Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS"

Transkriptio

1 Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

2 RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI

3 RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA Rakennushankkeen kustannushallinta 1994 Ehitusprojekti korralduse ja juhtamise käsiraamat 1994 Rakennushankkeen työturvallisuus 1994 Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja ohjaus 1995 Production Planning and Management on a Construction Project 1995 Rakennushankkeen ohjaus 1996 Projekt- und Planungswesen im Baumanagement 1996 PROIZWODSTWENNOE PLANIROWANIE I UPRAWLENIE STROITELXNYM OBˆEKTOM 1996 Tehtäväsuunnittelu ja valvonta rakentamisessa 1999 Rakennustöiden menekit (Ratu KI-6002) Aikataulukirja (Ratu KI-6003) Rakennustöiden laatu RTL (Ratu KI-6004) Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus 2002 (Ratu KI-6006) RATU-TUTKIMUS Rakennuskonepäälliköt ohjausryhmä Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj Leo Hepola, Teräsbetoni Oy Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Ratu asiantuntijaryhmä Erkki Aaltonen, YIT Rakennus Oy Jyrki Jalli, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Juhani Karhu, Skanska Etelä-Suomi Oy Rauno Kurki, Rakennusliitto Raija Lahtinen, Rakennustieto Oy Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry Jarkko Muurimäki, Skanska Etelä-Suomi Oy Jukka-Pekka Soila, Peab Heinänen Oy Jari Valo, NCC Finland Oy Kari Varkki, Rakennus Oy Hartela Tekijät: Mittaviiva Oy, Auli Olenius Sivunvalmistus: Mittaviiva Oy Kuvat: Tiina Maria Merikoski Julkaisijat: Rakennuskonepäälliköt ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS ISBN X Kustantaja: Rakennustieto Oy, Kirjapaino: Tammer-Paino, Tampere 2002

4 3 Sisällysluettelo Esipuhe 5 Yleistä 7 Kone- ja laitekohtaiset sivut, rakenne ja sisältö 8 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa 11 Rakennussahat ja yleiskoneet 23 Käsipyörösaha 24 Jiirisaha 28 Pöytäsirkkeli 32 Ketjusaha 36 Kohdepoistoimuri 40 Maaliruisku 44 Käsityökoneet 49 Naulain 50 Porakone 54 Poravasara 58 Kulmahiomakone 62 Tasohiomakone 66 Henkilönostolaitteet, rakennushissit ja kuljettimet 71 Henkilönostin 72 Rakennushissi 76 Tavarahissi 80 Tikasnostin 84 Hihnakuljetin 88 Nosto- ja siirtoapulaitteet 93 Nostoastiat 94 Nostoraksit 98 Työtelineet 103 Telineet 104 Työpukit 108 Tikkaat 112 Betonin- ja elementtienkäsittelykoneet ja -laitteet 117 Betoni- ja laastipumppu 118 Sauvatärytin 122 Tärypalkki 126 Lattiahiomakone 130 Tasojyrsin 134 Urajyrsin 138 Elementtien välivarastointi- ja tuentalaitteet 142 Täryjyrät ja -levyt 147 Täryjyrä 148 Tärylevy 152 Rakennuskuivaajat ja alipaineistajat 157 Rakennuskuivaaja 158 Ilmanpuhdistaja ja alipaineistaja 162 Palautelomake 166

5 5 Esipuhe Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Turvallisuuteen vaikuttaa myös työnsuunnittelun taso. Viranomaismääräysten mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden säännösten mukaisuudesta sekä siitä, että ne ovat myös kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Koneita, laitteita ja työvälineitä on säännösten mukaan käytettävä, hoidettava, puhdistettava ja huollettava asianmukaisesti. Työnantajan on myös annettava ohjeita ja opastusta työntekijälle koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä. Rakennuskonepäälliköt ry haluaa tällä julkaisulla kertoa, mitä koneen ja laitteen käyttöönluovuttajan tulee hyvän toimintatavan mukaan kertoa luovuttamastaan koneesta ja laitteesta ja antaa erään mallin, jotta viranomaissäännöstössä esitetyt tavoitteet ja vaatimukset voivat täyttyä ja työturvallisuus toteutuu suunnitellusti. Tämä julkaisu perustuu Rakennuskonepäälliköt ry:n vuonna 1991 julkaistuun Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus -kirjaan. Uudistettu ja tarkistettu julkaisu vastaa nimikkeiltään aiempaa teosta. Julkaisun uudistamisen on rahoittanut Rakennuskonepäälliköt ry. Uudistustyötä on ohjannut Rakennuskonepäälliköt ry:n hallitus: Kimmo Karppanen, YIT Kalusto Oy, Jussi Markkanen, Pohjola-Yhtymä Oyj, Leo Hepola, Teräsbetoni Oy, Vesa Salonen, Peri Suomi Ltd Oy ja Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry. Kirjan uudistus- ja toimitustyöstä julkaisukuntoon on vastannut Mittaviiva Oy:ssä DI Auli Olenius, kirjan on kuvittanut Tiina Maria Merikoski. Rakennuskonepäälliköt kiittää kaikkia julkaisun kehitystyöhön osallistuneita ja toivoo, että tämän kirjan myötä syntyy työmailla herätteitä koneiden ja laitteiden turvallisesta käytöstä, ja että kirjan tarkastuslistoja käytetään osana työnopastusta. Helsingissä toukokuussa 2002 Rakennuskonepäälliköt ry

6 6

7 7 Yleistä Kirjan sisältö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa on esitetty suunnittelu- ja menettelytavat, joilla rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta ja turvallinen käyttö työmaalla varmistetaan. Menettelytavat on kuvattu työmaan näkökulmasta. Turvallisten käyttö- ja menettelytapojen lisäksi kirjaan on koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, standardit ja ohjeet. Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on rakennuskoneet ja - laitteet työmaan suunnitelussa. Siinä esitetään menettelytapa, jolla rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallinen käyttö pyritään varmistamaan. Ohje käsittelee koneryhmiä ja on ensisijaisesti tarkoitettu talonrakennustyömaan työnjohdon käyttöön. Toisessa osassa on rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttöturvallisuuteen liittyvää kone- ja laitekohtaista tietoa sekä kone- ja laitekohtaiset turvalliset käyttö- ja menettelytapaohjeet. Rakennuskoneiden ja -laitteiden turvallisten käyttö- ja menettelytapojen kuvauksissa on keskitytty erityisesti niihin kone- ja laiteominaisuuksiin, työvaiheisiin ja käyttötapoihin, joissa tapahtuu paljon onnettomuuksia ja vähältä piti -tilanteita. Kirjassa on pyritty käsittelemään etenkin sellaisia koneita ja laitteita, jotka ovat työmaalla yhteiskäytössä, ja jotka ovat rakennustyöntekijöiden yleis- ja käsityökoneita. Erikoisurakoitsijoiden ja erikoisammattimiesten työkoneita ja -välineitä kirjassa ei käsitellä. Koneet ja laitteet on jaoteltu ryhmiin Kone-Ratun ryhmittelyä mukaillen. Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirjassa kone- ja laitekohtaiset käyttö- ja menettelytavat on esitetty neljän sivun kokonaisuuksina, joissa toistuu samat osiot. Sivujen laadinnassa on otettu huomioon koneiden ja laitteiden käytön johdonmukainen eteneminen työmaalla. Käyttö- ja menettelytapakuvauksissa käsitellään ensin koneen tai laitteen teknisiä tietoja, hankintaa, käyttöönottoa, käyttöä ja huoltoa. Sen jälkeen kuvataan yleisesti koneessa ja laitteessa olevat suojalaitteet ja -varusteet sekä käyttöönoton, käytön ja käytön jälkeiset suoja- ja varotoimet. Tarkastuksia, lisätietoja ja tarkennuksia varten jokaisen koneen ja laitteen yhteyteen on koottu luettelo sitä koskevista määräyksistä, vaatimuksista, standardeista ja ohjeista. Viimeisenä käyttö- ja menettelytapakuvauksessa on tarkastuslista, johon on koottu kone- ja laitekohtaiset tarkastus- ja varmistustoimet sekä muut koneen ja laitteen turvalliseen käyttämiseen oleellisesti vaikuttavat tekijät ja toimet. Kirjan käyttö Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -kirja on tarkoitettu käytettäväksi - rakennustyömaan ja rakennustyön suunnitteluvaiheessa kone- ja laitevalintoja tehtäessä ja työmenetelmiä valittaessa - työmaan vaarojen ja ongelmien kartoituksessa - työmaan turvallisuussuunnittelussa - kone- ja laitehankintavaiheessa laite- ja konekohtaisten yleistietojen, vaatimusten ja ominaisuuksien tarkentamisessa - rakennustyön toteutusvaiheessa muisti- ja tarkistuslistana koneiden ja laitteiden asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä - työnjohdon muisti- ja tarkistuslistana työntekijöiden työnopastuksessa ja perehdyttämisessä - työntekijöiden muistilistana työn aikana tehtävistä tarkastus- ja varmistustoimista sekä muista tekijöistä, jotka vaikuttavat koneen ja laitteen turvalliseen käyttöön ja työn turvalliseen toteutukseen - opetusmateriaalina rakennusalan koulutuksessa.

8 8 Kone- ja laitekohtaiset tiedot Sivujen rakenne ja sisältö Teknistä tietoa Tietoa ja esimerkkejä koneen ja laitteen teknisistä ominaisuuksista. Käyttöalue Koneen ja laitteen tyypillisimmät käyttökohteet ja soveltuvuus eri tyyppisiin töihin. Hankinta ja käyttöönotto Työmaalle hankittaessa ja siellä käyttöönotettaessa muistettavat ja huomioon otettavat kone- ja laitekohtaiset tarkastukset, tarkistukset ja varmistuksia. Käyttö Turvallisia ja oikeita työtapoja sekä koneen ja laitteen oikeita käyttötapoja. Huolto Koneen ja laitteen perushuoltoa sekä turvallisuuteen vaikuttavia huoltotoimia. 24 Käsipyörösaha Teknistä tietoa käsipyörösahoista Käyttövoima yleensä sähkö (230 V) joskus paineilma- tai hydraulikäyttöinen Teho W Pyörimisnopeus kierrosta/min. Paino 3,1 7,5 kg Sahaussyvyys 0 50 mm Käyttöalue - käytetään pääasiassa katkaisu- tai halkaisusahana - soveltuu rakennuslevyjen halkaisuun - soveltuu lautojen, listojen, paneelien ja muun puutavaran katkaisuun ja halkaisuun. Hankinta ja käyttöönotto - hankinnan yhteydessä varmistetaan, että laitteen mukana on käyttö-, huoltoja turvallisuusohjeet - ennen laitteen varsinaista käyttöönottoa käyttäjän tulee tutustua laitteen käyttöohjeisiin, toimintaan sekä turvallisuusohjeisiin ja -määräyksiin - sahan terä valitaan sahattavan puutavaran ja levyn mukaan - käyttöönotettaessa varmistetaan, että - saha toimii ja suojalaitteet ovat paikoillaan ja toimivat - halkaisuveitsi on tiukasti kiinnitetty - käyttöönotettaessa asetetaan sahaussyvyys ja -asento sekä lukitaan säädöt, jolloin laitteen sähköliitäntäjohdon tulee olla irrotettuna. Käyttö - sahattava materiaali tuetaan alustaan esimerkiksi sahauspöytään - levyjen ja puutavaran halkaisussa käytetään sahan omaa ohjuria tai esim. ruuvipuristimilla tai nauloilla alustaan kiinnitettyä ohjauslevyä tai -lautaa - pyörösahan kahvasta pidetään tukevasti kiinni - sahaus- ym. jätteet puhdistetaan terästä heti terän pysähdyttyä, puhdistettaessa irrotetaan sähköliitäntäjohto - levyt ja puutavara tulee sahata yhtäjaksoisesti, jotta vältetään terän juuttuminen sahausta uudelleen aloitettaessa - varotaan sahaamasta sähköliitäntäjohtoa ja alustaa - varotaan pysäyttämisen jälkeistä terän pyörimistä - varomaton sahan käsittely esim. heittäminen tai pudottaminen vaurioittaa teränsuojuksen toimintaa, liikkuvuutta ja liikerataa - sahaa ei saa kuljettaa sähköliitäntäjohdosta kiinni pitäen. Huolto - saha puhdistetaan sahausjätteistä ja purusta välittömästi käytön jälkeen, puhdistettaessa sähköliitäntäjohto tulee olla irrotettuna - moottorin tuuletusaukot puhdistetaan käytön jälkeen - sahan huoltokirjassa on esitettynä sahan perushuoltotoimet, joita käyttäjän tulee tehdä itse esimerkiksi laakerien ja nivelten voitelu sekä terän vaihto - toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee aina teettää sähkökoneiden korjaamiseen valtuutetulla korjaajalla. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 25 Suojalaitteet Koneessa ja laitteessa yleensä olevat käyttö- ja kokonaisturvallisuuteen sekä koneeseen liitettävät ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat suojalaitteet. Varmistukset ja varotoimet Käyttöä ennen, käytön aikana sekä käytön jälkeen tehtävät varmistukset ja varotoimet, joilla varmistetaan koneen ja laitteen turvallinen käyttö, käyttäjän ja ympäristön turvallisuus sekä koneen ja laitteen säilyminen käyttökuntoisena ja turvallisena. Toiminta häiriötilanteessa Tyypillisimmät häiriötilanteet ja välittömät toimintaohjeet. Henkilökohtaiset suojaimet Koneen ja laitteen asentamiseen, käyttöönottoon, käyttämiseen ja huoltamiseen liittyvät henkilökohtaiset suojaimet. Suoja- ja varotoimet Suojalaitteet - automaattisesti toimiva teräsuojus estää tahattoman kosketuksen terään - halkaisuveitsi estää sahattavan materiaalin kiertymisen ja takertumisen terään ja siitä aiheutuvan "takapotkun" - moottorin ylikuumenemissuoja - kohdepoistolaitteisto, sahaan kiinnitetty joustavalla imuletkulla puruimuriin yhdistetty imusuulake, joka imee sahattaessa irtoavan purun säiliöön. Varmistukset ja varotoimet Ennen sahausta varmistetaan - käytettävien pistorasioiden vikavirtasuojaus - virtakytkimen toiminta - terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja sahattavaan materiaaliin - teräsuojuksen toiminta - sähköliitäntäjohdon kunto - halkaisuveitsen asento, suoruus sekä terän ja veitsen väli < 3 mm - terä- ja sahaussyvyyden säätö - sahaussyvyyden ja -asennon säädön sekä terän muttereiden lukitus - imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys ja imurin toiminta - noudatetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeita. Sahattaessa - noudatetaan laitevalmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita - käytetään sahausohjainta - sahauskohta tarkistetaan ja merkitään etukäteen, sahattavassa kappaleessa ei saa olla nauloja, niittejä, betonia yms. - käytetään asianmukaista työasua Toiminta häiriötilanteessa Moottorin katkonainen käynti ja sammuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista sähköliitäntäjohdon kunto ja liittyminen virtalähteeseen - älä koske rikkoontuneeseen johtoon jännitteen ollessa kytkettynä. Terän juuttuminen - sammuta ja irrota saha virtalähteestä - tarkista terän terävyys - älä irrota terää väkisin vääntämällä tai sahan moottoria käyttämällä - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan. Moottorin lämpeneminen ja ylikuormitus - pidä moottorin tuuletusaukot puhtaina ja avoinna - älä sahaa kerralla liian paksua materiaalia - valitse oikea terä sahan koon ja sahattavan materiaalin mukaan - tarvittaessa vaihda saha tehokkaampaan. Henkilökohtaiset suojaimet - silmäsuojaimet estävät purun ja muun sahausjätteen kulkeutumisen silmiin - hengityksensuojaimet estävät pölyn kulkeutumisen hengitysteihin, käytetään pölyäviä ja terveydelle haitallisia aineita esim. painekyllästettyä puuta sahattaessa - kuulosuojaimet, joita tulee ehdottomasti käyttää, kun melutaso nousee yli 85 db.

9 9 26 Käsityökoneiden käytön tarkastukset, säännökset ja ohjeet Tarkastukset Käsipyörösaha Käyttötarkoitukseen sopivuus Vastaanottotarkastus Käytönaikaiset huolto- ja toimintatarkastukset Tarkastukset Käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä työmaalla tehtäviä tarkastuksia, joiden tekeminen tai antama käyttölupa on varmistettava työmaalla. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus SFS-standardit Ohjeet Suomen säädöskokoelma 299/1958 (1001/1999),Työturvallisuuslaki. VNp 629/1994 (427/1999), Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. VNp 1404/1993, Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. VNp 1406/1993 (1209/1996), Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista VNp 1407/1993, Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. VNp 1314/1994, (1104/1999, 765/2000), Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta. VNp 856/1998, Työvälineiden käyttöpäätös. Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. KTMp 1694/1993 (650/1996), Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta. CE-merkintä Vaatimuksenmukaisuusvakuutus SFS 4918, Rakennussahat. Rakenteellinen turvallisuus. Laitekohtaiset käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet. Määräykset ja vaatimustenmukaisuus Konetta ja laitetta koskevia käytön ja varustuksen lakeja ja asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -päätöksiä. SFS-standardit Konetta ja laitetta koskevia standardeja. Ohjeet Valmistajan ja yleisiä koneeseen ja laitteeseen liittyviä varustuksen, rakenteiden ja käytön ohjeita. Rakennussahat ja yleiskoneet Käsipyörösaha 27 Käsipyörösahan käyttöönotto ja käyttö Yritys, työmaa Osoite Laatija Tarkastuslista tarkastettu pvm/tarkastaja huomautettavaa Käsipyörösahaa käyttöönotettaessa tarkistetaan laitevalmistajan asennus- ja käyttöönotto-ohjeet virtakytkimen toiminta terätyypin soveltuvuus laitteeseen ja materiaaliin teräsuojuksen toiminta sähköliitäntäjohdon kunto sähköpistorasian vikavirtasuojakytkin halkaisuveitsen asento ja suoruus halkaisuveitsen ja terän väli < 3 mm terä- ja sahaussyvyyden säätö sahaussyvyyden ja -asennon säädön muttereiden lukitus terän kiinnitysmuttereiden lukitus kohdepoistoimurin imusuuttimen ja -letkun liitosten tiiviys kohdepoistoimurin toiminta ja säiliön täyttöaste. Käsipyörösahan käytön aikana tarkistetaan alustan tasaisuus ja tukevuus sahausohjaimen sijainti ja toimita sahauskohta merkitään ja tarkastetaan etukäteen, ei nauloja, niittejä, betonia yms. sähköliitäntäjohdon sijainti työasu. Käsipyörösahan käytön jälkeen tarkistetaan suojalaitteiden kunto ja puhtaus sähköliitäntäjohdon kunto terän kunto ja puhtaus moottorin tuuletusaukkojen avonaisuus. Työturvallisuus henkilökohtaiset suojaimet työasu suojalaitteiden kunto ensiapuvalmius ja -välineet työalustan kunto sahattava materiaalin tarkistus. Muut asiat toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen pyörösahan korjaus tulee teettää sähkötyökoneiden korjaamossa. Tarkastuslista Koneen ja laitteen käyttöönoton, käytön, käytön jälkeiset turvalliseen käyttöön ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tarkastustoimet, työntekijöiden ja ympäristön suojaaminen sekä muut turvallisuuteen vaikuttavat tarkastustoimet luettelomuotoon listattuna.

10 10

11 11 Rakennuskoneet ja -laitteet työmaan suunnittelussa Rakentamisen suunnitteluvaiheessa ennen työmaan tai työvaiheen aloitusta on tärkeää selvittää käytettäviin työmenetelmiin ja erityisesti kalustoon liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet. On oleellista löytää turvallisimmat työtavat ja laitteet niihin töihin ja työvaiheisiin, joissa käytetään tapaturma-alttiiksi tiedettyjä laitteita tai joissa tapaturmia sattuu paljon. Vaaratekijöiden kartoituksella pyritään löytämään vaarallisimmat ja ongelmallisimmat käyttötilanteet ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne ennakkoon tai vähentämään niiden vaikutusta. Vaaran arvioinnissa tarkastellaan rakennuskoneiden ja -laitteiden käyttötilanteita ja niillä tehtäviä töitä koko työmaan kannalta. Tässä ohjeessa esitetään yhteenvedon omaisesti eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot ja lähtötilanne, toimenpiteet ja tulokset. Vaarojen kartoitus Kartoituksen lähtötietoina ovat esimerkiksi kalusto- ja aluesuunnitelma, työmaan maasto-olosuhdetiedot ja kohteeseen liittyvät muut tiedot, laitteiden käyttöohjeet sekä kirjan loppuosan rakennuskone- ja -laittekohtaiset käyttöturvallisustiedot. Tässä esitetään laiteryhmän oikea ja turvallinen käyttötapa, yksittäisen laitteen käyttötiedot selviävät varsinaisesta käyttöohjeesta. Aluksi selvitetään kaluston käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet koko työmaalla Tällöin pyritään tunnistamaan käytön kannalta ongelmallisimmat laitteet ja etsitään turvallisimmat työtavat ja laitteet. Seuraavaksi arvioidaan yksittäistä laitetta ja sillä tehtävää työtä. Selvitetään laitteen käytön eri vaiheet ja tarvittaessa simuloidaan sen käyttöä. Tarkastelun perusteella selvitetään ja kirjataan ongelmakohdat ja -tilanteet. Kartoituksen tuloksena on lista kaikista työmaan toteutuksen ja kaluston käytön kannalta ongelmallisista ja vaarallisista töistä ja työvaiheista sekä laitteista. Lista voidaan laatia esim. toimenpiteiden mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Lista toimii toimenpidemuistiona työnsuunnittelun analysoinnin myöhemmässä vaiheessa ja toimenpiteitä toteutettaessa koko työmaan tai työvaiheen keston ajan. Johtopäätökset ja toimenpiteet Kartoituksen perusteella voidaan varautua laitteiden käyttöön liittyviin ongelmaja vaaratilanteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan poistaa nämä. Johtopäätösten perusteella suunnitellaan toimenpiteet ja toteutetaan ne. Sovitut toimenpiteet suunnitellaan ryhmässä, johon kuuluvat esim. työnsuunnittelija, työmaan vastaava työnjohtaja, kalustotoimittajan edustaja, työstä tai laitteesta vastaava henkilö sekä tarvittaessa käyttäjä. Ryhmän tekemien johtopäätösten perusteella on suunniteltu soveltuvat parannus- ja varotoimenpiteet sekä tarvittava koulutus ja työnopastus. Lisäksi sovitaan toimenpiteiden toteutuksesta ja vastuuhenkilöistä. Seuranta Kaluston käyttöä ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista seurataan ja niiden vaikutusta arvioidaan koko työmaan tai työvaiheen toteutuksen ajan. Seuranta on osa työmaan viikkosuunnittelukäytäntöä. Viikkosuunnittelupalaverissa käsitellään myös eri töihin ja työvaiheisiin liittyvät kalustoasiat. Seurannan apuvälineeksi riittää hoidettavien asioiden toimenpidemuistilista sekä kalustoaikataulu liitettynä työmaan yleisaikatauluun.

12 12 Kaluston käyttöä seurataan ja selvitetään suunniteltujen toimenpiteiden toimivuus ja soveltuvuus käytännön toteutuksessa sekä määritellään tarvittavat muutokset. Tarkoituksena on varmistaa kaluston turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet työmaan suunnittelussa Kaluston turvallinen käyttö tulee varmistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työmaata tai työvaihetta suunniteltaessa. Kaluston käytön suunnittelussa valitaan työmenetelmät ja kalusto, laaditaaan aluesuunnitelma ja kalustosuunnitelma sekä ohjataan kaluston käyttöä. Menetelmäsuunnittelu Työmenetelmiä ja niihin liittyvää kalustoa työmaalle valittaessa niiden käyttöön liittyvät ongelma- ja vaaratilanteet otetaan huomioon. Vaaratekijöiden kartoitus tehdään, kun suunnitellaan ja valitaan eri menetelmiä ja kaluston käyttöä. Vaaratekijöiden kartoituksen ja arvioinnin tulosten perusteella työmaalle voidaan valita tehokkain ja turvallisin menetelmä- ja laitekokonaisuus. Aluesuunnittelu Työmaan aluejärjestelyt vaikuttavat oleellisesti kaluston käytön työturvallisuuteen. Tämän vuoksi työmaa-alueen käyttöä, eri toimintojen sekä laitteiden sijoittelua suunniteltaessa tulee myös turvallisuus ottaa erityisesti huomioon. Työmaan aluejärjestelyä suunniteltaessa tarkasteltavia asioita ovat mm. - kulku- ja työmaatiet sekä liikennealueet, kuljetukset, siirrot, nostot ja suojaukset - työ- ja varastoalueet elementtien, muottien, raudoituksen, puutavaran käsittely, massan ja lumensiirrot, materiaalien ja tarvikkeiden sekä polttoaineiden siirrot - kaluston määrä, tyyppi ja sijoittelu - työmaa-aikaiset sähkö- ja putkiasennukset sekä valaistus - työmaarakennukset. Aluesuunnittelun tuloksena on työmaan aluejärjestelyjä, eri toimintojen ja kulkureittien sekä kaluston sijoittelua kuvaava piirros, työmaan aluesuunnitelma työmaa-alueesta rakennuksineen. Kalustosuunnittelu Kaluston valinnassa ja sen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen käytön työturvallisuusnäkökohdat ja käyttäjien ammattitaito. Tällöin määritellään eri vaihtoehtojen vaikutukset työturvallisuuteen ja häiriöherkkyys sekä laitteisiin liittyvät viranomaismääräykset ja -ohjeet. Nämä otetaan huomioon eri kalustovaihtoehtoja vertailtaessa. Kalusto- ja menetelmävalintojen perusteella työmaalle laaditaan hankkeeseen sopiva kalustoluettelo, johon merkitään nimikkeittäin yleisaikatauluun pohjautuva tarveajankohta. Kalustoaikataulu esitetään luettelon tärkeimmistä nimikkeistä. Kalustoluettelosta ja -aikataulusta koostuvaa kone- ja kalustosuunnitelmaa tarkennetaan aikataulusuunnittelun tarkentumisen mukaan ja samalla suunnitelmassa varaudutaan ongelma- ja vaaratilanteisiin sekä määritellään tarvittavat turvallisuustoimenpiteet.

13 13 Toimenpiteet työmaan toteutuksessa Työn johtaminen ja kaluston käytön ohjaus Laadittujen suunnitelmien toteutuminen ja kaluston käyttöön liittyvien vaarojen minimointi varmistetaan työtä johtamalla, kaluston käyttöä ohjaamalla, opastamalla ja seuraamalla. Työturvallisuuden käytännön toteutuminen on koko työmaaorganisaation vastuulla. Työnjohto ja myös osaltaan työntekijät vastaavat siitä, että työmaalla laitteet ovat asianmukaisessa käyttökunnossa ja niihin on olemassa kunnolliset käyttöohjeet. Työmaan vastaava työnjohtaja tai nimetty työnjohtaja, kalustovastaava, ohjaa kaluston käyttöä, huolehtii laitteiden tilauksista ja poistamisesta työmaalta, huolloista ja uusimisesta sekä tarkastuksista. Työnjohto vastaa laitteiden käyttöön liittyvistä tarkastuksista ja havaittujen puutteiden korjaamisesta. Työnjohto huolehtii myös käyttäjän työnopastuksesta ennen laitteiden käyttöönottoa työmaalla. Työntekijän ja käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista sekä vaatia, että asianmukaiset tarkastukset tehdään ennen laitteen käyttöönottoa. Tarkoituksena on varmistaa työmaan laitteiden turvallinen, häiriötön ja tehokas käyttö. Toimenpiteet laiteryhmätasolla Yksittäisiä töitä ja työvaiheita sekä niissä käytettäviä laitteita tarkastellaan laiteryhmätasolla tarkasteltavien ongelma- ja vaaratilanteiden määrän rajaamiseksi. Tällöin määritellään ja suunnitellaan tarvittavat turvallisuustoimenpiteet käymällä järjestelmällisesti läpi työmaan laitteiden käyttöön liittyviä ongelma- ja vaaratilanteita. Tämän perusteella etsitään oikeat ja turvalliset laitteiden käyttötavat. Vaaratekijöiden kartoituksessa käydään läpi laitetasolla eri kohdissa esitetyt seikat ja työmaalla käytettävien laitteiden viranomaismääräykset. Lisäksi voidaan käyttää kirjassa esitettyjä laitteiden tarkastuslistoja. Tarkoituksena on kartoittaa ongelma- ja vaaratilanteet ja ennaltaehkäistä ne näissä laiteryhmissä sekä valita oikeat ja turvalliset työtavat sekä laitteet. Seuraavassa käsitellään yleisellä työnsuunnitteluntasolla muisti- ja tarkistuslistan tyyppisesti tiettyjen laiteryhmien käyttöä, suojalaitteita, työnopastusta ja varmistettavia seikkoja. Käsityökoneet Käsityökoneiden käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Rakennussahat - Sijoita pöytäsaha ja puutavaran käsittelypaikka nosturin ulottuma-alueelle siten, että käsittelypaikan yli ei tarvitse tarpeettomasti nostaa tavaraa ja laitteille on turvalliset kulkutiet. - Varaa riittävä alue pöytäsahalla työskentelyä ja puutavaran käsittelyä varten. - Sijoita jäteastia pöytäsahan viereen ja järjestä pölynpoisto. Suojalaitteet - Tarkista ja säädä sahojen turvalaitteita kuten terän ylä- ja alasuojusta, sahausohjaimia ja sahaustukia sekä työntökahvaa. - Käytä henkilökohtaisia suojaimia kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia. - Käytä apupöytää, toppareita ja ohjaimia helpottamaan sahausta ja työn sujuvuutta. - Suojaa työskentelypiste esim. katoksella tai sääsuojalla. - Suojaa pöytäsahan sähköliitäntäjohto kulku- ja työmaateillä.

14 14 Työnopastus - Varmista, että rakennussahan käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että rakennussahat täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että rakennussahan suojalaitteita käytetään. - Varmista säätöjen pitävyys. - Varmista työskentelyalueen siisteys ja järjestyksen säilyminen. Porakoneet ja poravasarat - Valitse riittävän tehokas pora tai poravasara ja työhön soveltuva terä. - Huollata tai poista käytöstä vioittuneet laitteet. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalle on hankittu henkilökohtaisia suojaimia, kuten kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että porakoneen tai poravasaran käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että porakoneet ja poravasarat sekä niiden apu- ja lisälaitteet ovat kunnossa. Muut käsityökoneet: naulaimet, hiomakoneet ja leikkurit - Valitse naulain-, hiomakone- tai leikkurityyppi ja niiden lisälaitteet tehtävän työn mukaan: ota huomioon materiaali, rakenne, sijainti ja määrä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että naulaimen, hiomakoneen tai leikkurin käyttäjä on perehtynyt käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että naulaimet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että panosnaulaimella ammuttaessa asianmukaiset varoitustaulut ovat näkyvällä paikalla. - Varmista, että naulaimen käyttäjä on saanut vaadittavan käyttökoulutuksen ja tuntee laitteen sekä panos- ja naulatyypit ja niiden soveltuvuudet. - Varmista, että panosnaulaimella koe ammutaan ennen varsinaisen työn aloittamista ja järjestä naulainten vuositarkastukset. Nosto- ja siirtokalusto Nosto- ja siirtokaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Henkilönnostolaitteet - Käytä henkilöiden nostoon vain tähän tarkoitukseen suunniteltua ja valmistettua laitetta. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa rakennushissien paikat ja kulkureitit: - sijoita rakennushissi siten, että siihen pääsee helposti tarpeen mukaan sekä maantasalta että eri kerroksista - sijoita rakennushissi siten, että esim. torninosturilla ei tarvitse tarpeettomasti nostaa hissin tai kulkureittien ylitse - ota huomioon hissillä siirrettäväksi suunniteltujen massojen varastointija sijoituspaikka.

15 15 - Suunnittele henkilönostimen käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - ulottuma, työskentelyalue, liikuteltavuus, tuentatarve - koneen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistus toimenpiteet - vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset - käyttäjien työn opastus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia nostokorissa tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia sekä turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - nimeä käyttäjät - Tiedota henkilönnostotyöhön osallistuvia nostotyön erityissuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että henkilönnostolaitteet täyttävät niistä annetut määräykset ja standardit. - Varmista, että laite on tarkoitettu henkilönnostoon ja että sillä on voimassa oleva hyväksyntä henkilönnostoon (CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus, tyyppihyväksyntä). - Varmista, että laitteille tehdään vaaditut määräaikaistarkastukset ja tarkastukset ennen käyttöönottoa sekä käytön aikana. Tavaran nosto- ja siirtolaitteet: tavarahissit, tikasnostimet ja kuljettimet - Henkilökuljetus on kielletty pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitetulla laitteella. - Suunnittele, varaa, merkitse ja tarvittaessa suojaa tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien paikat ja kulkureitit. - Suunnittele tavarahissien, tikasnostimien ja kuljettimien käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot ulottuma - liikuteltavuus - tuentatarve laitteen käytön asettamat vaatimukset alustalle ja tarvittavat vahvistustoimenpiteet vaadittavat pystytys- ja käyttöönotto- ym. tarkastukset. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että tavaran nosto- ja siirtolaitteet täyttävät määräykset ja standardit. - Varmista, että laitetta ei käytetä henkilön nostoon. - Varmista, että laitteet tarkastetaan määräajoin sekä ennen käyttöönottoa, että käytön aikana. Nosto- ja siirtoapulaitteet: nosto astiat, nostoraksit ja nostoketjut - Älä käytä henkilöiden kuljetukseen pelkästään tavaran nostoon ja siirtoon tarkoitettua laitetta. - Suunnittele nosto- ja siirtoapulaitteiden käyttö; mieti: - nostintyypin soveltuvuus ja eri vaihtoehdot - järjestä varastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita ja että niitä käytetään.

16 16 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. VaIvo ja varmista - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet ovat annettujen standardien ja määräysten mukaiset. - Varmista, että nosto- ja siirtoapulaitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja käytön aikana. - Varmista, että työmaalla on riittävästi töihin soveltuvia nosto- ja siirtoapulaitteita. Telinekalusto ja työtasot Telinekaluston ja työtasojen käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Telineet, työtasot, kulkusillat - Suunnittele ja valitse telinetyyppi; ota huomioon sillä tehtävä työ: - muuraus, rappaus, hiekkapuhallus: raskasteline, koottava teline tai koneellinen nostotyölava (esim. hissityölava) - elementtien saumaus: kevyt koottava teline, riipputeline tai koneellinen nostotyölava (esim. nivelpuominostin) - lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi- ja sähköasennukset: koottava järjestelmäteline tai koneellinen nostotyölava (esim. saksilava) - Tee pystytys- tai käyttöönottotarkastukset ja laadi tarkastuksesta pöytäkirja ennen telineiden käyttöönottoa. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia telineillä tehtävän työn mukaan, kuten suojakypäriä, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä, tarraimia sekä opasteita ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt telineen käyttö- ja pystytysohjeisiin: - järjestä työnopastus - Opasta käyttäjiä telineiden kuormittamisessa. - Selvitä käyttäjille telineisiin vaikuttavat voimat ja niiden merkitys. - Tiedota telineiden käyttäjille telinesuunnitelmista. Valvo ja varmista - Varmista, että telineet ovat määräysten, käyttöohjeiden, rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman mukaiset. - Varmista, että telineet tarkastetaan sekä pystytyksestä laaditaan tarkastuspöytäkirja ennen telineen käyttöönottoa. - Varmista, että koottavissa ja järjestelmätelineissä: - käytetään vain ko. tyypin ehjiä osia - käytetään riittävästi osia sekä kootaan ja tuetaan kokoamisohjeiden mukaan - käytetään riittävästi suojakaiteita, jalkalistoja, vino- ja seinätukia ja työtasoja - Varmista, että telineitä purettaessa niiden ankkurointia, haruksia ja vinositeitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. Työpukit ja pukkitelineet - Valitse työpukki tai teline työn asettamien vaatimusten mukaan: - käytä telinettä pitkäaikaisessa ja suurta ulottumaa vaativassa työssä. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia työn mukaan, kuten suojakypäriä, turvavaljaita, valjasliivejä, turvaköysiä, tarraimia, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään.

17 17 Valvo ja varmista - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet ovat määräysten mukaiset. - Varmista, että työpukit ja pukkitelineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Portaat, tikkaat - Suunnittele nousu- ja kulkutiet holveilie ja rakennuksessa; ota huomioon: - kaiteelliset, oikeaan kaltevuuteen asennetut, riittävällä määrällä lepotasanteita varustetut portaat ovat turvallinen ratkaisu, mutta vaativat tilaa - siirrettävät tikkaat on tarkoitettu vain tilapäiseksi kulkutieksi, ei työskentelyalustaksi - käytä luiskaa aina, kun se on mahdollista. Suojalaitteet - Varmista, että tarvittavia suojaimia on käytettävissä. Työnopastus - Anna ohjeet portaiden ja tikkaiden käytöstä sekä varmista, että niitä noudatetaan. Valvo ja varmista - Varmista, että portaat tehdään voimassa olevien säännösten mukaisesti: - etenemä, nousu ja kaltevuus -syöksyt, kaiteet ja lepotasot - liukastumisen esto - rakenne ja materiaalit. - Varmista, että työmaalla käytetään vain kunnossa olevia tikkaita ja että niitä käytetään vain hyväksyttävässä tilapäiskäytössä. - Varmista, että portaat ja tikkaat ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että portaat ja tikkaat tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että nojatikkaita ei käytetä työskentelyalustana - Varmista, että A-tikkaita käytetään vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa. Lämmityskalusto Lämmityskaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: - Suunnittele työmaan sähköistys ja lämmitys sekä suojaus kokonaisuutena: - lämmitettävät kohteet: työmaatilat, työpisteet, rakennus, betoni ja muotit - tarvittava lämmitysteho: lämmitintyypit ja määrä - tarvittava sähköteho: sähköpää- ja alakeskusten koko ja määrä suojaustarve ja -mahdollisuudet - Mieti ja selvitä eri lämmitystavat: - kohdelämmitys: infrapunasäteilijät - betonin lämmitys: lämpövastuslangat, betonin säteilytys, muottien lämmitys - ota huomioon myös talvibetonin ja kuumabetonin käyttömahdollisuus - tilan lämmitys ja kuivatus: rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat sekä suojaus - Mieti ja selvitä eri suojaustavat: - peite ja matto - eristepeite - sääsuoja - sääsuojahalli - Mieti ja selvitä eri lämmitinvaihtoehdot: - sähkö - nestekaasu - öljy - kaukolämpö - Suunnittele öljyn ja nestekaasun säilytys ja käyttö työmaalla: - varastointimäärä, -paikka ja -tapa - ota yhteys paikallisiin paloviranomaisiin ja selvitä tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat luvat.

18 18 Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakäsineitä ja että niitä käytetään. - Varmista, että lämmityslaitteiden varolaitteet toimivat ja niitä käytetään. - Järjestä alkusammutuskalusto. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että lämmityslaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Rakennuskuivaajat ja ilmankuivaajat - Rakennusta lämmittäessäsi ja kuivattaessasi: - suojaa ja eristä lämmitettävä tila - käytä termostaattiohjattuja lämmittimiä; vältä turhaa ylilämmitystä - älä käytä nestekaasulämmittimiä kuivatukseen, jos et voi johtaa niiden palamisilmaa ulos, sillä niiden palokaasut sisältävät runsaasti kosteutta - johda palamiskaasut ulos, sillä niiden sisältämä rikki on vaaraksi hengityselimille ja rikki aiheuttaa ongelmia imeydyttyään rakenteisiin, vrt. tasoitteiden värjäytyminen, jotta ilmankuivaajat toimisivat tehokkaasti, tilaa tulisi samanaikaisesti lämmittää. Höyrynkehittimet - Suunnittele höyryn käyttö työmaalla: - käyttökohteet ja käyttömäärä sekä tarveaika - soveltuvat ja tarvittavat laitteet - laitteiden käyttö - öljyn tai nestekaasun varastointi ja käyttö - tarvittava alkusammutuskalusto - Varmista, että työmaalla on laitteiden käyttöön perehtyneitä käyttäjiä tai järjestä koulutus tai ota höyrytys alihankintana (yrityskohtaisten ohjeiden mukaisesti). - Varmista, että laitteet tarkastetaan. - Järjestä laitteiden käyttö ja valvonta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. - Ota huomioon mm. paineastian käytölle ja käyttäjälle asetettavat vaatimukset. Elementtien ja muottien käsittely Elementtien ja muottien asennusta suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Elementtien käsittely - Suunnittele elementtien asennus ja siinä vaadittava kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta työmaalla - siirto ja asennus työmaalla - kuljetus- ja asennusjärjestys - väliaikainen tuenta - liitokset, saumavalut ja saumaukset - Varmista elementtien toimitusten sujuvuus. - Varmista tiedonkulku työmaalta elementtitoimittajalle ja päinvastoin. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, turvaköysiä ja tarraimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

19 19 Työnopastus - Varmista, että elementtiasennustyöhön osallistuva henkilö on perehtynyt elementtiasennustekniikkaan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Käy läpi elementtiasennussuunnitelma yhdessä elementtiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan elementtiasennussuunnitelma. - Varmista, että suojakaiteet ja muut putoamissuojarakenteet asennetaan elementtien asennuksen etenemisen mukaan ja varmista, että niitä ei poisteta tarpeettoman aikaisin. - Varmista, että elementit tuetaan oikein ja riittävästi. Muottien käsittely - Suunnittele muottien asennus ja siinä käytettävä kalusto: - kuljetus työmaalle - varastointi ja varastoinnin aikainen tuenta ja käsittely työmaalla - asennusjärjestys - puhdistus ja kunnostus - öljyäminen - tuenta ja sitominen - purku ja välivarastointi. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, hengitys- ja silmäsuojaimia, turvaköysiä sekä tarraimia ja että niitä käytetään. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt muottiasennustekniikan ja siinä tarvittavien laitteiden käyttöohjeisiin: - järjestä työnopastus - Perehdy muottien asennussuunnitelmaan yhdessä muottiasentajien kanssa. Valvo ja varmista - Varmista, että muottien nosto- ja siirtoapulaitteet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että laaditaan muottien asennussuunnitelma. - Varmista, että muotit tuetaan ja sidotaan oikein ja riittävästi holvilla ja varastossa. Betoninkäsittelykalusto Betoninkäsittelykaluston käyttöä suunniteltaessa päähuomio tulee kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin: Betonin- ja laastinsiirtopumput - Suunnittele betonin tai laastin siirto ja betonointi kokonaisuutena: - betonin tai laastin kuljetus työmaalle - betonin tai laastin mahdollinen varastointi ja valmistus työmaalla - betonin tai laastin pumppaus käyttökohteeseen - betonointi, muuraus, saumaus tai ruiskutus - käytettävät koneet ja laitteet - tarvittava yleissuojaus ja henkilökohtainen suojaus - pumppujen pesu- ja puhdistusmahdollisuus. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä.

20 20 Työnopastus - Varmista, että käyttäjä tuntee pumpun käyttöohjeet ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista, että betonin- ja laastinsiirtopumput ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että pumput tyhjennetään ja puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Sauvatäryttimet - Suunnittele sauvatäryttimien käyttö betonoinnin yhteydessä. - Määrittele täryttimien tarve työmaalla: - ota huomioon tarvittava määrä, sauvavalikoima ja voimayksiköt. - Valitse käytettävät sauvatärytintyypit ja -koot: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä, turvajalkineita, kuulo-, ja siimäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt täryttimen käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista täryttimien saanti ja tarpeellinen määrä työmaalla, samoin sauvavalikoima ja voimayksiköt: - mekaaniset sauvat - suurtaajuusmuuttajasauvat - inverttisauvat. - Varmista, että sauvatäryttimet on huollettu ja ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että tärymoottori pyörii oikein päin. - Varmista, että sauvatäryttimet ovat määräysten ja standardien mukaiset. - Varmista, että laitteet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä. Tärypalkit - Suunnittele tärypalkkien käyttö ja betonointi. - Määrittele tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden tarve työmaalla. Suojalaitteet - Varmista, että työmaalla on henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakypäriä, suojakäsineitä ja turvajalkineita, kuulo- ja silmäsuojaimia ja että niitä käytetään. - Asenna suojakaiteet holveilla työskenneltäessä. Työnopastus - Varmista, että käyttäjä on perehtynyt tärypalkin käyttöohjeisiin ja järjestä työnopastus. Valvo ja varmista - Varmista tärypalkkien, apulaitteiden, ohjaimien ja johteiden saanti. - Varmista, että tärypalkit on huollettu ja että ne ovat käyttökunnossa. - Varmista, että täryttimet puhdistetaan aina käyttökatkojen ajaksi ja työn päätyttyä.

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot