Rakentaisinko kodin maalle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentaisinko kodin maalle?"

Transkriptio

1 Rakentaisinko kodin maalle? Kuopion kaupunki Yleiskaavatoimisto 2009

2 RAKENTAISINKO KODIN MAALLE? Tämä opas on osa rakentajapalveluprosessia, jolla kaupungin palveluja on pyritty hiomaan paremmin rakentajien tarpeita vastaaviksi. Opas on tehty kaupungin teknisen viraston yleiskaavatoimistossa, jossa työhön on osallistuneet yleiskaava-arkkitehti Juha Romppanen, toimistoinsinööri Heikki Hatakka, suunnitteluavustaja Pirjo Jokiniemi. Sisältöä on työstetty useiden yhteistyötahojen kanssa. Tekstin on pääosin tuottanut ja valmistelusta vastannut Heikki Hatakka. Oppaan ulkoasun on viimeistellyt Pirjo Jokiniemi. Opasta jaetaan teknisen viraston asiakaspalvelupisteessä Suokatu 42 sekä rakennusvalvonnassa ja kaavoitusosastolla ilmaiseksi kaikille maallemuuttoa harkitseville. Kuopio

3 2

4 VINKKEJÄ MAALLE MUUTTAJALLE KUOPIOSSA Mielikuvat maalla asumisesta ovat hyvin positiivisia. Kuopiossa omakotitalojen rakentaminen maaseudulle on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Ja moni maalle muuttanut todella nauttii elämästään rauhallisessa, väljässä ympäristössä, jossa pohjantähtikin saa vapaasti tuikkia pimeällä taivaalla. Tämän oppaan tarkoitus on antaa apua maalle muuttoa harkitsevalle niin päätöksen tekemisessä kuin toteuttamisessakin. Opas jakautuu seitsemään lukuun, jotka antavat virikkeitä etsittäessä vastauksia maalle rakentamista harkitsevalle tärkeisiin kysymyksiin: 1) HALUANKO ASUA MAALLA? 4 2) MINNEPÄIN MAASEUTUA HALUAISIN? 11 3) MITEN VALITSEN TONTIN? 14 4) MITEN OSTAN TONTIN? 21 5) RAKENNUSTEN SUUNNITTELU? 23 6) MITÄ LUPIA TARVITAAN? 28 7) MISTÄ SAA LISÄTIETOA? 31

5 HALUANKO ASUA MAALLA? VÄLJYYS Maaseudulla asutaan paljon väljemmin kuin asemakaava-alueiden pienillä tonteilla. Naapurin ikkuna ei ole heti vastassa ja omalla pihallaan voi oleskella vapaammin. Lapsille ja lemmikeille on tilaa peuhata. Väljyys lienee monelle yksi tärkeimmistä perusteista harkita maaseudulle asettumista. RAUHALLISUUS, LUONNONLÄHEISYYS Rauhallisuus on vahvimpia maaseutuun liitetyistä mielikuvista. Maaseutu koetaan myös luonnonläheiseksi. Metsät marjoineen ja sienineen ovat lähellä, eikä siellä ole yhtä paljon kulkijoita kuin kaupungin virkistysalueilla. Pimeys on maaseudun luontoyhteyden yksi ulottuvuus. Kaupungissa valot heijastuvat joka paikkaan, eikä pimeyden kokemusta voi juuri saavuttaa. Moni kokee suurena rikkautena pimeyden ja sen mahdollistamana kirkkaan tähtitaivaan tai kuutamon. Joku toinen saattaa kokea pimeyden suorastaan pelottavana. Pimeyttä ovat viime vuosina korostaneet pitkät lumettomat syksyt ja märät talvet. 4

6 VAPAUS Maalla on vapaus elää tavallaan. Kun astuu ovestaan ulos, voi tuntea olevansa omalla reviirillään. Parhaimmillaan naapurit ovat sopivasti - lähellä ja kaukana. Vapauden kääntöpuoli on se, että myös muut ovat vapaita tekemään haluamiaan asioita. Kun omistat pienehkön tontin, päättää joku muu aika vapaasti rajasi takana olevan alueen käytöstä. Ympärysmetsä voidaan hakata ankeaksi aukoksi, tai maisemat ja aurinko voivat hävitä yllättävän nopeasti kasvavan istutuskuusikon taakse. Muutit maaseudun rauhaan, mutta ympärillesi saattaa ilmestyä monta muutakin muuttajaa. Kaupungissa yksityiskohtainen kaavoitus ja muut säännöt säätelevät melko pitkälle, mitä lähistöllä voi tapahtua. Muutokset ovat paremmin ennakoitavissa. Maaseudulla joudut tyytymään moniin ympärilläsi tapahtuviin asioihin pystymättä niitä ennakoimaan tai niihin kovinkaan paljoa vaikuttamaan. Esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa ei laki edellytä ottamaan huomioon naapurustolle aiheutuvia vaikutuksia. Maalle muuttajan on hyvä oman vapauden kaipuunsa rinnalla tiedostaa myös muiden vapaudet. Varsinkin maaseudulta elantonsa saavilla on oltava oikeus jatkaa elämäänsä, myydä rakennuspaikkoja, hakata metsiään, viljellä maataan, kasvattaa eläimiään. Lannan tuoksahdus voi olla osa maalaiselämää. YHTEISÖLLISYYS Maaseudulla on totuttu tekemään asiat yhdessä. Ilmapiiriä kuvaa lainaus Onni muuttaa maalle - hankkeen oppaasta (Kaija Roiha jne, 2005):

7 MAALLE MUUTTAJAN SELVIYTYMISOHJEET Tutustu uuteen asuinpaikkaasi, lue kotiseutuhistorioita, tutki karttoja, eksy kyläteille. Tilaa paikallislehti Jätä kiire kaupunkiin Hyväksy vanhat hyväksi havaitut käytännöt Suosi paikallisia palveluita! Kuulostele ilmapiiriä, töki kepillä kaikkea ja ota asioista selvää. Pienellä paikkakunnalla on pienet piirit: kaikki tuntevat toisensa, ja ihan varmasti tietävät sinutkin. Ole aktiivinen, osallistu kyläyhteisön toimintaan, mutta harkitse tarkkaan, mitä kylän muutosehdotuksia tuot suurieleisesti julki. Kaikki asiat ovat yhteisiä ja yleisen mielenkiinnon kohteita se ei ole pelkästään kyttäystä, se on myös välittä mistä. Kutsu naapureita kylään. Älä närkästy siitä, että maalla kyläillään etukäteen ilmoittamatta. Maaseudulla elät ihmisenmittaisessa yhteisössä, anna oma panoksesi yhteisiin toimintoihin, juhliin ja tapah tumiin. Opettele uuden alueen murretta välttääksesi väärinkäsi tyksiä. Käytä naapuriapua hyväksesi, mutta ole valmis myös vastapalveluksiin. Muista, että maalla tervehditään kaikkia eikä kuljetatup pisuuna ohi katsomatta kohti. Käytä hyväksesi kansalaisopiston tarjontaa, esitä kurssitoiveita maalla ne menevät paremmin läpi kuin kau pungissa. Kaikkeen tottuu: hirvikärpäsiinkin.

8 Jos et aikaisemmin ole asunut maalla, kannattaa ehkä lueskella edellä olevaa listaa ja tunnustella, miltä se tuntuu. Kukaan ei kuitenkaan velvoita osallistumaan maalla kaikkeen. Maallakin voi ja saa vetäytyä omiin oloihinsa, jos sitä haluaa. LIIKKUMINEN Maaseudulla vain harvoissa paikoissa koetaan julkisen liikenteen palvelut riittäviksi. Monilta alueilta ne puuttuvat kokonaan tai vuoroväli on hyvin harva. Elämä ilman autoa voi osoittautua liian haasteelliseksi käytännössä toteutettavaksi. Useimmilla perheillä maalla alkaakin olla kaksi autoa. Varsinkin kaupunkien lievealueilla autojen määrä suhteessa asukkaiden määrään lähenee jo amerikkalaisia lukemia. Jos työpaikka ja harrastukset ovat muualla, kertyy syrjässä asuvan auton mittariin runsaasti kilometrejä. Tämä kuluttaa niin aikaa kuin rahaakin ja kuormittaa ympäristöä. Huonot yhteydet voivat eristää ajokortittomat Syrjäinen sijainti ei aina ole vain ylimääräinen matkavaiva. Joissakin elämäntilanteissa mahdollisuudet liikkumiseen voivat olla rajoitetut, jolloin etäisyyden merkitys korostuu. Esim. ajokortittomat murrosikäiset eivät aina ole kuskina toimivien vanhempiensa kanssa samaa mieltä sopivasta määrästä kaverien tapaamisia. Samoin autottomien vanhusten liikkumista huonot julkisen liikenteen yhteydet vaikeuttavat.

9 PALVELUJA OMALLA VASTUULLA Maalla asuminen edellyttää omatoimisuutta. Monet asiat, joista asemakaava-alueella vastaa kaupunki, ovat maalla asukkaiden itsensä järjestettävä. Esimerkiksi katuvalaistusta pidetään kaupungissa selviönä, mutta maaseudulla ei ole mitään tahoa, jonka velvollisuudeksi valaistuksen järjestäminen kuuluisi. Jos asemakaava-alueiden ulkopuolella haluaa tielleen valoja, on ne yleensä itse hankittava ja maksettava. Samoin puhtaan veden saanti ja jätevesien käsittely ovat asukkaiden itsensä vastuulla. Suuri osa maaseudun palveluista on asukasyhteisöjen järjestämiä. Vesiosuuskunnat rakentavat vesijohtoverkostoja ja yhä useammin myös viemäreitä. Kiinteistöjen omistajista muodostuvat tiehoitokunnat hoitavat valtaosan maaseudun tieverkosta. Näiden palvelujen toimiminen on perustunut siihen, että alueelta löytyy ihmisiä kantamaan vastuuta ja tekemään töitä yhteisten asioiden hyväksi. Kaupungin palvelutarjonnasta lapsiperheen kannalta ehkä merkittävin on peruskoululaisten koulukyyti. Kuljetusta ei järjestetä kotiovelta, vaan oppilaan itse kuljettava kuljetusreitin varteen. Vanhusten kotipalvelut ovat myös merkittävä omalle asuinpaikalle ulottuva kaupungin palvelumuoto. Lisäksi vammaisuus tai sairaus voivat oikeuttaa vastaavaan palveluun. Muuten kaupungin tarjoamat palvelut ovat pääosin saatavilla kiinteistä toimipisteistä, joihin asiakkaan on itse tultava. Esimerkiksi lukion ja muiden keskiasteen tai ylemmän asteen oppilaitosten oppilaiden on itse järjestettävä ja kustannettava koulukyytinsä. Myöskään päivähoitoon ei liity kaupungin kuljetusvelvollisuutta, vaan vanhempien on itse ratkaistava lasten kuljetus. Asukkaat vastaavat itse mm. yksityisteistä Kaikkia palveluja ei välttämällä saa maalla saman tasoisina kuin taajama-alueilla. Esimerkiksi laajakaistaa ei vielä saa aivan kaikille alueille. Myös palvelujen hinnoittelussa sijaintitekijällä on joskus vaikutusta. Esimerkiksi sähköliittymä saattaa epäedullisella alueella olla monta kertaa perushintaa kalliimpi.

10 ELÄMÄNTAPA Maaseudulla elämäntavan vaikutus korostuu. Jos työpaikka ja harrastukset ovat kauempana, vie liikkuminen ison osan ajasta. Toisaalta moni viihtyy maaseutukodissaan niin hyvin, ettei kaukana olevia harrastuksia tarvita. Riittää puutarhan hoito, näpertely omassa verstaassa tai vaeltelu lähimetsissä. Kesämökki tuntuisi lähinnä ylimääräiseltä riesalta. Kun oikein viihtyy kotonaan, ei lomallakaan tarvitse lentää etelän aurinkoon. Elämätapojen erilaisuus näkyy esimerkiksi lasten hoidossa. Maaseutualueiden lapset viedään kodin ulkopuoliseen hoitoon keskimäärin selvästi vanhempina kuin taajamien lapset. Asuinpaikkaa valitessaan kannattaakin ehkä miettiä omaa elämäntapaansa ja siihen kohdistuvia toiveitaan. Onko syrjäisemmän sijainnin myötä myös valmiutta elää perhekeskeisemmin ja keskittyä lähikylältä löytyviin harrastuksiin? YMPÄRISTÖN KUORMITUS Yhdyskuntarakenteeltaan hajanaisella yksityisautoiluun perustuvalla alueella liikenteen energian kulutus henkeä kohden on moninkertainen tiiviiseen kaupunkiin verrattuna. Ilmastonmuutoksen johdosta paineet liikenteen päästöjen vähentämiseen tulevat olemaan erittäin suuret. Kuopion kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että kasvihuonepäästöt ovat Kuopiossa vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Öljy ehtyy maailmasta, eikä vielä ole ratkaistu korvaavaa liikenteen energialähdettä. Todennäköinen keino vaikuttaa ihmisten ratkaisuihin on taloudellisten ohjauskeinojen käyttäminen mm. erilaisten ympäristöverojen muodossa. Näiden seikkojen yhteisvaikutus tarkoittaa sitä, että autoilun kustannukset tulevat selvästi nousemaan. Liikenteen määrän vähentämistavoitteeseen sopii huonosti elämäntapa ja asuinpaikka, jotka edellyttävät jatkuvaa autoilua. Maaseudulla asuminen sopiikin parhaiten ihmisille, joiden elämänpiiri muutoinkin asettuu aloilleen. 9

11 Halutessaan maaseudulla voi asua hyvinkin ympäristöystävällisesti. Jos lämmität kohtuullisen kokoista taloa uusiutuvalla energialla ja vietät lomasikin kotimaisemissa ylläpitämättä erillistä loma-asuntoa tai lentelemättä ympäri maailmaa, voit hyvällä omallatunnolla ajaa kohtuullisen määrän autollakin. Ja autosi mittariinkin kertyy ehkä vähemmän kilometrejä kuin monella ydinkaupungin asukkaalla. TONTTIEN HINTATASO Joskus maalle muuton yhdeksi syyksi mainitaan kaupunkialueen omakotitonttien kalleus. Tontti on kuitenkin vain hyvin pieni osa vuosikymmenien aikana syntyvistä asumisen kuluista. Tontin hinnan lisäksi on päätöksenteossa syytä ottaa huomioon muutkin kulut. Kauempana asuttaessa syntyy erityisesti liikkumisesta merkittäviä lisäkustannuksia, joiden rinnalla muutaman kymmenentuhannen euron ero tontin hinnassa onkin aika pieni. 30 lisäkilometriä päivässä tekee 30 vuodessa kilometriä. Ja usein perhe, joka kaupungin omakotitaloalueella pärjää yhdellä autolla, joutuu maalla ylläpitämään kahta. Tavanomaisia elämäntapoja noudattavan ei kannata muuttaa maalle kustannussäästöjä tavoitellakseen. 10

12 2. MINNEPÄIN MAASEUTUA HALUAISIN? KYLÄRAKENNE Kuopion maaseudulla on luonteelta hyvin eri tyyppisiä alueita. Länsirannalla on vahvoja keskittymiä, joissa vanha ja uudempi asutus limittyvät selkeiksi kyliksi, joiden väliset alueet ovat varsin harvaan rakennettuja. Kyläkeskuksista on kohtuullisella etäisyydellä runsaasti naapurustoa, lapsille ja nuorille kavereita. Oma koulukin on monella kylällä. Etelä-Kuopiossa runsas uudisasutus on levinnyt nauhamaisesti suurimpia teitä seuraillen. Moottoritien ja Kallaveden välisellä maaseutualueella ei ole selviä kyläkeskittymiä eikä yhtään koulua, mutta silti runsaasti uusia taloja. Hiltulanlahti on lähivuosina tulossa tiiviin kaupunkirakentamisen alueeksi. Kallaveden itäpuolella vanha asutus levittäytyy melko tasaisena ja harvana lähes joka paikkaan. Asutuksen sijoittumista kuvaa keskiaukeaman kartta. PALVELUJEN SAATAVUUS Kaupalliset palvelut ovat laajoilta alueilta maaseudulla hävinneet lähes kokonaan. Pienehköt päivittäistavarakaupat ovat parilla kylällä. Kaupallisten palvelujen pysyvyyttä on vaikea ennustaa. Varsinaista haja-asutusaluetta paremmat kauppapalvelut ovat Melalahdessa ja Vehmersalmella. Päivittäistavaroiden lisäksi niissä on jonkin verran erikoistavarakauppaa. Hirvilahden kylää länsirannalla 11

13 Ylä-asteen koulut ovat Melalahdessa ja Vehmersalmella. Keskikokoiset ala-asteet ovat Melalahdessa, Vehmersalmella, Kurkimäessä ja Hiltulanlahdessa. Pienemmät kyläkoulut ovat Hirvilahdessa, Kaislastenlahdessa, Rytkyllä, Vehmasmäessä, Kurkiharjussa ja Vehkalammella. Näissä on kaksi ikäryhmää samassa luokkahuoneessa yhden opettajan vastuulla. Kaupungin kouluverkkoperiaatteiden mukaan koulun lakkauttaminen tule tarkasteltavaksi, kun oppilasmäärä laskee alle määrätyn rajan. Kurkiharjun ja Vehkalammen koulun yhdistämisestä Vehkalammelle on päätetty. Lisätietoja kouluista saa kaupungin sivuilta > asukas > koulutus ja opiskelu > perusopetus > peruskoulut. Kuopion kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaan kaupunki vastaa peruskoulun oppilaan koulumatkasta, kun matka on yli 5 km tai pienimmillä oppilailla (0-2 luokat) yli 3 km. Lisäksi oikeus kuljetukseen voi syntyä lyhyemmillekin matkoille, jos matka on vaarallinen tai oppilas tarvitsee lääkärin lausunnon perusteella kuljetusta. Kuljetusta ei järjestetä kotiovelta, vaan oppilaan on itse kuljettava kuljetusreitin varteen. Kaupungin päiväkodit ovat Vehmersalmella, Melalahdessa ja Kurkimäessä. Lisäksi Hiltulanlahdessa ja Vehmasmäessä on yksityiset päiväkodit. Perhepäivähoitoa toimii monilla alueilla. Maaseutualueiden lasten päivähoito pystytään yleensä järjestämään alueellisena palveluna, mutta jos päivähoitopaikkoja ei ole vapaana, etsitään hoitopaikka yhteistyössä vanhempien kanssa esim. työmatkan varrelta tai työpaikan läheltä. Lisäksi monilla kylillä on kansalaisopiston piirejä, koneellisesti hoidettuja latuverkko ja yms. vapaa-ajan palveluja. KANSSAKÄYMINEN Moni muuttaa maaseudulle hakemaan rauhaa ja etäisyyttä kaupungin tungokseen. Tällöin hyvinkin syrjäinen sijainti voi tuntua houkuttelevalta. Aktiivi-ikäisille aikuisille sosiaalisten suhteiden ylläpitämien ei liene ongelma syrjässäkään asuttaessa. Asuinpaikkaa valittaessa ei kuitenkaan välttämättä tule harkinneeksi elämäntilanteiden vaihtelua Alle kouluikäisillä lapsilla syrjäinen sijainti voi vaikeuttaa selvästi kaveripiirin syntymistä. Monet murrosikäiset ovat hyvin kaverisuuntautuneita, jolloin syrjässä asuminen voidaan kokea varsin kielteisesti. Myös autottomien vanhenevien ihmisten on kyläkeskuksissa helpompi löytää ystäviä naapurustosta. 12

14 Kannattaakin harkita monelta kannalta ja pidempää ajanjaksoa tarkastellen, millaiseen sosiaaliseen ympäristöön haluaa sijoittua. Kyläkeskuksissa mahdollisuudet ihmisten väliseen kanssakäymiseen ovat selvästi monipuolisemmat kuin harvaan asutuilla alueilla. LIIKENNEYHTEYDET Maaseudun uudisasutus perustuu nykyisin suurelta osin autoriippuvaiseen elämäntapaan. Tällöin on luonnollisesti merkitystä sillä, millaiset tieyhteydet asuinpaikalle on. Lisäksi on syytä selvittää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Vaikka itse kulkisikin aina autolla, olisi lastenkin kulkemisen sujuttava. Heidän kannaltaan turvallinen pyöräilymahdollisuus esim. kavereiden luo ja bussiyhteys kaupunkiin ovat tärkeitä. KAUPUNGIN LAAJENEMINEN Kuopiossa asuinpaikkoina halutuimpia ovat olleet lähellä kaupunkia olevat maaseutualueet. Kaupunki laajenee koko ajan ja lähimpänä olevat alueet voivat jäädä laajenemisen jalkoihin. Väljään maaseutumaisemaan muuttanut huomaakin jääneensä keskelle kasvaneen kaupungin omakotialuetta. Maaseutumaisemaa rakastava voi joutua luopumaan kodistaan ja muuttamaan kauemmaksi. Lähivuosikymmeninä kaupungin laajentumisalueiksi ovat olleet esillä mm. Hiltulanlahti, Vanuvuoren lähialueet ja Ranta-Toivala. VAIHTOEHTONA KIRKONKYLÄT Kuopiossa varsinaisen maaseudun ohella harkinnan arvoisen asumisvaihtoehdon tarjoavat vanhat kirkonkylät, Melalahti ja Vehmersalmi. Niissä on varsin monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut. Molemmissa on mm. yläaste. Kirkonkylillä pääsee lähelle palveluja ja kaupungin vastuulla olevien verkostojen piiriin, mutta voi silti asua melko väljässä ja maaseutumaisessa ympäristössä vesistöjen tuntumassa. Lasten koulut ovat lähellä ja kavereita riittää. Matka keskustaan on pitkähkö, mutta julkisen liikenteen palvelut mahdollistavat melko hyvin työssäkäynnin kaupunkikeskustassa ilman autoakin. Seutulipun hinta on 100 /kk (syyskuu 2009). Asunnot ovat selvästi halvempia ostaa tai vuokrata kuin kantakaupungissa. Melalahti 13

15 3. MITEN VALITSEN TONTIN? TONTIN KOKO Rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalon rakennuspaikan (= tontin) tulee olla asemakaava-alueiden ulkopuolella vähintään m2 eli 0,5 ha. Kokovaatimuksen taustalla on monia mm. jätevesien käsittelyyn liittyviä tarpeita. Rakennuspaikan koko vaikuttaa suoraan rakentamisen tiheyteen. Mitä pienempiä rakennuspaikat ovat sitä tiheämmässä rakennuksetkin joutuvat olemaan. Rakennuspaikan riittävällä koolla turvataankin väljyyttä ja omaa rauhaa, joiden vuoksi moni maaseudulle haluaa. Joskus rakennuspaikan suuruus koetaan rasitteeksi ajateltaessa, että koko rakennuspaikka on rakennettava pihaksi ja myös hoidettava. Hoitotyötä vähentää, jos säilyttää osan rakennuspaikasta luonnontilaisena. Rakennuspaikan kokoa voi katsoa myös reviirinäkökulmasta. Isommalla rakennuspaikalla on suurempi alue omassa päätösvallassa. Vaikka säilyttäisi osan metsänä, voi kuitenkin itse päättää puiden harventamisesta, eikä kukaan tule hakkaamaan metsikköäsi aukoksi tai istuttamaan synkentäviä kuusia aivan talon viereen. Maaseutualueilla tontin hinnan tulisi muodostua pääosin rakentamismahdollisuudesta, jolloin eri kokoisten tonttien hintaeron tulisi olla suhteellisen pieni. Maanomistaja saa myydä vain rajallisen määrän tontteja, jolloin valtaosa maasta jää metsätalousmaaksi, jonka maapohjan arvo on huomattavasti pienempi kuin tonttimaan arvo. Rakennuspaikan kokoon vaikuttaa myös harrastukset. Jos aikoo pitää hevosta omalla tontilla, tulisi tontin olla tavallista isompi ja mielellään hiukan erillään muista asuintonteista. Rakennusjärjestyksessä suositellaan, että tontin tulisi olla vähintään hehtaarin kokoinen, jos sillä pidetään yhtä hevosta ja jokaista lisähevosta kohden 0,5 ha lisää. Myös muut harrastukset, kuten esim. kenneltoiminta, voivat vaikuttaa tarvittavaan tonttikokoon ja sijaintiin. PIENILMASTO Rakennuspaikan viihtyisyyteen ja rakennusten energian kulutukseen vaikuttaa paljon pienilmasto. Siihen vaikuttavat mm. ilmansuunnat, aurinkoisuus, suojaisuus ja tuuliolosuhteet. Ihanteellinen rakennuspaikka on etelän ja lännen välille aukeava kumpare tai rinne, jonka pohjoispuolella on suojaava mäki tai metsikkö. Epäedullisia rakennuspaikkoja ovat pohjois- ja itärinteet, tiheät ja varjoisat metsät, kylmää ilmaa keräävät painanteet ja suojattomat avoimet alueet, joissa tuuli pääsee vapaasti puhaltamaan. Järvistä ja soilta nousevan kosteuden vähentämiseksi olisi talon hyvä olla vähintään muutaman metrin niitä ylempänä. 14

16 Ihanteellinen rakennuspaikka on etelään tai länteen suuntautuva rinne MAISEMAKUVA Kauniit maisemat ovat usein olennainen osa maalla asumista. Maisemaa arvioitaessa on hyvä myös miettiä sen herkkyyttä muutoksille. Metsät ovat valtaosin metsätalouskäytössä.suomessa metsänhoitoon yleensä kuuluu myös aukkohakkuu. Vasta pitkän ajan jälkeen paikka alkaa uudelleen näyttää metsältä. Myös peltojen metsitys voi muuttaa maisemaa merkittävästi. Hakkuut, peltojen metsitys ja rakentaminen muuttavat maisemakuvaa 15

17 Maaseuturakentamisessa olennainen ulottuvuus on oman rakentamisen sovittaminen maisemaan. Rakennuspaikan tulisi olla maisemassa luontevalla tavalla. Kuopiossa on pyritty siihen, ettei laajoille avoimille pelloille rakennettaisi. Usein pelloilla on yleiskaavassa merkintä, joka rajoittaa rakentamista. Hyviä rakennuspaikkoja voi kuitenkin olla pienillä peltokuvioilla ja esim. peltojen reunakulmauksissa. Kauniisti pellon reunalle sijoittuva rakennus VERKOSTOT Asuinrakennus tarvitsee monia verkostoja. Välttämättömiä ovat tie ja sähkö. Nykyisin hyvin tärkeä on myös mahdollisuus toimivaan laajakaistaan. Rakennuspaikkaa valittaessa on syytä selvittää eri verkostojen etäisyys ja liittymiskustannukset. Tieverkon osalta on syytä arvioida paitsi uuden tien rakentamisen tarve, myös vanhojen korjaamisen tarve. Kaikkia maaseudun yksityisteitä ei ole rakennettu kovinkaan perusteellisesti. Kovin pitkä yksin hoidettava yksityistie lisää myös ylläpitokustannuksia. Puhdas vesi otetaan yleensä vesijohtoverkostoista, joita maaseudulla ylläpitävät vesiosuuskunnat. Jos vesijohtoverkkoa ei ole, on vesi saatava omasta kaivosta. Tällöin on jo ennen tontin ostoa syytä olla riittävä varmuus veden laadusta ja riittävyydestä. Osa osuuskunnista rakentaa myös viemäriverkostoa, mutta useimmiten joutuu jätevesihuollon rakentamaan ja hoitamaan itse. Vesihuollosta on lisää jäjempänä. 16

18 LIIKENNEYMPÄRISTÖ Perinteisesti asuinpaikkaa valittaessa on arvostettu autoilijan kannalta hyviä liikenneyhteyksiä. Tämä on usein johtanut haluun rakentaa aivan maanteiden tai suurempien yksityisteiden varsille. Tällöin on unohtunut turvallisuus ja pihaympäristön viihtyisyys. Isommat maaseudun tiet on tarkoitettu siirtymiseen paikasta toiseen. Niillä on yleensä 80 km/h perusnopeusrajoitus. Olosuhteet kapeilla ja mutkaisilla teillä ovat vaaralliset kevyelle liikenteelle ja varsinkin lapsille, vanhuksille ja lemmikeille. Tie on yleensä ainoa väylä, joka yhdistää sen varren asutuksen muuhun maailmaan. Rakennettaessa aivan tien varteen ei lapsi pääse itse turvallisesti lähelläkään asuvien kavereidensa luokse. On syytä tiedostaa, ettei maantie ole tonttikatu, johon pihamaa voisi liittyä suoraan. Maalla kävellään tienpientareella Yhteiskunnalla on hyvin rajoitetusti mahdollisuuksia rahoitusta kevyen liikenteen väylien rakentamiseen maaseudun pienempien maanteiden varsille. Yksityisteiden varsille tiekunnat eivät kevyen liikenteen väyliä juuri ole rakentaneet, eikä niitä sinne kukaan muukaan rakenna. Maalle muuttajan on viisainta arvioida asumistaan nykyisissä liikenneolosuhteissa, eikä luottaa parannusten saamiseen. Kuopion kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan uudella rakennuspaikalla asuinrakennuksen tulee olla vähintään 100 m rautatiestä, 200 m moottoritiestä (5-tie), 150 m muusta valtatiestä (9-tie ja 17-tie), 100 m seututiestä (= 3-numeroinen tienumero), 60 m yhdystiestä (4-numeroiset) ja 20 m läpiajoliikennettä palvelevasta yksityistiestä. Nämä mitat ovat minimejä ja oman viihtyisyyden ja omien lasten turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa tavoitella vielä selvästi suurempia etäisyyksiä. Kaupunki pyrkii ohjaamaan uudet rakennuspaikat pieniksi ryhmiksi selvästi erilleen vilkkaammista teistä. Tällöin lapsilla on mahdollisuus löytää kavereita läheltä. Ainakin oman pihan tuntumassa voi puuhailla vapaasti joutumatta koko ajan tarkkailemaan milloin lipsahtaa pois turvalliselta alueelta. Kauempana tiestä myös liikenteen aiheuttamat melu- ja pölyhaitat ovat pienemmät. 17

19 KUIVATUS JA MAAPERÄ Rakennuspaikan maasto-olosuhteiden tulee mahdollistaa rakennusten pitäminen kuivana. Monen homeongelman lähtökohta on ollut huonosti sijoitettu talo yhdistettynä huolimattomaan rakentamiseen. Asuinrakennuksia ei tule sijoittaa notkojen pohjalle tai kovin alaville alueille. Vesiolosuhteita arvioitaessa on syytä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ennustettu vaikutus. Sateet tulevat olemaan entistä rankempia. Purojen, ojien ja painanteiden tuntumaan rakennettaessa on syytä valuma-alueen kokoa ja maastomuotoja sekä mm. tiepenkereiden patovaikutusta tarkastelemalla arvioida riskiä rankkasateiden tulvimisesta. Kuopion maastomuodot ovat niin mäkisiä, että turvallisia rakennuspaikkoja kyllä riittää, kunhan asiaan kiinnitetään huomiota. Ilmastonmuutos lisää tulvavaaraa Rakennusjärjestyksen mukaan rannalla tulee asuinrakennuksen lattian olla vähintään 1,5 m keskivedenpinnan yläpuolella, Kallavedellä vähintään tasolla + 84,00 m. Epäedullinen maaperä voi nostaa rakennuskustannuksia huomattavasti. Eniten lisäkustannuksia aiheuttavat maaperän pehmeys tai runsasta louhintaa edellyttävä kallioisuus. Rakennusluvan yhteydessä vaaditaan luotettava selvitys maaperästä. Epävarmoissa tapauksissa maaperätutkimus kannattaakin tehdä jo ennen rakennuspaikan ostamista. Ainakaan edullisen hinnan takia ei kannatta hankkia maaperältään huonoa rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan hinnassa säästetyt eurot voivat kulua moninkertaisesti lisääntyneisiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi varsinkin rakennuspaikan alavuus voi laskea valmiin talon jälleenmyyntiarvoa. JÄLLEENMYYNTIARVO Asunnon jälleenmyyntiarvo on asia, jota asuinpaikkaa valitessaan kannattaa punnita. Moni ehkä ajattelee tekevänsä elinikäisiä ratkaisuja, jolloin tällaisten asioiden miettiminen ei tunnu tarpeelliselta. Tilanteet kuitenkin muuttuvat. Avio- 18

20 erot tulevat ennalta arvaamatta, kaikki maallemuuttajat eivät lopulta viihdykään tai talon myyminen tulee muutoin ajankohtaiseksi. Rakennuspaikka ja rakennukset muodostavat valmiina yhdessä kokonaisuuden, jonka arvoon rakennuspaikalla ja sijainnilla on paljon suurempi vaikutus kuin rakennuspaikan osuus hankintakustannuksista oikeastaan edellyttäisi. Jos esimerkiksi euron hintaiselle rakennuspaikalle rakennetaan eurolla omakotitalo, on rakennuspaikan osuus euron hankintahinnasta vain 10 %. Mutta kun jälleenmyyntiarvo hyvällä rakennuspaikalla voi ylittää hankintahinnan, voi uudenkin talon myyntihinta huonolla rakennuspaikalla olla selvästi alle rakennuskustannusten. Rakennuspaikan laadulla on suuri vaikutus valmiin kohteen arvoon. Huonoa rakennuspaikkaa ei kannata ottaa, vaikka sen saisi ilmaiseksi. Ja hyvästä kannattaa maksaa vaikka kovempikin hinta. Sijoittamalla euroa lisärahaa rakennuspaikan hankintaan voi valmiin talon arvo nousta paljon enemmän kuin tuon Saman summan säästää helposti rakentamiskustannuksista jonkun neliön tai ylimääräisen mutkan karsimalla. Rakennuspaikan haluttavuutta ja arvoa nostavat mm.: keskustan läheisyys kyläkoulun läheisyys hyvät liikenneyhteydet kaunis maisemakuva, erityisesti vesimaisemat lämpöisyys, kuivuus kehittyvän alueen imago, kylän maine erityisesti oma ranta Arvoa laskevat: syrjäinen sijainti huonot liikenneyhteydet alavuus, kosteus varjoisuus (pohjoisrinteet, kuusikot) häiriötekijät ympäristössä 4. MITEN OSTAN TONTIN? RAKENNUSMAHDOLLISUUDEN VARMISTAMINEN Ostettaessa rakennuspaikaksi tarkoitettu maa-alue on tärkeää varmistaa se, että siihen saa rakentaa. Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla ei läheskään kaikkialla ole itsestään selvää, että maa-alue on hyväksyttävissä rakennuspaikaksi. Rakennusmahdollisuuden käsittely on erilaista rannoilla ja sisämaassa. Rannoilla on yleensä oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka osoittaa rakentamismahdollisuudet. Sisämaassa vastaavaa ei tavallisesti ole. Rakennusoikeuden osoittavia lupia tai suunnitelmia on selostettu 6. luvussa. Aina kun rakentamismahdollisuus on epäselvä tai jotakin asiaa ei ymmärrä, on 19

21 syytä varmistaa asiat kaupungin kaavoitusosaston yleiskaavatoimistosta tai rakennusvalvonnasta. Niiden yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Kysyminen ei maksa mitään ja sillä voi välttää suuren määrän ongelmia. MAAKAUPAN TEKEMINEN Rakennuspaikan ostaminen on tehtävä määrämuotoisena kauppana julkisen kaupanvahvistajan kanssa. Asiaan perehtymättömän on syytä käyttää kauppakirjan teossa apuna asiantuntijaa esim. pankista, asianajotoimistosta tai kiinteistövälittäjältä. Maaseutualueilla on hyvin usein tilanne, ettei rakennuspaikan rakennusoikeudesta ole olemassa mitään juridisesti täysin pitävää päätöstä. Tällöin on rakennuspaikan kauppakirjaan syytä panna maininta siitä, että se ostetaan rakennuspaikaksi sekä kaupan purkamiseen oikeuttava ehto, jos tarvittavia lupia ei saadakaan. Epävarmoissa tapauksissa ostajalle turvallinen tapa on tehdä maakauppa esikauppakirjalla, jolloin lopullinen kauppa tehdään vasta, kun rakentamismahdollisuus on varmistunut. Esikauppakirja tulee tehdä samoilla muotovaatimuksilla kaupanvahvistajaa käyttäen kuin lopullinenkin kauppa. Esikauppakirjassa on syytä mainita, että se oikeuttaa ostajaa hakemaan rakentamiseen tarvittavat luvat. Kolmas mahdollisuus on hakea luvat ennen kauppaa joko myyjän nimiin tai valtakirjalla ostajan nimiin. Tällöin ei kuitenkaan synny osapuolia sitovaa sopimusta maakaupasta, joka saattaa olla ostajalle riski, jos esim. suunnitteluun joudutaan käyttämään merkittäviä rahasummia. Suullinen tai ilman kaupanvahvistajaa tehty kirjallinenkaan sopimus maakaupasta ei sido osapuolia. Kaupan jälkeen on haettava lainhuutoa Kuopion käräjäoikeudesta, os. Suokatu 44, Kuopio, puh Ohjeet löytyvät mm. osoitteesta: > tuomio-istuimet > käräjäoikeudet > hakemusasiat > kiinteistöihin liittyviä lomakkeita pdfmuodossa > lainhuutohakemuksen ohje. Jos ei ole ostanut kokonaista tilaa, vaan osan tilasta eli määräalan, on se lohkottava itsenäiseksi tilaksi. Lohkominen käynnistyy lainhuudon jälkeen ilman erillistä hakemusta. Asemakaava-alueiden ulkopuolella Kuopiossa lohkomisasioita hoitaa Pohjois-Savon maanmittaustoimisto Hallituskatu 12, Kuopio, puh Rakennuspaikkaa ei välttämättä tarvitse itse omistaa. Lupien saamisen kannalta riittävä on myös esim. vuokraamalla saatu hallintaoikeus. 20

22 5. RAKENNUSTEN SUUNNITTELU? Rakentamisen suunnittelua on opastettu kaupungin pientalo-oppaassa. Sitä saa rakennusvalvonnasta ja se on myös internetissä > asukas > kaavat ja rakentaminen > rakentaminen. Tässä käydään läpi joitakin asioita nimenomaan maaseudulle rakentamisen näkökulmasta. PIHAPIIRI Maaseudulla rakennukset tulisi sijoittaa siten, että niistä muodostuu pihapiiri, rakennusryhmä. Kylmiä varastotiloja ja autotalleja ei mielellään tulisi rakentaa asuinrakennukseen kiinni, vaan erilliseen rakennukseen. Rakennuksia saisi olla useampia. Kolmella mittasuhteiltaan toisiinsa sopivalla rakennuksella sijoitettuna U-muotoon syntyy kaunis ja suojaisa pihapiiri. Istutuksilla rajataan pihaa lisää. Isommat puut saisivat mielellään olla pihan laitamilla. Rakennusryhmän rakennusten olisi hyvä olla sekä mittasuhteiltaan että julkisivuiltaan toisiinsa sopivia ja rakennusten välistä hierarkiaa kuvaavia. Asuinrakennus on suurin ja julkisivuiltaan arvokkaimman oloinen. 21

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

KUOPION MAASEUTUOHJELMA

KUOPION MAASEUTUOHJELMA KUOPION MAASEUTUOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE JA LÄHTÖKOHDAT...3 KUOPION MAASEUTUALUEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILANNE JA ENNUSTEET...5 Väestö...5 Työpaikat...7 Maatalous...8 Palvelut...9 Kuopion

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2008 Lähiyhteisöllisyys ja alueellinen isännöinti Matinkylän liikenneongelmat ja metro Eteläisen Espoon kaavoitus Isännöinti on taitolaji Märkätilojen

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas www.hailuoto.fi Lukijalle Suomalaiset ovat mökkikansaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on liki puoli miljoonaa lomaasuntoa. Mökki on edelleen suosituimpia

Lisätiedot

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot