Kopiokoneen käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kopiokoneen käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Jotta varmistat, että käytät laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue ohjeiden turvallisuustiedot ennen kuin alat käyttää laitetta.

2 Johdanto Tässä ohjeessa on esitetty tuotteen käyttö ja huolto yksityiskohtaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa turvallisuutesi varmistamiseksi. Säilytä ohje paikassa, josta se on helposti saatavilla. Tärkeää Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä huomautusta. Yhtiö ei vastaa missään tapauksessa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat koneen käsittelystä tai käytöstä. Huomautuksia Kuvien laitteet voivat hieman poiketa omistamastasi laitteesta. Kaikkia lisävarusteita ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Laserturvallisuus: Tämä laite on luokan 1 laserlaite, joka on turvallinen toimistokäytössä. Laite sisältää 5 milliwatin GaA- IAs-laserdiodin, joka toimii nanometrin aallonpituudella. Suoran (tai epäsuorasti heijastuneen) lasersäteen osuminen silmiin voi aiheuttaa vakavan silmävamman. Varotoimenpiteillä ja suojalukituksilla on pyritty estämään käyttäjän altistuminen lasersäteilylle. Seuraava tarra on kiinnitetty laitteen taakse. Varoitus: Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen hallintalaitteiden tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle. Huomautuksia: Laitteiden mallinimiä ei käytetä seuraavilla sivuilla. Tarkista laitteen tyyppi ennen käyttöohjeen lukemista. (Lisätietoja, s.7 Laitetyypit.) Tyyppi 1: 16 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tyyppi 2: 20 kopiota minuutissa kaksipuoleisyksiköllä (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Hyvän kopiolaadun varmistamiseksi toimittaja suosittelee käyttämään toimittajan alkuperäistä väriainetta. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat muiden kuin toimittajan alkuperäisten osien käytöstä konttorikoneissasi. Virtalähde V, 50/60Hz, vähintään 7A. Kytke virtajohto edellä esitetyn tyyppiseen virtalähteeseen. Lisätietoja virtalähteestä, katso: s.61 Virran kytkeminen.

3 Laitteen käyttöohjeet Seuraavissa ohjekirjoissa on selvitetty laitteen toiminnot. Katso lisätietoja toiminnoista vastaavista käyttöohjeista. Kutakin laitetyyppiä varten on omat käyttöohjeet. Adobe Acrobat Reader tarvitaan, jos käyttöohjeita halutaan tarkastella PDFmuodossa. Yleiset asetukset Ohje sisältää yleistietoja laitteesta, ja siinä selvitetään järjestelmäasetukset (paperikasetit, pääkäyttäjän työkalut jne.) ja vianetsintätoimet. Verkko-opas Ohjeessa selvitetään laitteen ja tietokoneen asetukset verkkokäyttöä varten. Kopiokoneen käyttöohje (tämä ohje) Ohjeessa selvitetään laitteen toiminnot ja vianmääritys, kun sitä käytetään kopiokoneena. Tulostimen ja skannerin käyttöohje Ohjeessa selvitetään järjestelmäasetukset, toiminnot, vianetsintä ja käyttö, kun laitetta käytetään tulostimena tai skannerina. i

4 SISÄLLYSLUETTELO Laitteen käyttöohjeet...i Huomautus...1 Käyttöohjeen merkintätavat...2 Tärkeimmät lisälaitteet...3 Turvallisuusohjeet...4 Turvallisuus käytön aikana...4 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...6 Laitetyypit...7 Ohjauspaneeli...8 Näyttö...9 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen...10 Käyttövirran kytkeminen...11 Päävirran kytkeminen...11 Käyttövirran kytkeminen...11 Virran katkaiseminen...12 Päävirran katkaiseminen...12 Energian säästäminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat...13 Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset...13 Automaattinen paperinvalinta -toiminnon tunnistamat koot...15 Puuttuva kuva-alue...16 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen...17 Alkuperäisen asiakirjan suunta...17 Alkuperäisten asettaminen valotuslasille...17 Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Kopiointi Perustoiminnot...23 Kopiointi ohisyöttötasolta...24 Kopiointitoiminnot...28 Kopion valotuksen säätäminen...28 Alkuperäisen tyypin asetukset...28 Kopiopaperin valinta...28 Esiasetettu Pien/Suur...30 Zoom...31 Automaattinen pienennys/suurennus...32 Lajittelu...32 Sarjojen lukumäärän muuttaminen...34 Kaksipuoleinen kopiointi (vain tyypissä 2) puol. yhdistetty puol. yhdistetty (vain tyypissä 2)...38 Sarjakopiointi...40 ii

5 3. Vianmääritys Jos laite ei toimi haluamallasi tavalla...43 Kun näytössä näkyy viesti...43 Jos kopiot ovat epätarkkoja...44 Jos kopiointi ei onnistu haluamallasi tavalla...45 Muisti on täynnä...46 B Paperin lisääminen...47 Paperin lisääminen...47 Kiinteäsuuntainen paperi tai kaksipuolinen paperi...48 D Väriaineen lisääminen...50 Väriaineen käsittely...50 Väriaineen säilytys...50 Käytetty väriaine...50 Väriaineen poistaminen...51 Väriaineen lisääminen Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Käyttäjän työkalujen haku (Kopiokone)...53 Oletusasetusten muuttaminen...53 Käyttäjän työkaluista poistuminen...54 Asetukset, joita voi muuttaa Käyttäjän työkaluilla...55 Autom. pap.val. / Autom. suur/pien. järj Automaattinen kasetinvaihto...55 Alkuperäisen asetukset...55 Kaksipuoleisuusasetus...56 Suunta...56 Sarjojen enimm.määrä...56 Alkup. laskurin näyttö...56 Mittasuhde...56 Valmis P/S-järj Kaksipuoleisen reunat...57 Kääntävä lajittelu...57 Käänt. lajitt:aut. jatko...57 Kirjelomakkeen asetukset...57 iii

6 5. Huomautuksia Yleisiä ohjeita...59 Minne laite tulisi sijoittaa...60 Laiteympäristö...60 Siirtäminen...61 Virran kytkeminen...61 Pääsy laitteelle...62 Laitteen ylläpito...63 Valotuslasin puhdistaminen...63 Valotuslasin kannen puhdistaminen...63 Syöttölaitteen puhdistaminen Tekniset tiedot Yhdistelmäkaavio...65 Lisätietoja...66 HAKEMISTO iv

7 Huomautus Tärkeää Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä jäljentäminen on laissa kiellettyä. Seuraavien materiaalien kopioiminen tai tulostaminen on yleensä lailla kielletty: setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakkeet, pankkivekselit, sekit, passit, ajokortit. Edellä oleva luettelo on vain esimerkki, joka ei kata kaikkia materiaaleja. Emme ota mitään vastuuta sen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Jos sinulla on kysymyksiä tiettyjen materiaalien kopioinnista tai tulostuksesta, ota yhteys lainopilliseen neuvonantajaasi. Huomautus langattoman lähiverkon käyttäjille Huomautus EEA-maiden käyttäjille Tämä tuote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EC, annettu 9. päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta edellyttämät ja muut olennaiset vaatimukset. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä Internetissä osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön vain ETA-maissa ja muissa valtuutetuissa maissa. Tuotteen ulkokäyttö on kielletty Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Alankomaissa. 1

8 Käyttöohjeen merkintätavat Symbolit Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleita. R VAROITUS: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon, jos laitetta käytetään väärin ja symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki ohjeet, jotka ovat tämän ohjekirjan turvallisuusosiossa. R TÄRKEÄÄ: Symboli viittaa vaaratilanteeseen, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean henkilövahingon tai omaisuusvahingon ilman henkilövahinkoja, jos laitetta käytetään symbolin alla olevien ohjeiden vastaisesti. Muista lukea kaikki ohjeet, jotka ovat tämän ohjekirjan turvallisuusosiossa. * Edellä mainitut ohjeet on tarkoitettu lisäämään käyttäjän turvallisuutta. Tärkeää Jos symboliin liittyvää ohjetta ei noudateta, paperi voi juuttua laitteeseen, alkuperäinen voi vaurioitua tai tietoja voi kadota. Lue ohjeet tarkoin. Valmistelut Symbolin yhteydessä annetaan käyttöä ennen tarvittavia tietoja tai valmisteluohjeita. Symbolin yhteydessä kerrotaan käyttöön liittyvistä varotoimista tai häiriötilanteen jälkeen tarvittavista toimista. Rajoitus Symbolin yhteydessä annetaan numeeriset raja-arvot tai kerrotaan toiminnoista, joita ei voi käyttää yhdessä tai olosuhteista, joissa tiettyä toimintoa ei voi käyttää. Viite Symboli viittaa laitteen muihin ohjeisiin. [ ] Laitteen näytön painikkeet. { } Laitteen ohjauspaneelin näppäimet. 2

9 Tärkeimmät lisälaitteet Tärkeimpiin lisälaitteisiin viitataan seuraavasti tässä ohjekirjassa: Automaattinen arkinsyöttölaite Syöttölaite Syöttölaite, jolla voi skannata arkin molemmat puolet Kaksipuolinen syöttölaite 3

10 Turvallisuusohjeet Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa seuraavia varotoimenpiteitä. Turvallisuus käytön aikana Käyttöohjeessa käytetään seuraavia tärkeitä symboleja: R VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos ohjeita ei noudateta. R TÄRKEÄÄ: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen loukkaantumisen tai vahinkoa omaisuudelle, jos ohjeita ei noudateta. R VAROITUS: Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos virtajohto tai pistoke rispaantuu tai muuten vahingoittuu. Jotta et saisi vaarallista sähköiskua tai altistuisi lasersäteilylle, älä avaa muita kuin tässä ohjekirjassa mainittuja kansia tai ruuveja. Katkaise virta ja irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta), jos jokin seuraavista tapahtuu: Laitteeseen roiskuu jotain. Epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta. Laitteen ulkoinen kotelo on vahingoittunut. Älä hävitä vuotanutta tai käytettyä värikasetteja polttamalla. Väriaineen jauhe saattaa leimahtaa altistuessaan avotulelle. Ne voidaan hävittää valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Käytetyt väriainepullot tulee hävittää paikallisten säännösten mukaisesti. Kytke laite vain tämän ohjekirjan etukannen sisäpuolella kuvattuun virtalähteeseen. Kytke virtajohto suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa. Älä vahingoita tai katkaise virtajohtoa tai tee siihen mitään muutoksia. Älä aseta painavia tavaroita virtajohdon päälle. Älä vedä virtajohtoa kovaa tai taivuta sitä tarpeettomasti. Muuten tuloksena voi olla sähköisku tai tulipalo. 4

11 R TÄRKEÄÄ: Suojaa laite kosteudelta ja kosteilta sääoloilta, kuten sateelta tai lumelta. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin liikutat laitetta. Kun siirrät laitetta, pidä huoli, ettei virtajohto vahingoitu laitteen alla. Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta (ei johdosta). Älä anna paperiliittimien, niittien tai muiden pienten metalliesineiden joutua laitteen sisään. Säilytä väriaine (käytetty tai käyttämätön) ja väriainepullo lasten ulottumattomissa. Ajattele ympäristöä: älä hävitä laitetta tai käytettyjä tarvikkeita talousjätteiden mukana. Ne voidaan hävittää valtuutetulla jälleenmyyjällä. Laitteen sisäosat voivat olla todella kuumia. Älä koske osiin, joissa lukee Hot Surface (kuuma pinta). Seurauksena voi olla palovamma. Suojaa laite kosteudelta ja pölyltä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Älä aseta laitetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Jos laite kaatuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen. Vedä kaikki neljä kädensijaa kokonaan ulos ennen laitteen siirtämistä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen. Laitteen siirtämisen jälkeen kaikki kädensijat tulee palauttaa alkuperäiseen asentoonsa. Kun valinnainen lisäpaperikasetti on asennettu, älä työnnä pääyksikön yläosaa vaakatasossa. Jos lisäpaperikasetti irtoaa peruslaitteesta. seurauksena voi olla loukkaantuminen. Jos laitetta käytetään suljetussa tilassa, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä pidä laitetta syttyvien nesteiden, kaasujen ja aerosolien läheisyydessä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. 5

12 RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti Laitteessa on RVAROITUS- ja RTÄRKEÄÄ-tarroja alla esitetyissä paikoissa. Jotta käyttö olisi turvallista, noudata ohjeita ja käsittele laitetta niiden mukaisesti. APE023S 6

13 Laitetyypit Laitteesta on kaksi eri mallia, joiden kopiointinopeus on erilainen. Voit tarkistaa laitteesi mallin käyttöohjeen kansilehden sisäsivulta. Tyyppi 1 Tyyppi 2 Kopiointinopeus Kaksipuoleisyksikkö 16 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopiota minuutissa (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) : Voidaan käyttää tämän tyypin kanssa. :Ei voida käyttää tämän tyypin kanssa. 7

14 Ohjauspaneeli Tämä kuvat osoittavat tyypin 2. APE012S 1. {Kopiointi}-näppäin Tällä näppäimellä voit ottaa käyttöön kopiokoneen. 2. Merkkivalot Näyttävät virheet ja laitteen tilan. h: Virheen merkkivalo Katso Yleiset asetukset. D: Lisää väriainetta -merkkivalo Katso s.50 D Väriaineen lisääminen. B: Lisää paperia -merkkivalo Katso s.47 B Paperin lisääminen. 3. Näyttö Näyttää toimintatilan ja viestit. 4. Valinta-näppäimet Vastaavat näytön komentoja. Painamalla voit valita vastaavan toiminnon. 5. Kohdistimensiirtonäppäimet Painamalla voit valita toiminnon. {U}: siirry ylöspäin {T}: siirry alaspäin {V}: siirry oikealle {W}: siirry vasemmalle Viite Katso s.10 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen. 6. {Käyttäjän työkalut/laskuri}-näppäin Paina, jos haluat muuttaa oletusasetuksia tai toimintoparametreja tarpeen mukaan. 7. {Tyhjennä asetukset} -näppäin Painamalla voit tyhjentää nykyiset asetukset. 8. {Tyhjennä/Seis}-näppäin Tyhjennä: tyhjentää syötetyt lukuarvot. Seis: pysäyttää kopioinnin. 9. Päävirran merkkivalo Merkkivalo palaa, kun virta on kytketty käyttökytkimestä. Viite s.11 Käyttövirran kytkeminen 10. Käyttökytkin (Päällä-merkkivalo) Tällä painikkeella voit kytkeä laitteeseen käyttövirran. Käyttövirran merkkivalo syttyy. Voit katkaista virran painamalla painiketta uudelleen. Näppäin ei ole käytössä skannauksen aikana tai kun skannauksen oletusasetuksia säädetään. Viite s.11 Käyttövirran kytkeminen 8

15 11. {Kaksipuoleinen kopiointi} -näppäin (vain tyypissä 2) Tekee kaksipuoleisia kopioita. Viite Katso s.34 Kaksipuoleinen kopiointi (vain tyypissä 2). 12. {Yhdistä/sarja}-näppäin Tällä voit tehdä yhdistettyjä kopioita tai sarjakopioita. Viite s.36 1-puol. yhdistetty s.38 2-puol. yhdistetty (vain tyypissä 2) s.40 Sarjakopiointi 13. {Lajittelu}-näppäin Lajittelee kopiot automaattisesti. 14. {Vaaleampi} ja {tummempi} Tätä painamalla voit muuttaa kuvan tummuusasetusta. Kuvan tummuusasteita on viisi vaaleimmasta tummimpaan. 15. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 16. {Alkuperäisen tyyppi}-näppäin Tätä painamalla voit valita alkuperäisen tyypin, joka on rekisteröity jommassa kummassa seuraavista: [Alkuperäinen 1 (teksti)] tai [Alkuperäinen 2 (kuva)]. Kun alkuperäinen on valittu, vastaava merkkivalo syttyy. 17. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai syöttää lukuarvon. 18. Numeronäppäimet Näillä näppäimillä voit syöttää lukuarvoja. 19. {Aloita}-näppäin Tällä näppäimellä voit käynnistää skannauksen tai lähetyksen. Näyttö Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä. Kopiointinäyttö on oletusruutu, kun laitteeseen kytketään virta. Kopioinnin aloitusnäyttö AAX024S 4 FI AAI024S 1. Toimintatila tai viestit 2. Viestit ja valittu kasetti näkyvät tässä. Valittuna oleva kohde näkyy suluissa. 3. Määritetty kopiomäärä. 4. Muuttuvien kokosuhteiden pienennys- tai suurennussuhde. 9

16 Näytön lukeminen ja näppäinten käyttäminen Tämä osio kertoo, kuinka näyttöä luetaan ja kuinka valintanäppäimiä käytetään kopiointinäytössä. Kopiointinäyttö on oletusruutu, kun laitteeseen kytketään virta. FI APE010S 1. Valintanäppäimet Vastaavat näytön alimmalla rivillä olevia toimintoja. Esimerkki: kopioinnin aloitusnäyttö Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [100%], paina vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [P/S], paina keskimmäistä valintanäppäintä. Kun tässä ohjekirjassa näkyy ohje paina [Auto P/S], paina oikeanpuoleista valintanäppäintä. 2. {Poistu}-näppäin Tätä painamalla voit perua toiminnon tai palata edelliseen näyttöön. 3. {OK}-näppäin Tällä näppäimellä voit valita tai syöttää lukuarvon. 4. Siirtymisnäppäimet Näitä painamalla kohdistin liikkuu kuhunkin suuntaan askeleen kerrallaan. Kun {U},{T},{V}, tai {W} -näppäin esiintyy tässä ohjekirjassa, paina vastaavaa siirtymisnäppäintä. 10

17 Käyttövirran kytkeminen Laitteessa on kaksi virtakytkintä. Käyttökytkin (ohjauspaneelin oikealla puolella) Tällä näppäimellä voit käynnistää laitteen. Kun laite on lämmennyt, voit käyttää sitä. Päävirtakytkin (laitteen vasemmalla puolella) Tämän kytkeminen pois päältä saa ohjauspaneelin päävirran merkkivalon sammumaan. Kun merkkivalo on sammunut, laitteessa ei ole enää virtaa. Tärkeää Älä katkaise päävirtaa heti kun olet kytkenyt sen päälle. Se saattaa vahingoittaa muistia, mikä johtaa virheelliseen toimintaan. Käyttövirran kytkeminen A Paina käyttökytkintä. Päällä-merkkivalo syttyy. Tämä laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan tai kytkee itsensä pois päältä, mikäli sitä ei käytetä vähään aikaan. Katso Yleiset asetukset. Päävirran kytkeminen A Varmista, että virtajohto on kytketty tiukasti seinäpistokkeeseen. B Kytke päävirta päälle. Päävirran merkkivalo syttyy. APE013S Jos virta ei kytkeydy, kun käyttökytkintä painetaan, varmista, että päävirta on kytketty. Jos päävirtaa ei ole kytketty, kytke se. AAI027S 11

18 Virran katkaiseminen A Paina käyttökytkintä. Käyttövirran merkkivalo sammuu. Seuraavissa tilanteissa merkkivalo ei sammu, vaikka painat käyttökytkintä, vaan alkaa vilkkua: Tiedonsiirto ulkoisen laitteen kanssa on meneillään. Päävirran katkaiseminen APE013S Tärkeää Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, jos käyttövirran merkkivalo palaa tai vilkkuu. Se saattaa vahingoittaa muistia. Varmista ennen päävirran katkaisemista, että käytettävissä olevan muistin määrä skannerinäytössä on 100 %. Ennen kuin vedät pistokkeen irti, varmista, että päävirta on katkaistu. Jos näin ei tehdä, muisti saattaa vahingoittua. A Varmista, että käyttövirran merkkivalo ei pala. B Katkaise päävirta. Päävirran merkkivalo sammuu. Energian säästäminen -Automaattinen virrankatkaisu / Virransäästö Laitteen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tätä toimintoa kutsutaan nimellä Automaattinen virrankatkaisu. Voit muuttaa automaattisen virrankatkaisun aikaa. Katso Yleiset asetukset. Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavissa tapauksissa: Näyttöön tulee varoitusviesti Näyttöön tulee huoltokutsuviesti On ilmennyt paperitukos Laitteen kansi on auki Viesti Lisää väriä tulee näyttöön Väriainetta lisätään Näytössä on Käyttäjän työkalut -valikko Laite lämpenee Tulostin tai muu toiminto on aktiivinen Toimintoja on lykätty tulostuksen takia Tietojen vastaanoton merkkivalo palaa tai vilkkuu 12

19 1. Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset asiakirjat Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset Metrijärjestelmä Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään A3 -- Syöttölaite Tuumajärjestelmä Yksipuoliset alkuperäiset A3L A5KL Kaksipuoleiset alkuperäiset: *1 A3L A5KL g/m g/m 2 *1 Alkuperäisen paikka Alkuperäisen koko Alkuperäisen paino Valotuslasi Enintään 11" 17" -- Syöttölaite Yksipuoliset alkuperäiset 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL Kaksipuoleiset alkuperäiset *1 : 11" 17"L 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "KL lb lb. *1 *1 Kaksipuoleinen syöttölaite (lisävaruste) vaaditaan. Noin 30 alkuperäistä voidaan asettaa syöttölaitteeseen. Noin 50 alkuperäistä voidaan asettaa kaksipuoleiseen syöttölaitteeseen. 13

20 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäiset, jotka eivät sovi syöttölaitteeseen 1 Seuraavan tyyppisten alkuperäisten asiakirjojen asettaminen syöttölaitteeseen voi aiheuttaa paperitukoksen tai vaurioittaa alkuperäisiä asiakirjoja. Aseta nämä alkuperäiset asiakirjat valotuslasille. Muut kuin kohdassa s.13 Alkuperäisten asiakirjojen koko- ja painosuositukset määritetyt alkuperäiset asiakirjat Nidotut tai muuten toisiinsa kiinnitetyt alkuperäiset Rei itetyt tai repeytyneet alkuperäiset Taipuneet, taivutetut tai rypistyneet alkuperäiset Liimatut alkuperäiset Pinnoitetut alkuperäiset, kuten taidepaperi, alumiinifolio, hiilipaperi tai sähköä johtava paperi Rei illä viivoitetut alkuperäiset Alkuperäiset, joissa on hakumerkkejä, osoitetarroja tai muita ulkonevia osia Takertuvat alkuperäiset, kuten kuultopaperi Ohuet, taipuisat alkuperäiset Paksut alkuperäiset, kuten postikortit Sidotut alkuperäiset, kuten kirjat Läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot tai kuultopaperi Alkuperäinen saattaa tahriintua, jos siihen on kirjoitettu lyijykynällä tai vastaavalla kirjoitusvälineellä. 14

21 Alkuperäiset asiakirjat Automaattinen paperinvalinta -toiminnon tunnistamat koot Metrijärjestelmä Alkuperäisen paikka Koko A3L B4 JIS *1 L A4KL B5 JIS *1 L B5 JIS *1 K A5LK 8 1 / 2 " 13"L Valotuslasi Syöttölaite 1 : Koko, joka tunnistetaan automaattisesti : Koko, jota ei tunnisteta automaattisesti *1 JIS: Japanese Industrial Standard, japanilainen teollisuusnormi Jos haluat asettaa laitteesi valitsemaan automaattisesti paperikoon A5K, ota yhteys laitteen huoltoedustajaan. Tuumajärjestelmä Koko 11" 17"L 8 1 / 2 " 14"L 8 1 / 2 " 13"L 8 1 / 2 " 5 1 / 2 " Alkuperäisen paikka Valotuslasi 11"KL 8 1 / 2 "KL Syöttölaite : Koko, joka tunnistetaan automaattisesti : Koko, jota ei tunnisteta automaattisesti Valotuslasi 15

22 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Syöttölaite 1 Kun kopioit mukautetun kokoisia alkuperäisiä, muista määrittää alkuperäisten koko. Jos et tee näin, kopiointi ei ehkä onnistu oikein. Katso s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen. Vaikeasti tunnistettavat koot Laitteen on vaikea tunnistaa seuraavien alkuperäistyyppien kokoja, joten valitse paperikoko käsin. Alkuperäiset, joissa on hakumerkkejä, osoitetarroja tai muita ulkonevia osia Läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot tai kuultopaperi Tummat alkuperäiset, joissa on paljon tekstiä ja piirroksia Alkuperäiset, joissa on yli reunan menevä yhtenäinen kuva Alkuperäiset, joissa on yhtenäinen kuva reunoissa Puuttuva kuva-alue Vaikka asetat alkuperäiset oikein syöttölaitteeseen tai valotuslasille, sivun kaikista neljästä reunasta voi jäädä 4 mm levyinen alue kopioitumatta. 16

23 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen On tärkeää, että asetat alkuperäiset asiakirjat valotuslasille vasta, kun korjausneste ja muste ovat täysin kuivuneet. Jos näin ei tehdä, valotuslasiin saattaa jäädä jälkiä ja kopioista tulee suttuisen näköisiä. Alkuperäiset asiakirjat Syöttölaite Valotuslasi 1 Viite Valittavissa olevat asiakirjakoot, katso s.13 Alkuperäiset asiakirjat. set11ee Alkuperäisen asiakirjan suunta set23ee Voit asettaa alkuperäisen suunnan erikseen seuraavilla tavoilla. Toiminto on hyödyllinen, kun kopioidaan repeytyneitä tai suuria alkuperäisiä. Alkuperäinen asiakirja pitää tavallisesti asettaa täsmällisesti valotuslasin vasempaan takakulmaan. Jotkin kopiointitoiminnot saattavat kuitenkin tuottaa erilaisen tuloksen alkuperäisen asettelun mukaan. Katso kunkin toiminnon selitys tarkempia tietoja varten. Alkuperäisten asettaminen valotuslasille A Nosta valotuslasin kansi tai syöttölaite. Tärkeää Älä nosta valotuslasin kantta tai syöttölaitetta väkisin. Muuten syöttölaitteenn kotelo saattaa aueta tai vahingoittua. Muista avata valotuslasin kantta tai syöttölaitetta vähintään 30 asteen kulmaan. Muuten laite ei ehkä tunnista alkuperäisen asiakirjan kokoa oikein. B Aseta alkuperäiset asiakirjat valotuslasille tekstipuoli alaspäin. Se tulee kohdistaa tarkasti valotuslasin vasempaan takakulmaan. 17

24 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kaksipuoleinen syöttölaite 1 AAI025S 1. Kohdistusmerkki 2. Valotuslasin vasemmanpuoleinen mitta-asteikko Yksipuolinen syöttölaite Aloita ensimmäisestä kopioitavasta sivusta. C Laske valotuslasin kansi tai syöttölaite. Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen Asetukset on tehtävä seuraavissa tilanteissa: Kopioitavan alkuperäisen koko poikkeaa vakiokoosta: s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen Älä pinoa alkuperäisiä asiakirjoja syöttölaitteeseen sivuohjaimen ylärajamerkin yli. Viimeisen sivun pitää olla pinon alimmaisena. Älä peitä tunnistimia kädelläsi tai aseta esineitä niiden päälle. Se voi aiheuttaa paperikoon tunnistusvirheen ja paperitukosilmoituksen tulemisen näyttöön. Älä myöskään aseta mitään kannelle, koska silloin voi sattua toimintahäiriö. AAI036S 1. Tunnistin A Aseta paperiohjain alkuperäisten koon mukaan. B Kohdista alkuperäisen asiakirjan reunat merkkien mukaan ja sijoita alkuperäinen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. AAI026S 18

25 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1. Ylärajan merkki 2. Paperiohjain Suorista käpristyneet alkuperäiset asiakirjat ennen niiden asettamista syöttölaitteeseen. Tuuleta paperipinoa ennen sen asettamista syöttölaitteeseen, jotta paperit irtoavat toisistaan eivätkä mene laitteeseen monta kerrallaan. Aseta alkuperäinen suoraan. Kun valittuna on [Autom. tunnistus], paikalleen asetetun alkuperäisen koko havaitaan automaattisesti. 1 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen Kun asetat mukautetun kokoisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, määritä ensin alkuperäisten koko. Paperi, jonka pituus pystysuunnassa on mm ja leveys vaakasuunnassa on mm, voidaan asettaa tällä toiminnolla. A Valitse paperikasetti näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. B Valitse [Oma koko] näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. 19

26 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 C Näppäile alkuperäisen vaakakoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. Vakiokokoisten alkuperäisten asettaminen A Valitse paperikasetti näppäimellä {U} tai {T} ja paina {#}-näppäintä. Jos näppäilet väärän luvun, paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä ja näppäile koko uudelleen. D Näppäile alkuperäisen pystykoko numeronäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T} ja paina {OK}-näppäintä. Tallennettu ilmoitus tulee näkyviin asettamasi alkuperäisen koon kanssa. Kun uusia alkuperäisten mittoja tallennetaan, tulee näkyviin kopionäytön ylälaitaan. Kun valittuna on [Autom. tunnistus], paikalleen asetetun alkuperäisen koko havaitaan automaattisesti. Kun haluat peruuttaa asettamasti koon, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. 20

27 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen C Valitse paperin koko siirtymisnäppäimillä ja paina {OK}-näppäintä. 1 Viesti Tallennettu tulee näkyviin. Kun vakiokokoisten alkuperäisten asetuksia tallennetaan, kopionäytön ylälaitaan tulee näkyviin. Kun haluat peruuttaa asettamasti koon, paina {Tyhjennä valinnat}-näppäintä. 21

28 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen 1 22

29 2. Kopiointi Perustoiminnot A Jos laitteessa on käytössä käyttäjäkoodit, näppäile koodi (enintään kahdeksan numeroa) numeronäppäimillä ja paina {OK}- tai {#}-näppäintä. Laite on valmis kopiointia varten. Viite Lisätietoja käyttäjäkoodeista, katso Yleiset asetukset. B Varmista, että näytössä näkyy "d". Kopioinnin aloitusnäyttö F Anna kopioiden määrä numeronäppäimillä. Kopioiden enimmäismäärä on 99. G Paina {Aloita}-näppäintä. Kopiointi alkaa. Kopiot päätyvät luovutustasolle tekstipuoli alaspäin. Jos näkyvissä on jokin muu toiminto, paina {Kopiointi}-painiketta. C Varmista, että aiemmat asetukset on poistettu. Jos aikaisempia asetuksia on, paina {Tyhjennä asetukset}-näppäintä. D Aseta alkuperäiset asiakirjat. Viite s.17 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen E Tee tarvittavat asetukset. Viite Katso jokaisen toiminnon selitys. -Käyttöohjeita Sivun vaihtaminen tai toiminnon valitseminen: Paina siirtymisnäppäintä. Laitteen pysäyttäminen kesken kopioinnin: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. Laitteen palauttaminen aloitustilaan kopioinnin jälkeen: Paina {Tyhjennä asetukset}-näppäintä. Syötetyn arvon poistaminen: Paina {Tyhjennä/Seis}-näppäintä. 23

30 Kopiointi Kopiointi ohisyöttötasolta 2 Käytä ohisyöttötasoa, kun kopioit kalvoille, paksulle paperille, kirjekuorille ja kopiopaperille, joita ei voi asettaa paperikasettiin. Tärkeää Yli 433 mm:n pituinen paperi voi rypistyä tai jumiutua, eikä se välttämättä syöty laitteeseen oikein. Jos et käytä vakiokokoista kopiopaperia tai käytät erikoispaperia, pysty- ja vaakasuunnan mitat pitää asettaa erikseen. Katso s.19 Mukautetun kokoisten alkuperäisten asettaminen. Voit syöttää koot seuraavien raja-arvojen mukaan: Metrijärjestelmä Tuumajärjestelm ä Leveys (pystypituus): mm Vaakapituus: mm Leveys (pystypituus): 3,55" 11,69" Vaakapituus: 5,83" 23,62 Laite pystyy automaattisesti tunnistamaan seuraavat paperikoot vakiokokoisina kopiopapereina: Suurin ohisyöttötasolle asetettava arkkimäärä riippuu paperityypistä. Arkkien enimmäismäärä ei saa ylittää paperipinon ylärajamerkkiä. A Avaa ohisyöttötaso. B Nosta paperiohjaimen vapautusvipu ylös. 1 ZENY100E Metrijärjestelmä Tuumajärjestelm ä A3L, A4KL, A5KL, 8" 13"L 11" 17"L, 8 1 / 2 " 11"KL, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 "L, 8 1 / 2 " 14"L 1. Paperiohjaimen vapautusvipu ZENY110E Jos kopioit piirtoheitinkalvoille tai paperille, jonka paino on yli 105 g/m 2 (noin 12,70 kg.), määritä paperityyppi. Katso s.26 Kopiointi erikoispaperille. 24

31 Kopiointi ohisyöttötasolta C Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin ohisyöttötasolle ja säädä paperiohjain paperikoon mukaan. D Paina paperiohjaimen lukitusvipu alas (vaihe B). Ohisyöttötaso on valittuna näytöllä Vaakakoko 2. Pystykoko 3. Paperituki 4. Paperiohjaimet Jos ohjaimia ei ole asetettu tarkasti kopiopaperia vasten, sivu saattaa kopioitua vinoon tai voi sattua paperitukos. Älä pinoa papereita ylärajamerkin yli, koska muuten sivu voi kopioitua vinoon tai laitteeseen voi tulla paperitukos. Käännä paperituki esiin, jos käytät A4L, 8 1 / 2 " 11"L-kokoa suurempia papereita. Tuuleta paperipinoa, jotta arkkien väliin pääsee ilmaa. Näin arkit eivät takerru syöttövaiheessa toisiinsa. 2 3 ZENY120E Jos [Ohi] ei ole valittuna näytöllä, valitse [Ohi] näppäimillä {U} ja {T} ja paina {#}-näppäintä. E Valitse paperikoko ja -tyyppi. Tavallisen kokoiselle paperille kopioiminen A Valitse [Paperikoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. B Valitse [Vakiokoko] näppäimellä {U} tai {T}, ja paina {OK}- näppäintä. 25

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 3 Alkuperäisten asettaminen Kopiointi Liite Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Turvallisen

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 3 Alkuperäisten asettaminen Kopioiminen Liite Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Turvallisen

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa.

Tässä käsikirjassa on käytetty kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Käytä metriyksikköjä tämän laitteen kanssa. Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ennen käyttöönottoa Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvatoimet Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (kopiokoneen ominaisuudet) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 3 4 5 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone/Asiakirjapalvelin) Tekniset tiedot Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot

Käyttöohjeet. Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot Käyttöohjeet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aluksi Alkuperäisen asettaminen Kopiointi Käyttäjän työkalut Vianmääritys Muut toiminnot Huomautuksia Turvallisuus Tekniset tiedot Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 Alkuperäisten asettaminen Kopiointi Liite Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Turvallisen

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje 1 3 4 5 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopioiminen Yhdistelmäkopiointi Asiakirjapalvelin Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje 1 3 4 Alkuperäisten asettaminen Kopioiminen Asiakirjapalvelin Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se saavilla

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje 1 3 4 Alkuperäisten asettaminen Kopioiminen Asiakirjapalvelin Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se saavilla

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje

Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käyttöohje 1 3 4 5 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopioiminen Yhdistelmäkopiointi Asiakirjapalvelin Liite Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013. Xerox Color J75 Press Pikaopas

Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013. Xerox Color J75 Press Pikaopas Malli 1.0 HELMIKUUTA 2013 2012 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. BR4008 Sisällys

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys

Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as. ark. Kaksipuolinen Erotinsivut Sidonta Erotinsiv. lähde Sivujen kehys Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu Lajittelu Monisivutulostus Kopiomäärä Sivujen as.

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen

Tulostusjälkiongelmien ratkaiseminen Löydät ratkaisut tulostusongelmiin seuraavista taulukoista. Jos et osaa ratkaista ongelmaa, ota yhteys tulostimen myyjään. teknikon on ehkä säädettävä jotakin tulostimen osaa tai vaihdettava se. 1 Kirjaimet

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 Laiteongelmat Vianmääritys käytettäessä kopiointitoimintoa Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa Vianmääritys käytettäessä skanneritoimintoa Paperin, väriaineen

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Merkki Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kuuma-varoitus:

Lisätiedot

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi

Kopioiminen TAI. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Ohjaustaulu. Originaalien syöttölaite. Valotuslasi Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopioiminen Kaikki palvelut Töiden tila Kosketusnäyttö Käynnistys Nollaa kaikki Pysäytys. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Perustoimintojen käyttöohje 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Laiteongelmat Vianmääritys käytettäessä kopiointia tai asiakirjapalvelinta Vianmääritys käytettäessä faksitoimintoa Vianmääritys käytettäessä tulostintoimintoa

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M1100 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopioiminen. Valmistelu. Skannaus. Lisätietoja ." Xerox WorkCentre /0// ///90 Kopioiminen. seta originaalit syöttölaitteen alustalle etusivut ylöspäin tai. Painamalla Nollaa kaikki (C) -näppäintä voit peruuttaa 88 99. Paina Kaikki palvelut -näppäintä

Lisätiedot

Kaksipuolinen tulostus

Kaksipuolinen tulostus Viimeistelyvalikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Tyhjät sivut Sivujen asettelu 1 Lajittelu Kopiomäärä Kaksipuolinen tulostus Sidonta

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Vianmääritys. Käyttöohjeet

Vianmääritys. Käyttöohjeet Käyttöohjeet Vianmääritys 1 2 3 4 5 6 7 8 Jos laite ei toimi halutulla tavalla Vianmääritys kopiointitoimintoa käytettäessä Vianmääritys faksitoimintoa käytettäessä Vianmääritys tulostintoimintoa käytettäessä

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas.

Tulostuslaatuopas ABCDE ABCDE ABCDE. Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. Leikkautuneita sivuja tai kuvia. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Merkkien reunat ovat rosoiset tai epätasaiset. a Tarkista tulostamalla fonttinäyteluettelo, tukeeko tulostin käyttämiäsi fontteja. 1 Siirry tulostimen ohjauspaneelissa kohtaan

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen

Käyttäjän opas. Mitä tällä laitteella voi tehdä. Aluksi. Kopiointi. Faksaus. Tulostus. Skannaus. Web Image Monitor. Paperin ja väriaineen lisääminen Käyttäjän opas Mitä tällä laitteella voi tehdä Aluksi Kopiointi Faksaus Tulostus Skannaus Web Image Monitor Paperin ja väriaineen lisääminen Vianmääritys Liite Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje

DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Perustoimintojen käyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Perustoimintojen käyttöohje 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Kaikki oikeudet pidätetään Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman TTEC-yrityksen kirjallista lupaa

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin toiminta Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla voidaan jatkaa nykyistä tulostustyötä tai peruuttaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot