Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla"

Transkriptio

1 Monihyvänen lohko, mettä seittämällä sivulla Peltotilusten kehittäminen ja yhteistyö Hankeraportti Itä-Suomen tavoite 1 ohjelma Niilo Puhakka 2007 Etelä-Savon maanmittaustoimisto

2 Ei tilusjärjestely ihan uusi asia ole. Lohkon koon ja muodon tärkeydestä kerrottiin jo 50 vuotta sitten Nurmeksen maanviljelyskoulussa, maanviljelysteknikko Lasse Hämynen. Kuva: Marja Kuskelin Kyrööläiset viljelijät ajavat km, kun käyvät yhden kerran kaikilla lohkoillaan. Eikä pelloille ole vielä tehty mitään. Karttakuva JAKO-järjestelmästä, maanmittauslaitoksen RIKU-projekti Kannen lause: Maanviljelijä Kauko Korpi, Ylihärmä Heikkola Etu- ja takakannen kuvat Sippolan Kujalankulmalta Lammilan tilalta 1960-luvulta. Kuvaaja maanviljelysinsinööri Lauri Puhakka

3 1. Tiivistelmä 1 Hankkeen tavoitteena oli saada eteläsavolaiset viljelijät tiedostamaan tilusrakenteen vaikutukset kannattavuudelle ja ryhtymään toimiin peltotilusten kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Pilottikunniksi valittiin Juva, Joroinen, Rantasalmi, Pieksänmaa ja Kerimäki. Hanke oli jatkoa Pohjois-Savossa v tehdylle työlle, joka jatkuu nyt myös Pohjois- Karjalassa. Tilusrakenteen ja yhteistyön merkityksestä kannattavuudelle tiedotettiin lehdissä, hankkeen verkkosivuilla ja pitämällä kunnissa moniaiheisia opintopäiviä. Laadittiin maatila- ja peltolohkotilastoja, tutkittiin yhdessä peltolohkokarttoja ja käytiin Etelä-Pohjanmaalla tutustumassa erilaisiin peltotilusjärjestelyihin. Hankkeen tärkeimmät tulokset näkyvät viiveellä niin viljelijöiden ja maanomistajien kuin viranomaisten ja sidosryhmätahojenkin asenteissa ja näkökulmissa. Maanomistus on kipupiste. Tilusrakenteen merkitystä kannattavuudelle ei vielä tiedosteta eikä tilusjärjestelyä tunneta. Tukipolitiikka vie suuren osan huomiosta. Etelä-Savossakin on tuhansia kannattamattoman pieniä lohkoja. Ne ovat lisäksi hajallaan, vuokrapellot kannattavuusrajan takana. Kaikista pilottikunnista löytyi peltoalueita, joilla lohkorakennetta voidaan parantaa valtion maanvälitystoiminnan, kuivatus- ja tieverkon uudistamisen ja tilusvaihtojen avulla. Itä-Suomessa voitaisiin myös opetella kytkemään kaavoitus ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä väyläjärjestelyt tilusjärjestelytoimintaan luontevaksi osaksi. Täysin tuottamatonta, luontoa kuormittavaa ja liikenneturvallisuutta vaarantavaa, järjetöntä ristikkäin ajamista maatalouskoneilla pitäisi vähentää yhteistyössä viljelijöiden, tielaitoksen, maanmittauslaitoksen, kuntien, TE-keskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaikki mukana olleet katsoivat, että Pohjanmaalla on toimittu järkevästi. Konkreettisena tuloksena saatiin yksi tarveselvityshakemus ja lisää on luvassa. Maanmittaustoimisto ei voi yksin tiluksia järjestellä, tarvitaan laajempi rintama, vahva tahtotila, uusia työkaluja sekä lisää resursseja. Maatalousmaata koskeva vuokralainsäädäntö uudistetaan ja tilusjärjestelyjä jatketaan koko maassa. Hallitusohjelma Peltolohkojen keskikoko on Suomessa noin kaksi hehtaaria ja peltolohkorekisterissä on kpl tätä pienempiä lohkoja. Pylvään koneporukalle tehokas lohkokoko nurmirehun korjuussa alkaa kymmenestä hehtaarista ylöspäin. Kuva Juha Pylväs.

4 Sisällysluettelo 2 1. Tiivistelmä s Hankkeen tulokset s Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset s Asennemuokkausta kannattaa jatkaa s Ristikkäin kulkemiseen ei ole varaa s Tarvitaan pilottihanke s Lisää työkaluja ja resursseja s Yhteistyötä yli maakunta- ja virastorajojen s Maapankkitoimintaa koko maahan s Tilusvaihdot ja kaupat samalle viivalle uusjakojen kanssa s Tukipolitiikalla edistämään tilusrakenteen parantamista s Vuokrasopimukset pidemmiksi s Melan kannot tilusjärjestelykaskessa s Perusparannuksiin lisää varoja s Erityisarvot ja luonnonsuojelu s Hankkeen kulku s Hankesuunnitelma ja ohjausryhmä s Tila- ja tilusrakenne Etelä-Savossa s Peltolohkokartat s Tiedottaminen s Opintomatkat Pohjanmaalle s Kuntatilaisuudet s Liitteet s.27

5 2. Hankkeen tulokset 3 Peltolohkokartat ja tilastot kertovat, että Etelä-Savossakin on tuhansia kannattamattoman pieniä lohkoja. Kaikista pilottikunnista löytyi peltoalueita, joilla lohkorakennetta voitaisiin parantaa valtion maanvälitystoiminnan, kuivatus- ja tieverkon uudistamisen ja tilusvaihtojen avulla. Peltoalan (ha) jakautuminen eri lohkokokoluokkiin ha 2-5ha 5ha- Joroinen Juva Kerimäki Mikkeli/Anttola Pieksänmaa Rantasalmi Peltoalan (ha) jakautuminen eri lohkokokoluokkiin, Peltolohkorekisteri 2005 / Jako-järjestelmä. Hankkeen tärkeimmät tulokset näkyvät kuitenkin asenteissa ja pienellä viiveellä. Konkreettisena tuloksena saatiin yksi tarveselvityshakemus ja pari muuta lienee luvassa. Juvan Hiisimäensuolla olisi mahdollisuudet kehittää aluetta asukkaiden, maanomistajien, viljelijöiden ja viranomaisten yhteistyöllä. Peltolohkokartat osoittavat, että Etelä-Savossakin on paljon peltoalueita, joissa tilusrakennetta pystyttäisiin parantamaan, jos kehittyisi laaja tahtotila ja ennakkoluulotonta yhteishenkeä. Peltolohkokartat yllättivät havainnollisuudellaan kaikki karttoja katselleet. Niitä tutkittiin innokkaasti ja ne jätettiin pilottikuntien maaseutuviranomaisille jatkokäyttöön. Pohjanmaan uusjakoalueille tehdyt matkat vakuuttivat mukana olleet. Kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi, etteikö Pohjanmaalla olisi toimittu järkevästi. Siirtyykö pohjalainen ajattelutapa ja henki maatalouden ja ympäristön kehittämisessä Itä-Suomeen, nähdään tulevina vuosina. Tilusjärjestelyasiaa saatiin läpi kymmenissä lehtijutuissa ja mm. paikallisradioissa. Osallistuminen hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin oli niukkaa, mutta ei kylätalot pullistele Pohjanmaallakaan vielä, vaikka siellä tilaisuuksia on pidetty jo 12 vuotta. Esko Luttinen kertomassa Vieremän tilusjärjestelykuvioista.

6 4 Kerimäen Makkolan kylän yhteistyöiltamat olivat kuitenkin iloinen poikkeus. Paikalla oli liki 50 kuulijaa ja tällä tapahtumalla päästiin kolmen suosituimman tilusjärjestelytilaisuuden joukkoon koko maassa. Yhteisen tekemisen perinne onkin Makkolassa vuosikymmenien pituinen. Tilaisuutta suunniteltiin yhdessä paikallisten maatalousvaikuttajien kanssa, jotka keksivät tilaisuuteen hyviä oheisaiheita. Kerimäeltä voikin vielä tulla tarveselvityshakemus. Hankkeen myötä on Etelä-Savon maanmittaustoimiston henkilökunnan ja erityisesti toimitusinsinöörien tietotaito-osaamista kehitetty yhteisissä palavereissa ja se jatkuu myös Pohjois-Karjalan projektin myötä. Peltotilusjärjestelyjen merkitys ja mahdollisuudet KIVAselvityksissä väylähankkeiden yhteydessä on hallittava ja hanke on osaltaan auttanut uuden asian omaksumista ja soveltamista tulevissa selvityksissä. Hankkeella saatiin eri sidosryhmätahoja kolme kertaa saman pöydän ääreen. Toivottavasti sille saadaan vielä jatkoa. Hankkeen tuloksena on myös pidettävä tätä raporttia, jota jaetaan laajasti. Vastaava hanke Pohjois-Karjalassa on tätä kirjoitettaessa jo hyvässä vauhdissa ja hankkeessa hyödynnetään tehokkaasti Pohjois-Savossa v ja tässä hankkeessa vv saatuja kokemuksia. 3. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 3.1 Asennemuokkausta kannattaa jatkaa Vuosi on liian lyhyt aika aktivoida viljelijöitä peltotilusjärjestelyihin. Peltoa ei vielä mielletä tuotantovälineeksi vaan se on ennen kaikkea suvun maata. Omista lohkoista pidetään kiinni kannattavuuden kustannuksellakin, koska yhtään esimerkkiä onnistuneesta tilusjärjestelystä ei ole lähimaillakaan näkyvissä. Tiedottamista ja asenteiden muokkausta tilusjärjestelyjen edistämiseksi kannattaisi jatkaa. Pohjanmaalla sitä on tehty jo yli 12 vuotta ja työ jatkuu. Etelä-Pohjanmaalla tuottajajärjestö, TE-keskus, maanmittaustoimisto, ympäristökeskus ja tielaitos ovat samassa rintamassa. Etelä-Savossakaan maanmittaustoimisto ei voi yksin tiluksia järjestellä. Tarvittaisiin laajempi tahtotila. Maanmittauslaitoksen, TE-keskuksen, ympäristökeskuksen ja kuntien viranomaisia sekä tuottajajärjestön edustajia on kokoontunut tämän hankkeen ansiosta yhteisen pöydän ääreen. Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu vapaaehtoinen tilusrakenneyhteistyöryhmä säännöllisesti pohtimaan valtion maanvälitystoiminnan ja tilusjärjestelyjen käyttöä maatalouden, luonnonsuojelun, kaavoituksen ja väylähankkeiden yhteydessä. Voisiko tällaista ajatella Itä- Suomessakin?

7 3.2 Ristikkäin kulkemiseen ei ole varaa 5 Kauas on pitkä matka. Kuljettaminen ei halpene eikä tien päällä asumisesta makseta tukia. Itä-Suomessakin pellot ovat hajallaan ja vuokrapellot vielä kauempana kannattavuusrajan takana. Pelkästään Pohjois-Savossa ajetaan n rehukuormaa ja n lietelantakuormaa kesässä. Karttakuva JAKO-järjestelmästä. Kyrööläisten maatilojen liikkeet yli 6 km:n päässä oleville lohkoilleen. RIKU-projekti maanmittauslaitos Miten hajallaan, miten kaukana ja miten paljon ajetaan ristikkäin? Sitä ei tiedetä. Asiaa on tutkittu ns. RIKU projektissa muutamassa kunnassa Etelä-Pohjanmaalla ja tulokset ovat huolestuttavia. Kyrööläiset viljelijät ajavat km teitä pitkin, kun käyvät kerran kaikilla lohkoillaan. Kotieläintuotannossa lohkoilla käydään jopa kahdeksan kertaa hehtaaria kohti vuodessa. Itä-Suomessa etäisyydet ovat todennäköisesti vielä pidemmät. Polttoaine-, kone- ja työvoimakulut jatkavat nousuaan. Tällä tiellä tuskin voidaan pitkään jatkaa. Ristikkäin ajamista kannattaisi Itä-Suomessakin selvittää tielaitoksen, kuntien, maanmittauslaitoksen, TE-keskusten, ympäristökeskusten ja MTK:n yhteisenä hankkeena. 3.3 Tarvitaan pilottihanke Pohjanmaalla tilusjärjestelyt leviävät kuin tartuntataudit kylästä naapurikylään ja siitä seuraavaan. Hyvät tulokset puhuvat puolestaan. Puhe viljelijöille tilusjärjestelyjen eduista on kuin tuuleen puhaltamista, jos ei ole esittää yhtään elävää esimerkkiä. Tarvittaisiin joku pilottihanke, jossa onnistutaan. Juvan Hiisimäensuolla voisi olla mahdollisuudet kehittää peltoaluetta asukkaiden, maanomistajien, viljelijöiden ja viranomaisten yhteistyöllä. Se edellyttää ennakkoluulotonta asennetta kaikilta. Hiisimäensuo on itäsuomalaisittain laaja peltoalue, jossa on paljon tukikelpoisia peruslohkoja, useita omistajia ja vuokraajia. Alueesta osan omistaa kunta ja osalla alueesta

8 6 lienee odotusarvoa taajamatoiminnoille. Vastaavasti osaa alueesta aktiiviviljelijät haluaisivat hyödyntää maataloustuotantoon tulevaisuudessakin. Karttakuva JAKO-järjestelmästä Juvan Hiisimäensuon alueesta. Vain tilusjärjestelyissä maata voidaan siirtää. Esimerkiksi kunnan omistamia alueita voitaisiin siirtää sinne, missä ne tulevaisuudessa palvelisivat taajamatoimintoja ja vastaavasti rauhoittaa muut alueet perusmaataloudelle pysyvästi. Asemakaavalla, uusjaolla ja yhteistyöllä Hiisimäensuosta voisi tehdä malliesimerkin. Alueelle ajetaan monesta suunnasta kaukaa traktoreilla ja työkoneilla. Järjestely voisi laajentua myös Hiisimäensuon ulkopuolelle, mikäli siihen olisi maanjakohistoriallisia edellytyksiä.

9 7 Karttakuva JAKO-järjestelmästä Kerimäen Makkolan kylältä. Myös Kerimäen Makkolan kylällä olisi yhteishengen puolesta myös hyvät mahdollisuudet mallihankkeen rakentamiseen. Rantasalmella tilusjärjestelytarpeet olisivat suurimmat voimakkaan kotieläintalouden johdosta. 3.4 Lisää työkaluja ja resursseja Tilusjärjestelyt laajenevat tarpeisiin nähden liian hitaasti. Peltolohkojen keskikoko on parin hehtaarin tuntumassa, kun se peltotyökoneiden kasvun takia tulisi olla 5 7 ha. Tuhansia maatiloja lopettaa lähivuosina ja lohkojen tulisi siirtyä jatkaville tiloille rationaalisen harkinnan perusteella. Maanmittauslaitoksen selvitysten mukaan vähintään ha peltoa pitäisi lähitulevaisuudessa tavalla tai toisella järjestellä.

10 8 Säädöksiä, säännöksiä ja menettelytapoja on parannettava, uusia keinoja luotava ja rahoitusta lisättävä, jos tilusjärjestelyurakasta halutaan selviytyä kunnialla ja turvata n. 2 miljoonan peltohehtaarin säilyminen Suomessa rationaalisessa, kannattavassa tuottokunnossa. 3.5 Yhteistyötä yli maakunta- ja virastorajojen Maanmittauslaitoksella on kiinteistöosaamisen ja kiinteistötietojärjestelmän hallinnan kautta parhaat mahdollisuudet tilusjärjestelyjen vetämiseen, mutta kannattaako jokaisessa maanmittaustoimistossa opetella erikseen niitä tekemään. Voisivatko tilusjärjestelyammattilaiset liikkua maakunta- ja jopa virastorajojen yli? Alpo Puroaho selostamassa Kauhavan Ontonnevan eli Atlantin tilusjärjestelyn kiemuroita. Kuva: Lauri Ylilammi.

11 9 Peltojen perusparannussuunnitelmat, lisä- ja vaihtomaiden hankinta, peltojen arviointi, hyötyjen määrittäminen ja tukioikeuksien hallinta viljelijöiden sekä maanomistajien ristikkäisten vaatimusten keskellä on niin vaikeaa ja laaja-alaista osaamista edellyttävää, että osaamista ehkä kannattaisi keskittää. Myös osaamispohjaa kannattaisi laajentaa. Pelkästään perusparannuksien ja tukioikeuksien muutosten hallintaan tarvittaisiin omat asiantuntijat. Lisää maa- ja vesirakennuksen taitajia tarvitaan maanmittaustoimistoihin niillä alueilla, missä pellot on tarkoitus pelastaa tuottavaan viljelyyn. Edessä oleva urakka on melkein yhtä laaja kuin sotien jälkeinen asutustoiminta. Ehkä pitäisi perustaa jopa erillisiä tilusjärjestelypiirejä niille seuduille, joilla pellot halutaan pelastaa tuleville sukupolville viljelykäyttöön. 3.6 Maapankkitoimintaa koko maahan Peltotilusjärjestelyt käynnistyvät nyt myös Itä-Suomessa Vieremän uusjakohankkeen myötä. Valtion maapankkitoiminta ja maankäyttöhankkeet kulkevat käsi kädessä, jos halutaan hyviä tuloksia. Lisä- ja vaihtomaiden käyttö on edellytys sille, että järjestely voi onnistua. Järjestelyvaraa ns. jakojäännöstä ei synny ilman lisämaita. Pienenkin lisätukialan saaminen taas on viljelijälle hyvä houkutin lähteä järjestelyyn mukaan. Usein maanomistaja lämpenee peltojensa myynnille sillä ehdolla, että saa tilalle metsämaata. Muutamat kunnat Itä-Suomessa ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa myydä metsiään vaihtomaiksi, jos tilusjärjestelyjä käynnistyy. Vieremä, Murtokorpi, Kuva: Esko Luttinen.

12 10 Kuvan alue kuivatettiin maataloutta varten 1940-luvulla ja pakkolunastettiin moottorien alle 1990-luvulla. Aariakaan vaihtomaata ei tarjottu. Väylä- ja luonnonsuojeluhankkeet pirstovat tilusrakennetta. Maantielain mukaan kaikissa tiehankkeissa tulee edistää kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä ja vähentää tilusten pirstoutumista. Sama periaate tulee uuteen ratalakiinkin. Luonnonsuojelulaista vastaavat pykälät puuttuvat. Sinnekin ne kuuluisivat ja kunnollisia vaihtomaita tarvittaisiin. Vastik la ja tilusjärjestelyillä säästetään paljon euroja, koska eritasoristeykset ja kiertotiet maksavat maltaita. Pohjanmaan savikkolakeuksilla yksi pääradan alitus puimurin mitoituksella maksaa n. 1,7 milj. euroa. Pirkanmaalla ns. MOTTI-hankkeessa yhdellä 13 hehtaarin maakaupalla jäi tarpeettomaksi n euron silta. Kauppakirjojen teko on kansantaloudellisesti edullisempaa kuin betonin valu ja sepelin murskaaminen kiertoteille. TE-keskusten sodista asti jatkunut maanjärjestelytoiminta ajettiin 90-luvulla alas. Ainoastaan Etelä-Pohjanmaalla se on jatkunut ja hyvin tuloksin. Useissa TE-keskuksissa valtion maanvälitystoimintaan ei enää löydy ammattitaitoista henkilöresurssia. Saksassa kaikissa maankäyttöhankkeissa ensisijainen periaate on vastikemaiden käyttäminen ja vain äärimmäisessä tilanteessa pakkolunastus eli päinvastoin kuin Suomessa on tähän saakka toimittu. Saksassa on valtakunnallinen maapankkijärjestelmä, joka perustettiin v Toiminta on ammattitaitoista ja nauttii maanomistajien luottamusta. Asiaa on tarkemmin selvittänyt Tuomo Heinonen väitöskirjassaan. Voisiko maanjärjestelytoiminnan organisoida Suomessakin Saksan malliin? Seinäjoen maaseutuvirasto johtaisi ja maapankkiammattilaiset liikkuisivat yli maakuntarajojen ja hankkisivat alueita peltotilusjärjestelyihin sekä myös luonnonsuojelu-, maantie- ja ratahankkeita varten? 3.7 Tilusvaihdot ja kaupat samalle viivalle uusjakojen kanssa Suomessa on satoja peltoalueita, joille laaja tilusjärjestely ei tule koskaan ulottumaan. Uusjakojuna ei kerkiä joka asemalle. Tasapuolisuuden vuoksi myös pienet tilusvaihdot ja vaihtokaupat ja muut lohkorakennetta parantavat järjestelyt pitäisi saada samalle viivalle laajojen tilusjärjestelyjen kanssa.

13 Pienilläkin peltotilusjärjestelyillä tulisi olla oikeus luovutusvoitto- ja varainsiirtoverovapauteen, valtion lisämaanhankintaan, peltojen perusparannuksiin ja järjestelyn edellyttämää suunnittelutyötä tulisi voida tukea maanmittauslaitoksen tarveselvitysvaroista. 11 Rajalinjaa Murtokorven niityllä. Kuva: Esko Luttinen. Maanomistajien ja viljelijöiden tulisi saada avustusta teihin, siltoihin ja putkituksiin. Myös tukioikeuksien siirtojen osalta vaihtokaupat ja tilusvaihdot pitäisi saada samaan etuoikeusasemaan kuin uusjaossa vaihtuvat lohkot. Varainsiirtoverolakia ja tuloverolakia tulisi muuttaa niin, että kaikki tilusrakennetta parantavat vaihtokaupat välirahoineen olisivat verovapaita. Nykyisin saa vain varainsiirtoverovapauden TE-keskuksen tai metsäkeskuksen todistuksella, mutta verottaja rokottaa luovutusvoittoverolla eli vaihtokauppoja ei kannata tehdä. Myös rajanaapuriostajan varainsiirtoverovapaus tulisi toteuttaa kaikkia maankäyttömuotoja ja maanomistajia koskevana. Sehän on yksinkertaisin keino lohkokoon kasvattamisessa, kun rajanaapuri ostaa lisämaata. Kansantaloudellisesti olisi edullista, että yrittäjän maatilan tilusrakennetta tarkasteltaisiin edellytyksenä investointien rahoittamisessa, salaojituksen ja peruskuivatuksen tuki myönnettäisiin jatkossa vain yhteishankkeille ja tuen myöntämisen edellytyksenä tulisi aina olla lohkokoon kasvu. Tukea tulisi voida käyttää samalla myös tieverkon järkeistämiseen, koska kuivatus- ja tieverkko liittyvät kiinteästi toisiinsa ja niitä on järkevää kehittää yhdessä. 3.8 Tukipolitiikalla edistämään tilusrakenteen parantamista Voitaisiinko maaseudun kehittämisrahoista maksaa määräaikaista tukea vaihtuville lohkoille? Maiden vaihdot ovat arka paikka, koska oma pelto on parempaa kuin toisen, paitsi jos sen saa ostaa omaksi. Voitaisiinko maaseudun kehittämisrahoista maksaa määräaikaista tukea vaihtuville lohkoille? Se pienentäisi vaihtoihin liittyvää henkistä tuskaa ja helpottaisi arviointia sekä vähentäisi tilikorvauksia. Etenkin luomutuotannossa oleville pelloille lisätuki

14 12 olisi tarpeen, koska luomutuki katkeaa ilman viljelijän syytä kolmeksi vuodeksi tilusvaihdon seurauksena. Kaikki tukioikeudet pitäisi olla vapaasti siirrettävissä, mikäli lohkorakenteen parantaminen sitä edellyttää. Sama etu tulisi olla uusjaoissa, vapaaehtoisissa tilusvaihdoissa, vapaaehtoisissa vaihtokaupoissa ja myös vuokrasuhteiden muutoksissa. 3.9 Vuokrasopimukset pidemmiksi Suomi on noussut lyhyessä ajassa Euroopan kärkimaiden joukkoon vuokrapeltojen suhteellisessa osuudessa. Niiden osuus on jo yli kolmannes ja paikka paikoin jopa puolet. Vuokrapeltojen määrä kasvaa edelleen eikä suomalainen maatalous enää pärjää pelkillä omistuspelloilla. Maanvuokralaki ei salli Suomessa yli 10 vuoden vuokrasopimuksia viljellystä maasta. Pykälä on jäänne ns. torpparivapautuksesta liki 100 vuoden takaa. Niinpä vuokrasopimusten keskipituus onkin meillä vain 6 vuotta. Se tarkoittaa, että isolla osalla vuokrapeltoalasta sopimuksen pituus on vain muutama vuosi. Lyhyet vuokrahintojen kilpailuttamiseen perustuvat vuokrasopimukset eivät edistä kannattavaa maataloutta eikä myöskään tilusrakenteen parantamista. Vuokrapellot, joissa on lyhyt vuokraaika, aiheuttavat erityisiä hankaluuksia tilusjärjestelyissä. Omistajien ja vuokraajien edut saattavat mennä pahastikin ristiin ja halu osallistua tilusjärjestelyn kustannuksiin on tilanpidosta luopuneella maanomistajalla monesti matala. Kuolinpesät ovat varsinainen ongelmavyyhti, koska niillä on harvoin selkeää mielipidettä mistään asiasta. Tulisiko maanvuokralakia ja tukiehtoja muuttaa, jotta päästäisiin terveimpiin vuokramarkkinoihin? Ainakin vuokrasopimukset tulisi säätää julkisiksi kiinteistöomistuksen tapaan. Se olisi viljelijöiden etu. Nykyisin mm. väylähankkeissa selvitetään liito-oravat, muinaismuistomerkit ja yksityiset hautapaikatkin, mutta vuokramiehiä ei tarvitse eikä voidakaan selvittää, koska sopimukset voivat olla vain pöytälaatikoissa tai peräti suullisia Melan kannot tilusjärjestelykaskessa Useissa tilusjärjestelyissä Melan ns. sitoumuspellot ovat tuottaneet suuria ongelmia. Melassa ei ilmeisesti ymmärretä, mikä on tilusjärjestelyn tarkoitus. Siellä tulkitaan tilusten vaihtaminen sitoumuspellosta luopumiseksi, vaikka sijaan tulee saman verran peltoa toisesta, tilusrakenteen kannalta järkevämmästä paikasta.

15 13 Melan kannot tulisi raivata pois tilusjärjestelykaskesta. Eläkelaitoksen yksi tehtävä on edistää maatilojen rakennekehitystä. Kyse on tahdosta ymmärtää asian oikea laita. Tilusjärjestelyssä mukana oleva viljelijä ei luovu pelloistaan, vaan niiden sijaintia, lohkojen kokoa ja muotoa parannetaan viljelyyn paremmin sopivaksi. Mela on eduskunnan alainen laitos. Eduskunnasta on useita valiokuntia käynyt tutustumassa Pohjanmaan uusjakoihin ja edustajat ovat jo v lausuneet, että tilusjärjestelyjä pitää edistää ja levittää niitä koko maahan. Eduskunnan pitää säätää tarvittaessa uusia pykäliä, mikäli tilanne ei korjaudu Melan omilla säädöksillä tai uusilla tulkinnoilla Perusparannuksiin lisää varoja Tuotantorakennuksien rakentamiseen myönnettiin v avustusta 95 milj. euroa ja korkotukea 38 milj. Salaojitusta tuetaan vuosittain 6 miljoonalla ja uusjakoja vain 3 miljoonalla. Perusparannukset tilusjärjestelyjen yhteydessä on kansantaloudellisesti erinomainen ratkaisu. Niihin käytettäviä varoja ei tulisi missään nimessä supistaa. Investointi maahan on pitkävaikutteinen ja perusparannukset ovat myös viljelijöille tärkein houkutin lähteä tilusjärjestelyyn mukaan. Uusjakojen yhteydessä toteutettavat perusparannushankkeet ovat keskimäärin n. 30 % edullisempia kuin yhden tilan hankkeet. Kone kaivamassa ojaa Maliskylän uusjaossa. Kuva Heikki Uusitalo. Niin sanottujen vanhojen uusjakojen yhteydessä viljelijöille maksettiin valtion varoista lähes 100 prosenttisesti kaikki kulut. Tästä edusta ovat hyötyneet tuhannet viljelijät Pohjanmaalla, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Jos tilusjärjestelyiden yhteydessä tehtäviin perusparannuksiin ei osoiteta riittävästi varoja, on se epäoikeudenmukaista itäsuomalaisia viljelijöitä ja maanomistajia kohtaan ja tyrehdyttää hiljalleen orastavan kiinnostuksen peltotilusten kehittämiseen.

16 14 Valtion budjetissa olevat 3-4 miljoonan euron vuosittaiset uusjakovarat eivät riitä tulevaan uusjakokysyntään. Kannattaisi selvittää, voitaisiinko perusparannukset rahoittaa EU:n maaseutuohjelmasta kuten Euroopassa tehdään ja maanmittauskulut eli kiinteistönmuodostustoimenpiteet budjettivaroista Erityisarvot ja luonnonsuojelu Itä-Suomessa on paljon rantapeltoja, joiden maanomistajat olettavat rantatonttiarvoja omille maataloustuotannossa oleville pelloilleen. Sama koskee kylätaajamien läheisyydessä olevia peltoja, jos seudulla on omakotitonttikysyntää. Osattaisiinko kaavoitus, viljely, asutus ja luonnonsuojelu yhdistää peltotilusjärjestelyihin myös Itä- Suomessa? Todelliset ja oletetut erityisarvot pelloilla vaikeuttavat maataloustilusjärjestelyjä. Ne kannattaisi jättää kokonaan järjestelyn ulkopuolelle, mutta tuhansien järvien Itä-Suomessa tämä ei ole mahdollista. Ainoa toimiva keino olisi kytkeä kaavoitus eurooppalaiseen tapaan maanjärjestelyyn mukaan. Kaavasuunnittelun ja vastikemaiden avulla loma- ja asuntorakennuspaikat voitaisiin sijoittaa niille kohdin, mihin ne parhaiten sopisivat ja rauhoittaa parhaat pellot maataloustuotantoon. Luonnonsuojelun huomioon ottavia pakottavia säännöksiä on sijoitettu mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin, maantielakiin, vesilakiin, metsälakiin, kaivoslakiin ja yksityistielakiin. Tilusjärjestelyjä vedetään kiinteistönmuodostamislain nojalla, josta ne vielä puuttuvat. Luonnon- ja ympäristönsuojelua edistetään maatalouden tukipolitiikalla, mm. erityisympäristötukisopimuksilla. Ympäristötuen ns. täydentävien ehtojen takia mm. maisemasaarekkeiden poistaminen pelloilta on luvanvaraista tai raivaamisesta pitää tehdä ainakin ilmoitus maataloussihteerille. Luonnonsuojelu herättää myös vastustusta elinkeinonharjoittajien puolella, ymmärrettävistä syistä. Tilusjärjestely olisi kuitenkin erinomainen tilaisuus edistää luonnonsuojelua järkevällä tavalla, koska siinä maata voidaan siirtää. Jos saadaan hankittua riittävästi vastike- ja vaihtomaata, viljelijöilläkään ei ole mitään syytä vastustaa luonnonsuojeluhankkeita uusjakojen yhteydessä. Tarvittaisiin sitä maapankkia ja myös ekopankkia. Luonnonsuojelusta poikkeaminen muun maankäytön hyväksi vaatii tohtori Leila Suvantolan mielestä Suomessa nykyistä selkeämpiä pelisääntöjä. Luonnolle aiheutetut haitat tulisi korvata jossain toisessa kohteessa vastaavilla luonnonarvoilla. Kysymys on kompensaatioeli korvausperiaatteesta, jota noudatetaan luonnonsuojelussa mm. Saksassa, USA:ssa ja Australiassa.

17 15 Luonnonarvojen korvaamisen periaate soveltuisi erinomaisesti maataloustuotannossa olevien peltojen tilusjärjestelyihin: tähän kohtaan muokataan tuottavaan viljelyyn sopivia lohkoja ja tuonne perustetaan ekoalueita. Jos jokaisen peruslohkon keskellä tai vinossa reunassa pitää säilyttää vatukot ja muut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät saarekkeet, ei lohkoja saada muokattua nykykoneille kannattaviksi. Tuottavan maatalouden voinee siinä tapauksessa unohtaa Itä- Suomessa?

18 4. Hankkeen kulku Hankesuunnitelma ja ohjausryhmä Hanke oli jatkoa vuonna 2005 Pohjois-Savossa toteutetulle vastaavalle hankkeelle. Hankkeen tavoitteena oli saada eteläsavolaisetkin viljelijät tiedostamaan heikon tilusrakenteen vaikutukset maatalouden kannattavuudelle ja ryhtymään toimiin peltotilusten kehittämiseksi sekä korostaa yhteistyön tärkeyttä tilojen kannattavuuden kulmakivenä. Resurssi- ja aikapulan takia vaikuttamisen painopiste kohdistettiin Juvalle, Joroisiin, Rantasalmelle, Pieksänmaalle ja Kerimäelle. Näissä kunnissa arveltiin olevan suurin tarve peltotilusjärjestelyille. Euroopassa ja nyt myös Pohjanmaalla tilusjärjestelyt ovat eri viranomaisten ja sidosryhmätahojen yhteistyötä. Siksi tämän hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin eri tahoja laajasti mukaan. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa Juvalla hankkeen aikana seuraavassa kokoonpanossa: MTK - Etelä-Savo / Vesa Kallio Pro Agria - Etelä-Savo/ Hannu Hämäläinen (Heikki Pahkasalo) Juvan kunta / Joroisten kunta / Kerimäen kunta / Rantasalmen kunta / Etelä-Savon TE-keskus/ Etelä-Savon TE-keskus/ Sirpa Leväinen (Antti Kinnunen) Eero Immonen Merja Immonen Harri Tillman Pentti Kämäräinen Ilpo Lehtinen (Outi Kaihola) Etelä-Savon ympäristökeskus / Teemu Tuovinen Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto / Tapio Tiensuu Etelä-Savon maanmittaustoimisto / Juha Tuominen Etelä-Savon maanmittaustoimisto / Lauri Ylilammi Etelä-Savon maanmittaustoimisto / Niilo Puhakka, hankevetäjä, sihteeri Ohjausryhmän kokouksissa kävivät luennoimassa maanviljelijät Jukka Kukkola Nivalasta, Alpo Puroaho Kauhavalta ja Esko Luttinen Vieremältä, järjestöagrologi Jouni Ingalsuo MTK/ Keskipohjanmaasta Kokkolasta ja maanmittausinsinööri Pekka Törmi Oulusta. Kokouksissa vallitsi avoin, innokas ja myönteinen henki. Kokouspöytäkirjat ovat Etelä- Savon maanmittaustoimistossa ja ne toimitetaan myös TE-keskukseen. 4.2 Tila- ja tilusrakenne Etelä-Savossa MMM:n tietopalvelukeskuksesta TIKE:stä tilattiin vuoden 2005 peltolohkorekisteriaineisto seuraavista kunnista: Juva, Joroinen, Kerimäki, Mikkeli/Anttola, Pieksänmaa ja Rantasalmi. Aineisto ladattiin maanmittauslaitoksen tietojärjestelmään ja kiinteistörakenteen analysointi sovelluksen avulla selvitettiin maatilojen tila- ja tilusrakennetta edellä mainituissa kunnissa.

19 Tiloja (kpl) 6000 Peltoala (ha) 4000 Vuokrapeltoala (ha) Joroinen Juva Kerimäki Mikkeli/Anttola Pieksänmaa Rantasalmi Maatilojen lukumäärä ja peltoala, Peltolohkorekisteri 2005 / Jako-järjestelmä. Eniten peltoa on Juvalla ja hopeasijalla on Mikkeli/Anttola. Jos tarkastellaan lohkorakennetta, ykkössijan ottaakin Joroinen ja Mikkeli/Anttola jää häntäpäähän ,5 2 1,5 1 0,5 0 Lohkojen lkm V-lohkojen lkm Keskikoko (ha) V-lohkojen keskik. (ha) Joroinen Juva Kerimäki Mikkeli/Anttola Pieksänmaa Rantasalmi Lohkojen lukumäärä ja keskikoko, Peltolohkorekisteri 2005 / Jako-järjestelmä. Vuokrapeltojen osuus Etelä-Savossa vastaa suunnilleen koko maan tilannetta eli niiden osuus vaihtelee prosenttiin, paikka paikoin jopa 50 prosenttiin. Ilman vuokrapeltoja Etelä-Savon maatalous ei pärjää.

20 18 Maatilojen lukumäärät eri kokoluokissa (ha) peltojen omistuksen ja vuokrauksen perusteella Joroinen Juva Kerimäki Mikkeli/Anttola Pieksänmaa Rantasalmi Maatilojen lukumäärät eri kokoluokissa (ha) peltojen omistuksen ja vuokrauksen perusteella, Peltolohkorekisteri 2005 / Jako-järjestelmä. Peltolohkojen keskikoko vaihteli 2,53 hehtaarista (Joroinen) 1,56 hehtaariin (Mikkeli). Vuokralohkojen koko oli suunnilleen samaa tasoa. Peltoala jakautui eri lohkokokoluokkiin seuraavasti: Peltoalan (ha) jakautuminen eri lohkokokoluokkiin ha 2-5ha 5ha- Joroinen Juva Kerimäki Mikkeli/Anttola Pieksänmaa Rantasalmi Peltoalan (ha) jakautuminen eri lohkokokoluokkiin, Peltolohkorekisteri 2005 / Jakojärjestelmä. Kaikki laaditut tilastot on luettavissa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa

21 4.3 Peltolohkokartat 19 Peltolohkokartat tulostettiin Juvalta, Pieksänmaalta, Joroisista, Kerimäeltä ja Rantasalmelta. Ne tulostettiin pääasiassa mittakaavassa 1: ja mielenkiintoisimmilta alueilta mittakaavassa 1:5000. Karttoja esiteltiin kuntatilaisuuksissa ja ne yllättivät havainnollisuudellaan kaikki karttoja katselleet. Kartat jätettiin maaseutusihteereille jatkokäyttöön. 4.4 Tiedottaminen Lehdet Pääsy tilusjärjestelyteemalla läpi tiedotusvälineissä oli kohtalaisen vaikeaa. Osa lehdistä on johdonmukaisesti kieltäytynyt julkaisemasta mitään hankkeisiin liittyvää. Laajemman julkisuuden saamiseksi olisi tarvittu henkilökohtaisia suhteita toimittajiin. Niitä ei ollut.

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille

Sekaisin Marista. eiku sählystä. Vesijättö. Ukir: piruja seinille Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti 2 / 2013 Sekaisin Marista Vesijättö Ukir: piruja seinille eiku sählystä maanmittarin vermeet OSA 2: JAKO Teksti ja kuva: Jussi Tossavainen Viisarin sarja maanmittarin

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus 4 Maanmittauslaitokseen siirtyy osa käräjäoikeuksien tehtävistä 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa 16 Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus UutisiaMaasta Tietoa Maanmittauslaitoksen vuodesta 2007

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa maaviesti ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakaslehti 1/2007 Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa Vyötäröt kapenivat Vuokatin

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde UutisJyvät 2/2009 1 MTK-Pohjois-Pohjanmaan jäsenlehti 2/2009 Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset 2009. Ota lehti talteen! Pienet asiat kantavat arkea Työ on elämässä tärkeää, mutta niin ovat

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen

Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen MAANMITTAUSLAITOS Vesitilusjärjestelyt ja vesialueiden käytön edistäminen Pekka Vilska Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 114 Maanmittauslaitos PL 84, 00521 Helsinki www.maanmittauslaitos.fi ISBN 978-951-48-0238-6

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

maaviesti Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia

maaviesti Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia maaviesti ProAgria Oulun ja Kainuun Maaseutukeskusten asiakaslehti 4/2004 Bisnestä ja pehmoilua neljännellä Laatuklubilla Välitilinpäätös säästää veroyllätyksiltä Karpalosta ja puolukasta jouluisia jälkiruokia

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tullikamarin uudet kuviot

Tullikamarin uudet kuviot 02 Helmikuu 2015 Tullikamarin uudet kuviot Sakari taitaa puutyöt 2 Pääkirjoitus 18.2.2015 Pieni valinta suuri vaikutus Pirkanmaan ja koko maan talouden suhdanteet näyttävät heikentyneen edelleen viimeisimmän

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA. Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu TARJA NIEMELÄ & MIIA VASAMA Keskisuomalaisten maatilojen näkemyksiä luomutuotantoon siirtymisestä N:o 199 / 2013 1 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu Pl 35,

Lisätiedot

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo.

KYYKYTTÄVÄT KUNTIA. Korjata pitää, vaikka rahaa puuttuu. 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. ALANSA YKKÖNEN 7/2012 Puu ja betoni voidaan yhdistää toimivalla tavalla, Hermann Kaufmann sanoo. sivu 16 sivulla 36 Savo-Pielisen jätelautakunta vetää yhtä köyttä sivu 18 HS-Vesi siirtää pian vettä yli

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 4 2009 Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 Etelä-Pohjanmaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Agrologit lehtialalla Opiskelu kannattaa

Agrologit lehtialalla Opiskelu kannattaa Agrologit lehtialalla Opiskelu kannattaa t ä s s ä n u m e r o s s a AGROLOGIEN LIITTO RY Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Heikki Kanniainen, Pietarinrinne 6 E, 01800 Klaukkala puh. 0400 282 586 Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot