Rakennuslautakunta Sivu 1 / 58. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuslautakunta 10.12.2015 Sivu 1 / 58. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00-17:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Janne Tähtikunnas, puheenjohtaja Marja Ahola Asso Erävuoma, saapui klo Patrick Jensen Mikael Jern Vilho Juutinen Jonna Löflund Merva Mikkola Johanna Pekkanen Muut saapuvilla olleet Solja Mäkelä Petri Hellsten Akseli Kilpeläinen Tiina Eronen rakennuslupapäällikkö lakimies nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 2 / 58 Allekirjoitukset Janne Tähtikunnas puheenjohtaja Tiina Eronen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: pvm Viljo Juutinen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 2015 osoitteessa, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta Sivu 3 / 58 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, 6 Uudisrakennuslupa-asia, , Kotipesänkuja ESPOO, Jämsä Tuukka Samuel ym. 185 Muutoslupa-asia, , Suomalaistentie ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Suomalaistentie 7 c/o Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj 186 Uudisrakennuslupa-asia, , Marinkallio ESPOO, Asunto Oy Espoon Marinkallio 8 c/o VVO Kodit Oy 187 Uudisrakennuslupa-asia, , Marinkallio ESPOO, Asunto Oy Espoon Marinkallio 6 c/o VVO Kodit Oy 188 Uudisrakennuslupa-asia, , Marinkallio ESPOO, Asunto Oy Espoon Marinkallio 4 c/o VVO Kodit Oy ym. 189 Laajennuslupa-asia, , Espoontie ESPOO, IKEA Real Estate Oy 190 Muutoslupa-asia, , Ristiniementie ESPOO, Asunto Oy Espoon Rantatähdyke ym. 191 Päätökset ja kirjelmät 57

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 182 Rakennuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Rakennuslautakunta on kutsuttu koolle rakennuslautakunnan puheenjohtajan päivätyllä rakennuslautakunnan jäsenille ja kaupunginhallituksen sekä nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 183 Rakennuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen Päätös Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Vilho Juutisen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 58 [Ennakkotieto] 184 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, , Kotipesänkuja ESPOO, Jämsä Tuukka Samuel ym. 4605/ Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Kotipesänkuja 1 LAAKSOLAHTI Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AO Erillispientalojen korttelialue k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Loponen Tanja Anneli Vanha Sveinsintie 6 I ESPOO Loponen Tomi Tapani Vanha Sveinsintie 6 I ESPOO Jämsä Tuukka Samuel Leppälinnunrinne 4 A ESPOO Jämsä Heidi Johanna Leppälinnunrinne 4 A ESPOO Yksiasuntoinen pientalo (rak.1) ja maalämpökaivo sekä rakennustöiden aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta. Pääsuunnittelija: Airas Janne, RKM Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 58 Vaativuusluokka: Tavanomainen Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P3 Lausunnot Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Paikalla käynti Mahdollistava Hakemuksen liitteet Pääpiirustukset, 3 kpl Rasitesopimus ja karttaliite Aloittamisoikeushakemus Sähköiset liitteet: Julkisivupiirustus Vesijohto- ja viemärilausunto Katukorkeusilmoitus Kerrosalalaskelma Energiaselvitys Selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista Pintavesisuunnitelma Perustamistapaselvitys Pintavaaitus Rakennuslupakartta Tonttileikkauspiirustukset Ulkovärityssuunnitelma Ympäristöselvitys (esim. valokuvia) Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä Selvitys naapurien kuulemisesta, 11 kpl Selvitys rakennuspaikan hallinnasta - Hallinnanjakosopimus Valtakirja Johtokartta Maalämpökaivon etäisyydet Verkkokartta Hakijan vastine naapurin kuulemiseen Sähköinen liite: Muut - Äänieristyslaskelma Lisäselvitykset ja poikkeukset Lupatarkastaja Jukka Koivuniemi on myöntänyt luvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle, maalämpökaivon poraamiselle sekä aloittamisoikeudelle. Lupatarkastajan päätös on oheismateriaalina. Edellä mainittujen selvitysten perusteella tontin käytetty varsinainen rakennusoikeus ulkoseinien ulkopintojen mukaan laskettuna on yhteensä 383 kem2 (189 kem kem kem2.) Tontin käytetty rakennusoikeus 250 mm:n ulkoseinäpaksuuden mukaan on 372 kem2. (182 kem kem2).

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 58 Asemakaavan (AO) mukaan tontille on sallittua rakentaa erillispientaloja kerrosluvultaan I 1/2. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 kpl asuntoa kohti Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä radonin esiintyminen maaperässä otettava huomioon alapohjarakenteissa. Kattokaltevuuden tulee olla 2:3-1:3. Korttelialueelle tai sen osalle rakennettavat asuinhuoneet on varustettava sellaisilla ulkoseinä- ja ikkunarakenteilla, joiden ääneneristävyys on vähintään 30 db. Oleskelupihat tulee myös suojata rakentein tai sijoittaa siten, että niistä riittävä osa jää melukatveeseen, jolla melutaso ei ylitä 55 db(a). OIKAISUVAATIMUS Naapuritontin omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen ja vaatii, että rakennuslupaa ei myönnetä. Jätekatos on piirretty aivan rajaan kiinni. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei anna suostumustaan jätekatoksen rakentamiselle rajaan kiinni. Oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan rakennettava rakennus on liian korkea ja olemassa olevaan maanpintaan nähden liian korkealla. Rakennuksen tulisi olla 1,3 metriä alempana siten, että rakennuksen lattiataso olisi noin tasolla. On kohtuutonta rakentaa poikkeuksellisen korkeita huoneita (2,81 m). Lisäksi rakennettavan rakennuksen asento on väärässä suhteessa muihin tonteilla oleviin rakennuksiin. Myös tukimuurit ovat aiheettomia tai väärässä paikassa, koska niillä muutetaan tarpeettomasti pihamaan korkeusjärjestelyjä. Kuulemisvaiheessa esitetty piirustus nro on virheellinen ja siten harhaanjohtava. Näin ollen se ei täytä naapurin kuulemisen kriteereitä. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että kaikki naapurin kuulemiset tehdään uudelleen oikein tehdyillä rakennuspiirustuksilla. Rakennusoikeus on laskettu väärin, koska viereisen rakennuksen alakerta on rakennettu lähes kokonaisuudessaan olemassa olleen maanpinnan yläpuolelle, jolloin se tulee laskea rakennusoikeuteen eikä kellariksi. Rakennuslupa ei voi olla lainvoimainen, koska siitä on valitettu määräajassa. Siihen ei ole tullut kaupungilta vastausta asianosaiselle. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa. HAKIJAN VASTINE Hakija on antanut vastineensa oikaisuvaatimukseen. Vastineessa todetaan mm. seuraavaa: Rakennusta on laskettu lupakäsittelyvaiheessa, uusi lattiakorko on Rakennuksen edelleen laskeminen aiheuttaa ongelmia pintavesien johtamisen kannalta, erityisesti yläpihan osalta. Viereisen tontin ( ) asuinrakennuksen sokkelin korko on ja etäisyys rakennettavaan rakennukseen noin 8 metriä. Jätekatoksen sijaintipaikka on jo esitetty myönnetyn luvan A yhteydessä. Asemakaava ei rajaa rakennuksen korkeutta. Rakennuksen sijainti (koordinaatit) on sama kuin myönnetyssä luvassa A. Tukimuurit ovat välttämättömiä rakennusteknisistä syistä sekä pihan toimivuuden kannalta. PÄÄTÖSEHDOTUKSEN PERUSTELUT

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 9 / 58 Oikaisuvaatimuksessa mainittu jätekatoksen sijoittaminen on ratkaistu rakennusluvassa A. Myös oikaisuvaatimuksessa oleva maininta rakennusoikeuden virheellisestä laskemisesta koskee rakennuslupaa A. Rakennuslupaa A koskeva päätös on lainvoimainen, eikä sitä koskevia huomautuksia käsitellä tämän asian yhteydessä. Rakennuksen korkeusasemaa on lupakäsittelyn aikana laskettu noin 0,3 m - 0,6 m. Hankkeen 1-kerroksen korkeusasema on suunnitelmien mukaan , myönnetyn luvan ( A) 1-kerroksen korkeusasema on Naapuritontille aikaisemmin rakennetun asuinrakennuksen sokkelikorkeus on Asemakaavassa ei ole määräyksiä rakennuksen korkeudesta eikä rakennuksen harjan suunnasta. Rakennus soveltuu alueen rakennettuun ympäristöön sekä maisemaan ja täyttää sopusuhtaisuuden vaatimukset. Rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain 135 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tontille rakennettavat tukimuurit ovat korkeudeltaan mm. Tiehen ja ajoväylään rajautuvat tukimuurit ovat tontin sisäisiä. Tukimuureilla ei tarpeettomasti muuteta maan luonnollista korkeutta, eikä tukimuurien rakentamisesta voida katsoa aiheutuvan haittaa naapureille. Hakija on tässä tapauksessa huolehtinut itse naapureiden kuulemisista ja toimittanut lupahakemuksen liitteeksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 :n 3 momentin mukaisen selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta. Toimitetun selvityksen perusteella naapureiden kuuleminen on suoritettu maankäyttö ja rakennuslain sekä -asetuksen edellyttämällä tavalla. Edellä kerrotuin perustein hanke täyttää rakennusluvan myöntämisedellytykset asemakaava-alueella. Oikaisuvaatimus on siten hylättävä. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoo, ettei siinä ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä muuttaa tehtyä päätöstä. Lupatarkastajan tekemä päätös pysytetään edellä esitetyn perusteella. Annetaan lupa maan käyttö- ja rakennuslain 144 pykälän nojalla lupa perustusten tekemiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta asetettua 4450 euron vakuutta vastaan. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 10 / 58 IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat lämpösuunnitelmat Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: katselmukset suoritetaan päätöksen mukana tulevan ohjeen (LIITE 1) mukaisesti paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 mukaista ilmoitusta Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Ennen töihin ryhtymistä on selvitettävä maanalaisten johtojen ja putkien sijainti. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö-

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 184 Rakennuslautakunta Sivu 11 / 58 ja huolto-ohje. Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että maalämpökaivon sijaintikartta ja porausraportti toimitetaan teknisen keskuksen geotekniikkayksikköön. Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki momentti, 126 a 12 momentti, 172 sekä 175. Valmistelijat / lisätiedot: Jukka Koivuniemi, puh Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Tiedoksi - Asemapiirustus - Karttaote - Lupatarkastajan päätös Oikaisuvaatimus Hakijan vastine oikaisuvaatimukseen Julkisivupiirustus ja leikkaus A-A - Alueleikkaus - Jaakko Soini

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 185 Rakennuslautakunta Sivu 12 / 58 [Ennakkotieto] 185 Muutoslupa-asia, , Suomalaistentie ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Suomalaistentie 7 c/o Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj 5175/ Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Suomalaistentie 5 NÖYKKIÖ Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava K-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Kiinteistö Oy Espoon Suomalaistentie 7 c/o Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie ESPOO Toimistorakennuksen ( L) toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutos, märkätila- ja huonetilamuutoksia Pääsuunnittelija: Bungers Ari, arkkitehti Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Lausunnot Tekninen toimikunta Pöydälle Tekninen toimikunta Ehdollinen Hakemuksen liitteet Pääpiirustukset, 4 kpl Valtakirja ja kaupparekisteriote Selvitys pääsuunnittelijasta Hankeselostus Rakennushankeilmoitus RH1 Palotekninen suunnitelma

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 185 Rakennuslautakunta Sivu 13 / 58 Selvitys välipohjan kantavuudesta Välipohjanrakennetyyppi ja akustiikkasuunnittelijan lausunto Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä Lisäselvitykset ja poikkeukset Haetaan lupaa toimistorakennuksen toisen kerroksen toimisto- ja avokonttorin käyttötarkoituksen muuttamiseen kaupalliseksi liikuntatilaksi. Tehdään huonetila- ja märkätilamuutoksia sekä henkilökunnan keittiötila. ASEMAKAAVA JA RAKENNUSHANKE Alueella on voimassa Yli-Suomenoja muutos asemakaava. Tontti on asemakaavassa merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran myymälätilojen lisäksi muuta kauppaa palvelevia oheistoimintoja, kuten ravintolatiloja sekä muun vähittäiskaupan tiloja enintään 2000 kem2. Kaavassa annetusta kerrosalasta voidaan liiketiloiksi käyttää enintään 3/4 (K-1). Korttelialueelle voidaan sijoittaa sellaisia myymälätiloja, jotka vaativat tavanomaista enemmän myynti- ja varastotilaa, kuten esimerkiksi rautaja rakennustarvikkeet, rakenteellinen sisustus, maatalous ja puutarhakauppa, huonekalu- ja kodin tekniikkakauppa, moottoriajoneuvojen ja niiden varaosat sekä veneiden, veneilytarvikkeiden ja matkailuvaunujen kauppaa. Korttelialueelle voidaan sijoittaa autokorjaamo- ja huoltotoimintaa palvelevia tiloja. RAKENNUSOIKEUS JA KÄYTETTY KERROSALA Tontin rakennusoikeus on kem2, jonka lisäksi saa rakentaa autonsäilytyspaikkoja. Tontin käytetty kerrosala on kem2. Tontilla on ko. rakennukseen aulatilalla kytketty 1990-luvulla valmistunut toimistorakennus (7017 kem2) ja v valmistunut liikerakennus (8293 kem2) sekä liikerakennuksen yhteyteen toteutettu pysäköintilaitos (2478 kem2). Hankkeella ei ole vaikutusta käytettyyn kerrosalaan. Muutoksen alainen pinta-ala on 1270 m2. Käytetystä kerrosalasta alle 3/4 käytetään liiketiloiksi. TOIMIKUNTAKÄSITTELY Hanketta on käsitelty teknisessä toimikunnassa kaksi kertaa ja tekninen toimikunta on puoltanut hanketta seuraavin ehdoin 1. Savusulku ovet on merkittävä pääpiirustuksiin 2. Välipohjasta esitettävä rakennedetalji (db). Hanketta on täydennetty teknisen toimikunnan edellyttämällä tavalla. AUTOPAIKAT Autopaikkoja on rakennettava 1 autopaikka 50 kem2 liiketiloja, 70 kem2 toimistotiloja, 100 kem2 teollisuustiloja sekä 150 kem2 varastotiloja kohti. Autopaikkoja saa sijoittaa myös rakennuksen alimpiin kerroksiin, erillisiin pysäköintilaitoksiin, a II/ma -merkityn pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen yhteyteen sekä katoille. Autonsäilytyspaikat saa rakentaa annetun rakennusoikeuden lisäksi ja niitä voidaan sijoittaa toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin. K-1-alueelle tulee varata tilaa vähintään 20 polkupyörän pysäköinnille. Vaadittava autopaikkojen määrä on liikerakennuksen osalta 166 kpl ja

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 185 Rakennuslautakunta Sivu 14 / 58 toimistotalon osalta 101 kpl ja käyttötarkoituksen muutoksen osalta lisäys 7 kpl, yhteensä 274 autopaikkaa. Autopaikkoja on tontilla toteutettu yhteensä 308 kpl. Autopaikkoihin ja pihajärjestelyihin ei tällä luvalla tehdä muutoksia. NAAPURIN KUULEMINEN Naapureille tiedottamista hankkeen sijainti huomioiden ei pidetä tarpeellisena eikä MRL momentin mukainen katselmus ole tarpeen. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: rakennesuunnitelmat vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 185 Rakennuslautakunta Sivu 15 / 58 järjestämiseksi. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki :t 117, 125, 135 Valmistelijat / lisätiedot: Arja Siitonen, puh Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali - Asemapiirros - Karttaote - Hankeselostus - Leikkauspiirustus - Pohjapiirustus, 2. krs - Sijaintikartta Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 16 / 58 [Ennakkotieto] 186 Uudisrakennuslupa-asia, , Marinkallio ESPOO, Asunto Oy Espoon Marinkallio 8 c/o VVO Kodit Oy 5155/ Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Marinkallio 8 Hakija Toimenpide ESPOONLAHTI Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AK-1, VI(3/4)-VII(3/4), 4150+prsh>15+tekn +ma-1, Asuinkerrostalojen korttelialue k-m k-m 2 Asunto Oy Espoon Marinkallio 8 c/o VVO Kodit Oy PL HELSINKI Asuinkerrostalo (1) ja siihen liittyvä pysäköintilaitos (2) sekä autokatos (3) Rakenteellinen paloturvallisuus Pääsuunnittelija: Anttila Jesse, arkkitehti Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa Paloluokka P1 Talousrakennus P3 Lausunnot Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Tekninen toimikunta Kieltävä Naapurien kuuleminen,

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 17 / 58 Hakemuksen liitteet 3 kpl (1 huom.), yhdessä ja kanssa Kaupunkikuvatoimikunta (enn. I) Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta (enn. II) Ehdollinen Tekninen toimikunta Ehdollinen Pääpiirustukset, 16 kpl Piirustukset 1:200, 14 kpl - Yhteinen Kaikki liitteet sähköisiä: Hankkeen kuvaus - Yhteinen Pöytäkirjaote Valtakirja, 2 kpl Suunnittelijoiden ilmoittamis- ja suostumuslomake, 3 liitettä - Yhteinen Rakennuslupakartta Poikkeamispäätös (lainvoimainen) Uudenmaan ELY-keskuksen poikkeuslupa ja päätös liito-oravien siirtämisestä HSY:n liitoslausunto (alustava) - Yhteinen Katukorkeusilmoitus Yhteisjärjestelysopimus - Yhteinen Asiantuntijalausunto ulkoseinärakenteista (ääniloukku) - Yhteinen Kaavoituksen kannanotto (1 liite) - Yhteinen VSS-piirustukset ja -ilmoitus - Yhteinen Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista - Yhteinen Alustava pintavesisuunnitelma - Yhteinen Alustava pihasuunnitelma - Yhteinen Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Pelastustiesuunnitelma - Yhteinen Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake Palotekninen suunnitelma - Yhteinen Meluselvitys - Yhteinen Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä - Yhteinen Lausunto tuuletusluukun ääniloukusta - Yhteinen Selvitys parvekkeiden melutorjunnasta - Yhteinen Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (2), E-luku (122) Parvekepiirustus Selvitys iv-konehuoneisiin pääsystä - Yhteinen Auto-, moottoripyörä- ja polkupyöräpaikkaselvitys - Yhteinen Kerrosalalaskelma ja -kaavio Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja - Yhteinen

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 18 / 58 Selvitys rakennus-/purkujätteen käsittelystä Havainnekuvia - Yhteinen Väri- ja materiaalimallilomake ja materiaalimallit - Yhteinen Värilliset julkisivut - Yhteinen Lisäselvitykset ja poikkeukset RAKENNUSHANKE Haetaan lupaa 7-kerroksisen asuinkerrostalon ja siihen liittyvän pysäköintikannen ja sen alaisen pysäköintilaitoksen sekä autokatoksen rakentamiseen. Uusia asuntoja on yhteensä 62 kpl, parvekkeet lasitetaan. Pysäköintilaitos ja piha-alue on yhteinen naapuritonttien 4 ja 5 rakennuslupien ja kanssa ja luvilla on yhteisiä asiakirjoja, jotka ovat tämän luvan liitteenä. Yhteiset liitteet on merkitty liiteluetteloon sanalla Yhteinen. Asuinrakennuksen julkisivut ovat pihan puolelle pääosin valkoiseksi rapatut. Alin kerros on ruskeaa tiiltä, jota on käytetty myös Länsiväylän puoleisessa julkisivussa tehosteaiheena porrashuoneiden osalla. Tasakattoiselle vesikatolle sijoittuvat iv-konehuoneet ovat harmaata muovipinnoitettua poimupeltiä. Viherkattoinen autokatos on kivirakenteinen ja sen julkisivut ovat liuskekivipintaiset. Parvekkeiden näkyvät kaiteet toteutetaan metallipinnakaiteina lasikaiteiden eteen. Luvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus. ASEMAKAAVA Tontin asemakaavan mukainen varsinainen rakennusoikeus on 4150 kem2. Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle saa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi rakentaa porrashuoneisiin tilaa, joka porrastasoa kohden ylittää 15 kem2 sekä väestönsuoja-, kiinteistö-, tekniset- ja jätehuoltotilat sekä em. verrattavat tilat. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa edelleen rakentaa korkeintaan 15 % kunkin korttelin toteutuvasta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia rakennuskohtaisia aputiloja tai asuntokohtaisia varastotiloja asuinrakennusten kaikkiin asuinkerrosiin ja talousrakennuksiin. Lisäksi tontille on mahdollista rakentaa pääasiallisesti tai kokonaan maanalainen tila, johon saa sijoittaa teknisiä, huolto-, varasto-, pysäköinti- ja väestönsuojatiloja. Rakennusoikeudesta enintään 25 % saa käyttää asumista häiritsemättömien palvelu-, toimisto- ja työtilojen rakentamiseen. Asemakaavassa on osoitettu tontille rakennusala, joka on jaettu kahteen erikorkuisten rakennusmassojen osaan. Toiselle osalle on mahdollista rakentaa kuusikerroksinen rakennus ja toiselle seitsemänkerroksinen rakennus, josta ylin kerros on vajaa, kerrosalaltaan enintään 3/4 suurimman kerroksen alasta. Rakennusten on oltava materiaaleiltaan ja väreiltään korttelinosittain yhtenäisesti suunniteltuja. Korttelinosien muodostamassa kokonaisuudessa tulee kattomuodon noudattaa yhtenäistä rakennustapaa. Ullakon saa rakentaa kiinni julkisivupintaan. Asemakaavassa on osoitettu julkisivuja, joita koskee 40 db tai 39 db rakenteellinen ääneneristysmääräys ja joiden puolelle ei saa sijoittaa parvekkeita. Näille julkisivuille avautuvien asuntojen on ulotuttava myös

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 19 / 58 toiselle julkisivulle, jolla äänenpainetaso on alle 55 db. Osoitetuilla julkisivuilla tuuletusikkunat on korvattava ääniloukkuna toimivilla tuuletusluukuilla. Asunnot on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja ilmanotto on järjestettävä eteläsivulta tai ullakon tasolta. Oleskelutilojen tuloilma on suodatettava. Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisin lasiseinin. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen, meluesteet on rakennettava ennen asuntojen käyttöönottoa. Kaava edellyttää lisäksi asuntojen autopaikat rakennettavaksi maanalaisiin tiloihin. Maanalaisten tilojen maan päälle näkyvät osat on maisemoitava. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. RAKENNUSOIKEUS Tontilla käytetään rakentamiseen yhteensä 5902 kem2, josta asumiseen 4834 kem2 ja pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen 1068 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta käytetään yhteensä 4274 kem2, josta ulkoseinäpaksuuden 250 mm ylittävä osa on 148 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta jää käyttämättä 24 kem2. Porrashuoneiden 15 m2 ylittävän pinta-alan ja teknisten tilojen osuus kokonaiskerrosalasta on 708 kem2. Osa yhteistiloista sijoittuu kellariin vain kokonaisalaan laskettaviin tiloihin. Asuntojen ulkopuolisten apu- ja varastotilojen osuus käytetystä rakennusoikeudesta on noin 6 %. Palvelu-, toimisto- ja työtiloja ei esitetä rakennettavaksi. POIKKEAMISPÄÄTÖKSET Hankkeelle on myönnetty Kaupunkisuunnittelukeskuksen poikkeamispäätös seuraaville poikkeamille: 1. Osa pysäköintipaikoista sijoittuu maanalaisten tilojen sijasta maan päälle pysäköintikannelle. 2. Katetaan noin prosenttia pysäköintilaitoksen pihakannen pohjoissivun autopaikoista. 3. Autopaikkoja rakennetaan 10 % asemakaavan edellyttämää määrää vähemmän. 4. Pysäköintilaitoksen tasojen välinen ajoluiska rakennetaan rakennusalan ulkopuolelle, tontilla istutettavaksi osoitetulle alueen osalle ks. 5. Meluesteet esitetään toteutettavaksi asemakaavassa osoitetusta likimääräisestä sijainnista poiketen tontin 4 eteläreunaan ja tontin 5 eteläosaan. Tontille 4 sijoittuvan esteen rakentaminen johtaa lisäksi poikkeamiseen asemakaavan 8 :stä, jonka mukaan tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. (Koskee vaikutuksiltaan ko. tonttia 3.) 6. Edellä mainitut meluesteet toteutetaan asemakaavamääräyksestä poikkeavasti heijastavina. 7. Leikki- ja oleskelualuetta, jossa melun päiväohjearvot alittuvat, rakennetaan 6,6 m2 asuntoa kohden asemakaavan vaatiman 10 m2 sijasta. 8. Ylitetään pihan oleskelualueilla melun yöohjearvo noin 0-4 desibelin verran. 9. Rakennusoikeus ylittyy 6 kerrosneliömetrillä.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 20 / 58 Poikkeamispäätös on myönnetty seuraavin ehdoin: Asemakaavasta poikkeaminen kohta 1 ja 2 - Asuinrakennusta lähimpänä oleva pysäköintirivi tulee sijoittaa riittävälle etäisyydelle rakennuksen seinästä. - Pysäköintitasosta noin % tulee kattaa viherkatolla siten, että kate muodostaa asuntojen suuntaan pehmentävän elementin. - Pysäköintilaitoksen katto ei saa muodostaa alimman asuinkerroksen ikkunoista katsottaessa näköestettä kauemmaksi katsottaessa. Asemakaavasta poikkeaminen kohta 3 - Autopaikkoja tulee rakentaa nimeämättöminä vähintään hakemuksessa esitetty 90 %, mutta pysäköintioikeuksia tulee kuitenkin antaa määrällisesti 100 % asemakaavan mukaisesta autopaikkamäärästä. Asemakaavasta poikkeaminen kohdat 5 - Tontin 4 eteläosaan voidaan sijoittaa melueste väliaikaisesti siihen saakka, kunnes kortteli melusuojauksineen rakentuu myös tontin 6 osalta. - Tontin 4 melueste tulee väliaikaisenakin toteuttaa korkeatasoisena, ympäristöön sopivana ja pihaan integroituvana rakenteena. - Tontin 6 rakentuessa tulee väliaikainen melueste tontilla 4 poistaa. - Kun melueste poistetaan tontin 6 rakentamisen myötä, tulee piha-alue toteuttaa tontin 6 kanssa yhtenäisenä ja aitaamattomana. Asemakaavasta poikkeaminen kohta 6 - Meluesteiden pinnasta vähintään 50 prosenttia tulee toteuttaa heijastamattomina, kokonaisuuteen sopivina ja materiaaleiltaan korkeatasoisina. Asemakaavasta poikkeaminen kohta 7 - Esitetty melueste- ja piharatkaisu, jossa oleskelu- ja leikkialuetta muodostuu kaavamääräyksen edellyttämään määrää vähemmän, soveltuu väliaikaisena siihen asti, kunnes etelänpuoleinen tontti 6 meluratkaisuineen on rakentunut. Yleiset rakentamista koskevat ehdot - Rakentamisessa tulee noudattaa Uudenmaan ELY-keskuksen antaman liito-oravan suojelua koskevan poikkeusluvan (UUDELY/690/07,01/2013) ehtoja. - Istutettavaksi merkityn alueen osan ks puustoa on säilytettävä ja täydennettävä siten, että alueelle muodostuu kerroksellinen sekametsävyöhyke. - Rakentamisaikana tulee johtovarausalueella liikuttaessa noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää runkoviemärille aiheutuvaa ylimääräistä kuormitusta. Hankkeen suunnittelussa on todettu noudatettavan sellaisenaan poikkeamispäätöksen ehtoja 1-3 ja 6-9, kerrosalatarkistusten myötä kohtaa 9 ei tarvitse huomioida. Kohtaa 4 ei suunnittelussa huomioida, sillä ajoluiska sijoittuu tontilla rakennusalalle rakennusmassan alle. Kohdan 5 meluesteet toteutetaan osin väliaikaisina. Osa poikkeamispäätöksen ehdoista on edelleen kirjattu rakennusluvan ehdoiksi. Uudenmaan ELY-keskus on antanut poikkeamispäätöksen, joka mahdollistaa liito-oravien siirtämisen pois nykyisen metsäsaarekkeen

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 21 / 58 alueelta. Naapurikiinteistön haltija YIT Rakennus Oy on hankkeeseen ryhtyvän kanssa sovitusti kartoittanut metsäsaarekkeen ja sieltä on löytynyt vain liito-oravan jäljityspanta, alueella ei enää ole liito-oravia. AUTO-, MOOTTORIPYÖRÄ- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT JA VÄESTÖNSUOJA Kaavan mukainen autopaikkavaatimus tontille on 1 ap / 80 m2 asuntokerrosalaa tai vähintään 1 ap / asunto, tässä hankkeessa asuntolukumäärä määräävänä. Autopaikkoja esitetään tontin käyttöön poikkeamispäätöksen mahdollistamana toteutettavaksi 56 ap. Autopaikkoja toteutetaan tontille yhteensä 67 ap, joista kolmen tontin käyttöön yhteisjärjestelynä toteutettavaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen sijoittuu 36 ap, autokatokseen 14 ap ja kattamattomana pihakannelle 17 ap. Autopaikoista 2 ap toteutetaan liikuntaesteiselle soveltuvana. Kolmen tontin yhteisautopaikkamäärä on 172 ap, joista 6 le-ap. Ajo pysäköintilaitokseen ja sen yläpuoliselle kannelle tapahtuu lupatontin kautta. Pysäköintilaitokseen kolmelle tontille toteutetaan yhteensä seitsemän moottoripyöräpaikkaa. Polkupyöräpaikkoja toteutetaan kolmelle tontille yhteensä 316 ppp, joista 235 ppp rakennuksiin ja 81 ppp rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen ja tontin 5 melumuurin yhteydessä olevaan varastoon. Rakennuksen kellariin rakennetaan S1-luokan väestönsuoja, joissa on suojapaikkoja yhteensä 161 henkilölle. Suojapaikoista 110 paikkaa osoitetaan lupatontin käyttöön ja loput 51 paikkaa yhteisjärjestelynä naapuritontin 4 käyttöön. Suoja toimii normaaliajan käytössä irtaimistovälinevarastona. ESTEETTÖMYYS Rakennuksen sisäänkäynnit molemmin puolin rakennusta ovat esteettömät. Pysäköintilaitoksen liikuntaesteisille soveltuvilta autopaikoilta on esteetön yhteys asuinkerroksiin jokaisen porrashuoneen kautta, porrashuoneiden viereisiin varastotiloihin on esitetty esteettömiä irtaimistovälinevarastoja. TOIMIKUNTAKÄSITTELYT Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa ennakkoon naapuritonttien 4 ja 5 asuinrakennushankkeiden kanssa. Hanketta on puollettu iv-konehuoneiden julkisivumateriaalia koskevin huomautuksin. Suunnitelmia on muutettu siten, että sileät peltipinnat on vaihdettu poimupelliksi. Tekninen toimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa yhdessä naapuritonttien hankkeiden kanssa. Suunnitelmia on täydennetty toimikunnan edellyttämällä tavalla ja mm. ulkoseinärakenteista on toimitettu asiantuntijalausunto. Toisessa käsittelyssä pysäköintilaitoksen savunpoistoratkaisuja on edellytetty vielä tutkittavan. Hanketta on puollettu ehdoilla, että aloituskokouksessa esitellään pelastuslaitokselle esitelty savunpoistosuunnitelma ja jatkosuunnittelun yhteydessä ulkopuolisen tarkastajan lausunto erityissuunnitelmien

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 22 / 58 ulkoseinädetaljeista. RASITTEET JA MUUT SOPIMUKSET Pysäköintilaitosta ei palo-osastoida tonttien välisellä rajalla eikä asuinrakennukseen toteuteta palomuuria, mm. näistä sekä ajo- ja kulkuyhteyksistä sekä yhteiskäyttötiloista on sovittu tonttien 4 ja 5 kanssa luvan liitteeksi toimitetussa yhteisjärjestelysopimuksessa. Lupaehdoksi on kirjattu tehtäväksi yhteisjärjestelysopimuksen mukainen päätös yhteisjärjestelystä ennen rakennusten käyttöönottoa. YMPÄRISTÖN ASETTAMAT VAATIMUKSET Luvan liitteeksi on kaavan ääneneristysvaatimusten vuoksi toimitettu meluselvitys sekä selvitykset ulkoseinä- ja parvekerakenteiden ääneneristävyydestä ja ikkunoiden meluloukuista, parvekkeet on esitetty lasitettaviksi. Lupaehdoksi on kirjattu melumittausten suorittaminen kohteessa ennen sen käyttöönottoa. HSY:n liitoslausunto on saatu luvan liitteeksi alustavana, alueen mittarikaivoa ei ole vielä asennettu. Tonttiyksikkö on vuokrannut maaalueen HSY:lle mittarikaivolle ja asennustyöt on aloitettu marraskuussa. Päivitetty liitoslausunto on toimitettava rakennusvalvontaan lupaehdon mukaisesti. Tontin jätteiden keräys hoidetaan naapuritontille 4 sijoittuvin syväsäiliöin, josta on sovittu yhteisjärjestelysopimuksessa. NAAPUREIDEN KUULEMINEN Rakennusvalvontakeskus on tiedottanut hankkeesta yhdessä tonttien 4 ja 5 rakennuslupien kanssa naapureille, joista yhdellä on ollut huomautettavaa. Kiinteistön haltija Peab Oy / As Oy Espoon purjehtija on edellyttänyt, että tonttien väliselle rajalle rakennettavan melumuurin suunnitelmat tulee ennen muurin toteuttamista hyväksyttää naapurilla mm. naapuritontille myöhemmin toteutettavan pysäköintialueen rakennekerrosten toteuttamisen onnistumiseksi. Hankkeeseen ryhtyvä on todennut huomioivansa saadun huomautuksen. Asiasta on kirjattu lupaehto rakennuslupaan tontille 4, jonka rajalle ko. melumuuri sijoittuu. MRL momentin mukainen katselmus ei ole tarpeen. Esittelijän päätösehdotus Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi Lupa myönnetään. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 23 / 58 rakennesuunnitelmat lujuuslaskelmat salaojasuunnitelma pintavesisuunnitelma vesi- ja viemärisuunnitelmat ilmanvaihtosuunnitelmat lämpösuunnitelmat piha- ja istutussuunnitelma Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: paikan merkitseminen pohjakatselmus sijaintikatselmus rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä vesilaitteiden katselmus ilmanvaihtolaitteiden katselmus lämmityslaitteiden katselmus loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 mukaista ilmoitusta Muut ehdot: Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä työmaasuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma ja pelastuslaitokselle esitelty savunpoistosuunnitelma. Tonttien 3, 4 ja 5 alueesta on laadittava yhteinen työmaasuunnitelma. Työmaasuunnitelmassa on erityisesti huomioitava, että rakentamisaikana tulee johtovarausalueella (tontilla 5) liikuttaessa noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää runkoviemärille aiheutuvaa ylimääräistä kuormitusta. Päivitetty suunnitelma on esiteltävä rakennusvalvonnalle ennen kunkin rakennuksen käyttöönottoa. Suunnitelmassa on esitettävä miten MRL 153 a vaatimukset toteutuvat.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 24 / 58 Oleva puusto on katselmoitava ennen rakennustöiden aloittamista ja säilytettävä puusto on suojattava koko rakentamisen ajan aitaamalla se työmaa-alueen ulkopuolelle. Puustokatselmukseen tulee kutsua rakennusvalvonnan edustaja. HSY:n päivitetty liitoslausunto tulee toimittaa lupakäsittelijälle ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi. Erityissuunnitelmien ulkoseinien rakennedetaljeista tulee toimittaa asiantuntijalausunto. Lausunnon tekijällä tulee olla kelpoisuus poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin. Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje. Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Pihasuunnitelmassa tulee huomioida, että istutettavaksi merkityn alueen osan ks puustoa säilytetään ja täydennetään siten, että alueelle muodostuu kerroksellinen sekametsävyöhyke. Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten mukaisesti. Ääneneristävyyden vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkooleskelutilojen melutasoja ylitetä parvekkeella eikä ulko-oleskelualueilla. On pidettävä erityinen palotarkastus. Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja piha- ja pysäköintialueiden tulee olla asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 186 Rakennuslautakunta Sivu 25 / 58 toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä. Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa erillisen selvityksen perusteella enintään yhden vuoden määräaika. Ennen ensimmäisen rakennuksen käyttöönottoa tulee olla tehtynä päivätyn yhteisjärjestelysopimuksen mukainen päätös yhteisjärjestelystä. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontakeskukselle. Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa ei pidennetä luvan ollessa voimassa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki :t 117, 125, 133, 135 ja 175 Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Reponen, puh Päätös Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Asemapiirustus - Karttaote - Hankeselostus - Kaupunkisuunnittelupäällikön poikkeamispäätös Leikkauspiirustus, A-A - Pihapiirustus - Ulkovärisuunnitelma - Väritetyt julkisivut, lamellit - Väritetyt julkisivut, lamellin päätyjulkisivu ja korttelileikkaus - Väritetyt julkisivut, pistetalo - Havainnekuvat länsiväylältä - Havainnekuvat vanhalta jorvaksentieltä - Sijaintikartta Tiedoksi

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 187 Rakennuslautakunta Sivu 26 / 58 [Ennakkotieto] 187 Uudisrakennuslupa-asia, , Marinkallio ESPOO, Asunto Oy Espoon Marinkallio 6 c/o VVO Kodit Oy 5156/ Päätöspäivämäärä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Rakennuspaikka Marinkallio 6 ESPOONLAHTI Pinta-ala Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Valmiiden rakennusten kerrosala ESPOO Asemakaava AK-1, VI(3/4)-VII(3/4), 4225+prsh>15+tekn +ma-1, Asuinkerrostalojen korttelialue k-m k-m 2 Hakija Toimenpide Asunto Oy Espoon Marinkallio 6 c/o VVO Kodit Oy PL HELSINKI Asuinkerrostalo (1) ja siihen liittyvä pysäköintilaitos (2) sekä autokatos (3), tontin osittainen aitaaminen Pääsuunnittelija: Anttila Jesse, arkkitehti Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Kerrosten lukumäärä Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa Rakenteellinen paloturvallisuus Paloluokka P1 Talousrakennus P3 Lausunnot Kaupunkimittausyksikkö Mahdollistava Tekninen toimikunta Kieltävä Naapurien kuuleminen,

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 187 Rakennuslautakunta Sivu 27 / 58 3 kpl (1 huom.) Kaupunkikuvatoimikunta Kieltävä Kaupunkikuvatoimikunta Ehdollinen Tekninen toimikunta Ehdollinen Hakemuksen liitteet Pääpiirustukset, 13 kpl Piirustukset 1:200, 14 kpl - Yhteinen Kaikki liitteet sähköisiä: Hankkeen kuvaus - Yhteinen Pöytäkirjaote Valtakirja, 2 kpl Suunnittelijoiden ilmoittamis- ja suostumuslomake, 3 liitettä - Yhteinen Rakennuslupakartta Poikkeamispäätös (lainvoimainen) Uudenmaan ELY-keskuksen poikkeuslupa ja päätös liito-oravien siirtämisestä HSY:n liitoslausunto (alustava) - Yhteinen Katukorkeusilmoitus Yhteisjärjestelysopimus - Yhteinen Asiantuntijalausunto ulkoseinärakenteista (ääniloukku) - Yhteinen Kaavoituksen kannanotto (1 liite) - Yhteinen VSS-piirustukset ja -ilmoitus - Yhteinen Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista - Yhteinen Alustava pintavesisuunnitelma - Yhteinen Alustava pihasuunnitelma - Yhteinen Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Pelastustiesuunnitelma - Yhteinen Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake Palotekninen suunnitelma - Yhteinen Meluselvitys - Yhteinen Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä - Yhteinen Lausunto tuuletusluukun ääniloukusta - Yhteinen Selvitys parvekkeiden melutorjunnasta - Yhteinen Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (2), E-luku (122) Parvekepiirustus Selvitys iv-konehuoneisiin pääsystä - Yhteinen Auto-, moottoripyörä- ja polkupyöräpaikkaselvitys - Yhteinen Kerrosalalaskelma ja -kaavio Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja - Yhteinen Selvitys rakennus-/purkujätteen käsittelystä Muuripiirustus - Yhteinen Havainnekuvia - Yhteinen

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja 187 Rakennuslautakunta Sivu 28 / 58 Väri- ja materiaalimallilomake ja materiaalimallit - Yhteinen Värilliset julkisivut - Yhteinen Lisäselvitykset ja poikkeukset RAKENNUSHANKE Haetaan lupaa 7-kerroksisen asuinkerrostalon ja siihen liittyvän pysäköintikannen ja sen alaisen pysäköintilaitoksen sekä autokatoksen rakentamiseen. Uusia asuntoja on yhteensä 63 kpl, parvekkeet lasitetaan. Tontti esitetään aidattavaksi etelärajan osalla tontin 6 suuntaan tilapäisellä melumuurirakenteella. Pysäköintilaitos ja piha-alue on yhteinen naapuritonttien 3 ja 5 rakennuslupien ja kanssa ja luvilla on yhteisiä asiakirjoja, jotka ovat luvan liitteenä. Väestönsuojapiirustus on yhteinen myös luvan kanssa. Yhteiset liitteet on merkitty liiteluetteloon sanalla Yhteinen. Asuinrakennuksen julkisivut ovat pihan puolelle pääosin valkoiseksi rapatut. Alin kerros on ruskeaa tiiltä, jota on käytetty myös Länsiväylän puoleisessa julkisivussa tehosteaiheena porrashuoneiden osalla. Tasakattoiselle vesikatolle sijoittuvat iv-konehuoneet ovat harmaata muovipinnoitettua poimupeltiä. Viherkattoinen autokatos on kivirakenteinen ja sen julkisivut ovat liuskekivipintaiset. Tilapäisen melumuurirakenteen julkisivupinta on harmaata poimupeltiä ja ruskeaa puuta. Parvekkeiden näkyvät kaiteet toteutetaan metallipinnakaiteina lasikaiteiden eteen. Luvan liitteeksi on toimitettu hankkeen kuvaus. ASEMAKAAVA Tontin asemakaavan mukainen varsinainen rakennusoikeus on 4225 kem2. Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle saa kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi rakentaa porrashuoneisiin tilaa, joka porrastasoa kohden ylittää 15 kem2 sekä väestönsuoja-, kiinteistö-, tekniset- ja jätehuoltotilat sekä em. verrattavat tilat. Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa edelleen rakentaa korkeintaan 15 % kunkin korttelin toteutuvasta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia rakennuskohtaisia aputiloja tai asuntokohtaisia varastotiloja asuinrakennusten kaikkiin asuinkerrosiin ja talousrakennuksiin. Lisäksi tontille on mahdollista rakentaa pääasiallisesti tai kokonaan maanalainen tila, johon saa sijoittaa teknisiä, huolto-, varasto-, pysäköinti- ja väestönsuojatiloja. Rakennusoikeudesta enintään 25 % saa käyttää asumista häiritsemättömien palvelu-, toimisto- ja työtilojen rakentamiseen. Asemakaavassa on osoitettu tontille rakennusala, joka on jaettu kahteen erikorkuisten rakennusmassojen osaan. Toiselle osalle on mahdollista rakentaa kuusikerroksinen rakennus ja toiselle seitsemänkerroksinen rakennus, josta ylin kerros on vajaa, kerrosalaltaan enintään 3/4 suurimman kerroksen alasta. Rakennusten on oltava materiaaleiltaan ja väreiltään korttelinosittain yhtenäisesti suunniteltuja. Korttelinosien muodostamassa kokonaisuudessa tulee kattomuodon noudattaa yhtenäistä rakennustapaa. Ullakon saa rakentaa kiinni julkisivupintaan. Asemakaavassa on osoitettu julkisivuja, joita koskee 40 db tai 39 db rakenteellinen ääneneristysmääräys ja joiden puolelle ei saa sijoittaa parvekkeita. Näille julkisivuille avautuvien asuntojen on ulotuttava myös

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja 187 Rakennuslautakunta Sivu 29 / 58 toiselle julkisivulle, jolla äänenpainetaso on alle 55 db. Osoitetuilla julkisivuilla tuuletusikkunat on korvattava ääniloukkuna toimivilla tuuletusluukuilla. Asunnot on varustettava koneellisella ilmanvaihdolla ja ilmanotto on järjestettävä eteläsivulta tai ullakon tasolta. Oleskelutilojen tuloilma on suodatettava. Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisin lasiseinin. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen, meluesteet on rakennettava ennen asuntojen käyttöönottoa. Kaava edellyttää lisäksi asuntojen autopaikat rakennettavaksi maanalaisiin tiloihin. Maanalaisten tilojen maan päälle näkyvät osat on maisemoitava. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. RAKENNUSOIKEUS Tontilla käytetään rakentamiseen yhteensä 5368 kem2, josta asumiseen 4377 kem2 ja pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen 991 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta käytetään yhteensä 4000 kem2, josta ulkoseinäpaksuuden 250 mm ylittävä osa on 114 kem2. Varsinaista rakennusoikeutta jää käyttämättä 339 kem2. Porrashuoneiden 15 m2 ylittävän pinta-alan ja teknisten tilojen osuus kokonaiskerrosalasta on 491 kem2. Osa yhteistiloista sijoittuu kellariin vain kokonaisalaan laskettaviin tiloihin. Asuntojen ulkopuolisten apu- ja varastotilojen osuus käytetystä rakennusoikeudesta on noin 2 %. Palvelu-, toimisto- ja työtiloja ei esitetä rakennettavaksi. POIKKEAMISPÄÄTÖKSET Poikkeamispäätös: Hankkeelle on myönnetty Kaupunkisuunnittelukeskuksen poikkeamispäätös seuraaville poikkeamille: 1. Osa pysäköintipaikoista sijoittuu maanalaisten tilojen sijaista maan päälle pysäköintikannelle. 2. Katetaan noin prosenttia pysäköintilaitoksen pihakannen pohjoissivun autopaikoista. 3. Autopaikkoja rakennetaan 10 % asemakaavan edellyttämää määrää vähemmän. 4. Meluesteet esitetään toteutettavaksi asemakaavassa osoitetusta likimääräisestä sijainnista poiketen tontin 4 eteläreunaan ja tontin 5 eteläosaan. Tontille 4 sijoittuvan esteen rakentaminen johtaa lisäksi poikkeamiseen asemakaavan 8 :stä, jonka mukaan tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. 5. Edellä mainitut meluesteet toteutetaan asemakaavamääräyksestä poikkeavasti heijastavina. 6. Leikki- ja oleskelualuetta, jossa melun päiväohjearvot alittuvat, rakennetaan 6,6 m2 asuntoa kohden asemakaavan vaatiman 10 m2 sijasta. 7. Ylitetään pihan oleskelualueilla melun yöohjearvo noin 0-4 desibelin verran. 8. Osa pysäköintilaitoksen pohjoisreunan seinärakenteesta ylittää rakennusalan pieneltä osin.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3950/10.03.00/2015 133 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1262, Pellaksenmäentie 13 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis Päätöspäivämäärä 17.09.2015

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 04.06.2015 Sivu 1 / 1 2009/10.03.00/2015 78 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, Porttikuja 16 02180 ESPOO, Jukka Jauho Oy Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 12.05.2016 Sivu 1 / 1 1398/2016 10.03.00 60 Muutoslupa-asia, 2015-1882, Ruukinmestarintie 2 02330 ESPOO, Logicor (Space) Topco Oy Päätöspäivämäärä 12.05.2016 Päätös annetaan julkipanon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 159. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 10.10.2016 Sivu 1 / 1 159 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1228, Jalokivikuja 4, Haataja Anne Susanna ym. 4067/2016 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 2632/2015 10.03.00 173 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Muutoslupa-asia, 2015-700, Vahverotie 7 02730 ESPOO, Asunto Oy Vahverotie 7 c/o Juokslahti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 110. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 110. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 11.08.2016 Sivu 1 / 1 110 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-685, Maakauppiaankuja 10b 02780 ESPOO, Anttila Antti Ilmari 3335/2016 10.03.00

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2898/10.03.00/2014 91 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-159, Donabacka 1 02780 ESPOO, Wickström Per-Erik Edvard Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 217 Purkamislupa-asia, 2016-1628, Metsänpojankuja 5 02130 ESPOO, Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto ym. 5142/2016 10.03.00 Päätöspäivämäärä 15.12.2016

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1800/2017 10.03.00 90 Muutoslupa-asia, 2017-364, Finnoonlaaksontie 9 02270 ESPOO, Suomenojan Kauppakeskus Oy c/o Rautakesko Oy Päätöspäivämäärä 20.04.2017 Päätös

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta 29.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 157. Rakennuslautakunta 29.10.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4546/10.03.00/2015 157 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-477, Mestarinkatu 8 02650 ESPOO, Asunto Oy Espoon Mestari ym. Päätöspäivämäärä 29.10.2015 Päätös annetaan julkipanon

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 14. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 14. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 14 Laajennuslupa-asia, 2017-77, Turuntie 150 02740 ESPOO, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hallinto-osasto 2737/2017 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 Rakennuslautakunta 27 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-186 kiinteistölle 405-4-63-5, Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 5 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 27 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 5143/2016 10.03.00 218 Purkamislupa-asia, 2016-1629, Metsänpojankuja 7 02130 ESPOO, Kiinteistö Oy Tietäjäntie 12 Espoo Päätöspäivämäärä 15.12.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. Asunto Oy Tampereen Kalevanrinteen Muurarinkisälli Äkerlundinkatu 11 C, TAMPERE Lupatunnus 17-0035-R 31.01.2017 18 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.2 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0885-0012 Alapeusonkatu 13, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1910 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten korttelialue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3329/10.03.00/2014 116 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-841, Veräjänpieli 1 02650 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 21.08.2014 Päätös

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku Rakennuslautakunta 39 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-469 kiinteistölle 405-8-10-1, Asunto Oy Lappeenrannan Kivitasku 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 39 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy

Espoon kaupunki Pöytäkirja 204. Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1. 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy Rakennuslautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 204 Uudisrakennuslupa-asia, 2013-1085, Klippinkitie 7 02780 ESPOO, Peab Oy 5141/10.03.00/2014 Päätöspäivämäärä 11.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.12.2014

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy

Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Rakennuslautakunta 62 01.09.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-477 / Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 62 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 30.06.2016 Sivu 1 / 1 2927/2016 10.03.00 96 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-808, Kauppakumppanintie 2 02780 ESPOO, Basso Building Systems Oy ym. Päätöspäivämäärä 30.06.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 12.05.2016 Sivu 1 / 1 2063/2016 10.03.00 65 Purkamislupa-asia, 2016-291, Miestentie 2 02150 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 12.05.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Rakennuslautakunta 08.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Rakennuslautakunta 08.10.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 08.10.2015 Sivu 1 / 1 4230/10.03.00/2015 143 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1284, Ullanmäentie 12 02750 ESPOO, Asunto Oy Espoon Etuhovi I c/o Lemminkäinen Talo Oy Päätöspäivämäärä 08.10.2015

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Rakennuslautakunta 38 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-238 kiinteistölle 405-3-5-35, Asunto Oy Lappeenrannan Arkadi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 38 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi

Lisätiedot

02680 ESPOO Pinta-ala 727.0

02680 ESPOO Pinta-ala 727.0 ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2214 Rakennuspaikka 49-50-313-2 Sotilastorpantie 6b LINTUVAARA 02680 ESPOO Pinta-ala

Lisätiedot

-_.. _----~~----~------"----------~-~-~----

-_.. _----~~----~----------------~-~-~---- ESPOON KAUPUNKI PÄÄTÖS Sivu 1 -_.. _----~~----~------"----------~-~-~---- Päätöspäivä Päätös annetaan julkipanon Uudisrakennuslupa jälkeen 31.01.2013 04.02.2013 2012-2213 Rakennuspaikka 49-50-313-1 Sotilastorpantie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 88 Uudisrakennuslupa-asia, 2017-406, Niipperintie 29 02920 ESPOO, Espoo tilapalvelut liikelaitos, Marja harju 1761/2017 10.03.00 Päätöspäivämäärä 20.04.2017 Päätös

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Lappeenrannan kaupunki Rakennuslautakunta 41 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-506 kiinteistölle 405-6-15-1, Lappeenrannan kaupunki 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 41 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 23.03.2017 Sivu 1 / 1 1247/2017 10.03.00 69 Purkamislupa-asia, 2017-158, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Kiinteistö Oy Lippulaiva c/o Realia Management Oy Päätöspäivämäärä 23.03.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.09.2015 Sivu 1 / 1 3125/10.03.00/2015 121 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, Räisäläntie 5, Bique Tomi Matti Johannes ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0629-R 13.09.2016 4 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1, 126 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA XIX, 837-119-0845-0002 Sarvijaakonkatu 39, 33540 TAMPERE Pinta-ala 1369 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 1 823/10.03.00/2015 33 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-37, Ullanmäentie 14 02750 ESPOO, Asunto Oy Espoon Etuhovi II c/o Taaleritehtaan Asuntorahasto VI Ky ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.06.2015 Sivu 1 / 1 98 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-793, Viljatullintie 2 02940 ESPOO, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Ahti Varis 3069/10.03.00/2015 Päätöspäivämäärä 25.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 213. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 213. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 5131/2016 10.03.00 213 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1545, Niittytaival 7 02200 ESPOO, Asunto Oy Espoon Jami c/o Skanska Talonrakennus Oy Päätöspäivämäärä 15.12.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.09.2016 Sivu 1 / 1 3156/2016 10.03.00 126 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-206, Palstalaisentie 3 02920 ESPOO, As. Oy Espoon Särmäkuisma

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa

Rakennuslupahakemus nro / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa Rakennuslautakunta 49 30.06.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-353 / Keskussairaalan laajennus; K-sairaala ja muutostyöt E- ja P-osassa 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 49 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 175 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1012, Hirsalantie 2 02600 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Masalantie 7 c/o Custos Oy 4806/2015 10.03.00 Päätöspäivämäärä 17.11.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3691/10.03.00/2014 135 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-396, Palomiehentie 1 02750 ESPOO, Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos Päätöspäivämäärä 18.09.2014 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3648/2016 10.03.00 143 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-986, Heikunankuja 2 02680 ESPOO, Rakennusosakeyhtiö Hartela Päätöspäivämäärä 22.09.2016 Päätös annetaan julkipanon

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 176 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1013, Hirsalantie 4 02600 ESPOO, Järvi Viljo Olavi 4807/2015 10.03.00 Päätöspäivämäärä 17.11.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 179. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 179. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 4863/2015 10.03.00 179 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1429, Piilopolku 4 02130 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 17.11.2015 Päätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 87. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 87. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 87 Uudisrakennuslupa-asia, 2017-371, Kilvoituksentie 2 02360 ESPOO, Asunto Oy Espoon Soukanniemen Loiste c/o SRV Rakennus Oy ym. 1753/2017 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Rakennuslautakunta 20.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Rakennuslautakunta 20.01.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.01.2015 Sivu 1 / 1 271/10.03.00/2015 9 Uudisrakennuslupa-asia, 2010-1350, Finnoonpuisto 4 02280 ESPOO, Oy Season Golf Ab Päätöspäivämäärä 20.01.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 1 1560/2016 10.03.00 49 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-161, Hirsalantie 6 02600 ESPOO, Kiinteistöosakeyhtiö Pasilan Reservi Päätöspäivämäärä 21.4.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-0864-R 22.11.2016 41 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA XIII, 837-113-0202-0013 Voimakatu 18, 33100 TAMPERE Pinta-ala 2162 m² Rakentamismääräykset Sallittu kerrosala 3000

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-61 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 62 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-4-49-32 Pinta-ala 650.0 Palokunnantie 1 02700 KAUNIAINEN Kaava

Lisätiedot

Kaavanmukainen käyttötarkoitus AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2

Kaavanmukainen käyttötarkoitus AK Asuinkerrostalojen korttelialue Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2 Rakennuslautakunta 84 06.09.2016 Rakennuslupahakemus nro 2016-689 tontille 405-1-5-1 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 02.11.2017 Sivu 1 / 1 4925/2017 10.03.00 76 Uudisrakennuslupa-asia, 2017-1605, Keelkorvenkuja 3 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 02.11.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 4725/10.03.00/2014 183 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1313, Mankkaanmalmi 20 02180 ESPOO, Asunto Oy Tapiolan Golfniitty, Espoo Päätöspäivämäärä 20.11.2014 Päätös

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 11. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 11. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 11 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2017-385, Malmkopplan 110 02380 ESPOO, Kiinteistökirsikka Oy ym. 2355/2017 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 5115/2016 10.03.00 215 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1717, Klovinportti 4 02180 ESPOO, Kiinteistö Oy Klovinportti c/o YIT Rakennus Oy Päätöspäivämäärä 15.12.2016

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon ja autohallin rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon ja autohallin rakentaminen. 15.09.2017 1 Tunnus 20-2048-17-A LP-091-2017-02687 Hakija As Oy Helsingin Atlantinkatu 12 Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0828-0008 Atlantinkatu 12 Pinta-ala 1888 m² Kaava Asemakaava 12331 Lainvoimaisuus

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 15.12.2016 Sivu 1 / 1 5104/2016 10.03.00 219 Purkamislupa-asia, 2016-1805, Kirjokansi 1-2 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy ym. Päätöspäivämäärä 15.12.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.09.2016 Sivu 1 / 1 3603/2016 10.03.00 131 Purkamislupa-asia, 2016-330, Niittykatu 1 02200 ESPOO, Kiinteistö Oy Niittytori c/o Newsec Oy Päätöspäivämäärä 01.09.2016 Päätös annetaan

Lisätiedot

Päätöspäivämäärä 05.06.2014. Kerrosalat: Rakennettu 843 k-m'

Päätöspäivämäärä 05.06.2014. Kerrosalat: Rakennettu 843 k-m' Joensuun kaupunki PÄÄTÖS 1 (6) Rakennuslupa 2014-118 302 Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Rakennuspaikka Kuntanumero Kaup.osa 1kylä Kortteli 1tila Tontti 1Rn:o 167 4 60 11 Pinta-ala 1590 m 2 Papinkatu 14 80110

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Intek Rakennus Oy

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Intek Rakennus Oy Rakennuslautakunta 29 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-299 kiinteistölle 405-4-14-6, Intek Rakennus Oy 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 29 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 109. Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 109. Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 2917/10.03.00/2014 109 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-568, Riilahdentie 44 02260 ESPOO, Markkanen Olli ym. Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 177. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 177. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2016 Sivu 1 / 1 177 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2016-955, Kotiniityntie 7 02860 ESPOO, TeliaSonera Finland Oyj ym. 4461/2016 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan Kokonais Kerrosala Tilavuus rakennus

Uusi rakennus Luvan Kokonais Kerrosala Tilavuus rakennus Rakennuslautakunta 19 01.03.2016 Rakennuslupahakemus nro 2016-71 tontille 405-5-3-2 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 19 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja vt. Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 paivi.salminen(at)lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 16-0775-R 25.10.2016 24 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7628-0001 Rautiolanrinne 1, 33870 TAMPERE Pinta-ala 4805 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 02.06.2016 Sivu 1 / 1 74 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-83, Loimukoivunkuja 9 02130 ESPOO, Kortela Antti Samuli ym. 2066/2016 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 86 Uudisrakennuslupa-asia, 2017-351, Kilvoituksentie 4 02360 ESPOO, Asunto Oy Espoon Soukanniemen Säihke c/o SRV Rakennus Oy 1751/2017 10.03.00 Päätöspäivämäärä

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Matruusi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Matruusi Rakennuslupajaosto 14 15.08.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-723 kiinteistölle 405-4-161-4, Asunto Oy Lappeenrannan Matruusi RALUJAOS 14 Esittelijä: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883

Lisätiedot

Kaavanmukainen käyttötarkoitus KV Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2

Kaavanmukainen käyttötarkoitus KV Kaavanmukainen rakennusoikeus k-m 2 Rakennuslautakunta 40 05.04.2016 Rakennuslupahakemus nro 2016-164 tontille 405-56-15-15 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 40 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja vt. Päivi Salminen, puh. 040 596 3883

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 16-1050-R 21.09.2016 94 Sivu 1 HAKIJA Asunto Oy Sipoon Killinki, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Kopeekka, c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Asunto Oy Sipoon Klaava, c/o YIT

Lisätiedot

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2

Kerrosalat: Rakennettu k-m 2 Vertailu (US250 mm) 0.0 k-m 2 Vireillä k-m 2 Rakennuslautakunta 8 12.01.2016 Rakennuslupahakemus nro 2015-806 tontille 405-7-20-19 24/10.03.00.04.00/2016 RAKLA 8 Valmistelija/lisätiedot: Apulaisrakennustarkastaja Päivi Salminen, puh.040 596 3883

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa Rakennuslupa Päätöspäivämäärä Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖS 1 (5) Rakennuslautakunta Rakennuslupa 2016-64 Päätöspäivämäärä 28.09.2016 63 Sirkka Lamberg Rakennuspaikka 235-1-10-14 Pinta-ala 2214.0 Leantie 6 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 24.11.2016 Sivu 1 / 1 4811/2016 10.03.00 198 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-1438, Pyyntitie 1 02230 ESPOO, As. Oy Espoon Koho c/o Skanska Talonrakennus Oy ym. Päätöspäivämäärä 24.11.2016

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388

Lupatunnus R Sivu 1. AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaava 8388 Lupatunnus 17-0047-R 31.01.2017 17 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Härmälä, 837-301-1910-0002 Myrskynkatu 12, 33900 TAMPERE Pinta-ala 1185 m² Rakentamismääräykset Sallittu kerrosala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 178. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 4841/2015 10.03.00 178 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1204, Valkamanpelto 3 02780 ESPOO, Asunto Oy Espoon Toppi c/o YIT Rakennus Oy Päätöspäivämäärä 17.11.2015 Päätös

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen)

Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) Rakennuslautakunta 46 16.09.2015 Rakennuslupahakemus R44-2015 (2. kaupunginosan korttelin 15 tontti 14, Borgintie 4 B, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 276/10.03.00/2015 RAKL

Lisätiedot

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen

Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely. Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Pientaloilta 13.01.2015 Lupakäsittely Lupa-arkkitehti Tiina Reponen Vaadittavat asiakirjat Hakemuslomake hankkeeseen ryhtyvän / maksajan hetu suunnittelijoiden hetu perustelut, jos esitetään poikkeamisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Pallon poika

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , Asunto Oy Lappeenrannan Pallon poika Rakennuslautakunta 28 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-297 kiinteistölle 405-4-14-5, Asunto Oy Lappeenrannan Pallon poika 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 28 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku

Rakennuslupahakemus nro / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku Rakennuslautakunta 101 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-820 / Liike- ja asuinkerrostalo ja vanhan liikerakennuksen purku 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 101 Valmistelija / lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot