VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 VESIKATON HUOLTO- JA KORJAUSKARTOITUSRAPORTTI Raahen Yhdyspankin entinen toimitalo Kirkkokatu RAAHE KOUVOLA Kauppamiehenkatu Ly-tunnus ALV REK

2 2(43) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT VESIKATON PERUSTIEDOT HAVAINNOT JA KOMMENTIT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUVASIVUT... 15

3 3(43) 1. YHTEYSTIEDOT Tilaaja Yhteyshenkilö Miika Kurkela Sairaalanrinne 4i A OULU Miika Kurkela Toimittaja Yhteyshenkilö KATTOTUTKA OY Eero Lahtinen Kartoituksen suorittajat Risto Inkeroinen Eero Lahtinen Kartoitustapa Kartoitus perustuu pääosin aistinvaraisiin tutkimuksiin ja havaintoihin Rajaukset kohteessa Kartoitusajankohta Sääolosuhteet Lämpötila + 1 C, sw 7, melkein pilvinen poutasää

4 4(43) 2. VESIKATON PERUSTIEDOT Tarkastettu rakennus on suorakaiteen muotoinen (pohja noin 20 x 15 m) entinen pankkirakennus. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas rakennus. Sen on suunnitellut arkkitehti Valter Thomé Rakennus on maakuntakaavan suojelukohde, mainittu Pohjois-Pohjanmaan liiton inventointiraportissa ja sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla ruutukaava-alueella. Asukaskyselyn 2001 mukaan se on yksi Raahen kauneimpia vanhoja rakennuksia. Räystäskorkeudet ovat noin 10 metriä, rakenteissa on ulkonevat räystäät. Ulkonemista huolimatta räystäsrakenteet ovat sellaisia, että mahdolliset kouruvuodot voivat kastella seiniä. Räystäiden pituudet ovat pitkillä sivuilla noin 21 metriä ja lyhyillä sivuilla noin 16 metriä. Kattorakenteena on lähinnä aumatyyppinen mansardikatto, vesikatteet ovat alkuperäisiä. Loivassa yläkatossa, jonka lappeiden kaltevuudet ovat noin 6,5 eli 1:9:ään on saumattu rivipeltikate, noin 75 m². Jyrkemmillä lappeilla kaltevuudet ovat noin 42,5 eli 1:1:een ja vesikatteena on poimulevy- eli nk. aaltopeltikate. Levyjen yhtenäispituus lappeilla on noin 6,1 metriä, pinta-ala noin 335 m². Katto läpivienteineen on pinnoitettu punaisella maalipinnoitteella vuonna Katolle on järjestetty kulkutie kiviseinärakenteisiin upotetuilta talotikasaskelmilta ja sisäkautta. Katon turvavarusteiksi on asennettu lapetikkaita ja kahdelle sivulle lumiesteet. Sadevesijärjestelmänä ovat kaksinkertaiset, tilavuuksiltaan suurikokoiset riippuvesikourut (yhteensä noin 74 jm) ja ulkoseinärakenteisiin kiinnitetyt syöksytorvet. Kahden pyöreä-muotoisen ulokkeen vedenohjaajina ovat pystykourut eli jalkarännit joista vesi johdetaan lotokoiden eli vesiuomien kautta suppiloilla varustettuihin syöksytorviin. Torvet ovat kadun puoleisilla seinillä kulmikkaat (4 kpl 125x150 mm) ja pihan puoleisilla seinillä pyöreät (5 kpl 135 mm) Läpiviennit: Piiput ja hormistot Tuuletusputket Antenni Kattoluukku 8 kpl 3 kpl 1 kpl 1 kpl

5 5(43) Lähtötiedot: Rakennuksesta ja vesikatosta on erittäin runsaasti nettiin kerättyä ja käytettävissä olevaa tietoa, mukana esimerkiksi päivätty kiinteistön kuntoarvio, jossa käsitellään myös yläpohja- ja vesikattorakenteita. Yläpohjan puurakenteet on kiinteistön omistajan toimesta tarkoin kartoitettu ja numeroitu. Vuotokohdat tai muulla tavoin kostuneet paikat puurakenteissa on merkitty kohtiin niitatuilla merkkilapuilla. Tarkastushetkellä katto oli lähes kauttaaltaan lumeton, vesikourut olivat jään ja lumen peittämiä. Raportin teksteissä on paikoin lainauksia Miika Kurkelan tekemistä havainnoista ja tutkimustuloksista. Lupa niiden käyttämiseen on saatu.

6 6(43) 3. HAVAINNOT JA KOMMENTIT VESIKATTO Yläkatto: Saumatun katteen rivileveys on noin 540 mm. Kuva 1. Peltirivien pystysaumat on tehty riittävin saumavaroin kaksinkertaisesti saumattuina. Avatussa saumassa oli vähäisiä määriä kuivaneita tiivisteaineita. Katepelti on hyvälaatuista, se kesti hyvin ja murtumatta sauman avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuneen taivuttelun. Kuva 2. Asia on olennaisen tärkeä mahdollisia katteen korjaustöitä silmällä pitäen. Peltirivit eivät ulotu katkeamattomina aumakaton räystäille, räystäsalueille on saumattu riveihin nähden poikittainen pellitys. Kuva 3. Jyrkän lappeen yläpuoliselle räystäälle on tehty kattoa kiertävä rivi koristeellisia sakaroita joiden välisistä vesiuomista kattovesi valuu jyrkille lappeille. Kuva 4. Sakaroiden pellityksissä on paikoin havaittavissa syöpymiä, läpireikiä niissä ei havaittu. Kuva 5. Aumakulmasta poistetun piipun? reikä on korjattu virheellisesti. Korjauspelti on asetettu katteen päälle limisaumaan ja kiinnitetty niittaamalla. Vesitiiviys on saumaan asennetun tiivistekitin varassa. Kuva 6. Saumatulla katolla hyväksyttävä työtapa vaatii saumaustekniikan hallitsemista ja käyttämistä. Kaikki saumaukset katon lappeilla tulee tehdä kaksinkertaisin saumoin, joihin ennen sulkemista asennetaan tarpeelliset tiivisteaineet. Peltirivissä on pohjoisella lappeella reikä. Kuva 7.

7 7(43) Pyöreäseinäisten ulkonemien räystäillä vesikatteen (saumattu rivipeltikate) mitoitus on hyvin niukka. Sen ulkoreuna ulottuu paikoin vain parikymmentä milliä betonirakenteen yli. Sateella, varsinkin tuulisella sateella, katteen päältä valuva vesi kastelee betoniräystästä. Kuva 8. Räystäspellityksen pituutta voidaan jatkaa leikkaamalla nykyinen pellitys poikki ja saumaamalla uusi pidemmälle ulottuvaksi. Työ vaatii ammattikattopeltiseppää. Rivipeltikatteen kiinnitys on kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Jyrkät lappeet: Rinnakkaisten poimulevyjen limitys on vain yhden aallon mittainen. Alkuperäiseen asennukseen on näyttänyt kuuluneen levyjen liitoskohtien väliin asennettava saumatiiviste. Kyseinen tiiviste on vuosien mittaan monin paikoin irronnut paikoiltaan. Kuva 9. Tuulen paine voi työntää vettä puutteellisesti tiivistettyjen saumojen kautta sisään. Uusien tiivisteiden asentaminen levyjen väliin vaatisi niiden irrottamista, toimenpiteenä se vaikuttaisi olevan mittava ja vaikeasti toteutettava; vaatisihan se osittain myös lammereiden irrottamista ruodelaudoista. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että minkäänlainen katteen päälle tai sauman huullokselle tehtävä tiivistäminen ei tule kysymykseen. Niistä saadut kokemukset ovat kehnoja ja lyhytikäisiä. Katelevyjen alapäissä olevat aallonharjat on tiivistetty kovettuvalla betonin kaltaisella massalla. Massa on monin paikoin irronnut tai hävinnyt murentumalla, jolloin aukot ovat jääneet avoimiksi. Kuvat Tulisella sateella on todennäköistä, että vesi nousee avoimia aukkoja myöten katteen alle. Poimulevyt on kiinnitetty ruodelautoihin kiinnitysliuskoilla eli lammereilla. Sinkityt peltiliuskat on puolestaan kiinnitetty niittaamalla pellin alapintaan aallon harjalle, eli korkeimpaan kohtaan. Kuva 12. Silmämääräisen tarkastuksen perusteella voi todeta, että liuskoilla tehty kiinnitys on ollut toimiva ratkaisu.

8 8(43) Levyjen kiinnityksissä voi havaita ulkopuolelta tarkasteltuna paikoin löystymistä. Katetta on paikoin lisäkiinnitetty nauloilla katteen läpi. Läpi lyödyt kiinnitysnaulat ovat paikoin löystyneet. Kuva Pellin lämpöliikkeet löystyttävät kiinnitysnauloja. Tiivisteellinen kateruuvi on nykyisin käytössä oleva poimu- ja muotolevykatteille hyväksyttävä kiinnitystarvike. Ruuvikiinnitys toimisi myös tässä tapauksessa, mutta ei tietystikään vastaa silloisen rakennussuunnittelijan ajattelemaa kiinnitystapaa. Kuitenkin, naulan poistamisen jälkeen tiivisteellinen ruuvi tukkisi reiän ja takaisi katelevyn kiinnipysymisen. Katepeltien sinkitys on kokonaisuutena näkyviltä osiltaan hyväkuntoista. Mitattu sinkityksen paksuus sileässä katepellissä on keskimäärin 30,6 µm:n ja aaltopellissä 54,5 µm:n vahvuinen. Vertailun vuoksi: Nykyisen kattolaatuisen pellin sinkityksen vahvuus on 25 µm pellin molemmin puolin. Määrä tulee normista, jonka mukaan sinkkiä käytetään 350 g/m². Katon yleisvaikutelma on maalipinnoitteen osalta kauempaa katseltuna tyydyttävä, lähitarkastelussa se paljastuu paikoin hieman nuhruiseksi. Maalipinnoitteen paksuus vaihtelee katon eri puolilla suuresti, kalvovahvuus sinkitys mukaan luettuna vaihtelee µm:n välillä. Kuva 15. Peltien ruostuminen on, käyttöikä huomioiden, hämmästyttävän vähäistä. Eniten ruostumista voi havaita joidenkin poimulevyjen alapäissä. Niiden kohdilta levyt ovat paikoin syöpyneet puhki. Syöpymät levyissä sijoittuvat lappeen suunnassa levyn alareunasta muutamasta sentistä noin kymmenen senttimetrin korkeudelle. Kaikkiaan syöpyneitä reikiä on vain muutamassa levyssä. Kuvat Talotikkaiden yläpään kohdalla räystäspellityksen mitoitus ja rakenne on sellainen, että se valuttaa vettä seinälle. Kuva 18. Jyrkälle lappeelle asennetut mainostaulun teräksiset kiinnitysosat ovat ruostumisesta johtuen huonokuntoisia. Kiinnityskohtien pultit ovat monin paikoin löystyneet. Kuvat

9 9(43) LÄPIVIENNIT Piippujen juuripellitysten ja katepellin yhtymäkohdissa on rivipeltikaton osalta huomautettavaa. Katepellin nostokorkeus piipulle on paikoin alle 100 millimetriä ja liitos on toteutettu vastakarvaan eli siten, että valuva vesi pääsee pellityksen alle. Kuvat Nykyisin vähimmäis-nostokorkeutena pidetään 300 millimetriä ja liitoskohtaan olisi tehtävä vähintäänkin yksinkertainen hakasauma. Piipun pellitystä on korjattu, korjauspeltinä on käytetty maalipinnoitettua peltiä, joka on kiinnitetty kateruuveilla. Kuvat Tuuletusputkien tyvikartiot ovat liitoskohdistaan paikoin huonossa kunnossa. Tyvikartiot ovat myös paikoin matalia. Putkia ei ole lämpöeristetty, eristykset puuttuvat osittain myös yläpohjatiloissa. Kuva 25. Tyvikartion minimikorkeutena pidetään nykyisin 300 mm. Lämpöeristäminen vähentää huurtumista ja tukkoon jäätymisvaaraa. Antennin läpivienti on tehty virheellisesti, tarpeettomana sen voisi kokonaan poistaa. Kuva 26. Kattoluukun pellitys on tyydyttävässä kunnossa, kehyskorkeus on suhteellisen matala. Luukusta puuttuu putoamisen estävä ketju ja myrskysalpa. Kuva 27. Jyrkällä lappeella olevan kaarevarakenteisen kattoikkunan kulmia on korjattu bitumikermikaistaleilla. Kattoikkunarakenteiden alapuolisissa puurakenteissa on vuotojälkiä. Kuvat SUOJAPELLITYKSET Piippuihin ei ole asennettu hormistoja suojaavia sadekatoksia. Kahden piipun kansipellitykset ovat ruosteen syövyttämiä ja hormeissa on havaittavissa rapautumia. Kuvat

10 10(43) Osa piippujen kansipellityksistä on uusittu. Kuva 33. Ulkoseinärakenteessa olevien ulokkeiden ja hammassillan-, sekä etenkin yläpuolisten ikkunoiden vesipeltien mitoitukset ovat hieman niukkoja ja paikoin niiden kallistukset ovat puutteelliset tai väärään suuntaan kaatavat. Kuvat TURVAVARUSTEET Talotikkaiden (seinään upotettujen tikas-askelmien) nousukorkeus on noin 10 metriä. Nykymääräysten mukaan nousukorkeuden ylittäessä kahdeksan metriä, on tikkaat varustettava nousukiskolla tai muulla hyväksytyllä turvajärjestelmällä. Tikkaiden turvavarusteena yleisesti käytetty nousukisko ei kuitenkaan ulkonäöllisesti sovi kyseisen rakennuksen ilmeeseen. Olisikin syytä pohtia mahdollisuutta estää tikkaiden käyttäminen nousutienä. Oleva kattoluukku mahdollistaa turvallisen pääsyn katolle. Talotikkaiden ylimpien puolien etäisyys seinärakenteesta on liian pieni, varvasväli on puutteellinen. Kuva 36. Tikkaan tai sen puolan lähimmän etäisyyden räystäs- tai muusta rakenteesta tulisi olla vähintään 200 mm. Talotikkailta siirtyminen katon lapetikkaille tai päinvastoin ei ole pitkän sivusiirtymäetäisyyden vuoksi turvallista. Se vaatisi vähintään katon lappeelle käsikaiteen. Kuva 37. Nykymääräysten mukaan turvavarusteelta toiselle siirryttäessä etäisyys ei saa ylittää 400 mm:iä. Edellä mainittujen virheiden vuoksi tikkaiden suunniteltu käyttäminen turvallisena hätäpoistumistienä ei ole mahdollista. Kaupunkioloissa palokunnan saapuminen paikalle tapahtuu muutamassa minuutissa. Olisiko sen nostokalusto riittävä poistumismahdollisuus palo- tai muussa hätätilanteessa? Teräsrakenteiset lapetikkaat ovat materiaalisesti tyydyttävässä kunnossa, toisen tikkaan runko-osien terävät alakulmat lepäävät katetta vasten. Kuvat Lumiesteenä käytetty yksiputkinen kulmikas profiiliputki kiinnitysosineen on paikoin pintaruosteessa. Pistokokein tehdyn tarkastuksen perusteella esteiden kiinnitys on kunnossa. Kuvat

11 11(43) YLÄPOHJA Aluskatetta ei ole asennettu. Kuva 42. Rivipeltikattoa ajatellen rakenne on tavanomainen, oikealla tavalla toteutettu saumattu rivipeltikate ei nykyisinkään tarvitse aluskatetta. Sen sijaan levykatteen lopullinen vedenpitävyys varmistetaan aluskatteella. Sen asentaminen jälkikäteen ei käytännössä ole mahdollista. On suurelta osin katon jyrkkyyden ansiota, etteivät vesivuodot ole muodostuneet ajan mittaan ylivoimaisiksi ongelmiksi. Vuosikymmenien käyttöiän ja olevan rakenteen huomioiden yläpohjan vuotoongelmat ovat kokonaisuutena yllättävän vähäisiä. Ruodelaudoituksena on osittain umpilaudoitus, lappeilla lautojen väliset etäisyydet ovat noin 100 mm:in luokkaa. Kuvat Lautojen väliset raot ovat nykymittapuun mukaan suurehkot. Kondensoivaa kylmää peltipintaa on näkyvissä runsaasti. Nykyisten rakennusohjeiden mukaan aluskatteettoman rivipeltikatteen alapuolisen laudoituksen välit voivat vaihdella mm:iin katon kaltevuudesta riippuen. Ruodelaudoituksessa ja muissa katon kannatusrakenteissa on monin paikoin vuotojälkiä. Kuva 45. Piipun juurella olevan sähkökaapelin läpivientireikä vuotaa, vuotojälkiä on paikoin myös piippujen juuripellitysten alapuolella. Kuva 46. Pahimmin kastuneilta kohdilta puurakenteiden kosteus oli tarkastushetkellä yli 40 %. Kuva 47. Kosteusjäljet vaikuttavat olevan peräisin osittain levyjen alapintaan kondensoituneesta kosteudesta, osittain levyjen löystyneistä ja puutteellisesti tiivistetyistä saumoista ja eritasoisista läpivientien kulmien ja juurien vuodoista. Katepeltien reikien kautta tapahtuvat vuodot näyttävät olevan selvänä vähemmistönä. Räystäsalueella puurakenteissa on paikoin havaittavissa pitkälle edennyttä lahoamista. Kuva 48. Alaräystäiden lahovikoihin osasyyllisenä vaikuttavat olevan paikoin vuotavat vesikourut.

12 12(43) Katon tukirakenteet ovat pääosiltaan käyttöikäänsä nähden hyväkuntoisia. Kuivilta osiltaan mitattu kosteus oli keskimäärin 15 %:in luokkaa. Kuva 49. Tulokset perustuvat vertailevaan mittaustapaan. Mitatessa tarkastellaan puun vesipitoisuutta painoprosentteina. Kostean raja-arvo on noin 17 paino%. Ullakkotilaan rakennetun lämpöeristetyn huoneen kattoeristeiden ja vesikaton välissä ei kaikilta osin ole vaadittavaa noin 100 mm suuruista ilmarakoa. Keskemmällä kattoa rakenne on kuitenkin avoin ja tuulettuva. Kuva 50. Yläpohjan ilmatila on kokonaisuutena suhteellisen suuri. Aistinvaraisesti arvioituna siinä ei ollut tunnettavissa ummehtuneisuutta tai epämääräisiä hajuja. Yläpohjatilojen tuulettuvuutta olisi hyvä lisätä. Lähtökohtana voisi pitää ajatusta, jonka mukaan tuuletusaukkojen yhteenlasketun pinta-alan tulisi olla vähintään puoli prosenttia yläpohjan pinta-alasta. Lisäksi asialle olisi eduksi, että korvaus- ja poistoaukot olisivat eri korkeudella. Syntyvän paine-eron ansiosta tuuletus on toimivampi. Harjalle olisi helppo asentaa alipainetuulettimia, joiden teho valmistajan (Peltitarvike oy) mukaan on noin 50 % yli pyyhkivän tuulen dynaamisesta paineesta. Osan korvausilmasta voisi ottaa kadunpuoleiseen ikkunaan avatun, verkolla suojatun aukon kautta. SADEVESIJÄRJESTELMÄ Vesikouruina ovat tilavuuksiltaan suurikokoiset kaksinkertaiset räystäskourut. Kuvat Vuotavia sisäkouruja on korjattu liimaamalla niiden sisään bitumikermikaistaa. Paikoin kermiliimaukset eivät ole tarttuneet tai pysyneet luotettavasti kiinni kourupellissä. Kuva 53. Näiltä osin vesi pääsee kermin ja sisäkourun väliin. Kermipinnoitteen käyttämisestä vesikourujen vedeneristyksenä ei ole kertynyt hyviä kokemuksia. Pihan puoleisella sivulla kouru on hieman taipunut. Taipumalla ei ole vaikutusta kourun toimintaan. Kuva 54.

13 13(43) Pyöreiden ulokkeiden vedenohjaajina olevat pystykourut ovat tyydyttävässä kunnossa. Kuva 55. Kadun puoleisissa kulmikkaissa syöksytorvissa on yläpäiden mutkaosissa paikoin syöpymisestä aiheutuneita virheitä. Pahin virheistä on jo aiemmin väliaikaisesti korjattu. Kuvat Pyöreissä torvissa on joitakin kolhuja. Kokonaisuutena syöksytorvet ovat maalipinnoitteen virheitä lukuun ottamatta nykyisellään tyydyttävässä toimintakunnossa. Kuva 58. Torvet on asennettu hyvin lähelle seinärakenteita siten, että saumat jäävät takapuolelle; torven ja seinän väliin. Mahdolliset saumavuodot voivat kastella seiniä. Sadevesijärjestelmään ei ole asennettu sulatuskaapelointia. Syöksytorvien jäätyminen on yleinen, etenkin korkeita rakennuksia vaivaava keväinen ongelma. Auringon lämmittäessä kattolumet ja vesikouruissa oleva lumi ja jää alkavat sulaa ja vesi alkaa virrata syöksytorviin. Varjoon jäävien syöksytorvien osalta lämpötila voi niiden alapäissä olla useita asteita pakkasen puolella. Jäätyminen laajentaa torvia, jolloin saumat helposti avautuvat. Mikäli näitä ongelmia todetaan, voidaan ilmiöön varautua asentamalla sadevesijärjestelmään sulatuskaapelointi. Se on mitoitettava ulottumaan syöksytorvissa katutasoon saakka. Sulatus voidaan tarvittaessa kytkeä päälle manuaalisesti tai ohjata termostaattikytkimellä. HUOLTO Katolla ei ole varsinaisia huoltokohteita, lukuun ottamatta piipun päälle asennettua iv-konetta. Turvavarusteiden tarve on vähäinen. Kourujen puhdistusta ei ole mahdollista suorittaa katolta käsin, siksi lapetikkaiden lisääminen tai kattopollareiden asennus ei ole tarpeen. Katon seuranta ja silmälläpito on mahdollista suorittaa kattoluukun kautta ja katutasolta. Tarkempi tutkimus ja puhdistushuolto vaativat nostokaluston käyttämistä.

14 14(43) 4. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Katon saattaminen nykyrakenteilla kaikissa olosuhteissa täysin vedenpitäväksi korjaustoimin ei käytännössä ole mahdollista. Katossa on toki lukuisia kohtia sekä saumatussa rivipeltikatteessa, että poimulevykatteessa joiden pitävyys voidaan korjausten jälkeen taata tai sitä merkittävästi parantaa. Ensiarvoisen tärkeänä onkin pidettävä räystäsalueiden saattamista vedenpitäviksi, sekä yläpohjatilojen tuulettuvuutta ja sen tehostamista. Kondensoituva kosteus ja pienet vuodot imeytyvät lähinnä ruodelaudoitukseen, josta tehokas ja toimiva tuuletus hoitaa sen pois. Näinhän rakenne on tyydyttävästi toiminut tähänkin saakka. Mikäli tuuletus olisi täysin toimimaton, olisivat lähes satavuotiaat kattorakenteet nykyisellään lahoamisesta johtuen romahtamispisteessä. Ensisijaiset toimenpiteet: - löystyneiden kiinnitysnaulojen poisto ja reikien korjaus tinaamalla - virheellisen peltikorjauksen poisto ja korjaaminen saumaamalla - pyöreiden ulokkeiden räystäspellityksen jatkaminen - räystäsalueen pellityksen korjaaminen talotikkaiden yläpään kohdalta - katepeltien aaltokuvion tiivistäminen räystäillä - kateruuveilla kiinnitetyn piipun pellityksen uusiminen - piippujen ruostuneiden kansipellitysten uusiminen - sadekatosten asentaminen piippuihin - piippujen juuripellitysten tiivistäminen - tuuletusputkien tyvikartioiden uusiminen - antennin läpiviennin poistaminen - kattoluukun ketjun kiinnittäminen - kattoikkunapellitysten tiiviyden korjaaminen - yläpohjan tuulettuvuuden parantaminen alipainetuulettimilla - mainoskyltin kiinnitysosien poisto katon lappeelta - vesikourujen luotettava saneeraus sisäkourujen osalta Esitetyt toimenpiteet yhteensä noin Hinta-arvio ei sisällä arvonlisäveroa ja nostokuluja Korjausten jälkeen katon puhdistus ja maalauspinnoitus. Pohjustukseen tulisi käyttää tehokkaita ruosteenestoaineita sisältävää maalia KATTOTUTKA OY Risto Inkeroinen Eero Lahtinen

15 15(43) 5. KUVASIVUT Kuva 1 Yleiskuva saumatulta aumakatolta. Kuva 2 Avattu kaksinkertainen rivisauma.

16 16(43) Kuva 3 Lapepellitys. Kuva 4 Aumakaton räystäsalue.

17 17(43) Kuva 5 Koristesakarat räystäällä. Kuva 6 Virheellinen korjaus.

18 18(43) Kuva 7 Reikä. Kuva 8 Pellityksen mitoitus räystäällä.

19 19(43) Kuva 9 Limitys. Kuva 10 Aaltokuvio räystäällä.

20 20(43) Kuva 11 Puutteellinen tiivistys. Kuva 12 Poimulevyn kiinnitysliuskat.

21 21(43) Kuva 13 Katelevyn löystynyt kiinnitys. Kuva 14 Löystynyt kiinnitysnaula.

22 22(43) Kuva 15 Maalipinnoite. Kuva 16 Syöpymiä räystäällä.

23 23(43) Kuva 17 Syöpymiä räystäsalueella. Kuva 18 Räystäspellitys tikkaiden kohdalla.

24 24(43) Kuva 19 Mainostaulun kiinnitysjalat. Kuva 20 Kiinnityspiste katossa.

25 25(43) Kuva 21 Piipun juuripellitys. Kuva 22 Nostokorkeus piipun juurella.

26 26(43) Kuva 23 Alkuperäinen piipun pellitys. Kuva 24 Korjattu piipun pellitys.

27 27(43) Kuva 25 Tuuletusputki. Kuva 26 Antenni.

28 28(43) Kuva 27 Kattoluukku. Kuva 28 Kattoikkuna.

29 29(43) Kuva 29 Kattoikkunan kulma. Kuva 30 Kattoikkunan alapuoliset puurakenteet.

30 30(43) Kuva 31 Lappeella olevan piipun kansipellitys. Kuva 32 Katon kulmassa olevan piipun kansipellitys.

31 31(43) Kuva 33 Uusittu kansipellitys. Kuva 34 Seinällä oleva suojapellitys.

32 32(43) Kuva 35 Ikkunoiden vesipellit. Kuva 36 Talotikkaiden ylimmät puolat.

33 33(43) Kuva 37 Siirtymä tikkaiden yläpäässä. Kuva 38 Lapetikkaat.

34 34(43) Kuva 39 Lapetikkaiden alapäät. Kuva 40 Lumieste.

35 35(43) Kuva 41 Ruostetta. Kuva 42 Alusrakenne.

36 36(43) Kuva 43 Ruodelautojen välit poimulevykatteen alla. Kuva 44 Ruodelaudat rivipeltikatteen alla.

37 37(43) Kuva 45 Vuoto- tai kosteusjälkiä ruodelaudoissa. Kuva 46 Piipun juuri ja kaapelin läpivienti vuotaa.

38 38(43) Kuva 47 Kostuneita rakenteita. Kuva 48 Lahovaurioita räystäällä.

39 39(43) Kuva 49 Tukirakenteita. Kuva 50 Puutteellinen ilmarako katteen ja eristeen välissä.

40 40(43) Kuva 51 Vesikouru, ilmanottoaukko kourupellityksessä. Kuva 52 Vesikourun kulma.

41 41(43) Kuva 53 Bitumikermi irtoaa sisäkourupellityksestä. Kuva 54 Taipuma vesikourussa.

42 42(43) Kuva 55 Pystykouru ja lotokka. Kuva 56 Kulmikas syöksytorvi.

43 43(43) Kuva 57 Syöksytorven ylämutka. Kuva 58 Kolhuja syöksytorven yläpäässä.

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman

KATON KUNTO-OPAS. Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon. Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman KATON KUNTO-OPAS + Viisi vinkkiä, joilla tarkistat kotisi katon kunnon Viisi faktaa, joiden avulla valitset parhaan kattofirman VIISI VINKKIÄ, JOILLA TARKISTAT KOTISI KATON KUNNON 1. Talvella räystäiltä

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

RT 37631 X37-37631 ru / RT/KH 486-37631 tarviketiedosto 2

RT 37631 X37-37631 ru / RT/KH 486-37631 tarviketiedosto 2 RT 76 X7-76 ru / RT/KH 486-76 tarviketiedosto 2 ORIMA-SADEVESIJÄRJESTELMÄT Orima-sadevesijärjestelmiä valmistetaan sekä pyöreinä että kantikkaina muotoina. Materiaalina on vahva, kestävä ja huoltovapaa,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus

RAKENNUSTYÖSELITYS. Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus RAKENNUSTYÖSELITYS Taidekartanon vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 29. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Taidekartanon vesikattorakenteiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

YLÄPOHJASELVITYS. Simonmetsän päiväkoti Raatetie 25, VANTAA. Delete Tutkimus Oy, Helsinki

YLÄPOHJASELVITYS. Simonmetsän päiväkoti Raatetie 25, VANTAA. Delete Tutkimus Oy, Helsinki 6.5.2013 YLÄPOHJASELVITYS Simonmetsän päiväkoti Raatetie 25, 01350 VANTAA Delete Tutkimus Oy, Helsinki RA Unto Kovanen (GSM 040 848 354) Yläpohjaselvitys Sivu 2 (8) SISÄLLYS YLÄPOHJASELVITYS -------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS LIITE 2 KUNTOKARTOITUS OSA 1: PERUSTIEDOT Alus Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU

ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU 04122014 ASENNUSOHJE ECO AIR T600 KIUASPIIPPU TUOTTEEN TUNNUS JA CE-MERKINTÄ Metallinen 0.1 järjestelmäsavupiippu EN 1856-1 T600 N1 D/W Vm-L50060 G26* Tuotekuvaus Standardin numero Lämpötilaluokka Paineluokka

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE 1 NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,5 mm ja 0,6 mm PINNOITE: Polyuretaani Pinnoitetakuu 20 v. PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * NAROMA-TUOTE OY * LAHTI 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet Asennusohje Lindab lukkosaumakatteelle: Kotolock Asennusohje Tämä asennusohje on tarkoitettu Lindab lukkosaumapeltikaton (Kotolock) asennukseen.

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012

VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Asunto Oy Juhannusrinne Parolantie 3, 02200 Espoo VESIKATON UUSINNAN HANKESUUNNITTELU 31.1.2012 Parolantie 3, Espoo, Vesikaton uusinnan hankesuunniittelu 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Hankesuunnittelun

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot