Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. s. 3 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. s. 5 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. s.6 Tutkassa nyt Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla Artikkelit Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Katsastuspalveluiden hinnat huonosti esillä Rahoitus- ja viestintäpalvelut työllistävät Kuluttajavirastoa Takuussa ja virhevastuussa ei juuri eroja Pohjoismaiden kesken Toimitus Sähkeuutisia Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla [Tutkassa nyt] Kuluttajavirasto herätteli keväällä keskustelua vastuullisesta luotonannosta, joka liittyy sosiaaliseen yhteiskuntavastuuseen luototuksessa. Oli mukava huomata, että myös Luottolista-lehden päätoimittaja Juuso Jokela oli lukenut uutiskirjeemme vastuullista luotonantoa käsittelevän numeron tarkkaan läpi. Jokela kuitenkin moitti vastuullisen luotonannon periaatteita vanhakantaisiksi. Jos näin on, pitäisikö yhteiskuntavastuukin siis heivata aikansa eläneenä romukoppaan? Luottolistan pääkirjoituksessa ratkaisuksi ylivelkaantumisongelmiin kaivetaan romukopasta kuluttajien kaikkien luottojen listaaminen sillä perusteella, että kuluttajat saattavat luottoa hakiessaan unohtaa osan taustatiedoistaan tai jopa vasiten jättää kertomatta. Melkoisen epäluuloinen näkemys. Ehkäpä Suomen Asiakastieto haluaa laajentaa liiketoimintaansa ja siksi lehdessään peräänkuuluttaa uusia rekistereitä. Maailma on muuttunut, Eskoseni! Luottomarkkinat ovat vapautuneet, luotontarjoajia ei ole enää vain muutamia vaan luotonottoa yli rajojenkin edistetään. Jo nyt kuluttajilla on usein käytössää monia luottokortteja ja luoton ottamista ei hävetä. Yrityksen vastuullisuutta ei ole se, että kuluttajia holhotaan epäilemällä heidän kaikkia sanojaan ja tuijottamalla kylmiä numeroita rekisterissä. Kyse on siitä, mitä ja miten ammattilainen kysyy luotonantotilanteessa. Se on ammattitaitoa, jota ei voi ulkoistaa rekisterinpitäjälle. Täytyy myös muistaa maksuvaikeuksien syyt: ne ovat edelleenkin etupäässä yllättäviä elämäntilannemuutoksia. Jos luotonantaja toimii vastuullisesti ei myönnä luottoa pikkutunneilla, osaa esittää luottoehtonsa selvästi, noudattaa hyvää perintätapaa -, vähenevät myös ongelmat, mutta pois niitä ei koskaan kokonaan saada. Siitä syystä tarvitaan toimiva velkajärjestelylainsäädäntö. Jos taas puhutaan siitä marginaalisen pienestä kuluttajaryhmästä, joka peliriippuvuuden, ostoaddiktion tai muiden ongelmien vuoksi velkaantuu, niin sen ongelmat eivät poistu edes koko elämäntilanteen rekisteröinnillä. Luottomarkkinoiden toimivuuteen vaikuttaa myös riittävä kilpailu. Kilpailun rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleenkin kuluttajansuojaa. Ilman pelisääntöjä ei äkkiä ole enää aitoa kilpailukaan. Kuluttajansuojan tärkeys korostuu hienolla tavalla esimerkiksi USA:n FTC:n bujetissa. Federal Trade Commission vastaa sekä kuluttaja- että kilpailuasioista. Kilpailupuolen ( maintaining competition ) budjetiksi on esitetty vuodeksi 2007 kaikkiaan dollaria ja kuluttajansuojaan peräti dollaria. USA:ssa, vapaan kilpailun ihmemaassa, onkin selvästi tunnustettu kuluttajansuojan tärkeys toimivan kilpailun kulmakivenä. Kunnallista kuluttajaneuvontaa ollaan uudistamassa. Ehdotuksen mukaan neuvojien määrä vähenisi, neuvonta keskitettäisiin lääninhallituksiin ja ohjaus kuuluisi edelleenkin Kuluttajavirastolle. Ratkaisu olisi onnistunut, vaikka neuvojien lukumäärän väheneminen ei olekaan toivottavaa. Jos muutosta lähdetään toteuttamaan, ei saa unohtaa kuluttajaoikeudellista paikallis- ja aluetason valvontaa markkinoinnin, sopimusehtojen ja perinnän osalta. Lääninhallitukset ovat tähän mennessä voineet valvoa vain kulutusluottoja ja hintailmoittelua. Vaikka kuluttajaneuvojilla ei ole ollut toimivaltuuksia lainvastaisen toiminnan kieltämiseen, markkinoinnin seurantehtävässään ja tiedottamalla yrityksille kuluttajaoikeuden linjauksista kuluttajaneuvojat ovat kuitenkin toistaiseksi saaneet aikaan konkreettisia tuloksia. Kun neuvoja on ollut lähellä yritystä, moni asia on saatu keveästi kuntoon ilman viraston toimenpiteitä. Kuluttajaoikeudellista valvontaa voidaan tuskin pitää uskottavana, jos jatkossa ei olisi mahdollisuuksia myös paikallistason valvontaan selkeissä lainrikkomistapauksissa. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja

3 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. Perinteisesti kaupallista riippumattomuutta on myös pidetty toimituksellisen uskottavuuden keskeisenä kulmakivenä. Piilomainonnasta on kyse, jos tuotesijoittelu johtaa katsojia harhaan. Jos tuotesijoittelu on niin selkeätä, että katsoja helposti huomaa kyseen olevan mainostarkoituksessa tehdystä esittelystä, kyse ei enää ole sananmukaisesti piilossa olevasta mainonnasta. Varsinainen mainonta on kuitenkin erotettava toimituksellisesta sisällöstä. Se kuuluu mainoskatkoille tai se on ainakin erotettava muusta ohjelmistosta akustisin tai optisin keinoin. Kuten esim. käytettäessä jaetun kuvaruudun tekniikkaa, mainokset rajataan optisin keinoin erilleen ohjelmista. Esimerkiksi ohjelman alussa oleva maininta ohjelman sisältämästä tuotesijoittelusta ei oikeuta mainonnan esittämistä ohjelman sisällä. Maininta ei näet takaa että mainos tunnistetaan, sillä kuluttaja ei mainintaa välttämättä huomaa harva katsoo ohjelmat kokonaan alku- ja lopputeksteineen. Kuluttajansuojan näkökulmasta tuotesijoittelun tekee sopimattomaksi myös sen maksullisuus. Jos tuotesijoittelua tehdään ohjelmassa maksua vastaan, kyse on aina kuluttajansuojalain näkökulmasta markkinoinnista eli mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Tällöin mainonta on erotettava selvästi muusta ohjelmistosta. Myös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perusteluissa todetaan tuotesijoittelun olevan mainostarkoituksessa tehtyä erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan. Kuluttajansuojan vaatimukset Markkinointi ei saa olla sopimatonta eikä harhaanjohtavaa. Markkinoinnin on aina oltava tunnistettavaa. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Mainos on aina voitava tunnistaa mainokseksi, kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään ja mainostaja on markkinoinnissa voitava tunnistaa. Piilomainonta tai peitelty mainonta ei ole koskaan hyväksyttävää. Kuluttajansuojalain säännökset koskevat kaikkia vastuutahoja; sekä mainostajaa että mainonnan lähettäjää kuten televisioyhtiötä. Erikseen televisiotoiminnan harjoittajan vastuuta lähettämästään mainonnasta säännellään laissa televisio- ja radiotoiminnasta, jossa myös määritellään tuotesijoittelun ja piilomainonnan rajat. Oma tärkeä lukunsa ovat tietyt erityisryhmät, kuten lapset, vanhukset ja vammaiset. Tärkeä kriteeri piilomainontaa arvioitaessa on se, ettei tuotesijoittelu saa johtaa harhaan. Tämän kriteeri on erityisen merkittävä erityisryhmien kohdalla, koska esimerkiksi lapset eivät osaa välttämättä tunnistaa tuotesijoittelua. Tästä syystä lastenohjelmissa tuotesijoittelua ei sallita lainkaan. Myös lasten katseluaikaan lähetettävissä ohjelmissa esiintyvää tuotesijoittelua olisi arvioitava lasten erityisasema huomioiden. Sallittu tuotesijoittelu Ohjelmiin ja niiden kuvausrekvisiittaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset tuotteet ja palvelut.

4 Ohjelmia kuvataan usein aidossa ympäristössä kauppoineen, ravintoloineen ja muine liikkeineen. Henkilöiden on juotava jostakin lasista, istuttava jollakin sohvalla, käytävä ravintolassa, kaupassa tms. Olennaista arvioinnin kannalta on se tapa, miten tuotteita ja palveluita ohjelmissa käytetään ja miten niitä kuvataan. Jotta kuluttajansuojalain asettamat vaatimukset voitaisiin täyttää eikä tuotteiden ja palveluiden sijoittaminen ohjelmaan olisi piilomainontaa tai varsinaista mainontaa, kyse pitää olla ohjelman aitoihin toimituksellisiin tarpeisiin ja päätöksiin perustuvasta tuotteen näyttämisestä tai palvelun käyttämisestä ja sen täytyy olla luontevaa ohjelman toimituksellisen sisällön suhteen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi makasiinityyppiset ohjelmat, jossa tuotteita arvioidaan ja vertaillaan tai ohjelmat, jossa kuvataan normaalia elämää aidossa ympäristössä siihen normaalisti ja luontevasti kuuluvine tuotemerkkeineen. Tuotemerkkejä ei pidä kokonaan peittää, mutta niiden näkyminen pitää perustua toimituksellisiin ja kuvaukseen perustuviin tarpeisiin. Jos ohjelmaa kuvataan esim. aidossa kahvilassa, siellä olevat tuotemerkit voivat näkyä luontevissa yhteyksissään. Näkyminen ja kuvaustapa ei kuitenkaan saa olla silmiinpistävää. Muulloin kyse on mainonnasta. Joko piilomainonnasta, joka johtaa harhaan toiminnan luonteen suhteen, tai katsojankin mainonnaksi ymmärtämästä toimesta, joka kuuluu esitettäväksi mainostauoille tai on muutoin erotettava optisin tai akustisin keinoin. Esimerkkejä mahdollisesta sopimattomasta tuotesijoittelusta: Kuvaus kohdistetaan tarkasti tuotteiden tai palveluiden nimiin ja tavaramerkkeihin tai yksilöidään ne muutoin korostuneesti esim. kuvaustekniikan avulla (Tuotemerkkejä, liikkeiden nimikylttejä yms. kuvataan tavalla, joka ei ole luontevaa) Tavaroita asetellaan esim. riviin tuotemerkkien näkymisen varmistumiseksi tavalla, joka ei ole luontevaa ohjelmalle ja/tai sille tyypilliselle kuvaustavalle. Tietyn tuotteen, palvelun, nimen tai tavaramerkin näkyminen toistuu jatkuvasti. Ohjelmassa mainitaan nimeltä tietty tuote tai palvelu ( minulla on kamala jano, otanpa xx-juomaa ) Ohjelmassa kehutaan nimenomaisesti jotain tuotetta/palvelua tai annetaan muutoin ymmärtää sen olevan muita parempi ( mennäänhän illalla xx-ravintolaan, koska sieltä saa niin herkullisia pitsoja ) Lainsäädäntö muutoksessa Vaikka uutta audiovisuaalisia mediapalveluita koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ollaankin valmistelemassa, kuluttajansuojan vakiintuneet perusperiaatteet, kuten mainonnan tunnistettavuus, säilyvät myös tulevaisuudessa markkinointia koskevana keskeisenä peruspilarina. Tämä on tärkeää huomioida myös siis siksi, että myös uudessa direktiivissä vastuu koskee lähetystoiminnan harjoittajia ja muita mediapalveluiden tarjoajia. Sen sijaan kuluttajansuojalain säännökset koskevat näiden lisäksi nimenomaisesti myös itse mainostajaa. Lue lisää: Tuotesijoittelun periaatteet kokonaisuudessaan (www.kuluttajavirasto.fi > yritykselle) Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Tuotesijoittelu käytännössä piilomainontaa

5 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. Kuluttajaneuvonnan riittävyys ja laatu pitää turvata tasapuolisesti koko maassa. Tämän tavoitteen toteutuminen on katsottu niin tärkeäksi, että se on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen liittyvään kuluttajapoliittiseen ohjelmaan. Palvelujen saatavuudessa ja tasossa on kuitenkin edelleen korjattavaa. Kuntien voimavarat eivät ole viime vuosina riittäneet vastaamaan kuluttajien neuvontatarpeisiin. Vuosien 2003 ja 2005 välillä kuluttajaneuvojien saamien yhteydenottojen määrä kasvoi 27 prosentilla :sta :een. Neuvojien määrä pysyi kuitenkin samaan aikaan lähes ennallaan. Neuvonnan tasoon ja tasapuolisuuteen vaikuttaa myös se, että neuvonta on järjestetty eri paikkakunnilla eri tavoin. Neljäsosa väestöstä saa palvelua sivutoimiselta kuluttajaneuvojalta, joka saattaa joutua hoitamaan neuvonnan lisäksi myös erilaisia sihteeri-, tarkastaja- tai suunnittelijatehtäviä. Kuluttajaneuvojan työ on kuitenkin laaja-alaista ja vaativaa, jolloin sitä on hankala hoitaa täysipainoisesti muiden töiden ohella. Valtiollistamisesta potkua kehittämiseen? Kuluttajaneuvonta on ehdotettu siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat Kuluttajavirastolle ja neuvonnan käytännön organisoinnista vastaisivat lääninhallitukset. Kuluttajavirasto kannattaa ehdotusta. Valtiollistaminen mahdollistaisi sen, että neuvontayksiköt olisivat tarpeeksi suuria, neuvojilla olisi riittävä asiantuntemus ja neuvojat voisivat erikoistua sekä alueittain että henkilöittäin. Muutoksesta voisi saada vauhtia myös erilaisten sähköisten- ja puhelinpalvelujärjestelmien kehittämiseen sekä neuvojien koulutuksen tehostamiseen. Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen antaisi myös Kuluttajavirastolle nykyistä paremmat edellytykset johtaa, ohjata ja valvoa kuluttajaneuvontaa. Neuvonnan voimavarojen riittävyyteen toivottavasti kiinnitetään uudistuksessa huomiota. Lisätietoa: Kuluttajaviraston julkaisu "Kunnallinen kuluttajaneuvonta 2005" Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisu "Kuluttajaneuvonnan kehittäminen" Kuluttajaviraston lausunto KTM:lle kuluttajaneuvonnan kehittämisestä

6 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. Kuluttajavalituslautakunta ratkoi heinäkuussa jälleen tapausta, jossa alaikäinen oli pelannut vanhempansa matkapuhelimella tv-peliä tuhansilla euroilla. Lautakunnan ratkaisu on linjassa keväällä saman tyyppisestä tilanteesta annetun kanssa (ks. Aku 3/2006). Selvää on, että alaikäinen ei voi solmia sopimuksia, joihin liittyy suuri rahamäärä tai esimerkiksi luotolla maksu (tässä tapauksessa matkapuhelimella) eli näin ollen alaikäisen ja palveluntarjoajan välille ei ollut syntynyt sopimusta. Matkapuhelinoperaattorin ja liittymän omistavan vanhemman välillä oli kuitenkin tehty pätevä sopimus, jossa liittymän haltija oli sitoutunut maksamaan kaikki liittymänsä käytöstä syntyneet maksut. Operaattorille oikeus periä saatavat, palveluntarjoajalle velvollisuus palauttaa Lautakunta katsoi, että operaattori oli liittymäsopimuksen nojalla oikeutettu perimään omaa osuuttaan saatavista, etenkin kun kuluttaja oli jättänyt käyttämättä mahdollisuutensa estää palvelunumeroihin soittamisen liittymästään. Kyseisessä tapauksessa maksuvastuu operaattorille soviteltiin siten, että kuluttaja velvoitettiin maksamaan operaattorille vain kaksi kolmasosaa puhelinlaskun summasta, koska perittävä summa oli erityisen suuri ja koska operaattori ei ollut ilmoittanut laskun summan yllättävästä kasvusta. Vaikka operaattorilla siis katsottiinkin olevan oikeus laskuttaa puhelimen käytöstä myös tällaisessa tilanteessa, lautakunta peräsi operaattorilta lojaaliutta kuluttajaa kohtaan: kun puhelinlasku yht äkkiä kipuaa epätavallisen korkeaksi, siitä pitäisi ilmoittaa asiakkaalle välittömästi. Näin toimitaan jo esimerkiksi suurimmassa osassa luottokorttiyrityksiä. Palveluntarjoajan katsottiin saaneen perusteetonta etua, koska sen ja alaikäisen pelaajan välille ei ollut voinut syntyä sopimussuhdetta. Kuluttaja oli siis päätöksen mukaan oikeutettu saamaan maksamastaan laskusta takaisin palveluntarjoajan osuuden. Palveluntarjoaja oli siis velvollinen palauttamaan operaattorin välityksellä keräämänsä maksut kuluttajalle. Tunnistamisjärjestelmä olisi kaikkien osapuolten etu Jos palveluntarjoajalla olisi käytössään tarvittavat välineet asiakkaan tunnistamiseksi, vältyttäisiin tämän tyyppisiltä hankalilta tilanteilta. Esimerkiksi erillinen pin-koodi mobiilimaksamista varten varmentaisi sen, että palvelun käyttäjä on kykenevä solmimaan sopimuksen. Suomessa tällaiset tekniset varmennusjärjestelmät eivät kännykkämaksamisessa vielä ole sillä tasolla kuin useimmissa muissa maissa. Lue lisää: Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu (www.kuluttajavalituslautakunta.fi)

7 Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Korkeimmalle oikeudelle valituslupahakemus markkinaoikeuden Helsingin Sanomat päätöksestä Markkinaoikeus katsoi kesäkuisessa ratkaisussaan, että Helsingin Sanomilla on oikeus ja jopa velvollisuus jakaa sanomalehden ulkomuodosta poikkeavia erillisiä mainosliitteitä myös sellaisiin talouksiin, jotka ovat kieltäytyneet vastaanottamasta suoramainontaa ei mainoksia tarralla. Kuluttaja-asiamies on nyt hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ennakkoratkaisua siitä, onko suoramarkkinoinnin kieltäneen kuluttajan otettava vastaan erillisiä mainosliitteitä sanomalehden välissä. Tavoitteena oli myös saada selvyyttä siihen, voiko sanomalehden kustantaja varata sopimusehdoissaan itselleen rajoittamattoman yksinoikeuden jakaa kuluttajille osoitteetonta suoramarkkinointia. Markkinaoikeus ei pitänyt erillisten mainosliitteiden jakelua ei mainoksia kielloilla varustettuihin talouksiin lainvastaisena eikä liitteiden jakamisen mahdollistavaa sopimusehtoa kohtuuttomana. Ratkaisussa todettiin, että kun kuluttaja tekee tilaussopimuksen, hän hyväksyy samalla sopimusehdon, jonka mukaan Helsingin Sanomat voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Avoimeksi jäi, voidaanko Helsingin Sanomien välissä jaettavia erillisiä mainosliitteitä markkinaoikeuden mielestä pitää osoitteettomana suoramarkkinointina ja voidaanko erillisten mainosliitteiden jakelemista vastoin kuluttajan ilmaisemaa tahtoa pitää hyvän tavan vastaisena ja sopimattomana markkinointina. Kuluttajansuojalaissa ei ole tyhjentäviä määritelmiä siitä, mikä kaikki markkinointi voidaan katsoa hyvän tavan vastaiseksi tai sopimattomaksi, sillä se pyrkii joustavasti vastaamaan alati muuttuvaan markkinointiin. Tuekseen laki kuitenkin tarvitsee yksittäisiä päätöksiä ja ennakkoratkaisuja.

8 Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää maksusitoumuksia on aiheuttanut ongelmia kuluttajille. Kuluttaja ei aina voi mennä kalliiseen hoitoon, kuten leikkaukseen, vaikka hänen vakuutuksensa maksut korvaisikin, sillä normaalikäytännön mukaan korvausta voi hakea vasta kun hoito on jo maksettu. Jos omasta takaa ei varoja löydy, olisi usein ainoa oljenkorsi vakuutusyhtiön myöntämä maksusitoumus, jolla hoidon voisi kuitata. Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoista ei pääsääntöisesti löydy mainintaa etukäteisten maksusitoumusten myöntämisestä. Maksusitoumuksia saatetaan myöntää asiakkaan pyynnöstä, mutta yleensä yhtiöt ovat pidättäneet itsellään vapauden tapauskohtaiseen harkintaan. Hankkiessaan vakuutusta kuluttaja on nimenomaan lähtenyt turvaamaan hänelle tapahtuneiden vaikeiden tilanteiden ja tapahtumien hoitoa. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos vakuutusyhtiön korvausmenettelyt johtavat siihen, että kuluttaja ei tulekaan turvatuksi vakuutuksesta korvattavien vahinkojen osalta. Kuluttajan on vakuutusta hankkiessaan voitava luottaa siihen, että yhtiö on huolehtinut siitä, että vakuutuksen lupaama turva voi toteutua myös tosiasiallisesti. Tuhansien eurojen hankkiminen edes lyhytaikaisena lainana ei kaikille ole helppoa. Kuluttajavirasto on lähestynyt vakuutusyhtiöitä kirjeellä, jossa se kehottaa niitä järjestämään korvauskäsittelynsä siten, ettei pääse syntymään tilanteita, joissa kuluttaja saattaa jättää terveytensä kustannuksella vakuutusturvansa käyttämättä. Kirjeessä painotetaan myös, että korvausmenettelyistä annettavien tietojen tulisi olla selkeitä ja helposti kuluttajan saatavilla.

9 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Velallisella ei ole aina välttämättä tarpeeksi taitoja ja voimia valvoa omia etujaan ja oikeusturvan toteutumista. Tämä asia on syytä pitää mielessä, kun kehitetään summaaristen asioiden eli riidattomia saatavia koskevien velkomusten käsittelyä. Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt mahdollisuuksia tehostaa summaaristen asioiden käsittelyä. Summaariset asiat ovat pääsääntöisesti riidattomia velkomusasioita, joissa vastaaja ei yleensä vastaa kanteeseen ja jotka ratkaistaan tavallisimmin yksipuolisella tuomiolla kirjallisen aineiston perusteella. Työryhmän tavoitteena on lisätä käsittelyn tuloksellisuutta ilman, että velallisten oikeusturva kärsii. Kuluttajavirasto antaakin työryhmälle tunnustusta siitä, että se on tehokkuuspaineista huolimatta pohtinut velallisen asemaa huolellisesti. Mietinnössä ei kuitenkaan ole otettu tarpeeksi huomioon sitä, että summaarisissa asioissa velallisten tiedontaso ja taloudellinen tilanne ovat usein heikompia kuin keskivertokuluttajalla. Tällaiset henkilöt voivat kokea asioinnin oikeuslaitoksen kanssa ylivoimaisena ja hankalana. Heillä on myös rajoitetummat mahdollisuudet arvioida saatavan oikeellisuutta ja hankkia lainopillista apua. Työryhmän mietinnössä ei myöskään ole riittävästi pohdittu sitä, miten voitaisiin lisätä kuluttajan mahdollisuuksia reagoida ja puolustautua niissä tilanteissa, kun häneltä peritään täysin perusteettomia saatavia. Saatavien myyminen näyttäisi lisänneen tällaisia tapauksia. Kuluttajilta tulleen palautteen perusteella näyttää siltä, että velallinen ei läheskään aina saa oikaistua virheitä ennen tuomioistuinkäsittelyä. Oikeudellisen perinnän vaiheessa hän ei enää jaksa tai osaa hakea asiaan korjausta. Ongelmaan olisi kiinnitettävä huomiota, koska toimintaa tehostettaessa väärien tuomioiden määrä voi lisääntyä entisestään. Riskit minimoitava Yhtenä vaihtoehtona summaarisen menettelyn tehostamiseksi työryhmä esittää, että asia voitaisiin hoitaa kokonaan ilman tuomioistuinprosessia, jos velallinen antaisi siihen nimenomaisen suostumuksensa ja hyväksyisi saatavan oikeaksi. Näin toimimalla velallinen välttäisi oikeudenkäyntimenettelystä ja yksityisen perinnän jatkamisesta aiheutuvat kulut. Työryhmä myöntää, että velallisen tietämättömyyttä voidaan tässä mallissa käyttää väärin, mutta pitää riskiä pienenä. Kuluttajavirasto suhtautuu asiaan kuitenkin epäilevämmin. Velallista on entistä helpompi houkutella hyväksymään myös perusteettomia saatavia vetoamalla siihen, että hän voi saatavan hyväksymällä pienentää perintäkulujaan. Jos työryhmän esittämä malli tulee voimaan, velalliselle on ainakin annettava selkeä käsitys siitä, mitä hyväksyminen käytännössä merkitsee. On myös huolehdittava siitä, että velallisella on käytettävissä oikeusturvan toteutumisen kannalta riittävät jälkikäteiset oikeusturvakeinot. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa velallinen tulee myöhemmin siihen tulokseen, että saatavassa onkin jotain epäselvää. Sen sijaan Kuluttajavirasto kannattaa työryhmän esitystä velallisen kuluvastuun uudistamisesta. Työryhmä ehdottaa, että velalliselta perittävät kulut perustuisivat entistä selvemmin velan määrään ja perintätehtävän vaativuuteen. Tämä olisi perusteltua velallisten keskinäisen oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Samalla tulisi selvemmäksi se periaate, että velkojat eivät voi velottaa kuluttajilta enempää kuin ne kulut, mitä heille on todellisuudessa aiheutunut.

10 Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Sähköyhtiöiden toimitusvelvollisuushinnoissa ja kilpailuhinnoissa voi olla useiden kymmenien prosenttien ero. Voidaanko varmistua siitä, että toimitusvelvollisuushinta on lain kirjaimen mukaisesti kohtuullinen? Uhkana on, että listahintaa pidetään tahallisesti korkealla, jotta voidaan tehdä sähkösopimuksiaan kilpailuttaville edullisia tarjouksia. Sähkömarkkinalakiin otettiin kilpailun avaamisen myötä toimitusvelvollisuutta koskeva säännös niiden kuluttajien etujen turvaamiseksi, jotka eivät ole kilpailun piirissä. Laissa edellytetään, että sähkön hinta on toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille kohtuullista. Kohtuullisuudella tarkoitetaan hintojen mahdollisimman suurta kustannusvastaavuutta eli sähkön hinnan tulee vastata mahdollisimman pitkälle kuluttajan aiheuttamia kustannuksia. Kilpailun piirissä olevien asiakkaiden osalta vähittäismyyjällä on sen sijaan oikeus tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Vähittäismyyjän hinnoittelun tulee kuitenkin tällöinkin olla sillä tavalla kustannusvastaavaa, ettei niiden asiakkaiden hinnoilla, joiden suhteen myyjä on määräävässä markkina-asemassa, tueta kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Toimitusvelvollisuushinnoissa reiluja eroja kilpailuhintoihin Toimitusvelvollisuushinnat voivat samallakin sähkönmyyjällä olla useita kymmeniä prosentteja korkeampia kuin kilpailun piirissä olevat hinnat. Herääkin kysymys, ovatko toimitusvelvollisuushinnat lain edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia vai onko kyse siitä, että toimitusvelvollisuusasiakkaiden hinnoilla tuetaan kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Energiamarkkinavirasto on katsonut, että jos yrityksellä on mahdollisuus tarjota kaikille tarjousta pyytäville merkittävän suuria hinnanalennuksia verrattuna julkisen hinnaston mukaiseen kustannusvastaavaan hintaan, voidaan nähdä viitteitä siitä, että yritys saattaa pyrkiä tukemaan määräaikaiseen sopimukseen liittyvää alennettua hintaansa toimitusvelvollisuushinnoilla. Jos huomattavia tarjouksia on annettu etenkin laajassa mittakaavassa, voi olla aihetta epäillä, että toimitusvelvollisuusmyyjällä olisi tosiasiassa mahdollisuus laskea myös julkisen hinnaston mukaisia hintojaan. Välttämättömyyspalvelun hinnan tulisi kuitenkin aina olla kohtuullinen Toistaiseksi Energiamarkkinaviraston käsittelyyn ei ole ollut konkreettisia tapauksia, joissa olisi otettu jonkin sähköyhtiön osalta kantaa toimitusvelvollisuushinnan kohtuullisuuteen. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut selvitysmies Matti Purasjoen selvittämään sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuutta, jossa myös sähkön hinnoittelukysymykset ovat osana. Selvitys valmistuu syksyn aikana.

11 Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Yritys ei voi rohmuta itselleen rajoittamatonta oikeutta muuttaa sopimusehtoja eikä sanella yksipuolisesti sopimusehtoihin kuluttajalle epäedullisia muutoksia. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava asiakkaille ajoissa ja riittävän tarkasti. Kuluttajavirasto muistutti TeliaSonera Finland Oyj:tä sopimusehtoja koskevista periaatteista. TeliaSonera Finland Oyj kaksinkertaisti vuoden 2005 alussa Sonera Laajakaista ADSL liittymien nopeudet, alensi liittymien hintoja ja muutti niiden palvelukuvausta. Muutoksista kerrottiin asiakkaille tiedotteella. Jos asiakas ei reagoinut tiedotteeseen, muutokset tulivat voimaan automaattisesti. TeliaSoneran yleisissä toimitusehdoissa ja Sonera Laajakaista ADSL liittymien palvelukuvauksessa todettiin, että yrityksellä on oikeus muuttaa ehtoja. TeliaSonera ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, minkälaisia muutoksia se voi tehdä ja millä perusteilla. Käytännössä yritys oli siis varannut itselleen rajoittamattoman oikeuden muuttaa sopimusehtoja mielensä mukaan. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että tällaiset ehdot ovat kohtuuttomia ja kuluttajansuojalain vastaisia. Yritykselle painotettiin myös, että se voi yleensä tehdä yksipuolisesti vain sellaisia muutoksia, jotka hyödyttävät kuluttajaa. Se, että liittymien nopeuksia nostetaan samalla kun niiden hintoja lasketaan, on juuri tällainen kuluttajan kannalta myönteinen muutos. Asiakashan saa entistä nopeamman liittymän samalla hinnalla tai halvemmalla. Osa TeliaSoneran toteuttamista muutoksista oli kuitenkin kuluttajalle epäedullisia. Liittymistä vähennettiin erilaisia lisäpalveluja ja aiemmin maksuton virusturvapalvelu muutettiin maksulliseksi. Myös sähköpostiosoitteiden määrää ja kotisivutilaa vähennettiin. Juuri lisäpalvelut olivat kuitenkin usein suurin syy siihen, miksi kuluttajat olivat alun perin valinneet nimenomaan Soneran laajakaistaliittymän. Kun TeliaSonera poisti tai vähensi näitä valintapäätökseen vaikuttaneita lisäpalveluja, se muutti samalla yksipuolisesti ja olennaisesti sopimuksen sisältöä. Kuluttajavirasto totesi yritykselle, että tällaista toimintaa voidaan pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana ja kuluttajansuojalain vastaisena. Tiedot ajoissa ja riittävän tarkasti TeliaSonera lupasi palvelukuvauksessaan, että se tiedottaa palveluiden muutoksesta vähintään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Todellisuudessa varoitusaika oli kuitenkin lyhyempi. Yritys ei myöskään eritellyt asiakkaille tarkemmin sitä, millaisia muutoksia palveluun tehdään. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että muutoksista olisi pitänyt kertoa selvästi, jotta asiakkaat olisivat voineet arvioida, haluavatko he jatkaa sopimusta vai ei. Lisäksi asiakastiedotteessa olisi pitänyt mainita, että asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu. TeliaSonera ei myöskään tuonut asiakkaille tarpeeksi selvästi esiin sitä, että heidän ei ollut pakko vaihtaa nopeampaan liittymään. Sen sijaan he voisivat säilyttää vanhan hitaamman liittymänsä ja saada sen aikaisempaa halvemmalla. Kuluttajavirasto kehottikin TeliaSoneraa kertomaan asiasta jatkossa selkeämmin. Lisää ryhtiä viestintäpalveluiden sääntelyyn TeliaSoneran tapaus osoittaa hyvin sen, että viestintäpalveluiden sääntelyssä on tällä hetkellä aukkoja. Kuluttajavirasto toivookin, että käynnissä oleva viestintämarkkinalain muutostyö johtaisi siihen, että kuluttajan asema viestintäpalvelun käyttäjänä vahvistuisi.

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 21.9.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2006 4/2006 24.5.2006 TEEMANA VASTUULLINEN LUOTONANTO Vastuullinen luotonanto -mitä se voisi olla? Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpailukykytekijä. Se on jotain

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit 17.6.2009 4/2009 Pääkirjoitus Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit Luotto voi olla pelastusrengas tilapäisissä maksuvaikeuksissa... 3 Palvelusetelinkäyttäjät kuluttajansuojalain

Lisätiedot

3/2008 Teemana rahoituspalvelut

3/2008 Teemana rahoituspalvelut 4.4.2008 3/2008 Teemana rahoituspalvelut Tutkassa nyt Raha-asioista selviydyttävä ilman tohtorinhattuakin...2 Artikkelit Kulutusluottojen markkinointisääntöjä noudatetaan puuskittain...3 Perintäkulukiistassa

Lisätiedot

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS

KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS KULUTTAJAPOLIITTINEN KATSAUS 2015 TOIMITTANUT ANU RAIJAS Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi PDF-versio

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta 3/10 27.4.2010 Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta Artikkelit Elintarvikemainonta lapsille kaipaa ryhtiä... 3 Velkajärjestelylain uudistus etenee... 4 Liittymä

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava 15.6.2007 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Tähän linjaukseen on koottu mobiilisisältöpalveluita koskeva lainsäädäntö ja selvitetty säännösten asettamia vaatimuksia palveluiden markkinoinnille ja

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

Mainos tulee iholle?...2

Mainos tulee iholle?...2 4.3.2008 2/2008 Tutkassa nyt Mainos tulee iholle?...2 Artikkelit Pikavippiyritys markkinaoikeuteen...3 Velkojen vanhentuminen aloittaa vanhojen papereiden metsästyksen...4 Parkkihallin rakennuskustannukset

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 21.9.2007 5/2007 Tutkassa nyt Kohti yhteistä hyvää...2 Vieraskynä Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 Artikkelit Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt

Lisätiedot

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA?

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Niko Jakobsson PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Referee-artikkeli Joulukuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5489 Julkaistu aiemmin:

Lisätiedot