RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi"

Transkriptio

1 Physica 9. paios (6) : 5. a) Ku kaksi tai useapia aaltoja eteee saassa äliaieessa, aaltoje yhteisaikutus issä tahasa pisteessä o yksittäiste aaltoje sua. b) Ku aallot kohtaaat, haaitaa iide yhteisaikutus. Aaltoje yhteisaikutusta saotaa iterferessiksi. c) Ku aaltoritaa eteeistä häiritää esteellä, aaltoritaa uoto uuttuu. Tätä iliötä kutsutaa diffraktioksi. d) Aallot, joide aihe-ero o akio, oat keskeää koheretteja. e) Ku kahdesta ääe lähteestä lähteie ääte taajuudet oat hyi lähellä toisiaa, ääe iterferessiaalto oiistuu ja heikkeee jaksollisesti, ääi huojuu. f) Hilaakio o hila rakoje äliatka. 5.2 Kuasta ähdää, että aaltoje aihe-ero o ¼ jaksoajasta, eli 0, s. Aaltoliikkee perusyhtälö ukaa = f, jossa f =. T Näi saadaa = T = T = 0, 25 0, s = 0,0. s Aalto kaksi o edellä, koska se uutokset (esi. aksiiaro) tapahtuat ajallisesti esi. Vastaus: a) Vaihe-ero o 0, s. b) Aallopituus o 0, Seisoa aallo taajuus o f = 25 Hz ja aallo eteeisopeus jousessa = 22,6 /s. Aaltoliikkee perusyhtälö ukaa = f, josta saadaa = f. Sijoitetaa tuetut arot, jolloi saadaa 22,6 = s = 0, s Soluje älie etäisyys o puolet aallopituudesta, jote Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

2 Physica 9. paios 2(6) 0,90 d = = =0,52 0, Vastaus: Vierekkäiste soluje älie etäisyys o 5 c. 5. Koska alo ei hajoa prisassa äreihi, kyseessä o ookroaattie alo. Koska arjostiella ei haaita iterferessikuiota, ei alo ole koherettia. Kyseessä oisi olla purkausputke alo. Kyse o a-kohda taoi ookroaattisesta alosta, utta koska arjostiella haaitaa iterferessikuio, o alo yt yös koherettia. Kyse oisi olla laseralosta. Valo ei ole ookroaattista eikä site yöskää koherettia. Kyse oisi olla esierkiksi hehkulapu alosta. 5.5 a) Putke toie pää o suljettu ja toie aoi. Putkee sytyy seisoia aaltoja, jotka sytyät ilatilassa edestakaisi eteeie pitkittäiste aaltoje iterferoidessa. Putke pituus ei uutu. Ku ila läpötila pysyy akioa, sytyy putkee seisoia aaltoja ai tietyillä taajuuksilla. Alla oleista kuista ähdää, että seisoie aaltoje aallopituudet oat = L, 2 = L, 3 = L ja astaaat aaltoliikkee taajuudet oat perusyhtälö = f ukaa f =, f2 =, f3 =,... f =, L L L L jossa =, 2, Muilla taajuuksilla tihetyiä ja haretuia ei syy. b) Tihetyie äli lyheee, koska opeus pysyy akioa ja taajuus kasaa ( = ). f Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

3 Physica 9. paios 3(6) c) Taajuus ei uutu, ku läpötila uuttuu. Taajuus o ärähtelijä oiaisuus. Ääe opeus riippuu läpötilasta yhtälö = 20 T s ukaisesti. Koska ääe opeus K kasaa, uuttuu yös aallopituus. Tästä johtuu, että putkee ei syy seisoaa aaltoa. 5.6 Laseralo aallopituus o = 530 ja käytetyssä hilassa o 585 rakoa illietrillä. Hilaakioksi saadaa d =. 585 Vahistaa iterferessi ehto o dsiθ = k k siθ =, d sillä si 90 =. 3 d 0 k = = 3, k o kokoaisluku, jote arjostiella ähdää seitseä iiaa Vastaus: Varjostielle saadaa seitseä aloista iiaa. 5.7 Aallopituus o = 50, kertaluku o k = ja taipuiskula o θ = 2,6º. a) Ratkaistaa hilayhtälöstä hilaakio dsiθ = k k d = = = siθ si 2,6 b) k = 3, jote k siθ = = d 50 2, ,8μ ,75 0 θ = 0,8772 0,9. Vastaus: a) Hilaakio o 2,8μ. b) Taipuiskula o 0,9º. 5.8 a) Puhaltie toie pää o suljettu ja toie aoi. Puhaltiee sytyy seisoia aaltoja, jotka sytyät ilatilassa edestakaisi eteeie pitkittäiste aaltoje iterferoidessa. Seisoie aaltoje aallopituudet oat = L, 2 = L, 3 = L Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

4 Physica 9. paios (6) ja astaaat taajuudet oat 3 5 f =, f2 =, f3 =,... L L L 2 f =, L jossa =, 2, Ääe opeus riippuu läpötilasta = 20 T s. K T Taajuus o suoraa erraollie ääe opeutee ( f = = 20 ), jote ku s K läpötila kasaa ii yös taajuus kasaa. b) Kuultaa ääe taajuus o 50 Hz. Ila läpötila o 20 C. Pulloo sytyä seisoa aaltoliikkee perusärähtelyssä aallopituus = L, jossa L o ilapatsaa korkeus. Site ilapatsaa korkeus L =. Aaltoliikkee perusyhtälöstä saadaa = f = Lf, josta L K s = = K = 0,902 9 c. f 50 s Vastaus: b) Ilapatsaa korkeus o 9 c. 5.9 a) Putke toie pää o suljettu, eli o edessä, ja toie aoi. Putkee sytyy seisoia aaltoja, jotka sytyät ilatilassa edestakaisi eteeie pitkittäiste aaltoje iterferoidessa. b) Ääe opeus ja taajuus pysyät akioia. Ku putke korkeutta uutetaa, seisoa aalto ei soi putkee, sillä aallopituus ei uutu. c) Ku läpötila kasaa, yös ääeopeus kasaa. Läpötila uutos ei aikuta taajuutee, jote aaltoliikkee perusyhtälö = ukaa yös aallopituus kasaa. f Putkee sytyy seisoia aaltoja ai tietyillä taajuuksilla. Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

5 Physica 9. paios 5(6) Kuista ähdää, että seisoie aaltoje aallopituudet oat = L, 2 = L, 3 = L... = L Koska ehto ääe oiistuiselle toisesta päästä upiaiselle putkelle o = L, jossa =, 2,..., o putke pituus erraollie aallopituutee. Putkea 2 o site pideettää, eli ostettaa ylöspäi edestä. d) Kuiosta ähdää, että itesiteettiaksii sytyy, ku putke pituus o 26,7 c. Putkee sytyy seisoa aalto kua ukaisesti. Seisoa aallo aallopituude ja putke pituude älillä o yhteys = L, josta ratkaistaa aallopituus = L. Aaltoliikkee perusyhtälö ukaa f = =. L Sijoitetaa tuetut arot K s K f = = 320, Hz. 0,267 s Vastaus: Taajuus o 320 Hz. 5.0 Ku alo tulee ilasta o ja yös sta lasii, tapahtuu puole aallo aihesiirto, sillä lasi > > ila. Kalo ja lasi älisestä piasta heijastuut aalto kuoaa ila ja älisestä piasta heijastuee aallo, jos iide atkaero o Δ D =. 2 Koska atkaero o Δ D = 2d, o 2d = ja d = 2. Lasketaa alo aallopituus ssa. Taittuislai ukaa Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

6 Physica 9. paios 6(6) ila = = ila ila ila =, = 06,7797,8 ja d = = 0, Vastaus: Kalo paksuus o 02. Tekijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 2007

4.2 Akustista fonetiikkaa

4.2 Akustista fonetiikkaa 4.2 Akustista fonetiikkaa Akustisessa fonetiikassa tutkitaan puheen akustisia ominaisuuksia ja sitä miten ne seuraavat puheentuottomekanismin toiminnasta. Aiheen tarkka käsitteleminen vaatisi oman kurssinsa,

Lisätiedot

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue : 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 4 a) Aalloptuu o kahde lähä aaa aheea olea ärähteljä älatka b) Aaltolkkee peruyhtälö o = λ f, joa λ o aalloptuu, f o taajuu

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari 0..008 1 Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5 T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin.

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin. 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä Oesi ealta arvaamato todeäöisyys oudattaa täsmällisiä säätöjä. Tutustutaa iistä eseisimpii. Kertolasusäätö Tarastellaa esi tilaetta, jossa o asi

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre Tervetuloa opiskelemaan musiikkiakustiikkaa! Tämä sivusto sisältää tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen. Sivusto on alunperin tarkoitettu

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Tampereen kaupun nkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) Liitteet 2012

Tampereen kaupun nkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) Liitteet 2012 Tapereen kaupunkiseudun keskustojen seurantaittaristo (baroetri) Liitteet 2012 Liite 1 Valitut keskustarajaukset Tapereen keskustabaroetrin asukaskysely Keskuksen rajaus Kangasala Pohajkartta Logica 2012

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

Tilayhtälötekniikasta

Tilayhtälötekniikasta Tilayhtälötekniikasta Tilayhtälöesityksessä it ä useamman kertaluvun differentiaaliyhtälö esitetään ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmänä. Jokainen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. PALJONKO LED VALO ANTAA VALOA? MITÄ EROJA ON ERI LINSSEILLÄ? Onko LED -valosta haastajaksi halogeenivalolle? Linssien avautumiskulma ja valoteho 8 (LED 3K, LED 6K ja halogeeni

Lisätiedot