Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Corporate Governance -raportointi Substance over form?"

Transkriptio

1 Corporate Governance -raportointi Substance over form?

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet Corporate Governance Hallinnointikoodi Kilpailun tavoitteet Kilpailun painopisteet 9 4 Valintaprosessi ja kilpailun kriteerit Valintaprosessi Kilpailun kriteerit 12 5 Yleisvaikutelmat hallinnointiraportoinnista Palkka- ja palkkioselvitys CG-selvitys Internetsivut hallinnointiin liittyvän informaation osalta 20 6 Paras Corporate Governance -raportointi voittajat Large cap Metso Oyj Mid cap Cramo Oyj Small cap Marimekko Oyj 24 7 Raadin mietteitä vuoden 2011 hallinnointiraportoinnista 25 8 Hyvät käytännöt ja konkreettiset esimerkit 26 2

3 Lyhenneluettelo AML AMY AMY:n soveltamisohje CG Hallinnointikoodi tai koodi Large cap Mid cap OYL Small cap arvopaperimarkkinalaki (495/1989 muutoksineen) Arvopaperimarkkinayhdistys ry Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemat soveltamisohjeet Corporate Governance -selvityksen laatimiseksi ( ), Palkka- ja palkkioselvityksen laatimiseksi ( ) ja Hallinnointikoodin suosituksista poikkeamiselle ( ) Corporate Governance Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ( ) NASDAQ OMX Helsingissä listatut yhtiöt, joiden osakkeet kuuluvat markkina-arvoryhmään suuret yhtiöt (markkina-arvo on vähintään miljardi euroa) NASDAQ OMX Helsingissä listatut yhtiöt, joiden osakkeet kuuluvat markkina-arvoryhmään keskisuuret yhtiöt (markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardi euroa) osakeyhtiölaki (624/2006 muutoksineen) NASDAQ OMX Helsingissä listatut yhtiöt, joiden osakkeet kuuluvat markkina-arvoryhmään pienet yhtiöt (markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa) 3

4 1 Kilpailun yhteenveto Kilpailu parhaasta Corporate Governance -raportoinnista järjestettiin Suomessa keväällä 2012 kolmatta kertaa. Kilpailun järjestäjinä toimivat Boardman, Hallitusammattilaiset, Nordea, PwC, Roschier Asianajotoimisto ja Varma. Kilpailun tavoitteena oli eri sarjojen voittajien valinnan lisäksi seurata suomalaisten listayhtiöiden hallinnointiraportoinnin kehittymistä. Tavoitteena oli myös löytää elinkeinoelämän suunnannäyttäjien hallinnointiraportoinnin parhaat käytännöt, joita hyödyntämällä hyvän hallinnointitavan kehitystä voitaisiin edistää Suomessa. Kilpailun taustalla on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema, voimaan tullut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi. Hallinnointiraportoinnin arvioinnin lähtökohtina olivat: 1) Palkka- ja palkkioselvitys (koodin suositus 47) 2) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (koodin suositus 54) 3) Sijoittajainformaatio internetsivuilla (koodin suositus 55). puheenjohtaja Tom von Weymarn (raadin puheenjohtaja), senior advisor Maarit Aarni-Sirviö, partner Manne Airaksinen, varatuomari Ilona Ervasti- Vaintola, toimitusjohtaja Kari Järvinen, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, talousjohtaja Jouko Oksanen, ministeri Christoffer Taxell, varatoimitusjohtaja Jorma Timonen ja johtaja Susanna Tolppanen. Yhtiöiden hallinnointiraportointia tarkasteltaessa raati kiinnitti erityistä huomiota raportoinnin sisältöpainotteisuuteen, eli niin sanottuun substance over form -näkökulmaan. Arvioinnissa olennaisina painopisteinä olivat hallinnointikoodin noudattamisen yrityskohtaisuus ja sijoittajan kannalta olennaisen tiedon sisällyttäminen raportointiin. Edellä mainittujen lisäksi arvioinnissa painotettiin läpinäkyvyyttä yhtiön hallinnointikäytäntöjen raportoinnissa. PwC analysoi kevään 2012 aikana 114 pörssiyhtiön Corporate Governance -raportoinnin, ja tämän esikarsinnan jälkeen kilpailun raati valitsi yhdeksän finalistin joukosta kilpailun voittajat. Kilpailun raadissa toimivat hallituksen 4

5 Havaintoja vuoden 2011 Corporate Governance -raportoinnista Yhtiöt olivat velvollisia julkaisemaan CG-selvityksen tänä vuonna kolmatta kertaa ja kilpailussa havaittiin, että CG-selvityksiin sisältyvän informaation taso on vakiintumassa. Kilpailun raati kiinnitti erityistä huomiota yhtiöiden poikkeamiin hallinnointikoodista sekä poikkeamien perusteluihin. Suurin osa yhtiöiden raportoimista poikkeamista kohdistui hallinnointikoodin suositukseen 9, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla molempia sukupuolia. Poikkeaman perustelujen havaittiin usean yhtiön kohdalla jäävän vajavaisiksi. Edellisvuoden tapaan palkka- ja palkkioselvitys oli kilpailuarvioinnin perusteella yhtiöille raportoinnin haasteellisin osa-alue. Lisää läpinäkyvyyttä olisi kaivattu erityisesti tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien ansaintakriteerien raportointiin sekä lisäeläkejärjestelmien kuvaukseen. Hallinnointiraportoinnin kokonaiskehittymistä tarkastellessa raati uskoo, että yhtiöt kuvaavat nykyisin laajemmassa määrin olemassa olevaa tilannetta, kun taas aikaisempina vuosina kuvaus on monilla ollut lähinnä tavoitetila. Tänäkin vuonna todettiin, että suuremmat yhtiöt raportoivat hallinnoinnistaan laadukkaammin kuin pienet yhtiöt. Kokonaisuudessaan kilpailussa havaittiin, että yhtiöiden kilpailussa mitatut arvosanat olivat laskeneet hieman edellisvuoteen verrattuna. Tähän vaikutti yhtiöiden internetsivujen englanninkielisen informaation arviointi, sillä varsinkin pienemmillä yhtiöillä havaittiin merkittäviä puutteita englanninkielisen informaation saatavuudessa. Aikaisempina vuosina arviointia ei ole tehty englanninkielisten sivujen osalta, joten numeeriset arvosanat eivät ole vertailukelpoisia. Lisäksi monen yhtiön kohdalla haasteena oli tänäkin vuonna internetsivujen informaation päivittämättömyys, mikä osaltaan vaikutti kilpailussa mitatun raportoinnin kokonaistason laskuun. 5

6 2 Raati Kilpailun arviointiraati koostui seuraavista henkilöistä: Tom v. Weymarn (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari Järvinen, Timo Löyttyniemi, Jouko Oksanen, Christoffer Taxell, Jorma Timonen ja Susanna Tolppanen. Tom v. Weymarn toimi Oy Rettig Ab:n toimitusjohtajana , Cultor Oyj:n varatoimitusjohtajana ja Oy Karl Fazer Ab:n johtajana , joista kaksi viimeistä vuotta yhtiön toimitusjohtaja. Nykyiset luottamustehtävät: Sibelius- Akatemian, Turku Science Park Oy:n, Hartwall Capital Oy:n ja Transmeri Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Hydrios Biotechnology Oy:n hallituksen jäsen, Boardman Oy:n partneri ja IK Investment Partners Oy:n Senior Advisor. Maarit Aarni-Sirviö on Eera Oy:n Senior Advisor ja Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta Hän oli Neste Oyj:n palveluksessa ja toimi Borealis Group:in erilaisissa ylimmän johdon tehtävissä , viimeksi Fenoli-liiketoimintayksikön johtajana ja Olefiini-liiketoimintayksikön johtajana Kööpenhaminassa, Tanskassa. Aarni- Sirviö toimi Rahapaja Oy:n toimitusjohtajana Nykyiset luottamustehtävät: Hallitusammattilaiset ry:n hallituksen jäsen. Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät: Hallituksen jäsen Rautaruukki Oyj , Ponsse Oyj , Vattenfall AB (Ruotsi) , Noretyl AS (Norja) ja North Sea Petrochemicals (Belgia) Manne Airaksinen on erikoistunut yritysjohdon neuvonantoon, yritysjärjestelyihin ja insolvenssioikeuteen. Hän on yksi Suomen johtavista yhtiöoikeusasiantuntijoista (muuan muassa PLC Which Lawyer? -julkaisun mukaan) ja hän on muun muassa toiminut osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen päävalmistelijana. Airaksinen aloitti Roschierilla vuonna 2006 ja hänestä tuli toimiston osakas vuonna Hän on toiminut aiemmin oikeusministeriössä sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa. Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät: Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Talentum Oyj ( ) ja hallituksen jäsen Satama Interactive Oyj ( ). Ilona Ervasti-Vaintola on ollut Fortum Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimi Sampo Oyj:n konsernin johtoryhmän jäsenenä, päälakimiehenä ja lakiasiainjohtajana vuosina Ervasti-Vaintola oli Mandatum Oyj:n päälakimies ja johtokunnan jäsen ( ), johtaja ja partner Mandatum & Co Oy:ssä ( ) sekä Finanssilakiasiatosaston osastopäällikkö Suomen Yhdyspankissa ( ). Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n ( ), Fiskars Oyj:n ( ), OMX Nordic Exchanges Group Oy:n ( ) ja Stockholmsbörsen Ab:n hallituksen jäsen ( ) sekä Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ( ). Ervasti-Vaintola oli lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen Corporate Governance -työryhmien jäsen 2007 ja Kari Järvinen on valtion kokonaan omistaman sijoitusyhtiön, Solidium Oy:n toimitusjohtaja. Hän aloitti Solidiumin toimitusjohtajana keväällä 2009, kun yhtiötä oltiin vasta perustamassa, ja on toiminut yhtiön johdossa koko sen alkutaipaleen. Ennen Solidiumia hän on toiminut erilaisissa vastuutehtävissä Mandatumilla vuodesta 1995 alkaen. Hän oli Mandatum & Co Oy:n toimitusjohtajana vuosina , jota ennen hän toimi Mandatum Pankissa sekä Mandatum & Co Oy:ssä johtajana vuosina Lisäksi hänellä on kokemusta McKinsey & Co:n konsulttina vuosilta sekä Sanoma-yhtymän kehityspäällikkönä vuosilta Timo Löyttyniemi on Valtion Eläkerahasto VER:n toimitusjohtaja. Nykyisessä tehtävässään hän ollut vuodesta 2003 ja rahoitusalalla hän on toiminut eri tehtävissä vuodesta Ennen Valtion Eläkerahastoa Löyttyniemi on ollut viimeksi pääomamarkkinajohtajana Mandatum & Co Oy:ssä, toimitusjohtajana Norvestia Oyj:ssä ja johtajana Merita Corporate Finance Oy:ssä. Nykyisen tehtävän ohella hän on hallituksen jäsen eurooppalaisessa kiinteistösijoitusyhdistyksessä INREV:ssä Hollannissa, hallituksen jäsen Itella Oyj:ssä ja Itella Pankki Oy:ssä, ja hän on ollut jäsen Suomen Corporate Governance -työryhmässä. 6

7 Jouko Oksanen on toiminut useiden suomalaisten yhtiöiden ja säätiöiden hallituksen jäsenenä. Hän on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja (1998 ), muun muassa Ahlström Capital Oy:n, Arek Oy:n. Hyksin kliiniset palvelut Oy:n, If Skadeförsäkring AB:n (publ.), Diabetestutkimussäätiön ja Suomen Kansallisteatterin näyttelijäin eläkekassan hallituksen jäsen sekä F-Musiikki Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Oksanen on ollut hallituksen jäsenenä Tamfelt Oyj:ssä ( ) sekä Länsivoima Oyj:ssä ( ). Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana muun muassa Unsa Oy:ssä ( ), Vasa-Sijoituskiinteistöt Oy:ssä ( ) sekä sadoissa kiinteistöyhtiöissä. Hän toimi Eläke-Varmassa talousjohtajana tai sijoitusjohtajana sekä Fazer Musiikki Oy:n talousjohtajana Christoffer Taxell on Stockmann Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Sampo Oyj:n, Luvata Oy:n ja Rettig Group Oy Ab:n hallitusten jäsen. Lisäksi Taxell on Stiftelsen för Åbo Akademin ja Föreningen Konstsamfundet rf:n hallitusten puheenjohtaja. Taxell valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta Hän toimi kansanedustajana vuosina , oikeusministerinä vuosina ja opetusministerinä vuosina Taxell oli Partek Oyj Abp:n toimitusjohtaja vuosina ja Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja vuosina Jorma Timonen on toiminut Nordeakonsernin ja sen edeltäjien palveluksessa vuodesta 1985 alkaen. Nykyisessä tehtävässään varatoimitusjohtajana ja konsernin luottojohtajana hän on toiminut vuodesta 2010 alkaen. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä muun muassa pääomarahastoja hallinnoivassa Profita Management Oy:ssä ( ) ja asunto- ja toimitilavälitykseen sekä kiinteistöhallinnointiin liittyviä palveluita tarjoavassa Realia Group Oy:ssä ( ). Susanna Tolppanen on NASDAQ OMX Helsingin markkinavalvonnasta vastaava johtaja. Hän on toiminut NASDAQ OMX Nordic Oy:n Suomen toimintojen lakiasiainjohtajana vuosina ja sitä aiemmin samassa yhtiössä lakimiehenä vuosina ja Tolppanen oli Juridia Oy:n lakimies vuosina Hän auskultoi Iitin käräjäoikeudessa vuosina Tolppanen valmistui Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna Raadin sihteerinä ja kilpailun koordinaattorina toimi KTT Mirel Leino, joka on PwC:n partneri ja vastaa PwC:n Governance, Risk & Compliance -alueen neuvontapalveluista. 7

8 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 3.1 Corporate Governance Corporate Governance, hyvä hallintotapa, määrittelee yhtiön hallituksen, muun johdon, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien rooleja ja niiden välisiä suhteita yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa. Se kuvaa rakenteen, jonka avulla asetetaan yhtiön tavoitteet ja määritellään keinot niiden saavuttamiseksi. Corporate Governancea koskevalla ohjeistuksella pyritään yhtenäistämään käytäntöjä ja luomaan toiminnan läpinäkyvyyttä sekä varmistamaan, että yhtiöissä noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Tehokas hallinto- ja johtamisjärjestelmä edellyttää hallituksen, muun johdon ja tilintarkastajien välistä vuorovaikutusta. Hyvä hallinto edistää hyvää liikkeenjohtoa ja yhtiön menestystä. Kilpailun järjestäjien ja valintaraadin tavoitteena on osaltaan edistää hyvää hallintotapaa, ja kilpailu on yksi tapa kartoittaa parhaita käytäntöjä. 3.2 Hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi määrittelee suomalaisille pörssiyhtiöille asetetut suositukset Corporate Governance -käytännöille. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY) julkaisema, voimaan tullut hallinnointikoodi korvasi aiemman vuonna 2008 julkaistun hallinnointikoodin. Hallinnointikoodi on läheisessä yhteydessä lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn, ja se täydentää itsesääntelynä lakisääteisiä menettelytapoja. Tällä tavoin ulkomainenkin lukija saa koodista kokonaiskuvan suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisistä periaatteista. Toisaalta koodin sisältö muodostuu sitovuudeltaan vaihtelevaksi, sillä suosituksista ei voi poiketa niiltä osin, kuin ne kuvaavat pakottavaan sääntelyyn (esimerkiksi osakeyhtiölakiin tai arvopaperimarkkinalakiin) sisältyviä velvoitteita. Hallinnointikoodin tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeatasoista kansainvälistä hallinnointitapaa. Listayhtiöiden hallinnointikoodi keskittyy ennen kaikkea tehokkaan hallitustyöskentelyn edistämiseen ja avoimuuteen. Koodi yhtenäistää toimintatapoja listayhtiöissä ja listayhtiöiden osakkeenomistajille ja muille sijoittajille antamaa tietoa. Koodin tarkoituksena on myös lisätä avoimuutta hallintoelimistä ja riskeistä sekä johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä. Koodi antaa kokonaiskuvan suomalaisten listayhtiöiden hallinnointijärjestelmän keskeisistä periaatteista. Hyvä hallinnointitapa edistää suomalaisten listayhtiöiden menestystä. Koodi on laadittu noudatettavaksi niin sanotun Comply or Explain -periaatteen (noudata tai selitä -periaate) mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yhtiön tulee pääsääntöisesti noudattaa koodin kaikkia suosituksia, mutta halutessaan yhtiö voi poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on selostettava ja perusteltava poikkeaminen. Koodin noudattamista on siis sekin, että yhtiö poikkeaa yksittäisestä suosituksesta edellyttäen, että poikkeamat on ilmoitettu ja perusteltu. Toisaalta pakottavaan sääntelyyn perustuvista suosituksista ei voi poiketa edes perustelemalla (tätä kuvataan joskus sanaparilla Comply and Confirm eli noudata ja vahvista). Comply or Explain -periaate antaa yhtiöille joustovaraa koodin soveltamisessa. Yhtiö voi poiketa koodin yksittäisestä suosituksesta esimerkiksi omistaja- tai yhtiörakenteestaan tai toimialansa erityispiirteistä johtuen. Selkeä ja laadukas perustelu vahvistaa luottamusta yhtiön tekemää poikkeamaa kohtaan, ja sen avulla osakkeenomistajat ja sijoittajat voivat arvioida poikkeamista. AMY on julkaissut poikkeamisesta soveltamisohjeen. 3.3 Kilpailun tavoitteet Corporate Governane -raportointikilpailun tavoitteena oli suomalaisten listayhtiöiden antamaa sijoittajainformaatiota analysoimalla löytää yhtiöitä, jotka soveltavat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia esimerkillisellä tavalla. Kilpailun arviointiraati lähti liikkeelle yksittäisten yhtiöiden lähestymistavoista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin soveltamisessa. Arvioinnissa jatkoon edenneet yhtiöt esittivät läpinäkyvän hallinnointiraportoinnin lisäksi myös laadullisia tekijöitä, jotka toivat tiedottamiseen lisäarvoa yhtiön omistaja-arvon kasvattamisen ja riskienhallinnan näkökulmasta. Tarkasteltaessa hallinnointitavan parhaita käytäntöjä lähtökohtana oli yksittäisen yhtiön kyky noudattaa koodia luottamusta herättävällä ja liiketoimintalähtöisellä tavalla. Arviointiraati tarkasteli yhtiöiden raportointia painottaen erityisesti substance over form -näkökulmaa haluten kiinnittää huomiota hallinnointikoodin noudattamisen yrityskohtaisuuteen ja sijoittajan kannalta olennaiseen tietoon. Esikarsintavaiheen arviointi rajoittui kuitenkin vain yhtiöiden julkiseen raportointiin, eikä raportoinnissa kuvattuja seikkoja tarkastettu. Raati toivoo, että Corporate Governance -raportointikilpailun voittajat sekä julkaisun luvussa 8 esitetyt hyvät esimerkit voisivat toimia 8

9 inspiraationa ja esikuvana muille yhtiöille sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmien että hallinnointiin liittyvän tiedottamisen kehittämisessä. Markkinoiden kansainvälistymisen seurauksena myös englanninkielisen sijoittajainformaation saatavuuden merkitys on korostunut. Kilpailun tavoitteena oli tänä vuonna ottaa arviointiin mukaan myös ulkomaisten sijoittajien näkökulma, minkä vuoksi yhtiöiden internetsivujen sijoittajaosiosta analysoitiin englanninkieliset sivut suomenkielisten sivujen sijaan. Yleisesti ottaen hallinnointiin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja palkitsemiseen liittyvät kysymykset nousevat yhä merkittävämpään asemaan sidosryhmäviestinnässä, koska sijoittajat ja sidosryhmät haluavat saada vertailukelpoista tietoa yhtiöiden johtamis- ja valvontajärjestelmistä. Listayhtiöiden johdon palkitseminen on jälleen viime aikoina ollut julkisen keskustelun kohteena. Sijoittajat odottavat läpinäkyvyyttä yhtiöiden palkitsemisjärjestelmiä koskevassa raportoinnissa pystyäkseen arvioimaan palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta ja suhdetta yhtiön menestykseen. Siten hallinnointiraportointia ei tulisi nähdä taakkana, vaan sen arvo tulisi ymmärtää. 3.4 Kilpailun painopisteet Corporate Governance -raportointikilpailun arvioinnin lähtökohtina olivat koodin suositukset 47, 54 ja 55, jotka koskevat palkka- ja palkkioselvitystä, selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja muun koodissa edellytetyn sijoittajainformaation saatavuutta yhtiön internetsivuilla. Seuraavassa selostetaan kilpailun lähtökohtina olevien suositusten sisältöä pääpiirteissään. Suositus 47 Palkka- ja palkkioselvitys Suositus 47 koskee palkitsemiseen liittyvien tietojen ilmoittamista, eli niin sanotun palkka- ja palkkioselvityksen laatimista. Nykyisessä, voimaantulleessa hallinnointikoodissa palkitsemiseen liittyviä suosituksia on aiempaa enemmän, ja muutosten myötä uusi hallinnointikoodi korostaa palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä läpinäkyvän tiedottamisen tärkeyttä. Palkka- ja palkkioselvityksen tavoitteena on lisätä avoimuutta johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä, ja että yhtiöt antavat entistä yhtenäisemmin tietoa palkitsemisesta. Palkka- ja palkkioselvityksessä yhtiön tulee julkaista muun muassa toimitusjohtajan ja hallituksen taloudelliset etuudet sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet. Myös toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen päätöksentekojärjestys on ilmoitettava. Hallinnointikoodin mukaan palkka- ja palkkioselvityksen tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen, ja siinä tulisi esittää ajantasaiset tiedot yhtiön palkitsemisesta. Suositus 54 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Lain (AML 2:6.3 ) edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (jäljempänä CG-selvitys) annetaan suosituksen mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena. CG-selvityksen on oltava saatavilla edellä mainittuna ajankohtana yhtiön internetsivuilla kokonaisuutena sijoittajaystävällisellä tavalla, esimerkiksi omana erillisenä asiakirjanaan tai osana toimintakertomusta, ja sen tulee olla helposti löydettävissä. Esittämällä CG-selvitys erillisenä kertomuksena voidaan korostaa osakkeenomistajille ja muille sijoittajille annettavaa informaatiota. Erillisestä kertomuksesta tiedot löytyvät vaivatta. CG-selvityksessä yhtiön tulee raportoida tieto koodin noudattamisesta, yhtiön mahdolliset poikkeamat koodista, sekä tieto siitä, millä internetsivuilla koodi on julkisesti saatavilla. Lisäksi CG-selvitykseen tulee sisältyä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sekä kuvaus hallituksen, sen valiokuntien ja mahdollisen hallintoneuvoston kokoonpanosta ja toiminnasta. Yhtiön tulee sisällyttää CG-selvitykseen myös kuvaus toimielimestä, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä sekä tieto toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään. Suositus 55 Sijoittajainformaatio internetsivuilla Suositukseen 55 sisältyy koodin eri suosituksissa internetsivuilla esitettäväksi edellytetyt tiedot, lainsäädännön tai muun sääntelyn vaatimat tiedot sekä muut sellaiset tiedot, joiden esittäminen edistää sijoittajien tiedonsaantia yhtiöstä. Suosituksen selitysosan mukaan sijoittajainformaatio tulisi esittää avoimesti ja selkeästi, jolloin sen avulla voi saada kokonaiskuvan yhtiön toiminnasta. Olennaista on, että asiakokonaisuudet on selkeästi määritelty ja helposti löydettävissä yhtiön internetsivuilta sijoittajaystävällisellä tavalla. Suosituksen mukaan yhtiön tulee päivittää sivuillaan olevia tietoja yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin siten, että internetsivuilla olevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. 9

10 4 Valintaprosessi ja kilpailun kriteerit 4.1 Valintaprosessi PwC teki arviointiraadille ensimmäisen arvioinnin yhtiöistä, jotka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vaatimusten mukaan olivat velvollisia soveltamaan hallinnointikoodia. Kilpailu rajattiin koskemaan pörssiyhtiöitä, eli listayhtiöitä, joiden osake on julkisen kaupankäynnin kohteena (OYL 5:1 a ). Pörssiyhtiöiden määrä oli 121. Näistä yhtiöistä seulottiin pois seuraavat kaksi pörssiyhtiötä, jotka olivat ensisijaisesti soveltaneet muuta kuin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia: Nordea Bank AB (publ) ja TeliaSonera AB (publ). Lisäksi aikaisemmista vuosista poiketen arvioinnin ulkopuolelle jätettiin pankit ja vakuutusyhtiöt sekä muut yhtiöt, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan valvottavat-listalle. Tällaisia yhtiöitä oli viisi kappaletta. Näitä yhtiöitä koskevat erilliset rahoitusalan raportointisäännöt, joten niiden raportoinnin oletettiin jo tämän vuoksi olevan eri tasoa muiden pörssiyhtiöiden kanssa. Varsinaisessa tarkastelussa oli siis 114 yhtiötä. Tarkasteltavat yhtiöt jaettiin kolmeen sarjaan alkuvuonna 2012 saatavilla olevan NASDAQ OMX -luokituksen mukaisesti: Large cap, Mid cap ja Small cap. Kuvio 1 esittää analysoitujen yhtiöiden lukumäärän jakautumisen eri kokoluokkiin. Perustana yhtiöiden CG-raportoinnin ensimmäisen vaiheen arvioinnissa olivat muodolliset vaatimukset. Esikarsinnassa käytiin läpi yhtiöiden julkaisema hallinnointikoodin suosituksen 47 mukainen palkka- ja palkkioselvitys, suosituksen 54 mukainen CG-selvitys sekä yhtiön internetsivujen englanninkielinen informaatio hallinnointiin liittyen (suositus 55). n=24; 21 % Esikarsinnassa CG-selvityksen ja palkka- ja palkkioselvityksen arviointiperusteina toimivat AMY:n soveltamisohjeiden mukaisesti CG-selvityksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä raportoitavat asiat. Internetsivuilla esitettävän englanninkielisen hallinnointi-informaation osalta arviointiperusteina toimivat hallinnointikoodissa vaaditut tiedot, jotka yhtiön tulee koodin mukaan julkaista internetsivuilla. Internetsivuilla esitettävä yhtiön hallinnointiin liittyvä informaatio kerättiin kaikilta kilpailussa analysoitavilta yhtiöiltä 21 päivää ennen varsinaista yhtiökokousta. Siihen mennessä yhtiöiden pitäisi viimeistään asettaa sivustoilleen yhtiökokousta koskevat tiedot, jolloin viimeistään olisi tarkoituksenmukaista päivittää myös muu edellistä tilikautta koskeva informaatio (ajankohta vastaa OYL 5:22 :n mukaista aikaa). Esikarsinnassa yhtiöiden CG-selvitys, palkka- ja palkkioselvitys sekä internetn=54; 47 % Small cap Mid cap Large cap n=36; 32 % Kuvio 1: Analysoitujen yhtiöiden lukumäärät 10

11 sivuilla esitettävä hallinnointia koskeva informaatio jaettiin sisällöllisesti pienempiin osa-alueisiin, jotka analysoitiin yhtiökohtaisesti. 1) Palkka- ja palkkioselvityksessä analysoidut osa-alueet olivat palkitsemisen periaatteet ja keskeinen päätöksentekojärjestys, hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston taloudelliset etuudet, sekä toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet. 2) CG-selvityksistä analysoituja osaalueita olivat julkaiseminen, hallitus, valiokunnat, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja, taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä CG-selvitys kokonaisuudessaan. 3) Internetsivujen CG-informaation osalta analysoinnin osa-alueina olivat yhtiökokous, hallitus, valiokunnat, toimitusjohtaja ja muu johto, sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, sisäpiiri, tilintarkastus, muut esitettävät asiat sekä internetsivut kokonaisuutena. Analyysiprosessin loppuvaiheessa tunnistettiin yhdeksän yhtiötä, joiden hallinnointia koskeva raportointi oli korkealaatuisinta, joten nämä yhtiöt muodostivat kilpailun finalistit. Finalisteiksi valikoituneet yhtiöt olivat kokoluokittain ja aakkosjärjestyksessä seuraavat: Large cap: Kesko Oyj, Metso Oyj ja Tieto Oyj Mid cap: Citycon Oyj, Cramo Oyj ja Huhtamäki Oyj Small cap: Biotie Therapies Oyj, Exel Composites Oyj ja Marimekko Oyj. Finalistien materiaaliin kilpailun arviointiraati perehtyi tarkimmin. 11

12 4.2 Kilpailun kriteerit Vaatimustenmukaisuus Lähtökohtana on, että yhtiö noudattaa koodia täysin eli ilmaisee noudattavansa sääntöjä ja periaatteita sekä ilmoittaa kaikki suosituksen edellyttämät asiat. Koodin soveltamiseen sisältyy myös mahdollisuus olla noudattamatta kaikkia suosituksia, jollei kyseessä ole johonkin sitovaan normiin perustuva vaatimus. Tällöin koodin soveltamista on poikkeamien raportointi ja asianmukainen selvittäminen. Näkökohtia arvioinnissa: minimivaatimuksena kaikki suositusten 47, 54 ja 55 kohdat on käsitelty poikkeamia koskevien selvitysten suhde AMY:n soveltamisohjeeseen ja muu laatu informaation ajantasaisuus. Läpinäkyvyys Tämä kriteeri on erityinen laatutekijä, joka nivoo yhtiön tavoitteet ja strategiat koodin vaatimuksiin. Arvon tuottaminen on myös tekijä, joka ilmentää päämäärää luoda arvoa osakkeenomistajille hyvillä hallintoprosesseilla ja selkeillä tiedoilla näistä prosesseista. Näkökohtia arvioinnissa: läpinäkyvyys esimerkiksi alueilla, joiden esittämisessä tai järjestämisessä on yleisesti havaittu parantamisen varaa: -- palkitseminen -- sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus -- valiokuntatyöskentely -- hallituksen ja valiokuntien jäsenten riippumattomuus -- johdon työtehtävät. 12

13 Yrityskohtaisuus Tämä kriteeri heijastaa sitä, miten osuvasti yhtiö mukauttaa raportointiaan yrityskohtaisempaan suuntaan. Käytännössä yrityskohtaisuudessa on usein kyse siitä, että yhtiö kertoo sen toimintaan tilikaudella liittyneitä konkreettisia tietoja, eikä tyydy kuvaamaan asioita yleisluonteisin vakiofraasein. Kriteeri palkitsee aktiivisen lähestymistavan ja osoittaa, että koodia voidaan käyttää työkaluna kehitettäessä yhä parempia hallinnointiprosesseja ja tapoja raportoida niistä läpinäkyvästi. Hyvä yrityskohtainen raportointi on rehellistä. Yhtiön toiminnan ja raportoinnin laadun ei tarvitse korreloida, sillä sinänsä heikosti toimiva yhtiö voi kuitenkin onnistua yrityskohtaisessa raportoinnissaan hyvin kuvaamalla haasteensa laadukkaasti. Itsenäisen ja aktiivisen lähestymistavan hallinto- ja ohjausjärjestelmään voidaan odottaa lisäävän yhtiön arvoa sekä markkinoiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiöön. Ymmärrettävyys Tämä kriteeri edustaa pedagogista tasoa, jonka raati katsoo erittäin tärkeäksi. Ymmärrettävyyttä arvioidaan silmäiltävyyden, havainnollisuuden, kieliasun ja merkityksellisyyden perusteella, toisin sanoen useiden eri vaatimusten muodostaman kokonaisuuden perusteella. Ymmärrettävyyteen vaikuttaa myös asianmukaisen terminologian käyttö raportoinnissa. Näkökohtia arvioinnissa: selkeys looginen rakenne havainnollisuus luettavuus. Näkökohtia arvioinnissa: miten yhtiö kuvaa omaa tosiasiallista hallinnointimalliaan suhteessa yleisellä tasolla olevaan kuvaukseen yleiset ajankohtaiset asiat yhtiön kannalta (esimerkiksi kansantalouden kehitys, sääntelyn lisääntyminen) yhtiötä koskevat asiat (esimerkiksi strategian muutos, ylimmän johdon vaihdokset yms.) tilikauteen liittyvien konkreettisten asioiden kuvaaminen. 13

14 5 Yleisvaikutelmat hallinnointiraportoinnista Kokonaisuudessaan hallinnointiraportoinnista suoriutui esikarsinnan numeerisilla arvosanoilla mitattuna hyvin 39 % analysoiduista yhtiöistä. Lähes yhtä suuri osa (35 %) yhtiöistä ylsi raportoinnissaan välttävälle tasolle. Heikosti hallinnointiraportoinnista suoriutui tänä vuonna jopa 26 % kaikista tarkastelluista yhtiöistä. Kuvio 2 esittää kaikkien analysoitujen yhtiöiden raportoinnin tason lukumäärinä ja prosenttiosuuksina. Moni yhtiö julkisti hallinnointia koskevaa raportointia ja muun muassa CG-selvityksen ensimmäistä kertaa vuonna 2009, jolloin yleistä käytäntöä hallinnointiraportoinnille ei ollut Suomessa varsinaisesti olemassa. Vuoden 2010 analyysien perusteella hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa oli havaittavissa selkeää parannusta suhteessa edelliseen vuoteen. Hieman yllättäen vuonna 2011 raportoinnin taso ei enää parantunut edellisestä vuodesta, vaan päinvastoin laski suurin piirtein vuoden 2009 tasolle. Suurin muutos tapahtui heikosti raportoivien yhtiöiden osuudessa, joka nousi kolmesta prosentista 26 prosenttiin. Lievin muutos tapahtui hyvin raportoivien yhtiöiden osuudessa, joka laski 45 prosentista 40 prosenttiin. Välttävästi raportoivien yhtiöiden osuus laski 53 prosentista 34 prosenttiin. Aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna internetsivujen osalta arvioitiin englanninkieliset sivut, jota arviointiraati pitikin tärkeimpänä syynä raportoinnin edellistä vuotta heikompaan pistetasoon. Lisäksi entistä harvemmalla yhtiöllä internetsivut oli päivitetty ajantasalle 21 päivää ennen yhtiökokousta, jota kilpailussa pidettiin ratkaisevana ajankohtana. Kuvio 3 esittää vuosien 2009, 2010 ja 2011 hallinnointiraportoinnin tason prosenttiosuuksina. n=45; 40 % n=30; 26 % heikko välttävä hyvä n=39; 34 % Kuvio 2: Analysoitujen yhtiöiden raportoinnin arvioitu taso vuonna

15 Keskimäärin suuret yhtiöt raportoivat paremmin kuin pienet tai keskikokoiset yhtiöt. Isoista yhtiöistä 79 % (vuonna %) suoriutui hallinnointiraportoinnista hyvin, kun taas pienistä yhtiöistä hyvin raportoi ainoastaan 17 % (25 %). Kuvio 4 havainnollistaa raportoinnin tasoa eri kokoluokissa. Vuonna 2011 arvioinnin perusteella huonosti raportoivien pienten ja keskikokoisten yhtiöiden osuus nousi edellisiä vuosia suuremmaksi. Ainoastaan suurten yhtiöiden luokassa raportoinnin taso on jatkuvasti parantunut. 5.1 Palkka- ja palkkioselvitys Hallinnointikoodin mukaan toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen edistää hyvän hallinnoinnin toteuttamista yhtiössä, sillä palkitseminen on väline parhaan mahdollisen johdon saamiseksi yhtiöön. Palkitsemisella pyritään myös motivoimaan johtoa toimimaan yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaisesti. Hallinnointikoodin mukaan palkitsemisjärjestelmät onkin laadittava edistämään yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttamaan omistajaarvon positiiviseen kehitykseen. Vuoden 2010 lokakuusta asti hallinnointikoodi on osakkeenomistajien tiedonsaannin tukemiseksi velvoittanut listayhtiöt antamaan palkitsemisesta selkeän ja yhtenäisen esityksen internetsivuillaan. Kun yhtiöt tiedottavat avoimesti palkitsemiskäytännöistään, osakkeenomistajilla on mahdollisuus vertailla palkitsemista eri yhtiöissä sekä arvioida palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta ja suhdetta tavoitteiden saavuttamiseen. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 11 % 3 % 26 % 63 % 53 % 35 % heikko välttävä hyvä Kuvio 3: Analysoitujen yhtiöiden raportoinnin arvioitu taso prosenttiosuuksina vuosina % 39 % 17 % 28 % 25 % 47 % Kuvio 4: Analysoitujen yhtiöiden raportoinnin arvioitu taso eri kokoluokissa vuonna % 0 % 45 % 39 % 21 % Small cap Mid cap Large cap 79 % heikko välttävä hyvä 15

16 Viime vuoden Corporate Governance -raportointikilpailussa palkitsemisen läpinäkyvä esittäminen oli yhtiöille kilpailuarvostelusta päätellen vaikein osa-alue. Myös tänä vuonna palkitsemisraportointi oli yhtiöille haasteellista, sillä vain noin puolet analysoiduista yhtiöistä ylsi palkitsemiskäytäntöjensä esittämisessä hallinnointikoodin edellyttämälle tasolle. Yleisesti oli havaittavissa, että yhtiön koolla oli yhteys palkitsemisraportoinnin laatuun. Analysoinnin perusteella suuret ja keskikokoiset yhtiöt raportoivat palkitsemisestaan keskimäärin pieniä yhtiöitä paremmin. Kuvio 5 havainnollistaa yhtiöiden palkka- ja palkkioselvityksen raportoinnin tasoa eri kokoluokissa vuosina 2010 ja % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 12 % 54 % 44 % 33 % 35 % 20 % 11 % 33 % 56 % Small cap Mid cap Large cap Kuvio 5: Palkka- ja palkkioselvityksien raportoinnin taso vuosina % 25 % 25 % 76 % 12 % 12 % 17 % 79 % 4 % heikko välttävä hyvä Parhaat raportoijat esittivät kaiken hallinnointikoodin edellyttämän tiedon palkitsemisestaan läpinäkyvästi selkeällä ja informatiivisella tavalla. Palkitsemisen havainnollistamiseksi tiedon esittämiseen oli käytetty taulukoita, ja palkitsemisen kehittymistä yhtiössä oli mahdollista seurata edellisten vuosien vertailutietojen avulla. Heikoimmat raportoijat sen sijaan eivät antaneet palkka- ja palkkioselvitystä lainkaan vuodelta 2011, vaan saatavilla oli ainoastaan vuoden 2010 selvitys vanhentuneine tietoineen. Moni yhtiö esitti palkitsemistietoja myös CG-selvityksessä. Tällöin joissain tapauksissa palkkoja ja palkkioita koskevat tiedot CG-selvityksessä, vuosikertomuksessa ja internetsivuilla poikkesivat toisistaan, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen oli vaikeaa. Ajantasaisuus Tänä vuonna suurin haaste palkitsemisraportointiin liittyen oli tietojen ajantasaisuus. Toisin kuin CG-selvitys, joka laaditaan yhdellä hetkellä ja koko tilikautta koskien, palkka- ja palkkioselvityksen on tarkoitus kuvata kulloinkin voimassa olevaa tilannetta. Tämä on todettu suosituksen 47 selitysosassa ja AMY:n palkka- ja palkkioselvityksestä antamassa soveltamisohjeessa seuraavasti (otteita): Selvityksen päivittäminen Palkka- ja palkkioselvitystä päivitetään yhtiön käytännön mukaan tietyin väliajoin siten, että internetsivuilla olevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Osa tiedoista on luonteeltaan sellaisia, että ne on tarkoituksenmukaista antaa edelliseltä tilikaudelta. - - On tärkeää, että yhtiö päivittää ajantasaiset tiedot selvitykseen ennen yhtiökokousta, jotta osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvityksestä. Esimerkiksi uuden palkitsemismuodon käyttöönottaminen tai vanhasta luopuminen on seikka, joka tulisi päivittää. Moni yhtiö ei kuitenkaan analysointihetkellä (21 päivää ennen yhtiökokousta, eli ajankohtana, jolloin osakeyhtiölaki edellyttää yhtiökokousmateriaalin olevan internetsivuilla) ollut päivittänyt palkitsemistietoja internetsivuillaan, vaan osa tai jopa kaikki annetuista tiedoista koskivat vuotta Myös joillain yhtiöillä, jotka julkaisivat palkka- ja palkkioselvityksen erillisenä pdf-tiedostona, selvitys oli saatavilla vain vuodelta Joissain tapauksissa päivitetyt tiedot saattoivat löytyä CG-selvityksestä, mutta niitä ei ollut siirretty internetsivuille. Tällöin tieto oli sirpaleista ja sitä joutui etsimään useammasta paikasta. Julkaiseminen Yhtiöt käyttivät monia erilaisia tapoja palkkiotietojen julkaisuun. Enemmistö yhtiöistä esitti palkitsemiseen liittyvät tiedot internetissä sijoittajasivuillaan. Tällöin oli suositeltavaa, että kaikki palkitsemiseen liittyvä tieto oli koottu omaan osioonsa, ja että tieto oli kauttaaltaan ajantasaista. Osa yhtiöistä antoi 16

17 myös erillisen palkka- ja palkkioselvityksen pdf-tiedostona, ja jotkut yhtiöt sisällyttivät hallinnointikoodin vaatimat palkitsemistiedot CG-selvitykseensä. Yleisin yhtiöiden tekemä virhe palkitsemistietojen esitystavassa oli tiedon hajauttaminen. Jos osa tiedoista esitetään internetsivuilla, osa CG-selvityksessä ja osa vuosikertomuksessa, on kokonaiskuvan saaminen erittäin hankalaa. Hallinnointikoodin mukaan palkka- ja palkkioselvityksen tulee olla nimenomaan yhtenäinen kuvaus palkitsemisesta. Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys Suurimmassa osassa tarkastelluista yhtiöistä muuttuvat palkkiot kuuluvat johdon palkitsemiseen. Hallinnointikoodin mukaan luottamus palkitsemisen toimivuuteen lisääntyy, kun se sidotaan suoritus- ja tuloskriteereihin, ja kriteereiden toteutumista seurataan. Hallinnointikoodi edellyttääkin yhtiöiden antavan keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä. Tarkastelluissa yhtiöissä tulospalkkiojärjestelmien kuvauksissa suurin ongelmakohta oli ansaintakriteerien raportoinnin läpinäkyvyys. Kriteerit raportoitiin usein hyvin yleisluontoisesti, tai kriteereistä raportoitiin ainoastaan, että hallitus päättää niistä. Parhaat raportoijat selvittivät yksityiskohtaisesti esimerkiksi mihin tunnuslukuihin tulospalkkiot on sidottu, ja mikä painoarvo kullakin kriteerillä on palkkion suorittamisen kokonaisarvioinnissa. Tulospalkkioiden enimmäismäärät raportoitiin useimmiten vaatimustenmukaisesti. Osakepalkkiojärjestelmien kuvauksissa havaittiin useiden yhtiöiden kohdalla puutteita. Ansaintakriteerit annettiin usein hyvin yleisellä tasolla, eikä ollut harvinaista, että tieto ansainta- ja sitouttamisjaksoista puuttui tai sitä ei raportoitu selkeästi. Optio-ohjelmista oli harvoin lisätietoa itse palkka- ja palkkioselvityksessä, vaan tiedot löytyivät useimmiten muualta internetsivuilta. Kun palkitsemiseen liittyvää tietoa esitetään muualla kuin palkka- ja palkkioselvityksessä, suora linkki lisätietoihin selkeyttäisi kokonaiskuvan saamista ja helpottaisi tiedon löytämistä. Optio-ohjelmiin liittyen monissa tapauksissa olisi kaivattu lisää tietoa erityisesti merkintähinnasta, merkintäajasta sekä tilikaudella luovutetuista optio-oikeuksista. Lähes kaikki analysoidut yhtiöt antoivat palkka- ja palkkioselvityksessään vaatimustenmukaisen selvityksen palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä. Kaikki analysoidut yhtiöt selvittivät, mikä taho päättää hallituksen palkitsemisesta, ja vain muutama yhtiö jätti selvittämättä, mitkä tahot päättävät toimitusjohdon tai muun johdon palkitsemisesta. Harvan yhtiön havaittiin kuitenkaan kuvaavan tarkemmin tulospalkkiojärjestelmään liittyvää päätöksentekojärjestystä. Tieto siitä, mikä taho esimerkiksi arvioi ansaintakriteerien saavuttamista tai päättää lopullisista tulospalkkiojärjestelmän perusteella maksettavista palkkioista, puuttui usein palkka- ja palkkioselvityksistä. Hallituksen ja mahdollisen hallintoneuvoston taloudelliset etuudet Useimmat yhtiöt raportoivat hallitukselle maksetut palkkiot jäsenkohtaisesti. Tässä oli tapahtunut parannusta viime vuoteen nähden. Parhaiten raportoivat yhtiöt esittivät palkkiot taulukoissa, joissa hallitusjäsenten palkkiot oli jäsenittäin eritelty kuukausi-, kokous- ja valiokuntatyöstä maksettuihin palkkioihin. Yhtiöt raportoivat melko harvoin vertailutietoja hallituksen palkkioista edellisiltä vuosilta, mutta joihinkin palkkiotaulukoihin oli sisällytetty myös vertailutieto vuodelta Erityisesti pienet yhtiöt raportoivat yhä usein vain yhtiökokouksen hallitukselle päättämät palkkiot, eivät tilikaudella maksettuja palkkioita. Jos palkitsemiseen on käytössä vain kiinteä vuosi- tai kuukausipalkka, tällä tavalla annettu tieto riittää selvittämään lukijalle maksettujen palkkioiden määrän. Jos kuitenkin yhtiössä maksetaan myös kokouspalkkioita ja jäsenten osallistuminen kokouksiin on raportoitu vain keskimääräisenä prosenttina eikä jäsenkohtaisena osallistumisena, lukijalle on hankalaa hahmottaa tilikaudella maksettujen kokonaispalkkioiden määrää annetuilla tiedoilla. Viime vuoden Corporate Governance -raportointikilpailun julkaisussa todettiin, että palkitsemistietojen ymmärrettävyys lisääntyisi, mikäli yhtiöt erikseen mainitsisivat, onko palkitseminen kokonaan rahamääräistä, ja osallistuvatko hallituksen jäsenet yhtiön muihin palkitsemisjärjestelmiin. Tämän osalta raportoinnissa oli tapahtunut kehitystä, sillä tänä vuonna moni yhtiö raportoi erikseen, etteivät hallituksen jäsenet osallistu muihin palkitsemisjärjestelmiin. Edelleen harva yhtiö kuitenkaan raportoi, maksetaanko palkkiot kokonaisuudessaan rahana. Mikäli hallituksen jäsen on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, tulisi hänelle kuuluvat taloudelliset etuudet selostaa hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti samalla tarkkuudella kuin toimitusjohtajalle kuuluvat etuudet. Viime vuoden tapaan myös tänä vuonna moni yhtiö jätti raportoimatta tällaisten henkilöiden kohdalla eläkeikää, eläkkeen määräytymisperusteita ja irtisanomisaikaa sekä irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia koskevat ehdot. 17

18 Toimitusjohtajan ja muun johdon taloudelliset etuudet Lähes kaikki yhtiöt raportoivat toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, joskaan kiinteän ja muuttuvan palkkion osuutta ei aina eritelty. Parhaat raportoijat esittivät toimitusjohtajalle maksetut palkkiot taulukkona, jossa kiinteät palkat, luontoisedut, muuttuvat palkkiot ja osakepohjainen palkitseminen oli eritelty. Jotkin yhtiöt esittivät myös vertailutiedot edelliseltä vuodelta. Sijoittajan näkökulmasta onkin hyödyllistä kyetä helposti seuraamaan palkitsemisen määrän kehittymistä yhtiössä vuodesta toiseen. Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja -korvaus raportoitiin pääsääntöisesti asianmukaisesti. Toimitusjohtajan taloudellisten etuuksien raportoinnissa haasteita oli viime vuoden tapaan lisäeläkkeiden kuvauksessa. Moni yhtiö ei ilmoittanut, onko yhtiöllä toimitusjohtajalle lisäeläkeetuutta, ja joissain tapauksissa lisäeläkkeen kuvauksista ei tullut ilmi, onko lisäeläke maksu- vai etuusperusteinen. Läpinäkyvimmin raportoineet yhtiöt olivat ilmoittaneet lisäeläkkeen selkeästi ja antaneet siitä tarvittavat tiedot sekä raportoineet lisäeläkkeen kustannukset yhtiölle tilikaudella. Moni yhtiö raportoi myös johtoryhmälle maksetut palkkiot. Tällöin palkkiot esitettiin useimmiten yhtenä summana koko johtoryhmän osalta. Johtoryhmän mahdolliset lisäeläkkeet jätettiin usein mainitsematta, jolloin oli vaikea hahmottaa, oliko johtoryhmälle lisäeläkkeitä vai ei. Mikäli johtoryhmän osalta raportoitiin lisäeläkkeitä, ei aina ilmoitettu, ovatko lisäeläkkeet maksuvai etuusperusteisia. Myöskään palkitsemiseen käytetyistä johdon management -yhtiöistä ei usein annettu kovin yksityiskohtaista kuvausta. Yleisesti johtoryhmän palkat ja palkkiot kuvattiin toimitusjohtajan palkkoja ja palkkioita epätarkemmin. Jotkin yhtiöt kuitenkin raportoivat myös johtoryhmän palkkiot eriteltynä kiinteään ja muuttuvaan palkkionosaan, luontoisetuihin, osakeperusteisiin palkkioihin sekä lisäeläkkeisiin. Muutama yhtiö raportoi myös johtoryhmän osalta irtisanomisajat ja -korvaukset. 5.2 CG-selvitys Yhtiöt olivat nyt velvollisia julkaisemaan CG-selvityksen tilikaudeltaan kolmatta kertaa. Kokonaisuudessaan oli havaittavissa, että yhtiöiden raportointi CG-selvityksen osalta on vakiintumassa. Raportoinnin taso seurasi selkeästi edellisvuoden linjaa. Isojen yhtiöiden CG-selvitykset olivat edelleen keskimäärin tasoltaan parhaita, eikä yhdenkään ison yhtiön CG-selvitystä arvioitu heikoksi. Myös keskikokoisten yhtiöiden luokassa taso oli pysynyt jotakuinkin samana kuin edellisvuonna, joskin parannusta oli tapahtunut jonkin verran. Vain pienten yhtiöiden luokassa oli tapahtunut merkittävä notkahdus, kun hyvin raportoivien yhtiöiden osuus pieneni, ja heikoksi arvioitujen CG-selvitysten osuus nousi kahdesta prosentista 19 prosenttiin. Kuten aiempina vuosina, monen yhtiön selvitys oli laajempi kuin AMY:n soveltamisohje edellyttäisi. CG-selvitykseen sisällytettiin usein myös muun muassa yhtiökokousta, palkitsemista, tilintarkastusta ja sisäpiiriä koskevia tietoja. Parhaimmillaan poikkeamat koodista kuvattiin perusteluineen selkeästi CG-selvityksen alussa. Joissakin tapauksissa ilmeni puutteita poikkeamien perusteluissa, tai perustelut uupuivat kokonaan. Suurin osa poikkeamista kohdistui suositukseen 9, jonka mukaan hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia. Poikkeamaa perusteltiin usein sillä, että sopivaa naisehdokasta ei ollut onnistuttu löytämään. AMY:n antaman soveltamisohjeen mukaan tällainen perustelu ei kuitenkaan ole riittävä. Soveltamisohjeen mukaan perustelujen on oltava riittävän informatiiviset, mikä tarkoittaa esimerkiksi niiden valmistelutoimenpiteiden kuvaamista, joihin yhtiö on ryhtynyt hallituksen kokoonpanon sukupuolijakauman osalta. Muutama yhtiö ei raportoinut lainkaan poikkeavansa koodin suosituksesta 9, vaikka hallituksessa oli vain toisen sukupuolen edustajia. Edelleen oli huomattavissa, että joidenkin selvitysten käännöstyössä oli paikoitellen ollut haasteita. Suomen- ja englanninkielisessä terminologiassa oli jonkin verran ristiriitaisuuksia, jolloin asiasisältö saattoi jäädä epäselväksi. Myös lauserakenteet olivat usein tarpeettoman monimutkaisia. Julkaiseminen Suurin osa CG-selvityksistä julkaistiin tänäkin vuonna toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena. Moni yhtiö laittoi selvityksen erillisenä pdf-tiedostona internetsivuilleen, jolloin se oli helposti löydettävissä. Joissakin tapauksissa selvitys oli sisällytetty vuosikertomukseen, mutta siihen ei välttämättä ollut linkkiä tai viittauksia internetsivuilla. Kaikki yhtiöt eivät olleet myöskään eriyttäneet CG-selvityksen osuutta vuosikertomuksessaan, vaan selvityksen informaatio oli upotettu muuhun tekstiin Hallinnointiotsikon alle. Suositus 54 edellyttää, että CG-selvitys tulee säilyttää internetsivuilla vähintään viisi vuotta (taustalla AML 2:6 c ). Tänä vuonna usean yhtiön internetsivuilta löytyivät helposti myös aikaisempien vuosien CG-selvitykset. Hallintoneuvosto Hallintoneuvostojen määrä yhtiöissä oli edellisiin vuosiin nähden selkeästi 18

19 vähentynyt, ja niitä oli enää viidessä analysoidussa yhtiössä. Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot esitettiin CG-selvityksissä pääasiassa vaatimustenmukaisesti, mikä on huomattava parannus edellisiin vuosiin verrattuna. Hallintoneuvoston jäsenten riippumattomuuden raportointi oli kuitenkin edelleen puutteellista. Jotkin yhtiöt raportoivat hallintoneuvoston jäsenten kokousaktiivisuuden henkilötasolla, jolloin sijoittajanäkökulmasta oli helpompi arvioida, ketkä jäsenistä olivat konkreettisesti osallistuneet aktiivisesti hallintoneuvoston toimintaan. Hallitus Hallituksen jäsenten henkilötietojen esittäminen täytti pääsääntöisesti hallinnointikoodin asettamat vaatimukset. Vielä tänäkin vuonna oli kuitenkin havaittavissa selkeitä puutteita alkuvuonna hallitukseen kuuluneiden jäsenten henkilötietojen esittämisessä, joka kuitenkin kuuluu CG-selvityksen lakimääräiseen sisältöön. Moni yhtiö ilmoitti vain varsinaisessa yhtiökokouksessa (pääsääntöisesti keväällä) valitut hallitusjäsenet, tai ei erikseen maininnut, olivatko ilmoitetut jäsenet osallistuneet hallituksen työskentelyyn myös alkuvuonna ennen yhtiökokousta. Parhaimmillaan alkuvuoden jäsenistä esitettiin samat tiedot kuin varsinaisessa yhtiökokouksessa valituista jäsenistä. Myös jäsenten riippumattomuuden arviointiperusteiden esittämisessä havaittiin parantamisen varaa. Moni yhtiö totesi hallituksen jäsenen ei-riippumattomaksi ilman tarkempaa perustelua ei-riippumattomuuden syistä. Enenevissä määrin yhtiöt raportoivat hallituksen jäsenten osallistumisen kokouksiin henkilötasolla. Tällöin kokousaktiivisuustaulukossa usein esitettiin myös jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin. Osa yhtiöistä kuvasi hallituksen työskentelyä hyvinkin laajasti, jolloin esimerkiksi hallituksen vastuualueet raportoitiin ja työjärjestykset esiteltiin kokonaisuudessaan. Parhaimmat raportoijat kuvasivat myös hallituksen tilikauden aikaisia toimia ja työskentelyn painopistealueita. Valiokunnat Edelleen muutama yhtiö mainitsi koodipoikkeamaksi sen, ettei valiokuntia ollut perustettu. Kuitenkaan koodin suositus 18 ei edellytä valiokuntia perustettavaksi kaikkiin yhtiöihin, vaan ainoastaan niihin, joissa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen vaatii valiokuntien perustamista esimerkiksi yhtiön liiketoiminnan laajuuden vuoksi. Viime vuoteen verrattuna aiempaa suurempi osa yhtiöistä ilmoitti hallituksen vastaavan tarkastusvaliokunnan tehtävistä, mikäli yhtiössä ei ollut erillistä tarkastusvaliokuntaa. Valiokuntien esittelyn kohdalla ilmoitettiin usein vain valiokunnan jäsenten nimet, ja jäsenten riippumattomuudesta kerrottiin ainoastaan hallituksen esittelyn yhteydessä. Läpinäkyvimmät ja yrityskohtaisimmat CG-selvitykset sisälsivät perusteellisen kuvauksen valiokuntien työskentelystä ja tilikauden aikana käsitellyistä asioista esimerkiksi vuosikellon muodossa. Useisiin yhtiöihin on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Parhaat raportoijat esittivät nimitystoimikunnan jäsenistä samantasoiset henkilötiedot kuin hallituksen jäsenistä. Nimitystoimikunnan valintamenettely ja toiminta kuvattiin useimmiten vaatimusten mukaisesti, mutta osallistumisaktiivisuus kokouksiin mainittiin vain harvassa selvityksessä. Nimitystoimikunnan jäsenille mahdollisesti maksetuista kokouspalkkioista raportoi analysoiduista yhtiöistä ainoastaan yksi. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajasta raportoitiin yleensä vain hallinnointikoodissa edellytetyt henkilötiedot. Toimitusjohtajan tehtävien kuvaus oli erityisesti pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä hyvin yleisluontoinen kattaen vain lakisääteiset tehtävät. Taloudellisen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa ilmeni edelleen merkittävää laadullista hajontaa analysoitujen yhtiöiden välillä. Arvopaperimarkkinalain ja hallinnointikoodin mukaan CG-selvityksessä tulisi antaa pääpiirteinen kuvaus siitä, miten yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Jotkut yhtiöt kertoivat tässä osiossa riskienhallinnan osalta pelkästään esimerkiksi strategisista tai liiketoiminnan operatiivisista riskeistä, ja sisäisen valvonnan sijaan kuvattiin sisäistä tarkastusta. Suurin osa CG-selvityksistä sisälsi kuitenkin lyhyen kuvauksen konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuvaukset olivat erityisesti pienissä yhtiöissä niukkoja, mutta tänä vuonna sisältö liittyi talousraportointiin edellisiä vuosia paremmin. Rakenteellisesti taloudellisen raportointiprosessin osuus oli useimmiten varsinkin isommissa yhtiöissä laadittu yleisesti käytössä olevien viitekehysten mukaisesti. Parhaimmillaan raportointi oli hyvin yksityiskohtaista ja yrityslähtöistä. Läpinäkyvimmin raportoineet yhtiöt kuvasivat yksityiskohtaisesti taloudelliseen raportointiprosessiinsa 19

20 liittyviä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä ja kertoivat myös tilikausikohtaisista kehitystoimenpiteistä sekä tulevaisuuden kehityssuunnitelmista. 5.3 Internetsivut hallinnointiin liittyvän informaation osalta Hallinnointikoodi korostaa internetsivujen roolia sijoittajainformaation välittämisessä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille. Sivujen edellytetään sisältävän lainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimien tietojen lisäksi myös koodin eri suosituksissa edellytettyjä tietoja sekä muita sellaisia tietoja, joiden esittäminen edistää sijoittajien tiedonsaantia yhtiöstä. On huomionarvoista, että internetsivuillaan hyvin raportoivien yhtiöiden osuus oli tänä vuonna pienentynyt edelliseen vuoteen nähden jokaisessa kokoluokassa, minkä lisäksi pienten ja keskisuurten yhtiöiden luokissa huonosti raportoivien yhtiöiden osuus oli merkittävästi kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Raati arveli pääsyitä raportoinnin tason selvään huononemiseen olevan ainakin kaksi: se, että tänä vuonna arvioitiin suomenkielisten internetsivujen sijaan englanninkieliset sivut, sekä se, että entistä harvemman yhtiön internetsivut oli päivitetty ajoissa. tietoja, tai informaatiota oli päivitetty vain joiltakin osin. Tyypillisesti tietojen päivittämisessä ilmeni puutteita hallituksen ja valiokuntien kokoontumisia koskevissa tiedoissa, tilikaudella maksettujen palkkioiden ilmoittamisessa sekä edelleen etenkin tilintarkastajille maksettujen palkkioiden ajantasaisuudessa. Myös tekstin sisällä olevat linkkiviittaukset saattoivat johtaa vanhentuneeseen tietoon, tai esitettäväksi tarkoitettu tiedosto ei auennut ollenkaan. Tuorein tieto saattoi tosin tällöin löytyä joko vuosikertomuksen hallinnointia käsittelevästä osiosta tai CG-selvityksestä. Joidenkin yhtiöiden internetsivuilla oli viimeisimpien päivitysten ajankohta, mutta ilman tätä tietoa oli sijoittajan näkökulmasta hankala selvittää, mikä internetsivuilla olevasta informaatiosta oli ajan tasalla. Tänä vuonna internetsivujen osalta analysoitiin yhtiöiden englanninkielisiä sijoittajasivuja ja tiedon saatavuutta. 60 % 52 % 53 % Varsinkin isoimpien yhtiöiden englanninkieliset internetsivut vastasivat informaatiosisällöltään ja päivityksiltään täysin suomenkielisiä sivuja ja niillä käytetty terminologia oli asianmukaista. Joissakin tapauksissa englanninkielen ja käännösten tasossa oli havaittavissa eroavaisuuksia internetsivujen eri osioiden välillä. Pienempien yhtiöiden englanninkielisen informaation saatavuus ei ollut yhtä itsestään selvää, sillä joiltakin yhtiöiltä englanninkieliset internetsivut puuttuivat kokonaan tai ne olivat sisällöltään suomenkielisiä sivuja suppeammat. Kuviossa 6 näkyy analysoitujen yhtiöiden raportoinnin taso internetsivujen englanninkielisen informaation suhteen. Yhteensä noin 30 yhtiöllä ei ollut lainkaan englanninkielisiä internetsivuja tai ne olivat puutteelliset. Parhaat raportoijat antoivat internetsivuillaan läpinäkyvästi ajantasaista tietoa laajemmin kuin suositukset edellyttävät. Osa yhtiöistä julkaisi 58 % Internetsivujen päivittäminen edellistä tilikautta koskevalla informaatiolla osoittautui tänä vuonna analysoiduille yhtiöille entistä haasteellisemmaksi, sillä alle puolet yhtiöistä oli päivittänyt hallinnointia koskevan informaation kokonaisuudessaan 21 päivää ennen yhtiökokousta. Monen yhtiön kohdalla havaittiin, että CG- ja palkka- ja palkkioselvitykset oli lisätty yhtiön internetsivuille, mutta muita hallinnointiin liittyviä osioita ei ollut päivitetty vastaamaan selvityksissä annettuja 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 37 % 11 % 17 % Small cap Mid cap Large cap Kuvio 6: Internetsivujen englanninkielisen informaation arvioitu taso vuonna % 0 % 42 % heikko välttävä hyvä 20

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY SOVELTAMISOHJE 2011 1 PALKKA JA PALKKIOSELVITYS JOHDANTO Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2010 (koodi) korostetaan palkitsemisen ja sen periaatteiden avoimuutta sekä avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Koodin jakso

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin

Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Keskeiset muutokset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin Pekka Merilampi Corporate Governance -työryhmän puheenjohtaja Arvopaperimarkkinayhdistys ry 16.-17.6.2010 Corporate Governance -työryhmä Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Corporate Governance -selvitys 2009

Corporate Governance -selvitys 2009 Corporate Governance -selvitys 2009 Lokakuu 15, 2009 Janne Seppänen, Markkinavalvontajohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Sisältö Johdanto Corporate

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016

Comptelin palkka- ja palkkioselvitys 2016 1 (5) Tämä palkka- ja palkkioselvitys 2016 on tehty 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance, www.cgfinland.fi) mukaisesti ja julkaistaan vuoden 2016 tilinpäätöksen,

Lisätiedot

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI

HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI A. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Listayhtiön on annettava vuosittain selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2015. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2015 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen

Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Linnainmaa & Turunen / CG-selvitys 2014 Listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen Comply or explain -periaate 76 ilmoitettua poikkeamaa suosituksista 0,6 / yhtiö Yleisin poikkeama sukupuolijakauma

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

3.5.2012. VT Anne Horttanainen

3.5.2012. VT Anne Horttanainen Hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä ö ssä 3.5.2012 Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa VT Anne Horttanainen Tutkimuksesta Otos 119 pörssiyhtiötä ö Tiedot Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys

Hallituspalkkioanalyysi 2014. Esimerkkiyritys Hallituspalkkioanalyysi 2014 Esimerkkiyritys Räätälöidyn hallituspalkkioanalyysin tarkka sisältö, rakenne sekä vertailuryhmä sovitaan erikseen kunkin tilaajan kanssa. Vertailuryhmä voidaan vapaasti valita

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 2014 Palkka- ja palkkioselvitys 1. Johdanto Elektrobit Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 %

1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Sampo Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: osakkeista 14,16 %, äänistä 14,04 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on omistaa

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys

Kesko Oyj. Palkka- ja palkkioselvitys Kesko Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 2.2.2011. Sisältö 1 Palkitsemisjärjestelmät... 3 1.1 Hallituksen

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 %

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 1 (5) 2.5.2012 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016 Selvitys 6.3.2017 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Selvitys Sisältö 1 Palkitsemisen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)

Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 31,15 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 23.2.2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkka- ja palkkioselvitys 1. Johdanto Bittium Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 14.2.2012 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 3.2.2014 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä

Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Fingrid Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 12,33 % osakkeista; 16,44 % äänistä 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen

Lisätiedot

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KESKO OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan kokouksessa 4.2.2013 Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8 Satamakatu 3 Kotipaikka

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 07 09 2017 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008

Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003. SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 Vertailu: SUOSITUS LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ v. 2003 ja SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODI v. 2008 2 (18) 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO Johdannossa on todettu, että pääosa suosituksista

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti.

Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti. 1(5) B. PALKKIOSELVITYS Palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 palkitsemista koskevan osion mukaisesti. 1. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys Yhtiökokous päättää

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147

Tilinpäätösaineisto löytyy Spondan sivuilta alkaen sivulta 147 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus a) Yhtiön nimi: Sponda Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,89 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Pörssiyhtiöiden julkaisemat selvitykset... 5 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN... 6 Hallinnointikoodin suositukset... 6 Poikkeamat

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLIN- NOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2012 Corporate Governance Statement Hallituspaikka Kultainen kädenpuristus Palkka- ja palkkioselvitys Optio

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 Hallinnointikoodin uudistaminen Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 OHJELMA Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu Antti Turunen, AMY sihteeristö Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2014 5.3.2015 Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki Puh. 09 6803 5666, Faksi 09 6803 5669 www.kuntarahoitus.fi

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys Hallitus Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkkiota koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI

EVLI-KONSERNIN PALKITSEMISMALLI Evli Pankki Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2016 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance)

6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) 6 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 20.10.2008 Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot