Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS"

Transkriptio

1 Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

2 RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI

3 RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA Rakennushankkeen kustannushallinta 1994 Ehitusprojekti korralduse ja juhtamise käsiraamat 1994 Rakennushankkeen työturvallisuus 1994 Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja ohjaus 1995 Production Planning and Management on a Construction Project 1995 Rakennushankkeen ohjaus 1996 Projekt- und Planungswesen im Baumanagement 1996 PROIZWODSTWENNOE PLANIROWANIE I UPRAWLENIE STROITELXNYM OBˆEKTOM 1996 Tehtäväsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa 1999 Rakennustöiden menekit (Ratu KI-6002) Aikataulukirja (Ratu KI-6003) Rakennustöiden laatu RTL (Ratu KI-6004) Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus 2002 (Ratu KI-6006) RATU-TUTKIMUS Rakennuskonepäälliköt ohjausryhmä Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj Leo Hepola, Teräsbetoni Oy Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Ratu asiantuntijaryhmä Erkki Aaltonen, YIT Rakennus Oy Jyrki Jalli, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Juhani Karhu, Skanska Etelä-Suomi Oy Rauno Kurki, Rakennusliitto Raija Lahtinen, Rakennustieto Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Jarkko Muurimäki, Skanska Etelä-Suomi Oy Jukka-Pekka Soila, Peab Heinänen Oy Jari Valo, NCC Finland Oy Kari Varkki, Rakennus Oy Hartela Tekijät: Mittaviiva Oy, Auli Olenius Sivunvalmistus: Mittaviiva Oy Kuvat: Tiina Maria Merikoski Julkaisijat: Rakennuskonepäälliköt ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS ISBN X Kustantaja: Rakennustieto Oy, Kirjapaino: Tammer-Paino, Tampere 2002

4 3 Sisällysluettelo Esipuhe 5 Yleistä 7 Kone- ja laitekohtaiset sivut, rakenne ja sisältö 8 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa 11 Rakennussahat ja yleiskoneet 23 Käsipyörösaha 24 Jiirisaha 28 Pöytäsirkkeli 32 Ketjusaha 36 Kohdepoistoimuri 40 Maaliruisku 44 Käsityökoneet 49 Naulain 50 Porakone 54 Poravasara 58 Kulmahiomakone 62 Tasohiomakone 66 Henkilönostolaitteet, rakennushissit ja kuljettimet 71 Henkilönostin 72 Rakennushissi 76 Tavarahissi 80 Tikasnostin 84 Hihnakuljetin 88 Nosto- ja siirtoapulaitteet 93 Nostoastiat 94 Nostoraksit 98 Työtelineet 103 Telineet 104 Työpukit 108 Tikkaat 112 Betonin- ja elementtienkäsittelykoneet ja -laitteet 117 Betoni- ja laastipumppu 118 Sauvatärytin 122 Tärypalkki 126 Lattiahiomakone 130 Tasojyrsin 134 Urajyrsin 138 Elementtien välivarastointi- ja tuentalaitteet 142 Täryjyrät ja -levyt 147 Täryjyrä 148 Tärylevy 152 Rakennuskuivaajat ja alipaineistajat 157 Rakennuskuivaaja 158 Ilmanpuhdistaja ja alipaineistaja 162 Palautelomake 166

5 5 Esipuhe Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Turvallisuuteen vaikuttaa myös työnsuunnittelun taso. Viranomaismääräysten mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden säännösten mukaisuudesta sekä siitä, että ne ovat myös kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Koneita, laitteita ja työvälineitä on säännösten mukaan käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollettava asianmukaisesti. Työnantajan on myös annettava ohjeita ja opastusta työntekijälle koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä. Rakennuskonepäälliköt ry haluaa tällä julkaisulla kertoa, mitä koneen ja laitteen käyttöönluovuttajan tulee hyvän toimintatavan mukaan kertoa luovuttamastaan koneesta ja laitteesta ja antaa erään mallin, jotta viranomaissäännöstössä esitetyt tavoitteet ja vaatimukset voivat täyttyä ja työturvallisuus toteutuu suunnitellusti. Tämä julkaisu perustuu Rakennuskonepäälliköt ry:n vuonna 1991 julkaistuun Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus -kirjaan. Uudistettu ja tarkistettu julkaisu vastaa nimikkeiltään aiempaa teosta. Julkaisun uudistamisen on rahoittanut Rakennuskonepäälliköt ry. Uudistustyötä on ohjannut Rakennuskonepäälliköt ry:n hallitus: Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy, Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj, Leo Hepola, Teräsbetoni Oy, Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy ja Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry. Kirjan uudistus- ja toimitustyöstä julkaisukuntoon on vastannut Mittaviiva Oy:ssä DI Auli Olenius, kirjan on kuvittanut Tiina Maria Merikoski. Rakennuskonepäälliköt kiittää kaikkia julkaisun kehitystyöhön osallistuneita ja toivoo, että tämän kirjan myötä syntyy työmailla herätteitä koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä, ja että kirjan tarkastuslistoja käytetään osana työnopastusta. Helsingissä toukokuussa 2002 Rakennuskonepäälliköt ry

6 6

7 7 Yleistä Kirjan sisältö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa on esitetty suunnittelu- ja menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla varmistetaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on rakennuskoneet ja - laitteet työmaan suunnitelussa. Siinä esitetään menettelytapa, jolla rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallinen käyttö pyritään varmistamaan. Ohje käsittelee koneryhmiä ja on ensisijaisesti tarkoitettu talonrakennustyömaan työnjohdon käyttöön. Toisessa osassa on rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttöturvallisuuteen liittyvää kone- ja laitekohtaista tietoa sekä kone- ja laitekohtaiset turvalliset käyttö- ja menettelytapaohjeet. Rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallisten käyttö- ja menettelytapojen kuvauksissa on keskitytty erityisesti niihin kone- ja laiteominaisuuksiin, työvaiheisiin ja käyttötapoihin, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia ja vähältä piti -tilanteita. Kirjassa on pyritty käsittelemään etenkin sellaisia koneita ja laitteita, jotka ovat työmaalla yhteiskäytössä, ja jotka ovat rakennustyöntekijöiden yleis- ja käsityökoneita. Erikoisurakoitsijoiden ja erikoisammattimiesten työkoneita ja -välineitä kirjassa ei käsitellä. Koneet ja laitteet on jaoteltu ryhmiin Kone-Ratun ryhmittelyä mukaillen. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa kone- ja laitekohtaiset käyttö- ja menettelytavat on esitetty neljän sivun kokonaisuuksina, joissa toistuu samat osiot. Sivujen laadinnassa on otettu huomioon koneiden ja laitteiden käytön johdonmukainen eteneminen työmaalla. Käyttö- ja menettelytapakuvauksissa käsitellään ensin koneen tai laitteen teknisiä tietoja, hankintaa, käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. Sen jälkeen kuvataan yleisesti koneessa ja laitteessa olevat suojalaitteet ja -varusteet sekä käyttöönoton, käytön ja käytön jälkeiset suoja- ja varotoimet. Tarkastuksia, lisätietoja ja tarkennuksia varten jokaisen koneen ja laitteen yhteyteen on koottu luettelo sitä koskevista määräyksistä, vaatimuksista, standardeista ja ohjeista. Viimeisenä käyttö- ja menettelytapakuvauksessa on tarkastuslista, johon on koottu kone- ja laitekohtaiset tarkastus- ja varmistustoimet sekä muut koneen ja laitteen turvalliseen käyttämiseen oleellisesti vaikuttavat tekijät ja toimet. Kirjan käyttö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirja on tarkoitettu käytettäväksi - rakennustyömaan ja rakennustyön suunnitteluvaiheessa kone- ja laitevalintoja tehtäessä ja työmenetelmiä valittaessa - työmaan vaarojen ja ongelmien kartoituksessa - työmaan turvallisuussuunnittelussa - kone- ja laitehankintavaiheessa laite- ja konekohtaisten yleistietojen, vaatimusten ja ominaisuuksien tarkentamisessa - rakennustyön toteutusvaiheessa muisti- ja tarkistuslistana koneiden ja laitteiden asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä - työnjohdon muisti- ja tarkistuslistana työntekijöiden työnopastuksessa ja perehdyttämisessä - työntekijöiden muistilistana työn aikana tehtävistä tarkastus- ja varmistustoimista sekä muista tekijöistä, jotka vaikuttavat koneen ja laitteen turvalliseen käyttöön ja työn turvalliseen toteutukseen - opetusmateriaalina rakennusalan koulutuksessa.

8 8 Kone- ja laitekohtaiset tiedot Sivujen rakenne ja sisältö Teknistä tietoa Tietoa ja esimerkkejä koneen ja laitteen teknisistä ominaisuuksista. Käyttöalue Koneen ja laitteen tyypillisimmät käyttökohteet ja soveltuvuus eri tyyppisiin töihin. Hankinta ja käyttöönotto Työmaalle hankittaessa ja siellä käyttöönotettaessa muistettavat ja huomioon otettavat kone- ja laitekohtaiset tarkastukset, tarkistukset ja varmistuksia. Käyttö Turvallisia ja oikeita työtapoja sekä koneen ja laitteen oikeita käyttötapoja. Huolto Koneen ja laitteen perushuoltoa sekä turvallisuuteen vaikuttavia huoltotoimia. 24 Käsipyörösaha Teknistä tietoa käsipyörösahoista Käyttövoima yleensä sähkö (230 V) joskus paineilma- tai hydraulikäyttöinen Teho W Pyörimisnopeus kierrosta/min. Paino 3,1 7,5 kg Sahaussyvyys 0 50 mm Käyttöalue - käytetään pääasiassa katkaisu- tai halkaisusahana - soveltuu rakennuslevyjen halkaisuun - soveltuu lautojen, listojen, paneelien ja muun puutavaran katkaisuun ja halkaisuun. Hankinta ja käyttöönotto - hankinnan yhteydessä varmistetaan, että laitteen mukana on käyttö-, huoltoja turvallisuusohjeet - ennen laitteen varsinaista käyttöönottoa käyttäjän tulee tutustua laitteen käyttöohjeisiin, toimintaan sekä turvallisuusohjeisiin ja -määräyksiin - sahan terä valitaan sahattavan puutavaran ja levyn mukaan - käyttöönotettaessa varmistetaan, että - saha toimii ja suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat - halkaisuveitsi on tiukasti kiinnitetty - käyttöönotettaessa asetetaan sahaussyvyys ja -asento sekä lukitaan säädöt, jolloin laitteen sähköliitäntäjohdon tulee olla irrotettuna. Käyttö - sahattava materiaali tuetaan alustaan esimerkiksi sahauspöytään - levyjen ja puutavaran halkaisussa käytetään sahan omaa ohjuria tai esim. ruuvipuristimilla tai nauloilla alustaan kiinnitettyä ohjauslevyä tai -lautaa - pyörösahan kahvasta pidetään tukevasti kiinni - sahaus- ym. jätteet puhdistetaan terästä heti terän pysähdyttyä, puhdistettaessa irrotetaan sähköliitäntäjohto - levyt ja puutavara tulee sahata yhtäjaksoisesti, jotta vältetään terän juuttuminen sahausta uudelleen aloitettaessa - varotaan sahaamasta sähköliitäntäjohtoa ja alustaa - varotaan pysäyttämisen jälkeistä terän pyörimistä - varomaton sahan käsittely esim. heittäminen tai pudottaminen vaurioittaa teränsuojuksen toimintaa, liikkuvuutta ja liikerataa - sahaa ei saa kuljettaa sähköliitäntäjohdosta kiinni pitäen. Huolto - saha puhdistetaan sahausjätteistä ja purusta välittömästi käytön jälkeen, puhdistettaessa sähköliitäntäjohto tulee olla irrotettuna - moottorin tuuletusaukot puhdistetaan käytön jälkeen - sahan huoltokirjassa on esitettynä sahan perushuoltotoimet, joita käyttäjän tulee tehdä itse esimerkiksi laakerien ja nivelten voitelu sekä terän vaihto - toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee aina teettää sähkökoneiden korjaamiseen valtuutetulla korjaajalla. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 25 Suojalaitteet Koneessa ja laitteessa yleensä olevat käyttö- ja kokonaisturvallisuuteen sekä koneeseen liitettävät ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat suojalaitteet. Varmistukset ja varotoimet Käyttöä ennen, käytön aikana sekä käytön jälkeen tehtävät varmistukset ja varotoimet, joilla varmistetaan koneen ja laitteen turvallinen käyttö, käyttäjän ja ympäristön turvallisuus sekä koneen ja laitteen säilyminen käyttökuntoisena ja turvallisena. Toiminta häiriötilanteessa Tyypillisimmät häiriötilanteet ja välittömät toimintaohjeet. Henkilökohtaiset suojaimet Koneen ja laitteen asentamiseen, käyttöönottoon, käyttämiseen ja huoltamiseen liittyvät henkilökohtaiset suojaimet. Suoja- ja varotoimet Suojalaitteet - automaattisesti toimiva teräsuojus estää tahattoman kosketuksen terään - halkaisuveitsi estää sahattavan materiaalin kiertymisen ja takertumisen terään ja siitä aiheutuvan "takapotkun" - moottorin ylikuumenemissuoja - kohdepoistolaitteisto, sahaan kiinnitetty joustavalla imuletkulla puruimuriin yhdistetty imusuulake, joka imee sahattaessa irtoavan purun säiliöön. Varmistukset ja varotoimet Ennen sahausta varmistetaan - käytettävien pistorasioiden vikavirtasuojaus - virtakytkimen toiminta - terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja sahattavaan materiaaliin - teräsuojuksen toiminta - sähköliitäntäjohdon kunto - halkaisuveitsen asento, suoruus sekä terän ja veitsen väli < 3 mm - terä- ja sahaussyvyyden säätö - sahaussyvyyden ja -asennon säädön sekä terän muttereiden lukitus - imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys ja imurin toiminta - noudatetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeita. Sahattaessa - noudatetaan laitevalmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita - käytetään sahausohjainta - sahauskohta tarkistetaan ja merkitään etukäteen, sahattavassa kappaleessa ei saa olla nauloja, niittejä, betonia yms. - käytetään asianmukaista työasua Toiminta häiriötilanteessa Moottorin katkonainen käynti ja sammuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista sähköliitäntäjohdon kunto ja liittyminen virtalähteeseen - älä koske rikkoontuneeseen johtoon jännitteen ollessa kytkettynä. Terän juuttuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista terän terävyys - älä irrota terää väkisin vääntämällä tai sahan moottoria käyttämällä - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan. Moottorin lämpeneminen ja ylikuormitus - pidä moottorin tuuletusaukot puhtaina ja avoinna - älä sahaa kerralla liian paksua materiaalia - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan - tarvittaessa vaihda saha tehokkaampaan. Henkilökohtaiset suojaimet - silmäsuojaimet estävät purun ja muun sahausjätteen kulkeutumisen silmiin - hengityksensuojaimet estävät pölyn kulkeutumisen hengitysteihin, käytetään pölyäviä ja terveydelle haitallisia aineita esim. painekyllästettyä puuta sahattaessa - kuulosuojaimet, joita tulee ehdottomasti käyttää, kun melutaso nousee yli 85 db.

9 9 26 Käsityökoneiden käytön tarkastukset, säännökset ja ohjeet Tarkastukset Käsipyörösaha Käyttötarkoitukseen sopivuus Vastaanottotarkastus Käytönaikaiset huolto- ja toimintatarkastukset Tarkastukset Käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä työmaalla tehtäviä tarkastuksia, joiden tekeminen tai antama käyttölupa on varmistettava työmaalla. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus SFS-standardit Ohjeet Suomen säädöskokoelma 299/1958 (1001/1999),Työturvallisuuslaki. VNp 629/1994 (427/1999), Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. VNp 1404/1993, Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. VNp 1406/1993 (1209/1996), Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista VNp 1407/1993, Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. VNp 1314/1994, (1104/1999, 765/2000), Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta. VNp 856/1998, Työvälineiden käyttöpäätös. Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. KTMp 1694/1993 (650/1996), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta. CE-merkintä Vaatimuksenmukaisuusvakuutus SFS 4918, Rakennussahat. Rakenteellinen turvallisuus. Laitekohtaiset käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus Konetta ja laitetta koskevia käytön ja varustuksen lakeja ja asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -päätöksiä. SFS-standardit Konetta ja laitetta koskevia standardeja. Ohjeet Valmistajan ja yleisiä koneeseen ja laitteeseen liittyviä varustuksen, rakenteiden ja käytön ohjeita. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 27 Käsipyörösahan käyttöönotto ja käyttö Yritys, työmaa Osoite Laatija Tarkastuslista tarkastettu pvm/tarkastaja huomautettavaa Käsipyörösahaa käyttöönotettaessa tarkistetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeet virtakytkimen toiminta terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja materiaaliin teräsuojuksen toiminta sähköliitäntäjohdon kunto sähköpistorasian vikavirtasuojakytkin halkaisuveitsen asento ja suoruus halkaisuveitsen ja terän väli < 3 mm terä- ja sahaussyvyyden säätö sahaussyvyyden ja -asennon säädön muttereiden lukitus terän kiinnitysmuttereiden lukitus kohdepoistoimurin imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys kohdepoistoimurin toiminta ja säiliön täyttöaste. Käsipyörösahan käytön aikana tarkistetaan alustan tasaisuus ja tukevuus sahausohjaimen sijainti ja toimita sahauskohta merkitään ja tarkastetaan etukäteen, ei nauloja, niittejä, betonia yms. sähköliitäntäjohdon sijainti työasu. Käsipyörösahan käytön jälkeen tarkistetaan suojalaitteiden kunto ja puhtaus sähköliitäntäjohdon kunto terän kunto ja puhtaus moottorin tuuletusaukkojen avonaisuus. Työturvallisuus henkilökohtaiset suojaimet työasu suojalaitteiden kunto ensiapuvalmius ja -välineet työalustan kunto sahattava materiaalin tarkistus. Muut asiat toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee teettää sähkötyökoneiden korjaamossa. Tarkastuslista Koneen ja laitteen käyttöönoton, käytön, käytön jälkeiset turvalliseen käyttöön ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tarkastustoimet, työntekijöiden ja ympäristön suojaaminen sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tarkastustoimet luettelomuotoon listattuna.

10 10

11 11 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa Rakentamisen suunnitteluvaiheessa ennen työmaan tai työvaiheen aloitusta on tärkeää selvittää käytettäviin työmenetelmiin ja erityisesti kalustoon liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet. On oleellista löytää turvallisimmat työtavat ja laitteet niihin töihin ja työvaiheisiin, joissa käytetään tapaturma-alttiiksi tiedettyjä laitteita tai joissa tapaturmia sattuu paljon. Vaaratekijöiden kartoituksella pyritään löytämään vaarallisimmat ja ongelmallisimmat käyttötilanteet ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne ennakkoon tai vähentämään niiden vaikutusta. Vaaran arvioinnissa tarkastellaan rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttötilanteita ja niillä tehtäviä töitä koko työmaan kannalta. Tässä ohjeessa esitetään yhteenvedon omaisesti eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot ja lähtötilanne, toimenpiteet ja tulokset. Vaarojen kartoitus Kartoituksen lähtötietoina ovat esimerkiksi kalusto- ja aluesuunnitelma, työmaan maasto-olosuhdetiedot ja kohteeseen liittyvät muut tiedot, laitteiden käyttöohjeet sekä kirjan loppuosan rakennuskone- ja -laittekohtaiset käyttöturvallisustiedot. Tässä esitetään laiteryhmän oikea ja turvallinen käyttötapa, yksittäisen laitteen käyttötiedot selviävät varsinaisesta käyttöohjeesta. Aluksi selvitetään kaluston käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet koko työmaalla Tällöin pyritään tunnistamaan käytön kannalta ongelmallisimmat laitteet ja etsitään turvallisimmat työtavat ja laitteet. Seuraavaksi arvioidaan yksittäistä laitetta ja sillä tehtävää työtä. Selvitetään laitteen käytön eri vaiheet ja tarvittaessa simuloidaan sen käyttöä. Tarkastelun perusteella selvitetään ja kirjataan ongelmakohdat ja -tilanteet. Kartoituksen tuloksena on lista kaikista työmaan toteutuksen ja kaluston käytön kannalta ongelmallisista ja vaarallisista töistä ja työvaiheista sekä laitteista. Lista voidaan laatia esim. toimenpiteiden mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Lista toimii toimenpidemuistiona työnsuunnittelun analysoinnin myöhemmässä vaiheessa ja toimenpiteitä toteutettaessa koko työmaan tai työvaiheen keston ajan. Johtopäätökset ja toimenpiteet Kartoituksen perusteella voidaan varautua laitteiden käyttöön liittyviin ongelmaja vaaratilanteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan poistaa nämä. Johtopäätösten perusteella suunnitellaan toimenpiteet ja toteutetaan ne. Sovitut toimenpiteet suunnitellaan ryhmässä, johon kuuluvat esim. työnsuunnittelija, työmaan vastaava työnjohtaja, kalustotoimittajan edustaja, työstä tai laitteesta vastaava henkilö sekä tarvittaessa käyttäjä. Ryhmän tekemien johtopäätösten perusteella on suunniteltu soveltuvat parannus- ja varotoimenpiteet sekä tarvittava koulutus ja työnopastus. Lisäksi sovitaan toimenpiteiden toteutuksesta ja vastuuhenkilöistä. Seuranta Kaluston käyttöä ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista seurataan ja niiden vaikutusta arvioidaan koko työmaan tai työvaiheen toteutuksen ajan. Seuranta on osa työmaan viikkosuunnittelukäytäntöä. Viikkosuunnittelupalaverissa käsitellään myös eri töihin ja työvaiheisiin liittyvät kalustoasiat. Seurannan apuvälineeksi riittää hoidettavien asioiden toimenpidemuistilista sekä kalustoaikataulu liitettynä työmaan yleisaikatauluun.

12 12 Kaluston käyttöä seurataan ja selvitetään suunniteltujen toimenpiteiden toimivuus ja soveltuvuus käytännön toteutuksessa sekä määritellään tarvittavat muutokset. Tarkoituksena on varmistaa kaluston turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet työmaan suunnittelussa Kaluston turvallinen käyttö tulee varmistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työmaata tai työvaihetta suunniteltaessa. Kaluston käytön suunnittelussa valitaan työmenetelmät ja kalusto, laaditaaan aluesuunnitelma ja kalustosuunnitelma sekä ohjataan kaluston käyttöä. Menetelmäsuunnittelu Työmenetelmiä ja niihin liittyvää kalustoa työmaalle valittaessa niiden käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet otetaan huomioon. Vaaratekijöiden kartoitus tehdään, kun suunnitellaan ja valitaan eri menetelmiä ja kaluston käyttöä. Vaaratekijöiden kartoituksen ja arvioinnin tulosten perusteella työmaalle voidaan valita tehokkain ja turvallisin menetelmä- ja laitekokonaisuus. Aluesuunnittelu Työmaan aluejärjestelyt vaikuttavat oleellisesti kaluston käytön työturvallisuuteen. Tämän vuoksi työmaa-alueen käyttöä, eri toimintojen sekä laitteiden sijoittelua suunniteltaessa tulee myös turvallisuus ottaa erityisesti huomioon. Työmaan aluejärjestelyä suunniteltaessa tarkasteltavia asioita ovat mm. - kulku- ja työmaatiet sekä liikennealueet, kuljetukset, siirrot, nostot ja suojaukset - työ- ja varastoalueet elementtien, muottien, raudoituksen, puutavaran käsittely, massan ja lumensiirrot, materiaalien ja tarvikkeiden sekä polttoaineiden siirrot - kaluston määrä, tyyppi ja sijoittelu - työmaa-aikaiset sähkö- ja putkiasennukset sekä valaistus - työmaarakennukset. Aluesuunnittelun tuloksena on työmaan aluejärjestelyjä, eri toimintojen ja kulkureittien sekä kaluston sijoittelua kuvaava piirros, työmaan aluesuunnitelma työmaa-alueesta rakennuksineen. Kalustosuunnittelu Kaluston valinnassa ja sen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen käytön työturvallisuusnäkökohdat ja käyttäjien ammattitaito. Tällöin määritellään eri vaihtoehtojen vaikutukset työturvallisuuteen ja häiriöherkkyys sekä laitteisiin liittyvät viranomaismääräykset ja -ohjeet. Nämä otetaan huomioon eri kalustovaihtoehtoja vertailtaessa. Kalusto- ja menetelmävalintojen perusteella työmaalle laaditaan hankkeeseen sopiva kalustoluettelo, johon merkitään nimikkeittäin yleisaikatauluun pohjautuva tarveajankohta. Kalustoaikataulu esitetään luettelon tärkeimmistä nimikkeistä. Kalustoluettelosta ja -aikataulusta koostuvaa kone- ja kalustosuunnitelmaa tarkennetaan aikataulusuunnittelun tarkentumisen mukaan ja samalla suunnitelmassa varaudutaan ongelma- ja vaaratilanteisiin sekä määritellään tarvittavat turvallisuustoimenpiteet.

13 13 Toimenpiteet työmaan toteutuksessa Työn johtaminen ja kaluston käytön ohjaus Laadittujen suunnitelmien toteutuminen ja kaluston käyttöön liittyvien vaarojen minimointi varmistetaan työtä johtamalla, kaluston käyttöä ohjaamalla, opastamalla ja seuraamalla. Työturvallisuuden käytännön toteutuminen on koko työmaaorganisaation vastuulla. Työnjohto ja myös osaltaan työntekijät vastaavat siitä, että työmaalla laitteet ovat asianmukaisessa käyttökunnossa ja niihin on olemassa kunnolliset käyttöohjeet. Työmaan vastaava työnjohtaja tai nimetty työnjohtaja, kalustovastaava, ohjaa kaluston käyttöä, huolehtii laitteiden tilauksista ja poistamisesta työmaalta, huolloista ja uusimisesta sekä tarkastuksista. Työnjohto vastaa laitteiden käyttöön liittyvistä tarkastuksista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta. Työnjohto huolehtii myös käyttäjän työnopastuksesta ennen laitteiden käyttöönottoa työmaalla. Työntekijän ja käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä vaatia, että asianmukaiset tarkastukset tehdään ennen laitteen käyttöönottoa. Tarkoituksena on varmistaa työmaan laitteiden turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet laiteryhmätasolla Yksittäisiä töitä ja työvaiheita sekä niissä käytettäviä laitteita tarkastellaan laiteryhmätasolla tarkasteltavien ongelma- ja vaaratilanteiden määrän rajaamiseksi. Tällöin määritellään ja suunnitellaan tarvittavat turvallisuustoimenpiteet käymällä järjestelmällisesti läpi työmaan laitteiden käyttöön liittyviä ongelma- ja vaaratilanteita. Tämän perusteella etsitään oikeat ja turvalliset laitteiden käyttötavat. Vaaratekijöiden kartoituksessa käydään läpi laitetasolla eri kohdissa esitetyt seikat ja työmaalla käytettävien laitteiden viranomaismääräykset. Lisäksi voidaan käyttää kirjassa esitettyjä laitteiden tarkastuslistoja. Tarkoituksena on kartoittaa ongelma- ja vaaratilanteet ja ennaltaehkäistä ne näissä laiteryhmissä sekä valita oikeat ja turvalliset työtavat sekä laitteet. Seuraavassa käsitellään yleisellä työnsuunnitteluntasolla muisti- ja tarkistuslistan tyyppisesti tiettyjen laiteryhmien käyttöä, suojalaitteita, työnopastusta ja varmistettavia seikkoja. Käsityökoneet Käsityökoneiden käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Rakennussahat - Sijoita pöytäsaha ja puutavaran käsittelypaikka nosturin ulottuma-alueelle siten, että käsittelypaikan yli ei tarvitse tarpeettomasti nostaa tavaraa ja laitteille on turvalliset kulkutiet. - Varaa riittävä alue pöytäsahalla työskentelyä ja puutavaran käsittelyä varten. - Sijoita jäteastia pöytäsahan viereen ja järjestä pölynpoisto. Suojalaitteet - Tarkista ja säädä sahojen turvalaitteita kuten terän ylä- ja alasuojusta, sahausohjaimia ja sahaustukia sekä työntökahvaa. - Käytä henkilökohtaisia suojaimia kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia. - Käytä apupöytää, toppareita ja ohjaimia helpottamaan sahausta ja työn sujuvuutta. - Suojaa työskentelypiste esim. katoksella tai sääsuojalla. - Suojaa pöytäsahan sähköliitäntäjohto kulku- ja työmaateillä.

14 14 Työnopastus - Varmista, että rakennussahan käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että rakennussahat täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että rakennussahan suojalaitteita käytetään. - Varmista säätöjen pitävyys. - Varmista työskentelyalueen siisteys ja järjestyksen säilyminen. Porakoneet ja poravasarat - Valitse riittävän tehokas pora tai poravasara ja työhön soveltuva terä. - Huollata tai poista käytöstä vioittuneet laitteet. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalle on hankittu henkilökohtaisia suojaimia, kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että porakoneen tai poravasaran käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että porakoneet ja poravasarat sekä niiden apu- ja lisälaitteet ovat kunnossa. Muut käsityökoneet: naulaimet, hiomakoneet ja leikkurit - Valitse naulain-, hiomakone- tai leikkurityyppi ja niiden lisälaitteet tehtävän työn mukaan: ota huomioon materiaali, rakenne, sijainti ja määrä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että naulaimen, hiomakoneen tai leikkurin käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että naulaimet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että panosnaulaimella ammuttaessa asianmukaiset varoitustaulut ovat näkyvällä paikalla. - Varmista, että naulaimen käyttäjä on saanut vaadittavan käyttökoulutuksen ja tuntee laitteen sekä panos- ja naulatyypit ja niiden soveltuvuudet. - Varmista, että panosnaulaimella koe ammutaan ennen varsinaisen työn aloittamista ja järjestä naulainten vuositarkastukset. Nosto- ja siirtokalusto Nosto- ja siirtokaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Henkilönnostolaitteet - Käytä henkilöiden nostoon vain tähän tarkoitukseen suunniteltua ja valmistettua laitetta. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa rakennushissien paikat ja kulkureitit: - sijoita rakennushissi siten, että siihen pääsee helposti tarpeen mukaan sekä maantasalta että eri kerroksista - sijoita rakennushissi siten, että esim. torninosturilla ei tarvitse tarpeettomasti nostaa hissin tai kulkureittien ylitse - ota huomioon hissillä siirrettäväksi suunniteltujen massojen varastointija sijoituspaikka.

15 15 - Suunnittele henkilönostimen käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - ulottuma, työskentelyalue, liikuteltavuus, tuentatarve - koneen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistus toimenpiteet - vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset - käyttäjien työn opastus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia nostokorissa tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia sekä turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - nimeä käyttäjät - Tiedota henkilönnostotyöhön osallistuvia nostotyön erityissuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että henkilönnostolaitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että laite on tarkoitettu henkilönnostoon ja että sillä on voimassa oleva hyväksyntä henkilönnostoon (CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus, tyyppihyväksyntä). - Varmista, että laitteille tehdään vaaditut määräaikaistarkastukset ja tarkastukset ennen käyttöönottoa sekä käytön aikana. Tavaran nosto- ja siirtolaitteet: tavarahissit, tikasnostimet ja kuljettimet - Henkilökuljetus on kielletty pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitetulla laitteella. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien paikat ja kulkureitit. - Suunnittele tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot ulottuma - liikuteltavuus - tuentatarve laitteen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistustoimenpiteet vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että tavaran nosto- ja siirtolaitteet täyttävät määräykset ja standardit. - Varmista, että laitetta ei käytetä henkilön nostoon. - Varmista, että laitteet tarkastetaan määräajoin sekä ennen käyttöönottoa, että käytön aikana. Nosto- ja siirtoapulaitteet: nosto astiat, nostoraksit ja nostoketjut - Älä käytä henkilöiden kuljetukseen pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitettua laitetta. - Suunnittele nosto- ja siirtoapulaitteiden käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - järjestä varastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita ja että niitä käytetään.

16 16 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet ovat annettujen standardien ja määräysten mukaiset. - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja käytön aikana. - Varmista, että työmaalla on riittävästi töihin soveltuvia nosto- ja siirtoapulaitteita. Telinekalusto ja työtasot Telinekaluston ja työtasojen käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Telineet, työtasot, kulkusillat - Suunnittele ja valitse telinetyyppi; ota huomioon sillä tehtävä työ: - muuraus, rappaus, hiekkapuhallus: raskasteline, koottava teline tai koneellinen nostotyölava (esim. hissityölava) - elementtien saumaus: kevyt koottava teline, riipputeline tai koneellinen nostotyölava (esim. nivelpuominostin) - lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi- ja sähköasennukset: koottava järjestelmäteline tai koneellinen nostotyölava (esim. saksilava) - Tee pystytys- tai käyttöönottotarkastukset ja laadi tarkastuksesta pöytäkirja ennen telineiden käyttöönottoa. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia telineillä tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä, tarraimia sekä opasteita ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt telineen käyttö- ja pystytysohjeisiin: - järjestä työnopastus - Opasta käyttäjiä telineiden kuormittamisessa. - Selvitä käyttäjille telineisiin vaikuttavat voimat ja niiden merkitys. - Tiedota telineiden käyttäjille telinesuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että telineet ovat määräysten, käyttöohjeiden, rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman mukaiset. - Varmista, että telineet tarkastetaan sekä pystytyksestä laaditaan tarkastuspöytäkirja ennen telineen käyttöönottoa. - Varmista, että koottavissa ja järjestelmätelineissä: - käytetään vain ko. tyypin ehjiä osia - käytetään riittävästi osia sekä kootaan ja tuetaan kokoamisohjeiden mukaan - käytetään riittävästi suojakaiteita, jalkalistoja, vino- ja seinätukia ja työtasoja - Varmista, että telineitä purettaessa niiden ankkurointia, haruksia ja vinositeitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. Työpukit ja pukkitelineet - Valitse työpukki tai teline työn asettamien vaatimusten mukaan: - käytä telinettä pitkäaikaisessa ja suurta ulottumaa vaativassa työssä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia työn mukaan, kuten suojakypäriä, turvavaljaita, valjasliivejä, turvaköysiä, tarraimia, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään.

17 17 Valvo ja varmista - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet ovat määräysten mukaiset. - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Portaat, tikkaat - Suunnittele nousu- ja kulkutiet holveilie ja rakennuksessa; ota huomioon: - kaiteelliset, oikeaan kaltevuuteen asennetut, riittävällä määrällä lepotasanteita varustetut portaat ovat turvallinen ratkaisu, mutta vaativat tilaa - siirrettävät tikkaat on tarkoitettu vain tilapäiseksi kulkutieksi, ei työskentelyalustaksi - käytä luiskaa aina, kun se on mahdollista. Suojalaitteet - Varmista, että tarvittavia suojaimia on käytettävissä. Työnopastus - Anna ohjeet portaiden ja tikkaiden käytöstä sekä varmista, että niitä noudatetaan. Valvo ja varmista - Varmista, että portaat tehdään voimassa olevien säännösten mukaisesti: - etenemä, nousu ja kaltevuus -syöksyt, kaiteet ja lepotasot - liukastumisen esto - rakenne ja materiaalit. - Varmista, että työmaalla käytetään vain kunnossa olevia tikkaita ja että niitä käytetään vain hyväksyttävässä tilapäiskäytössä. - Varmista, että portaat ja tikkaat ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että portaat ja tikkaat tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että nojatikkaita ei käytetä työskentelyalustana - Varmista, että A-tikkaita käytetään vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Lämmityskalusto Lämmityskaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: - Suunnittele työmaan sähköistys ja lämmitys sekä suojaus kokonaisuutena: - lämmitettävät kohteet: työmaatilat, työpisteet, rakennus, betoni ja muotit - tarvittava lämmitysteho: lämmitintyypit ja määrä - tarvittava sähköteho: sähköpää- ja alakeskusten koko ja määrä suojaustarve ja -mahdollisuudet - Mieti ja selvitä eri lämmitystavat: - kohdelämmitys: infrapunasäteilijät - betonin lämmitys: lämpövastuslangat, betonin säteilytys, muottien lämmitys - ota huomioon myös talvibetonin ja kuumabetonin käyttömahdollisuus - tilan lämmitys ja kuivatus: rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat sekä suojaus - Mieti ja selvitä eri suojaustavat: - peite ja matto - eristepeite - sääsuoja - sääsuojahalli - Mieti ja selvitä eri lämmitinvaihtoehdot: - sähkö - nestekaasu - öljy - kaukolämpö - Suunnittele öljyn ja nestekaasun säilytys ja käyttö työmaalla: - varastointimäärä, -paikka ja -tapa - ota yhteys paikallisiin paloviranomaisiin ja selvitä tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat luvat.

18 18 Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakäsineitä ja että niitä käytetään. - Varmista, että lämmityslaitteiden varolaitteet toimivat ja niitä käytetään. - Järjestä alkusammutuskalusto. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että lämmityslaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat - Rakennusta lämmittäessäsi ja kuivattaessasi: - suojaa ja eristä lämmitettävä tila - käytä termostaattiohjattuja lämmittimiä; vältä turhaa ylilämmitystä - älä käytä nestekaasulämmittimiä kuivatukseen, jos et voi johtaa niiden palamisilmaa ulos, sillä niiden palokaasut sisältävät runsaasti kosteutta - johda palamiskaasut ulos, sillä niiden sisältämä rikki on vaaraksi hengityselimille ja rikki aiheuttaa ongelmia imeydyttyään rakenteisiin, vrt. tasoitteiden värjäytyminen, jotta ilmankuivaajat toimisivat tehokkaasti, tilaa tulisi samanaikaisesti lämmittää. Höyrynkehittimet - Suunnittele höyryn käyttö työmaalla: - käyttökohteet ja käyttömäärä sekä tarveaika - soveltuvat ja tarvittavat laitteet - laitteiden käyttö - öljyn tai nestekaasun varastointi ja käyttö - tarvittava alkusammutuskalusto - Varmista, että työmaalla on laitteiden käyttöön perehtyneitä käyttäjiä tai järjestä koulutus tai ota höyrytys alihankintana (yrityskohtaisten ohjeiden mukaisesti). - Varmista, että laitteet tarkastetaan. - Järjestä laitteiden käyttö ja valvonta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. - Ota huomioon mm. paineastian käytölle ja käyttäjälle asetettavat vaatimukset. Elementtien ja muottien käsittely Elementtien ja muottien asennusta suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Elementtien käsittely - Suunnittele elementtien asennus ja siinä vaadittava kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta työmaalla - siirto ja asennus työmaalla - kuljetus- ja asennusjärjestys - väliaikainen tuenta - liitokset, saumavalut ja saumaukset - Varmista elementtien toimitusten sujuvuus. - Varmista tiedonkulku työmaalta elementtitoimittajalle ja päinvastoin. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

19 19 Työnopastus - Varmista, että elementtiasennustyöhön osallistuva henkilö on perehtynyt elementtiasennustekniikkaan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Käy läpi elementtiasennussuunnitelma yhdessä elementtiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan elementtiasennussuunnitelma. - Varmista, että suojakaiteet ja muut putoamissuojarakenteet asennetaan elementtien asennuksen etenemisen mukaan ja varmista, että niitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. - Varmista, että elementit tuetaan oikein ja riittävästi. Muottien käsittely - Suunnittele muottien asennus ja siinä käytettävä kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta ja käsittely työmaalla - asennusjärjestys - puhdistus ja kunnostus - öljyäminen - tuenta ja sitominen - purku ja välivarastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä sekä tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt muottiasennustekniikan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Perehdy muottien asennussuunnitelmaan yhdessä muottiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että muottien nosto- ja siirtoapulaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan muottien asennussuunnitelma. - Varmista, että muotit tuetaan ja sidotaan oikein ja riittävästi holvilla ja varastossa. Betoninkäsittelykalusto Betoninkäsittelykaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Betonin- ja laastinsiirtopumput - Suunnittele betonin tai laastin siirto ja betonointi kokonaisuutena: - betonin tai laastin kuljetus työmaalle - betonin tai laastin mahdollinen varastointi ja valmistus työmaalla - betonin tai laastin pumppaus käyttökohteeseen - betonointi, muuraus, saumaus tai ruiskutus - käytettävät koneet ja laitteet - tarvittava yleissuojaus ja henkilökohtainen suojaus - pumppujen pesu- ja puhdistusmahdollisuus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

20 20 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä tuntee pumpun käyttöohjeet ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että betonin- ja laastinsiirtopumput ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että pumput tyhjennetään ja puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Sauvatäryttimet - Suunnittele sauvatäryttimien käyttö betonoinnin yhteydessä. - Määrittele täryttimien tarve työmaalla: - ota huomioon tarvittava määrä, sauvavalikoima ja voimayksiköt. - Valitse käytettävät sauvatärytintyypit ja -koot: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, ja siimäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt täryttimen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista täryttimien saanti ja tarpeellinen määrä työmaalla, samoin sauvavalikoima ja voimayksiköt: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. - Varmista, että sauvatäryttimet on huollettu ja ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että tärymoottori pyörii oikein päin. - Varmista, että sauvatäryttimet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Tärypalkit - Suunnittele tärypalkkien käyttö ja betonointi. - Määrittele tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden tarve työmaalla. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt tärypalkin käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden saanti. - Varmista, että tärypalkit on huollettu ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä.

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti

Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lehtola Veikko Takala Markku Kehittämishanke Rakennusalan työturvallisuuden koulutuspaketti Työn ohjaaja Annukka Tapani Tampere 10/2011 Tampereen

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti Ettei homma jäisi kesken Rakenna ja remontoi turvallisesti Esipuhe Ei vahinko tule kello kaulassa. Se tulee ämpäri päässä. Rakentamisessa ja remontoinnissa vaaroja saattaa esiintyä monessa käänteessä.

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA

BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA BETONIVALMISOSIEN ASENNUSSUUNNITELMA Ohjeellinen malli, jonka sisältöä voidaan muokata projektikohtaisesti. Suunnitelma suositellaan laadittavaksi siten, että osan A lähtötiedot tulevat päätoteuttajalta,

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti 2012 Sirkkeli Erittäin kkenut työntekijä (kkemus 45 v.) sahasi katkaisusirkkelillä listaa, jka li hunsti painettuna sirkkelin sahausvasteeseen. Lista n sahauksen aikana lyönyt työntekijän käteen Peukal

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen Taustaa hankkeelle - Rakennus rakennettiin vuosina 1937-1941 Helvar Oy:n radiotehtaaksi. - Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuusrakennuksesta, asuinkäyttöön

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla

Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Betoniseminaari 20.3.2017 / Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Infra- ja talonrakentaminen Betonin laadunvarmistaminen työmaalla Hyvä ennakkosuunnittelu Suunnitelman noudattaminen Varautuminen häiriöihin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi

TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS. Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi TALOTEKNISEN KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖIDEN TOIMIALAT Consti Yhtiöt Toimitilat Asuintalot Consti Talotekniikka Oy PKS Muu Suomi Consti

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Vaaituskoje. Lisälaitteet vaaituskonetta käytettäessä tarvitaan kolmijalkajalusta ja tarvittaessa vaaituslatta tai vastaava mittalaite.

Vaaituskoje. Lisälaitteet vaaituskonetta käytettäessä tarvitaan kolmijalkajalusta ja tarvittaessa vaaituslatta tai vastaava mittalaite. 208 Vaaituskoje Tekistä tietoa vaaituskojeista Mallit tasaivaaituskoje, itsetasaava vaaituskoje jako raketee ja tarkkuude mukaa yksikertaiset vaaituskojeet, keskikokoiset vaaituskojeet, tarkkavaaituskojeet.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013

A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 A-nostin- ja konevuokraamo Oy Äijälänkatu 3, 15700 Lahti P. 040 7320 955 HINNASTO 2/2013 11 PORAUS- JA PIIKKAUSKONEET Alv 0% Alv 24% 111101 Vispiläkone ### 15,50 19,22 111120 Pakkosekoitin (220 V) ###

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

Rakennuskoneet ja -kalusto

Rakennuskoneet ja -kalusto Rakennuskoneet ja -kalusto Hannu Koski, diplomi-insinööri hannukoski@saunalahti.fi Vuoden 1953 Rakentajain kalenterissa esitellään kuvina Nykyaikaisia rakennuskoneita. Kuvista on nähtävissä suomalaisen

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010

ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010 ASUKASINFO 10.2.2010 - AS OY MELKONKATU 4 - Markko Kalevo, Tapani Eisanen, Seppo Siimeslehto Keskiviikkona 10.2.2010 Saumauksesta täyden palvelun korjausrakentajaksi Historia 1966 Yritys perustetaan Raitalinna

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

SOITA SÄÄSUOJAUSRATKAISUT OSANA RAKENNUSTYÖMAAN KOSTEUDEN HALLINTAA.

SOITA SÄÄSUOJAUSRATKAISUT OSANA RAKENNUSTYÖMAAN KOSTEUDEN HALLINTAA. SOITA 0800 171 414 SÄÄSUOJAUSRATKAISUT OSANA RAKENNUSTYÖMAAN KOSTEUDEN HALLINTAA www.ramirent.fi 1 Tarjoamme sääsuojaratkaisuja kaikkiin tilapäisiin suojaustarpeisiin, rakennus- ja korjaustyömaille sekä

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot