Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu"

Transkriptio

1 valtuusto Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana.

2 Osavuosikatsaus 2/2012 Sivu 1. Toimialakatsaus 1 Yleisjohto- ja konsernipalvelut 1 Sosiaali- ja terveystoimi 2 Kasvatus- ja sivistystoimi 3 Tekninen toimi 4 2. Toimintaympäristö 4 3. Henkilöstö 5 4. Talouden toteutuminen 5 5. Ennuste vuositasolla 6 Talouslaskelmat 10 Määrärahamuutosesitys 10 Tuloslaskelma 12 Rahoituslaskelma 13 Toimintatuotot tulosalueittain 14 Toimintakulut tulosalueittain 15 Vero ja muu rahoitus 16 Investoinnit hankkeittain Henkilöstömäärä Tavoiteseuranta 20 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen 23 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta 24 Tunnuslukuja ja tilastoja 28 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 42 Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus 45 Tuusulan Kansanopiston Oy 46 Kiinteistö Oy Haukkamäki 47 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 48 Kellokosken Jäähalli Oy 49 Tuusulan Jäähalli Oy 50 Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo 51 Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 52 Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 Tuusulan Tekonurmi Oy 54 Jokelan Tekonurmi Oy 55

3 LIITTEET Seudulliset palveluyksiköt 56 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 57 Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 63 Seudullinen talouspalvelukeskus 65 Hankintapalvelukeskus 70

4 1/71 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin ministeri Virkkuselle Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekierroksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa Lausunto selvityksestä pyydettiin Kunnanjohtaja veti lausunnon valmistellutta työryhmää. Tuusulan kunta linjasi kantansa antamassaan lausunnossa. Tuusula on vahva peruskunta, joka pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä. Kesäkuussa solmittiin MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä. Helsingin seudun yhteistyötä halutaan tiivistää erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Useat Tuusulan kunnan viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat Tuusulassa pidettyyn Uusimaa 2012 valmiusharjoitukseen. Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta. Samalla toiminnoissa tapahtui useita henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa ja talven aikana. Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti helmikuun puolivälissä ja palvelussuhdepäällikön virassa aloitti Maarit Martelin. Helmikuusta alkaen henkilöstöjohtajan johdolla valmisteltiin uuden henkilöstöpalvelut yksikön ja yleisemminkin henkilöstöasioiden tavoitteita, toimintamalleja, prosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnittelua on uudistettu taloussuunnittelua varten ja henkilöstön kehittämisen ryhmä on aloittanut työnsä osaamisen johtamisen toimintamallin ja sisältöjen määrittelemiseksi. Presidentinvaali toimitettiin ja Ennakkoäänestys oli ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierroksella 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui lakisääteisten lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristönsuojelumääräysten ja seudullisen ympäristöpolitiikan jatkovalmisteluun. Lisäksi ympäristökeskus valmistautui Nurmijärven kunnan liittymiseen palveluun vuoden 2013 alusta alkaen laatimalla liittymisestä erillisselvityksen. Ympäristövalvontaan tuli elokuun loppuun mennessä 62 vesihuoltolain mukaista vapautushakemusta, joista ympäristölautakunta käsitteli 18. Uusi talousjohtaja Susanna Taipale- Vuorinen aloitti viranhoidon Talouden seurantaa tehostettiin ottamalla toimialojen kuukausiennusteet keskitettyyn ohjaukseen. Strategiasuunnittelussa ryhdyttiin valmistelemaan tulevan valtuustokauden strategiaprosessia.

5 2/71 Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteutus aloitettiin kesäkuussa. Päivitetty palomuuripalvelu otettiin käyttöön elokuussa, mikä mahdollistaa hallinto- ja opetusverkon runkoyhteyksien yhdistämisen loppuvuoden 2012 aikana. Kaikkiin uusiin työasemiin asennettiin Windows 7-käyttöjärjestelmä kesän aikana. Uuden puhelinjärjestelmän käytön laajentamista jatkettiin siten, että myös sairaanhoitajien puhelinpalvelut siirrettiin uuteen järjestelmään. Tuusulan liittymisestä Kuntien Tiera Oy:öön päätettiin kunnanhallituksessa. Seudullinen talouspalvelukeskus valmisteli yhdessä yhteistyökuntien kanssa laskutusliittymiä ja myyntireskontraliittymiä kuluttajan e-laskujen lähettämistä varten. Maataloushallinnon uudistus lähenee ja yhteistoiminta-alueen kuntien henkilöstö kokoontui useita kertoja ja selvitteli käytännön toimenpiteitä, jotka tulee hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Selvittelyn alla oli mm. henkilöstön sijoittuminen toimipisteisiin. Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Maakuntakaava on ehdotusvaiheessa, ja Kuuma-kuntien kehityskuva on valmisteilla Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona. Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemallien vaikutusten arviointi on meneillään, Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin ja asuntotuotannon kannalta merkittävät asemakaavat Jokelan Peltokaareen, Stenbackaan ja uuteen paloasemaan tulivat lainvoimaisiksi. Kaavoituksen toimeksiantojen puitesopimus kilpailutettiin. Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri tasoilla. Kertomusajanjaksolla käytiin useita erilaisia maankäyttöön, sopimuksiin ja hankintoihin liittyviä neuvotteluja. Kaavoituksessa toteutettiin henkilöstön uudelleen organisointia ja uusia henkilöitä rekrytoitiin. Sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kasvu hidastui. Lapsia oli avohuollon asiakkaina elokuun lopulla saman verran kuin edellisvuonna, vielä huhtikuussa asiakkaita oli 9 % edellisvuotta enemmän. Sijaishuollon hoitovuorokausia kertyi elokuun loppuun mennessä 0,4 % enemmän kuin edellisvuonna, alkuvuoden kasvu oli vielä 8 %. Kuukausittain toimeentulotukea saavia talouksia oli keskimäärin 5 % eli 20 enemmän kuin viime vuonna. Vastaanottopalveluissa työpari- ja tiimimallit otettiin käyttöön toukokuussa väestövastuumallin sijaan. Neljä uutta sairaanhoitajaa aloitti työnsä huhtikuussa. Muutoksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli, jonka avulla parannetaan yhteydensaantia ja nopeutetaan hoitoon pääsyä muuttamalla työnjakoa ja työtapoja. Vastaanoton tiloja saneerattiin vastaamaan myöhemmän uuden toimintamallin tarpeeseen. Lääkärien ja hoitajien paikallinen palkkaratkaisu otettiin käyttöön toukokuussa. Suunterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys kilpailutettiin. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) liittymisen toimenpiteet valmistuivat ja kunta liittyi suunnitellusti sähköisen reseptin käyttäjäksi. Käyttöönotto sujui suunnitellun mukaisesti. Toimialan palvelujen tuotteistaminen käynnistyi aihealan koulutuksella. Tulos-

6 3/71 alueittaiset tuotteistuskohteet pilotoidaan valmistelevissa työryhmissä. Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui toukokuussa, mikä mahdollisti myös perhekuntoutustoiminnan käynnistymisen uutena toimintana heinäkuussa. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus ja laajennushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin elokuussa. Hyvinvointipalvelukeskuksen hankintaprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyn mukaisella tavalla. Kunnanhallitus käsitteli osallistumishakemuksen , HYPAn kilpailuttamisen ja hankintapäätöksen Kasvatus- ja sivistystoimi Toimialan tukipalveluista on laadittu prosessikartta, jonka avulla ohjataan ja johdetaan kehittämistyötä tulosalueella. Kehittämis- ja hallintoyksikkö on organisoinut työsuojelun kehittämistä toimialalla ml. työsuojelukansioiden laatimisen. Esiopetukseen ilmoittautuminen suoritettiin sekä koulujen että päiväkotien ryhmiin sähköisen palvelun kautta. Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa. Lukuvuoden alettua kaikki päiväkodin ryhmät ovat toiminnassa ja koulussa toimii 7 opetusryhmää. Valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toimintansa Hyökkälän koulussa. Kellokosken sairaalassa aloitti uusi vaikeahoitoisten nuorten osasto, jota varten tuli perustaa Kalliomaan kouluun uusi erityisopetuksen ryhmä. Hankerahoituksen myötä palkattiin laatukoordinaattori. Avustavan henkilökunnan ja iltapäiväkerhon ohjaajien määrää jouduttiin lisäämään. Valtuuston linjauksen mukaan kaikille 1. luokan oppilaille tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksen menoissa haasteena ovat koulukuljetukseen varattujen määrärahojen riittävyys ja valmistavan opetuksen sekä Kalliomaan koulun erityisopetuksen uudet ryhmät. Ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa koulukuljetusten osalta sekä n euroa henkilöstökulujen osalta. Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa. Tuusulan lukion viestintäpalvelut kilpailutettiin. Kansalaisopiston kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsityökoulu Tuusulan Helmen kanssa skidiviikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa iholle taide- ja muotoilukasvatushanketta. Opisto järjesti huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, johon tutustui yli 500 kävijää. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtosääntö päivitettiin alkaen. Vuodenvaihteessa tuli oikeus päivähoitopaikkaan noin 60 alle 3-vuotiaalle lapselle. Uusien ryhmien perustamiseen ei vuoden 2012 talousarviossa ole määrärahavarausta. Kesän aikana lapsimäärä väheni ja tilapäisesti perustetut hoitopaikat voitiin lakkauttaa. Hoidon tukien osalta määrärahojen ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa. Kulttuuripalveluissa on panostettu lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin on osallistunut lasta ja nuorta. Lasten kulttuurin päätapahtumana oli kevään Skidiviikko. Näyttelytoiminnassa pääpaino on ollut Halosenniemen kesänäyttelyn ja Olympiakasarmin laajan kesänäyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjaston kokonaislainauksen kasvuun tähtäävä aineiston esillepanoprojekti on jatkunut kesän aikana. Lisäksi pääkirjastossa järjestettiin asiakaskysely, jolla haluttiin kartoittaa

7 4/71 asiakkaiden toiveita kirjaston tarjoamista palveluista. Kesäuimakouluissa kävi yhteensä 322 lasta 40 ryhmässä. Elokuussa järjestettiin liikuntavaunu kiertue eri puolilla Tuusulaa. Liikuntapalvelut osallistui Jokelan skeittiparkin toteutukseen, joka valmistui elokuussa. Koulujen lähiliikuntapaikkaprojektin toteutus aloitettiin ja kentät Paijalan kouluun, Ruukin kouluun ja Hyrylän koulukeskukseen valmistuvat syyskuussa. Uimahallin avoin liikuntapäivä järjestettiin elokuussa yhdessä kansalaisopiston kanssa. Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa tammikuussa Mattilan päiväkodin tiloissa. Elokuussa palkattiin Joustavan Perusopetuksen (JOPO) nuoriso-ohjaaja pohjois- Tuusulan ryhmään Jokelassa. Kesäleirit järjestettiin Metsäpirtillä suunnitelman mukaisina. Tekninen toimi Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyksen tarkistaminen eteni ehdotusvaiheeseen suunnitellussa aikataulussa. Kunnallistekniikan suunnitteluohjeisto saatiin valmiiksi ja otettiin koekäyttöön ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Kunnallistekniikan urakkatarjouspyyntöasiakirjoja ryhdyttiin päivittämään vastaamaan enemmän RT-kortin mallia. Samalla tarkistellaan vaihtoehtoisia tarjouspyyntömenettelyjä ja laadun voimakkaampaa mukaan ottamista tarjouspyyntömenettelyssä. Ympäristöteknisissä palveluissa aurattiin katuja alkuvuonna keskimäärin 30 aurauskierrosta (25 on vuotuinen keskiarvo). Hiekanpoistotyöt tehtiin pääosin huhtikuun loppuun mennessä. Asfalttiteiden paikkaustyöt jatkuvat yhä kun uusia kohteita ilmaantuu ympäri vuoden. Sorateiden kevätkunnostus saatiin valmiiksi. Tilakeskuksessa rakennusten uudet arvot ja korjausvelka lasketettiin. Koulujen ja päiväkotien kunnossapidon PTS:n tekeminen käynnistettiin. Sosiaali- ja terveysasemahankkeen hankesuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Teknisessä toimessa v alkanutta palvelutasomääritys-projektia jatkettiin budjettivastaavien, johtoryhmän ja kaksi kertaa teknisen lautakunnan kanssa. 2. Toimintaympäristö Kevään aikana laadituissa Suomen kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia näkymiä kansantalouden kehityksestä lähivuosina. Euroalueen ongelmat jatkuvat ja ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. Ennakkotietojen mukaan kunnallisverojen maksuunpantu määrä koko maan osalta jää alhaisemmaksi kuin aiemmin on ennakoitu. Maksuunpannun kunnallisveron määräksi on ennakoitu miljoonaa euroa eli 4,8 % korkeammaksi kuin vuonna Aiemmin on ennustettu määrän olevan noin miljoonaa euroa. (Kuntataloustiedote 2/2012 kesäkuu, Kuntaliitto) Valtionvarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräiseksi kasvuksi on noin kahden prosentin luokkaa. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 2,8 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,3 %. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Vuonna 2012

8 5/71 työttömyyden arvioidaan olevan noin 8 %, mikä tarkoittaa noin työtöntä (Kuntatalous 1/12, huhtikuu, Kuntaliitto). Tuusulassa oli työttömiä elokuussa 4,9 %. Mikä tarkoitti 940 työnhakijaa, joista 101 oli alle 25-vuotiaita ja 241 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 180 kappaletta. (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) Tuusulan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa tilastokeskuksen mukaan henkilöä (v.2011: ). Väkiluku on ennakkotietojen mukaan (+98 vuonna 2012). Väestönkasvu on tänä vuonna ollut pienempää kuin yhtenäkään aiempana vuonna vuodesta 1996 alkaneella seurantajaksolla. 3. Henkilöstö Henkilöstöpalvelut organisoitiin vuoden alusta siten, että henkilöstöpalveluiden kokonaisuus mukaan lukien yhteistoiminta keskitettiin samaan Henkilöstöpalvelut yksikköön. Samanaikaisesti konsernipalveluiden henkilöstöjohto vaihtui. Keväällä on yhdessä toimialojen johdon kanssa käynnistetty henkilöstöpalveluiden uudelleen organisoinnin suunnittelu tavoitteena henkilöstöprosessien asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Kevään aikana valmisteltiin ja sovittiin Tuusulan lääkäreiden uudesta palkkamallista, jossa määriteltiin paikallisesti lääkäreiden tehtävien vaativuuksiin perustuvat palkkaportaat sekä muiden lisien maksuperusteita. Samalla tarkistettiin sairaanhoitajien palkkahinnoittelu. Esimieskoulutuksien osalta johtamisen erikoisammattitutkinnon seitsemättä ohjelmaa valmisteltiin niin, että se käynnistyy toukokuussa Keväällä valmisteltiin myös sosiaali- ja terveystoimialalla sekä teknisellä toimialalla loppuvuonna käynnistyviä esimieskoulutusohjelmia, jotka integroidaan kunnan yhteisiin tavoitteisiin esimiestyön sisällöstä ja vaatimuksista. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli elokuun loppuun mennessä kertynyt 9,44 kalenteripäivää. Vastaavana aikana edellisenä vuonna sairauspoissaoloja oli 8,5 ja vuonna ,9 kalenteripäivää. 1-3 päivän sairauspoissaoloja oli 15,8 % kokonaismäärästä. Lyhyissä sairauspoissaoloissa tulosaluekohtaiset erot olivat melko suuria. Pitkillä, yli 60 päivää kestäneillä sairauslomilla oli 48 henkilöä. Sairauspoissaolojen osalta kehittämistoimia tullaan suuntaamaan jatkossa enemmän varhaiseen tunnistamiseen, jolta osin on valmisteltu uudet Tuusulan ohjeet, jotka liittyvät osin muuttuneen lainsäädäntöön vaatimuksiin työkyvyn seurannasta ja tukemisesta. 4. Talouden toteutuminen Tuusulan Kunnan helmikuun talousseurannan ja ennusteen yhteydessä toimialat toivat esille vajaan neljän miljoonan euron ylitystarpeen vuoden 2012 talousarvioon nähden. Näiden ennusteiden pohjalta laadittiin sopeuttamisohjelma ehkäisemään talousarvioylityksiä. Investointeja siirretään sopeuttamistoimien vuoksi 1,5 milj. euron edestä seuraaville vuosille. Sopeuttamisohjelma käsiteltiin kunnanhallituksessa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimialat ovat tämän jälkeen jatkaneet sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta toimintamenojen kasvua ei ole pystytty katkaisemaan. Korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 32 miljoonaa, joka oli jakautunut kolmeen eri lainaan (Kuntarahoitus 20 milj, Aktia Pankki 11 milj ja tytäryhtiöltä 1 milj). Lainat ovat lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaavana ajankoh-

9 6/71 tana 2011 oli 23,4 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä ,2 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä on kasvanut 8,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 5. Ennuste vuositasolla Menokehityksen kasvu on ollut voimakasta, mikä aiheuttaa talousarvioon ylityspaineita. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,4 % vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan noin 3,8 % edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot eivät tämänhetkisen ennusteen mukaan tule kehittymään talousarvion mukaisesti Tuusulan verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 0,5 % vuoteen 2011 nähden. Elokuun verotuloarvion mukaan kunnan verotulot tulevat olemaan noin 148 miljoonaa mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa Valtionosuudet toteutuvat hieman talousarviossa esitettyä paremmin. Vuosikate tulee jäämään oleellisesti aikaisempien vuosien vuosikatteesta. Tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä noin -3,4 miljoonaa kun talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan kaksimiljoonaa euroa positiivinen. Investointien ennustetaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Yleisjohto- ja konsernipalvelut tulee sopeuttamisohjelman mukaisesti säästämään henkilöstömenoissa 0,5 %, noin euroa, lukuun ottamatta Talous ja tietohallinnon tulosaluetta, jossa henkilöstömenojen ylitys on noin euroa. Tämä johtuu määräaikaisen turvallisuussuunnittelijan lisäyksestä yhden turvallisuussuunnittelijan siirryttyä osa-aikaeläkkeelle. Muissa toiminnoissa Yleisjohto ja konsernipalvelut säästää toimintamenoista yhteensä euroa. Talousarvion 2012 laadintavaiheessa ei ollut tietoa v.2012 ja v.2011 takautuvasti maksuun lankeavista käyttömenoista, yhteensä euroa. Lisäksi turvallisuusjärjestelmien ylläpitokustannukset ylittävät talousarvion euroa. Seudullinen ympäristökeskus säästää talousarvion toimintamenoista euroa, mutta myös tuloarvio alittuu euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 3,7 milj. euron ylitysuhka (+ ylitys/ alitus). sosiaalipalvelut euroa, perusteluna ovat lastensuojelun tukitoimien ja sijaishuollon menojen, toimeentulotuen sekä mielenterveysasumispalvelun käyttö on ollut suurempi kuin talousarviossa saatu määräraha. Lastensuojelussa ylitys on euroa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa euroa ja toimeentulotuessa terveyspalvelut euroa, perusteluna ovat vastaanottotoiminnan pilotointi ja siihen liittyvä paikallinen lääkäreiden ja hoitajien palkkaratkaisu ja ostopalveluissa yksityisten lääkäri- ja HUSlabin palvelujen ylittyminen. ensihoidon heinäkuun toteuman perusteella euroa. koti- ja laitoshoito euroa, käyttö on ollut suurempaa kuin talousarviossa varatut määrärahat Avopalvelut vammaispalvelut euroa, vammaispalvelulain mukaiset palvelut kehitysvammaisten asumispalvelut euroa. Laitospalvelut terveyskeskussairaala , henkilöstökulujen ylittyminen. Sijaisiin ja tilapäisiin työntekijöihin varattu määräraha ylittynee terveyskeskussairaalassa ja Tuuskodossa euroa. Erilliskorvaukset

10 7/71 ylittyvät terveyskeskussairaalan osalta n ja Tuuskodossa euroa. Tuloarviot ylittyvät: sosiaalipalveluissa euroa lastensuojelun korvaukset ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja perustoimeentulotuen valtionosuus euroa Tuloarvio alittuu: terveyspalveluissa euroa. Kunnanhallitus päätti Sosiaali- ja terveystoimialan sopeuttamistoimiksi seuraavat: henkilöstökuluista euroa alkuvuonna täyttämättä olleista tehtävistä terveyspalvelut: euroa (ostopalvelut, lomarahan vaihdot, virkavapaat, aineet ja tarvikkeet). Ehtona oli, että kuntalaisten terveyteen liittyviä vaikutuksia ei saa olla. - lautakunnan koulutuksesta euroa. Yhteensä sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan euron säästöä. Sosiaali- ja terveystoimialan sopeutumistoimet toteutuivat seuraavasti: henkilöstökuluja säästyi alkuvuodesta terveyspalveluiden henkilöstökuluissa syntyi säästöä alkuvuonna. Lomarahoja vaihdettiin vapaiksi, vakanssien täyttämistä pitkitettiin, palkattomia virkavapaita suosittiin ja ostopalvelun käyttöä vähennettiin. Vastaanoton pilottimalli järjestelyineen (tilojen saneeraus lääkärien ja hoitajien paikallinen sopimus) kasvatti kuluja ja odotusaika hoitoon piteni. Tulosalueella on ylitysuhka, joten tavoite ei toteudu vuositasolla. lautakunnan koulutuksesta supistaminen toteutuu. Kasvatus- ja sivistystoimen talousarviomenojen ylitysuhka on n. 0,9 miljoonaa euroa. - Harkinnanvarainen hankerahoitus euroa ei sisälly talousarvion menoihin eikä tuloihin. Tämän lisäksi kasvun ja oppimisen tulosalueen ylitys on euroa, mikä koostuu seuraavista eristä - koulukuljetukset euroa - avustukset euroa - henkilöstökulut euroa mikä sisältää avustajat/ip-ohjaajat, Kalliomaan erityisluokan, valmistavan opetuksen ryhmän ja lastenhoitajat/kevät Muilla tulosalueilla sopeutetaan menoja yht euroa, mistä + kulttuuripalvelut euroa + liikuntapalvelut euroa + nuorisopalvelut euroa + kehittämis- ja hallintoyksikkö euroa. Lisäksi liikuntapalveluiden tulojen ennustetaan ylittyvän eurolla. Kasvatus- ja sivistystoimen sopeuttamisohjelma vuodelle 2012 on miljoona euroa. Tästä summasta kasvun ja oppimisen palveluiden osuus on euroa, kulttuuripalveluiden euroa, liikuntapalveluiden euroa, nuorisopalveluiden euroa ja hallinnon euroa. Liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä kehittämisen ja hallinnon osalta sopeutusohjelman arvioidaan toteutuvan ( euroa). Nuorisolautakunnan päätöksen mukaisesti nuorisotoimen kulujen sopeuttamiset tehdään nuorisotilojen aukeamisajankohdan myöhentämisellä syyskuussa. Kulttuuripalveluissa säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet henki-

11 8/71 löstömenoihin. Mm. kahta vapautunutta vakanssia ei ole täytetty (osastonjohtaja, kirjastovirkailija). Lisäksi henkilökunnasta kaksi henkilöä jäi syyskuun alussa palkattomalle vapaalle. Kulttuuripalveluiden säästötoimenpiteiden toteutuminen on kokonaisuudessaan epävarmaa. Varhaiskasvatuspalveluissa ryhdyttiin talousarvion tasapainottamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin: Vuodenvaihteessa otetun kahdeksan tilapäisen työntekijän työsuhteet lopetettiin kesäkuussa. Lapsimäärä väheni siinä määrin, että kolmesta väliaikaisissa tiloissa olevasta ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä voitiin luopua. Jokelassa muutettiin yksi ryhmäperhepäivähoitokoti päiväkodin yhteydessä toimivaksi perhepäivähoidon varahoitokodiksi. Kaksi päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin organisoimalla ja yhdistelemällä päivähoidon esimiestyötä. Päivähoidon ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien työtehtäviä järjestelemällä voitiin avustajien määrää vähentää yhdeksällä. Edellä mainittujen sopeuttamistoimenpiteiden lasketaan vähentävän tulosyksikön henkilöstökulujen ylitysuhkaa niin, että sen arvioidaan olevan n euroa. Opetuksen henkilöstökulujen n euron ylitysuhka syntyy valmistavan opetuksen (aineenopettaja sekä avustaja) ja Kalliomaan koulun erityisluokan henkilöstöstä (erityisluokanopettaja ja avustaja). Lisäksi kouluille ja iltapäiväkerhoihin on jouduttu palkkaamaan lisää avustajia. Kouluilla avustajatarpeen kasvu on johtunut kuntaan muuttaneista uusista oppilaista. Iltapäiväkerhossa avustajatarpeen lisäys on johtunut valtuuston linjauksesta, jonka mukaan jokaiselle 1. luokan oppilaalle tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulutuksiin hakeutumista on rajoitettu ja pyritty sitä kautta saamaan säästöä yhteensä n euroa. Opetuksen tulosyksikössä kaksi kouluista ei päässyt mukaan Comenius -hankkeisiin. Kunta hyväksyttiin mukaan Comenius Regio - hankkeeseen Cellen piirikunnan kanssa, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen vaihdoimme vuoden 2012 yhteistyöpalaverin Suomeen, jolloin matkustuskustannukset jäivät toteutumatta. Yhteensä haettiin säästöä n euroa, joka toteutui. Opetuksen tuntikehys pieneni yläkoulun oppilasmäärän vähenemisen myötä. Kyseinen n euron säästö toteutuu syksyn aikana. Joustavan perusopetuksen aloittaminen sekä valmistava opetus ja Kalliomaan erityisopetus pitävät tuntikehyksen kuitenkin edellisen lukuvuoden tasolla. Tulosalueen esimiesten kehittämispäivää ei järjestetty keväällä Säästö n euroa. Teknisen toimen budjetin ylitysuhka on euroa kuluvana vuonna. Ylityskohteet koskevat samoja toimintoja kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, jolloin ylitys oli yhteensä euroa. Kuluvan vuoden uusi menoerä on kosteus- ja homevauriokorjaukset, arviona euroa. Teiden kunnossapidon arvioidaan ylittyvän euroa ja kiinteistönhoidon euroa. Jätehuollon arvellaan alittuvan euroa. Näiden muutosten yhteisvaikutus on euron menoylitys talousarvioon nähden. Teknisen toimen tuottojen ennustetaan alittuvan eurolla. Tilakeskuksen tuotot alittuvat euroa johtuen virheellisestä budjetoinnista. Vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksuja korottamalla lähtien vesihuoltolaitoksen tuotot kasvavat arviolta noin euroa. Ympäristöteknisten palveluiden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin eurolla, ja joukkoliikenteen tulosalueen tuottojen eurolla. Teknisen toimen sopeuttamisohjelman mukaan tavoitteena oli 0,5 %:n säästämi-

12 9/71 nen henkilöstömenoissa, toteutumassa on 1,13 % eli Teknisessä toimessa merkittävimmät säästökohteet ovat olleet auki olleiden virkojen/tehtävien täyttämisen siirtäminen seuraavasti: - energia-asiantuntija 8 kk yht. noin sivukuluineen - tiemestari 4 kk ja puutarhuri 1 kk yht. noin sivukuluineen - asentaja 3 kk yht. noin sivukuluineen, yhteensä Kaikkiaan henkilöstömenosäästöt elokuun tilanteen perusteella ovat , josta edellä mainittujen säästöjen lisäksi loput koostuvat lyhyistä vuorotteluvapaan ja palkattoman vapaan jaksoista.

13 10/71 Määrärahamuutokset v.2012: 1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Yleisjohto- ja konsernipalvelut 110 Kunnanviraston johto menovähennys Henkilöstö- ja tukipalvelut menovähennys Hallinto menovähennys Keski-Uudenmaan ympäristökeskus menovähennys tulovähennys Talous ja tietohallinto menolisäys Maaseutuelinkeinopalvelut menovähennys Kuntakehitys menovähennys maanmyyntitulot tulolisäys Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Sosiaali- ja terveystoimi 230 Sosiaalipalvelut menolisäys tulolisäys Terveyspalvelut menolisäys tulovähennys Erikoissairaanhoito menolisäys Koti- ja laitoshoidon palvelut menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Kasvatus- ja sivistystoimialan esitys 401 Kasvun ja oppimisen palvelut tulolisäys menolisäys Kulttuuripalvelut menovähennys Liikuntapalvelut menovähennys tulolisäys Nuorisopalvelut menovähennys Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tekninen toimi 550 Tilakeskus tulovähennys menolisäys Ympäristötekniset palvelut menolisäys tulolisäys Vesihuoltolaitos tulolisäys Joukkoliikenne tulolisäys Tekninen toimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Käyttötalousosa yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Verotulot tulovähennys Valtionosuudet tulolisäys Rahoituskulut menolisäys Tuloslaskelmaosa yhteensä

14 11/71 3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -) Rakennukset Kunnanhallitus - Kellokoskitalon suunnittelu menovähennys Tuusula/Keravan paloaseman hankesuunnitelma menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi - Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt menovähennys Perhetukikeskuksen rakentaminen menolisäys Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankintaprojekti menolisäys Kasvatus- ja sivistystoimi - Klemetskogin koulun alapohja menovähennys Vaunukankaan koulun laajennus menovähennys Hyrylän koulukeskus menovähennys Ruukin koulun ikkunat menovähennys Jokelan koulukeskuksen ikkunat menovähennys Yläasteen koulujen hitsausjärj. parantaminen menovähennys Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaihto menovähennys Tekninen toimi - Anttilan alueen rakennukset menovähennys Lepolan koulun peruskorj.+ päiväkoti menolisäys Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys menolisäys Rak. 19, ATK-yksikön tilat menolisäys Hyrylän koulukeskus, purunpoisto menolisäys Aarteiden talon keittiö menolisäys Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet menovähennykset Koneet ja kalusto menolisäys Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet Investointiosa yhteensä

15 12/71 Tuusulan kunta yhteensä Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% Myyntituotot ,5 % ,1 % ,9 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % Vuokratulot ,8 % ,0 % ,0 % ,9 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,3 % ,5 % ,3 % ,3 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,3 % ,6 % ,2 % ilman myyntivoittoja ,6 % ,4 % ,9 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Henkilösivukulut ,1 % ,2 % ,9 % ,9 % Henkilöstökorvaukset ,9 % ,7 % ,9 % 894-3,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,5 % ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Avustukset ,5 % ,8 % ,9 % ,6 % Vuokrat ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % ,4 % ,2 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,6 % ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,8 % ,4 % ,8 % Verotulot ,2 % ,8 % ,4 % ,7 % Valtionosuudet ,6 % ,3 % ,9 % ,7 % Verorahoitus yhteensä ,4 % ,2 % ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ,6 % ,6 % ,0 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 43 12,7 % ,3 % ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % ,9 % ,5 % Poistot ,0 % ,5 % ,0 % ,6 % Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,1 %

16 13/71 RAHOITUSLASKELMA Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n MTA budjetti TP / TP /ennuste ennuste 2012 Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,1 % ,4 % Vuosikate % % ,3 % ,2 % Tulorahoituksen korjauserät % % ,0 % ,4 % TULORAHOITUS % % ,6 % ,0 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % % 0,0 % 25 2,1 % Rahoitusosuudet % % ,3 % ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot % % ,2 % ,8 % INVESTOINNIT % % ,5 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA % % INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset ,3 % Ottolainauksen muutokset % % ,3 % RAHOITUSTOIMINNAN % % KASSAVIRTA Korolliset lainat kauden lopussa

17 14/71 TOIMINTATUOTOT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% 11 11,8 % 54 45,5 % Kunnanviraston johto ,8 % ,1 % ,7 % ,4 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,0 % ,2 % ,3 % ,4 % Hallinto ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,3 % ,1 % Talous ja tietohallinto ,0 % ,8 % ,5 % ,8 % Kuntakehitys ,9 % ,2 % 17 21,3 % 16 20,3 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuvonta ,6 % 78 3,9 % ,8 % ,1 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,0 % ,6 % ,4 % ,5 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,3 % ,6 % ,5 % Terveyspalvelut ,9 % ,2 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,2 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,0 % ,5 % 2 0 8,2 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,6 % ,2 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,2 % ,8 % ,2 % ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,8 % ,6 % ,6 % ,2 % Kulttuuripalvelut ,0 % ,1 % ,6 % ,8 % Liikuntapalvelut ,8 % 854 3,9 % 30 59,3 % 33 67,1 % Nuorisopalvelut ,1 % 48 4,3 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,2 % ,5 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,5 % ,0 % ,1 % ,2 % Rakennusvalvonta ,9 % ,6 % 2 20,8 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,9 % Tilakeskus ,7 % ,2 % ,7 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,0 % ,8 % ,0 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,6 % ,0 % 24 Hallintopalvelut ,0 % 6 Joukkoliikenne ,7 % ,0 % ,8 % ,1 % TEKNINEN TOIMI ,7 % ,3 % ,3 % ,5 % Myyntivoitot ,3 % ,3 % ,0 % ,3 % YHTEENSÄ ,6 % ,2 %

18 15/71 TOIMINTAKULUT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,6 % Kunnanviraston johto ,7 % ,7 % ,3 % ,5 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,8 % ,3 % ,4 % ,0 % Hallinto ,8 % ,5 % ,7 % ,5 % Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,2 % ,2 % Talous ja tietohallinto ,9 % ,8 % ,6 % ,3 % Kuntakehitys ,5 % ,3 % ,6 % ,6 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuv.palv ,4 % ,5 % ,1 % ,4 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,3 % ,8 % ,8 % ,6 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % Terveyspalvelut ,3 % ,9 % ,0 % ,9 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,6 % ,1 % ,7 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,6 % ,6 % ,7 % ,3 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,0 % ,6 % ,0 % ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,1 % ,4 % ,4 % ,7 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,4 % ,7 % ,2 % ,7 % Kulttuuripalvelut ,3 % ,5 % ,6 % ,9 % Liikuntapalvelut ,8 % ,7 % ,4 % ,8 % Nuorisopalvelut ,3 % ,4 % ,3 % ,4 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,4 % ,3 % ,4 % ,8 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,1 % ,6 % ,5 % ,1 % Rakennusvalvonta ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,6 % ,5 % Tilakeskus ,3 % ,6 % ,1 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,6 % ,5 % ,2 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,0 % ,7 % ,7 % ,9 % Hallintopalvelut ,0 % ,2 % ,1 % ,2 % Joukkoliikenne ,0 % ,3 % ,8 % ,9 % TEKNINEN TOIMI ,1 % ,3 % Maa-al. puhdistuskulut ,9 % ,6 % YHTEENSÄ ,4 % ,4 %

19 16/71 VERO-JA MUU RAHOITUS Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n budjetti TP / TP /ennuste ennuste Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,4 % Kunnallisvero ,2 % ,2 % ,8 % ,4 % Yhteisövero ,0 % ,1 % 166 2,6 % 10 0,2 % Kiinteistövero ,0 % ,3 % Koiravero ,2 % ,8 % VEROTULOT ,4 % ,7 % ,7 % ,5 % Peruspalvelujen valtionosuus ,4 % ,8 % ,7 % Verotulotasaus ,4 % ,4 % ,7 % Opetus ja kulttuuri muut ,2 % ,6 % ,6 % ,3 % VALTIONOSUUDET ,9 % ,7 % ,4 % ,2 % VERORAHOITUS YHT ,1 % ,0 % ,9 % ,5 % Korkotuotot ,0 % ,9 % 38 11,0 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,6 % ,4 % Korkokulut ,4 % ,9 % Muut rahoituskulut ,7 % ,3 % RAHOITUSTUOT. JA -KUL ,1 % ,9 %

20 17/71 Osavuosikatsaus II/2012 INVESTOINNIT Tammi-elokuu 2012 Rakennukset Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2012 Proj.alusta Ero Kunnanhallitus -92 Mikkolan koulun astianpesuos. pe Kellokoskitalon suunnittelu Rakennusten purkaminen, Anttila, Fu Eläinlääkäritilan + edunvalvonnan IV Tuusula/Kerava paloasem. hankesuu Sosiaali- ja terveystoimi -29 Etelä-Tuusulan SOTEN tilat, hankes Jokelan sos-j a terv.aseman laaj. Han Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankin tuotot HYPA- hankintaprojekti -49 Toimintakeskus Kettunen, muutostyö Päivystyksen saneeraus ja peruskorja Et-Tuusulan kotihoitoyksikön ilmastoi Perhetukikeskuksen rakentaminen Kasvatus- ja sivistystoimi Riihikallion päiväkoti ja perhekeskus, Etelä-Tuusulan lukion tilojen hankesu Klemetskogin koulun alapohja Ruotsinkylän koulun perusk irtaimisto Vaunukankaan koulun laajennus Ruukin koulun laajenn. Suunnittelu Hyrylän koulukeskus Ruukin koulun ikkunat Jokelan koulukeskuksen ikkunat Työturv. Vaatimat muutostyöt Tekn. t Yläasteen koulujen hitsausjärj. Paran Urheilukeskuksen jäähallin peruspar Riihikallion nuorisotilan irtaimisto Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilma Tekninen toimi -62 Kunnantalon tilankäyt. tehostamin Anttilan alueen rakennukset Lepolan koulu peruskorj. + päiväk Tuuskodon hoivpaikkojen lisäys Rak 19, ATK-yksikön tilat Hyrylän koulukeskus, purunpoisto Aarteiden talon keittiö Rakennukset yhteensä Tulot Menot

Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu valtuusto 11.6.2012 Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu Sähköinen resepti eli eresepti otettiin käyttöön porrasteisesti Tuusulan terveysasemilla huhtikuun aikana. Osavuosikatsaus 1/2012 Tammi-huhtikuu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2013 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2013 Tammi-elokuu valtuusto 14.10.2013 Osavuosikatsaus 2/2013 Tammi-elokuu Tuusulalaisille kehitysvammaisille henkilöille työ-, päivätoiminta- ja avotyötoimintapalveluja järjestävä toimintakeskus Kettunen otti 29.7.2013

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu valtuusto 13.10.2014 Osavuosikatsaus 2/2014 Tammi-elokuu Rykmentinpuisto: Tulevaisuuden asuinalue Rykmentinpuiston viimeisimmät suunnitelmat saivat verkkokyselyyn vastanneilta hyvän kokonaisarvosanan.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu

valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu valtuusto 10.10.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu Tuusulan kouluissa aloitettiin syyslukukausi 10.8.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Tuusula

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot