Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa"

Transkriptio

1 Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa Asuntomessualue 2014 Täydennysrakentamista Pirkanmaan rakennuspäivä Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö

2 Jyväskylän täydennysrakentaminen Täydennysrakentamisen osayleiskaava v Puute edelleen kerrostalotonteista > Kepappi-selvitys 2005 Täydennysrakentamispolitiikan ansioista on saatu merkittäviä parannuksia asumisen alueelliseen ja tyyppien/ratkaisujen monimuotoisuuteen sekä infran laatutasoon (infra valmiiksi heti, kaupunkiympäristön viihtyisyys) Uudet, isommatkin aluekokonaisuudet syntyvät nykyään täydennysrakentamisena eli ovat maankäytön muutosalueita Yhtä isompaa aluetta on helpompi hallita projektina kuin 130 pienemmän alueen suunnittelua ja toteutusta Täydennysrakentamispainotteinen kasvupolitiikka edellyttää hyviä hallintakäytäntöjä Sosiaalisen eheyden vaalimisen edellytykset hyvät Kuntien yhdistyminen 2009 > Täydennysrakentamista painottava Jyväskylän kaupungin yleiskaava

3 TÄYDENNYSRAKENTAMISELLA TULEE OLLA KANTAVA JUONI Kuvat: Tanska, Aalborg

4 Green Building Council: Kestävä alue TÄRKEIMMÄT OSATEKIJÄT T A L O U S Kustannukset Elinkaarikustannukset Investoinnit I H M I N E N Tasa arvoisuus Esteettömyys Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Eri väestöryhmät Elinympäristö Turvallisuus Terveellisyys Viihtyisyys Yhdyskuntarakenne Eheys Toimivuus Joustavuus Palvelut Palveluverkko Liikennejärjestelmä Infrastruktuuri Resurssitehokkuus Energia Materiaalit Luonnonvarat Maisema ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Rakennettu kulttuuriympäristö Maisema ja kaupunkikuva Y M P Ä R I S T Ö Haitat ja riskit Päästöt Melu Pilaantuneet maat Ekosysteemit Ekologiset yhteydet Biodiversiteetti

5 Jyväskylän asumisvision neljä teemaa VETOVOIMAINEN 1 RESURSSIVIISAS 2 SUVAITSEVA 3 4 ASUMINEN ASUMINEN ASUMINEN SEUDULLINEN ASUMINEN Jyväskylän kaupunki ASUMISVISIO 2025 asumisen teemat

6 2 Resurssiviisas asuminen ALUEKESKUKSET Täydennämme aluekeskusten rakennuskantaa monipuolisesti erilaiset toiminnot huomioiden. Palokunnanmäki KESKUSTA ASUMINEN Kehitämme keskustassa asumisen mahdollisuuksia ja mietimme uusia ratkaisuja täydennysrakentamiseen. Teemme ullakkorakentamisesta houkuttelevan vaihtoehdon ja parannamme lisärakentamismahdollisuuksia. SENIORIASUMINEN Olemme mukana kehittämässä ja mahdollistamassa uusia malleja, jotka tuovat uudenlaisia vaihtoehtoja palveluasumiseen sekä vastaavat tulevaisuuden senioriasumisen tarpeisiin. Karismakortteli IKÄÄNTYVIEN KOTONA ASUMINEN Lisäämme ikääntyvien kotona asumisen mahdollisuuksia muun muassa kannustamalla hissien jälkiasennukseen ja esteettömyyden parantamiseen. KOHTUUHINTAISUUS Tuemme kohtuuhintaista asuntotuotantoa lisääviä kehittämisideoita. Pirkanmaan rakennuspäivä / Rossi Harjunkulma Jyväskylän kaupunki ASUMISVISIO 2025 asumisen teemat

7 3 Suvaitseva asuminen ERITYSRYHMIEN ASUMINEN Varaudumme tulevaisuuden tarpeisiin sisällyttämällä vuosittain KymppiR ohjelmaan erityisryhmien asumiseen tarvittavan kaavavarannon. Toivotamme erityisryhmät tervetulleiksi kaupunkirakenteeseen ja luomme mahdollisuudet asumisen uusille ratkaisuille. MUUTOSALUEET Täydennysrakennamme hyvien liikenneyhteyksien varressa sijaitsevia alueita. Otamme suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon palvelujen ja infrastruktuurin tehokkaan hyödyntämisen. KEHITTÄMISHANKKEET Vahvistamme yhteisöllisyyttä tukevia uudenlaisia asumisen ratkaisuja ja tuemme idearikkaita ja monipuolisia hankkeita. Arkkitehtipalvelu / Jaso Jyväskylän kaupunki ASUMISVISIO 2025 Arkkitehtipalvelu / Jaso asumisen teemat

8 2 Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista kaupunkiympäristöä. Myös kohtuuhintaista asumista! Vetovoimainen asuminen KOKEILEVA KANGAS Internet: Facebook: Twitter: https://twitter.com/kaupunginkangas Pirkanmaan rakennuspäivä / Rossi Jyväskylän kaupunki ASUMISVISIO 2025 asumisen teemat

9 KERROSTALOTONTTIPROSESSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 30 6 vuotta ~ 4 vuotta ~ vuotta H hetki + 1 vuotta KAAVOITUS YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS OMAN KODIN PAIKKA MAA POLITIIKKA LIIKENNE JA VIHERALUEET VESIHUOLTO MAANHANKINTA YLEISKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA TONTTIMARKKINOINTI KIINTEISTÖNMUODOSTUS KUMPPANUUDET TONTTIVARAUKSET TONTTIEN (MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET) LUOVUTUS ASEMAKAAVATASON YLEISSUUNNITELMAT KUSTANNUSLASKENTA KATUSUUNNITELMAT, MUUT RAKENNUS SUUNNITELMAT, RAKENTAMINEN YLLÄPITO RAKENNUS VALVONTA RAKENTAMISTAPAOHJEET RAKENNUSLUPA TILA PALVELU OPETUS TOIMI RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TONTTI RAKENTAMAAN PÄÄSEE PALVELUVERKKOSELVITYKSET (10 15 v) UUDET TOIMIPISTEET, LAAJENNUKSET, KORJAUKSET, LAKKAUTUKSET, PALVELUSISÄLTÖJEN MUUTOKSET TILOJEN INVESTOINTIOHJELMA (5 v) TOIMINTA PÄIVÄ HOITO Pirkanmaan rakennuspäivä / Rossi TONTTI

10 KymppiR 2012: Maankäytön toteutuksen kunnallisteknisten investointien ajoitus Kymppi R 2012 ohjelman omakotitaloalueilla yhden omakotitontin keskimääräiset kunnallistekniset kustannukset ovat arviolta noin (painotettu keskiarvo). Kustannukset koostuvat katu ja puistoalueiden sekä vesi ja energiahuollon rakentamiskustannuksista. Omakotitontin kustannuksista arviolta 35 % muodostuu vesihuollon kustannuksista. Lisäksi kustannuksia voi tulla tonttien mahdollisesta esirakentamisesta ja korkeamman laatutason vaatimuksista esim. katu ja viherrakentamisessa. Katualueiden rakennuskustannukset omakotitalovaltaisilla alueilla ovat keskimäärin 116 / m 2 (62 / k m 2 ). Kunnallisteknisiin kokonaiskustannuksiin vaikuttaa ratkaisevimmin alueen sijoittuminen suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallisteknisiin verkkoihin. Alueen sisäisiin kustannuksiin vaikuttavat mm. maaperä ja asemakaavaratkaisu (esim. rakentamisen tehokkuus, katujen pituus). Alueittaiset kustannuserot / omakotitalotontti ovat suuria. Kalliin alueen toteuttaminen voi olla kuitenkin perusteltua, mikäli alueen sijainti on kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kannalta keskeinen. Alle kustannuksiin / omakotitontti päästään Mannisenmäen, Mankola II:n ja Tanhukaaren kohdalla. Näille alueille on pientalojen lisäksi tulossa myös rivi ja kerrostaloja, mikä nostaa alueen käytön tehokkuutta ja vaikuttaa siten myös kokonaiskustannuksiin. Tarkastelun kalleimmat alueet olivat Metsola, Tuohimutkanrinne, Ylämäyrämäki A ja Pajukanta. Osayleiskaava alueista noin asukkaan Valkeamäen alueen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä n. 67,5 milj., joista liittymiskustannusten osuus on n. 10,5 milj.. Yhden omakotitontin keskimääräiset kustannukset ovat n > ALUE TOISTAISEKSI HYLLYLLÄ asukkaalle suunnitellun Kauramäen toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu n. 36 milj.. Yhden omakotitontin keskimääräiset kustannukset ovat n > TOTEUTUS ALKANEE 2016

11 KymppiR2012: Maankäytön toteutuksen kunnallisteknisten investointien ajoitus Kerros ja rivitaloalueilla kunnallistekniikan keskimääräiset kustannukset ovat n. 57 / k m 2 (AK tai AR rakennusoikeutta). Kymppi R 2012 ohjelman kerros ja rivitalokohteista kunnallisteknisesti edullisimmat kohteet sijoittuvat keskustan tuntumaan. Näillä alueilla kunnallistekniikan käyttö on tehokkaampaa suhteessa rakennusoikeuden määrään ja jo olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan pääosin hyödyntää hyvin. Täydennysrakentamisesta saadaan siis kustannusetuja. Yhdyskuntarakenteen reuna alueilla sijaitsevien kohteiden kaavoissa on osassa mukana myös pientalorakentamista, mikä vaikuttaa myös kerros ja rivitalojen rakennusoikeuden hintaan. Yhden omakotitontin keskimääräinen vyöhykehinnoitteluperiaatteiden mukaan laskettu myyntituloarvio on n , mikä lähestulkoon kattaa keskimääräiset kustannukset (n ). Kerros ja rivitaloalueiden myyntitulot ovat investointimenoja suuremmat (arviolta n. 155 / k m 2 ). Omakotitonttien vuotuisen luovutuksen määrän nostaminen lisää myös yhdyskuntatekniikan investointikustannuksia. Kunnallisteknisten investointien lisäksi kustannuksia tulee myös maanhankinnasta. Raakamaan hinta Jyväskylässä on ollut keskimäärin 1,7 /m 2. Esimerkiksi lähes 100 omakotitontin kokoisen Tunnelinmäki III:n koko kaava alueen maanhankinta kustannukset ovat arviolta n Lisäksi kustannuksia tulee myös mahdollisista uusista päiväkodeista ja kouluista.

12 HIDASTA VAI NOPEAA? YRITYSELÄMÄN yksittäiset isot täydennysrakentamisen kaavahankkeet ovat pääsääntöisesti ja tarvittaessa nopeita, esimerkkejä Hotelli Alexandran laajennus (vir > hyv = 12 kk) Sokos (vir > hyv = 12 kk) Savelan S-market ja Kopijyvä (vir > hyv = 8 kk) Lahdenrinne Technopolis (vir > hyv = 10 kk) Vasarakatu 23 ja 25 (Byggmax) (vir > hyv = 7 kk) Vaajakosken S-market (vir > = 7 kk) MAANKÄYTTÖSOPIMUSTULOT suunnataan aina kunkin hankkeen lähiympäristöön sijoittuvan infran parantamistoimenpiteisiin!

13 ASEMAKAAVOITUS ON SUJUVAA, KUN SITÄ TUKEVAT KÄYTÄNNÖT OVAT KUNNOSSA ASEMAKAAVOITUS EI OLE SUJUVAA, KUN SILLÄ EI OLE TUKEA (MAAPOLITIIKKA, YLEISKAAVOITUS, YLEISSUUNNITTELU, KUNNAN POLIITTINEN KULTTUURI YMS)

14 Ajantasa asemakaava, teemakartta, n. 3km keskustasta Vihreän värin alueilla on asemakaava uusittu 2000 luvulla (tai uusiminen vireillä)

15 UUDET KERROS JA RIVITALOALUEET * ILMOITETUN ( )KERROSALAN LISÄKSI ALUEELLA VOI OLLA OLEMASSA OLEVAA RAKENNUSOIKEUTTA TAI VUODEN 2024 JÄLKEEN RAKENNETTAVAKSI OHJELMOITUA RAKENNUSOIKEUTTA.. Kankaan rakentaminen käynnistyy. Jyväskylän kerros ja rivitalo ja vuosituotannosta noin prosenttia sijoittuu Kankaalle. Jo asemakaavoitettujen tonttien varanto on erinomainen. Vireillä ja suunnitteilla olevien asema ja yleiskaavojen varanto on riittävä ohjelman aikajänteellä ja sen jälkeenkin. Tulevalle kymmenvuotiskaudelle ohjelmoidusta rivi ja kerrostalorakentamisesta noin 99 prosenttia sijoittuu 7,0 kilomerin säteelle kaupungin keskustasta (ei sisällä kunnallistekniikaltaan valmiita alueita, vuoteen 2014 kertynyt varanto). Koska kaavavaranto on suuri, uusia asumisen kaavoja tulee käynnistää hyvin harkiten. Painopisteen tulee olla kohteissa, joiden vaikutus kaupungin talouteen on myönteinen. Rakentaminen on käynnissä/kesken yhteensä 43 alueella. Ohjelman mukaan uusi rakentaminen voi käynnistyä 25 alueella. Lilluvia kohteita on 30. Ohjelma sisältää runsaasti uusia, mielenkiintoisiakin täydennysrakentamiskohteita, joiden aikataulut tarkentuvat tulevien vuosien ohjelmissa. Lähivuosina ovat tulossa esimerkiksi seuraavat uudet kohteet : Kangas 2015, Kivelänranta 2014, 2016, Mannisenmäki 2014, Hämeenkatu 2015, Kivääritehdas 2015, Kuokkalan louhimo 2016, Väinölänranta 2016 ja Vaajavirranranta 2017.

16 KYMPPI R 2014 OHJELMAN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET KERROS JA RIVITALOALUEET (AK ja AR) OMAKOTITALOALUEET (AO) KAAVOITUS Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla viiden vuoden varanto kerros ja rivitalotuotantoon kaupungin ja yksityisen maalla. Vuosittain kaavoitetaan vuoden asuntotuotantotavoitteen verran lisää eli kem 2, josta kem 2 senioriasumista. TONTTIEN LUOVUTUS Kaupunki tarjoaa vuosittain tontit, jotka mahdollistavat noin kem 2 :n rakentamisen. Tästä määrästä vähintään kem 2 tulee olla kaavoitusvaiheen jälkeen vapaasti kaikkien toimijoiden haettavissa (ei sidottu kaavoitusvaiheessa yksittäisille toimijoille). KAAVOITUS Lainvoimaisissa asemakaavoissa tulee olla viiden vuoden varanto eli 500 omakotitonttia kaupungin maalla. Vuosittain kaupungin maalle kaavoitetaan vuoden varanto lisää eli 100 omakotitonttia. TONTTIEM LUOVUTUS Vuosittain tarjotaan noin 100 uutta omakotitonttia kaupungin maalta. Tontinluovutuksen tavoitteissa huomioidaan varanto ja luovutusta säädellään kysynnän mukaan. Kaavoituksellista tavoitetta tarkastetaan kun varannossa ja markkinatilanteessa tapahtuu merkittävämpiä muutoksia.

17 ASUNTOTUOTANTO Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot Asuntotuotannon määrä on säilynyt viime vuosina vakaana. Vuonna 2013 Jyväskylään valmistui yhteensä asuntoa (yht kem 2 ), mikä vastaa likimain keskiarvoa. Vuonna 2013 valmistuneista asunnoista noin 80 % oli kerros ja rivitaloasuntoja. Edellisvuonna (2012) rakennuslupia myönnettiin yhteensä asunnolle (yht kem 2 ).

18 MONIKUMPPANUUSKAAVA (ELI EI YKSINOIKEUKSIA)

19 SENJA KORTTELI Kortepohjan opiskelijakaupunginosan keskukseen on rakenteilla 6 kerrostalon seniorikorttelikokonaisuus

20 PALOKAN KESKUSKORTTELI Ikääntyvien palveluasumista ja muuta erityisasumista yhteensä n kem2, uutta liiketilaa kem2

21 HOVILAN NUORISOKOTI Vanhan pihapiirin täydentäminen Vanhan päärakennuksen käyttö ongelmallista, ei purettu vaan muutettiin varastoja pyörien säilytystiloiksi

22 PUUKUOKKA

23 PUUKUOKKA Kuokkalan keskustaan valmistuu vuonna 2014 ensimmäinen kolmesta tilaelementein rakennetusta puukerrostalosta Kohteen laajuus on noin kerrosalaneliömetriä, kerroksia rakennuksissa on kuudesta kahdeksaan

24 PUUKUOKKA

25 JULKINEN RAKENTAMINEN Elinkaarihanke HUHTASUON ALUEKESKUS (ASUINALUEOHJELMA) Aluekeskuksen kehittäminen: palvelu, yhteisö ja tehostettua palveluasumista Elämän infrastruktuurin parantamista Huhtasuon koulukeskus on ensimmäinen kumppanuus ja elinkaarihankkeena toteutettava rakennushanke Jyväskylässä: toteuttaja vastaa tavanomaista urakointia pidemmälle ja laajemmalla vastuulla, esimerkiksi kohteen ylläpito on toteuttajan vastuulla elinkaarisopimuksen aikana YIT vastaa koulu ja päiväkotikeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä elinkaaren aikaisista palveluista vuoteen 2033 saakka Rakennusten koko on yhteensä noin kerrosalaneliömetriä

26 ALUEKOHTEET Keskustan laajeneminen HÄMEENKATU Kaupunkirakenteellisesti suunnitelma on merkittävä: keskustan kerrostalokorttelialueen jatkuminen kulttuurihistoriallisesti merkittävälle alueelle kaupungin sisääntuloreitin varrelle asettaa kaavahankkeelle erityiset haasteet Suunnitelmat ovatkin herättäneet voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan Havainnekuvat: Verstas Arkkiteh

27 HÄMEENKATU (kaupunkimallista hyötyä osallistumiseen ja havainnollistamiseen) Havainnekuvat: Verstas Arkkitehdit

28 Kaupunkistrategiaa: Jyväskylän tiivis, viisas kaupunkirakenne Kompassilta Kävelykeskusta on ykkönen (1km) Tiivis, viisas kakkonen = Kangas, Lutakko, lukio-amk-yo-kampukset, Hippos, Keskussairaala, Kehä Vihreä, Baana (2km) Liikunnallista linkkielämää, omaleimaisia aluekeskustoja (10 km) Kakskyt minsaa, vetovoimaisia alueita ja yhteisöjä :lle Elämänikäistä oppimista ja tapahtumia miljoonalle Pirkanmaan rakennuspäivä / Rossi LR

29 KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPERIAATTEET Liike ja toimistotilojen pysäköinnistä tulee vähintään 50% osoittaa 1. kaupunginosan yleisiin pysäköintitaloihin. Pysäköintilaitoksiin sijoitettavien autopaikkojen määrästä saa vähentää 30 %. Isoja, keskitettyjä pysäköintilaitoksia kävelykeskustan ympärillä, omistajana ja operaattorina kaupungin omistama Jyväs Parkki Oy Keppi ja porkkana jo 80 luvulta! Pitävä periaatelinjaus! Hyödyt liikennepoliittisia ja kaupunkikuvallisia Tehokas kaupunkikeskustan tilankäytön kannalta Vähentää turhaa ajoa vapauttaa pysäköintitiloja muuhun käyttöön Keskittää sisäänajot Parantaa viihtyisyyttä jalankulkuympäristössä

30 KESKUSTAN PYSÄKÖINTINORMIT Asuminen: 1 ap /120 k m2 Opiskelija asuminen: 1 ap/1000 k m2 Palveluasuminen ja siihen verrattavat tilat: 1 ap/150 k m2 Liike ja toimistorakentaminen 1. ja 2. krs: 1 ap/70 k m2 Liike ja toimistorakentaminen 3. ja sitä ylemmät kerrokset: 1 ap/100 k m2 Liike ja toimistokerrosalan autopaikoista tulee vähintään 50 % sijoittaa yleisiin pysäköintilaitoksiin, joihin sijoitettavien autiopaikkojen määrästä saa vähentää 30%. Asuintilojen ja palveluasumisen autopaikkoja saa sijoittaa yleisiin pysäköintilaitoksiin, joihin sijoitettavien autopaikkojen määrästä voi vähentää 30%.

31

32 POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINTI Polkupyörien pysäköintipaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 1 pp/200 liike ja toimistotilan k m2 Vaaditusta liike ja toimistotilan pyöräpaikoista tulee vähintään 50 % järjestää siten, että kaupunki toteuttaa ne kiinteistön maksamaa rakentamiskorvausta vastaan 1., 2. tai 3. kaupunginosan yleisille alueille tai yleiseen pysäköintilaitokseen. Mainituille alueille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen määrästä saa vähentää 30%. Uutta: keskustan pyöräilykaistat Tulevaisuudessa: Baana keskustasta Kankaan kautta Laukaan suuntaan Jyväskylän Baana Laukaan suuntaan Keskustasta

33 1900-luku: Teollinen aika 2000-luku: Osaamistalous LIIKENNEJÄRJESTELMÄ A Luonnonvarat, materiaalit, tuotanto, tuotteet, jakelu LIIKENNEJÄRJESTELMÄ A Henkilöliikenne LIIKENNEJÄRJESTELMÄ B Henkilöliikenne LIIKENNEJÄRJESTELMÄ B Luonnonvarat, materiaalit, tuotanto, tuotteet, jakelu

34 2000-luku: Osaamistalous BUSINESS INFRASTRUCTURE ELINKEINOJEN INFRASTRUURI LIFE INFRASTRUCTURE ELÄMÄN INFRASTRUKTUURI

35 Jyväskylän kaupungin yleiskaava, kartta 6 Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen Täydennysrakentamisen ensisijainen vyöhyke Keskusta, bussipohjaisuus ja aluekeskukset Pyöräilyverkko Kartan avulla arvotetaan tulevaisuuden täydennysrakentamishankkeita ja kaavamuutosanomuksia

36 Tulevaisuudesta Tiivis on taloudellista, tiiviydellä laatua! Miten houkutella investointeja? Miten houkutella ihmisiä? Miten huolehtia infrastuktuurista kestävästi? Kaupunkien kyky houkutella sitä, mikä on yksityistä, on tulevaisuuden kriittinen menestystekijä Kaupunkien kyky huolehtia siitä, mikä on yhteistä, on tulevaisuuden kriittinen menestystekijä Tiivis on taloudellista, tiiviydellä laatua!

37 Huomioita Valtion talousarvio linjaa ARA:n kunnallistekniikka-avustukset MALaiesopimuksen piirissä oleville kaupunkiseuduille, Jyväskylä ym. kaupungit nuolevat näppejään? Ehdotus: Täydennysrakentamisen edistämisessä tulisi osoittaa tukea - ei enää vain kunnallistekniikkaa vaan erityisesti purkamista varten, myös muualle kuin MAL-aiesopimusseuduille Olemassa olevan purkaminen ja tonttien uudelleenkäyttö on yhä useammassa tapauksessa resurssiviisainta (ei välttämättä tarvita lainkaan uutta kunnallistekniikkaa) ARA ei hyväksy purkamiskustannuksia toimijoiden hankkeisiin Jyväskylän kaupungin talousarviossa rahoituksen riittämättömyys purkamiseen uhkaa jo parhaimpien täydennysrakentamiskohteiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Esim. purkaminen Kankaalla ja muualla kohtuuhintaisen asuntotuotannon alueilla (vrt. asumisen kunnallistekniikkaan yhteensä noin 6-8 M /v): 2014: 1,4 M 2015: 1,9 M

38 JOKAINEN RAKENNUSHANKE ON KONTRIBUUTIO KAUPUNKIIN TALOUDELLISESTI, TOIMINNALLISESTI, KAUPUNKIKUVALLISESTI

39 Kaupunkistrategiaa: Jyväskylän tiivis, viisas kaupunkirakenne Kompassilta AMK/ LUKIO LUKIO/ AMK KANGAS Kävelykeskusta on ykkönen (1km) Tiivis, viisas kakkonen = Kangas, Lutakko, lukio-amk-yo-kampukset, Hippos, Keskussairaala, Kehä Vihreä, Baana (2km) Liikunnallista linkkielämää, omaleimaisia aluekeskustoja 10 km) Kakskyt minsaa, vetovoimaisia alueita ja yhteisöjä :lle Elämänikäistä oppimista ja tapahtumia miljoonalle KAMPUS LUTAKKO HIPPOS KESKUS SAIRAALA KAMPUS Pirkanmaan rakennuspäivä / Rossi

40 LISÄÄ HYVIÄ IDEOITA RESILIENSSIÄ LISÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MONI KUMPPANUUTTA PÄÄTÖKSENTEKOKYKYÄ BOOSTAUSTA JA FEIDAUSTA REILUA PELIÄ

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 Sisällysluettelo 1. Strategia 1.1 Polku asunto-ohjelmaan 2. Lähtötiedot 2.1 Suomen asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA

ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA Asumisen strateginen suunnittelu DEMO ja MAL- toimijoiden koulutustapaaminen Tampere 8.-9.6.2011 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki Ari

Lisätiedot