Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu"

Transkriptio

1 valtuusto Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana.

2 Osavuosikatsaus 2/2012 Sivu 1. Toimialakatsaus 1 Yleisjohto- ja konsernipalvelut 1 Sosiaali- ja terveystoimi 2 Kasvatus- ja sivistystoimi 3 Tekninen toimi 4 2. Toimintaympäristö 4 3. Henkilöstö 5 4. Talouden toteutuminen 5 5. Ennuste vuositasolla 6 Talouslaskelmat 10 Määrärahamuutosesitys 10 Tuloslaskelma 12 Rahoituslaskelma 13 Toimintatuotot tulosalueittain 14 Toimintakulut tulosalueittain 15 Vero ja muu rahoitus 16 Investoinnit hankkeittain Henkilöstömäärä Tavoiteseuranta 20 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen 23 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta 24 Tunnuslukuja ja tilastoja 28 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 42 Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus 45 Tuusulan Kansanopiston Oy 46 Kiinteistö Oy Haukkamäki 47 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 48 Kellokosken Jäähalli Oy 49 Tuusulan Jäähalli Oy 50 Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo 51 Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 52 Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 Tuusulan Tekonurmi Oy 54 Jokelan Tekonurmi Oy 55

3 LIITTEET Seudulliset palveluyksiköt 56 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 57 Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 63 Seudullinen talouspalvelukeskus 65 Hankintapalvelukeskus 70

4 1/71 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin ministeri Virkkuselle Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekierroksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa Lausunto selvityksestä pyydettiin Kunnanjohtaja veti lausunnon valmistellutta työryhmää. Tuusulan kunta linjasi kantansa antamassaan lausunnossa. Tuusula on vahva peruskunta, joka pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä. Kesäkuussa solmittiin MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä. Helsingin seudun yhteistyötä halutaan tiivistää erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Useat Tuusulan kunnan viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat Tuusulassa pidettyyn Uusimaa 2012 valmiusharjoitukseen. Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta. Samalla toiminnoissa tapahtui useita henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa ja talven aikana. Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti helmikuun puolivälissä ja palvelussuhdepäällikön virassa aloitti Maarit Martelin. Helmikuusta alkaen henkilöstöjohtajan johdolla valmisteltiin uuden henkilöstöpalvelut yksikön ja yleisemminkin henkilöstöasioiden tavoitteita, toimintamalleja, prosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnittelua on uudistettu taloussuunnittelua varten ja henkilöstön kehittämisen ryhmä on aloittanut työnsä osaamisen johtamisen toimintamallin ja sisältöjen määrittelemiseksi. Presidentinvaali toimitettiin ja Ennakkoäänestys oli ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierroksella 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui lakisääteisten lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristönsuojelumääräysten ja seudullisen ympäristöpolitiikan jatkovalmisteluun. Lisäksi ympäristökeskus valmistautui Nurmijärven kunnan liittymiseen palveluun vuoden 2013 alusta alkaen laatimalla liittymisestä erillisselvityksen. Ympäristövalvontaan tuli elokuun loppuun mennessä 62 vesihuoltolain mukaista vapautushakemusta, joista ympäristölautakunta käsitteli 18. Uusi talousjohtaja Susanna Taipale- Vuorinen aloitti viranhoidon Talouden seurantaa tehostettiin ottamalla toimialojen kuukausiennusteet keskitettyyn ohjaukseen. Strategiasuunnittelussa ryhdyttiin valmistelemaan tulevan valtuustokauden strategiaprosessia.

5 2/71 Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteutus aloitettiin kesäkuussa. Päivitetty palomuuripalvelu otettiin käyttöön elokuussa, mikä mahdollistaa hallinto- ja opetusverkon runkoyhteyksien yhdistämisen loppuvuoden 2012 aikana. Kaikkiin uusiin työasemiin asennettiin Windows 7-käyttöjärjestelmä kesän aikana. Uuden puhelinjärjestelmän käytön laajentamista jatkettiin siten, että myös sairaanhoitajien puhelinpalvelut siirrettiin uuteen järjestelmään. Tuusulan liittymisestä Kuntien Tiera Oy:öön päätettiin kunnanhallituksessa. Seudullinen talouspalvelukeskus valmisteli yhdessä yhteistyökuntien kanssa laskutusliittymiä ja myyntireskontraliittymiä kuluttajan e-laskujen lähettämistä varten. Maataloushallinnon uudistus lähenee ja yhteistoiminta-alueen kuntien henkilöstö kokoontui useita kertoja ja selvitteli käytännön toimenpiteitä, jotka tulee hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Selvittelyn alla oli mm. henkilöstön sijoittuminen toimipisteisiin. Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Maakuntakaava on ehdotusvaiheessa, ja Kuuma-kuntien kehityskuva on valmisteilla Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona. Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemallien vaikutusten arviointi on meneillään, Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin ja asuntotuotannon kannalta merkittävät asemakaavat Jokelan Peltokaareen, Stenbackaan ja uuteen paloasemaan tulivat lainvoimaisiksi. Kaavoituksen toimeksiantojen puitesopimus kilpailutettiin. Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri tasoilla. Kertomusajanjaksolla käytiin useita erilaisia maankäyttöön, sopimuksiin ja hankintoihin liittyviä neuvotteluja. Kaavoituksessa toteutettiin henkilöstön uudelleen organisointia ja uusia henkilöitä rekrytoitiin. Sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kasvu hidastui. Lapsia oli avohuollon asiakkaina elokuun lopulla saman verran kuin edellisvuonna, vielä huhtikuussa asiakkaita oli 9 % edellisvuotta enemmän. Sijaishuollon hoitovuorokausia kertyi elokuun loppuun mennessä 0,4 % enemmän kuin edellisvuonna, alkuvuoden kasvu oli vielä 8 %. Kuukausittain toimeentulotukea saavia talouksia oli keskimäärin 5 % eli 20 enemmän kuin viime vuonna. Vastaanottopalveluissa työpari- ja tiimimallit otettiin käyttöön toukokuussa väestövastuumallin sijaan. Neljä uutta sairaanhoitajaa aloitti työnsä huhtikuussa. Muutoksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli, jonka avulla parannetaan yhteydensaantia ja nopeutetaan hoitoon pääsyä muuttamalla työnjakoa ja työtapoja. Vastaanoton tiloja saneerattiin vastaamaan myöhemmän uuden toimintamallin tarpeeseen. Lääkärien ja hoitajien paikallinen palkkaratkaisu otettiin käyttöön toukokuussa. Suunterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys kilpailutettiin. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) liittymisen toimenpiteet valmistuivat ja kunta liittyi suunnitellusti sähköisen reseptin käyttäjäksi. Käyttöönotto sujui suunnitellun mukaisesti. Toimialan palvelujen tuotteistaminen käynnistyi aihealan koulutuksella. Tulos-

6 3/71 alueittaiset tuotteistuskohteet pilotoidaan valmistelevissa työryhmissä. Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui toukokuussa, mikä mahdollisti myös perhekuntoutustoiminnan käynnistymisen uutena toimintana heinäkuussa. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus ja laajennushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin elokuussa. Hyvinvointipalvelukeskuksen hankintaprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyn mukaisella tavalla. Kunnanhallitus käsitteli osallistumishakemuksen , HYPAn kilpailuttamisen ja hankintapäätöksen Kasvatus- ja sivistystoimi Toimialan tukipalveluista on laadittu prosessikartta, jonka avulla ohjataan ja johdetaan kehittämistyötä tulosalueella. Kehittämis- ja hallintoyksikkö on organisoinut työsuojelun kehittämistä toimialalla ml. työsuojelukansioiden laatimisen. Esiopetukseen ilmoittautuminen suoritettiin sekä koulujen että päiväkotien ryhmiin sähköisen palvelun kautta. Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa. Lukuvuoden alettua kaikki päiväkodin ryhmät ovat toiminnassa ja koulussa toimii 7 opetusryhmää. Valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toimintansa Hyökkälän koulussa. Kellokosken sairaalassa aloitti uusi vaikeahoitoisten nuorten osasto, jota varten tuli perustaa Kalliomaan kouluun uusi erityisopetuksen ryhmä. Hankerahoituksen myötä palkattiin laatukoordinaattori. Avustavan henkilökunnan ja iltapäiväkerhon ohjaajien määrää jouduttiin lisäämään. Valtuuston linjauksen mukaan kaikille 1. luokan oppilaille tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksen menoissa haasteena ovat koulukuljetukseen varattujen määrärahojen riittävyys ja valmistavan opetuksen sekä Kalliomaan koulun erityisopetuksen uudet ryhmät. Ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa koulukuljetusten osalta sekä n euroa henkilöstökulujen osalta. Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa. Tuusulan lukion viestintäpalvelut kilpailutettiin. Kansalaisopiston kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsityökoulu Tuusulan Helmen kanssa skidiviikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa iholle taide- ja muotoilukasvatushanketta. Opisto järjesti huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, johon tutustui yli 500 kävijää. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtosääntö päivitettiin alkaen. Vuodenvaihteessa tuli oikeus päivähoitopaikkaan noin 60 alle 3-vuotiaalle lapselle. Uusien ryhmien perustamiseen ei vuoden 2012 talousarviossa ole määrärahavarausta. Kesän aikana lapsimäärä väheni ja tilapäisesti perustetut hoitopaikat voitiin lakkauttaa. Hoidon tukien osalta määrärahojen ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa. Kulttuuripalveluissa on panostettu lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin on osallistunut lasta ja nuorta. Lasten kulttuurin päätapahtumana oli kevään Skidiviikko. Näyttelytoiminnassa pääpaino on ollut Halosenniemen kesänäyttelyn ja Olympiakasarmin laajan kesänäyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjaston kokonaislainauksen kasvuun tähtäävä aineiston esillepanoprojekti on jatkunut kesän aikana. Lisäksi pääkirjastossa järjestettiin asiakaskysely, jolla haluttiin kartoittaa

7 4/71 asiakkaiden toiveita kirjaston tarjoamista palveluista. Kesäuimakouluissa kävi yhteensä 322 lasta 40 ryhmässä. Elokuussa järjestettiin liikuntavaunu kiertue eri puolilla Tuusulaa. Liikuntapalvelut osallistui Jokelan skeittiparkin toteutukseen, joka valmistui elokuussa. Koulujen lähiliikuntapaikkaprojektin toteutus aloitettiin ja kentät Paijalan kouluun, Ruukin kouluun ja Hyrylän koulukeskukseen valmistuvat syyskuussa. Uimahallin avoin liikuntapäivä järjestettiin elokuussa yhdessä kansalaisopiston kanssa. Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa tammikuussa Mattilan päiväkodin tiloissa. Elokuussa palkattiin Joustavan Perusopetuksen (JOPO) nuoriso-ohjaaja pohjois- Tuusulan ryhmään Jokelassa. Kesäleirit järjestettiin Metsäpirtillä suunnitelman mukaisina. Tekninen toimi Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyksen tarkistaminen eteni ehdotusvaiheeseen suunnitellussa aikataulussa. Kunnallistekniikan suunnitteluohjeisto saatiin valmiiksi ja otettiin koekäyttöön ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Kunnallistekniikan urakkatarjouspyyntöasiakirjoja ryhdyttiin päivittämään vastaamaan enemmän RT-kortin mallia. Samalla tarkistellaan vaihtoehtoisia tarjouspyyntömenettelyjä ja laadun voimakkaampaa mukaan ottamista tarjouspyyntömenettelyssä. Ympäristöteknisissä palveluissa aurattiin katuja alkuvuonna keskimäärin 30 aurauskierrosta (25 on vuotuinen keskiarvo). Hiekanpoistotyöt tehtiin pääosin huhtikuun loppuun mennessä. Asfalttiteiden paikkaustyöt jatkuvat yhä kun uusia kohteita ilmaantuu ympäri vuoden. Sorateiden kevätkunnostus saatiin valmiiksi. Tilakeskuksessa rakennusten uudet arvot ja korjausvelka lasketettiin. Koulujen ja päiväkotien kunnossapidon PTS:n tekeminen käynnistettiin. Sosiaali- ja terveysasemahankkeen hankesuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Teknisessä toimessa v alkanutta palvelutasomääritys-projektia jatkettiin budjettivastaavien, johtoryhmän ja kaksi kertaa teknisen lautakunnan kanssa. 2. Toimintaympäristö Kevään aikana laadituissa Suomen kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia näkymiä kansantalouden kehityksestä lähivuosina. Euroalueen ongelmat jatkuvat ja ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. Ennakkotietojen mukaan kunnallisverojen maksuunpantu määrä koko maan osalta jää alhaisemmaksi kuin aiemmin on ennakoitu. Maksuunpannun kunnallisveron määräksi on ennakoitu miljoonaa euroa eli 4,8 % korkeammaksi kuin vuonna Aiemmin on ennustettu määrän olevan noin miljoonaa euroa. (Kuntataloustiedote 2/2012 kesäkuu, Kuntaliitto) Valtionvarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräiseksi kasvuksi on noin kahden prosentin luokkaa. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 2,8 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,3 %. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Vuonna 2012

8 5/71 työttömyyden arvioidaan olevan noin 8 %, mikä tarkoittaa noin työtöntä (Kuntatalous 1/12, huhtikuu, Kuntaliitto). Tuusulassa oli työttömiä elokuussa 4,9 %. Mikä tarkoitti 940 työnhakijaa, joista 101 oli alle 25-vuotiaita ja 241 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 180 kappaletta. (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) Tuusulan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa tilastokeskuksen mukaan henkilöä (v.2011: ). Väkiluku on ennakkotietojen mukaan (+98 vuonna 2012). Väestönkasvu on tänä vuonna ollut pienempää kuin yhtenäkään aiempana vuonna vuodesta 1996 alkaneella seurantajaksolla. 3. Henkilöstö Henkilöstöpalvelut organisoitiin vuoden alusta siten, että henkilöstöpalveluiden kokonaisuus mukaan lukien yhteistoiminta keskitettiin samaan Henkilöstöpalvelut yksikköön. Samanaikaisesti konsernipalveluiden henkilöstöjohto vaihtui. Keväällä on yhdessä toimialojen johdon kanssa käynnistetty henkilöstöpalveluiden uudelleen organisoinnin suunnittelu tavoitteena henkilöstöprosessien asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Kevään aikana valmisteltiin ja sovittiin Tuusulan lääkäreiden uudesta palkkamallista, jossa määriteltiin paikallisesti lääkäreiden tehtävien vaativuuksiin perustuvat palkkaportaat sekä muiden lisien maksuperusteita. Samalla tarkistettiin sairaanhoitajien palkkahinnoittelu. Esimieskoulutuksien osalta johtamisen erikoisammattitutkinnon seitsemättä ohjelmaa valmisteltiin niin, että se käynnistyy toukokuussa Keväällä valmisteltiin myös sosiaali- ja terveystoimialalla sekä teknisellä toimialalla loppuvuonna käynnistyviä esimieskoulutusohjelmia, jotka integroidaan kunnan yhteisiin tavoitteisiin esimiestyön sisällöstä ja vaatimuksista. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli elokuun loppuun mennessä kertynyt 9,44 kalenteripäivää. Vastaavana aikana edellisenä vuonna sairauspoissaoloja oli 8,5 ja vuonna ,9 kalenteripäivää. 1-3 päivän sairauspoissaoloja oli 15,8 % kokonaismäärästä. Lyhyissä sairauspoissaoloissa tulosaluekohtaiset erot olivat melko suuria. Pitkillä, yli 60 päivää kestäneillä sairauslomilla oli 48 henkilöä. Sairauspoissaolojen osalta kehittämistoimia tullaan suuntaamaan jatkossa enemmän varhaiseen tunnistamiseen, jolta osin on valmisteltu uudet Tuusulan ohjeet, jotka liittyvät osin muuttuneen lainsäädäntöön vaatimuksiin työkyvyn seurannasta ja tukemisesta. 4. Talouden toteutuminen Tuusulan Kunnan helmikuun talousseurannan ja ennusteen yhteydessä toimialat toivat esille vajaan neljän miljoonan euron ylitystarpeen vuoden 2012 talousarvioon nähden. Näiden ennusteiden pohjalta laadittiin sopeuttamisohjelma ehkäisemään talousarvioylityksiä. Investointeja siirretään sopeuttamistoimien vuoksi 1,5 milj. euron edestä seuraaville vuosille. Sopeuttamisohjelma käsiteltiin kunnanhallituksessa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimialat ovat tämän jälkeen jatkaneet sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta toimintamenojen kasvua ei ole pystytty katkaisemaan. Korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 32 miljoonaa, joka oli jakautunut kolmeen eri lainaan (Kuntarahoitus 20 milj, Aktia Pankki 11 milj ja tytäryhtiöltä 1 milj). Lainat ovat lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaavana ajankoh-

9 6/71 tana 2011 oli 23,4 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä ,2 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä on kasvanut 8,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 5. Ennuste vuositasolla Menokehityksen kasvu on ollut voimakasta, mikä aiheuttaa talousarvioon ylityspaineita. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,4 % vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan noin 3,8 % edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot eivät tämänhetkisen ennusteen mukaan tule kehittymään talousarvion mukaisesti Tuusulan verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 0,5 % vuoteen 2011 nähden. Elokuun verotuloarvion mukaan kunnan verotulot tulevat olemaan noin 148 miljoonaa mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa Valtionosuudet toteutuvat hieman talousarviossa esitettyä paremmin. Vuosikate tulee jäämään oleellisesti aikaisempien vuosien vuosikatteesta. Tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä noin -3,4 miljoonaa kun talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan kaksimiljoonaa euroa positiivinen. Investointien ennustetaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Yleisjohto- ja konsernipalvelut tulee sopeuttamisohjelman mukaisesti säästämään henkilöstömenoissa 0,5 %, noin euroa, lukuun ottamatta Talous ja tietohallinnon tulosaluetta, jossa henkilöstömenojen ylitys on noin euroa. Tämä johtuu määräaikaisen turvallisuussuunnittelijan lisäyksestä yhden turvallisuussuunnittelijan siirryttyä osa-aikaeläkkeelle. Muissa toiminnoissa Yleisjohto ja konsernipalvelut säästää toimintamenoista yhteensä euroa. Talousarvion 2012 laadintavaiheessa ei ollut tietoa v.2012 ja v.2011 takautuvasti maksuun lankeavista käyttömenoista, yhteensä euroa. Lisäksi turvallisuusjärjestelmien ylläpitokustannukset ylittävät talousarvion euroa. Seudullinen ympäristökeskus säästää talousarvion toimintamenoista euroa, mutta myös tuloarvio alittuu euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 3,7 milj. euron ylitysuhka (+ ylitys/ alitus). sosiaalipalvelut euroa, perusteluna ovat lastensuojelun tukitoimien ja sijaishuollon menojen, toimeentulotuen sekä mielenterveysasumispalvelun käyttö on ollut suurempi kuin talousarviossa saatu määräraha. Lastensuojelussa ylitys on euroa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa euroa ja toimeentulotuessa terveyspalvelut euroa, perusteluna ovat vastaanottotoiminnan pilotointi ja siihen liittyvä paikallinen lääkäreiden ja hoitajien palkkaratkaisu ja ostopalveluissa yksityisten lääkäri- ja HUSlabin palvelujen ylittyminen. ensihoidon heinäkuun toteuman perusteella euroa. koti- ja laitoshoito euroa, käyttö on ollut suurempaa kuin talousarviossa varatut määrärahat Avopalvelut vammaispalvelut euroa, vammaispalvelulain mukaiset palvelut kehitysvammaisten asumispalvelut euroa. Laitospalvelut terveyskeskussairaala , henkilöstökulujen ylittyminen. Sijaisiin ja tilapäisiin työntekijöihin varattu määräraha ylittynee terveyskeskussairaalassa ja Tuuskodossa euroa. Erilliskorvaukset

10 7/71 ylittyvät terveyskeskussairaalan osalta n ja Tuuskodossa euroa. Tuloarviot ylittyvät: sosiaalipalveluissa euroa lastensuojelun korvaukset ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja perustoimeentulotuen valtionosuus euroa Tuloarvio alittuu: terveyspalveluissa euroa. Kunnanhallitus päätti Sosiaali- ja terveystoimialan sopeuttamistoimiksi seuraavat: henkilöstökuluista euroa alkuvuonna täyttämättä olleista tehtävistä terveyspalvelut: euroa (ostopalvelut, lomarahan vaihdot, virkavapaat, aineet ja tarvikkeet). Ehtona oli, että kuntalaisten terveyteen liittyviä vaikutuksia ei saa olla. - lautakunnan koulutuksesta euroa. Yhteensä sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan euron säästöä. Sosiaali- ja terveystoimialan sopeutumistoimet toteutuivat seuraavasti: henkilöstökuluja säästyi alkuvuodesta terveyspalveluiden henkilöstökuluissa syntyi säästöä alkuvuonna. Lomarahoja vaihdettiin vapaiksi, vakanssien täyttämistä pitkitettiin, palkattomia virkavapaita suosittiin ja ostopalvelun käyttöä vähennettiin. Vastaanoton pilottimalli järjestelyineen (tilojen saneeraus lääkärien ja hoitajien paikallinen sopimus) kasvatti kuluja ja odotusaika hoitoon piteni. Tulosalueella on ylitysuhka, joten tavoite ei toteudu vuositasolla. lautakunnan koulutuksesta supistaminen toteutuu. Kasvatus- ja sivistystoimen talousarviomenojen ylitysuhka on n. 0,9 miljoonaa euroa. - Harkinnanvarainen hankerahoitus euroa ei sisälly talousarvion menoihin eikä tuloihin. Tämän lisäksi kasvun ja oppimisen tulosalueen ylitys on euroa, mikä koostuu seuraavista eristä - koulukuljetukset euroa - avustukset euroa - henkilöstökulut euroa mikä sisältää avustajat/ip-ohjaajat, Kalliomaan erityisluokan, valmistavan opetuksen ryhmän ja lastenhoitajat/kevät Muilla tulosalueilla sopeutetaan menoja yht euroa, mistä + kulttuuripalvelut euroa + liikuntapalvelut euroa + nuorisopalvelut euroa + kehittämis- ja hallintoyksikkö euroa. Lisäksi liikuntapalveluiden tulojen ennustetaan ylittyvän eurolla. Kasvatus- ja sivistystoimen sopeuttamisohjelma vuodelle 2012 on miljoona euroa. Tästä summasta kasvun ja oppimisen palveluiden osuus on euroa, kulttuuripalveluiden euroa, liikuntapalveluiden euroa, nuorisopalveluiden euroa ja hallinnon euroa. Liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä kehittämisen ja hallinnon osalta sopeutusohjelman arvioidaan toteutuvan ( euroa). Nuorisolautakunnan päätöksen mukaisesti nuorisotoimen kulujen sopeuttamiset tehdään nuorisotilojen aukeamisajankohdan myöhentämisellä syyskuussa. Kulttuuripalveluissa säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet henki-

11 8/71 löstömenoihin. Mm. kahta vapautunutta vakanssia ei ole täytetty (osastonjohtaja, kirjastovirkailija). Lisäksi henkilökunnasta kaksi henkilöä jäi syyskuun alussa palkattomalle vapaalle. Kulttuuripalveluiden säästötoimenpiteiden toteutuminen on kokonaisuudessaan epävarmaa. Varhaiskasvatuspalveluissa ryhdyttiin talousarvion tasapainottamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin: Vuodenvaihteessa otetun kahdeksan tilapäisen työntekijän työsuhteet lopetettiin kesäkuussa. Lapsimäärä väheni siinä määrin, että kolmesta väliaikaisissa tiloissa olevasta ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä voitiin luopua. Jokelassa muutettiin yksi ryhmäperhepäivähoitokoti päiväkodin yhteydessä toimivaksi perhepäivähoidon varahoitokodiksi. Kaksi päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin organisoimalla ja yhdistelemällä päivähoidon esimiestyötä. Päivähoidon ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien työtehtäviä järjestelemällä voitiin avustajien määrää vähentää yhdeksällä. Edellä mainittujen sopeuttamistoimenpiteiden lasketaan vähentävän tulosyksikön henkilöstökulujen ylitysuhkaa niin, että sen arvioidaan olevan n euroa. Opetuksen henkilöstökulujen n euron ylitysuhka syntyy valmistavan opetuksen (aineenopettaja sekä avustaja) ja Kalliomaan koulun erityisluokan henkilöstöstä (erityisluokanopettaja ja avustaja). Lisäksi kouluille ja iltapäiväkerhoihin on jouduttu palkkaamaan lisää avustajia. Kouluilla avustajatarpeen kasvu on johtunut kuntaan muuttaneista uusista oppilaista. Iltapäiväkerhossa avustajatarpeen lisäys on johtunut valtuuston linjauksesta, jonka mukaan jokaiselle 1. luokan oppilaalle tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulutuksiin hakeutumista on rajoitettu ja pyritty sitä kautta saamaan säästöä yhteensä n euroa. Opetuksen tulosyksikössä kaksi kouluista ei päässyt mukaan Comenius -hankkeisiin. Kunta hyväksyttiin mukaan Comenius Regio - hankkeeseen Cellen piirikunnan kanssa, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen vaihdoimme vuoden 2012 yhteistyöpalaverin Suomeen, jolloin matkustuskustannukset jäivät toteutumatta. Yhteensä haettiin säästöä n euroa, joka toteutui. Opetuksen tuntikehys pieneni yläkoulun oppilasmäärän vähenemisen myötä. Kyseinen n euron säästö toteutuu syksyn aikana. Joustavan perusopetuksen aloittaminen sekä valmistava opetus ja Kalliomaan erityisopetus pitävät tuntikehyksen kuitenkin edellisen lukuvuoden tasolla. Tulosalueen esimiesten kehittämispäivää ei järjestetty keväällä Säästö n euroa. Teknisen toimen budjetin ylitysuhka on euroa kuluvana vuonna. Ylityskohteet koskevat samoja toimintoja kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, jolloin ylitys oli yhteensä euroa. Kuluvan vuoden uusi menoerä on kosteus- ja homevauriokorjaukset, arviona euroa. Teiden kunnossapidon arvioidaan ylittyvän euroa ja kiinteistönhoidon euroa. Jätehuollon arvellaan alittuvan euroa. Näiden muutosten yhteisvaikutus on euron menoylitys talousarvioon nähden. Teknisen toimen tuottojen ennustetaan alittuvan eurolla. Tilakeskuksen tuotot alittuvat euroa johtuen virheellisestä budjetoinnista. Vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksuja korottamalla lähtien vesihuoltolaitoksen tuotot kasvavat arviolta noin euroa. Ympäristöteknisten palveluiden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin eurolla, ja joukkoliikenteen tulosalueen tuottojen eurolla. Teknisen toimen sopeuttamisohjelman mukaan tavoitteena oli 0,5 %:n säästämi-

12 9/71 nen henkilöstömenoissa, toteutumassa on 1,13 % eli Teknisessä toimessa merkittävimmät säästökohteet ovat olleet auki olleiden virkojen/tehtävien täyttämisen siirtäminen seuraavasti: - energia-asiantuntija 8 kk yht. noin sivukuluineen - tiemestari 4 kk ja puutarhuri 1 kk yht. noin sivukuluineen - asentaja 3 kk yht. noin sivukuluineen, yhteensä Kaikkiaan henkilöstömenosäästöt elokuun tilanteen perusteella ovat , josta edellä mainittujen säästöjen lisäksi loput koostuvat lyhyistä vuorotteluvapaan ja palkattoman vapaan jaksoista.

13 10/71 Määrärahamuutokset v.2012: 1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Yleisjohto- ja konsernipalvelut 110 Kunnanviraston johto menovähennys Henkilöstö- ja tukipalvelut menovähennys Hallinto menovähennys Keski-Uudenmaan ympäristökeskus menovähennys tulovähennys Talous ja tietohallinto menolisäys Maaseutuelinkeinopalvelut menovähennys Kuntakehitys menovähennys maanmyyntitulot tulolisäys Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Sosiaali- ja terveystoimi 230 Sosiaalipalvelut menolisäys tulolisäys Terveyspalvelut menolisäys tulovähennys Erikoissairaanhoito menolisäys Koti- ja laitoshoidon palvelut menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Kasvatus- ja sivistystoimialan esitys 401 Kasvun ja oppimisen palvelut tulolisäys menolisäys Kulttuuripalvelut menovähennys Liikuntapalvelut menovähennys tulolisäys Nuorisopalvelut menovähennys Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tekninen toimi 550 Tilakeskus tulovähennys menolisäys Ympäristötekniset palvelut menolisäys tulolisäys Vesihuoltolaitos tulolisäys Joukkoliikenne tulolisäys Tekninen toimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Käyttötalousosa yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Verotulot tulovähennys Valtionosuudet tulolisäys Rahoituskulut menolisäys Tuloslaskelmaosa yhteensä

14 11/71 3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -) Rakennukset Kunnanhallitus - Kellokoskitalon suunnittelu menovähennys Tuusula/Keravan paloaseman hankesuunnitelma menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi - Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt menovähennys Perhetukikeskuksen rakentaminen menolisäys Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankintaprojekti menolisäys Kasvatus- ja sivistystoimi - Klemetskogin koulun alapohja menovähennys Vaunukankaan koulun laajennus menovähennys Hyrylän koulukeskus menovähennys Ruukin koulun ikkunat menovähennys Jokelan koulukeskuksen ikkunat menovähennys Yläasteen koulujen hitsausjärj. parantaminen menovähennys Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaihto menovähennys Tekninen toimi - Anttilan alueen rakennukset menovähennys Lepolan koulun peruskorj.+ päiväkoti menolisäys Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys menolisäys Rak. 19, ATK-yksikön tilat menolisäys Hyrylän koulukeskus, purunpoisto menolisäys Aarteiden talon keittiö menolisäys Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet menovähennykset Koneet ja kalusto menolisäys Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet Investointiosa yhteensä

15 12/71 Tuusulan kunta yhteensä Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% Myyntituotot ,5 % ,1 % ,9 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % Vuokratulot ,8 % ,0 % ,0 % ,9 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,3 % ,5 % ,3 % ,3 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,3 % ,6 % ,2 % ilman myyntivoittoja ,6 % ,4 % ,9 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Henkilösivukulut ,1 % ,2 % ,9 % ,9 % Henkilöstökorvaukset ,9 % ,7 % ,9 % 894-3,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,5 % ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Avustukset ,5 % ,8 % ,9 % ,6 % Vuokrat ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % ,4 % ,2 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,6 % ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,8 % ,4 % ,8 % Verotulot ,2 % ,8 % ,4 % ,7 % Valtionosuudet ,6 % ,3 % ,9 % ,7 % Verorahoitus yhteensä ,4 % ,2 % ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ,6 % ,6 % ,0 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 43 12,7 % ,3 % ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % ,9 % ,5 % Poistot ,0 % ,5 % ,0 % ,6 % Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,1 %

16 13/71 RAHOITUSLASKELMA Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n MTA budjetti TP / TP /ennuste ennuste 2012 Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,1 % ,4 % Vuosikate % % ,3 % ,2 % Tulorahoituksen korjauserät % % ,0 % ,4 % TULORAHOITUS % % ,6 % ,0 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % % 0,0 % 25 2,1 % Rahoitusosuudet % % ,3 % ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot % % ,2 % ,8 % INVESTOINNIT % % ,5 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA % % INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset ,3 % Ottolainauksen muutokset % % ,3 % RAHOITUSTOIMINNAN % % KASSAVIRTA Korolliset lainat kauden lopussa

17 14/71 TOIMINTATUOTOT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% 11 11,8 % 54 45,5 % Kunnanviraston johto ,8 % ,1 % ,7 % ,4 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,0 % ,2 % ,3 % ,4 % Hallinto ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,3 % ,1 % Talous ja tietohallinto ,0 % ,8 % ,5 % ,8 % Kuntakehitys ,9 % ,2 % 17 21,3 % 16 20,3 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuvonta ,6 % 78 3,9 % ,8 % ,1 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,0 % ,6 % ,4 % ,5 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,3 % ,6 % ,5 % Terveyspalvelut ,9 % ,2 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,2 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,0 % ,5 % 2 0 8,2 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,6 % ,2 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,2 % ,8 % ,2 % ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,8 % ,6 % ,6 % ,2 % Kulttuuripalvelut ,0 % ,1 % ,6 % ,8 % Liikuntapalvelut ,8 % 854 3,9 % 30 59,3 % 33 67,1 % Nuorisopalvelut ,1 % 48 4,3 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,2 % ,5 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,5 % ,0 % ,1 % ,2 % Rakennusvalvonta ,9 % ,6 % 2 20,8 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,9 % Tilakeskus ,7 % ,2 % ,7 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,0 % ,8 % ,0 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,6 % ,0 % 24 Hallintopalvelut ,0 % 6 Joukkoliikenne ,7 % ,0 % ,8 % ,1 % TEKNINEN TOIMI ,7 % ,3 % ,3 % ,5 % Myyntivoitot ,3 % ,3 % ,0 % ,3 % YHTEENSÄ ,6 % ,2 %

18 15/71 TOIMINTAKULUT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,6 % Kunnanviraston johto ,7 % ,7 % ,3 % ,5 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,8 % ,3 % ,4 % ,0 % Hallinto ,8 % ,5 % ,7 % ,5 % Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,2 % ,2 % Talous ja tietohallinto ,9 % ,8 % ,6 % ,3 % Kuntakehitys ,5 % ,3 % ,6 % ,6 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuv.palv ,4 % ,5 % ,1 % ,4 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,3 % ,8 % ,8 % ,6 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % Terveyspalvelut ,3 % ,9 % ,0 % ,9 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,6 % ,1 % ,7 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,6 % ,6 % ,7 % ,3 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,0 % ,6 % ,0 % ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,1 % ,4 % ,4 % ,7 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,4 % ,7 % ,2 % ,7 % Kulttuuripalvelut ,3 % ,5 % ,6 % ,9 % Liikuntapalvelut ,8 % ,7 % ,4 % ,8 % Nuorisopalvelut ,3 % ,4 % ,3 % ,4 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,4 % ,3 % ,4 % ,8 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,1 % ,6 % ,5 % ,1 % Rakennusvalvonta ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,6 % ,5 % Tilakeskus ,3 % ,6 % ,1 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,6 % ,5 % ,2 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,0 % ,7 % ,7 % ,9 % Hallintopalvelut ,0 % ,2 % ,1 % ,2 % Joukkoliikenne ,0 % ,3 % ,8 % ,9 % TEKNINEN TOIMI ,1 % ,3 % Maa-al. puhdistuskulut ,9 % ,6 % YHTEENSÄ ,4 % ,4 %

19 16/71 VERO-JA MUU RAHOITUS Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n budjetti TP / TP /ennuste ennuste Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,4 % Kunnallisvero ,2 % ,2 % ,8 % ,4 % Yhteisövero ,0 % ,1 % 166 2,6 % 10 0,2 % Kiinteistövero ,0 % ,3 % Koiravero ,2 % ,8 % VEROTULOT ,4 % ,7 % ,7 % ,5 % Peruspalvelujen valtionosuus ,4 % ,8 % ,7 % Verotulotasaus ,4 % ,4 % ,7 % Opetus ja kulttuuri muut ,2 % ,6 % ,6 % ,3 % VALTIONOSUUDET ,9 % ,7 % ,4 % ,2 % VERORAHOITUS YHT ,1 % ,0 % ,9 % ,5 % Korkotuotot ,0 % ,9 % 38 11,0 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,6 % ,4 % Korkokulut ,4 % ,9 % Muut rahoituskulut ,7 % ,3 % RAHOITUSTUOT. JA -KUL ,1 % ,9 %

20 17/71 Osavuosikatsaus II/2012 INVESTOINNIT Tammi-elokuu 2012 Rakennukset Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2012 Proj.alusta Ero Kunnanhallitus -92 Mikkolan koulun astianpesuos. pe Kellokoskitalon suunnittelu Rakennusten purkaminen, Anttila, Fu Eläinlääkäritilan + edunvalvonnan IV Tuusula/Kerava paloasem. hankesuu Sosiaali- ja terveystoimi -29 Etelä-Tuusulan SOTEN tilat, hankes Jokelan sos-j a terv.aseman laaj. Han Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankin tuotot HYPA- hankintaprojekti -49 Toimintakeskus Kettunen, muutostyö Päivystyksen saneeraus ja peruskorja Et-Tuusulan kotihoitoyksikön ilmastoi Perhetukikeskuksen rakentaminen Kasvatus- ja sivistystoimi Riihikallion päiväkoti ja perhekeskus, Etelä-Tuusulan lukion tilojen hankesu Klemetskogin koulun alapohja Ruotsinkylän koulun perusk irtaimisto Vaunukankaan koulun laajennus Ruukin koulun laajenn. Suunnittelu Hyrylän koulukeskus Ruukin koulun ikkunat Jokelan koulukeskuksen ikkunat Työturv. Vaatimat muutostyöt Tekn. t Yläasteen koulujen hitsausjärj. Paran Urheilukeskuksen jäähallin peruspar Riihikallion nuorisotilan irtaimisto Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilma Tekninen toimi -62 Kunnantalon tilankäyt. tehostamin Anttilan alueen rakennukset Lepolan koulu peruskorj. + päiväk Tuuskodon hoivpaikkojen lisäys Rak 19, ATK-yksikön tilat Hyrylän koulukeskus, purunpoisto Aarteiden talon keittiö Rakennukset yhteensä Tulot Menot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot