VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI Raahen Yhdyspankin entinen toimitalo Kirkkokatu RAAHE KOUVOLA Kauppamiehenkatu Ly-tunnus ALV REK

2 2(43) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT VESIKATON PERUSTIEDOT HAVAINNOT JA KOMMENTIT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUVASIVUT... 15

3 3(43) 1. YHTEYSTIEDOT Tilaaja Yhteyshenkilö Miika Kurkela Sairaalanrinne 4i A OULU Miika Kurkela Toimittaja Yhteyshenkilö KATTOTUTKA OY Eero Lahtinen Kartoituksen suorittajat Risto Inkeroinen Eero Lahtinen Kartoitustapa Kartoitus perustuu pääosin aistinvaraisiin tutkimuksiin ja havaintoihin Rajaukset kohteessa Kartoitusajankohta Sääolosuhteet Lämpötila + 1 C, sw 7, melkein pilvinen poutasää

4 4(43) 2. VESIKATON PERUSTIEDOT Tarkastettu rakennus on suorakaiteen muotoinen (pohja noin 20 x 15 m) entinen pankkirakennus. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus. Sen on suunnitellut arkkitehti Valter Thomé Rakennus on maakuntakaavan suojelukohde, mainittu Pohjois-Pohjanmaan liiton inventointiraportissa ja sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla ruutukaava-alueella. Asukaskyselyn 2001 mukaan se on yksi Raahen kauneimpia vanhoja rakennuksia. Räystäskorkeudet ovat noin 10 metriä, rakenteissa on ulkonevat räystäät. Ulkonemista huolimatta räystäsrakenteet ovat sellaisia, että mahdolliset kouruvuodot voivat kastella seiniä. Räystäiden pituudet ovat pitkillä sivuilla noin 21 metriä ja lyhyillä sivuilla noin 16 metriä. Kattorakenteena on lähinnä aumatyyppinen mansardikatto, vesikatteet ovat alkuperäisiä. Loivassa yläkatossa, jonka lappeiden kaltevuudet ovat noin 6,5 eli 1:9:ään on saumattu rivipeltikate, noin 75 m². Jyrkemmillä lappeilla kaltevuudet ovat noin 42,5 eli 1:1:een ja vesikatteena on poimulevy- eli nk. aaltopeltikate. Levyjen yhtenäispituus lappeilla on noin 6,1 metriä, pinta-ala noin 335 m². Katto läpivienteineen on pinnoitettu punaisella maalipinnoitteella vuonna Katolle on järjestetty kulkutie kiviseinärakenteisiin upotetuilta talotikasaskelmilta ja sisäkautta. Katon turvavarusteiksi on asennettu lapetikkaita ja kahdelle sivulle lumiesteet. Sadevesijärjestelmänä ovat kaksinkertaiset, tilavuuksiltaan suurikokoiset riippuvesikourut (yhteensä noin 74 jm) ja ulkoseinärakenteisiin kiinnitetyt syöksytorvet. Kahden pyöreä-muotoisen ulokkeen vedenohjaajina ovat pystykourut eli jalkarännit joista vesi johdetaan lotokoiden eli vesiuomien kautta suppiloilla varustettuihin syöksytorviin. Torvet ovat kadun puoleisilla seinillä kulmikkaat (4 kpl 125x150 mm) ja pihan puoleisilla seinillä pyöreät (5 kpl 135 mm) Läpiviennit: Piiput ja hormistot Tuuletusputket Antenni Kattoluukku 8 kpl 3 kpl 1 kpl 1 kpl

5 5(43) Lähtötiedot: Rakennuksesta ja vesikatosta on erittäin runsaasti nettiin kerättyä ja käytettävissä olevaa tietoa, mukana esimerkiksi päivätty kiinteistön kuntoarvio, jossa käsitellään myös yläpohja- ja vesikattorakenteita. Yläpohjan puurakenteet on kiinteistön omistajan toimesta tarkoin kartoitettu ja numeroitu. Vuotokohdat tai muulla tavoin kostuneet paikat puurakenteissa on merkitty kohtiin niitatuilla merkkilapuilla. Tarkastushetkellä katto oli lähes kauttaaltaan lumeton, vesikourut olivat jään ja lumen peittämiä. Raportin teksteissä on paikoin lainauksia Miika Kurkelan tekemistä havainnoista ja tutkimustuloksista. Lupa niiden käyttämiseen on saatu.

6 6(43) 3. HAVAINNOT JA KOMMENTIT VESIKATTO Yläkatto: Saumatun katteen rivileveys on noin 540 mm. Kuva 1. Peltirivien pystysaumat on tehty riittävin saumavaroin kaksinkertaisesti saumattuina. Avatussa saumassa oli vähäisiä määriä kuivaneita tiivisteaineita. Katepelti on hyvälaatuista, se kesti hyvin ja murtumatta sauman avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneen taivuttelun. Kuva 2. Asia on olennaisen tärkeä mahdollisia katteen korjaustöitä silmällä pitäen. Peltirivit eivät ulotu katkeamattomina aumakaton räystäille, räystäsalueille on saumattu riveihin nähden poikittainen pellitys. Kuva 3. Jyrkän lappeen yläpuoliselle räystäälle on tehty kattoa kiertävä rivi koristeellisia sakaroita joiden välisistä vesiuomista kattovesi valuu jyrkille lappeille. Kuva 4. Sakaroiden pellityksissä on paikoin havaittavissa syöpymiä, läpireikiä niissä ei havaittu. Kuva 5. Aumakulmasta poistetun piipun? reikä on korjattu virheellisesti. Korjauspelti on asetettu katteen päälle limisaumaan ja kiinnitetty niittaamalla. Vesitiiviys on saumaan asennetun tiivistekitin varassa. Kuva 6. Saumatulla katolla hyväksyttävä työtapa vaatii saumaustekniikan hallitsemista ja käyttämistä. Kaikki saumaukset katon lappeilla tulee tehdä kaksinkertaisin saumoin, joihin ennen sulkemista asennetaan tarpeelliset tiivisteaineet. Peltirivissä on pohjoisella lappeella reikä. Kuva 7.

7 7(43) Pyöreäseinäisten ulkonemien räystäillä vesikatteen (saumattu rivipeltikate) mitoitus on hyvin niukka. Sen ulkoreuna ulottuu paikoin vain parikymmentä milliä betonirakenteen yli. Sateella, varsinkin tuulisella sateella, katteen päältä valuva vesi kastelee betoniräystästä. Kuva 8. Räystäspellityksen pituutta voidaan jatkaa leikkaamalla nykyinen pellitys poikki ja saumaamalla uusi pidemmälle ulottuvaksi. Työ vaatii ammattikattopeltiseppää. Rivipeltikatteen kiinnitys on kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Jyrkät lappeet: Rinnakkaisten poimulevyjen limitys on vain yhden aallon mittainen. Alkuperäiseen asennukseen on näyttänyt kuuluneen levyjen liitoskohtien väliin asennettava saumatiiviste. Kyseinen tiiviste on vuosien mittaan monin paikoin irronnut paikoiltaan. Kuva 9. Tuulen paine voi työntää vettä puutteellisesti tiivistettyjen saumojen kautta sisään. Uusien tiivisteiden asentaminen levyjen väliin vaatisi niiden irrottamista, toimenpiteenä se vaikuttaisi olevan mittava ja vaikeasti toteutettava; vaatisihan se osittain myös lammereiden irrottamista ruodelaudoista. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että minkäänlainen katteen päälle tai sauman huullokselle tehtävä tiivistäminen ei tule kysymykseen. Niistä saadut kokemukset ovat kehnoja ja lyhytikäisiä. Katelevyjen alapäissä olevat aallonharjat on tiivistetty kovettuvalla betonin kaltaisella massalla. Massa on monin paikoin irronnut tai hävinnyt murentumalla, jolloin aukot ovat jääneet avoimiksi. Kuvat Tulisella sateella on todennäköistä, että vesi nousee avoimia aukkoja myöten katteen alle. Poimulevyt on kiinnitetty ruodelautoihin kiinnitysliuskoilla eli lammereilla. Sinkityt peltiliuskat on puolestaan kiinnitetty niittaamalla pellin alapintaan aallon harjalle, eli korkeimpaan kohtaan. Kuva 12. Silmämääräisen tarkastuksen perusteella voi todeta, että liuskoilla tehty kiinnitys on ollut toimiva ratkaisu.

8 8(43) Levyjen kiinnityksissä voi havaita ulkopuolelta tarkasteltuna paikoin löystymistä. Katetta on paikoin lisäkiinnitetty nauloilla katteen läpi. Läpi lyödyt kiinnitysnaulat ovat paikoin löystyneet. Kuva Pellin lämpöliikkeet löystyttävät kiinnitysnauloja. Tiivisteellinen kateruuvi on nykyisin käytössä oleva poimu- ja muotolevykatteille hyväksyttävä kiinnitystarvike. Ruuvikiinnitys toimisi myös tässä tapauksessa, mutta ei tietystikään vastaa silloisen rakennussuunnittelijan ajattelemaa kiinnitystapaa. Kuitenkin, naulan poistamisen jälkeen tiivisteellinen ruuvi tukkisi reiän ja takaisi katelevyn kiinnipysymisen. Katepeltien sinkitys on kokonaisuutena näkyviltä osiltaan hyväkuntoista. Mitattu sinkityksen paksuus sileässä katepellissä on keskimäärin 30,6 µm:n ja aaltopellissä 54,5 µm:n vahvuinen. Vertailun vuoksi: Nykyisen kattolaatuisen pellin sinkityksen vahvuus on 25 µm pellin molemmin puolin. Määrä tulee normista, jonka mukaan sinkkiä käytetään 350 g/m². Katon yleisvaikutelma on maalipinnoitteen osalta kauempaa katseltuna tyydyttävä, lähitarkastelussa se paljastuu paikoin hieman nuhruiseksi. Maalipinnoitteen paksuus vaihtelee katon eri puolilla suuresti, kalvovahvuus sinkitys mukaan luettuna vaihtelee µm:n välillä. Kuva 15. Peltien ruostuminen on, käyttöikä huomioiden, hämmästyttävän vähäistä. Eniten ruostumista voi havaita joidenkin poimulevyjen alapäissä. Niiden kohdilta levyt ovat paikoin syöpyneet puhki. Syöpymät levyissä sijoittuvat lappeen suunnassa levyn alareunasta muutamasta sentistä noin kymmenen senttimetrin korkeudelle. Kaikkiaan syöpyneitä reikiä on vain muutamassa levyssä. Kuvat Talotikkaiden yläpään kohdalla räystäspellityksen mitoitus ja rakenne on sellainen, että se valuttaa vettä seinälle. Kuva 18. Jyrkälle lappeelle asennetut mainostaulun teräksiset kiinnitysosat ovat ruostumisesta johtuen huonokuntoisia. Kiinnityskohtien pultit ovat monin paikoin löystyneet. Kuvat

9 9(43) LÄPIVIENNIT Piippujen juuripellitysten ja katepellin yhtymäkohdissa on rivipeltikaton osalta huomautettavaa. Katepellin nostokorkeus piipulle on paikoin alle 100 millimetriä ja liitos on toteutettu vastakarvaan eli siten, että valuva vesi pääsee pellityksen alle. Kuvat Nykyisin vähimmäis-nostokorkeutena pidetään 300 millimetriä ja liitoskohtaan olisi tehtävä vähintäänkin yksinkertainen hakasauma. Piipun pellitystä on korjattu, korjauspeltinä on käytetty maalipinnoitettua peltiä, joka on kiinnitetty kateruuveilla. Kuvat Tuuletusputkien tyvikartiot ovat liitoskohdistaan paikoin huonossa kunnossa. Tyvikartiot ovat myös paikoin matalia. Putkia ei ole lämpöeristetty, eristykset puuttuvat osittain myös yläpohjatiloissa. Kuva 25. Tyvikartion minimikorkeutena pidetään nykyisin 300 mm. Lämpöeristäminen vähentää huurtumista ja tukkoon jäätymisvaaraa. Antennin läpivienti on tehty virheellisesti, tarpeettomana sen voisi kokonaan poistaa. Kuva 26. Kattoluukun pellitys on tyydyttävässä kunnossa, kehyskorkeus on suhteellisen matala. Luukusta puuttuu putoamisen estävä ketju ja myrskysalpa. Kuva 27. Jyrkällä lappeella olevan kaarevarakenteisen kattoikkunan kulmia on korjattu bitumikermikaistaleilla. Kattoikkunarakenteiden alapuolisissa puurakenteissa on vuotojälkiä. Kuvat SUOJAPELLITYKSET Piippuihin ei ole asennettu hormistoja suojaavia sadekatoksia. Kahden piipun kansipellitykset ovat ruosteen syövyttämiä ja hormeissa on havaittavissa rapautumia. Kuvat

10 10(43) Osa piippujen kansipellityksistä on uusittu. Kuva 33. Ulkoseinärakenteessa olevien ulokkeiden ja hammassillan-, sekä etenkin yläpuolisten ikkunoiden vesipeltien mitoitukset ovat hieman niukkoja ja paikoin niiden kallistukset ovat puutteelliset tai väärään suuntaan kaatavat. Kuvat TURVAVARUSTEET Talotikkaiden (seinään upotettujen tikas-askelmien) nousukorkeus on noin 10 metriä. Nykymääräysten mukaan nousukorkeuden ylittäessä kahdeksan metriä, on tikkaat varustettava nousukiskolla tai muulla hyväksytyllä turvajärjestelmällä. Tikkaiden turvavarusteena yleisesti käytetty nousukisko ei kuitenkaan ulkonäöllisesti sovi kyseisen rakennuksen ilmeeseen. Olisikin syytä pohtia mahdollisuutta estää tikkaiden käyttäminen nousutienä. Oleva kattoluukku mahdollistaa turvallisen pääsyn katolle. Talotikkaiden ylimpien puolien etäisyys seinärakenteesta on liian pieni, varvasväli on puutteellinen. Kuva 36. Tikkaan tai sen puolan lähimmän etäisyyden räystäs- tai muusta rakenteesta tulisi olla vähintään 200 mm. Talotikkailta siirtyminen katon lapetikkaille tai päinvastoin ei ole pitkän sivusiirtymäetäisyyden vuoksi turvallista. Se vaatisi vähintään katon lappeelle käsikaiteen. Kuva 37. Nykymääräysten mukaan turvavarusteelta toiselle siirryttäessä etäisyys ei saa ylittää 400 mm:iä. Edellä mainittujen virheiden vuoksi tikkaiden suunniteltu käyttäminen turvallisena hätäpoistumistienä ei ole mahdollista. Kaupunkioloissa palokunnan saapuminen paikalle tapahtuu muutamassa minuutissa. Olisiko sen nostokalusto riittävä poistumismahdollisuus palo- tai muussa hätätilanteessa? Teräsrakenteiset lapetikkaat ovat materiaalisesti tyydyttävässä kunnossa, toisen tikkaan runko-osien terävät alakulmat lepäävät katetta vasten. Kuvat Lumiesteenä käytetty yksiputkinen kulmikas profiiliputki kiinnitysosineen on paikoin pintaruosteessa. Pistokokein tehdyn tarkastuksen perusteella esteiden kiinnitys on kunnossa. Kuvat

11 11(43) YLÄPOHJA Aluskatetta ei ole asennettu. Kuva 42. Rivipeltikattoa ajatellen rakenne on tavanomainen, oikealla tavalla toteutettu saumattu rivipeltikate ei nykyisinkään tarvitse aluskatetta. Sen sijaan levykatteen lopullinen vedenpitävyys varmistetaan aluskatteella. Sen asentaminen jälkikäteen ei käytännössä ole mahdollista. On suurelta osin katon jyrkkyyden ansiota, etteivät vesivuodot ole muodostuneet ajan mittaan ylivoimaisiksi ongelmiksi. Vuosikymmenien käyttöiän ja olevan rakenteen huomioiden yläpohjan vuotoongelmat ovat kokonaisuutena yllättävän vähäisiä. Ruodelaudoituksena on osittain umpilaudoitus, lappeilla lautojen väliset etäisyydet ovat noin 100 mm:in luokkaa. Kuvat Lautojen väliset raot ovat nykymittapuun mukaan suurehkot. Kondensoivaa kylmää peltipintaa on näkyvissä runsaasti. Nykyisten rakennusohjeiden mukaan aluskatteettoman rivipeltikatteen alapuolisen laudoituksen välit voivat vaihdella mm:iin katon kaltevuudesta riippuen. Ruodelaudoituksessa ja muissa katon kannatusrakenteissa on monin paikoin vuotojälkiä. Kuva 45. Piipun juurella olevan sähkökaapelin läpivientireikä vuotaa, vuotojälkiä on paikoin myös piippujen juuripellitysten alapuolella. Kuva 46. Pahimmin kastuneilta kohdilta puurakenteiden kosteus oli tarkastushetkellä yli 40 %. Kuva 47. Kosteusjäljet vaikuttavat olevan peräisin osittain levyjen alapintaan kondensoituneesta kosteudesta, osittain levyjen löystyneistä ja puutteellisesti tiivistetyistä saumoista ja eritasoisista läpivientien kulmien ja juurien vuodoista. Katepeltien reikien kautta tapahtuvat vuodot näyttävät olevan selvänä vähemmistönä. Räystäsalueella puurakenteissa on paikoin havaittavissa pitkälle edennyttä lahoamista. Kuva 48. Alaräystäiden lahovikoihin osasyyllisenä vaikuttavat olevan paikoin vuotavat vesikourut.

12 12(43) Katon tukirakenteet ovat pääosiltaan käyttöikäänsä nähden hyväkuntoisia. Kuivilta osiltaan mitattu kosteus oli keskimäärin 15 %:in luokkaa. Kuva 49. Tulokset perustuvat vertailevaan mittaustapaan. Mitatessa tarkastellaan puun vesipitoisuutta painoprosentteina. Kostean raja-arvo on noin 17 paino%. Ullakkotilaan rakennetun lämpöeristetyn huoneen kattoeristeiden ja vesikaton välissä ei kaikilta osin ole vaadittavaa noin 100 mm suuruista ilmarakoa. Keskemmällä kattoa rakenne on kuitenkin avoin ja tuulettuva. Kuva 50. Yläpohjan ilmatila on kokonaisuutena suhteellisen suuri. Aistinvaraisesti arvioituna siinä ei ollut tunnettavissa ummehtuneisuutta tai epämääräisiä hajuja. Yläpohjatilojen tuulettuvuutta olisi hyvä lisätä. Lähtökohtana voisi pitää ajatusta, jonka mukaan tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulisi olla vähintään puoli prosenttia yläpohjan pinta-alasta. Lisäksi asialle olisi eduksi, että korvaus- ja poistoaukot olisivat eri korkeudella. Syntyvän paine-eron ansiosta tuuletus on toimivampi. Harjalle olisi helppo asentaa alipainetuulettimia, joiden teho valmistajan (Peltitarvike oy) mukaan on noin 50 % yli pyyhkivän tuulen dynaamisesta paineesta. Osan korvausilmasta voisi ottaa kadunpuoleiseen ikkunaan avatun, verkolla suojatun aukon kautta. SADEVESIJÄRJESTELMÄ Vesikouruina ovat tilavuuksiltaan suurikokoiset kaksinkertaiset räystäskourut. Kuvat Vuotavia sisäkouruja on korjattu liimaamalla niiden sisään bitumikermikaistaa. Paikoin kermiliimaukset eivät ole tarttuneet tai pysyneet luotettavasti kiinni kourupellissä. Kuva 53. Näiltä osin vesi pääsee kermin ja sisäkourun väliin. Kermipinnoitteen käyttämisestä vesikourujen vedeneristyksenä ei ole kertynyt hyviä kokemuksia. Pihan puoleisella sivulla kouru on hieman taipunut. Taipumalla ei ole vaikutusta kourun toimintaan. Kuva 54.

13 13(43) Pyöreiden ulokkeiden vedenohjaajina olevat pystykourut ovat tyydyttävässä kunnossa. Kuva 55. Kadun puoleisissa kulmikkaissa syöksytorvissa on yläpäiden mutkaosissa paikoin syöpymisestä aiheutuneita virheitä. Pahin virheistä on jo aiemmin väliaikaisesti korjattu. Kuvat Pyöreissä torvissa on joitakin kolhuja. Kokonaisuutena syöksytorvet ovat maalipinnoitteen virheitä lukuun ottamatta nykyisellään tyydyttävässä toimintakunnossa. Kuva 58. Torvet on asennettu hyvin lähelle seinärakenteita siten, että saumat jäävät takapuolelle; torven ja seinän väliin. Mahdolliset saumavuodot voivat kastella seiniä. Sadevesijärjestelmään ei ole asennettu sulatuskaapelointia. Syöksytorvien jäätyminen on yleinen, etenkin korkeita rakennuksia vaivaava keväinen ongelma. Auringon lämmittäessä kattolumet ja vesikouruissa oleva lumi ja jää alkavat sulaa ja vesi alkaa virrata syöksytorviin. Varjoon jäävien syöksytorvien osalta lämpötila voi niiden alapäissä olla useita asteita pakkasen puolella. Jäätyminen laajentaa torvia, jolloin saumat helposti avautuvat. Mikäli näitä ongelmia todetaan, voidaan ilmiöön varautua asentamalla sadevesijärjestelmään sulatuskaapelointi. Se on mitoitettava ulottumaan syöksytorvissa katutasoon saakka. Sulatus voidaan tarvittaessa kytkeä päälle manuaalisesti tai ohjata termostaattikytkimellä. HUOLTO Katolla ei ole varsinaisia huoltokohteita, lukuun ottamatta piipun päälle asennettua iv-konetta. Turvavarusteiden tarve on vähäinen. Kourujen puhdistusta ei ole mahdollista suorittaa katolta käsin, siksi lapetikkaiden lisääminen tai kattopollareiden asennus ei ole tarpeen. Katon seuranta ja silmälläpito on mahdollista suorittaa kattoluukun kautta ja katutasolta. Tarkempi tutkimus ja puhdistushuolto vaativat nostokaluston käyttämistä.

14 14(43) 4. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Katon saattaminen nykyrakenteilla kaikissa olosuhteissa täysin vedenpitäväksi korjaustoimin ei käytännössä ole mahdollista. Katossa on toki lukuisia kohtia sekä saumatussa rivipeltikatteessa, että poimulevykatteessa joiden pitävyys voidaan korjausten jälkeen taata tai sitä merkittävästi parantaa. Ensiarvoisen tärkeänä onkin pidettävä räystäsalueiden saattamista vedenpitäviksi, sekä yläpohjatilojen tuulettuvuutta ja sen tehostamista. Kondensoituva kosteus ja pienet vuodot imeytyvät lähinnä ruodelaudoitukseen, josta tehokas ja toimiva tuuletus hoitaa sen pois. Näinhän rakenne on tyydyttävästi toiminut tähänkin saakka. Mikäli tuuletus olisi täysin toimimaton, olisivat lähes satavuotiaat kattorakenteet nykyisellään lahoamisesta johtuen romahtamispisteessä. Ensisijaiset toimenpiteet: - löystyneiden kiinnitysnaulojen poisto ja reikien korjaus tinaamalla - virheellisen peltikorjauksen poisto ja korjaaminen saumaamalla - pyöreiden ulokkeiden räystäspellityksen jatkaminen - räystäsalueen pellityksen korjaaminen talotikkaiden yläpään kohdalta - katepeltien aaltokuvion tiivistäminen räystäillä - kateruuveilla kiinnitetyn piipun pellityksen uusiminen - piippujen ruostuneiden kansipellitysten uusiminen - sadekatosten asentaminen piippuihin - piippujen juuripellitysten tiivistäminen - tuuletusputkien tyvikartioiden uusiminen - antennin läpiviennin poistaminen - kattoluukun ketjun kiinnittäminen - kattoikkunapellitysten tiiviyden korjaaminen - yläpohjan tuulettuvuuden parantaminen alipainetuulettimilla - mainoskyltin kiinnitysosien poisto katon lappeelta - vesikourujen luotettava saneeraus sisäkourujen osalta Esitetyt toimenpiteet yhteensä noin Hinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa ja nostokuluja Korjausten jälkeen katon puhdistus ja maalauspinnoitus. Pohjustukseen tulisi käyttää tehokkaita ruosteenestoaineita sisältävää maalia KATTOTUTKA OY Risto Inkeroinen Eero Lahtinen

15 15(43) 5. KUVASIVUT Kuva 1 Yleiskuva saumatulta aumakatolta. Kuva 2 Avattu kaksinkertainen rivisauma.

16 16(43) Kuva 3 Lapepellitys. Kuva 4 Aumakaton räystäsalue.

17 17(43) Kuva 5 Koristesakarat räystäällä. Kuva 6 Virheellinen korjaus.

18 18(43) Kuva 7 Reikä. Kuva 8 Pellityksen mitoitus räystäällä.

19 19(43) Kuva 9 Limitys. Kuva 10 Aaltokuvio räystäällä.

20 20(43) Kuva 11 Puutteellinen tiivistys. Kuva 12 Poimulevyn kiinnitysliuskat.

21 21(43) Kuva 13 Katelevyn löystynyt kiinnitys. Kuva 14 Löystynyt kiinnitysnaula.

22 22(43) Kuva 15 Maalipinnoite. Kuva 16 Syöpymiä räystäällä.

23 23(43) Kuva 17 Syöpymiä räystäsalueella. Kuva 18 Räystäspellitys tikkaiden kohdalla.

24 24(43) Kuva 19 Mainostaulun kiinnitysjalat. Kuva 20 Kiinnityspiste katossa.

25 25(43) Kuva 21 Piipun juuripellitys. Kuva 22 Nostokorkeus piipun juurella.

26 26(43) Kuva 23 Alkuperäinen piipun pellitys. Kuva 24 Korjattu piipun pellitys.

27 27(43) Kuva 25 Tuuletusputki. Kuva 26 Antenni.

28 28(43) Kuva 27 Kattoluukku. Kuva 28 Kattoikkuna.

29 29(43) Kuva 29 Kattoikkunan kulma. Kuva 30 Kattoikkunan alapuoliset puurakenteet.

30 30(43) Kuva 31 Lappeella olevan piipun kansipellitys. Kuva 32 Katon kulmassa olevan piipun kansipellitys.

31 31(43) Kuva 33 Uusittu kansipellitys. Kuva 34 Seinällä oleva suojapellitys.

32 32(43) Kuva 35 Ikkunoiden vesipellit. Kuva 36 Talotikkaiden ylimmät puolat.

33 33(43) Kuva 37 Siirtymä tikkaiden yläpäässä. Kuva 38 Lapetikkaat.

34 34(43) Kuva 39 Lapetikkaiden alapäät. Kuva 40 Lumieste.

35 35(43) Kuva 41 Ruostetta. Kuva 42 Alusrakenne.

36 36(43) Kuva 43 Ruodelautojen välit poimulevykatteen alla. Kuva 44 Ruodelaudat rivipeltikatteen alla.

37 37(43) Kuva 45 Vuoto- tai kosteusjälkiä ruodelaudoissa. Kuva 46 Piipun juuri ja kaapelin läpivienti vuotaa.

38 38(43) Kuva 47 Kostuneita rakenteita. Kuva 48 Lahovaurioita räystäällä.

39 39(43) Kuva 49 Tukirakenteita. Kuva 50 Puutteellinen ilmarako katteen ja eristeen välissä.

40 40(43) Kuva 51 Vesikouru, ilmanottoaukko kourupellityksessä. Kuva 52 Vesikourun kulma.

41 41(43) Kuva 53 Bitumikermi irtoaa sisäkourupellityksestä. Kuva 54 Taipuma vesikourussa.

42 42(43) Kuva 55 Pystykouru ja lotokka. Kuva 56 Kulmikas syöksytorvi.

43 43(43) Kuva 57 Syöksytorven ylämutka. Kuva 58 Kolhuja syöksytorven yläpäässä.

Suonenjoen Rautatieasema Rautatienkatu 3 SUONENJOKI

Suonenjoen Rautatieasema Rautatienkatu 3 SUONENJOKI Suonenjoen Rautatieasema Rautatienkatu 3 SUONENJOKI 2 Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Kohteen ja vesikaton perustiedot 4 3. Kohteesta saadut lähtötiedot 5 4. Kuntoluokan määräytyminen 6 5. Havainnot

Lisätiedot

VESIKATON KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

VESIKATON KUNTOTARKASTUSRAPORTTI VESIKATON KUNTOTARKASTUSRAPORTTI Kottby Lågstadieskola Pohjolankatu 45 HELSINKI 2(30) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. VESIKATON PERUSTIEDOT... 4 3. HAVAINNOT JA KOMMENTIT... 6 3.1 VESIKATTO...

Lisätiedot

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki

VESIKATTOSELVITYS. Tammirinteen vastaanottokoti 21.8.2006. Tammirinteentie 2 01760 VANTAA. ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki 21.8.2006 VESIKATTOSELVITYS Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Projektipäällikkö, insinööri (AMK) VESIKATTOSELVITYS/

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Kattokuntotutkimus. Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846. Ojahaan Varia. Ojahaantie 5 01600 Vantaa

Kattokuntotutkimus. Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846. Ojahaan Varia. Ojahaantie 5 01600 Vantaa Kattokuntotutkimus Päivämäärä 27.9.2010 Kartoittaja Mika Lindberg puh: 0400-207 846 Raportinlaatija Tilaaja Kohde Mika Lindberg Jouni Räsänen puh: 040-836 7993/ jouni.rasanen@vantaa.fi Ojahaan Varia. Ojahaantie

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

VESIKATON KUNTOTUTKIMUS. Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo. www.innocate.fi

VESIKATON KUNTOTUTKIMUS. Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo. www.innocate.fi Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo VESIKATON KUNTOTUTKIMUS Kilpailutus 06400 Porvoo www.innocate.fi 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Työn tilaaja... 3 1.2 Yhteyshenkilö... 3 1.3

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU Tarhakuja 2 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU Tarhakuja 2 01360 VANTAA HAVUKOSKEN KOULU 01360 VANTAA VESIKATTOTUTKIMUKSET I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O :

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

K a t t o t u r v a o pa s

K a t t o t u r v a o pa s t a l o N h a lt i j a N K a t t o t u r v a o pa s o N Ko ta l o s i K at tot u r va l l i s u u s Ku N N o s s a? Nuohooja käy talosi katolla säännöllisesti! - Milloin viimeksi tarkistit, ovatko katon

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta

Lisätiedot

KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014

KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014 KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN

Lisätiedot

Kartoittaja: Kai Kekki p Tarkastusraportti

Kartoittaja: Kai Kekki p Tarkastusraportti Tarkastusraportti Sivu: 1 (8) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Unajan Koulu Laivolantie 10 26910 Unaja Rauman Kaupunki / Jukka Snicker (Tilaaja) Läsnäolijat Jukka Snicker Toimeksianto Vahingon

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! rakenteen päälle! rakenne. Astu vain kantavan Aluskate ei ole kantava www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS katot ASENNUSOHJE CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Bender Carisma-tiilen betonilisätarvikkeet sekä kattoturvatuotteet. T-harjakappale

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman KATON KUNTO-OPAS + Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman VIISI VINKKIÄ, JOILLA TARKISTAT KOTISI KATON KUNNON 1. Talvella räystäiltä

Lisätiedot

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA

KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004

Lisätiedot

Seljapolun päiväkoti Seljapolku 11 01360 Vantaa

Seljapolun päiväkoti Seljapolku 11 01360 Vantaa Seljapolun päiväkoti Seljapolku 11 01360 Vantaa Telefax 0207 436 275 Sivu 1 Yleistä vesikaton kuntotutkimuksesta Icopal Katto Oy:n kuntotutkimuksessa selvitetään vesikaton ja siihen liittyvien rakenteiden

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla

Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla Kattokuntotarkastus Kattokuntotutkimus Savunpoistojärjestelmän kartoitus Katon kausihuolto Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla Kattokuntotarkastus Kattokuntotarkastuksella

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Pikaopas onnistuneeseen kattoremonttiin

Pikaopas onnistuneeseen kattoremonttiin Pikaopas onnistuneeseen kattoremonttiin Hyvä katto suojaa rakennusta, toimii rakennusteknisesti oikein, on turvallinen ja näyttää hyvältä Prima-rakentajat Oy Taipaleenkatu 2, 41310 Leppävesi puh. 020 775

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate vuoden tekninen takuu Finnera Plus - viimeisteltyä muotoilua ja ainutlaatuista ulkonäköä Loppuun asti mietittyä muotoilua aina etureunaa myöten Ruukki Finnera

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Tee katostasi täydellinen Monier tarvikeilla.

Tee katostasi täydellinen Monier tarvikeilla. k attotarvikkeet Tee katostasi täydellinen Monier tarvikeilla. ROOFS FOR LIVING Tilaa myös kattotarvikkeet! Katto kannattaa ostaa valmiina kattopakettina Tämä varmistaa sen, että saat kaikki tarvittavat,

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Tee katostasi täydellinen Monier tarvikkeilla.

Tee katostasi täydellinen Monier tarvikkeilla. kattotarvikkeet Tee katostasi täydellinen Monier tarvikkeilla. ROOFS FOR LIVING Tilaa myös kattotarvikkeet! Katto kannattaa ostaa valmiina kattopakettina Tämä varmistaa sen, että saat kaikki tarvittavat,

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

YLÄPOHJAN KOSTEUSVAURIOSELVITYS

YLÄPOHJAN KOSTEUSVAURIOSELVITYS 22.12.2006 YLÄPOHJAN KOSTEUSVAURIOSELVITYS Kulomäen koulu, paviljonki 2 Maauuninpolku 3 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Unto Kovanen (GSM 040 848 4354) Rakennusarkkitehti, kuntotutkija

Lisätiedot

Kattotarvikkeet toimivaan ja turvalliseen kattoon. OTA ORMAX! www.ormax.fi

Kattotarvikkeet toimivaan ja turvalliseen kattoon. OTA ORMAX! www.ormax.fi Kattotarvikkeet toimivaan ja turvalliseen kattoon OTA ORMAX! www.ormax.fi Yhteensopivat kattotarvikkeet ovat tärkeät Katto kannattaa ostaa valmiina kattopakettina Tämä varmistaa sen, että saat kaikki tarvittavat,

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU VESIKATON JA IV-KONEHUONEEN 3002 VUOTOSELVITYS 24.11.2011

TUTKIMUSSELOSTUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU VESIKATON JA IV-KONEHUONEEN 3002 VUOTOSELVITYS 24.11.2011 TUTKIMUSSELOSTUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU VESIKATON JA IV-KONEHUONEEN 3002 VUOTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (15) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 2 Lähtötiedot... 3 3 Havainnot... 5 3.1 Vuodot... 5 3.2 Rakenteet...

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko

1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko LIITE 1 Os 05, Asiantuntijapalvelut, kuntotutkimukset Teemu Männistö 24.2.2006 Vuotava läpivienti Vuotava läpivienti Lämmöneriste pudonnut Läpiviennisssä ilmavuoto 1. lohko 2. lohko 3. lohko 4. lohko Kuva

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOKARTOITUS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Skomarsintorppa Kosteustekninen jatkotutkimus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo NAKKE 20 3 NAKKE KONESAUMAKATE 4 NAKKE TIILI 5 NAKKE AALTO 5 NAKKE URA 6 NAKKE TRAPETSI 7 NAKKE LUKKOSAUMAT 8 NAKKE TARVIKKEET 9

Sisällysluettelo NAKKE 20 3 NAKKE KONESAUMAKATE 4 NAKKE TIILI 5 NAKKE AALTO 5 NAKKE URA 6 NAKKE TRAPETSI 7 NAKKE LUKKOSAUMAT 8 NAKKE TARVIKKEET 9 Nakke Teräskatteet Sisällysluettelo NAKKE 20 3 NAKKE KONESAUMAKATE 4 NAKKE TIILI 5 NAKKE AALTO 5 NAKKE URA 6 NAKKE TRAPETSI 7 NAKKE LUKKOSAUMAT 8 NAKKE TARVIKKEET 9 KANTTISET SADEVESIJÄRJESTELMÄT 10 PYÖREÄT

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus

RAKENNUSTYÖSELITYS. Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus RAKENNUSTYÖSELITYS Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 29. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Taidekartanon vesikattorakenteiden

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon

Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon Lumikuormien riskikartoitus Lumenpudotus Lämmityskaapeleiden asennukset, tarkastukset ja korjaukset Höyrytyspalvelut Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon Valitse turvallinen kumppani

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KATTOTURVAT

ASENNUSOHJE KATTOTURVAT Päivitetty 17.02.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 8 Yleistä Katso tarkemmat mitoitusohjeet Vesikaton turvavarusteet RT 85-11132

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6

KUNTOARVIO-RAPORTTI MANEESI 13.09.2013 1 / 6 1 / 6 RAKENNUSRUNGON KUNTOARVIORAPORTTI Pvm: 13.9.2013 Laatija: Kimmo Keskitalo 2 / 6 Sisällysluettelo 1 Kiinteistön perustiedot... 3 2 Johdanto... 3 3 Yhteenveto... 4 3.1.1 Perustukset, (F1)... 4 3.1.2

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015

Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015 Tiiveysmittausten koosteraportti Rakennusliike Mallikas, tammi-kesäkuu 2015 Vertia Oy 26.6.2015 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja heikki.jussila@vertia.fi 040 900 5609 www.vertia.fi Kohtalaiset + suuret

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Tuotteet jyrkille katoille

Tuotteet jyrkille katoille Bitumikatteet Plano- ja Plano Pro -bitumikattolaatat LiimaUltra-tiivissaumakate PintaUltra-kolmiorimakate Decra-kiviteräskate Aluskatteet ja -kermit Tuotteet jyrkille katoille Mitä jyrkempi katto on, sitä

Lisätiedot