tätä asetusta ei ole valittu niin monivalintakysymyksen vastaus kirjautuu vaihtoehdon lomakkeelle annetulla nimellä, mutta vain yhteen sarakkeeseen siten, että useampi vastaus erotettu pilkulla. Kokonaan vastaamaton kysymys kirjautuu nollina. Monivalinnat sarakkeissa ja otsikko kahdella rivillä Näytä arvojen selitykset Arvojen selitteet Exceltaulukossa 0/1-arvot monivalinnoissa 0/1-arvot monivalinnoissa Asetus näyttää arvioitavien asioiden eli vastausvaihtoehtojen selitykset Excel-taulukon alalaidassa. Webropol kirjaa Exceliin vastaukset vaihtoehtojen järjestysnumerolla (eli se järjestys, johon vaihtoehdot on asetettu lomakkeelle). Jotta käyttäjä näkee, mikä järjestysnumero vastaa kutakin vaihtoehtoa, on kunkin kysymyksen alapuolella niitä vastaavat selitteet. Monivalinnassa jokainen arvioitava asia tulee omalle sarakkeelleen, solussa joko 0 = ei valittu tai 1 = valittu. Monivalinta-asteikossa jokaiselle arvioitavan asian ja asteikon arvon yhdistelmälle tulee oma sarake, jossa joko 0 = ei valittu tai 1 = valittu.

11 Korvaa tyhjät arvot nollilla Vastaamattomat vaihtoehdot voidaan näyttää joko nollina tai tyhjinä soluina. Tämä asetus näyttää vastaamattomat vaihtoehdot nollina. Ainoana poikkeuksena tekstikysymykset (avoin kysymys, tekstikenttäkysymys, muu, mikä kenttä), joissa vastaamattomat kentät näkyvät tyhjinä soluina. Kysymysyhteenvedot per välilehti Tässä tallennusformaatissa kukin kysymys esitetään omalla Excel-välilehdellään siten että tuloksista on helppo tehdä suoraan kuvaajia Excelin avulla. Riippumatta siitä, mikä kuvaajatyyppi on raportilla valittu, tulostuvat Excel-raportille vain varsinaiset taulukkoarvot. Lisäasetuksista voit valita haluatko viedä myös tekstivastaukset mukaan raportille (avoin kysymys, tekstikenttä). Kysymykset eri välilehdillä 360- ja taustatieto Excel-raportit Näitä kahta tallennustapaa käytetään tietyissä käyttötapauksissa. Esimerkiksi 360- tallennusmuotoa käytetään mm. silloin kun halutaan käyttää 360-makroa. Ero tilastolliseen muotoon on se, että asteikko- ja positiokysymyksissä vastaamattomat vaihtoehdot kirjautuvat nollina, kun tilastollisessa muodossa ne kirjautuvat tyhjinä soluina. Taustatieto-Exceliä puolestaan käytetään silloin kun halutaan esimerkiksi viedä dataa kyselystä toiseen. 360-raportti ja taustatiedot

12 5. RAPORTIN MUOKKAUS, SUODATUS JA VASTAAJARYHMIEN VERTAILU Useimmiten perusraportti ei riitä raportointitarpeiden täyttämiseen vaan datasta halutaan saada ulos omiin raportointitarpeisiin spesifimpää tietoa tai esimerkiksi kuvaajien oletusasetuksia halutaan muuttaa. Tämän vuoksi perusraporttiin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia asetuksiin ja tämän jälkeen tallentaa oma muokattu raportti avattavaksi tai jatkokäsiteltäväksi myöhempänä ajankohtana Kuvaajien asetukset (koko raportti) Raportin ominaisuuksista ja ulkoasuasetuksista voidaan muokata erilaisia asetuksia jotka koskevat koko raporttia. Ominaisuuksista voidaan halutessa piilottaa esimerkiksi kysymysten automaattinen numerointi esimerkiksi tilanteissa, joissa kysymykset on numeroitu manuaalisesti kyselyyn. Kuvaajien asetukset Tässä kohtaa määritetyt asetukset vaikuttavat koko raporttiin eli kaikkiin kuvaajiin. Asetuksia voidaan myös muokata kuvaajakohtaisesti. Asetuksista voidaan vaikuttaa seuraaviin ominaisuuksiin: - Näytä ehdot: Asetus näyttää raportilla käytetyt suodatus- ja/tai ristiintaulukointiehdot. - Piilota kysymysten numerointi: Asetus piilottaa oletuksena raportilla näytettävät kysymysten automaattiset numeroinnit. Tätä asetusta halutaan usein käyttää tilanteissa, jossa numerointi on tehty lomakkeelle manuaalisesti. Näytä kysymysten selitteet: Jos yhteen tai useampaan kyselyn kysymykseen on lisätty kysymyksen otsikkoon selite lomakkeen luontivaiheessa, voidaan tässä määrittää halutaanko sen näkyvän myös raportilla vai ei. - Kuvaajan tyyppi: Valitse tästä haluamasi kuvaajatyyppi. Kuvaajatyypeistä lisää kohdassa Raportoinnin kuvaajatyypit. - Näytä kuvaajat kolmiulotteisina: Oletuksena kuvaajat näytetään yksiulotteisina, tällä asetuksella niistä saadaan kolmiulotteiset. Sopii erityisesti pylväskuvaajien esitykseen. - Pystysuora: Pystysuora esitystapa sopii myös pylväskaavioiden esitykseen tietyissä tilanteissa. - Kuvaajan leveys ja korkeus: Kuvaajan koko voidaan määritellä halutun kokoiseksi. Asetusta saatetaan haluta käyttää erityisesti sellaisissa tilanteissa jos kuvaaja on erityisen suuri, sisältää esimerkiksi kymmeniä vastausvaihtoehtoja, jolloin sitä todennäköisimmin halutaan pienentää siten että se mahtuu yhdelle tulostesivulle.

13 - Näytä lukumäärät/prosenttimäärät: Voit asetuksella määrittää näytetäänkö raportilla kuvaajissa luku- vai prosenttimäärät. Toistaiseksi ei ole mahdollista näyttää molempia, mutta tätä ominaisuutta ollaan parhaillaan kehittämässä asiakastoiveiden pohjalta. - Näytä tarkat arvot kuvaajassa: Asetuksella saat näkyviin kuvaajiin edellisestä asetuksesta riippuen joko lukumäärän tai prosenttimäärän. - Näytä koko kysymyksen keskiarvo: Asetuksella saat näkyviin joka kysymykseen koko kysymyksen keskiarvon. Huomioithan että keskiarvoa ei välttämättä ole järkevää esittää kysymyksissä joissa valintana on esimerkiksi nainen/mies. Sen sijaan asteikkokysymyksissä koko kysymyksen keskiarvon näyttäminen voi olla hyvinkin informatiivista. Jälkimmäisellä asetuksella saatkin keskiarvot näkymään vain positio- ja matriisikysymyksissä (asteikko). - Näytä mediaanit: Asetus näyttää kysymyksen mediaanin eli keskiluvun Kuvaajien ulkoasu Kuvaajien ulkoasu Kuvaajien ulkoasuasetuksista voidaan muokata koko raporttia koskevia ulkoasuasetuksia kuten fonttia, fontin kokoa ja kuvaajissa käytettäviä värejä. Värien määritys tapahtuu klikkaamalla värikenttää ja valitsemalla avautuvasta värivalikosta haluttu väri Valitse mitkä kysymykset näytetään raportissa Asetusten avulla voit valita mitkä kysymykset ja otsikot näytetään raportilla. Oletuksena raportilla näytetään aina kaikki kysymykset, mutta on tilanteita jolloin halutaan raportoida esimerkiksi vain yksi tai osa kuvaajista. Tässä kohdassa pääset myös muuttamaan kysymysten järjestystä raahaamalla kysymyksiä haluttuihin kohtiin Suodata vastauksia Suodatustoiminnolla tarkoitetaan halutut kriteerit täyttävän tiedon hakemista vastausdatasta. Haluttu kriteeri voi olla esimerkiksi vain tietyn sukupuolen vastaukset. Suodatetuista vastauksista voidaan tarvittaessa suodattaa tarkempaa tietoa lisäämällä suodatusehtoja. Suodatusehdot valitaan kohdasta Suodata vastauksia avautuvasta valikosta. Suodatusehdot

14 Vastauksia voidaan suodattaa vastausten lähetysajan mukaan tai kysymyksen vastausvaihtoehdon/vastausvaihtoehtojen mukaan. Alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä suodatusehdot viittaavat siihen hetkeen, jolloin vastaaja on painanut lomakkeen Lähetä - painiketta. Valikosta valitse vastausvaihtoehdot jotka täyttävät seuraavista ehdoista määritetään kuinka ehtoja käsitellään. Vaihtoehto Kaikki ottaa mukaan kaikki suodatusehdon mukaiset vastaukset ja vaihtoehto Jonkin ottaa mukaan kaikki ne vastaukset jotka täyttävät vähintään yhden asetetuista suodatusehdoista. Ei mitään-vaihtoehto jättää raportilta pois valitut vastausvaihtoehdot. Lisää uusi ehto painikkeesta voidaan lisätä tarvittaessa yksi tai useampia suodatusehtoja lisää. Voit tehdä suodatuksen myös tietylle aikavälille, esimerkiksi siten että raportille suodattuu aina viimeisen 7 päivän vastaukset. Tämä toiminto on erityisen käytännöllinen silloin jos sinun tulee raportoida esimerkiksi aina viikon aikana kertyneet uudet vastaukset. Ajastettujen toimintojen avulla voit myös helposti lähettää näitä suodatettuja raportteja haluamiisi sähköpostiosoitteisiin, esimerkiksi itsellesi, kollegallesi tai asiakkaillesi. Suodatusehdoksi valitaan haluttu kysymys puhdotusvalikosta, jonka jälkeen määritetään kuinka ehtoa halutaan käsitellä. Normaalitapauksessa valitaan kysymys sisältää valitut vaihtoehdot, jolloin vastaus sisältää yhden tai useamman valituista vaihtoehdoista. Monivalinta- ja monivalinta-asteikko -kysymystyypeissä voi lisäksi valita, että vaihtoehdot: On täsmälleen vastaus sisältää kaikki valitut vaihtoehdot, ei mitään muuta. Sisältää kaikki vastaus sisältää kaikki valitut vaihtoehdot, mutta voi sisältää myös muita. Suodatusehtoja voi poistaa klikkaamalla Poista-painiketta. Suodatusehtoja voi lisätä klikkaamalla Lisää uusi ehto-painiketta Vertaile vastaajaryhmiä (ristiintaulukointi) Ristiintaulukoinnilla voidaan vertailla vastauksia eri muuttujien kesken. Ristiintaulukoinnilla voidaan havainnollistaa muuttujien välisiä yhteisvaihteluita onko esimerkiksi mielipiteen ja sukupuolen välillä yhteisvaihtelua. Raportin ristiintaulukointi tehdään klikkaamalla auki Vertaile vastaajaryhmiä asetukset, jonka jälkeen määritetään ristiintaulukoinnin ehdot, joiden mukaan vastaukset halutaan ristiintaulukoida. Tyypillinen esimerkki ristiintaulukoinnista on vertailu mies/nainen -välillä. Ehto-pudotusvalikosta valitaan se kysymys tai kysymykset, joiden mukaan ristiintaulukointi halutaan tehdä.

15 Kuva 2. Ristiintaulukoinnin ehdot Ristiintaulukointi voidaan tehdä myös ajan perusteella. Esimerkiksi tässä kuvassa ristiintaulukointi tehdään siten, että verrattaviksi saadaan kaikki vastaukset (olettaen että kysely on alkanut jälkeen) ja viimeisen 7 päivän aikana tulleet vastaukset. Ristiintaulukointi ajan perusteella Ristiintaulukointi ajan perusteella (muokattu kaavio) Ristiintaulukoinnin tulokset raportoituvat oletusarvoisesti taulukkomuotoon. Kaikkien ristiintaulukoitujen kuvaajien selitteisiin tulostuu mukaan havaintojen lukumäärä (N=xxx). N- luku on johdettu koko kysymyksen vastaajamäärästä riippumatta siitä, onko kyseinen vastaaja arvioinut jokaista väittämää vai vain joitakin väittämiä (eli kuinka monta vastaajaa kyseisestä ryhmästä on vastannut vähintään yhteen asteikon alakohtaan).

16 Ristiintaulukointi Vertailtavien vastaajaryhmien tulokset näkyvät taulukon sarakkeissa ja vastausvaihtoehdot ovat listattuina riveille. Ristiintaulukoidussa pylväskaaviossa ja viivakaaviossa tiedot vaihtuvat akseleilla siten, että ristiintaulukoinnin kriteerit tulevat selitteisiin ja pystyakselille arvioitavat asiat. Tarvittaessa ristiintaulukoinnin tuloksia voi tarkastella myös muiden graafien avulla, esimerkiksi viiva- tai pylväskuvaajilla. Ristiintaulukoidun datan pylväskuvaaja Raportin luomisen jälkeen näitä asetuksia voidaan muokata myös kysymyskohtaisesti. Viimeisessä osiossa valitaan vielä ne kysymykset, jotka halutaan näkyvän raportilla. Joskus saattaa olla esimerkiksi tarkoituksenmukaista olla näyttämättä avoimia kysymyksiä raportilla. Lopuksi luotu raportti tallennetaan, jonka jälkeen sen voi valita Katso raportti näkymän pudotusvalikosta. Valitse katsottava raportti

17 6. KUVAAJAKOHTAISET ASETUKSET Koko raporin lisäksi asetuksia voidaan tehdä myös kuvaajakohtaisesti. Joskus lieneekin tarpeellista että tietyt asetukset määritetään vain tietyntyyppisten kuvaajien (kysymystyyppien) kohdalle. Kuvaajakohtaiset asetukset auttavat tekemään raportista entistä yksityiskohtaisemman. Kuvaajakohtaiset asetukset löytyvät kunkin kuvaajan oikealla puolella avautuvan Asetuksetlinkin takaa. Kysymyskohtaiset asetukset 6.2. Kuvaajan tyyppi ja sisältö Kuvaajan tyyppi ja sisältö välilehdeltä löytyvät pääsääntöisesti samat asetukset kuin aiemmin esitetyt kuvaajien asetukset jotka koskivat koko raporttia. Ominaisuuksia joita näkyy tässä (hieman kysymystyypistä vaihdellen) ovat: - Järjestä vastaukset (valinta- ja monivalinta): Voit järjestää kuvaajan vastausvaihtoehdot joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen. - Piilota tyhjät vastausvaihtoehdot: Voit halutessasi piilottaa vastausvaihtoehdot joihin ei ole annettu yhtään vastausta. Tämä asetus on käytännöllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa kysymyksessä on suuri määrä vastausvaihtoehtoja jolloin informatiivisuus saattaa kärsiä jos tyhjiä vastausvaihtoehtoja on runsaasti. - Näytä tilastoarvot: - Näytä riippuvuudet muihin kysymyksiin: - Näytä aikasarja: - Näytä indeksiarvo ranking-skaalalle: Mikäli kyseessä on Ranking-asteikko tai kysymystyyppi Järjestä kuvat (paremmuusjärjestys), voidaan taulukossa näyttää myös ranking-asteikon indeksiarvot. Näytä indeksiarvo ranking-skaalalle

18 Indeksiarvo lasketaan seuraavalla kaavalla: (kunkin rivin keskiarvo * rivin vastaajamäärä) / (kysymyksen keskiarvo * kysymyksen vastaajamäärä) * 100 Eli indeksiarvossa otetaan huomioon kunkin vastausvaihtoehdon saama painoarvo ja vastaajamäärä, jolloin saadaan keskiarvoa kuvaavampi luku sille, mikä on ollut kaikista suosituin valinta. Ranking-asteikkoa käytettäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota vastausvaihtoehtojen asetuksissa säädettäviin painoarvoihin, sillä väärillä painoarvoilla keskiarvo ja siten myös indeksiarvo vääristyvät tärkeää on, että paras/ykkösvaihtoehto saa suurimman painoarvon ja huonoin/viimeisin vaihtoehto pienimmän. Eli tässä esimerkissä vastausvaihtoehto 1 saisi painoarvon 3, 2 painoarvon 2 ja 3 painoarvon 1. Ranking-asteikon indeksiarvo 6.3. Ulkoasu Ulkoasu välilehdellä on mahdollista määrittää mitä ja minkä kokoista fonttia raportilla halutaan käyttää. Lisäksi asetuksista on mahdollista muokata kaavion palkkien ja osioiden värejä tai kaavion taustaväriä joko klikkaamalla avautuvan värikartan avulla tai kirjoittamalla halutun värin heksadesimaalisen numerokoodin värikenttään. Kuvaajan ulkoasuasetukset

19 6.4. Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset -välilehdellä on mahdollista määrittää painoarvot vastausvaihtoehdoille. Lisäksi tällä välilehdellä on mahdollista poistaa tai piilottaa vastausvaihtoehtoja. Esimerkiksi kuvassa 36. tehdyt asetukset piilottaisivat vastausvaihtoehdon Yli 55 vuotta kokonaan kuvaajista ja myös keskiarvolaskennasta. HUOM! Kaikki painoarvoihin ja Poista-valintaan tehtävät muutokset näkyvät myös raportista tulostetuissa Excel-taulukoissa ja myös Webropolin Analytics-lisämoduleissa eli TextMiningissa, Insightissa ja Professional Statisticsissa. Piilota Piilota valinta piilottaa vastausvaihtoehdon kuvaajasta, mutta ei poista sitä keskiarvolaskennasta. Poista Poista valinta poistaa vastausvaihtoehdon keskiarvolaskennasta. Vastausvaihtoehto kuitenkin säilyy näkyvissä esim taulukko-tyyppisessä kuvaajassa. Poista/Piilota toimintoja voidaan käyttää rinnakkain jolloin ko. arvoa ei näy kuvaajassa eikä se ole mukana keskiarvolaskennassa. Painoarvo Painoarvo on se numeerinen arvo, jonka vastausvaihtoehto saa. Erityisesti Asteikko tyyppisissä kysymyksissä olisi hyvä tarkistaa vastausvaihtoehtojen saamat painoarvot. Mikäli Asteikko kysymystyypin asteikon arvoiksi on määritetty numeeriset arvot (esim. 1, 2, 3, 4, 5) niin silloin kysymyksen saamat painoarvot ovat automaattisesti nuo asteikon arvoiksi määritellyt numeeriset arvot. Jos puolestaan asteikon arvoina käytetään kirjallisia arvioita kuten hyvä, erinomainen jne. niin silloin ensimmäinen asteikon arvo saa automaattisesti painoarvon 1, toinen asteikon arvo saa painoarvon 2 jne. Painoarvon muuttaminen tapahtuu kirjoittamalla Muuta painoarvo -sarakkeeseen vastausvaihtoehdon kohdalle haluttu numero ja tallentamalla muutokset Tekstit Tekstit-välilehdeltä voidaan muuttaa kuvaajassa näytettäviä tekstejä kuten kysymyksen (kuvaajan) otsikkoa, kuvaajassa näytettävää selitettä otsikon alapuolella tai selitettä joka on määritetty jo kysymyksen luontivaiheessa. Oletuksena seliteteksti näytetään myös raportilla, mutta joissain tilanteissa se halutaan piilottaa esimerkiksi jos seliteteksti on erityisen pitkä.

20 Tekstit -välilehti

21 7. RAPORTOINNIN KUVAAJATYYPIT Raporteissa voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisia kaavioita. Onkin suositeltavaa miettiä aina raportointitarkoituksen mukaan kumpaa Raportin ominaisuudet Kaavion tyyppi Ominaisuudet kohdassa on mahdollista valita koko raportille siinä käytettävät kaaviot. Jokaisella kysymystyypillä on oma oletuskaaviotyyppi, mutta tässä kohtaa voi kaikkien kysymysten kaaviotyyppiä vaihtaa kerralla. Raportoinnissa käytettävät kaaviotyypit on esitetty alla. Taulukko Asteikkokysymys esitetään raportilla oletusarvoisesti taulukkomuodossa. Asteikkokysymyksen oletuskuvaaja Pylväskaavio Kuva 3. Pylväskaavio Pylväs- eli palkkikaavio sopii datan analysointiin silloin kun halutaan esimerkiksi vertailla tietoja eri luokkien perusteilla. Palkkikaavio sopii erityisesti valinta- ja monivalintakysymysten

22 vastausten raportointiin. Pinottu palkkikaavio Pinottu pakkikaavio Pinottu palkkikaavio näyttää suhteessa osuudet eri arvojen summista. Piirakka- ja donitsikaavio Ympyräkaavio Donitsikaavio Piirakka- tai donitsikaaviot sopivat usein valintakysymysten raportointiin.

23 Viivakaavio Viivakaavio sopii kaaviotyypiksi esimerkiksi silloin, kun halutaan esittää esimerkiksi trendejä tietyillä aikaväleillä. Viivakaavio Verkkokaavio Verkkokaavio on kaaviotyyppi, jolla voidaan näyttää kaksiulotteinen kaavio kolmesta tai useammasta muuttujasta. Kaaviossa kuvataan arvojen muutoksia suhteessa keskipisteeseen. Verkkokaavio Pallokaavio Pallokaaviota voi käyttää ainoastaan nelikenttä-kysymystyypin raportointiin. Arvioitavien asioiden nimet näkyvät kuvan alla olevassa selitteessä, mutta eivät oletuksena itse kaaviossa. Jos käyttäjä haluaa nimien näkyvän myös kaavion pallojen yhteydessä, voi tämän asetuksen laittaa päälle kysymyksen asetuksissa Ominaisuudet-välilehdellä.

24 Nelikenttäkysymyksen pallokaavio Mittari Mittari sopii kaaviotyypiksi esimerkiksi asteikkokysymyksissä, joissa arvioidaan tyytyväisyyttä jollain tietyllä asteikolla. Mittari-kaaviotyyppi

25 Hierarkiakysymyksen raportointi Hierarkinen kysymys raportoituu oletusarvoisesti taulukkomuotoisessa kuvaajassa, jossa vastaukset on jaoteltu eri hierarkiatasoihin. Kuvaajan asetuksista pystyt kuitenkin valitsemaan, mikäli haluat määrittää mitkä hierarkiatasot kuvaajassa näytetään. Hierarkisen kysymyksen raportointi

26 8. KYSYMYSKOHTAISET ASETUKSET Asetuksetlinkki 8.2. Kuvaajan tyyppi ja sisältö Raportin luonnin jälkeen voidaan kysymyskohtaisesti määrittää asetuksia. Tämä tapahtuu siirtymällä kysymyksen vieressä olevaan valikkoon. Avautuvassa valikossa voi neljällä eri välilehdellä määrittää kysymyskohtaisia asetuksia. Kuvaajan tyyppi ja sisältö- välilehdellä määritetään kysymyksen ominaisuuksia. Nämä asetukset ovat samoja kuin koko raporttia koskevat asetukset. Välilehdeltä on mahdollista myös järjestää vastausvaihtoehdot joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen Järjestä vastaukset pudotusvalikosta. Kysymyskohtaiset ominaisuudet ja vastausten järjestäminen 8.3. Ulkoasu Ulkoasu-välilehdellä voit muokata yksittäisen kuvaajan värejä ja fontteja. Asetukset ovat samat kuin koko raporttia koskevat ulkoasuasetukset mutta vaikuttavat tästä tehtynä vain yhteen kuvaajaan Vastausvaihtoehtojen asetukset Vastausvaihtoehtojen asetukset-välilehdeltä voit muokata vastausvaihtoehtojen tekstejä, painoarvoja (erit. asteikot) ja yksittäisen kuvaajaelementin, esimerkiksi palkin, väriä.

27 Vastausvaihtoehtojen asetukset Välilehdelstä voit tehdä vielä muutoksia vastausvaihtoehtojen teksteihin, esimerkiksi lyhentää niitä tai tehdä lisäyksiä. Tämän lisäksi tällä välilehdellä voit muokata vastausvaihtoehtojen painoarvoja. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi asteikkokysymyksissä, joissa onkin hyvä aina tarkistaa että painoarvot on määritelty oikein. Kuvassa olevassa esimerkissä vastaajaa on pyydetty arvioimaan palvelua, hintoja ja tuotteiden laatua asteikolla 1-5 ja lisäksi annettu mahdollisuus vastata en osaa sanoa. Kun raportoinnin puolelta tarkastellaan vastausvaihtoehtojen painoarvoja, voidaan huomata että eos-vaihtoehto on saanut painoarvokseen 6, mikä tietysti nostaa keskiarvoa virheellisesti. Painoarvo on siis korjattava, jotta saadaan oikeat keskiarvot. Jos kyseessä on eos-vastausvaihtoehto, ei sitä yleensä haluta laskea mukaan keskiarvolaskentaan lainkaan. Tällöin se tulee jättää kokonaan laskennan ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä täppäämällä kohta Poista : Vastaukset eivät siis sinänsä poistu, niitä ei vain huomioida laskennassa. Jos vain kohta Poista on täpätty, saadaan myös eosvastausvaihtoehtojen saamat vastaajat kuvaajaan, vaikkeivat ne keskiarvoon vaikutakaan. Jos ne halutaan poistaa myös kuvaajasta, voidaan täpätä myös Piilota täppä. Kun molemmat on täpätty, ei niitä huomioida keskiarvolaskennassa eikä näytetä kuvaajassa Tekstit Tekstit-välilehdeltä voidaan muokata mm. kysymyksen (kuvaajan) otsikkoa ja sille mahdollisesti kyselyn puolella määritettyä selitettä otsikon alapuolelle. Lisäksi voidaan lisätä kuvaajan alle tekstiä, mikäli tarvitaan lisäselityksiä. Vastausvaihtoehtojen asetukset

28 9. VASTAAJAT Vastaajat-näkymä saadaan avattua klikkaamalla Vastaajat-kuvaketta. Vastaajat näkymässä on mahdollista: nähdä lista vastanneista nähdä vastaajan tiedot sähköpostikyselyissä, sekä julkisissa kyselyissä joissa on käytetty yhteystietolomaketta nähdä vastaajan vastaukset lomakemuodossa, sekä tarvittaessa muokata hänen antamia vastauksia nähdä vastaajan vastaukset raporttimuodossa (.pdf,.doc,.ppt) nähdä vastaajakohtainen kyselyn aloitus-, sekä lopetusaika poistaa vastaajia ruksaamalla ruutu haluttujen vastaajien vasemmalta puolelta ja klikkaamalla poista painiketta suodattaa vastauksia esimerkiksi vastaajan nimen tai vastausten antoajan mukaan tehdä raportti valituista vastaajista Vastaajat näkymässä avautuu oletusarvoisesti listaus kaikista kyselyyn vastanneista henkilöistä. Tästä näkymästä on mahdollista muokata ja poistaa yksittäisten vastaajien vastauksia tai tarkastella niitä raporttimuodossa. Klikkaamalla -painiketta halutun käyttäjän kohdalla avautuu näkymä valitun vastaajan vastauksista raporttimuodossa. Viereisestä -painikkeesta voi muokata yksittäisen vastaajan vastauksia suoraan kyselylomakkeelta. Kyselylomake voidaan tällöin täyttää ja lähettää uudestaan, jolloin vastaajan uudet vastaukset tallentuvat raportille. Yksittäisen tai useamman vastauksen poistaminen tapahtuu valitsemalla haluttu vastaaja luettelosta asettamalla täppä vasemmanpuoleiseen ruutuun ja klikkaamalla sivun alalaidan Poista painiketta. Kaikkien vastaajien valitseminen onnistuu Valitse kaikki linkkiä klikkaamalla. Huomioithan että vastauksien poistamisen jälkeen niiden palauttaminen ei ole enää mahdollista! Kuva 4. Vastaajat -listaus 9.2. Vastaajien suodatus Vastaajat näkymässä on mahdollista tehdä raportti valituista vastaajista. Raportti voidaan tehdä myös tietyllä aikavälillä tulleista vastauksista. Vinkki: Vastaajien suodatus mahdollistaa vastaajien ryhmittelyn jälkikäteen, vaikka ryhmittelyä ei oltaisi kyselyn käynnistysvaiheessa huomattu tehdä.

29 Kun halutaan tehdä raportti vain valikoidusta vastaajajoukosta, valitaan toivotut henkilöt laittamalla ruksi heidän vastaajatieto-rivilleen, jonka jälkeen klikataan Raportti-painiketta. Avautuva raportti sisältää vain valikoitujen vastaajien vastaukset. Raporttia voidaan käsitellä normaaliin tapaan. Vastaajien valinta Jos taas halutaan tehdä raporrtti tietyllä aikavälillä saapuneista vastauksista, valitaan aikaväli taulukon yläpuolella olevista päivämääräkentistä ja klikataan Suodata-painiketta. Tämän jälkeen voidaan jälleen tuottaa raportti valikoiduista vastaajista. Vastaajien suodatus tietyltä aikaväliltä

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA

VALITAAN VAIHTOEHDOISTA YKSI KOHTA VOIDAAN VALITA VAIHTOEHDOISTA USEAMPI KOHTA KYSELYN LUONTI KYSELYN LUONTI Valitse kohta LUO KYSELY Seuraavaksi nimetään kysely ( nimi voidaan muuttaa myöhemmin ) KYSELYN SUUNNITTELUNÄKYMÄ ERI KYSYMYSTYYPIT VALINTA MONIVALINTA VAPAA TEKSTI ASTEIKKO

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito

1 Johdanto. 2 Kirjautuminen. Sisällysluettelo. Kanakoirakerho - websivujen ylläpito Kanakoirakerho - websivujen ylläpito 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kirjautuminen... 1 2.1 Ylläpitovalikko... 2 3 Käyttäjien hallinta... 3 4 Sisällön muokkaaminen... 4 4.1 Editorin käyttäminen...

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat:

Tarkista vielä ennen analysoinnin aloittamista seuraavat seikat: Yleistä Tilastoapu on Excelin sisällä toimiva apuohjelma, jonka avulla voit analysoida tilastoaineistoja. Tilastoapu toimii Excelin Windows-versioissa Excel 2007, Excel 2010 ja Excel 2013. Kun avaat Tilastoavun,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN

KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN KYSELYN JULKAISEMINEN JA VASTAUSTEN KERÄÄMINEN Paina vihreää ok painiketta. Seuraavaksi paina kyllä ( haluatteko julkaista kyselyn? ). Mikäli haluatte korjata

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi.

Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Ennen ensimmäistä kirjautumista käyttäjän tulee saada kutsu Sporttisaitin jäseneksi. Jäsenkutsun mukana tulee linkki, josta pääsee täyttämään omat tietonsa. Sporttisaitti ei vaadi uusia käyttäjiä laittamaan

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni SharePoint 2010 1 (18)

Päijät-Hämeen koulutuskonserni SharePoint 2010 1 (18) Päijät-Hämeen koulutuskonserni SharePoint 2010 1 (18) Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 2 Tuotekorista tulevat tiedot 2 3 Sharepoint-listaus ja sen suodattaminen 3 3.1 Erilaiset listausnäkymät 3 3.1.1 Tulosalueen

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Webropol kehitysversio. Käyttöopas

Webropol kehitysversio. Käyttöopas Webropol 3.0 - kehitysversio Käyttöopas Tervetuloa Webropol 3.0 - kehitysversioon Tämä käyttöopas esittelee ja opastaa uuden Webropol 3.0 kehitysversion käyttöä. Sinulle tulee tutuksi uudet ja jännittävät

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä hakemuksia, vastata sinulle sähköisesti lähetettyihin lisäselvityspyyntöihin ja kirjeisiin seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa saada tiedoksi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot