ASUMINEN WARTALO KODISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMINEN WARTALO KODISSA"

Transkriptio

1 Asukkaan OPAS

2 Sisällys ASUMINEN WARTALO KODISSA 3 Vakuusmaksun maksaminen 3 Vuokrasopimus 3 Vuokranmaksu 3 Asuntoon muutto 3 Sähkösopimukset 4 Vakuutukset 4 Talonkirjaote 4 Asukastoiminta 4 Asumishäiriöt 5 Asunnon irtisanominen 5 Asunnosta muuttaminen 6 Vakuusmaksun palauttaminen 6 Yleistä 6 YHTEISET TILAT 7 Porraskäytävät 7 Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot 7 Pesutuvat 8 Kuivaushuoneet 8 Yhteiset saunaosastot 9 PIHA-ALUEET 9 Pysäköinti 9 Lemmikkieläimet 10 Leikkialueet 10 Liputus 10 Jätehuolto 10 PARVEKKEET 10 Parveketurvallisuus 10 Parvekkeen käyttö 11 KYLPYHUONE 11 Ilmanvaihto ja kuivatus 11 HUONEISTOSAUNA 11 Turvallisuus 11 Kiuas 11 HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA 12 Rakenteiden kunnon seuraaminen 12 Esineiden kiinnittäminen 12 Turvallisuus 12 Vesikalusteet 12 Poistoilmaventtiilien puhdistus 13 Korvausilmaventtiilien hoito 13 Liesikuvun hoito 14 Lieden hoito 14 Kylmäkalusteiden hoito 14 Pyykin- ja astianpesukone 15 SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET 15 Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä 15 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa 16 Autojen sähkölämmityspistorasiat 16 Asunnon sähköturvallisuus 17 Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys 17 Antennilaitteet 17 Internetliittymä 18 HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET 18 VASTUUNJAKOTAULUKKO 18 JÄTTEIDEN KIERRÄTYS, KIERRÄTÄ OIKEIN 20 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 22

3 ASUMINEN WARTALO KODISSA Vakuusmaksun maksaminen Vakuusmaksu on kyseisen asunnon yhden kuukauden vuokran suuruinen ja se on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Vuokrasopimus Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksen mukaisena päättymispäivänä ilman irtisanomista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella sitoudutaan noudattamaan asuinhuoneiston vuokraukseen liittyviä lakeja, ehtoja ja ohjeita. Vuokranmaksu Vuokranmaksupäivä on kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokrat ja käyttökorvaukset maksetaan Wartalo Kodeilta saatavaa asuntokohtaista viitenumeroa tai viivakoodia käyttäen. Vaivattomin maksutapa on suoraveloitus, josta asukas voi pankin kanssa tehdä suoraveloitussopimuksen. Vuokralainen vähentää mahdollisesti saamansa asumistuen määrän vuokrasta ja ilmoittaa asumistuen maksamista varten viitenumeron myös Kelalle. Viivästyneestä maksusta vuokralaiselta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä mahdolliset perintäkulut. Vuokranmaksuvaikeuksien sattuessa on asukkaan syytä kääntyä Wartalo Kotien vuokraperintää hoitavan henkilön puoleen ja maksusuunnitelma laatimiseksi. Maksamattomat vuokrat ja käyttökorvaukset johtavat aina perintätoimenpiteisiin ja voivat johtaa asunnon vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Asuntoon muutto Asuntoon muuttajien henkilötiedot kirjautuvat vuokrasopimusta tehtäessä talonkirjalle. Mikäli myöhemmin asunnon asukasmäärä muuttuu, uuden tai poismuuttaneen perheenjäsenen tiedot tulee ilmoittaa Wartalo Kotien toimistolle. Asukkaan OPAS 3

4 Näin varmistetaan, että talon asukastiedot ja talonkirjaotteen tiedot ovat ajan tasalla. Muuttoilmoitus täytyy tehdä aina kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen. Muuttoilmoitus on tehtävä myös kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Muuttoilmoitus väestörekisterikeskukseen on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta, aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai täyttämällä lomake postissa tai maistraatissa. Asunnon avaimet saa Wartalo Kotien toimistolta osoitteesta Antinpuisto 8. Autopaikan ja saunavuoron voit varata Wartalo Kotien toimistolta, tai internetistä asukkaalle osiosta. Autopaikan avaimet toimittaa kiinteistönhoitaja autopaikkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sähkösopimukset Asunnon sähkösopimus on asukkaan itse tehtävä. Sähköntoimittajan voi asukas valita vapaasti. Vakuutukset Wartalo Kotien kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja se ei korvaa. Suosittelemme asukkaita ottamaan kotivakuutuksen oman irtaimistonsa turvaksi. Talonkirjaote Talonkirjaote on todistus asumisesta ja sitä tarvitaan mm. hakiessasi Kelalta asumistukea. Talonkirjaotteen saa pyynnöstä Wartalo Kotien toimistolta. Talonkirjaote on maksuton. Asunnon asukasmäärissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava Wartalo Kodit Oy:lle (esim. pois muutot, lasten syntymät, kuolemantapaukset yms. asukasmäärään vaikuttavat tapahtumat). Asukastoiminta Wartalo Kotien kiinteistöissä järjestetään vuosittain asukaskokoukset, joissa päätetään asukkaiden ja Wartalo Kotien yhteishallinnon muodosta. 4 Wartalo Kodit Oy

5 Wartalo Kotien tavoitteena on saada muodostettua asukastoimikunta jokaiseen omistamaansa kiinteistöön. Asukaskokouksissa valittujen asukastoimikuntien kokoonpano ilmoitetaan kunkin kiinteistön ilmoitustauluilla. Asukastoiminnalla vaikutetaan kiinteistöjen turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja kunnossapitoon! Yhteistoiminta lisää luottamusta, asumisen viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä vuokraasumisen arvostusta! Asumishäiriöt Toistuvien asumishäiriöiden ja järjestyssääntörikkomusten sattuessa ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on muilla kiinteistön asukkailla. Yksittäisen asukkaan ottaessa yhteyttä voidaan häiriön aiheuttajalle lähettää vain kirjallinen huomautus. Tehokkain tapa puuttua toistuviin häiriöihin ja järjestyssääntörikkomuksiin on laatia kirjallinen valitus, jonka vähintään 2 asukasta allekirjoittaa. Häiriön aiheuttajalle lähetetään tällä perusteella varoitus. Varoituksen saaneen jatkaessa häiriötään tulee asukkaiden laatia vielä toinen kirjallinen valitus, jonka jälkeen häiriön aiheuttajalle lähetetään varoitus vuokrasopimuksen purkamisesta. Riittävän vakavissa tapauksissa vuokrasopimuksen purku voidaan suorittaa jo ensimmäisen varoituksen jälkeen. Asunnon irtisanominen Irtisanominen tehdään aina kirjallisena. Irtisanominen voi tehdä Wartalo Kotien asiakaspalvelussa tai toimittamalla allekirjoitettu irtisanomislomake toimistollemme. Jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, allekirjoitukset tulee olla molemmilta. Lomakkeen voi tulostaa kotisivuiltamme tai noutaa toimistoltamme. Asuinhuoneenvuokralain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi. Asukkaan OPAS 5

6 Asunnosta muuttaminen Wartalo Kotien edustaja suorittaa irtisanotun asunnon kunnon tarkastuksen ennen poismuuttoa ja siivoustarkastuksen poismuuton jälkeen. Asunnon kuntoa verrataan asukkaan sisään muuttaessa tehtyyn tarkastuspöytäkirjaan. Asukas on kunnossapitovastuussa asunnostaan ja korvausvastuussa asunnon rikkomisesta ja siivottomaan kuntoon jättämisestä. Kunnossapito- ja korvausmenettelyssä noudatetaan asuinhuoneen huoneenvuokralakia. Korvausvastuun ylittäessä vakuusmaksun määrän, laskutetaan ylimenevät kustannukset asukkaalta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Myös mahdollisten asuntoon tai varastotiloihin jätettyjen tavaroiden varastoinnista ja kaatopaikalle viennistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan asukkaalta. Kaikki asunnon- ja autolämmityspaikan avaimet on palautettava viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä Wartalo Kotien asiakaspalveluun. Palauttamatta jääneet tai kadonneet avaimet aiheuttavat lukon uudelleen sarjoituksen ja kustannukset veloitetaan asukkaalta voimassaolevan lukkojen sarjoitushinnaston mukaan. Vakuusmaksun palauttaminen Vakuusmaksu palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli Wartalo Kodeilla ei ole asukkaalta rahasaamisia eikä asukkaan lähtötarkastuksessa asunnosta havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa ja asunto on jätetty siistiin kuntoon. Vakuusmaksu palautetaan kohtuullisessa ajassa, yleensä n. 1 kuukauden aikana vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Palautettavasta vakuusmaksusta vähennetään mahdolliset maksamattomat vuokrat, käyttökorvausmaksut sekä asunnon siivous- ja korjauskulut. Vakuusmaksun ylittävät kulut laskutetaan asukkaalta erikseen. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Yleistä Maksaessaan vuokraa asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Asukkaan tulee hoitaa asuntoaan huolellisesti. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita. Wartalo Kotien ja asukkaan välinen tehtäväjako asunnon kunnossapidosta selviää oheisesta vastuunjakotaulukosta. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava 6 Wartalo Kodit Oy

7 isännöitsijälle tai alueen kiinteistönhoitajalle kiinteistön tai vuokranantajan vastuulle kuuluvista vioista ja vaurioista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva lisävahinko voi aiheuttaa korvausvastuita myös asukkaalle. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa maalata seiniä, kattoja, kalusteita tai tehdä muuta remonttia hallitsemassaan asunnossa. Huonekalujen jalkoihin toivotaan laitettavan liimattavat huopatallat, jotta asunnon lattiaan jää jälkiä huonekalujen jaloista. Mikäli lastenvaunuja säilytetään asunnon sisätiloissa, on kumista valmistettujen pyörien alle hyvä laittaa suojaus, esimerkiksi matto. Jos asunto jätetään pitkäksi aikaa asumatta (yli viikko), on asiasta syytä ilmoittaa kiinteistönhoitajalle ja samalla varata Wartalo Kodeille mahdollisuus päästä tarvittaessa asuntoon. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa asukas. Asunnon ja kiinteistön oikeasta käytöstä ja hoidosta hyötyvät kaikki asukkaat. Korjauskulut ja energiankulutus pysyvät suunnitelmallisella tasolla ja asumiskustannukset kohtuullisina. Oikealla käytöllä ja hoidolla asukkaat edistävät asumisviihtyisyyttään ja estävät asuntonsa mahdollisia kosteusongelmia ja terveyshaittoja. YHTEISET TILAT Porraskäytävät Ulko-oven lukituksen aukioloajat ovat yleensä klo Paloturvallisuusmääräysten vuoksi porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Porraskäytävistä kellaritiloihin johtavat palo-ovet on pidettävä aina suljettuina. Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot Lastenvaunuille, suksille, polkupyörille yms. on omat säilytystilansa. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi ulkoiluvälineet tms. on sijoitettava niille varattuihin tiloihin ja telineisiin. Mopojen ja muiden polttomoottorikäyttöisten kulkuvälineiden säilytys näissä tiloissa on ehdottomasti kielletty! Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää, että jokainen asukas käyttää vain hallitsemalleen asunnolle varattua asunnon mukaan numeroitua irtaimistovarastoa. Asukkaan OPAS 7

8 Irtaimistovarastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, palavia kaasuja tai räjähdysaineita! Varastotilojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita. Irtaimistovaraston lukon hankkii asukas. Varastotiloissa ja käytävillä on avotulen teko ja tupakointi kielletty. Varastotiloista poistuttaessa valot sammutetaan ja ovet lukitaan. Pesutuvat Pesutuvan käyttö on sallittu klo välisenä aikana. Pesutupa on tarkoitettu vain talossa asuvien asukkaiden oman talouden pyykin pesuun. Pesutuvassa on pääsääntöisesti pesukone, linko, kuivausrumpu ja mankeli. Pesutuvan koneilla ei saa pestä, kuivata eikä mankeloida mattoja. Pesutuvassa on varauslista, johon merkitään haluttu käyttöaika (enintään 3h), nimi, osoite ja asunnon numero. Pesutupaa saa käyttää vain varauslistaan merkittynä aikana. Jos asukkaan avaimet eivät käy pesutuvan lukkoon, on pesutupa erityisen kulunvalvonnan piirissä. Näihin pesutupiin on avain lunastettava Wartalo Kotien toimistolta. Pesutupa on siistittävä käytön jälkeen. Vesihanat on suljettava käytön jälkeen. Kuivaushuoneet Kuivaushuone on tarkoitettu tavanomaisen pyykin kuivaamiseen. Asuntojen kosteushaittojen minimoimiseksi on suositeltavaa kuivata myös omalla koneella pesty pyykki kuivaushuoneessa. Kuivaushuoneen varaus merkitään varauslistaan. Listaan merkitään haluttu käyttöaika, nimi, osoite ja asunnon numero. Tutustu kuivauslaitteen käyttöohjeisiin. Kuivauslaitetta ei saa käyttää klo välisenä aikana sen aiheuttaman melun takia. Kuivunut pyykki on noudettava välittömästi, jotta tila vapautuu seuraaville käyttäjille. 8 Wartalo Kodit Oy

9 Yhteiset saunaosastot Huomioi saunaosaston käytössä seuraavaa: Vuotamaan jäänyt suihku aiheuttaa huomattavaa veden tuhlausta ja asumiskulujen nousua. Saunan lauteiden ja seinien kastelu lyhentää niiden kestoikää merkittävästi. Laudeliinan käyttö on suositeltavaa hygieniasyistä. Löylyvetenä käytetään vain puhdasta vettä kohtuullisesti. Veden roiskiminen kiukaan termostaattiin, sähkölaitteisiin tai saunamittariin voi vahingoittaa niitä ja aiheuttaa hengenvaaran. Tupakointi on kielletty saunaosastolla ja käytävillä. Ovet ja ikkunat suljetaan saunaosaston käytön jälkeen. Sauna, pesu- ja pukuhuone on jätettävä siistiin kuntoon. Valot sammutetaan saunaosastolta poistuttaessa. PIHA-ALUEET Pysäköinti Autot on pysäköitävä sallituille autopaikoille. Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Piha-alueelle asetettuja liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia on noudatettava. Vieraspysäköinnissä on noudatettava erillisiä pysäköintiohjeita. Pelastustiekyltillä osoitetulle pelastustielle on pysäköinti kielletty. Lyhytaikaisesti pelastustielle voidaan pysäköidä ihmisten ja tavaroiden noutamiseksi tai viemiseksi. Silloinkin on ajoneuvon kuljettajan oltava ajoneuvon välittömässä läheisyydessä valmiudessa poistamaan auton pelastustieltä. Piha- ja pysäköintialue kuuluu alueen pysäköintivalvonnan piiriin, joten väärin pysäköidylle ajoneuvolle voidaan määrätä pysäköintirikemaksu. Väärin pysäköity auto voidaan myös hinauttaa pois auton omistajan kustannuksella. Vakavimmillaan väärinpysäköinti voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen. (Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO:1997:85) Asukkaan OPAS 9

10 Lemmikkieläimet Lemmikkien käyttö tarpeilla piha-alueilla on kielletty. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Piha-alueella on lemmikit aina pidettävä kytkettyinä tai muutoin hallinnassa. Lemmikit eivät saa häiritä talon yö- tai päivärauhaa haukunnallaan tai muulla toiminnallaan. Leikkialueet Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Leikkivälineiden kuntoa on seurattava ja ilmoitettava mahdollisista vioista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Liputus Wartalo Kodit hoitaa viralliset ja yleiset liputukset. Perhejuhlien liputuksista voi sopia kiinteistönhoitajan kanssa etukäteen. Jätehuolto Jätteet toimitetaan lajiteltuina jäteastioihin. Jätehuoltoalueella on yleensä keräysastiat sekajätteelle, keräyspaperille, keräyskartongille ja biojätteelle. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräykseen. Isommat laitteet ja tavarat on jokaisen itse toimitettava kaatopaikalle. Esim. akut, autonrenkaat, vanhat huonekalut, televisiot yms. PARVEKKEET Parveketurvallisuus Kukkalaatikot ja muut mahdolliset esineet tulee sijoittaa kaiteen sisäpuolelle. Ulkopuolelle ripustus aiheuttaa vaaratilanteita. Parvekkeen kaiteella vuodevaatteita tuuletettaessa on huomioitava ettei tuuli niitä pudota. Grillaaminen, lämpimän ruoan valmistaminen, ulkoroihujen tai muun vastaavan polttaminen parvekkeella on kielletty. Parveke on pidettävä puhtaana lumesta, lunta poistaessa on varmistuttava, ettei pudotettu lumi aiheuta vaaraa tai haittaa pihalla liikkujille. 10 Wartalo Kodit Oy

11 Parvekkeen käyttö Asunnon parveke on tarkoitettu oleskelua varten, ei tavaroiden varastointiin. Mattojen puistelu parvekkeella on kielletty. Vuodevaatteita ja hyvin imuroituja mattoja saa parvekkeella tuulettaa. Roskien ja tupakantumppien heittäminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty. Suosittelemme välttämään tupakointia parvekkeella asukasviihtyvyyteen vedoten. Parvekkeella ei saa ruokkia lintuja. Lintujen ruokinta on sallittua erillisellä ruokintapaikalla. Keväällä, kesällä ja syksyllä lintuja ei tarvitse ruokkia, koska ne löytävät luonnosta ruokansa itse. KYLPYHUONE Ilmanvaihto ja kuivatus Asukkaan on pidettävä poistoilmaventtiilit puhtaina. Korvausilmaventtiilit on pidettävä auki ja puhtaina. On varmistettava, että korvausilma pääsee kylpyhuoneeseen. Tarvittaessa ovi on pidettävä raollaan. Mikäli peiliin tiivistynyt kosteus ei haihdu puolessa tunnissa, on aihetta epäillä ilmanvaihdon toimimattomuutta. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Talvella tuuletusikkunaa ei saa jättää auki, koska kylmäilma hidastaa kosteuden sitoutumista poistoilmaan. Myös vesijohdot voivat jäätyä. HUONEISTOSAUNA Turvallisuus Kiukaan päällä tai sen lähistöllä on pyykin, kenkien tms. kuivaaminen kielletty. On varmistettava, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinni ja lauteiden kannakkeet ovat kunnossa. Lauteita ei saa ylikuormittaa. Runsaan veden käyttö kiukaalle on kielletty. Käytä vain puhdasta vettä. Kiuas Kiukaan ohjauslaitteilla valitaan saunan lämpötila ja kiukaan toiminta-aika. Asetetun ajan kuluttua kiuas kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Eräissä kiuasmalleissa on lisäksi mahdollisuus asettaa ns. odotusaika, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy päälle. Asukkaan OPAS 11

12 Tarvittaessa on huolehdittava kiuaskivien vaihdosta vastuunjakotaulukon mukaisesti. HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA Rakenteiden kunnon seuraaminen Seinien ja lattian laatoitus ja niiden saumat ovat ehjät, erityisesti nurkat ja kulmat. Lattian muovimatto ja sen saumat ovat ehjät ja matto on hyvin kiinni alustassaan. Putkien yms. läpiviennit seinä- ja lattiapinnoista ovat tiiviit ja ehjät. Rakenteissa ei ole tummentumia tms. kosteusvauriojälkiä. Kiinnitysreikien poraaminen suihkualueelle on kielletty. Rakenteissa huomatut viat ja vauriot tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle välittömästi. Esineiden kiinnittäminen Asuntoon muutettaessa, ripusta taulut yms. esineet kalustamisen jälkeen jolloin vältytään turhien reikien poraamiselta seiniin. Turvallisuus Porattaessa, naulattaessa tai ruuvattaessa kiinnikkeitä rakenteisiin tulee varoa sähkö-, vesi- ja lämpöjohtoja. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä kylpyhuoneen tai huoneistosaunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysrei istä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä lattioihin, joissa on lattialämmitys. Kiinnitys voi osua joko lämmitysputkeen aiheuttaen vesivaurion tai sähkökaapeliin rikkoen lämmityksen. Vesikalusteet Wartalo Kotien kiinteistöissä on käytössä vedensäästöporesuuttimet ja -suihkukahvat. Näistä hanoista ja suihkuista tulee vettä energiataloudellisesti hieman vähemmän. Sekoittimien ja muiden vedenkäyttölaitteiden vähäisetkin vuodot aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia ja mahdollisesti myös vesivahinkoja. Hanojen ja erityisesti WC-laitteen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava välittömästi kiinteistönhoitajalle. 12 Wartalo Kodit Oy

13 Poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilit on puhdistettava, kun niihin on kertynyt silmin havaittavissa määrin likaa. Puhdistusväli vaihtelee huomattavasti asumistottumusten mukaan. Puhdistustarve tulee tarkastaa silmämääräisesti ainakin kertaa vuodessa. Useimmat poistoilmaventtiilit ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä on kapea rakomainen virtausaukko. Poistoilmassa oleva lika kertyy erityisesti tähän virtausaukkoon tukkien sen vähitellen. Venttiilin puhdistus tapahtuu parhaiten pesuainepitoiseen veteen kostutetulla rievulla. Paikallaan olevan venttiilin puhdistus kannattaa tehdä siten, että riepu taitetaan litteän puutikun, ruuvitaltan, veitsen tai muun tylpän esineen päälle ja virtausrako puhdistetaan sen avulla. Venttiilin keskiön asentoa ei saa muuttaa. Jos venttiili kaipaa perusteellisempaa puhdistusta, se voidaan irrottaa paikoiltaan puhdistuksen ajaksi. Yleensä venttiilin irrotus tapahtuu siten, että tartutaan venttiilin reunoihin ja kierretään sitä vastapäivään. Eräät venttiilimallit irrotetaan vetämällä sitä ulospäin. Venttiili tulee irrottaa paikoiltaan niin, ettei pehmeä äänenvaimennusosa vaurioidu. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, missä asennossa venttiili irtoaa, jotta sen takaisin asennus sujuisi helposti ja äänenvaimennusta vaurioittamatta. Irrotetun venttiilin metalliosat puhdistetaan kuten edellä. Äänenvaimenninta tai huokoisia tiivisteitä ei saa kastella. Äänenvaimentimen puhdistus tapahtuu pyyhkimällä tai harjaamalla. Äänenvaimennin voi olla kiinni irrotetussa venttiilissä tai ilmakanavassa heti venttiilin takana Huom! Kaikissa venttiileissä, tai IV-kanavissa ei ole äänenvaimennuselementtiä. Venttiilin keskiötä ei saa kiertää. Puhdistuksen jälkeen venttiili asennetaan välittömästi takaisin paikoilleen. Jos venttiili ei irtoa, ota yhteys kiinteistönhoitajaan avun saamiseksi. Venttiilien virtausaukot on säädetty siten, että asunnossa on oikea ja riittävä ilmanvaihto. Korvausilmaventtiilien hoito Ilmanvaihtojärjestelmän poistaman ilman tilalle tulee ulkoilmaa korvausilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on useaa eri mallia. Eräät mallit asennetaan ikkunoiden tai ovien yläkarmiin, toiset taas seinärakenteeseen. Jotta asunnon ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti, venttiilit on pidettävä auki ja toimintakunnossa. Korvausilmaventtiileitä ei saa tukkia. Asukkaan OPAS 13

14 Puhdistettava tai vaihdettava suodatin irrotetaan varovasti paikoiltaan siten, ettei siitä irtoa pölyä. Vanha vaihdettava suodatin laitetaan heti muovipussiin tms. joka suljetaan tiiviisti. Pestävä suodatin upotetaan varovasti kokonaan pesuveteen, näin estetään suodattimen pölyäminen. Suodatin kuivataan ennen paikoilleen asentamista. Useimmissa korvausilmaventtiileissä on ilmavirran säätömahdollisuus. Normaalioloissa venttiilit pidetään täysin auki. Vedontunteen haitatessa kovalla pakkasella ja tuulella venttiileitä voi säätää pienemmälle mutta ei kiinni asti. Venttiilit on muistettava avata sääolojen palattua leudommiksi. Liesikuvun hoito Liesikuvussa on rasvasuodatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn poistoilmakanaviin. Liesikupua ei saa käyttää ilman rasvasuodatinta. Rasvasuodatin on puhdistettava ajoittain. Puhdistustarve vaihtelee huomattavasti ruoanvalmistustottumusten mukaan. Suositeltava puhdistusväli on noin yksi kuukausi. Puhdistusta varten rasvasuodatin irrotetaan. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pesty suodatin valutetaan kuivaksi ja asennetaan tiiviisti paikoilleen. Rasvasuodattimen puhdistuksen yhteydessä puhdistetaan samalla liesikuvun sisäpuoli. Jos huonokuntoinen rasvasuodatin tulee uusia, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Lieden hoito Lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia. Puhdista uuni ja liesitaso välittömästi käytön jälkeen. Käytä uunin puhdistukseen vain sen puhdistukseen tarkoitettuja aineita. Teräsvillan ja terävien työkalujen käyttö lieden puhdistukseen on kielletty. Kylmäkalusteiden hoito Jääkaappipakastin sekä jää- ja jääviileäkaappi on sulatettava ja puhdistettava säännöllisesti energiataloudellisen ja parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi. Sulatuksessa ei saa käyttää teräviä työkaluja tai kuumailmapuhaltimia tms. välineitä. 14 Wartalo Kodit Oy

15 Sulatuksen yhteydessä on hyvä imuroida myös jääkaapin takapuolella oleva lauhduttimen patteri puhtaaksi. Samalla tarkastetaan ja puhdistetaan kompressorin päällä oleva sulamisvesikaukalo, mikäli kaukalo on viallinen ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Pyykin- ja astianpesukone Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen liitäntä vesijohtoverkostoon tehdään viranomaismääräysten mukaisesti. Työn saa tehdä vain alan ammattihenkilö. Wartalo Kodit Oy ei suorita pesukoneiden liitäntää. Pyykinpesukoneen saa asentaa vain lattiakaivolliseen tilaan. Pyykin- tai astianpesukoneita ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Pesukoneiden hanat on suljettava kun ne eivät ole käytössä. Erityisesti on varmistettava, että hanat ovat kiinni, kun asukkaat poistuvat asunnosta. Kylpyhuoneessa olevaa pesukonetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Pesukoneen pistotulppa on irrotettava sähköverkosta, kun kone ei ole käytössä. Pesukoneita ja liitäntäletkuja on tarkkailtava säännöllisesti mahdollisien vuotojen varalta. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää astianpesukoneen letkuihin ja liitoksiin. Astianpesukoneen alle on asennettava suojakaukalo. SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä Sähköasennukset ja -korjaukset ovat pääsääntöisesti töitä, joita saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Ilman erityistä ammattikoulutusta saa tehdä: Sulakkeiden, lamppujen ja sytyttimien vaihtaminen. Jännitteettömän pistorasian tai kytkimen peitelevyn irrottaminen maalauksen, tapetoinnin tms. ajaksi. Sisustusvalaisimen liittäminen jännitteettömään uudenmalliseen valaisinliittimeen tai vanhaan sokeripalaan. Jännitteettömäksi tehdyn sokeripalan korvaaminen uuden valaisinjärjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihtaminen. Valaisinpistotulpan asentaminen ja vioittuneen pistotulpan vaihtaminen. Asukkaan OPAS 15

16 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa Vikavirtasuojakytkin on laite, joka katkaisee sähkön vikaantuneesta laitteesta siten, ettei sähköiskun vaaraa ole. Jos vikavirtasuojakytkin on lauennut, on se viritettävä uudelleen käyttökuntoon. Vikavirtasuojakytkin on yleensä asennettu asunnon sähkötauluun suojaamaan kosteiden tilojen pistorasiaryhmien tai valaistusryhmien käyttöä. Myös ulkona olevat pistorasiat ja valaisimet on suojattu samoin. Vikavirtasuojakytkin voi olla myös pistorasian yhteydessä. Vanhoista asunnoista vikavirtasuojakytkin yleensä puuttuu. Pesuhuoneremonttien yhteydessä pesukoneen pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimillä. Vikavirtasuojakytkimen toiminta testataan (T)-testauspainikkeella valmistajan ohjeiden mukaan. Autojen sähkölämmityspistorasiat Autot saa kytkeä vain tätä tarkoitusta varten rakennettuihin pistorasioihin. Auton kytkentä muuhun pistorasiaan voi olla hengenvaarallista. Autojen kytkennässä tulee käyttää tähän tarkoitukseen valmistettua johtoa. Jatkojohtojen käyttö on kielletty. Kytkentäjohto saa olla kiinni autolämmityspistorasiassa vain silloin, kun johdon toinen pää on kiinnitetty autossa olevaan pistorasiaan. Lämmityspistorasiaan jätetyt lämmitysjohdot kerätään talteen, johtoa voi kysellä kiinteistönhoitajalta. Lämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna. Huonokuntoisen kytkentäjohdon käyttö on kielletty. Autojen sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty koska lämmitystolppien sulakkeet eivät kestä siitä aiheutuvaa kuormitusta. Autojen lämmitystä ohjataan kellolla. Ohjauskello voi olla keskitetty, joka vaikuttaa kaikkiin pistorasioihin tai se voi olla pistorasiakohtainen, jota kukin asukas voi asetella omien tarpeidensa mukaisesti. Moottorilämmittimen toiminta-ajaksi riittää kaikissa oloissa kaksi tuntia. Ohjauskellon ohittaminen ja muu kytkentämuutos on kielletty. 16 Wartalo Kodit Oy

17 Asunnon sähköturvallisuus Asunnon jäädessä ilman valvontaa ei suuritehoisia sähkölaitteita saa jättää päälle. Tällaisia ovat mm. sähköliesi, pesukone, silitysrauta Sähköpattereita tai muita sähkölämmittimiä ei saa peittää. Kylpyhuoneen sähköpistorasioita ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden ja valaisimien tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja. Mikäli maalaus- tai tapetointitöiden ajaksi rasioiden kannet irrotetaan, on pistorasiat ja kytkimet tehtävä jännitteettömiksi irrottamalla sulake. Jännitteenkoettimella voi varmistua kohteen jännitteettömyydestä. Vialliset sähkölaitteet on korjautettava sähköalan ammattilaisella. Lapset tarvitsevat erityistä opastusta ja valvontaa sähköön liittyvissä asioissa. Ilmoita viallisista Wartalo Kotien hoitovastuulle kuuluvista sähkölaitteista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys Kylpyhuone lämmitetään sähkölämmitteisellä lattialämmityksellä. Kylpyhuoneen lattiarakenteessa on sähkölämmityskaapeli, joka lämmittää lattiarakenteen kautta huonetilan. Kylpyhuoneen lämpötila säädetään seinällä olevalla termostaatilla. Muutettaessa termostaatin asetusta muuttuu kylpyhuoneen lämpötila varsin hitaasti. Lattiaan poraaminen, tai muu lattian vahingoittaminen on kielletty. Kylpyhuoneen oikea lämpötila on o, jolla varmistetaan huoneen kuivaminen ja estetään kosteusvaurioita. Sähkön säästämiseksi voidaan kylpyhuoneen lämpötilaa alentaa pitkän poissaolon ajaksi. Jos lattialämmitys ei toimi, tarkistetaan sulake, vikavirtakytkin, ohjauskytkimen asento ja termostaatin asento. Lattialämmityksen sähkön maksaa asukas omassa sähkölaskussaan. Antennilaitteet Antennipistorasiassa on liitäntäpiste radion ja TV:n antennijohdolle. Antennipistorasiaan ei saa tehdä muutoksia. Asukkaan OPAS 17

18 Jos TV näkyy huonosti, tiedustele lähinaapureilta, onko heillä samanlaisia vikoja. Ellei naapureilla ole vastaavia ongelmia, on vika todennäköisesti televisiossa, antenniliitosjohdossa tai antennipistorasiassa. Jos samanlainen ongelma ilmenee useassa televisiossa, on vika todennäköisesti talon antennilaitteistossa tai TVlähetyksessä. Wartalo Kotien asunnoissa on Varkauden kaupunkialueella kaapelitelevisioliittymät. Kangaslammilla on antenniliittymät. Omia lautas- tai harava-antenneja ei saa asentaa asunnon ulkopuolelle. Internetliittymä Kaikissa Wartalo Kotien omistamissa kiinteistöissä on mahdollisuus joko kaapeli- tai ADSL-liittymään. Kangaslammin kiinteistöissä ei kaapeliliittymä mahdollisuutta ole. HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET Kaikissa huoltoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa arkisin klo 7-15 välisenä aikana yhteydenotot tehdään suoraan kiinteistönhoitajaan. Kiinteistönhoitajan yhteystiedot ovat talojen ilmoitustauluilla, internetissä ja puhelinluettelossa. Asumisturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa, työajan ulkopuolella, yhteydenotot Wartalo Kotien päivystäjään puh VASTUUNJAKOTAULUKKO Asunnon kunnossapito Wartalo Kodit Oy huolehtii siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa. Asukkaan on huolehdittava tai valvottava, ettei itse, perheenjäsenet tai vieraat turmele kiinteistön yhteistä omaisuutta. Huolimattomuudesta syntyneet vauriot vuokralainen joutuu korvaamaan itse. Korjausten suorittajasta tai maksajasta saattaa esiintyä epätietoisuutta. Pääsääntö on, että kiinteistön ulko- ja sisäpuolen korjaustyöt kuuluvat Wartalo Kodit Oy:lle. Asukas sen sijaan vastaa hankkimistaan lisävarusteista ja muista asumistasoon liittyvistä korjauksista. 18 Wartalo Kodit Oy

19 OHJEELLINEN KORJAUSVASTUIDEN JAKAUTUMINEN Korjausvastuu: A=Asukkaalla, W=Wartalo Kodit Oy:llä, W/A=Tapauskohtainen vastuu. Avaimet ja lukot Lisäavainten hankinta W/A Asunnon ulko-oven lukon sarjoitus W/A+ Turvalukon hankinta ja asennus A+++ Varmuusketjun hankinta ja asennus A+ Ikkunat Ikkunanpuitteiden korjaus W+ Ikkunan puitteiden maalaus W+ Ikkunan lasien vaihto tai korjaus W/A+ Ikkunoiden tiivistys W/A+ Aukipitolaitteet ja helat W+ Ovet Asunnon ulko-/parvekeoven korjaus W+ Ovisilmän hankinta ja asennus A++ Sisäovien korjaus W/A+ Keittiön kalusteet Keittiökalusteiden kunnostus W+++ Asunnon varusteisiin kuuluvan kylmäkalusteen korjaus W/A+ Kuivausritilöiden hoito W+ Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus A Pintaremontit Ulkoseinän ja parvekkeen korjaus W Lämmitys- ja ilmanvaihto Pattereiden ilmaaminen W+ Patteriventtiilien korjaus ja säätö W+ Ilmanvaihtojärjestelmien säätö W+ Ilmanvaihtohormien puhdistus W+ Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus A Vesi- ja viemärilaitteet Pesualtaan tulpan hankinta ja vaihto A Suihkuletkun hankinta ja vaihto A WC- allaskaapin hankinta ja asennus A Pesukoneliitännät A+++ Lattiakaivojen puhdistus A Wc istuinten kansien vaihdot W/A+ Putkistovuodot ja viemäritukokset W/A+ Vesihanojen korjaus ja uusiminen W/A+ Hajulukkojen puhdistus A Sähkölaitteet Palovaroittimet ja paristot hankinta ja vaihto A Sulakkeiden, lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto A Jääkaapin ja uunin lampun hankinta ja vaihto A Ovisummerin paristojen hankinta ja vaihto A Valokatkaisijat ja pistorasiat korjaus ja vaihto W+++ Lieden korjaukset W+++ Keittiön tasovalaisimen asennus W+++ Valaisinkaappi kylpyhuoneeseen W/A+++ Antennin johto A Talosaunan kiukaan kivet W+ Asuntokohtaisten saunojen kiuaskivet hankinta ja vaihto A Omatoimiset remontit ja vaihdot Sisämaalaukset ja tapetoinnit W/A++ Lattiapäällysteiden vaihto W/A++ Muut vaihdot ja korjaukset W/A++ + Ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan ++ Sovittava ja hyväksyttävä aina etukäteen +++Työn saa tehdä vain ammattihenkilö tai asiantuntijaliike, sovittava tapauskohtaisesti. Epäselvissä tapauksissa ota aina yhteyttä Wartalo Koteihin ennen kuin ryhdyt korjaukseen. Tarkempia tietoja kiinteistökohtaisesta käytännöstä ja mahdollisista yhtiön materiaaleista omatoimisiin remontteihin saat Wartalo Kotien kiinteistönhoitajalta. KIINTEISTÖNHOITAJAN PUHELINNUMERO ON KIINTEISTÖN ILMOITUSTAULULLA Asukkaan OPAS 19

20 KIERRÄTÄ OIKEIN Biojäte hedelmien, vihannesten, juuresten ja kananmunien kuoret kalojen perkuujätteet ruoantähteet kahvin tai teen porot suodatinpapereineen käytetyt talouspaperit hammastikut, puiset aterimet kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet kukkamulta, kasvinosat ja kuihtuneet kukat puutarhajätteet lemmikkieläinten purupohjaiset kuivikkeet pahviset kananmunakennot EI: muovi, lasi, metalli, tekstiilit, kumi, nahka, imurin pölypussit, kartonkitölkit, posliini, nesteet, vaipat, tupakantumpit, purukumit Paperi kaikki mitä tulee postiluukusta sanoma- ja aikakauslehdet mainosposti uusiopaperit kirjekuoret, myös ikkunalliset puhelinluettelot värilliset kopiopaperit pehmeäkantiset kirjat (ei kuitenkaan suuria määriä) pieniä määriä vaaleaa toimistopaperia 20 Wartalo Kodit Oy

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista asukkaan tulee toimittaa vuokranantajalle yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus. Sisällys Joensuun Kodit... 2 Vuokrasopimus ja asuntoon muutto... 2 Vuokrasopimus ja vuokravakuuden toimittaminen... 2 Asuntotarkastus... 2 Avaimet... 2 Ovenavaus... 2 Saunavuoron ja autopaikkojen varaukset

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. 215 TOAS PEKOLA 31 >MUUTTO MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton perjantaina 30.5.2014. MISTÄ JA KUINKA SAAN AVAIMET? Asunnon avaimet voit noutaa perjantaista 30.5.2014 alkaen asuntotoimistostamme,

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN?

>ASUNTONI >MUUTTO ONKO ASUNNOSSANI PALOVAROITTIMIA? MISTÄ LÖYDÄN TIETOA ASUNNON KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA VARTEN? 220 TOAS MESSUKYLÄ >ASUNTONI MINKÄLAISIA KEITTIÖN LAITTEITA ASUNNOSSANI ON? Keittiössä on vakioliesi, tiskiallas, jää-/viileä- tai jää-/pakastinkaappi sekä liesikupu, joka on yhdistetty talon ilmanvaihto-järjestelmään

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1

ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 ASUNTO OY SATOJÄKÄLÄ 18.3.2013 1 Tervetuloa As. Oy Satojäkälään - opas asukkaille Yhtiömme 80 asuntoa ja noin 200 asukasta muodostavat kokonaisuuden, joka ei toimi hyvin ilman kaikkien tiedossa olevia

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

Tervetuloa asukkaaksi!

Tervetuloa asukkaaksi! SISÄLTÖ Muutto uuteen kotiin 3 Vuokrasopimus Vakuusmaksu Muuttoilmoitus Huoneiston tarkastus Sähkösopimus Kotivakuutus Asumisen tuet Lemmikkieläimet Muutto uuteen kotiin 4 Vuokran maksaminen Palovaroitin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi.

Kannattaa ottaa selvää myös tulevista remonteista ja niiden vaikutuk sesta asumiseesi. Dia 1 Mistä vuokra-asunto? Vuokra-asuntoja voi hakea: kaupunkien ja kuntien kiinteistöyhtiöt yleishyödylliset vuokranantajat yksityiset vuokranantajat yritykset yhteisöt Asunnonhakulomakkeet löytyvät usein

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat

menevät omaan ja menevät Asumisoikeus ja yksittäisten kalusteiden ja varusteiden korjaukset ja uusimiset koko kalusteiden ja varusteiden kuuluvat VASTUUNJAKOTAULUKKO VASTUUNJAKOTAULUKKO määritellään kuuluvien menevät omaan menevät Asumisoikeus Oy:n yksittäisten kalusteiden varusteiden korukset uusimiset koko kalusteiden varusteiden kuuluvat Asumisoikeuden

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 ASUNNON HAKEMINEN - Mistä ja miten? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Yksiö ET= eteinen VH= vaatehuone ALK.= alkovi PH= pesuhuone K= keittiö OH= olohuone 3 Asunnon haku Mistä saa tietoa vapaista asunnoista?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski

ASUKASOPAS. Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski ASUKASOPAS Pyhäjoen kunta Kiinteistö Oy Hourunkoski 1 Sisällys YHTEYSTIEDOT... 3 ASUKASLASKUTUSHINNASTO... 4 TERVETULOA UUSI ASUKAS... 5 MUUTTO UUTEEN KOTIIN... 6 Vuokrasopimus... 6 Vakuusmaksu... 6 Huoneistoon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

1. PÄÄSÄÄNTÖ 2. SAMANTASOISUUSVAATIMUS 3. POIKKEUKSET KORJAUSVASTUUSTA 4. AIHEUTTAMISPERIAATE

1. PÄÄSÄÄNTÖ 2. SAMANTASOISUUSVAATIMUS 3. POIKKEUKSET KORJAUSVASTUUSTA 4. AIHEUTTAMISPERIAATE VASTUUNJAKOTAULUKKO LUKIJALLE Asunto-osakeyhtiölain 78 :ssä säädetään korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Tämä Vastuunjakotaulukko kertoo, miten huoneiston

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot