Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN"

Transkriptio

1 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut öljykattila hävitettiin, jatkossa lisälämpö maalämmölle tuotetaan sähköllä. Investoinnin hinta oli noin euroa, säästöä lämmityskuluissa on laskettu tulevan euroa vuodessa. Iin kunnan pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksestä Iin kunnan kiinteistöissä kokonaan, tekninen isännöitsijä Jukka Härkin selvittää. Energiainsinööri Kari Manninen lisää, että tavoite tukee myös Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HINKU) toimia. HINKU:n päämääränä on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa siten että kaikki hankkeessa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Aseman koulu hyvä esimerkki Myös Aseman koulun vararehtori Janne Puolitaival näkee, että uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto on hyvä asia. Meidän viime vuoden teemana, joka jatkuu osittain myös tänä vuonna, oli energian säästö, eli nyt meneillään oleva lämpöremontti sopii oivallisesti meidän koulun energia-aiheeseen. Iin Aseman koulu on Vihreän lipun koulu. Lipun myönsi Suomen ympäristökasvatuksen seura joulukuussa Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Maalämpöä kuljettavien kanaaliputkien asentaminen meneillään. Lapion varressa asennustöitä tekevän Tec Heat -yhtiön työntekijä maaurakoitsija JK-Infra Oy:n koneen edessä. Seisomassa taustalla energiainsinööri Kari Manninen (vas.), JK-Infra Oy:n Juuso Jussila (keskellä) ja tekninen isännöitsijä Jukka Härkin. Vararehtori Janne Puolitaival esittelee langatonta energian seurantaohjelmaa, jolla pystytään mittaamaan luokkatilojen olosuhteita, kuten sähkönkulutusta, lämpötilaa, hiilidioksidien määriä, ilmanpainetta ja kosteutta. Pienet teot tepsivät Iin aseman koulu on vireä, keskikokoinen kyläkoulu, jossa on noin 80 oppilasta, vararehtori Janne Puolitaival sanoo ja jatkaa, että maalämpöön siirtyminen tukee Vihreän lipun saaneen koulun toimintaa hyvin. Iin Aseman koululla on käytössä myös langaton energian seurantaohjelma. Oppilaat ovat vararehtorin mukaan valveutuneita, heitä kiinnostaa katsoa seurantaohjelman ruudulta, kuinka paljon euroja säästyy, kun sähkönkulutusta ohjataan suunnitellusti. Myös vedenkulutus on meillä hyvällä tolalla; jäteveden määrä puolittui yhden vuoden aikana vähentyen 500 kuutiosta noin 250 kuutioon, rahallinen säästö oli noin 800 euroa, Janne Puolitaival kertoo vesiteeman tuloksista. Vararehtori toteaa, että tulokset on saatu aikaiseksi pienillä toimenpiteillä, esimerkiksi kun saippuoidaan käsiä, vettä ei juoksuteta. Lapset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista, niistä kannattaa varmasti myös kotona jutella, Iin Aseman koululta viestitään. Eli merkittäviä tuloksia saadaan aikaiseksi käyttäjätoimenpiteillä! Tec Heat Ab Oy:n vastaava työnjohtaja Jörgen Grankulla Pohjois- Iin koulun lämpöhuoneessa, jonne maalämpöremontti Iin Aseman koululta siirtyy. Seinän takana ulkona jyskyttää kalliopora, jonka kärki ylettyy 240 metrin syvyyteen, reikiä tehdään yhteensä 10 kappaletta. Tässä lehdessä: Työn arvostaminen Kolumni Markku Kehus Sivu 2 Lumituuli Iin Laitakariin Sivu 4 Kuljetuspalvelujen aikatauluja Sivu 5 Iin Vanhustenviikko 2013 Sivu 6 Ii-kalenteri Sivu 8

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Työn arvostaminen MARKKU KEHUS Iin kunnanjohtaja Työttömyys on yhteiskuntamme nykyisistä ongelmista kaikkein polttavin, ja sen vaikutus jakautuu epätasaisesti kansalaisten kesken tuottaen merkittäviä hyvinvointitappioita kansantaloudessa. Työttömyyden lievittäminen on siis pakollista sekä taloudellisista että inhimillisistä syistä. Työttömyys on vaihdellut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana luvun lopun työttömyysaste oli noin 3,5 % ja 1990-luvun keskimääräinen työttömyysprosentti oli 16 %. Sittemmin eli 2000-luvun loppupuolen globaali finanssi- ja talouskriisi on heijastunut myös Suomen työmarkkinoihin voimakkaana. Koko 2000-luvun jatkunut työttömyyden asteittainen lasku taittui loppuvuodesta Vuoden 2009 kesäkuun työttömyysaste oli 9 % ja maantieteellinen jakautuminen vaihteli 7 ja 20 prosentin välillä. Työvoimapolitiikan huomion painopiste on kohdistunut pääosin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata toimeentulo sekä ohjata työttömät takaisin työhön. Vähemmän on kiinnitetty huomiota väestön ikä- ja koulutusrakenteiden muutoksiin. Työttömyys on yhä enemmän kohdistunut matalasti koulutettuihin ja naisiin. Työttömyyden torjunnassa on tärkeintä, että työttömyyden kasvu pyritään katkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Teknologinen kehitys on mullistanut työn maailmoja. Vanhan savupiipputeollisuuden murros on merkinnyt monille paitsi työttömyyttä, myös kokonaisten kaupunkiseutujen uudelleen rakentumista. Kansainvälinen kilpailu työpaikoista kiristyy jatkuvasti, monet ovat joutuneet kokemaan henkilökohtaisesti ns. Nokia-ilmiön. Palkkatyö yhden työnantajan palveluksessa aina eläkkeelle jäämiseen asti ei ole enää niin itsestään selvää kuin aikaisemmin. Moderni yhteiskunta on työyhteiskunta. Työ antaa elämällemme sisältöä, työ on toimeentulon lähde, se jäsentää arkea ja ajankäyttöämme ja on monasti myös yhteiskunnallisen aseman mitta. Työtä on monenlaista. Onko kotityö oikeaa työtä? Vallitseva käsitys työstä kiinnittää työn ja sen määrittelemisen palkkatyöhön. Oman aikamme kehittyneissä länsimaissa työn monet maailmat kaventuvat yksiulotteiseksi, sillä työ ymmärretään varsin kapeasti nimenomaan palkkatyöksi. Iin kunnan työttömyys on ollut perinteisesti sangen korkea, ja viimeisen vuoden aikana työttömyys nousi ennätyslukemiin 17 %:n tuntumaan, josta se onneksi on laskenut 15,5 %:iin. Työttömyys on Iin kunnan suurin ongelma, johon täytyy löytää yhdessä uusia työllistäviä ratkaisuja. Iin kunnan työvoima on kokonaisuudessaan noin 4000 henkilöä, joista on työttömänä yli 600 ihmistä, joista miehiä 330 ja naisia 300. Nuorten alle 25-vuotiaiden, lähes 100 nuorta, työttömyys huolettaa eniten. On laskettu, että nuorena syrjäytyvän henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat hänen elinkaarensa aikana noin 1,2 miljoonaa euroa, ja sen lisäksi tulevat henkiset kärsimykset. Näille nuorille pitäisi ehdottomasti laatia polkuja, joilla he voisivat jatkaa opiskelua tai työllistyisivät johonkin palkkatyöhön. Työ- ja elinkeinotoimiston palveluuudistus ja Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston Haukiputaan palvelupisteen lakkauttaminen ja palveluiden siirtyminen Oulun palvelupisteeseen ovat vaikeuttaneet työntekijöiden tavoitettavuutta ja hidastaneet muun muassa palkkatuen käsittelyä ja palkkatuella työllistämistä. Kunnan Yhteispalvelupiste ei tarjoa nykyisellään säännöllistä TE-toimiston asiantuntijapalvelusta vastaavan virkailijan vastaanottoa. Kunnassa tarvittaisiin fyysisesti läsnä olevaa TE-toimiston asiantuntijapalvelua, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Kuntien vastuu heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisessä on lisääntynyt, mutta kunnan työllisyysasioita hoitavat henkilöt työskentelevät pitkälle TE-toimistosta saadun tiedon ja päätösten varassa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmat on tähän asti hoidettu TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä kunnan palvelupisteessä, mutta TE-toimiston palvelu-uudistus vähentää mahdollisuutta laatia asiakkaille aktivointisuunnitelmia paikallisesti. Iin kunta työllistää vuosittain henkilöä erimittaisiin työsuhteisiin kunnan eri toimialueille. Lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän toimipisteissä Iissä työskentelee vuosittain noin 15 palkkatuella palkattua henkilöä. Vuoden 2013 alusta TE-toimiston työkokeilua kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän toimipisteissä on järjestetty henkilöiden ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseksi ja työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilussa on vuonna 2013 ollut reilu 40 henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vuosittain noin 50 henkilölle. Nämä kunnan toimenpiteet eivät yksin riitä, vaan tarvitaan yhteisiä uusia työllistäviä ratkaisuja. Kunnat rahoittavat puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Tähän on vuoden 2013 talousarvioissa varattu , mutta näillä näkymin summa on ylittymässä merkittävästi. Toimenpiteitä työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi on tehty keväästä alkaen tehostetusti, mutta prosessit ovat hitaita ja TE-toimiston muutokset ovat vaikeuttaneet osaltaan prosesseja. Iissä on erittäin monipuolinen yrityskanta, ja me olemme keskustelleet Iin suurimpien yritysten kanssa tästä ongelmasta. Kaikissa yrityksissä on aika ajoin avoimia työpaikkoja, mutta työttömänä olevan työvoiman osaaminen ja yritysten osaamistarve eivät kohtaa. Tätä epäkohtaa pyritään korjaamaan kunnan, Oulunkaaren, iiläisten yritysten ja TE-keskuksen kanssa yhteistyössä. Me olemme valmistelleet hanketta, jolla laaditaan yksilöllisiä polkuja, jotta työn ja työvoiman kohtaamista voidaan parantaa. Meillä on nyt tulossa mielenkiintoinen IiRekry-tapahtuma Micropoliksessa, jonka tavoitteena on iiläisten työllistyminen iiläisiin työpaikkoihin. Tervetuloa IiRekry-tapahtumaan. Iihin tarvitaan lisää koulutiloja Hankkeen sijainti Iin keskustaajamassa. teksti: LEILA SILTANEN Lisätilojen järjestämisvaihtoehtojen vertailussa on päädytty ratkaisuun, jossa lisätilat rakennetaan Valtarintien varteen kortteliin Y30 urheilukentän lounaispuoleiselle alueelle. Koulurakennus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäinen vaihe sijoittuu kortteliin Y30. Tiloja tulee yhteensä noin m 2, ja ne toteutetaan yksikerroksisena. Voimassa olevassa kaavassa alueella on Y-korttelin lisäksi kevyen liikenteen väyliä, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja pysäköintialuetta. Rakennushankkeen toteuttamiseksi korttelia 30 laajennetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle sekä nykyisen kaavan mukaiselle pysäköintialueelle. Alueen kautta kulkevat kevyen liikenteen yhteydet korvataan Valtarintien varteen rakennettavalla kevyen liikenteen väylällä. Uutta laajaa pysäköintialuetta ei ole tarkoitus toteuttaa, vaan pysäköinti järjestetään pääosin nykyisille urheilukentän ja koulujen pysäköintialueille. Rakennuttajana toimii Iilaakso Oy ja urakoitsijana M-Partners Oy. Iin kunta vastaa pohja- ja piharakennustöistä. Kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Moduulit rakennetaan urakoitsijan tehtaalla Teuvassa ja IIN kuntatiedote 4/2013 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii toimitetaan ja asennetaan yhdellä kertaa valmiille alustalle, kaavoittaja ja Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo. Koulurakennus valmistuu kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe on valmis kesäkuussa 2014, ja toinen vaihe valmistuu marraskuussa Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy

3 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Uusia koulutiloja on odotettu kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Iin Haminan koululla on jo vuosia ollut vajetta luokkatiloista. Opetusta on jouduttu antamaan jopa kerrostaloasunnoissa sekä poikien liikuntapukuhuoneissa. Nyt Haminan koulun pihalla on kaksi tilaelementeistä koottua niin kutsuttua viipalekoulurakennusta, joissa on yhteensä kahdeksan koululuokkaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Myös Valtarin koulun, missä toimii sekä yläkoulu että lukio, oppilasmäärät kasvavat sitä mukaa kun Iin väkiluku lisääntyy. Uusia oppilaita Iihin tulee vuosittain noin yksi luokallinen, Iin opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila havainnollistaa oppilasmäärien kasvua. Moduulikoulun rakentaminen alkaa Kun uudet koulutilat ensi vuonna valmistuvat Valtarintien varrelle, niin lukio kokonaisuudessaan siirtyy uutukaisiin oloihin. Yläkoulu jatkaa Valtarin koululla. Ainostaan lukion erikoisluokat, kielistudio, musiikkiluokka sekä fysiikan- ja kemian demonstraatioluokat, jäävät Valtarin koululle, lukion rehtori Tuomas Kulha kertoo. Iin lukiossa on tällä hetkellä 115 oppilasta ja yläkoulussa 345. Onko ahdasta? Juuri ja juuri mahdutaan, tilat ovat aivan täynnä. Lisää luokkatilaa aivan varmasti tarvitaan, lukion rehtori toteaa. Uuteen koulurakennukseen sijoittuu lukion lisäksi myös alakoulun luokkia. Haminan koulun isoim mat oppilaat sijoittuvat uuteen moduulikouluun ja pienemmät käyvät ensimmäisiä kouluvuosiaan nykyisessä pääkoulurakennuksessa, Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela sanoo. Haasteena jututettavat mainitsevat sen, että liikettä tulee kovasti lisää. Esimerkiksi alakoulussa liikuntatunnit pidetään pääkoulun puolella ja myös ruokailut järjestetään siellä. Lukionkin osalta liikettä syntyy. Ruokailut ovat Valtarin koululla, kuten myös aiemmin mainitut erikoisluokat, jotka sijoittuvat siis erilleen muusta lukiosta. Silti ainakin Haminan koulun osalta voi sanoa, että olemme odottaneet uutta koulua niin pitkään, että tämä on toiveiden täyttymys, Jari-Jukka Jokela toteaa. Istumassa opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila, hänen takanaan rehtorit (vas.) Jari-Jukka Jokela ja Tuomas Kulha. Kaikki haastateltavat odottavat uusilta tiloilta toimivuutta opetuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Myös varustelutason pitää vastata opetustyön tarpeita, miehet viestivät. Paljonko uusia tiloja tulee? Tarve uusille tiloille - ei ainoastaan koulutilojen - vaan myös varhaiskasvatustilojen osalta on ollut tiedossa jo pitkään. Moduulikouluratkaisuun, joka nyt poistaa akuutin opetustilapuutteen, päätyminen on kustannuskysymys. Iso kivikoulu, missä luokkahuoneiden lisäksi olisi ruokailu- ja liikuntatilat, maksaisi paljon enemmän kuin tämä valinta, Vesa Anttila muistuttaa. Koulun valmistumisen aikataulu on sellainen, että vaihe yksi valmistuu keväällä Haminan koulun käyttöä varten uusia luokkahuoneita valmistuu 12, lukiolaisten opiskelua varten saadaan kahdeksan uutta koululuokkaa. Lisäksi uuteen kouluun tulee pienluokkatiloja. Järjestelyjä varmasti tarvitaan myös tulevaisuudessa, sillä ennusteiden mukaan Iin väkimäärä kasvaa jatkossakin. Ongelmana on se, että muuttoliike kohdistuu Haminan, Alarannan ja Ojakylän alueille. Muiden Iin koulualueiden tilanne pysyy joko suurin piirtein ennallaan tai oppilasmäärät pienenevät, eli tiloja on toisaalla ja jossakin niistä on pula. Tämä on meille haaste, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö pohtii ja lisää, että ongelmat ovat tyypillisiä sellaisille paikkakunnille, jotka kasvavat. Väkimäärän kasvu on positiivinen haaste, ja kunta pyrkii siihen, että toimintaa saadaan järjestettyä. Helppoa se ei ole, sillä kunnille määrätään jatkuvasti uusia tehtäviä, mutta resursseja niiden hoitamiseen ei tule, Anttila sanoo lopuksi. Uusiutuvan energian vaikutuksia kuntatasolla - Iissä Iin kunnan kehittämisen painopistealueisiin kuuluu uusiutuva energia. Iin kunnan pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksestä Iin kunnan kiinteistöissä kokonaan. Kyseinen päämäärä tukee myös Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HIN- KU) toimia. Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) HINKU-kunnista. Iin kunnan tavoitteena on - meneillään olevien toimenpiteiden avulla - lisätä uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä se tarkoittaa, että tuulivoimaa rakennetaan sekä maalle että merelle, maalämpöä otetaan käyttöön ja bioenergiaa hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa. Tuulivoiman tilanne on Iissä suotuisa. Iin Laitakariin parhaillaan nousevan Lumituuli Oy:n tuulivoimalan sekä siellä jo sähköä tuottavan Iin Energia Oy:n voimalan ja Vatungin tuulipuiston lisäksi Iin Olhavassa pyörii nyt kahdeksan voimalaa. Olhavaan syntyy Suomen ylivoimaisesti suurin tuulipuisto, joka koostuu kolmen eri toimijan yhteensä 150 M :n investoinneista. Puistoon tulee 38 turbiinia yhteisteholtaan 114 MW. Iissä tehdään työtä myös bioenergian saralla. Bioenergia sähköntuottajana - pienessä mittakaavassa - ei ole Suomessa vielä kovin yleistä. Sen sijaan suuret yhdistetyt sähkön- ja lämmöntuotantoyksiköt käyttävät nykyisellään puuhaketta jopa 40 % energiantuotannossa. Iin kunnassa on tehty selvityksiä pienimuotoisen sähkön- ja lämmön yhteistuotannon aloittamiseksi viimeisen 1,5 vuoden aikana. Toteutuessaan tämä vähentäisi öljyn käyttöä Iissä ja olisi yksi ensimmäisistä biosähkön tuotantoratkaisuista. Uusiutuvan energian tilanne Iissä Iin alueella tuotetaan nyt sähköenergiaa noin 400 GWh, joka on kokonaisuudessaan vesisähköä turvetta nostetaan noin 600 GWh, josta tuotetaan sähköä ja lämpöä laitoksissa, joihin turvetta Iin alueelta toimitetaan - tuotantoalue noin ha tuulienergiaa noin 250 GWh Vatungista ja Olhavasta puuenergiaa noin 100 GWh Iin alueella käytetään nykyisin sähköenergiaa noin 80 GWh.

4 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Kuntalaisaloite.fi -palvelu on avattu Yrittäjä Kari Kiuttu lahjoitti Iin hoito-osastolle neljän taulun kokoelman luontoaiheisia valokuvatauluja. Kiutun itsensä kuvaamat maisemat ovat olleet aiemmin esillä hänen pyörittämässään Museokahvila Huilingissa. Valokuvaaja halusi teokset esille nimenomaan Muutoksia Iin terveysaseman apuvälinelainaamon toiminnassa Iin terveysaseman kuntoutuspalvelut yhtenäistävät apuvälineiden lainausta Oulun alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Nelipyöräiset potkupyörät poistuvat valikoimasta. Ulkona liikkumisen apuvälineeksi lainataan jatkossa kävelytelineitä eli niin sanottuja rollaattoreita. Nyt lainassa olevat potkupyörät voivat olla lainassa edelleen, mutta terveyspalvelut eivät enää huolla niitä. Apuvälineiden kuljetuksista vastaavat asiakkaat itse tai Iin kunta on liittynyt mukaan kuntalaisaloite.fi -palveluun. Nyt aloitteen voi jättää myös sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän nettisivuston kautta. Aloiteoikeus on ikärajaton ja oikeuttaa kuntalaisten lisäksi aloitteentekijöiksi myös ne henkilöt, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta sekä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu, esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja niitä voi seurata ja myös kannattaa kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Laajakaista Iihin! Laajakaistahankkeen selvitystyö on valmistumassa. Laajakaistaverkon rakentamispäätös tulee kuntapäättäjien ratkaistavaksi vielä tämän syksyn aikana. Jäseniä osuuskunnassa on nyt noin 200. Iin Tietoverkko-osuuskunta lähetti vastikään jokaiseen iiläiseen kotitalouteen, yritykseen sekä maatilalle tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin nykytilanteesta laajakaistahankkeen osalta. Kirjeen mukana on osuuskuntaanliittymislomake sekä palautuskuori. Perusteita liittymiselle on! Nopea ja toimiva Internet-yhteys on tämän ajan perustarvike, kuten sähkökin oli aikanaan. Julkishallinnon palveluita siirretään koko netin kautta hoidettaviksi, myös televisiokanavia katsotaan netin kautta, ja ne edellyttävät toimivia yhteyksiä. Kukkia ja taidetta hoito-osastolle ilahduttamaan sekä potilaita että henkilökuntaa. Taulusarja kuvaa iiläistä merenrantaa eri vuodenaikoina. Talvikuvassa on muutaman vuoden takainen harvinainen näyte luonnonvoimista; talvimyrsky on kasannut rantaan heidän omaisensa. Terveyspalvelut voi yhä kuljettaa erittäin painavat apuvälineet kuten sängyt. Lisätietoja: kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta, , Tulevaisuudessa Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta voi jättää aloitteita, joissa esitetään joko valtuuston käsittelyä tai kunnallista kansanäänestystä. Näitä aloitteita voivat tehdä ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat. Tutustu ohjeisiin kuntalaisaloitteen laatimisesta www. kuntalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite Nyt kannattaa liittyä Iin Tietoverkko-osuuskunnan jäseneksi! Laajakaistaverkon rakentaminen tulee mahdolliseksi vasta siinä vaiheessa, kun mukaan saadaan riittävä määrä liittymäsopimuksen tehneitä! Kysy lisää: Juhani Salmela , Lontoolainen kuvataiteilija Barbara Tong (s. 1970) on KulttuuriKauppilan syys-joulukuun residenssivieras. Luonnonmateriaaleista kiinnostunut Tong on erikoistunut kasvitieteen hyödyntämiseen taiteessaan, ja hän onkin tehnyt kukista taidetta. Tong on palkittu japanilaisella Flower Design -tunnustuksella. Iissä taiteilija opettaa lukion kansainvälisen taiteen kursseilla ja vetää mestarikurssia ammattitaiteilijoille. Iin hoito-osasto sai taululahjoituksen Iin terveysasema vietti avajaisia Iin terveysaseman laajennus ja remontti ovat valmistuneet, ja terveysasema toimii jälleen normaalisti. Avajaisia vietettiin vastaanoton tiloissa asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kesken torstaina 22. elokuuta. Viimeisimpänä saman katon Oulunkaaren kuntayhtymä lähettää Oulunkaaren ja jäsenkuntien työntekijöille jatkossa sähköiset palkkalaskelmat. Omais- ja perhehoitajat saavat edelleen paperisen laskelman. Verkkopalkka on palvelu, jonka kautta laskelman voi nähdä jo pari päivää ennen maksupäivää. Laskelmat pysyvät tallessa sähköisessä muodossa puolitoista vuotta. Kuntayhtymästä kerrotaan, että palvelun kautta voi myös useita metrejä korkeat jäävallit. Kiuttu muistaa, että näkyä käytiin ihastelemassa kauempaakin. Kiuttu on harrastanut valokuvausta noin kymmenkesäisestä saakka. Luonto on mieluisin aihe, ja parasta kuvausaikaa ovat varhaiset aamut. alla aloitti työterveyspalvelut, joka muutti keskustan erillisistä tiloista terveysasemalle. Oulunkaari lähettää palkkalaskelmat sähköisesti ottaa kätevästi ja turvallisesti yhteyttä omaan palkanlaskijaansa, ympäri vuorokauden. Samalla säästetään sekä tulostus- ja toimituskuluja että luontoa. Paperisen palkkalaskelman saa edelleen pyydettäessä. Lumituuli Iin Laitakariin Lumituuli rakentaa vuoden 2013 aikana 800 kw tuulivoimalan Iin Laitakariin. Yhtiö on kerännyt yli puoli miljoonaa euroa osakeanneilla ja rakentaa nyt 73-metrisen Enercon E-53 -tuulivoimalan. Voimala valmistuu 2013 loppuun mennessä. Voimalan kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiö järjestää osakeannin, jossa tarjolla on enintään 4000 B-osaketta 265 euron hintaan kappaleelta. Vuonna 2013 merkityt ja maksetut osakkeet annetaan mennessä ja vuonna Iin vesiliikelaitos tiedottaa Iijoen alittavan vesijohdon ja paineviemärin uusiminen - tilanne PEKKA PAASO kunnallistekniikan päällikkö 2014 maksetut mennessä. Osakkeilla saa ostaa osakassähköä hintaan 6,00 snt/ kwh. Yhtiön rakentaessa nyt voimalaa Iin Laitakarissa sen tuottamaa sähköä voidaan myydä osakkaille jo 2014 alusta alkaen. Lumituuli Oy:stä kerrotaan, että tavoitteena on tarjota merkintämahdollisuus myös niille, jotka viime talvena eivät vielä kuulleet yhtiöstä tai haluavat nyt lisää osakkeita. Toivomme myös iiläisten tulevan yhtiöön, Lumituulesta viestitään! Iijoen alittavat vesijohto ja paineviemäri rikkoutuivat jääpadon purkautumisen yhteydessä huhti-toukokuun vaihteessa Suunnittelun, urakkakilpailun ja tarvittavien maaperätutkimusten perusteella uusien putkien asennustekniikaksi on valittu suuntaporaus. Maaperätutkimusten ja aiempien kaivutöiden perusteella joen pohjassa on tiukka betonimainen moreeni, joka ulottuu kalliopintaan saakka. Putkien korjaustyö on aloitettu elokuussa Porauskalusto on sijoitettu joen pohjoisrannalle, josta suuntaporausvasara on suunnattu rikkoutuneen johtolinjan suuntaisesti etelärantaa kohti. Suunnitelmien mukaisesti joen ali on tarkoitus porata reiät, joihin sitten vedetään 160 mm:n vesijohto ja 250 mm:n paineviemäri. Vasarapora on paineilmakäyttöinen, ja moreenin läpi paikoitellen tunkeutuva ilma saa joen pohjassa olevan hienoaineen irtoamaan veteen. Hienoaines aiheuttaa veden samentumista porauksen aikana, ja samentumisen paikka vaihtuu poran siirtyessä. Poraustaukojen aikana paineilmaa ei syötetä laitteistoon eikä samentumista tapahdu. Suuntaporaus vasaratekniikalla on erittäin harvinaista Suomessa, ja se on valittu tekniikaksi tiukasta moreenista aiheutuvien haastavien porausolosuhteiden johdosta. Porauksen yhteydessä joen eteläranta on osoittautunut kallioiseksi, ja pora on toistaiseksi ( ) kallion sisällä joen etelärannalla. Mikäli vasaraporaa ei muutoin saada irrotettua kalliosta, voidaan se joutua irrottamaan louhimalla. Tulevat toimenpiteet ja hankkeen etenemisen aikataulu selviävät lähiviikkojen aikana. Talousveden toimittamisessa Pohjois-Iin alueelle ei toistaiseksi ole ollut ongelmia, koska muut joen alitukset ovat pystyneet korvaamaan rikkoutuneen putken. Pohjois-Iin alueelta tulevat jätevedet on aiemmin pumpattu Vasikkasaaren jätevedenpumppaamon kautta Iijoen ali olemassa olevaan vanhaan verkkoon ja siitä edelleen puhdistamolle. Pumppaamo on putkirikon johdosta poistettu käytöstä, ja jätevesi ajetaan säiliöautolla pumppaamon läheisestä kaivosta puhdistamolle. Suurin osa vanhoista veneilyä ja kalastusta haitanneista putkista on poistettu joesta elokuun lopulla.

5 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Kuljetuspalvelut Kuivaniemellä ja Simossa Simon ja Kuivaniemen keskustan alueella toimii palveluliikenne, joka on tarkoitettu Simon ja Kuivaniemen asukkaille asiointiin, päivätoimintaan ja muuhun virkistymiseen. Aikataulu: Maanantaisin palveluliikenne toimii Kuivaniemi-Simo välillä tilausten perusteella eli kutsuliikenteenä. Kuljetus tilataan suoraan liikennöitsijältä. Tiistaisin palveluliikenne lähtee aamulla Pohjoispuolentieltä kello 7.30 ja on perillä Simon keskustassa Varkkermontiellä noin Paluu takaisin Varkkermontieltä lähtee noin Keskiviikkoisin palveluliikenne lähtee noin kello 7.30 Viantienjoentieltä Kirkkotien kautta Varkkermontielle, jossa liikenne on perillä noin kello Paluu takaisin lähtee Varkkermontieltä noin kello Palveluliikenne poikkeaa tarvittaessa sovitusta reitistä kuljetuspyyntöjen mukaan. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Liikennöitsijän yhteystiedot: Taxari Charter Lisätietoja: Sari Vitikka, kotihoidon palveluesimies, Simon kotihoito Hei työnhakijat Tervetuloa Iin Rekry -tapahtumaan! Iin Micropolikseen to kello Paikalla on työnantajia, henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita tarjoavia tahoja, oppisopimuskoulutuksen edustajia, TE-toimiston väkeä sekä tietenkin Teitä työnhakijoita. Tapahtuman järjestää Iilaakso Oy ja Iin kunnan työllistämisen palvelukeskus yhteistyössä. Älä missaa tätä tapahtumaa! Lisätietoja: Leila Siltanen p , Lea Aalto p Iin kunta, Jokisuuntie 2, PL 24, Ii, p , f ,

6 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Iin Vanhustenviikko 2013 Sunnuntaina Kirkkopyhä. Messu Iin kirkossa, srktalossa ruokailu sekä ohjelmaa. Sari Vitikka Iin vanhuspalveluista mukana. Kuljetus Kuivaniemeltä järjestetään. Tarkempia tietoja Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. Maanantaina Vanhustenviikon avajaistilaisuus Merihelmessä: Omakustanteinen ruokailu alkaen klo 10.30, ruokailuun ilmoittautumiset seuraavasti: Päivätoiminnan asiakkaat ilmoittautuvat Iin Nikkariin, p tai Kuivaniemen Seniorituvan päivätoimintaan, p , muut suoraan Merihelmeen p viimeistään Kyyditys järjestetään: Linja-auto lähtee klo 9.30 Iin torilta paloaseman tielle, josta asemantien kautta Virkkulaan ja edelleen Kantolantielle, josta nelostielle ja Merihelmeen. Toinen linjaauto lähtee Olhavasta klo 8.30 Oijärven kautta Kuivaniemeen ja siitä Merihelmeen. Linja-auto on klo 8.45 Tannilan tienhaarassa, klo 9.00 Ruoholan tienhaarassa, klo 9.20 Sampolassa, klo Hyryssä ja klo Kuivaniemen Kievarissa, josta Merihelmeen. Molempiin linja-autoihin voi nousta myös reitin varrelta kyytiin. Tarkempaa aikataulua voi kysellä kuskeilta: Marko Lehtomäki, Iistä lähtevä linja-auto p ja Eino Wäntsi, Olhavasta lähtevä linja-auto p Ohjelma Merihelmessä: klo ruokailu klo Vanhuspalvelulain esittelyä, Sari Vitikka/Hannele Pöykiö Ikäihmisten neuvoston jäsenten ja toiminnan esittely sekä paneelikeskustelu kahvitarjoilu klo Kuivaniemen Roolinvaihtajien esittämä Laila-musiikkinäytelmä klo paluukyydit noin klo Tiistaina Kulttuuritoimi järjestää luovaa tanssia vanhuksille Kuivaniemen Seniorituvalla klo ja hoiva- ja palveluasuntojen puolella klo Ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Keskiviikkona Väli-Olhavassa SRK:n Ikävirkkujen toimintapäivä klo (perinteinen juhla, ruokailu sekä muuta ohjelmaa, kyyditys Olhavasta). Tarkemmat tiedot Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. Toimintapäivä Kuivaniemen nuorisoseuralla klo , ikääntyneille sopivien liikuntalajien ja kansalaisopiston kurssitarjonnan esittelyä (senioritanssi, frisbeegolf ym. pelejä). Kuivaniemen Eläkkeensaajat ja Eläkeliitto tarjoavat pullakahvit ja makkarat. Iin kirjastossa elokuvaesitys alkaen klo 12.00, kahvitarjoilu. Torstaina Kuivaniemen kirjastolla avoimet ovet klo kahvitarjoilu. Seurakunnan perhekerho klo Kuivaniemessä, vierailemaan toivotaan ikäihmisiä. Toimintapäivä Iin työväentalolla klo 12 15; ikääntyneille sopivien liikuntalajien esittelyä sekä kansalaisopiston kurssitarjonnan esittelyä (Boccia, senioritanssi, frisbeegolf ). Ympäristötaidepuiston esittelykierros klo alkaen; lähdetään työväentalon pihalta Ruustinnan polulle (säävaraus), oppaana Pertti Huovinen, palataan kierroksen päätyttyä työväentalolle, jossa tarjotaan kahvit. Musiikkiohjelmaa, myytävänä makkaraa ja arpoja. Iiläiset eläkeläisjärjestöt tarjoavat kahvit. Perjantaina Seurakunnan perhekerho Iissä klo , johon vierailemaan toivotaan ikäihmisiä. Kuivaniemen Seniorituvalla lähihoitajaopiskelijoiden järjestämä toimintapäivä klo , jonka jälkeen yhteislaulua ja päivätanssit Kuivaniemen pelimannien tahdittamana. Kulttuuritoimen järjestämää luovaa tanssia vanhuksille Iin hoivaosastolla klo ja Iin Nikkarin päivätoiminnassa Ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Iin Nikkarissa vanhusten ja päiväkodin yhteinen leikki- ja pelituokio klo Sunnuntaina Klo Kuivaniemen Eläkkeensaajien järjestämät päivätanssit Kuivaniemen seurojentalolla. Vanhustenviikolla voi tutustua ilmaiseksi seuraaville kansalaisopiston kursseille: Senioritanssi, Kuivaniemen NS, Matti Ellilä, keskiviikkona klo Senioritanssi, Iin työväentalo, Tuula Paakkola, tiistaina klo Jooga, Iin työväentalo, Pirkko Ukkola, keskiviikkona klo

7 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Lähes kolmannes Iin eka- ja tokaluokkalaisista valitsi taideharrastuksen teksti: HEIDI SIMPPALA Iin taidekoulun peruskouluilla järjestämä kuvataideopetus on lisännyt jälleen suosiotaan. Nyt luokkalaisille järjestettävään taideopetukseen ilmoittautui tänä syksynä yhteensä 92 oppilasta seitsemältä eri koululta. Iin peruskouluissa on yhteensä 315 eka- ja tokaluokkalaista. Viime vuonna koulujen kuvataideryhmissä oli 61 oppilasta viidellä koululla. Uusina kouluina tänä vuonna mukana ovat Aseman koulu ja Ojakylän koulu. Iin taidekoulu on jalkautunut peruskouluille järjestäen kuvataideopetusta luokkalaisille. Ryhmien suosion salaisuus lieneekin helppo tavoitettavuus, taidekouluun on vaivatonta jäädä suoraan koulusta. Kolmannesta luokasta eteenpäin taidekoulua käydään KulttuuriKauppilan iltaryhmissä. Tänä vuonna iltaryhmissä kuvataidetta ja käsityötä harrastaa noin 20 oppilasta. Yhteenlaskettuna taidekoulussa visuaalisia aineita harrastaa siis yli 100 iiläistä lasta ja nuorta. Iin taidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta, joka on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Opetus järjestetään opetushallituksen asettamien tavoitteiden ja pääsisältöjen mukaisesti kunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen. Innostusta alkavaan lukukauteen käsityömessuilta Iin kansalaisopisto järjestää kuljetuksen Oulun kädentaitomessuille sunnuntaina Kaksipäiväiset messut järjestetään Ouluhallissa, ja sieltä voi ostaa kotimaisten kädentaitajien koriste- ja käyttöesineiden lisäksi materiaaleja omiin käsitöihin. Messuilla voi nähdä ja kokea myös erilaisia työnäytöksiä. Käsityömessuille lähdetään sunnuntaina klo 9.30 Nätteporin edestä ja palataan samaan paikkaan klo Näin ollen aikaa messuilla kiertelemiseen jää noin neljä tuntia. Retki toteutetaan, mikäli mukaan saadaan vähintään 25 ilmoittautunutta. Tällöin retken hinta on 20 euroa henkilöltä sisältäen kuljetuksen ja lipun messualueelle. Mitä suurempi ryhmä saadaan kasaan, sitä halvemmaksi retki osallistujille tulee. Maksimissaan kyytiin mahtuu 50 ihmistä. Käsityömessumatkalle ilmoittaudutaan suunnittelijaopettaja Heidi Simppalalle mennessä. Puhelimitse hänet tavoittaa numerosta ja sähköpostitse osoitteesta heidi. Iin kansalaisopiston opinto-opas on jaettu iiläisiin koteihin. Omansa voi noutaa myös kunnantalon yhteispalvelupisteestä tai kirjastosta. Kansalaisopiston opetus on jo alkanut, mutta ryhmissä voi olla vielä tilaa. Iin Wanhan Haminan matkailutarjonta nettiin Iin Wanhan Haminan matkailua edistävät -nettisivut avattiin keväällä Uusien nettisivujen myötä kaikki Wanhan Haminan kulttuurimatkailupalvelut ja tapahtumat ovat entistä kätevämmin matkailijoiden ja kuntalaisten löydettävissä. Sivuilta löytyy tietoa Iin kotiseutumuseon näyttelyistä ja Haminan historiasta sekä alueella tarjottavista opaskierroksista ja ohjelmapalveluista. Matkailijoita varten sivuille on lisätty myös Ruustinnan reitiksi nimitetyn Iin kulttuurimaisemareitin kartta. Uudet nettisivut ovat osa Iin Wanhan Haminan kulttuurimatkailun tuotteistamishanketta, jonka tarkoituksena on alueen matkailutarjonnan kehittäminen. Hankkeen aikana Wanhan Haminan ja erityisesti alueen rakennuksien historiaa esittelevästä reittioppaasta tehdään uudistettu painos, jota saa jatkossa mm. Museokahvila Huilingista.

8 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Ii-kalenteri www. ii.fi/ kalenteri Kalenteri on koottu Iin kunnan nettisivuilla olevasta tapahtumakalenterista osoitteesta ajalta Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa kalenterissa maksutta järjestämistään avoimista tapahtumista. Seuraava Ii-kalenteri ilmestyy Iin Hyvissä Tuulissa IiRekry to klo Iin Micropoliksessa. IiRekry on erinomainen tilaisuus tavata iiläisiä pkyrityksiä sekä tutustua alueen työnhakijoihin useilta eri osaamisalueilta (mm. toimisto, rakentaminen, sosiaali- ja terveysala). Lisäksi oppisopimus- ja koulutustarjoajat, TE-toimisto, henkilöstövuokrausyritykset sekä työllistävät alueen yhdistykset esittelevät toimintaansa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! IiRekry edistää, että alueen työnhakijat, yritykset ja työpaikkojen välittäjät kohtaavat tehokkaasti. Iin Työllistämisen palvelukeskuksen toimintaan kuuluvat työpajatoiminta, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, palkkatuet sekä koululaisten kesätyöt. Iin kunnan kehittämisyhtiö Iilaakso Oy on alueensa merkittävä yritystoiminnan kehittäjä ja sparraaja. Lisätietoja: Iilaakso Oy / Leila Siltanen, p Työllistämisen palvelukeskus / Lea Aalto, p Museokauppa ja valokuvanäyttely esittelevät Olhavan elämää sadan vuoden takaa pe klo su klo Museokauppa ja valokuvanäyttely esittelevät Olhavan elämää sadan vuoden takaa osoitteessa Sassintie 42, Olhava. Museokauppa sijaitsee rakennuksessa, jossa valtiopäivämies Erkki Erkinpoika Sassi ( ) aloitteli kauppatoimintaa 1880-luvulla. Kauppahuone on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan tiskeineen ja jauholaareineen. Kauppias Erkki Erkinpoika Sassin ( ) laajasta valokuvakokoelmasta on koottu näyttely, joka kuvaa työntekoa ja vapaa-ajan viettoa Olhavassa ja 1900-luvun taitteessa. Museon kahvilassa on myynnissä vanhoista valokuvista tehtyjä Olhava-aiheisia matkamuistoja sekä sisustus- ja lahjatavaroita. SM R2-keskimatka ja R2-viesti la su Paikka: Ii, Olhava. Lisätietoa: Iisu ry, Matti Haatainen p Satutuokiot Iin pääkirjastossa to klo ja to klo Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa. Tervetuloa lapset ja vanhemmat! Päiväkotiryhmille ennakkoilmoittautuminen. Päiväkotiryhmille järjestetään tarvittaessa toinen satutuokio klo Paikkoja molempiin tuokioihin on rajoitetusti. Päiväkotiryhmille ilmoittautumiset: tai p Lisätietoja Iin pääkirjastosta, p Satutuokiot Kuivaniemen kirjastossa ti klo sekä ti klo Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa! Tervetuloa lapset ja vanhemmat! Lisätietoja Kuivaniemen kirjastosta, p Kansanmusiikkikonsertti su klo Iin Laulupelimannien konsertti su klo Haminan koululla. Liput 5 euroa. Tervetuloa! Tanssit työväentalolla Tanssit Iin työväentalolla la klo Orkesterina Hurmurit ja solistina Merja Juutinen. Liput 10. Tervetuloa! Järjestää: Tmi Savotta viihde ja palvelu. Iin kirjastojen varaussysteemi hiukan muuttuu Elokuun lopulla muutettiin Iin kirjastojen varausjärjestelmää. Nyt voi kirjan/aineiston varausta itsepalveluna tehdessä valita, kummasta kirjastosta haluaa hakea kirjan pääkirjastosta vai Kuivaniemen kirjastosta. Toinen muutos oli, että pääkirjastolla ja Kuivaniemen kirjastolla on nyt yhteinen varausjono. Tämä tarkoittaa sitä, että varaajat saavat kirjat/ aineistot siinä järjestyksessä kuin varaukset on tehty, riippumatta kumman kirjaston asiakas on. Näin kunnan kirjastoaineisto on tehokkaammassa yhteiskäytössä. Suunnista Iin Olhavaan teksti: RIITTA RÄINÄ kuva: VESA KEMPPAINEN Vuoden 2013 R2 keskimatkan ja viestien Suomen mestaruudet ratkotaan Iissä. Kilpailut järjestää Iisu ry. Kilpailukeskus sijaitsee Olhavassa Oulun ja Kemin puolessavälissä 4-tien läheisyydessä. Parkkialueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä tuntumassa alle kilometrin säteellä parkkeerauksen ohjauksen hoitaa Olhavan seudun kehittämisyhdistys. Kilpailumaastot ovat tuttuja Iin Olhavassa aiemmin suunnistaneille mm. Kalevan Rastiviestistä vuonna Luonteeltaan maasto on tyypillistä pohjoispohjalaista rannikkoseudun avokalliota, jossa korkeuserot ovat olemattomat. Kalliot ovat lähinnä erikokoisia kumpuja, ja suuremmat yhtenäiset kallioalueet puuttuvat. Suunnistaja saattaa epähuomiossa sekoittaa samanlaiset kalliokumpareet, jonka jälkeen itsensä paikallistaminen voi olla hankalaa. Kallioiden välit ovat kosteita ja paikoin peitteisiä ja maastopohja on kivistä. Maasto on raskasta huolimatta pienistä korkeuseroista, ja kilometrivauhdit eivät näin ollen nouse kovin suuriksi. Riippuu paljon loppukesän sateista, kannattaako kallioiden väliset suot hyödyntää etenemiseen vai kiertää. Paikallinen erikoisuus ovat kallionkoloihin muodostuneet muutaman neliömetrin suoläntit, joita on hyödynnetty rastipisteinä. La SM R2 keskimatkan suojelijana toimii kansanedustaja ja suunnistaja Pirkko Mattila ja su viestissä kansanedustaja ja suunnistaja Raimo Piirainen. Kilpailukeskuksessa on hyvä seurata maaliintuloja, ja siellä palvelee ruokaravintola niin kilpailijoita kuin yleisöäkin. Lisäksi Olhavan koululaiset myyvät arpoja. Tapahtumaan odotetaan noin 1300 suunnistajan saapumista. Iisu ry toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraamaan tapahtumaa! Lisätietoa Kuivaniemen paikalla olevaa aineistoa voi myös halutessaan varata. Kuivaniemen kirjasto on kuitenkin seutuvarausten ulkopuolella. Toisiin kuntiin ei voi varata Kuivaniemen aineistoa eikä Kuivaniemeä voi valita seutuvarausten noutopaikaksi. Tiesithän, että lasten- ja nuortenkirjavaraukset ovat maksuttomia myös seutuvarausten osalta.

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote IIN HYVÄT Iin kuntatiedote viranomaistiedote TUULET 04 2011 Hyvä talous PYÖRITTÄÄ KUNTAA Ehdota vuoden ilmastoteko Tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä Utajärvellä 2013 Hyvä Elämä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA JAKELUA OULUSSA Hyvä Elämä KIINTEISTÖ OY JÄRVENNEIDON, KIINTEISTÖ OY MÄYRÄN JA UTAJÄRVEN KUNNAN JULKAISEMA ASUMISEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007

Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3/2007 Tervetuloa juhlimaan Tampereen päivää 29.9. 1.10. Ohjelma s. 9 12 Tiina Lindberg ja Voimalahanke kannustavat

Lisätiedot

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 1 0 Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6 Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11 Pääkirjoitus Nurmijärvi lukuina

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2 0 1 0 Keskustan ilme muuttuu Kirkonkylällä sivu 3 Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 Aleksis Kivi -viikko sivu 6-7 Pääkirjoitus Heijastimet

Lisätiedot

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua.

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2013 uudistuva huhtasuo Taitoajoa Lohikoskipäivillä sivu 4 Lohikoski päivillä sivu 7 Huhtasuon uusi päiväkoti sivu 9 Huhtasuolle, Kangaslammelle

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus.

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus. IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen IA Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 5 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Yllättääkö talvi? Sivu 3 Lapsi puheeksi! Sivu 9 Joulupuu-keräyksellä

Lisätiedot

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 4.1.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 18 19 KOULUT Positiivisesta palautteesta voimaa vuorovaikutustaitoihin. KAAVOITUSKATSAUS

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI KESÄKUU 2/2013. Hyötykasvit ovat tämän kesän trendi

HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI KESÄKUU 2/2013. Hyötykasvit ovat tämän kesän trendi HaukipudasYRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI KESÄKUU 2/2013 Hyötykasvit ovat tämän kesän trendi Kesä tupsahti haukiputaalaistenkin iloksi aivan yllättäen. Helteistä riemastuivat myös Haukiputaan

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki.

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Hyvän elämän 2015 Sastamala sopivasti sykettä Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Paluu tauluihin Anni Virnes (vas.), Lotta Ylinen ja Kasper Kouvo lukevat älypuhelimillaan

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

KIIMINKI. 39. Kiiminkipäivät lähestyy! KIIMINKI. www.ktcgroup. 20 /6 säkkiä (0,067 sent.litra) (myös peräkärrykuormat) 1/ 2013

KIIMINKI. 39. Kiiminkipäivät lähestyy! KIIMINKI. www.ktcgroup. 20 /6 säkkiä (0,067 sent.litra) (myös peräkärrykuormat) 1/ 2013 L E HT I K I I M I N G I N Y R ITT Ä J ÄT R Y : N T I E D OT U S L E HT I TOUKOKUU KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE Kukkiva, karaistunut, Kiimingissä kasvanut orvokki 20 kpl /12, 10 kpl/7 Paljon kukkivia ruukkukukkia

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle 1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN Suomen kunnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja kuntia lähellä olevien piirien sekä kansanedustajien keskusteluissa. Aiheena

Lisätiedot

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750 Ykkösosoitteeton, jokaiseen talouteen ja yritykseen Iin kunnan alueella O S lhavan eutulainen la 13.12.2003 Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys juhlii Olhavan koulu joutuu luopumaan keittäjästään Juhani

Lisätiedot

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä

LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU. Modernia asumista luonnon keskellä P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 15.2.2014 VIIKKO 7 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Modernia asumista luonnon keskellä Pyhäjoelta löytyy todella hienoja rauhallisia rakennuspaikkoja. MIIA IMPOLA Rajaniemen

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3 KEMILÄINEN Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013 Puistoalueet päivittyivät kesällä Lue lisää sivuilta 3 Kemiläinen työllistämismalli Lue lisää sivulta 9-12 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus 2 Puistoalueet

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Kemin kaupunki viettää kuluvana vuonna 145-v. syntymäpäiviä,

Kemin kaupunki viettää kuluvana vuonna 145-v. syntymäpäiviä, KEMILÄINEN Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2014 Kemin kulttuuri tarjoaa tunteita ja tunnelmia Mukana historialiite Lue lisää sivulta 4-5 Lue lisää sivuilta 9-12 Kerhossa on kivaa Lue lisää sivulta

Lisätiedot