ASUMINEN WARTALO KODISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUMINEN WARTALO KODISSA"

Transkriptio

1 Asukkaan OPAS

2 Sisällys ASUMINEN WARTALO KODISSA 3 Vakuusmaksun maksaminen 3 Vuokrasopimus 3 Vuokranmaksu 3 Asuntoon muutto 3 Sähkösopimukset 4 Vakuutukset 4 Talonkirjaote 4 Asukastoiminta 4 Asumishäiriöt 5 Asunnon irtisanominen 5 Asunnosta muuttaminen 6 Vakuusmaksun palauttaminen 6 Yleistä 6 YHTEISET TILAT 7 Porraskäytävät 7 Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot 7 Pesutuvat 8 Kuivaushuoneet 8 Yhteiset saunaosastot 9 PIHA-ALUEET 9 Pysäköinti 9 Lemmikkieläimet 10 Leikkialueet 10 Liputus 10 Jätehuolto 10 PARVEKKEET 10 Parveketurvallisuus 10 Parvekkeen käyttö 11 KYLPYHUONE 11 Ilmanvaihto ja kuivatus 11 HUONEISTOSAUNA 11 Turvallisuus 11 Kiuas 11 HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA 12 Rakenteiden kunnon seuraaminen 12 Esineiden kiinnittäminen 12 Turvallisuus 12 Vesikalusteet 12 Poistoilmaventtiilien puhdistus 13 Korvausilmaventtiilien hoito 13 Liesikuvun hoito 14 Lieden hoito 14 Kylmäkalusteiden hoito 14 Pyykin- ja astianpesukone 15 SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET 15 Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä 15 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa 16 Autojen sähkölämmityspistorasiat 16 Asunnon sähköturvallisuus 17 Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys 17 Antennilaitteet 17 Internetliittymä 18 HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET 18 VASTUUNJAKOTAULUKKO 18 JÄTTEIDEN KIERRÄTYS, KIERRÄTÄ OIKEIN 20 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 22

3 ASUMINEN WARTALO KODISSA Vakuusmaksun maksaminen Vakuusmaksu on kyseisen asunnon yhden kuukauden vuokran suuruinen ja se on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Vuokrasopimus Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuokrasopimuksen mukaisena päättymispäivänä ilman irtisanomista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella sitoudutaan noudattamaan asuinhuoneiston vuokraukseen liittyviä lakeja, ehtoja ja ohjeita. Vuokranmaksu Vuokranmaksupäivä on kunkin kuukauden 5. päivä. Vuokrat ja käyttökorvaukset maksetaan Wartalo Kodeilta saatavaa asuntokohtaista viitenumeroa tai viivakoodia käyttäen. Vaivattomin maksutapa on suoraveloitus, josta asukas voi pankin kanssa tehdä suoraveloitussopimuksen. Vuokralainen vähentää mahdollisesti saamansa asumistuen määrän vuokrasta ja ilmoittaa asumistuen maksamista varten viitenumeron myös Kelalle. Viivästyneestä maksusta vuokralaiselta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä mahdolliset perintäkulut. Vuokranmaksuvaikeuksien sattuessa on asukkaan syytä kääntyä Wartalo Kotien vuokraperintää hoitavan henkilön puoleen ja maksusuunnitelma laatimiseksi. Maksamattomat vuokrat ja käyttökorvaukset johtavat aina perintätoimenpiteisiin ja voivat johtaa asunnon vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Asuntoon muutto Asuntoon muuttajien henkilötiedot kirjautuvat vuokrasopimusta tehtäessä talonkirjalle. Mikäli myöhemmin asunnon asukasmäärä muuttuu, uuden tai poismuuttaneen perheenjäsenen tiedot tulee ilmoittaa Wartalo Kotien toimistolle. Asukkaan OPAS 3

4 Näin varmistetaan, että talon asukastiedot ja talonkirjaotteen tiedot ovat ajan tasalla. Muuttoilmoitus täytyy tehdä aina kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen. Muuttoilmoitus on tehtävä myös kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Muuttoilmoitus väestörekisterikeskukseen on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta, aikaisintaan kuukautta ennen muuttoa. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai täyttämällä lomake postissa tai maistraatissa. Asunnon avaimet saa Wartalo Kotien toimistolta osoitteesta Antinpuisto 8. Autopaikan ja saunavuoron voit varata Wartalo Kotien toimistolta, tai internetistä asukkaalle osiosta. Autopaikan avaimet toimittaa kiinteistönhoitaja autopaikkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sähkösopimukset Asunnon sähkösopimus on asukkaan itse tehtävä. Sähköntoimittajan voi asukas valita vapaasti. Vakuutukset Wartalo Kotien kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Asukkaan irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja se ei korvaa. Suosittelemme asukkaita ottamaan kotivakuutuksen oman irtaimistonsa turvaksi. Talonkirjaote Talonkirjaote on todistus asumisesta ja sitä tarvitaan mm. hakiessasi Kelalta asumistukea. Talonkirjaotteen saa pyynnöstä Wartalo Kotien toimistolta. Talonkirjaote on maksuton. Asunnon asukasmäärissä tapahtuvat muutokset on ilmoitettava Wartalo Kodit Oy:lle (esim. pois muutot, lasten syntymät, kuolemantapaukset yms. asukasmäärään vaikuttavat tapahtumat). Asukastoiminta Wartalo Kotien kiinteistöissä järjestetään vuosittain asukaskokoukset, joissa päätetään asukkaiden ja Wartalo Kotien yhteishallinnon muodosta. 4 Wartalo Kodit Oy

5 Wartalo Kotien tavoitteena on saada muodostettua asukastoimikunta jokaiseen omistamaansa kiinteistöön. Asukaskokouksissa valittujen asukastoimikuntien kokoonpano ilmoitetaan kunkin kiinteistön ilmoitustauluilla. Asukastoiminnalla vaikutetaan kiinteistöjen turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja kunnossapitoon! Yhteistoiminta lisää luottamusta, asumisen viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä vuokraasumisen arvostusta! Asumishäiriöt Toistuvien asumishäiriöiden ja järjestyssääntörikkomusten sattuessa ensisijainen ilmoitusvelvollisuus on muilla kiinteistön asukkailla. Yksittäisen asukkaan ottaessa yhteyttä voidaan häiriön aiheuttajalle lähettää vain kirjallinen huomautus. Tehokkain tapa puuttua toistuviin häiriöihin ja järjestyssääntörikkomuksiin on laatia kirjallinen valitus, jonka vähintään 2 asukasta allekirjoittaa. Häiriön aiheuttajalle lähetetään tällä perusteella varoitus. Varoituksen saaneen jatkaessa häiriötään tulee asukkaiden laatia vielä toinen kirjallinen valitus, jonka jälkeen häiriön aiheuttajalle lähetetään varoitus vuokrasopimuksen purkamisesta. Riittävän vakavissa tapauksissa vuokrasopimuksen purku voidaan suorittaa jo ensimmäisen varoituksen jälkeen. Asunnon irtisanominen Irtisanominen tehdään aina kirjallisena. Irtisanominen voi tehdä Wartalo Kotien asiakaspalvelussa tai toimittamalla allekirjoitettu irtisanomislomake toimistollemme. Jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, allekirjoitukset tulee olla molemmilta. Lomakkeen voi tulostaa kotisivuiltamme tai noutaa toimistoltamme. Asuinhuoneenvuokralain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi. Asukkaan OPAS 5

6 Asunnosta muuttaminen Wartalo Kotien edustaja suorittaa irtisanotun asunnon kunnon tarkastuksen ennen poismuuttoa ja siivoustarkastuksen poismuuton jälkeen. Asunnon kuntoa verrataan asukkaan sisään muuttaessa tehtyyn tarkastuspöytäkirjaan. Asukas on kunnossapitovastuussa asunnostaan ja korvausvastuussa asunnon rikkomisesta ja siivottomaan kuntoon jättämisestä. Kunnossapito- ja korvausmenettelyssä noudatetaan asuinhuoneen huoneenvuokralakia. Korvausvastuun ylittäessä vakuusmaksun määrän, laskutetaan ylimenevät kustannukset asukkaalta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Myös mahdollisten asuntoon tai varastotiloihin jätettyjen tavaroiden varastoinnista ja kaatopaikalle viennistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan asukkaalta. Kaikki asunnon- ja autolämmityspaikan avaimet on palautettava viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä Wartalo Kotien asiakaspalveluun. Palauttamatta jääneet tai kadonneet avaimet aiheuttavat lukon uudelleen sarjoituksen ja kustannukset veloitetaan asukkaalta voimassaolevan lukkojen sarjoitushinnaston mukaan. Vakuusmaksun palauttaminen Vakuusmaksu palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli Wartalo Kodeilla ei ole asukkaalta rahasaamisia eikä asukkaan lähtötarkastuksessa asunnosta havaita mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa ja asunto on jätetty siistiin kuntoon. Vakuusmaksu palautetaan kohtuullisessa ajassa, yleensä n. 1 kuukauden aikana vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Palautettavasta vakuusmaksusta vähennetään mahdolliset maksamattomat vuokrat, käyttökorvausmaksut sekä asunnon siivous- ja korjauskulut. Vakuusmaksun ylittävät kulut laskutetaan asukkaalta erikseen. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Yleistä Maksaessaan vuokraa asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Asukkaan tulee hoitaa asuntoaan huolellisesti. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita. Wartalo Kotien ja asukkaan välinen tehtäväjako asunnon kunnossapidosta selviää oheisesta vastuunjakotaulukosta. Asukkaan on viipymättä ilmoitettava 6 Wartalo Kodit Oy

7 isännöitsijälle tai alueen kiinteistönhoitajalle kiinteistön tai vuokranantajan vastuulle kuuluvista vioista ja vaurioista. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva lisävahinko voi aiheuttaa korvausvastuita myös asukkaalle. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa maalata seiniä, kattoja, kalusteita tai tehdä muuta remonttia hallitsemassaan asunnossa. Huonekalujen jalkoihin toivotaan laitettavan liimattavat huopatallat, jotta asunnon lattiaan jää jälkiä huonekalujen jaloista. Mikäli lastenvaunuja säilytetään asunnon sisätiloissa, on kumista valmistettujen pyörien alle hyvä laittaa suojaus, esimerkiksi matto. Jos asunto jätetään pitkäksi aikaa asumatta (yli viikko), on asiasta syytä ilmoittaa kiinteistönhoitajalle ja samalla varata Wartalo Kodeille mahdollisuus päästä tarvittaessa asuntoon. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista vastaa asukas. Asunnon ja kiinteistön oikeasta käytöstä ja hoidosta hyötyvät kaikki asukkaat. Korjauskulut ja energiankulutus pysyvät suunnitelmallisella tasolla ja asumiskustannukset kohtuullisina. Oikealla käytöllä ja hoidolla asukkaat edistävät asumisviihtyisyyttään ja estävät asuntonsa mahdollisia kosteusongelmia ja terveyshaittoja. YHTEISET TILAT Porraskäytävät Ulko-oven lukituksen aukioloajat ovat yleensä klo Paloturvallisuusmääräysten vuoksi porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Porraskäytävistä kellaritiloihin johtavat palo-ovet on pidettävä aina suljettuina. Ulkoiluväline-, irtaimisto- ja pyörävarastot Lastenvaunuille, suksille, polkupyörille yms. on omat säilytystilansa. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi ulkoiluvälineet tms. on sijoitettava niille varattuihin tiloihin ja telineisiin. Mopojen ja muiden polttomoottorikäyttöisten kulkuvälineiden säilytys näissä tiloissa on ehdottomasti kielletty! Väärinkäsitysten välttämiseksi on tärkeää, että jokainen asukas käyttää vain hallitsemalleen asunnolle varattua asunnon mukaan numeroitua irtaimistovarastoa. Asukkaan OPAS 7

8 Irtaimistovarastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, palavia kaasuja tai räjähdysaineita! Varastotilojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita. Irtaimistovaraston lukon hankkii asukas. Varastotiloissa ja käytävillä on avotulen teko ja tupakointi kielletty. Varastotiloista poistuttaessa valot sammutetaan ja ovet lukitaan. Pesutuvat Pesutuvan käyttö on sallittu klo välisenä aikana. Pesutupa on tarkoitettu vain talossa asuvien asukkaiden oman talouden pyykin pesuun. Pesutuvassa on pääsääntöisesti pesukone, linko, kuivausrumpu ja mankeli. Pesutuvan koneilla ei saa pestä, kuivata eikä mankeloida mattoja. Pesutuvassa on varauslista, johon merkitään haluttu käyttöaika (enintään 3h), nimi, osoite ja asunnon numero. Pesutupaa saa käyttää vain varauslistaan merkittynä aikana. Jos asukkaan avaimet eivät käy pesutuvan lukkoon, on pesutupa erityisen kulunvalvonnan piirissä. Näihin pesutupiin on avain lunastettava Wartalo Kotien toimistolta. Pesutupa on siistittävä käytön jälkeen. Vesihanat on suljettava käytön jälkeen. Kuivaushuoneet Kuivaushuone on tarkoitettu tavanomaisen pyykin kuivaamiseen. Asuntojen kosteushaittojen minimoimiseksi on suositeltavaa kuivata myös omalla koneella pesty pyykki kuivaushuoneessa. Kuivaushuoneen varaus merkitään varauslistaan. Listaan merkitään haluttu käyttöaika, nimi, osoite ja asunnon numero. Tutustu kuivauslaitteen käyttöohjeisiin. Kuivauslaitetta ei saa käyttää klo välisenä aikana sen aiheuttaman melun takia. Kuivunut pyykki on noudettava välittömästi, jotta tila vapautuu seuraaville käyttäjille. 8 Wartalo Kodit Oy

9 Yhteiset saunaosastot Huomioi saunaosaston käytössä seuraavaa: Vuotamaan jäänyt suihku aiheuttaa huomattavaa veden tuhlausta ja asumiskulujen nousua. Saunan lauteiden ja seinien kastelu lyhentää niiden kestoikää merkittävästi. Laudeliinan käyttö on suositeltavaa hygieniasyistä. Löylyvetenä käytetään vain puhdasta vettä kohtuullisesti. Veden roiskiminen kiukaan termostaattiin, sähkölaitteisiin tai saunamittariin voi vahingoittaa niitä ja aiheuttaa hengenvaaran. Tupakointi on kielletty saunaosastolla ja käytävillä. Ovet ja ikkunat suljetaan saunaosaston käytön jälkeen. Sauna, pesu- ja pukuhuone on jätettävä siistiin kuntoon. Valot sammutetaan saunaosastolta poistuttaessa. PIHA-ALUEET Pysäköinti Autot on pysäköitävä sallituille autopaikoille. Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Piha-alueelle asetettuja liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia on noudatettava. Vieraspysäköinnissä on noudatettava erillisiä pysäköintiohjeita. Pelastustiekyltillä osoitetulle pelastustielle on pysäköinti kielletty. Lyhytaikaisesti pelastustielle voidaan pysäköidä ihmisten ja tavaroiden noutamiseksi tai viemiseksi. Silloinkin on ajoneuvon kuljettajan oltava ajoneuvon välittömässä läheisyydessä valmiudessa poistamaan auton pelastustieltä. Piha- ja pysäköintialue kuuluu alueen pysäköintivalvonnan piiriin, joten väärin pysäköidylle ajoneuvolle voidaan määrätä pysäköintirikemaksu. Väärin pysäköity auto voidaan myös hinauttaa pois auton omistajan kustannuksella. Vakavimmillaan väärinpysäköinti voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen. (Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO:1997:85) Asukkaan OPAS 9

10 Lemmikkieläimet Lemmikkien käyttö tarpeilla piha-alueilla on kielletty. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Piha-alueella on lemmikit aina pidettävä kytkettyinä tai muutoin hallinnassa. Lemmikit eivät saa häiritä talon yö- tai päivärauhaa haukunnallaan tai muulla toiminnallaan. Leikkialueet Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Leikkivälineiden kuntoa on seurattava ja ilmoitettava mahdollisista vioista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Liputus Wartalo Kodit hoitaa viralliset ja yleiset liputukset. Perhejuhlien liputuksista voi sopia kiinteistönhoitajan kanssa etukäteen. Jätehuolto Jätteet toimitetaan lajiteltuina jäteastioihin. Jätehuoltoalueella on yleensä keräysastiat sekajätteelle, keräyspaperille, keräyskartongille ja biojätteelle. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden keräykseen. Isommat laitteet ja tavarat on jokaisen itse toimitettava kaatopaikalle. Esim. akut, autonrenkaat, vanhat huonekalut, televisiot yms. PARVEKKEET Parveketurvallisuus Kukkalaatikot ja muut mahdolliset esineet tulee sijoittaa kaiteen sisäpuolelle. Ulkopuolelle ripustus aiheuttaa vaaratilanteita. Parvekkeen kaiteella vuodevaatteita tuuletettaessa on huomioitava ettei tuuli niitä pudota. Grillaaminen, lämpimän ruoan valmistaminen, ulkoroihujen tai muun vastaavan polttaminen parvekkeella on kielletty. Parveke on pidettävä puhtaana lumesta, lunta poistaessa on varmistuttava, ettei pudotettu lumi aiheuta vaaraa tai haittaa pihalla liikkujille. 10 Wartalo Kodit Oy

11 Parvekkeen käyttö Asunnon parveke on tarkoitettu oleskelua varten, ei tavaroiden varastointiin. Mattojen puistelu parvekkeella on kielletty. Vuodevaatteita ja hyvin imuroituja mattoja saa parvekkeella tuulettaa. Roskien ja tupakantumppien heittäminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty. Suosittelemme välttämään tupakointia parvekkeella asukasviihtyvyyteen vedoten. Parvekkeella ei saa ruokkia lintuja. Lintujen ruokinta on sallittua erillisellä ruokintapaikalla. Keväällä, kesällä ja syksyllä lintuja ei tarvitse ruokkia, koska ne löytävät luonnosta ruokansa itse. KYLPYHUONE Ilmanvaihto ja kuivatus Asukkaan on pidettävä poistoilmaventtiilit puhtaina. Korvausilmaventtiilit on pidettävä auki ja puhtaina. On varmistettava, että korvausilma pääsee kylpyhuoneeseen. Tarvittaessa ovi on pidettävä raollaan. Mikäli peiliin tiivistynyt kosteus ei haihdu puolessa tunnissa, on aihetta epäillä ilmanvaihdon toimimattomuutta. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Talvella tuuletusikkunaa ei saa jättää auki, koska kylmäilma hidastaa kosteuden sitoutumista poistoilmaan. Myös vesijohdot voivat jäätyä. HUONEISTOSAUNA Turvallisuus Kiukaan päällä tai sen lähistöllä on pyykin, kenkien tms. kuivaaminen kielletty. On varmistettava, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinni ja lauteiden kannakkeet ovat kunnossa. Lauteita ei saa ylikuormittaa. Runsaan veden käyttö kiukaalle on kielletty. Käytä vain puhdasta vettä. Kiuas Kiukaan ohjauslaitteilla valitaan saunan lämpötila ja kiukaan toiminta-aika. Asetetun ajan kuluttua kiuas kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Eräissä kiuasmalleissa on lisäksi mahdollisuus asettaa ns. odotusaika, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy päälle. Asukkaan OPAS 11

12 Tarvittaessa on huolehdittava kiuaskivien vaihdosta vastuunjakotaulukon mukaisesti. HUONEISTON RAKENTEET, TILAT, KALUSTEET JA TALOTEKNIIKKA Rakenteiden kunnon seuraaminen Seinien ja lattian laatoitus ja niiden saumat ovat ehjät, erityisesti nurkat ja kulmat. Lattian muovimatto ja sen saumat ovat ehjät ja matto on hyvin kiinni alustassaan. Putkien yms. läpiviennit seinä- ja lattiapinnoista ovat tiiviit ja ehjät. Rakenteissa ei ole tummentumia tms. kosteusvauriojälkiä. Kiinnitysreikien poraaminen suihkualueelle on kielletty. Rakenteissa huomatut viat ja vauriot tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle välittömästi. Esineiden kiinnittäminen Asuntoon muutettaessa, ripusta taulut yms. esineet kalustamisen jälkeen jolloin vältytään turhien reikien poraamiselta seiniin. Turvallisuus Porattaessa, naulattaessa tai ruuvattaessa kiinnikkeitä rakenteisiin tulee varoa sähkö-, vesi- ja lämpöjohtoja. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä kylpyhuoneen tai huoneistosaunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysrei istä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä lattioihin, joissa on lattialämmitys. Kiinnitys voi osua joko lämmitysputkeen aiheuttaen vesivaurion tai sähkökaapeliin rikkoen lämmityksen. Vesikalusteet Wartalo Kotien kiinteistöissä on käytössä vedensäästöporesuuttimet ja -suihkukahvat. Näistä hanoista ja suihkuista tulee vettä energiataloudellisesti hieman vähemmän. Sekoittimien ja muiden vedenkäyttölaitteiden vähäisetkin vuodot aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia ja mahdollisesti myös vesivahinkoja. Hanojen ja erityisesti WC-laitteen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Mahdollisista vuodoista on ilmoitettava välittömästi kiinteistönhoitajalle. 12 Wartalo Kodit Oy

13 Poistoilmaventtiilien puhdistus Poistoilmaventtiilit on puhdistettava, kun niihin on kertynyt silmin havaittavissa määrin likaa. Puhdistusväli vaihtelee huomattavasti asumistottumusten mukaan. Puhdistustarve tulee tarkastaa silmämääräisesti ainakin kertaa vuodessa. Useimmat poistoilmaventtiilit ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä on kapea rakomainen virtausaukko. Poistoilmassa oleva lika kertyy erityisesti tähän virtausaukkoon tukkien sen vähitellen. Venttiilin puhdistus tapahtuu parhaiten pesuainepitoiseen veteen kostutetulla rievulla. Paikallaan olevan venttiilin puhdistus kannattaa tehdä siten, että riepu taitetaan litteän puutikun, ruuvitaltan, veitsen tai muun tylpän esineen päälle ja virtausrako puhdistetaan sen avulla. Venttiilin keskiön asentoa ei saa muuttaa. Jos venttiili kaipaa perusteellisempaa puhdistusta, se voidaan irrottaa paikoiltaan puhdistuksen ajaksi. Yleensä venttiilin irrotus tapahtuu siten, että tartutaan venttiilin reunoihin ja kierretään sitä vastapäivään. Eräät venttiilimallit irrotetaan vetämällä sitä ulospäin. Venttiili tulee irrottaa paikoiltaan niin, ettei pehmeä äänenvaimennusosa vaurioidu. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, missä asennossa venttiili irtoaa, jotta sen takaisin asennus sujuisi helposti ja äänenvaimennusta vaurioittamatta. Irrotetun venttiilin metalliosat puhdistetaan kuten edellä. Äänenvaimenninta tai huokoisia tiivisteitä ei saa kastella. Äänenvaimentimen puhdistus tapahtuu pyyhkimällä tai harjaamalla. Äänenvaimennin voi olla kiinni irrotetussa venttiilissä tai ilmakanavassa heti venttiilin takana Huom! Kaikissa venttiileissä, tai IV-kanavissa ei ole äänenvaimennuselementtiä. Venttiilin keskiötä ei saa kiertää. Puhdistuksen jälkeen venttiili asennetaan välittömästi takaisin paikoilleen. Jos venttiili ei irtoa, ota yhteys kiinteistönhoitajaan avun saamiseksi. Venttiilien virtausaukot on säädetty siten, että asunnossa on oikea ja riittävä ilmanvaihto. Korvausilmaventtiilien hoito Ilmanvaihtojärjestelmän poistaman ilman tilalle tulee ulkoilmaa korvausilmaventtiilien kautta. Venttiileitä on useaa eri mallia. Eräät mallit asennetaan ikkunoiden tai ovien yläkarmiin, toiset taas seinärakenteeseen. Jotta asunnon ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti, venttiilit on pidettävä auki ja toimintakunnossa. Korvausilmaventtiileitä ei saa tukkia. Asukkaan OPAS 13

14 Puhdistettava tai vaihdettava suodatin irrotetaan varovasti paikoiltaan siten, ettei siitä irtoa pölyä. Vanha vaihdettava suodatin laitetaan heti muovipussiin tms. joka suljetaan tiiviisti. Pestävä suodatin upotetaan varovasti kokonaan pesuveteen, näin estetään suodattimen pölyäminen. Suodatin kuivataan ennen paikoilleen asentamista. Useimmissa korvausilmaventtiileissä on ilmavirran säätömahdollisuus. Normaalioloissa venttiilit pidetään täysin auki. Vedontunteen haitatessa kovalla pakkasella ja tuulella venttiileitä voi säätää pienemmälle mutta ei kiinni asti. Venttiilit on muistettava avata sääolojen palattua leudommiksi. Liesikuvun hoito Liesikuvussa on rasvasuodatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn poistoilmakanaviin. Liesikupua ei saa käyttää ilman rasvasuodatinta. Rasvasuodatin on puhdistettava ajoittain. Puhdistustarve vaihtelee huomattavasti ruoanvalmistustottumusten mukaan. Suositeltava puhdistusväli on noin yksi kuukausi. Puhdistusta varten rasvasuodatin irrotetaan. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Pesty suodatin valutetaan kuivaksi ja asennetaan tiiviisti paikoilleen. Rasvasuodattimen puhdistuksen yhteydessä puhdistetaan samalla liesikuvun sisäpuoli. Jos huonokuntoinen rasvasuodatin tulee uusia, ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Lieden hoito Lieden päällä tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää mitään palavaa materiaalia. Puhdista uuni ja liesitaso välittömästi käytön jälkeen. Käytä uunin puhdistukseen vain sen puhdistukseen tarkoitettuja aineita. Teräsvillan ja terävien työkalujen käyttö lieden puhdistukseen on kielletty. Kylmäkalusteiden hoito Jääkaappipakastin sekä jää- ja jääviileäkaappi on sulatettava ja puhdistettava säännöllisesti energiataloudellisen ja parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi. Sulatuksessa ei saa käyttää teräviä työkaluja tai kuumailmapuhaltimia tms. välineitä. 14 Wartalo Kodit Oy

15 Sulatuksen yhteydessä on hyvä imuroida myös jääkaapin takapuolella oleva lauhduttimen patteri puhtaaksi. Samalla tarkastetaan ja puhdistetaan kompressorin päällä oleva sulamisvesikaukalo, mikäli kaukalo on viallinen ota yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Pyykin- ja astianpesukone Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen liitäntä vesijohtoverkostoon tehdään viranomaismääräysten mukaisesti. Työn saa tehdä vain alan ammattihenkilö. Wartalo Kodit Oy ei suorita pesukoneiden liitäntää. Pyykinpesukoneen saa asentaa vain lattiakaivolliseen tilaan. Pyykin- tai astianpesukoneita ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Pesukoneiden hanat on suljettava kun ne eivät ole käytössä. Erityisesti on varmistettava, että hanat ovat kiinni, kun asukkaat poistuvat asunnosta. Kylpyhuoneessa olevaa pesukonetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Pesukoneen pistotulppa on irrotettava sähköverkosta, kun kone ei ole käytössä. Pesukoneita ja liitäntäletkuja on tarkkailtava säännöllisesti mahdollisien vuotojen varalta. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää astianpesukoneen letkuihin ja liitoksiin. Astianpesukoneen alle on asennettava suojakaukalo. SÄHKÖKALUSTEET JA -LAITTEET Mitä sähköasennuksia saa itse tehdä Sähköasennukset ja -korjaukset ovat pääsääntöisesti töitä, joita saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö. Ilman erityistä ammattikoulutusta saa tehdä: Sulakkeiden, lamppujen ja sytyttimien vaihtaminen. Jännitteettömän pistorasian tai kytkimen peitelevyn irrottaminen maalauksen, tapetoinnin tms. ajaksi. Sisustusvalaisimen liittäminen jännitteettömään uudenmalliseen valaisinliittimeen tai vanhaan sokeripalaan. Jännitteettömäksi tehdyn sokeripalan korvaaminen uuden valaisinjärjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihtaminen. Valaisinpistotulpan asentaminen ja vioittuneen pistotulpan vaihtaminen. Asukkaan OPAS 15

16 Vikavirtasuojakytkin uudemmissa asunnoissa Vikavirtasuojakytkin on laite, joka katkaisee sähkön vikaantuneesta laitteesta siten, ettei sähköiskun vaaraa ole. Jos vikavirtasuojakytkin on lauennut, on se viritettävä uudelleen käyttökuntoon. Vikavirtasuojakytkin on yleensä asennettu asunnon sähkötauluun suojaamaan kosteiden tilojen pistorasiaryhmien tai valaistusryhmien käyttöä. Myös ulkona olevat pistorasiat ja valaisimet on suojattu samoin. Vikavirtasuojakytkin voi olla myös pistorasian yhteydessä. Vanhoista asunnoista vikavirtasuojakytkin yleensä puuttuu. Pesuhuoneremonttien yhteydessä pesukoneen pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimillä. Vikavirtasuojakytkimen toiminta testataan (T)-testauspainikkeella valmistajan ohjeiden mukaan. Autojen sähkölämmityspistorasiat Autot saa kytkeä vain tätä tarkoitusta varten rakennettuihin pistorasioihin. Auton kytkentä muuhun pistorasiaan voi olla hengenvaarallista. Autojen kytkennässä tulee käyttää tähän tarkoitukseen valmistettua johtoa. Jatkojohtojen käyttö on kielletty. Kytkentäjohto saa olla kiinni autolämmityspistorasiassa vain silloin, kun johdon toinen pää on kiinnitetty autossa olevaan pistorasiaan. Lämmityspistorasiaan jätetyt lämmitysjohdot kerätään talteen, johtoa voi kysellä kiinteistönhoitajalta. Lämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna. Huonokuntoisen kytkentäjohdon käyttö on kielletty. Autojen sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty koska lämmitystolppien sulakkeet eivät kestä siitä aiheutuvaa kuormitusta. Autojen lämmitystä ohjataan kellolla. Ohjauskello voi olla keskitetty, joka vaikuttaa kaikkiin pistorasioihin tai se voi olla pistorasiakohtainen, jota kukin asukas voi asetella omien tarpeidensa mukaisesti. Moottorilämmittimen toiminta-ajaksi riittää kaikissa oloissa kaksi tuntia. Ohjauskellon ohittaminen ja muu kytkentämuutos on kielletty. 16 Wartalo Kodit Oy

17 Asunnon sähköturvallisuus Asunnon jäädessä ilman valvontaa ei suuritehoisia sähkölaitteita saa jättää päälle. Tällaisia ovat mm. sähköliesi, pesukone, silitysrauta Sähköpattereita tai muita sähkölämmittimiä ei saa peittää. Kylpyhuoneen sähköpistorasioita ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. Ulkona oleviin sähkölaitteisiin saa ottaa sähköä vain ulkona olevista pistorasioista. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden ja valaisimien tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettuja. Mikäli maalaus- tai tapetointitöiden ajaksi rasioiden kannet irrotetaan, on pistorasiat ja kytkimet tehtävä jännitteettömiksi irrottamalla sulake. Jännitteenkoettimella voi varmistua kohteen jännitteettömyydestä. Vialliset sähkölaitteet on korjautettava sähköalan ammattilaisella. Lapset tarvitsevat erityistä opastusta ja valvontaa sähköön liittyvissä asioissa. Ilmoita viallisista Wartalo Kotien hoitovastuulle kuuluvista sähkölaitteista välittömästi kiinteistönhoitajalle. Kylpyhuoneen sähkölattialämmitys Kylpyhuone lämmitetään sähkölämmitteisellä lattialämmityksellä. Kylpyhuoneen lattiarakenteessa on sähkölämmityskaapeli, joka lämmittää lattiarakenteen kautta huonetilan. Kylpyhuoneen lämpötila säädetään seinällä olevalla termostaatilla. Muutettaessa termostaatin asetusta muuttuu kylpyhuoneen lämpötila varsin hitaasti. Lattiaan poraaminen, tai muu lattian vahingoittaminen on kielletty. Kylpyhuoneen oikea lämpötila on o, jolla varmistetaan huoneen kuivaminen ja estetään kosteusvaurioita. Sähkön säästämiseksi voidaan kylpyhuoneen lämpötilaa alentaa pitkän poissaolon ajaksi. Jos lattialämmitys ei toimi, tarkistetaan sulake, vikavirtakytkin, ohjauskytkimen asento ja termostaatin asento. Lattialämmityksen sähkön maksaa asukas omassa sähkölaskussaan. Antennilaitteet Antennipistorasiassa on liitäntäpiste radion ja TV:n antennijohdolle. Antennipistorasiaan ei saa tehdä muutoksia. Asukkaan OPAS 17

18 Jos TV näkyy huonosti, tiedustele lähinaapureilta, onko heillä samanlaisia vikoja. Ellei naapureilla ole vastaavia ongelmia, on vika todennäköisesti televisiossa, antenniliitosjohdossa tai antennipistorasiassa. Jos samanlainen ongelma ilmenee useassa televisiossa, on vika todennäköisesti talon antennilaitteistossa tai TVlähetyksessä. Wartalo Kotien asunnoissa on Varkauden kaupunkialueella kaapelitelevisioliittymät. Kangaslammilla on antenniliittymät. Omia lautas- tai harava-antenneja ei saa asentaa asunnon ulkopuolelle. Internetliittymä Kaikissa Wartalo Kotien omistamissa kiinteistöissä on mahdollisuus joko kaapeli- tai ADSL-liittymään. Kangaslammin kiinteistöissä ei kaapeliliittymä mahdollisuutta ole. HUOLLON VIKA- JA KORJAUSILMOITUKSET Kaikissa huoltoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa arkisin klo 7-15 välisenä aikana yhteydenotot tehdään suoraan kiinteistönhoitajaan. Kiinteistönhoitajan yhteystiedot ovat talojen ilmoitustauluilla, internetissä ja puhelinluettelossa. Asumisturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa, työajan ulkopuolella, yhteydenotot Wartalo Kotien päivystäjään puh VASTUUNJAKOTAULUKKO Asunnon kunnossapito Wartalo Kodit Oy huolehtii siitä, että kiinteistö pysyy kunnossa. Asukkaan on huolehdittava tai valvottava, ettei itse, perheenjäsenet tai vieraat turmele kiinteistön yhteistä omaisuutta. Huolimattomuudesta syntyneet vauriot vuokralainen joutuu korvaamaan itse. Korjausten suorittajasta tai maksajasta saattaa esiintyä epätietoisuutta. Pääsääntö on, että kiinteistön ulko- ja sisäpuolen korjaustyöt kuuluvat Wartalo Kodit Oy:lle. Asukas sen sijaan vastaa hankkimistaan lisävarusteista ja muista asumistasoon liittyvistä korjauksista. 18 Wartalo Kodit Oy

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET

ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET ASUINTILOJEN KÄYTTÖOHJEET Tutustu kansion sisältöön, sieltä löydät vastauksen moniin asumista koskeviin kysymyksiin. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT...3 3 YHTEISTILAT...4 3.1 PORRASHUONEET,

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT

KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT KIINTEISTÖ OY PIHTIPUTAAN VUOKRA- ASUNNOT JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET JA ASUINTALOJEN KÄYTTÖOHJEET Tutustu kansion sisältöön, sieltä löydät vastauksen moniin asumista koskeviin kysymyksiin. 29.10.2001 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPAS ASUKKAAN. OHJEITA hyvään asumiseen. Koteja isoiksi kasvaneille. Muuttajan muistilista. Asumisturvallisuus kuuluu kaikille

OPAS ASUKKAAN. OHJEITA hyvään asumiseen. Koteja isoiksi kasvaneille. Muuttajan muistilista. Asumisturvallisuus kuuluu kaikille ASUKKAAN OPAS Koteja isoiksi kasvaneille OHJEITA hyvään asumiseen Asumisturvallisuus kuuluu kaikille Muuttajan muistilista Talleta tärkeät puhelinnumerot Tampereen Kotilinnasäätiön, Vellamonkodit Oy:n

Lisätiedot

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna

TALOON MUUTTO. Vuokrasopimus. Vuokrasopimus tehdään yleensä toistaiseksi ja irtisanomisaika. puolelta yksi kuukausi laskettuna 1 TALOON MUUTTO Vuokrasopimus tehdään Viialan Asuntotuotanto Oy:n toimistossa os. Keskuskatu 43, 37830 Viiala. Vakuusmaksu on maksettava ennen vuokrasopimuksen alle-kirjoitusta. Vakuusmaksu palautetaan

Lisätiedot

Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä;

Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä; Asumisinfo 1 (15) TERVETULOA ASUKKAAKSI Tätä ohjeistusta sovelletaan seuraavissa OsNan taloyhtiöissä; Kotivakuutus Koy Oulun Metsätähti/Peltokurki Kurkelantie 10 B, 90230 Oulu Koy Hiirosen Jänönkulma Repolaisentie

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

HAMINA-ASUNNOT ASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! ASUKASOPAS

HAMINA-ASUNNOT ASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! ASUKASOPAS HAMINA-ASUNNOT ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 HAMINA-ASUNNOT Muistiinpanoja 2 Sisällysluettelo Tervetuloa asukkaaksi 4 Toimitustyö: Eija Nevalainen

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

A S U M I S O P A S vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

A S U M I S O P A S vapaarahoitteiset vuokra-asunnot A S U M I S O P A S vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 0 1 TERVETULOA ASUKKAAKSI Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön vuokra-asuntoon. Teemme parhaamme, jotta asumisesi olisi mukavaa ja vaivatonta.

Lisätiedot

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2

TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVETULOA ASUKKAAKSI 1 YHTEYSTIEDOT 2 ASUNNON VUOKRAAMINEN 3 Vuokrasopimus Vakuus Virhelomake Vuokranmaksu Asunnon vaihtaminen, eli sisäinen muutto Irtisanominen ASUNNON KUNNON TARKKAILU

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Turvallisen asumisen opas

Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Sisällys: Ennen muuttoa Asunnon hakeminen ja vastaanotto Vakuusraha Vuokrasopimuksen allekirjoitus Avaimet Muuttajan muistilista muuta huomioitavaa muutettaessa

Lisätiedot

ASUKASOPAS. A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKASOPAS. A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKASOPAS A-yhtiöiden vuokralaisille A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi YHTIÖT Tervetuloa A-kotiin Tervetuloa A-yhtiöiden vuokralaiseksi. A-konsernin emoyhtiö

Lisätiedot

Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin.

Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin. A S U M I S O P A S 1 2 TERVETULOA ASUKKAAKSI Olemme iloisia päätöksestäsi muuttaa Asuntosäätiön asumisoikeuskotiin. Teemme parhaamme, jotta asumisesi olisi mukavaa ja vaivatonta. Tätä varten on tämäkin

Lisätiedot

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni

ASUKASOPAS. Tornion Krunni Oy SÄILYTÄ ASUNNOSSA. Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni ASUKASOPAS Tornion Krunni Oy 2004 Asukasopas nyt myös Internetissä www.tornio.fi/tornionkrunni 1 SÄILYTÄ ASUNNOSSA LUKIJALLE Tornion Krunni Oy on isännöintiin ja rakennusten kiinteistönhoitoon erikoistunut

Lisätiedot

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen

Vuokralaisen opas. Kuva: Päivi Pasanen Vuokralaisen opas Kuva: Päivi Pasanen Hyvä vuokralainen Tämä opas on tehty sinua varten. Se kertoo Kiinteistö Oy Kiurunkulman toiminnasta ja asumisesta sen asunnoissa. Opas tarjoaa sinulle monenlaista

Lisätiedot

Puotilan Kiinteistöt Oy

Puotilan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Puotilan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n

n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8 HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden yhteistoiminta...

Lisätiedot

Autopaikkoja koskevat yleiset periaatteet ... 19. Autotallit... Autohalli...

Autopaikkoja koskevat yleiset periaatteet ... 19. Autotallit... Autohalli... HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT... 4 Helsingin kaupungin asunnot Oy aravavuokrataloyhtiöiden omistajana 1.1.2012 alkaen... 4 Omistajaohjaus... 5 Viranomaisohjaus... 5 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

Kumpulan Kiinteistöt Oy

Kumpulan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Kumpulan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki

Lisätiedot