Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intelligent Drivesystems, Worldwide Services"

Transkriptio

1 Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet ) Synkronimoottorit

2 Sisältö 1. Yleisiä ohjeita Kuvaus Käyttöalue Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Kuljetus ja varastointi Käyttökuntoon saattaminen Tasapainotus ja toisiopuolen elementit Linjaaminen Sähköliitäntä Eristysvastuksen tarkistus Käyttöönotto Hävittäminen Kunnossapito ja huolto Varmennetun rakenteen Exe-räjähdyssuojatut moottorit Ei-kipinöivät moottorit Exn-suojausrakenne Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan Yleistä Iskukoe Turvallisuusohjeet Käyttöönotto-ohjeet, käyttöalue ja laajennettu käyttölämpötila-alue Sähköliitäntä Kaapelien ja johtojen läpiviennit Sallittu käyttölämpötila-alue Pintakäsittely IEC-B14-moottorit Rakenne ja toimintatapa Suojamaadoitusjohtimien vähimmäispoikkipinta-ala Kunnossapito Vyöhykkeellä 22 käytettävien moottorien lisävarusteet Taajuusmuuttajakäyttö lisävarusteena Vakionopeuspuhallin lisävarusteena Paluujarru lisävarusteena Jarru lisävarusteena Synkronimoottoreita koskevia erityisohjeita Tyyppimerkintä Liitännät Pulssianturi Käyttöönotto Kunnossapito ja huolto Varaosapiirros ja -luettelo Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Ota ehdottomasti huomioon seuraavat turvallisuus- ja muiden ohjeiden symbolit! Vaara! Hengenvaara ja loukkaantumisvaara Huomio! Konevaurion mahdollisuus Vaara! Tärkeää tietoa räjähdesuojauksesta Ohje! -2- B1091-FI-0215

3 1. Ohjeita 1. Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje ennen NORD-moottorien kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa tai korjausta. Kaikkien näihin töihin osallistuvien henkilöiden on noudatettava tätä käyttöohjetta. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden ehkäiseminen edellyttää kaikkien tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden huolellista noudattamista. Laitteen mukana toimitetun käyttöohjeen, turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden ja muiden ohjeiden tietoja ja ohjeita on noudatettava. Näin voidaan välttää vaaratilanteet ja vauriot. Myös voimassa olevia kansallisia, paikallisia ja yrityskohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia on noudatettava. Erikoismallien ja eri malliversioiden tekniset yksityiskohdat voivat poiketa tämän käyttöohjeen tiedoista. Jos jokin asia on epäselvä, kannattaa ehdottomasti kääntyä valmistajan puoleen (ilmoita tyyppimerkintä ja moottorin numero) tai teettää kunnossapitotyöt NORDilla. Pätevällä henkilökunnalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa moottorin käyttöönottotyöt koulutuksensa, kokemuksensa ja saamansa opastuksen perusteella ja koska he tuntevat kyseiset standardit, tapaturmantorjuntamääräykset ja yrityksen paikalliset olot. Lisäksi heidän on osattava muun muassa antaa ensiapua ja tuntea käyttöpaikan pelastuskalusto. Kuljetukseen, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. Töiden yhteydessä on huomioitava erityisesti seuraavat seikat: Luettelossa, tilausasiakirjoissa, muissa tuoteasiakirjoissa jne. esitettyjä sallittua käyttöä, asennusta, liitäntää, ympäristöä ja käyttöoloja koskevia teknisiä tietoja on noudatettava. Paikallisia yrityskohtaisia määräyksiä ja edellytyksiä on noudatettava. Työkaluja sekä nosto- ja kuljetuslaitteita on käytettävä asianmukaisesti. Töissä on käytettävä henkilönsuojaimia. Jotta käyttöohje olisi lukijalleen selkeä, se ei voi sisältää yksityiskohtaisia tietoja kaikista mahdollisista malleista, eikä siinä voida huomioida kaikkia mahdollisia asennus-, käyttö- ja huoltotilanteita. Tämän vuoksi tässä käyttöohjeessa annetaan pääasiassa vain ohjeita, jotka tehtäviin valtuutetun henkilökunnan on tunnettava määräystenmukaista käyttöä varten. Häiriöiden estämiseksi on välttämätöntä, että asianmukaisesti koulutettu henkilökunta suorittaa määrätyt huolto- ja tarkistustyöt. Taajuusmuuttajakäytön yhteydessä tähän käyttöohjeeseen sisältyy myös suunnitteluohje Jos koneessa on vakionopeuspuhallin, sen erillistä käyttöohjetta on noudatettava. Jarrumoottorien yhteydessä on noudatettava lisäksi erillistä jarrumoottoriohjetta. Jos käyttöohje tai suunnitteluohje ovat hävinneet, NORDilta on tilattava uudet ohjeet. B1091-FI

4 2. Kuvaus 3. Tietoja 2.1 Käyttöalue Moottorien käyttö: Moottoreita saa käyttää vain niille määrättyyn käyttötarkoitukseen. Moottorit on koteloitu vähintään IP 55 -luokan määräysten mukaan (ks. kotelointiluokka tyyppikilvestä). Moottorit voidaan asentaa pölyiseen tai kosteaan ympäristöön. Tarvittava kotelointiluokka ja mahdolliset lisätoimet määräytyvät moottorin käytön ja käyttöympäristön mukaan. Ulkokäyttöä ja pystymalleja (esim. V1 tai V5, joissa akseli osoittaa alaspäin) varten NORD suosittelee lisävarusteena saatavan tuulettimen lisäsuojuksen [RDD] käyttöä. Moottorit eivät saa altistua voimakkaalle auringonpaisteelle. Ne on suojattava esim. suojakatoksella. Eristys toimii myös trooppisissa oloissa. Asennuskorkeus: m Käyttöympäristön lämpötila: 20 C C. Vakiomoottoreiden sallittu käyttöympäristön lämpötila-alue on laajempi: 20 C C. Teho on tällöin laskettava 82 prosenttiin nimellistehosta. Jos käyttöympäristön enimmäislämpötila on C, ottotehon arvo voidaan vastaavasti interpoloida lineaarisesti prosentin välillä. Moottorin liitoskaapelien sekä kaapeliläpivientien on sovelluttava 90 C:n lämpötiloihin. 3. Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Laitteiston on aina oltava jännitteettömässä tilassa, kun sitä koskevia töitä tehdään. 3.1 Kuljetus ja varastointi Kuljetuksen aikana on käytettävä kaikkia moottorin nostosilmukoita. Nostosilmukat on mitoitettu moottorin painon mukaan, joten niihin ei saa lisätä muita kuormia! Koneryhmien, kuten vaihteiden, kuljetuksessa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja kiinnityssilmukoita tai -tappeja. Koneryhmiä ei saa nostaa yksittäisistä koneista! Moottorin vaurioitumisen estämiseksi moottoria on aina nostettava sopivalla nostolaitteella. Laakerit on vaihdettava, jos moottori otetaan käyttöön yli neljän vuoden kuluttua sen toimituksesta ja jos varastointiolot ovat olleet edulliset (kuiva, pölytön ja tärisemätön tila). Jos moottoria on säilytetty epäedullisissa oloissa, laakerit on vaihdettava huomattavasti tätä aiemmin. Suojaamattomat työstetyt pinnat (laippapinta, akselin pää jne.) on tarvittaessa ruostesuojattava. Myös käämityksen eristysvastus on tarvittaessa tarkistettava, ks. luku 3.6. Normaalista käytöstä poikkeava toiminta (virrankulutuksen ja lämpötilan kasvaminen, tärinän lisääntyminen, epätavalliset äänet tai hajut, valvontalaitteiden toiminta jne.) on merkki koneen toimintahäiriöistä. Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi näistä muutoksista on välittömästi ilmoitettava vastaavalle huoltohenkilökunnalle. Epäselvässä tilanteessa kytke moottori pois päältä heti, kun se laitteiston puolesta on mahdollista. -4- B1091-FI-0215

5 3. Ohjeita 3.2 Asennus Kun moottori on asennettu paikalleen, ruuvikiinnitteiset nostosilmukat on joko kiristettävä tai poistettava! Tasainen käynti: Moottori toimii tasaisesti ja tärinättömästi vain, kun kytkin on linjattu tarkasti ja voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, tuuletin jne.) tasapainotettu oikein. Moottorin ja voimansiirtoelementtien yhteinen tasapainotus saattaa joskus olla tarpeen. Liitäntärasian yläosaa voi kääntää 4 x 90 astetta. IEC-B14-moottorit: Kaikki neljä kiinnitysruuvia on aina ruuvattava laipan laakerikilven kierrereikiin (myös vaikkei se olisi välttämätöntä)! Kiinnitysruuvien kierteet on käsiteltävä tiivistysaineella, kuten Loctite 242:lla. Laipan suurin sallittu kierteityssyvyys on 2 x d. Moottorin on tarkastettava vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöönottoa. Vaurioitunutta moottoria ei saa ottaa käyttöön. Pyörivät akselit ja käyttämättömät akselien päät on suojattava kosketukselta. Käyttämättömien akselikiilojen sinkoutuminen on estettävä. 3.3 Tasapainotus ja voimansiirtoelementit Voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, hammaspyörä jne.) on asennettava ja irrotettava sopivalla työkalulla. Roottoreissa on vakiona puolen kiilan tasapainotus. Kun voimansiirtoelementit asennetaan moottorin akselille, ne on tasapainotettava oikealla tavalla! Voimansiirtoelementit on tasapainotettava standardin DIN ISO 1940 mukaan! Voimansiirtoelementtien kosketussuojaus on varmistettava yleisin toimenpitein. Jos moottori otetaan käyttöön ilman voimansiirtoelementtiä, akselikiilan sinkoaminen pois paikaltaan on estettävä. Tämä koskee myös mahdollista toista akselin päätä. Kiilan voi myös poistaa. 3.4 Linjaaminen Moottorin ja käytettävän koneet akselit on linjattava toisiinsa nähden aksiaalisesti ja radiaalisesti erityisesti käytettäessä kytkintä suoraan moottorin akselilla. Epätarkka linjaaminen voi aiheuttaa laakerivaurioita, liiallista tärinää ja akselimurtumia. 3.5 Sähköliitäntä Liitosjohdot on vietävä liitäntärasiaan holkkitiivisteiden avulla. Liitäntärasian on oltava pöly- ja vesitiivis. Käytettävän verkkojännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava tyyppikilvessä annettuja tietoja. Mahdollinen jännitepoikkeama ilman vaikutusta koneen tehoon voi olla ±5 % ja taajuuspoikkeama ±2 %. Liitinalustan silloitukset on liitettävä ja järjestettävä liitäntärasiassa olevan kytkentäkaavion mukaan. B1091-FI

6 3. Tietoja Suojamaajohdin on liitettävä tähän maadoitusliittimeen. Liitosjohtojen päihin on laitettava kaapelikengät tai taivutetut rengasliittimet, minkä jälkeen ne on liitettävä liitinalustaan. Tämä koskee myös suojamaadoitusliitäntää ja ulkoista potentiaaliliitäntää. Sähköliitäntöjen ja liitinalustan liitäntöjen (muiden kuin liitinrimojen) ruuviliitokset on kiristettävä alla olevassa taulukossa ilmoitettuun kiristysmomenttiin: Liitinalustan liitäntöjen kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 0,6 1,2 1,8 2,5 2,7 4,0 5,5 8,0 Koneen mahdollinen seisontalämmitin ei saa olla kytkettynä päälle käytön aikana. 3.6 Eristysvastuksen tarkistus Käämien eristysvastus on tarkistettava ennen moottorin käyttöönottoa ja aina pitkäaikaisen varastoinnin tai seisokin (n. kuusi kuukautta) jälkeen. Mittauksen aikana ja välittömästi sen jälkeen joissakin liittimissä on vaarallinen jännite, eikä niihin saa koskea. Eristysvastus Uusien, puhdistettujen ja kunnostettujen käämien välinen sekä käämien ja rungon välinen eristysvastus on >200 megaohmia. Mittaus Jos käämien käyttöjännite on enintään 400 V, käämien ja rungon välinen eristysvastus on mitattava 500 V:n tasajännitteellä. Enintään 725 V:n käyttöjännitteellä eristysvastus on mitattava V:n tasajännitteellä. Käämien lämpötilan on oltava 25 C ± 15 C. Tarkistus Kosteus voi aiheuttaa sen, että uuden, puhdistetun käämin tai korjatun, pitkään varastoituna ja pysäytettynä olleen moottorin käämin ja rungon välinen eristysvastus on alle 50 megaohmia. Tällöin käämit on kuivattava. Eristysvastus voi laskea pitkäaikaisessa käytössä. Jos mittausarvo ei alita kriittisen eristysvastuksen arvoa, < 50 megaohmia, moottoria saa käyttää. Jos tämä arvo alittuu, häiriön syy on selvitettävä, ja käämit tai käämien osat on tarvittaessa korjattava, puhdistettava tai kuivattava. -6- B1091-FI-0215

7 3. Tietoja 3.7 Käyttöönotto Ohje: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriöpäästöt: Jos vääntömomentit ovat erittäin epätasaisia (esim. mäntäkompressorin käyttö), moottorin virta ei ole sinimuotoista. Tällöin yliaallot voivat aiheuttaa haitallista verkon säröytymistä ja siten häiriöpäästöjä sähköverkkoon. Taajuusmuuttajaa käytettäessä syntyy voimakkuudeltaan eriasteisia häiriöpäästöjä taajuusmuuttajan tyypin (tyyppi, häiriönpoistotoimet, valmistaja) mukaan. Valmistajan antamia taajuusmuuttajan sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Jos valmistaja suosittelee suojatun syöttöjohtimen käyttöä moottorissa, suojaus on tehokkainta, kun suojavaippa liitetään suurelta alalta ja johtavasti moottorin metalliseen liitäntärasiaan (metallisella EMC-holkkitiivisteellä). Moottoreissa, joissa on kiinteät anturit (esim. PTC-termistorit), anturijohdoissa saattaa esiintyä taajuusmuuttajaan liittyvää häiriöjännitteitä. Häiriönsietokyky: Käytettäessä kiinteillä antureilla, kuten PTC-termistoreilla, varustettuja moottoreita laitteen haltijan on itse varmistettava riittävä häiriönsietokyky valitsemalla tarkoitukseen sopiva signaalijohdin (mahd. suojattu, liitetään samoin kuin moottorin syöttöjohto) ja mittauslaite. Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon kaikki taajuusmuuttajan käyttöohjeen tiedot ja ohjeet sekä kaikki muut mahdolliset ohjeet! Kun moottorit on asennettu paikoilleen, niiden moitteeton toiminta on tarkistettava! Jarrumoottoreiden yhteydessä myös jarrujen moitteeton toiminta on tarkistettava. 3.8 Hävittäminen Hävittämisessä on noudatettava käyttöpaikassa voimassa olevia määräyksiä. Materiaalit: alumiini, rauta, elektroniikkaosat, muovi, kupari Noudata myös lisälaitteiden dokumentaatiota. B1091-FI

8 4. Kunnossapito ja huolto Turvallisuustoimet Moottori on kytkettävä pois päältä määräysten mukaisesti ennen moottorin tai laitteen parissa tehtävien töiden aloittamista sekä erityisesti ennen jännitteellisten osien suojusten avaamista. Tällöin on huomioitava päävirtapiirien lisäksi myös mahdolliset lisä- ja apuvirtapiirit. Viisi perustavaa turvallisuusohjetta (esim. standardin DIN VDE 0105 mukaan): Kytke virta pois päältä. Estä uudelleenkäynnistyminen. Varmista, että kone on jännitteetön. Maadoita ja oikosulje. Peitä tai erota vieressä olevat jännitteiset osat. Edellä kuvatut turvatoimet saa purkaa vasta sen jälkeen, kun kunnostustyöt on tehty ja moottorin asennustyöt ovat päättyneet. Ammattitaitoisen henkilökunnan on tarkistettava moottorit säännöllisin väliajoin. Voimassa olevia kansallisia standardeja ja määräyksiä on noudatettava. Tarkistuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin mekaanisiin vikoihin ja epätavallisiin ääniin sekä varmistettava, että jäähdytysilma pääsee kiertämään esteettä ja että sähköliitännät on tehty asianmukaisesti. Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Tästä ovat poikkeuksena kuitenkin standardoidut, yleisesti myynnissä olevat vastaavanlaiset osat. HUOMAA: Jos moottorien kondenssivesireiät on suljettu, ne on aika ajoin avattava laitteeseen mahdollisesti kerääntyneen kondenssiveden poistamiseksi. Kondenssivesireiät sijaitsevat aina moottorin alimmassa kohdassa. Moottoria asennettaessa on varmistettava, että kondenssivesireiät ovat alhaalla. Laakerien vaihtovälit Taulukossa alla on ilmoitettu IEC-moottorien laakerien vaihtovälit käyttötunteina [h] normaaleissa käyttöolosuhteissa moottorin ollessa vaakasuorassa ympäristön lämpötilan ja moottorin kierrosluvun mukaan: 25 C 40 C 60 C enintään min -1 n h ca h n h enintään min -1 n h ca h n h Käyttötuntimäärä on tätä pienempi, jos moottori on liitetty suoraan vaihteeseen tai jos käyttöolot ovat epätavalliset (esim. moottorin pystyasennus, laitteeseen kohdistuu voimakasta tärinää ja iskuja tai suunnanvaihtokäyttöä käytetään usein). Huoltovälit Viikoittain tai 100 käyttötunnin välein moottori on tarkistettava epätavallisten käyntiäänien ja tärinöiden varalta. Tarkista vierintälaakerit vähintään tunnin välein ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista myös sähköliitäntöjen, kaapelien ja johdinten sekä tuuletinten kiinnityksen pitävyys sekä mahdolliset vauriot. Myös eristys on tarkistettava. Akselitiivisteet on vaihdettava tunnin välein. Moottorin pintaan ei saa kerrostua pölyä, sillä se voi haitata jäähdytystä. Moottorille on tehtävä yleishuolto viiden vuoden välein! -8- B1091-FI-0215

9 4. Kunnossapito ja huolto Yleishuolto Yleishuoltoa varten moottori on purettava osiin. Toimi seuraavasti: Puhdista moottorin kaikki osat. Tarkista moottorin kaikki osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat. Vaihda kaikki kuulalaakerit. Vaihda kaikki tiivisteet ja akselitiivisterenkaat. Yleishuolto on tehtävä ammattitaitoisessa korjaamossa asianmukaisin laittein ja pätevän henkilökunnan toimesta. Suosittelemme ehdottomasti, että yleishuolto annetaan NORDhuollon tehtäväksi. Jos moottoria käytetään tavallisesta poikkeavissa olosuhteissa, yllä ilmoitetut välit voivat lyhentyä huomattavasti. B1091-FI

10 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Näitä moottoreita koskevat täydennyksenä tai erityisesti seuraavat tiedot. Moottorit soveltuvat käytettäviksi vyöhykkeellä 1, ja ne ovat laiteryhmän II luokan 2G vaatimusten mukaisia. Moottoreita saa käyttää 20 C C:n käyttölämpötilassa. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 2G TF Merkintätapa on 0102 II 2G Ex e IIC T3 Gb; lisäksi ilmoitetaan lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Räjähdysvaaralliset kaasuseokset tai pöly voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja, jos ne pääsevät kosketukseen sähkökoneiden kuumien, jännitteisten liikkuvien osien kanssa. Räjähdysvaarallisilla alueilla vallitseva kohonnut riski edellyttää yleisten turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. Räjähdyssuojatut sähkökoneet täyttävät standardisarjojen EN (VDE 0530), EN :2014 ja :2007 vaatimukset. Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Lisätietoja aiheesta on standardin DIN EN osassa 10. Laitteen haltija vastaa vyöhykkeen määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Johtojen läpivienneillä on oltava Ex-hyväksyntä. Käyttämättä jääneet aukot on suljettava hyväksytyillä peitetulpilla. Asennusjohtoja liitettäessä moottorin kytkentäosan ja suojamaadoitusjohtimen liitännät on asennettava U:n muotoon taivutettujen johtojen avulla kunkin liittimen alle. Näin kiinnityssangat ja liitinruuvit kuormittuvat tasaisesti, eivätkä ne muuta muotoaan. Vaihtoehtoisesti liitännöissä voidaan käyttää kaapelikenkiä. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinisia liitosjohtimia ei saa käyttää. Jokaisen Ex-räjähdyssuojatun moottorin yhteydessä toimitetaan hyväksytty holkkitiiviste. Toimitukseen sisältyvän holkkitiivisteen yhteydessä on käytettävä pyöreää kaapelia. Holkkitiivisteen mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaiseen kiristysmomenttiin. Holkkitiiviste Vastamutterien kiristysmomentit [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Rakenteeltaan Exe-varmennettuja direktiivin 94/9/EY mukaisia pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C B1091-FI-0215

11 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, että jännitteisten osien ja jännitteisellä kotelolla varustettujen osien välinen ilmaväli sekä jännitteisten osien keskinäinen ilmaväli on vähintään 10 mm ja pintaväli on vähintään 12 mm. Ennen liitäntärasian sulkemista on varmistettava, että liitäntöjen kaikki mutterit ja suojamaadoitusjohtimen liitinruuvi on kiristetty tiukasti. Liitäntärasian tiivisteiden ja holkkitiivisteiden on oltava asianmukaisesti paikoillaan ja täysin ehjiä. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Akselin pään ollessa ylhäällä (esim. asennusasennot IMV3 ja IMV6) laitteen haltijan/asentajan on peitettävä Exe-moottorit suojuksella, joka estää esineiden putoamisen moottorin tuulettimen suojuksen sisään (ks. DIN EN ). Suojus ei saa estää tuuletinta jäähdyttämästä moottoria tehokkaasti. Akselin pään ollessa alhaalla (esim. asennusasennot IMV1 ja IMV5) moottorien tuulettimen suojuksen yläpuolella on suojakatos. Toisen akselin päähän ei saa sijoittaa käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten, eikä niitä saa käynnistää toistuvasti. Moottori ei saa lämmetä merkittävästi käynnistyksen aikana. Jotta lämpeneminen pysyisi sallituissa rajoissa, standardin EN (VDE 0530 osa 1) aluetta A koskevia tietoja on noudatettava (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria). Jos arvot poikkeavat huomattavasti nimellisarvoista, sähkökone saattaa ylikuumentua. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on vastattava vähintään mahdollisen palavan kaasun lämpötilaluokkaa. Koneiden kaikki vaiheet on suojattava ylikuumenemiselta standardin VDE 0660 mukaisesti virran mukaan hidastetulla ja vaihekatkosuojatulla suojakytkimellä, jonka toiminnan hyväksytty laitos on tarkistanut, tai vastaavalla laitteella. Suojalaite on säädettävä nimellisvirran mukaisesti. Jos käämeissä käytetään kolmiokytkentää, laukaisimet kytketään sarjaan käämin vaiheiden kanssa ja säädetään virralle, joka on 0,58- kertainen nimellisvirtaan nähden. Jos tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, tarvitaan muita suojatoimenpiteitä (esim. koneen lämpösuoja). Roottorin juuttuessa paikoilleen turvajärjestelmän on kytkettävä moottori pois päältä kullekin lämpötilaluokalle ilmoitetussa t E -ajassa. Raskaskäynnistykseen tarkoitetut sähkökoneet (kiihdytysaika > 1,7 x t E -aika) on suojattava käynnistyksen valvontalaitteistolla EY-tyyppitarkastustodistuksen tietojen mukaisesti. Koneen lämpösuojan edellyttämä käämien lämpötilan suora valvonta PTC-termistorien avulla on sallittua, jos koneelle on myönnetty siihen hyväksyntä ja siitä on ilmoitettu tyyppikilvessä. B1091-FI

12 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit PTC-termistoriin ei saa johtaa suurempaa jännitettä kuin 30 V! Jos kone suojataan vain PTC-termistorilla, on käytettävä ilmoitetun laitoksen tarkastamaa ja hyväksymää PTC-laukaisulaitetta. PTC-laukaisulaitteessa on oltava seuraava suojausluokkamerkintä: II (2) G Asennettaessa sähkölaitteita räjähdysvaarallisille alueille on noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN (VDE ), tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), käyttöturvallisuusasetus ja räjähdyssuojausmääräykset (Ex-RL). Muut maat: maakohtaisia voimassa olevia määräyksiä on noudatettava! Tietoa moottorien suojauksesta Esimerkkityyppikilpi: Ei ainoastaan lämpöanturisuojausta Esimerkkityyppikilpi: Ainoastaan lämpöanturisuojaus Huomio, vaara! Jos aikaa ta ei ilmoiteta tyyppikilvessä, PTC-vastusta ei saa käyttää ainoana suojauksena. Moottori on ehdottomasti suojattava tarkastuslaitoksen hyväksymällä moottorinsuojareleellä. Moottorinsuojareleen on oltava hyväksytty käyttöön moottorissa ilmoitetun koteloinnin yhteydessä. PTC-vastus ainoana suojauksena on sallittu. Taajuusmuuttajakäytölle on oltava nimenomainen hyväksyntä. Valmistajan antamia erityisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Exe-räjähdyssuojausluokkaa varten moottorilla, taajuusmuuttajalla ja suojavarusteilla on oltava hyväksyntä yhteiskäyttöä varten, ja sallittujen käyttötietojen on oltava määritetty yhteisessä EY-tyyppitarkastustodistuksessa. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen liitäntäkaapeli saattaa voimistaa taajuusmuuttajan tuottamia jännitehuippuja. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä koneen liitäntäosan jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää valmistajan ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaustyöt on annettava NORDin tai virallisesti valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi. Työt on merkittävä erilliseen korjauskilpeen. Koneessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia (kts varaosaluettelo), poikkeuksena kuitenkin standardien mukaiset ja yleisesti myytävät vastaavanlaiset osat. Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Suljetuilla kondenssivesirei'illä varustettujen moottorien sulkuruuvien kierteet on tiivistettävä kondenssiveden poiston jälkeen uudestaan Loctite 242- tai Loxeal lukitteella. Laita sitten sulkuruuvit takaisin paikoilleen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti B1091-FI-0215

13 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Lisäksi on tarkistettava, että liittimet, maadoitusliittimet ja potentiaalintasausliittimet ovat tiukasti kiinni. Tarkista samalla myös, että kaapeliläpivientien, holkkitiivisteiden ja liitäntärasian tiivisteiden kunto on moitteeton. Sähkökoneisiin liittyvien töiden yhteydessä kone on aina pysäytettävä ja kaikki liitännät on irrotettava sähköverkosta. Moottori on irrotettava mahdollista eristysvastuksen mittausta varten. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittauksen jälkeen liitinten varaus on purettava välittömästi oikosulkemalla ne. Näin estetään kipinänmuodostus räjähdysvaarallisella alueella. Pintakäsittely: Exe-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORD Exe -moottorien EN standardin mukainen tyyppikilpi Tyyppikilven standarditietojen selitys EN (H), (A) / EN Sovellettu räjähdyssuojausstandardien sarja (Huomioi vaatimustenmukaisuusvakuutus.) Jännitealue A EN :n mukaan Puolen kiilan tasapainotus EN :n mukaan Tuotestandardi 1 Tietomatriisitunnus 9 Käyttötapa 17 Räjähdyssuojausmerkintä 2 Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 10 Standarditiedot 18 Käynnistysvirta/nimellisvirta 3 Vaiheiden määrä 11 Nimellistaajuus 19 te-ajat 4 Tyyppimerkintä 12 Nimellisjännite 20 Ohje: Moottorin lämpösuoja ta-ajan yhteydessä vain DIN 44082:n mukaisella PTClaukaisulaitteella 5 Tilausnumero/moottorinumero 13 Sallittu jännitealue 21 Huomio! Noudata B1091-käyttöohjetta. 6 Valmistusvuosi 14 Erittelynumero 22 Nimellisteho 7 Lämpötilaluokka 15 Tehokerroin 23 Nimellisvirta 8 Kotelon suojausluokka 16 Kierrosluku 24 Yksilöllinen sarjanumero B1091-FI

14 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

15 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Seuraavat tiedot koskevat Exn-moottoreita täydentävästi tai erityisesti! Laiteryhmän II kategorian 3G mukaiset moottorit soveltuvat käytettäväksi vyöhykkeellä 2 ja käyttölämpötilaalueella -20 C +40 C. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 3G TF Merkintätapa on II 3G Ex na IIC T3 Gc sekä lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, on noudatettava myös vaihteen Ex-merkintää! Räjähtävät kaasuseokset ja ilman ja pölyn seokset voivat aiheuttaa sähkökoneiden kuumien, jännitteisten ja liikkuvien osien yhteydessä vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja. Kasvanut riski räjähdysvaarallisilla alueilla edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on oltava niiden oikeaa käyttötapaa koskeva koulutus. Räjähdyssuojatut sähkökoneet ovat standardisarjojen EN (VDE 0530) sekä EN :2014 ja EN :2010 mukaisia. Vyöhykejako määrittää räjähdysvaaran suuruuden. Asiasta on tietoa standardissa DIN EN 60079, osa 10. Koneen haltija vastaa vyöhykejaon määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Kaapeliläpivientien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Käyttämättömät aukot on suljettava hyväksytyillä suojatulpilla. Kaapeliasennuksia tehtäessä liitännät moottorin liittimiin ja suojajohtimeen on tehtävä U:n muotoon taivutetuilla johdoilla kunkin liittimen alapuolelta, jotta liitinsangat ja liitinpultti kuormittuvat tasaisesti eivätkä väänny. Vaihtoehtoisesti liitännät voi toteuttaa kaapelikengän avulla. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinijohdinten käyttäminen on kiellettyä. Jos käytetään toimitukseen sisältyviä kaapeliläpivientejä, on käytettävä poikkileikkaukseltaan pyöreitä kaapeleita. Kaapeliläpiviennin kiinnitysmutterit on kiristettävä taulukon mukaiseen momenttiin. Kaapeliläpivienti Kiinnitysmutterin kiristysmomentti [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Direktiivin 94/9/EY mukaisia ei-kipinöiviä Exn-pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C. Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, ettei jännitteisten osien ja kotelon potentiaalin välinen tai jännitteisten osien keskinäinen sallittu 10 mm:n ilmaväli tai 12 mm:n ryömintäväli alitu. B1091-FI

16 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Ennen liitinkotelon sulkemista on varmistettava, että kaikki liitinten mutterit ja suojajohdinliitännän ruuvi on kiristetty pitävästi. Liitinkotelon ja kaapeliläpivientien tiivisteiden on oltava kunnolla paikallaan, eikä niissä missään tapauksessa saa olla vaurioita. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Jos akselin pää on ylhäällä kuten asennusasennoissa IMV3 tai IMV6, laitteiston haltijan/asentajan on järjestettävä Exe-moottoreihin suojakansi, joka estää vierasesineiden putoaminen moottorin tuulettimen suojukseen (ks. DIN EN ). Suojakansi ei saa haitata moottorin jäähdytystä eli puhaltimen toimintaa. Jos akselin pää on alhaalla kuten asennusasennoissa IMV1 tai IMV5, moottorien tuulettimen suojuksessa on yleisesti suojakatos. Toisessa akselin päässä ei saa olla käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja tavanomaiseen, harvoin toistuvaan käynnistämiseen, jolloin käynnistymisestä johtuva lämmöntuotanto on melko vähäistä. EN standardin (VDE 0530, osa 1) alueen A mukaisia arvoja jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkon symmetria on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Suuret poikkeamat mitatuista arvoista voivat lisätä sähkökoneen lämpenemistä yli sallitun tason. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on oltava vähintään sama kuin mahdollisesti esiintyvän syttyvän kaasun B1091-FI-0215

17 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Turvalaitteet on säädettävä mitoitusvirran mukaan. Kolmioon kytkettyjen käämien yhteydessä käynnistimet kytketään vaihekäämien kanssa rinnan ja mitoitetaan vastaamaan 0,58-kertaista mitoitusvirtaa. Vaihtoehtoisesti moottorit voi suojata termistoriantureilla. Taajuusmuuttajakäytössä termistorianturisuojaus on pakollinen. Termistorianturiin ei saa johtaa yli 30 V:n jännitettä! Termistorianturisuojauksen yhteyteen suosittelemme hyväksyttyä PTC-käynnistintä, jonka toimivuus on testattu. Räjähdysvaarallisissa tiloissa on sähköjärjestelmien asennuksessa noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN EN (VDE ), Saksan tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), Saksan käyttöturvallisuusasetus sekä räjähdyssuojausdirektiivi (ATEX-direktiivi). Myös muita määräyksiä on noudatettava soveltuvin osin. Saksan ulkopuolella on ehdottomasti noudatettava vastaavia paikallisia määräyksiä! Taajuusmuuttajakäyttöä varten on oltava nimenomainen hyväksyntä. B1091-1:n taajuusmuuttajakäyttöä koskevia erityisiä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen yhdyskaapeli voi vaikuttaa epäsuotuisasti taajuusmuuttajan tuottamien jännitepiikkien suuruuteen. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä jännitepiikkien enimmäisarvo koneen liittimissä ei saa ylittää valmistajan erityisissä ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaukset on annettava Getriebebau NORDin suoritettavaksi tai hyväksytettävä valtuutetulla asiantuntijalla. Suoritetut työt on mainittava erillisessä korjauskilvessä. Varaosina saa standardoituja, yleisesti saatavana olevia ja vastaavia osia lukuun ottamatta käyttää ainoastaan alkuperäisvaraosia (ks. varaosaluettelo). Erityisesti tämä koskee tiivisteitä ja liitäntöjä. Jos moottorin kondenssivesiaukot on suljettu, sulkuruuvien kierteet on kondenssiveden pois laskemisen jälkeen käsiteltävä uudelleen Loctite 242:lla tai Loxeal 82-21:llä. Ruuvit on kierrettävä paikalleen välittömästi käsittelyn jälkeen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti. Liitinten ja suojajohdinliittimen tai potentiaalintasausliittimen kiinnityksen pitävyys on tarkistettava. Kaapelien sisään- ja läpivientien sekä liitinkotelon tiivisteiden moitteettomuus on tarkistettava samalla. Sähkökoneita koskevia töitä saa suorittaa vain koneen ollessa pysähdyksissä ja kaikkien napojen jännitteen ollessa katkaistuna. Eristysvastuksen mahdollista mittaamista varten moottori on irrotettava. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittaamisen jälkeen liitinten varaus on poistettava välittömästi kytkemällä ne oikosulkuun, jotta kipinöinti räjähdysvaarallisella alueella voidaan estää. B1091-FI

18 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Pintakäsittely: Exn-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORDin standardin EN mukaisten Exn-moottorien tyyppikilpi Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

19 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan HUOMIO! Tämän käyttöohjeen luku 7 koskee täydentävästi vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaisia räjähdyssuojattuja sähkömoottoreita. Älä ota luvun 6 tietoja huomioon näiden moottorien kohdalla. 7.1 Yleistä Seuraavat tiedot koskevat täydentävästi tai erityisesti vyöhykkeille 21 ja 22 tarkoitettuja moottoreita! EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaiset moottorit soveltuvat merkintänsä mukaan käytettäviksi vyöhykkeellä 21 tai 22 (sähköä johtamaton pöly). Tyyppimerkinnän lisäys EN 60079:n mukaan: Vyöhyke 21: 2D, esim L/4 2D TF Vyöhyke 22: 3D, esim L/4 3D TF Tyyppimerkinnän lisäys Vyöhyke 21: EPL Db, esim L/4 IDB TF IEC 60079:n mukaan: Vyöhyke 22: EPL Dc, esim. L/4 IDC TF EN 60079:n ja direktiivin 94/9/EY mukainen merkintä IEC 60079:n mukainen merkintä 0102 II 2 D Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2 (vyöhyke 21)* II 3 D Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (vyöhyke 22, sähköä johtamaton pöly)* Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2* Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (sähköä johtamaton pöly)* * Ilmoitettu pintalämpötila voi poiketa 125 C:sta; arvo on tarkistettava tyyppikilvestä. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Iskukoe Kategorioiden 2D ja 3D moottoreille on tehty EN :2009 -standardin kohdan sekä IEC :2007:n mukainen 4 joulen iskukoe. 7.2 Turvaohjeet Kohonnut riski alueilla, joilla esiintyy tulenarkaa pölyä, edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden tiukkaa noudattamista. Räjähdyskelpoinen ilma-pölyseos voi kuumien tai kipinöitä muodostavien esineiden vaikutuksesta räjähtää, mistä voi seurata vakavia tai hengenvaarallisia vammoja sekä merkittäviä omaisuusvahinkoja. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. B1091-FI

20 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan 7.3 Käyttöönotto-ohjeet ja käyttöalue Jos moottorien halutaan soveltuvan taajuusmuuttajakäyttöön, asiasta on mainittava tilauksen yhteydessä. Moottoreiden ylikuumeneminen on estettävä sopivilla valvontalaitteilla. Kertynyt pölykerros saa olla enintään 5 mm paksu! Moottorit on suunniteltu standardin EN osan 1 mukaiselle jännite- ja taajuusalueelle B. Poikkeus: RK 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D ja 132LH/4 3D -moottorien jännite- ja taajuusalue on A. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, TF-merkittyjä moottoreita saa valvoa termisesti kiinteän PTC-termistorin ja sopivan laukaisulaitteen avulla. Muuta lämpösuojausta ei tällöin tarvita. Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettäviksi tarkoitetut sähkölaitteet täyttävät standardien DIN EN , IEC , EN , IEC , DIN EN ja IEC vaatimukset. Standardin voimassa oleva versio ilmenee EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai IECExvaatimustenmukaisuustodistuksesta (CoC). Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Laitteen haltija / työnantaja vastaa vyöhykejaosta (direktiivi 1999/92/EY EU-alueella). Jos todistusasiakirjaan on merkitty X, EY-tyyppihyväksyntätodistus, IECEX-vaatimustenmukaisuustodistus ja/tai noudatettava dokumentaatio sisältävät erityisvelvoitteita. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Liitäntärasian kannen tiiviste on kiinnitetty liitäntärasian kanteen niin, ettei se pääse irtoamaan. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä alkuperäistiivistettä. Jos liitäntärasia avataan asennus-, huolto-, kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitäntärasian kansi on laitettava takaisin paikalleen töiden päättymisen jälkeen. Tiivisteen pinnan ja liitäntärasian rungon tiivistyspinnan on oltava täysin puhtaat. Liitäntärasian kannen ruuvit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisiin kiristysmomentteihin. Liitäntärasian kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0-20- B1091-FI-0215

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

XL-Huippuimurit E250. E250K/200/300x300 SUORITUSARVOT E250P/200/ER/ V 120V 135V 160V 180V 230V E250S/200 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

XL-Huippuimurit E250. E250K/200/300x300 SUORITUSARVOT E250P/200/ER/ V 120V 135V 160V 180V 230V E250S/200 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. XL-Huippuimurit E250 E250P/200/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 1827/00 E250P/200/ER/700 Ø400 700 Kokonaispaine P tf, Pa 370 Ø300 797 Lisätietoja tuotteesta Ø200 Ilmavirta q v1, dm 3 /s SUORITUSARVOT E250P/200/ER/700

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Huippuimurit E220 & XL-E220

Huippuimurit E220 & XL-E220 Huippuimurit E220 & XL-E220 E220P/160/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10514/99 E220P/160/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ø160 Ilmavirta q v1, dm 3 /s SUORITUSARVOT E220P/160/ER/700 60V

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Asennusopas Jäätymissuojaus Kattojen ja räystäskourujen Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo Johdanto....................... 3. Turvaohjeet....................3.2 Asennusohjeet..................4.3

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö

LUMOTAST 75 IP40. Yleiset tiedot. Sisältö Yleiset tiedot LUMOTAST 75 IP40 painikemallisto Valaistut painikkeet, merkkilamput ja avainkytkimet Asennusreiän halkaisija 16,2 mm Kotelointiluokka IP40 Juotosliittimet seuraaville johdinpaksuuksille:

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje

KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 9.1.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/8 KAS/3W Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

Räjähdyssuojatut sähkömoottorit

Räjähdyssuojatut sähkömoottorit Räjähdyssuojatut sähkömoottorit II 2G, II 2GD Ex d, Ex de Ex td Turvallisuusohjeet Atav - Les Ateliers de l Avre is a Cemp srl trademark FI SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto......................... 4 2. Räjähdyssuojattujen

Lisätiedot