Välitilinpäätös I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 2 Talouskatsaus Talouden kehittymisen epävarmuus on vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien erittäin suuri ja lähes täysin ennakoimaton tekijä, joka on leimannut niin yksityistä kuin julkistakin sektoria. Vuonna 2009 talous oli käytännössä täysin pysähtynyt ja viennin romahtaminen leimasi vientivetoista Suomen kansantaloutta. Talouden taantuman vaikutukset tulivat hiukan viiveellä julkiselle sektorille, mutta vaikutukset olivat tultuaan varsin dramaattiset. Yli puolet kunnista korotti veroprosenttiaan vuonna 2010 ja erityisesti suuret, yhteisöverotuloista riippuvaiset kaupungit kärsivät vuoden 2009 tilinpäätöksessä verotulojensa romahtamisesta. Talouden elpyminen on selvästikin lähtenyt käyntiin vuoden 2009 loppupuolella useammillakin mittareilla mitattuna ja sitä myötä myös verotuloennusteita on korjattu ylöspäin erityisesti vuodesta 2011 lähtien. Tosin ennusteet ovat edelleen varsin maltillisia. Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin keskushallinnon osalta ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa 1,4 %, hallintopalveluiden osalta 0,8 %, perusturvapalveluiden osalta (ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa) 3,9%, kuten sivistyspalveluidenkin osalta ja teknisten palveluiden kasvuvauhdiksi määriteltiin 0,8 %. Tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän. Talousarvion pitävyyteen on vaikuttanut erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, erittäin alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni koko talousarviovuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei kuluvana vuonna tule olemaan. Jos talous saadaan pidettyä alkuvuoden kehityssuunnassa, vuosikate tulee olemaan yli 3M ja ylijäämä yli 2 M. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen liittyen näyttävät olevan perusturvapalveluissa, joissa erityisesti erikoissairaanhoidon kulut ovat erittäin huonosti arvioitavissa ja alkuvuoden toteutunut laskutus ylittää vastuualueen sinne budjetoimat ja toisaalta myös sairaanhoitopiirin vuoden alussa kunnalle ennakoimat vuoden 2010 laskutukset. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että sen kokonaiskulukehitys ei tule jatkumaan viime vuosien tapaisena ja viimeisimmät arviot menojen kasvusta ovat liikkuneet 1-3 %:n haarukassa. Kuitenkin kuntakohtaisissa laskuissa voi olla suuriakin heittoja ja ennakoitavuus sekä vertailu edellisiin vuosiin on haasteellista ja epävarmaa, koska sairaanhoitopiiri on ottanut uuden laskutusjärjestelmän ja perusteet käyttöön vuoden 2009 aikana. Erikoissairaanhoidon kuluja on seurattava tarkasti ja varauduttava noin miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Osa ylityksistä pitää saada katettua muista määrärahoista. Toukokuun verotulot on julkaistu. Tammi-toukokuu toteumassa verrattuna vuoteen 2009 on kasvua 0,4 % (vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 3,6 % (v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -1,7- +6,3 % (50,1M -54,2M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 51,059 M. Alkuvuoden 0,4 %:n kasvulla verotulot olisivat 52,464 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla (julk ) ennuste on Haukiputaan luvuilla 52,326 M. Kiinteistöverot tulevat loppuvuoden tilityksissä, joten vuodelle 2010 tehty korotus tulee nä-

3 3 kymään loppuvuodesta. Valtionosuuksien osalta budjettivaiheessa ei ollut varmaa tietoa uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksista. Lopullinen arvio vuodelle 2010 annettiin vasta tammikuussa. Sen ja alkuvuoden toteuman perusteella valtionosuuksia tulee kertymään 29,604 M vuonna 2010, kun budjetoituna on 30,670 M. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Laskentatavan pitäisi periaatteessa suosia kasvukuntia, mutta sen vaikutuksia ei vielä tiedetä. Työttömyys on taloudellisen tilanteen vuoksi ollut erityisesti vuonna 2009 erittäin korkea. Haukiputaalla se kävi korkeimmillaan lähes 15 %:ssa. Tilanne on kehittynyt jo hiukan parempaan suuntaan. Tuorein työttömyysluku on huhtikuun lopulta seuraava: Haukipudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, Pohjois-Pohjanmaa 11,1 % ja Oulun seutukunta 12,0 %. Oulun seudun suuri ongelma on nuorisotyöttömyys, jolle on suunnattu viime aikoina kohdistettuja toimenpiteitä. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1 M :n verotulojaksotus takasinmaksutilitystä ennakoiden. Budjetoitua, 1,5 M investointivarausta ei ole tässä vaiheessa purettu. TOTEUTUMISVERTAILU TP Yht. TA+ Tot. 10 Tot. 09 Tot.% Arvio 2010 TULOSLASKELMA 2009 Muutos kk * 3 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,

4 Avustukset Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Sumupoistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Varausten vähennys/lisäys Varausten vähennys Varausten ja rahastojen muutokset TILIK. YLI /ALIJÄÄMÄ ,

5 5 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Koko kunnan osalta on selvitetty mahdollista tyytyväisyyskyselyä ja pyydetty siitä tarjous. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma 2010 Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen 2010 jory jory jory MATO:n ja kehityskuvan avulla pyritään ennakoimaan ja ohjaamaan palvelun tarvetta ja suunnittelemaan palveluverkon investoinnit optimaalisiksi. Molemmat ovat tulossa hyväksyttäväksi viimeistään syksyllä. Seudullisesti on perustettu työryhmä, joka käy läpi parhaillaan jo olemassa olevia sähköisiä lomakkeita ja pyrkii yhdenmukaistamaan ja laajentamaan niiden käyttöä. Aloitettu osana Terveempi pohjois-suomi hanketta, jossa Haukipudas pilottikuntana. jory Tehdään yleissuunnitelman pohjalta sen valmistuttua. jory Päivitys tehdään v jory,simppula nhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä rinnan kirkonkylän keskustan kaavamuutoksen kanssa. Kuntalaispalautteet jory Systemaattista keräysjärjestelmää ei ole. Lähtökohtatilanne tarkoitus kartoittaa laajemman kyselyn avulla, josta suunnittelu on meneillään.

6 6 Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory kh, jory Kuulemistilaisuuksista on saatu ensimmäiset kokemukset monikuntaliitosselvitysten yhteydessä. Ei toistaiseksi ole aktiivisia toimenpiteitä. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Kh on päättänyt kuluvana vuonna luovutettavat tontit ja hinnat. Tonttilaitos on laskenut tonttien perustamiskustannukset ja tuotot eri kaava-alueilla ja laskelma on esitetty kh:lle. Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta on ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaiselta, Ns. Tupsulan korttelin investointia suunnitellaan ja se on otettu huomioon Kirkonkylän kaavauudistuksessa. IVA jory ei toimenpiteitä toistaiseksi Rakentamista ohjataan pääosin kh, jory, yhdyskuntarakennetta täydentävällä tekninen ltk sekä kylien kehittämistä tu- kevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakennetta pyritään ohjaamaan Mato:n ja kehityskuvan avulla. On kehittynyt linjauksen mukaisesti. Kehitys on osallistunut messuille. Tilojen markkinointia on tehostettu. On aloitettu laajemman palvelupa-

7 7 Yhteisöllinen elinympäristö Vetovoimaiset yrityspuistot Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys ketin (tukipalvelut, testausyhteistyö jne) suunnittelu yhdessä jo toimivan vuokralaisen kanssa. Holstinmäki-imago-projekti on käynnistymässä. Yritysten perustaminen on lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettiin suhteessa eniten uusia yrityksiä (Hpudas 7,4%, kaikki kunnat 5,6%) Kh, HK, jory HK:n hallitus on valmistellut ja on käsitelty kunnan jory:ssä. Elinkeinostrategian päivittäminen 2010 ja toteuttaminen Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Kehitys on lähtenyt parempaan suuntaan. Tammi-toukokuun kasvu on 3,6 % (v vs ,2 %) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Tilanne 30.4: Hpudas 12,4 %, Oulu 12,8 %, PP 11,1 %, Oulun seutukunta 12,0 %. Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Toistaiseksi ei ole tiedossa, että olisi ongelmia. Avoimiin paikkoihin on ollut päteviä hakijoita. Hyvät ja riittävät peruspalvelupeeseen Nopea reagointi muuttuvaan tar- Kh, jory Pystytty reagoimaan lain puitteissa. Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri jory, Kehitys Tilastoseurantaa tehostettu hankkimalla yritysten perustamistilasto Tilastokeskukselta. Hyvät liikenneyhteydet Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneverkostot Kh, jory Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Uusia kohteita tälle vuodelle Kiviniemi-Virpiniemi kevyenliikenteen väylä, Virpo ja Länsikehä. Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. On oltu aktiivisesti yhteydessä sosiaalitoimen siirtymisen yhteydessä.

8 8 Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Uusia kohteita ovat Kiviniemi-Virpiniemi ja Virpo. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja Sivistysjohtaja Ennallaan käyttö Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Käytö ollut aktiivista kts. Kiiminkijoen opiston kertomus. Monipuolinen käyttö kaikki Ei aktiivisia toimenpiteitä. Suunnitteluun osallistuminen jory Pyritty huomiomaan mm. Länsipuolen kaavasuunnittelussa. Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Mato:ssa ja investointien suunnitteluvaiheessa. Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Ei toistaiseksi ole kattavaa suunnitelmaa. Kolmassektori aktivoitunut esim. Miehikkään projekti. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön osaamisen, jaksamisen ja saatavuuden turvaaminen Osaava esimies- ja alaistoiminta Koulutusmäärärahat/1,0 % palkkakustannuksista Palkkavertailut/seudullisesti kilpailukykyinen ja paikallisesti oikeudenmukainen palkkaus Henkilöstöohjelma / muuttuvien palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittaminen Palkitseminen/ palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja pilotointi 360-asteen mittaus/palaute joka toinen vuosi Vastuutaho Toteutuminen kh, henki- Ei vielä mittaustuloksia löstöpääl- likkö henkilöstöpäällikkmonisoinnin Selvitys mahdollisen palkkahar- yhteydessä jory Valmistellaan syksyllä 2010 henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Linjaukset mahdollisen palkkaharmonisoinnin yhteydessä Aloitetaan kunnanjohtajasta ja vastuualueiden johtajista

9 9 Hyvä johtaminen Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö Tyhy-indeksi/kehityskeskustelut 100% Henkilöstöraportti/henkilöstöraportin hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Tyhy-indeksi/parempi kuin edellisenä vuonna Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset/useampia kuin edellisenä vuonna Työhyvinvointiohjelma/th-ohjelman päivittäminen Hyvä työnantajaimago Kysely/tehdään ensimmäisen kerran 2010 Pätevien toimen- ja viranhakijoiden määrä/vähintään 10 hakijaa/vakanssi Johtamisen johtaminen Johtamisen mallintaminen/toimitaan nuottien mukaan Luottamushenkilöjohtamisen parhaat käytännöt/benchmarkkaus +koulutus 360-asteen kysely/lähiesimiesten tukeminen ja kannustaminen Luottamushenkilötyön arviointi/ luottamushenkilön taitokehikko Toimivat johtamisjärjestelmät esimiehet henkilöstöpäällikkö, esimiehet esimiehet henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö kh,jory henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Johtamisjärjestelmän tarkistaminen/mitä hajautetaan, mitä kesjory Mittaus käynnissä Seurataan mm. työsuojelutarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteydessä Mittaus käynnissä Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2010 mukaan kohdennetut selvitykset tietopalvelu, esimiehet, Länsituulen koulu, kiinteistönhuolto, muut selvitykset työpaikoilla tapahtuvien muutosten mukaan esimiehen ilmoituksen mukaan Päivitetään syksyllä 2010 kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Ei toistaiseksi ole tehty Avoimiin työpaikkoihin pääsääntöisesti runsaasti päteviä hakijoita Mallinnetaan kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Sovitaan ryhmänvetäjien kanssa kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen. Aloitetaan johdon ao. mittauksen jälkeen Arvioinnin sisällöt määritellään kuntajakoselvityksen vaikutukset huomioon ottaen Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä

10 10 kitetään Johtamista ohjaavat mittarit/strategian mukaisten mittareiden laatiminen jory Tarkentuu kuntajakoselvityksen myötä Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien uudistaminen 2010 Kh, HK Strategia valmisteluprosessissa. Yritysvaikutusanalyysia testataan Asemakylän yritysalueen kaavan yhteydessä. Maapoliittisen ohjelman uudis- Kh, kaavoi- Tehdään v Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Optimaalinen palveluverkko Organisaatiorakenteen poikkihallinnollinen kehittäminen Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) taminen 2011 Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen tuspäällikkö jory jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Ydinprosessien mallintaminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Palvelujen tuotteistaminen (aikataulu) kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Organisaation kehittämistyön käynnistäminen 2010 kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Uusi organisaatio toiminnassa kh,jory Vuonna Uusien toimintamallien kehittäminen kh,jory Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on akkostoitumista. kasvaa tivoinut toimijoita ja parantanut ver- Kolmannen sektorin rooli pal- kh,jory Vireä kolmas sektori-projekti on ak-

11 11 Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen veluntuottajana vahvistuu Palvelustrategian laatiminen ja toteuttaminen 2010 (jossa otetaan kantaa mm. yksityiseen ja 3.sektorin palvelutuotantoon) Johtamisjärjestelmän kehittäminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta 2011 kh,jory kh,jory tivoinut toimijoita ja parantanut verkostoitumista Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen Toteutetaan monikuntaliitospäätösten jälkeen. Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Tasapainoinen ja kestävä Alijäämien kattaminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jo- kuntatalous kaiselta tilikaudelta Vastuutaho Toteutuminen kh,jory Vuosi 2009 ylijäämä noin 2 M, ennuste vuodelle 2010 >2M. Alijäämät katettu 2011 kh,jory Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatta on noin 3,6 M. Saadaan katettua viimeistään vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tulojen suotuisa kehitys Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Ennuste vuodelle Kunnallisveroprosentti pidettiin ennallaan. Kiinteistöveroprosenttia nostettiin. kh,jory Tammi-toukokuussa kasvu oli 3,6 %. kh,jory,hk kh,jory Alle 3000/asukas kh,jory alle 3000/asukas Yritysten perustaminen lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettu suhteessa eniten yrityksiä (Haukipudas 7,4 %/kaikki kunnan 5,6 %) Vuosikate-ennuste >3M, ylijäämäennuste > 1M. Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory Kehittyminen on sidoksissa vahvasti 2015 investointiratkaisuihin. Tarkoituksenmukaiset Kiinteistöverot suhteessa seu- kh,jory Tämänhetkinen taso on vertailukel-

12 12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Suunnittelujärjestelmän toimivuus taksat ja maksut dun tason kanssa poinen. Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi kh,jory Kuluvalle vuodelle on nostettu keskimäärin 3-5 %. Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk Kokonaisuutta on kehitetty edelleen. Aikataulua muutettiin tilinpäätöksen käsittelyaikataulun muuttuessa. Talousarvio näyttää toistaiseksi pitävän. Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Elinkaarimalliselvityksen jälkeen voidaan tehdä pidemmällä aikajänteellä. Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Suunnitelman pitävyys kh,jory Toistaiseksi on pitänyt. Muutoksia on tullut Kiviniemen koulun osalta. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory Kiviniemen koulun osalta on pystytty ottamaan vaihtuneet tilanteet huomioon. Länsituulen kaava on joustanut. Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat kh,jory On selvittelyssä. Saatu selvitykseen Tekes-rahaa. Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Vuonna 2010 tavoite toteutunee. Jatko riippuu investointitavasta. Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, kh,jory Ei ole päivitetty vielä. hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle kh,jory kh,jory Business Planning otetaan käyttöön budjetointivaiheessa. Siellä on määrämuotoiset raporttipohjat, jotka helpottavat seurantaa. Palkkajaksotuksen ongelmia ei ole saatu ratkaistua ohjelmistojen välillä ja ne on tehtävä käsin välitilinpäätösvaiheessa. Palkkajärjestelmän uusiminen välttämätön. Haukiputaan Kehityksen ja Simppulanhakan osalta budjeteissaan linjattu

13 /asukas) velkamäärän pienentäminen => tyttärien osuus konsernivelasta tullee pienenemään edelleen vuonna Kokonaisvelkamäärä on sidoksissa peruskunnan investointitapaan ja määrään. Tuloslaskelma TP2009 TA2010 Toteuma 1-4/10 Toteuma 1-4/09 Tot.-%/10 Arvio 2010 Va:n arvio 2010 (4 kk*3) Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TU- LOS

14 14 Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan Langattoman verkon kattavuus tietohallintopäällikkö Kirkonkylän koulun langattoman verkon laajennus toimipisteissä Langattoman panoulun laajen- tieto- PanOulun langattomassa verkossa Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky ja -laatu tuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt reagointinopeus laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus hall.pääll. kaikki yksiköiden esimiehet on 32 tukiasemaa Sähköinen viestintä vähentänyt perinteisiä työkokouksia tulosalueilla. Asiakaskyselyitten toteuttaminen siirtyy syksyyn Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri,kk toimistopäällikkö Vahtimestaripalvelun sähköistä tilaamisjärjestelmää markkinoitu sisäisille asiakkaille käyttäjäpalavereissa Internet-sivujen käyttö tiedottamisessa lisääntynyt. Sähköisten lomakkeiden käyttö lisääntynyt. Vesilaskutus toiminut pilottina verkkolaskutuksessa alkuvuodesta. Suoraveloitusta käytetään mahdollisimman kauan, mutta SEPA:n toteutuessa se jää pois. Pankit etsii uusia vaihtoehtoja suoraveloituk-

15 15 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Toimiva ja turvallinen liikenneverkko Maanrakennustöiden viimeistelyjen tason valvonta Liikenneympäristön toteuttaminen ennen tonttien rakentumista. maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö selle. Kunnan maa-alueille myönnettävien sijoitus- ja kaivuulupien ehtoja tarkistettu. Ei toteutunut toistaiseksi. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskusta viihtyisä ja kaavoituspäällikkönitelma Kirkonkylän keskustan käyttösuun- toimiva palvelukeskus valmistunut Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Kaavoituksellinen valmius Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Hajarakentamisen määrä pienempi kuin 10 % omakoti ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavan hyväksyminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaa- kk, kj kh kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö van hyväksyminen Kysyntää vastaava tonttitarjonta maanmittausinsinööri Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmit- tausinsi- Lupavalmistelu pyrkii vaiheittain asetettuun tavoitteeseen Kellon osayleiskaavan uudistaminen jatkuu Yleiskaava tulossa luonnoksena käsittelyyn kesäkuussa Viranomaiset edellyttivät lisää perusselvityksiä. Kaavaluonnoksen laatiminen siirtyy syksyyn. Holma-Haapajärven kaava täydentää nykyistä tonttireserviä. Kellonlahden loma-asuntotonttien markkinointia tehostettu yhteistyö-

16 16 Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Vahtolan uuden asuinalueen tonttien kysyntä nööri maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö sopimuksella kiinteistönvälitysliikkeen kanssa. Kirkonkylän länsipuolen kaava ehdotusvaiheessa ja Kiviniemen Hätälän alueen lunastus vireillä. Ei toteutunut toistaiseksi Tonttien luovutusmäärä vastannut kysyntää. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työtyytyväisyysindeksi Kunnan keskiarvoluku esimiehet, kk Aktiivinen osallistuminen. Myönteinen palaute. Mittaaminen siirtyy Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk alkukesään ja syksyyn osittain. Kävelytesti materiaalipalveluiden henkilöstölle tehty. In Body mittaus tehty kaikille halukkaille. Sairauspoissaolot vähentyneet ruokapalveluissa. Toimiva ikärakenne huomioitu tulosalueilla mahdollisuuksien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan ennen kesälomia. Hiljaisen tiedon siirtymistä kehitetään. Sijaisuusjärjestelyissä pyritty huomioimaan työnkierto. Riittävä perehdyttämis-

17 17 Hyvä johtaminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Toimivat tiimit Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) Kehitysmyönteinen henkilöstö Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt/vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk aika ei toteudu aina käytännössä. Vahtimestaripalvelussa on sähköinen palvelupyyntö, materiaalipalveluiden asiakastilaukset n. 80 %:sti sähköisesti. Vahtimestaritehtävistä keskusteltu sivistyspalvelun kanssa. ATK-tuelle sähköiset palvelupyynnöt. ATK-käyttäjätunnusten sähköinen haku. Ajankohtaisiin koulutuksiin on osallistuttu. Omaehtoista opiskelua tuetaan. Rekrytoinneissa huomioitu uusi rekrytointiohje. Säännölliset jory-palaverit ja muistiot niistä. Maankäytön ja tonttilaitoksen välitön ja tiivis yhteistyö toteutuu. Henkilöstö on mukana oman työn suunnittelussa ja toimintatapojen kehittämisessä. Mat. palveluissa koeluonteisesti ryhmäkehityskeskustelut Meriniemi- ympäristössä.

18 18 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Toimivat, käytettävyydeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Mahdollisimman yhtenäiset atk- järjestelmät Oulun seudulla Nykyaikaiset tehtäväprosessit Ohjelmistot valmiina SEPAn (yhtenäinen euromaksualue) tuloon mennessä. Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Selkeä tuotantojärjestelmä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk esimiehet, kk Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi materiaalisihteeri, kk ruokahallintopäällikkö Tehokas käyttöaste Suoritteita / keittiöneliö ruokahallintopäällikkö Elintarvikelainsäädäntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola, perus ja tiedotuskriteereitä ruokahallintopäällikkö SEPA-projekti on käynnistynyt Logican kanssa ja se etenee aikataulussa. Mahdolliset hankinnat siirtyvät syksyyn huomioiden tulevat päätökset. Alkuvuodesta on tehty lähinnä päivityksiä ohjelmistoihin. Priorisointia tehdään jatkuvasti yksiköissä, joissa henkilöstövajeet korvataan sisäisin järjestelyin. Sähköisyyden hyödyntäminen lähinnä tiedonsiirrossa. Verkkolaskutus otettu käyttöön pilottina vesilaitoksella. Oulun eri yhteishankintatiimeissä edustajia n. 10. Keskusvaraston materiaalivirta järkeistynyt Ax-ohjelman myötä. Ateriasuoritteiden määrä noussut 5,8 %, Kustannukset ateriaa kohti 1,88 e, josta elintarvikkeiden osuus 0,79 e Ei vielä ole laskettu Valtion ravitsemussuositukset. Kouluruokasuositukset toimipisteisiin. Ravitsemussuositukset ikääntyneille touko Elintarvikkeiden

19 19 Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko kriteerit toteutuu Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso noudatetaan Omavalvonnan mittarit Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Tonttituotannon omavaraisuus Yksi seudun yleiskaava korvaa kuntien yleiskaavat Hyväksytty seutumato Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk laatukriteerit. Omavalvontasuunnitelman päivittäminen 1 krt/vuosi. Maanhankinnat jatkuneet, lunastushakemus ympäristöministeriöön tehty. Turvataan riittävä tonttireservi mm. Holman länsipuolen kaavalla. Mahdollinen monikuntaliitos toteuttaa tavoitteen aikanaan. SeutuMATO hyväksytty Aiesopimus hyväksytty Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Järjestelmien tehokkuus Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Rajapintojen toimiminen Kustannusvertailut: Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely, sähköinen tiedonsiirto Maksut Raportointi Hinnoittelu toimistopäällikkö, kk Tietotekniikan hyödyntäminen toimistopäällikkö, kk Vesilaskut verkkolaskuina kuluttajille. Sähköinen tiedonsiirto laskutus- ja maksutietojen välittämisessä Perintätoimisto Lindorf Oy:n kanssa. Sähköisen ansioerittelyn lähettäminen siirtyy syksyyn. Business Planning-ohjelmiston käyttöönotto on jatkunut kevään ajan. Ohjelmistoa päästään

20 20 Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kustannustehokkaat rakenteet Kustannustietoisuus Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Maankäytön uusi kehityskuvavalinta Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Seuranta Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Palveluverkkoa ja joukkoliikennettä tukeva kaavoitus ja rakentaminen Hyväksytty kattava maankäytön toteuttamisohjelma 2020 Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk kaavoituspäällikkö, kk esimiehet, kk käyttämään raportoinnissa ja budjetoinnissa kesästä lähtien. Ruokapalvelut; palvelusopimukset asiakkaiden kanssa/palvelun sisällön tarkastelu ja kehittäminen Kustannuslaskenta ja -seuranta aloitettu tonttilaitoksella. Kunnan tonttien keskimääräisestä tuotantokustannuksesta laadittu suuntaa antava selvitys. Ohjausryhmät kaavahankkeille Käsittely keskeytetty Käsittely keskeytetty Käytäntö vakiintunut

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Mittarit ja tavoitetasot. vaj, tuj:t

Mittarit ja tavoitetasot. vaj, tuj:t 1 (29) PERUSTURVAPALVELUT Perusturvalautakunta 25.5.2010/LIITE PERUSTURVA: Asiakas ja kuntalainen Hyvinvoinnin edistäminen Asiakaslähtöinen palvelukyky vaj, tuj:t Hyvinvointistrategian laatiminen Palveluiden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot