Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 5/2010

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 53, TEK :30 Urheilupuiston asemakaavanmuutos Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki on suorittanut maanhankintaa Lehtolantien ja Kydöntien välisellä alueella. Pitkäaikainen tavoite on ollut keskittää keskeiset liikuntapaikat samalle alueelle Liikuntakeskuksen läheisyyteen. Liikuntapuistoa varten on perustettu suunnittelutoimikunta, joka tekee omaa työtään toimintojen suunnittelemiseksi Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi Lehtolan alueen urheilupuistoon. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ja valitaan kaavakonsultti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laaditaan asemakaavaluonnos. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

4 53, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavoitettavan alueen rajaus

5 KTJ-Selaintietopalvelu, 53, TEK Maanmittauslaitos 19:30 / Pykälän liite: Urheilupuisto_Ilmakuva https://www.ktj.fi/tuotanto/selaintietopalvelu/sivusto/tuloste/karttatulost... 1 / :47 Karttatuloste Tulostettu Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: E: Tuloste ei ole mittatarkka.

6 54, TEK :30 Asemakaavan muutos korttelissa 309 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Visakujan päässä on Kierrätysmetalli Life Oy:llä metalliromun käsittelyalue vuokrattuna Nivalan kaupungilta. Käsittelyalue sijoittuu osittain Tontin NR:o 2 TV alueelle ja osittain VL-alueelle. Yritys on hakemassa ympäristölupaa käsittelyalueelle, jolloin myös asemakaavassa tulisi olla toimintaa salliva alueenkäyttövaraus. Kierrätysmetalli Life:lle oltiin jo vuokrattu uusi metalliromun käsittelyalue varalaskupaikan kohdalta Aletel Oy:n purkujätteiden käsittelyalueen vierestä, mutta vuokrasopimus on tältä osin purettu. Samalla sovittiin, että kaupunki ryhtyy asemakaavanmuutostyöhön nykyiselle käsittelyalueelle Visakujan päähän kustannuksellaan. Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ja valitaan konsultti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja laaditaan asemakaavaluonnos. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

7 54, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavoitettava alue

8 55, TEK :30 TEKNI: 9/2011 Kaavanmuutosesitys Knuutinpuhdon kaava-alueelle kortteliin 11 rakennuspaikalle 2 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Katri Antell Oy anoo Nivalan kaupunkia käynnistämään asemakaavan muutostyön omistamallaan kiinteistöllä osoitteessa Knuutinpuhto 3. Kiinteistöllä on aikaisemmin sijainnut laipomo rakennus, joka on nyt purettu pois. Tavoitteena hakijalla on muodostaa tontille kaavamerkinnällä AKR-III, asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (Liitteenä hakemus ja luonnos) Hakijat sitoutuvat vastaamaan kaavoituksesta aiheutuneista kohtuulisista kustannuksista. Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ilmoitetaan kaavanmuutoksen vireilletulosta sekä pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavamuutoksen hakija vastaa kaikista kaavamuutoksen aiheuttamista kustannuksista Nivalan kaupungin käytännön mukaisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko Kaavoitustyön suorittajaksi on valittu FCG Oulusta pidettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu, jossa käytiin läpi kaavahanketta ja sovittiin seuraavista toimenpiteistä ja tarvittavista täydennyksistä asiakirjoihin. Konsultti on laatinut Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen, jossa on otettu huomioon hakijan, naapurikiinteistöjen sekä viranomaisten kannanotot. Kaavoitettavana oleva tontti on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä TY-1, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin pinta-ala on n m², tonttitehokkuus e = 0,30 ja kerroskorkeus I. Asemakaavaluonnoksessa tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jossa kerroskorkeus on II u ½. Tonttitehokkuudeksi on esitetty e = 0,50 ja autopaikkoja on varattava 1 ap 80 asuin k-m² kohti. Vertailuna AKR kortteli 106 (Meijerin tontti), jonka pinta-ala on n 5529 m². Tontin rakennusoikeus on 2500 k-m² josta tonttitehokkuu-

9 55, TEK :30 TEKNI: 9/2011 Valmistelijan ehdotus deksi muodostuu e = 0,45. Kerroskorkeus vaihtelee II ja III kerroksen välillä siten että rannassa II ja Toritien varrella III. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

10 55, TEK :30 / Pykälän liite: OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Oulu/Jaakko Isoherranen Suunnittelun lähtökohdat Nivalan kaupunki käynnistää Knuutinrannan alueella asemakaavan muutoksen korttelissa 11 tontilla 2. Tontin pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kyösti Kallion kotitalo Heikkilä. Tontista noin 200 m etelään sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Pajari. Suunnittelualueen sijainti sekä nykykaavan ja kaavamuutoksen sisältö Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman länsiosalla Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Pinta-alaltaan 4537 m 2 kokoisen suunnittelualueen sijainti on osoitettu liitekartassa. Nykykaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Kaavassa osoitetaan puretun leipomon tontille asuinrakentamista. Vaikutusten selvittäminen Asemakaavan muutoksen laadintaan sisältyy vaikutusten arviointi, joka kohdennetaan ympäristövaikutuksiin yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin mahdollisiin muihin vaikutuksiin Asemakaavan laatija Suunnittelu tapahtuu Nivalan kaupungin teknisen toimen johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti Jaakko Isoherranen. Tavoitteellinen aikataulu Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa Kaavaehdotus pyritään saamaan kaupungin hyväksymiskäsittelyyn syyskuussa oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä luonnoksesta sekä laatia kirjallinen muistutus ehdotuksesta, johon kunta antaa vastineen. Jos osallinen on tyytymätön laadittuun osallistumis- arviointisuunnitelmaan, hän voi ehdottaa neuvottelujen käymistä suunnitelmasta ELY-keskuksen ja kaupungin välillä. Kaavaluonnoksen ja - ehdotuksen valmistuttua ne ovat nähtävillä Nivalan kunnanvirastossa. Asemakaavan muutoksen laadintatyön aikana ollaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualueeseen ja Pohjois-Pohjanmaan museoon sekä Nivala-seuraan. Tiedottaminen Kaavan vireille tulosta ja valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja Nivalan kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Nivalan kaupungin teknisestä toimesta ja suunnittelijakonsultilta. Nivalan kaupunki, tekninen toimi: Tekn. joht. Jukka-Pekka Flygare Puh Sähköposti: Osoite: Kalliotie NIVALA FCG: Jaakko Isoherranen, arkkit. SAFA YKS 147 Puh Sähköposti: Osoite: Hallituskatu D, 7. krs Oulu Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavan muutoksen osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin

11 55, TEK :30 / Pykälän liite: OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Oulu/Jaakko Isoherranen Punainen yhtenäinen viiva osoittaa asemakaavan muutoksen rajan. Katkoviivalla on osoitettu alue, jolla kaavan muutoksella saattaa olla vaikutuksia.

12 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

13 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Liitteet NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

14 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 1 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nivalan kaupungin korttelin 11 tonttia 2. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 11, tontti Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nivalan keskustaajaman länsiosassa Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Sijainti on esitetty kansikuvassa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaehdotus ovat olleet nähtävillä pp.kk pp.kk TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ. 2.2 Talonrakennussuunnittelun kytkeminen kaavasuunnitteluun 2.3 Asemakaavan muutos Kaavasuunnittelun alkuvaiheessa laadittiin tontin käyttösuunnitelma, jossa rakennusmassojen mittakaava sovitettiin ympäröiviin rakennuksiin ja pyrittiin sijoittamaan uusi rakentaminen siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa naapureille. Kaavaluonnos laadittiin tontin lopullisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostetaan yksi asuinrakennusten tontti, jolle saa sijoittaa asuntoja ja niitä palvelevia tiloja. Tontin rakennusoikeus on noin 2266 k-m². 2.4 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavan muutosta voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Toteuttamisesta vastaa maanomistaja. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

15 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 2 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maisema ja luonnonympäristö Kaavoitettava alue sijaitsee Nivalan keskustaajaman länsiosassa Knuutinpuhdon ja Malisjoen välissä. Kaava-alueen pinta-ala on 3988 m 2. Kaava-alueella on rantaviivaa n. 50 m. Tontilta on näkymä Malisjoelle. Kaava-alueella kasvaa jonkin verran puustoa. Kuva 1: Näkymä tontilta Knuutinpuhdolle Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella on toiminut Katri Antell Oy:n leipomo, jonka rakennukset on purettu. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Kyösti Kallion kotitalo Heikkilä.. Tontista noin 200 m etelään sijaitsee valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde Pajari. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

16 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 3 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Presidentti Kyösti Kallion kotitilalla on olennaista merkitystä Kallion elämänvaiheiden (maanviljelijä, tilallinen, koko aikuisikä) ja elämäntyön (talonpoikaiston asia, valtiomies) arvioinnissa ja tulkinnassa. 1 Heikkilä on aikanaan presidentti Kyösti Kallion isännöimän suurtilan pihapiiri, johon kuuluu asuinrakennus vuodelta 1897, väentupa ja useita ulkorakennuksia sekä tien toisella puolella sijaitseva Muhjalan asuinrakennus aittoineen. Heikkilä toimii edelleen tilan talouskeskuksena ja sen omistaja on Kallion sukua. 2 Heikkilän lähettyvillä Malisjoen rannassa on Kyösti Kallion pojan kuvanveistäjä Kalervo Kallion rakennuttama Pajarin talo. Ateljeekodiksi rakennetussa talossa on klassistishenkinen avokuisti ja ikkunaluukut. Sisätilat kalusteineen ja taideteoksineen ovat alkuperäisessä asussa. 3 Kuva 4: Alueen nykyistä rakennuskantaa: Kyösti kallion kotitalo Heikkilä Tekninen huolto Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. 1 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 3 Museovirasto; Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

17 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 4 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P Maanomistus Kaava-alue on yksityis- ja Katri Antell Oy:n omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Suunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Kirkonkylän osayleiskaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Hyväksymis-/ vahvistuspäivä Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Hyväksytty kv Nivalan yleiskaava on suunnitteilla. Rakennusjärjestys on saatettu voimaan vuoden 2002 alusta Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto hyv. pp.kk.2010 Asemakaavan muutoksen pohjakarttana on käytetty numeerista karttaaineistoa. Kartan hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Ympäristöministeriössä hyväksyttävänä olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueena (A). Kuva 2: Ote maakuntakaavasta Alueella on voimassa Kirkonkylän yleiskaava, joka on hyväksytty Yleiskaavassa alue on osoitettu ympäristöhäiriöitä tuottamattomaksi teollisuusalueeksi (TY). Nivalan keskustaajaman alueelle laaditaan uutta yleiskaavaa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

18 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 5 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Kuva 3: Ote Kirkonkylän yleiskaavasta Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu ympäristöhäiriöitä tuottamattomaksi teollisuusalueeksi (TY-1). Kuva 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

19 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 6 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Maanomistaja laadituttaa asemakaavan muutoksen. Konsulttina projektissa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy:n Oulun toimisto. Asemakaavatyön tavoitteena on laatia kaava, joka mahdollistaa sen, että tontti voidaan ottaa asumiskäyttöön ja että uusi rakentaminen sopeutuu sitä ympäröivään arvokkaaseen myös asumiskäytössä olevaan ympäristöön. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Osalliset Vireille tulo Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat ainakin seuraavat tahot: Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat - tekninen lautakunta Viranomaiset (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Museovirasto) Alueelliset sähkö- ja teleyhtiöt Kaava oli lautakunnassa pp.kk Nähtävillä olosta on julkaistu kuulutus kaupungin ilmoitustaululla ja paikallisessa lehdessä pp.kk Nähtävillä olosta on ilmoitettu kaava-alueen maanomistajille, naapureille ja muille osallisille pp.kk.2011 päivätyllä kirjeellä. Viranomaisille on tiedotettu sähköpostitse pp.kk TÄYDENNETÄÄN Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Luonnos valmistui kesäkuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä pp.kk pp.kk Luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja museon kanssa on neuvoteltu kaavahankkeesta. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

20 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 7 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueelle on kaavassa osoitettu neljä uutta kaksikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuksissa on ullakoilla kerrosalaan laskettavaa tilaa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uudisrakentaminen osoitetaan kaavassa mittakaavaltaan korttelin muun rakentamisen mukaisena. Kuva 5: Purettu leipomorakennus on kuvassa keskellä, josta Heikkilä vasemmalle. 5.3 Aluevaraukset AK Asuinkerrostalojen korttelialue Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/80 asuink-m 2 kohti. Tontin pinta-ala on 4543 m 2. Tontin rakennustehokkuus on e=0,50 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on IIu½. Tekninen huolto Rakennuspaikan liikennöinti tulee tapahtumaan Knuutinpuhton kaavatien kautta. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

21 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 8 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P15713 Kuva 6: Ilmakuva alueelta etelän suunnasta, Pajari kuvassa alimmaisena. 5.4 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavan mukainen rakentaminen täydentää olevaa rakennuskantaa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

22 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 9 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Tontin uudisrakennusten mittakaava on sama kuin naapuritonttien rakennuksilla. Rakennetun rantaviivan määrä säilyy samana. Uudisrakentaminen liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaava ei aiheuta merkittävästi pintavesien heikentymistä alueella. Kaava-alueella ei ole pohjavesialueita Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavassa uusi rakentaminen osoitetaan olevan rakentamisen alueelle, mikä vähentää ympäristön rasitusta verrattuna erilleen muusta rakentamisesta osoitettuun rakentamiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaava-alueella ei ole täysin luonnontilassa olevaa ympäristöä. Vapaan rantaviivan määrä säilyy samana verrattuna kaavaa edeltävään tilanteeseen. Lähimaisemassa ja kaukomaisemassa tapahtuva muutos ei ole merkittävä. Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maanomistajalle. Alueen arvo kasvaa hiukan kaavan ansiosta. Kunnalle ei aiheudu kustannuksia kaavan toteuttamisesta. Kunta saa välillisiä tuloja uusien palveluasuntojen rakentamisesta ja asukkaiden sekä työntekijöiden ostokäyttäytymisen kautta. Uudisrakentamisen myötä liikenne alueella lisääntyy, mutta lisääntymisen määrä on marginaalista. Kaavalla ei heikennetä yleistä virkistyskäyttöä. Kaava ei aiheuta turvallisuuden heikkenemistä alueella. 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä olevassa kaavakartassa. NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

23 55, TEK :30 / Pykälän liite: Kaavaselostus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 10 (10 ) Nivalan kaupunki Kortteli 11 tontti 2 asemakaava P ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Asemakaavan muutoksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus. Alue voidaan toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Nivalan kaupunki valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista. FCG Finnish Consulting Group Oy Oulussa Liitteet 1. Kaavakartta 2. Tontin käyttösuunnitelma 3. Leikkaukset 4. 3D-havainnekuva 5. Seurantalomake Laatinut Jaakko Isoherranen suunn.päällikkö, arkk. SAFA Tarkastanut Minna Kurttila aluepäällikkö, TaM NIV-Kaavaselostus_kortt_11.doc

24 t 71 e=0.20sp 55, TEK :30 / Pykälän liite: kaavaluonnos x Yl.tie 74 9 AM KYÖSTI KALLION TIE KNUUTINPUHTO t kt sr sp15:136 II e=0.25 sr p a-1 AK IIu½ e=0,50 p 1 ap/80m² a-1 a-1 1 le 15: VP HEIKKILÄN TÖRMÄ W 10 18:453 VP :316 AK KNUUTINPUHTO I IIu½ e=0,50 18:316 a-1 22 t ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen. Rakennusala. Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäynti porrashuoneista. Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen le Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa sp 10a AM I 3/5 e= AO : I 3/5 6 7 e= :94 74 AO-1 6 I e= : : AM2 I 3/5 e= x p a-1 1 ap/80m² YLEISMÄÄRÄYKSET Istutettava alueen osa. Pysäköimispaikka. Auton säilytyspaikan rakennusala. Autopaikat on toteutettava pihaa rajaavina katoksina tai talleina. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Säilytettävä/istutettava puurivi. Uusien rakennusten julkisivut on rakennettava siten, että ne sopeutuvat yhteen ympäristön kohdemerkinnällä suojelluksi osoitetun rakennuksen kanssa julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen osalta. Rakennusten pääasiallinen julkisivuväri tulee olla vaalea. Pitkiä rakennusmassoja tulee välttää. Piha-alueiden pintamateriaalien suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etteivät asfalttialueet korostu liikaa. Rakennusrungon ulkopuoliset portaat voidaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle. NIVALA LUONNOS Asemakaavan muutos Kortteli 11, tontti 2 Päiväys Suunn. Jaakko Isoherranen, arkk. SAFA /ESa Hyv. Minna Kurttila Nähtävillä Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero YKS P Suunn./Piirt. Jaakko Isoherranen/EiS Yhteyshenkilö Jaakko Isoherranen 1:1000 Finnish Consulting Group Hallituskatu D Oulu Puh

25 55, TEK :30 / Pykälän liite: 1. Viranomaisneuvottelu FCG Finnish Consulting Group Oy MUISTIO 1 (3) P15713 J.Isoherranen NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 11 TONTILLA 2 VIRANOMAISNEUVOTTELU N:O 1 Aika KE klo Paikka Ely-keskus Y-talo os. Veteraanikatu 1, kokoushuone Kortteli 1. krs, Oulu Läsnäolijat Liisa Koski-Ahonen Ely-keskus Liisa Ranto-Oikari Ely-keskus Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo Juha Peltomaa Nivalan kaupunki Jukka-Pekka Flygare Nivalan kaupunki Jaakko Isoherranen FCG Asialista 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Liisa Koski-Ahonen toimi puheenjohtajana ja Jaakko Isoherranen sihteerinä. 2. Nivalan kaupungin näkökannat Jukka-Pekka Flygare kävi läpi kaavaprosessin alkuvaiheet. Kaava on pantu vireille maanomistajan aloitteesta. Maanomistaja on toivonut alueelle rakennettavan III kerroksisia kerrostaloja ja laadituttanut tontinkäyttösuunnitelman, joka on ollut teknisen lautakunnan kokouksen liitteenä kaupungin nettisivuilla. Käyttösuunnitelmasta on saatu naapurilta mielipide, jossa toivotaan kaavasuunnittelussa otettavan huomioon alueen kulttuuriarvot ja ko. naapurin läheinen sijainti. Käyttösuunnitelman maksimi kerroskorkeus on muutettu IIu½:ksi, tontin eteläosalle naapurin päärakennuksen kohdalle ei ole osoitettu asuinrakennuksia, rakennusmassoja on osoitettu rannan suuntaisesti, autopaikkoja on 1/80 kem Kaavasuunnittelu OAS ELY-keskus: Lisätään OAS:iin voimassa olevan kaavan sisältö ja maininta, että OAS:siin tyytymätön voi esittää neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa. Lisätään OAS:iin mainita kaavan vireille tulosta ja Heikkilän ja Pajarin valtakunnallisesti arvokkaista rakennetun ympäristön kohteista. Nivala-seura lisätään osallisiin. Aikataulu-arvioon muutetaan ehdotusvaiheeksi syyskuu. OAS lähetetään tiedoksi ELY:een. FCG FINNISH CONSULTING GROUP

26 55, TEK :30 / Pykälän liite: 1. Viranomaisneuvottelu FCG Finnish Consulting Group Muistio 2 P15713 J.Isoherranen Viranomaisten näkökannat Tontin käyttösuunnitelma Museo: Käyttösuunnitelman mukainen rakennusten massoittelu soveltuu paremmin ympäristöön kuin paikalla ollut kookas leipomorakennus. Rakennusmassojen jakaminen osiin on hyvä asia. Rakennusten toteutuksessa korkeudet tulee pitää kohtuullisina. Värityksissä ja materiaaleissa tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö. Rakennusten ei tarvitse välttämättä olla vanhojen rakennusten kopioita eli niissä voi olla moderni ote. Suunnittelussa tulee huomioida, etteivät asfalttialueet korostu liikaa. ELY: Selvitykset: Kaava-asiakirjoihin tulee sisällyttää kuvaukset vanhasta rakennuskannasta mm. Heikkilä, Pajari ja muut naapuritalot. Todettiin maaston korkeusmittausten ja Mika Savolaisen/ELY lausunnon perusteella, että rakennuspaikalla maanpinnan korkeus on riittävä. Luontoselvitystä ei tarvita. Olevat kookkaat puut tulee kartoittaa. Rantapuuston säilyttämisen mahdollisuudet on selvitettävä. Maaperän puhtaus on selvitettävä. Todettiin, että öljysäiliöiden poistoista on dokumentit kaupungilla. Todettiin, että naapurin eläinsuojassa ei ole eläimiä. Käyttösuunnitelman mukaisesta rakentamisen massoittelusta tulisi laatia 3D-havainnemateriaalia ja tutkia näkymät alueelle esim. vastarannalta. Käyttösuunnitelma Ranto-Oikari: On harkittava onko tontin rakentamistehokkuus e=0.5 sopiva. Joen varren rakennukset on sijoitettu liian lähelle rantaa, rakennusten perustamistyöt ovat mittavat, sortumisvaaran riski on olemassa ja rakennukset näkyvät sillalta häiritsevästi. Uudisrakennusten etäisyys rannasta tulee olla sama kuin naapureiden lähimpänä rantaa olevilla rakennuksilla. Rakennukset voisivat olla esimerkiksi korkeampia tontin länsiosalla ja matalampia rannalla. Kaava-asiakirjoissa tulee olla velvoite maaperätutkimuksista. Olevaa puustoa tulee pyrkiä säilyttämään. Kaavassa tulee antaa määräyksiä rakennusmassojen pituuksista, harjan suunnasta, materiaaleista ja väreistä. Jos rakennusten runkosyvyys on alueella olevien päärakennusten mukainen, ne saadaan helpommin soveltumaan alueen rakennettuun ympäristöön. Koillisosan palsta olisi syytä saada tontista suuremman osan omistavan tahon omistukseen. Koski-Ahonen: Lähelle rantaa rakennettaessa sortumisvaaran riski on olemassa. Kaavaasiakirjoissa tulee olla velvoite maaperätutkimuksista. Kaavassa tulee antaa määräyksiä rakennusmassojen pituuksista, harjan suunnasta, materi- NIV_kortt 11 Muistio_von_25_5_2011.doc

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA. Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA. Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKONSEUDUN KORTTELI 58 LIMINKA Asemakaavan muutos 21.1.2014 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vireilletulosta on ilmoitettu 2.10.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa..2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2013 2 Selostuksen

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot