Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. s. 3 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. s. 5 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. s.6 Tutkassa nyt Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla Artikkelit Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Katsastuspalveluiden hinnat huonosti esillä Rahoitus- ja viestintäpalvelut työllistävät Kuluttajavirastoa Takuussa ja virhevastuussa ei juuri eroja Pohjoismaiden kesken Toimitus Sähkeuutisia Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Vastuullisuus ainoa oikea vitamiini luottomarkkinoilla [Tutkassa nyt] Kuluttajavirasto herätteli keväällä keskustelua vastuullisesta luotonannosta, joka liittyy sosiaaliseen yhteiskuntavastuuseen luototuksessa. Oli mukava huomata, että myös Luottolista-lehden päätoimittaja Juuso Jokela oli lukenut uutiskirjeemme vastuullista luotonantoa käsittelevän numeron tarkkaan läpi. Jokela kuitenkin moitti vastuullisen luotonannon periaatteita vanhakantaisiksi. Jos näin on, pitäisikö yhteiskuntavastuukin siis heivata aikansa eläneenä romukoppaan? Luottolistan pääkirjoituksessa ratkaisuksi ylivelkaantumisongelmiin kaivetaan romukopasta kuluttajien kaikkien luottojen listaaminen sillä perusteella, että kuluttajat saattavat luottoa hakiessaan unohtaa osan taustatiedoistaan tai jopa vasiten jättää kertomatta. Melkoisen epäluuloinen näkemys. Ehkäpä Suomen Asiakastieto haluaa laajentaa liiketoimintaansa ja siksi lehdessään peräänkuuluttaa uusia rekistereitä. Maailma on muuttunut, Eskoseni! Luottomarkkinat ovat vapautuneet, luotontarjoajia ei ole enää vain muutamia vaan luotonottoa yli rajojenkin edistetään. Jo nyt kuluttajilla on usein käytössää monia luottokortteja ja luoton ottamista ei hävetä. Yrityksen vastuullisuutta ei ole se, että kuluttajia holhotaan epäilemällä heidän kaikkia sanojaan ja tuijottamalla kylmiä numeroita rekisterissä. Kyse on siitä, mitä ja miten ammattilainen kysyy luotonantotilanteessa. Se on ammattitaitoa, jota ei voi ulkoistaa rekisterinpitäjälle. Täytyy myös muistaa maksuvaikeuksien syyt: ne ovat edelleenkin etupäässä yllättäviä elämäntilannemuutoksia. Jos luotonantaja toimii vastuullisesti ei myönnä luottoa pikkutunneilla, osaa esittää luottoehtonsa selvästi, noudattaa hyvää perintätapaa -, vähenevät myös ongelmat, mutta pois niitä ei koskaan kokonaan saada. Siitä syystä tarvitaan toimiva velkajärjestelylainsäädäntö. Jos taas puhutaan siitä marginaalisen pienestä kuluttajaryhmästä, joka peliriippuvuuden, ostoaddiktion tai muiden ongelmien vuoksi velkaantuu, niin sen ongelmat eivät poistu edes koko elämäntilanteen rekisteröinnillä. Luottomarkkinoiden toimivuuteen vaikuttaa myös riittävä kilpailu. Kilpailun rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleenkin kuluttajansuojaa. Ilman pelisääntöjä ei äkkiä ole enää aitoa kilpailukaan. Kuluttajansuojan tärkeys korostuu hienolla tavalla esimerkiksi USA:n FTC:n bujetissa. Federal Trade Commission vastaa sekä kuluttaja- että kilpailuasioista. Kilpailupuolen ( maintaining competition ) budjetiksi on esitetty vuodeksi 2007 kaikkiaan dollaria ja kuluttajansuojaan peräti dollaria. USA:ssa, vapaan kilpailun ihmemaassa, onkin selvästi tunnustettu kuluttajansuojan tärkeys toimivan kilpailun kulmakivenä. Kunnallista kuluttajaneuvontaa ollaan uudistamassa. Ehdotuksen mukaan neuvojien määrä vähenisi, neuvonta keskitettäisiin lääninhallituksiin ja ohjaus kuuluisi edelleenkin Kuluttajavirastolle. Ratkaisu olisi onnistunut, vaikka neuvojien lukumäärän väheneminen ei olekaan toivottavaa. Jos muutosta lähdetään toteuttamaan, ei saa unohtaa kuluttajaoikeudellista paikallis- ja aluetason valvontaa markkinoinnin, sopimusehtojen ja perinnän osalta. Lääninhallitukset ovat tähän mennessä voineet valvoa vain kulutusluottoja ja hintailmoittelua. Vaikka kuluttajaneuvojilla ei ole ollut toimivaltuuksia lainvastaisen toiminnan kieltämiseen, markkinoinnin seurantehtävässään ja tiedottamalla yrityksille kuluttajaoikeuden linjauksista kuluttajaneuvojat ovat kuitenkin toistaiseksi saaneet aikaan konkreettisia tuloksia. Kun neuvoja on ollut lähellä yritystä, moni asia on saatu keveästi kuntoon ilman viraston toimenpiteitä. Kuluttajaoikeudellista valvontaa voidaan tuskin pitää uskottavana, jos jatkossa ei olisi mahdollisuuksia myös paikallistason valvontaan selkeissä lainrikkomistapauksissa. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja

3 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja myyjät sekä palveluntarjoajat haluavat yleensä näkyvyyden kautta edistää tuotteidensa myyntiä eli kyse on usein tarkoituksellisesti mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus tietää, milloin heihin vaikutetaan kaupallisesti. Mainonta ja toimituksellinen aineisto on erotettava toisistaan. Perinteisesti kaupallista riippumattomuutta on myös pidetty toimituksellisen uskottavuuden keskeisenä kulmakivenä. Piilomainonnasta on kyse, jos tuotesijoittelu johtaa katsojia harhaan. Jos tuotesijoittelu on niin selkeätä, että katsoja helposti huomaa kyseen olevan mainostarkoituksessa tehdystä esittelystä, kyse ei enää ole sananmukaisesti piilossa olevasta mainonnasta. Varsinainen mainonta on kuitenkin erotettava toimituksellisesta sisällöstä. Se kuuluu mainoskatkoille tai se on ainakin erotettava muusta ohjelmistosta akustisin tai optisin keinoin. Kuten esim. käytettäessä jaetun kuvaruudun tekniikkaa, mainokset rajataan optisin keinoin erilleen ohjelmista. Esimerkiksi ohjelman alussa oleva maininta ohjelman sisältämästä tuotesijoittelusta ei oikeuta mainonnan esittämistä ohjelman sisällä. Maininta ei näet takaa että mainos tunnistetaan, sillä kuluttaja ei mainintaa välttämättä huomaa harva katsoo ohjelmat kokonaan alku- ja lopputeksteineen. Kuluttajansuojan näkökulmasta tuotesijoittelun tekee sopimattomaksi myös sen maksullisuus. Jos tuotesijoittelua tehdään ohjelmassa maksua vastaan, kyse on aina kuluttajansuojalain näkökulmasta markkinoinnista eli mainostarkoituksessa tehdystä toimesta. Tällöin mainonta on erotettava selvästi muusta ohjelmistosta. Myös televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perusteluissa todetaan tuotesijoittelun olevan mainostarkoituksessa tehtyä erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan. Kuluttajansuojan vaatimukset Markkinointi ei saa olla sopimatonta eikä harhaanjohtavaa. Markkinoinnin on aina oltava tunnistettavaa. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Mainos on aina voitava tunnistaa mainokseksi, kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään ja mainostaja on markkinoinnissa voitava tunnistaa. Piilomainonta tai peitelty mainonta ei ole koskaan hyväksyttävää. Kuluttajansuojalain säännökset koskevat kaikkia vastuutahoja; sekä mainostajaa että mainonnan lähettäjää kuten televisioyhtiötä. Erikseen televisiotoiminnan harjoittajan vastuuta lähettämästään mainonnasta säännellään laissa televisio- ja radiotoiminnasta, jossa myös määritellään tuotesijoittelun ja piilomainonnan rajat. Oma tärkeä lukunsa ovat tietyt erityisryhmät, kuten lapset, vanhukset ja vammaiset. Tärkeä kriteeri piilomainontaa arvioitaessa on se, ettei tuotesijoittelu saa johtaa harhaan. Tämän kriteeri on erityisen merkittävä erityisryhmien kohdalla, koska esimerkiksi lapset eivät osaa välttämättä tunnistaa tuotesijoittelua. Tästä syystä lastenohjelmissa tuotesijoittelua ei sallita lainkaan. Myös lasten katseluaikaan lähetettävissä ohjelmissa esiintyvää tuotesijoittelua olisi arvioitava lasten erityisasema huomioiden. Sallittu tuotesijoittelu Ohjelmiin ja niiden kuvausrekvisiittaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset tuotteet ja palvelut.

4 Ohjelmia kuvataan usein aidossa ympäristössä kauppoineen, ravintoloineen ja muine liikkeineen. Henkilöiden on juotava jostakin lasista, istuttava jollakin sohvalla, käytävä ravintolassa, kaupassa tms. Olennaista arvioinnin kannalta on se tapa, miten tuotteita ja palveluita ohjelmissa käytetään ja miten niitä kuvataan. Jotta kuluttajansuojalain asettamat vaatimukset voitaisiin täyttää eikä tuotteiden ja palveluiden sijoittaminen ohjelmaan olisi piilomainontaa tai varsinaista mainontaa, kyse pitää olla ohjelman aitoihin toimituksellisiin tarpeisiin ja päätöksiin perustuvasta tuotteen näyttämisestä tai palvelun käyttämisestä ja sen täytyy olla luontevaa ohjelman toimituksellisen sisällön suhteen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi makasiinityyppiset ohjelmat, jossa tuotteita arvioidaan ja vertaillaan tai ohjelmat, jossa kuvataan normaalia elämää aidossa ympäristössä siihen normaalisti ja luontevasti kuuluvine tuotemerkkeineen. Tuotemerkkejä ei pidä kokonaan peittää, mutta niiden näkyminen pitää perustua toimituksellisiin ja kuvaukseen perustuviin tarpeisiin. Jos ohjelmaa kuvataan esim. aidossa kahvilassa, siellä olevat tuotemerkit voivat näkyä luontevissa yhteyksissään. Näkyminen ja kuvaustapa ei kuitenkaan saa olla silmiinpistävää. Muulloin kyse on mainonnasta. Joko piilomainonnasta, joka johtaa harhaan toiminnan luonteen suhteen, tai katsojankin mainonnaksi ymmärtämästä toimesta, joka kuuluu esitettäväksi mainostauoille tai on muutoin erotettava optisin tai akustisin keinoin. Esimerkkejä mahdollisesta sopimattomasta tuotesijoittelusta: Kuvaus kohdistetaan tarkasti tuotteiden tai palveluiden nimiin ja tavaramerkkeihin tai yksilöidään ne muutoin korostuneesti esim. kuvaustekniikan avulla (Tuotemerkkejä, liikkeiden nimikylttejä yms. kuvataan tavalla, joka ei ole luontevaa) Tavaroita asetellaan esim. riviin tuotemerkkien näkymisen varmistumiseksi tavalla, joka ei ole luontevaa ohjelmalle ja/tai sille tyypilliselle kuvaustavalle. Tietyn tuotteen, palvelun, nimen tai tavaramerkin näkyminen toistuu jatkuvasti. Ohjelmassa mainitaan nimeltä tietty tuote tai palvelu ( minulla on kamala jano, otanpa xx-juomaa ) Ohjelmassa kehutaan nimenomaisesti jotain tuotetta/palvelua tai annetaan muutoin ymmärtää sen olevan muita parempi ( mennäänhän illalla xx-ravintolaan, koska sieltä saa niin herkullisia pitsoja ) Lainsäädäntö muutoksessa Vaikka uutta audiovisuaalisia mediapalveluita koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ollaankin valmistelemassa, kuluttajansuojan vakiintuneet perusperiaatteet, kuten mainonnan tunnistettavuus, säilyvät myös tulevaisuudessa markkinointia koskevana keskeisenä peruspilarina. Tämä on tärkeää huomioida myös siis siksi, että myös uudessa direktiivissä vastuu koskee lähetystoiminnan harjoittajia ja muita mediapalveluiden tarjoajia. Sen sijaan kuluttajansuojalain säännökset koskevat näiden lisäksi nimenomaisesti myös itse mainostajaa. Lue lisää: Tuotesijoittelun periaatteet kokonaisuudessaan (www.kuluttajavirasto.fi > yritykselle) Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006: Tuotesijoittelu käytännössä piilomainontaa

5 Kuluttajaneuvonnan laadun turvaaminen kaikkien etu Kunnallisen kuluttajaneuvonnan tarjonta ei ole pysynyt palvelun kysynnän perässä. Kuluttajaneuvonnalla on kuitenkin merkittävä rooli kansalaisten oikeusturvan ja markkinoiden toimivuuden edistäjänä. Yksi parannuskeino tilanteeseen voisi olla neuvonnan valtiollistaminen. Kuluttajaneuvonnan riittävyys ja laatu pitää turvata tasapuolisesti koko maassa. Tämän tavoitteen toteutuminen on katsottu niin tärkeäksi, että se on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen liittyvään kuluttajapoliittiseen ohjelmaan. Palvelujen saatavuudessa ja tasossa on kuitenkin edelleen korjattavaa. Kuntien voimavarat eivät ole viime vuosina riittäneet vastaamaan kuluttajien neuvontatarpeisiin. Vuosien 2003 ja 2005 välillä kuluttajaneuvojien saamien yhteydenottojen määrä kasvoi 27 prosentilla :sta :een. Neuvojien määrä pysyi kuitenkin samaan aikaan lähes ennallaan. Neuvonnan tasoon ja tasapuolisuuteen vaikuttaa myös se, että neuvonta on järjestetty eri paikkakunnilla eri tavoin. Neljäsosa väestöstä saa palvelua sivutoimiselta kuluttajaneuvojalta, joka saattaa joutua hoitamaan neuvonnan lisäksi myös erilaisia sihteeri-, tarkastaja- tai suunnittelijatehtäviä. Kuluttajaneuvojan työ on kuitenkin laaja-alaista ja vaativaa, jolloin sitä on hankala hoitaa täysipainoisesti muiden töiden ohella. Valtiollistamisesta potkua kehittämiseen? Kuluttajaneuvonta on ehdotettu siirrettäväksi kunnilta valtiolle. Kuluttajaneuvonnan johto, ohjaus ja valvonta kuuluisivat Kuluttajavirastolle ja neuvonnan käytännön organisoinnista vastaisivat lääninhallitukset. Kuluttajavirasto kannattaa ehdotusta. Valtiollistaminen mahdollistaisi sen, että neuvontayksiköt olisivat tarpeeksi suuria, neuvojilla olisi riittävä asiantuntemus ja neuvojat voisivat erikoistua sekä alueittain että henkilöittäin. Muutoksesta voisi saada vauhtia myös erilaisten sähköisten- ja puhelinpalvelujärjestelmien kehittämiseen sekä neuvojien koulutuksen tehostamiseen. Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen antaisi myös Kuluttajavirastolle nykyistä paremmat edellytykset johtaa, ohjata ja valvoa kuluttajaneuvontaa. Neuvonnan voimavarojen riittävyyteen toivottavasti kiinnitetään uudistuksessa huomiota. Lisätietoa: Kuluttajaviraston julkaisu "Kunnallinen kuluttajaneuvonta 2005" Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisu "Kuluttajaneuvonnan kehittäminen" Kuluttajaviraston lausunto KTM:lle kuluttajaneuvonnan kehittämisestä

6 Selkoa operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen kolmiodraamaan Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä yleistyy, mutta toisin kuin esimerkiksi verkkokaupassa välineet asiakkaan tunnistamiseksi laahaavat jäljessä. Operaattorin, palveluntarjoajan ja alaikäisen sopimuskumppanin kolmiodraama kulminoituu pääsääntöisesti ammottavaan aukkoon huoltajan kukkarossa. Kuluttajavalituslautakunnan tuore ratkaisu tv-peleistä voidaan kuitenkin nähdä jo askeleena parempaan suuntaan. Kuluttajavalituslautakunta ratkoi heinäkuussa jälleen tapausta, jossa alaikäinen oli pelannut vanhempansa matkapuhelimella tv-peliä tuhansilla euroilla. Lautakunnan ratkaisu on linjassa keväällä saman tyyppisestä tilanteesta annetun kanssa (ks. Aku 3/2006). Selvää on, että alaikäinen ei voi solmia sopimuksia, joihin liittyy suuri rahamäärä tai esimerkiksi luotolla maksu (tässä tapauksessa matkapuhelimella) eli näin ollen alaikäisen ja palveluntarjoajan välille ei ollut syntynyt sopimusta. Matkapuhelinoperaattorin ja liittymän omistavan vanhemman välillä oli kuitenkin tehty pätevä sopimus, jossa liittymän haltija oli sitoutunut maksamaan kaikki liittymänsä käytöstä syntyneet maksut. Operaattorille oikeus periä saatavat, palveluntarjoajalle velvollisuus palauttaa Lautakunta katsoi, että operaattori oli liittymäsopimuksen nojalla oikeutettu perimään omaa osuuttaan saatavista, etenkin kun kuluttaja oli jättänyt käyttämättä mahdollisuutensa estää palvelunumeroihin soittamisen liittymästään. Kyseisessä tapauksessa maksuvastuu operaattorille soviteltiin siten, että kuluttaja velvoitettiin maksamaan operaattorille vain kaksi kolmasosaa puhelinlaskun summasta, koska perittävä summa oli erityisen suuri ja koska operaattori ei ollut ilmoittanut laskun summan yllättävästä kasvusta. Vaikka operaattorilla siis katsottiinkin olevan oikeus laskuttaa puhelimen käytöstä myös tällaisessa tilanteessa, lautakunta peräsi operaattorilta lojaaliutta kuluttajaa kohtaan: kun puhelinlasku yht äkkiä kipuaa epätavallisen korkeaksi, siitä pitäisi ilmoittaa asiakkaalle välittömästi. Näin toimitaan jo esimerkiksi suurimmassa osassa luottokorttiyrityksiä. Palveluntarjoajan katsottiin saaneen perusteetonta etua, koska sen ja alaikäisen pelaajan välille ei ollut voinut syntyä sopimussuhdetta. Kuluttaja oli siis päätöksen mukaan oikeutettu saamaan maksamastaan laskusta takaisin palveluntarjoajan osuuden. Palveluntarjoaja oli siis velvollinen palauttamaan operaattorin välityksellä keräämänsä maksut kuluttajalle. Tunnistamisjärjestelmä olisi kaikkien osapuolten etu Jos palveluntarjoajalla olisi käytössään tarvittavat välineet asiakkaan tunnistamiseksi, vältyttäisiin tämän tyyppisiltä hankalilta tilanteilta. Esimerkiksi erillinen pin-koodi mobiilimaksamista varten varmentaisi sen, että palvelun käyttäjä on kykenevä solmimaan sopimuksen. Suomessa tällaiset tekniset varmennusjärjestelmät eivät kännykkämaksamisessa vielä ole sillä tasolla kuin useimmissa muissa maissa. Lue lisää: Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu (www.kuluttajavalituslautakunta.fi)

7 Suoramarkkinoinnin jakelutavan lainmukaisuudesta tarvitaan linjaus Korkeimmalle oikeudelle valituslupahakemus markkinaoikeuden Helsingin Sanomat päätöksestä Markkinaoikeus katsoi kesäkuisessa ratkaisussaan, että Helsingin Sanomilla on oikeus ja jopa velvollisuus jakaa sanomalehden ulkomuodosta poikkeavia erillisiä mainosliitteitä myös sellaisiin talouksiin, jotka ovat kieltäytyneet vastaanottamasta suoramainontaa ei mainoksia tarralla. Kuluttaja-asiamies on nyt hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta ennakkoratkaisua siitä, onko suoramarkkinoinnin kieltäneen kuluttajan otettava vastaan erillisiä mainosliitteitä sanomalehden välissä. Tavoitteena oli myös saada selvyyttä siihen, voiko sanomalehden kustantaja varata sopimusehdoissaan itselleen rajoittamattoman yksinoikeuden jakaa kuluttajille osoitteetonta suoramarkkinointia. Markkinaoikeus ei pitänyt erillisten mainosliitteiden jakelua ei mainoksia kielloilla varustettuihin talouksiin lainvastaisena eikä liitteiden jakamisen mahdollistavaa sopimusehtoa kohtuuttomana. Ratkaisussa todettiin, että kun kuluttaja tekee tilaussopimuksen, hän hyväksyy samalla sopimusehdon, jonka mukaan Helsingin Sanomat voi sisältää erilaisia kaupallisia liitteitä. Avoimeksi jäi, voidaanko Helsingin Sanomien välissä jaettavia erillisiä mainosliitteitä markkinaoikeuden mielestä pitää osoitteettomana suoramarkkinointina ja voidaanko erillisten mainosliitteiden jakelemista vastoin kuluttajan ilmaisemaa tahtoa pitää hyvän tavan vastaisena ja sopimattomana markkinointina. Kuluttajansuojalaissa ei ole tyhjentäviä määritelmiä siitä, mikä kaikki markkinointi voidaan katsoa hyvän tavan vastaiseksi tai sopimattomaksi, sillä se pyrkii joustavasti vastaamaan alati muuttuvaan markkinointiin. Tuekseen laki kuitenkin tarvitsee yksittäisiä päätöksiä ja ennakkoratkaisuja.

8 Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää maksusitoumuksia on aiheuttanut ongelmia kuluttajille. Kuluttaja ei aina voi mennä kalliiseen hoitoon, kuten leikkaukseen, vaikka hänen vakuutuksensa maksut korvaisikin, sillä normaalikäytännön mukaan korvausta voi hakea vasta kun hoito on jo maksettu. Jos omasta takaa ei varoja löydy, olisi usein ainoa oljenkorsi vakuutusyhtiön myöntämä maksusitoumus, jolla hoidon voisi kuitata. Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoista ei pääsääntöisesti löydy mainintaa etukäteisten maksusitoumusten myöntämisestä. Maksusitoumuksia saatetaan myöntää asiakkaan pyynnöstä, mutta yleensä yhtiöt ovat pidättäneet itsellään vapauden tapauskohtaiseen harkintaan. Hankkiessaan vakuutusta kuluttaja on nimenomaan lähtenyt turvaamaan hänelle tapahtuneiden vaikeiden tilanteiden ja tapahtumien hoitoa. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos vakuutusyhtiön korvausmenettelyt johtavat siihen, että kuluttaja ei tulekaan turvatuksi vakuutuksesta korvattavien vahinkojen osalta. Kuluttajan on vakuutusta hankkiessaan voitava luottaa siihen, että yhtiö on huolehtinut siitä, että vakuutuksen lupaama turva voi toteutua myös tosiasiallisesti. Tuhansien eurojen hankkiminen edes lyhytaikaisena lainana ei kaikille ole helppoa. Kuluttajavirasto on lähestynyt vakuutusyhtiöitä kirjeellä, jossa se kehottaa niitä järjestämään korvauskäsittelynsä siten, ettei pääse syntymään tilanteita, joissa kuluttaja saattaa jättää terveytensä kustannuksella vakuutusturvansa käyttämättä. Kirjeessä painotetaan myös, että korvausmenettelyistä annettavien tietojen tulisi olla selkeitä ja helposti kuluttajan saatavilla.

9 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyä ei voi tehostaa velallisen oikeusturvan kustannuksella Velallisella ei ole aina välttämättä tarpeeksi taitoja ja voimia valvoa omia etujaan ja oikeusturvan toteutumista. Tämä asia on syytä pitää mielessä, kun kehitetään summaaristen asioiden eli riidattomia saatavia koskevien velkomusten käsittelyä. Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt mahdollisuuksia tehostaa summaaristen asioiden käsittelyä. Summaariset asiat ovat pääsääntöisesti riidattomia velkomusasioita, joissa vastaaja ei yleensä vastaa kanteeseen ja jotka ratkaistaan tavallisimmin yksipuolisella tuomiolla kirjallisen aineiston perusteella. Työryhmän tavoitteena on lisätä käsittelyn tuloksellisuutta ilman, että velallisten oikeusturva kärsii. Kuluttajavirasto antaakin työryhmälle tunnustusta siitä, että se on tehokkuuspaineista huolimatta pohtinut velallisen asemaa huolellisesti. Mietinnössä ei kuitenkaan ole otettu tarpeeksi huomioon sitä, että summaarisissa asioissa velallisten tiedontaso ja taloudellinen tilanne ovat usein heikompia kuin keskivertokuluttajalla. Tällaiset henkilöt voivat kokea asioinnin oikeuslaitoksen kanssa ylivoimaisena ja hankalana. Heillä on myös rajoitetummat mahdollisuudet arvioida saatavan oikeellisuutta ja hankkia lainopillista apua. Työryhmän mietinnössä ei myöskään ole riittävästi pohdittu sitä, miten voitaisiin lisätä kuluttajan mahdollisuuksia reagoida ja puolustautua niissä tilanteissa, kun häneltä peritään täysin perusteettomia saatavia. Saatavien myyminen näyttäisi lisänneen tällaisia tapauksia. Kuluttajilta tulleen palautteen perusteella näyttää siltä, että velallinen ei läheskään aina saa oikaistua virheitä ennen tuomioistuinkäsittelyä. Oikeudellisen perinnän vaiheessa hän ei enää jaksa tai osaa hakea asiaan korjausta. Ongelmaan olisi kiinnitettävä huomiota, koska toimintaa tehostettaessa väärien tuomioiden määrä voi lisääntyä entisestään. Riskit minimoitava Yhtenä vaihtoehtona summaarisen menettelyn tehostamiseksi työryhmä esittää, että asia voitaisiin hoitaa kokonaan ilman tuomioistuinprosessia, jos velallinen antaisi siihen nimenomaisen suostumuksensa ja hyväksyisi saatavan oikeaksi. Näin toimimalla velallinen välttäisi oikeudenkäyntimenettelystä ja yksityisen perinnän jatkamisesta aiheutuvat kulut. Työryhmä myöntää, että velallisen tietämättömyyttä voidaan tässä mallissa käyttää väärin, mutta pitää riskiä pienenä. Kuluttajavirasto suhtautuu asiaan kuitenkin epäilevämmin. Velallista on entistä helpompi houkutella hyväksymään myös perusteettomia saatavia vetoamalla siihen, että hän voi saatavan hyväksymällä pienentää perintäkulujaan. Jos työryhmän esittämä malli tulee voimaan, velalliselle on ainakin annettava selkeä käsitys siitä, mitä hyväksyminen käytännössä merkitsee. On myös huolehdittava siitä, että velallisella on käytettävissä oikeusturvan toteutumisen kannalta riittävät jälkikäteiset oikeusturvakeinot. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa velallinen tulee myöhemmin siihen tulokseen, että saatavassa onkin jotain epäselvää. Sen sijaan Kuluttajavirasto kannattaa työryhmän esitystä velallisen kuluvastuun uudistamisesta. Työryhmä ehdottaa, että velalliselta perittävät kulut perustuisivat entistä selvemmin velan määrään ja perintätehtävän vaativuuteen. Tämä olisi perusteltua velallisten keskinäisen oikeudenmukaisen kohtelun kannalta. Samalla tulisi selvemmäksi se periaate, että velkojat eivät voi velottaa kuluttajilta enempää kuin ne kulut, mitä heille on todellisuudessa aiheutunut.

10 Sähkön toimitusvelvollisuushinnat arveluttavat Sähköyhtiöiden toimitusvelvollisuushinnoissa ja kilpailuhinnoissa voi olla useiden kymmenien prosenttien ero. Voidaanko varmistua siitä, että toimitusvelvollisuushinta on lain kirjaimen mukaisesti kohtuullinen? Uhkana on, että listahintaa pidetään tahallisesti korkealla, jotta voidaan tehdä sähkösopimuksiaan kilpailuttaville edullisia tarjouksia. Sähkömarkkinalakiin otettiin kilpailun avaamisen myötä toimitusvelvollisuutta koskeva säännös niiden kuluttajien etujen turvaamiseksi, jotka eivät ole kilpailun piirissä. Laissa edellytetään, että sähkön hinta on toimitusvelvollisuuden piirissä oleville asiakkaille kohtuullista. Kohtuullisuudella tarkoitetaan hintojen mahdollisimman suurta kustannusvastaavuutta eli sähkön hinnan tulee vastata mahdollisimman pitkälle kuluttajan aiheuttamia kustannuksia. Kilpailun piirissä olevien asiakkaiden osalta vähittäismyyjällä on sen sijaan oikeus tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Vähittäismyyjän hinnoittelun tulee kuitenkin tällöinkin olla sillä tavalla kustannusvastaavaa, ettei niiden asiakkaiden hinnoilla, joiden suhteen myyjä on määräävässä markkina-asemassa, tueta kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Toimitusvelvollisuushinnoissa reiluja eroja kilpailuhintoihin Toimitusvelvollisuushinnat voivat samallakin sähkönmyyjällä olla useita kymmeniä prosentteja korkeampia kuin kilpailun piirissä olevat hinnat. Herääkin kysymys, ovatko toimitusvelvollisuushinnat lain edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia vai onko kyse siitä, että toimitusvelvollisuusasiakkaiden hinnoilla tuetaan kilpailun piirissä olevia sähköasiakkaita. Energiamarkkinavirasto on katsonut, että jos yrityksellä on mahdollisuus tarjota kaikille tarjousta pyytäville merkittävän suuria hinnanalennuksia verrattuna julkisen hinnaston mukaiseen kustannusvastaavaan hintaan, voidaan nähdä viitteitä siitä, että yritys saattaa pyrkiä tukemaan määräaikaiseen sopimukseen liittyvää alennettua hintaansa toimitusvelvollisuushinnoilla. Jos huomattavia tarjouksia on annettu etenkin laajassa mittakaavassa, voi olla aihetta epäillä, että toimitusvelvollisuusmyyjällä olisi tosiasiassa mahdollisuus laskea myös julkisen hinnaston mukaisia hintojaan. Välttämättömyyspalvelun hinnan tulisi kuitenkin aina olla kohtuullinen Toistaiseksi Energiamarkkinaviraston käsittelyyn ei ole ollut konkreettisia tapauksia, joissa olisi otettu jonkin sähköyhtiön osalta kantaa toimitusvelvollisuushinnan kohtuullisuuteen. Kauppa- ja teollisuusministeriö on asettanut selvitysmies Matti Purasjoen selvittämään sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuutta, jossa myös sähkön hinnoittelukysymykset ovat osana. Selvitys valmistuu syksyn aikana.

11 Laajakaistaliittymien sopimusehtoja ei voi muutella yksipuolisesti Yritys ei voi rohmuta itselleen rajoittamatonta oikeutta muuttaa sopimusehtoja eikä sanella yksipuolisesti sopimusehtoihin kuluttajalle epäedullisia muutoksia. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava asiakkaille ajoissa ja riittävän tarkasti. Kuluttajavirasto muistutti TeliaSonera Finland Oyj:tä sopimusehtoja koskevista periaatteista. TeliaSonera Finland Oyj kaksinkertaisti vuoden 2005 alussa Sonera Laajakaista ADSL liittymien nopeudet, alensi liittymien hintoja ja muutti niiden palvelukuvausta. Muutoksista kerrottiin asiakkaille tiedotteella. Jos asiakas ei reagoinut tiedotteeseen, muutokset tulivat voimaan automaattisesti. TeliaSoneran yleisissä toimitusehdoissa ja Sonera Laajakaista ADSL liittymien palvelukuvauksessa todettiin, että yrityksellä on oikeus muuttaa ehtoja. TeliaSonera ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, minkälaisia muutoksia se voi tehdä ja millä perusteilla. Käytännössä yritys oli siis varannut itselleen rajoittamattoman oikeuden muuttaa sopimusehtoja mielensä mukaan. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että tällaiset ehdot ovat kohtuuttomia ja kuluttajansuojalain vastaisia. Yritykselle painotettiin myös, että se voi yleensä tehdä yksipuolisesti vain sellaisia muutoksia, jotka hyödyttävät kuluttajaa. Se, että liittymien nopeuksia nostetaan samalla kun niiden hintoja lasketaan, on juuri tällainen kuluttajan kannalta myönteinen muutos. Asiakashan saa entistä nopeamman liittymän samalla hinnalla tai halvemmalla. Osa TeliaSoneran toteuttamista muutoksista oli kuitenkin kuluttajalle epäedullisia. Liittymistä vähennettiin erilaisia lisäpalveluja ja aiemmin maksuton virusturvapalvelu muutettiin maksulliseksi. Myös sähköpostiosoitteiden määrää ja kotisivutilaa vähennettiin. Juuri lisäpalvelut olivat kuitenkin usein suurin syy siihen, miksi kuluttajat olivat alun perin valinneet nimenomaan Soneran laajakaistaliittymän. Kun TeliaSonera poisti tai vähensi näitä valintapäätökseen vaikuttaneita lisäpalveluja, se muutti samalla yksipuolisesti ja olennaisesti sopimuksen sisältöä. Kuluttajavirasto totesi yritykselle, että tällaista toimintaa voidaan pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana ja kuluttajansuojalain vastaisena. Tiedot ajoissa ja riittävän tarkasti TeliaSonera lupasi palvelukuvauksessaan, että se tiedottaa palveluiden muutoksesta vähintään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Todellisuudessa varoitusaika oli kuitenkin lyhyempi. Yritys ei myöskään eritellyt asiakkaille tarkemmin sitä, millaisia muutoksia palveluun tehdään. Kuluttajavirasto huomautti TeliaSoneralle, että muutoksista olisi pitänyt kertoa selvästi, jotta asiakkaat olisivat voineet arvioida, haluavatko he jatkaa sopimusta vai ei. Lisäksi asiakastiedotteessa olisi pitänyt mainita, että asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu. TeliaSonera ei myöskään tuonut asiakkaille tarpeeksi selvästi esiin sitä, että heidän ei ollut pakko vaihtaa nopeampaan liittymään. Sen sijaan he voisivat säilyttää vanhan hitaamman liittymänsä ja saada sen aikaisempaa halvemmalla. Kuluttajavirasto kehottikin TeliaSoneraa kertomaan asiasta jatkossa selkeämmin. Lisää ryhtiä viestintäpalveluiden sääntelyyn TeliaSoneran tapaus osoittaa hyvin sen, että viestintäpalveluiden sääntelyssä on tällä hetkellä aukkoja. Kuluttajavirasto toivookin, että käynnissä oleva viestintämarkkinalain muutostyö johtaisi siihen, että kuluttajan asema viestintäpalvelun käyttäjänä vahvistuisi.

12 Sopimusehtojen muuttamiseen liittyvät epäselvyydet voitaisiin karistaa pois sillä, että sopimusehtoja koskevaa viestintämarkkinalain pykälää alettaisiin soveltaa kiinteän puhelinverkon liittymäsopimuksen lisäksi myös muihin viestintäpalveluihin, kuten matkapuhelin- ja laajakaistaliittymiin. Silloin teleyrityksellä olisi oikeus tehdä sopimusehtoihin vain sellaisia vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Maksuja ja muita ehtoja saisi muuttaa vain siinä tapauksessa, että lainsäädännön muutos, viranomaisen siihen perustuva päätös tai olosuhteiden olennainen muutos edellyttäisivät sitä. Olosuhteiden muutos ei kuitenkaan ole pätevä peruste jos kyseessä on määräävässä asemassa oleva yritys, joka ei saa irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä sopimusta. Vapaan kilpailun piirissä sopimus voidaan irtisanoa.

13 Katsastuspalveluiden hinnat huonosti esillä Autokatsastuksen hintailmoittelu on reistaillut pahan kerran. Palvelun hinta olisi ilmoitettava kaikessa markkinoinnissa, mutta valitettavan usein esimerkiksi katsastusasemien verkkosivuilta ohjataan hintalappua metsästämään paikan päälle. Asemia on kehotettu korjaamaan tilanne. Palvelualalla hinta on ilmoitettava yksilöidyn palvelun tai tuotteen kaikessa markkinoinnissa kuten lehti-, tv-, radio-, internet- ja suoramarkkinoinnissa, sillä kuluttajan on voitava tehdä hintavertailua ennen ostopäätöksen tekoa. Hinta on myös aina ilmoitettava kokonaisuudessaan, mukaan lukien verot ja maksut. Joidenkin katsastusasemien tapa ilmoittaa hintatietojen olevan esillä jossain muualla kuin kyseisen mainoksen yhteydessä ei näin ollen ole hyväksyttävää. Myöskään suuntaa-antavien hintatietojen ilmoittaminen ei tule kyseeseen, vaan asiakkaalle on annettava oikeat hintatiedot ennen ostopäätöksen, eli ajanvarauksen, tekemistä.

14 Rahoitus- ja viestintäpalvelut työllistävät Kuluttajavirastoa Kevään aikana Kuluttajavirastoon on tullut erityisen runsaasti ilmoituksia liittyen viestintä- ja rahoituspalveluihin. Vuosittain virastoon saapuvista tuhansista kirjallisista yhteydenotoista suuri osa koskee viestintäpalveluja, joissa on tapahtunut paljon uusiutumista. Viestintäpalveluihin liittyvät ilmoitukset ovat koskeneet mm. asiakaspalvelun toimimattomuutta, epäselviä hintatietoja, virheellistä laskutusta, tarjouksen rajoitusten epäselvää ilmoittamista ja kylkiäismarkkinoinnin puutteellisuuksia. Toinen merkittävä asiaryhmä ovat rahoituspalvelut. Mm. luotonantoon ja perintään liittyvät kysymykset ovatkin työllistäneet virastoa kuluneen vuoden aikana runsaasti. Viestintä- ja rahoituspalvelut on nostettu valvonnan painopistealueiksi. Kuluttajan asemaan hyödykemarkkinoilla pyritään vaikuttamaan laajasti. Alle on koottu katsaus Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen kuluvan vuoden toimiin liittyen viestintä- ja rahoituspalveluihin. Digiaikaan siirtyminen ja mobiilipalvelut mullistavat viestintämarkkinoita Kevään aikana työtä on viestintäpalveluiden osalta tehty mm. seuraavilla saroilla: - Viestintämarkkinalain uudistaminen; olemme osallistuneet lainmuutostyöhön vaatimuksena kuluttajan aseman parantaminen mm. palvelun viivästystä, virheitä ja oikeudetonta käyttöä sekä sopimusten yksipuolista muuttamista koskevissa tilanteissa. - Digilaitteiden markkinointi ja virhetilanteet; olemme julkaisseet linjauksen digisovittimien huoltovastuista erilaisissa virhetilanteissa, lisäksi myyjiä varten on laadittu tarkistuslista digisovittimien ja -televisioiden myyjille ja ostajalle opas digisovittimien vikatilanteita varten. - 3G kännykän ja liittymän kytkykauppa; olemme lähettäneet alalle ohjeistuksen, jonka mukaan markkinoinnissa on kerrottava mm. selkeät hintatiedot, tieto sopimuksen määräaikaisuudesta, sopimuskauden pituudesta ja puhelimeen asetettavasta liittymäestosta. Lisäksi olemme laatineet kuluttajille informaatiota sopimuksen tekemisestä. - Mobiilipalveluiden markkinointi ja etämyynti; olemme laatineet alalle kannanoton, jossa olemme painottaneet mm. sitä, että kuluttajan on aina saatava ennen ostopäätöksen tekemistä riittävät tiedot myytävästä palvelusta, mm. palvelun hinta, tarjoaja, sisältö ja palvelun mahdolliset rajoitukset. Lisäksi olemme osallistuneet pohjoismaisessa yhteistyössä mobiilisisältöpalveluita koskevan ohjeen laatimiseen. - TV-pelit; olemme neuvotelleet alan kanssa alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista ja alaikäisen asemasta sopimuskumppanina ja edellyttäneet muutoksia yritysten toimintaan. - Sähköinen suoramarkkinointi ja tietosuoja; olemme osallistuneet OECD:n roskapostin vastaisessa työryhmässä Spam Toolkit -ohjeistuksen laatimiseen sekä tuottaneet kuluttajille informaatiota roskapostin torjunnasta. Lisäksi olemme neuvotelleet tietosuojavaltuutetun kanssa erityisesti alaikäisiin kohdistuvaan suoramarkkinointiin liittyvistä ongelmista ja tulevista toimenpiteistä. - Operaattoreiden laskuerittely; olemme osallistuneet lainmuutostyöhön, vaatimuksena kuluttajan oikeus saada operaattorilta maksuton laskuerittely ja neuvotelleet lisäksi epäkohdista alan kanssa. - Operaattoreiden määräaikaiset sopimusehdot ja palveluiden markkinointi; olemme laatineet alalle kannanoton, jonka mukaan sopimuksen määräaikaisuus ja sen sitovuus on nostettava korostetusti esille markkinoinnissa. Sopimus ei voi myöskään jatkua automaattisesti, vaan uuden määräaikaisen sopimuksen syntyminen edellyttää kuluttajan nimenomaista tahtoa jatkaa sopimusta. - Yritysnumeroiden hintatiedot; olemme ohjeistaneet alaa hintatietojen selkeästä ilmoittamisesta

15 markkinoinnissa. Pikaluotot ja vastuullinen luotonanto rahoituspalveluiden isoja teemoja Rahoituspalveluissa toimitaan tänä vuonna mm. seuraavien asioiden parissa: - kulutusluottojen etämyynti; olemme tarkistaneet erityisesti ns. tekstiviestivippeinä tarjottujen luottojen sopimusehtoja ja näiden luottojen tarjonnassa käytettäviä menettelytapoja. Pikavippiyritysten luotonantoon on laadittu linjakannanottoja, joilla alalle pyritään vakiinnuttamaan yhteiset peruspelisäännöt mm. peruutusoikeuden antamisesta sekä ratkaisemaan järjestelmän väärinkäyttötilanteisiin liittyviä ongelmia. - uusi kulutusluottodirektiivi; Kulutusluottotarjontaa EU:n alueella yhtenäisesti sääntelevän kulutusluottodirektiivin kokonaisuudistaminen on loppusuoralla ja sen sisältöön olemme pyrkineet vaikuttamaan sekä kotimaisilla että kansainvälisillä foorumeilla. - vastuullinen luotonanto; käsite vastuullinen luotonanto on merkittävä ajankohtainen keskustelunaihe ja olemme osallistuneet sitä koskevaan kansainvälisen konferenssiin, järjestäneet aiheesta kansallisen kokouksen ja julkistaneet omat näkemyksemme aiheen jatkokäsittelyn pohjaksi. - kulutusluottojen markkinoinnin valvonnan tehostaminen; olemme valmistelleet lainsäädäntöaloitetta, jolla kulutusluottojen markkinointia paikallistasolla valvovien lääninhallitusten valvontavaltuuksia lisättäisiin. - kulutusluottojen markkinointiohje luottoyhtiöille; luottotarjonnassa tapahtuneet suuret muutokset ovat luoneet uutta ratkaisukäytäntöä, jonka vakiinnuttaminen yleisiksi pelisäännöksi vaatii, että se on luotontarjoajien helposti saatavilla. Olemme aloittaneet luotontarjoajille tarkoitetun kulutusluottojen markkinointiohjeen uudistamisen. - autokaupan kulutusluotot; autokaupan luottotarjonta vaatii erityispanostusta markkinointi-säännösten noudattamisen valvonnassa. Valvontakampanjan seurauksena alalle lähetettiin yleiskirje. - laskutuksen / maksamisen pelisäännöt; EU:n piirissä ollaan luomassa yhtenäistä eurooppalaista maksualuetta ja yhteisiä maksamisen sääntöjen ns. maksupalveludirektiivillä. Olemme kansallisessa taustaryhmässä vaikuttamassa direktiivin sisältöön. - hyvän perintätavan noudattamisen valvonta; perintäalalle on lähetetty yleiskannanotot velallisen tiedonsaantioikeudesta ja velalliselta perittävien perintäkulujen enimmäismääristä. Linjakannanotto perintäkulujen jakamisesta toimeksisaajan ja toimeksiantajan kesken on laadittu, tulkintalinjaus siitä, millaisia perintäkuluja perintätoimisto voi periä silloin, kun se perii ostamiaan saatavia meni perintätoimiston kanteesta yleiseen tuomioistuimeen ja avustamme siinä kuluttajaa. - sairaus- ja tapaturmavakuutusten maksusitoumukset; Selvitimme vakuutusyhtiöiden nykyiset käytännöt maksusitoumusten myöntämisessä suurissa korvaustilanteissa ja muistutimme yhtiöitä niiden vastuusta taata vakuutuksen ottaneille tosiasiallinen mahdollisuus käyttää ottamaansa vakuutukseen kuuluvaa suojaa. - säästämistuotteiden erillisongelmat; Erityisvalvontaviranomaisten kanssa laaditaan yhtenäistä ohjeistusta niihin tilanteisiin, joissa kuluttajille tarjotaan henkilökohtaisesti jotakin säästötuotetta. Pyrkimyksenä on ehkäistä riitoja siitä, että kuluttajan tekemä sopimus ei vastaakaan sitä, millaisen sopimuksen hän luuli tehneensä.

16 Takuussa ja virhevastuussa ei juuri eroja Pohjoismaiden kesken Takuudirektiivin käyttöönottoa ja soveltamista on selvitetty pohjoismaisten kuluttajaviranomaisten projektissa, jossa tarkasteltiin muun muassa eri maissa toimivien kuluttajavalituslautakuntien ratkaisukäytäntöjä. Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevan EU-direktiivin säännökset otettiin pohjoismaiseen lainsäädäntöön vuosina Uutta oli muun muassa olettamussääntö, jonka mukaan kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa pääsääntöisesti jo luovutushetkellä. Myyjän vastuulle tavaran virheestä oli myös mahdollista säätää vähintään kahden vuoden määräaika tavaran luovutushetkestä. Kuuden kuukauden virheolettamasäännös on otettu Pohjoismaiden kuluttajansuojalakeihin likimain samansisältöisenä. Säännöstä on kuitenkin sovellettu jonkin verran eri tavoin eri oikeusjärjestelmissä muun muassa siltä osin, millaista näyttöä tavaran sopimuksenvastaisuudesta myyjältä tai toisaalta kuluttajalta edellytetään. Yhteistä kaikkien maiden järjestelmille on se, että myyjä voi vapautua virheolettaman mukaisesta vastuusta, mikäli hän pystyy osoittamaan, että tavara ei ollut sopimuksenvastainen luovutushetkellä. Monissa tapauksissa myyjän esittämät vaatimukset hylätään sillä perusteella, ettei hän ole esittänyt riittävää näyttöä. Virheen oikaisussa yhteinen sävel Kuluttajalla on direktiivin mukaan oikeus vaatia myyjää vaihtamaan tai korjaamaan sopimuksenvastainen tavara, paitsi, jos jompaakumpaa oikaisutapaa on pidettävä epäsuhtaisena. Oikaisun epäsuhtaisuuteen vaikuttaa eri Pohjoismaissa muun muassa se, onko tavaran vaihtaminen myyjälle olennaisesti kalliimpi vaihtoehto kuin sen korjaus. Kaikissa maissa vallitseva oletus on, että nimenomaan myyjän on esitettävä riittävä näyttö kuluttajan valitseman oikaisun epäsuhtaisuudesta. Raportin mukaan tämä kuvastaa sitä, että direktiivin pääsääntö, jonka mukaan kuluttaja valitsee oikaisutavan, on toteutettu myös niissä oikeusjärjestelmissä, joissa sitä ei ole lakitekstin sanamuodossa todettu. Projektissa tarkasteltiin myös kysymystä myyjän oikeudesta vaatia korvausta tavaran tutkimisesta mahdollisen virheen toteamiseksi. Myyjällä ei missään Pohjoismaassa ole oikeutta vaatia kuluttajaa korvaamaan tavaran tutkimisesta aiheutuneita kuluja, mikäli tutkimus osoittaa tavaran olevan sopimuksenvastainen. Myyjän oikeus korvaukseen tilanteessa, jossa tutkimus osoittaa tavaran olevan virheetön, on säännelty lain tasolla sen sijaan vain Norjassa ja Islannissa. Näissä maissa sovellettavan säännöksen mukaan, jos tavarassa ei ole virhettä, voi myyjä vaatia korvauksen vain kustannuksista, jotka ovat olleet välttämättömiä sen ratkaisemiseksi, onko tavara virheellinen. Tutkimiskulujen sekä tavaran korjauskulujen periminen asiakkaalta edellyttää lisäksi, että myyjä on nimenomaisesti ilmoittanut kuluttajalle näiden kulujen veloittamisesta. Lue lisää: Raportti takuudirektiivin soveltamisesta Pohjoismaissa (tanskaksi,

17 Sähkeuutisia Kulutusluottodirektiivin valmistelu Suomen harteilla Pitkään valmistelussa olleen kulutusluottodirektiivin työstöä jatketaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tiiviisti. Itävallan kauden lopulla saatiin merkittävä edistysaskel kuluttajan kannalta, kun jäsenvaltiot yhteistuumin torjuivat komission ehdotuksen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Periaate olisi merkinnyt sitä, että luottosuhteeseen olisi sovellettu luotonantajan kotimaan lakia eikä kuluttajan. Merkittävin jäsenvaltioita jakava kysymys on täysharmonisointi, joka konkretisoituu mm. kysymyksessä siitä, saako luoton maksaa takaisin ennenaikaisesti korvauksetta. Suomen puheenjohtajuuden aikana neuvoston työryhmän puheenjohtajana toimii lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriöstä Lue aiheesta myös: Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 4/2006 Ryhmäkanne eduskuntaan vielä tänä syksynä? Kevään aikana valmisteltu esitys ryhmäkanteeksi saattaa tulla eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä syksynä. Oikeusministeri Leena Luhtanen on jo luvannut viedä esityksen eduskuntaan nimenomaan kuluttaja-asioiden osalta, ympäristöasioiden osalta esitys on vielä auki. Näillä näkymin eduskunta saisi käsiteltäväkseen mallin, jossa ryhmäkanteen voisi nostaa vain kuluttaja-asiamies. Lue aiheesta myös: Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2006 Viestintämarkkinalain muutos voimaan Eduskunta hyväksyi kesän alussa muutosesityksen viestintämarkkinalakiin. Lakimuutos on tulossa voimaan ensi maaliskuun alkupuolella. Muutokset koskevat mm. täsmennyksiä viestintäalan sopimusehtojen muutostilanteisiin ja perusperiaatteita virhetilanteiden korjaamiseen ja hyvitykseen. Toiveena on, että lakimuutos kohentaa kuluttajan oikeusasemaa ja auttaa sujuvoittamaan liiketoimintaa ja asiakaspalvelua. Tanska ja Ruotsi saivat uudet kuluttaja-asiamiehet Tanskan nykyinen kuluttaja-asiamies Hagen Jørgensen jää eläkkeelle ja toimessa aloittaa marraskuun alusta Henrik Saugmandsgaard Øe. Myös Ruotsin kuluttajavirastossa on tapahtunut henkilömuutoksia kun ylijohtaja ja kuluttaja-asiamies Karin Lindell erosi kesällä ja Marianne Åbyhammar luopuu apulaiskuluttaja-asiamiehen tehtävistä. Ylijohtajan ja kuluttaja-asiamiehen tehtäviä hoitaa toistaiseksi Håkan Sandesjö.

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot