HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN Oulunkaaren kuntayhtymä/ Uusiutuvan energian yrityskeskus Piisilta 1, II AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Hukkalämmön hyödyntäminen... 4 Energiankulutus, ominaisenergian kulutus... 4 Lämpimän veden energiakulutus:... 4 Ilmastoinnin energiakulutus:... 5 Normitus paikkakunnalle vertailupaikkakunnalle... 5 Energia teollisuudessa, ominaiskulutus, vuorotyö Suurimmat hukkalämmön lähteet... 8 Kuumat pinnat:... 8 Avoimet kuumavesialtaat Sähkölaitteet Valaisimet Moottorit Hukkalämmön lähteiden keskinäinen suuruus Teknisiä ratkaisuja Lämmöntuotanto Kaukolämpö: Oma kattilalaitos Varastointitilavuus Kattilalaitos Energiataloudellinen käyttötapa: Kattilalaitoksen energiankulutus Savupiippujen mitoitus llmanvaihto, tilan lämmitys Poistoilman energia Yölämpötilan pudotus Jaksottainen lämmitys ilmalla Lämpötilakerrostumat Ilmanjako Tavanomaisia ilmanjako tapoja Puhalluksen ja imun vaikutusalue Lämmöntalteenottojärjestelmän valinnan kriteerit Sähköjärjestelmäratkaisuja eri tilanteisiin Rakennusautomaatiolla säästöjä Hukkalämmön hyödyntäminen; tekniset ratkaisut LIITTEET.

3 3 1 JOHDANTO Tässä selvityksessä tarkastellaan tyypillisiä pk- teollisuushalleja energiankäytön näkökulmasta. Tavoitteena on kertoa missä, minkä verran ja miten energiaa kuluu ja mitä pitäisi tehdä säästöjä saadakseen. Lisäksi selvityksessä verrataan lämpöenergian talteenottomahdollisuuksia sekä lämmöntuotantovaihtoehtoja. Selvitys on yleisluontoinen, eikä kohdistu mihinkään erityiseen olemassa olevaan kohteeseen. Tämän selvityksen tarkoituksena on herättää ajatuksia ja ideoita energiankäytössä. Teknisiin muutoksiin ryhdyttäessä ratkaisuvaihtoehdot on aina yksityiskohtaisesti selvitettävä ja valitusta vaihtoehdosta on tehtävä suunnitelma, jolla lopullisesti ratkaisun kannattavuus saadaan ennakolta selvitettyä. Taulukko ja diagrammiarvot ovat suuntaa antavia. Nykyaikaisilla simulointi- ja laskentaohjelmilla saadaan tarkempia tuloksia lähtötietojen tarkkuudesta riippuen. Taulukoiden ja diagrammien lähdetiedot ovat niiden yhteydessä yhteydessä. Liitteenä Excel laskureita kulutuksen ja kustannusten arviointiin. Oulussa AIRIX Talotekniikka Oy Juhani Mykkänen LVI- tekniset asiat Kauko Hämeenniemi Sähkötekniset asiat

4 4 2 Hukkalämmön hyödyntäminen Tässä selvityksessä tarkastellaan tyypillisiä pk- teollisuushalleja energiankäytön näkökulmasta. Tavoitteena on kertoa missä, minkä verran ja miten energiaa kuluu ja mitä pitäisi tehdä säästöjä saadakseen. Lisäksi selvityksessä verrataan lämpöenergian talteenottomahdollisuuksia sekä lämmöntuotantovaihtoehtoja. Selvitys on yleisluontoinen, eikä kohdistu mihinkään erityiseen olemassa olevaan kohteeseen. Tämän selvityksen tarkoituksena on herättää ajatuksia ja ideoita energiankäytössä. Teknisiin muutoksiin ryhdyttäessä ratkaisut on aina yksityiskohtaisesti selvitettävä ja suunniteltava. Taulukko ja diagrammiarvot ovat suuntaa antavia, nykyaikaisilla simulointi- ja laskentaohjelmilla saadaan tarkempia tuloksia. Taulukoiden ja diagrammien lähdetiedot ovat ao. kuvan yhteydessä. Liitteenä Excel laskureita kulutuksen ja kustannusten arviointiin. Energiankulutus, ominaisenergian kulutus Ominaisenergian kulutus tarkoittaa rakennuksen tyypillistä lämpöenergiankulutusta. Aiemmin kulutus ilmoitettiin yksikössä kwh / r-m 3, a.nykyisin energiatodistuksissa käytetään yksikköä kwh / m 2, a. Vuoden energiankulutuksesta vähennetään ns. vakio-osuus, joka on yleensä lämpimän käyttöveden kulutus. Loppuosa on rakennuksen johtumis-, vuoto- ja ilmanvaihdon energian kulutusta. Saatu lämpöenergian vuosikulutus normitetaan paikkakunnan lämmitystarveluvulla, jolloin sitä voidaan verrata vastaaviin rakennuksiin paikkakunnalla, tai korjataan erillisellä kertoimella, jolloin sitä voidaan verrata vastaaviin rakennuksiin koko maassa. Verratessa rakennusten ominaiskulutuslukuja, pitää huomioida toiminnan aste. Rakennuksessa, jossa tehdään 3-vuorotyötä on kulutus selkeästi suurempi kuin rakennuksessa jossa tehdään 1-vuorotyötä. Ominaisenergiankulutus vaihtelee rakennuksen käyttötarkoituksen ja käyttöajan osalta kwh / r- m 3, a välillä. Alarajalla on 1-vuorokäytössä oleva rakennus, esim. toimisto, jonka ilmastoinnissa on lämmöntalteenotto. Ylärajalla taas on keskeytymättömässä 3-vuorokäytössä oleva rakennus, jonka ilmastoinnissa ei ole LTO:ta Tyypillisiä rakennusten lämmitystehon ja lämpöenergian ominaislukuja olemassa olevassa rakennuskannassa. Lämpimän veden energiakulutus:

5 5 Q = ρ * c p * V * ( t 2 - t 1 ) / 3600 Q = veden lämmittämiseen kuluva energia, kwh ρ = veden tiheys ( 1000 kg / m 3 ) c p = veden ominaislämpökapasiteetti, ( 4,2 kj / kg ºC) V = lämpimän veden kulutus m 3 t P = lämpimän veden lämpötila, ºC ( 55 ºC) = kylmän vedenlämpötila, ºC ( ºC) t S Ilmastoinnin energiakulutus: Q IV = ρ * c p * V * t * 24S*r* tv Q LTO Q IV = ilman lämmittämiseen kuluva energia, kwh ρ = ilma tiheys ( 1,2 kg / m 3 ) c p = ilman ominaislämpökapasiteetti, ( 1,0 kj / kg ºC) V = ilmavirta m 3 /s t = vuorokautinen käyntiaikasuhde h/24h ( t= 0,42, kun käyttö 7 17) S = lämmitystarveluku ( esim. Iissä; 5385 ) Tv = viikottainen käyntiaikasuhde vrk / 7vrk (tv= 0,71, kun käyttö 5 vrk/vko) Q LTO = lämmöntalteenotolla hyödynnettävä energia (kwh) r = käyntiaikakerroin (r= 0,93, kun sisält. +15 ja päiväkäyttö) 24 = muuntokerroin Normitus paikkakunnalle vertailupaikkakunnalle: Normituksella saadaan vuoden energiankulutus vertailukelpoiseksi muiden vuosien kanssa. Normitus tehdään ns. normaalivuoteen, joiden lämmitystarveluvut (ent. astepäiväluvut) on löydettävissä alan julkaisuista ja esim. energialaitosten kotisivuilta. Oulunsalolle ja Kajaanille ilmoitetaan astepäiväluvut. Ii:n vertailupaikkakuntana on Oulunsalo. Pudasjärven ja Utajärven vertailupaikkakuntana on Kajaani. Luvut ovat sisälämpötilalle 17 ºC. Tällöin on oletettu, että lämpökuormat ja ilmaiset energiat nostavat sisälämpötilaa 3 ºC, eli huoneen lämpötila on tällöin 20 ºC. Lämmitystarveluku +15 ºC huonetilalle on n. 27 % alempi. Q norm. Q norm S a S 17 Q a = S 17 / S a * Q a = normitettu lämpöenergiankulutus, kwh / a = lämmitytarveluku tarkasteluvuonna = lämmitystarveluku normivuonna = lämpöenerginkulutus tarkasteluvuonna, kwh / a Paikkakuntakohtaista S 17 lämmitystarvelukua korjataan kertoimella k 1 seuraavasti kullekin paikkakunnalle:

6 6 Ii: S paikkakunta = S Oulunsalo / k 1, eli 5170 / 0,96 = 5385 Utajärvi: S paikkakunta = S Kajaani / k 1, eli 5420 / 0,98 = 5530 Pudasjärvi: S paikkakunta = S Kajaani / k 1, eli 5420 / 0,95 = 5705 Energia teollisuudessa, ominaiskulutus, vuorotyö: Teollisuudessa ominaisenergiankulutusta vertaillaan lisäksi myös tuotannon asteen suhteessa, eli kuinka paljon on tuotettu: vertailuyksikkönä: kwh / tuotettu kg, a tai kwh / tuotettu kpl, a. Kun siirrytään 1-vuorotyöstä jatkuvaan 3-vuorotyöhön kasvaa myös energiakulutus. Energiankulutus nousee helposti 4 5 kertaiseksi. Samalla rakennuksen rakenteiden energiaominaisuuden merkitys vähenee ja ilmastoinnin LTO: n merkitys, sekä kaikenlainen prosessin tuottaman hukkalämmön talteenoton merkitys kasvaa. Energiankulutuksen arviointi teollisuushallissa: Teollisuushallin johtumishäviöt. Vaipan energiankulutus ja tehontarve (Pienen ja keskisuuren teollisuuden opas 1990; Nesta, AIR-IX, Ekono) ESIM: Halli 5000 m 3, S 17 = 5385, Q vaippa = n. 120 MWh/a ja Ø vaippa = n. 38 kw

7 7 Teollisuushallin ilmastoinnin energiankulutus ja tehontarve (Pienen ja keskisuuren teollisuuden opas 1990; Nesta, AIR-IX, Ekono) ESIM: Halli 5000 m 3, S 17 = 5385, ilmanvaihto 2 kertaa/h, ei LTO, 1-vuorotyö: Q ilmastointi = n. 210 MWh/a ja Ø ilmastointi = n. 123 kw (Ilmastoinnin energian ja tehontarve vuodessa)

8 8 3 Suurimmat hukkalämmön lähteet Kuumat pinnat: Q 1 = Ø SIS * T = 4 * A * ( t P - t S ) 1,25 * T Q 1 = lämpöenergia kuumista pinnoista, Wh Ø SIS = lämmönlähteen lämpöteho,w T = käyttöaika lämmityskaudella, h A = pinta-ala, m 2 t P = keskimääräinen pinnan lämpötila, ºC t S = ilman lämpötila, ºC Yllä olevalla kaavalla voidaan laskea keskimääräinen lämmönluovutus kuumasta pinnasta. Pinnan väri vaikuttaa lämmönluovutukseen, musta luovuttaa tehokkaammin ja kirkas heikommin. Kaava pätee sisätiloissa, joissa ei ole pintaa huuhtelevaa, lämmönluovutusta tehostavaa ilmanvirtausta. Kuumien pintojen tuottamaa lämpökuormaa voidaan arvioida myös alla olevien kuvien mukaan. Lämmön luovutus kuumalta pinnalta huoneeseen. (Kylmäilmapuhallus; KTM Energiaosasto, AIR-IX 1984) ESIM: Pinnan lämpötila on 60 ºC, ympäristön lämpötila 21 ºC = lämmön luovutus n. 410 W/m 2

9 9 Pinnan värin vaikutus lämmön luovutukseen kuumalta pinnalta (Teollisuushallin lämmityksen ja ilmastoinnin suunnittelutietoa; Neste, Ekono, 1987) Tyypillisiä lämpökuormia pk-teollisuudessa (Teollisuushallin lämmityksen ja ilmastoinnin suunnittelutietoa; Neste, Ekono, 1987)

10 10 Avoimet kuumavesialtaat: Mk = a * A * ( x 1 x 2 ) Mk = veden haihdutus,g/s A= massansiirtokerroin g/m 2,s A= altaan pinta-ala, m 2 x 1 = altaan lämpötilaa vastaava kylläinen ilma absoluuttinen kosteus, g/kg k.i x 2 = huoneen ilman absoluuttinen kosteus, g/kg k.i Ø = V * h / 3600 Ø= höyrystymisteho, kw V = höyrystyvä vesimäärä kg H= höyrystymislämpö, kj/kg ( esim. 60 ºC:ssa 2356 kj/kg) Teollisuusrakennusten ilmastointi ja lämmitys; Neste, AIR-IX, Ekono; 1990 ESIM: ilman nopeus altaan pinnassa 0,15 m/s, veden lämpötila 60 ºC. Haihtuva vesimäärä on n. 2,5 kg/h, m 2, eli 10 m 2 altaassa 25 kg tunnissa. Höyrystykseen kuluva teho 1,5 kw/m 2.

11 11 Avoimen vesialtaan lämpöhäviö (Energiankäytön tehostaminen konepajateollisuudessa, KTM energiaosasto, 1981) ESIM: vesi 70 ºC, ilma 20 ºC = häviö n. 4 kw/m 2 Sähkölaitteet: Valaisimet: Valaistuksen aiheuttama lämpökuorma on luokkaa W/m 2 Valaisintyyppi Lämpöteho, W Hehkulamppu Nimellisteho, W Loistevalaisin Nimellisteho W * 1,25 Energiansäästölamput Nimellisteho W * 1,2 Moottorit: Sähkömoottorin tehosta osa siirtyy hukkalämpönä ympäröivään huoneilmaan, hukkalämpö lasketaan kaavalla: Q sm Q sm ή P T K = ( 1- ή ) * P * T * K = huoneilmaan siirtyvä lämpökuorma, kwh = moottorin hyötysuhde = moottorin nimellisteho, kw = moottorin käyntiaika, h = keskimääräinen kuormituskerroin (konepajoissa 0,25.0,5)

12 12 4 Hukkalämmön lähteiden keskinäinen suuruus Tyypillisiä hukkalämmönlähteitä pk- teollisuudessa ovat ilmastointi, kohdepoistot, vaippa, eli yläpohja, ulkoseinät, ikkunat ja ovet. Lisäksi lämpimän- ja kylmänveden kulutus. Alla erään tekstiilitehtaan( ompelimon ja pesulan) vuosienergiankulutuksen jakauma. Kohteessa ilmastoinnissa ei ollut LTO: a. Ompelimo toimi 1-vuorossa ja pesula 2 -vuorossa( 5pv/vko) Lämpöenergian kulutusjakauma Lämmin käyttövesi 1 % Ilmanvaihto 48 % Lämmitys 51 % Saman tehtaan sähkönkulutusjakauma Sähköenergian kulutusjakauma Valaistus 14 % Prosessi 47 % Sä.lämm., pumput 4 % Iv-koneet 26 % Ilmakopressori 9 %

13 Alla olevassa taulukossa energiansäästösopimuksen tehneiden kuntien ja kuntayhtymien raportoimien energiankäytön tehokkuuteen vaikuttavien toimenpiteiden jakautuminen eri järjestelmiin. 13

14 14 5 Teknisiä ratkaisuja Lämmöntuotanto Kaukolämpö: Kaukolämmön hinta koostuu energiamaksusta ja perusmaksusta. Alla esimerkki Oulun seudun lämpö Oy:n Iilaakson perusmaksun laskennasta. Kullakin energialaitoksella on oma laskentakaavansa, joka löytyy laitosten internet sivustoilta. Energianhinta on alkaen 54,98 /MWh (ALV=0%) Oma kattilalaitos: Polttoaineiden tehollisia lämpöarvoja: Tehollinen Polttoaine Tehollinen Lämpöarvo MWh/ m 3 Lämpöarvo MWh/ m 3 1 POR (Raskas polttoöljy) 11,2 Koivupilkkeet 1,7 2 POK (Kevyt polttoöljy) 10,0 Palaturve 1,4 3 Sekapuupilkkeet 1,3 4 Puupelletit 3,2 Polttohake 0,9 Polttopuut, suhdelukuja: 1,0 kiinto m 3 = 1,5 pino m 3 = 2,5 heitto m 3 1,0 kiinto m 3 = 250 l/ POK ( kevyt polttoöljy) 1,5 pino m 3 = 170 l/ POK ( kevyt polttoöljy) 2,5 heitto m 3 = 100 l/ POK ( kevyt polttoöljy)

15 15 Varastointitilavuus: 1,0 Öljyä i-m 3 = 3,1 Pellettiä i-m 3 = 12,5 Haketta i-m 3 Polttoaineen energiahinta: Polttoaine Energiahinta / MWh Polttoaine Energiahinta / MWh 1 POR (raskas polttoöljy) Koivupilkkeet 2 POK (kevyt polttoöljy) 105,00 Palaturve 16,00 3 Sähkö 100,00 Sekapuupilkkeet 4 Puupelletit 53,00 Polttohake 20,00 Kattilalaitos: Yli 200 kw:n laitoksiin suositellaan asennettavaksi kaksi kattilaa, joiden tehot ovat suhteessa 1/3 ja 2/3. Jos rakennuksen käyttövarmuus sitä edellyttää, tulisi kahta kattilaa käyttää jo pienemmilläkin tehoilla. Energiataloudellinen käyttötapa: -kesällä käytetään vain pienempää kattilaa (riittää lämpimän veden valmistukseen) - kun pienempi kattila ei riitä, käytetään vain suurempaa kattilaa. - kun suurempi ei yksin riitä, käytetään molempia samanaikaisesti. Kattilalaitoksen energiankulutus:

16 16 Kattilalaitoksessa energiansäästökohteita ovat mm: -nuohouksen oikea ajoitus -palamishyötysuhteen nostaminen -tyhjäkäyntihäviöiden pienentäminen Nokikerros kattilan lämmönsiirtopinnoilla huonontaa lämmönsiirtymistä. Nokikerroksen kasvaessa savukaasujen lämpötila nousee. Karkeasti voidaan sanoa, että savukaasujen lämpötilan noustessa 20 C on se merkki nuohouksen tarpeesta. Palamishyötysuhde ja siten energiankulutus, nuohouksen tarve ja kattilan ikä riippuvat polttimen toiminnasta. Tärkein kulutukseen vaikuttava tekijä on yli-ilmakerroin. Liian pieni kerroin aiheuttaa nokeamista ja epätäydellistä palamista. Liian suuri yli-ilmakerroin jäähdyttää palamislämpötilaa, jolloin energiaa menetetään savupiippuun. Oikea ilmakerroin löytyy savukaasuanalyysin perusteella. Polttimen palamistulokseen vaikuttaa myös suuttimen ilmarakojen puhtaus, sumutuskuvio ja oikea öljynpaine. Öljyn paineeseen vaikuttaa mm. öljynsuodattimen likaisuus. Kattiloiden häviöistä seisokkihäviöt voivat muodostaa 2 20%. Polttimen seistessä kattilan läpi virtaa ilmaa, joka vie energiaa mennessään. Polttimien tulisi käydä pitkiä käyntijaksoja. Savupiippujen mitoitus: Kun lämmöntuotanto muutetaan öljystä hakkeeseen tms. on mm. savupiipun soveltuvuus selvitettävä. Piippu on mitoitettava tarkemmin kattilavalmistajan ohjeen mukaan. Alla esimerkki. Esim. Kattilan teho 250 kw, ulkoilma +20 ºC, savukaasut +180 ºC Jos POK; Jos Hake; Ø 200 mm, kun piipun pituus on 5 m Ø 250 mm, kun piipun pituus on 12 m llmanvaihto, tilan lämmitys

17 17 Poistoilman energia: Taulukko on suuntaa antava, tarkemmin kulutus voidaan laskea energiaohjelmalla, kun tiedetään tarkat vuorokautiset ja viikottaiset käyntiajat. Esimerkki: Ilmamäärä; 1,0 m 3 /s, huoneen lämpötila = huoneen lt, Oulun alue. Ei LTO: ta, käyttöaika 10 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa. Tulokset suuntaa antavia. Ulospuhallus ( huone-) lt C Lämpöenergia MWh/a, ilman LTO:ta Kulut /a, jos 55 /MWh Yölämpötilan pudotus Yölämpötilan pudotus on kannattava toimenpide, kun se voidaan tehdä automatiikalla ja rakennus on kevyt rakenteinen ( ei varaavia massoja, raskaita rakenteita jne.) ja kun pudotusajat ovat riittävän pitkiä. Raskaan rakennuksen ylöslämmitys kuluttaa helposti sen minkä lämpötilapudotus on säästänyt. Yleensä kevytrakenteisen hallin yö- ja viikonlopun lämpötilapudotus kannattaa. Jaksottainen lämmitys ilmalla Jaksottaisella lämmityksellä toteutetaan usein ilmalämmitysjärjestelmissä. Tavoitteena on puhaltimien sähköenergian säästö. Puhaltimia ohjataan päälle ja pois lämpötilamittauksen perusteella rakennusautomaatioita hyödyntäen. Lämpötilakerrostumat Lämmin ilma kerrostuu katon rajaan. Kerrostumisen voimakkuuteen vaikuttaa rakennuksen yläpohjan tiiveys, yläpohjan eristys, tilan ylilämpökuormat ja lämmönluovutuksen lämpötilataso. Voimakas kerrostuma lisää yläpohjan lämpöhäviöitä. Usein on edullista antaa epäpuhtauksien kerrostua katon rajaan, josta ne voidaan poistaa LTO: n kautta. Jos taas kerrostuma ilma on puhdasta, sitä voidaan kierrättää alas työskentely vyöhykkeelle tai oville. Myös puhtaan lämpökerrostuman hyödyntäminen on mahdollista korkeissa halleissa kylmäilmapuhalluksen avulla, jossa hallin yläosaan kerrostuneeseen ilmapatjaan puhalletaan raakaa tuloilmaa. Tavanomaisesti kerrostumat ovat 0,5.2,5 C / m (korkeus) Ilmanjako

18 18 Ilmanjako järjestelmä valitaan teollisuushalliin tuotanto-/ käyttöprosessin perusteella. Yleisemmät ilmanjakotavat ovat sekoittava ja syrjäyttävä ilmanjako. Sekoittava ilmanjako soveltuu kohteeseen, jossa tuotanto suhteellisen puhdasta, eikä toiminnasta tule suuria epäpuhtauksia tai pölyjä. Lisäksi sekoittava soveltuu silloin, kun ilmastoinnilla myös lämmitetään tilaa. Sekoittavassa ilmanjakojärjestelmässä ilma puhalletaan yleisimmin kartiohajottajilla. Jos työskentely tapahtuu istuallaan yhdessä kohdassa, kuten esim. elektroniikan kokonpanossa, tulee vedon vaara ottaa huomioon: tällöin sopiva ilmanjako saadaan esim. reikäputkihajottajilla. Syrjäyttävä ilmanjako soveltuu tuotantoon, jossa muodostuu suuria lämpö- ja /tai epäpuhtauskuormia. Tyypillisesti ilma puhalletaan pienellä nopeudella lattiatasolla olevista tuloilmalaatikoista. Kerrostava ilmajako on sovellus syrjäyttävästä ilmanjaosta. Tuloilmalaitteet sijoitetaan seinälle tai kattoon, josta ilma puhalletaan seinää hyväksi käyttäen alas. Tavanomaisia ilmanjako tapoja (Teollisuusilmanvaihdon suunnittelu; KTM Energiaosasto, AIR-IX 1987) Tyypillinen ilmanjakotapa puusepän teollisuudessa. Tuloilma tuodaan sekoittavalla ilmanjaolla, hallin yläosassa on ilmanpoisto. Koneilla on kohdepoisto.

19 19 Tyypillinen ilmanjakotapa hitsaamossa. Tuloilma tuodaan syrjäyttävällä ilmanjaolla, hallin yläosassa on ilmanpoisto. Työpisteillä on kohdepoisto. Ilmanjakotapa leipomossa. Tuloilma tuodaan syrjäyttävällä ilmanjaolla, hallin yläosassa on ilmanpoisto. Uuneilta on kohdepoisto. Talvella hyödynnetään kylmäilmapuhallusta hallin yläosaan.

20 20 Puhalluksen ja imun vaikutusalue: Ilmastoinnissa tuloilman jako suhteessa tilaan ja toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. Poistojen sijoituksella ei puhtaassa ja vähän lämpökuormaa tuttavassa toiminnassa ole kovin suurta merkitystä. Poiston sijoitus määrää kuitenkin ilmavirtauksen suunnan. Epäpuhtaudet ja lämpökuormat tulee kanavoida syntysijoiltaan sopivalla tavalla, erilaiset huuvat ovat yleisesti käytettyjä. Kuva 6.4 Puhallussuihkun vaikutusetäisyys on huomattavasti suurempi kuin imun. Kuvan tasanopeuskäyrillä on ilman nopeus 10 % aukon nopeudesta. Kattosäteilylämmitysjärjestelmän valinnan kriteerit Kattosäteilijälämmitystä on toteutettu vesikiertoisena sekä sähkö- ja kaasutoimisena. Vesikiertoinen säteilylämmitys mahdollistaa eri lämmönlähteiden hyödyntämisen. Säteilylämmitys ei aiheuta pölyjen leviämistä, kuten esim. ilmalämmitys. Säteilylämmitystekniikalla voidaan tehdä esim. työpistelämmityksiä, jolloin vältytään koko hallin lämmitykseltä työskentelylämpötilaan. Nykyaikainen kattosäteilijä toimii alemmilla veden lämpötiloilla kun vielä 80-luvulla. Kattosäteilijää voidaan käyttää myös korkeissa halleissa. Kattosäteilijän etuna on, että se ei nostata pölyä eikä aiheuta ääntä. Työpistelämmitys Usein varsinainen prosessi tai tuotanto ei tarvitse lämmintä tuotantotilaa, mutta henkilökunta joutuu kuitenkin työskentelemään prosessin äärellä. Tällöin tulee harkittavaksi työpistekohtainen lämmitys. Lämmitys voidaan toteuttaa esim. henkilön työpisteen yhteyteen asennettavalla säteilylämmityksellä. Matalalämpöjärjestelmän valinnan kriteerit Matalalämpöjärjestelmissä lämmönluovutus tapahtuu vedellä, jonka lämpötila on yleisesti C. Matalalämpöjärjestelmän lämmönluovutus tapahtuu yleensä lattialämmityksellä, mutta se on mahdollista toteuttaa myös radiaattori- ja puhallinkonvektoritekniikalla. Matalalämpöjärjestelmän lämmöntuotto tapahtuu yleisesti maalämmöllä, mutta myös jatkuvatoimisien prosessien jäte- ja lauhdelämmöllä on mahdollista asia toteuttaa. Matalalämpöjärjestelmällä saadaan lämpötilakerrostuma pieneksi, eli lattiatason ja katonrajan lämpötilaero mahdollisimman pieneksi. Samalla energiankulutus osaltaan vähenee.

21 21 Ilmalämmityksen perusasiat Tavanomaisin lämmitystapa halleissa on ilmalämmitys. Ilmalämmitys mitoitetaan usein C:een ylilämmölle, jolloin puhalluslämpötila on +18 C:n hallissa on välillä C. Ilmamäärä määräytyy lämmitystehontarpeen ja puhalluslämpötilan mukaan. Korkeaa puhalluslämpötilaa tulee välttää lämpötilakerrostuman kasvun takia, matala puhalluslämpötila taas vaatii suurempaa ilmamäärää. Valinnan tekee ammattitaitoinen LVI-suunnittelija tuotannon ja toiminnan huomioiden. Ilmalämmityksellä saadaan tila nopeasti lämmitettyä se soveltuu hyvin hallien lämmitykseen. Lastausovet, ilmaverhot: Suurille lastausoville on rakennettu erilaisia ilmaverhoja, silloin kun työskentelyn takia ovia joudutaan pitämään usein auki. Ovien energiankulutus aiheutuu niiden epätiiveydestä ja auki olosta. Oven energiankulutusta lisää rakennuksen alipaineisuus, se myös heikentää ilmaverhojen toimintaa. Oven u-arvon merkitys, eli johtuminen on vain n. 10 % oven energiankulutuksesta. Ilmaverhoilla on mahdollista vähentää energiankulutusta jopa 80%, kun se suunnitellaan, toteutetaan ja käytetään oikein. Ilmaverhoja on kahta eri tyyppiä; lämminilmaverho, jonka laitteisto sijoitetaan hallin puolelle ja se varustetaan lämmityspatterilla. Tarkoituksena on estää ilman tulo kylmänä halliin. Kylmäilmaverho, joka nimensä mukaisesti puhaltaa lämmittämätöntä ilmaa, ts. ilmasuihkulla pyritään katkaisemaan kylmän tulo sisälle. Oheisessa kuvassa auki olevan oven energiakulutus. (Teollisuushallin lämmityksen ja ilmastoinnin suunnittelutietoa; Neste, Ekono, 1987) Esimerkki: Oven leveys 4 m, neutraalitaso 2 m, sisälämpötila +18 C, sijaintikunta Oulu, ovi avoinna 1 tunti / työpäivä: 20 kw/m 2 * 8 m 2 * 220 h/a : 1000 * 55 /MWh = n Periaatekuva teollisesti valmistetusta ilmaverhosta (Aeroclaus).

22 22 Valmistajalta voi pyytää takaisinmaksuaikalaskelmaa investointipäätöksen tueksi. Lämmöntalteenottojärjestelmän valinnan kriteerit. Ilmastoinnin lämmöntalteenottotekniikoista nykyisin käytetään kolmea tekniikkaa; nestekiertoinen lämmönsiirrin, levylämmönsiirrin sekä pyörivä regeneraattori. Nestekiertoinen järjestelmä: Poistoilmavirrassa olevassa patterissa kiertää jäätymätön neste pumpataan tuloilmakoneessa olevaan patteriin, joka lämmittää ilmastointikoneeseen ulkoa otettavan ilman. Tehoa säädetään kolmitieventtiilillä. Pattereina voidaan käyttää lamelli-, neulaputki-, ripaputki- tai sileäputkipattereita. Nesteenä käytetään etyleeniglykolia, jonka vahvuus on pohjois-suomessa 40%. Nestekiertoinen LTO soveltuu olemassa olevien huippuimurijärjestelmien ja likaisten poistoilmojen LTO järjestelmäksi. Tulo- ja poistoilmakoneet voivat olla kaukanakin toisistaan. Lämpötilahyötysuhde yleisesti tasoa 40.55% Levylämmönsiirrin ( kuutio, kenno): Lämpö siirtyy levyn läpi suoraan poistoilmasta tuloilmaan. Rakennemateriaalina on yleensä alumiini. Tehoa säädetään ohituspelleillä. Levylämmönsiirrin soveltuu suhteellisen puhtaan ilman lämmöntalteenottoon, kuten esim. toimistot, asunnot jne. Tulo- ja poistoilmapuhallin ovat samassa koneessa. Vaatii suurehkon ilmastointikonehuoneen. Lämpötilahyötysuhde yleisesti tasoa 50.65% Pyörivä regeneraattori (kiekko):

23 23 Poistoilman lämpö varastoituu kennorakenteeseen, josta kenno luovuttaa lämmön tuloilmaan. Kennon rakenne on yleisesti alumiinia, mutta erikoistapauksiin saa myös muita rakennemateriaaleja. Tehoa säädetään pyörimisnopeutta säätämällä. Pyörivälämmönsiirrin soveltuu puhtaan ilman lämmöntalteenottoon, jossa poistoilmassa ei ole myöskään hajuja. Käyttökohteina esim. toimistot, juhlasalit jne. Lämpötilahyötysuhde yleisesti tasoa 70.85% Ilmansuodatus: Ilmastointikoneiden ilmansuodattimet puhdistavat tuloilmapuolella ulkoilmaa ennen kuin se puhalletaan huoneeseen. Lisäksi suodattimet tulo- ja etenkin poistopuolella suojaavat ilmastointikoneen osia, kuten esim. patteria likaantumiselta. Tyypillisesti tuloilmapuolella käytetään nykyisin luokan F7 suodattimia, vielä 80-luvulla oli käytössä F5 luokan suodattimia. Poistoilmapuolella nykyisin käytetään yleisesti F5 luokan suodattimia. Nekin olivat 80- luvun koneissa luokkaa huonompia, eli G4. F-luokka on hienosuodatin ja G-luokka on karkea suodatin. 80-luvun koneista saattaa löytää myös merkinnän EU5 tai EU4, jotka vastaavat numeroarvojen mukaisia F-luokan suodattimia. Suodatin vaihdetaan kun se on likaantunut = painehäviö on kohonnut merkitylle loppupainehäviö rajalle. Jos kohteessa riittää yksi vaihtokerta vuodessa, niin se kannattaa tehdä loppusyksyllä, näin säästetään painehäviössä eli puhallin energiassa. Vedenkäyttö, vedensäästö: Alla olevasta kuvasta voidaan arvioida vedenkulutus työpaikkatiloissa. Teollisuusrakennusten ilmastointi ja lämmitys; Neste, AIR-IX, Ekono; 1990 Huuhtelumäärien pienentäminen vaikutukset / ongelmat

24 24 Vedensäätöä varten on kehitetty tekniikka, kuten esim. valokennohanat, hanojen virtaamarajoitukset, paineenalennusventtiilit, WC-istuinten kaksitehohuuhtelumekanismit jne. Huuhtelumäärien pienentäminen sakeuttaa osaltaan jätevesiä, jolloin viemäreiden tukkeentuminen on mahdollista. Joissain yhteyksissä on jopa mietitty viemärin perinteisen kallistuksen sentti metrille jyrkentämistä. 80-luvun vedensäästö buumi aiheutti ongelmia pumppaamoille, mutta nykyisin ns. repijäpumput selviävät sakeammistakin jätevesistä. Prosessista poistuvan lämpimän veden hyötykäyttö Prosessista poistuvan lämpimän veden hyötykäyttöä mietittäessä on selvitettävä veden sisältämät epäpuhtaudet. Yleensä talteenotto tehdään lämmönvaihtimella. Lisäksi on huomioitava Rak. MK osan D1:n vaatimukset talteenottolaitteistoille: Vaarana on käyttöveden saastuminen, jonka takia LTO- järjestelmässä pitää olla vaaraton väliaine. Talousvesi ei missään olosuhteissa saa päästä saastumaan. Paineilmajärjestelmät Paineilmakeskus ilmanotto Viileä, puhdas ja kuiva imuilma johtaa tehokkaimpaan puristukseen. Ilman sisäänottokohdan ja kompressorin välinen kanava tulisi olla lyhyt ja väljästi mitoitettu. Imuaukko tulee suojata vesi- ja lumisateelta. Paineilmalinjojen vuodon selvittäminen ja vuodon merkitys Paineilmajärjestelmän vuotokohtia ovat yleensä varoventtiilit, liittimet, sulkuventtiilit ja työvälineiden pikaliittimet. Vuotojen kartoitus tulee tehdä määrä välein esim. kuulostelemalla vuotoääniä tai tekemällä yksinkertainen vuototestaus, jossa katsotaan kompressin ollessa pysäytettynä aika jolloin paine verkostossa laskee yhden bar: n. Sitten lasketaan verkoston tilavuus ja verrataan vuotomäärää kompressorin tuottoon. Yleisesti sallittavana pidetään enintään 4 5 %:n vuotoa. Kylmälaitteet Määräysten mukaan halogeenihiilivety kylmäaineet poistuvat käytöstä. Pienissä ja keskisuurissa kylmälaitteissa aiemmin yleisimmin käytössä ollut R22 poistuu lopullisesti käytöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. R22 laitoksia on huollettu vielä ns. kierrätysaineilla, mm. Carrier Oy:n toimesta.

25 Alla olevassa taulukossa tilanne vanhojen kylmäaineiden osalta. 25

26 26 6 Sähköjärjestelmäratkaisuja eri tilanteisiin Sähköjärjestelmien säästöjä esittäessä pitää kiinnittää huomioita seuraaviin seikkoihin Sähkön kilpailutus Sähköenergiasta kilpailuteltavaa osuutta vain myyntiosuus, jonka voi kuluttaja kilpailuttaa vapaasti eri toimittajien välillä. Sähköenergia siirto-osuus on kiinteä jokaisen sähkölaitoksien tariffien mukaan. Siirto-osuutta ei voi kilpailuttaa. Sähkön myyntiosuutta voi kilpailuttaa osoitteessa.www.kilpailuttaja.fi, jos pääsulake on 63A tai pienempi. Yli 63 A kilpailuttaminen tapahtuu esim. Energiakolmion Oy:n palveluna. Tariffitarkastelu Sähkölaitoksilla on erilaillisia siirtotariffeja, josta kuluttaja voi valita kuhunkin tilanteeseen sopivan. Tariffitarkastelu kannattaa tehdä silloin kun tilanne muuttuu käyttökohteessa oleellisesti. Sähkölaitosten tyypilliset siirtotariffit: Yleissähkön siirto: jossa pääsulakkeen mukainen perusmaksu sekä energia hinta. tariffissa yleisesti pienet kuluttajat Yö- ja kausisähkö siirto: jossa pääsulakkeen mukainen perusmaksu sekä energia hinta yölle ja päivälle eri tariffissa yleisesti sähkölämmitys kuluttajat PJ- tehosiirto: -(0,4kV toimitus)jossa kiinteä perusmaksu -tehomaksu /kw/kk, määräytyy eri kuukausien huipputehojen mukaan(kahden suurimman keskiarvo (talvikuukausina) -loistetehomaksu /kvar/kk, kuukauden loistetehohuippu vähennettynä ilmaisosuudella (esim. 20% pätötehohuipun määrästä Fortum) Energiahinta vaihtelee eri vuoden aikojen mukaan tariffissa yleisesti pienen teollisuuden kuluttajat (huipputeho yli 60kW) KJ- tehosiirto: (20kV toimitus) jossa kiinteä perusmaksu tehomaksu /kw/kk. määräytyy eri kuukausien huipputehojen mukaan (kahden suurimman keskiarvo (talvikuukausina) loistetehomaksu /kvar/kk, kuukauden loistetehohuippu vähennettynä ilmaisosuudella (esim. 20% pätötehohuipun määrästä Fortum) Energiahinta vaihtelee eri vuoden aikojen mukaan tariffissa yleisesti suuremmat teollisuuden kuluttajat (huipputeho yli 200kW) ja kuluttajat, jotka tarvitsevat oman muuntamon Sähkötariffeissa huomioon otettavia seikkoja kiinteistön käytössä ovat esim. seuraavat seikat: huipputehon rajoitus, koska kaksi korkeinta huipputehoa määrää koko vuoden tehomaksut sähkön käyttö eri vuorokauden ja vuoden aikoina (hinta eri)

27 27 Pääsulakkeen koko Pääsulakkeen koolla on vaikutusta liittymämaksuihin sekä yleis- ja yö ja kausisähkön perusmaksuihin. Pääsulakekoon tarkastelu on kannattavaa tehdä ao. tariffien yhteydessä silloin kun kulutus käyttökohteessa muuttuu oleellisesti. Loisteho Eräät kulutuslaitteet kuten moottorit, purkauslamput ja muuntajat tarvitsevat toimiakseen pätötehon ohella myös loistetehoa. Pätöteho tekee varsinaisen työn. Loistetehoa tarvitaan magneettikenttien ylläpitoon. Loisteho voidaan ottaa jakeluverkosta, jolloin siitä joudutaan maksamaan, tai se voidaan tuottaa paikallisesti. Loistehon kompensointi on kulutuskohteessa yleensä kannattavaa varsinkin jos siitä joudutaan maksamaan huomattavasti. Sähkölämmitykset Jos kiinteistöä lämmitetään sähköllä, niin sähköenergian säästöä saadaan tiputtamalla huoneen lämpötilaa silloin kuin tilassa ei oleskella (ohjaukset). Sulana pitolämmitykset Kiinteistön sulana pitolämmityksiä ovat esim. kylmävesiputkien, räystäskourujen, sadevesiviemäreitten ja ulkoportaiden lämmitykset. Energiasäästöä saavutetaan em. järjestelmillä termostaattiohjauksella käyttölämpötila tyypillisesti +5 5 C. Valaistusratkaisut Kiinteistön valaistusratkaisuna on tyypillisesti isommissa tiloissa vanhemmissa kohteissa T8 loisteputket.(36w, 58W) sekä uudemmissa T5 loisteputket (28W,35W,49W) Pienet tilat on valaistu yleisesti pienoisloistelampuilla sekä jonkin verran esiintyy hehkulamppuja varsinkin sellaisissa vähän käytössä olevissa tiloissa. - energiasäästöratkaisuna tulee T8 putkilla ns. ECO putket (32W ja 51W) ja käyttöikä normaaliin loisteputkiin verrattuna kaksinkertainen ja valotehokkuus suurempi T8 putket voidaan korvata myös jossain tiloissa ns. LED putkilla. Ulkovalaistuksessa on paljon käytössä elohopeahöyrylamppuvalaisimia, joissa olevan elohopeahöyrylampun valmistus loppuu n. v.2015 mennessä. - ulkovalaistuksessa korvaavia tuotteita ovat LED ja monimetallilampulla varustetut valaisimet, joiden energiatehokkuus on paljon suurempi Valaistustehot ja ohjaukset Valonlähteet ovat eri tehokkaita eli samalla teholla lampusta saadaan eri määrä valoa. Lamppujen keskimääräisiä valotehokkuuksia: lm/w - hehkulamput 10 lm/w - energiasäästölamput 60 lm/w - pienoisloistelamput 65 lm/w - T5 loistelamppu 90 lm/w - T8 loistelamppu 70 lm/w kuristinliitäinen - ECO- loisteputket 90 lm/w - elohopeapurkauslamppu 40 lm/w - moni metallilamppu 100 lm/w - suurpainenatriumlamput 120 lm/w - Led lamput 60 lm/w

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti TKK/RY/ATK Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti [Type the document subtitle] Author [Pick the date] Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Nykytilatutkimusraportti Mitä ja miksi?... 2

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot