Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS"

Transkriptio

1 Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

2 RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI

3 RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA Rakennushankkeen kustannushallinta 1994 Ehitusprojekti korralduse ja juhtamise käsiraamat 1994 Rakennushankkeen työturvallisuus 1994 Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja ohjaus 1995 Production Planning and Management on a Construction Project 1995 Rakennushankkeen ohjaus 1996 Projekt- und Planungswesen im Baumanagement 1996 PROIZWODSTWENNOE PLANIROWANIE I UPRAWLENIE STROITELXNYM OBˆEKTOM 1996 Tehtäväsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa 1999 Rakennustöiden menekit (Ratu KI-6002) Aikataulukirja (Ratu KI-6003) Rakennustöiden laatu RTL (Ratu KI-6004) Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus 2002 (Ratu KI-6006) RATU-TUTKIMUS Rakennuskonepäälliköt ohjausryhmä Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj Leo Hepola, Teräsbetoni Oy Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Ratu asiantuntijaryhmä Erkki Aaltonen, YIT Rakennus Oy Jyrki Jalli, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Juhani Karhu, Skanska Etelä-Suomi Oy Rauno Kurki, Rakennusliitto Raija Lahtinen, Rakennustieto Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Jarkko Muurimäki, Skanska Etelä-Suomi Oy Jukka-Pekka Soila, Peab Heinänen Oy Jari Valo, NCC Finland Oy Kari Varkki, Rakennus Oy Hartela Tekijät: Mittaviiva Oy, Auli Olenius Sivunvalmistus: Mittaviiva Oy Kuvat: Tiina Maria Merikoski Julkaisijat: Rakennuskonepäälliköt ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS ISBN X Kustantaja: Rakennustieto Oy, Kirjapaino: Tammer-Paino, Tampere 2002

4 3 Sisällysluettelo Esipuhe 5 Yleistä 7 Kone- ja laitekohtaiset sivut, rakenne ja sisältö 8 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa 11 Rakennussahat ja yleiskoneet 23 Käsipyörösaha 24 Jiirisaha 28 Pöytäsirkkeli 32 Ketjusaha 36 Kohdepoistoimuri 40 Maaliruisku 44 Käsityökoneet 49 Naulain 50 Porakone 54 Poravasara 58 Kulmahiomakone 62 Tasohiomakone 66 Henkilönostolaitteet, rakennushissit ja kuljettimet 71 Henkilönostin 72 Rakennushissi 76 Tavarahissi 80 Tikasnostin 84 Hihnakuljetin 88 Nosto- ja siirtoapulaitteet 93 Nostoastiat 94 Nostoraksit 98 Työtelineet 103 Telineet 104 Työpukit 108 Tikkaat 112 Betonin- ja elementtienkäsittelykoneet ja -laitteet 117 Betoni- ja laastipumppu 118 Sauvatärytin 122 Tärypalkki 126 Lattiahiomakone 130 Tasojyrsin 134 Urajyrsin 138 Elementtien välivarastointi- ja tuentalaitteet 142 Täryjyrät ja -levyt 147 Täryjyrä 148 Tärylevy 152 Rakennuskuivaajat ja alipaineistajat 157 Rakennuskuivaaja 158 Ilmanpuhdistaja ja alipaineistaja 162 Palautelomake 166

5 5 Esipuhe Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Turvallisuuteen vaikuttaa myös työnsuunnittelun taso. Viranomaismääräysten mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden säännösten mukaisuudesta sekä siitä, että ne ovat myös kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Koneita, laitteita ja työvälineitä on säännösten mukaan käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollettava asianmukaisesti. Työnantajan on myös annettava ohjeita ja opastusta työntekijälle koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä. Rakennuskonepäälliköt ry haluaa tällä julkaisulla kertoa, mitä koneen ja laitteen käyttöönluovuttajan tulee hyvän toimintatavan mukaan kertoa luovuttamastaan koneesta ja laitteesta ja antaa erään mallin, jotta viranomaissäännöstössä esitetyt tavoitteet ja vaatimukset voivat täyttyä ja työturvallisuus toteutuu suunnitellusti. Tämä julkaisu perustuu Rakennuskonepäälliköt ry:n vuonna 1991 julkaistuun Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus -kirjaan. Uudistettu ja tarkistettu julkaisu vastaa nimikkeiltään aiempaa teosta. Julkaisun uudistamisen on rahoittanut Rakennuskonepäälliköt ry. Uudistustyötä on ohjannut Rakennuskonepäälliköt ry:n hallitus: Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy, Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj, Leo Hepola, Teräsbetoni Oy, Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy ja Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry. Kirjan uudistus- ja toimitustyöstä julkaisukuntoon on vastannut Mittaviiva Oy:ssä DI Auli Olenius, kirjan on kuvittanut Tiina Maria Merikoski. Rakennuskonepäälliköt kiittää kaikkia julkaisun kehitystyöhön osallistuneita ja toivoo, että tämän kirjan myötä syntyy työmailla herätteitä koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä, ja että kirjan tarkastuslistoja käytetään osana työnopastusta. Helsingissä toukokuussa 2002 Rakennuskonepäälliköt ry

6 6

7 7 Yleistä Kirjan sisältö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa on esitetty suunnittelu- ja menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla varmistetaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on rakennuskoneet ja - laitteet työmaan suunnitelussa. Siinä esitetään menettelytapa, jolla rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallinen käyttö pyritään varmistamaan. Ohje käsittelee koneryhmiä ja on ensisijaisesti tarkoitettu talonrakennustyömaan työnjohdon käyttöön. Toisessa osassa on rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttöturvallisuuteen liittyvää kone- ja laitekohtaista tietoa sekä kone- ja laitekohtaiset turvalliset käyttö- ja menettelytapaohjeet. Rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallisten käyttö- ja menettelytapojen kuvauksissa on keskitytty erityisesti niihin kone- ja laiteominaisuuksiin, työvaiheisiin ja käyttötapoihin, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia ja vähältä piti -tilanteita. Kirjassa on pyritty käsittelemään etenkin sellaisia koneita ja laitteita, jotka ovat työmaalla yhteiskäytössä, ja jotka ovat rakennustyöntekijöiden yleis- ja käsityökoneita. Erikoisurakoitsijoiden ja erikoisammattimiesten työkoneita ja -välineitä kirjassa ei käsitellä. Koneet ja laitteet on jaoteltu ryhmiin Kone-Ratun ryhmittelyä mukaillen. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa kone- ja laitekohtaiset käyttö- ja menettelytavat on esitetty neljän sivun kokonaisuuksina, joissa toistuu samat osiot. Sivujen laadinnassa on otettu huomioon koneiden ja laitteiden käytön johdonmukainen eteneminen työmaalla. Käyttö- ja menettelytapakuvauksissa käsitellään ensin koneen tai laitteen teknisiä tietoja, hankintaa, käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. Sen jälkeen kuvataan yleisesti koneessa ja laitteessa olevat suojalaitteet ja -varusteet sekä käyttöönoton, käytön ja käytön jälkeiset suoja- ja varotoimet. Tarkastuksia, lisätietoja ja tarkennuksia varten jokaisen koneen ja laitteen yhteyteen on koottu luettelo sitä koskevista määräyksistä, vaatimuksista, standardeista ja ohjeista. Viimeisenä käyttö- ja menettelytapakuvauksessa on tarkastuslista, johon on koottu kone- ja laitekohtaiset tarkastus- ja varmistustoimet sekä muut koneen ja laitteen turvalliseen käyttämiseen oleellisesti vaikuttavat tekijät ja toimet. Kirjan käyttö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirja on tarkoitettu käytettäväksi - rakennustyömaan ja rakennustyön suunnitteluvaiheessa kone- ja laitevalintoja tehtäessä ja työmenetelmiä valittaessa - työmaan vaarojen ja ongelmien kartoituksessa - työmaan turvallisuussuunnittelussa - kone- ja laitehankintavaiheessa laite- ja konekohtaisten yleistietojen, vaatimusten ja ominaisuuksien tarkentamisessa - rakennustyön toteutusvaiheessa muisti- ja tarkistuslistana koneiden ja laitteiden asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä - työnjohdon muisti- ja tarkistuslistana työntekijöiden työnopastuksessa ja perehdyttämisessä - työntekijöiden muistilistana työn aikana tehtävistä tarkastus- ja varmistustoimista sekä muista tekijöistä, jotka vaikuttavat koneen ja laitteen turvalliseen käyttöön ja työn turvalliseen toteutukseen - opetusmateriaalina rakennusalan koulutuksessa.

8 8 Kone- ja laitekohtaiset tiedot Sivujen rakenne ja sisältö Teknistä tietoa Tietoa ja esimerkkejä koneen ja laitteen teknisistä ominaisuuksista. Käyttöalue Koneen ja laitteen tyypillisimmät käyttökohteet ja soveltuvuus eri tyyppisiin töihin. Hankinta ja käyttöönotto Työmaalle hankittaessa ja siellä käyttöönotettaessa muistettavat ja huomioon otettavat kone- ja laitekohtaiset tarkastukset, tarkistukset ja varmistuksia. Käyttö Turvallisia ja oikeita työtapoja sekä koneen ja laitteen oikeita käyttötapoja. Huolto Koneen ja laitteen perushuoltoa sekä turvallisuuteen vaikuttavia huoltotoimia. 24 Käsipyörösaha Teknistä tietoa käsipyörösahoista Käyttövoima yleensä sähkö (230 V) joskus paineilma- tai hydraulikäyttöinen Teho W Pyörimisnopeus kierrosta/min. Paino 3,1 7,5 kg Sahaussyvyys 0 50 mm Käyttöalue - käytetään pääasiassa katkaisu- tai halkaisusahana - soveltuu rakennuslevyjen halkaisuun - soveltuu lautojen, listojen, paneelien ja muun puutavaran katkaisuun ja halkaisuun. Hankinta ja käyttöönotto - hankinnan yhteydessä varmistetaan, että laitteen mukana on käyttö-, huoltoja turvallisuusohjeet - ennen laitteen varsinaista käyttöönottoa käyttäjän tulee tutustua laitteen käyttöohjeisiin, toimintaan sekä turvallisuusohjeisiin ja -määräyksiin - sahan terä valitaan sahattavan puutavaran ja levyn mukaan - käyttöönotettaessa varmistetaan, että - saha toimii ja suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat - halkaisuveitsi on tiukasti kiinnitetty - käyttöönotettaessa asetetaan sahaussyvyys ja -asento sekä lukitaan säädöt, jolloin laitteen sähköliitäntäjohdon tulee olla irrotettuna. Käyttö - sahattava materiaali tuetaan alustaan esimerkiksi sahauspöytään - levyjen ja puutavaran halkaisussa käytetään sahan omaa ohjuria tai esim. ruuvipuristimilla tai nauloilla alustaan kiinnitettyä ohjauslevyä tai -lautaa - pyörösahan kahvasta pidetään tukevasti kiinni - sahaus- ym. jätteet puhdistetaan terästä heti terän pysähdyttyä, puhdistettaessa irrotetaan sähköliitäntäjohto - levyt ja puutavara tulee sahata yhtäjaksoisesti, jotta vältetään terän juuttuminen sahausta uudelleen aloitettaessa - varotaan sahaamasta sähköliitäntäjohtoa ja alustaa - varotaan pysäyttämisen jälkeistä terän pyörimistä - varomaton sahan käsittely esim. heittäminen tai pudottaminen vaurioittaa teränsuojuksen toimintaa, liikkuvuutta ja liikerataa - sahaa ei saa kuljettaa sähköliitäntäjohdosta kiinni pitäen. Huolto - saha puhdistetaan sahausjätteistä ja purusta välittömästi käytön jälkeen, puhdistettaessa sähköliitäntäjohto tulee olla irrotettuna - moottorin tuuletusaukot puhdistetaan käytön jälkeen - sahan huoltokirjassa on esitettynä sahan perushuoltotoimet, joita käyttäjän tulee tehdä itse esimerkiksi laakerien ja nivelten voitelu sekä terän vaihto - toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee aina teettää sähkökoneiden korjaamiseen valtuutetulla korjaajalla. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 25 Suojalaitteet Koneessa ja laitteessa yleensä olevat käyttö- ja kokonaisturvallisuuteen sekä koneeseen liitettävät ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat suojalaitteet. Varmistukset ja varotoimet Käyttöä ennen, käytön aikana sekä käytön jälkeen tehtävät varmistukset ja varotoimet, joilla varmistetaan koneen ja laitteen turvallinen käyttö, käyttäjän ja ympäristön turvallisuus sekä koneen ja laitteen säilyminen käyttökuntoisena ja turvallisena. Toiminta häiriötilanteessa Tyypillisimmät häiriötilanteet ja välittömät toimintaohjeet. Henkilökohtaiset suojaimet Koneen ja laitteen asentamiseen, käyttöönottoon, käyttämiseen ja huoltamiseen liittyvät henkilökohtaiset suojaimet. Suoja- ja varotoimet Suojalaitteet - automaattisesti toimiva teräsuojus estää tahattoman kosketuksen terään - halkaisuveitsi estää sahattavan materiaalin kiertymisen ja takertumisen terään ja siitä aiheutuvan "takapotkun" - moottorin ylikuumenemissuoja - kohdepoistolaitteisto, sahaan kiinnitetty joustavalla imuletkulla puruimuriin yhdistetty imusuulake, joka imee sahattaessa irtoavan purun säiliöön. Varmistukset ja varotoimet Ennen sahausta varmistetaan - käytettävien pistorasioiden vikavirtasuojaus - virtakytkimen toiminta - terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja sahattavaan materiaaliin - teräsuojuksen toiminta - sähköliitäntäjohdon kunto - halkaisuveitsen asento, suoruus sekä terän ja veitsen väli < 3 mm - terä- ja sahaussyvyyden säätö - sahaussyvyyden ja -asennon säädön sekä terän muttereiden lukitus - imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys ja imurin toiminta - noudatetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeita. Sahattaessa - noudatetaan laitevalmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita - käytetään sahausohjainta - sahauskohta tarkistetaan ja merkitään etukäteen, sahattavassa kappaleessa ei saa olla nauloja, niittejä, betonia yms. - käytetään asianmukaista työasua Toiminta häiriötilanteessa Moottorin katkonainen käynti ja sammuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista sähköliitäntäjohdon kunto ja liittyminen virtalähteeseen - älä koske rikkoontuneeseen johtoon jännitteen ollessa kytkettynä. Terän juuttuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista terän terävyys - älä irrota terää väkisin vääntämällä tai sahan moottoria käyttämällä - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan. Moottorin lämpeneminen ja ylikuormitus - pidä moottorin tuuletusaukot puhtaina ja avoinna - älä sahaa kerralla liian paksua materiaalia - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan - tarvittaessa vaihda saha tehokkaampaan. Henkilökohtaiset suojaimet - silmäsuojaimet estävät purun ja muun sahausjätteen kulkeutumisen silmiin - hengityksensuojaimet estävät pölyn kulkeutumisen hengitysteihin, käytetään pölyäviä ja terveydelle haitallisia aineita esim. painekyllästettyä puuta sahattaessa - kuulosuojaimet, joita tulee ehdottomasti käyttää, kun melutaso nousee yli 85 db.

9 9 26 Käsityökoneiden käytön tarkastukset, säännökset ja ohjeet Tarkastukset Käsipyörösaha Käyttötarkoitukseen sopivuus Vastaanottotarkastus Käytönaikaiset huolto- ja toimintatarkastukset Tarkastukset Käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä työmaalla tehtäviä tarkastuksia, joiden tekeminen tai antama käyttölupa on varmistettava työmaalla. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus SFS-standardit Ohjeet Suomen säädöskokoelma 299/1958 (1001/1999),Työturvallisuuslaki. VNp 629/1994 (427/1999), Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. VNp 1404/1993, Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. VNp 1406/1993 (1209/1996), Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista VNp 1407/1993, Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. VNp 1314/1994, (1104/1999, 765/2000), Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta. VNp 856/1998, Työvälineiden käyttöpäätös. Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. KTMp 1694/1993 (650/1996), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta. CE-merkintä Vaatimuksenmukaisuusvakuutus SFS 4918, Rakennussahat. Rakenteellinen turvallisuus. Laitekohtaiset käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus Konetta ja laitetta koskevia käytön ja varustuksen lakeja ja asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -päätöksiä. SFS-standardit Konetta ja laitetta koskevia standardeja. Ohjeet Valmistajan ja yleisiä koneeseen ja laitteeseen liittyviä varustuksen, rakenteiden ja käytön ohjeita. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 27 Käsipyörösahan käyttöönotto ja käyttö Yritys, työmaa Osoite Laatija Tarkastuslista tarkastettu pvm/tarkastaja huomautettavaa Käsipyörösahaa käyttöönotettaessa tarkistetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeet virtakytkimen toiminta terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja materiaaliin teräsuojuksen toiminta sähköliitäntäjohdon kunto sähköpistorasian vikavirtasuojakytkin halkaisuveitsen asento ja suoruus halkaisuveitsen ja terän väli < 3 mm terä- ja sahaussyvyyden säätö sahaussyvyyden ja -asennon säädön muttereiden lukitus terän kiinnitysmuttereiden lukitus kohdepoistoimurin imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys kohdepoistoimurin toiminta ja säiliön täyttöaste. Käsipyörösahan käytön aikana tarkistetaan alustan tasaisuus ja tukevuus sahausohjaimen sijainti ja toimita sahauskohta merkitään ja tarkastetaan etukäteen, ei nauloja, niittejä, betonia yms. sähköliitäntäjohdon sijainti työasu. Käsipyörösahan käytön jälkeen tarkistetaan suojalaitteiden kunto ja puhtaus sähköliitäntäjohdon kunto terän kunto ja puhtaus moottorin tuuletusaukkojen avonaisuus. Työturvallisuus henkilökohtaiset suojaimet työasu suojalaitteiden kunto ensiapuvalmius ja -välineet työalustan kunto sahattava materiaalin tarkistus. Muut asiat toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee teettää sähkötyökoneiden korjaamossa. Tarkastuslista Koneen ja laitteen käyttöönoton, käytön, käytön jälkeiset turvalliseen käyttöön ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tarkastustoimet, työntekijöiden ja ympäristön suojaaminen sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tarkastustoimet luettelomuotoon listattuna.

10 10

11 11 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa Rakentamisen suunnitteluvaiheessa ennen työmaan tai työvaiheen aloitusta on tärkeää selvittää käytettäviin työmenetelmiin ja erityisesti kalustoon liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet. On oleellista löytää turvallisimmat työtavat ja laitteet niihin töihin ja työvaiheisiin, joissa käytetään tapaturma-alttiiksi tiedettyjä laitteita tai joissa tapaturmia sattuu paljon. Vaaratekijöiden kartoituksella pyritään löytämään vaarallisimmat ja ongelmallisimmat käyttötilanteet ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne ennakkoon tai vähentämään niiden vaikutusta. Vaaran arvioinnissa tarkastellaan rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttötilanteita ja niillä tehtäviä töitä koko työmaan kannalta. Tässä ohjeessa esitetään yhteenvedon omaisesti eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot ja lähtötilanne, toimenpiteet ja tulokset. Vaarojen kartoitus Kartoituksen lähtötietoina ovat esimerkiksi kalusto- ja aluesuunnitelma, työmaan maasto-olosuhdetiedot ja kohteeseen liittyvät muut tiedot, laitteiden käyttöohjeet sekä kirjan loppuosan rakennuskone- ja -laittekohtaiset käyttöturvallisustiedot. Tässä esitetään laiteryhmän oikea ja turvallinen käyttötapa, yksittäisen laitteen käyttötiedot selviävät varsinaisesta käyttöohjeesta. Aluksi selvitetään kaluston käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet koko työmaalla Tällöin pyritään tunnistamaan käytön kannalta ongelmallisimmat laitteet ja etsitään turvallisimmat työtavat ja laitteet. Seuraavaksi arvioidaan yksittäistä laitetta ja sillä tehtävää työtä. Selvitetään laitteen käytön eri vaiheet ja tarvittaessa simuloidaan sen käyttöä. Tarkastelun perusteella selvitetään ja kirjataan ongelmakohdat ja -tilanteet. Kartoituksen tuloksena on lista kaikista työmaan toteutuksen ja kaluston käytön kannalta ongelmallisista ja vaarallisista töistä ja työvaiheista sekä laitteista. Lista voidaan laatia esim. toimenpiteiden mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Lista toimii toimenpidemuistiona työnsuunnittelun analysoinnin myöhemmässä vaiheessa ja toimenpiteitä toteutettaessa koko työmaan tai työvaiheen keston ajan. Johtopäätökset ja toimenpiteet Kartoituksen perusteella voidaan varautua laitteiden käyttöön liittyviin ongelmaja vaaratilanteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan poistaa nämä. Johtopäätösten perusteella suunnitellaan toimenpiteet ja toteutetaan ne. Sovitut toimenpiteet suunnitellaan ryhmässä, johon kuuluvat esim. työnsuunnittelija, työmaan vastaava työnjohtaja, kalustotoimittajan edustaja, työstä tai laitteesta vastaava henkilö sekä tarvittaessa käyttäjä. Ryhmän tekemien johtopäätösten perusteella on suunniteltu soveltuvat parannus- ja varotoimenpiteet sekä tarvittava koulutus ja työnopastus. Lisäksi sovitaan toimenpiteiden toteutuksesta ja vastuuhenkilöistä. Seuranta Kaluston käyttöä ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista seurataan ja niiden vaikutusta arvioidaan koko työmaan tai työvaiheen toteutuksen ajan. Seuranta on osa työmaan viikkosuunnittelukäytäntöä. Viikkosuunnittelupalaverissa käsitellään myös eri töihin ja työvaiheisiin liittyvät kalustoasiat. Seurannan apuvälineeksi riittää hoidettavien asioiden toimenpidemuistilista sekä kalustoaikataulu liitettynä työmaan yleisaikatauluun.

12 12 Kaluston käyttöä seurataan ja selvitetään suunniteltujen toimenpiteiden toimivuus ja soveltuvuus käytännön toteutuksessa sekä määritellään tarvittavat muutokset. Tarkoituksena on varmistaa kaluston turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet työmaan suunnittelussa Kaluston turvallinen käyttö tulee varmistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työmaata tai työvaihetta suunniteltaessa. Kaluston käytön suunnittelussa valitaan työmenetelmät ja kalusto, laaditaaan aluesuunnitelma ja kalustosuunnitelma sekä ohjataan kaluston käyttöä. Menetelmäsuunnittelu Työmenetelmiä ja niihin liittyvää kalustoa työmaalle valittaessa niiden käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet otetaan huomioon. Vaaratekijöiden kartoitus tehdään, kun suunnitellaan ja valitaan eri menetelmiä ja kaluston käyttöä. Vaaratekijöiden kartoituksen ja arvioinnin tulosten perusteella työmaalle voidaan valita tehokkain ja turvallisin menetelmä- ja laitekokonaisuus. Aluesuunnittelu Työmaan aluejärjestelyt vaikuttavat oleellisesti kaluston käytön työturvallisuuteen. Tämän vuoksi työmaa-alueen käyttöä, eri toimintojen sekä laitteiden sijoittelua suunniteltaessa tulee myös turvallisuus ottaa erityisesti huomioon. Työmaan aluejärjestelyä suunniteltaessa tarkasteltavia asioita ovat mm. - kulku- ja työmaatiet sekä liikennealueet, kuljetukset, siirrot, nostot ja suojaukset - työ- ja varastoalueet elementtien, muottien, raudoituksen, puutavaran käsittely, massan ja lumensiirrot, materiaalien ja tarvikkeiden sekä polttoaineiden siirrot - kaluston määrä, tyyppi ja sijoittelu - työmaa-aikaiset sähkö- ja putkiasennukset sekä valaistus - työmaarakennukset. Aluesuunnittelun tuloksena on työmaan aluejärjestelyjä, eri toimintojen ja kulkureittien sekä kaluston sijoittelua kuvaava piirros, työmaan aluesuunnitelma työmaa-alueesta rakennuksineen. Kalustosuunnittelu Kaluston valinnassa ja sen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen käytön työturvallisuusnäkökohdat ja käyttäjien ammattitaito. Tällöin määritellään eri vaihtoehtojen vaikutukset työturvallisuuteen ja häiriöherkkyys sekä laitteisiin liittyvät viranomaismääräykset ja -ohjeet. Nämä otetaan huomioon eri kalustovaihtoehtoja vertailtaessa. Kalusto- ja menetelmävalintojen perusteella työmaalle laaditaan hankkeeseen sopiva kalustoluettelo, johon merkitään nimikkeittäin yleisaikatauluun pohjautuva tarveajankohta. Kalustoaikataulu esitetään luettelon tärkeimmistä nimikkeistä. Kalustoluettelosta ja -aikataulusta koostuvaa kone- ja kalustosuunnitelmaa tarkennetaan aikataulusuunnittelun tarkentumisen mukaan ja samalla suunnitelmassa varaudutaan ongelma- ja vaaratilanteisiin sekä määritellään tarvittavat turvallisuustoimenpiteet.

13 13 Toimenpiteet työmaan toteutuksessa Työn johtaminen ja kaluston käytön ohjaus Laadittujen suunnitelmien toteutuminen ja kaluston käyttöön liittyvien vaarojen minimointi varmistetaan työtä johtamalla, kaluston käyttöä ohjaamalla, opastamalla ja seuraamalla. Työturvallisuuden käytännön toteutuminen on koko työmaaorganisaation vastuulla. Työnjohto ja myös osaltaan työntekijät vastaavat siitä, että työmaalla laitteet ovat asianmukaisessa käyttökunnossa ja niihin on olemassa kunnolliset käyttöohjeet. Työmaan vastaava työnjohtaja tai nimetty työnjohtaja, kalustovastaava, ohjaa kaluston käyttöä, huolehtii laitteiden tilauksista ja poistamisesta työmaalta, huolloista ja uusimisesta sekä tarkastuksista. Työnjohto vastaa laitteiden käyttöön liittyvistä tarkastuksista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta. Työnjohto huolehtii myös käyttäjän työnopastuksesta ennen laitteiden käyttöönottoa työmaalla. Työntekijän ja käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä vaatia, että asianmukaiset tarkastukset tehdään ennen laitteen käyttöönottoa. Tarkoituksena on varmistaa työmaan laitteiden turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet laiteryhmätasolla Yksittäisiä töitä ja työvaiheita sekä niissä käytettäviä laitteita tarkastellaan laiteryhmätasolla tarkasteltavien ongelma- ja vaaratilanteiden määrän rajaamiseksi. Tällöin määritellään ja suunnitellaan tarvittavat turvallisuustoimenpiteet käymällä järjestelmällisesti läpi työmaan laitteiden käyttöön liittyviä ongelma- ja vaaratilanteita. Tämän perusteella etsitään oikeat ja turvalliset laitteiden käyttötavat. Vaaratekijöiden kartoituksessa käydään läpi laitetasolla eri kohdissa esitetyt seikat ja työmaalla käytettävien laitteiden viranomaismääräykset. Lisäksi voidaan käyttää kirjassa esitettyjä laitteiden tarkastuslistoja. Tarkoituksena on kartoittaa ongelma- ja vaaratilanteet ja ennaltaehkäistä ne näissä laiteryhmissä sekä valita oikeat ja turvalliset työtavat sekä laitteet. Seuraavassa käsitellään yleisellä työnsuunnitteluntasolla muisti- ja tarkistuslistan tyyppisesti tiettyjen laiteryhmien käyttöä, suojalaitteita, työnopastusta ja varmistettavia seikkoja. Käsityökoneet Käsityökoneiden käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Rakennussahat - Sijoita pöytäsaha ja puutavaran käsittelypaikka nosturin ulottuma-alueelle siten, että käsittelypaikan yli ei tarvitse tarpeettomasti nostaa tavaraa ja laitteille on turvalliset kulkutiet. - Varaa riittävä alue pöytäsahalla työskentelyä ja puutavaran käsittelyä varten. - Sijoita jäteastia pöytäsahan viereen ja järjestä pölynpoisto. Suojalaitteet - Tarkista ja säädä sahojen turvalaitteita kuten terän ylä- ja alasuojusta, sahausohjaimia ja sahaustukia sekä työntökahvaa. - Käytä henkilökohtaisia suojaimia kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia. - Käytä apupöytää, toppareita ja ohjaimia helpottamaan sahausta ja työn sujuvuutta. - Suojaa työskentelypiste esim. katoksella tai sääsuojalla. - Suojaa pöytäsahan sähköliitäntäjohto kulku- ja työmaateillä.

14 14 Työnopastus - Varmista, että rakennussahan käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että rakennussahat täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että rakennussahan suojalaitteita käytetään. - Varmista säätöjen pitävyys. - Varmista työskentelyalueen siisteys ja järjestyksen säilyminen. Porakoneet ja poravasarat - Valitse riittävän tehokas pora tai poravasara ja työhön soveltuva terä. - Huollata tai poista käytöstä vioittuneet laitteet. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalle on hankittu henkilökohtaisia suojaimia, kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että porakoneen tai poravasaran käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että porakoneet ja poravasarat sekä niiden apu- ja lisälaitteet ovat kunnossa. Muut käsityökoneet: naulaimet, hiomakoneet ja leikkurit - Valitse naulain-, hiomakone- tai leikkurityyppi ja niiden lisälaitteet tehtävän työn mukaan: ota huomioon materiaali, rakenne, sijainti ja määrä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että naulaimen, hiomakoneen tai leikkurin käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että naulaimet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että panosnaulaimella ammuttaessa asianmukaiset varoitustaulut ovat näkyvällä paikalla. - Varmista, että naulaimen käyttäjä on saanut vaadittavan käyttökoulutuksen ja tuntee laitteen sekä panos- ja naulatyypit ja niiden soveltuvuudet. - Varmista, että panosnaulaimella koe ammutaan ennen varsinaisen työn aloittamista ja järjestä naulainten vuositarkastukset. Nosto- ja siirtokalusto Nosto- ja siirtokaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Henkilönnostolaitteet - Käytä henkilöiden nostoon vain tähän tarkoitukseen suunniteltua ja valmistettua laitetta. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa rakennushissien paikat ja kulkureitit: - sijoita rakennushissi siten, että siihen pääsee helposti tarpeen mukaan sekä maantasalta että eri kerroksista - sijoita rakennushissi siten, että esim. torninosturilla ei tarvitse tarpeettomasti nostaa hissin tai kulkureittien ylitse - ota huomioon hissillä siirrettäväksi suunniteltujen massojen varastointija sijoituspaikka.

15 15 - Suunnittele henkilönostimen käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - ulottuma, työskentelyalue, liikuteltavuus, tuentatarve - koneen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistus toimenpiteet - vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset - käyttäjien työn opastus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia nostokorissa tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia sekä turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - nimeä käyttäjät - Tiedota henkilönnostotyöhön osallistuvia nostotyön erityissuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että henkilönnostolaitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että laite on tarkoitettu henkilönnostoon ja että sillä on voimassa oleva hyväksyntä henkilönnostoon (CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus, tyyppihyväksyntä). - Varmista, että laitteille tehdään vaaditut määräaikaistarkastukset ja tarkastukset ennen käyttöönottoa sekä käytön aikana. Tavaran nosto- ja siirtolaitteet: tavarahissit, tikasnostimet ja kuljettimet - Henkilökuljetus on kielletty pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitetulla laitteella. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien paikat ja kulkureitit. - Suunnittele tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot ulottuma - liikuteltavuus - tuentatarve laitteen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistustoimenpiteet vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että tavaran nosto- ja siirtolaitteet täyttävät määräykset ja standardit. - Varmista, että laitetta ei käytetä henkilön nostoon. - Varmista, että laitteet tarkastetaan määräajoin sekä ennen käyttöönottoa, että käytön aikana. Nosto- ja siirtoapulaitteet: nosto astiat, nostoraksit ja nostoketjut - Älä käytä henkilöiden kuljetukseen pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitettua laitetta. - Suunnittele nosto- ja siirtoapulaitteiden käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - järjestä varastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita ja että niitä käytetään.

16 16 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet ovat annettujen standardien ja määräysten mukaiset. - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja käytön aikana. - Varmista, että työmaalla on riittävästi töihin soveltuvia nosto- ja siirtoapulaitteita. Telinekalusto ja työtasot Telinekaluston ja työtasojen käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Telineet, työtasot, kulkusillat - Suunnittele ja valitse telinetyyppi; ota huomioon sillä tehtävä työ: - muuraus, rappaus, hiekkapuhallus: raskasteline, koottava teline tai koneellinen nostotyölava (esim. hissityölava) - elementtien saumaus: kevyt koottava teline, riipputeline tai koneellinen nostotyölava (esim. nivelpuominostin) - lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi- ja sähköasennukset: koottava järjestelmäteline tai koneellinen nostotyölava (esim. saksilava) - Tee pystytys- tai käyttöönottotarkastukset ja laadi tarkastuksesta pöytäkirja ennen telineiden käyttöönottoa. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia telineillä tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä, tarraimia sekä opasteita ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt telineen käyttö- ja pystytysohjeisiin: - järjestä työnopastus - Opasta käyttäjiä telineiden kuormittamisessa. - Selvitä käyttäjille telineisiin vaikuttavat voimat ja niiden merkitys. - Tiedota telineiden käyttäjille telinesuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että telineet ovat määräysten, käyttöohjeiden, rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman mukaiset. - Varmista, että telineet tarkastetaan sekä pystytyksestä laaditaan tarkastuspöytäkirja ennen telineen käyttöönottoa. - Varmista, että koottavissa ja järjestelmätelineissä: - käytetään vain ko. tyypin ehjiä osia - käytetään riittävästi osia sekä kootaan ja tuetaan kokoamisohjeiden mukaan - käytetään riittävästi suojakaiteita, jalkalistoja, vino- ja seinätukia ja työtasoja - Varmista, että telineitä purettaessa niiden ankkurointia, haruksia ja vinositeitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. Työpukit ja pukkitelineet - Valitse työpukki tai teline työn asettamien vaatimusten mukaan: - käytä telinettä pitkäaikaisessa ja suurta ulottumaa vaativassa työssä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia työn mukaan, kuten suojakypäriä, turvavaljaita, valjasliivejä, turvaköysiä, tarraimia, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään.

17 17 Valvo ja varmista - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet ovat määräysten mukaiset. - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Portaat, tikkaat - Suunnittele nousu- ja kulkutiet holveilie ja rakennuksessa; ota huomioon: - kaiteelliset, oikeaan kaltevuuteen asennetut, riittävällä määrällä lepotasanteita varustetut portaat ovat turvallinen ratkaisu, mutta vaativat tilaa - siirrettävät tikkaat on tarkoitettu vain tilapäiseksi kulkutieksi, ei työskentelyalustaksi - käytä luiskaa aina, kun se on mahdollista. Suojalaitteet - Varmista, että tarvittavia suojaimia on käytettävissä. Työnopastus - Anna ohjeet portaiden ja tikkaiden käytöstä sekä varmista, että niitä noudatetaan. Valvo ja varmista - Varmista, että portaat tehdään voimassa olevien säännösten mukaisesti: - etenemä, nousu ja kaltevuus -syöksyt, kaiteet ja lepotasot - liukastumisen esto - rakenne ja materiaalit. - Varmista, että työmaalla käytetään vain kunnossa olevia tikkaita ja että niitä käytetään vain hyväksyttävässä tilapäiskäytössä. - Varmista, että portaat ja tikkaat ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että portaat ja tikkaat tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että nojatikkaita ei käytetä työskentelyalustana - Varmista, että A-tikkaita käytetään vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Lämmityskalusto Lämmityskaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: - Suunnittele työmaan sähköistys ja lämmitys sekä suojaus kokonaisuutena: - lämmitettävät kohteet: työmaatilat, työpisteet, rakennus, betoni ja muotit - tarvittava lämmitysteho: lämmitintyypit ja määrä - tarvittava sähköteho: sähköpää- ja alakeskusten koko ja määrä suojaustarve ja -mahdollisuudet - Mieti ja selvitä eri lämmitystavat: - kohdelämmitys: infrapunasäteilijät - betonin lämmitys: lämpövastuslangat, betonin säteilytys, muottien lämmitys - ota huomioon myös talvibetonin ja kuumabetonin käyttömahdollisuus - tilan lämmitys ja kuivatus: rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat sekä suojaus - Mieti ja selvitä eri suojaustavat: - peite ja matto - eristepeite - sääsuoja - sääsuojahalli - Mieti ja selvitä eri lämmitinvaihtoehdot: - sähkö - nestekaasu - öljy - kaukolämpö - Suunnittele öljyn ja nestekaasun säilytys ja käyttö työmaalla: - varastointimäärä, -paikka ja -tapa - ota yhteys paikallisiin paloviranomaisiin ja selvitä tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat luvat.

18 18 Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakäsineitä ja että niitä käytetään. - Varmista, että lämmityslaitteiden varolaitteet toimivat ja niitä käytetään. - Järjestä alkusammutuskalusto. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että lämmityslaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat - Rakennusta lämmittäessäsi ja kuivattaessasi: - suojaa ja eristä lämmitettävä tila - käytä termostaattiohjattuja lämmittimiä; vältä turhaa ylilämmitystä - älä käytä nestekaasulämmittimiä kuivatukseen, jos et voi johtaa niiden palamisilmaa ulos, sillä niiden palokaasut sisältävät runsaasti kosteutta - johda palamiskaasut ulos, sillä niiden sisältämä rikki on vaaraksi hengityselimille ja rikki aiheuttaa ongelmia imeydyttyään rakenteisiin, vrt. tasoitteiden värjäytyminen, jotta ilmankuivaajat toimisivat tehokkaasti, tilaa tulisi samanaikaisesti lämmittää. Höyrynkehittimet - Suunnittele höyryn käyttö työmaalla: - käyttökohteet ja käyttömäärä sekä tarveaika - soveltuvat ja tarvittavat laitteet - laitteiden käyttö - öljyn tai nestekaasun varastointi ja käyttö - tarvittava alkusammutuskalusto - Varmista, että työmaalla on laitteiden käyttöön perehtyneitä käyttäjiä tai järjestä koulutus tai ota höyrytys alihankintana (yrityskohtaisten ohjeiden mukaisesti). - Varmista, että laitteet tarkastetaan. - Järjestä laitteiden käyttö ja valvonta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. - Ota huomioon mm. paineastian käytölle ja käyttäjälle asetettavat vaatimukset. Elementtien ja muottien käsittely Elementtien ja muottien asennusta suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Elementtien käsittely - Suunnittele elementtien asennus ja siinä vaadittava kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta työmaalla - siirto ja asennus työmaalla - kuljetus- ja asennusjärjestys - väliaikainen tuenta - liitokset, saumavalut ja saumaukset - Varmista elementtien toimitusten sujuvuus. - Varmista tiedonkulku työmaalta elementtitoimittajalle ja päinvastoin. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

19 19 Työnopastus - Varmista, että elementtiasennustyöhön osallistuva henkilö on perehtynyt elementtiasennustekniikkaan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Käy läpi elementtiasennussuunnitelma yhdessä elementtiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan elementtiasennussuunnitelma. - Varmista, että suojakaiteet ja muut putoamissuojarakenteet asennetaan elementtien asennuksen etenemisen mukaan ja varmista, että niitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. - Varmista, että elementit tuetaan oikein ja riittävästi. Muottien käsittely - Suunnittele muottien asennus ja siinä käytettävä kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta ja käsittely työmaalla - asennusjärjestys - puhdistus ja kunnostus - öljyäminen - tuenta ja sitominen - purku ja välivarastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä sekä tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt muottiasennustekniikan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Perehdy muottien asennussuunnitelmaan yhdessä muottiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että muottien nosto- ja siirtoapulaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan muottien asennussuunnitelma. - Varmista, että muotit tuetaan ja sidotaan oikein ja riittävästi holvilla ja varastossa. Betoninkäsittelykalusto Betoninkäsittelykaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Betonin- ja laastinsiirtopumput - Suunnittele betonin tai laastin siirto ja betonointi kokonaisuutena: - betonin tai laastin kuljetus työmaalle - betonin tai laastin mahdollinen varastointi ja valmistus työmaalla - betonin tai laastin pumppaus käyttökohteeseen - betonointi, muuraus, saumaus tai ruiskutus - käytettävät koneet ja laitteet - tarvittava yleissuojaus ja henkilökohtainen suojaus - pumppujen pesu- ja puhdistusmahdollisuus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

20 20 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä tuntee pumpun käyttöohjeet ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että betonin- ja laastinsiirtopumput ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että pumput tyhjennetään ja puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Sauvatäryttimet - Suunnittele sauvatäryttimien käyttö betonoinnin yhteydessä. - Määrittele täryttimien tarve työmaalla: - ota huomioon tarvittava määrä, sauvavalikoima ja voimayksiköt. - Valitse käytettävät sauvatärytintyypit ja -koot: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, ja siimäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt täryttimen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista täryttimien saanti ja tarpeellinen määrä työmaalla, samoin sauvavalikoima ja voimayksiköt: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. - Varmista, että sauvatäryttimet on huollettu ja ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että tärymoottori pyörii oikein päin. - Varmista, että sauvatäryttimet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Tärypalkit - Suunnittele tärypalkkien käyttö ja betonointi. - Määrittele tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden tarve työmaalla. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt tärypalkin käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden saanti. - Varmista, että tärypalkit on huollettu ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä.

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu)

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu) TYÖTELINEIDEN NOUSUTIEDEN VALVONTA Yleistä: Työtelineiden nousuteiden rakenteen, rakennemittojen, sijainnin, kaltevuuden sekä askelmien vakavuuden on oltava sellaiset, että nousutien ja työtason välillä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä

Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö ja seurantajärjestelmä Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Terveydenhuollon laitteiden ja

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot