Sisällysluettelo. Johdanto Omaisyhdistysten toiminnasta Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille Markkinointiviestinnän suunnittelu Markkinointiviestinnän muodot Sidosryhmämarkkinointi Toimiva yhdistys satsaa tiedottamiseen Lehdistötiedotteen laatiminen Yhteenvetoa yhdistysten markkinointiviestinnästä Yhdistysten markkinointiviestinnän käytännöistä Lähdekirjallisuutta ja hyödyllistä luettavaa 22 3

2 Johdanto Tämän pikkurukkasen tarkoituksena on antaa tietoa ja vinkkejä markkinointiviestinnästä ja tiedottamisesta omaishoitajien paikallisyhdistysten toiminnan tueksi. Tavoitteena on helpottaa yhdistysten jäsenhankintaa, jäsenpalveluja ja rahoittajien ja muiden sidosryhmien tavoittamista. Markkinointiviestinnän muodoista on valittu omaishoitajien paikallisyhdistysten kannalta tarkoituksenmukaisimmat. Omaishoitajien paikallisyhdistysten on hyvä tietää, kuinka ne voivat käyttää markkinointiviestintää toiminnassaan. Yhdistyksessä on oltava yhteinen käsitys yhdistyksen tarjoamista toiminnoista ja palveluista. Tärkeä asia on myös, miten osataan hyödyntää markkinointiviestintää niin, että saavutettaisiin uusia potentiaalisia jäseniä ja rahoittajia. Monilla paikallisyhdistyksistä on ollut Raha-automaattiyhdistyksen (Ray) hankerahoitusta, jonka avulla ne ovat kehittäneet hyviä omaishoitajia tukevia toimintamalleja. Markkinointiviestinnän ja tiedottamisen kautta voidaan osaltaan saada projekteissa luotuja ja muita yhdistyksen hyviä toimintoja juurtumaan paremmin yhdistyksen toiminta-alueelle. Pikkurukkasen materiaali on koottu Mari Leinosen opinnäytetyön (AMK) pohjalta (Omaishoitajien paikallisjärjestöjen markkinointiviestintä - Tavoitteena uudet jäsenet ja rahoittajat). Koko opinnäytetyön voit halutessasi pyytää lähettämään sähköpostitse allekirjoittaneelta osoitteesta: merja.purhonen(at)omaishoitajat.fi. Materiaalia on koostanut markkinointiopiskelija Heidi Nystedt opiskelutyönään ja toimitustyön on tehnyt järjestöpäällikkö Merja Purhonen. Liiton aluevastaavat ovat kommentoineet ja ideoineet kokonaisuutta. Kiitokset kaikille työhön osallistuneille. Pikkurukkanen on tarkoitettu jaettavaksi Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n kaikkiin paikallisyhdistyksiin. Se on päivitetyn omaisyhdistysmapin 2009 (Työrukkanen) oheismateriaali. Helsingissä huhtikuussa 2010 Merja Purhonen 4

3 1. Omaisyhdistysten toiminnasta Kansalaistoiminnan voima on siinä, että se lähtee kansalaisten omasta halusta ja tarpeesta toimia oman ja läheisten elämänlaadun turvaamiseksi ja parantamiseksi. Ihmiset kaipaavat vastapainoa työlle, rentoutumisen ja virkistyksen paikkoja, jota kansalaistoiminta voi antaa. Yhdistystoiminnalla on omaishoitajien jaksamisen tukemisessa merkityksellinen paikka. Uhkia omaishoitajan jaksamiselle ovat muun muassa yksinäisyys, ajatus siitä, että elämä jää elämättä, itsensä kieltäminen ja tunteiden patoaminen, syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet. Paikallisyhdistystoiminta voi esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia omaishoitajien osallistumiseen ja vertaistukeen. Yhdistyksessä on välillä hyvä pysähtyä miettimään, tehdäänkö asioita järkevimmällä tavalla, onko yhdistyksen toiminta ajantasaista? Vastaako toiminta tarpeita? Mitä jäsenet toivovat? Missä ympäristössä yhdistys toimii? Ketkä ovat tärkeitä yhteistahoja nyt ja jatkossa? Uusia toimijoita esimerkiksi nuoria tulisi innostaa mukaan yhdistysten toimintaan ja hallinnollisiin tehtäviin, oppimaan, kasvamaan ja kouliintumaan, jotta toiminta tulevaisuudessakin varmistettaisiin. Myös uudet viestinnän tavat kuten sosiaalinen media (internet, Facebook jne.) luovat haasteita yhdistysten viestintään. Ulospäin näkyvä toiminta on paras markkinointikeino yhdistykselle. Yhteistyöverkostojen avulla paikallisyhdistyksissä luodaan uutta ja saadaan aikaan muutoksia. Käymällä omaishoitoa koskevaa vuoropuhelua eri tahojen kanssa yhdistys muokkaa ilmapiiriä omaishoidolle myönteiseksi. Osaamista tarvitaan kun halutaan vastata jäsenten ja sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin. Seuraavassa luvussa valotetaan paikallisyhdistyksen markkinointiviestinnän ja tiedottamisen kysymyksiä ja haasteita sekä pyritään antamaan avaimia paikallisyhdistysten toimintaan tästä näkökulmasta. 5

4 2. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnässä lähdetään tulkinnasta, että ihminen on kaiken viestinnän keskipiste, asiakas yksilönä (esim. jäsen) tekee tulkinnan, luo mielikuvat välittäjästä (yhdistyksestä), sanomasta ja käytetystä viestinnän kanavasta sekä päättää aiheuttaako viesti jotain vai meneekö se ohi. Markkinointiviestintä sisältää kaikki ne viestinnän elementit, joiden tarkoituksena on saada aikaan yhdistyksen ja sen sidosryhmien välillä sellaista vuorovaikutusta, joka vaikuttaa positiivisesti yhdistyksen markkinoinnin tuloksellisuuteen. Markkinointiviestinnän keinoja ovat henkilökohtainen vaikuttaminen, myyntityö, suhdetoiminta, mediajulkisuus, mainonta, menekinedistäminen ja sponsorointi. Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin neljästä kilpailukeinosta, muita ovat tuote, hinta ja jakelu. Voittoa tuottamattomat organisaatiot (nonprofit organisaatiot) kuten omaishoitajien paikallisyhdistykset viestivät saavuttaakseen tunnettavuuden. Ne viestivät omaishoitajille järjestämästään toiminnasta sekä vaikuttamistoiminnastaan. Esimerkiksi yhteisen mainos sloganin käyttäminen voisi auttaa saavuttamaan yhdistyksille uusia jäseniä valtakunnallisesti. Markkinointiviesti, jota voitaisiin käyttää paikallisyhdistyksissä, voisi olla vaikkapa VOIMAA OMAISHOITAJA RYHMÄSTÄ. Markkinointiviestinnän kohderyhmänä ovat paikallisyhdistysten nykyiset ja potentiaaliset uudet jäsenet ja rahoittajat. Markkinointiviestinnän tavoitteina yhdistyksissä voivat olla mielikuvien muokkaaminen, tiedon antaminen ja kiinnostuksen herättäminen. 6

5 Tämä toteutetaan esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä ja tapahtumia itsenäisesti tai muiden tahojen kanssa. Oppilaitokset ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita, samoin seurakunta ja kunta. Kunta tiedottaa alueensa omaishoitajille tapahtumasta ja järjestää kuljetuksen, seurakunta tarjoaa kesäpaikkansa käyttöön ja tarjoaa aterian, yhdistys puolestaan huolehtii asiantuntijuudesta. Saavutettujen tavoitteiden arvioinnin mittareina voidaan käyttää uusien jäsenien tai rahoittajien määrää, kustannuksia verrattuna edellisiin ja julkaistujen juttujen määrää suhteessa esimerkiksi aikaan. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille Tänä päivänä markkinaehtoisuuden paine on kova. Näin myös ei-kaupallisten organisaatioiden (paikallisyhdistysten) on alistuttava markkina-ajattelulle. Niiden nähdään ainakin jossakin määrin kilpailevan kaupallisten toimijoiden kanssa. Markkinointiviestintä yhdistetään usein voittoa tuottaviin yrityksiin. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös voittoa tuottamattomissa organisaatioissa kuten omaishoitajien paikallisyhdistyksissä. Yhdistyksessä on valikoitava ne markkinointiviestinnän muodot, mitkä sopivat yhdistyksen toimintakuvaan. Markkinointiviestintä auttaa osaltaan yhdistystä pääsemään tavoitteisiinsa eli tässä tapauksessa nykyisten ja uusien jäsenien sekä rahoittajien saavuttamiseen. Myönteinen mielikuva auttaa rahoituksen hankinnassa ja jäsenien rekrytoinnissa. Jos yhteisön nimi muistetaan, sen toimintamuodot ja - periaatteet tunnetaan ja työtä arvostetaan, sen on helpompi saada kannattajia, tukijoita, jäseniä ja talkooväkeä tempauksiin. Kohderyhmän ennakkoluuloja ja asenteita ei voida muuttaa, vaan todistaa ne vääriksi. Ainoa tapa vaikuttaa mielikuviin ovat todelliset teot ja viestintä. Mitä useampi yhteisö, yksikkö tai henkilö kytkeytyy viestintäprosessiin, sitä tärkeämpää on sopia yhteisistä lähtökohdista. 7

6 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu Paikallisen omaisyhdistyksen markkinointiviestintää suunniteltaessa on mietittävä tarkoin, kuinka sitä lähdetään toteuttamaan yhdistyksen omien voimavarojen ja osaamisen mukaan. Aikataulutus on tärkeää, jotta saavutetaan halutut tulokset. Sitä ennen on tiedettävä, mitä tehdään ja miten markkinointiviestinnässä edetään. Tässä voi olla apuna oheinen suunnitteluprosessin kuvaus. Näin suunnittelet yhdistyksen markkinointiviestintää 1. Tee tilanneanalyysi - ulkoinen ympäristö - sisäinen ympäristö 2. Mieti Markkinointiviestinnän tavoitteet ja kohderyhmä 3. Valitse keinot Henkilökohtainen myyntityö Suhdetoiminta Mediajulkisuus Mainonta Menekinedistäminen Sponsorointi 4. Tee resurssien kartoitus - kuka voi tehdä mitäkin ja missä aikataulussa - voi käsitellä asiana hallituksen kokouksessa tai perustaa työryhmän 5. Tee suunnitelma, miten seuraat asioiden edistymistä Yhdistyksen markkinointiviestinnän avainkysymyksiä ovat, mitä yhdistykset tarjoavat omaishoitajille ja mitä mahdollisille rahoittajille (uusille ja nykyisille). Markkinointiviestinnän suunnitelmassa päätetään, miten tavoitteet on tarkoitus saavuttaa eli mihin markkinointiviestinnän keinoihin ja missä määrin keskitytään. 8

7 2.3 Markkinointiviestinnän muodot Yksi tärkeimmistä henkilökohtaiseen myyntityöhön - asian edistämiseen - kuten kaikkeen markkinointiviestintään - liittyvistä kysymyksistä koskee eettisyyttä. Eettisyyteen vaikuttaa jokaisen oma moraali, mutta tärkeää on myös se, millainen eettinen koodisto, toimintatapa yhdistyksellä on ja miten yhdistyksen toimijat voidaan siihen sitouttaa. Esimerkki tästä voisi olla liian aggressiivinen jäsenhankinta, mitä se tarkoittaa, kun on kyse paikallisyhdistyksestä? Ystävällinen asiakaspalvelu on henkilökohtaisen myyntityön tärkein väline myös yhdistyksessä. Se on yhdistyksen edustajan ja asiakkaan välinen, henkilökohtaista vaikutuskanavaa ja vuorovaikutusta käyttävä viestintäprosessi, jonka avulla yhdistyksen on tarkoituksena välittää räätälöityjä, tilannekohtaisia sanomia eri vastaanottajille. Paikallisyhdistyksissä henkilökohtaista myyntityötä = yhdistyksen asiaa eteenpäin vievät esimerkiksi projektinvetäjät ja hallituksen jäsenet. He ovatkin tärkeässä asemassa, kun etsitään uusia yhteistyötahoja tai jäseniä. Tässä korostuu verkostoituminen, joka on oleellinen osa yhdistysten kaikkea toimintaa. Näin onnistut myyntityössä - Kuuntele asiakastasi, älä ylimyy, älä aliarvioi - Asetu asiakkaan asemaan, kohtele kaikkia arvostavasti - hyvä laatu on jatkuvan yhteistyön edellytys - alilupaa ja ylitoimita, älä siis koskaan lupaa liikaa; esimerkiksi käy vaikkapa omaishoitajien henkilökohtainen ohjaus, kun on luvattu yleisesti olla tukena kimuranteissa kysymyksissä Sisäisessä suhdetoiminnassa kohderyhmänä ovat yhdistyksen toimijat (työntekijät, hallitus, jäsenistö, vapaaehtoiset), ulkoisessa puolestaan asiakkaat, rahoittajat, viranomaiset ja päätöksen tekijät, media ja suuri yleisö. Sisäisen suhdetoiminnan tarkoituksena on avoin tiedottaminen henkilöstölle. Ulkoisella suhdetoiminnalla pyritään luomaan luottamusta yhdistykseen ja takaamaan sen tarvitsemien resurssien saanti. Molemmilla pyritään mahdollistamaan yhdistyksen perustehtävää. 9

8 Mediajulkisuudella tarkoitetaan tietoista pyrkimystä saada medioissa maksutonta aikaa ja tilaa yhdistyksestä kertoville positiivisille uutisille ja jutuille. Jotta yhdistys voisi saada positiivista mediajulkisuutta, sen tulee olla hyvien uutisten arvoinen. Pitää toimia hyvin, tuottaa hyviä palveluja ja tehdä asioita uudella tavalla. Myös negatiivista julkisuutta pitää osata käsitellä. Jokaiselle yhdistykselle sattuu joskus sellaisia asioita, jotka antavat aihetta negatiiviseen julkisuuteen. Yhdistyksessä on hyvä sopia siitä, miten toimitaan kriisin syntyessä. Mediajulkisuuden tavoittamiseksi paikallisyhdistys voisi näyttäytyä siellä, missä niitä vähiten odotetaan. Jokin paikallinen tapahtuma, mikä ei suoraan liittyisi omaishoitajiin, voisi olla uutisen paikka. Tämä edellyttää paikallista tiedottamista. Paikallisyhdistysten tekemä työ ei aina välttämättä riitä valtakunnallisen näkyvyyden saavuttamiseksi. Silloin Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto voi olla paikallisyhdistysten tukena. Onnistu mediajulkisuudessa - tunne ja hyväksy medioiden intressit ja toimintatapa - tee kiinnostavia tiedotteita, järkevin väliajoin, ei liian usein - hoida mediasuhteita, pidä mediaa tärkeänä sidosryhmänä Mainonta on joukkoviestintää. Siinä erilaisia viestintäkanavia pitkin lähetetään suurelle kohdejoukolle samanaikaisesti samanlainen viesti. Mainonnan tehtävänä on informoida, suostutella ja muistuttaa. Mainonta voidaan jakaa mediamainontaan ja suoramainontaan. Mainonnalla pyritään vaikuttamaan kohderyhmään niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan, esimerkiksi jäseniä tai rahoitusta. Ensin pohditaan, mitä medioita käytetään, sitten, kuinka tärkeitä ne ovat kohderyhmälle. Lopuksi on hyvä miettiä, miten mediaa käytetään eli mainonnan aikataulua ja mainosten toistettavuutta. 10

9 Mainonnassa kannattaa erottaa toisistaan kaksi tasoa: 1. tunnettuus-, mielikuva-, muistutusmainonta ja 2. myyntimainonta. Ensin mainitun tavoitteena on tehdä tunnettavuutta, imagoa ja muistuttaa asiakkaita, ettei yhdistys unohdu. Jälkimmäisen tavoitteena on joko myydä tai edesauttaa myyntiprosessin etenemistä niin, että saavutetaan myyntitulos (esim. uusi jäsen). Tunnettavuus-, mielikuva- ja muistutusmainonta on luonteeltaan sanomaa levittävää. Tämä johtuu siitä, että tällaisen mainonnan tehtävänä on saada sanoma kattamaan mahdollisimman tuloksellisesti haluttu kohderyhmä. Mainonnanvälineitä ovat sanomalehdet, aikakausilehdet, ulkomainonta, suoramainonta ja myymälämainonta. Saavuttaakseen nuoria, paikallisyhdistysten olisi käytettävä mainonnassa sellaisia asioita, jotka vetoavat nuoriin. Mainoksissa (esim. yhdistyksen esite) voi olla ihmisiä, joiden ominaisuudet sopivat kohderyhmän ominaisuuksiin. Mainos rakentuu ihmisen käyttäytymisen periaatteisiin kuten samankaltaisuuden periaatteeseen. Onnistu mainonnassa - ei liikaa asiaa, riittävästi tyhjää tilaa - käytä kuvitusta - mainosta säännöllisesti, riittävän usein Menekinedistämisellä tarkoitetaan jonkin konkreettisen edun tai yllykkeen tarjoamista kohderyhmälle. Tarjottavalla edulla tai yllykkeellä pyritään alentamaan kynnystä esimerkiksi ostaa, osallistua, ottaa yhteyttä tai liittyä jäseneksi. Yritykset käyttävät menekinedistämisessä esimerkiksi kylkiäisiä, lisävarusteita, bonuspakkauksia, ilmaisnäytteitä, tarjouksia, hinnanalennuksia ja -palautuksia, mainoslahjoja ja -tavaroita, messuja, esittelyjä, näyttelyjä sekä erilaisia kilpailuja. Näitä keinoja voidaan käyttää myös voittoa tuottamattomissa organisaatioissa. Yhdistyksessä kannattaa pohtia sille sopivia menekinedistämiskeinoja. Voidaanko ehkä tarjota jollekin ryhmälle hetkellisesti jotain enemmän tai myöntää esimerkiksi toimintaan liittyviä alennuksia. Menekinedistämiskeino voi olla mahdollisuus löytää uusia potentiaalisia jäseniä ja rahoittajia paikallisyhdistysten toimintaan tarjoamalla heille jonkin aikaa jotakin ylimääräistä. 11

10 Onnistu menekin edistämisessä - pohtikaa, minkälaisia etuja ja kenelle yhdistyksenne voisi tarjota sekä minkälaisella aikavälillä tämä toteutettaisiin Sponsorointi on jonkun yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun toiminnan imagon vuokraamista ja käyttämistä määriteltyihin markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Voittoa tuottamattomat organisaatiot ovat yleensä sponsoritukea saava osapuoli. Sponsorointi on yritykselle yksi sen markkinointikeinoista ja osa markkinointiviestintää. Se voi toteuttaa tuota markkinointia esimerkiksi sponsoroimalla jotain voittoa tuottamatonta organisaatiota, sen ryhmää tai tapahtumaa. Yhdistyksen kannalta sponsorointiin liittyy muun muassa se, ettei valmius ottaa lahjoituksia vastaan riitä. On pystyttävä osoittamaan, että voi tarjota sponsorille jotain tämän haluamaa. Yritykset miettivät strategiassaan imagon kohottamista sponsoroinnin avulla. Paikallisyhdistysten olisi tartuttava tähän mahdollisuuteen kiinni ja mietittävä, mitä tarjottavaa heillä olisi yrityksille, jotta hyötyä löytyisi molemmin puolin. Onnistu sponsoroinnissa - Varmista, että yhdistyksen tapahtuman tms. sponsoroija mainitaan tilaisuuden mainoksissa, ohjelmissa, tiedotteissa jne. - kun, yhdistys itse toimii sponsorina, huolehdi, että sponsoroinnin kohde käy ilmi esim. omaishoitajien kirjoittajaryhmä esittelee työnsä tuloksia 2.4 Sidosryhmämarkkinointi Yhdistys voi menestyä vain, kun sillä on ainakin tärkeimpien sidosryhmiensä hyväksyntä ja luottamus. Se puolestaan edellyttää, että yhdistys tunnistaa sidosryhmänsä, tuntee ne ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Vain sitä kautta se pystyy vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin ja tarpeisiin. Edellisessä voi apuna käyttää verkostokarttaa, jossa kartoitetaan seuraavaa seitsemää kohtaa: Sidosryhmien tiedot ja tietämys yhdistyksestä Mielipiteet ja asenteet yhdistyksen toiminnasta ja tuotteista 12

11 Arviot tulevaisuudesta, esimerkiksi mahdollisuudet ja uhat Sidosryhmien sitoutuminen ja lojaalisuus yhteisöä kohtaan Odotukset siitä, miten yhteisön tulisi toimia ja kehittää toimintaansa Toiveita siitä, miten sidosryhmät itse haluaisivat toimia tai vaikuttaa yhdistyksen toimintaan Millaista vuorovaikutusta ja millaisia käytäntöjä sidosryhmät toivovat yhdistyksen kanssa. Sidosryhmämarkkinointi tarkoittaa pelkistetysti sitä, että markkinointitoimet (yleensä käytännössä viestintätoimet) suunnitellaan erikseen kaikille yhdistykseen vaikuttaville sidosryhmätasoille. Yhdistyksen sidosryhmämarkkinoinnin peruskohderyhmät Rahoittajat: toiminnan tukeminen Päättäjät: toiminnan tukeminen Tiedotusvälineet: näkyvyys Markkinoija yhdistys Julkinen sektori: toiminnan tukeminen Jäsenet: palvelut, toiminta, aktivointi Muut tahot, suuri yleisö: tietoisuus, toiminta Henkilöstö: toiminnan toteutus Yhteistyötahot, 3. sektori: asiantuntijuus, tietoisuus Kuvio kertoo, että jäsenet muodostavat vain yhden joskin erittäin tärkeän yhdistyksen sidosryhmän. Muut sidosryhmät, joiden ratkaisuista monet keskeiset yhdistyksen menestysperustat voivat olla kiinni usein joko unohdetaan tai jätetään selvästi vähemmälle huomiolle. Erilaisten rahoittajatahojen avainhenkilöt vaikuttavat merkittävästi yhteistoiminnan toteutumiseen edustamansa tahon ja rahoitusta tarvitsevan yhdistyksen välillä. Sidosryhmätiedottamisen tavoitteena on informaation antaminen, suhteiden ylläpito ja vahvistaminen (PR) sekä keskustelu ja ajatusten vaihto. Sidosryhmämarkkinoinnin kohderyhmän valinnan jälkeen päätetään 13

12 keinot, joilla yhteydenpito toteutetaan ja se, ketkä siitä vastaavat sekä myös yhteydenpidon toistettavuus. Paikallisyhdistyksissä tarvitaan sidosryhmämarkkinointia ja sidosryhmätiedottamista, jotta saavutetaan uusia ja nykyisiä jäseniä sekä rahoittajia toiminnan tukemiseen. Lehdistötiedottamista tarvitaan yhdistyksen näkyvyyden vuoksi. 2.5 Toimiva yhdistys satsaa tiedottamiseen Tiedottaminen on yksi suhdetoiminnan keinoista vaikuttaa yhdistyksen sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Jokaisen yhdistyksen täytyy tarkastella viestintätyyliään, tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan. Yhdistyksen on viestittävä tehokkaasti ulkoisten ryhmien kuten lehdistön ja kuntatoimijoiden kanssa. Sen on viestittävä hyvin myös sisäisten ryhmien kuten yhdistysaktiivien, henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa. Yhdistyksen on tiedettävä kuinka viestiä itsestään erilaisille ryhmille saadakseen niiden tuen ja positiivisen suhtautumisen toimintaansa. Julkisuutta ei kannata jättää käyttämättä koska, se voi poikia omalle toiminnalle paljon hyvää. Järkevästi asioistaan tiedottava yhdistys saa myönteistä näkyvyyttä ja tulee tunnetuksi. Samalla omaan toimintaan liittyvät väärinymmärrykset vähenevät. Oman toiminnan aliarvostaminen, tiedotusosaamisen puute ja vanhanaikaiset toimintatavat estävät sen, että tieto ei kulje mihinkään suuntaan. Hyvä tiedottaminen on ennen muuta osaamiskysymys. Toisaalta se on arvostuskysymys: pidetäänkö tiedotusta tärkeänä, satsataanko siihen. Hyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen vaativat taitoja, kontakteja ja resursseja. On helpompi houkutella mukaan sellaiseen yhdistykseen jonka nimi on tuttu ja jonka toiminnasta kerrotaan tiedotusvälineissä. Tiedottamista tarvitaan myös jäsenhankinnan tueksi. Varsinkin sellaiset yhdistykset joiden rahoitus perustuu pääosin tai yksinomaan yksityisiin jäsen- ja tukimaksuihin, joutuvat lunastamaan olemassaolon oikeutuksensa jäseniltään. Yhdistykset ovat tulosvastuullisia ennen kaikkea niille yksityisille ihmisille, jotka luottavat yhdistyksen kykyyn ajaa jäsenten toivomia asioita tuloksekkaasti tai toimia jäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi. Annettava viesti on, että jäsenistö saa vastinetta jäsenmaksulleen. 14

13 Kun kohderyhmien määrä ja koko kasvavat niin suuriksi, että mahdollisuuksia henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ei ole, tarvitaan muita välineitä ja kanavia, esimerkiksi tilaisuuksia, tiedotteita, lehtiä, sähköpostia, esitteitä, videoita ja joukkoviestintää. Pienessä yhdistyksessä viestinnän vastuusta ja tehtävistä on hyvä sopia erikseen. Nykyään toimiminen Internetissä ei ole vain kiva juttu, vaan näkyvyyden kannalta välttämätöntä. Useimmat hakevat tietoa ja käyttää nettiä esimerkiksi ostopäätösten tukena. Yhdistykset näkyvät verkossa ja niistä keskustellaan. Nettiä tulee seurata ja yhdistyksen verkkosivuja päivittää säännöllisesti määrätyin aikavälein. 2.6 Lehdistötiedotteen laatiminen Maakuntien ykköslehtien asema on vahva, yhdessä niillä on valtakunnallistakin merkitystä. Alueiden ykköslehtien halukkuus tulla yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan lisääntyy, jos asiaan esimerkiksi omaishoidon tukemiseen on löydettävissä alueellisia tulo- ja näkökulmia. Alueiden ykköslehdet ovat vaikutusalueellaan vahvoja mielipiteen muodostajia samoin paikallislehtisektori. Media ei ymmärrä meitä. Meidän on ymmärrettävä, miten media toimii Paikallisyhdistysten kannattaisi tehdä jutuista mahdollisimman konkreettisia esimerkiksi suhteuttamalla lukuja valtakunnallisiin määriin. Tiedotteessa on otettava huomioon, että se herättää lukijan kiinnostuksen esim. ajankohtaisuus, läheisyys, vaikuttavuus, epätavallisuus ja kielteisyys. Tärkein asia tulee otsikoksi, uutinen kärkeen ja taustat viimeiseksi. Voit helpottaa toimittajan työtä tekemällä hyvän tiedotteen, se koostuu esimerkiksi seuraavista asioista: kuka tekee, mitä tekee miksi tekee kuinka paljon mitkä tavoitteet ja päämäärät mitä tapahtuu, on tapahtunut miksi tapahtuu, on tapahtunut liitä loppuun yhteystietojesi lisäksi asiantuntijan yhteystiedot tarkista, että tiedote on yksiselitteinen ja ymmärrettävä pyydä jota kuta toista lukemaan tiedote ennen sen lähettämistä yhdessä tiedotteessa on vain yksi asia 15

14 Yhdistys voisi tarjota medialle esim. omaishoitajan omakohtaisen tarinan, kertoa uusista toiminnoista, yhdistyksen kannanotoista sekä yleisötapahtumista. Kun toimittaja kiinnostuu, on aika avata niiden merkitystä, yhteyksiä, taustoja. Joskus on hyvä avaintoimittajan kanssa jutella työkokouksessa tai seminaarin oheisohjelmissa yhdistyksen näkemyksistä. Silloin saattaa kummallakin huomion suunta muuttua. Näin helpotat ja nopeutat toimittajan työtä: lähetä aineistot mahdollisimman ripeästi kun toimittajat ottavat yhteyttä ja etsivät sopivaa henkilöä, ota asia hoitoosi mieluummin kuin siirrät puhelua eteenpäin pidä esittelymateriaali ajan tasalla ja helposti saatavilla. Tuottaja Seppo Pänkäläisen antoi omaishoitajien yhdistyksille seuraavia ohjeita lehdistötiedottamisesta liiton neuvottelupäivillä 2008: älä ole liian nöyrä - ole asiantunteva ja asiallinen soita ensin ja laita sen jälkeen sähköpostia jos toimittaja ei kiinnostunut jutustasi, älä hermostu, hän voi kuitenkin myöhemmin haluta juttujasi mieti tarkkaan, kenen toimittajan kohderyhmää olet, etenkin paikallislehtien toimittajiin kannattaa olla yhteyksissä mieti, mikä on lehden lukijakunta muista, että toimittajat haluavat valmiin kirjoituksen, elleivät tule tekemään haastattelua muista, että toimittajat saattavat käydä lukemassa paikallisyhdistyksen sivuja, päivitä ne säännöllisesti, katso, että puhelinnumerot ja nimet täsmäävät Lopuksi vinkkejä siitä, miten välttää virheitä, kun lähestyy toimittajia: älä laita liian säännöllisesti sähköpostia toimittajille, heille tulee satoja viestejä päivittäin, joten suurin osa menee roskakoriin älä lähetä pelkkää telekopiota tai sähköpostia kunnioita toimittajan osaamista älä mielistele liikaa, tyrkytä, käyttäydy ylimielisesti tai kiukuttele kerro asia totuudenmukaisesti anna toimittajan tehdä työnsä. 16

15 3. Yhteenvetoa yhdistysten markkinointiviestinnästä Markkinointiviestinnän kautta voidaan paikallisyhdistyksissä saavuttaa tavoitteita kuten löytää jäseniä tai rahoittajia. Myös lehdistö-tiedottaminen on tärkeä osa paikallisyhdistysten toimintaa. Se on avain näkyvyyteen mediassa. Molemmat varmistavat sitä, että yhdistyksissä Ray:n hankerahoituksen aikana tai muulla tavoin luotu hyvä toiminta voidaan saada juurtumaan kuntaan. Markkinointiviestinnän muodoista ja sen mahdollisuuksista on koottuna kaksi yhteenvetotaulukkoa seuraavilla sivuilla. Taulukoiden tarkoituksena on selkeyttää markkinointiviestinnän mahdollisuuksia tukea paikallisyhdistysten toimintaa. Taulukossa 1 paikallisyhdistysten markkinointiviestinnän kohderyhmänä ovat nykyiset ja potentiaaliset uudet asiakkaat ja taulukossa 2 rahoittajat. Taulukoissa kuvataan markkinointiviestinnän muodot, haluttu kohderyhmä, niiden tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan onnistumista arvioivat asiat (mittarit). Mainonnan tavoitteena on antaa tietoa, herättää kiinnostusta, luoda mielikuvia, saada näkyvyyttä ja luoda positiivista julkisuuskuvaa nykyisten ja uusien potentiaalisten jäsenten ja rahoittajien keskuudessa. Mainonnan keinoja paikallisyhdistyksillä voivat olla osoitteeton suoramainonta, messumainonta, uudenlaiset tapahtumat jne. Myyntityön tavoitteena on löytää potentiaalisia uusia jäseniä ja rahoittajia, sekä varmistaa heidän ja nykyisten jäsenien tyytyväisyys. Menekinedistämisen tarkoitus on tarjota kohderyhmälle, nykyisille ja potentiaalisille uusille jäsenille ja rahoittajille jotain etuja tilapäisesti ja siten kiinnostuksen herättäminen. Tiedotus- ja suhdetoiminnan kohderyhmiä ovat sekä sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät että tiedotusvälineet sekä rahoittajat. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tavoitteita ovat mielikuvien muokkaus yhdistyksistä ja omaishoitajuudesta. Tiedotus- ja suhdetoiminnan keinoja ovat tiedotteet, messut ja tapahtumat. Vinkki: Ottakaa tavaksi säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa läpi käydä oheisia taulukoita yhdistyksen hallituksen kokouksissa yhdistyksen markkinointiviestinnän ja tiedottamisen tarpeiden arvioimiseksi. 17

16 TAULUKKO 1. Markkinointiviestinnän kohderyhmänä nykyiset ja potentiaaliset jäsenet Markkinointiviestinnän muoto Paikallisyhdistysten mainonta Henkilökohtainen myyntityö projektitoimistolla Menekinedistäminen esimerkiksi tilapäisten etujen tarjoaminen Tiedotus- ja suhdetoiminta Kohderyhmä Tavoitteet Keinoja (mm.) Mittareita (mm.) - Nykyiset ja potentiaaliset uudet jäsenet - Nykyiset ja potentiaaliset uudet jäsenet - Nykyiset ja potentiaaliset uudet jäsenet - Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät - Antaa tietoa uusille potentiaalisille jäsenille - Herättää kiinnostusta uusissa - Osoitteeton suoramainonta jäsenissä - Näkyvyys - Näkyvyys uusissa paikoissa tai tapahtumissa missä ei oleteta näkyvän esim. markkinat - Positiivinen julkisuuskuva - Löytää uusia jäseniä - Varmistaa tyytyväisyys - Kiinnostuksen herättäminen - Saavuttaa uusia jäseniä - Tiedotusvälineet - Muokata mielikuvia - Yhteydenottojen määrä - Messumainonta - Kustannukset/uudet jäsenet - Mainoslehtisten jakaminen esim. paikallisyrityksiin - Uusien jäsenien määrä esim. kuukauden tai vuoden sisään - Kotikäynnit - Uusien jäsenien määrä - Asiakaspalvelu - Kontaktien määrä - Puhelinpalvelu - Valitusten lkm - Valituksen käsittelyaika - Tyytyväisten jäsenien osuus - Projektitoimiston seinille ja ikkunaan julisteita ym. markkinointimate riaalia - Tyytymättömien jäsenien osuus - Uusien jäsenien määrä - Esitteet - Asiakaspalautteen sävy - Osallistuminen - Kontaktien määrä ja paikallisiin laatu tapahtumiin - Tiedottaa - Tiedotteet - Julkaistujen juttujen määrä - Saada näkyvyyttä - Messut - Jäsenien tyytyväisyyden ja - uskollisuuden taso - Paikallisyhdistyksen mielikuvan laatu ja vahvuus 18

17 TAULUKKO 2. Markkinointiviestinnän kohderyhmänä nykyiset ja potentiaaliset uudet rahoittajat Markkinointiviestinnän muoto Paikallisyhdistysten mainonta Kohderyhmä Tavoitteet Keinoja (mm.) Mittareita (mm.) - Nykyiset rahoittajat - Antaa tietoa - Osoitteellinen suoramainonta - Uusien rahoittajien määrä Henkilökohtainen myyntityö projektitoimistolla (paikallisyhdistyksen työntekijän, projektivastaavan tai omaishoitajan) Menekinedistäminen esim. mainostilan myyminen tilapäisesti edullisemmin paikallisyhdistysten verkkosivuille Tiedotus- ja suhdetoiminta - Potentiaaliset uudet rahoittajat: yritykset - Nykyiset ja potentiaaliset uudet rahoittajat - Potentiaaliset uudet rahoittajat - Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät - herättää kiinnostusta - Muokata mielikuvia - Myydä - Myydä esimerkiksi mainostilaa paikallisyhdisty ksen verkkosivuille - Varmistaa tyytyväisyys - Saada uusia potentiaalisia rahoittajia - Kiinnostuksen herättäminen - Tiedotusvälineet - Muokata mielikuvia - Nykyiset ja potentiaaliset uudet asiakkaat eli rahoittajat - Ammattilehtimainonta - Yhteydenottojen määrä ja laatu - Messumainonta - Kustannukset / uudet rahoittajat - Asiakaspalvelu - Uusien rahoittajien määrä - Osallistuminen tapahtumiin - Kontaktien määrä - Asiakaspalautteen sävy - Esitteet - Kontaktien määrä ja laatu - Projektitoimiston seinille ja ikkunaan julisteita ym. markkinointimateriaalia - Lahjat, esimerkiksi omaishoitajien kirjoittama kirja - Uusien rahoittajien määrä - Tiedottaa - Tiedotteet - Julkaistujen juttujen määrä - Osallistuminen tapahtumiin - Rahoittajien tyytyväisyyden ja uskollisuuden taso - Paikallisyhdistyksen mielikuvan laatu ja vahvuus 19

18 4. Yhdistysten markkinointiviestinnän käytännöistä Usein toimiva käytäntö piilee tilanteissa, joissa työ on tuottanut hyvää mieltä tai muuten merkittävän kokemuksen toimijoille. Tilanteisiin liittyy usein toimijoiden onnistunut kohtaaminen, työntekijän hyvä tilannetaju ja ammattitaito. Hyviä käytäntöjä syntyy ennen kaikkea vuorovaikutuksessa. Yhteisten pelisääntöjen ja vuoropuhelun lisääminen omassa yhdistyksessä sekä eri toimijatahojen kesken on oleellista hyvien käytäntöjen leviämisen kannalta. Hyvä käytäntö on toimintaympäristössä hyväksi havaittu, koettu, toimiva ja asiakkaalla arvioitettu. Hyviin käytäntöihin päästään oppimalla, saamalla palautetta, miettimällä yhdessä mikä toimii, mikä ei toimi ja miksi ei toimi. Yhdistyksessä hyvä toimintakäytäntö tiivistetään riittävän selkeäksi ja yksityiskohtaiseksi, mutta tarpeeksi yleistettäväksi niin, että sen käyttöönotto on mahdollisimman helppoa. Seuraavassa on koottuna omaisyhdistysten toteuttamia hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä markkinointiviestinnän ja tiedottamisen osalta. Omaishoitajayhdistysten esimerkkejä Yhdistys ja projektiesitteet kannattaa jättää terveyskeskusten odotustiloihin mukaan otettavaksi. Vierailut muissa paikallisjärjestöissä esim. eläkeläisjärjestöt, syöpäjärjestöt yms. ovat myös hyödyllisiä. Näin tavoitetaan uusia omaishoitajia. Oulussa hyvä markkinointiväline on omat Kortteeriuutiset, jota yhdistyksen jäsenistö ahkerasti lukee, se toimii myös käyntikorttina. Jos käydään jossakin vierailulla, jätettään uutiset luettavaksi. Voit kysyä tarkemmin Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä. Raahen Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhdistysväestä on ollut edustaja mukana kunnan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan edustajan kanssa alueen kuntien omaishoitajien kesäretkillä. Omaishoitajat ovat voineet kysyä henkilökohtaisesti mieltään askarruttavista omaishoidon kysymyksistä. Päättäjien ja viranhaltijoiden mukana on kulkenut tieto kuntaan ajankohtaisista asioista kentältä. Samalla tämä on toiminut järjestölle verkostoitumismahdollisuutena ja yhteistyön rakentajana. 20

19 Pohjanmaan alueella paikallisradio Pooki on tehnyt haastatteluja omaishoitoon liittyen säännöllisin väliajoin. Toimittaja on haastatellut vuorotellen aamukahvi lähetyksessä useamman omaishoitoyhdistyksen edustajia. Lakeuden Omaishoitajat ry vinkkaa, että omaisyhdistysten kannattaa rohkeasti lähestyä esim. ammattikorkeakouluja ja tiedustella, minkälaista yhteistyötä heidän kanssaan voisi tehdä. Yhdistyksellä on esim. Seinäjoen AMK:n kanssa vakiintuneet yhteistyömuodot kuten vuosittainen iso omaishoitajien virkistyspäivä omaishoitoviikolla, joka toimii myös tiedon jakamisen forumina. Tiedottamiseen liittyen omaisyhdistykset voivat perustaa toimialueensa kuntiin yhdysverkoston eli kerätä henkilöitä, joille voi laittaa tiedotuspyyntöjä ajankohtaisista asioista. Uutena tiedotuskanavana Lakeuden yhdistys nostaisi esiin toiminta-alueensa kirjastot. Yhdistys kokosi kaikista kirjastoista yhteyshenkilöt, joille toimitetaan mainoksia omaishoitajille suunnatuista tapahtumista. He sitten tiedottavat niistä edelleen kirjaston ilmoitustiloissa. Viime omaishoitoviikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa kirjastonäyttely kaikissa alueen kirjastoissa. Sinne oli koottu materiaalia omaishoidosta ja kirjaston henkilökunta laittoi esille omaishoitoon liittyvää kirjallisuutta. Hiiden Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on saanut lahjoituksena vuosittaiseen kesänavaus juhlaansa tarjoilut yrityksiltä. Samoin yhdistyksen esite on tehty yritysten tukemana maksutta. Vastavuoroisesti sponsoroijia on kiitetty julkisesti ja muistettu pienin huomionosoituksin. Riihimäen naisyrittäjät ry järjesti vuonna 2008 Riihimäen Seudun Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksessä karkauspäivän tanssit, joiden tuotto ohjattiin omaisyhdistykselle. Tämä puolestaan järjesti tiloissaan naisten päivänä vuonna 2008 avointen ovien päivän, johon oli kutsuttu Riihimäen naisyrittäjien edustajat esittelemään yritystensä toimintaa. Vastaavia hyvä malleja ja esimerkkejä paikallisyhdistyksissä on runsaasti. Yhdistysten tapaamisissa ja koulutuksissa ideoita voi jakaa ja vaihtaa. Yhdistysten tiedotteita ja nettisivuihin kannattaa tutustua myös viestinnän näkökulmasta. Tärkeää on, että niin markkinointiviestinnässä kuin tiedottamisessakin säilyy positiivinen ote. Heli Laaksosen sanoin: Hymy o naama pihavalo. Siit näkee onk syrän koto. 21

20 5. Lähdekirjallisuutta ja hyödyllistä luettavaa Bergström, S., Leppänen, A., Yrityksen asiakasmarkkinointi painos. Helsinki: Edita Prima Oy. Dahlen, M Markkinoijan yhdeksän käskyä. Juva: WS Bookwell Oy. Forssell, J., Laurila, E. Hyvät mediasuhteet Juva: WSOY. Högström, A Yhteiskunnallinen viestintä. Tampere: Tammer-Paino Oy. Iivonen, A Miten tiedotan? Vantaa: Paino Dark Oy. Isohookana, H Yrityksen markkinointiviestintä. Juva: WSOY, WS Bookwell Oy. Ojanen, S Tiedota tehokkaasti. Helsinki: Edita Prima Oy. Työrukkanen Omaisyhdistysmappi 2009, Omaishoitajat ja Läheiset Liiton materiaaleja. Parantainen, J Sissimarkkinointi. Hämeenlinna: Karisto Oy. Rope, T Suuri markkinointi-kirja. Helsinki: Otavan Kirjapaino Oy. Vuokko, P Markkinointiviestintä; merkitys, vaikutus ja keinot. 1. painos. Porvoo: WS Bookwell Oy. Vuokko, P Nonprofit-organisaatioiden markkinointi. 1. painos. Porvoo: WS Bookwell Oy. Wiio, J Media uudistuvassa yhteiskunnassa. Helsinki: Edita Prima Oy. 22

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto

Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä. 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntaliiton kokemuksia / hyviä käytäntöjä etäpalvelun edistämisestä 17.9.2014 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen keskeinen sisältö - Etelä-Pohjanmaa maakuntana - Etelä-Pohjanmaan etäpalvelupilotti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot