Välitilinpäätös I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 2 Talouskatsaus Talouden kehittymisen epävarmuus on vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien erittäin suuri ja lähes täysin ennakoimaton tekijä, joka on leimannut niin yksityistä kuin julkistakin sektoria. Vuonna 2009 talous oli käytännössä täysin pysähtynyt ja viennin romahtaminen leimasi vientivetoista Suomen kansantaloutta. Talouden taantuman vaikutukset tulivat hiukan viiveellä julkiselle sektorille, mutta vaikutukset olivat tultuaan varsin dramaattiset. Yli puolet kunnista korotti veroprosenttiaan vuonna 2010 ja erityisesti suuret, yhteisöverotuloista riippuvaiset kaupungit kärsivät vuoden 2009 tilinpäätöksessä verotulojensa romahtamisesta. Talouden elpyminen on selvästikin lähtenyt käyntiin vuoden 2009 loppupuolella useammillakin mittareilla mitattuna ja sitä myötä myös verotuloennusteita on korjattu ylöspäin erityisesti vuodesta 2011 lähtien. Tosin ennusteet ovat edelleen varsin maltillisia. Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin keskushallinnon osalta ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa 1,4 %, hallintopalveluiden osalta 0,8 %, perusturvapalveluiden osalta (ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa) 3,9%, kuten sivistyspalveluidenkin osalta ja teknisten palveluiden kasvuvauhdiksi määriteltiin 0,8 %. Tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän. Talousarvion pitävyyteen on vaikuttanut erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, erittäin alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni koko talousarviovuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei kuluvana vuonna tule olemaan. Jos talous saadaan pidettyä alkuvuoden kehityssuunnassa, vuosikate tulee olemaan yli 3M ja ylijäämä yli 2 M. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen liittyen näyttävät olevan perusturvapalveluissa, joissa erityisesti erikoissairaanhoidon kulut ovat erittäin huonosti arvioitavissa ja alkuvuoden toteutunut laskutus ylittää vastuualueen sinne budjetoimat ja toisaalta myös sairaanhoitopiirin vuoden alussa kunnalle ennakoimat vuoden 2010 laskutukset. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että sen kokonaiskulukehitys ei tule jatkumaan viime vuosien tapaisena ja viimeisimmät arviot menojen kasvusta ovat liikkuneet 1-3 %:n haarukassa. Kuitenkin kuntakohtaisissa laskuissa voi olla suuriakin heittoja ja ennakoitavuus sekä vertailu edellisiin vuosiin on haasteellista ja epävarmaa, koska sairaanhoitopiiri on ottanut uuden laskutusjärjestelmän ja perusteet käyttöön vuoden 2009 aikana. Erikoissairaanhoidon kuluja on seurattava tarkasti ja varauduttava noin miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Osa ylityksistä pitää saada katettua muista määrärahoista. Toukokuun verotulot on julkaistu. Tammi-toukokuu toteumassa verrattuna vuoteen 2009 on kasvua 0,4 % (vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 3,6 % (v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -1,7- +6,3 % (50,1M -54,2M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 51,059 M. Alkuvuoden 0,4 %:n kasvulla verotulot olisivat 52,464 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla (julk ) ennuste on Haukiputaan luvuilla 52,326 M. Kiinteistöverot tulevat loppuvuoden tilityksissä, joten vuodelle 2010 tehty korotus tulee nä-

3 3 kymään loppuvuodesta. Valtionosuuksien osalta budjettivaiheessa ei ollut varmaa tietoa uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksista. Lopullinen arvio vuodelle 2010 annettiin vasta tammikuussa. Sen ja alkuvuoden toteuman perusteella valtionosuuksia tulee kertymään 29,604 M vuonna 2010, kun budjetoituna on 30,670 M. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Laskentatavan pitäisi periaatteessa suosia kasvukuntia, mutta sen vaikutuksia ei vielä tiedetä. Työttömyys on taloudellisen tilanteen vuoksi ollut erityisesti vuonna 2009 erittäin korkea. Haukiputaalla se kävi korkeimmillaan lähes 15 %:ssa. Tilanne on kehittynyt jo hiukan parempaan suuntaan. Tuorein työttömyysluku on huhtikuun lopulta seuraava: Haukipudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, Pohjois-Pohjanmaa 11,1 % ja Oulun seutukunta 12,0 %. Oulun seudun suuri ongelma on nuorisotyöttömyys, jolle on suunnattu viime aikoina kohdistettuja toimenpiteitä. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1 M :n verotulojaksotus takasinmaksutilitystä ennakoiden. Budjetoitua, 1,5 M investointivarausta ei ole tässä vaiheessa purettu. TOTEUTUMISVERTAILU TP Yht. TA+ Tot. 10 Tot. 09 Tot.% Arvio 2010 TULOSLASKELMA 2009 Muutos kk * 3 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,

4 Avustukset Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sumupoistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Varausten vähennys/lisäys Varausten vähennys Varausten ja rahastojen muutokset TILIK. YLI /ALIJÄÄMÄ ,

5 5 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Koko kunnan osalta on selvitetty mahdollista tyytyväisyyskyselyä ja pyydetty siitä tarjous. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma 2010 Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen 2010 jory jory jory MATO:n ja kehityskuvan avulla pyritään ennakoimaan ja ohjaamaan palvelun tarvetta ja suunnittelemaan palveluverkon investoinnit optimaalisiksi. Molemmat ovat tulossa hyväksyttäväksi viimeistään syksyllä. Seudullisesti on perustettu työryhmä, joka käy läpi parhaillaan jo olemassa olevia sähköisiä lomakkeita ja pyrkii yhdenmukaistamaan ja laajentamaan niiden käyttöä. Aloitettu osana Terveempi pohjois-suomi hanketta, jossa Haukipudas pilottikuntana. jory Tehdään yleissuunnitelman pohjalta sen valmistuttua. jory Päivitys tehdään v jory,simppula nhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä rinnan kirkonkylän keskustan kaavamuutoksen kanssa. Kuntalaispalautteet jory Systemaattista keräysjärjestelmää ei ole. Lähtökohtatilanne tarkoitus kartoittaa laajemman kyselyn avulla, josta suunnittelu on meneillään.

6 6 Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory kh, jory Kuulemistilaisuuksista on saatu ensimmäiset kokemukset monikuntaliitosselvitysten yhteydessä. Ei toistaiseksi ole aktiivisia toimenpiteitä. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Kh on päättänyt kuluvana vuonna luovutettavat tontit ja hinnat. Tonttilaitos on laskenut tonttien perustamiskustannukset ja tuotot eri kaava-alueilla ja laskelma on esitetty kh:lle. Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta on ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaiselta, Ns. Tupsulan korttelin investointia suunnitellaan ja se on otettu huomioon Kirkonkylän kaavauudistuksessa. IVA jory ei toimenpiteitä toistaiseksi Rakentamista ohjataan pääosin kh, jory, yhdyskuntarakennetta täydentävällä tekninen ltk sekä kylien kehittämistä tu- kevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakennetta pyritään ohjaamaan Mato:n ja kehityskuvan avulla. On kehittynyt linjauksen mukaisesti. Kehitys on osallistunut messuille. Tilojen markkinointia on tehostettu. On aloitettu laajemman palvelupa-

7 7 Yhteisöllinen elinympäristö Vetovoimaiset yrityspuistot Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys ketin (tukipalvelut, testausyhteistyö jne) suunnittelu yhdessä jo toimivan vuokralaisen kanssa. Holstinmäki-imago-projekti on käynnistymässä. Yritysten perustaminen on lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettiin suhteessa eniten uusia yrityksiä (Hpudas 7,4%, kaikki kunnat 5,6%) Kh, HK, jory HK:n hallitus on valmistellut ja on käsitelty kunnan jory:ssä. Elinkeinostrategian päivittäminen 2010 ja toteuttaminen Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Kehitys on lähtenyt parempaan suuntaan. Tammi-toukokuun kasvu on 3,6 % (v vs ,2 %) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Tilanne 30.4: Hpudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, PP 11,1 %, Oulun seutukunta 12,0 %. Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Toistaiseksi ei ole tiedossa, että olisi ongelmia. Avoimiin paikkoihin on ollut päteviä hakijoita. Hyvät ja riittävät peruspalvelupeeseen Nopea reagointi muuttuvaan tar- Kh, jory Pystytty reagoimaan lain puitteissa. Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri jory, Kehitys Tilastoseurantaa tehostettu hankkimalla yritysten perustamistilasto Tilastokeskukselta. Hyvät liikenneyhteydet Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneverkostot Kh, jory Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Uusia kohteita tälle vuodelle Kiviniemi-Virpiniemi kevyenliikenteen väylä, Virpo ja Länsikehä. Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. On oltu aktiivisesti yhteydessä sosiaalitoimen siirtymisen yhteydessä.

8 8 Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Uusia kohteita ovat Kiviniemi-Virpiniemi ja Virpo. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja Sivistysjohtaja Ennallaan käyttö Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Käytö ollut aktiivista kts. Kiiminkijoen opiston kertomus. Monipuolinen käyttö kaikki Ei aktiivisia toimenpiteitä. Suunnitteluun osallistuminen jory Pyritty huomiomaan mm. Länsipuolen kaavasuunnittelussa. Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Mato:ssa ja investointien suunnitteluvaiheessa. Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Ei toistaiseksi ole kattavaa suunnitelmaa. Kolmassektori aktivoitunut esim. Miehikkään projekti. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön osaamisen, jaksamisen ja saatavuuden turvaaminen Osaava esimies- ja alaistoiminta Koulutusmäärärahat/1,0 % palkkakustannuksista Palkkavertailut/seudullisesti kilpailukykyinen ja paikallisesti oikeudenmukainen palkkaus Henkilöstöohjelma / muuttuvien palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittaminen Palkitseminen/ palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja pilotointi 360-asteen mittaus/palaute joka toinen vuosi Vastuutaho Toteutuminen kh, henki- Ei vielä mittaustuloksia löstöpääl- likkö henkilöstöpäällikkmonisoinnin Selvitys mahdollisen palkkahar- yhteydessä jory Valmistellaan syksyllä 2010 henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Linjaukset mahdollisen palkkaharmonisoinnin yhteydessä Aloitetaan kunnanjohtajasta ja vastuualueiden johtajista

9 9 Hyvä johtaminen Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö Tyhy-indeksi/kehityskeskustelut 100% Henkilöstöraportti/henkilöstöraportin hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Tyhy-indeksi/parempi kuin edellisenä vuonna Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset/useampia kuin edellisenä vuonna Työhyvinvointiohjelma/th-ohjelman päivittäminen Hyvä työnantajaimago Kysely/tehdään ensimmäisen kerran 2010 Pätevien toimen- ja viranhakijoiden määrä/vähintään 10 hakijaa/vakanssi Johtamisen johtaminen Johtamisen mallintaminen/toimitaan nuottien mukaan Luottamushenkilöjohtamisen parhaat käytännöt/benchmarkkaus +koulutus 360-asteen kysely/lähiesimiesten tukeminen ja kannustaminen Luottamushenkilötyön arviointi/ luottamushenkilön taitokehikko Toimivat johtamisjärjestelmät esimiehet henkilöstöpäällikkö, esimiehet esimiehet henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö kh,jory henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Johtamisjärjestelmän tarkistaminen/mitä hajautetaan, mitä kesjory Mittaus käynnissä Seurataan mm. työsuojelutarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteydessä Mittaus käynnissä Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2010 mukaan kohdennetut selvitykset tietopalvelu, esimiehet, Länsituulen koulu, kiinteistönhuolto, muut selvitykset työpaikoilla tapahtuvien muutosten mukaan esimiehen ilmoituksen mukaan Päivitetään syksyllä 2010 kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Ei toistaiseksi ole tehty Avoimiin työpaikkoihin pääsääntöisesti runsaasti päteviä hakijoita Mallinnetaan kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Sovitaan ryhmänvetäjien kanssa kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen. Aloitetaan johdon ao. mittauksen jälkeen Arvioinnin sisällöt määritellään kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä

10 10 kitetään Johtamista ohjaavat mittarit/strategian mukaisten mittareiden laatiminen jory Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien uudistaminen 2010 Kh, HK Strategia valmisteluprosessissa. Yritysvaikutusanalyysia testataan Asemakylän yritysalueen kaavan yhteydessä. Maapoliittisen ohjelman uudis- Kh, kaavoi- Tehdään v Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Optimaalinen palveluverkko Organisaatiorakenteen poikkihallinnollinen kehittäminen Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) taminen 2011 Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen tuspäällikkö jory jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Ydinprosessien mallintaminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Palvelujen tuotteistaminen (aikataulu) kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Organisaation kehittämistyön käynnistäminen 2010 kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Uusi organisaatio toiminnassa kh,jory Vuonna Uusien toimintamallien kehittäminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on akkostoitumista. kasvaa tivoinut toimijoita ja parantanut ver- Kolmannen sektorin rooli pal- kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on ak-

11 11 Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen veluntuottajana vahvistuu Palvelustrategian laatiminen ja toteuttaminen 2010 (jossa otetaan kantaa mm. yksityiseen ja 3.sektorin palvelutuotantoon) Johtamisjärjestelmän kehittäminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta 2011 kh,jory kh,jory tivoinut toimijoita ja parantanut verkostoitumista Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Tasapainoinen ja kestävä Alijäämien kattaminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jo- kuntatalous kaiselta tilikaudelta Vastuutaho Toteutuminen kh,jory Vuosi 2009 ylijäämä noin 2 M, ennuste vuodelle 2010 >2M. Alijäämät katettu 2011 kh,jory Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatta on noin 3,6 M. Saadaan katettua viimeistään vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tulojen suotuisa kehitys Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Ennuste vuodelle Kunnallisveroprosentti pidettiin ennallaan. Kiinteistöveroprosenttia nostettiin. kh,jory Tammi-toukokuussa kasvu oli 3,6 %. kh,jory,hk kh,jory Alle 3000/asukas kh,jory alle 3000/asukas Yritysten perustaminen lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettu suhteessa eniten yrityksiä (Haukipudas 7,4 %/kaikki kunnan 5,6 %) Vuosikate-ennuste >3M, ylijäämäennuste > 1M. Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory Kehittyminen on sidoksissa vahvasti 2015 investointiratkaisuihin. Tarkoituksenmukaiset Kiinteistöverot suhteessa seu- kh,jory Tämänhetkinen taso on vertailukel-

12 12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Suunnittelujärjestelmän toimivuus taksat ja maksut dun tason kanssa poinen. Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi kh,jory Kuluvalle vuodelle on nostettu keskimäärin 3-5 %. Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk Kokonaisuutta on kehitetty edelleen. Aikataulua muutettiin tilinpäätöksen käsittelyaikataulun muuttuessa. Talousarvio näyttää toistaiseksi pitävän. Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Elinkaarimalliselvityksen jälkeen voidaan tehdä pidemmällä aikajänteellä. Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Suunnitelman pitävyys kh,jory Toistaiseksi on pitänyt. Muutoksia on tullut Kiviniemen koulun osalta. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory Kiviniemen koulun osalta on pystytty ottamaan vaihtuneet tilanteet huomioon. Länsituulen kaava on joustanut. Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat kh,jory On selvittelyssä. Saatu selvitykseen Tekes-rahaa. Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Vuonna 2010 tavoite toteutunee. Jatko riippuu investointitavasta. Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, kh,jory Ei ole päivitetty vielä. hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle kh,jory kh,jory Business Planning otetaan käyttöön budjetointivaiheessa. Siellä on määrämuotoiset raporttipohjat, jotka helpottavat seurantaa. Palkkajaksotuksen ongelmia ei ole saatu ratkaistua ohjelmistojen välillä ja ne on tehtävä käsin välitilinpäätösvaiheessa. Palkkajärjestelmän uusiminen välttämätön. Haukiputaan Kehityksen ja Simppulanhakan osalta budjeteissaan linjattu

13 /asukas) velkamäärän pienentäminen => tyttärien osuus konsernivelasta tullee pienenemään edelleen vuonna Kokonaisvelkamäärä on sidoksissa peruskunnan investointitapaan ja määrään. Tuloslaskelma TP2009 TA2010 Toteuma 1-4/10 Toteuma 1-4/09 Tot.-%/10 Arvio 2010 Va:n arvio 2010 (4 kk*3) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TU- LOS

14 14 Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan Langattoman verkon kattavuus tietohallintopäällikkö Kirkonkylän koulun langattoman verkon laajennus toimipisteissä Langattoman panoulun laajen- tieto- PanOulun langattomassa verkossa Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky ja -laatu tuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt reagointinopeus laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus hall.pääll. kaikki yksiköiden esimiehet on 32 tukiasemaa Sähköinen viestintä vähentänyt perinteisiä työkokouksia tulosalueilla. Asiakaskyselyitten toteuttaminen siirtyy syksyyn Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri,kk toimistopäällikkö Vahtimestaripalvelun sähköistä tilaamisjärjestelmää markkinoitu sisäisille asiakkaille käyttäjäpalavereissa Internet-sivujen käyttö tiedottamisessa lisääntynyt. Sähköisten lomakkeiden käyttö lisääntynyt. Vesilaskutus toiminut pilottina verkkolaskutuksessa alkuvuodesta. Suoraveloitusta käytetään mahdollisimman kauan, mutta SEPA:n toteutuessa se jää pois. Pankit etsii uusia vaihtoehtoja suoraveloituk-

15 15 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Toimiva ja turvallinen liikenneverkko Maanrakennustöiden viimeistelyjen tason valvonta Liikenneympäristön toteuttaminen ennen tonttien rakentumista. maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö selle. Kunnan maa-alueille myönnettävien sijoitus- ja kaivuulupien ehtoja tarkistettu. Ei toteutunut toistaiseksi. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä ja kaavoituspäällikkönitelma Kirkonkylän keskustan käyttösuun- toimiva palvelukeskus valmistunut Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Kaavoituksellinen valmius Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Hajarakentamisen määrä pienempi kuin 10 % omakoti ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavan hyväksyminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaa- kk, kj kh kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö van hyväksyminen Kysyntää vastaava tonttitarjonta maanmittausinsinööri Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmit- tausinsi- Lupavalmistelu pyrkii vaiheittain asetettuun tavoitteeseen Kellon osayleiskaavan uudistaminen jatkuu Yleiskaava tulossa luonnoksena käsittelyyn kesäkuussa Viranomaiset edellyttivät lisää perusselvityksiä. Kaavaluonnoksen laatiminen siirtyy syksyyn. Holma-Haapajärven kaava täydentää nykyistä tonttireserviä. Kellonlahden loma-asuntotonttien markkinointia tehostettu yhteistyö-

16 16 Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Vahtolan uuden asuinalueen tonttien kysyntä nööri maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö sopimuksella kiinteistönvälitysliikkeen kanssa. Kirkonkylän länsipuolen kaava ehdotusvaiheessa ja Kiviniemen Hätälän alueen lunastus vireillä. Ei toteutunut toistaiseksi Tonttien luovutusmäärä vastannut kysyntää. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työtyytyväisyysindeksi Kunnan keskiarvoluku esimiehet, kk Aktiivinen osallistuminen. Myönteinen palaute. Mittaaminen siirtyy Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk alkukesään ja syksyyn osittain. Kävelytesti materiaalipalveluiden henkilöstölle tehty. In Body mittaus tehty kaikille halukkaille. Sairauspoissaolot vähentyneet ruokapalveluissa. Toimiva ikärakenne huomioitu tulosalueilla mahdollisuuksien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan ennen kesälomia. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään. Sijaisuusjärjestelyissä pyritty huomioimaan työnkierto. Riittävä perehdyttämis-

17 17 Hyvä johtaminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Toimivat tiimit Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) Kehitysmyönteinen henkilöstö Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt/vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk aika ei toteudu aina käytännössä. Vahtimestaripalvelussa on sähköinen palvelupyyntö, materiaalipalveluiden asiakastilaukset n. 80 %:sti sähköisesti. Vahtimestaritehtävistä keskusteltu sivistyspalvelun kanssa. ATK-tuelle sähköiset palvelupyynnöt. ATK-käyttäjätunnusten sähköinen haku. Ajankohtaisiin koulutuksiin on osallistuttu. Omaehtoista opiskelua tuetaan. Rekrytoinneissa huomioitu uusi rekrytointiohje. Säännölliset jory-palaverit ja muistiot niistä. Maankäytön ja tonttilaitoksen välitön ja tiivis yhteistyö toteutuu. Henkilöstö on mukana oman työn suunnittelussa ja toimintatapojen kehittämisessä. Mat. palveluissa koeluonteisesti ryhmäkehityskeskustelut Meriniemi- ympäristössä.

18 18 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Toimivat, käytettävyydeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Mahdollisimman yhtenäiset atk- järjestelmät Oulun seudulla Nykyaikaiset tehtäväprosessit Ohjelmistot valmiina SEPAn (yhtenäinen euromaksualue) tuloon mennessä. Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Selkeä tuotantojärjestelmä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk esimiehet, kk Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi materiaalisihteeri, kk ruokahallintopäällikkö Tehokas käyttöaste Suoritteita / keittiöneliö ruokahallintopäällikkö Elintarvikelainsäädäntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola, perus ja tiedotuskriteereitä ruokahallintopäällikkö SEPA-projekti on käynnistynyt Logican kanssa ja se etenee aikataulussa. Mahdolliset hankinnat siirtyvät syksyyn huomioiden tulevat päätökset. Alkuvuodesta on tehty lähinnä päivityksiä ohjelmistoihin. Priorisointia tehdään jatkuvasti yksiköissä, joissa henkilöstövajeet korvataan sisäisin järjestelyin. Sähköisyyden hyödyntäminen lähinnä tiedonsiirrossa. Verkkolaskutus otettu käyttöön pilottina vesilaitoksella. Oulun eri yhteishankintatiimeissä edustajia n. 10. Keskusvaraston materiaalivirta järkeistynyt Ax-ohjelman myötä. Ateriasuoritteiden määrä noussut 5,8 %, Kustannukset ateriaa kohti 1,88 e, josta elintarvikkeiden osuus 0,79 e Ei vielä ole laskettu Valtion ravitsemussuositukset. Kouluruokasuositukset toimipisteisiin. Ravitsemussuositukset ikääntyneille touko Elintarvikkeiden

19 19 Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko kriteerit toteutuu Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso noudatetaan Omavalvonnan mittarit Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Tonttituotannon omavaraisuus Yksi seudun yleiskaava korvaa kuntien yleiskaavat Hyväksytty seutumato Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk laatukriteerit. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen 1 krt/vuosi. Maanhankinnat jatkuneet, lunastushakemus ympäristöministeriöön tehty. Turvataan riittävä tonttireservi mm. Holman länsipuolen kaavalla. Mahdollinen monikuntaliitos toteuttaa tavoitteen aikanaan. SeutuMATO hyväksytty Aiesopimus hyväksytty Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Järjestelmien tehokkuus Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Rajapintojen toimiminen Kustannusvertailut: Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Maksut Raportointi Hinnoittelu toimistopäällikkö, kk Tietotekniikan hyödyntäminen toimistopäällikkö, kk Vesilaskut verkkolaskuina kuluttajille. Sähköinen tiedonsiirto laskutus- ja maksutietojen välittämisessä Perintätoimisto Lindorf Oy:n kanssa. Sähköisen ansioerittelyn lähettäminen siirtyy syksyyn. Business Planning-ohjelmiston käyttöönotto on jatkunut kevään ajan. Ohjelmistoa päästään

20 20 Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kustannustehokkaat rakenteet Kustannustietoisuus Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Maankäytön uusi kehityskuvavalinta Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Seuranta Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Palveluverkkoa ja joukkoliikennettä tukeva kaavoitus ja rakentaminen Hyväksytty kattava maankäytön toteuttamisohjelma 2020 Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk esimiehet, kk käyttämään raportoinnissa ja budjetoinnissa kesästä lähtien. Ruokapalvelut; palvelusopimukset asiakkaiden kanssa/palvelun sisällön tarkastelu ja kehittäminen Kustannuslaskenta ja -seuranta aloitettu tonttilaitoksella. Kunnan tonttien keskimääräisestä tuotantokustannuksesta laadittu suuntaa antava selvitys. Ohjausryhmät kaavahankkeille Käsittely keskeytetty Käsittely keskeytetty Käytäntö vakiintunut

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot