Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intelligent Drivesystems, Worldwide Services"

Transkriptio

1 Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet ) Synkronimoottorit

2 Sisältö 1. Yleisiä ohjeita Kuvaus Käyttöalue Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Kuljetus ja varastointi Käyttökuntoon saattaminen Tasapainotus ja toisiopuolen elementit Linjaaminen Sähköliitäntä Eristysvastuksen tarkistus Käyttöönotto Hävittäminen Kunnossapito ja huolto Varmennetun rakenteen Exe-räjähdyssuojatut moottorit Ei-kipinöivät moottorit Exn-suojausrakenne Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan Yleistä Iskukoe Turvallisuusohjeet Käyttöönotto-ohjeet, käyttöalue ja laajennettu käyttölämpötila-alue Sähköliitäntä Kaapelien ja johtojen läpiviennit Sallittu käyttölämpötila-alue Pintakäsittely IEC-B14-moottorit Rakenne ja toimintatapa Suojamaadoitusjohtimien vähimmäispoikkipinta-ala Kunnossapito Vyöhykkeellä 22 käytettävien moottorien lisävarusteet Taajuusmuuttajakäyttö lisävarusteena Vakionopeuspuhallin lisävarusteena Paluujarru lisävarusteena Jarru lisävarusteena Synkronimoottoreita koskevia erityisohjeita Tyyppimerkintä Liitännät Pulssianturi Käyttöönotto Kunnossapito ja huolto Varaosapiirros ja -luettelo Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Ota ehdottomasti huomioon seuraavat turvallisuus- ja muiden ohjeiden symbolit! Vaara! Hengenvaara ja loukkaantumisvaara Huomio! Konevaurion mahdollisuus Vaara! Tärkeää tietoa räjähdesuojauksesta Ohje! -2- B1091-FI-0215

3 1. Ohjeita 1. Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje ennen NORD-moottorien kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa tai korjausta. Kaikkien näihin töihin osallistuvien henkilöiden on noudatettava tätä käyttöohjetta. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden ehkäiseminen edellyttää kaikkien tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden huolellista noudattamista. Laitteen mukana toimitetun käyttöohjeen, turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden ja muiden ohjeiden tietoja ja ohjeita on noudatettava. Näin voidaan välttää vaaratilanteet ja vauriot. Myös voimassa olevia kansallisia, paikallisia ja yrityskohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia on noudatettava. Erikoismallien ja eri malliversioiden tekniset yksityiskohdat voivat poiketa tämän käyttöohjeen tiedoista. Jos jokin asia on epäselvä, kannattaa ehdottomasti kääntyä valmistajan puoleen (ilmoita tyyppimerkintä ja moottorin numero) tai teettää kunnossapitotyöt NORDilla. Pätevällä henkilökunnalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa moottorin käyttöönottotyöt koulutuksensa, kokemuksensa ja saamansa opastuksen perusteella ja koska he tuntevat kyseiset standardit, tapaturmantorjuntamääräykset ja yrityksen paikalliset olot. Lisäksi heidän on osattava muun muassa antaa ensiapua ja tuntea käyttöpaikan pelastuskalusto. Kuljetukseen, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. Töiden yhteydessä on huomioitava erityisesti seuraavat seikat: Luettelossa, tilausasiakirjoissa, muissa tuoteasiakirjoissa jne. esitettyjä sallittua käyttöä, asennusta, liitäntää, ympäristöä ja käyttöoloja koskevia teknisiä tietoja on noudatettava. Paikallisia yrityskohtaisia määräyksiä ja edellytyksiä on noudatettava. Työkaluja sekä nosto- ja kuljetuslaitteita on käytettävä asianmukaisesti. Töissä on käytettävä henkilönsuojaimia. Jotta käyttöohje olisi lukijalleen selkeä, se ei voi sisältää yksityiskohtaisia tietoja kaikista mahdollisista malleista, eikä siinä voida huomioida kaikkia mahdollisia asennus-, käyttö- ja huoltotilanteita. Tämän vuoksi tässä käyttöohjeessa annetaan pääasiassa vain ohjeita, jotka tehtäviin valtuutetun henkilökunnan on tunnettava määräystenmukaista käyttöä varten. Häiriöiden estämiseksi on välttämätöntä, että asianmukaisesti koulutettu henkilökunta suorittaa määrätyt huolto- ja tarkistustyöt. Taajuusmuuttajakäytön yhteydessä tähän käyttöohjeeseen sisältyy myös suunnitteluohje Jos koneessa on vakionopeuspuhallin, sen erillistä käyttöohjetta on noudatettava. Jarrumoottorien yhteydessä on noudatettava lisäksi erillistä jarrumoottoriohjetta. Jos käyttöohje tai suunnitteluohje ovat hävinneet, NORDilta on tilattava uudet ohjeet. B1091-FI

4 2. Kuvaus 3. Tietoja 2.1 Käyttöalue Moottorien käyttö: Moottoreita saa käyttää vain niille määrättyyn käyttötarkoitukseen. Moottorit on koteloitu vähintään IP 55 -luokan määräysten mukaan (ks. kotelointiluokka tyyppikilvestä). Moottorit voidaan asentaa pölyiseen tai kosteaan ympäristöön. Tarvittava kotelointiluokka ja mahdolliset lisätoimet määräytyvät moottorin käytön ja käyttöympäristön mukaan. Ulkokäyttöä ja pystymalleja (esim. V1 tai V5, joissa akseli osoittaa alaspäin) varten NORD suosittelee lisävarusteena saatavan tuulettimen lisäsuojuksen [RDD] käyttöä. Moottorit eivät saa altistua voimakkaalle auringonpaisteelle. Ne on suojattava esim. suojakatoksella. Eristys toimii myös trooppisissa oloissa. Asennuskorkeus: m Käyttöympäristön lämpötila: 20 C C. Vakiomoottoreiden sallittu käyttöympäristön lämpötila-alue on laajempi: 20 C C. Teho on tällöin laskettava 82 prosenttiin nimellistehosta. Jos käyttöympäristön enimmäislämpötila on C, ottotehon arvo voidaan vastaavasti interpoloida lineaarisesti prosentin välillä. Moottorin liitoskaapelien sekä kaapeliläpivientien on sovelluttava 90 C:n lämpötiloihin. 3. Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Laitteiston on aina oltava jännitteettömässä tilassa, kun sitä koskevia töitä tehdään. 3.1 Kuljetus ja varastointi Kuljetuksen aikana on käytettävä kaikkia moottorin nostosilmukoita. Nostosilmukat on mitoitettu moottorin painon mukaan, joten niihin ei saa lisätä muita kuormia! Koneryhmien, kuten vaihteiden, kuljetuksessa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja kiinnityssilmukoita tai -tappeja. Koneryhmiä ei saa nostaa yksittäisistä koneista! Moottorin vaurioitumisen estämiseksi moottoria on aina nostettava sopivalla nostolaitteella. Laakerit on vaihdettava, jos moottori otetaan käyttöön yli neljän vuoden kuluttua sen toimituksesta ja jos varastointiolot ovat olleet edulliset (kuiva, pölytön ja tärisemätön tila). Jos moottoria on säilytetty epäedullisissa oloissa, laakerit on vaihdettava huomattavasti tätä aiemmin. Suojaamattomat työstetyt pinnat (laippapinta, akselin pää jne.) on tarvittaessa ruostesuojattava. Myös käämityksen eristysvastus on tarvittaessa tarkistettava, ks. luku 3.6. Normaalista käytöstä poikkeava toiminta (virrankulutuksen ja lämpötilan kasvaminen, tärinän lisääntyminen, epätavalliset äänet tai hajut, valvontalaitteiden toiminta jne.) on merkki koneen toimintahäiriöistä. Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi näistä muutoksista on välittömästi ilmoitettava vastaavalle huoltohenkilökunnalle. Epäselvässä tilanteessa kytke moottori pois päältä heti, kun se laitteiston puolesta on mahdollista. -4- B1091-FI-0215

5 3. Ohjeita 3.2 Asennus Kun moottori on asennettu paikalleen, ruuvikiinnitteiset nostosilmukat on joko kiristettävä tai poistettava! Tasainen käynti: Moottori toimii tasaisesti ja tärinättömästi vain, kun kytkin on linjattu tarkasti ja voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, tuuletin jne.) tasapainotettu oikein. Moottorin ja voimansiirtoelementtien yhteinen tasapainotus saattaa joskus olla tarpeen. Liitäntärasian yläosaa voi kääntää 4 x 90 astetta. IEC-B14-moottorit: Kaikki neljä kiinnitysruuvia on aina ruuvattava laipan laakerikilven kierrereikiin (myös vaikkei se olisi välttämätöntä)! Kiinnitysruuvien kierteet on käsiteltävä tiivistysaineella, kuten Loctite 242:lla. Laipan suurin sallittu kierteityssyvyys on 2 x d. Moottorin on tarkastettava vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöönottoa. Vaurioitunutta moottoria ei saa ottaa käyttöön. Pyörivät akselit ja käyttämättömät akselien päät on suojattava kosketukselta. Käyttämättömien akselikiilojen sinkoutuminen on estettävä. 3.3 Tasapainotus ja voimansiirtoelementit Voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, hammaspyörä jne.) on asennettava ja irrotettava sopivalla työkalulla. Roottoreissa on vakiona puolen kiilan tasapainotus. Kun voimansiirtoelementit asennetaan moottorin akselille, ne on tasapainotettava oikealla tavalla! Voimansiirtoelementit on tasapainotettava standardin DIN ISO 1940 mukaan! Voimansiirtoelementtien kosketussuojaus on varmistettava yleisin toimenpitein. Jos moottori otetaan käyttöön ilman voimansiirtoelementtiä, akselikiilan sinkoaminen pois paikaltaan on estettävä. Tämä koskee myös mahdollista toista akselin päätä. Kiilan voi myös poistaa. 3.4 Linjaaminen Moottorin ja käytettävän koneet akselit on linjattava toisiinsa nähden aksiaalisesti ja radiaalisesti erityisesti käytettäessä kytkintä suoraan moottorin akselilla. Epätarkka linjaaminen voi aiheuttaa laakerivaurioita, liiallista tärinää ja akselimurtumia. 3.5 Sähköliitäntä Liitosjohdot on vietävä liitäntärasiaan holkkitiivisteiden avulla. Liitäntärasian on oltava pöly- ja vesitiivis. Käytettävän verkkojännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava tyyppikilvessä annettuja tietoja. Mahdollinen jännitepoikkeama ilman vaikutusta koneen tehoon voi olla ±5 % ja taajuuspoikkeama ±2 %. Liitinalustan silloitukset on liitettävä ja järjestettävä liitäntärasiassa olevan kytkentäkaavion mukaan. B1091-FI

6 3. Tietoja Suojamaajohdin on liitettävä tähän maadoitusliittimeen. Liitosjohtojen päihin on laitettava kaapelikengät tai taivutetut rengasliittimet, minkä jälkeen ne on liitettävä liitinalustaan. Tämä koskee myös suojamaadoitusliitäntää ja ulkoista potentiaaliliitäntää. Sähköliitäntöjen ja liitinalustan liitäntöjen (muiden kuin liitinrimojen) ruuviliitokset on kiristettävä alla olevassa taulukossa ilmoitettuun kiristysmomenttiin: Liitinalustan liitäntöjen kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 0,6 1,2 1,8 2,5 2,7 4,0 5,5 8,0 Koneen mahdollinen seisontalämmitin ei saa olla kytkettynä päälle käytön aikana. 3.6 Eristysvastuksen tarkistus Käämien eristysvastus on tarkistettava ennen moottorin käyttöönottoa ja aina pitkäaikaisen varastoinnin tai seisokin (n. kuusi kuukautta) jälkeen. Mittauksen aikana ja välittömästi sen jälkeen joissakin liittimissä on vaarallinen jännite, eikä niihin saa koskea. Eristysvastus Uusien, puhdistettujen ja kunnostettujen käämien välinen sekä käämien ja rungon välinen eristysvastus on >200 megaohmia. Mittaus Jos käämien käyttöjännite on enintään 400 V, käämien ja rungon välinen eristysvastus on mitattava 500 V:n tasajännitteellä. Enintään 725 V:n käyttöjännitteellä eristysvastus on mitattava V:n tasajännitteellä. Käämien lämpötilan on oltava 25 C ± 15 C. Tarkistus Kosteus voi aiheuttaa sen, että uuden, puhdistetun käämin tai korjatun, pitkään varastoituna ja pysäytettynä olleen moottorin käämin ja rungon välinen eristysvastus on alle 50 megaohmia. Tällöin käämit on kuivattava. Eristysvastus voi laskea pitkäaikaisessa käytössä. Jos mittausarvo ei alita kriittisen eristysvastuksen arvoa, < 50 megaohmia, moottoria saa käyttää. Jos tämä arvo alittuu, häiriön syy on selvitettävä, ja käämit tai käämien osat on tarvittaessa korjattava, puhdistettava tai kuivattava. -6- B1091-FI-0215

7 3. Tietoja 3.7 Käyttöönotto Ohje: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriöpäästöt: Jos vääntömomentit ovat erittäin epätasaisia (esim. mäntäkompressorin käyttö), moottorin virta ei ole sinimuotoista. Tällöin yliaallot voivat aiheuttaa haitallista verkon säröytymistä ja siten häiriöpäästöjä sähköverkkoon. Taajuusmuuttajaa käytettäessä syntyy voimakkuudeltaan eriasteisia häiriöpäästöjä taajuusmuuttajan tyypin (tyyppi, häiriönpoistotoimet, valmistaja) mukaan. Valmistajan antamia taajuusmuuttajan sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Jos valmistaja suosittelee suojatun syöttöjohtimen käyttöä moottorissa, suojaus on tehokkainta, kun suojavaippa liitetään suurelta alalta ja johtavasti moottorin metalliseen liitäntärasiaan (metallisella EMC-holkkitiivisteellä). Moottoreissa, joissa on kiinteät anturit (esim. PTC-termistorit), anturijohdoissa saattaa esiintyä taajuusmuuttajaan liittyvää häiriöjännitteitä. Häiriönsietokyky: Käytettäessä kiinteillä antureilla, kuten PTC-termistoreilla, varustettuja moottoreita laitteen haltijan on itse varmistettava riittävä häiriönsietokyky valitsemalla tarkoitukseen sopiva signaalijohdin (mahd. suojattu, liitetään samoin kuin moottorin syöttöjohto) ja mittauslaite. Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon kaikki taajuusmuuttajan käyttöohjeen tiedot ja ohjeet sekä kaikki muut mahdolliset ohjeet! Kun moottorit on asennettu paikoilleen, niiden moitteeton toiminta on tarkistettava! Jarrumoottoreiden yhteydessä myös jarrujen moitteeton toiminta on tarkistettava. 3.8 Hävittäminen Hävittämisessä on noudatettava käyttöpaikassa voimassa olevia määräyksiä. Materiaalit: alumiini, rauta, elektroniikkaosat, muovi, kupari Noudata myös lisälaitteiden dokumentaatiota. B1091-FI

8 4. Kunnossapito ja huolto Turvallisuustoimet Moottori on kytkettävä pois päältä määräysten mukaisesti ennen moottorin tai laitteen parissa tehtävien töiden aloittamista sekä erityisesti ennen jännitteellisten osien suojusten avaamista. Tällöin on huomioitava päävirtapiirien lisäksi myös mahdolliset lisä- ja apuvirtapiirit. Viisi perustavaa turvallisuusohjetta (esim. standardin DIN VDE 0105 mukaan): Kytke virta pois päältä. Estä uudelleenkäynnistyminen. Varmista, että kone on jännitteetön. Maadoita ja oikosulje. Peitä tai erota vieressä olevat jännitteiset osat. Edellä kuvatut turvatoimet saa purkaa vasta sen jälkeen, kun kunnostustyöt on tehty ja moottorin asennustyöt ovat päättyneet. Ammattitaitoisen henkilökunnan on tarkistettava moottorit säännöllisin väliajoin. Voimassa olevia kansallisia standardeja ja määräyksiä on noudatettava. Tarkistuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin mekaanisiin vikoihin ja epätavallisiin ääniin sekä varmistettava, että jäähdytysilma pääsee kiertämään esteettä ja että sähköliitännät on tehty asianmukaisesti. Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Tästä ovat poikkeuksena kuitenkin standardoidut, yleisesti myynnissä olevat vastaavanlaiset osat. HUOMAA: Jos moottorien kondenssivesireiät on suljettu, ne on aika ajoin avattava laitteeseen mahdollisesti kerääntyneen kondenssiveden poistamiseksi. Kondenssivesireiät sijaitsevat aina moottorin alimmassa kohdassa. Moottoria asennettaessa on varmistettava, että kondenssivesireiät ovat alhaalla. Laakerien vaihtovälit Taulukossa alla on ilmoitettu IEC-moottorien laakerien vaihtovälit käyttötunteina [h] normaaleissa käyttöolosuhteissa moottorin ollessa vaakasuorassa ympäristön lämpötilan ja moottorin kierrosluvun mukaan: 25 C 40 C 60 C enintään min -1 n h ca h n h enintään min -1 n h ca h n h Käyttötuntimäärä on tätä pienempi, jos moottori on liitetty suoraan vaihteeseen tai jos käyttöolot ovat epätavalliset (esim. moottorin pystyasennus, laitteeseen kohdistuu voimakasta tärinää ja iskuja tai suunnanvaihtokäyttöä käytetään usein). Huoltovälit Viikoittain tai 100 käyttötunnin välein moottori on tarkistettava epätavallisten käyntiäänien ja tärinöiden varalta. Tarkista vierintälaakerit vähintään tunnin välein ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista myös sähköliitäntöjen, kaapelien ja johdinten sekä tuuletinten kiinnityksen pitävyys sekä mahdolliset vauriot. Myös eristys on tarkistettava. Akselitiivisteet on vaihdettava tunnin välein. Moottorin pintaan ei saa kerrostua pölyä, sillä se voi haitata jäähdytystä. Moottorille on tehtävä yleishuolto viiden vuoden välein! -8- B1091-FI-0215

9 4. Kunnossapito ja huolto Yleishuolto Yleishuoltoa varten moottori on purettava osiin. Toimi seuraavasti: Puhdista moottorin kaikki osat. Tarkista moottorin kaikki osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat. Vaihda kaikki kuulalaakerit. Vaihda kaikki tiivisteet ja akselitiivisterenkaat. Yleishuolto on tehtävä ammattitaitoisessa korjaamossa asianmukaisin laittein ja pätevän henkilökunnan toimesta. Suosittelemme ehdottomasti, että yleishuolto annetaan NORDhuollon tehtäväksi. Jos moottoria käytetään tavallisesta poikkeavissa olosuhteissa, yllä ilmoitetut välit voivat lyhentyä huomattavasti. B1091-FI

10 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Näitä moottoreita koskevat täydennyksenä tai erityisesti seuraavat tiedot. Moottorit soveltuvat käytettäviksi vyöhykkeellä 1, ja ne ovat laiteryhmän II luokan 2G vaatimusten mukaisia. Moottoreita saa käyttää 20 C C:n käyttölämpötilassa. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 2G TF Merkintätapa on 0102 II 2G Ex e IIC T3 Gb; lisäksi ilmoitetaan lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Räjähdysvaaralliset kaasuseokset tai pöly voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja, jos ne pääsevät kosketukseen sähkökoneiden kuumien, jännitteisten liikkuvien osien kanssa. Räjähdysvaarallisilla alueilla vallitseva kohonnut riski edellyttää yleisten turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. Räjähdyssuojatut sähkökoneet täyttävät standardisarjojen EN (VDE 0530), EN :2014 ja :2007 vaatimukset. Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Lisätietoja aiheesta on standardin DIN EN osassa 10. Laitteen haltija vastaa vyöhykkeen määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Johtojen läpivienneillä on oltava Ex-hyväksyntä. Käyttämättä jääneet aukot on suljettava hyväksytyillä peitetulpilla. Asennusjohtoja liitettäessä moottorin kytkentäosan ja suojamaadoitusjohtimen liitännät on asennettava U:n muotoon taivutettujen johtojen avulla kunkin liittimen alle. Näin kiinnityssangat ja liitinruuvit kuormittuvat tasaisesti, eivätkä ne muuta muotoaan. Vaihtoehtoisesti liitännöissä voidaan käyttää kaapelikenkiä. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinisia liitosjohtimia ei saa käyttää. Jokaisen Ex-räjähdyssuojatun moottorin yhteydessä toimitetaan hyväksytty holkkitiiviste. Toimitukseen sisältyvän holkkitiivisteen yhteydessä on käytettävä pyöreää kaapelia. Holkkitiivisteen mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaiseen kiristysmomenttiin. Holkkitiiviste Vastamutterien kiristysmomentit [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Rakenteeltaan Exe-varmennettuja direktiivin 94/9/EY mukaisia pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C B1091-FI-0215

11 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, että jännitteisten osien ja jännitteisellä kotelolla varustettujen osien välinen ilmaväli sekä jännitteisten osien keskinäinen ilmaväli on vähintään 10 mm ja pintaväli on vähintään 12 mm. Ennen liitäntärasian sulkemista on varmistettava, että liitäntöjen kaikki mutterit ja suojamaadoitusjohtimen liitinruuvi on kiristetty tiukasti. Liitäntärasian tiivisteiden ja holkkitiivisteiden on oltava asianmukaisesti paikoillaan ja täysin ehjiä. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Akselin pään ollessa ylhäällä (esim. asennusasennot IMV3 ja IMV6) laitteen haltijan/asentajan on peitettävä Exe-moottorit suojuksella, joka estää esineiden putoamisen moottorin tuulettimen suojuksen sisään (ks. DIN EN ). Suojus ei saa estää tuuletinta jäähdyttämästä moottoria tehokkaasti. Akselin pään ollessa alhaalla (esim. asennusasennot IMV1 ja IMV5) moottorien tuulettimen suojuksen yläpuolella on suojakatos. Toisen akselin päähän ei saa sijoittaa käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten, eikä niitä saa käynnistää toistuvasti. Moottori ei saa lämmetä merkittävästi käynnistyksen aikana. Jotta lämpeneminen pysyisi sallituissa rajoissa, standardin EN (VDE 0530 osa 1) aluetta A koskevia tietoja on noudatettava (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria). Jos arvot poikkeavat huomattavasti nimellisarvoista, sähkökone saattaa ylikuumentua. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on vastattava vähintään mahdollisen palavan kaasun lämpötilaluokkaa. Koneiden kaikki vaiheet on suojattava ylikuumenemiselta standardin VDE 0660 mukaisesti virran mukaan hidastetulla ja vaihekatkosuojatulla suojakytkimellä, jonka toiminnan hyväksytty laitos on tarkistanut, tai vastaavalla laitteella. Suojalaite on säädettävä nimellisvirran mukaisesti. Jos käämeissä käytetään kolmiokytkentää, laukaisimet kytketään sarjaan käämin vaiheiden kanssa ja säädetään virralle, joka on 0,58- kertainen nimellisvirtaan nähden. Jos tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, tarvitaan muita suojatoimenpiteitä (esim. koneen lämpösuoja). Roottorin juuttuessa paikoilleen turvajärjestelmän on kytkettävä moottori pois päältä kullekin lämpötilaluokalle ilmoitetussa t E -ajassa. Raskaskäynnistykseen tarkoitetut sähkökoneet (kiihdytysaika > 1,7 x t E -aika) on suojattava käynnistyksen valvontalaitteistolla EY-tyyppitarkastustodistuksen tietojen mukaisesti. Koneen lämpösuojan edellyttämä käämien lämpötilan suora valvonta PTC-termistorien avulla on sallittua, jos koneelle on myönnetty siihen hyväksyntä ja siitä on ilmoitettu tyyppikilvessä. B1091-FI

12 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit PTC-termistoriin ei saa johtaa suurempaa jännitettä kuin 30 V! Jos kone suojataan vain PTC-termistorilla, on käytettävä ilmoitetun laitoksen tarkastamaa ja hyväksymää PTC-laukaisulaitetta. PTC-laukaisulaitteessa on oltava seuraava suojausluokkamerkintä: II (2) G Asennettaessa sähkölaitteita räjähdysvaarallisille alueille on noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN (VDE ), tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), käyttöturvallisuusasetus ja räjähdyssuojausmääräykset (Ex-RL). Muut maat: maakohtaisia voimassa olevia määräyksiä on noudatettava! Tietoa moottorien suojauksesta Esimerkkityyppikilpi: Ei ainoastaan lämpöanturisuojausta Esimerkkityyppikilpi: Ainoastaan lämpöanturisuojaus Huomio, vaara! Jos aikaa ta ei ilmoiteta tyyppikilvessä, PTC-vastusta ei saa käyttää ainoana suojauksena. Moottori on ehdottomasti suojattava tarkastuslaitoksen hyväksymällä moottorinsuojareleellä. Moottorinsuojareleen on oltava hyväksytty käyttöön moottorissa ilmoitetun koteloinnin yhteydessä. PTC-vastus ainoana suojauksena on sallittu. Taajuusmuuttajakäytölle on oltava nimenomainen hyväksyntä. Valmistajan antamia erityisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Exe-räjähdyssuojausluokkaa varten moottorilla, taajuusmuuttajalla ja suojavarusteilla on oltava hyväksyntä yhteiskäyttöä varten, ja sallittujen käyttötietojen on oltava määritetty yhteisessä EY-tyyppitarkastustodistuksessa. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen liitäntäkaapeli saattaa voimistaa taajuusmuuttajan tuottamia jännitehuippuja. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä koneen liitäntäosan jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää valmistajan ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaustyöt on annettava NORDin tai virallisesti valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi. Työt on merkittävä erilliseen korjauskilpeen. Koneessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia (kts varaosaluettelo), poikkeuksena kuitenkin standardien mukaiset ja yleisesti myytävät vastaavanlaiset osat. Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Suljetuilla kondenssivesirei'illä varustettujen moottorien sulkuruuvien kierteet on tiivistettävä kondenssiveden poiston jälkeen uudestaan Loctite 242- tai Loxeal lukitteella. Laita sitten sulkuruuvit takaisin paikoilleen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti B1091-FI-0215

13 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Lisäksi on tarkistettava, että liittimet, maadoitusliittimet ja potentiaalintasausliittimet ovat tiukasti kiinni. Tarkista samalla myös, että kaapeliläpivientien, holkkitiivisteiden ja liitäntärasian tiivisteiden kunto on moitteeton. Sähkökoneisiin liittyvien töiden yhteydessä kone on aina pysäytettävä ja kaikki liitännät on irrotettava sähköverkosta. Moottori on irrotettava mahdollista eristysvastuksen mittausta varten. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittauksen jälkeen liitinten varaus on purettava välittömästi oikosulkemalla ne. Näin estetään kipinänmuodostus räjähdysvaarallisella alueella. Pintakäsittely: Exe-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORD Exe -moottorien EN standardin mukainen tyyppikilpi Tyyppikilven standarditietojen selitys EN (H), (A) / EN Sovellettu räjähdyssuojausstandardien sarja (Huomioi vaatimustenmukaisuusvakuutus.) Jännitealue A EN :n mukaan Puolen kiilan tasapainotus EN :n mukaan Tuotestandardi 1 Tietomatriisitunnus 9 Käyttötapa 17 Räjähdyssuojausmerkintä 2 Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 10 Standarditiedot 18 Käynnistysvirta/nimellisvirta 3 Vaiheiden määrä 11 Nimellistaajuus 19 te-ajat 4 Tyyppimerkintä 12 Nimellisjännite 20 Ohje: Moottorin lämpösuoja ta-ajan yhteydessä vain DIN 44082:n mukaisella PTClaukaisulaitteella 5 Tilausnumero/moottorinumero 13 Sallittu jännitealue 21 Huomio! Noudata B1091-käyttöohjetta. 6 Valmistusvuosi 14 Erittelynumero 22 Nimellisteho 7 Lämpötilaluokka 15 Tehokerroin 23 Nimellisvirta 8 Kotelon suojausluokka 16 Kierrosluku 24 Yksilöllinen sarjanumero B1091-FI

14 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

15 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Seuraavat tiedot koskevat Exn-moottoreita täydentävästi tai erityisesti! Laiteryhmän II kategorian 3G mukaiset moottorit soveltuvat käytettäväksi vyöhykkeellä 2 ja käyttölämpötilaalueella -20 C +40 C. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 3G TF Merkintätapa on II 3G Ex na IIC T3 Gc sekä lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, on noudatettava myös vaihteen Ex-merkintää! Räjähtävät kaasuseokset ja ilman ja pölyn seokset voivat aiheuttaa sähkökoneiden kuumien, jännitteisten ja liikkuvien osien yhteydessä vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja. Kasvanut riski räjähdysvaarallisilla alueilla edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on oltava niiden oikeaa käyttötapaa koskeva koulutus. Räjähdyssuojatut sähkökoneet ovat standardisarjojen EN (VDE 0530) sekä EN :2014 ja EN :2010 mukaisia. Vyöhykejako määrittää räjähdysvaaran suuruuden. Asiasta on tietoa standardissa DIN EN 60079, osa 10. Koneen haltija vastaa vyöhykejaon määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Kaapeliläpivientien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Käyttämättömät aukot on suljettava hyväksytyillä suojatulpilla. Kaapeliasennuksia tehtäessä liitännät moottorin liittimiin ja suojajohtimeen on tehtävä U:n muotoon taivutetuilla johdoilla kunkin liittimen alapuolelta, jotta liitinsangat ja liitinpultti kuormittuvat tasaisesti eivätkä väänny. Vaihtoehtoisesti liitännät voi toteuttaa kaapelikengän avulla. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinijohdinten käyttäminen on kiellettyä. Jos käytetään toimitukseen sisältyviä kaapeliläpivientejä, on käytettävä poikkileikkaukseltaan pyöreitä kaapeleita. Kaapeliläpiviennin kiinnitysmutterit on kiristettävä taulukon mukaiseen momenttiin. Kaapeliläpivienti Kiinnitysmutterin kiristysmomentti [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Direktiivin 94/9/EY mukaisia ei-kipinöiviä Exn-pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C. Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, ettei jännitteisten osien ja kotelon potentiaalin välinen tai jännitteisten osien keskinäinen sallittu 10 mm:n ilmaväli tai 12 mm:n ryömintäväli alitu. B1091-FI

16 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Ennen liitinkotelon sulkemista on varmistettava, että kaikki liitinten mutterit ja suojajohdinliitännän ruuvi on kiristetty pitävästi. Liitinkotelon ja kaapeliläpivientien tiivisteiden on oltava kunnolla paikallaan, eikä niissä missään tapauksessa saa olla vaurioita. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Jos akselin pää on ylhäällä kuten asennusasennoissa IMV3 tai IMV6, laitteiston haltijan/asentajan on järjestettävä Exe-moottoreihin suojakansi, joka estää vierasesineiden putoaminen moottorin tuulettimen suojukseen (ks. DIN EN ). Suojakansi ei saa haitata moottorin jäähdytystä eli puhaltimen toimintaa. Jos akselin pää on alhaalla kuten asennusasennoissa IMV1 tai IMV5, moottorien tuulettimen suojuksessa on yleisesti suojakatos. Toisessa akselin päässä ei saa olla käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja tavanomaiseen, harvoin toistuvaan käynnistämiseen, jolloin käynnistymisestä johtuva lämmöntuotanto on melko vähäistä. EN standardin (VDE 0530, osa 1) alueen A mukaisia arvoja jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkon symmetria on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Suuret poikkeamat mitatuista arvoista voivat lisätä sähkökoneen lämpenemistä yli sallitun tason. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on oltava vähintään sama kuin mahdollisesti esiintyvän syttyvän kaasun B1091-FI-0215

17 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Turvalaitteet on säädettävä mitoitusvirran mukaan. Kolmioon kytkettyjen käämien yhteydessä käynnistimet kytketään vaihekäämien kanssa rinnan ja mitoitetaan vastaamaan 0,58-kertaista mitoitusvirtaa. Vaihtoehtoisesti moottorit voi suojata termistoriantureilla. Taajuusmuuttajakäytössä termistorianturisuojaus on pakollinen. Termistorianturiin ei saa johtaa yli 30 V:n jännitettä! Termistorianturisuojauksen yhteyteen suosittelemme hyväksyttyä PTC-käynnistintä, jonka toimivuus on testattu. Räjähdysvaarallisissa tiloissa on sähköjärjestelmien asennuksessa noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN EN (VDE ), Saksan tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), Saksan käyttöturvallisuusasetus sekä räjähdyssuojausdirektiivi (ATEX-direktiivi). Myös muita määräyksiä on noudatettava soveltuvin osin. Saksan ulkopuolella on ehdottomasti noudatettava vastaavia paikallisia määräyksiä! Taajuusmuuttajakäyttöä varten on oltava nimenomainen hyväksyntä. B1091-1:n taajuusmuuttajakäyttöä koskevia erityisiä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen yhdyskaapeli voi vaikuttaa epäsuotuisasti taajuusmuuttajan tuottamien jännitepiikkien suuruuteen. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä jännitepiikkien enimmäisarvo koneen liittimissä ei saa ylittää valmistajan erityisissä ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaukset on annettava Getriebebau NORDin suoritettavaksi tai hyväksytettävä valtuutetulla asiantuntijalla. Suoritetut työt on mainittava erillisessä korjauskilvessä. Varaosina saa standardoituja, yleisesti saatavana olevia ja vastaavia osia lukuun ottamatta käyttää ainoastaan alkuperäisvaraosia (ks. varaosaluettelo). Erityisesti tämä koskee tiivisteitä ja liitäntöjä. Jos moottorin kondenssivesiaukot on suljettu, sulkuruuvien kierteet on kondenssiveden pois laskemisen jälkeen käsiteltävä uudelleen Loctite 242:lla tai Loxeal 82-21:llä. Ruuvit on kierrettävä paikalleen välittömästi käsittelyn jälkeen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti. Liitinten ja suojajohdinliittimen tai potentiaalintasausliittimen kiinnityksen pitävyys on tarkistettava. Kaapelien sisään- ja läpivientien sekä liitinkotelon tiivisteiden moitteettomuus on tarkistettava samalla. Sähkökoneita koskevia töitä saa suorittaa vain koneen ollessa pysähdyksissä ja kaikkien napojen jännitteen ollessa katkaistuna. Eristysvastuksen mahdollista mittaamista varten moottori on irrotettava. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittaamisen jälkeen liitinten varaus on poistettava välittömästi kytkemällä ne oikosulkuun, jotta kipinöinti räjähdysvaarallisella alueella voidaan estää. B1091-FI

18 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Pintakäsittely: Exn-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORDin standardin EN mukaisten Exn-moottorien tyyppikilpi Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

19 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan HUOMIO! Tämän käyttöohjeen luku 7 koskee täydentävästi vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaisia räjähdyssuojattuja sähkömoottoreita. Älä ota luvun 6 tietoja huomioon näiden moottorien kohdalla. 7.1 Yleistä Seuraavat tiedot koskevat täydentävästi tai erityisesti vyöhykkeille 21 ja 22 tarkoitettuja moottoreita! EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaiset moottorit soveltuvat merkintänsä mukaan käytettäviksi vyöhykkeellä 21 tai 22 (sähköä johtamaton pöly). Tyyppimerkinnän lisäys EN 60079:n mukaan: Vyöhyke 21: 2D, esim L/4 2D TF Vyöhyke 22: 3D, esim L/4 3D TF Tyyppimerkinnän lisäys Vyöhyke 21: EPL Db, esim L/4 IDB TF IEC 60079:n mukaan: Vyöhyke 22: EPL Dc, esim. L/4 IDC TF EN 60079:n ja direktiivin 94/9/EY mukainen merkintä IEC 60079:n mukainen merkintä 0102 II 2 D Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2 (vyöhyke 21)* II 3 D Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (vyöhyke 22, sähköä johtamaton pöly)* Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2* Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (sähköä johtamaton pöly)* * Ilmoitettu pintalämpötila voi poiketa 125 C:sta; arvo on tarkistettava tyyppikilvestä. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Iskukoe Kategorioiden 2D ja 3D moottoreille on tehty EN :2009 -standardin kohdan sekä IEC :2007:n mukainen 4 joulen iskukoe. 7.2 Turvaohjeet Kohonnut riski alueilla, joilla esiintyy tulenarkaa pölyä, edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden tiukkaa noudattamista. Räjähdyskelpoinen ilma-pölyseos voi kuumien tai kipinöitä muodostavien esineiden vaikutuksesta räjähtää, mistä voi seurata vakavia tai hengenvaarallisia vammoja sekä merkittäviä omaisuusvahinkoja. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. B1091-FI

20 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan 7.3 Käyttöönotto-ohjeet ja käyttöalue Jos moottorien halutaan soveltuvan taajuusmuuttajakäyttöön, asiasta on mainittava tilauksen yhteydessä. Moottoreiden ylikuumeneminen on estettävä sopivilla valvontalaitteilla. Kertynyt pölykerros saa olla enintään 5 mm paksu! Moottorit on suunniteltu standardin EN osan 1 mukaiselle jännite- ja taajuusalueelle B. Poikkeus: RK 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D ja 132LH/4 3D -moottorien jännite- ja taajuusalue on A. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, TF-merkittyjä moottoreita saa valvoa termisesti kiinteän PTC-termistorin ja sopivan laukaisulaitteen avulla. Muuta lämpösuojausta ei tällöin tarvita. Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettäviksi tarkoitetut sähkölaitteet täyttävät standardien DIN EN , IEC , EN , IEC , DIN EN ja IEC vaatimukset. Standardin voimassa oleva versio ilmenee EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai IECExvaatimustenmukaisuustodistuksesta (CoC). Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Laitteen haltija / työnantaja vastaa vyöhykejaosta (direktiivi 1999/92/EY EU-alueella). Jos todistusasiakirjaan on merkitty X, EY-tyyppihyväksyntätodistus, IECEX-vaatimustenmukaisuustodistus ja/tai noudatettava dokumentaatio sisältävät erityisvelvoitteita. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Liitäntärasian kannen tiiviste on kiinnitetty liitäntärasian kanteen niin, ettei se pääse irtoamaan. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä alkuperäistiivistettä. Jos liitäntärasia avataan asennus-, huolto-, kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitäntärasian kansi on laitettava takaisin paikalleen töiden päättymisen jälkeen. Tiivisteen pinnan ja liitäntärasian rungon tiivistyspinnan on oltava täysin puhtaat. Liitäntärasian kannen ruuvit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisiin kiristysmomentteihin. Liitäntärasian kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0-20- B1091-FI-0215

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT

17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT 17.1. IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille EC- ja DC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot