Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. s. 3 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. s. 5 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. s.6 Tutkassa nyt Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla Artikkelit Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Katsastuspalveluiden hinnat huonosti esillä Rahoitus- ja viestintäpalvelut työllistävät Kuluttajavirastoa Takuussa ja virhevastuussa ei juuri eroja Pohjoismaiden kesken Toimitus Sähkeuutisia Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla [Tutkassa nyt] Kuluttajavirasto herätteli keväällä keskustelua vastuullisesta luotonannosta, joka liittyy sosiaaliseen yhteiskuntavastuuseen luototuksessa. Oli mukava huomata, että myös Luottolista-lehden päätoimittaja Juuso Jokela oli lukenut uutiskirjeemme vastuullista luotonantoa käsittelevän numeron tarkkaan läpi. Jokela kuitenkin moitti vastuullisen luotonannon periaatteita vanhakantaisiksi. Jos näin on, pitäisikö yhteiskuntavastuukin siis heivata aikansa eläneenä romukoppaan? Luottolistan pääkirjoituksessa ratkaisuksi ylivelkaantumisongelmiin kaivetaan romukopasta kuluttajien kaikkien luottojen listaaminen sillä perusteella, että kuluttajat saattavat luottoa hakiessaan unohtaa osan taustatiedoistaan tai jopa vasiten jättää kertomatta. Melkoisen epäluuloinen näkemys. Ehkäpä Suomen Asiakastieto haluaa laajentaa liiketoimintaansa ja siksi lehdessään peräänkuuluttaa uusia rekistereitä. Maailma on muuttunut, Eskoseni! Luottomarkkinat ovat vapautuneet, luotontarjoajia ei ole enää vain muutamia vaan luotonottoa yli rajojenkin edistetään. Jo nyt kuluttajilla on usein käytössää monia luottokortteja ja luoton ottamista ei hävetä. Yrityksen vastuullisuutta ei ole se, että kuluttajia holhotaan epäilemällä heidän kaikkia sanojaan ja tuijottamalla kylmiä numeroita rekisterissä. Kyse on siitä, mitä ja miten ammattilainen kysyy luotonantotilanteessa. Se on ammattitaitoa, jota ei voi ulkoistaa rekisterinpitäjälle. Täytyy myös muistaa maksuvaikeuksien syyt: ne ovat edelleenkin etupäässä yllättäviä elämäntilannemuutoksia. Jos luotonantaja toimii vastuullisesti ei myönnä luottoa pikkutunneilla, osaa esittää luottoehtonsa selvästi, noudattaa hyvää perintätapaa -, vähenevät myös ongelmat, mutta pois niitä ei koskaan kokonaan saada. Siitä syystä tarvitaan toimiva velkajärjestelylainsäädäntö. Jos taas puhutaan siitä marginaalisen pienestä kuluttajaryhmästä, joka peliriippuvuuden, ostoaddiktion tai muiden ongelmien vuoksi velkaantuu, niin sen ongelmat eivät poistu edes koko elämäntilanteen rekisteröinnillä. Luottomarkkinoiden toimivuuteen vaikuttaa myös riittävä kilpailu. Kilpailun rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleenkin kuluttajansuojaa. Ilman pelisääntöjä ei äkkiä ole enää aitoa kilpailukaan. Kuluttajansuojan tärkeys korostuu hienolla tavalla esimerkiksi USA:n FTC:n bujetissa. Federal Trade Commission vastaa sekä kuluttaja- että kilpailuasioista. Kilpailupuolen ( maintaining competition ) budjetiksi on esitetty vuodeksi 2007 kaikkiaan dollaria ja kuluttajansuojaan peräti dollaria. USA:ssa, vapaan kilpailun ihmemaassa, onkin selvästi tunnustettu kuluttajansuojan tärkeys toimivan kilpailun kulmakivenä. Kunnallista kuluttajaneuvontaa ollaan uudistamassa. Ehdotuksen mukaan neuvojien määrä vähenisi, neuvonta keskitettäisiin lääninhallituksiin ja ohjaus kuuluisi edelleenkin Kuluttajavirastolle. Ratkaisu olisi onnistunut, vaikka neuvojien lukumäärän väheneminen ei olekaan toivottavaa. Jos muutosta lähdetään toteuttamaan, ei saa unohtaa kuluttajaoikeudellista paikallis- ja aluetason valvontaa markkinoinnin, sopimusehtojen ja perinnän osalta. Lääninhallitukset ovat tähän mennessä voineet valvoa vain kulutusluottoja ja hintailmoittelua. Vaikka kuluttajaneuvojilla ei ole ollut toimivaltuuksia lainvastaisen toiminnan kieltämiseen, markkinoinnin seurantehtävässään ja tiedottamalla yrityksille kuluttajaoikeuden linjauksista kuluttajaneuvojat ovat kuitenkin toistaiseksi saaneet aikaan konkreettisia tuloksia. Kun neuvoja on ollut lähellä yritystä, moni asia on saatu keveästi kuntoon ilman viraston toimenpiteitä. Kuluttajaoikeudellista valvontaa voidaan tuskin pitää uskottavana, jos jatkossa ei olisi mahdollisuuksia myös paikallistason valvontaan selkeissä lainrikkomistapauksissa. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja

3 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. Perinteisesti kaupallista riippumattomuutta on myös pidetty toimituksellisen uskottavuuden keskeisenä kulmakivenä. Piilomainonnasta on kyse, jos tuotesijoittelu johtaa katsojia harhaan. Jos tuotesijoittelu on niin selkeätä, että katsoja helposti huomaa kyseen olevan mainostarkoituksessa tehdystä esittelystä, kyse ei enää ole sananmukaisesti piilossa olevasta mainonnasta. Varsinainen mainonta on kuitenkin erotettava toimituksellisesta sisällöstä. Se kuuluu mainoskatkoille tai se on ainakin erotettava muusta ohjelmistosta akustisin tai optisin keinoin. Kuten esim. käytettäessä jaetun kuvaruudun tekniikkaa, mainokset rajataan optisin keinoin erilleen ohjelmista. Esimerkiksi ohjelman alussa oleva maininta ohjelman sisältämästä tuotesijoittelusta ei oikeuta mainonnan esittämistä ohjelman sisällä. Maininta ei näet takaa että mainos tunnistetaan, sillä kuluttaja ei mainintaa välttämättä huomaa harva katsoo ohjelmat kokonaan alku- ja lopputeksteineen. Kuluttajansuojan näkökulmasta tuotesijoittelun tekee sopimattomaksi myös sen maksullisuus. Jos tuotesijoittelua tehdään ohjelmassa maksua vastaan, kyse on aina kuluttajansuojalain näkökulmasta markkinoinnista eli mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Tällöin mainonta on erotettava selvästi muusta ohjelmistosta. Myös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perusteluissa todetaan tuotesijoittelun olevan mainostarkoituksessa tehtyä erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan. Kuluttajansuojan vaatimukset Markkinointi ei saa olla sopimatonta eikä harhaanjohtavaa. Markkinoinnin on aina oltava tunnistettavaa. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Mainos on aina voitava tunnistaa mainokseksi, kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään ja mainostaja on markkinoinnissa voitava tunnistaa. Piilomainonta tai peitelty mainonta ei ole koskaan hyväksyttävää. Kuluttajansuojalain säännökset koskevat kaikkia vastuutahoja; sekä mainostajaa että mainonnan lähettäjää kuten televisioyhtiötä. Erikseen televisiotoiminnan harjoittajan vastuuta lähettämästään mainonnasta säännellään laissa televisio- ja radiotoiminnasta, jossa myös määritellään tuotesijoittelun ja piilomainonnan rajat. Oma tärkeä lukunsa ovat tietyt erityisryhmät, kuten lapset, vanhukset ja vammaiset. Tärkeä kriteeri piilomainontaa arvioitaessa on se, ettei tuotesijoittelu saa johtaa harhaan. Tämän kriteeri on erityisen merkittävä erityisryhmien kohdalla, koska esimerkiksi lapset eivät osaa välttämättä tunnistaa tuotesijoittelua. Tästä syystä lastenohjelmissa tuotesijoittelua ei sallita lainkaan. Myös lasten katseluaikaan lähetettävissä ohjelmissa esiintyvää tuotesijoittelua olisi arvioitava lasten erityisasema huomioiden. Sallittu tuotesijoittelu Ohjelmiin ja niiden kuvausrekvisiittaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset tuotteet ja palvelut.

4 Ohjelmia kuvataan usein aidossa ympäristössä kauppoineen, ravintoloineen ja muine liikkeineen. Henkilöiden on juotava jostakin lasista, istuttava jollakin sohvalla, käytävä ravintolassa, kaupassa tms. Olennaista arvioinnin kannalta on se tapa, miten tuotteita ja palveluita ohjelmissa käytetään ja miten niitä kuvataan. Jotta kuluttajansuojalain asettamat vaatimukset voitaisiin täyttää eikä tuotteiden ja palveluiden sijoittaminen ohjelmaan olisi piilomainontaa tai varsinaista mainontaa, kyse pitää olla ohjelman aitoihin toimituksellisiin tarpeisiin ja päätöksiin perustuvasta tuotteen näyttämisestä tai palvelun käyttämisestä ja sen täytyy olla luontevaa ohjelman toimituksellisen sisällön suhteen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi makasiinityyppiset ohjelmat, jossa tuotteita arvioidaan ja vertaillaan tai ohjelmat, jossa kuvataan normaalia elämää aidossa ympäristössä siihen normaalisti ja luontevasti kuuluvine tuotemerkkeineen. Tuotemerkkejä ei pidä kokonaan peittää, mutta niiden näkyminen pitää perustua toimituksellisiin ja kuvaukseen perustuviin tarpeisiin. Jos ohjelmaa kuvataan esim. aidossa kahvilassa, siellä olevat tuotemerkit voivat näkyä luontevissa yhteyksissään. Näkyminen ja kuvaustapa ei kuitenkaan saa olla silmiinpistävää. Muulloin kyse on mainonnasta. Joko piilomainonnasta, joka johtaa harhaan toiminnan luonteen suhteen, tai katsojankin mainonnaksi ymmärtämästä toimesta, joka kuuluu esitettäväksi mainostauoille tai on muutoin erotettava optisin tai akustisin keinoin. Esimerkkejä mahdollisesta sopimattomasta tuotesijoittelusta: Kuvaus kohdistetaan tarkasti tuotteiden tai palveluiden nimiin ja tavaramerkkeihin tai yksilöidään ne muutoin korostuneesti esim. kuvaustekniikan avulla (Tuotemerkkejä, liikkeiden nimikylttejä yms. kuvataan tavalla, joka ei ole luontevaa) Tavaroita asetellaan esim. riviin tuotemerkkien näkymisen varmistumiseksi tavalla, joka ei ole luontevaa ohjelmalle ja/tai sille tyypilliselle kuvaustavalle. Tietyn tuotteen, palvelun, nimen tai tavaramerkin näkyminen toistuu jatkuvasti. Ohjelmassa mainitaan nimeltä tietty tuote tai palvelu ( minulla on kamala jano, otanpa xx-juomaa ) Ohjelmassa kehutaan nimenomaisesti jotain tuotetta/palvelua tai annetaan muutoin ymmärtää sen olevan muita parempi ( mennäänhän illalla xx-ravintolaan, koska sieltä saa niin herkullisia pitsoja ) Lainsäädäntö muutoksessa Vaikka uutta audiovisuaalisia mediapalveluita koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ollaankin valmistelemassa, kuluttajansuojan vakiintuneet perusperiaatteet, kuten mainonnan tunnistettavuus, säilyvät myös tulevaisuudessa markkinointia koskevana keskeisenä peruspilarina. Tämä on tärkeää huomioida myös siis siksi, että myös uudessa direktiivissä vastuu koskee lähetystoiminnan harjoittajia ja muita mediapalveluiden tarjoajia. Sen sijaan kuluttajansuojalain säännökset koskevat näiden lisäksi nimenomaisesti myös itse mainostajaa. Lue lisää: Tuotesijoittelun periaatteet kokonaisuudessaan (www.kuluttajavirasto.fi > yritykselle) Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Tuotesijoittelu käytännössä piilomainontaa

5 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. Kuluttajaneuvonnan riittävyys ja laatu pitää turvata tasapuolisesti koko maassa. Tämän tavoitteen toteutuminen on katsottu niin tärkeäksi, että se on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen liittyvään kuluttajapoliittiseen ohjelmaan. Palvelujen saatavuudessa ja tasossa on kuitenkin edelleen korjattavaa. Kuntien voimavarat eivät ole viime vuosina riittäneet vastaamaan kuluttajien neuvontatarpeisiin. Vuosien 2003 ja 2005 välillä kuluttajaneuvojien saamien yhteydenottojen määrä kasvoi 27 prosentilla :sta :een. Neuvojien määrä pysyi kuitenkin samaan aikaan lähes ennallaan. Neuvonnan tasoon ja tasapuolisuuteen vaikuttaa myös se, että neuvonta on järjestetty eri paikkakunnilla eri tavoin. Neljäsosa väestöstä saa palvelua sivutoimiselta kuluttajaneuvojalta, joka saattaa joutua hoitamaan neuvonnan lisäksi myös erilaisia sihteeri-, tarkastaja- tai suunnittelijatehtäviä. Kuluttajaneuvojan työ on kuitenkin laaja-alaista ja vaativaa, jolloin sitä on hankala hoitaa täysipainoisesti muiden töiden ohella. Valtiollistamisesta potkua kehittämiseen? Kuluttajaneuvonta on ehdotettu siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat Kuluttajavirastolle ja neuvonnan käytännön organisoinnista vastaisivat lääninhallitukset. Kuluttajavirasto kannattaa ehdotusta. Valtiollistaminen mahdollistaisi sen, että neuvontayksiköt olisivat tarpeeksi suuria, neuvojilla olisi riittävä asiantuntemus ja neuvojat voisivat erikoistua sekä alueittain että henkilöittäin. Muutoksesta voisi saada vauhtia myös erilaisten sähköisten- ja puhelinpalvelujärjestelmien kehittämiseen sekä neuvojien koulutuksen tehostamiseen. Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen antaisi myös Kuluttajavirastolle nykyistä paremmat edellytykset johtaa, ohjata ja valvoa kuluttajaneuvontaa. Neuvonnan voimavarojen riittävyyteen toivottavasti kiinnitetään uudistuksessa huomiota. Lisätietoa: Kuluttajaviraston julkaisu "Kunnallinen kuluttajaneuvonta 2005" Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisu "Kuluttajaneuvonnan kehittäminen" Kuluttajaviraston lausunto KTM:lle kuluttajaneuvonnan kehittämisestä

6 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. Kuluttajavalituslautakunta ratkoi heinäkuussa jälleen tapausta, jossa alaikäinen oli pelannut vanhempansa matkapuhelimella tv-peliä tuhansilla euroilla. Lautakunnan ratkaisu on linjassa keväällä saman tyyppisestä tilanteesta annetun kanssa (ks. Aku 3/2006). Selvää on, että alaikäinen ei voi solmia sopimuksia, joihin liittyy suuri rahamäärä tai esimerkiksi luotolla maksu (tässä tapauksessa matkapuhelimella) eli näin ollen alaikäisen ja palveluntarjoajan välille ei ollut syntynyt sopimusta. Matkapuhelinoperaattorin ja liittymän omistavan vanhemman välillä oli kuitenkin tehty pätevä sopimus, jossa liittymän haltija oli sitoutunut maksamaan kaikki liittymänsä käytöstä syntyneet maksut. Operaattorille oikeus periä saatavat, palveluntarjoajalle velvollisuus palauttaa Lautakunta katsoi, että operaattori oli liittymäsopimuksen nojalla oikeutettu perimään omaa osuuttaan saatavista, etenkin kun kuluttaja oli jättänyt käyttämättä mahdollisuutensa estää palvelunumeroihin soittamisen liittymästään. Kyseisessä tapauksessa maksuvastuu operaattorille soviteltiin siten, että kuluttaja velvoitettiin maksamaan operaattorille vain kaksi kolmasosaa puhelinlaskun summasta, koska perittävä summa oli erityisen suuri ja koska operaattori ei ollut ilmoittanut laskun summan yllättävästä kasvusta. Vaikka operaattorilla siis katsottiinkin olevan oikeus laskuttaa puhelimen käytöstä myös tällaisessa tilanteessa, lautakunta peräsi operaattorilta lojaaliutta kuluttajaa kohtaan: kun puhelinlasku yht äkkiä kipuaa epätavallisen korkeaksi, siitä pitäisi ilmoittaa asiakkaalle välittömästi. Näin toimitaan jo esimerkiksi suurimmassa osassa luottokorttiyrityksiä. Palveluntarjoajan katsottiin saaneen perusteetonta etua, koska sen ja alaikäisen pelaajan välille ei ollut voinut syntyä sopimussuhdetta. Kuluttaja oli siis päätöksen mukaan oikeutettu saamaan maksamastaan laskusta takaisin palveluntarjoajan osuuden. Palveluntarjoaja oli siis velvollinen palauttamaan operaattorin välityksellä keräämänsä maksut kuluttajalle. Tunnistamisjärjestelmä olisi kaikkien osapuolten etu Jos palveluntarjoajalla olisi käytössään tarvittavat välineet asiakkaan tunnistamiseksi, vältyttäisiin tämän tyyppisiltä hankalilta tilanteilta. Esimerkiksi erillinen pin-koodi mobiilimaksamista varten varmentaisi sen, että palvelun käyttäjä on kykenevä solmimaan sopimuksen. Suomessa tällaiset tekniset varmennusjärjestelmät eivät kännykkämaksamisessa vielä ole sillä tasolla kuin useimmissa muissa maissa. Lue lisää: Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu (www.kuluttajavalituslautakunta.fi)

7 Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Korkeimmalle oikeudelle valituslupahakemus markkinaoikeuden Helsingin Sanomat päätöksestä Markkinaoikeus katsoi kesäkuisessa ratkaisussaan, että Helsingin Sanomilla on oikeus ja jopa velvollisuus jakaa sanomalehden ulkomuodosta poikkeavia erillisiä mainosliitteitä myös sellaisiin talouksiin, jotka ovat kieltäytyneet vastaanottamasta suoramainontaa ei mainoksia tarralla. Kuluttaja-asiamies on nyt hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ennakkoratkaisua siitä, onko suoramarkkinoinnin kieltäneen kuluttajan otettava vastaan erillisiä mainosliitteitä sanomalehden välissä. Tavoitteena oli myös saada selvyyttä siihen, voiko sanomalehden kustantaja varata sopimusehdoissaan itselleen rajoittamattoman yksinoikeuden jakaa kuluttajille osoitteetonta suoramarkkinointia. Markkinaoikeus ei pitänyt erillisten mainosliitteiden jakelua ei mainoksia kielloilla varustettuihin talouksiin lainvastaisena eikä liitteiden jakamisen mahdollistavaa sopimusehtoa kohtuuttomana. Ratkaisussa todettiin, että kun kuluttaja tekee tilaussopimuksen, hän hyväksyy samalla sopimusehdon, jonka mukaan Helsingin Sanomat voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Avoimeksi jäi, voidaanko Helsingin Sanomien välissä jaettavia erillisiä mainosliitteitä markkinaoikeuden mielestä pitää osoitteettomana suoramarkkinointina ja voidaanko erillisten mainosliitteiden jakelemista vastoin kuluttajan ilmaisemaa tahtoa pitää hyvän tavan vastaisena ja sopimattomana markkinointina. Kuluttajansuojalaissa ei ole tyhjentäviä määritelmiä siitä, mikä kaikki markkinointi voidaan katsoa hyvän tavan vastaiseksi tai sopimattomaksi, sillä se pyrkii joustavasti vastaamaan alati muuttuvaan markkinointiin. Tuekseen laki kuitenkin tarvitsee yksittäisiä päätöksiä ja ennakkoratkaisuja.

8 Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää maksusitoumuksia on aiheuttanut ongelmia kuluttajille. Kuluttaja ei aina voi mennä kalliiseen hoitoon, kuten leikkaukseen, vaikka hänen vakuutuksensa maksut korvaisikin, sillä normaalikäytännön mukaan korvausta voi hakea vasta kun hoito on jo maksettu. Jos omasta takaa ei varoja löydy, olisi usein ainoa oljenkorsi vakuutusyhtiön myöntämä maksusitoumus, jolla hoidon voisi kuitata. Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoista ei pääsääntöisesti löydy mainintaa etukäteisten maksusitoumusten myöntämisestä. Maksusitoumuksia saatetaan myöntää asiakkaan pyynnöstä, mutta yleensä yhtiöt ovat pidättäneet itsellään vapauden tapauskohtaiseen harkintaan. Hankkiessaan vakuutusta kuluttaja on nimenomaan lähtenyt turvaamaan hänelle tapahtuneiden vaikeiden tilanteiden ja tapahtumien hoitoa. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos vakuutusyhtiön korvausmenettelyt johtavat siihen, että kuluttaja ei tulekaan turvatuksi vakuutuksesta korvattavien vahinkojen osalta. Kuluttajan on vakuutusta hankkiessaan voitava luottaa siihen, että yhtiö on huolehtinut siitä, että vakuutuksen lupaama turva voi toteutua myös tosiasiallisesti. Tuhansien eurojen hankkiminen edes lyhytaikaisena lainana ei kaikille ole helppoa. Kuluttajavirasto on lähestynyt vakuutusyhtiöitä kirjeellä, jossa se kehottaa niitä järjestämään korvauskäsittelynsä siten, ettei pääse syntymään tilanteita, joissa kuluttaja saattaa jättää terveytensä kustannuksella vakuutusturvansa käyttämättä. Kirjeessä painotetaan myös, että korvausmenettelyistä annettavien tietojen tulisi olla selkeitä ja helposti kuluttajan saatavilla.

9 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Velallisella ei ole aina välttämättä tarpeeksi taitoja ja voimia valvoa omia etujaan ja oikeusturvan toteutumista. Tämä asia on syytä pitää mielessä, kun kehitetään summaaristen asioiden eli riidattomia saatavia koskevien velkomusten käsittelyä. Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt mahdollisuuksia tehostaa summaaristen asioiden käsittelyä. Summaariset asiat ovat pääsääntöisesti riidattomia velkomusasioita, joissa vastaaja ei yleensä vastaa kanteeseen ja jotka ratkaistaan tavallisimmin yksipuolisella tuomiolla kirjallisen aineiston perusteella. Työryhmän tavoitteena on lisätä käsittelyn tuloksellisuutta ilman, että velallisten oikeusturva kärsii. Kuluttajavirasto antaakin työryhmälle tunnustusta siitä, että se on tehokkuuspaineista huolimatta pohtinut velallisen asemaa huolellisesti. Mietinnössä ei kuitenkaan ole otettu tarpeeksi huomioon sitä, että summaarisissa asioissa velallisten tiedontaso ja taloudellinen tilanne ovat usein heikompia kuin keskivertokuluttajalla. Tällaiset henkilöt voivat kokea asioinnin oikeuslaitoksen kanssa ylivoimaisena ja hankalana. Heillä on myös rajoitetummat mahdollisuudet arvioida saatavan oikeellisuutta ja hankkia lainopillista apua. Työryhmän mietinnössä ei myöskään ole riittävästi pohdittu sitä, miten voitaisiin lisätä kuluttajan mahdollisuuksia reagoida ja puolustautua niissä tilanteissa, kun häneltä peritään täysin perusteettomia saatavia. Saatavien myyminen näyttäisi lisänneen tällaisia tapauksia. Kuluttajilta tulleen palautteen perusteella näyttää siltä, että velallinen ei läheskään aina saa oikaistua virheitä ennen tuomioistuinkäsittelyä. Oikeudellisen perinnän vaiheessa hän ei enää jaksa tai osaa hakea asiaan korjausta. Ongelmaan olisi kiinnitettävä huomiota, koska toimintaa tehostettaessa väärien tuomioiden määrä voi lisääntyä entisestään. Riskit minimoitava Yhtenä vaihtoehtona summaarisen menettelyn tehostamiseksi työryhmä esittää, että asia voitaisiin hoitaa kokonaan ilman tuomioistuinprosessia, jos velallinen antaisi siihen nimenomaisen suostumuksensa ja hyväksyisi saatavan oikeaksi. Näin toimimalla velallinen välttäisi oikeudenkäyntimenettelystä ja yksityisen perinnän jatkamisesta aiheutuvat kulut. Työryhmä myöntää, että velallisen tietämättömyyttä voidaan tässä mallissa käyttää väärin, mutta pitää riskiä pienenä. Kuluttajavirasto suhtautuu asiaan kuitenkin epäilevämmin. Velallista on entistä helpompi houkutella hyväksymään myös perusteettomia saatavia vetoamalla siihen, että hän voi saatavan hyväksymällä pienentää perintäkulujaan. Jos työryhmän esittämä malli tulee voimaan, velalliselle on ainakin annettava selkeä käsitys siitä, mitä hyväksyminen käytännössä merkitsee. On myös huolehdittava siitä, että velallisella on käytettävissä oikeusturvan toteutumisen kannalta riittävät jälkikäteiset oikeusturvakeinot. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa velallinen tulee myöhemmin siihen tulokseen, että saatavassa onkin jotain epäselvää. Sen sijaan Kuluttajavirasto kannattaa työryhmän esitystä velallisen kuluvastuun uudistamisesta. Työryhmä ehdottaa, että velalliselta perittävät kulut perustuisivat entistä selvemmin velan määrään ja perintätehtävän vaativuuteen. Tämä olisi perusteltua velallisten keskinäisen oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Samalla tulisi selvemmäksi se periaate, että velkojat eivät voi velottaa kuluttajilta enempää kuin ne kulut, mitä heille on todellisuudessa aiheutunut.

10 Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Sähköyhtiöiden toimitusvelvollisuushinnoissa ja kilpailuhinnoissa voi olla useiden kymmenien prosenttien ero. Voidaanko varmistua siitä, että toimitusvelvollisuushinta on lain kirjaimen mukaisesti kohtuullinen? Uhkana on, että listahintaa pidetään tahallisesti korkealla, jotta voidaan tehdä sähkösopimuksiaan kilpailuttaville edullisia tarjouksia. Sähkömarkkinalakiin otettiin kilpailun avaamisen myötä toimitusvelvollisuutta koskeva säännös niiden kuluttajien etujen turvaamiseksi, jotka eivät ole kilpailun piirissä. Laissa edellytetään, että sähkön hinta on toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille kohtuullista. Kohtuullisuudella tarkoitetaan hintojen mahdollisimman suurta kustannusvastaavuutta eli sähkön hinnan tulee vastata mahdollisimman pitkälle kuluttajan aiheuttamia kustannuksia. Kilpailun piirissä olevien asiakkaiden osalta vähittäismyyjällä on sen sijaan oikeus tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Vähittäismyyjän hinnoittelun tulee kuitenkin tällöinkin olla sillä tavalla kustannusvastaavaa, ettei niiden asiakkaiden hinnoilla, joiden suhteen myyjä on määräävässä markkina-asemassa, tueta kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Toimitusvelvollisuushinnoissa reiluja eroja kilpailuhintoihin Toimitusvelvollisuushinnat voivat samallakin sähkönmyyjällä olla useita kymmeniä prosentteja korkeampia kuin kilpailun piirissä olevat hinnat. Herääkin kysymys, ovatko toimitusvelvollisuushinnat lain edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia vai onko kyse siitä, että toimitusvelvollisuusasiakkaiden hinnoilla tuetaan kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Energiamarkkinavirasto on katsonut, että jos yrityksellä on mahdollisuus tarjota kaikille tarjousta pyytäville merkittävän suuria hinnanalennuksia verrattuna julkisen hinnaston mukaiseen kustannusvastaavaan hintaan, voidaan nähdä viitteitä siitä, että yritys saattaa pyrkiä tukemaan määräaikaiseen sopimukseen liittyvää alennettua hintaansa toimitusvelvollisuushinnoilla. Jos huomattavia tarjouksia on annettu etenkin laajassa mittakaavassa, voi olla aihetta epäillä, että toimitusvelvollisuusmyyjällä olisi tosiasiassa mahdollisuus laskea myös julkisen hinnaston mukaisia hintojaan. Välttämättömyyspalvelun hinnan tulisi kuitenkin aina olla kohtuullinen Toistaiseksi Energiamarkkinaviraston käsittelyyn ei ole ollut konkreettisia tapauksia, joissa olisi otettu jonkin sähköyhtiön osalta kantaa toimitusvelvollisuushinnan kohtuullisuuteen. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut selvitysmies Matti Purasjoen selvittämään sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuutta, jossa myös sähkön hinnoittelukysymykset ovat osana. Selvitys valmistuu syksyn aikana.

11 Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Yritys ei voi rohmuta itselleen rajoittamatonta oikeutta muuttaa sopimusehtoja eikä sanella yksipuolisesti sopimusehtoihin kuluttajalle epäedullisia muutoksia. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava asiakkaille ajoissa ja riittävän tarkasti. Kuluttajavirasto muistutti TeliaSonera Finland Oyj:tä sopimusehtoja koskevista periaatteista. TeliaSonera Finland Oyj kaksinkertaisti vuoden 2005 alussa Sonera Laajakaista ADSL liittymien nopeudet, alensi liittymien hintoja ja muutti niiden palvelukuvausta. Muutoksista kerrottiin asiakkaille tiedotteella. Jos asiakas ei reagoinut tiedotteeseen, muutokset tulivat voimaan automaattisesti. TeliaSoneran yleisissä toimitusehdoissa ja Sonera Laajakaista ADSL liittymien palvelukuvauksessa todettiin, että yrityksellä on oikeus muuttaa ehtoja. TeliaSonera ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, minkälaisia muutoksia se voi tehdä ja millä perusteilla. Käytännössä yritys oli siis varannut itselleen rajoittamattoman oikeuden muuttaa sopimusehtoja mielensä mukaan. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että tällaiset ehdot ovat kohtuuttomia ja kuluttajansuojalain vastaisia. Yritykselle painotettiin myös, että se voi yleensä tehdä yksipuolisesti vain sellaisia muutoksia, jotka hyödyttävät kuluttajaa. Se, että liittymien nopeuksia nostetaan samalla kun niiden hintoja lasketaan, on juuri tällainen kuluttajan kannalta myönteinen muutos. Asiakashan saa entistä nopeamman liittymän samalla hinnalla tai halvemmalla. Osa TeliaSoneran toteuttamista muutoksista oli kuitenkin kuluttajalle epäedullisia. Liittymistä vähennettiin erilaisia lisäpalveluja ja aiemmin maksuton virusturvapalvelu muutettiin maksulliseksi. Myös sähköpostiosoitteiden määrää ja kotisivutilaa vähennettiin. Juuri lisäpalvelut olivat kuitenkin usein suurin syy siihen, miksi kuluttajat olivat alun perin valinneet nimenomaan Soneran laajakaistaliittymän. Kun TeliaSonera poisti tai vähensi näitä valintapäätökseen vaikuttaneita lisäpalveluja, se muutti samalla yksipuolisesti ja olennaisesti sopimuksen sisältöä. Kuluttajavirasto totesi yritykselle, että tällaista toimintaa voidaan pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana ja kuluttajansuojalain vastaisena. Tiedot ajoissa ja riittävän tarkasti TeliaSonera lupasi palvelukuvauksessaan, että se tiedottaa palveluiden muutoksesta vähintään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Todellisuudessa varoitusaika oli kuitenkin lyhyempi. Yritys ei myöskään eritellyt asiakkaille tarkemmin sitä, millaisia muutoksia palveluun tehdään. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että muutoksista olisi pitänyt kertoa selvästi, jotta asiakkaat olisivat voineet arvioida, haluavatko he jatkaa sopimusta vai ei. Lisäksi asiakastiedotteessa olisi pitänyt mainita, että asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu. TeliaSonera ei myöskään tuonut asiakkaille tarpeeksi selvästi esiin sitä, että heidän ei ollut pakko vaihtaa nopeampaan liittymään. Sen sijaan he voisivat säilyttää vanhan hitaamman liittymänsä ja saada sen aikaisempaa halvemmalla. Kuluttajavirasto kehottikin TeliaSoneraa kertomaan asiasta jatkossa selkeämmin. Lisää ryhtiä viestintäpalveluiden sääntelyyn TeliaSoneran tapaus osoittaa hyvin sen, että viestintäpalveluiden sääntelyssä on tällä hetkellä aukkoja. Kuluttajavirasto toivookin, että käynnissä oleva viestintämarkkinalain muutostyö johtaisi siihen, että kuluttajan asema viestintäpalvelun käyttäjänä vahvistuisi.

12 Sopimusehtojen muuttamiseen liittyvät epäselvyydet voitaisiin karistaa pois sillä, että sopimusehtoja koskevaa viestintämarkkinalain pykälää alettaisiin soveltaa kiinteän puhelinverkon liittymäsopimuksen lisäksi myös muihin viestintäpalveluihin, kuten matkapuhelin- ja laajakaistaliittymiin. Silloin teleyrityksellä olisi oikeus tehdä sopimusehtoihin vain sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Maksuja ja muita ehtoja saisi muuttaa vain siinä tapauksessa, että lainsäädännön muutos, viranomaisen siihen perustuva päätös tai olosuhteiden olennainen muutos edellyttäisivät sitä. Olosuhteiden muutos ei kuitenkaan ole pätevä peruste jos kyseessä on määräävässä asemassa oleva yritys, joka ei saa irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä sopimusta. Vapaan kilpailun piirissä sopimus voidaan irtisanoa.

13 Katsastuspalveluiden hinnat huonosti esillä Autokatsastuksen hintailmoittelu on reistaillut pahan kerran. Palvelun hinta olisi ilmoitettava kaikessa markkinoinnissa, mutta valitettavan usein esimerkiksi katsastusasemien verkkosivuilta ohjataan hintalappua metsästämään paikan päälle. Asemia on kehotettu korjaamaan tilanne. Palvelualalla hinta on ilmoitettava yksilöidyn palvelun tai tuotteen kaikessa markkinoinnissa kuten lehti-, tv-, radio-, internet- ja suoramarkkinoinnissa, sillä kuluttajan on voitava tehdä hintavertailua ennen ostopäätöksen tekoa. Hinta on myös aina ilmoitettava kokonaisuudessaan, mukaan lukien verot ja maksut. Joidenkin katsastusasemien tapa ilmoittaa hintatietojen olevan esillä jossain muualla kuin kyseisen mainoksen yhteydessä ei näin ollen ole hyväksyttävää. Myöskään suuntaa-antavien hintatietojen ilmoittaminen ei tule kyseeseen, vaan asiakkaalle on annettava oikeat hintatiedot ennen ostopäätöksen, eli ajanvarauksen, tekemistä.

14 Rahoitus- ja viestintäpalvelut työllistävät Kuluttajavirastoa Kevään aikana Kuluttajavirastoon on tullut erityisen runsaasti ilmoituksia liittyen viestintä- ja rahoituspalveluihin. Vuosittain virastoon saapuvista tuhansista kirjallisista yhteydenotoista suuri osa koskee viestintäpalveluja, joissa on tapahtunut paljon uusiutumista. Viestintäpalveluihin liittyvät ilmoitukset ovat koskeneet mm. asiakaspalvelun toimimattomuutta, epäselviä hintatietoja, virheellistä laskutusta, tarjouksen rajoitusten epäselvää ilmoittamista ja kylkiäismarkkinoinnin puutteellisuuksia. Toinen merkittävä asiaryhmä ovat rahoituspalvelut. Mm. luotonantoon ja perintään liittyvät kysymykset ovatkin työllistäneet virastoa kuluneen vuoden aikana runsaasti. Viestintä- ja rahoituspalvelut on nostettu valvonnan painopistealueiksi. Kuluttajan asemaan hyödykemarkkinoilla pyritään vaikuttamaan laajasti. Alle on koottu katsaus Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen kuluvan vuoden toimiin liittyen viestintä- ja rahoituspalveluihin. Digiaikaan siirtyminen ja mobiilipalvelut mullistavat viestintämarkkinoita Kevään aikana työtä on viestintäpalveluiden osalta tehty mm. seuraavilla saroilla: - Viestintämarkkinalain uudistaminen; olemme osallistuneet lainmuutostyöhön vaatimuksena kuluttajan aseman parantaminen mm. palvelun viivästystä, virheitä ja oikeudetonta käyttöä sekä sopimusten yksipuolista muuttamista koskevissa tilanteissa. - Digilaitteiden markkinointi ja virhetilanteet; olemme julkaisseet linjauksen digisovittimien huoltovastuista erilaisissa virhetilanteissa, lisäksi myyjiä varten on laadittu tarkistuslista digisovittimien ja -televisioiden myyjille ja ostajalle opas digisovittimien vikatilanteita varten. - 3G kännykän ja liittymän kytkykauppa; olemme lähettäneet alalle ohjeistuksen, jonka mukaan markkinoinnissa on kerrottava mm. selkeät hintatiedot, tieto sopimuksen määräaikaisuudesta, sopimuskauden pituudesta ja puhelimeen asetettavasta liittymäestosta. Lisäksi olemme laatineet kuluttajille informaatiota sopimuksen tekemisestä. - Mobiilipalveluiden markkinointi ja etämyynti; olemme laatineet alalle kannanoton, jossa olemme painottaneet mm. sitä, että kuluttajan on aina saatava ennen ostopäätöksen tekemistä riittävät tiedot myytävästä palvelusta, mm. palvelun hinta, tarjoaja, sisältö ja palvelun mahdolliset rajoitukset. Lisäksi olemme osallistuneet pohjoismaisessa yhteistyössä mobiilisisältöpalveluita koskevan ohjeen laatimiseen. - TV-pelit; olemme neuvotelleet alan kanssa alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista ja alaikäisen asemasta sopimuskumppanina ja edellyttäneet muutoksia yritysten toimintaan. - Sähköinen suoramarkkinointi ja tietosuoja; olemme osallistuneet OECD:n roskapostin vastaisessa työryhmässä Spam Toolkit -ohjeistuksen laatimiseen sekä tuottaneet kuluttajille informaatiota roskapostin torjunnasta. Lisäksi olemme neuvotelleet tietosuojavaltuutetun kanssa erityisesti alaikäisiin kohdistuvaan suoramarkkinointiin liittyvistä ongelmista ja tulevista toimenpiteistä. - Operaattoreiden laskuerittely; olemme osallistuneet lainmuutostyöhön, vaatimuksena kuluttajan oikeus saada operaattorilta maksuton laskuerittely ja neuvotelleet lisäksi epäkohdista alan kanssa. - Operaattoreiden määräaikaiset sopimusehdot ja palveluiden markkinointi; olemme laatineet alalle kannanoton, jonka mukaan sopimuksen määräaikaisuus ja sen sitovuus on nostettava korostetusti esille markkinoinnissa. Sopimus ei voi myöskään jatkua automaattisesti, vaan uuden määräaikaisen sopimuksen syntyminen edellyttää kuluttajan nimenomaista tahtoa jatkaa sopimusta. - Yritysnumeroiden hintatiedot; olemme ohjeistaneet alaa hintatietojen selkeästä ilmoittamisesta

15 markkinoinnissa. Pikaluotot ja vastuullinen luotonanto rahoituspalveluiden isoja teemoja Rahoituspalveluissa toimitaan tänä vuonna mm. seuraavien asioiden parissa: - kulutusluottojen etämyynti; olemme tarkistaneet erityisesti ns. tekstiviestivippeinä tarjottujen luottojen sopimusehtoja ja näiden luottojen tarjonnassa käytettäviä menettelytapoja. Pikavippiyritysten luotonantoon on laadittu linjakannanottoja, joilla alalle pyritään vakiinnuttamaan yhteiset peruspelisäännöt mm. peruutusoikeuden antamisesta sekä ratkaisemaan järjestelmän väärinkäyttötilanteisiin liittyviä ongelmia. - uusi kulutusluottodirektiivi; Kulutusluottotarjontaa EU:n alueella yhtenäisesti sääntelevän kulutusluottodirektiivin kokonaisuudistaminen on loppusuoralla ja sen sisältöön olemme pyrkineet vaikuttamaan sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla. - vastuullinen luotonanto; käsite vastuullinen luotonanto on merkittävä ajankohtainen keskustelunaihe ja olemme osallistuneet sitä koskevaan kansainvälisen konferenssiin, järjestäneet aiheesta kansallisen kokouksen ja julkistaneet omat näkemyksemme aiheen jatkokäsittelyn pohjaksi. - kulutusluottojen markkinoinnin valvonnan tehostaminen; olemme valmistelleet lainsäädäntöaloitetta, jolla kulutusluottojen markkinointia paikallistasolla valvovien lääninhallitusten valvontavaltuuksia lisättäisiin. - kulutusluottojen markkinointiohje luottoyhtiöille; luottotarjonnassa tapahtuneet suuret muutokset ovat luoneet uutta ratkaisukäytäntöä, jonka vakiinnuttaminen yleisiksi pelisäännöksi vaatii, että se on luotontarjoajien helposti saatavilla. Olemme aloittaneet luotontarjoajille tarkoitetun kulutusluottojen markkinointiohjeen uudistamisen. - autokaupan kulutusluotot; autokaupan luottotarjonta vaatii erityispanostusta markkinointi-säännösten noudattamisen valvonnassa. Valvontakampanjan seurauksena alalle lähetettiin yleiskirje. - laskutuksen / maksamisen pelisäännöt; EU:n piirissä ollaan luomassa yhtenäistä eurooppalaista maksualuetta ja yhteisiä maksamisen sääntöjen ns. maksupalveludirektiivillä. Olemme kansallisessa taustaryhmässä vaikuttamassa direktiivin sisältöön. - hyvän perintätavan noudattamisen valvonta; perintäalalle on lähetetty yleiskannanotot velallisen tiedonsaantioikeudesta ja velalliselta perittävien perintäkulujen enimmäismääristä. Linjakannanotto perintäkulujen jakamisesta toimeksisaajan ja toimeksiantajan kesken on laadittu, tulkintalinjaus siitä, millaisia perintäkuluja perintätoimisto voi periä silloin, kun se perii ostamiaan saatavia meni perintätoimiston kanteesta yleiseen tuomioistuimeen ja avustamme siinä kuluttajaa. - sairaus- ja tapaturmavakuutusten maksusitoumukset; Selvitimme vakuutusyhtiöiden nykyiset käytännöt maksusitoumusten myöntämisessä suurissa korvaustilanteissa ja muistutimme yhtiöitä niiden vastuusta taata vakuutuksen ottaneille tosiasiallinen mahdollisuus käyttää ottamaansa vakuutukseen kuuluvaa suojaa. - säästämistuotteiden erillisongelmat; Erityisvalvontaviranomaisten kanssa laaditaan yhtenäistä ohjeistusta niihin tilanteisiin, joissa kuluttajille tarjotaan henkilökohtaisesti jotakin säästötuotetta. Pyrkimyksenä on ehkäistä riitoja siitä, että kuluttajan tekemä sopimus ei vastaakaan sitä, millaisen sopimuksen hän luuli tehneensä.

16 Takuussa ja virhevastuussa ei juuri eroja Pohjoismaiden kesken Takuudirektiivin käyttöönottoa ja soveltamista on selvitetty pohjoismaisten kuluttajaviranomaisten projektissa, jossa tarkasteltiin muun muassa eri maissa toimivien kuluttajavalituslautakuntien ratkaisukäytäntöjä. Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevan EU-direktiivin säännökset otettiin pohjoismaiseen lainsäädäntöön vuosina Uutta oli muun muassa olettamussääntö, jonka mukaan kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa pääsääntöisesti jo luovutushetkellä. Myyjän vastuulle tavaran virheestä oli myös mahdollista säätää vähintään kahden vuoden määräaika tavaran luovutushetkestä. Kuuden kuukauden virheolettamasäännös on otettu Pohjoismaiden kuluttajansuojalakeihin likimain samansisältöisenä. Säännöstä on kuitenkin sovellettu jonkin verran eri tavoin eri oikeusjärjestelmissä muun muassa siltä osin, millaista näyttöä tavaran sopimuksenvastaisuudesta myyjältä tai toisaalta kuluttajalta edellytetään. Yhteistä kaikkien maiden järjestelmille on se, että myyjä voi vapautua virheolettaman mukaisesta vastuusta, mikäli hän pystyy osoittamaan, että tavara ei ollut sopimuksenvastainen luovutushetkellä. Monissa tapauksissa myyjän esittämät vaatimukset hylätään sillä perusteella, ettei hän ole esittänyt riittävää näyttöä. Virheen oikaisussa yhteinen sävel Kuluttajalla on direktiivin mukaan oikeus vaatia myyjää vaihtamaan tai korjaamaan sopimuksenvastainen tavara, paitsi, jos jompaakumpaa oikaisutapaa on pidettävä epäsuhtaisena. Oikaisun epäsuhtaisuuteen vaikuttaa eri Pohjoismaissa muun muassa se, onko tavaran vaihtaminen myyjälle olennaisesti kalliimpi vaihtoehto kuin sen korjaus. Kaikissa maissa vallitseva oletus on, että nimenomaan myyjän on esitettävä riittävä näyttö kuluttajan valitseman oikaisun epäsuhtaisuudesta. Raportin mukaan tämä kuvastaa sitä, että direktiivin pääsääntö, jonka mukaan kuluttaja valitsee oikaisutavan, on toteutettu myös niissä oikeusjärjestelmissä, joissa sitä ei ole lakitekstin sanamuodossa todettu. Projektissa tarkasteltiin myös kysymystä myyjän oikeudesta vaatia korvausta tavaran tutkimisesta mahdollisen virheen toteamiseksi. Myyjällä ei missään Pohjoismaassa ole oikeutta vaatia kuluttajaa korvaamaan tavaran tutkimisesta aiheutuneita kuluja, mikäli tutkimus osoittaa tavaran olevan sopimuksenvastainen. Myyjän oikeus korvaukseen tilanteessa, jossa tutkimus osoittaa tavaran olevan virheetön, on säännelty lain tasolla sen sijaan vain Norjassa ja Islannissa. Näissä maissa sovellettavan säännöksen mukaan, jos tavarassa ei ole virhettä, voi myyjä vaatia korvauksen vain kustannuksista, jotka ovat olleet välttämättömiä sen ratkaisemiseksi, onko tavara virheellinen. Tutkimiskulujen sekä tavaran korjauskulujen periminen asiakkaalta edellyttää lisäksi, että myyjä on nimenomaisesti ilmoittanut kuluttajalle näiden kulujen veloittamisesta. Lue lisää: Raportti takuudirektiivin soveltamisesta Pohjoismaissa (tanskaksi,

17 Sähkeuutisia Kulutusluottodirektiivin valmistelu Suomen harteilla Pitkään valmistelussa olleen kulutusluottodirektiivin työstöä jatketaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tiiviisti. Itävallan kauden lopulla saatiin merkittävä edistysaskel kuluttajan kannalta, kun jäsenvaltiot yhteistuumin torjuivat komission ehdotuksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Periaate olisi merkinnyt sitä, että luottosuhteeseen olisi sovellettu luotonantajan kotimaan lakia eikä kuluttajan. Merkittävin jäsenvaltioita jakava kysymys on täysharmonisointi, joka konkretisoituu mm. kysymyksessä siitä, saako luoton maksaa takaisin ennenaikaisesti korvauksetta. Suomen puheenjohtajuuden aikana neuvoston työryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriöstä Lue aiheesta myös: Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 4/2006 Ryhmäkanne eduskuntaan vielä tänä syksynä? Kevään aikana valmisteltu esitys ryhmäkanteeksi saattaa tulla eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä syksynä. Oikeusministeri Leena Luhtanen on jo luvannut viedä esityksen eduskuntaan nimenomaan kuluttaja-asioiden osalta, ympäristöasioiden osalta esitys on vielä auki. Näillä näkymin eduskunta saisi käsiteltäväkseen mallin, jossa ryhmäkanteen voisi nostaa vain kuluttaja-asiamies. Lue aiheesta myös: Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006 Viestintämarkkinalain muutos voimaan Eduskunta hyväksyi kesän alussa muutosesityksen viestintämarkkinalakiin. Lakimuutos on tulossa voimaan ensi maaliskuun alkupuolella. Muutokset koskevat mm. täsmennyksiä viestintäalan sopimusehtojen muutostilanteisiin ja perusperiaatteita virhetilanteiden korjaamiseen ja hyvitykseen. Toiveena on, että lakimuutos kohentaa kuluttajan oikeusasemaa ja auttaa sujuvoittamaan liiketoimintaa ja asiakaspalvelua. Tanska ja Ruotsi saivat uudet kuluttaja-asiamiehet Tanskan nykyinen kuluttaja-asiamies Hagen Jørgensen jää eläkkeelle ja toimessa aloittaa marraskuun alusta Henrik Saugmandsgaard Øe. Myös Ruotsin kuluttajavirastossa on tapahtunut henkilömuutoksia kun ylijohtaja ja kuluttaja-asiamies Karin Lindell erosi kesällä ja Marianne Åbyhammar luopuu apulaiskuluttaja-asiamiehen tehtävistä. Ylijohtajan ja kuluttaja-asiamiehen tehtäviä hoitaa toistaiseksi Håkan Sandesjö.

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI Viestintämarkkinalain uusi kytkykauppasäännös tuli voimaan 1.4.2006. Lain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa on sallittua

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KUV/11192/48/

KUV/11192/48/ KUV/11192/48/2008 14.10.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle TYÖRYHMÄN ALUSTAVA EHDOTUS AUDIOVISUAALISISTA MEDIAPALVELUISTA ANNETUN DIREKTIIVIN (2007/65/EY) IMPLEMENTOIMISEKSI SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Lisätiedot

KUV/7439/48/2009 22.9.2009

KUV/7439/48/2009 22.9.2009 KUV/7439/48/2009 22.9.2009 HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ TEKIJÄNOIKEUSLAIN 25 B ja 48 :N MUUTTAMISEKSI Kuluttajaviraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA

KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA KULUTTAJANEUVONNAN JA POTILASASIAMIESTOIMINNAN RAJAPINTA 17.2.2017 Uudenmaan maistraatti / Raija Marttala 1 Kuluttajaviranomaisten tehtävänjako Kuluttajan aseman parantaminen yleisesti Kilpailu- ja Kuluttajavirasto/kuluttajaasiamies

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS Kuluttaja-asiamies on saanut runsaasti ilmoituksia matkapuhelinliittymän avaamisen yhteydessä tarjottavien

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 31/2013 Laki. saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013 31/2013 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201700248 LAVO Kummoinen Katri 01.09.2017 JULKINEN Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Kokous U/E/UTPtunnus E 77/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ollut syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ollut syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen. Syrjintäolettama, ikä, palvelumaksu YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 130/2016 Antopäivä: 20.4.2017 Sairaudestaan johtuen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva hakija katsoi tulleensa

Lisätiedot

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Mikä Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli Robinson- palvelu on? Lain mukaan kuluttaja voi antaa puhelinmyyntiä koskevan kiellon

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa

Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Vastaaja-velallisen oikeussuoja velkomustuomioissa Laura Sarasoja (2017): Menettelyn roolipelit Tutkimus vastaaja-velallisen oikeuksiin pääsystä summaarisissa velkomusasioissa laura.sarasoja@helsinki.fi

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

KUV5326/48/2008 16.5.2008 LUONNOS VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA (KYTKYKAUPPA) (LMV 052:00:2008)

KUV5326/48/2008 16.5.2008 LUONNOS VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA (KYTKYKAUPPA) (LMV 052:00:2008) KUV5326/48/2008 16.5.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTTAMISESTA (KYTKYKAUPPA) (LMV 052:00:2008) Olette pyytäneet lausuntoa luonnoksesta viestintämarkkinalain

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o

Laki. Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o EV 302/1998 vp - HE 199/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA

PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA 28.12.2011 1357/9230/2011 TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15 00510 HELSINKI PÄÄTÖS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMIEN SOPIMUSEHTOJEN LAINMUKAISUUDESTA I SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys

Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys Henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavat tiedot ja taksiliikennepalvelun kokonaishinta määräys Sidosryhmätilaisuus 23.8 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkemmat määräykset: a) henkilöliikennettä

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan luontais- ja kauneudenhoitotuotteita sekä alusasuja etämyyntinä markkinoivien yritysten markkinointiin

Lisätiedot