Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys"

Transkriptio

1 Eettinen liiketoiminta, vastuu ympäristöstä ja kestävä kehitys

2 Usein esitetään, että liiketoiminnalla on moraalinen velvollisuus kehittää teknologioita, jotka vähentävät riippuvuuttamme vähenevistä luonnonvaroista Myös konservoinnin katsotaan kuuluvan velvollisuuksiimme myös liike elämän toimijoina

3 Ympäristön arvo Voimmeko puhua luonnosta muuta kuin välineellisesti arvokkaana? Voiko luonto olla myös arvokas itsessään? Jos vastaus on positiivinen, niin silloin voimme ajatella, että meillä on suoraan velvollisuuksia luontoa kohtaan.

4 Tulevien sukupolvien eettinen asema Se miten käytämme niukkoja luonnonvaroja vaikuttaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin elää hyvää elämää. Velvollisuutemme olla aiheuttamatta vahinkoa pätee myös suhteessa moraalisiin patientteihin, jotka eivät ole vielä olemassa.

5 Meidän tulisi toiminnassamme huomioida sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden periaate: Toimittava siten, että tulevilla sukupolvilla on niukkojen luonnonvarojen suhteen yhtä suuret mahdollisuudet hyvään elämään kuin meillä.

6 Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (World Commission on Environment and Development 1987)

7 Markkinointi Yritykset eivät pelkästään tuota tuotteitta ja palveluita, vaan myös markkinoivat niitä. On olemassa oikea ja väärä tapa markkinoida: Totuudenmukaisuus on merkittävin markkinointiin liittyvä prima facie velvollisuus.

8 Markkinoinnin eettisiä ongelmia Kysymykset liittyen siihen kuka markkinoi: Kuka on vastuussa? Kysymys on usein monimutkainen, johtuen mm. siitä, että vastuu saattaa jakaantua, ja yleensä jakaantuu, moneen suuntaan. Kysymykset liittyen siihen mitä markkinoidaan: Konetuliaseita tavallisille kuluttajille, lieviä huumeita jne?

9 Kysymykset liittyen siihen millainen kuva markkinoitavasta luodaan Kysymykset siitä miten luotu kuva välitetään: tyypillisimmin kysymys siitä, miten mainostetaan

10 Markkinoinnin tarkoitus edistää myyntiä ja vaikutta näin positiivisesti yrityksen tulokseen: mahdollinen motiivi manipulointiin ja jopa petokseen

11 Epärehellisyys ja manipulointi markkinoinnissa On selvää, että valehtelu markkinoinnissa on väärin, koska se voi tuottaa vahinkoa, ja tuottaa sitä potentiaalisesti aina. On kuitenkin muitakin tapoja toimia epärehellisesti kuin valehtelu

12 Voimme esimerkiksi painotta tuotteen hyviä puolia huonojen kustannuksella Entä epäsuoramarkkinointi?

13 Voimme puhua harhauttavasta mainonnasta, kun mainos tai muu kaupallinen viesti on omiaan tuottamaan vääriä uskomuksia normaaleissa kuluttajissa, jotka toimivat hyvässä uskossa. Millainen on normaali kuluttaja?

14 Voimme puhua harhauttavasta mainonnasta, kun mainos tai muu kaupallinen viesti on omiaan tuottamaan vääriä uskomuksia normaaleissa kuluttajissa, jotka toimivat hyvässä uskossa. Millainen on normaali kuluttaja?

15 Mainonta ja sen eettiset rajat Tässä tulee tärkeäksi kysymys mainonnan kohteesta Tiettyjen tuotteiden mainonta tietyille ryhmille voi olla eettisesti kestämätöntä

16 Halujen tuottamisen etiikka Tarpeet vs. halut, tai tarveperustaiset halut vs. muut halut Tarpeet ovat välttämättömyyksiä tietyn tilan tai lopputuloksen, kuten vaikkapa terveyden, saavuttamiseksi Sosiaaliset tarpeet ja biologiset tarpeet (eettiset tarpeet?)

17 Markkinoiden moraalinen funktio on tarpeiden tehokas tyydyttäminen

18 Voimme erotella tarpeet ja muut halut sellaisiin, jotka olivat olemassa ennen markkinointia ja sellaisiin jotka syntyivät markkinoinnin tuloksena Ongelmallisiksi koetaan usein halut, jotka eivät ole tarveperusteisia ja syntyvät markkinoinnin tuloksena: esimerkiksi halu ostaa muskelivene Ei luonnollisestikaan ole aina epäeettistä tyydyttää haluja, jotka eivät ole tarveperusteisia

19 Markkinointi ja tuotantopäätösten yhteys Koska tiettyjä tuotteita/palveluita ei ole moraalisesti hyväksyttävää markkinoida, niin voimme päätellä, että niitä ei voida silloin myös tuottaa Tämä ehkä kuitenkin liian ankara johtopäätös: johtaisi esim. sotilaskäyttöön tarkoitettujen aseiden tuottamisen kieltoon Mitä ei pidä tuottaa ei pidä myöskään markkinoida

20 Mainonnan kuva ihmisestä Mainonnan voidaan väittää välittävän meille käsityksiä mm. kauneudesta, normaalista seksuaalisuudesta ja hyvästä elämästä Tämä voidaan nähdä eettisesti ongelmallisena

21 Etiikka ja työntekijät

22 Positiivinen syrjintä (affirmative action) Työntekijöitä ei saa syrjiä sellaisten ominaisuuksien mukaan, jotka eivät liity suoraan työtehtävästä selviytymiseen Voidaanko tästä poiketa?

23 Positiivisessa syrjinnässä poiketaan moraalisin perustein syrjinnän kieltävästä periaatteesta

24 Positiivisen syrjinnän asteita: (1)Nähdään vaivaa, jotta saadaan preferoidusta ryhmästä hakijoita (2)Tutkitaan erityisellä huolella preferoidun ryhmän hakemuksia (3)Tasavahvojen hakijoiden kohdalla suositaan hakijaa halutusta ryhmästä

25 (4)Suositaan halutun ryhmän hakijaa silloin, kun kilpailevan hakijan hakemus on aavistuksen parempi (5)Suositaan halutun ryhmän hakijaa silloin, kun kilpailevan hakijan hakemus on selkeästi parempi (6)Kohdan viisi käytäntöä jatketaan kunnes tietty kiintiö on saavutettu (työntekijän on täytettävä minimi vaatimukset)

26 Perusteita positiiviselle syrjinnälle: Tapahtuneen syrjinnän korvaus Koko yhteiskunnan etu

27 Positiivisesta syrjinnästä käydään laajaa keskustelua Tasojen 1 ja 2 pos. syrjinnässä ei ole ongelmaa jos perusteet olemassa

28 Tason kolme toimenpiteet ovat jo kiistanalaisia: esim valkoiset miehet voivat todeta, että he menettävät järjestelyn vuoksi työtilaisuuksia sukupuolensa ja rotunsa vuoksi

29 Voidaan ohittaa esimerkiksi arpomalla tasavahvojen joukosta Menettävät luonnollisesti myös silloin työtilaisuuksia Eivät kuitenkaan voi väittää, että menettävät töitä vähemmän ansioituneille, kuten käy tasojen 4 6 kohdalla

30 Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate voitaisiin ajatella kumoavan positiivisen syrjinnän Vahinkojen korjaamisen velvollisuus puoltaa positiivista syrjintää Positiivisen syrjinnän ei tarvitse kuitenkaan toteutua työhönoton kautta

31 Vahinkojen korjaaminen ja hyväntahtoisuus vs. oikeudenmukaisuus Positiivinen syrjintä, joka ylittää tason kolme tarvitsee taakseen perusteiksi huomattavan tapahtuneen syrjinnän tai yhteisen edun, tai molemmat

32 Positiivista syrjintää voidaan soveltaa myös ylennyksiin ja palkkioihin

33 On esitetty, että positiivista syrjintää ei tulisi soveltaa enää työhönoton jälkeen Erityisen kriittisesti suhtauduttava tason 3 ylittäviin tasoihin Ero peliin pääsyn tukemisessa ja pelisääntöjen muuttamisessa kokonaisuudessaan

34 Perusteiden positiiviselle syrjinnälle täytyy olla aina vahvemmat siirryttäessä seuraavalle tasolle organisaation hyväksymisestä organisaation sisäisiin palkitsemisjärjestelmiin siirryttäessä Mitä korkeammalle organisaatiossa mennään, sitä vaikeampaa perustella positiivista syrjintää

35 Kenet palkita, kenet palkata mitkä seikat määrittävät pätevyyden

36 Tuottavuus (1) Ahkeruus (2) Kokemus (3) Koulutus (4) Korvattavuus: kysyntä ja tarjonta (5)

37 Voidaan ehkä sanoa, että kolme ensimmäistä eettisesti tärkeimpiä 4. ja 5. enemmän praktisia tekijöitä

38 Ylimmän johdon korvaukset Herättäneet paljon närää viime aikoina, on ihmetelty niiden suuruutta Erityisen ongelmallista silloin, jos esim. toimitusjohtajalla on suuri valta yhtiön hallituksessa ( on esim. hallituksen puheenjohtajana)

39 Selitettään usein viittaamalla agenttipäämies ongelmaan Positiivinen yhteys ylimmän johdon palkkioiden ja firman menestyksen välillä usein vaikea osoittaa Positiivinen yhteys firman koon ja johtajien palkkioiden välillä

40 Ajatuksia ylemmän johdon palkkioiden reiluudesta Reiluus ja yhteisöllisyys tavoitteina johdon palkkioiden määräytymisessä Johtajien palkkiot rawlsilaisittain: johtajien palkkioiden tulisi olla määrältään ja rakenteiltaan sellaiset, että ne palvelevat kaikkien yritysten konstituenttejen etua

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 2/2012 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Päätöksenteon vaikeus JOHANNA KUJALA Päätöksien tekeminen

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tiedotusopas Sisältö:

Tiedotusopas Sisältö: Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka

Lisätiedot

Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?*

Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 3/2007 Ovatko reilun kaupan hinnat reiluja kuluttajille?* Pertti Haaparanta professori helsingin kauppakorkeakoulu 1. Johdanto M enetkö nukkumaan hyvällä omallatunnolla

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Markkinoinnin ja mainonnan etiikka

Markkinoinnin ja mainonnan etiikka M ARKKINOINNIN LTA 2/99 JA MAINONNAN P. 191 202ETIIKKA LIISA UUSITALO Markkinoinnin ja mainonnan etiikka TIIVISTELMÄ Markkinointia ja mainontaa kritisoidaan usein silloinkin, kun kritiikin kohde on koko

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman 2013 1 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset

Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset No. 12 15.6.2010 Hyvä työ paha työ Howard Gardner ja hyvän työn aakkoset Kari Uusikylä Yhteenveto Harvardin yliopiston psykologian professori Howard Gardner työtovereineen (Mihaly Csikzenmihalyi, William

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot