LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke"

Transkriptio

1 HETA hanke

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lähtökohdat, taustat ja päätökset Tiivistelmä Projektin kulku Taloushallinnon tila Ostolaskujen käsittely Myyntilaskutus Perintä Maksuliikenne ja kassanhallinta Taloussuunnittelu Raportointi Käyttöomaisuuskirjanpito Kirjanpito ja tilinpäätös Kustannuslaskenta / hinnoittelu Henkilöstötyön tila Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Palvelusuhdeasioiden hallinta Työnantajatoiminnot Työsuorituksen johtaminen Osaamisen johtaminen Työhyvinvoinnin (yksilö ja työyhteisö) edistäminen Raportointi / johdon raportointi Muut henkilöstöyksikön prosessit Tietojärjestelmien tila Tavoitetila Skenaariot Taloushallinnon prosessit Henkilöstötyön prosessit Tietojärjestelmänäkökulma Toimenpide ehdotukset Liitteet LIITE 1: OHJAUSRYHMÄ LIITE 2: TALOUSHALLINNON RYHMÄ LIITE 3: HENKILÖSTÖTYÖN RYHMÄ LIITE 4: TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ LIITE 5: INTEGRAATIOKARTTA: HEINOLA LIITE 6: INTEGRAATIOKARTTA: LAHTI LIITE 7: INTEGRAATIOKARTTA: ORIMATTILA LIITE 8: INTEGRAATIOKARTTA: PÄIJÄT HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITE 9: TALOUSHALLINNON KYSELYN SISÄLTÖ LIITE 10: HENKILÖSTÖTYÖN KYSELYN SISÄLTÖ LIITE 11: TIETOJÄRJESTELMIEN KARTOITUSPOHJA...

3 2(35) 1 Johdanto 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset Seutuhallituksen työvaliokunta käsitteli kokouksessaan talous ja henkilöstöhallinnon tilannetta seudulla ja päätti esittää seutuhallitukselle, että seututoimisto yhdessä seudullisen tietohallintoyksikön kanssa aloittaisi kevään 2007 aikana valmistelutyön henkilöstö ja taloushallinnon laskentatehtävien hoitamisesta seudullisesti. Selvitystyön tarkoituksena on tarkastella talous ja henkilöstöhallinnon edellyttämien tietojärjestelmien ja toimintaprosessien nykytila, niiden kehittämistarpeet sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia toimintaprosessien ja järjestelmien yhdenmukaistamiseksi Seudullisen tietohallinnon keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa toiminnan kehittäminen seudulla tieto ja viestintätekniikan yhteisin ja yhtenevin ratkaisuin. Seudun tietohallintostrategiassa onkin linjattu keskeisimmäksi tavoitteeksi pyrkimys yhteisiin tietojärjestelmiin. Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää em. hankkeen ja asetti työn valmistumiselle takarajaksi lokakuun lopun Tämä raportti on ensimmäisen vaiheen tulos annetusta tehtävästä. Raportissa kuvataan taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessit seudun eri organisaatioissa. Kuvaukset eivät sisällä yksityiskohtaisia prosessikuvauksia kunkin organisaation toiminnoista, vaan itsearvioinnin prosessien järjestämistavasta ja prosessin yhteydessä käsiteltävän tiedon käsittelymuodosta. Prosessien tarkastelu jätettiin tälle tasolle ajanpuutteen ja tarkoituksenmukaisuuden takia. Prosessien kuvaaminen on vaativa ja resursseja vievä tehtävä. Hankkeen puitteissa prosessikuvausten tekeminen ja vertailu kaikissa mukana olevissa organisaatioissa ei ollut mahdollista. Lisäksi hankkeessa ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä taloushallinnon tai henkilöstötyön järjestämistapojen suhteen, vaan hankkeessa tunnistetaan kunkin prosessin osalta keskeiset kehittämiskohteet ja hahmotellaan niiden perusteella vaihtoehtoja tulevaisuuden toimintamalliksi. Prosessien tarkempi tarkastelu ja kuvaaminen tulee toteuttaa tämän selvitystyön jatkohankkeissa. Hankkeen aikana tapahtuneet toimintaympäristön muutokset Hankkeen aikana (kevät 2007 syksy 2007) tilanne sekä seudulla että koko valtakunnan tasolla on muuttunut. Ensimmäiset hankinnat ja hankkeet koskien henkilöstötyön prosessien tukemista tietojärjestelmien avulla ovat käynnistyneet ja odottavat toteutumistaan. Lahden kaupunki on kilpailuttanut HR järjestelmän ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveysyhtymä on käynnistänyt kehittämishankkeen henkilöstötyön prosessien kehittämiseksi.

4 3(35) Hankkeen aikana on tehty valtakunnan tasolla päätökset kuntien yhteisen yhteishankintayhtiön perustamisesta. Yhtiö organisoidaan Kuntaliiton yhtiöksi ja se tulee tuottamaan hankintapalveluita mm. tietotekniikan alueelta. 2 Tiivistelmä Seutuhallituksen työvaliokunta käsitteli kokouksessaan talous ja henkilöstöhallinnon tilannetta seudulla ja päätti esittää seutuhallitukselle, että seututoimisto yhdessä seudullisen tietohallintoyksikön kanssa aloittaisi kevään 2007 aikana valmistelutyön henkilöstö ja taloushallinnon laskentatehtävien hoitamisesta seudullisesti. Toimeksianto päätettiin toteuttaa tekemällä peruskartoitus taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien nykytilasta ja hahmottelemalla tulevaisuuden tavoitetila sekä laaja alaisen tarkastelun että prosessikohtaisen tarkastelun avulla. Taloushallinnon prosessikokonaisuuden nykytilanteessa alueella toimii neljä keskeistä toimijaa (Päijät Tili, Lahden talouspalvelut, PHSOTEY ja PHKK), jotka jo osin tarjoavat ja kehittävät omien toimialojensa sisällä taloushallinnon palvelukokonaisuuksia. Tämän lisäksi osa kunnista hoitaa taloushallinnon toimintonsa itsenäisesti. Taloushallinnon toimintakentässä on alueella nykytilanteessa kaksi keskitettyä palvelukeskusta sekä kuntayhtymien muodostamat toimialoittaiset taloushallinnon järjestelyt. Henkilöstötyön alueella ei ole vakiintunutta yleistä tapaa ryhmitellä, nimetä ja avata sen prosesseja. Henkilöstötyön nykytilan kuvaaminen ja analysoiminen aloitettiinkin projektiryhmässä pääprosessien ja niiden osaprosessien ja eräiden osaprosessien toimintojen tunnistamisella ja nimeämisellä. Näin saatiin aikaan yhteinen näkemys henkilöstötyön kokonaisuudesta ja osista. Kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa ja henkilöstötyön eri prosessien alueella. Seutukokeilun myötä siinä mukana olevien kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat ryhmittyivät SEUTUhenki yhteistyöryhmäksi tehtävänään viedä eteenpäin seutustrategiassa sovittuja henkilöstötyötä koskevia tavoitteita. Alueellisen rekrytointihankkeen valmistelusta alkaen vuodesta 2006 ryhmän työskentelyssä ovat olleet mukana myös edustajat muista Päijät Hämeen kunnista sekä Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymästä ja Päijät Hämeen sosiaalija terveyskuntayhtymästä. Tänä syksynä ryhmään tulevat pysyvästi mukaan laajentuneen seutukokeilun uusien kuntien edustajat. Henkilöstötyön prosesseille on leimaa antavaa, että niiden toimintatapa on pääosin hajautettu ja käsittelytapa manuaalinen. Vain palvelussuhdeasioiden hallinta prosessissa ja sen osaprosesseissa käsittelytapa on jo tai on kehittymässä pääosin sähköiseksi ja tietojärjestelmällä tuetuksi (palkkahallinnon tietojärjestelmät.) Tietojärjestelmien käytön suorat kustannukset koostuvat järjestelmien hankkimiseksi tehdyistä investoinneista, ohjelman käyttöoikeuksien ylläpitomaksuista sekä teknisen ympäristön kuluista. Seuraavaan taulukkoon on koottu selvityksessä mukana olevilta organisaatioilta saadut tiedot toiminta alueen tietojärjestelmien kustannuksista. Hankintakustannuksilla

5 4(35) tarkoitetaan sitä osuutta kustannuksista, joka on vielä poistamatta organisaatioiden kirjanpidoista. Se on siis ainoastaan laskennallinen summa. Hankintakustannus Ylläpitokustannus/vuosi Taloushallinnon järjestelmät Henkilöstötyön järjestelmät Yhteensä Tämän selvityksen perusteella taloushallinnon järjestelmien osalta keskeiset havainnot ovat kustannuslaskennan ja hinnoittelun tietojärjestelmien puuttuminen, käyttöomaisuuskirjanpidon tietojärjestelmien oleminen elinkaarensa loppuvaiheessa muutamassa organisaatiossa sekä Lahden kaupungin kirjanpitojärjestelmän elinkaaren loppuminen lähitulevaisuudessa. Tulevaisuuden tavoitetila hahmoteltiin tarkastelemalla toiminnan osa alueita johtamisen, johdon tukipalvelujen sekä operatiivisen toiminnan tasoilla. Kehittämislinjaksi esitettiin hankkeen ohjausryhmän toimesta mallia, jossa operatiivinen toiminta on järjestetty yhteisen palvelukeskuksen alaisuuteen ja johdon tukipalvelut tuotetaan erikoistumisen ja työnjaon avulla korkeatasoisesti samansisältöisinä ja samanlaisina toimintatapoina. Tavoitetilan saavuttamisen aikataulu asetettiin vuodelle Prosessikohtaiset tavoitetilat tukevat mallin käyttöönottoa ja kuvaavat siirtymisen ensi askeleet. Prosessikohtaiset tavoitetilat on kuvattu tarkemmin luvuissa Taloushallinnon ja henkilöstötyön toimintatapojen osalta löydettiin useita yhteisiä kehittämiskohteita. Taloushallinnon tulevaisuutta miettinyt työryhmä esittää käynnistettäväksi seuraavat kehittämishankkeet ja hyväksyttäväksi seuraavat periaatteet: Taloushallinnon asiantuntijoiden alueellisen yhteystyöelimen perustaminen Vaiheittainen yhteistyön tiivistäminen o yhteiskilpailutukset järjestelmähankinnoissa o ohjelmistojen hyödyntämisessä ja kehittämisessä o alueellisessa osaamisessa (varamiesjärjestelmän luominen) Mahdollisia tulossa olevia yhteistyöhankkeita o alueen taloushallinnon toimijoiden tarkoituksen mukainen osallistuminen Lahden kaupungin taloushallinnon perusjärjestelmän uudistamisen valmisteluun o yhteiskilpailutus ja hankinta verkkolaskujen lähettämisessä o ostolaskujen käsittelyn alueellinen kehittäminen (hankintajärjestelmä, laskujen vastaanotto) Perinnän alueelliset ratkaisut

6 5(35) Henkilöstötyön kehittämiskohteiksi esitetään jatkosuunniteltavaksi seuraavat kokonaisuudet: Laajoja ja selvitystyötä edellyttäviä yhteistyökohteita Palvelussuhdeasioiden hallinta: käynnistetään selvitystyö alueellisesta palveluntarjoajasta/palveluntuottajasta, joka tuottaa alueen kunnallisten organisaatioiden tarvitsemia talous ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja ja henkilöstötietojärjestelmäpalveluja. Henkilöstösuunnittelu: käynnistetään työ palvelustrategioihin perustuvan organisaatioiden palvelurakenteet huomioon ottavan ja alueen ennakointitietoja hyödyntävän henkilöstösuunnittelun aloittamiseksi Työnantajatoiminnot: käynnistetään alueellisten henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelu Käynnissä olevia yhteistyö ja selvityskohteita Rekrytointi: alueellinen henkilöstöhankintayhteistyö Työhyvinvoinnin edistäminen: selvitys alueellisesta työterveyshuollon organisoinnista Osaamisen hallinta: koulutusta ja muita osaamisen kehittämistoimenpiteitä eri henkilöstötöryhmille hyödyntäen entistä paremmin alueen koulutuksentarjoajien osaamista Kaikki henkilöstöhallinnon prosessit: alueen kunnallisten organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavien yhteistyöryhmä SEUTUhenki ryhmä Nopeasti käynnistettäviä yhteistyökohteita Raportointi / johdon raportointi: sovitaan keskeisistä mitattavista ja raportoitavista henkilöstöjohtamisen asioista ja kehitetään ja otetaan käyttöön mittareita ja tunnuslukuja Osaamisen hallinta: käynnistetään osaamistarpeiden kartoittaminen ennakointitietoa hyödyntäen Tietojärjestelmien osalta työryhmä toteaa seuraavaa: Niiltä osin, kun organisaatioilla ei ole jonkin toiminnon tukemiseksi tietojärjestelmää, on syytä erityisen huolellisesti tutkia mahdollisuudet yhteisten tietojärjestelmien hankintaan. Tällainen tilanne on erityisesti henkilöstötyön prosessien kehittämisessä. Seudullisen tietohallintostrategian toteuttaminen: strategiassa vuoden 2008 loppupuolella käynnistettäväksi aikataulutettu hanke tuottajayksiköiden tarkastelu tulee palvelemaan myös taloushallinnon ja henkilöstötyön it palveluiden järjestämistä. Taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien seudullinen kehittäminen tulee tämän selvityksen perusteella toteuttaa vaiheittain. Toimintojen yhdistäminen seudullisesti ei ole ollut eikä tule olla it seisarvo vaan yhteistyöratkaisuista on pystyttävä osoittamaan konkreettisia hyötyjä.

7 6(35) 3 Projektin kulku projekti jakaantui kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin ja koottiin mukana olevien organisaatioiden taloushallinnon ja henkilöstötyön nykytilaa ja tämän hetken kehittämiskohteita kuvaava aineisto. Toinen vaihe perustui alustavien kehittämiskohteiden analyysiin ja tässä vaiheessa hahmoteltiin tulevaisuuden tavoitetilaa. Kolmannessa vaiheessa keskityttiin alustavien kehittämiskohteiden jalostamiseen siten, että toteutettaviksi määritellyt kehittämishankkeet kuljettavat seudun taloushallinnon ja henkilöstötyön kokonaisuutta kohti tavoitetilaa. Hanke organisoitiin kolmen toiminta alueen mukaisesti. Taloushallinnon projektiryhmä (Liite 2) keskittyi taloushallinnon prosessien kuvaamiseen, ongelmakohtien tunnistamiseen ja kehittämisaihioiden löytämiseen ja priorisointiin. Projektiryhmää veti sovellussuunnittelija Merja Helminen Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymästä. Henkilöstöhallinnon projektiryhmä (Liite 3) aloitti työnsä prosessien tunnistamisella ja muutti nimensä laajemmin henkilöstöön kohdistuvien prosessien mukaisesti henkilöstötyön projektiryhmäksi. Tätä projektiryhmää veti henkilöstöpäällikkö Hilkka Myllymäki Hollolan kunnasta. Prosessien tunnistamisen jälkeen henkilöstötyön projektiryhmä toimi samansisältöisesti taloushallinnon ryhmän kanssa. Kolmas projektiryhmä tarkasteli koko toiminta aluetta tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmasta. Tietojärjestelmätyöryhmää (Liite 4) veti tietohallintojohtaja Marko Monni seudullisesta tietohallintoyksiköstä. Tietojen vaihto projektiryhmien välillä toteutettiin projektipäälliköiden tapaamisissa sekä työpajapäivien yhteydessä toteutetuissa yhteisissä tulosten purkutilaisuuksissa. Tiedonkeräys Projektipäälliköt suunnittelivat yhdessä kultakin toiminta alueelta kerättävät tiedot. Kerättävät tiedot käsittivät taloushallinnon ja henkilöstötyön osalta prosessien toiminta ja tietojen käsittelytapaa kuvaavat tiedot sekä prosessien suoritetiedot. Lisäksi vastaajia pyydettiin nimeämään kehittämiskohteet ja prosessien nykyiset ongelmakohdat. Prosessien sisäisiä kuvauksia (prosessikuvaukset) ei tarkemmalla tasolla kerätty. Tietojärjestelmien osalta kerättiin järjestelmien elinkaariarviot, palvelevuustiedot, kustannustiedot sekä tiedonsiirtoyhteydet järjestelmien välillä. Taloushallinnon ja henkilöstötyön osalta tiedonkeräys toteutettiin web lomakkeilla. Tietojärjestelmätiedot koottiin word lomakkeilla. Tiedon analysointi Kerätyt tiedot analysoitiin projektipäälliköiden toimesta. Analyysien tulokset käsiteltiin sekä hankkeen ohjausryhmässä että projektiryhmissä. Analyysien tulokset noudattavat kaikkien mukana olevien organisaatioiden näkemystä, jokainen organisaatio sai tuoda näkökulmansa ja painotuksensa asioihin työpajatyöskentelyjen kautta.

8 7(35) Työpajatyöskentely Keskeinen osa hankkeen kulkua olivat projektiryhmien tapaamiset, jotka organisoitiin työpajoiksi. Työpajoja järjestettiin kuusi kappaletta. Työpajat keskeisine teemoineen olivat seuraavat: Työpaja 1: Tiedonkeräys Työpajassa käytiin läpi projektipäälliköiden suunnitelmat tiedonkeräyksen sisällöstä ja kerättävistä tiedoista. Työpaja 2: Tiedonkeräyksen tulokset Työpajassa käytiin läpi projektipäälliköiden valmistelemat esitykset kerätyistä tiedoista. Tavoitteena oli saada yhteinen hyväksyntä kerätyistä tiedoista ja mahdollisista puutteista hankkeen jatkotyöskentelyn pohjaksi Työpaja 3: Nykytilan toteaminen ja ongelmakohtien tunnistaminen Työpajassa jatkettiin edellisen työpajan nykytilakuvauksen läpikäyntiä ja todettiin yhteisesti kunkin osakokonaisuuden tila mukana olevissa organisaatioissa. Työpajapäivän toisena aiheena oli kehittämiskohteiden tunnistaminen. Työpaja 4: Tavoitetilan täsmentäminen Työpajan tavoitteena oli ohjausryhmän valitseman tavoitetilamäärityksen täsmentäminen. Työ tehtiin siten, että kunkin taloushallinnon ja henkilöstötyön osaprosessin osalta määritettiin prosessikohtainen tavoitetila, jota arvioitiin ohjausryhmän valitsemaa tavoitetilaa vasten. Tuloksena saatiin prosessikohtainen tavoitetilamääritys, tavoitetilan hyödyt sekä haasteet ja ongelmakohdat. Työpaja 5: Tavoitetila ja toimenpiteet Työpajassa jatkettiin edellisen työpajan tavoitetilamääritysten käsittelyä. Työpajan erityisenä tarkastelukulmana oli tunnistaa se osuus kustakin prosessista, joka on organisaatioiden toiminnan kannalta strategista tai operatiivista toimintaa. Työpaja 6: Loppuraportti Työpaja järjestettiin yhdessä hankkeen ohjausryhmän kokouksen kanssa. Työpajassa käytiin läpi hankkeen loppuraportin sisältö sekä kaikki esiin nousseet kehittämiskohteet. Ohjausryhmä ja projektiryhmät arvioivat kunkin kehittämiskohteen hyödyllisyyden ja haasteellisuuden oman organisaationsa näkökulmasta.

9 8(35) Matkalla opittua toteutettiin kaikkia seudun kuntia ja merkittävimpiä kuntayhtymiä koskevana hankkeena. Koska hanke koski useita erikokoisia ja eri vaiheissa olevia organisaatioita, se oli toteutukseltaan varsin vaikea. Hankkeen toteutuksesta voidaan todeta ainakin seuraavat asiat: organisaatioiden sitoutumiseen on kiinnitettävä huomiota; nyt osasta organisaatioita ei ollut edustajaa tai nimetty edustaja ei osallistunut toimintaan tiedonkeräyksen välineistön käytettävyyteen on kiinnitettävä huomiota; tiedonkeräys toteutettiin ohjelmistolla, joka ei soveltunut tämän kaltaisen tiedon keräämiseen tiedonkeräyksen organisointiin on syytä tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota: vastaajat on syytä vastuuttaa paremmin tehtävään työhön Projektien suunnitteluun erityisesti aikataulujen osalta on kiinnitettävä enemmän huomiota: laaja alaisissa projekteissa mukana oleminen on toimivissa organisaatiossa usein haasteellista. projektinhallintaan on kiinnitettävä huomiota; projektin raportointi oli osittain puutteellista, osittain tämä johtuu projektiin käytettävissä olevien resurssien niukkuudesta projektit on resursoitava riittävästi ja projektisuunnitelman mukaiset resurssit on oltava käytettävissä. 4 Taloushallinnon tila Taloushallinnon nykytilanteessa alueella toimii neljä keskeistä toimijaa (Päijät Tili, Lahden talouspalvelut, PHSOTEY ja PHKK), jotka jo osin tarjoavat ja kehittävät omien toimialojensa sisällä taloushallinnon palvelukokonaisuuksia. Tämän lisäksi osa kunnista hoitaa taloushallinnon toimintonsa itsenäisesti. Taloushallinnon toimintakentässä on alueella nykytilanteessa kaksi keskitettyä palvelukeskusta sekä kuntayhtymien muodostamat toimialoittaiset taloushallinnon järjestelyt. Yksittäisillä toimijoilla olisi ollut jo nykytilanteessa mahdollisuus järjestää taloushallinnon toimintonsa tai osa niistä yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. Taloushallinnon prosessien kehitystyötä on nykytilanteessa viety eteenpäin eri organisaatioiden osalta vaiheittain ja tämä etenemistapa nähdään myös tämän selvityksen perusteella seudullisen yhteistyön kannalta järkevänä toimintatapana.

10 9(35) 4.1 Ostolaskujen käsittely Toiminta ja tiedon käsittelytapa OSTOLASKUJEN KÄSITTELY T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Tilauksen tekeminen 0 0,0 % ,0 % ,0 % 1 8,3 % Laskun saapuminen organisaatioon 9 75,0 % 3 25,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % Laskun saapumisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet (saapumiskirjaus) 11 91,7 % 2 16,7 % 2 16,7 % 11 91,7 % Laskun tiliöinti 0 0,0 % ,0 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun käsittelykierroksen seuranta 10 83,3 % 2 16,7 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun hyväksyminen 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun maksaminen ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 4.2 Myyntilaskutus Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A MYYNTILASKUTUS keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Myyntilaskun tekeminen 0 0,0 % ,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % Tilauksen toimittaminen 0 0,0 % ,0 % 11 91,7 % 2 16,7 % Myyntilaskun muodostus 0 0,0 % ,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % Myyntilaskun tulostus 4 33,3 % 8 66,7 % 4 33,3 % 8 66,7 % Myyntilaskun lähettäminen 5 41,7 % 7 58,3 % 7 58,3 % 6 50,0 % 4.3 Perintä Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A PERINTÄ keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Karhukirjeiden lähettäminen (alkuperintä) 11 91,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % Perintäprosessin hoitaminen (pakkoperintä) 10 83,3 % 1 8,3 % 4 33,3 % 6 50,0 % Jälkiperinnän hoitaminen 8 66,7 % 2 16,7 % 8 66,7 % 2 16,7 % Luottotappioiden käsittely 9 75,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 2 16,7 %

11 10(35) 4.4 Maksuliikenne ja kassanhallinta Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A MAKSULIIKENNE JA KASSANHALLINTA keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Käteiskassa tapahtumien kirjaukset 6 50,0 % 4 33,3 % 1 8,3 % 9 75,0 % Kassaennusteiden tekeminen 9 75,0 % 1 8,3 % 1 8,3 % 9 75,0 % 4.5 Taloussuunnittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TALOUSSUUNNITTELU keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Talouden laskentarakenteen ylläpito 9 75,0 % 2 16,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % Talousarvion laadinta (=lukujen tallennus 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 4.6 Raportointi Toiminta ja tiedon käsittelytapa RAPORTOINTI Talousraporttien määrittely ja ylläpito järjestelmään Taloushallinnon raportoinnin jakelukanava budjettivastuullisille yksiköille T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen 9 75,0 % 2 16,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 4.7 Käyttöomaisuuskirjanpito Toiminta ja tiedon käsittelytapa KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Käyttöomaisuustositteiden käsittely 5 41,7 % 5 41,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % Käyttöomaisuustositteiden siirto käyttöomaisuuskirjanpitoon 9 75,0 % 1 8,3 % 4 33,3 % 6 50,0 % Sumu poistojen kirjaus kirjanpitoon 9 75,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 7 58,3 %

12 11(35) 4.8 Kirjanpito ja tilinpäätös Toiminta ja tiedon käsittelytapa KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Jaksotuksien kirjaaminen (siirtovelat/ siirtosaamiset) T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen 8 66,7 % 3 25,0 % 6 50,0 % 5 41,7 % Kirjanpidon täsmäytykset 10 83,3 % 1 8,3 % 5 41,7 % 6 50,0 % Tilinpäätöserien käsittely 11 91,7 % 0 0,0 % 7 58,3 % 4 33,3 % Konsernitilinpäätöksen tietojen toimittaminen / syöttäminen 7 58,3 % 1 8,3 % 7 58,3 % 1 8,3 % Konsernitilinpäätöksen laadinta 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 4 33,3 % 4.9 Kustannuslaskenta / hinnoittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa KUSTANNUSLASKENTA/ HINNOITTELU T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Kustannuslaskenta 1 8,3 % 10 83,3 % 10 83,3 % 2 16,7 % Hinnoittelun toteutus 1 8,3 % 10 83,3 % 11 91,7 % 1 8,3 % Tuotehintojen vertailu toteutuneisiin 1 8,3 % 9 75,0 % 10 83,3 % 1 8,3 % kustannuksiin 5 Henkilöstötyön tila Henkilöstötyön alueella ei ole vakiintunutta yleistä tapaa ryhmitellä, nimetä ja avata sen prosesseja. Henkilöstötyön nykytilan kuvaaminen ja analysoiminen aloitettiinkin projektiryhmässä pääprosessien ja niiden osaprosessien ja eräiden osaprosessien toimintojen tunnistamisella ja nimeämisellä. Näin saatiin aikaan yhteinen näkemys henkilöstötyön kokonaisuudesta ja osista. Kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa ja henkilöstötyön eri prosessien alueella. Seutukokeilun myötä siinä mukana olevien kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat ryhmittyivät SEUTUhenki yhteistyöryhmäksi tehtävänään viedä eteenpäin seutustrategiassa sovittuja henkilöstötyötä koskevia tavoitteita. Ryhmän työskentelyssä ovat olleet mukana myös Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveyskuntayhtymän edustajat. Tänä syksynä ryhmään tulevat mukaan laajentuneen seutukokeilun uusien kuntien edustajat.

13 12(35) Henkilöstötyön prosesseille on leimaa antavaa, että niiden toimintatapa on pääosin hajautettu ja käsittelytapa manuaalinen. Vain palvelussuhdeasioiden hallinta prosessissa ja sen osaprosesseissa käsittelytapa on jo tai on kehittymässä pääosin sähköiseksi ja tietojärjestelmällä tuetuksi. 5.1 Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnitteluprosessin osaprosesseja ovat määrällisen henkilöstötarpeen määrittely laadullisen henkilöstötarpeen määrittely palkkakustannussuunnittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A HENKILÖSTÖSUUNNITTELU keskitetty hajautettu ei ole paperinen/man sähköinen ei ole Määrällisen henkilöstötarpeen määrittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 12 uaali 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Laadullisen henkilöstötarpeen määrittely 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Palkkakustannussuunnittelu 0 0,0 % 9 3,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Alueen kuntaorganisaatioita on ollut mukana alueellisissa ennakointihankkeissa, mutta tietoja ei ole riittävästi pystytty hyödyntämään organisaatioiden henkilöstösuunnittelussa tai koulutuksen suuntaamisessa myös kuntaorganisaatioiden henkilöstö ja osaamistarpeen mukaiseksi. 5.2 Rekrytointi Rekrytointiprosessin osaprosesseja ovat haun valmistelu ja käynnistäminen hakemusten käsittely hakijoiden arviointi valinnat ja päätöksenteko perehdyttämissuunnitelman tekeminen sijaisten hallinta avointen hakemusten käsittely

14 13(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A REKRYTOINTI keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Haun valmistelu ja käynnistäminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 aali 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Hakemusten käsittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Hakijoiden arviointi 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Valinnat ja päätöksenteko 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 0 0,0 % Perehdyttämissuunnitelman tekeminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Sijaisten hallinta 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Avointen hakemusten käsittely 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Nykyinen yhteistyö Seutuhallituksen käynnistämä ja seutukokeilukuntien henkilöstöasioista vastaavien yhteistyöryhmän (SEUTUhenki ryhmä) toteuttama alueellinen selvitystyö rekrytointiyhteistyön kehittämisestä valmistui keväällä 2006 ja sen perusteella tehty jatkoselvitys keväällä Kehitystyö on etenemässä siten, että mukana olevien organisaatioiden rekrytointiprosessien yhteinen kehittäminen ja yhteisen tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty. Tavoitteena on saada toiminta käyntiin maaliskuussa Palvelusuhdeasioiden hallinta Palvelussuhdeasioiden hallinta prosessin osaprosesseja ja niiden toimintoja ovat palvelussuhteen alkaminen työsopimuksen ja virkamääräyksen tekeminen palvelussuhteen alkutietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen muutokset työsopimuksen muutokset virantoimitusvelvollisuuden muutokset palvelussuhteen muutosten käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat keskeytysanomusten käsittely ja päätökset vuosiloma anomukset ja päätökset keskeytys ja vuosilomatietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen päättyminen irtisanoutumisten ja irtisanomisten käsittely ja päätökset palvelussuhteen päättymistietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhdetodistuksen antaminen palkkatodistuksen antaminen matka ja kululaskut matkalaskujen käsittely maksatusta varten kululaskujen käsittely maksatusta varten palkkiot luottamustoimipalkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten sosiaalipalkkojen (perhe ja omaishoitajat) käsittely palkanlaskentaa varten

15 14(35) ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien käsittely palkanlaskentaa varten kertaluonteisten palkkojen ja palkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten (kouluttajat, esiintyjät jne.) palkka ja palkkiolaskenta sekä maksatus palkanmaksun lähtötietojen käsittely palkka ajot tositteiden käsittely ja arkistointi palkkakirjanpito ja tilitykset lakisääteinen raportointi matka ja kululaskujen maksatus luottamustoimipalkkioiden maksatus sosiaalipalkkojen maksatus ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien maksatus kertaluonteisten palkkojen ja palkkioiden maksatus

16 15(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A PALVELUSSUHDEASIOIDEN HALLINTA Palvelussuhteen alkaminen keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu aali sähköinen ei ole Työsopimuksen ja virkamääräyksen tekeminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Palvelussuhteen alkutietojen käsittely palkanlaskentaa varten 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palvelussuhteen muutokset Työsopimuksen muutokset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Virantoimitusvelvollisuuden muutokset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 1 8,3 % Palvelussuhteen muutosten käsittely palkanlaskentaa varten 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat Keskeystysanomusten käsittely ja päätökset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Vuosiloma anomusten käsittely ja päätökset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Keskeystys ja vuosilomatietojen käsittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % palkanlaskentaa varten Palvelussuhteen päättyminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Irtisanoutumisten ja irtisanomisten käsittely ja päätökset Palvelussuhteen päättymistietojen käsittely 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % palkanlaskentaa varten Palvelussuhdetodistuksen antaminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkkatodistuksen antaminen 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Matka ja kululaskut Matkalaskujen käsittely maksatusta varten 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Kululaskujen käsittely maksatusta varten 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkkiot Luottamustoimipalkkioiden käsittely palkanlaskentaa 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % varten Sosiaalipalkkojen (perhe ja omaishoitajat) käsittely 1 8,3 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % 8 66,7 % palkanlaskentaa varten Ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % käsittely palkanlaskentaa varten Kertaluoteisten palkkojen ja palkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkka ja palkkiolaskenta sekä maksatus Palkanmaksun lähtötietojen käsittely 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Palkka ajot ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Tositteiden käsittely ja arkistointi ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Palkkakirjanpito ja tilitykset ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Lakisääteinen raportointi 11 91,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Matka ja kululaskujen maksatus 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Luottamustoimipalkkioiden maksatus 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Sosiaalipalkkojen maksatus 4 33,3 % 0 0,0 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % Ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien 8 66,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 8,3 % 7 58,3 % 0 0,0 % maksatus 10 83,3 % 0 0,0 % 1 8,3 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Kertaluoteisten palkkojen ja palkkioiden maksatus Nykyinen yhteistyö Kuuden kunnan (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila) yhteinen palveluntuottaja on toiminut vuoden 2004 alusta, ja yhteisen palvelukeskuksen ja henkilöstötietojärjestelmän tulo on edellyttänyt toimintatapojen ja prosessien yhteistä kehittämistä.

17 16(35) 5.4 Työnantajatoiminnot Työnantajatoiminnot prosessin osaprosesseja ovat henkilöstöpoliittisten periaatteiden määrittely tulkinta, ohjeistus ja palkkausjärjestelminen kehittäminen neuvottelu ja sopimustoiminta yhteistoiminta sisäinen viestintä Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TYÖNANTAJATOIMINNOT keskitetty hajautettu ei ole paperinen/man sähköinen ei ole Henkilöstöpoliittisten periaatteiden määrittely 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 12 uaali 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Tulkinta, ohjeistus ja palkkausjärjestelmien ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % kehittäminen Neuvottelu ja sopimustoiminta ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Yhteistoiminta ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Sisäinen viestintä 6 50,0 % 6 50,0 % 0 0,0 % 6 50,0 % 6 50,0 % 0 0,0 % Nykyinen yhteistyö Alueen kuntien henkilöstöasioista vastaavien yhteistyötä on tehty erilaisissa kokoonpanoissa 1980 luvulta lähtien. Yhteistyö tiivistyi ja tuli suunnitelmallisemmaksi 1990 luvulla, ja seutukokeilun myötä SEUTUhenki ryhmä on tehnyt kehitystyötä vuodesta Tällä hetkellä siinä ovat mukana laajentuneen seutukokeilun kuntien sekä Päijät Hämeen koulutuskonsernin ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveysyhtymän henkilöstövastaavat. 5.5 Työsuorituksen johtaminen Työsuorituksen johtaminen prosessien osaprosesseja ovat tehtäväkuvausten tekeminen tehtävien vaativuusarviointi kehityskeskustelut o tavoitteiden asettaminen (viranhaltija/työntekijätaso) o tulosten arviointi (viranhaltija/työntekijätaso) o kehittämistoimenpiteistä sopiminen (viranhaltija/työntekijätaso) työsuorituksen arviointi kannustaminen palkitseminen palaute palvelussuhteen päättyessä

18 17(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TYÖSUORITUKSEN JOHTAMINEN keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Tehtäväkuvausten tekeminen 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 10 aali 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Tehtävien vaativuusarviointi 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Kehityskeskustelut 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Tavoitteiden asettaminen (viranhaltija/työntekijätason) Tulosten arviointi (viranhaltija/työntekijätason) 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Kehittämistoimenpiteistä 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % sopiminen(viranhaltija/työntekijätason) Työsuorituksen arviointi 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Kannustaminen 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Palkitseminen 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Palaute palvelussuhteen päättyessä 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Palkkausjärjestelmien kehittämisessä (tehtävien vaativuusarviointi, työsuorituksen arviointi) on tehty henkilöstöasioista vastaavien kesken yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa asiasta riippuen. 5.6 Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen prosessin osaprosesseja ovat osaamistarpeen ennakointi nykyisen osaamisen arviointi osaamistarpeen tunnistaminen kehittämissuunnitelman laatiminen (viranhaltija/työntekijätaso) kehittämissuunnitelman toteuttaminen (viranhaltija/työntekijätaso) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A OSAAMISEN JOHTAMINEN keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Osaamistarpeen ennakointi 0 0,0 % 7 58,3 % 4 33,3 % 7 aali58,3 % 0 0,0 % 4 33,3 % Nykyisen osaamisen arviointi 1 8,3 % 8 66,7 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Osaamistarpeen tunnistaminen 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Kehittämissuunnitelman laatiminen 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % (viranhaltija/työntekijätason) Kehittämissuunnitelman toteuttaminen (viranhaltija/työntekijätason) 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Alueella on järjestetty kuntien eri henkilöstöryhmille koulutusta yhteistyössä 1980 luvulta lähtien. SEUTUhenki ryhmän suunnittelemana ja toteuttamana on järjestetty pääasiassa esimieskoulutusta muutoksenhallinnasta ja siihen liittyvistä teemoista.

19 18(35) 5.7 Työhyvinvoinnin (yksilö ja työyhteisö) edistäminen Työhyvinvoinnin (yksilön ja työyhteisön) edistäminen prosessin osaprosesseja ovat työyhteisön ja organisaation toimivuuden parantaminen o johtaminen ja esimiestyö työn, työolojen ja työympäristön kehittäminen o perustehtävän selkeyttäminen ja resurssien kohdentaminen työturvallisuuden edistäminen yksilön terveyden ja työkyvyn edistäminen o työterveyshuolto ja työsuojelu o virkistys ja harrastustoiminta Toiminta ja tiedon käsittelytapa TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Työyhteisön ja organisaation toimivuuden parantaminen T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 11 aali 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Johtaminen ja esimiestyö 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Työn, työolojen ja työympäristön kehittäminen 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Perustehtävän selkeyttäminen ja resurssien 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % kohdentaminen Työturvallisuuden edistäminen 7 58,3 % 5 41,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Yksilön terveyden ja työkyvyn edistäminen 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Työterveyshuolto ja työsuojelu 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Virkistys ja harrastustoiminta 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5.8 Raportointi / johdon raportointi Raportointiprosessin osaprosesseja ovat henkilöstöstrategiasta johdettu raportointisuunnitelma o johdon raportointi o toimiala/työyksikkökohtainen raportointi Toiminta ja tiedon käsittelytapa RAPORTOINTI / JOHDON RAPORTOINTI Henkilöstöstrategiasta johdettu raportointisuunnitelma T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole 3 25,0 % 1 8,3 % 8 66,7 % 3 aali25,0 % 1 8,3 % 8 66,7 % Johdon raportointi 5 41,7 % 4 33,3 % 3 25,0 % 2 16,7 % 7 58,3 % 3 25,0 % Toimiala/työyksikkökohtainen raportointi 2 16,7 % 8 66,7 % 2 16,7 % 4 33,3 % 6 50,0 % 2 16,7 % Nykyinen yhteistyö Kuuden kunnan (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila) henkilöstöasioista vastaavat ovat kehittäneet yhteistyönä yhteisen tietojärjestelmän puitteissa henki

20 19(35) löstöraportin sisältöä ja menossa on raportointimahdollisuuksien kehittäminen yhdessä palveluntuottajan ja tietojärjestelmän kehittäjän kanssa. 5.9 Muut henkilöstöyksikön prosessit Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A HENKILÖSTÖYKSIKÖN MUUT PROSESSIT keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Oppilaitosyhteistyö 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 aali75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Työllisyystoiminta 9 75,0 % 2 16,7 % 1 8,3 % 9 75,0 % 2 16,7 % 1 8,3 % 6 Tietojärjestelmien tila Tietojärjestelmäkartoituksen tarkoituksena oli selvittää taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien toteutuksessa käytettävät ohjelmistot, ohjelmistojen laadulliset, taloudelliset ja teknisen toteutuksen ominaisuudet. Tietojärjestelmillä tuetaan prosessien toteuttamista. Ne muodostavat erityisesti taloushallinnon prosessien osalta merkittävimmän prosessien ohjausta ja toteutusta säätelevän kokonaisuuden. Tietojärjestelmän ja erityisesti järjestelmien välisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla prosessien suoritustehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi. Tässä raportissa käsitellään taloushallinnon ja henkilöstötyön tietojärjestelmiä. Tarkasteltavat näkökulmat ovat 1) Kustannukset: paljonko tietojärjestelmien käytöstä syntyy kustannuksia organisaatioille. Kustannukset sisältävät sekä pääomakulut että järjestelmien ylläpitokustannukset kokonaisuudessaan. 2) Järjestelmien ylläpitomalli: ylläpitomalli kuvaa järjestelmien teknisen ylläpidon tuottamisen. Omassa ylläpidossa olevat järjestelmät toteutetaan omassa hallinnassa ja ylläpidossa olevien palvelinlaitteistojen avulla. 3) Järjestelmien palvelevuus: kuinka järjestelmät tukevat toiminnan prosessien suorittamista? 4) Järjestelmien elinkaari: ovatko järjestelmät elinkaarensa alkuvaiheessa (so. ne on juuri otettu käyttöön tai ovat vielä käyttöönottovaiheessa), tehokkaan hyödyntämisen vaiheessa (so. järjestelmät on otettu käyttöön ja niiden käyttöön liittyvä osaaminen on hyvää) vai ovatko järjestelmät elinkaarensa loppuvaiheessa (so. niiden kehittäminen on lopetettu tai ne eivät palvele riittävissä määrin organisaation tarpeita). 5) Järjestelmien väliset tiedonsiirtoliittymät: järjestelmien väliset liittymät ja niiden toteutus (sähköiset tai manuaaliset)

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus

Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus Henkilöstöjohtamisen suunnittelun tilannekatsaus Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä Outi Sonkeri 13.12.2017 Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet Toteutetaan yhteistyössä maakunta -

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Henkilöstöyksikön johtaminen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä Sote- ja akuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja akunnan välillä Poliittinen ohjausryhmä 24.4.2017 Työsuunniteln tarkoitus ja sisältö Tarkoitus

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut -työryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut 2.Yhteiset

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä Sote- ja akuntauudistuksen henkilöstövalmistelu: Siirtymävaiheen yhteistyö luovuttavien organisaatioiden ja akunnan välillä Henkilöstöfoorumi 4.4.2017 Työsuunniteln tarkoitus ja sisältö Tarkoitus Varmistaa,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, 12.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus valtuutetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, 25.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä

Asiakaspalvelun kuulumiset. Talpapäivä Asiakaspalvelun kuulumiset Talpapäivä Asiakaspalvelu 1.6.2017 alkaen Asiakaspalvelun tehtäväkenttä laajenee 1.6.2017 Taloushallintopalvelun asiakaspalveluun keskitetään Helsingin kaupungin talouden ja

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot