KÄYTÄNNÖN OPAS KOULUTUSTOIMIKUNTIEN JÄSENILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24.06.2014 KÄYTÄNNÖN OPAS KOULUTUSTOIMIKUNTIEN JÄSENILLE"

Transkriptio

1 KÄYTÄNNÖN OPAS KOULUTUSTOIMIKUNTIEN JÄSENILLE

2 Sisällys Johdanto 2 1 Koulutustoimikunnat Koulutustoimikuntien tehtävät Koulutustoimikuntien kokoukset Jäsenten ja varajäsenten vaihdokset sekä nimitykset 3 2 Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä (KOHO) 3 3 Käytännön ohjeita Tiedotus Optima-työtila Opetushallituksen verkkosivut Matkakulujen korvaus Matkalaskun laatiminen Matkakorvausten suuruus Matkalippujen tilaukset Koulutustoimikunnan matkustuskulujen ja muiden kulujen laskutus Kokouspalkkioiden maksaminen 5 4 Yhteystiedot Koulutustoimikuntien sihteerit Ennakointiyksikön henkilöstö 7 Liitteet 1 Matkalaskulomake 2 Henkilötietolomake 3 Koulutustoimikuntakohtaiset tulosyksikkönumerot 4 Eroilmoitus Opetushallitukselle koulutustoimikunnan jäsenyydestä 5 Asetus koulutustoimikunnista

3 2 Johdanto Tähän oppaaseen on koottu käytännön tietoa koulutustoimikunnan jäsenille koulutustoimikuntien tehtävistä ja sekä keskeisistä käytännön asioista. Opas sekä sen liitteenä olevat lomakkeet löytyvät koulutustoimikuntien työalusta Optimasta. 1 Koulutustoimikunnat Koulutustoimikuntajärjestelmä muodostuu 26 eri aloja edustavasta koulutustoimikunnasta sekä koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmästä. Koulutustoimikuntien sihteeristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista. Jäsenistö edustaa laajasti työelämää ja sidosryhmiä. Nykyiset koulutustoimikunnat on asetettu ajalle Valtioneuvoston asetus 882/2010 koulutustoimikuntajärjestelmästä sisältää määräyksiä koulutustoimikuntien tehtävistä, kokoonpanosta ja menettelytavoista Koulutustoimikuntien tehtävät Koulutustoimikuntien tehtävänä on 1. seurata, arvioida ja ennakoida alansa koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ohjausryhmän laatiman koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman mukaisesti 2. tehdä aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja sen pohjalta tutkintojen kehittämiseksi 3. tehdä aloitteita korkeakouluille työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamisesta koulutuksen sisällöllisessä kehittämisessä 4. suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen määräämät niille osoittamat muut tehtävät. Koulutustoimikunnat toimivat osaltaan laadullisen ennakoinnin asiantuntijaeliminä. Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta Koulutustoimikuntien kokoukset Jokaiselle koulutustoimikunnalle budjetoidaan toimintavuodeksi kerrallaan määräraha, josta maksetaan toimikuntien kokouksista aiheutuvia kuluja (mm. palkkiot ja matkalaskut). Kokouksiin osallistuvat koulutustoimikuntien varsinaiset jäsenet. Halutessaan varajäsenet voivat osallistua koulutustoimikuntien kokouksiin. Jäsenille korvataan matkustuskulut valtion matkustussäännön mukaan. Mikäli jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, kutsuu hän tilalleen varajäsenen. Kun varajäsen osallistuu kokoukseen varsinaisen jäsenen sijaisena, korvataan hänelle matkustuskustannukset ja maksetaan kokouspalkkio. Mikäli varajäsen osallistuu kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa läsnä, ei varajäsenelle makseta kokouspalkkiota eikä matkakuluja korvata. Koulutustoimikunnat pitävät tarpeelliseksi katsomansa määrän kokouksia oman vuosibudjettinsa puitteissa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat kokoukset yhdessä sihteerin kanssa. Kokouksista tiedottaminen hoidetaan Optima-työtilan kautta.

4 Jäsenten ja varajäsenten vaihdokset sekä nimitykset Mikäli jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden koulutustoimikunnan jäsenyydestä, toimittaa hän kirjallisen eroilmoituksen (Liite 4) Opetushallitukselle, omalle järjestölleen sekä keskusjärjestölleen. Opetushallitus nimeää eronneen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen keskusjärjestön esityksestä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eroilmoituslomake löytyy Optimasta. 2 Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä (KOHO) Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän asettaa opetus- ja kulttuuriministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan (Asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä 882/2010, 2 ). Ohjausryhmässä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä enintään 14 muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä sihteereitä. Ohjausryhmässä tulee olla edustettuina opetushallinto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, OAJ, MTK, Suomen Yrittäjät sekä ammatillinen ja korkea-asteen koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi kutsua ohjausryhmään myös pysyviä asiantuntijoita. Ohjausryhmän tehtävinä ovat koulutustoimikuntajärjestelmän toiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Ohjausryhmä vastaa siitä, että koulutustoimikunnissa käsitellään yrittäjyyttä, työelämän kehittämistä ja yhteistoimintaa sekä kaikkia koulutusaloja koskevia asioita, kuten koulutuksellista tasaarvoa ja saavutettavuutta. Ohjausryhmä valmistelee koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman, arvioi tutkintojärjestelmän kehittämistarpeita ja tekee niitä koskevia aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle. 3 Käytännön ohjeita 3.1 Tiedotus Optima-työtila Koulutustoimikuntien sähköisenä työalustana ja sisäisenä tiedotuskanavana toimii Opetushallituksen ylläpitämä Optima, josta löytyvät koulutustoimikuntakohtaiset kansiot ja materiaalit. Koulutustoimikuntien yhteiseen osioon on koottu tietoja mm. koulutustoimikuntien ohjausryhmän kokouksista, ennakointimateriaalia ja selvityksiä. Optima-työtila on ensisijainen tiedotuskanava koulutustoimikuntien työskentelyssä ja materiaalien jakamisessa. Optimaan kirjaudutaan www-osoitteessa https://optima.discendum.com/oph. Käyttäjätunnukset (koulutustoimikuntakohtaiset) saa Riitta Radnialta, Opetushallituksen verkkosivut Opetushallituksen verkkosivuilla on kuvaus koulutustoimikunnista, niiden tehtävistä ja kokoonpanoista, kuvaus Opetushallituksen ennakointityöstä, ajankohtaiset tapahtumat sekä linkit uusimpiin julkaisuihin. Sivusto löytyy osoitteesta

5 Matkakulujen korvaus Matkalaskun laatiminen Matkalasku tehdään matkalaskulomakkeella (Liite 1), joka löytyy Optimasta. Koulutustoimikuntatyöstä johtuvien matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan Valtion matkustussääntöä. Matkalasku on tehtävä kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkalaskussa tulee olla laskuttajan nimi ja henkilötunnus tilinumero IBAN-muodossa sekä pankin BIC-koodi kokouksen ajankohta tai kokouskutsu liitteenä viitetietona koulutustoimikunnan nimi päiväraha merkittynä, esim. kirjoitettuna "lisäksi päivärahat (valitettavasti emme voi lisätä päivärahaa, jollei siitä ole mainintaa) alkuperäiset matkaliput muut lomakkeella pyydetyt tiedot allekirjoitus Matkalasku lähetetään osoitteella Opetushallitus, Koulutustoimikunnat, PL 380, Helsinki Matkakorvausten suuruus Virkamatka tulee tehdä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin virkamatkan ja tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen on mahdollista. Valtion matkustussääntö rajoittaa oman auton tai taksin käytöstä aiheutuvien kustannusten korvauksia. Sen mukaan oman auton käytöstä aiheutuvia kilometrikorvauksia ei voida suorittaa, jos matka olisi voitu tehdä yleisiä kulkuneuvoja käyttäen halvemmin kokonaiskustannuksin. Käytännössä matkan voi kuitenkin tehdä omalla autolla, mutta laskutus tapahtuu julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Mainitse laskussa, jos olet käyttänyt omaa autoa, mutta laskutat julkisten kulkuneuvojen mukaan. Poikkeustapauksissa voidaan maksaa korvauksia oman auton tai taksin käytöstä, mutta silloin käyttö tulee perustella. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 0,43 euroa / km. Päiväraha on 18 euroa, jos matka on kestänyt yli 6 tuntia ja 40 euroa, jos matka on kestänyt yli 10 tuntia Matkalippujen tilaukset Matkaliput ja hotelliyöpymiset tulee tilata Suomen Matkatoimiston kautta, josta laskutus tulee suoraan Opetushallitukseen. Suomen Matkatoimiston yhteystiedot: Oulun liikematkakeskus - valtionhallinnon palvelut ma pe 8 17, puh , Lippuja tilatessa mainitse oman koulutustoimikuntasi nimi ja koulutustoimikuntien asiakasnumero

6 5 Mikäli organisaatiosi/yrityksesi on maksanut matkasi, matkalasku lähetetään verkkolaskuosoitteeseen. Tarkempia tietoja kohdassa Koulutustoimikunnan matkustuskulujen ja muiden kulujen laskutus Pääsääntö: Palveluntuottaja tai muu laskuttaja tekee verkkolaskun ja lähettää sen Opetushallitukselle valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan Itella Information Oy:n kautta. Opetushallituksen verkkolaskuosoite on: OVT-tunnus: Y-tunnus ALV-tunnus FI Verkkolaskuvälittäjä/välittäjätunnus: Itella Information Oy / Itellan yhteystiedot: puh , Jos palveluntuottajalla tai muulla laskuttajalla ei ole omaa järjestelmää verkkolaskujen tekemiseen, verkkolaskun voi tehdä ja lähettää käyttämällä valtion tarjoamaa verkkolaskutuspalvelua. Palveluun kirjaudutaan osoitteessa Osoitteesta saa palvelun käyttöä koskevat ohjeet. Käyttöön liittyviin kysymyksiin voi kysyä neuvoa Baswaren käyttäjätuesta, puh (hinta on 2,51 /min + pvm); palveluaika ma pe klo 8 17 Verkkolaskun mukana voidaan lähettää laskua koskevia liitteitä mieluiten pdf-muodossa Laskutietoihin tulee aina merkitä seuraavat viitetiedot: - oman koulutustoimikunnan nimi - oman koulutustoimikunnan tulosyksikkö-numero (TY): , ks. LIITE 3 Lisäksi laskussa tai sen liitteessä tulee mainita henkilöt, joita laskutettava tuote tai palvelu (esim. tarjoilu tai hotellimajoitus) koskee, mikäli laskuttajalla on tästä tieto. Lisätietoja antavat: Sinikka Kamula, puh , Riitta Mäki, puh , Ritva Lindell, puh , Kokouspalkkioiden maksaminen Kokouspalkkioiden maksua varten koulutustoimikuntien jäsenten tulee toimittaa henkilötietolomake (Liite 2) Opetushallitukseen Jaana Kiiskiselle osoitteeseen Lomake löytyy Optimasta.

7 Kokouspalkkion suuruus on 17 euroa jäsenille ja 28 euroa puheenjohtajille. Opetushallitus maksaa kokouspalkkiot hyväksyttyjen kokouspöytäkirjojen perusteella kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Jos kokouspalkkiosta halutaan perittävän pienempi veroprosentti kuin 60 %, sivutuloverokortti tulee toimittaa Opetushallitukseen osoitteeseen tai Jaana Kiiskinen, Opetushallitus, Ennakointi, PL 380, Helsinki. 6 4 Yhteystiedot 4.1. Koulutustoimikuntien sihteerit Koulutustoimikuntien sihteerit Sihteerit ovat Opetushallituksen asiantuntijoita. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Koulutustoimikunta Sihteeri Puhelin Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta Repo Timo Elintarvikealan koulutustoimikunta Kokkonen Markku Energia-alan koulutustoimikunta Valio Seppo Ilmailualan koulutustoimikunta Karkama Markku Kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä Bálint Minna finanssialan koulutustoimikunta Kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutustoimikunta Valio Seppo Kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunta Lounema Kati Kone- ja metallialan koulutustoimikunta Valio Seppo Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta Rajamäki Aira Kuvataiteen koulutustoimikunta Järnefelt Heljä Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta Liimatainen Anne Matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta Lahdenkauppi Merja Merenkulkualan koulutustoimikunta Karkama Markku Metsätalouden koulutustoimikunta Säisä Marjatta Musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta Radnia Riitta Opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunta Aunola Ulla Sosiaalialan koulutustoimikunta Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan Hautakoski Olli koulutustoimikunta Taideteollisuusalan koulutustoimikunta Ketonen Hanna Talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta Pekkala Arto Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta Järnefelt Heljä Terveysalan koulutustoimikunta Rajamäki Aira Tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta Laukkanen Tuija Turvallisuusalan koulutustoimikunta Hautakoski Olli Viestintäalan koulutustoimikunta Sederlöf Heikki

8 Ennakointiyksikön henkilöstö Nimi Puhelin Tehtävät Radnia Riitta, asiantuntija Kiiskinen Jaana, sihteeri Hanhijoki Ilpo, opetusneuvos Siitonen Riitta, assistentti Taipale-Lehto Ulla, opetusneuvos Vepsäläinen Jukka, erityisasiantuntija Leveälahti Samuli, opetusneuvos Savioja Hannele, opetusneuvos Koulutustoimikunnat Koulutustoimikuntien sihteeripalvelut Ennakointiyksikön päällikkö Yksikön sihteeri Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden määrällinen ennakointi, ennakoinnin kehittäminen ja Mitennalaskentamalli Löfström Eeva, ylitarkastaja Ennakoinnin tietopalvelu Ensti Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu

9 Liite 1 MAT KALASKU Laskuttajan nimi ja osoite OPET USHALLIT US Sähköpostiosoite Pankkiyhteys IBAN: Matkan/ matkojen tarkoitus BIC: Henkilötunnus Kulkuneuvo(t) 201 Matka Matkan eri vaiheet aikajärjestyksessä Korvaus alkoi päättyi kk pv klo klo Lähtö- ja saapumispaikkakunta Matkasta aiheutuvat muut kustannukset Majoituskustannukset Kokopäiväraha Osapäiväraha 50 % päiväraha Ateriakorvaus Km-korvaus Korvaus määrä à-hinta Majoituskustannukset hyväksytään enintään Valtion matkustussäännön mukaisesti. Lähtöpaikan ja matkakohteen välinen etäisyys on yli 15 km Laskutettavaan matkaan käytetty omaa autoa, mutta laskutus julkisten kulkuneuvojen taksan mukaan Tarjotut ateriat: 1. matkavuorokausi ei aterioita 1 ateria 2 ateriaa 2. matkavuorokausi ei aterioita 1 ateria 2 ateriaa Päiväys ja allekirjoitus Yhteensä LIITTEET: Kokouskutsu / ohjelma, esityslista tms. Kuitit matkan kuluista (aina mukaan) kpl Perustelu muun kuin halvimman kulkuneuvon käytölle (tai erillinen liite): MAT KALASKU LÄHET ET ÄÄN: Ope tusha llitus / Koulutustoimikunna t, PL 380, HELSINKI

10 Liite 2 HENKILÖTIETOLOMAKE KOULUTUSTOIMIKUNTA HARE-REKISTERIN TIEDOT (täytetään tekstaten) Sukunimi: Etunimi: Sukupuoli: Mies Nainen Työnantaja: Nimike: Postiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Maa: Puhelin (GSM): Sähköposti: Jos edellä mainitut postiosoite ja sähköpostiosoite ovat henkilökohtaisia kotiosoitteita, niiden eteenpäin luovuttamisen ja julkaisemisen voi kieltää. Henkilökohtaisia yhteystietojani EI saa luovuttaa eikä julkaista: PALKKIONMAKSUN TIEDOT (täytetään tekstaten) Nämä tiedot luovutetaan vain laissa säädetyille viranomaisille. Henkilötunnus: Pankkiyhteys, tilin IBAN: tilin BIC: Kotiosoite Postinumero ja -toimipaikka Lomake palautetaan: Jaana Kiiskinen, Opetushallitus, PL 380 (Hakaniemenranta 6), Helsinki,

11 Liite 3 Koulutustoimikuntakohtaiset tulosyksikkönumerot Koulutustoimikunnat Tulosyksikkönumero Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta Elintarvikealan koulutustoimikunta Energia-alan koulutustoimikunta Ilmailualan koulutustoimikunta Kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunta Kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutustoimikunta Kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunta Kone- ja metallialan koulutustoimikunta Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta Kuvataiteen koulutustoimikunta Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta Matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta Merenkulkualan koulutustoimikunta Metsätalouden koulutustoimikunta Musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta Opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunta Sosiaalialan koulutustoimikunta Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta Taideteollisuusalan koulutustoimikunta Talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta Tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta Terveysalan koulutustoimikunta Tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta Turvallisuusalan koulutustoimikunta Viestintäalan koulutustoimikunta

12 Liite 4 EROILMOITUS OPETUSHALLITUKSELLE KOULUTUSTOIMIKUNNAN JÄSENYYDESTÄ LOMAKE PALAUTETAAN Opetushallitukseen Riitta Radnialle osoitteeseen NIMI SÄHKÖPOSTIOSOITE OSOITE JÄRJESTÖ, JOTA EDUSTAA PÄÄJÄRJESTÖ EROAN ALAN (Koulutustoimikunnan nimi) KOULUTUSTOIMIKUNNAN JÄSENYYDESTÄ. OLEN JÄSEN VARAJÄSEN Päivämäärä / 2014 Allekirjoitus

13 Liite 5 Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään: 1 Koulutustoimikuntajärjestelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisenä koulutuksen laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimii koulutustoimikuntajärjestelmä, joka koostuu ohjausryhmästä, eri alojen koulutustoimikunnista sekä koulutustoimikuntien työtä täydentävistä määräaikaisista asiantuntijaryhmistä. Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. 2 Ohjausryhmän asettaminen ja kokoonpano Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmässä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä sihteereitä. Ohjausryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi kutsua ohjausryhmään myös pysyviä asiantuntijoita. Ohjausryhmässä tulee olla edustettuina opetushallinto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Yrittäjät ry sekä ammatillinen ja korkea-asteen koulutus. Ohjausryhmän kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon molemmat kieliryhmät. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää jäsenten keskuudesta ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ohjausryhmän toimikaudeksi. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät ministeriön tai Opetushallituksen virkamiehet. Jos jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3 Ohjausryhmän tehtävät Ohjausryhmän tehtävänä on koulutustoimikuntajärjestelmän toiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Ohjausryhmä vastaa siitä, että koulutustoimikunnissa käsitellään yrittäjyyttä, työelämän kehittämistä ja yhteistoimintaa sekä muita tarpeellisia kaikkia koulutusaloja koskevia asioita.

14 Ohjausryhmä valmistelee toimikautensa alussa koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa laadittaessa ohjausryhmä kuulee koulutustoimikuntia. Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle. Ohjausryhmä arvioi tutkintojärjestelmän kehittämistarpeita ja tekee niitä koskevia aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle. 4 Koulutustoimikunnat Koulutustoimikuntia ovat: 1) auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta; 2) elintarvikealan koulutustoimikunta; 3) energia-alan koulutustoimikunta; 4) ilmailualan koulutustoimikunta; 5) kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta; 6) kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunta; 7) kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutustoimikunta; 8) kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunta; 9) kone- ja metallialan koulutustoimikunta; 10) kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta; 11) kuvataiteen koulutustoimikunta; 12) maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta; 13) matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta; 14) merenkulkualan koulutustoimikunta; 15) metsätalouden koulutustoimikunta; 16) musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta; 17) opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunta; 18) talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta;

15 19) sosiaalialan koulutustoimikunta; 20) sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta; 21) taideteollisuusalan koulutustoimikunta; 22) tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta; 23) terveysalan koulutustoimikunta; 24) tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta; 25) turvallisuusalan koulutustoimikunta; 26) viestintäalan koulutustoimikunta. 5 Koulutustoimikuntien asettaminen ja kokoonpano Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa koulutustoimikunnat ja nimeää Opetushallituksen esityksestä niihin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään 16 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa ainakin opetushallintoa, koulutuksen järjestäjiä, opetushenkilöstöä, työnantajia ja työntekijöitä. Työnantajien, työntekijöiden ja opetushenkilöstön edustajat nimetään alan keskeisimpien järjestöjen ehdotuksesta. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Kuvataiteen koulutustoimikuntaa asetettaessa voidaan kuitenkin poiketa työnantaja- ja työntekijäjäseniä koskevista vaatimuksista. Koulutustoimikuntien kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon molemmat kieliryhmät. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Opetushallituksen esityksestä jäsenten keskuudesta koulutustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koulutustoimikunnan toimikaudeksi. Koulutustoimikuntien sihteereinä toimivat Opetushallituksen määräämät Opetushallituksen virkamiehet. Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, Opetushallitus nimeää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 6 Koulutustoimikuntien tehtävät Koulutustoimikuntien tehtävänä on omilla osaamis- ja toimialoillaan tarvittaessa yhteistoiminnassa keskenään: 1) seurata, arvioida ja ennakoida koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ohjausryhmän laatiman koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman mukaisesti; 2) tehdä aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja sen pohjalta tutkintojen kehittämiseksi;

16 3) tehdä aloitteita korkeakouluille työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamisesta koulutuksen sisällöllisessä kehittämisessä; 4) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen niille osoittamat muut tehtävät. 7 Määräaikaiset asiantuntijaryhmät Ohjausryhmä voi asettaa omasta, opetus- ja kulttuuriministeriön tai koulutustoimikuntien aloitteesta määräaikaisia asiantuntijaryhmiä yhden tai useamman koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialaan liittyviin laadullisen ennakoinnin tehtäviin. Ohjausryhmä nimeää määräaikaisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajan ja sihteerin. Määräaikaisen asiantuntijaryhmän jäsenet nimetään koulutustoimikuntiin jäseniä ehdottaneiden tahojen esityksestä. Jäsenellä tulee olla toimeksiannon edellyttämää asiantuntemusta. 8 Kokoukset Ohjausryhmä ja koulutustoimikunta kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Määräaikainen asiantuntijaryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Ohjausryhmä, koulutustoimikunta ja määräaikainen asiantuntijaryhmä ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 9 Palkkiot ja korvaukset Opetushallitus päättää koulutustoimikuntien ja määräaikaisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajien, jäsenten ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ohjausryhmän puheenjohtajien, jäsenten ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta. 10 Toimistotehtävät Koulutustoimikuntien ja määräaikaisten asiantuntijaryhmien toimistotehtävät hoitaa Opetushallitus. Ohjausryhmän toimistotehtävät hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 11 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

17 Tällä asetuksella kumotaan koulutustoimikuntajärjestelmästä annettu valtioneuvoston asetus (1146/2006). Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010 Opetusministeri Henna Virkkunen Hallitussihteeri Piritta Väinölä

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) Valtuuston kokousmenettely 3.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) Valtuuston kokousmenettely 3.1.2014 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) VALTUUSTON KOKOUSMENETTELY Valtuusto ja sen tärkeimmät tehtävät Tampereen kaupungin tärkein päättävä toimielin on valtuusto, jossa on 67 jäsentä. Valtuusto päättää muun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Osuuskunta JOKKY säännöt

Osuuskunta JOKKY säännöt Osuuskunta JOKKY säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on JOKKY Osk ja kotipaikka Nivala. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot