Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Intelligent Drivesystems, Worldwide Services"

Transkriptio

1 Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet ) Synkronimoottorit

2 Sisältö 1. Yleisiä ohjeita Kuvaus Käyttöalue Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Kuljetus ja varastointi Käyttökuntoon saattaminen Tasapainotus ja toisiopuolen elementit Linjaaminen Sähköliitäntä Eristysvastuksen tarkistus Käyttöönotto Hävittäminen Kunnossapito ja huolto Varmennetun rakenteen Exe-räjähdyssuojatut moottorit Ei-kipinöivät moottorit Exn-suojausrakenne Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan Yleistä Iskukoe Turvallisuusohjeet Käyttöönotto-ohjeet, käyttöalue ja laajennettu käyttölämpötila-alue Sähköliitäntä Kaapelien ja johtojen läpiviennit Sallittu käyttölämpötila-alue Pintakäsittely IEC-B14-moottorit Rakenne ja toimintatapa Suojamaadoitusjohtimien vähimmäispoikkipinta-ala Kunnossapito Vyöhykkeellä 22 käytettävien moottorien lisävarusteet Taajuusmuuttajakäyttö lisävarusteena Vakionopeuspuhallin lisävarusteena Paluujarru lisävarusteena Jarru lisävarusteena Synkronimoottoreita koskevia erityisohjeita Tyyppimerkintä Liitännät Pulssianturi Käyttöönotto Kunnossapito ja huolto Varaosapiirros ja -luettelo Vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus- ja ohjemerkinnät Ota ehdottomasti huomioon seuraavat turvallisuus- ja muiden ohjeiden symbolit! Vaara! Hengenvaara ja loukkaantumisvaara Huomio! Konevaurion mahdollisuus Vaara! Tärkeää tietoa räjähdesuojauksesta Ohje! -2- B1091-FI-0215

3 1. Ohjeita 1. Yleisiä ohjeita Lue tämä käyttöohje ennen NORD-moottorien kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa tai korjausta. Kaikkien näihin töihin osallistuvien henkilöiden on noudatettava tätä käyttöohjetta. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden ehkäiseminen edellyttää kaikkien tässä käyttöohjeessa annettujen turvallisuusohjeiden huolellista noudattamista. Laitteen mukana toimitetun käyttöohjeen, turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden ja muiden ohjeiden tietoja ja ohjeita on noudatettava. Näin voidaan välttää vaaratilanteet ja vauriot. Myös voimassa olevia kansallisia, paikallisia ja yrityskohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia on noudatettava. Erikoismallien ja eri malliversioiden tekniset yksityiskohdat voivat poiketa tämän käyttöohjeen tiedoista. Jos jokin asia on epäselvä, kannattaa ehdottomasti kääntyä valmistajan puoleen (ilmoita tyyppimerkintä ja moottorin numero) tai teettää kunnossapitotyöt NORDilla. Pätevällä henkilökunnalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on oikeus suorittaa moottorin käyttöönottotyöt koulutuksensa, kokemuksensa ja saamansa opastuksen perusteella ja koska he tuntevat kyseiset standardit, tapaturmantorjuntamääräykset ja yrityksen paikalliset olot. Lisäksi heidän on osattava muun muassa antaa ensiapua ja tuntea käyttöpaikan pelastuskalusto. Kuljetukseen, asennukseen, käyttöönottoon, huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä saa tehdä vain pätevä henkilökunta. Töiden yhteydessä on huomioitava erityisesti seuraavat seikat: Luettelossa, tilausasiakirjoissa, muissa tuoteasiakirjoissa jne. esitettyjä sallittua käyttöä, asennusta, liitäntää, ympäristöä ja käyttöoloja koskevia teknisiä tietoja on noudatettava. Paikallisia yrityskohtaisia määräyksiä ja edellytyksiä on noudatettava. Työkaluja sekä nosto- ja kuljetuslaitteita on käytettävä asianmukaisesti. Töissä on käytettävä henkilönsuojaimia. Jotta käyttöohje olisi lukijalleen selkeä, se ei voi sisältää yksityiskohtaisia tietoja kaikista mahdollisista malleista, eikä siinä voida huomioida kaikkia mahdollisia asennus-, käyttö- ja huoltotilanteita. Tämän vuoksi tässä käyttöohjeessa annetaan pääasiassa vain ohjeita, jotka tehtäviin valtuutetun henkilökunnan on tunnettava määräystenmukaista käyttöä varten. Häiriöiden estämiseksi on välttämätöntä, että asianmukaisesti koulutettu henkilökunta suorittaa määrätyt huolto- ja tarkistustyöt. Taajuusmuuttajakäytön yhteydessä tähän käyttöohjeeseen sisältyy myös suunnitteluohje Jos koneessa on vakionopeuspuhallin, sen erillistä käyttöohjetta on noudatettava. Jarrumoottorien yhteydessä on noudatettava lisäksi erillistä jarrumoottoriohjetta. Jos käyttöohje tai suunnitteluohje ovat hävinneet, NORDilta on tilattava uudet ohjeet. B1091-FI

4 2. Kuvaus 3. Tietoja 2.1 Käyttöalue Moottorien käyttö: Moottoreita saa käyttää vain niille määrättyyn käyttötarkoitukseen. Moottorit on koteloitu vähintään IP 55 -luokan määräysten mukaan (ks. kotelointiluokka tyyppikilvestä). Moottorit voidaan asentaa pölyiseen tai kosteaan ympäristöön. Tarvittava kotelointiluokka ja mahdolliset lisätoimet määräytyvät moottorin käytön ja käyttöympäristön mukaan. Ulkokäyttöä ja pystymalleja (esim. V1 tai V5, joissa akseli osoittaa alaspäin) varten NORD suosittelee lisävarusteena saatavan tuulettimen lisäsuojuksen [RDD] käyttöä. Moottorit eivät saa altistua voimakkaalle auringonpaisteelle. Ne on suojattava esim. suojakatoksella. Eristys toimii myös trooppisissa oloissa. Asennuskorkeus: m Käyttöympäristön lämpötila: 20 C C. Vakiomoottoreiden sallittu käyttöympäristön lämpötila-alue on laajempi: 20 C C. Teho on tällöin laskettava 82 prosenttiin nimellistehosta. Jos käyttöympäristön enimmäislämpötila on C, ottotehon arvo voidaan vastaavasti interpoloida lineaarisesti prosentin välillä. Moottorin liitoskaapelien sekä kaapeliläpivientien on sovelluttava 90 C:n lämpötiloihin. 3. Tietoa sähkömoottorien määräysten mukaisesta käytöstä Laitteiston on aina oltava jännitteettömässä tilassa, kun sitä koskevia töitä tehdään. 3.1 Kuljetus ja varastointi Kuljetuksen aikana on käytettävä kaikkia moottorin nostosilmukoita. Nostosilmukat on mitoitettu moottorin painon mukaan, joten niihin ei saa lisätä muita kuormia! Koneryhmien, kuten vaihteiden, kuljetuksessa saa käyttää vain siihen tarkoitettuja kiinnityssilmukoita tai -tappeja. Koneryhmiä ei saa nostaa yksittäisistä koneista! Moottorin vaurioitumisen estämiseksi moottoria on aina nostettava sopivalla nostolaitteella. Laakerit on vaihdettava, jos moottori otetaan käyttöön yli neljän vuoden kuluttua sen toimituksesta ja jos varastointiolot ovat olleet edulliset (kuiva, pölytön ja tärisemätön tila). Jos moottoria on säilytetty epäedullisissa oloissa, laakerit on vaihdettava huomattavasti tätä aiemmin. Suojaamattomat työstetyt pinnat (laippapinta, akselin pää jne.) on tarvittaessa ruostesuojattava. Myös käämityksen eristysvastus on tarvittaessa tarkistettava, ks. luku 3.6. Normaalista käytöstä poikkeava toiminta (virrankulutuksen ja lämpötilan kasvaminen, tärinän lisääntyminen, epätavalliset äänet tai hajut, valvontalaitteiden toiminta jne.) on merkki koneen toimintahäiriöistä. Henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi näistä muutoksista on välittömästi ilmoitettava vastaavalle huoltohenkilökunnalle. Epäselvässä tilanteessa kytke moottori pois päältä heti, kun se laitteiston puolesta on mahdollista. -4- B1091-FI-0215

5 3. Ohjeita 3.2 Asennus Kun moottori on asennettu paikalleen, ruuvikiinnitteiset nostosilmukat on joko kiristettävä tai poistettava! Tasainen käynti: Moottori toimii tasaisesti ja tärinättömästi vain, kun kytkin on linjattu tarkasti ja voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, tuuletin jne.) tasapainotettu oikein. Moottorin ja voimansiirtoelementtien yhteinen tasapainotus saattaa joskus olla tarpeen. Liitäntärasian yläosaa voi kääntää 4 x 90 astetta. IEC-B14-moottorit: Kaikki neljä kiinnitysruuvia on aina ruuvattava laipan laakerikilven kierrereikiin (myös vaikkei se olisi välttämätöntä)! Kiinnitysruuvien kierteet on käsiteltävä tiivistysaineella, kuten Loctite 242:lla. Laipan suurin sallittu kierteityssyvyys on 2 x d. Moottorin on tarkastettava vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöönottoa. Vaurioitunutta moottoria ei saa ottaa käyttöön. Pyörivät akselit ja käyttämättömät akselien päät on suojattava kosketukselta. Käyttämättömien akselikiilojen sinkoutuminen on estettävä. 3.3 Tasapainotus ja voimansiirtoelementit Voimansiirtoelementit (kytkin, hihnapyörä, hammaspyörä jne.) on asennettava ja irrotettava sopivalla työkalulla. Roottoreissa on vakiona puolen kiilan tasapainotus. Kun voimansiirtoelementit asennetaan moottorin akselille, ne on tasapainotettava oikealla tavalla! Voimansiirtoelementit on tasapainotettava standardin DIN ISO 1940 mukaan! Voimansiirtoelementtien kosketussuojaus on varmistettava yleisin toimenpitein. Jos moottori otetaan käyttöön ilman voimansiirtoelementtiä, akselikiilan sinkoaminen pois paikaltaan on estettävä. Tämä koskee myös mahdollista toista akselin päätä. Kiilan voi myös poistaa. 3.4 Linjaaminen Moottorin ja käytettävän koneet akselit on linjattava toisiinsa nähden aksiaalisesti ja radiaalisesti erityisesti käytettäessä kytkintä suoraan moottorin akselilla. Epätarkka linjaaminen voi aiheuttaa laakerivaurioita, liiallista tärinää ja akselimurtumia. 3.5 Sähköliitäntä Liitosjohdot on vietävä liitäntärasiaan holkkitiivisteiden avulla. Liitäntärasian on oltava pöly- ja vesitiivis. Käytettävän verkkojännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava tyyppikilvessä annettuja tietoja. Mahdollinen jännitepoikkeama ilman vaikutusta koneen tehoon voi olla ±5 % ja taajuuspoikkeama ±2 %. Liitinalustan silloitukset on liitettävä ja järjestettävä liitäntärasiassa olevan kytkentäkaavion mukaan. B1091-FI

6 3. Tietoja Suojamaajohdin on liitettävä tähän maadoitusliittimeen. Liitosjohtojen päihin on laitettava kaapelikengät tai taivutetut rengasliittimet, minkä jälkeen ne on liitettävä liitinalustaan. Tämä koskee myös suojamaadoitusliitäntää ja ulkoista potentiaaliliitäntää. Sähköliitäntöjen ja liitinalustan liitäntöjen (muiden kuin liitinrimojen) ruuviliitokset on kiristettävä alla olevassa taulukossa ilmoitettuun kiristysmomenttiin: Liitinalustan liitäntöjen kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 0,6 1,2 1,8 2,5 2,7 4,0 5,5 8,0 Koneen mahdollinen seisontalämmitin ei saa olla kytkettynä päälle käytön aikana. 3.6 Eristysvastuksen tarkistus Käämien eristysvastus on tarkistettava ennen moottorin käyttöönottoa ja aina pitkäaikaisen varastoinnin tai seisokin (n. kuusi kuukautta) jälkeen. Mittauksen aikana ja välittömästi sen jälkeen joissakin liittimissä on vaarallinen jännite, eikä niihin saa koskea. Eristysvastus Uusien, puhdistettujen ja kunnostettujen käämien välinen sekä käämien ja rungon välinen eristysvastus on >200 megaohmia. Mittaus Jos käämien käyttöjännite on enintään 400 V, käämien ja rungon välinen eristysvastus on mitattava 500 V:n tasajännitteellä. Enintään 725 V:n käyttöjännitteellä eristysvastus on mitattava V:n tasajännitteellä. Käämien lämpötilan on oltava 25 C ± 15 C. Tarkistus Kosteus voi aiheuttaa sen, että uuden, puhdistetun käämin tai korjatun, pitkään varastoituna ja pysäytettynä olleen moottorin käämin ja rungon välinen eristysvastus on alle 50 megaohmia. Tällöin käämit on kuivattava. Eristysvastus voi laskea pitkäaikaisessa käytössä. Jos mittausarvo ei alita kriittisen eristysvastuksen arvoa, < 50 megaohmia, moottoria saa käyttää. Jos tämä arvo alittuu, häiriön syy on selvitettävä, ja käämit tai käämien osat on tarvittaessa korjattava, puhdistettava tai kuivattava. -6- B1091-FI-0215

7 3. Tietoja 3.7 Käyttöönotto Ohje: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriöpäästöt: Jos vääntömomentit ovat erittäin epätasaisia (esim. mäntäkompressorin käyttö), moottorin virta ei ole sinimuotoista. Tällöin yliaallot voivat aiheuttaa haitallista verkon säröytymistä ja siten häiriöpäästöjä sähköverkkoon. Taajuusmuuttajaa käytettäessä syntyy voimakkuudeltaan eriasteisia häiriöpäästöjä taajuusmuuttajan tyypin (tyyppi, häiriönpoistotoimet, valmistaja) mukaan. Valmistajan antamia taajuusmuuttajan sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Jos valmistaja suosittelee suojatun syöttöjohtimen käyttöä moottorissa, suojaus on tehokkainta, kun suojavaippa liitetään suurelta alalta ja johtavasti moottorin metalliseen liitäntärasiaan (metallisella EMC-holkkitiivisteellä). Moottoreissa, joissa on kiinteät anturit (esim. PTC-termistorit), anturijohdoissa saattaa esiintyä taajuusmuuttajaan liittyvää häiriöjännitteitä. Häiriönsietokyky: Käytettäessä kiinteillä antureilla, kuten PTC-termistoreilla, varustettuja moottoreita laitteen haltijan on itse varmistettava riittävä häiriönsietokyky valitsemalla tarkoitukseen sopiva signaalijohdin (mahd. suojattu, liitetään samoin kuin moottorin syöttöjohto) ja mittauslaite. Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon kaikki taajuusmuuttajan käyttöohjeen tiedot ja ohjeet sekä kaikki muut mahdolliset ohjeet! Kun moottorit on asennettu paikoilleen, niiden moitteeton toiminta on tarkistettava! Jarrumoottoreiden yhteydessä myös jarrujen moitteeton toiminta on tarkistettava. 3.8 Hävittäminen Hävittämisessä on noudatettava käyttöpaikassa voimassa olevia määräyksiä. Materiaalit: alumiini, rauta, elektroniikkaosat, muovi, kupari Noudata myös lisälaitteiden dokumentaatiota. B1091-FI

8 4. Kunnossapito ja huolto Turvallisuustoimet Moottori on kytkettävä pois päältä määräysten mukaisesti ennen moottorin tai laitteen parissa tehtävien töiden aloittamista sekä erityisesti ennen jännitteellisten osien suojusten avaamista. Tällöin on huomioitava päävirtapiirien lisäksi myös mahdolliset lisä- ja apuvirtapiirit. Viisi perustavaa turvallisuusohjetta (esim. standardin DIN VDE 0105 mukaan): Kytke virta pois päältä. Estä uudelleenkäynnistyminen. Varmista, että kone on jännitteetön. Maadoita ja oikosulje. Peitä tai erota vieressä olevat jännitteiset osat. Edellä kuvatut turvatoimet saa purkaa vasta sen jälkeen, kun kunnostustyöt on tehty ja moottorin asennustyöt ovat päättyneet. Ammattitaitoisen henkilökunnan on tarkistettava moottorit säännöllisin väliajoin. Voimassa olevia kansallisia standardeja ja määräyksiä on noudatettava. Tarkistuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisiin mekaanisiin vikoihin ja epätavallisiin ääniin sekä varmistettava, että jäähdytysilma pääsee kiertämään esteettä ja että sähköliitännät on tehty asianmukaisesti. Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Tästä ovat poikkeuksena kuitenkin standardoidut, yleisesti myynnissä olevat vastaavanlaiset osat. HUOMAA: Jos moottorien kondenssivesireiät on suljettu, ne on aika ajoin avattava laitteeseen mahdollisesti kerääntyneen kondenssiveden poistamiseksi. Kondenssivesireiät sijaitsevat aina moottorin alimmassa kohdassa. Moottoria asennettaessa on varmistettava, että kondenssivesireiät ovat alhaalla. Laakerien vaihtovälit Taulukossa alla on ilmoitettu IEC-moottorien laakerien vaihtovälit käyttötunteina [h] normaaleissa käyttöolosuhteissa moottorin ollessa vaakasuorassa ympäristön lämpötilan ja moottorin kierrosluvun mukaan: 25 C 40 C 60 C enintään min -1 n h ca h n h enintään min -1 n h ca h n h Käyttötuntimäärä on tätä pienempi, jos moottori on liitetty suoraan vaihteeseen tai jos käyttöolot ovat epätavalliset (esim. moottorin pystyasennus, laitteeseen kohdistuu voimakasta tärinää ja iskuja tai suunnanvaihtokäyttöä käytetään usein). Huoltovälit Viikoittain tai 100 käyttötunnin välein moottori on tarkistettava epätavallisten käyntiäänien ja tärinöiden varalta. Tarkista vierintälaakerit vähintään tunnin välein ja vaihda ne tarvittaessa. Tarkista myös sähköliitäntöjen, kaapelien ja johdinten sekä tuuletinten kiinnityksen pitävyys sekä mahdolliset vauriot. Myös eristys on tarkistettava. Akselitiivisteet on vaihdettava tunnin välein. Moottorin pintaan ei saa kerrostua pölyä, sillä se voi haitata jäähdytystä. Moottorille on tehtävä yleishuolto viiden vuoden välein! -8- B1091-FI-0215

9 4. Kunnossapito ja huolto Yleishuolto Yleishuoltoa varten moottori on purettava osiin. Toimi seuraavasti: Puhdista moottorin kaikki osat. Tarkista moottorin kaikki osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat. Vaihda kaikki kuulalaakerit. Vaihda kaikki tiivisteet ja akselitiivisterenkaat. Yleishuolto on tehtävä ammattitaitoisessa korjaamossa asianmukaisin laittein ja pätevän henkilökunnan toimesta. Suosittelemme ehdottomasti, että yleishuolto annetaan NORDhuollon tehtäväksi. Jos moottoria käytetään tavallisesta poikkeavissa olosuhteissa, yllä ilmoitetut välit voivat lyhentyä huomattavasti. B1091-FI

10 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Näitä moottoreita koskevat täydennyksenä tai erityisesti seuraavat tiedot. Moottorit soveltuvat käytettäviksi vyöhykkeellä 1, ja ne ovat laiteryhmän II luokan 2G vaatimusten mukaisia. Moottoreita saa käyttää 20 C C:n käyttölämpötilassa. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 2G TF Merkintätapa on 0102 II 2G Ex e IIC T3 Gb; lisäksi ilmoitetaan lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Räjähdysvaaralliset kaasuseokset tai pöly voivat aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja, jos ne pääsevät kosketukseen sähkökoneiden kuumien, jännitteisten liikkuvien osien kanssa. Räjähdysvaarallisilla alueilla vallitseva kohonnut riski edellyttää yleisten turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. Räjähdyssuojatut sähkökoneet täyttävät standardisarjojen EN (VDE 0530), EN :2014 ja :2007 vaatimukset. Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Lisätietoja aiheesta on standardin DIN EN osassa 10. Laitteen haltija vastaa vyöhykkeen määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Johtojen läpivienneillä on oltava Ex-hyväksyntä. Käyttämättä jääneet aukot on suljettava hyväksytyillä peitetulpilla. Asennusjohtoja liitettäessä moottorin kytkentäosan ja suojamaadoitusjohtimen liitännät on asennettava U:n muotoon taivutettujen johtojen avulla kunkin liittimen alle. Näin kiinnityssangat ja liitinruuvit kuormittuvat tasaisesti, eivätkä ne muuta muotoaan. Vaihtoehtoisesti liitännöissä voidaan käyttää kaapelikenkiä. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinisia liitosjohtimia ei saa käyttää. Jokaisen Ex-räjähdyssuojatun moottorin yhteydessä toimitetaan hyväksytty holkkitiiviste. Toimitukseen sisältyvän holkkitiivisteen yhteydessä on käytettävä pyöreää kaapelia. Holkkitiivisteen mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaiseen kiristysmomenttiin. Holkkitiiviste Vastamutterien kiristysmomentit [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Rakenteeltaan Exe-varmennettuja direktiivin 94/9/EY mukaisia pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C B1091-FI-0215

11 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, että jännitteisten osien ja jännitteisellä kotelolla varustettujen osien välinen ilmaväli sekä jännitteisten osien keskinäinen ilmaväli on vähintään 10 mm ja pintaväli on vähintään 12 mm. Ennen liitäntärasian sulkemista on varmistettava, että liitäntöjen kaikki mutterit ja suojamaadoitusjohtimen liitinruuvi on kiristetty tiukasti. Liitäntärasian tiivisteiden ja holkkitiivisteiden on oltava asianmukaisesti paikoillaan ja täysin ehjiä. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Akselin pään ollessa ylhäällä (esim. asennusasennot IMV3 ja IMV6) laitteen haltijan/asentajan on peitettävä Exe-moottorit suojuksella, joka estää esineiden putoamisen moottorin tuulettimen suojuksen sisään (ks. DIN EN ). Suojus ei saa estää tuuletinta jäähdyttämästä moottoria tehokkaasti. Akselin pään ollessa alhaalla (esim. asennusasennot IMV1 ja IMV5) moottorien tuulettimen suojuksen yläpuolella on suojakatos. Toisen akselin päähän ei saa sijoittaa käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten, eikä niitä saa käynnistää toistuvasti. Moottori ei saa lämmetä merkittävästi käynnistyksen aikana. Jotta lämpeneminen pysyisi sallituissa rajoissa, standardin EN (VDE 0530 osa 1) aluetta A koskevia tietoja on noudatettava (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria). Jos arvot poikkeavat huomattavasti nimellisarvoista, sähkökone saattaa ylikuumentua. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on vastattava vähintään mahdollisen palavan kaasun lämpötilaluokkaa. Koneiden kaikki vaiheet on suojattava ylikuumenemiselta standardin VDE 0660 mukaisesti virran mukaan hidastetulla ja vaihekatkosuojatulla suojakytkimellä, jonka toiminnan hyväksytty laitos on tarkistanut, tai vastaavalla laitteella. Suojalaite on säädettävä nimellisvirran mukaisesti. Jos käämeissä käytetään kolmiokytkentää, laukaisimet kytketään sarjaan käämin vaiheiden kanssa ja säädetään virralle, joka on 0,58- kertainen nimellisvirtaan nähden. Jos tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, tarvitaan muita suojatoimenpiteitä (esim. koneen lämpösuoja). Roottorin juuttuessa paikoilleen turvajärjestelmän on kytkettävä moottori pois päältä kullekin lämpötilaluokalle ilmoitetussa t E -ajassa. Raskaskäynnistykseen tarkoitetut sähkökoneet (kiihdytysaika > 1,7 x t E -aika) on suojattava käynnistyksen valvontalaitteistolla EY-tyyppitarkastustodistuksen tietojen mukaisesti. Koneen lämpösuojan edellyttämä käämien lämpötilan suora valvonta PTC-termistorien avulla on sallittua, jos koneelle on myönnetty siihen hyväksyntä ja siitä on ilmoitettu tyyppikilvessä. B1091-FI

12 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit PTC-termistoriin ei saa johtaa suurempaa jännitettä kuin 30 V! Jos kone suojataan vain PTC-termistorilla, on käytettävä ilmoitetun laitoksen tarkastamaa ja hyväksymää PTC-laukaisulaitetta. PTC-laukaisulaitteessa on oltava seuraava suojausluokkamerkintä: II (2) G Asennettaessa sähkölaitteita räjähdysvaarallisille alueille on noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN (VDE ), tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), käyttöturvallisuusasetus ja räjähdyssuojausmääräykset (Ex-RL). Muut maat: maakohtaisia voimassa olevia määräyksiä on noudatettava! Tietoa moottorien suojauksesta Esimerkkityyppikilpi: Ei ainoastaan lämpöanturisuojausta Esimerkkityyppikilpi: Ainoastaan lämpöanturisuojaus Huomio, vaara! Jos aikaa ta ei ilmoiteta tyyppikilvessä, PTC-vastusta ei saa käyttää ainoana suojauksena. Moottori on ehdottomasti suojattava tarkastuslaitoksen hyväksymällä moottorinsuojareleellä. Moottorinsuojareleen on oltava hyväksytty käyttöön moottorissa ilmoitetun koteloinnin yhteydessä. PTC-vastus ainoana suojauksena on sallittu. Taajuusmuuttajakäytölle on oltava nimenomainen hyväksyntä. Valmistajan antamia erityisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Exe-räjähdyssuojausluokkaa varten moottorilla, taajuusmuuttajalla ja suojavarusteilla on oltava hyväksyntä yhteiskäyttöä varten, ja sallittujen käyttötietojen on oltava määritetty yhteisessä EY-tyyppitarkastustodistuksessa. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen liitäntäkaapeli saattaa voimistaa taajuusmuuttajan tuottamia jännitehuippuja. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä koneen liitäntäosan jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää valmistajan ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaustyöt on annettava NORDin tai virallisesti valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi. Työt on merkittävä erilliseen korjauskilpeen. Koneessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia (kts varaosaluettelo), poikkeuksena kuitenkin standardien mukaiset ja yleisesti myytävät vastaavanlaiset osat. Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Suljetuilla kondenssivesirei'illä varustettujen moottorien sulkuruuvien kierteet on tiivistettävä kondenssiveden poiston jälkeen uudestaan Loctite 242- tai Loxeal lukitteella. Laita sitten sulkuruuvit takaisin paikoilleen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti B1091-FI-0215

13 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Lisäksi on tarkistettava, että liittimet, maadoitusliittimet ja potentiaalintasausliittimet ovat tiukasti kiinni. Tarkista samalla myös, että kaapeliläpivientien, holkkitiivisteiden ja liitäntärasian tiivisteiden kunto on moitteeton. Sähkökoneisiin liittyvien töiden yhteydessä kone on aina pysäytettävä ja kaikki liitännät on irrotettava sähköverkosta. Moottori on irrotettava mahdollista eristysvastuksen mittausta varten. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittauksen jälkeen liitinten varaus on purettava välittömästi oikosulkemalla ne. Näin estetään kipinänmuodostus räjähdysvaarallisella alueella. Pintakäsittely: Exe-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORD Exe -moottorien EN standardin mukainen tyyppikilpi Tyyppikilven standarditietojen selitys EN (H), (A) / EN Sovellettu räjähdyssuojausstandardien sarja (Huomioi vaatimustenmukaisuusvakuutus.) Jännitealue A EN :n mukaan Puolen kiilan tasapainotus EN :n mukaan Tuotestandardi 1 Tietomatriisitunnus 9 Käyttötapa 17 Räjähdyssuojausmerkintä 2 Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero 10 Standarditiedot 18 Käynnistysvirta/nimellisvirta 3 Vaiheiden määrä 11 Nimellistaajuus 19 te-ajat 4 Tyyppimerkintä 12 Nimellisjännite 20 Ohje: Moottorin lämpösuoja ta-ajan yhteydessä vain DIN 44082:n mukaisella PTClaukaisulaitteella 5 Tilausnumero/moottorinumero 13 Sallittu jännitealue 21 Huomio! Noudata B1091-käyttöohjetta. 6 Valmistusvuosi 14 Erittelynumero 22 Nimellisteho 7 Lämpötilaluokka 15 Tehokerroin 23 Nimellisvirta 8 Kotelon suojausluokka 16 Kierrosluku 24 Yksilöllinen sarjanumero B1091-FI

14 5. Varmennetun rakenteen Exeräjähdyssuojatut moottorit Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

15 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Seuraavat tiedot koskevat Exn-moottoreita täydentävästi tai erityisesti! Laiteryhmän II kategorian 3G mukaiset moottorit soveltuvat käytettäväksi vyöhykkeellä 2 ja käyttölämpötilaalueella -20 C +40 C. Tyyppimerkintä: 2G, esim.: 80 L/4 3G TF Merkintätapa on II 3G Ex na IIC T3 Gc sekä lämpötilaluokka. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, on noudatettava myös vaihteen Ex-merkintää! Räjähtävät kaasuseokset ja ilman ja pölyn seokset voivat aiheuttaa sähkökoneiden kuumien, jännitteisten ja liikkuvien osien yhteydessä vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja. Kasvanut riski räjähdysvaarallisilla alueilla edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden erityisen huolellista noudattamista. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on oltava niiden oikeaa käyttötapaa koskeva koulutus. Räjähdyssuojatut sähkökoneet ovat standardisarjojen EN (VDE 0530) sekä EN :2014 ja EN :2010 mukaisia. Vyöhykejako määrittää räjähdysvaaran suuruuden. Asiasta on tietoa standardissa DIN EN 60079, osa 10. Koneen haltija vastaa vyöhykejaon määrittämisestä. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Kaapeliläpivientien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Käyttämättömät aukot on suljettava hyväksytyillä suojatulpilla. Kaapeliasennuksia tehtäessä liitännät moottorin liittimiin ja suojajohtimeen on tehtävä U:n muotoon taivutetuilla johdoilla kunkin liittimen alapuolelta, jotta liitinsangat ja liitinpultti kuormittuvat tasaisesti eivätkä väänny. Vaihtoehtoisesti liitännät voi toteuttaa kaapelikengän avulla. Rakennekokojen moottoreissa kaapelikengän on oltava eristetty, jos sitä käytetään maadoitusjohdon liittämiseen liitinkotelossa. Liitinalustan ruuvien mutterit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisesti. Liitinalustan ruuvien kiristysmomentit Kierteen halkaisija M4 M5 M6 M8 Kiristysmomentti (Nm) 1,2 2,0 3,0 6,0 Alumiinijohdinten käyttäminen on kiellettyä. Jos käytetään toimitukseen sisältyviä kaapeliläpivientejä, on käytettävä poikkileikkaukseltaan pyöreitä kaapeleita. Kaapeliläpiviennin kiinnitysmutterit on kiristettävä taulukon mukaiseen momenttiin. Kaapeliläpivienti Kiinnitysmutterin kiristysmomentti [Nm] M20 x 1,5 5 M25 x 1,5 5 M32 x 1,5 10 M40 x 1,5 13,5 Direktiivin 94/9/EY mukaisia ei-kipinöiviä Exn-pienennyssovittimia ja kaapeliläpivientejä saa käyttää. Osoitetun käyttölämpötilan on oltava vähintään 80 C. Liitäntöjä tehtäessä on varmistettava, ettei jännitteisten osien ja kotelon potentiaalin välinen tai jännitteisten osien keskinäinen sallittu 10 mm:n ilmaväli tai 12 mm:n ryömintäväli alitu. B1091-FI

16 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Ennen liitinkotelon sulkemista on varmistettava, että kaikki liitinten mutterit ja suojajohdinliitännän ruuvi on kiristetty pitävästi. Liitinkotelon ja kaapeliläpivientien tiivisteiden on oltava kunnolla paikallaan, eikä niissä missään tapauksessa saa olla vaurioita. Liitinkotelon kannen tiiviste on asennettu liitinkotelon kanteen niin, ettei se voi irrota kotelosta. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä aina alkuperäistiivistettä. Jos liitinkotelo avataan asennus-, huolto- tai kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitinkotelon kansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen töiden päätyttyä. Tiivisteen pinnassa tai liitinkotelon kehyksen tiivistepinnassa ei saa olla likaa. Liitinkotelon kannen ruuvit on kiristettävä alla ilmoitettavalla kiristysmomentilla. Liitinkotelon kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0 Jos akselin pää on ylhäällä kuten asennusasennoissa IMV3 tai IMV6, laitteiston haltijan/asentajan on järjestettävä Exe-moottoreihin suojakansi, joka estää vierasesineiden putoaminen moottorin tuulettimen suojukseen (ks. DIN EN ). Suojakansi ei saa haitata moottorin jäähdytystä eli puhaltimen toimintaa. Jos akselin pää on alhaalla kuten asennusasennoissa IMV1 tai IMV5, moottorien tuulettimen suojuksessa on yleisesti suojakatos. Toisessa akselin päässä ei saa olla käsipyörää. Moottorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja tavanomaiseen, harvoin toistuvaan käynnistämiseen, jolloin käynnistymisestä johtuva lämmöntuotanto on melko vähäistä. EN standardin (VDE 0530, osa 1) alueen A mukaisia arvoja jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkon symmetria on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Suuret poikkeamat mitatuista arvoista voivat lisätä sähkökoneen lämpenemistä yli sallitun tason. Moottorin tyyppikilvessä ilmoitetun lämpötilaluokan on oltava vähintään sama kuin mahdollisesti esiintyvän syttyvän kaasun B1091-FI-0215

17 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Turvalaitteet on säädettävä mitoitusvirran mukaan. Kolmioon kytkettyjen käämien yhteydessä käynnistimet kytketään vaihekäämien kanssa rinnan ja mitoitetaan vastaamaan 0,58-kertaista mitoitusvirtaa. Vaihtoehtoisesti moottorit voi suojata termistoriantureilla. Taajuusmuuttajakäytössä termistorianturisuojaus on pakollinen. Termistorianturiin ei saa johtaa yli 30 V:n jännitettä! Termistorianturisuojauksen yhteyteen suosittelemme hyväksyttyä PTC-käynnistintä, jonka toimivuus on testattu. Räjähdysvaarallisissa tiloissa on sähköjärjestelmien asennuksessa noudatettava seuraavia standardeja ja määräyksiä: DIN EN (VDE ), Saksan tekniset käyttöturvallisuusmääräykset (TRBS), Saksan käyttöturvallisuusasetus sekä räjähdyssuojausdirektiivi (ATEX-direktiivi). Myös muita määräyksiä on noudatettava soveltuvin osin. Saksan ulkopuolella on ehdottomasti noudatettava vastaavia paikallisia määräyksiä! Taajuusmuuttajakäyttöä varten on oltava nimenomainen hyväksyntä. B1091-1:n taajuusmuuttajakäyttöä koskevia erityisiä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Taajuusmuuttajan ja sähkökoneen välinen yhdyskaapeli voi vaikuttaa epäsuotuisasti taajuusmuuttajan tuottamien jännitepiikkien suuruuteen. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkökoneen muodostamassa järjestelmässä jännitepiikkien enimmäisarvo koneen liittimissä ei saa ylittää valmistajan erityisissä ohjeissa ilmoitettua arvoa. Myös EMC-direktiiviä on noudatettava. Korjaukset on annettava Getriebebau NORDin suoritettavaksi tai hyväksytettävä valtuutetulla asiantuntijalla. Suoritetut työt on mainittava erillisessä korjauskilvessä. Varaosina saa standardoituja, yleisesti saatavana olevia ja vastaavia osia lukuun ottamatta käyttää ainoastaan alkuperäisvaraosia (ks. varaosaluettelo). Erityisesti tämä koskee tiivisteitä ja liitäntöjä. Jos moottorin kondenssivesiaukot on suljettu, sulkuruuvien kierteet on kondenssiveden pois laskemisen jälkeen käsiteltävä uudelleen Loctite 242:lla tai Loxeal 82-21:llä. Ruuvit on kierrettävä paikalleen välittömästi käsittelyn jälkeen. Sähköliitännät on tarkistettava säännöllisesti. Liitinten ja suojajohdinliittimen tai potentiaalintasausliittimen kiinnityksen pitävyys on tarkistettava. Kaapelien sisään- ja läpivientien sekä liitinkotelon tiivisteiden moitteettomuus on tarkistettava samalla. Sähkökoneita koskevia töitä saa suorittaa vain koneen ollessa pysähdyksissä ja kaikkien napojen jännitteen ollessa katkaistuna. Eristysvastuksen mahdollista mittaamista varten moottori on irrotettava. Mittausta ei saa suorittaa räjähdysvaarallisella alueella. Mittaamisen jälkeen liitinten varaus on poistettava välittömästi kytkemällä ne oikosulkuun, jotta kipinöinti räjähdysvaarallisella alueella voidaan estää. B1091-FI

18 6. Ei-kipinöivät moottorit Exnsuojausrakenne Pintakäsittely: Exn-rakenteiset moottorit toimitetaan asianmukaisesti maalattuina. Niiden maalaaminen jälkikäteen on sallittua vain Getriebebau NORDin tai räjähdyssuojattuihin sähkömoottoreihin erikoistuneen valtuutetun korjaamon luvalla. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. NORDin standardin EN mukaisten Exn-moottorien tyyppikilpi Sovellettavat standardit: EN-standardi Painos IEC-standardi Painos EN IEC EN IEC EN IEC , modified; cor.: 2012; cor.: 2013 EN IEC EN IEC A1: A2: B1091-FI-0215

19 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan HUOMIO! Tämän käyttöohjeen luku 7 koskee täydentävästi vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaisia räjähdyssuojattuja sähkömoottoreita. Älä ota luvun 6 tietoja huomioon näiden moottorien kohdalla. 7.1 Yleistä Seuraavat tiedot koskevat täydentävästi tai erityisesti vyöhykkeille 21 ja 22 tarkoitettuja moottoreita! EN 60079:n ja IEC 60079:n mukaiset moottorit soveltuvat merkintänsä mukaan käytettäviksi vyöhykkeellä 21 tai 22 (sähköä johtamaton pöly). Tyyppimerkinnän lisäys EN 60079:n mukaan: Vyöhyke 21: 2D, esim L/4 2D TF Vyöhyke 22: 3D, esim L/4 3D TF Tyyppimerkinnän lisäys Vyöhyke 21: EPL Db, esim L/4 IDB TF IEC 60079:n mukaan: Vyöhyke 22: EPL Dc, esim. L/4 IDC TF EN 60079:n ja direktiivin 94/9/EY mukainen merkintä IEC 60079:n mukainen merkintä 0102 II 2 D Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2 (vyöhyke 21)* II 3 D Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (vyöhyke 22, sähköä johtamaton pöly)* Ex tb IIIC T125 C Db, kategoria 2* Ex tc IIIB T125 C Dc, kategoria 3 (sähköä johtamaton pöly)* * Ilmoitettu pintalämpötila voi poiketa 125 C:sta; arvo on tarkistettava tyyppikilvestä. Jos moottori on liitetty vaihteeseen, myös vaihteen Ex-merkintää on noudatettava! Iskukoe Kategorioiden 2D ja 3D moottoreille on tehty EN :2009 -standardin kohdan sekä IEC :2007:n mukainen 4 joulen iskukoe. 7.2 Turvaohjeet Kohonnut riski alueilla, joilla esiintyy tulenarkaa pölyä, edellyttää yleisten turva- ja käyttöönotto-ohjeiden tiukkaa noudattamista. Räjähdyskelpoinen ilma-pölyseos voi kuumien tai kipinöitä muodostavien esineiden vaikutuksesta räjähtää, mistä voi seurata vakavia tai hengenvaarallisia vammoja sekä merkittäviä omaisuusvahinkoja. Moottorien käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla vastaavilla henkilöillä on ehdottomasti oltava koulutus moottorin asianmukaiseen käyttöön. B1091-FI

20 7. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettävät moottorit EN :n ja IEC 60079:n mukaan 7.3 Käyttöönotto-ohjeet ja käyttöalue Jos moottorien halutaan soveltuvan taajuusmuuttajakäyttöön, asiasta on mainittava tilauksen yhteydessä. Moottoreiden ylikuumeneminen on estettävä sopivilla valvontalaitteilla. Kertynyt pölykerros saa olla enintään 5 mm paksu! Moottorit on suunniteltu standardin EN osan 1 mukaiselle jännite- ja taajuusalueelle B. Poikkeus: RK 132MA/4 2D, 132MA/4 3D, 132LH/4 2D ja 132LH/4 3D -moottorien jännite- ja taajuusalue on A. Vyöhykkeillä 21 ja 22 käytettäviä, TF-merkittyjä moottoreita saa valvoa termisesti kiinteän PTC-termistorin ja sopivan laukaisulaitteen avulla. Muuta lämpösuojausta ei tällöin tarvita. Räjähtävää pölyä sisältävissä tiloissa käytettäviksi tarkoitetut sähkölaitteet täyttävät standardien DIN EN , IEC , EN , IEC , DIN EN ja IEC vaatimukset. Standardin voimassa oleva versio ilmenee EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai IECExvaatimustenmukaisuustodistuksesta (CoC). Vyöhykejako määräytyy räjähdysvaaran asteen perusteella. Laitteen haltija / työnantaja vastaa vyöhykejaosta (direktiivi 1999/92/EY EU-alueella). Jos todistusasiakirjaan on merkitty X, EY-tyyppihyväksyntätodistus, IECEX-vaatimustenmukaisuustodistus ja/tai noudatettava dokumentaatio sisältävät erityisvelvoitteita. Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää ainoastaan moottoreita, jotka on hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisilla alueilla. Liitäntärasian kannen tiiviste on kiinnitetty liitäntärasian kanteen niin, ettei se pääse irtoamaan. Jos tiiviste on vaihdettava, käytä alkuperäistiivistettä. Jos liitäntärasia avataan asennus-, huolto-, kunnostustöiden, vianetsinnän tai yleishuollon yhteydessä, liitäntärasian kansi on laitettava takaisin paikalleen töiden päättymisen jälkeen. Tiivisteen pinnan ja liitäntärasian rungon tiivistyspinnan on oltava täysin puhtaat. Liitäntärasian kannen ruuvit on kiristettävä seuraavan taulukon mukaisiin kiristysmomentteihin. Liitäntärasian kannen ruuvien kiristysmomentit Kierre Kiristysmomentti [Nm] M4 0,8 1,2 M5 1,2 1,8 M6 1,5 2,5 M8 3,0 5,0-20- B1091-FI-0215

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet THR9 Ex Turvallisuusohjeet 01.04/FI PS11203AFIAD01 1 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 SUOJATOIMENPITEET... 3 3 VIAT JA VAURIOT... 3 4 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 4 5 LISÄMÄÄRÄYKSIÄ PÖLYN AIHEUTTAMILLE

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

B 1091 fi. Moottorit. Käyttö- ja asennusohje

B 1091 fi. Moottorit. Käyttö- ja asennusohje B 1091 fi Moottorit Käyttö- ja asennusohje Moottorit Käyttö- ja asennusohje 1. Yleistä Sähkömoottorien turvallisuutta ja käyttöä koskevat ohjeet (pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, 20.4.2016 lähtien 2014/35/EU,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ATEX-määräysten mukainen LH-kiertoilmakoje EX-alueille Täydentäviä ohjeita käyttäjille Wolf Danmark DK-8700 Horsens Tel. +45 70272204 Fax +45 70272205 www.wolf-dk.dk Art.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Julkaisuajankohta 10/2012 19498942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio KÄYTTÖOHJE (ATEX) Versio 1.3 2.12.2013 Teollisuusloiste EX9551 1. Esittely - Sisäpuolinen kytkentätila -o- 5 x 2,5 mm2 - Elektroninen liitäntälaite AC/DC - Suljettu kaksoissuodattimella varustettu valaisin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista

Laatu- ja turvatarkastus ennen luovutusta asiakkaalle 2: Tarkistuslista Selitys Selitys Tätä julkaisua on tarkoitus käyttää tarkistettaessa, että päällirakenteen asennus on suoritettu tavalla, jolla varmistetaan korkea laatu sekä henkilö- ja materiaalivahinkojen riskin minimointi

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Asennusohje Sisällysluettelo

Asennusohje Sisällysluettelo ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä.......................... 104 1.1 Soveltamisala.................... 104 1.2 Asennusohjeen merkinnät ja symbolit.. 104 1.3 Asennusohjeen säilyttäminen ja päivitetty versio..................

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET

MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT ASENNUSOHJEET MIRAVENT MIRAVENT- AKSIAALIPUHALTIMIEN LUOVUTUSASIAPAPERIT JA ASENNUSOHJEET YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkastaa vastaanotettaessa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyneiden vaurioiden toteamiseksi heti

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot