Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu"

Transkriptio

1 valtuusto Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana.

2 Osavuosikatsaus 2/2012 Sivu 1. Toimialakatsaus 1 Yleisjohto- ja konsernipalvelut 1 Sosiaali- ja terveystoimi 2 Kasvatus- ja sivistystoimi 3 Tekninen toimi 4 2. Toimintaympäristö 4 3. Henkilöstö 5 4. Talouden toteutuminen 5 5. Ennuste vuositasolla 6 Talouslaskelmat 10 Määrärahamuutosesitys 10 Tuloslaskelma 12 Rahoituslaskelma 13 Toimintatuotot tulosalueittain 14 Toimintakulut tulosalueittain 15 Vero ja muu rahoitus 16 Investoinnit hankkeittain Henkilöstömäärä Tavoiteseuranta 20 Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen 23 Yhteenveto vuositavoitteiden toteutumisesta 24 Tunnuslukuja ja tilastoja 28 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy 42 Kiinteistö Oy Hyrylän ostoskeskus 45 Tuusulan Kansanopiston Oy 46 Kiinteistö Oy Haukkamäki 47 Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus 48 Kellokosken Jäähalli Oy 49 Tuusulan Jäähalli Oy 50 Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo 51 Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo 52 Tuusulan Tenniskeskus Oy 53 Tuusulan Tekonurmi Oy 54 Jokelan Tekonurmi Oy 55

3 LIITTEET Seudulliset palveluyksiköt 56 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 57 Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut 63 Seudullinen talouspalvelukeskus 65 Hankintapalvelukeskus 70

4 1/71 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Yleisjohto- ja konsernipalvelut Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin ministeri Virkkuselle Työryhmän selvitystä esiteltiin aluekierroksella; Uudenmaan kuntien tilaisuus pidettiin Helsingissä Messukeskuksessa Lausunto selvityksestä pyydettiin Kunnanjohtaja veti lausunnon valmistellutta työryhmää. Tuusulan kunta linjasi kantansa antamassaan lausunnossa. Tuusula on vahva peruskunta, joka pystyy parhaiten hoitamaan perustehtävänsä itsenäisenä. Kesäkuussa solmittiin MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä. Helsingin seudun yhteistyötä halutaan tiivistää erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Useat Tuusulan kunnan viranhaltijat ja työntekijät osallistuivat Tuusulassa pidettyyn Uusimaa 2012 valmiusharjoitukseen. Henkilöstö- ja tukipalvelut organisoitiin uudelleen vuoden 2012 alusta. Samalla toiminnoissa tapahtui useita henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa ja talven aikana. Henkilöstöjohtaja Harri Lipasti aloitti helmikuun puolivälissä ja palvelussuhdepäällikön virassa aloitti Maarit Martelin. Helmikuusta alkaen henkilöstöjohtajan johdolla valmisteltiin uuden henkilöstöpalvelut yksikön ja yleisemminkin henkilöstöasioiden tavoitteita, toimintamalleja, prosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnittelua on uudistettu taloussuunnittelua varten ja henkilöstön kehittämisen ryhmä on aloittanut työnsä osaamisen johtamisen toimintamallin ja sisältöjen määrittelemiseksi. Presidentinvaali toimitettiin ja Ennakkoäänestys oli ensimmäisellä kierroksella ja toisella kierroksella Äänestysprosentti Tuusulassa oli ensimmäisellä äänestyskierroksella 77,6 %, josta ennakkoon äänesti 28,5 %. Toisella kierroksella Tuusulan äänestysprosentti oli 74,1 %, josta ennakkoon äänestäneitä oli 32,6 %. Äänioikeutettuja oli Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui lakisääteisten lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyyn sekä ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristönsuojelumääräysten ja seudullisen ympäristöpolitiikan jatkovalmisteluun. Lisäksi ympäristökeskus valmistautui Nurmijärven kunnan liittymiseen palveluun vuoden 2013 alusta alkaen laatimalla liittymisestä erillisselvityksen. Ympäristövalvontaan tuli elokuun loppuun mennessä 62 vesihuoltolain mukaista vapautushakemusta, joista ympäristölautakunta käsitteli 18. Uusi talousjohtaja Susanna Taipale- Vuorinen aloitti viranhoidon Talouden seurantaa tehostettiin ottamalla toimialojen kuukausiennusteet keskitettyyn ohjaukseen. Strategiasuunnittelussa ryhdyttiin valmistelemaan tulevan valtuustokauden strategiaprosessia.

5 2/71 Kunnan tietoliikenteen uuden kokonaisratkaisun toteutus aloitettiin kesäkuussa. Päivitetty palomuuripalvelu otettiin käyttöön elokuussa, mikä mahdollistaa hallinto- ja opetusverkon runkoyhteyksien yhdistämisen loppuvuoden 2012 aikana. Kaikkiin uusiin työasemiin asennettiin Windows 7-käyttöjärjestelmä kesän aikana. Uuden puhelinjärjestelmän käytön laajentamista jatkettiin siten, että myös sairaanhoitajien puhelinpalvelut siirrettiin uuteen järjestelmään. Tuusulan liittymisestä Kuntien Tiera Oy:öön päätettiin kunnanhallituksessa. Seudullinen talouspalvelukeskus valmisteli yhdessä yhteistyökuntien kanssa laskutusliittymiä ja myyntireskontraliittymiä kuluttajan e-laskujen lähettämistä varten. Maataloushallinnon uudistus lähenee ja yhteistoiminta-alueen kuntien henkilöstö kokoontui useita kertoja ja selvitteli käytännön toimenpiteitä, jotka tulee hoitaa ennen vuodenvaihdetta. Selvittelyn alla oli mm. henkilöstön sijoittuminen toimipisteisiin. Helsingin seudulla on meneillään merkittäviä suunnitteluhankkeita, jotka vaikuttavat Tuusulan kunnan kehitykseen, edunvalvontaan ja kaavoituksen tehtäviin. Maakuntakaava on ehdotusvaiheessa, ja Kuuma-kuntien kehityskuva on valmisteilla Kuuma-kaavoittajaryhmän toimeksiantona. Tuusulan yleiskaava 2040 rakennemallien vaikutusten arviointi on meneillään, Rykmentinpuiston osayleiskaava hyväksyttiin ja asuntotuotannon kannalta merkittävät asemakaavat Jokelan Peltokaareen, Stenbackaan ja uuteen paloasemaan tulivat lainvoimaisiksi. Kaavoituksen toimeksiantojen puitesopimus kilpailutettiin. Rykmentinpuisto ja Focus-alue hankkeina työllistävät tällä hetkellä henkilöstöä eri tasoilla. Kertomusajanjaksolla käytiin useita erilaisia maankäyttöön, sopimuksiin ja hankintoihin liittyviä neuvotteluja. Kaavoituksessa toteutettiin henkilöstön uudelleen organisointia ja uusia henkilöitä rekrytoitiin. Sosiaali- ja terveystoimi Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon kasvu hidastui. Lapsia oli avohuollon asiakkaina elokuun lopulla saman verran kuin edellisvuonna, vielä huhtikuussa asiakkaita oli 9 % edellisvuotta enemmän. Sijaishuollon hoitovuorokausia kertyi elokuun loppuun mennessä 0,4 % enemmän kuin edellisvuonna, alkuvuoden kasvu oli vielä 8 %. Kuukausittain toimeentulotukea saavia talouksia oli keskimäärin 5 % eli 20 enemmän kuin viime vuonna. Vastaanottopalveluissa työpari- ja tiimimallit otettiin käyttöön toukokuussa väestövastuumallin sijaan. Neljä uutta sairaanhoitajaa aloitti työnsä huhtikuussa. Muutoksen tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli, jonka avulla parannetaan yhteydensaantia ja nopeutetaan hoitoon pääsyä muuttamalla työnjakoa ja työtapoja. Vastaanoton tiloja saneerattiin vastaamaan myöhemmän uuden toimintamallin tarpeeseen. Lääkärien ja hoitajien paikallinen palkkaratkaisu otettiin käyttöön toukokuussa. Suunterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys kilpailutettiin. Kansalliseen terveysarkistoon (KanTa) liittymisen toimenpiteet valmistuivat ja kunta liittyi suunnitellusti sähköisen reseptin käyttäjäksi. Käyttöönotto sujui suunnitellun mukaisesti. Toimialan palvelujen tuotteistaminen käynnistyi aihealan koulutuksella. Tulos-

6 3/71 alueittaiset tuotteistuskohteet pilotoidaan valmistelevissa työryhmissä. Perhetukikeskuksen rakennushanke valmistui toukokuussa, mikä mahdollisti myös perhekuntoutustoiminnan käynnistymisen uutena toimintana heinäkuussa. Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman peruskorjaus ja laajennushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin elokuussa. Hyvinvointipalvelukeskuksen hankintaprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyn mukaisella tavalla. Kunnanhallitus käsitteli osallistumishakemuksen , HYPAn kilpailuttamisen ja hankintapäätöksen Kasvatus- ja sivistystoimi Toimialan tukipalveluista on laadittu prosessikartta, jonka avulla ohjataan ja johdetaan kehittämistyötä tulosalueella. Kehittämis- ja hallintoyksikkö on organisoinut työsuojelun kehittämistä toimialalla ml. työsuojelukansioiden laatimisen. Esiopetukseen ilmoittautuminen suoritettiin sekä koulujen että päiväkotien ryhmiin sähköisen palvelun kautta. Lepolan koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyi tammikuussa. Lukuvuoden alettua kaikki päiväkodin ryhmät ovat toiminnassa ja koulussa toimii 7 opetusryhmää. Valmistavan opetuksen ryhmä aloitti toimintansa Hyökkälän koulussa. Kellokosken sairaalassa aloitti uusi vaikeahoitoisten nuorten osasto, jota varten tuli perustaa Kalliomaan kouluun uusi erityisopetuksen ryhmä. Hankerahoituksen myötä palkattiin laatukoordinaattori. Avustavan henkilökunnan ja iltapäiväkerhon ohjaajien määrää jouduttiin lisäämään. Valtuuston linjauksen mukaan kaikille 1. luokan oppilaille tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksen menoissa haasteena ovat koulukuljetukseen varattujen määrärahojen riittävyys ja valmistavan opetuksen sekä Kalliomaan koulun erityisopetuksen uudet ryhmät. Ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa koulukuljetusten osalta sekä n euroa henkilöstökulujen osalta. Tuusulan lukiokoulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa elokuussa. Tuusulan lukion viestintäpalvelut kilpailutettiin. Kansalaisopiston kuvataidekoulu toteutti yhteistyössä käsityökoulu Tuusulan Helmen kanssa skidiviikkojen aikana työpajat Hyrylässä ja Kellokoskella osana valtakunnallista Iloa iholle taide- ja muotoilukasvatushanketta. Opisto järjesti huhtikuun lopulla 30-vuotisjuhlanäyttelyn, johon tutustui yli 500 kävijää. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtosääntö päivitettiin alkaen. Vuodenvaihteessa tuli oikeus päivähoitopaikkaan noin 60 alle 3-vuotiaalle lapselle. Uusien ryhmien perustamiseen ei vuoden 2012 talousarviossa ole määrärahavarausta. Kesän aikana lapsimäärä väheni ja tilapäisesti perustetut hoitopaikat voitiin lakkauttaa. Hoidon tukien osalta määrärahojen ylitysuhka on vuodelle 2012 noin euroa. Kulttuuripalveluissa on panostettu lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin on osallistunut lasta ja nuorta. Lasten kulttuurin päätapahtumana oli kevään Skidiviikko. Näyttelytoiminnassa pääpaino on ollut Halosenniemen kesänäyttelyn ja Olympiakasarmin laajan kesänäyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjaston kokonaislainauksen kasvuun tähtäävä aineiston esillepanoprojekti on jatkunut kesän aikana. Lisäksi pääkirjastossa järjestettiin asiakaskysely, jolla haluttiin kartoittaa

7 4/71 asiakkaiden toiveita kirjaston tarjoamista palveluista. Kesäuimakouluissa kävi yhteensä 322 lasta 40 ryhmässä. Elokuussa järjestettiin liikuntavaunu kiertue eri puolilla Tuusulaa. Liikuntapalvelut osallistui Jokelan skeittiparkin toteutukseen, joka valmistui elokuussa. Koulujen lähiliikuntapaikkaprojektin toteutus aloitettiin ja kentät Paijalan kouluun, Ruukin kouluun ja Hyrylän koulukeskukseen valmistuvat syyskuussa. Uimahallin avoin liikuntapäivä järjestettiin elokuussa yhdessä kansalaisopiston kanssa. Mattilan nuorisotila aloitti toimintansa tammikuussa Mattilan päiväkodin tiloissa. Elokuussa palkattiin Joustavan Perusopetuksen (JOPO) nuoriso-ohjaaja pohjois- Tuusulan ryhmään Jokelassa. Kesäleirit järjestettiin Metsäpirtillä suunnitelman mukaisina. Tekninen toimi Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyksen tarkistaminen eteni ehdotusvaiheeseen suunnitellussa aikataulussa. Kunnallistekniikan suunnitteluohjeisto saatiin valmiiksi ja otettiin koekäyttöön ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Kunnallistekniikan urakkatarjouspyyntöasiakirjoja ryhdyttiin päivittämään vastaamaan enemmän RT-kortin mallia. Samalla tarkistellaan vaihtoehtoisia tarjouspyyntömenettelyjä ja laadun voimakkaampaa mukaan ottamista tarjouspyyntömenettelyssä. Ympäristöteknisissä palveluissa aurattiin katuja alkuvuonna keskimäärin 30 aurauskierrosta (25 on vuotuinen keskiarvo). Hiekanpoistotyöt tehtiin pääosin huhtikuun loppuun mennessä. Asfalttiteiden paikkaustyöt jatkuvat yhä kun uusia kohteita ilmaantuu ympäri vuoden. Sorateiden kevätkunnostus saatiin valmiiksi. Tilakeskuksessa rakennusten uudet arvot ja korjausvelka lasketettiin. Koulujen ja päiväkotien kunnossapidon PTS:n tekeminen käynnistettiin. Sosiaali- ja terveysasemahankkeen hankesuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Teknisessä toimessa v alkanutta palvelutasomääritys-projektia jatkettiin budjettivastaavien, johtoryhmän ja kaksi kertaa teknisen lautakunnan kanssa. 2. Toimintaympäristö Kevään aikana laadituissa Suomen kokonaistaloudellista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty toisistaan poikkeavia näkymiä kansantalouden kehityksestä lähivuosina. Euroalueen ongelmat jatkuvat ja ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. Ennakkotietojen mukaan kunnallisverojen maksuunpantu määrä koko maan osalta jää alhaisemmaksi kuin aiemmin on ennakoitu. Maksuunpannun kunnallisveron määräksi on ennakoitu miljoonaa euroa eli 4,8 % korkeammaksi kuin vuonna Aiemmin on ennustettu määrän olevan noin miljoonaa euroa. (Kuntataloustiedote 2/2012 kesäkuu, Kuntaliitto) Valtionvarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräiseksi kasvuksi on noin kahden prosentin luokkaa. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 2,8 %. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,3 %. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Vuonna 2012

8 5/71 työttömyyden arvioidaan olevan noin 8 %, mikä tarkoittaa noin työtöntä (Kuntatalous 1/12, huhtikuu, Kuntaliitto). Tuusulassa oli työttömiä elokuussa 4,9 %. Mikä tarkoitti 940 työnhakijaa, joista 101 oli alle 25-vuotiaita ja 241 henkilöä oli pitkäaikaistyöttöminä. Avoimia työpaikkoja oli 180 kappaletta. (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus) Tuusulan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa tilastokeskuksen mukaan henkilöä (v.2011: ). Väkiluku on ennakkotietojen mukaan (+98 vuonna 2012). Väestönkasvu on tänä vuonna ollut pienempää kuin yhtenäkään aiempana vuonna vuodesta 1996 alkaneella seurantajaksolla. 3. Henkilöstö Henkilöstöpalvelut organisoitiin vuoden alusta siten, että henkilöstöpalveluiden kokonaisuus mukaan lukien yhteistoiminta keskitettiin samaan Henkilöstöpalvelut yksikköön. Samanaikaisesti konsernipalveluiden henkilöstöjohto vaihtui. Keväällä on yhdessä toimialojen johdon kanssa käynnistetty henkilöstöpalveluiden uudelleen organisoinnin suunnittelu tavoitteena henkilöstöprosessien asiakaslähtöisyys ja tehokkuus. Kevään aikana valmisteltiin ja sovittiin Tuusulan lääkäreiden uudesta palkkamallista, jossa määriteltiin paikallisesti lääkäreiden tehtävien vaativuuksiin perustuvat palkkaportaat sekä muiden lisien maksuperusteita. Samalla tarkistettiin sairaanhoitajien palkkahinnoittelu. Esimieskoulutuksien osalta johtamisen erikoisammattitutkinnon seitsemättä ohjelmaa valmisteltiin niin, että se käynnistyy toukokuussa Keväällä valmisteltiin myös sosiaali- ja terveystoimialalla sekä teknisellä toimialalla loppuvuonna käynnistyviä esimieskoulutusohjelmia, jotka integroidaan kunnan yhteisiin tavoitteisiin esimiestyön sisällöstä ja vaatimuksista. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli elokuun loppuun mennessä kertynyt 9,44 kalenteripäivää. Vastaavana aikana edellisenä vuonna sairauspoissaoloja oli 8,5 ja vuonna ,9 kalenteripäivää. 1-3 päivän sairauspoissaoloja oli 15,8 % kokonaismäärästä. Lyhyissä sairauspoissaoloissa tulosaluekohtaiset erot olivat melko suuria. Pitkillä, yli 60 päivää kestäneillä sairauslomilla oli 48 henkilöä. Sairauspoissaolojen osalta kehittämistoimia tullaan suuntaamaan jatkossa enemmän varhaiseen tunnistamiseen, jolta osin on valmisteltu uudet Tuusulan ohjeet, jotka liittyvät osin muuttuneen lainsäädäntöön vaatimuksiin työkyvyn seurannasta ja tukemisesta. 4. Talouden toteutuminen Tuusulan Kunnan helmikuun talousseurannan ja ennusteen yhteydessä toimialat toivat esille vajaan neljän miljoonan euron ylitystarpeen vuoden 2012 talousarvioon nähden. Näiden ennusteiden pohjalta laadittiin sopeuttamisohjelma ehkäisemään talousarvioylityksiä. Investointeja siirretään sopeuttamistoimien vuoksi 1,5 milj. euron edestä seuraaville vuosille. Sopeuttamisohjelma käsiteltiin kunnanhallituksessa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimialat ovat tämän jälkeen jatkaneet sopeuttamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta toimintamenojen kasvua ei ole pystytty katkaisemaan. Korollisen velan määrä elokuun lopussa oli 32 miljoonaa, joka oli jakautunut kolmeen eri lainaan (Kuntarahoitus 20 milj, Aktia Pankki 11 milj ja tytäryhtiöltä 1 milj). Lainat ovat lyhytaikaista lainaa. Velan määrä vastaavana ajankoh-

9 6/71 tana 2011 oli 23,4 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä ,2 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä on kasvanut 8,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 5. Ennuste vuositasolla Menokehityksen kasvu on ollut voimakasta, mikä aiheuttaa talousarvioon ylityspaineita. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,4 % vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Toimintakatteen kasvun arvioidaan olevan noin 3,8 % edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot eivät tämänhetkisen ennusteen mukaan tule kehittymään talousarvion mukaisesti Tuusulan verorahoituksen arvioidaan kasvavan vuonna 2012 noin 0,5 % vuoteen 2011 nähden. Elokuun verotuloarvion mukaan kunnan verotulot tulevat olemaan noin 148 miljoonaa mikä on noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa Valtionosuudet toteutuvat hieman talousarviossa esitettyä paremmin. Vuosikate tulee jäämään oleellisesti aikaisempien vuosien vuosikatteesta. Tilikauden tulokseksi arvioidaan tällä hetkellä noin -3,4 miljoonaa kun talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan kaksimiljoonaa euroa positiivinen. Investointien ennustetaan toteutuvan 2,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Yleisjohto- ja konsernipalvelut tulee sopeuttamisohjelman mukaisesti säästämään henkilöstömenoissa 0,5 %, noin euroa, lukuun ottamatta Talous ja tietohallinnon tulosaluetta, jossa henkilöstömenojen ylitys on noin euroa. Tämä johtuu määräaikaisen turvallisuussuunnittelijan lisäyksestä yhden turvallisuussuunnittelijan siirryttyä osa-aikaeläkkeelle. Muissa toiminnoissa Yleisjohto ja konsernipalvelut säästää toimintamenoista yhteensä euroa. Talousarvion 2012 laadintavaiheessa ei ollut tietoa v.2012 ja v.2011 takautuvasti maksuun lankeavista käyttömenoista, yhteensä euroa. Lisäksi turvallisuusjärjestelmien ylläpitokustannukset ylittävät talousarvion euroa. Seudullinen ympäristökeskus säästää talousarvion toimintamenoista euroa, mutta myös tuloarvio alittuu euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on n. 3,7 milj. euron ylitysuhka (+ ylitys/ alitus). sosiaalipalvelut euroa, perusteluna ovat lastensuojelun tukitoimien ja sijaishuollon menojen, toimeentulotuen sekä mielenterveysasumispalvelun käyttö on ollut suurempi kuin talousarviossa saatu määräraha. Lastensuojelussa ylitys on euroa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa euroa ja toimeentulotuessa terveyspalvelut euroa, perusteluna ovat vastaanottotoiminnan pilotointi ja siihen liittyvä paikallinen lääkäreiden ja hoitajien palkkaratkaisu ja ostopalveluissa yksityisten lääkäri- ja HUSlabin palvelujen ylittyminen. ensihoidon heinäkuun toteuman perusteella euroa. koti- ja laitoshoito euroa, käyttö on ollut suurempaa kuin talousarviossa varatut määrärahat Avopalvelut vammaispalvelut euroa, vammaispalvelulain mukaiset palvelut kehitysvammaisten asumispalvelut euroa. Laitospalvelut terveyskeskussairaala , henkilöstökulujen ylittyminen. Sijaisiin ja tilapäisiin työntekijöihin varattu määräraha ylittynee terveyskeskussairaalassa ja Tuuskodossa euroa. Erilliskorvaukset

10 7/71 ylittyvät terveyskeskussairaalan osalta n ja Tuuskodossa euroa. Tuloarviot ylittyvät: sosiaalipalveluissa euroa lastensuojelun korvaukset ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja perustoimeentulotuen valtionosuus euroa Tuloarvio alittuu: terveyspalveluissa euroa. Kunnanhallitus päätti Sosiaali- ja terveystoimialan sopeuttamistoimiksi seuraavat: henkilöstökuluista euroa alkuvuonna täyttämättä olleista tehtävistä terveyspalvelut: euroa (ostopalvelut, lomarahan vaihdot, virkavapaat, aineet ja tarvikkeet). Ehtona oli, että kuntalaisten terveyteen liittyviä vaikutuksia ei saa olla. - lautakunnan koulutuksesta euroa. Yhteensä sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan euron säästöä. Sosiaali- ja terveystoimialan sopeutumistoimet toteutuivat seuraavasti: henkilöstökuluja säästyi alkuvuodesta terveyspalveluiden henkilöstökuluissa syntyi säästöä alkuvuonna. Lomarahoja vaihdettiin vapaiksi, vakanssien täyttämistä pitkitettiin, palkattomia virkavapaita suosittiin ja ostopalvelun käyttöä vähennettiin. Vastaanoton pilottimalli järjestelyineen (tilojen saneeraus lääkärien ja hoitajien paikallinen sopimus) kasvatti kuluja ja odotusaika hoitoon piteni. Tulosalueella on ylitysuhka, joten tavoite ei toteudu vuositasolla. lautakunnan koulutuksesta supistaminen toteutuu. Kasvatus- ja sivistystoimen talousarviomenojen ylitysuhka on n. 0,9 miljoonaa euroa. - Harkinnanvarainen hankerahoitus euroa ei sisälly talousarvion menoihin eikä tuloihin. Tämän lisäksi kasvun ja oppimisen tulosalueen ylitys on euroa, mikä koostuu seuraavista eristä - koulukuljetukset euroa - avustukset euroa - henkilöstökulut euroa mikä sisältää avustajat/ip-ohjaajat, Kalliomaan erityisluokan, valmistavan opetuksen ryhmän ja lastenhoitajat/kevät Muilla tulosalueilla sopeutetaan menoja yht euroa, mistä + kulttuuripalvelut euroa + liikuntapalvelut euroa + nuorisopalvelut euroa + kehittämis- ja hallintoyksikkö euroa. Lisäksi liikuntapalveluiden tulojen ennustetaan ylittyvän eurolla. Kasvatus- ja sivistystoimen sopeuttamisohjelma vuodelle 2012 on miljoona euroa. Tästä summasta kasvun ja oppimisen palveluiden osuus on euroa, kulttuuripalveluiden euroa, liikuntapalveluiden euroa, nuorisopalveluiden euroa ja hallinnon euroa. Liikuntapalveluiden, nuorisopalveluiden sekä kehittämisen ja hallinnon osalta sopeutusohjelman arvioidaan toteutuvan ( euroa). Nuorisolautakunnan päätöksen mukaisesti nuorisotoimen kulujen sopeuttamiset tehdään nuorisotilojen aukeamisajankohdan myöhentämisellä syyskuussa. Kulttuuripalveluissa säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet henki-

11 8/71 löstömenoihin. Mm. kahta vapautunutta vakanssia ei ole täytetty (osastonjohtaja, kirjastovirkailija). Lisäksi henkilökunnasta kaksi henkilöä jäi syyskuun alussa palkattomalle vapaalle. Kulttuuripalveluiden säästötoimenpiteiden toteutuminen on kokonaisuudessaan epävarmaa. Varhaiskasvatuspalveluissa ryhdyttiin talousarvion tasapainottamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin: Vuodenvaihteessa otetun kahdeksan tilapäisen työntekijän työsuhteet lopetettiin kesäkuussa. Lapsimäärä väheni siinä määrin, että kolmesta väliaikaisissa tiloissa olevasta ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä voitiin luopua. Jokelassa muutettiin yksi ryhmäperhepäivähoitokoti päiväkodin yhteydessä toimivaksi perhepäivähoidon varahoitokodiksi. Kaksi päiväkodinjohtajan virkaa lakkautettiin organisoimalla ja yhdistelemällä päivähoidon esimiestyötä. Päivähoidon ryhmä- ja henkilökohtaisten avustajien työtehtäviä järjestelemällä voitiin avustajien määrää vähentää yhdeksällä. Edellä mainittujen sopeuttamistoimenpiteiden lasketaan vähentävän tulosyksikön henkilöstökulujen ylitysuhkaa niin, että sen arvioidaan olevan n euroa. Opetuksen henkilöstökulujen n euron ylitysuhka syntyy valmistavan opetuksen (aineenopettaja sekä avustaja) ja Kalliomaan koulun erityisluokan henkilöstöstä (erityisluokanopettaja ja avustaja). Lisäksi kouluille ja iltapäiväkerhoihin on jouduttu palkkaamaan lisää avustajia. Kouluilla avustajatarpeen kasvu on johtunut kuntaan muuttaneista uusista oppilaista. Iltapäiväkerhossa avustajatarpeen lisäys on johtunut valtuuston linjauksesta, jonka mukaan jokaiselle 1. luokan oppilaalle tulee löytyä paikka iltapäiväkerhosta. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulutuksiin hakeutumista on rajoitettu ja pyritty sitä kautta saamaan säästöä yhteensä n euroa. Opetuksen tulosyksikössä kaksi kouluista ei päässyt mukaan Comenius -hankkeisiin. Kunta hyväksyttiin mukaan Comenius Regio - hankkeeseen Cellen piirikunnan kanssa, mutta taloudellisesta tilanteesta johtuen vaihdoimme vuoden 2012 yhteistyöpalaverin Suomeen, jolloin matkustuskustannukset jäivät toteutumatta. Yhteensä haettiin säästöä n euroa, joka toteutui. Opetuksen tuntikehys pieneni yläkoulun oppilasmäärän vähenemisen myötä. Kyseinen n euron säästö toteutuu syksyn aikana. Joustavan perusopetuksen aloittaminen sekä valmistava opetus ja Kalliomaan erityisopetus pitävät tuntikehyksen kuitenkin edellisen lukuvuoden tasolla. Tulosalueen esimiesten kehittämispäivää ei järjestetty keväällä Säästö n euroa. Teknisen toimen budjetin ylitysuhka on euroa kuluvana vuonna. Ylityskohteet koskevat samoja toimintoja kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, jolloin ylitys oli yhteensä euroa. Kuluvan vuoden uusi menoerä on kosteus- ja homevauriokorjaukset, arviona euroa. Teiden kunnossapidon arvioidaan ylittyvän euroa ja kiinteistönhoidon euroa. Jätehuollon arvellaan alittuvan euroa. Näiden muutosten yhteisvaikutus on euron menoylitys talousarvioon nähden. Teknisen toimen tuottojen ennustetaan alittuvan eurolla. Tilakeskuksen tuotot alittuvat euroa johtuen virheellisestä budjetoinnista. Vesihuoltolaitoksen käyttö- ja perusmaksuja korottamalla lähtien vesihuoltolaitoksen tuotot kasvavat arviolta noin euroa. Ympäristöteknisten palveluiden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin eurolla, ja joukkoliikenteen tulosalueen tuottojen eurolla. Teknisen toimen sopeuttamisohjelman mukaan tavoitteena oli 0,5 %:n säästämi-

12 9/71 nen henkilöstömenoissa, toteutumassa on 1,13 % eli Teknisessä toimessa merkittävimmät säästökohteet ovat olleet auki olleiden virkojen/tehtävien täyttämisen siirtäminen seuraavasti: - energia-asiantuntija 8 kk yht. noin sivukuluineen - tiemestari 4 kk ja puutarhuri 1 kk yht. noin sivukuluineen - asentaja 3 kk yht. noin sivukuluineen, yhteensä Kaikkiaan henkilöstömenosäästöt elokuun tilanteen perusteella ovat , josta edellä mainittujen säästöjen lisäksi loput koostuvat lyhyistä vuorotteluvapaan ja palkattoman vapaan jaksoista.

13 10/71 Määrärahamuutokset v.2012: 1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Yleisjohto- ja konsernipalvelut 110 Kunnanviraston johto menovähennys Henkilöstö- ja tukipalvelut menovähennys Hallinto menovähennys Keski-Uudenmaan ympäristökeskus menovähennys tulovähennys Talous ja tietohallinto menolisäys Maaseutuelinkeinopalvelut menovähennys Kuntakehitys menovähennys maanmyyntitulot tulolisäys Yleisjohto- ja konsernipalvelut yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Sosiaali- ja terveystoimi 230 Sosiaalipalvelut menolisäys tulolisäys Terveyspalvelut menolisäys tulovähennys Erikoissairaanhoito menolisäys Koti- ja laitoshoidon palvelut menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Kasvatus- ja sivistystoimialan esitys 401 Kasvun ja oppimisen palvelut tulolisäys menolisäys Kulttuuripalvelut menovähennys Liikuntapalvelut menovähennys tulolisäys Nuorisopalvelut menovähennys Kehittämis- ja hallintoyksikkö menovähennys Kasvatus- ja sivistystoimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tekninen toimi 550 Tilakeskus tulovähennys menolisäys Ympäristötekniset palvelut menolisäys tulolisäys Vesihuoltolaitos tulolisäys Joukkoliikenne tulolisäys Tekninen toimi yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Käyttötalousosa yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Verotulot tulovähennys Valtionosuudet tulolisäys Rahoituskulut menolisäys Tuloslaskelmaosa yhteensä

14 11/71 3. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -) Rakennukset Kunnanhallitus - Kellokoskitalon suunnittelu menovähennys Tuusula/Keravan paloaseman hankesuunnitelma menolisäys Sosiaali- ja terveystoimi - Toimintakeskus Kettunen, muutostyöt menovähennys Perhetukikeskuksen rakentaminen menolisäys Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankintaprojekti menolisäys Kasvatus- ja sivistystoimi - Klemetskogin koulun alapohja menovähennys Vaunukankaan koulun laajennus menovähennys Hyrylän koulukeskus menovähennys Ruukin koulun ikkunat menovähennys Jokelan koulukeskuksen ikkunat menovähennys Yläasteen koulujen hitsausjärj. parantaminen menovähennys Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilmanvaihto menovähennys Tekninen toimi - Anttilan alueen rakennukset menovähennys Lepolan koulun peruskorj.+ päiväkoti menolisäys Tuuskodon hoivapaikkojen lisäys menolisäys Rak. 19, ATK-yksikön tilat menolisäys Hyrylän koulukeskus, purunpoisto menolisäys Aarteiden talon keittiö menolisäys Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet menovähennykset Koneet ja kalusto menolisäys Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet Investointiosa yhteensä

15 12/71 Tuusulan kunta yhteensä Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% Myyntituotot ,5 % ,1 % ,9 % ,0 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % Vuokratulot ,8 % ,0 % ,0 % ,9 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,3 % ,5 % ,3 % ,3 % Muut toimintatuotot ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,3 % ,6 % ,2 % ilman myyntivoittoja ,6 % ,4 % ,9 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Henkilösivukulut ,1 % ,2 % ,9 % ,9 % Henkilöstökorvaukset ,9 % ,7 % ,9 % 894-3,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,5 % ,2 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,1 % ,8 % ,8 % Avustukset ,5 % ,8 % ,9 % ,6 % Vuokrat ,6 % ,1 % ,6 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % ,4 % ,2 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,6 % ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,4 % ,8 % ,4 % ,8 % Verotulot ,2 % ,8 % ,4 % ,7 % Valtionosuudet ,6 % ,3 % ,9 % ,7 % Verorahoitus yhteensä ,4 % ,2 % ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ,6 % ,6 % ,0 % ,5 % Rahoituskulut ,8 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 43 12,7 % ,3 % ,1 % ,9 % VUOSIKATE ,1 % ,4 % ,9 % ,5 % Poistot ,0 % ,5 % ,0 % ,6 % Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,1 %

16 13/71 RAHOITUSLASKELMA Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n MTA budjetti TP / TP /ennuste ennuste 2012 Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,1 % ,4 % Vuosikate % % ,3 % ,2 % Tulorahoituksen korjauserät % % ,0 % ,4 % TULORAHOITUS % % ,6 % ,0 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % % 0,0 % 25 2,1 % Rahoitusosuudet % % ,3 % ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot % % ,2 % ,8 % INVESTOINNIT % % ,5 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA % % INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset ,3 % Ottolainauksen muutokset % % ,3 % RAHOITUSTOIMINNAN % % KASSAVIRTA Korolliset lainat kauden lopussa

17 14/71 TOIMINTATUOTOT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% 11 11,8 % 54 45,5 % Kunnanviraston johto ,8 % ,1 % ,7 % ,4 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,0 % ,2 % ,3 % ,4 % Hallinto ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,3 % ,1 % Talous ja tietohallinto ,0 % ,8 % ,5 % ,8 % Kuntakehitys ,9 % ,2 % 17 21,3 % 16 20,3 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuvonta ,6 % 78 3,9 % ,8 % ,1 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,0 % ,6 % ,4 % ,5 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,3 % ,6 % ,5 % Terveyspalvelut ,9 % ,2 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,2 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,0 % ,5 % 2 0 8,2 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,6 % ,2 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,2 % ,8 % ,2 % ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,8 % ,6 % ,6 % ,2 % Kulttuuripalvelut ,0 % ,1 % ,6 % ,8 % Liikuntapalvelut ,8 % 854 3,9 % 30 59,3 % 33 67,1 % Nuorisopalvelut ,1 % 48 4,3 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,2 % ,5 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,5 % ,0 % ,1 % ,2 % Rakennusvalvonta ,9 % ,6 % 2 20,8 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,9 % Tilakeskus ,7 % ,2 % ,7 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,0 % ,8 % ,0 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,6 % ,0 % 24 Hallintopalvelut ,0 % 6 Joukkoliikenne ,7 % ,0 % ,8 % ,1 % TEKNINEN TOIMI ,7 % ,3 % ,3 % ,5 % Myyntivoitot ,3 % ,3 % ,0 % ,3 % YHTEENSÄ ,6 % ,2 %

18 15/71 TOIMINTAKULUT Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n Toimialan budjetti TP / TP /ennuste ennuste esitys Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,6 % Kunnanviraston johto ,7 % ,7 % ,3 % ,5 % Henkilöstö- ja tukipalvelut ,8 % ,3 % ,4 % ,0 % Hallinto ,8 % ,5 % ,7 % ,5 % Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus ,6 % ,5 % ,2 % ,2 % Talous ja tietohallinto ,9 % ,8 % ,6 % ,3 % Kuntakehitys ,5 % ,3 % ,6 % ,6 % Maaseutuelinkeino- ja kuluttajaneuv.palv ,4 % ,5 % ,1 % ,4 % YLEISJOHTO- JA KONSERNIPALV ,3 % ,8 % ,8 % ,6 % Sosiaalipalvelut ,8 % ,7 % ,3 % ,9 % Terveyspalvelut ,3 % ,9 % ,0 % ,9 % Erikoissairaanhoito ,0 % ,6 % ,1 % ,7 % Koti-ja laitoshoidon palvelut ,6 % ,6 % ,7 % ,3 % Kehittämis- ja hallintopalvelut ,0 % ,6 % ,0 % ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ,1 % ,4 % ,4 % ,7 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,4 % ,7 % ,2 % ,7 % Kulttuuripalvelut ,3 % ,5 % ,6 % ,9 % Liikuntapalvelut ,8 % ,7 % ,4 % ,8 % Nuorisopalvelut ,3 % ,4 % ,3 % ,4 % Kehittämis- ja hallintoyksikkö ,4 % ,3 % ,4 % ,8 % KASVATUS-JA SIVISTYSTOIMI ,1 % ,6 % ,5 % ,1 % Rakennusvalvonta ,8 % ,0 % ,9 % ,0 % Kunnallistekniikka ,0 % ,5 % ,6 % ,5 % Tilakeskus ,3 % ,6 % ,1 % ,5 % Ympäristötekniset palvelut ,6 % ,5 % ,2 % ,6 % Vesihuoltolaitos ,0 % ,7 % ,7 % ,9 % Hallintopalvelut ,0 % ,2 % ,1 % ,2 % Joukkoliikenne ,0 % ,3 % ,8 % ,9 % TEKNINEN TOIMI ,1 % ,3 % Maa-al. puhdistuskulut ,9 % ,6 % YHTEENSÄ ,4 % ,4 %

19 16/71 VERO-JA MUU RAHOITUS Elokuu vertailuprosentti 67 % Ennuste/ Ennuste 2012 Tot. % Tot.% KH:n budjetti TP / TP /ennuste ennuste Budjetti Tot.% 2011 muutos-% ,2 % ,4 % Kunnallisvero ,2 % ,2 % ,8 % ,4 % Yhteisövero ,0 % ,1 % 166 2,6 % 10 0,2 % Kiinteistövero ,0 % ,3 % Koiravero ,2 % ,8 % VEROTULOT ,4 % ,7 % ,7 % ,5 % Peruspalvelujen valtionosuus ,4 % ,8 % ,7 % Verotulotasaus ,4 % ,4 % ,7 % Opetus ja kulttuuri muut ,2 % ,6 % ,6 % ,3 % VALTIONOSUUDET ,9 % ,7 % ,4 % ,2 % VERORAHOITUS YHT ,1 % ,0 % ,9 % ,5 % Korkotuotot ,0 % ,9 % 38 11,0 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,6 % ,4 % Korkokulut ,4 % ,9 % Muut rahoituskulut ,7 % ,3 % RAHOITUSTUOT. JA -KUL ,1 % ,9 %

20 17/71 Osavuosikatsaus II/2012 INVESTOINNIT Tammi-elokuu 2012 Rakennukset Toteutunut Ennuste MTA Talousarvio 2012 Proj.alusta Ero Kunnanhallitus -92 Mikkolan koulun astianpesuos. pe Kellokoskitalon suunnittelu Rakennusten purkaminen, Anttila, Fu Eläinlääkäritilan + edunvalvonnan IV Tuusula/Kerava paloasem. hankesuu Sosiaali- ja terveystoimi -29 Etelä-Tuusulan SOTEN tilat, hankes Jokelan sos-j a terv.aseman laaj. Han Hyvinvointipalv.keskus HYPA-hankin tuotot HYPA- hankintaprojekti -49 Toimintakeskus Kettunen, muutostyö Päivystyksen saneeraus ja peruskorja Et-Tuusulan kotihoitoyksikön ilmastoi Perhetukikeskuksen rakentaminen Kasvatus- ja sivistystoimi Riihikallion päiväkoti ja perhekeskus, Etelä-Tuusulan lukion tilojen hankesu Klemetskogin koulun alapohja Ruotsinkylän koulun perusk irtaimisto Vaunukankaan koulun laajennus Ruukin koulun laajenn. Suunnittelu Hyrylän koulukeskus Ruukin koulun ikkunat Jokelan koulukeskuksen ikkunat Työturv. Vaatimat muutostyöt Tekn. t Yläasteen koulujen hitsausjärj. Paran Urheilukeskuksen jäähallin peruspar Riihikallion nuorisotilan irtaimisto Kulttuurikeskus Kasarmi, katto ja ilma Tekninen toimi -62 Kunnantalon tilankäyt. tehostamin Anttilan alueen rakennukset Lepolan koulu peruskorj. + päiväk Tuuskodon hoivpaikkojen lisäys Rak 19, ATK-yksikön tilat Hyrylän koulukeskus, purunpoisto Aarteiden talon keittiö Rakennukset yhteensä Tulot Menot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2012 valtuusto 13.5.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot