Välitilinpäätös I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 2 Talouskatsaus Talouden kehittymisen epävarmuus on vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien erittäin suuri ja lähes täysin ennakoimaton tekijä, joka on leimannut niin yksityistä kuin julkistakin sektoria. Vuonna 2009 talous oli käytännössä täysin pysähtynyt ja viennin romahtaminen leimasi vientivetoista Suomen kansantaloutta. Talouden taantuman vaikutukset tulivat hiukan viiveellä julkiselle sektorille, mutta vaikutukset olivat tultuaan varsin dramaattiset. Yli puolet kunnista korotti veroprosenttiaan vuonna 2010 ja erityisesti suuret, yhteisöverotuloista riippuvaiset kaupungit kärsivät vuoden 2009 tilinpäätöksessä verotulojensa romahtamisesta. Talouden elpyminen on selvästikin lähtenyt käyntiin vuoden 2009 loppupuolella useammillakin mittareilla mitattuna ja sitä myötä myös verotuloennusteita on korjattu ylöspäin erityisesti vuodesta 2011 lähtien. Tosin ennusteet ovat edelleen varsin maltillisia. Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin keskushallinnon osalta ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa 1,4 %, hallintopalveluiden osalta 0,8 %, perusturvapalveluiden osalta (ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa) 3,9%, kuten sivistyspalveluidenkin osalta ja teknisten palveluiden kasvuvauhdiksi määriteltiin 0,8 %. Tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän. Talousarvion pitävyyteen on vaikuttanut erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, erittäin alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni koko talousarviovuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei kuluvana vuonna tule olemaan. Jos talous saadaan pidettyä alkuvuoden kehityssuunnassa, vuosikate tulee olemaan yli 3M ja ylijäämä yli 2 M. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen liittyen näyttävät olevan perusturvapalveluissa, joissa erityisesti erikoissairaanhoidon kulut ovat erittäin huonosti arvioitavissa ja alkuvuoden toteutunut laskutus ylittää vastuualueen sinne budjetoimat ja toisaalta myös sairaanhoitopiirin vuoden alussa kunnalle ennakoimat vuoden 2010 laskutukset. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että sen kokonaiskulukehitys ei tule jatkumaan viime vuosien tapaisena ja viimeisimmät arviot menojen kasvusta ovat liikkuneet 1-3 %:n haarukassa. Kuitenkin kuntakohtaisissa laskuissa voi olla suuriakin heittoja ja ennakoitavuus sekä vertailu edellisiin vuosiin on haasteellista ja epävarmaa, koska sairaanhoitopiiri on ottanut uuden laskutusjärjestelmän ja perusteet käyttöön vuoden 2009 aikana. Erikoissairaanhoidon kuluja on seurattava tarkasti ja varauduttava noin miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Osa ylityksistä pitää saada katettua muista määrärahoista. Toukokuun verotulot on julkaistu. Tammi-toukokuu toteumassa verrattuna vuoteen 2009 on kasvua 0,4 % (vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 3,6 % (v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -1,7- +6,3 % (50,1M -54,2M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 51,059 M. Alkuvuoden 0,4 %:n kasvulla verotulot olisivat 52,464 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla (julk ) ennuste on Haukiputaan luvuilla 52,326 M. Kiinteistöverot tulevat loppuvuoden tilityksissä, joten vuodelle 2010 tehty korotus tulee nä-

3 3 kymään loppuvuodesta. Valtionosuuksien osalta budjettivaiheessa ei ollut varmaa tietoa uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksista. Lopullinen arvio vuodelle 2010 annettiin vasta tammikuussa. Sen ja alkuvuoden toteuman perusteella valtionosuuksia tulee kertymään 29,604 M vuonna 2010, kun budjetoituna on 30,670 M. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Laskentatavan pitäisi periaatteessa suosia kasvukuntia, mutta sen vaikutuksia ei vielä tiedetä. Työttömyys on taloudellisen tilanteen vuoksi ollut erityisesti vuonna 2009 erittäin korkea. Haukiputaalla se kävi korkeimmillaan lähes 15 %:ssa. Tilanne on kehittynyt jo hiukan parempaan suuntaan. Tuorein työttömyysluku on huhtikuun lopulta seuraava: Haukipudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, Pohjois-Pohjanmaa 11,1 % ja Oulun seutukunta 12,0 %. Oulun seudun suuri ongelma on nuorisotyöttömyys, jolle on suunnattu viime aikoina kohdistettuja toimenpiteitä. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1 M :n verotulojaksotus takasinmaksutilitystä ennakoiden. Budjetoitua, 1,5 M investointivarausta ei ole tässä vaiheessa purettu. TOTEUTUMISVERTAILU TP Yht. TA+ Tot. 10 Tot. 09 Tot.% Arvio 2010 TULOSLASKELMA 2009 Muutos kk * 3 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,

4 Avustukset Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sumupoistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Varausten vähennys/lisäys Varausten vähennys Varausten ja rahastojen muutokset TILIK. YLI /ALIJÄÄMÄ ,

5 5 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Koko kunnan osalta on selvitetty mahdollista tyytyväisyyskyselyä ja pyydetty siitä tarjous. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma 2010 Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen 2010 jory jory jory MATO:n ja kehityskuvan avulla pyritään ennakoimaan ja ohjaamaan palvelun tarvetta ja suunnittelemaan palveluverkon investoinnit optimaalisiksi. Molemmat ovat tulossa hyväksyttäväksi viimeistään syksyllä. Seudullisesti on perustettu työryhmä, joka käy läpi parhaillaan jo olemassa olevia sähköisiä lomakkeita ja pyrkii yhdenmukaistamaan ja laajentamaan niiden käyttöä. Aloitettu osana Terveempi pohjois-suomi hanketta, jossa Haukipudas pilottikuntana. jory Tehdään yleissuunnitelman pohjalta sen valmistuttua. jory Päivitys tehdään v jory,simppula nhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä rinnan kirkonkylän keskustan kaavamuutoksen kanssa. Kuntalaispalautteet jory Systemaattista keräysjärjestelmää ei ole. Lähtökohtatilanne tarkoitus kartoittaa laajemman kyselyn avulla, josta suunnittelu on meneillään.

6 6 Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory kh, jory Kuulemistilaisuuksista on saatu ensimmäiset kokemukset monikuntaliitosselvitysten yhteydessä. Ei toistaiseksi ole aktiivisia toimenpiteitä. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Kh on päättänyt kuluvana vuonna luovutettavat tontit ja hinnat. Tonttilaitos on laskenut tonttien perustamiskustannukset ja tuotot eri kaava-alueilla ja laskelma on esitetty kh:lle. Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta on ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaiselta, Ns. Tupsulan korttelin investointia suunnitellaan ja se on otettu huomioon Kirkonkylän kaavauudistuksessa. IVA jory ei toimenpiteitä toistaiseksi Rakentamista ohjataan pääosin kh, jory, yhdyskuntarakennetta täydentävällä tekninen ltk sekä kylien kehittämistä tu- kevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakennetta pyritään ohjaamaan Mato:n ja kehityskuvan avulla. On kehittynyt linjauksen mukaisesti. Kehitys on osallistunut messuille. Tilojen markkinointia on tehostettu. On aloitettu laajemman palvelupa-

7 7 Yhteisöllinen elinympäristö Vetovoimaiset yrityspuistot Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys ketin (tukipalvelut, testausyhteistyö jne) suunnittelu yhdessä jo toimivan vuokralaisen kanssa. Holstinmäki-imago-projekti on käynnistymässä. Yritysten perustaminen on lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettiin suhteessa eniten uusia yrityksiä (Hpudas 7,4%, kaikki kunnat 5,6%) Kh, HK, jory HK:n hallitus on valmistellut ja on käsitelty kunnan jory:ssä. Elinkeinostrategian päivittäminen 2010 ja toteuttaminen Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Kehitys on lähtenyt parempaan suuntaan. Tammi-toukokuun kasvu on 3,6 % (v vs ,2 %) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Tilanne 30.4: Hpudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, PP 11,1 %, Oulun seutukunta 12,0 %. Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Toistaiseksi ei ole tiedossa, että olisi ongelmia. Avoimiin paikkoihin on ollut päteviä hakijoita. Hyvät ja riittävät peruspalvelupeeseen Nopea reagointi muuttuvaan tar- Kh, jory Pystytty reagoimaan lain puitteissa. Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri jory, Kehitys Tilastoseurantaa tehostettu hankkimalla yritysten perustamistilasto Tilastokeskukselta. Hyvät liikenneyhteydet Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneverkostot Kh, jory Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Uusia kohteita tälle vuodelle Kiviniemi-Virpiniemi kevyenliikenteen väylä, Virpo ja Länsikehä. Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. On oltu aktiivisesti yhteydessä sosiaalitoimen siirtymisen yhteydessä.

8 8 Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Uusia kohteita ovat Kiviniemi-Virpiniemi ja Virpo. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja Sivistysjohtaja Ennallaan käyttö Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Käytö ollut aktiivista kts. Kiiminkijoen opiston kertomus. Monipuolinen käyttö kaikki Ei aktiivisia toimenpiteitä. Suunnitteluun osallistuminen jory Pyritty huomiomaan mm. Länsipuolen kaavasuunnittelussa. Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Mato:ssa ja investointien suunnitteluvaiheessa. Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Ei toistaiseksi ole kattavaa suunnitelmaa. Kolmassektori aktivoitunut esim. Miehikkään projekti. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön osaamisen, jaksamisen ja saatavuuden turvaaminen Osaava esimies- ja alaistoiminta Koulutusmäärärahat/1,0 % palkkakustannuksista Palkkavertailut/seudullisesti kilpailukykyinen ja paikallisesti oikeudenmukainen palkkaus Henkilöstöohjelma / muuttuvien palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittaminen Palkitseminen/ palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja pilotointi 360-asteen mittaus/palaute joka toinen vuosi Vastuutaho Toteutuminen kh, henki- Ei vielä mittaustuloksia löstöpääl- likkö henkilöstöpäällikkmonisoinnin Selvitys mahdollisen palkkahar- yhteydessä jory Valmistellaan syksyllä 2010 henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Linjaukset mahdollisen palkkaharmonisoinnin yhteydessä Aloitetaan kunnanjohtajasta ja vastuualueiden johtajista

9 9 Hyvä johtaminen Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö Tyhy-indeksi/kehityskeskustelut 100% Henkilöstöraportti/henkilöstöraportin hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Tyhy-indeksi/parempi kuin edellisenä vuonna Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset/useampia kuin edellisenä vuonna Työhyvinvointiohjelma/th-ohjelman päivittäminen Hyvä työnantajaimago Kysely/tehdään ensimmäisen kerran 2010 Pätevien toimen- ja viranhakijoiden määrä/vähintään 10 hakijaa/vakanssi Johtamisen johtaminen Johtamisen mallintaminen/toimitaan nuottien mukaan Luottamushenkilöjohtamisen parhaat käytännöt/benchmarkkaus +koulutus 360-asteen kysely/lähiesimiesten tukeminen ja kannustaminen Luottamushenkilötyön arviointi/ luottamushenkilön taitokehikko Toimivat johtamisjärjestelmät esimiehet henkilöstöpäällikkö, esimiehet esimiehet henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö kh,jory henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Johtamisjärjestelmän tarkistaminen/mitä hajautetaan, mitä kesjory Mittaus käynnissä Seurataan mm. työsuojelutarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteydessä Mittaus käynnissä Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2010 mukaan kohdennetut selvitykset tietopalvelu, esimiehet, Länsituulen koulu, kiinteistönhuolto, muut selvitykset työpaikoilla tapahtuvien muutosten mukaan esimiehen ilmoituksen mukaan Päivitetään syksyllä 2010 kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Ei toistaiseksi ole tehty Avoimiin työpaikkoihin pääsääntöisesti runsaasti päteviä hakijoita Mallinnetaan kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Sovitaan ryhmänvetäjien kanssa kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen. Aloitetaan johdon ao. mittauksen jälkeen Arvioinnin sisällöt määritellään kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä

10 10 kitetään Johtamista ohjaavat mittarit/strategian mukaisten mittareiden laatiminen jory Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien uudistaminen 2010 Kh, HK Strategia valmisteluprosessissa. Yritysvaikutusanalyysia testataan Asemakylän yritysalueen kaavan yhteydessä. Maapoliittisen ohjelman uudis- Kh, kaavoi- Tehdään v Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Optimaalinen palveluverkko Organisaatiorakenteen poikkihallinnollinen kehittäminen Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) taminen 2011 Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen tuspäällikkö jory jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Ydinprosessien mallintaminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Palvelujen tuotteistaminen (aikataulu) kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Organisaation kehittämistyön käynnistäminen 2010 kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Uusi organisaatio toiminnassa kh,jory Vuonna Uusien toimintamallien kehittäminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on akkostoitumista. kasvaa tivoinut toimijoita ja parantanut ver- Kolmannen sektorin rooli pal- kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on ak-

11 11 Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen veluntuottajana vahvistuu Palvelustrategian laatiminen ja toteuttaminen 2010 (jossa otetaan kantaa mm. yksityiseen ja 3.sektorin palvelutuotantoon) Johtamisjärjestelmän kehittäminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta 2011 kh,jory kh,jory tivoinut toimijoita ja parantanut verkostoitumista Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Tasapainoinen ja kestävä Alijäämien kattaminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jo- kuntatalous kaiselta tilikaudelta Vastuutaho Toteutuminen kh,jory Vuosi 2009 ylijäämä noin 2 M, ennuste vuodelle 2010 >2M. Alijäämät katettu 2011 kh,jory Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatta on noin 3,6 M. Saadaan katettua viimeistään vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tulojen suotuisa kehitys Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Ennuste vuodelle Kunnallisveroprosentti pidettiin ennallaan. Kiinteistöveroprosenttia nostettiin. kh,jory Tammi-toukokuussa kasvu oli 3,6 %. kh,jory,hk kh,jory Alle 3000/asukas kh,jory alle 3000/asukas Yritysten perustaminen lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettu suhteessa eniten yrityksiä (Haukipudas 7,4 %/kaikki kunnan 5,6 %) Vuosikate-ennuste >3M, ylijäämäennuste > 1M. Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory Kehittyminen on sidoksissa vahvasti 2015 investointiratkaisuihin. Tarkoituksenmukaiset Kiinteistöverot suhteessa seu- kh,jory Tämänhetkinen taso on vertailukel-

12 12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Suunnittelujärjestelmän toimivuus taksat ja maksut dun tason kanssa poinen. Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi kh,jory Kuluvalle vuodelle on nostettu keskimäärin 3-5 %. Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk Kokonaisuutta on kehitetty edelleen. Aikataulua muutettiin tilinpäätöksen käsittelyaikataulun muuttuessa. Talousarvio näyttää toistaiseksi pitävän. Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Elinkaarimalliselvityksen jälkeen voidaan tehdä pidemmällä aikajänteellä. Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Suunnitelman pitävyys kh,jory Toistaiseksi on pitänyt. Muutoksia on tullut Kiviniemen koulun osalta. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory Kiviniemen koulun osalta on pystytty ottamaan vaihtuneet tilanteet huomioon. Länsituulen kaava on joustanut. Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat kh,jory On selvittelyssä. Saatu selvitykseen Tekes-rahaa. Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Vuonna 2010 tavoite toteutunee. Jatko riippuu investointitavasta. Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, kh,jory Ei ole päivitetty vielä. hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle kh,jory kh,jory Business Planning otetaan käyttöön budjetointivaiheessa. Siellä on määrämuotoiset raporttipohjat, jotka helpottavat seurantaa. Palkkajaksotuksen ongelmia ei ole saatu ratkaistua ohjelmistojen välillä ja ne on tehtävä käsin välitilinpäätösvaiheessa. Palkkajärjestelmän uusiminen välttämätön. Haukiputaan Kehityksen ja Simppulanhakan osalta budjeteissaan linjattu

13 /asukas) velkamäärän pienentäminen => tyttärien osuus konsernivelasta tullee pienenemään edelleen vuonna Kokonaisvelkamäärä on sidoksissa peruskunnan investointitapaan ja määrään. Tuloslaskelma TP2009 TA2010 Toteuma 1-4/10 Toteuma 1-4/09 Tot.-%/10 Arvio 2010 Va:n arvio 2010 (4 kk*3) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TU- LOS

14 14 Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan Langattoman verkon kattavuus tietohallintopäällikkö Kirkonkylän koulun langattoman verkon laajennus toimipisteissä Langattoman panoulun laajen- tieto- PanOulun langattomassa verkossa Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky ja -laatu tuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt reagointinopeus laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus hall.pääll. kaikki yksiköiden esimiehet on 32 tukiasemaa Sähköinen viestintä vähentänyt perinteisiä työkokouksia tulosalueilla. Asiakaskyselyitten toteuttaminen siirtyy syksyyn Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri,kk toimistopäällikkö Vahtimestaripalvelun sähköistä tilaamisjärjestelmää markkinoitu sisäisille asiakkaille käyttäjäpalavereissa Internet-sivujen käyttö tiedottamisessa lisääntynyt. Sähköisten lomakkeiden käyttö lisääntynyt. Vesilaskutus toiminut pilottina verkkolaskutuksessa alkuvuodesta. Suoraveloitusta käytetään mahdollisimman kauan, mutta SEPA:n toteutuessa se jää pois. Pankit etsii uusia vaihtoehtoja suoraveloituk-

15 15 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Toimiva ja turvallinen liikenneverkko Maanrakennustöiden viimeistelyjen tason valvonta Liikenneympäristön toteuttaminen ennen tonttien rakentumista. maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö selle. Kunnan maa-alueille myönnettävien sijoitus- ja kaivuulupien ehtoja tarkistettu. Ei toteutunut toistaiseksi. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä ja kaavoituspäällikkönitelma Kirkonkylän keskustan käyttösuun- toimiva palvelukeskus valmistunut Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Kaavoituksellinen valmius Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Hajarakentamisen määrä pienempi kuin 10 % omakoti ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavan hyväksyminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaa- kk, kj kh kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö van hyväksyminen Kysyntää vastaava tonttitarjonta maanmittausinsinööri Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmit- tausinsi- Lupavalmistelu pyrkii vaiheittain asetettuun tavoitteeseen Kellon osayleiskaavan uudistaminen jatkuu Yleiskaava tulossa luonnoksena käsittelyyn kesäkuussa Viranomaiset edellyttivät lisää perusselvityksiä. Kaavaluonnoksen laatiminen siirtyy syksyyn. Holma-Haapajärven kaava täydentää nykyistä tonttireserviä. Kellonlahden loma-asuntotonttien markkinointia tehostettu yhteistyö-

16 16 Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Vahtolan uuden asuinalueen tonttien kysyntä nööri maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö sopimuksella kiinteistönvälitysliikkeen kanssa. Kirkonkylän länsipuolen kaava ehdotusvaiheessa ja Kiviniemen Hätälän alueen lunastus vireillä. Ei toteutunut toistaiseksi Tonttien luovutusmäärä vastannut kysyntää. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työtyytyväisyysindeksi Kunnan keskiarvoluku esimiehet, kk Aktiivinen osallistuminen. Myönteinen palaute. Mittaaminen siirtyy Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk alkukesään ja syksyyn osittain. Kävelytesti materiaalipalveluiden henkilöstölle tehty. In Body mittaus tehty kaikille halukkaille. Sairauspoissaolot vähentyneet ruokapalveluissa. Toimiva ikärakenne huomioitu tulosalueilla mahdollisuuksien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan ennen kesälomia. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään. Sijaisuusjärjestelyissä pyritty huomioimaan työnkierto. Riittävä perehdyttämis-

17 17 Hyvä johtaminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Toimivat tiimit Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) Kehitysmyönteinen henkilöstö Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt/vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk aika ei toteudu aina käytännössä. Vahtimestaripalvelussa on sähköinen palvelupyyntö, materiaalipalveluiden asiakastilaukset n. 80 %:sti sähköisesti. Vahtimestaritehtävistä keskusteltu sivistyspalvelun kanssa. ATK-tuelle sähköiset palvelupyynnöt. ATK-käyttäjätunnusten sähköinen haku. Ajankohtaisiin koulutuksiin on osallistuttu. Omaehtoista opiskelua tuetaan. Rekrytoinneissa huomioitu uusi rekrytointiohje. Säännölliset jory-palaverit ja muistiot niistä. Maankäytön ja tonttilaitoksen välitön ja tiivis yhteistyö toteutuu. Henkilöstö on mukana oman työn suunnittelussa ja toimintatapojen kehittämisessä. Mat. palveluissa koeluonteisesti ryhmäkehityskeskustelut Meriniemi- ympäristössä.

18 18 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Toimivat, käytettävyydeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Mahdollisimman yhtenäiset atk- järjestelmät Oulun seudulla Nykyaikaiset tehtäväprosessit Ohjelmistot valmiina SEPAn (yhtenäinen euromaksualue) tuloon mennessä. Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Selkeä tuotantojärjestelmä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk esimiehet, kk Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi materiaalisihteeri, kk ruokahallintopäällikkö Tehokas käyttöaste Suoritteita / keittiöneliö ruokahallintopäällikkö Elintarvikelainsäädäntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola, perus ja tiedotuskriteereitä ruokahallintopäällikkö SEPA-projekti on käynnistynyt Logican kanssa ja se etenee aikataulussa. Mahdolliset hankinnat siirtyvät syksyyn huomioiden tulevat päätökset. Alkuvuodesta on tehty lähinnä päivityksiä ohjelmistoihin. Priorisointia tehdään jatkuvasti yksiköissä, joissa henkilöstövajeet korvataan sisäisin järjestelyin. Sähköisyyden hyödyntäminen lähinnä tiedonsiirrossa. Verkkolaskutus otettu käyttöön pilottina vesilaitoksella. Oulun eri yhteishankintatiimeissä edustajia n. 10. Keskusvaraston materiaalivirta järkeistynyt Ax-ohjelman myötä. Ateriasuoritteiden määrä noussut 5,8 %, Kustannukset ateriaa kohti 1,88 e, josta elintarvikkeiden osuus 0,79 e Ei vielä ole laskettu Valtion ravitsemussuositukset. Kouluruokasuositukset toimipisteisiin. Ravitsemussuositukset ikääntyneille touko Elintarvikkeiden

19 19 Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko kriteerit toteutuu Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso noudatetaan Omavalvonnan mittarit Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Tonttituotannon omavaraisuus Yksi seudun yleiskaava korvaa kuntien yleiskaavat Hyväksytty seutumato Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk laatukriteerit. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen 1 krt/vuosi. Maanhankinnat jatkuneet, lunastushakemus ympäristöministeriöön tehty. Turvataan riittävä tonttireservi mm. Holman länsipuolen kaavalla. Mahdollinen monikuntaliitos toteuttaa tavoitteen aikanaan. SeutuMATO hyväksytty Aiesopimus hyväksytty Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Järjestelmien tehokkuus Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Rajapintojen toimiminen Kustannusvertailut: Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Maksut Raportointi Hinnoittelu toimistopäällikkö, kk Tietotekniikan hyödyntäminen toimistopäällikkö, kk Vesilaskut verkkolaskuina kuluttajille. Sähköinen tiedonsiirto laskutus- ja maksutietojen välittämisessä Perintätoimisto Lindorf Oy:n kanssa. Sähköisen ansioerittelyn lähettäminen siirtyy syksyyn. Business Planning-ohjelmiston käyttöönotto on jatkunut kevään ajan. Ohjelmistoa päästään

20 20 Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kustannustehokkaat rakenteet Kustannustietoisuus Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Maankäytön uusi kehityskuvavalinta Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Seuranta Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Palveluverkkoa ja joukkoliikennettä tukeva kaavoitus ja rakentaminen Hyväksytty kattava maankäytön toteuttamisohjelma 2020 Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk esimiehet, kk käyttämään raportoinnissa ja budjetoinnissa kesästä lähtien. Ruokapalvelut; palvelusopimukset asiakkaiden kanssa/palvelun sisällön tarkastelu ja kehittäminen Kustannuslaskenta ja -seuranta aloitettu tonttilaitoksella. Kunnan tonttien keskimääräisestä tuotantokustannuksesta laadittu suuntaa antava selvitys. Ohjausryhmät kaavahankkeille Käsittely keskeytetty Käsittely keskeytetty Käytäntö vakiintunut

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia 7.12.2009 strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot