Kopiokoneen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kopiokoneen käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Jotta varmistat, että käytät laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue ohjeiden turvallisuustiedot ennen kuin alat käyttää laitetta.

2 Johdanto Tässä ohjeessa on esitetty tuotteen käyttö ja huolto yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuutesi varmistamiseksi. Säilytä ohje paikassa, josta se on helposti saatavilla. Tärkeää Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä huomautusta. Yhtiö ei vastaa missään tapauksessa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat koneen käsittelystä tai käytöstä. Huomautuksia Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Laserturvallisuus: Tämä laite on luokan 1 laserlaite, joka on turvallinen toimistokäytössä. Laite sisältää 5 milliwatin GaA- IAs-laserdiodin, joka toimii nanometrin aallonpituudella. Suoran (tai epäsuorasti heijastuneen) lasersäteen osuminen silmiin voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Varotoimenpiteillä ja suojalukituksilla on pyritty estämään käyttäjän altistuminen lasersäteilylle. Seuraava tarra on kiinnitetty laitteen taakse. Varoitus: Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle. Huomautuksia: Laitteiden mallinimiä ei käytetä seuraavilla sivuilla. Tarkista laitteen tyyppi ennen käyttöohjeen lukemista. (Lisätietoja, s.7 Laitetyypit.) Tyyppi 1: 16 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tyyppi 2: 20 kopiota minuutissa kaksipuoleisyksiköllä (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Hyvän kopiolaadun varmistamiseksi toimittaja suosittelee käyttämään toimittajan alkuperäistä väriainetta. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat muiden kuin toimittajan alkuperäisten osien käytöstä konttorikoneissasi. Virtalähde V, 50/60Hz, vähintään 7A. Kytke virtajohto edellä esitetyn tyyppiseen virtalähteeseen. Lisätietoja virtalähteestä, katso: s.61 Virran kytkeminen.

3 Laitteen käyttöohjeet Seuraavissa ohjekirjoissa on selvitetty laitteen toiminnot. Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Kutakin laitetyyppiä varten on omat käyttöohjeet. Adobe Acrobat Reader tarvitaan, jos käyttöohjeita halutaan tarkastella PDFmuodossa. Yleiset asetukset Ohje sisältää yleistietoja laitteesta, ja siinä selvitetään järjestelmäasetukset (paperikasetit, pääkäyttäjän työkalut jne.) ja vianetsintätoimet. Verkko-opas Ohjeessa selvitetään laitteen ja tietokoneen asetukset verkkokäyttöä varten. Kopiokoneen käyttöohje (tämä ohje) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään kopiokoneena. Tulostimen ja skannerin käyttöohje Ohjeessa selvitetään järjestelmäasetukset, toiminnot, vianetsintä ja käyttö, kun laitetta käytetään tulostimena tai skannerina. i

4 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Huomautus...1 Käyttöohjeen merkintätavat...2 Tärkeimmät lisälaitteet...3 Turvallisuusohjeet...4 Turvallisuus käytön aikana...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...6 Laitetyypit...7 Ohjauspaneeli...8 Näyttö...9 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen...10 Käyttövirran kytkeminen...11 Päävirran kytkeminen...11 Käyttövirran kytkeminen...11 Virran katkaiseminen...12 Päävirran katkaiseminen...12 Energian säästäminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat...13 Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset...13 Automaattinen paperinvalinta -toiminnon tunnistamat koot...15 Puuttuva kuva-alue...16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen...17 Alkuperäisen asiakirjan suunta...17 Alkuperäisten asettaminen valotuslasille...17 Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Kopiointi Perustoiminnot...23 Kopiointi ohisyöttötasolta...24 Kopiointitoiminnot...28 Kopion valotuksen säätäminen...28 Alkuperäisen tyypin asetukset...28 Kopiopaperin valinta...28 Esiasetettu Pien/Suur...30 Zoom...31 Automaattinen pienennys/suurennus...32 Lajittelu...32 Sarjojen lukumäärän muuttaminen...34 Kaksipuoleinen kopiointi (vain tyypissä 2) puol. yhdistetty puol. yhdistetty (vain tyypissä 2)...38 Sarjakopiointi...40 ii

5 3. Vianmääritys Jos laite ei toimi haluamallasi tavalla...43 Kun näytössä näkyy viesti...43 Jos kopiot ovat epätarkkoja...44 Jos kopiointi ei onnistu haluamallasi tavalla...45 Muisti on täynnä...46 B Paperin lisääminen...47 Paperin lisääminen...47 Kiinteäsuuntainen paperi tai kaksipuolinen paperi...48 D Väriaineen lisääminen...50 Väriaineen käsittely...50 Väriaineen säilytys...50 Käytetty väriaine...50 Väriaineen poistaminen...51 Väriaineen lisääminen Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Käyttäjän työkalujen haku (Kopiokone)...53 Oletusasetusten muuttaminen...53 Käyttäjän työkaluista poistuminen...54 Asetukset, joita voi muuttaa Käyttäjän työkaluilla...55 Autom. pap.val. / Autom. suur/pien. järj Automaattinen kasetinvaihto...55 Alkuperäisen asetukset...55 Kaksipuoleisuusasetus...56 Suunta...56 Sarjojen enimm.määrä...56 Alkup. laskurin näyttö...56 Mittasuhde...56 Valmis P/S-järj Kaksipuoleisen reunat...57 Kääntävä lajittelu...57 Käänt. lajitt:aut. jatko...57 Kirjelomakkeen asetukset...57 iii

6 5. Huomautuksia Yleisiä ohjeita...59 Minne laite tulisi sijoittaa...60 Laiteympäristö...60 Siirtäminen...61 Virran kytkeminen...61 Pääsy laitteelle...62 Laitteen ylläpito...63 Valotuslasin puhdistaminen...63 Valotuslasin kannen puhdistaminen...63 Syöttölaitteen puhdistaminen Tekniset tiedot Yhdistelmäkaavio...65 Lisätietoja...66 HAKEMISTO iv

7 Huomautus Tärkeää Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä jäljentäminen on laissa kiellettyä. Seuraavien materiaalien kopioiminen tai tulostaminen on yleensä lailla kielletty: setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakkeet, pankkivekselit, sekit, passit, ajokortit. Edellä oleva luettelo on vain esimerkki, joka ei kata kaikkia materiaaleja. Emme ota mitään vastuuta sen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Jos sinulla on kysymyksiä tiettyjen materiaalien kopioinnista tai tulostuksesta, ota yhteys lainopilliseen neuvonantajaasi. Huomautus langattoman lähiverkon käyttäjille Huomautus EEA-maiden käyttäjille Tämä tuote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EC, annettu 9. päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta edellyttämät ja muut olennaiset vaatimukset. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä Internetissä osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön vain ETA-maissa ja muissa valtuutetuissa maissa. Tuotteen ulkokäyttö on kielletty Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa. 1

8 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleita. R VAROITUS: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki ohjeet, jotka ovat tämän ohjekirjan turvallisuusosiossa. R TÄRKEÄÄ: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean henkilövahingon tai omaisuusvahingon ilman henkilövahinkoja, jos laitetta käytetään symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki ohjeet, jotka ovat tämän ohjekirjan turvallisuusosiossa. * Edellä mainitut ohjeet on tarkoitettu lisäämään käyttäjän turvallisuutta. Tärkeää Jos symboliin liittyvää ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoja voi kadota. Lue ohjeet tarkoin. Valmistelut Symbolin yhteydessä annetaan käyttöä ennen tarvittavia tietoja tai valmisteluohjeita. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimista tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimista. Rajoitus Symbolin yhteydessä annetaan numeeriset raja-arvot tai kerrotaan toiminnoista, joita ei voi käyttää yhdessä tai olosuhteista, joissa tiettyä toimintoa ei voi käyttää. Viite Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön painikkeet. { } Laitteen ohjauspaneelin näppäimet. 2

9 Tärkeimmät lisälaitteet Tärkeimpiin lisälaitteisiin viitataan seuraavasti tässä ohjekirjassa: Automaattinen arkinsyöttölaite Syöttölaite Syöttölaite, jolla voi skannata arkin molemmat puolet Kaksipuolinen syöttölaite 3

10 Turvallisuusohjeet Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimenpiteitä. Turvallisuus käytön aikana Käyttöohjeessa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: R VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos ohjeita ei noudateta. R TÄRKEÄÄ: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen loukkaantumisen tai vahinkoa omaisuudelle, jos ohjeita ei noudateta. R VAROITUS: Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke rispaantuu tai muuten vahingoittuu. Jotta et saisi vaarallista sähköiskua tai altistuisi lasersäteilylle, älä avaa muita kuin tässä ohjekirjassa mainittuja kansia tai ruuveja. Katkaise virta ja irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos jokin seuraavista tapahtuu: Laitteeseen roiskuu jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vahingoittunut. Älä hävitä vuotanutta tai käytettyä värikasetteja polttamalla. Väriaineen jauhe saattaa leimahtaa altistuessaan avotulelle. Ne voidaan hävittää valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Käytetyt väriainepullot tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. Kytke laite vain tämän ohjekirjan etukannen sisäpuolella kuvattuun virtalähteeseen. Kytke virtajohto suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa. Älä vahingoita tai katkaise virtajohtoa tai tee siihen mitään muutoksia. Älä aseta painavia tavaroita virtajohdon päälle. Älä vedä virtajohtoa kovaa tai taivuta sitä tarpeettomasti. Muuten tuloksena voi olla sähköisku tai tulipalo. 4

11 R TÄRKEÄÄ: Suojaa laite kosteudelta ja kosteilta sääoloilta, kuten sateelta tai lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin liikutat laitetta. Kun siirrät laitetta, pidä huoli, ettei virtajohto vahingoitu laitteen alla. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (ei johdosta). Älä anna paperiliittimien, niittien tai muiden pienten metalliesineiden joutua laitteen sisään. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja väriainepullo lasten ulottumattomissa. Ajattele ympäristöä: älä hävitä laitetta tai käytettyjä tarvikkeita talousjätteiden mukana. Ne voidaan hävittää valtuutetulla jälleenmyyjällä. Laitteen sisäosat voivat olla todella kuumia. Älä koske osiin, joissa lukee Hot Surface (kuuma pinta). Seurauksena voi olla palovamma. Suojaa laite kosteudelta ja pölyltä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä aseta laitetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Jos laite kaatuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Vedä kaikki neljä kädensijaa kokonaan ulos ennen laitteen siirtämistä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen. Laitteen siirtämisen jälkeen kaikki kädensijat tulee palauttaa alkuperäiseen asentoonsa. Kun valinnainen lisäpaperikasetti on asennettu, älä työnnä pääyksikön yläosaa vaakatasossa. Jos lisäpaperikasetti irtoaa peruslaitteesta. seurauksena voi olla loukkaantuminen. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä pidä laitetta syttyvien nesteiden, kaasujen ja aerosolien läheisyydessä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. 5

12 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteessa on RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarroja alla esitetyissä paikoissa. Jotta käyttö olisi turvallista, noudata ohjeita ja käsittele laitetta niiden mukaisesti. APE023S 6

13 Laitetyypit Laitteesta on kaksi eri mallia, joiden kopiointinopeus on erilainen. Voit tarkistaa laitteesi mallin käyttöohjeen kansilehden sisäsivulta. Tyyppi 1 Tyyppi 2 Kopiointinopeus Kaksipuoleisyksikkö 16 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) : Voidaan käyttää tämän tyypin kanssa. :Ei voida käyttää tämän tyypin kanssa. 7

14 Ohjauspaneeli Tämä kuvat osoittavat tyypin 2. APE012S 1. {Kopiointi}-näppäin Tällä näppäimellä voit ottaa käyttöön kopiokoneen. 2. Merkkivalot Näyttävät virheet ja laitteen tilan. h: Virheen merkkivalo Katso Yleiset asetukset. D: Lisää väriainetta -merkkivalo Katso s.50 D Väriaineen lisääminen. B: Lisää paperia -merkkivalo Katso s.47 B Paperin lisääminen. 3. Näyttö Näyttää toimintatilan ja viestit. 4. Valinta-näppäimet Vastaavat näytön komentoja. Painamalla voit valita vastaavan toiminnon. 5. Kohdistimensiirtonäppäimet Painamalla voit valita toiminnon. {U}: siirry ylöspäin {T}: siirry alaspäin {V}: siirry oikealle {W}: siirry vasemmalle Viite Katso s.10 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen. 6. {Käyttäjän työkalut/laskuri}-näppäin Paina, jos haluat muuttaa oletusasetuksia tai toimintoparametreja tarpeen mukaan. 7. {Tyhjennä asetukset} -näppäin Painamalla voit tyhjentää nykyiset asetukset. 8. {Tyhjennä/Seis}-näppäin Tyhjennä: tyhjentää syötetyt lukuarvot. Seis: pysäyttää kopioinnin. 9. Päävirran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun virta on kytketty käyttökytkimestä. Viite s.11 Käyttövirran kytkeminen 10. Käyttökytkin (Päällä-merkkivalo) Tällä painikkeella voit kytkeä laitteeseen käyttövirran. Käyttövirran merkkivalo syttyy. Voit katkaista virran painamalla painiketta uudelleen. Näppäin ei ole käytössä skannauksen aikana tai kun skannauksen oletusasetuksia säädetään. Viite s.11 Käyttövirran kytkeminen 8

15 11. {Kaksipuoleinen kopiointi} -näppäin (vain tyypissä 2) Tekee kaksipuoleisia kopioita. Viite Katso s.34 Kaksipuoleinen kopiointi (vain tyypissä 2). 12. {Yhdistä/sarja}-näppäin Tällä voit tehdä yhdistettyjä kopioita tai sarjakopioita. Viite s.36 1-puol. yhdistetty s.38 2-puol. yhdistetty (vain tyypissä 2) s.40 Sarjakopiointi 13. {Lajittelu}-näppäin Lajittelee kopiot automaattisesti. 14. {Vaaleampi} ja {tummempi} Tätä painamalla voit muuttaa kuvan tummuusasetusta. Kuvan tummuusasteita on viisi vaaleimmasta tummimpaan. 15. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 16. {Alkuperäisen tyyppi}-näppäin Tätä painamalla voit valita alkuperäisen tyypin, joka on rekisteröity jommassa kummassa seuraavista: [Alkuperäinen 1 (teksti)] tai [Alkuperäinen 2 (kuva)]. Kun alkuperäinen on valittu, vastaava merkkivalo syttyy. 17. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai syöttää lukuarvon. 18. Numeronäppäimet Näillä näppäimillä voit syöttää lukuarvoja. 19. {Aloita}-näppäin Tällä näppäimellä voit käynnistää skannauksen tai lähetyksen. Näyttö Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä. Kopiointinäyttö on oletusruutu, kun laitteeseen kytketään virta. Kopioinnin aloitusnäyttö AAX024S 4 FI AAI024S 1. Toimintatila tai viestit 2. Viestit ja valittu kasetti näkyvät tässä. Valittuna oleva kohde näkyy suluissa. 3. Määritetty kopiomäärä. 4. Muuttuvien kokosuhteiden pienennys- tai suurennussuhde. 9

16 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä. Kopiointinäyttö on oletusruutu, kun laitteeseen kytketään virta. FI APE010S 1. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alimmalla rivillä olevia toimintoja. Esimerkki: kopioinnin aloitusnäyttö Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [100%], paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [P/S], paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [Auto P/S], paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. 2. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 3. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai syöttää lukuarvon. 4. Siirtymisnäppäimet Näitä painamalla kohdistin liikkuu kuhunkin suuntaan askeleen kerrallaan. Kun {U},{T},{V}, tai {W} -näppäin esiintyy tässä ohjekirjassa, paina vastaavaa siirtymisnäppäintä. 10

17 Käyttövirran kytkeminen Laitteessa on kaksi virtakytkintä. Käyttökytkin (ohjauspaneelin oikealla puolella) Tällä näppäimellä voit käynnistää laitteen. Kun laite on lämmennyt, voit käyttää sitä. Päävirtakytkin (laitteen vasemmalla puolella) Tämän kytkeminen pois päältä saa ohjauspaneelin päävirran merkkivalon sammumaan. Kun merkkivalo on sammunut, laitteessa ei ole enää virtaa. Tärkeää Älä katkaise päävirtaa heti kun olet kytkenyt sen päälle. Se saattaa vahingoittaa muistia, mikä johtaa virheelliseen toimintaan. Käyttövirran kytkeminen A Paina käyttökytkintä. Päällä-merkkivalo syttyy. Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan tai kytkee itsensä pois päältä, mikäli sitä ei käytetä vähään aikaan. Katso Yleiset asetukset. Päävirran kytkeminen A Varmista, että virtajohto on kytketty tiukasti seinäpistokkeeseen. B Kytke päävirta päälle. Päävirran merkkivalo syttyy. APE013S Jos virta ei kytkeydy, kun käyttökytkintä painetaan, varmista, että päävirta on kytketty. Jos päävirtaa ei ole kytketty, kytke se. AAI027S 11

18 Virran katkaiseminen A Paina käyttökytkintä. Käyttövirran merkkivalo sammuu. Seuraavissa tilanteissa merkkivalo ei sammu, vaikka painat käyttökytkintä, vaan alkaa vilkkua: Tiedonsiirto ulkoisen laitteen kanssa on meneillään. Päävirran katkaiseminen APE013S Tärkeää Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, jos käyttövirran merkkivalo palaa tai vilkkuu. Se saattaa vahingoittaa muistia. Varmista ennen päävirran katkaisemista, että käytettävissä olevan muistin määrä skannerinäytössä on 100 %. Ennen kuin vedät pistokkeen irti, varmista, että päävirta on katkaistu. Jos näin ei tehdä, muisti saattaa vahingoittua. A Varmista, että käyttövirran merkkivalo ei pala. B Katkaise päävirta. Päävirran merkkivalo sammuu. Energian säästäminen -Automaattinen virrankatkaisu / Virransäästö Laitteen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tätä toimintoa kutsutaan nimellä Automaattinen virrankatkaisu. Voit muuttaa automaattisen virrankatkaisun aikaa. Katso Yleiset asetukset. Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavissa tapauksissa: Näyttöön tulee varoitusviesti Näyttöön tulee huoltokutsuviesti On ilmennyt paperitukos Laitteen kansi on auki Viesti Lisää väriä tulee näyttöön Väriainetta lisätään Näytössä on Käyttäjän työkalut -valikko Laite lämpenee Tulostin tai muu toiminto on aktiivinen Toimintoja on lykätty tulostuksen takia Tietojen vastaanoton merkkivalo palaa tai vilkkuu 12

19 1. Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset Metrijärjestelmä Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään A3 -- Syöttölaite Tuumajärjestelmä Yksipuoliset alkuperäiset A3L A5KL Kaksipuoleiset alkuperäiset: *1 A3L A5KL g/m g/m 2 *1 Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään 11" 17" -- Syöttölaite Yksipuoliset alkuperäiset 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Kaksipuoleiset alkuperäiset *1 : 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL lb lb. *1 *1 Kaksipuoleinen syöttölaite (lisävaruste) vaaditaan. Noin 30 alkuperäistä voidaan asettaa syöttölaitteeseen. Noin 50 alkuperäistä voidaan asettaa kaksipuoleiseen syöttölaitteeseen. 13

20 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset, jotka eivät sovi syöttölaitteeseen 1 Seuraavan tyyppisten alkuperäisten asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen voi aiheuttaa paperitukoksen tai vaurioittaa alkuperäisiä asiakirjoja. Aseta nämä alkuperäiset asiakirjat valotuslasille. Muut kuin kohdassa s.13 Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset määritetyt alkuperäiset asiakirjat Nidotut tai muuten toisiinsa kiinnitetyt alkuperäiset Rei itetyt tai repeytyneet alkuperäiset Taipuneet, taivutetut tai rypistyneet alkuperäiset Liimatut alkuperäiset Pinnoitetut alkuperäiset, kuten taidepaperi, alumiinifolio, hiilipaperi tai sähköä johtava paperi Rei illä viivoitetut alkuperäiset Alkuperäiset, joissa on hakumerkkejä, osoitetarroja tai muita ulkonevia osia Takertuvat alkuperäiset, kuten kuultopaperi Ohuet, taipuisat alkuperäiset Paksut alkuperäiset, kuten postikortit Sidotut alkuperäiset, kuten kirjat Läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot tai kuultopaperi Alkuperäinen saattaa tahriintua, jos siihen on kirjoitettu lyijykynällä tai vastaavalla kirjoitusvälineellä. 14

21 Alkuperäiset asiakirjat Automaattinen paperinvalinta -toiminnon tunnistamat koot Metrijärjestelmä Alkuperäisen paikka Koko A3L B4 JIS *1 L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5LK 8 1 / 2 " 13"L Valotuslasi Syöttölaite 1 : Koko, joka tunnistetaan automaattisesti : Koko, jota ei tunnisteta automaattisesti *1 JIS: Japanese Industrial Standard, japanilainen teollisuusnormi Jos haluat asettaa laitteesi valitsemaan automaattisesti paperikoon A5K, ota yhteys laitteen huoltoedustajaan. Tuumajärjestelmä Koko 11" 17"L 8 1 / 2 " 14"L 8 1 / 2 " 13"L 8 1 / 2 " 5 1 / 2 " Alkuperäisen paikka Valotuslasi 11"KL 8 1 / 2 "KL Syöttölaite : Koko, joka tunnistetaan automaattisesti : Koko, jota ei tunnisteta automaattisesti Valotuslasi 15

22 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Syöttölaite 1 Kun kopioit mukautetun kokoisia alkuperäisiä, muista määrittää alkuperäisten koko. Jos et tee näin, kopiointi ei ehkä onnistu oikein. Katso s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen. Vaikeasti tunnistettavat koot Laitteen on vaikea tunnistaa seuraavien alkuperäistyyppien kokoja, joten valitse paperikoko käsin. Alkuperäiset, joissa on hakumerkkejä, osoitetarroja tai muita ulkonevia osia Läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot tai kuultopaperi Tummat alkuperäiset, joissa on paljon tekstiä ja piirroksia Alkuperäiset, joissa on yli reunan menevä yhtenäinen kuva Alkuperäiset, joissa on yhtenäinen kuva reunoissa Puuttuva kuva-alue Vaikka asetat alkuperäiset oikein syöttölaitteeseen tai valotuslasille, sivun kaikista neljästä reunasta voi jäädä 4 mm levyinen alue kopioitumatta. 16

23 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen On tärkeää, että asetat alkuperäiset asiakirjat valotuslasille vasta, kun korjausneste ja muste ovat täysin kuivuneet. Jos näin ei tehdä, valotuslasiin saattaa jäädä jälkiä ja kopioista tulee suttuisen näköisiä. Alkuperäiset asiakirjat Syöttölaite Valotuslasi 1 Viite Valittavissa olevat asiakirjakoot, katso s.13 Alkuperäiset asiakirjat. set11ee Alkuperäisen asiakirjan suunta set23ee Voit asettaa alkuperäisen suunnan erikseen seuraavilla tavoilla. Toiminto on hyödyllinen, kun kopioidaan repeytyneitä tai suuria alkuperäisiä. Alkuperäinen asiakirja pitää tavallisesti asettaa täsmällisesti valotuslasin vasempaan takakulmaan. Jotkin kopiointitoiminnot saattavat kuitenkin tuottaa erilaisen tuloksen alkuperäisen asettelun mukaan. Katso kunkin toiminnon selitys tarkempia tietoja varten. Alkuperäisten asettaminen valotuslasille A Nosta valotuslasin kansi tai syöttölaite. Tärkeää Älä nosta valotuslasin kantta tai syöttölaitetta väkisin. Muuten syöttölaitteenn kotelo saattaa aueta tai vahingoittua. Muista avata valotuslasin kantta tai syöttölaitetta vähintään 30 asteen kulmaan. Muuten laite ei ehkä tunnista alkuperäisen asiakirjan kokoa oikein. B Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin. Se tulee kohdistaa tarkasti valotuslasin vasempaan takakulmaan. 17

24 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kaksipuoleinen syöttölaite 1 AAI025S 1. Kohdistusmerkki 2. Valotuslasin vasemmanpuoleinen mitta-asteikko Yksipuolinen syöttölaite Aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. C Laske valotuslasin kansi tai syöttölaite. Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Asetukset on tehtävä seuraavissa tilanteissa: Kopioitavan alkuperäisen koko poikkeaa vakiokoosta: s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen Älä pinoa alkuperäisiä asiakirjoja syöttölaitteeseen sivuohjaimen ylärajamerkin yli. Viimeisen sivun pitää olla pinon alimmaisena. Älä peitä tunnistimia kädelläsi tai aseta esineitä niiden päälle. Se voi aiheuttaa paperikoon tunnistusvirheen ja paperitukosilmoituksen tulemisen näyttöön. Älä myöskään aseta mitään kannelle, koska silloin voi sattua toimintahäiriö. AAI036S 1. Tunnistin A Aseta paperiohjain alkuperäisten koon mukaan. B Kohdista alkuperäisen asiakirjan reunat merkkien mukaan ja sijoita alkuperäinen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. AAI026S 18

25 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1. Ylärajan merkki 2. Paperiohjain Suorista käpristyneet alkuperäiset asiakirjat ennen niiden asettamista syöttölaitteeseen. Tuuleta paperipinoa ennen sen asettamista syöttölaitteeseen, jotta paperit irtoavat toisistaan eivätkä mene laitteeseen monta kerrallaan. Aseta alkuperäinen suoraan. Kun valittuna on [Autom. tunnistus], paikalleen asetetun alkuperäisen koko havaitaan automaattisesti. 1 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen Kun asetat mukautetun kokoisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, määritä ensin alkuperäisten koko. Paperi, jonka pituus pystysuunnassa on mm ja leveys vaakasuunnassa on mm, voidaan asettaa tällä toiminnolla. A Valitse paperikasetti näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. B Valitse [Oma koko] näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. 19

26 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 C Näppäile alkuperäisen vaakakoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. Vakiokokoisten alkuperäisten asettaminen A Valitse paperikasetti näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. Jos näppäilet väärän luvun, paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä ja näppäile koko uudelleen. D Näppäile alkuperäisen pystykoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Tallennettu ilmoitus tulee näkyviin asettamasi alkuperäisen koon kanssa. Kun uusia alkuperäisten mittoja tallennetaan, tulee näkyviin kopionäytön ylälaitaan. Kun valittuna on [Autom. tunnistus], paikalleen asetetun alkuperäisen koko havaitaan automaattisesti. Kun haluat peruuttaa asettamasti koon, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. 20

27 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen C Valitse paperin koko siirtymisnäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. 1 Viesti Tallennettu tulee näkyviin. Kun vakiokokoisten alkuperäisten asetuksia tallennetaan, kopionäytön ylälaitaan tulee näkyviin. Kun haluat peruuttaa asettamasti koon, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. 21

28 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 22

29 2. Kopiointi Perustoiminnot A Jos laitteessa on käytössä käyttäjäkoodit, näppäile koodi (enintään kahdeksan numeroa) numeronäppäimillä ja paina {OK}- tai {#}-näppäintä. Laite on valmis kopiointia varten. Viite Lisätietoja käyttäjäkoodeista, katso Yleiset asetukset. B Varmista, että näytössä näkyy "d". Kopioinnin aloitusnäyttö F Anna kopioiden määrä numeronäppäimillä. Kopioiden enimmäismäärä on 99. G Paina {Aloita}-näppäintä. Kopiointi alkaa. Kopiot päätyvät luovutustasolle tekstipuoli alaspäin. Jos näkyvissä on jokin muu toiminto, paina {Kopiointi}-painiketta. C Varmista, että aiemmat asetukset on poistettu. Jos aikaisempia asetuksia on, paina {Tyhjennä asetukset}-näppäintä. D Aseta alkuperäiset asiakirjat. Viite s.17 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen E Tee tarvittavat asetukset. Viite Katso jokaisen toiminnon selitys. -Käyttöohjeita Sivun vaihtaminen tai toiminnon valitseminen: Paina siirtymisnäppäintä. Laitteen pysäyttäminen kesken kopioinnin: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. Laitteen palauttaminen aloitustilaan kopioinnin jälkeen: Paina {Tyhjennä asetukset}-näppäintä. Syötetyn arvon poistaminen: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. 23

30 Kopiointi Kopiointi ohisyöttötasolta 2 Käytä ohisyöttötasoa, kun kopioit kalvoille, paksulle paperille, kirjekuorille ja kopiopaperille, joita ei voi asettaa paperikasettiin. Tärkeää Yli 433 mm:n pituinen paperi voi rypistyä tai jumiutua, eikä se välttämättä syöty laitteeseen oikein. Jos et käytä vakiokokoista kopiopaperia tai käytät erikoispaperia, pysty- ja vaakasuunnan mitat pitää asettaa erikseen. Katso s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen. Voit syöttää koot seuraavien raja-arvojen mukaan: Metrijärjestelmä Tuumajärjestelm ä Leveys (pystypituus): mm Vaakapituus: mm Leveys (pystypituus): 3,55" 11,69" Vaakapituus: 5,83" 23,62 Laite pystyy automaattisesti tunnistamaan seuraavat paperikoot vakiokokoisina kopiopapereina: Suurin ohisyöttötasolle asetettava arkkimäärä riippuu paperityypistä. Arkkien enimmäismäärä ei saa ylittää paperipinon ylärajamerkkiä. A Avaa ohisyöttötaso. B Nosta paperiohjaimen vapautusvipu ylös. 1 ZENY100E Metrijärjestelmä Tuumajärjestelm ä A3L, A4KL, A5KL, 8" 13"L 11" 17"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8 1 / 2 " 14"L 1. Paperiohjaimen vapautusvipu ZENY110E Jos kopioit piirtoheitinkalvoille tai paperille, jonka paino on yli 105 g/m 2 (noin 12,70 kg.), määritä paperityyppi. Katso s.26 Kopiointi erikoispaperille. 24

31 Kopiointi ohisyöttötasolta C Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin ohisyöttötasolle ja säädä paperiohjain paperikoon mukaan. D Paina paperiohjaimen lukitusvipu alas (vaihe B). Ohisyöttötaso on valittuna näytöllä Vaakakoko 2. Pystykoko 3. Paperituki 4. Paperiohjaimet Jos ohjaimia ei ole asetettu tarkasti kopiopaperia vasten, sivu saattaa kopioitua vinoon tai voi sattua paperitukos. Älä pinoa papereita ylärajamerkin yli, koska muuten sivu voi kopioitua vinoon tai laitteeseen voi tulla paperitukos. Käännä paperituki esiin, jos käytät A4L, 8 1 / 2 " 11"L-kokoa suurempia papereita. Tuuleta paperipinoa, jotta arkkien väliin pääsee ilmaa. Näin arkit eivät takerru syöttövaiheessa toisiinsa. 2 3 ZENY120E Jos [Ohi] ei ole valittuna näytöllä, valitse [Ohi] näppäimillä {U} ja {T} ja paina {#}-näppäintä. E Valitse paperikoko ja -tyyppi. Tavallisen kokoiselle paperille kopioiminen A Valitse [Paperikoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. 25

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW

KÄYTTÖOPAS MFC-820CW KÄYTTÖOPAS MFC-820CW Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: MFC-820CW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi

Perustoimintaopas. Kaikki yhdessä tuotteessa. Suomi Kaikki yhdessä tuotteessa Perustoimintaopas Suomi Turvallisuusohjeet................................3 Tärkeitä turvallisuusohjeita........................... 3 Varoitukset, muistutukset ja huomautukset.............

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851

Käyttöoppaasi. CANON PIXMA MG5150 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3354851 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot