ASUMINEN WARTALO KODISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMINEN WARTALO KODISSA"

Transkriptio

1 Asukkaan OPAS

2 Sisällys ASUMINEN WARTALO KODISSA 3 Vakuusmaksun maksaminen 3 Vuokrasopimus 3 Vuokranmaksu 3 Asuntoon muutto 3 Sähkösopimukset 4 Vakuutukset 4 Talonkirjaote 4 Asukastoiminta 4 Asumishäiriöt 5 Asunnon irtisanominen 5 Asunnosta muuttaminen 6 Vakuusmaksun palauttaminen 6 Yleistä 6 YHTEISET TILAT 7 Porraskäytävät 7 Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot 7 Pesutuvat 8 Kuivaushuoneet 8 Yhteiset saunaosastot 9 PIHA-ALUEET 9 Pysäköinti 9 Lemmikkieläimet 10 Leikkialueet 10 Liputus 10 Jätehuolto 10 PARVEKKEET 10 Parveketurvallisuus 10 Parvekkeen käyttö 11 KYLPYHUONE 11 Ilmanvaihto ja kuivatus 11 HUONEISTOSAUNA 11 Turvallisuus 11 Kiuas 11 HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA 12 Rakenteiden kunnon seuraaminen 12 Esineiden kiinnittäminen 12 Turvallisuus 12 Vesikalusteet 12 Poistoilmaventtiilien puhdistus 13 Korvausilmaventtiilien hoito 13 Liesikuvun hoito 14 Lieden hoito 14 Kylmäkalusteiden hoito 14 Pyykin- ja astianpesukone 15 SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET 15 Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä 15 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa 16 Autojen sähkölämmityspistorasiat 16 Asunnon sähköturvallisuus 17 Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys 17 Antennilaitteet 17 Internetliittymä 18 HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET 18 VASTUUNJAKOTAULUKKO 18 JÄTTEIDEN KIERRÄTYS, KIERRÄTÄ OIKEIN 20 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 22

3 ASUMINEN WARTALO KODISSA Vakuusmaksun maksaminen Vakuusmaksu on kyseisen asunnon yhden kuukauden vuokran suuruinen ja se on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Vuokrasopimus Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksen mukaisena päättymispäivänä ilman irtisanomista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella sitoudutaan noudattamaan asuinhuoneiston vuokraukseen liittyviä lakeja, ehtoja ja ohjeita. Vuokranmaksu Vuokranmaksupäivä on kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokrat ja käyttökorvaukset maksetaan Wartalo Kodeilta saatavaa asuntokohtaista viitenumeroa tai viivakoodia käyttäen. Vaivattomin maksutapa on suoraveloitus, josta asukas voi pankin kanssa tehdä suoraveloitussopimuksen. Vuokralainen vähentää mahdollisesti saamansa asumistuen määrän vuokrasta ja ilmoittaa asumistuen maksamista varten viitenumeron myös Kelalle. Viivästyneestä maksusta vuokralaiselta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä mahdolliset perintäkulut. Vuokranmaksuvaikeuksien sattuessa on asukkaan syytä kääntyä Wartalo Kotien vuokraperintää hoitavan henkilön puoleen ja maksusuunnitelma laatimiseksi. Maksamattomat vuokrat ja käyttökorvaukset johtavat aina perintätoimenpiteisiin ja voivat johtaa asunnon vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Asuntoon muutto Asuntoon muuttajien henkilötiedot kirjautuvat vuokrasopimusta tehtäessä talonkirjalle. Mikäli myöhemmin asunnon asukasmäärä muuttuu, uuden tai poismuuttaneen perheenjäsenen tiedot tulee ilmoittaa Wartalo Kotien toimistolle. Asukkaan OPAS 3

4 Näin varmistetaan, että talon asukastiedot ja talonkirjaotteen tiedot ovat ajan tasalla. Muuttoilmoitus täytyy tehdä aina kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen. Muuttoilmoitus on tehtävä myös kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Muuttoilmoitus väestörekisterikeskukseen on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta, aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai täyttämällä lomake postissa tai maistraatissa. Asunnon avaimet saa Wartalo Kotien toimistolta osoitteesta Antinpuisto 8. Autopaikan ja saunavuoron voit varata Wartalo Kotien toimistolta, tai internetistä asukkaalle osiosta. Autopaikan avaimet toimittaa kiinteistönhoitaja autopaikkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sähkösopimukset Asunnon sähkösopimus on asukkaan itse tehtävä. Sähköntoimittajan voi asukas valita vapaasti. Vakuutukset Wartalo Kotien kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja se ei korvaa. Suosittelemme asukkaita ottamaan kotivakuutuksen oman irtaimistonsa turvaksi. Talonkirjaote Talonkirjaote on todistus asumisesta ja sitä tarvitaan mm. hakiessasi Kelalta asumistukea. Talonkirjaotteen saa pyynnöstä Wartalo Kotien toimistolta. Talonkirjaote on maksuton. Asunnon asukasmäärissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava Wartalo Kodit Oy:lle (esim. pois muutot, lasten syntymät, kuolemantapaukset yms. asukasmäärään vaikuttavat tapahtumat). Asukastoiminta Wartalo Kotien kiinteistöissä järjestetään vuosittain asukaskokoukset, joissa päätetään asukkaiden ja Wartalo Kotien yhteishallinnon muodosta. 4 Wartalo Kodit Oy

5 Wartalo Kotien tavoitteena on saada muodostettua asukastoimikunta jokaiseen omistamaansa kiinteistöön. Asukaskokouksissa valittujen asukastoimikuntien kokoonpano ilmoitetaan kunkin kiinteistön ilmoitustauluilla. Asukastoiminnalla vaikutetaan kiinteistöjen turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja kunnossapitoon! Yhteistoiminta lisää luottamusta, asumisen viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä vuokraasumisen arvostusta! Asumishäiriöt Toistuvien asumishäiriöiden ja järjestyssääntörikkomusten sattuessa ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on muilla kiinteistön asukkailla. Yksittäisen asukkaan ottaessa yhteyttä voidaan häiriön aiheuttajalle lähettää vain kirjallinen huomautus. Tehokkain tapa puuttua toistuviin häiriöihin ja järjestyssääntörikkomuksiin on laatia kirjallinen valitus, jonka vähintään 2 asukasta allekirjoittaa. Häiriön aiheuttajalle lähetetään tällä perusteella varoitus. Varoituksen saaneen jatkaessa häiriötään tulee asukkaiden laatia vielä toinen kirjallinen valitus, jonka jälkeen häiriön aiheuttajalle lähetetään varoitus vuokrasopimuksen purkamisesta. Riittävän vakavissa tapauksissa vuokrasopimuksen purku voidaan suorittaa jo ensimmäisen varoituksen jälkeen. Asunnon irtisanominen Irtisanominen tehdään aina kirjallisena. Irtisanominen voi tehdä Wartalo Kotien asiakaspalvelussa tai toimittamalla allekirjoitettu irtisanomislomake toimistollemme. Jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, allekirjoitukset tulee olla molemmilta. Lomakkeen voi tulostaa kotisivuiltamme tai noutaa toimistoltamme. Asuinhuoneenvuokralain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi. Asukkaan OPAS 5

6 Asunnosta muuttaminen Wartalo Kotien edustaja suorittaa irtisanotun asunnon kunnon tarkastuksen ennen poismuuttoa ja siivoustarkastuksen poismuuton jälkeen. Asunnon kuntoa verrataan asukkaan sisään muuttaessa tehtyyn tarkastuspöytäkirjaan. Asukas on kunnossapitovastuussa asunnostaan ja korvausvastuussa asunnon rikkomisesta ja siivottomaan kuntoon jättämisestä. Kunnossapito- ja korvausmenettelyssä noudatetaan asuinhuoneen huoneenvuokralakia. Korvausvastuun ylittäessä vakuusmaksun määrän, laskutetaan ylimenevät kustannukset asukkaalta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Myös mahdollisten asuntoon tai varastotiloihin jätettyjen tavaroiden varastoinnista ja kaatopaikalle viennistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan asukkaalta. Kaikki asunnon- ja autolämmityspaikan avaimet on palautettava viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä Wartalo Kotien asiakaspalveluun. Palauttamatta jääneet tai kadonneet avaimet aiheuttavat lukon uudelleen sarjoituksen ja kustannukset veloitetaan asukkaalta voimassaolevan lukkojen sarjoitushinnaston mukaan. Vakuusmaksun palauttaminen Vakuusmaksu palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli Wartalo Kodeilla ei ole asukkaalta rahasaamisia eikä asukkaan lähtötarkastuksessa asunnosta havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa ja asunto on jätetty siistiin kuntoon. Vakuusmaksu palautetaan kohtuullisessa ajassa, yleensä n. 1 kuukauden aikana vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Palautettavasta vakuusmaksusta vähennetään mahdolliset maksamattomat vuokrat, käyttökorvausmaksut sekä asunnon siivous- ja korjauskulut. Vakuusmaksun ylittävät kulut laskutetaan asukkaalta erikseen. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Yleistä Maksaessaan vuokraa asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Asukkaan tulee hoitaa asuntoaan huolellisesti. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita. Wartalo Kotien ja asukkaan välinen tehtäväjako asunnon kunnossapidosta selviää oheisesta vastuunjakotaulukosta. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava 6 Wartalo Kodit Oy

7 isännöitsijälle tai alueen kiinteistönhoitajalle kiinteistön tai vuokranantajan vastuulle kuuluvista vioista ja vaurioista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva lisävahinko voi aiheuttaa korvausvastuita myös asukkaalle. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa maalata seiniä, kattoja, kalusteita tai tehdä muuta remonttia hallitsemassaan asunnossa. Huonekalujen jalkoihin toivotaan laitettavan liimattavat huopatallat, jotta asunnon lattiaan jää jälkiä huonekalujen jaloista. Mikäli lastenvaunuja säilytetään asunnon sisätiloissa, on kumista valmistettujen pyörien alle hyvä laittaa suojaus, esimerkiksi matto. Jos asunto jätetään pitkäksi aikaa asumatta (yli viikko), on asiasta syytä ilmoittaa kiinteistönhoitajalle ja samalla varata Wartalo Kodeille mahdollisuus päästä tarvittaessa asuntoon. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa asukas. Asunnon ja kiinteistön oikeasta käytöstä ja hoidosta hyötyvät kaikki asukkaat. Korjauskulut ja energiankulutus pysyvät suunnitelmallisella tasolla ja asumiskustannukset kohtuullisina. Oikealla käytöllä ja hoidolla asukkaat edistävät asumisviihtyisyyttään ja estävät asuntonsa mahdollisia kosteusongelmia ja terveyshaittoja. YHTEISET TILAT Porraskäytävät Ulko-oven lukituksen aukioloajat ovat yleensä klo Paloturvallisuusmääräysten vuoksi porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Porraskäytävistä kellaritiloihin johtavat palo-ovet on pidettävä aina suljettuina. Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot Lastenvaunuille, suksille, polkupyörille yms. on omat säilytystilansa. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi ulkoiluvälineet tms. on sijoitettava niille varattuihin tiloihin ja telineisiin. Mopojen ja muiden polttomoottorikäyttöisten kulkuvälineiden säilytys näissä tiloissa on ehdottomasti kielletty! Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää, että jokainen asukas käyttää vain hallitsemalleen asunnolle varattua asunnon mukaan numeroitua irtaimistovarastoa. Asukkaan OPAS 7

8 Irtaimistovarastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, palavia kaasuja tai räjähdysaineita! Varastotilojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita. Irtaimistovaraston lukon hankkii asukas. Varastotiloissa ja käytävillä on avotulen teko ja tupakointi kielletty. Varastotiloista poistuttaessa valot sammutetaan ja ovet lukitaan. Pesutuvat Pesutuvan käyttö on sallittu klo välisenä aikana. Pesutupa on tarkoitettu vain talossa asuvien asukkaiden oman talouden pyykin pesuun. Pesutuvassa on pääsääntöisesti pesukone, linko, kuivausrumpu ja mankeli. Pesutuvan koneilla ei saa pestä, kuivata eikä mankeloida mattoja. Pesutuvassa on varauslista, johon merkitään haluttu käyttöaika (enintään 3h), nimi, osoite ja asunnon numero. Pesutupaa saa käyttää vain varauslistaan merkittynä aikana. Jos asukkaan avaimet eivät käy pesutuvan lukkoon, on pesutupa erityisen kulunvalvonnan piirissä. Näihin pesutupiin on avain lunastettava Wartalo Kotien toimistolta. Pesutupa on siistittävä käytön jälkeen. Vesihanat on suljettava käytön jälkeen. Kuivaushuoneet Kuivaushuone on tarkoitettu tavanomaisen pyykin kuivaamiseen. Asuntojen kosteushaittojen minimoimiseksi on suositeltavaa kuivata myös omalla koneella pesty pyykki kuivaushuoneessa. Kuivaushuoneen varaus merkitään varauslistaan. Listaan merkitään haluttu käyttöaika, nimi, osoite ja asunnon numero. Tutustu kuivauslaitteen käyttöohjeisiin. Kuivauslaitetta ei saa käyttää klo välisenä aikana sen aiheuttaman melun takia. Kuivunut pyykki on noudettava välittömästi, jotta tila vapautuu seuraaville käyttäjille. 8 Wartalo Kodit Oy

9 Yhteiset saunaosastot Huomioi saunaosaston käytössä seuraavaa: Vuotamaan jäänyt suihku aiheuttaa huomattavaa veden tuhlausta ja asumiskulujen nousua. Saunan lauteiden ja seinien kastelu lyhentää niiden kestoikää merkittävästi. Laudeliinan käyttö on suositeltavaa hygieniasyistä. Löylyvetenä käytetään vain puhdasta vettä kohtuullisesti. Veden roiskiminen kiukaan termostaattiin, sähkölaitteisiin tai saunamittariin voi vahingoittaa niitä ja aiheuttaa hengenvaaran. Tupakointi on kielletty saunaosastolla ja käytävillä. Ovet ja ikkunat suljetaan saunaosaston käytön jälkeen. Sauna, pesu- ja pukuhuone on jätettävä siistiin kuntoon. Valot sammutetaan saunaosastolta poistuttaessa. PIHA-ALUEET Pysäköinti Autot on pysäköitävä sallituille autopaikoille. Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Piha-alueelle asetettuja liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia on noudatettava. Vieraspysäköinnissä on noudatettava erillisiä pysäköintiohjeita. Pelastustiekyltillä osoitetulle pelastustielle on pysäköinti kielletty. Lyhytaikaisesti pelastustielle voidaan pysäköidä ihmisten ja tavaroiden noutamiseksi tai viemiseksi. Silloinkin on ajoneuvon kuljettajan oltava ajoneuvon välittömässä läheisyydessä valmiudessa poistamaan auton pelastustieltä. Piha- ja pysäköintialue kuuluu alueen pysäköintivalvonnan piiriin, joten väärin pysäköidylle ajoneuvolle voidaan määrätä pysäköintirikemaksu. Väärin pysäköity auto voidaan myös hinauttaa pois auton omistajan kustannuksella. Vakavimmillaan väärinpysäköinti voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen. (Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO:1997:85) Asukkaan OPAS 9

10 Lemmikkieläimet Lemmikkien käyttö tarpeilla piha-alueilla on kielletty. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Piha-alueella on lemmikit aina pidettävä kytkettyinä tai muutoin hallinnassa. Lemmikit eivät saa häiritä talon yö- tai päivärauhaa haukunnallaan tai muulla toiminnallaan. Leikkialueet Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Leikkivälineiden kuntoa on seurattava ja ilmoitettava mahdollisista vioista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Liputus Wartalo Kodit hoitaa viralliset ja yleiset liputukset. Perhejuhlien liputuksista voi sopia kiinteistönhoitajan kanssa etukäteen. Jätehuolto Jätteet toimitetaan lajiteltuina jäteastioihin. Jätehuoltoalueella on yleensä keräysastiat sekajätteelle, keräyspaperille, keräyskartongille ja biojätteelle. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräykseen. Isommat laitteet ja tavarat on jokaisen itse toimitettava kaatopaikalle. Esim. akut, autonrenkaat, vanhat huonekalut, televisiot yms. PARVEKKEET Parveketurvallisuus Kukkalaatikot ja muut mahdolliset esineet tulee sijoittaa kaiteen sisäpuolelle. Ulkopuolelle ripustus aiheuttaa vaaratilanteita. Parvekkeen kaiteella vuodevaatteita tuuletettaessa on huomioitava ettei tuuli niitä pudota. Grillaaminen, lämpimän ruoan valmistaminen, ulkoroihujen tai muun vastaavan polttaminen parvekkeella on kielletty. Parveke on pidettävä puhtaana lumesta, lunta poistaessa on varmistuttava, ettei pudotettu lumi aiheuta vaaraa tai haittaa pihalla liikkujille. 10 Wartalo Kodit Oy

11 Parvekkeen käyttö Asunnon parveke on tarkoitettu oleskelua varten, ei tavaroiden varastointiin. Mattojen puistelu parvekkeella on kielletty. Vuodevaatteita ja hyvin imuroituja mattoja saa parvekkeella tuulettaa. Roskien ja tupakantumppien heittäminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty. Suosittelemme välttämään tupakointia parvekkeella asukasviihtyvyyteen vedoten. Parvekkeella ei saa ruokkia lintuja. Lintujen ruokinta on sallittua erillisellä ruokintapaikalla. Keväällä, kesällä ja syksyllä lintuja ei tarvitse ruokkia, koska ne löytävät luonnosta ruokansa itse. KYLPYHUONE Ilmanvaihto ja kuivatus Asukkaan on pidettävä poistoilmaventtiilit puhtaina. Korvausilmaventtiilit on pidettävä auki ja puhtaina. On varmistettava, että korvausilma pääsee kylpyhuoneeseen. Tarvittaessa ovi on pidettävä raollaan. Mikäli peiliin tiivistynyt kosteus ei haihdu puolessa tunnissa, on aihetta epäillä ilmanvaihdon toimimattomuutta. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Talvella tuuletusikkunaa ei saa jättää auki, koska kylmäilma hidastaa kosteuden sitoutumista poistoilmaan. Myös vesijohdot voivat jäätyä. HUONEISTOSAUNA Turvallisuus Kiukaan päällä tai sen lähistöllä on pyykin, kenkien tms. kuivaaminen kielletty. On varmistettava, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinni ja lauteiden kannakkeet ovat kunnossa. Lauteita ei saa ylikuormittaa. Runsaan veden käyttö kiukaalle on kielletty. Käytä vain puhdasta vettä. Kiuas Kiukaan ohjauslaitteilla valitaan saunan lämpötila ja kiukaan toiminta-aika. Asetetun ajan kuluttua kiuas kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Eräissä kiuasmalleissa on lisäksi mahdollisuus asettaa ns. odotusaika, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy päälle. Asukkaan OPAS 11

12 Tarvittaessa on huolehdittava kiuaskivien vaihdosta vastuunjakotaulukon mukaisesti. HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA Rakenteiden kunnon seuraaminen Seinien ja lattian laatoitus ja niiden saumat ovat ehjät, erityisesti nurkat ja kulmat. Lattian muovimatto ja sen saumat ovat ehjät ja matto on hyvin kiinni alustassaan. Putkien yms. läpiviennit seinä- ja lattiapinnoista ovat tiiviit ja ehjät. Rakenteissa ei ole tummentumia tms. kosteusvauriojälkiä. Kiinnitysreikien poraaminen suihkualueelle on kielletty. Rakenteissa huomatut viat ja vauriot tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle välittömästi. Esineiden kiinnittäminen Asuntoon muutettaessa, ripusta taulut yms. esineet kalustamisen jälkeen jolloin vältytään turhien reikien poraamiselta seiniin. Turvallisuus Porattaessa, naulattaessa tai ruuvattaessa kiinnikkeitä rakenteisiin tulee varoa sähkö-, vesi- ja lämpöjohtoja. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä kylpyhuoneen tai huoneistosaunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysrei istä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä lattioihin, joissa on lattialämmitys. Kiinnitys voi osua joko lämmitysputkeen aiheuttaen vesivaurion tai sähkökaapeliin rikkoen lämmityksen. Vesikalusteet Wartalo Kotien kiinteistöissä on käytössä vedensäästöporesuuttimet ja -suihkukahvat. Näistä hanoista ja suihkuista tulee vettä energiataloudellisesti hieman vähemmän. Sekoittimien ja muiden vedenkäyttölaitteiden vähäisetkin vuodot aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia ja mahdollisesti myös vesivahinkoja. Hanojen ja erityisesti WC-laitteen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava välittömästi kiinteistönhoitajalle. 12 Wartalo Kodit Oy

13 Poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilit on puhdistettava, kun niihin on kertynyt silmin havaittavissa määrin likaa. Puhdistusväli vaihtelee huomattavasti asumistottumusten mukaan. Puhdistustarve tulee tarkastaa silmämääräisesti ainakin kertaa vuodessa. Useimmat poistoilmaventtiilit ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä on kapea rakomainen virtausaukko. Poistoilmassa oleva lika kertyy erityisesti tähän virtausaukkoon tukkien sen vähitellen. Venttiilin puhdistus tapahtuu parhaiten pesuainepitoiseen veteen kostutetulla rievulla. Paikallaan olevan venttiilin puhdistus kannattaa tehdä siten, että riepu taitetaan litteän puutikun, ruuvitaltan, veitsen tai muun tylpän esineen päälle ja virtausrako puhdistetaan sen avulla. Venttiilin keskiön asentoa ei saa muuttaa. Jos venttiili kaipaa perusteellisempaa puhdistusta, se voidaan irrottaa paikoiltaan puhdistuksen ajaksi. Yleensä venttiilin irrotus tapahtuu siten, että tartutaan venttiilin reunoihin ja kierretään sitä vastapäivään. Eräät venttiilimallit irrotetaan vetämällä sitä ulospäin. Venttiili tulee irrottaa paikoiltaan niin, ettei pehmeä äänenvaimennusosa vaurioidu. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, missä asennossa venttiili irtoaa, jotta sen takaisin asennus sujuisi helposti ja äänenvaimennusta vaurioittamatta. Irrotetun venttiilin metalliosat puhdistetaan kuten edellä. Äänenvaimenninta tai huokoisia tiivisteitä ei saa kastella. Äänenvaimentimen puhdistus tapahtuu pyyhkimällä tai harjaamalla. Äänenvaimennin voi olla kiinni irrotetussa venttiilissä tai ilmakanavassa heti venttiilin takana Huom! Kaikissa venttiileissä, tai IV-kanavissa ei ole äänenvaimennuselementtiä. Venttiilin keskiötä ei saa kiertää. Puhdistuksen jälkeen venttiili asennetaan välittömästi takaisin paikoilleen. Jos venttiili ei irtoa, ota yhteys kiinteistönhoitajaan avun saamiseksi. Venttiilien virtausaukot on säädetty siten, että asunnossa on oikea ja riittävä ilmanvaihto. Korvausilmaventtiilien hoito Ilmanvaihtojärjestelmän poistaman ilman tilalle tulee ulkoilmaa korvausilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on useaa eri mallia. Eräät mallit asennetaan ikkunoiden tai ovien yläkarmiin, toiset taas seinärakenteeseen. Jotta asunnon ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti, venttiilit on pidettävä auki ja toimintakunnossa. Korvausilmaventtiileitä ei saa tukkia. Asukkaan OPAS 13

14 Puhdistettava tai vaihdettava suodatin irrotetaan varovasti paikoiltaan siten, ettei siitä irtoa pölyä. Vanha vaihdettava suodatin laitetaan heti muovipussiin tms. joka suljetaan tiiviisti. Pestävä suodatin upotetaan varovasti kokonaan pesuveteen, näin estetään suodattimen pölyäminen. Suodatin kuivataan ennen paikoilleen asentamista. Useimmissa korvausilmaventtiileissä on ilmavirran säätömahdollisuus. Normaalioloissa venttiilit pidetään täysin auki. Vedontunteen haitatessa kovalla pakkasella ja tuulella venttiileitä voi säätää pienemmälle mutta ei kiinni asti. Venttiilit on muistettava avata sääolojen palattua leudommiksi. Liesikuvun hoito Liesikuvussa on rasvasuodatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn poistoilmakanaviin. Liesikupua ei saa käyttää ilman rasvasuodatinta. Rasvasuodatin on puhdistettava ajoittain. Puhdistustarve vaihtelee huomattavasti ruoanvalmistustottumusten mukaan. Suositeltava puhdistusväli on noin yksi kuukausi. Puhdistusta varten rasvasuodatin irrotetaan. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pesty suodatin valutetaan kuivaksi ja asennetaan tiiviisti paikoilleen. Rasvasuodattimen puhdistuksen yhteydessä puhdistetaan samalla liesikuvun sisäpuoli. Jos huonokuntoinen rasvasuodatin tulee uusia, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Lieden hoito Lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia. Puhdista uuni ja liesitaso välittömästi käytön jälkeen. Käytä uunin puhdistukseen vain sen puhdistukseen tarkoitettuja aineita. Teräsvillan ja terävien työkalujen käyttö lieden puhdistukseen on kielletty. Kylmäkalusteiden hoito Jääkaappipakastin sekä jää- ja jääviileäkaappi on sulatettava ja puhdistettava säännöllisesti energiataloudellisen ja parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi. Sulatuksessa ei saa käyttää teräviä työkaluja tai kuumailmapuhaltimia tms. välineitä. 14 Wartalo Kodit Oy

15 Sulatuksen yhteydessä on hyvä imuroida myös jääkaapin takapuolella oleva lauhduttimen patteri puhtaaksi. Samalla tarkastetaan ja puhdistetaan kompressorin päällä oleva sulamisvesikaukalo, mikäli kaukalo on viallinen ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Pyykin- ja astianpesukone Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen liitäntä vesijohtoverkostoon tehdään viranomaismääräysten mukaisesti. Työn saa tehdä vain alan ammattihenkilö. Wartalo Kodit Oy ei suorita pesukoneiden liitäntää. Pyykinpesukoneen saa asentaa vain lattiakaivolliseen tilaan. Pyykin- tai astianpesukoneita ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Pesukoneiden hanat on suljettava kun ne eivät ole käytössä. Erityisesti on varmistettava, että hanat ovat kiinni, kun asukkaat poistuvat asunnosta. Kylpyhuoneessa olevaa pesukonetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Pesukoneen pistotulppa on irrotettava sähköverkosta, kun kone ei ole käytössä. Pesukoneita ja liitäntäletkuja on tarkkailtava säännöllisesti mahdollisien vuotojen varalta. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää astianpesukoneen letkuihin ja liitoksiin. Astianpesukoneen alle on asennettava suojakaukalo. SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä Sähköasennukset ja -korjaukset ovat pääsääntöisesti töitä, joita saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Ilman erityistä ammattikoulutusta saa tehdä: Sulakkeiden, lamppujen ja sytyttimien vaihtaminen. Jännitteettömän pistorasian tai kytkimen peitelevyn irrottaminen maalauksen, tapetoinnin tms. ajaksi. Sisustusvalaisimen liittäminen jännitteettömään uudenmalliseen valaisinliittimeen tai vanhaan sokeripalaan. Jännitteettömäksi tehdyn sokeripalan korvaaminen uuden valaisinjärjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihtaminen. Valaisinpistotulpan asentaminen ja vioittuneen pistotulpan vaihtaminen. Asukkaan OPAS 15

16 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa Vikavirtasuojakytkin on laite, joka katkaisee sähkön vikaantuneesta laitteesta siten, ettei sähköiskun vaaraa ole. Jos vikavirtasuojakytkin on lauennut, on se viritettävä uudelleen käyttökuntoon. Vikavirtasuojakytkin on yleensä asennettu asunnon sähkötauluun suojaamaan kosteiden tilojen pistorasiaryhmien tai valaistusryhmien käyttöä. Myös ulkona olevat pistorasiat ja valaisimet on suojattu samoin. Vikavirtasuojakytkin voi olla myös pistorasian yhteydessä. Vanhoista asunnoista vikavirtasuojakytkin yleensä puuttuu. Pesuhuoneremonttien yhteydessä pesukoneen pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimillä. Vikavirtasuojakytkimen toiminta testataan (T)-testauspainikkeella valmistajan ohjeiden mukaan. Autojen sähkölämmityspistorasiat Autot saa kytkeä vain tätä tarkoitusta varten rakennettuihin pistorasioihin. Auton kytkentä muuhun pistorasiaan voi olla hengenvaarallista. Autojen kytkennässä tulee käyttää tähän tarkoitukseen valmistettua johtoa. Jatkojohtojen käyttö on kielletty. Kytkentäjohto saa olla kiinni autolämmityspistorasiassa vain silloin, kun johdon toinen pää on kiinnitetty autossa olevaan pistorasiaan. Lämmityspistorasiaan jätetyt lämmitysjohdot kerätään talteen, johtoa voi kysellä kiinteistönhoitajalta. Lämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna. Huonokuntoisen kytkentäjohdon käyttö on kielletty. Autojen sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty koska lämmitystolppien sulakkeet eivät kestä siitä aiheutuvaa kuormitusta. Autojen lämmitystä ohjataan kellolla. Ohjauskello voi olla keskitetty, joka vaikuttaa kaikkiin pistorasioihin tai se voi olla pistorasiakohtainen, jota kukin asukas voi asetella omien tarpeidensa mukaisesti. Moottorilämmittimen toiminta-ajaksi riittää kaikissa oloissa kaksi tuntia. Ohjauskellon ohittaminen ja muu kytkentämuutos on kielletty. 16 Wartalo Kodit Oy

17 Asunnon sähköturvallisuus Asunnon jäädessä ilman valvontaa ei suuritehoisia sähkölaitteita saa jättää päälle. Tällaisia ovat mm. sähköliesi, pesukone, silitysrauta Sähköpattereita tai muita sähkölämmittimiä ei saa peittää. Kylpyhuoneen sähköpistorasioita ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden ja valaisimien tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja. Mikäli maalaus- tai tapetointitöiden ajaksi rasioiden kannet irrotetaan, on pistorasiat ja kytkimet tehtävä jännitteettömiksi irrottamalla sulake. Jännitteenkoettimella voi varmistua kohteen jännitteettömyydestä. Vialliset sähkölaitteet on korjautettava sähköalan ammattilaisella. Lapset tarvitsevat erityistä opastusta ja valvontaa sähköön liittyvissä asioissa. Ilmoita viallisista Wartalo Kotien hoitovastuulle kuuluvista sähkölaitteista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys Kylpyhuone lämmitetään sähkölämmitteisellä lattialämmityksellä. Kylpyhuoneen lattiarakenteessa on sähkölämmityskaapeli, joka lämmittää lattiarakenteen kautta huonetilan. Kylpyhuoneen lämpötila säädetään seinällä olevalla termostaatilla. Muutettaessa termostaatin asetusta muuttuu kylpyhuoneen lämpötila varsin hitaasti. Lattiaan poraaminen, tai muu lattian vahingoittaminen on kielletty. Kylpyhuoneen oikea lämpötila on o, jolla varmistetaan huoneen kuivaminen ja estetään kosteusvaurioita. Sähkön säästämiseksi voidaan kylpyhuoneen lämpötilaa alentaa pitkän poissaolon ajaksi. Jos lattialämmitys ei toimi, tarkistetaan sulake, vikavirtakytkin, ohjauskytkimen asento ja termostaatin asento. Lattialämmityksen sähkön maksaa asukas omassa sähkölaskussaan. Antennilaitteet Antennipistorasiassa on liitäntäpiste radion ja TV:n antennijohdolle. Antennipistorasiaan ei saa tehdä muutoksia. Asukkaan OPAS 17

18 Jos TV näkyy huonosti, tiedustele lähinaapureilta, onko heillä samanlaisia vikoja. Ellei naapureilla ole vastaavia ongelmia, on vika todennäköisesti televisiossa, antenniliitosjohdossa tai antennipistorasiassa. Jos samanlainen ongelma ilmenee useassa televisiossa, on vika todennäköisesti talon antennilaitteistossa tai TVlähetyksessä. Wartalo Kotien asunnoissa on Varkauden kaupunkialueella kaapelitelevisioliittymät. Kangaslammilla on antenniliittymät. Omia lautas- tai harava-antenneja ei saa asentaa asunnon ulkopuolelle. Internetliittymä Kaikissa Wartalo Kotien omistamissa kiinteistöissä on mahdollisuus joko kaapeli- tai ADSL-liittymään. Kangaslammin kiinteistöissä ei kaapeliliittymä mahdollisuutta ole. HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET Kaikissa huoltoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa arkisin klo 7-15 välisenä aikana yhteydenotot tehdään suoraan kiinteistönhoitajaan. Kiinteistönhoitajan yhteystiedot ovat talojen ilmoitustauluilla, internetissä ja puhelinluettelossa. Asumisturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa, työajan ulkopuolella, yhteydenotot Wartalo Kotien päivystäjään puh VASTUUNJAKOTAULUKKO Asunnon kunnossapito Wartalo Kodit Oy huolehtii siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa. Asukkaan on huolehdittava tai valvottava, ettei itse, perheenjäsenet tai vieraat turmele kiinteistön yhteistä omaisuutta. Huolimattomuudesta syntyneet vauriot vuokralainen joutuu korvaamaan itse. Korjausten suorittajasta tai maksajasta saattaa esiintyä epätietoisuutta. Pääsääntö on, että kiinteistön ulko- ja sisäpuolen korjaustyöt kuuluvat Wartalo Kodit Oy:lle. Asukas sen sijaan vastaa hankkimistaan lisävarusteista ja muista asumistasoon liittyvistä korjauksista. 18 Wartalo Kodit Oy

19 OHJEELLINEN KORJAUSVASTUIDEN JAKAUTUMINEN Korjausvastuu: A=Asukkaalla, W=Wartalo Kodit Oy:llä, W/A=Tapauskohtainen vastuu. Avaimet ja lukot Lisäavainten hankinta W/A Asunnon ulko-oven lukon sarjoitus W/A+ Turvalukon hankinta ja asennus A+++ Varmuusketjun hankinta ja asennus A+ Ikkunat Ikkunanpuitteiden korjaus W+ Ikkunan puitteiden maalaus W+ Ikkunan lasien vaihto tai korjaus W/A+ Ikkunoiden tiivistys W/A+ Aukipitolaitteet ja helat W+ Ovet Asunnon ulko-/parvekeoven korjaus W+ Ovisilmän hankinta ja asennus A++ Sisäovien korjaus W/A+ Keittiön kalusteet Keittiökalusteiden kunnostus W+++ Asunnon varusteisiin kuuluvan kylmäkalusteen korjaus W/A+ Kuivausritilöiden hoito W+ Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus A Pintaremontit Ulkoseinän ja parvekkeen korjaus W Lämmitys- ja ilmanvaihto Pattereiden ilmaaminen W+ Patteriventtiilien korjaus ja säätö W+ Ilmanvaihtojärjestelmien säätö W+ Ilmanvaihtohormien puhdistus W+ Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus A Vesi- ja viemärilaitteet Pesualtaan tulpan hankinta ja vaihto A Suihkuletkun hankinta ja vaihto A WC- allaskaapin hankinta ja asennus A Pesukoneliitännät A+++ Lattiakaivojen puhdistus A Wc istuinten kansien vaihdot W/A+ Putkistovuodot ja viemäritukokset W/A+ Vesihanojen korjaus ja uusiminen W/A+ Hajulukkojen puhdistus A Sähkölaitteet Palovaroittimet ja paristot hankinta ja vaihto A Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto A Jääkaapin ja uunin lampun hankinta ja vaihto A Ovisummerin paristojen hankinta ja vaihto A Valokatkaisijat ja pistorasiat korjaus ja vaihto W+++ Lieden korjaukset W+++ Keittiön tasovalaisimen asennus W+++ Valaisinkaappi kylpyhuoneeseen W/A+++ Antennin johto A Talosaunan kiukaan kivet W+ Asuntokohtaisten saunojen kiuaskivet hankinta ja vaihto A Omatoimiset remontit ja vaihdot Sisämaalaukset ja tapetoinnit W/A++ Lattiapäällysteiden vaihto W/A++ Muut vaihdot ja korjaukset W/A++ + Ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan ++ Sovittava ja hyväksyttävä aina etukäteen +++Työn saa tehdä vain ammattihenkilö tai asiantuntijaliike, sovittava tapauskohtaisesti. Epäselvissä tapauksissa ota aina yhteyttä Wartalo Koteihin ennen kuin ryhdyt korjaukseen. Tarkempia tietoja kiinteistökohtaisesta käytännöstä ja mahdollisista yhtiön materiaaleista omatoimisiin remontteihin saat Wartalo Kotien kiinteistönhoitajalta. KIINTEISTÖNHOITAJAN PUHELINNUMERO ON KIINTEISTÖN ILMOITUSTAULULLA Asukkaan OPAS 19

20 KIERRÄTÄ OIKEIN Biojäte hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret kalojen perkuujätteet ruoantähteet kahvin tai teen porot suodatinpapereineen käytetyt talouspaperit hammastikut, puiset aterimet kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet kukkamulta, kasvinosat ja kuihtuneet kukat puutarhajätteet lemmikkieläinten purupohjaiset kuivikkeet pahviset kananmunakennot EI: muovi, lasi, metalli, tekstiilit, kumi, nahka, imurin pölypussit, kartonkitölkit, posliini, nesteet, vaipat, tupakantumpit, purukumit Paperi kaikki mitä tulee postiluukusta sanoma- ja aikakauslehdet mainosposti uusiopaperit kirjekuoret, myös ikkunalliset puhelinluettelot värilliset kopiopaperit pehmeäkantiset kirjat (ei kuitenkaan suuria määriä) pieniä määriä vaaleaa toimistopaperia 20 Wartalo Kodit Oy

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero.

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. KERROSTALO A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on B. Katso kuvaa numero 1. Missä kuvassa ovat nämä tilat? Lisää kuvaan numero. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. uima-allas

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako Vuokralaisen oikeudet Vuokratessaan asunnon vuokralaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia asunnon suhteen.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle

Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Opas Kotkan Asuntoihin muuttavalle Muuttaminen Vuokrasopimus tulee allekirjoittaa Kotkan Asunnot toimistolla (vuokravakuus ja mahdolliset liitteet tulee olla hoidettu ennen sopimuksen allekirjoitusta).

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliittoyhteisö 2015 Yksityiset vuokranantajat Taloyhtiöt, KOY:t Vuokrataloyhteisöt Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-,

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE

ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Sivu 1 / 5 ASUKASOPAS YLEISIÄ OHJEITA VUOKRALAISILLE Tämä opas tarjoaa Taitokaari Oy:n vuokralaisille yleistä tietoa ja hyödyllisiä ohjeita jokapäiväistä asumista varten. Oppaan lopusta löydät myös kaikki

Lisätiedot

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy 2013 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 28.11.2013 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Yhteystiedot. Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet. Vuokran laskutus ja isännöinti. Kiinteistöhuolto. Tekninen isännöinti 1 (12)

Yhteystiedot. Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet. Vuokran laskutus ja isännöinti. Kiinteistöhuolto. Tekninen isännöinti 1 (12) Walo-Asunnot Oy:n asukkaiden ohjeet Kiinteistöhuolto...1 Vuokran laskutus ja taloudellinen isännöinti...1 Isännöitsijä...1 Autopaikat...2 Vuokrasopimuksen irtisanominen...3 Muutto...3 Muuttoilmoitus...3

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk

Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk Liite 1/23.9.2010 /tekn.ltk UTAJÄRVEN KUNTA KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN JÄR- JESTYSSÄÄNNÖT Hyväksytty : Tekninen lautakunta VUOKRA-ASUNNON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT YLEISTÄ Nämä talon järjestyssäännöt on säilytettävä

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kajaani, Keskusta Kohdenumero 607673 3h+k+s, 70,0 m² Kov. 1998 Energialuokka D Mh. 140 000,00 Vh. 140 000,00 Niskantie 13. Uuden kodin etsijöille olisi nyt tarjolla heti vapaana oleva kerrostalokolmio!

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille NuVa kuntayhtymä NuVa kuntayhtymä 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 11,14,21 1.2 Miten asuntoa haetaan

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET

DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET DOMUS BOTHNICAN JUHLASALIN JA SAUNATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA -OHJEET Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 1. Tiloja voi vuokrata ainoastaan luonnollinen henkilö (vuokralainen), joka tekee VYY Holding Oy:n (VYH)

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

AS. Oy Moision Rypsipelto

AS. Oy Moision Rypsipelto AS. Oy Moision Rypsipelto Huolto- ja Korjaussuunnitelma 26.5.2011 Sivu 1 Yleistä Asunto-osakeyhtiöllä tulee olla 1.7.2011 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti suunnitelma taloyhtiössä

Lisätiedot

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän:

Kaikki arjen valinnat vaikuttavat ympäristöön. Haluamme oppilaitoksessamme toimia niin, että kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän: Opiskelemme ja työskentelemme ainutlaatuisen kauniissa ympäristössä. Kun pidämme siitä hyvää huolta, se pysyykin viihtyisänä. Pidetään kunniaasiana sitä, että niin koulun rakennukset kuin piha-alueetkin

Lisätiedot

2 Keittiö. Näytesivut. Tilaa otsikkotekstille. Keittiö. Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com

2 Keittiö. Näytesivut. Tilaa otsikkotekstille. Keittiö. Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com 2 Keittiö 15 2 Tilaa otsikkotekstille Keittiö Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com 16 Vuokrakodin huolto-opas 2.1 Astianpesuallas, hana, vesilukko ja allaskaappi Vuokranantaja

Lisätiedot

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA www.domusacademica.fi Asukaspalvelu / HOAS 09-5499 00 klo 9-16 vuokranmaksu avaimet vuokrasopimukset Kampin aluetoimisto: Pohjoinen Rautatiekatu 29 e-mail: asiakaspalvelu@hoas.fi,

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

I JoHDANto 9 1 Kunnossapitovastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä 9

I JoHDANto 9 1 Kunnossapitovastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä 9 SISäLLySLUEttELo Lukijalle 3 I JoHDANto 9 1 Kunnossapitovastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä 9 1.1 Kunnossapitovastuuta koskeva pääsääntö 9 1.1.1 Yhtiön vastuu 9 1.1.2 Osakkaan vastuu

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset

Tervetuloa SATOkotiin. Muuttajan usein kysytyt kysymykset Tervetuloa SATOkotiin Muuttajan usein kysytyt kysymykset SATOn Asiakaspalvelu p. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato Milloin saan hakea avaimet? Uuden kotisi avaimet saat vuokrasopimuksen

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

Mieti ennen kuin muutat

Mieti ennen kuin muutat Mieti ennen kuin muutat Millä rahoitat asumisen? vuokra (300-700 /kk) vuokravakuus (1-3 kk vuokra) kotivakuutus (alle 10 /kk) sähkö- ja vesilasku (40 /kk) huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI

RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI Vesikatto Yhtiö Kuntokartoitus 60 Sadevesijärjestelmä Yhtiö Kuntokartoitus 60 Lumiesteet Yhtiö Kuntokartoitus 60 Paloportaat Yhtiö Kuntokartoitus 60 Nuohoussillat

Lisätiedot

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi

TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA. www.domusacademica.fi TUPAOPAS DOMUS ACADEMICA www.domusacademica.fi Asukaspalvelu / HOAS 09-5499 0350 klo 9-16 vuokranmaksu avaimet vuokrasopimukset Kampin aluetoimisto: Pohjoinen Rautatiekatu 29 e-mail: kamppi@hoas.fi, www.hoas.fi

Lisätiedot

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN?

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN? 220 TOAS MESSUKYLÄ >ASUNTONI MINKÄLAISIA KEITTIÖN LAITTEITA ASUNNOSSANI ON? Keittiössä on vakioliesi, tiskiallas, jää-/viileä- tai jää-/pakastinkaappi sekä liesikupu, joka on yhdistetty talon ilmanvaihto-järjestelmään

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS

LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS LIIKETILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Nurmijärven Onnenkimpale Ry Heikkarinkuja 4 01900 Nurmijärvi Y-tunnus 1467183-3 Yhteyshenkilö: Minna Hietala, puh. 0400 873 218 Vuokralainen Nurmijärven kunta Tilakeskus

Lisätiedot

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 10. 11. 12. 13. 14.

KERROSTALO. A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 10. 11. 12. 13. 14. KERROSTALO A. Katso kuvaa numero 1. Mikä kuvassa on? Kuvassa on. B. Katso kuvaa numero 1. Mitä erilaisia tiloja talossa on? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. KESKUSTELUHARJOITUS KERROSTALOSTA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet Asuintilojen yleiset käyttöohjeet ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT Maksaessaan vuokraa tai vastiketta asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita.

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava

LAJITTELUOHJEET. Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava LAJITTELUOHJEET Pienasema Keravan kierrätysmateriaalin tuotantolaitos Karhuntassuntie 59 04260 Kerava Puh. 010 636 7000 (yritykset) 010 636 5000 (kuluttajat) Sähköinen asiointi: www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Lisätiedot

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero 607234 2h,k,s, 58,0 m² Kov. 1987 Energialuokka e-tod. Mh. 65 250,00 Vh. 79 500,00 Kyntäjänkatu 3. Rivitalokaksio päättyvän kadun varrella lähellä keskustaa.

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 Tervetuloa As. Oy Satojäkälään - opas asukkaille Yhtiömme 80 asuntoa ja noin 200 asukasta muodostavat kokonaisuuden, joka ei toimi hyvin ilman kaikkien tiedossa olevia

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET ASUNTOKOHTAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon

Lisätiedot

Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014

Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014 Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014 Sisällys Mihinenergiaajavettäkuluu Mihinkiinnittäähuomiotaasumisenarjessa Ilmanvaihtojärjestelmäntoiminta Lämmönjakojärjestelmäntoiminta

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Tervetuloa asukkaaksi!

Tervetuloa asukkaaksi! SISÄLTÖ Muutto uuteen kotiin 3 Vuokrasopimus Vakuusmaksu Muuttoilmoitus Huoneiston tarkastus Sähkösopimus Kotivakuutus Asumisen tuet Lemmikkieläimet Muutto uuteen kotiin 4 Vuokran maksaminen Palovaroitin

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Yhteiset tilat ja naapuruus

ASUMISPAKKI- koulutus Yhteiset tilat ja naapuruus ASUMISPAKKI- koulutus Yhteiset tilat ja naapuruus 1 Yhteiset tilat ja niiden käyttö Yleisiä tiloja ovat sauna, pukuhuoneet, kellarikomerot, urheiluvälinevarastot, pesutupa, mankeli, kuivaushuone, kerho-

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Talokirja. Porin. Siilo. Turvallisen viihtyvyyden tekijä.

Talokirja. Porin. Siilo. Turvallisen viihtyvyyden tekijä. Talokirja Porin Siilo Turvallisen viihtyvyyden tekijä. Tervetuloa asumaan Porin Siiloon! Tästä kirjasta löydät hyödyllistä tietoa Porin Siilosta ja muuttamisesta. Porin Siilo on 1938 valmistunut rakennus

Lisätiedot

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Untonmäki Kohdenumero 605625 2h,k,s ja at, 57,0 m² Kov. 1990 Energialuokka e-tod. Mh. 85 000,00 Vh. 85 000,00 Untonmäentie 4 A. Toimivapohjainen, kauttaaltaan kauniilla sävyillä ja

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

ASUKKAAN APURI - PALVELUMME ASUKKAILLE

ASUKKAAN APURI - PALVELUMME ASUKKAILLE ASUKKAAN APURI - PALVELUMME ASUKKAILLE Palveleva huoltoyhtiösi on: Kiinteistöhuolto Jaakola Oy Tinurinkuja 4 02650 Espoo Puh. 0207 558 540 ympäri vuorokauden Fax 0207 558 541 toimisto(at)kiinteistohuoltojaakola.fi

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

ILMO Premium -säädinkupu

ILMO Premium -säädinkupu ILMO Premium -säädinkupu Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILMO PREMIUM CLASSIC ILMO PREMIUM DESIGN ILMO Premium Classic Asennusohje Kaapisto/seinäkiinnitys Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

ASUKASTIEDOTE. Myyrmäki, Patotie 2, 01600 Vantaa asiakaspalvelu on avoinna kävijöille maanantaisin klo 8 17, ti - pe klo 8 16

ASUKASTIEDOTE. Myyrmäki, Patotie 2, 01600 Vantaa asiakaspalvelu on avoinna kävijöille maanantaisin klo 8 17, ti - pe klo 8 16 ASUKASTIEDOTE TOIMISTOMME Meidät on helppo tavoittaa. Toimitilamme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä, Myyrmäessä Louhelan aseman vieressä, sekä Pihlajistossa aivan alueen keskellä. Tervetuloa!

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

TVA - TULE, VIIHDY JA ASU

TVA - TULE, VIIHDY JA ASU ASUMISEN AAKKOSET TVA - TULE, VIIHDY JA ASU Tampereen Vuokra-asunnot Oy (TVA) tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja vahvuuksinaan luotettavuus, kohtuullinen vuokrataso ja monipuolinen asuntokanta.

Lisätiedot

Tervetuloa asukkaaksi!

Tervetuloa asukkaaksi! Tervetuloa asukkaaksi! Oppaan sisällys 1. Vuokravakuus, vuokrasopimus ja vuokranmaksu 4-5 Asuntoon muutto, alkutarkastus, sähkösopimus, vakuutukset ja talokirjanote 6-7 2. SUJUVA ARKI Huoneiston kunnossapito

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ Sopimusosapuolet: Oy Vihdin Jäähalli Ab, myöhemmin Myyjä Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry, myöhemmin Ostaja Tausta Myyjä on kolmannen sektorin yritys, joka yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot