Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN"

Transkriptio

1 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut öljykattila hävitettiin, jatkossa lisälämpö maalämmölle tuotetaan sähköllä. Investoinnin hinta oli noin euroa, säästöä lämmityskuluissa on laskettu tulevan euroa vuodessa. Iin kunnan pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksestä Iin kunnan kiinteistöissä kokonaan, tekninen isännöitsijä Jukka Härkin selvittää. Energiainsinööri Kari Manninen lisää, että tavoite tukee myös Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HINKU) toimia. HINKU:n päämääränä on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa siten että kaikki hankkeessa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Aseman koulu hyvä esimerkki Myös Aseman koulun vararehtori Janne Puolitaival näkee, että uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto on hyvä asia. Meidän viime vuoden teemana, joka jatkuu osittain myös tänä vuonna, oli energian säästö, eli nyt meneillään oleva lämpöremontti sopii oivallisesti meidän koulun energia-aiheeseen. Iin Aseman koulu on Vihreän lipun koulu. Lipun myönsi Suomen ympäristökasvatuksen seura joulukuussa Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Maalämpöä kuljettavien kanaaliputkien asentaminen meneillään. Lapion varressa asennustöitä tekevän Tec Heat -yhtiön työntekijä maaurakoitsija JK-Infra Oy:n koneen edessä. Seisomassa taustalla energiainsinööri Kari Manninen (vas.), JK-Infra Oy:n Juuso Jussila (keskellä) ja tekninen isännöitsijä Jukka Härkin. Vararehtori Janne Puolitaival esittelee langatonta energian seurantaohjelmaa, jolla pystytään mittaamaan luokkatilojen olosuhteita, kuten sähkönkulutusta, lämpötilaa, hiilidioksidien määriä, ilmanpainetta ja kosteutta. Pienet teot tepsivät Iin aseman koulu on vireä, keskikokoinen kyläkoulu, jossa on noin 80 oppilasta, vararehtori Janne Puolitaival sanoo ja jatkaa, että maalämpöön siirtyminen tukee Vihreän lipun saaneen koulun toimintaa hyvin. Iin Aseman koululla on käytössä myös langaton energian seurantaohjelma. Oppilaat ovat vararehtorin mukaan valveutuneita, heitä kiinnostaa katsoa seurantaohjelman ruudulta, kuinka paljon euroja säästyy, kun sähkönkulutusta ohjataan suunnitellusti. Myös vedenkulutus on meillä hyvällä tolalla; jäteveden määrä puolittui yhden vuoden aikana vähentyen 500 kuutiosta noin 250 kuutioon, rahallinen säästö oli noin 800 euroa, Janne Puolitaival kertoo vesiteeman tuloksista. Vararehtori toteaa, että tulokset on saatu aikaiseksi pienillä toimenpiteillä, esimerkiksi kun saippuoidaan käsiä, vettä ei juoksuteta. Lapset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista, niistä kannattaa varmasti myös kotona jutella, Iin Aseman koululta viestitään. Eli merkittäviä tuloksia saadaan aikaiseksi käyttäjätoimenpiteillä! Tec Heat Ab Oy:n vastaava työnjohtaja Jörgen Grankulla Pohjois- Iin koulun lämpöhuoneessa, jonne maalämpöremontti Iin Aseman koululta siirtyy. Seinän takana ulkona jyskyttää kalliopora, jonka kärki ylettyy 240 metrin syvyyteen, reikiä tehdään yhteensä 10 kappaletta. Tässä lehdessä: Työn arvostaminen Kolumni Markku Kehus Sivu 2 Lumituuli Iin Laitakariin Sivu 4 Kuljetuspalvelujen aikatauluja Sivu 5 Iin Vanhustenviikko 2013 Sivu 6 Ii-kalenteri Sivu 8

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Työn arvostaminen MARKKU KEHUS Iin kunnanjohtaja Työttömyys on yhteiskuntamme nykyisistä ongelmista kaikkein polttavin, ja sen vaikutus jakautuu epätasaisesti kansalaisten kesken tuottaen merkittäviä hyvinvointitappioita kansantaloudessa. Työttömyyden lievittäminen on siis pakollista sekä taloudellisista että inhimillisistä syistä. Työttömyys on vaihdellut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana luvun lopun työttömyysaste oli noin 3,5 % ja 1990-luvun keskimääräinen työttömyysprosentti oli 16 %. Sittemmin eli 2000-luvun loppupuolen globaali finanssi- ja talouskriisi on heijastunut myös Suomen työmarkkinoihin voimakkaana. Koko 2000-luvun jatkunut työttömyyden asteittainen lasku taittui loppuvuodesta Vuoden 2009 kesäkuun työttömyysaste oli 9 % ja maantieteellinen jakautuminen vaihteli 7 ja 20 prosentin välillä. Työvoimapolitiikan huomion painopiste on kohdistunut pääosin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata toimeentulo sekä ohjata työttömät takaisin työhön. Vähemmän on kiinnitetty huomiota väestön ikä- ja koulutusrakenteiden muutoksiin. Työttömyys on yhä enemmän kohdistunut matalasti koulutettuihin ja naisiin. Työttömyyden torjunnassa on tärkeintä, että työttömyyden kasvu pyritään katkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Teknologinen kehitys on mullistanut työn maailmoja. Vanhan savupiipputeollisuuden murros on merkinnyt monille paitsi työttömyyttä, myös kokonaisten kaupunkiseutujen uudelleen rakentumista. Kansainvälinen kilpailu työpaikoista kiristyy jatkuvasti, monet ovat joutuneet kokemaan henkilökohtaisesti ns. Nokia-ilmiön. Palkkatyö yhden työnantajan palveluksessa aina eläkkeelle jäämiseen asti ei ole enää niin itsestään selvää kuin aikaisemmin. Moderni yhteiskunta on työyhteiskunta. Työ antaa elämällemme sisältöä, työ on toimeentulon lähde, se jäsentää arkea ja ajankäyttöämme ja on monasti myös yhteiskunnallisen aseman mitta. Työtä on monenlaista. Onko kotityö oikeaa työtä? Vallitseva käsitys työstä kiinnittää työn ja sen määrittelemisen palkkatyöhön. Oman aikamme kehittyneissä länsimaissa työn monet maailmat kaventuvat yksiulotteiseksi, sillä työ ymmärretään varsin kapeasti nimenomaan palkkatyöksi. Iin kunnan työttömyys on ollut perinteisesti sangen korkea, ja viimeisen vuoden aikana työttömyys nousi ennätyslukemiin 17 %:n tuntumaan, josta se onneksi on laskenut 15,5 %:iin. Työttömyys on Iin kunnan suurin ongelma, johon täytyy löytää yhdessä uusia työllistäviä ratkaisuja. Iin kunnan työvoima on kokonaisuudessaan noin 4000 henkilöä, joista on työttömänä yli 600 ihmistä, joista miehiä 330 ja naisia 300. Nuorten alle 25-vuotiaiden, lähes 100 nuorta, työttömyys huolettaa eniten. On laskettu, että nuorena syrjäytyvän henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat hänen elinkaarensa aikana noin 1,2 miljoonaa euroa, ja sen lisäksi tulevat henkiset kärsimykset. Näille nuorille pitäisi ehdottomasti laatia polkuja, joilla he voisivat jatkaa opiskelua tai työllistyisivät johonkin palkkatyöhön. Työ- ja elinkeinotoimiston palveluuudistus ja Pohjois-Pohjanmaan TEtoimiston Haukiputaan palvelupisteen lakkauttaminen ja palveluiden siirtyminen Oulun palvelupisteeseen ovat vaikeuttaneet työntekijöiden tavoitettavuutta ja hidastaneet muun muassa palkkatuen käsittelyä ja palkkatuella työllistämistä. Kunnan Yhteispalvelupiste ei tarjoa nykyisellään säännöllistä TE-toimiston asiantuntijapalvelusta vastaavan virkailijan vastaanottoa. Kunnassa tarvittaisiin fyysisesti läsnä olevaa TE-toimiston asiantuntijapalvelua, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Kuntien vastuu heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisessä on lisääntynyt, mutta kunnan työllisyysasioita hoitavat henkilöt työskentelevät pitkälle TE-toimistosta saadun tiedon ja päätösten varassa. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmat on tähän asti hoidettu TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteistyönä kunnan palvelupisteessä, mutta TE-toimiston palvelu-uudistus vähentää mahdollisuutta laatia asiakkaille aktivointisuunnitelmia paikallisesti. Iin kunta työllistää vuosittain henkilöä erimittaisiin työsuhteisiin kunnan eri toimialueille. Lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymän toimipisteissä Iissä työskentelee vuosittain noin 15 palkkatuella palkattua henkilöä. Vuoden 2013 alusta TE-toimiston työkokeilua kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän toimipisteissä on järjestetty henkilöiden ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämiseksi ja työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työkokeilussa on vuonna 2013 ollut reilu 40 henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vuosittain noin 50 henkilölle. Nämä kunnan toimenpiteet eivät yksin riitä, vaan tarvitaan yhteisiä uusia työllistäviä ratkaisuja. Kunnat rahoittavat puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 500 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Tähän on vuoden 2013 talousarvioissa varattu , mutta näillä näkymin summa on ylittymässä merkittävästi. Toimenpiteitä työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi on tehty keväästä alkaen tehostetusti, mutta prosessit ovat hitaita ja TE-toimiston muutokset ovat vaikeuttaneet osaltaan prosesseja. Iissä on erittäin monipuolinen yrityskanta, ja me olemme keskustelleet Iin suurimpien yritysten kanssa tästä ongelmasta. Kaikissa yrityksissä on aika ajoin avoimia työpaikkoja, mutta työttömänä olevan työvoiman osaaminen ja yritysten osaamistarve eivät kohtaa. Tätä epäkohtaa pyritään korjaamaan kunnan, Oulunkaaren, iiläisten yritysten ja TE-keskuksen kanssa yhteistyössä. Me olemme valmistelleet hanketta, jolla laaditaan yksilöllisiä polkuja, jotta työn ja työvoiman kohtaamista voidaan parantaa. Meillä on nyt tulossa mielenkiintoinen IiRekry-tapahtuma Micropoliksessa, jonka tavoitteena on iiläisten työllistyminen iiläisiin työpaikkoihin. Tervetuloa IiRekry-tapahtumaan. Iihin tarvitaan lisää koulutiloja Hankkeen sijainti Iin keskustaajamassa. teksti: LEILA SILTANEN Lisätilojen järjestämisvaihtoehtojen vertailussa on päädytty ratkaisuun, jossa lisätilat rakennetaan Valtarintien varteen kortteliin Y30 urheilukentän lounaispuoleiselle alueelle. Koulurakennus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että ensimmäinen vaihe sijoittuu kortteliin Y30. Tiloja tulee yhteensä noin m 2, ja ne toteutetaan yksikerroksisena. Voimassa olevassa kaavassa alueella on Y-korttelin lisäksi kevyen liikenteen väyliä, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä puisto- ja pysäköintialuetta. Rakennushankkeen toteuttamiseksi korttelia 30 laajennetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle sekä nykyisen kaavan mukaiselle pysäköintialueelle. Alueen kautta kulkevat kevyen liikenteen yhteydet korvataan Valtarintien varteen rakennettavalla kevyen liikenteen väylällä. Uutta laajaa pysäköintialuetta ei ole tarkoitus toteuttaa, vaan pysäköinti järjestetään pääosin nykyisille urheilukentän ja koulujen pysäköintialueille. Rakennuttajana toimii Iilaakso Oy ja urakoitsijana M-Partners Oy. Iin kunta vastaa pohja- ja piharakennustöistä. Kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Moduulit rakennetaan urakoitsijan tehtaalla Teuvassa ja IIN kuntatiedote 4/2013 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii toimitetaan ja asennetaan yhdellä kertaa valmiille alustalle, kaavoittaja ja Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo. Koulurakennus valmistuu kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe on valmis kesäkuussa 2014, ja toinen vaihe valmistuu marraskuussa Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy

3 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Uusia koulutiloja on odotettu kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Iin Haminan koululla on jo vuosia ollut vajetta luokkatiloista. Opetusta on jouduttu antamaan jopa kerrostaloasunnoissa sekä poikien liikuntapukuhuoneissa. Nyt Haminan koulun pihalla on kaksi tilaelementeistä koottua niin kutsuttua viipalekoulurakennusta, joissa on yhteensä kahdeksan koululuokkaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Myös Valtarin koulun, missä toimii sekä yläkoulu että lukio, oppilasmäärät kasvavat sitä mukaa kun Iin väkiluku lisääntyy. Uusia oppilaita Iihin tulee vuosittain noin yksi luokallinen, Iin opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila havainnollistaa oppilasmäärien kasvua. Moduulikoulun rakentaminen alkaa Kun uudet koulutilat ensi vuonna valmistuvat Valtarintien varrelle, niin lukio kokonaisuudessaan siirtyy uutukaisiin oloihin. Yläkoulu jatkaa Valtarin koululla. Ainostaan lukion erikoisluokat, kielistudio, musiikkiluokka sekä fysiikan- ja kemian demonstraatioluokat, jäävät Valtarin koululle, lukion rehtori Tuomas Kulha kertoo. Iin lukiossa on tällä hetkellä 115 oppilasta ja yläkoulussa 345. Onko ahdasta? Juuri ja juuri mahdutaan, tilat ovat aivan täynnä. Lisää luokkatilaa aivan varmasti tarvitaan, lukion rehtori toteaa. Uuteen koulurakennukseen sijoittuu lukion lisäksi myös alakoulun luokkia. Haminan koulun isoim mat oppilaat sijoittuvat uuteen moduulikouluun ja pienemmät käyvät ensimmäisiä kouluvuosiaan nykyisessä pääkoulurakennuksessa, Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela sanoo. Haasteena jututettavat mainitsevat sen, että liikettä tulee kovasti lisää. Esimerkiksi alakoulussa liikuntatunnit pidetään pääkoulun puolella ja myös ruokailut järjestetään siellä. Lukionkin osalta liikettä syntyy. Ruokailut ovat Valtarin koululla, kuten myös aiemmin mainitut erikoisluokat, jotka sijoittuvat siis erilleen muusta lukiosta. Silti ainakin Haminan koulun osalta voi sanoa, että olemme odottaneet uutta koulua niin pitkään, että tämä on toiveiden täyttymys, Jari-Jukka Jokela toteaa. Istumassa opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila, hänen takanaan rehtorit (vas.) Jari-Jukka Jokela ja Tuomas Kulha. Kaikki haastateltavat odottavat uusilta tiloilta toimivuutta opetuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Myös varustelutason pitää vastata opetustyön tarpeita, miehet viestivät. Paljonko uusia tiloja tulee? Tarve uusille tiloille - ei ainoastaan koulutilojen - vaan myös varhaiskasvatustilojen osalta on ollut tiedossa jo pitkään. Moduulikouluratkaisuun, joka nyt poistaa akuutin opetustilapuutteen, päätyminen on kustannuskysymys. Iso kivikoulu, missä luokkahuoneiden lisäksi olisi ruokailu- ja liikuntatilat, maksaisi paljon enemmän kuin tämä valinta, Vesa Anttila muistuttaa. Koulun valmistumisen aikataulu on sellainen, että vaihe yksi valmistuu keväällä Haminan koulun käyttöä varten uusia luokkahuoneita valmistuu 12, lukiolaisten opiskelua varten saadaan kahdeksan uutta koululuokkaa. Lisäksi uuteen kouluun tulee pienluokkatiloja. Järjestelyjä varmasti tarvitaan myös tulevaisuudessa, sillä ennusteiden mukaan Iin väkimäärä kasvaa jatkossakin. Ongelmana on se, että muuttoliike kohdistuu Haminan, Alarannan ja Ojakylän alueille. Muiden Iin koulualueiden tilanne pysyy joko suurin piirtein ennallaan tai oppilasmäärät pienenevät, eli tiloja on toisaalla ja jossakin niistä on pula. Tämä on meille haaste, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö pohtii ja lisää, että ongelmat ovat tyypillisiä sellaisille paikkakunnille, jotka kasvavat. Väkimäärän kasvu on positiivinen haaste, ja kunta pyrkii siihen, että toimintaa saadaan järjestettyä. Helppoa se ei ole, sillä kunnille määrätään jatkuvasti uusia tehtäviä, mutta resursseja niiden hoitamiseen ei tule, Anttila sanoo lopuksi. Uusiutuvan energian vaikutuksia kuntatasolla - Iissä Iin kunnan kehittämisen painopistealueisiin kuuluu uusiutuva energia. Iin kunnan pyrkimyksenä on luopua öljylämmityksestä Iin kunnan kiinteistöissä kokonaan. Kyseinen päämäärä tukee myös Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen (HIN- KU) toimia. Iin kunta on yksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) HINKU-kunnista. Iin kunnan tavoitteena on - meneillään olevien toimenpiteiden avulla - lisätä uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä se tarkoittaa, että tuulivoimaa rakennetaan sekä maalle että merelle, maalämpöä otetaan käyttöön ja bioenergiaa hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa. Tuulivoiman tilanne on Iissä suotuisa. Iin Laitakariin parhaillaan nousevan Lumituuli Oy:n tuulivoimalan sekä siellä jo sähköä tuottavan Iin Energia Oy:n voimalan ja Vatungin tuulipuiston lisäksi Iin Olhavassa pyörii nyt kahdeksan voimalaa. Olhavaan syntyy Suomen ylivoimaisesti suurin tuulipuisto, joka koostuu kolmen eri toimijan yhteensä 150 M :n investoinneista. Puistoon tulee 38 turbiinia yhteisteholtaan 114 MW. Iissä tehdään työtä myös bioenergian saralla. Bioenergia sähköntuottajana - pienessä mittakaavassa - ei ole Suomessa vielä kovin yleistä. Sen sijaan suuret yhdistetyt sähkön- ja lämmöntuotantoyksiköt käyttävät nykyisellään puuhaketta jopa 40 % energiantuotannossa. Iin kunnassa on tehty selvityksiä pienimuotoisen sähkön- ja lämmön yhteistuotannon aloittamiseksi viimeisen 1,5 vuoden aikana. Toteutuessaan tämä vähentäisi öljyn käyttöä Iissä ja olisi yksi ensimmäisistä biosähkön tuotantoratkaisuista. Uusiutuvan energian tilanne Iissä Iin alueella tuotetaan nyt sähköenergiaa noin 400 GWh, joka on kokonaisuudessaan vesisähköä turvetta nostetaan noin 600 GWh, josta tuotetaan sähköä ja lämpöä laitoksissa, joihin turvetta Iin alueelta toimitetaan - tuotantoalue noin ha tuulienergiaa noin 250 GWh Vatungista ja Olhavasta puuenergiaa noin 100 GWh Iin alueella käytetään nykyisin sähköenergiaa noin 80 GWh.

4 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Kuntalaisaloite.fi -palvelu on avattu Yrittäjä Kari Kiuttu lahjoitti Iin hoito-osastolle neljän taulun kokoelman luontoaiheisia valokuvatauluja. Kiutun itsensä kuvaamat maisemat ovat olleet aiemmin esillä hänen pyörittämässään Museokahvila Huilingissa. Valokuvaaja halusi teokset esille nimenomaan Muutoksia Iin terveysaseman apuvälinelainaamon toiminnassa Iin terveysaseman kuntoutuspalvelut yhtenäistävät apuvälineiden lainausta Oulun alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Nelipyöräiset potkupyörät poistuvat valikoimasta. Ulkona liikkumisen apuvälineeksi lainataan jatkossa kävelytelineitä eli niin sanottuja rollaattoreita. Nyt lainassa olevat potkupyörät voivat olla lainassa edelleen, mutta terveyspalvelut eivät enää huolla niitä. Apuvälineiden kuljetuksista vastaavat asiakkaat itse tai Iin kunta on liittynyt mukaan kuntalaisaloite.fi -palveluun. Nyt aloitteen voi jättää myös sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämän nettisivuston kautta. Aloiteoikeus on ikärajaton ja oikeuttaa kuntalaisten lisäksi aloitteentekijöiksi myös ne henkilöt, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta sekä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se ensisijaisesti kuuluu, esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Kaikki tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja niitä voi seurata ja myös kannattaa kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Laajakaista Iihin! Laajakaistahankkeen selvitystyö on valmistumassa. Laajakaistaverkon rakentamispäätös tulee kuntapäättäjien ratkaistavaksi vielä tämän syksyn aikana. Jäseniä osuuskunnassa on nyt noin 200. Iin Tietoverkko-osuuskunta lähetti vastikään jokaiseen iiläiseen kotitalouteen, yritykseen sekä maatilalle tiedotteen, jossa kerrotaan tarkemmin nykytilanteesta laajakaistahankkeen osalta. Kirjeen mukana on osuuskuntaanliittymislomake sekä palautuskuori. Perusteita liittymiselle on! Nopea ja toimiva Internet-yhteys on tämän ajan perustarvike, kuten sähkökin oli aikanaan. Julkishallinnon palveluita siirretään koko netin kautta hoidettaviksi, myös televisiokanavia katsotaan netin kautta, ja ne edellyttävät toimivia yhteyksiä. Kukkia ja taidetta hoito-osastolle ilahduttamaan sekä potilaita että henkilökuntaa. Taulusarja kuvaa iiläistä merenrantaa eri vuodenaikoina. Talvikuvassa on muutaman vuoden takainen harvinainen näyte luonnonvoimista; talvimyrsky on kasannut rantaan heidän omaisensa. Terveyspalvelut voi yhä kuljettaa erittäin painavat apuvälineet kuten sängyt. Lisätietoja: kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta, , Tulevaisuudessa Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta voi jättää aloitteita, joissa esitetään joko valtuuston käsittelyä tai kunnallista kansanäänestystä. Näitä aloitteita voivat tehdä ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat. Tutustu ohjeisiin kuntalaisaloitteen laatimisesta www. kuntalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite Nyt kannattaa liittyä Iin Tietoverkko-osuuskunnan jäseneksi! Laajakaistaverkon rakentaminen tulee mahdolliseksi vasta siinä vaiheessa, kun mukaan saadaan riittävä määrä liittymäsopimuksen tehneitä! Kysy lisää: Juhani Salmela , Lontoolainen kuvataiteilija Barbara Tong (s. 1970) on KulttuuriKauppilan syys-joulukuun residenssivieras. Luonnonmateriaaleista kiinnostunut Tong on erikoistunut kasvitieteen hyödyntämiseen taiteessaan, ja hän onkin tehnyt kukista taidetta. Tong on palkittu japanilaisella Flower Design -tunnustuksella. Iissä taiteilija opettaa lukion kansainvälisen taiteen kursseilla ja vetää mestarikurssia ammattitaiteilijoille. Iin hoito-osasto sai taululahjoituksen Iin terveysasema vietti avajaisia Iin terveysaseman laajennus ja remontti ovat valmistuneet, ja terveysasema toimii jälleen normaalisti. Avajaisia vietettiin vastaanoton tiloissa asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kesken torstaina 22. elokuuta. Viimeisimpänä saman katon Oulunkaaren kuntayhtymä lähettää Oulunkaaren ja jäsenkuntien työntekijöille jatkossa sähköiset palkkalaskelmat. Omais- ja perhehoitajat saavat edelleen paperisen laskelman. Verkkopalkka on palvelu, jonka kautta laskelman voi nähdä jo pari päivää ennen maksupäivää. Laskelmat pysyvät tallessa sähköisessä muodossa puolitoista vuotta. Kuntayhtymästä kerrotaan, että palvelun kautta voi myös useita metrejä korkeat jäävallit. Kiuttu muistaa, että näkyä käytiin ihastelemassa kauempaakin. Kiuttu on harrastanut valokuvausta noin kymmenkesäisestä saakka. Luonto on mieluisin aihe, ja parasta kuvausaikaa ovat varhaiset aamut. alla aloitti työterveyspalvelut, joka muutti keskustan erillisistä tiloista terveysasemalle. Oulunkaari lähettää palkkalaskelmat sähköisesti ottaa kätevästi ja turvallisesti yhteyttä omaan palkanlaskijaansa, ympäri vuorokauden. Samalla säästetään sekä tulostus- ja toimituskuluja että luontoa. Paperisen palkkalaskelman saa edelleen pyydettäessä. Lumituuli Iin Laitakariin Lumituuli rakentaa vuoden 2013 aikana 800 kw tuulivoimalan Iin Laitakariin. Yhtiö on kerännyt yli puoli miljoonaa euroa osakeanneilla ja rakentaa nyt 73-metrisen Enercon E-53 -tuulivoimalan. Voimala valmistuu 2013 loppuun mennessä. Voimalan kustannusarvio on noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiö järjestää osakeannin, jossa tarjolla on enintään 4000 B-osaketta 265 euron hintaan kappaleelta. Vuonna 2013 merkityt ja maksetut osakkeet annetaan mennessä ja vuonna Iin vesiliikelaitos tiedottaa Iijoen alittavan vesijohdon ja paineviemärin uusiminen - tilanne PEKKA PAASO kunnallistekniikan päällikkö 2014 maksetut mennessä. Osakkeilla saa ostaa osakassähköä hintaan 6,00 snt/ kwh. Yhtiön rakentaessa nyt voimalaa Iin Laitakarissa sen tuottamaa sähköä voidaan myydä osakkaille jo 2014 alusta alkaen. Lumituuli Oy:stä kerrotaan, että tavoitteena on tarjota merkintämahdollisuus myös niille, jotka viime talvena eivät vielä kuulleet yhtiöstä tai haluavat nyt lisää osakkeita. Toivomme myös iiläisten tulevan yhtiöön, Lumituulesta viestitään! Iijoen alittavat vesijohto ja paineviemäri rikkoutuivat jääpadon purkautumisen yhteydessä huhti-toukokuun vaihteessa Suunnittelun, urakkakilpailun ja tarvittavien maaperätutkimusten perusteella uusien putkien asennustekniikaksi on valittu suuntaporaus. Maaperätutkimusten ja aiempien kaivutöiden perusteella joen pohjassa on tiukka betonimainen moreeni, joka ulottuu kalliopintaan saakka. Putkien korjaustyö on aloitettu elokuussa Porauskalusto on sijoitettu joen pohjoisrannalle, josta suuntaporausvasara on suunnattu rikkoutuneen johtolinjan suuntaisesti etelärantaa kohti. Suunnitelmien mukaisesti joen ali on tarkoitus porata reiät, joihin sitten vedetään 160 mm:n vesijohto ja 250 mm:n paineviemäri. Vasarapora on paineilmakäyttöinen, ja moreenin läpi paikoitellen tunkeutuva ilma saa joen pohjassa olevan hienoaineen irtoamaan veteen. Hienoaines aiheuttaa veden samentumista porauksen aikana, ja samentumisen paikka vaihtuu poran siirtyessä. Poraustaukojen aikana paineilmaa ei syötetä laitteistoon eikä samentumista tapahdu. Suuntaporaus vasaratekniikalla on erittäin harvinaista Suomessa, ja se on valittu tekniikaksi tiukasta moreenista aiheutuvien haastavien porausolosuhteiden johdosta. Porauksen yhteydessä joen eteläranta on osoittautunut kallioiseksi, ja pora on toistaiseksi ( ) kallion sisällä joen etelärannalla. Mikäli vasaraporaa ei muutoin saada irrotettua kalliosta, voidaan se joutua irrottamaan louhimalla. Tulevat toimenpiteet ja hankkeen etenemisen aikataulu selviävät lähiviikkojen aikana. Talousveden toimittamisessa Pohjois-Iin alueelle ei toistaiseksi ole ollut ongelmia, koska muut joen alitukset ovat pystyneet korvaamaan rikkoutuneen putken. Pohjois-Iin alueelta tulevat jätevedet on aiemmin pumpattu Vasikkasaaren jätevedenpumppaamon kautta Iijoen ali olemassa olevaan vanhaan verkkoon ja siitä edelleen puhdistamolle. Pumppaamo on putkirikon johdosta poistettu käytöstä, ja jätevesi ajetaan säiliöautolla pumppaamon läheisestä kaivosta puhdistamolle. Suurin osa vanhoista veneilyä ja kalastusta haitanneista putkista on poistettu joesta elokuun lopulla.

5 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Kuljetuspalvelut Kuivaniemellä ja Simossa Simon ja Kuivaniemen keskustan alueella toimii palveluliikenne, joka on tarkoitettu Simon ja Kuivaniemen asukkaille asiointiin, päivätoimintaan ja muuhun virkistymiseen. Aikataulu: Maanantaisin palveluliikenne toimii Kuivaniemi-Simo välillä tilausten perusteella eli kutsuliikenteenä. Kuljetus tilataan suoraan liikennöitsijältä. Tiistaisin palveluliikenne lähtee aamulla Pohjoispuolentieltä kello 7.30 ja on perillä Simon keskustassa Varkkermontiellä noin Paluu takaisin Varkkermontieltä lähtee noin Keskiviikkoisin palveluliikenne lähtee noin kello 7.30 Viantienjoentieltä Kirkkotien kautta Varkkermontielle, jossa liikenne on perillä noin kello Paluu takaisin lähtee Varkkermontieltä noin kello Palveluliikenne poikkeaa tarvittaessa sovitusta reitistä kuljetuspyyntöjen mukaan. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Liikennöitsijän yhteystiedot: Taxari Charter Lisätietoja: Sari Vitikka, kotihoidon palveluesimies, Simon kotihoito Hei työnhakijat Tervetuloa Iin Rekry -tapahtumaan! Iin Micropolikseen to kello Paikalla on työnantajia, henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluita tarjoavia tahoja, oppisopimuskoulutuksen edustajia, TE-toimiston väkeä sekä tietenkin Teitä työnhakijoita. Tapahtuman järjestää Iilaakso Oy ja Iin kunnan työllistämisen palvelukeskus yhteistyössä. Älä missaa tätä tapahtumaa! Lisätietoja: Leila Siltanen p , Lea Aalto p Iin kunta, Jokisuuntie 2, PL 24, Ii, p , f ,

6 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Iin Vanhustenviikko 2013 Sunnuntaina Kirkkopyhä. Messu Iin kirkossa, srktalossa ruokailu sekä ohjelmaa. Sari Vitikka Iin vanhuspalveluista mukana. Kuljetus Kuivaniemeltä järjestetään. Tarkempia tietoja Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. Maanantaina Vanhustenviikon avajaistilaisuus Merihelmessä: Omakustanteinen ruokailu alkaen klo 10.30, ruokailuun ilmoittautumiset seuraavasti: Päivätoiminnan asiakkaat ilmoittautuvat Iin Nikkariin, p tai Kuivaniemen Seniorituvan päivätoimintaan, p , muut suoraan Merihelmeen p viimeistään Kyyditys järjestetään: Linja-auto lähtee klo 9.30 Iin torilta paloaseman tielle, josta asemantien kautta Virkkulaan ja edelleen Kantolantielle, josta nelostielle ja Merihelmeen. Toinen linjaauto lähtee Olhavasta klo 8.30 Oijärven kautta Kuivaniemeen ja siitä Merihelmeen. Linja-auto on klo 8.45 Tannilan tienhaarassa, klo 9.00 Ruoholan tienhaarassa, klo 9.20 Sampolassa, klo Hyryssä ja klo Kuivaniemen Kievarissa, josta Merihelmeen. Molempiin linja-autoihin voi nousta myös reitin varrelta kyytiin. Tarkempaa aikataulua voi kysellä kuskeilta: Marko Lehtomäki, Iistä lähtevä linja-auto p ja Eino Wäntsi, Olhavasta lähtevä linja-auto p Ohjelma Merihelmessä: klo ruokailu klo Vanhuspalvelulain esittelyä, Sari Vitikka/Hannele Pöykiö Ikäihmisten neuvoston jäsenten ja toiminnan esittely sekä paneelikeskustelu kahvitarjoilu klo Kuivaniemen Roolinvaihtajien esittämä Laila-musiikkinäytelmä klo paluukyydit noin klo Tiistaina Kulttuuritoimi järjestää luovaa tanssia vanhuksille Kuivaniemen Seniorituvalla klo ja hoiva- ja palveluasuntojen puolella klo Ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Keskiviikkona Väli-Olhavassa SRK:n Ikävirkkujen toimintapäivä klo (perinteinen juhla, ruokailu sekä muuta ohjelmaa, kyyditys Olhavasta). Tarkemmat tiedot Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. Toimintapäivä Kuivaniemen nuorisoseuralla klo , ikääntyneille sopivien liikuntalajien ja kansalaisopiston kurssitarjonnan esittelyä (senioritanssi, frisbeegolf ym. pelejä). Kuivaniemen Eläkkeensaajat ja Eläkeliitto tarjoavat pullakahvit ja makkarat. Iin kirjastossa elokuvaesitys alkaen klo 12.00, kahvitarjoilu. Torstaina Kuivaniemen kirjastolla avoimet ovet klo kahvitarjoilu. Seurakunnan perhekerho klo Kuivaniemessä, vierailemaan toivotaan ikäihmisiä. Toimintapäivä Iin työväentalolla klo 12 15; ikääntyneille sopivien liikuntalajien esittelyä sekä kansalaisopiston kurssitarjonnan esittelyä (Boccia, senioritanssi, frisbeegolf ). Ympäristötaidepuiston esittelykierros klo alkaen; lähdetään työväentalon pihalta Ruustinnan polulle (säävaraus), oppaana Pertti Huovinen, palataan kierroksen päätyttyä työväentalolle, jossa tarjotaan kahvit. Musiikkiohjelmaa, myytävänä makkaraa ja arpoja. Iiläiset eläkeläisjärjestöt tarjoavat kahvit. Perjantaina Seurakunnan perhekerho Iissä klo , johon vierailemaan toivotaan ikäihmisiä. Kuivaniemen Seniorituvalla lähihoitajaopiskelijoiden järjestämä toimintapäivä klo , jonka jälkeen yhteislaulua ja päivätanssit Kuivaniemen pelimannien tahdittamana. Kulttuuritoimen järjestämää luovaa tanssia vanhuksille Iin hoivaosastolla klo ja Iin Nikkarin päivätoiminnassa Ohjaajana tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Iin Nikkarissa vanhusten ja päiväkodin yhteinen leikki- ja pelituokio klo Sunnuntaina Klo Kuivaniemen Eläkkeensaajien järjestämät päivätanssit Kuivaniemen seurojentalolla. Vanhustenviikolla voi tutustua ilmaiseksi seuraaville kansalaisopiston kursseille: Senioritanssi, Kuivaniemen NS, Matti Ellilä, keskiviikkona klo Senioritanssi, Iin työväentalo, Tuula Paakkola, tiistaina klo Jooga, Iin työväentalo, Pirkko Ukkola, keskiviikkona klo

7 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Lähes kolmannes Iin eka- ja tokaluokkalaisista valitsi taideharrastuksen teksti: HEIDI SIMPPALA Iin taidekoulun peruskouluilla järjestämä kuvataideopetus on lisännyt jälleen suosiotaan. Nyt luokkalaisille järjestettävään taideopetukseen ilmoittautui tänä syksynä yhteensä 92 oppilasta seitsemältä eri koululta. Iin peruskouluissa on yhteensä 315 eka- ja tokaluokkalaista. Viime vuonna koulujen kuvataideryhmissä oli 61 oppilasta viidellä koululla. Uusina kouluina tänä vuonna mukana ovat Aseman koulu ja Ojakylän koulu. Iin taidekoulu on jalkautunut peruskouluille järjestäen kuvataideopetusta luokkalaisille. Ryhmien suosion salaisuus lieneekin helppo tavoitettavuus, taidekouluun on vaivatonta jäädä suoraan koulusta. Kolmannesta luokasta eteenpäin taidekoulua käydään KulttuuriKauppilan iltaryhmissä. Tänä vuonna iltaryhmissä kuvataidetta ja käsityötä harrastaa noin 20 oppilasta. Yhteenlaskettuna taidekoulussa visuaalisia aineita harrastaa siis yli 100 iiläistä lasta ja nuorta. Iin taidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta, joka on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Opetus järjestetään opetushallituksen asettamien tavoitteiden ja pääsisältöjen mukaisesti kunnallista opetussuunnitelmaa noudattaen. Innostusta alkavaan lukukauteen käsityömessuilta Iin kansalaisopisto järjestää kuljetuksen Oulun kädentaitomessuille sunnuntaina Kaksipäiväiset messut järjestetään Ouluhallissa, ja sieltä voi ostaa kotimaisten kädentaitajien koriste- ja käyttöesineiden lisäksi materiaaleja omiin käsitöihin. Messuilla voi nähdä ja kokea myös erilaisia työnäytöksiä. Käsityömessuille lähdetään sunnuntaina klo 9.30 Nätteporin edestä ja palataan samaan paikkaan klo Näin ollen aikaa messuilla kiertelemiseen jää noin neljä tuntia. Retki toteutetaan, mikäli mukaan saadaan vähintään 25 ilmoittautunutta. Tällöin retken hinta on 20 euroa henkilöltä sisältäen kuljetuksen ja lipun messualueelle. Mitä suurempi ryhmä saadaan kasaan, sitä halvemmaksi retki osallistujille tulee. Maksimissaan kyytiin mahtuu 50 ihmistä. Käsityömessumatkalle ilmoittaudutaan suunnittelijaopettaja Heidi Simppalalle mennessä. Puhelimitse hänet tavoittaa numerosta ja sähköpostitse osoitteesta heidi. Iin kansalaisopiston opinto-opas on jaettu iiläisiin koteihin. Omansa voi noutaa myös kunnantalon yhteispalvelupisteestä tai kirjastosta. Kansalaisopiston opetus on jo alkanut, mutta ryhmissä voi olla vielä tilaa. Iin Wanhan Haminan matkailutarjonta nettiin Iin Wanhan Haminan matkailua edistävät -nettisivut avattiin keväällä Uusien nettisivujen myötä kaikki Wanhan Haminan kulttuurimatkailupalvelut ja tapahtumat ovat entistä kätevämmin matkailijoiden ja kuntalaisten löydettävissä. Sivuilta löytyy tietoa Iin kotiseutumuseon näyttelyistä ja Haminan historiasta sekä alueella tarjottavista opaskierroksista ja ohjelmapalveluista. Matkailijoita varten sivuille on lisätty myös Ruustinnan reitiksi nimitetyn Iin kulttuurimaisemareitin kartta. Uudet nettisivut ovat osa Iin Wanhan Haminan kulttuurimatkailun tuotteistamishanketta, jonka tarkoituksena on alueen matkailutarjonnan kehittäminen. Hankkeen aikana Wanhan Haminan ja erityisesti alueen rakennuksien historiaa esittelevästä reittioppaasta tehdään uudistettu painos, jota saa jatkossa mm. Museokahvila Huilingista.

8 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2013 Ii-kalenteri www. ii.fi/ kalenteri Kalenteri on koottu Iin kunnan nettisivuilla olevasta tapahtumakalenterista osoitteesta ajalta Ii-kalenteri on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa kalenterissa maksutta järjestämistään avoimista tapahtumista. Seuraava Ii-kalenteri ilmestyy Iin Hyvissä Tuulissa IiRekry to klo Iin Micropoliksessa. IiRekry on erinomainen tilaisuus tavata iiläisiä pkyrityksiä sekä tutustua alueen työnhakijoihin useilta eri osaamisalueilta (mm. toimisto, rakentaminen, sosiaali- ja terveysala). Lisäksi oppisopimus- ja koulutustarjoajat, TE-toimisto, henkilöstövuokrausyritykset sekä työllistävät alueen yhdistykset esittelevät toimintaansa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! IiRekry edistää, että alueen työnhakijat, yritykset ja työpaikkojen välittäjät kohtaavat tehokkaasti. Iin Työllistämisen palvelukeskuksen toimintaan kuuluvat työpajatoiminta, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, palkkatuet sekä koululaisten kesätyöt. Iin kunnan kehittämisyhtiö Iilaakso Oy on alueensa merkittävä yritystoiminnan kehittäjä ja sparraaja. Lisätietoja: Iilaakso Oy / Leila Siltanen, p Työllistämisen palvelukeskus / Lea Aalto, p Museokauppa ja valokuvanäyttely esittelevät Olhavan elämää sadan vuoden takaa pe klo su klo Museokauppa ja valokuvanäyttely esittelevät Olhavan elämää sadan vuoden takaa osoitteessa Sassintie 42, Olhava. Museokauppa sijaitsee rakennuksessa, jossa valtiopäivämies Erkki Erkinpoika Sassi ( ) aloitteli kauppatoimintaa 1880-luvulla. Kauppahuone on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan tiskeineen ja jauholaareineen. Kauppias Erkki Erkinpoika Sassin ( ) laajasta valokuvakokoelmasta on koottu näyttely, joka kuvaa työntekoa ja vapaa-ajan viettoa Olhavassa ja 1900-luvun taitteessa. Museon kahvilassa on myynnissä vanhoista valokuvista tehtyjä Olhava-aiheisia matkamuistoja sekä sisustus- ja lahjatavaroita. SM R2-keskimatka ja R2-viesti la su Paikka: Ii, Olhava. Lisätietoa: Iisu ry, Matti Haatainen p Satutuokiot Iin pääkirjastossa to klo ja to klo Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa. Tervetuloa lapset ja vanhemmat! Päiväkotiryhmille ennakkoilmoittautuminen. Päiväkotiryhmille järjestetään tarvittaessa toinen satutuokio klo Paikkoja molempiin tuokioihin on rajoitetusti. Päiväkotiryhmille ilmoittautumiset: tai p Lisätietoja Iin pääkirjastosta, p Satutuokiot Kuivaniemen kirjastossa ti klo sekä ti klo Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, loruillaan ja touhutaan muuta mukavaa! Tervetuloa lapset ja vanhemmat! Lisätietoja Kuivaniemen kirjastosta, p Kansanmusiikkikonsertti su klo Iin Laulupelimannien konsertti su klo Haminan koululla. Liput 5 euroa. Tervetuloa! Tanssit työväentalolla Tanssit Iin työväentalolla la klo Orkesterina Hurmurit ja solistina Merja Juutinen. Liput 10. Tervetuloa! Järjestää: Tmi Savotta viihde ja palvelu. Iin kirjastojen varaussysteemi hiukan muuttuu Elokuun lopulla muutettiin Iin kirjastojen varausjärjestelmää. Nyt voi kirjan/aineiston varausta itsepalveluna tehdessä valita, kummasta kirjastosta haluaa hakea kirjan pääkirjastosta vai Kuivaniemen kirjastosta. Toinen muutos oli, että pääkirjastolla ja Kuivaniemen kirjastolla on nyt yhteinen varausjono. Tämä tarkoittaa sitä, että varaajat saavat kirjat/ aineistot siinä järjestyksessä kuin varaukset on tehty, riippumatta kumman kirjaston asiakas on. Näin kunnan kirjastoaineisto on tehokkaammassa yhteiskäytössä. Suunnista Iin Olhavaan teksti: RIITTA RÄINÄ kuva: VESA KEMPPAINEN Vuoden 2013 R2 keskimatkan ja viestien Suomen mestaruudet ratkotaan Iissä. Kilpailut järjestää Iisu ry. Kilpailukeskus sijaitsee Olhavassa Oulun ja Kemin puolessavälissä 4-tien läheisyydessä. Parkkialueet ovat kilpailukeskuksen välittömässä tuntumassa alle kilometrin säteellä parkkeerauksen ohjauksen hoitaa Olhavan seudun kehittämisyhdistys. Kilpailumaastot ovat tuttuja Iin Olhavassa aiemmin suunnistaneille mm. Kalevan Rastiviestistä vuonna Luonteeltaan maasto on tyypillistä pohjoispohjalaista rannikkoseudun avokalliota, jossa korkeuserot ovat olemattomat. Kalliot ovat lähinnä erikokoisia kumpuja, ja suuremmat yhtenäiset kallioalueet puuttuvat. Suunnistaja saattaa epähuomiossa sekoittaa samanlaiset kalliokumpareet, jonka jälkeen itsensä paikallistaminen voi olla hankalaa. Kallioiden välit ovat kosteita ja paikoin peitteisiä ja maastopohja on kivistä. Maasto on raskasta huolimatta pienistä korkeuseroista, ja kilometrivauhdit eivät näin ollen nouse kovin suuriksi. Riippuu paljon loppukesän sateista, kannattaako kallioiden väliset suot hyödyntää etenemiseen vai kiertää. Paikallinen erikoisuus ovat kallionkoloihin muodostuneet muutaman neliömetrin suoläntit, joita on hyödynnetty rastipisteinä. La SM R2 keskimatkan suojelijana toimii kansanedustaja ja suunnistaja Pirkko Mattila ja su viestissä kansanedustaja ja suunnistaja Raimo Piirainen. Kilpailukeskuksessa on hyvä seurata maaliintuloja, ja siellä palvelee ruokaravintola niin kilpailijoita kuin yleisöäkin. Lisäksi Olhavan koululaiset myyvät arpoja. Tapahtumaan odotetaan noin 1300 suunnistajan saapumista. Iisu ry toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraamaan tapahtumaa! Lisätietoa Kuivaniemen paikalla olevaa aineistoa voi myös halutessaan varata. Kuivaniemen kirjasto on kuitenkin seutuvarausten ulkopuolella. Toisiin kuntiin ei voi varata Kuivaniemen aineistoa eikä Kuivaniemeä voi valita seutuvarausten noutopaikaksi. Tiesithän, että lasten- ja nuortenkirjavaraukset ovat maksuttomia myös seutuvarausten osalta.

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri Kinaporin palvelukeskus 10.6.2016 Tapahtumakalenteri Pe 10.6. Virkeänä kohti viikonloppua -tuokio klo 14 Ma 13.6. Tanssit klo 13, Rami s band Ti 14.6. Ulkoilupäivä Pihlajasaaressa. Lähtö Kinaporin aulasta

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki MIKÄ ON IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO? Kaikille avoin tapahtumakalenteri. Tiedot kalenteriin voi välittää hankekoordinaattorille. Kalenteriin voi jokainen suunnitella toimintaa! Kalenteri kuuluu osana

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013

Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Koulupalvelut lukuvuosi 2012 2013 Vierailu Tekniikan museoon oli hauska. Toivottavasti näemme vielä! (tyttö, 3. lk) Tekniikan museo on kiinnostava, koska pidän keksinnöistä ja haluaisin itse keksijäksi.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin.

Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin. Vähäkyrö Aito maalaismiljöö Vaasassa Elämäntäyteinen tulevaisuus Vaasassa sijaitseva Vähäkyrö on idyllinen maalaismiljöö, jossa on panostettu ihmisten hyvinvointiin. Vähässäkyrössä on erinomaiset puitteet

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot