SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2"

Transkriptio

1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2

2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n huoltokirjojen laadintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä hankkeissa laadittavan huoltokirjan sisällöllinen laatutaso. Tätä ohjeistusta tullaan päivittämään tarvittaessa kampusmanagerien, hankeosapuolien, kiinteistönhoidon palveluntuottajien ja muiden huoltokirjaa käyttävien tahojen esitysten ja toiveiden perusteella. Kehitysehdotukset tähän ohjeistukseen liittyen pyydetään lähettämään Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n huoltokirjavastaavalle. Huoltokirjavastaava Jarmo Perkiö Johtava kiinteistönpidon asiantuntija Suomen Yliopistokiinteistöt Oy puh

3 / 34 SISÄLTÖ ESIPUHE 2 1 YLEISTÄ HUOLTOKIRJOISTA Eri osapuolien huoltokirjaan liittyvät tehtävät Huoltokirjajärjestelmät FacilityInfo 7 2 HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ Yleistiedot Kiinteistönhoidon palvelutuotteet ja vastuurajat Kunnossapito Tavoiteolosuhteet Huoltokalenteri Palvelupyynnöt Käyttöpäiväkirja, auraus- ja hiekoituspäiväkirja Kulutusseuranta Paikantamispiirustukset Konekortit Tila- ja rakennekortit Asiakirjat 11 3 HUOLTOKIRJAN LAADINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Laadinnan valmistelu Huoltokirjan perustaminen ja käyttöoikeuksien tilaaminen Huoltokirjan laadinta investointiprosessissa Huoltokirjan laadinta käytössä olevaan kohteeseen Huoltokirjan käyttöönotto 17 4 HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Huoltokalenteri Käyttöpäiväkirja, hiekoitus- ja aurauspäiväkirja Palvelupyynnöt 19 5 HUOLTOKIRJAN YLLÄPITO 20

4 / 34 Revisiohistoria Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Versio 1.0 Johanna Jalas, Mikko Hyytinen, Markku Uusitalo, Helena Törmikoski Pöyry Building Services Oy Julkaisuversio Versio 1.1 Johanna Jalas, Mikko Hyytinen, Markku Uusitalo, Helena Törmikoski Pöyry Building Services Oy Ohjeistuken graafinen ulkoasu muokattu Versio 1.2 Minna Kumpumäki SYK Oy Ohjeistuksen graafinen ulkoasu muokattu

5 / 34 1 YLEISTÄ HUOLTOKIRJOISTA Huoltokirja on työväline kiinteistön koko elinkaaren hallintaan. Huoltokirja on tietolähde kiinteistön omistajalle sekä kiinteistön hoito- ja huoltopalveluiden tuottajille. Toimintamalli, jossa kaikki kiinteistöä käyttävät osapuolet hyödyntävät huoltokirjaa yhteisenä työvälineenä, varmistaa kiinteistötietojen säilymisen ja kiinteistöä koskevan historiatiedon kertymisen kiinteistön koko elinkaaren ajan. Huoltokirjaa käytetään työkaluna kiinteistönhoitotyön suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa sekä kunnossapidon ennakoinnissa ja suunnittelussa. Huoltokirjaa käytetään myös kiinteistönhoidon kilpailuttamisessa ja kiinteistönhoitosopimuksen laadinnassa. Huoltokirjan tulee palvella kiinteistön omistajaa ja kiinteistönhoitoorganisaatiota asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Huoltokirjojen laadintaa ja käyttöä on kuvattu Ympäristöministeriön julkaisussa Toimitilakiinteistön huoltokirja. Laadinta-Käyttö-Esimerkit (1999) selkä Rakennustiedon ohjekorteissa Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta ja Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö. 1.1 Eri osapuolien huoltokirjaan liittyvät tehtävät Huoltokirjajärjestelmissä sovelletaan erilaisia käyttöoikeusroolijakoja. Eri osapuolet saavat tarvitsemansa käyttöoikeudet ja näkymän huoltokirjaan. Taulukossa 1 on esitetty eri osapuolien huoltokirjaan liittyviä tehtäviä ja vastuita. Tehtävien sisältö vaihtelee jonkin verran riippuen käytössä olevasta huoltokirjajärjestelmästä. Taulukko 1. Eri osapuolten huoltokirjaan liittyvien tehtävien lyhyt kuvaus. Osapuoli Huoltokirjavastaava Huoltokirjakoordinaattori Tehtävien kuvaus Tietokannan avauksen tilaaminen Käyttöoikeushakemusten hyväksyminen Koordinaattorin ja managerin valinta Huoltokirjan laadinnan toteutuksen valvonta Vastuu huoltokirjan ylläpidosta Huoltokirjan laadinnan ohjeistus, valvonta ja johtaminen Käyttöoikeuksien tilaaminen hankeorganisaatiolle huoltokirjamanagerilta Huoltokirjan sisällön tavoitteiden asettaminen Huoltokirjaan toimitettavan materiaalin tarkistus ja valvonta Huoltosuunnitelman ja palvelukuvauksen laadinta Huoltokirjan luovuttaminen sovitussa laajuudessa ja aikataulussa

6 / 34 Osapuoli Huoltokirjan laatija Huoltokirjamanageri Hankevastaava Rakennuttajakonsultti Suunnittelija Urakoitsija Talotekniikan asiantuntija Kampusmanageri Palveluntuottaja Asiakas, Tilayhdyshenkilö Ohjelmistotoimittaja Tehtävien kuvaus laatija Huoltokirjan sisällön laatiminen yhteistyössä eri osapuolien kanssa Huoltokirjan käyttöönotto ja koulutus Huoltokirjakoordinaattori voi toimia huoltokirjan laatijana Huoltokirjan toiminnasta vastaaminen ja raportointi Huoltokirjan päivittämis- ja muutostarpeiden koordinointi Koordinaattorin ja laatijan ohjeistus ja uusien huoltokirjojen tarkastus Käyttöoikeuslomakkeiden täyttäminen Huoltokirjan käytön opastus ja neuvonta Koordinaattorin ja laatijan valinta yhdessä huoltokirjavastaavan kanssa Käyttöikätavoitteiden määrittely Huoltokirjan laadinnan toteutuksen valvonta Tilaajan tehtävät ohjetietokortin RT mukaan Huoltokirjan laadinnan seuranta ja valvonta Käyttöoikeustarpeesta ilmoittaminen managerille tai huoltokirjavastaavalle Tiedottaminen ja tiedonsiirron valvonta Valmiin huoltokirjan luovuttaminen vastaanottotarkastuksessa Suunnittelutietojen toimittaminen ja vienti huoltokirjaan Järjestelmäkuvausten, konekorttipohjien ja paikantamiskuvien laatiminen. Urakoitsijoiden toimittamien tietojen tarkistaminen Järjestelmäkuvausten, konekorttien ja paikantamiskuvien tarkastaminen ja täydentäminen toteutusta vastaavaksi Rakenneosien ja teknisten järjestelmien huolto-ohjeiden ja tuotekorttien toimittaminen ja vienti huoltokirjaan Palvelukuvauksen oikeellisuuden tarkistaminen Energiankulutus- ja sisäilmatavoitteiden asettamisesta huolehtiminen Kohteessa tapahtuvista muutos- ja korjaustöistä sekä niistä aiheutuvista päivitystarpeista ilmoittaminen Kiinteistönhoidon kilpailuttaminen huoltokirjan avulla Vastuu palvelukuvauksen laatimisesta Palvelukuvauksen oikeellisuuden tarkistaminen Huoltokirjan käytön seuranta Huoltokirjan käyttö Käyttöpäiväkirjan käyttö Huoltokirjan muutos- ja päivitystarpeista ilmoittaminen Tietojen katselu käyttöoikeuksien puitteissa Palvelupyyntöjen tekeminen FacilityInfossa Käyttäjätunnusten ylläpito Asetuksien muokkaaminen Hoidon ja huollon tuotekirjaston ylläpito

7 / Huoltokirjajärjestelmät SYK Oy:n kiinteistöjen huoltokirja on FacilityInfo. Kaikkien SYK Oy:n kohteiden palvelupyynnöt jätetään ja hallitaan FacilityInfojärjestelmässä FacilityInfo FacilityInfo-huoltokirja on Internetissä toimiva huoltokirjasovellus. Huoltokirjapalvelun toimittamisesta ja kehittämisestä vastaa Buildercom Oy. FacilityInfo avautuu osoitteessa: https://www.buildercom.net/fi/ FacilityInfon käyttäminen edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Käyttöoikeudet myöntää huoltokirjavastaava. Käyttöoikeuksien hakeminen on esitetty kohdassa Käyttäjätunnistuksen perusteella jokainen palvelun käyttäjä saa omaan näkymäänsä luettelon kaikista niistä kiinteistöistä, joiden tietoihin hänellä on käyttöoikeus. Kohdekohtaiset käyttöoikeudet perustuvat käyttäjärooleihin, jotka huoltokirjamanageri ja huoltokirjavastaava määrittelevät tapauskohtaisesti uusille käyttäjille. Buildercom Oy:n tukipalveluun voi välittää FacilityInfoon liittyviä kysymyksiä ja vikailmoituksia. Tiedustelut ja ilmoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä myös Buildercomin puhelintukeen, joka toimii numerossa

8 / 34 2 HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ 2.1 Yleistiedot Tässä osiossa on käsitelty huoltokirjan sisältö pääpiirteissään ja kuvattu huoltokirjan sisältöä yleisesti. Tarkemmat ohjeet huoltokirjan sisällön laadintaan ja käyttöön sekä sisällön laatuvaatimuksia on esitetty liitteissä 1-6. Huoltokirja tehdään ennen kaikkea tukemaan kiinteistön oikeaa käyttöä ja huoltoa. Tämän vuoksi kaikki tiedot, esimerkiksi LVI-järjestelmäkuvaukset, esitetään käytön ja huollon näkökulmasta ja tarvittavalla tarkkuudella. Yleistiedoissa on esitetty kiinteistön perustiedot, rakennusosien ja järjestelmien yleiskuvaukset, yhteystiedot sekä mahdolliset tehdyt selvitykset ja tutkimukset FacilityInfon perustiedoissa esitetään kiinteistön ja sen rakennusten tiedot KH90014 Kiinteistön perustietokortti sisällön mukaisesti. Tampuurissa perustiedot esitetään huoltokirjajärjestelmän kiinteistötiedoissa, kiinteistönhoitokohteet ja yhteystiedot tulosteissa sekä huoltokirjaan liitetyissä dokumenttimuotoisissa asiakirjoissa. Yleiskuvausten tavoitteena kertoa, minkälaisesta rakennuksesta on kysymys. Huoltokirjassa esitetään rakennustekniikan ja taloteknisten järjestelmien sekä laitteiden tiivistetyt kuvaukset siten, että kiinteistöä tuntematonkin ammattilainen saa yleiskuvan kiinteistöstä. Yleiskuvausten tavoitteena kertoa, minkälaisesta rakennuksesta on kysymys. Rakennuksen kantavana pystyrakenteena on betonipilarit ja vaakarakenteena betonipalkit ja ontelolaatat. Rakennuksen pohjoispääty on perustettu betoniteräspaalujen varaan ja muut osat maanvaraisten betonianturoiden varaan. Yleiskuvauksissa on hyvä tuoda esille mahdolliset rakennuksen riskitekijät esimerkiksi rakenteiden tuuletettavuus, lumen- ja jäänpoisto, suuri energian kulutusmahdollisuus. Rakennuksessa on kostutus tiloissa xxx, joka vaatii erityistä huomiota varsinkin kovan pakkaskauden alkaessa ja pakkaskauden aikana. Yleiskuvauksissa kerrotaan myös laitteiden ja rakenteiden huoltoa ja käyttöä palvelevaa informaatiota, esimerkiksi luetellaan huollettavat laitteet ja järjestelmät pääpiirteissään. Rakennuksen koneellinen ilmanvaihto on toteutettu kolmella lämmöntalteenotollalla (pyörivä kenno) varustetulla tulo- ja poistoilmakoneella.

9 / 34 Suunnittelijan laatimat yleiskuvaukset tulee työmaavaiheessa tarkastaa ja korjata tarvittessa toteutusta vastaavaksi. Korjaus- ja muutostöihin liittyvät yleiskuvausten muutokset ja lisäykset tulee esittää maininnalla hankkeesta ja toteutusajankohdasta esimerkiksi Hanke JY003, SYK Oy:n rakennusten huoltokirjoissa esitetään turva-, tieto-, puhelin- ja viestintäjärjestelmiin sisältyviä tietoja vain hyvin yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisia tietoja ei saa esittää Internet-huoltokirjoissa. Rikosilmoitinjärjestelmän kohdalla esitetään esimerkiksi: Kohteessa on rikosilmoitinjärjestelmä. Tarkempia tietoja laitteistosta saa kohteen kampusmanagerilta tai käyttäjän tilayhdyshenkilöltä. Jos kohteesta on laadittu kuntoarvio, sitä voidaan käyttää hyväksi yleiskuvausten laadinnassa. Huoltokirjassa esitetään tiedot kiinteistölle tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista, joita ovat mm. kuntoarviot, kuntotutkimukset, energiakatselmukset ja asbestikartoitukset. Suoritetuista viranomaistarkastuksista, kuten väestönsuojien, sähköverkon sekä palotarkastuksesta, lisätään tiedot huoltokirjaan. Yhteystietoina esitetään omistajan, kiinteistökohtaisten yhteyshenkilöiden, kunnallisteknisten liittymien, kiinteistönhoidon ja muiden hoidon ja huollon sopimuskumppaneiden tiedot. Hankkeisiin liittyvien konsulttien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, laite- ja materiaalitoimittajien, aliurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ym. yhteystiedot esitetään hankekohtaisessa asiakirjassa. 2.2 Kiinteistönhoidon palvelutuotteet ja vastuurajat Palvelutuotteet sisältävät kokoelman yleisesti käytettyjä vakiokoodattuja ja - nimettyjä kiinteistöpalveluita eli hoito- ja huoltotehtäviä. Tuotekirjasto toimii huoltokirjajärjestelmän sisällä yhteisenä tietopankkina. Tuotekirjastosta poimitaan tarvittavat tuotteet ja muodostetaan niistä haluttua palvelun laatutasoa vastaavia palvelukokonaisuuksia eli huoltokalenteritehtäviä. Mikäli palvelutuotekirjastosta ei löydy kohteeseen soveltuvaa kiinteistönhoidon palvelutuotetta, tarvittavasta lisäyksestä ilmoitetaan SYK Oy:n huoltokirjavastaavalle.

10 2.2 Kunnossapito 2.3 Tavoiteolosuhteet 2.5 Huoltokalenteri 2.6 Palvelupyynnöt / 34 Palvelukokonaisuuksien nimen eteen lisätään teknisen järjestelmän tai huollettavan kohteen luonnetta ilmaiseva kaksikirjaiminen lyhenne seuraavan periaatteen mukaisesti: - Kiinteistönhoidon yleistehtävät [KH] (sisältäen mm. jätehuolto) - Kiinteistönhoidon tuki [KH] (sisältäen mm. mittareiden lukeminen, palaverit, riskien hallinta jne.) - Rakennustekniikka [RA] - Ulkoalueet ja -varusteet [UA] - Ilmanvaihtojärjestelmät [IV] - Vesi- ja lämpöjärjestelmät [LV] - Sähköjärjestelmät [SÄ] - Jäähdytysjärjestelmät [JÄ] - Rakennusautomaatio [SV] - Muut erikoishuollot [ER] (teknisten järjestelmien huollot) Käytetty etuliite ei tarkoita palvelukokonaisuuden suorittajaa vaan se määritellään erikseen järjestelmäkohtaisia ominaisuuksia käyttäen. Kunnossapitoon liittyvät tiedot (kunnossapito-ohjelma ja kunnossapidon vuosisuunnitelma) hallitaan tällä hetkellä KuntoRyhti-moduulissa. Hankekohtaiset rakennusosien ja järjestelmien käyttöikä- ja kunnossapitojaksotiedot esitetään dokumentteina SYK Oy:n huoltokirjoissa. Huoltokirjassa esitetään tavoiteolosuhdetiedot koskien sisäilmastoa, energiankulutusta ja järjestelmien käyntiaikoja sekä asetusarvoja. Tavoiteolosuhdetiedot esitetään erillisessä asiakirjassa. Huoltokirjajärjestelmä generoi kiinteistönhoidolliset tehtävät huoltokalenteriin laaditun palvelukuvauksen perusteella. Huoltokalenterin avulla voidaan organisoida ja valvoa kiinteistön hoito- ja huoltotehtäviä. Huoltokirjakoordinaattorin tehtäviin kuuluu käytön opastuksen yhteydessä opastaa hoito- ja huolto-organisaatio käyttämään huoltokalenteria. Palvelupyyntötoiminnon avulla voidaan ilmoittaa ja hallita mm. vikailmoituksia. SYK Oy:n kaikkien kiinteistöjen palvelupyynnöt hallitaan FacilityInfohuoltokirjassa.

11 / Käyttöpäiväkirja, auraus- ja hiekoituspäiväkirja Huoltokirjan käyttöpäiväkirjatoimintoja käytetään mm. poikkeuksellisten havaintojen tai kirjaamista edellyttävien tapahtumien sekä käyttäjien tilaamien vikakorjausten tallentamiseen. Tampuurissa on käyttöpäiväkirjan lisäksi myös auraus- ja hiekoituspäiväkirja, johon kirjataan liukkauden torjuntaan liittyvät toimenpiteet. Käyttöpäiväkirjaan käyttöön liittyvät tehtävät on esitetty tarkemmin kohdassa Kulutusseuranta Kulutusseurannassa ei käytetä FacilityInfo-järjestelmää. 2.9 Paikantamispiirustukset Paikantamispiirustukset sisältävät kiinteistön keskeisten hoito- ja huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot. Paikantamispiirustusten selkeyden vuoksi voidaan laatia talotekniikka-alakohtaiset paikantamispiirustukset. Huoltokirjaan tallennetaan PDF-muotoiset paikannuskuvat. DWG-muotoiset paikannuskuvat tallennetaan huoltokirjaan.zip-tiedostona. Paikannuskuvien laadintaan ja päivittämiseen liittyvät tarkemmat ohjeet on esitetty liitteessä Konekortit Huoltokirjassa on konekortit niistä laitteista, joihin liittyy kiinteistönhoitoon kuuluvia seuranta-, hoito- ja huoltotoimenpiteitä. Konekorteissa esitetään kiinteistön teknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät yksityiskohtaisemmat tekniset tiedot. Konekorttien laadintaan liittyvät tarkemmat ohjeet on esitetty liitteessä Tila- ja rakennekortit Tila- ja rakennekorteissa esitetään tiloihin ja rakenteisiin liittyviä tietoja esim. materiaali- ja määrätietoja. Usein nämä tiedot esitetään suunnitelmaasiakirjoissa eikä niistä tehdä varsinaisia kortteja Asiakirjat Huoltokirjassa esitetään tiedostomuotoisena mm. seuraavia asiakirjoja: - luovutusaineistoluettelot, materiaalitodistukset, tuotekortit, - tuotteiden ja laitteiden käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeet, - käyttöturvallisuustiedotteet, hyväksymistodistukset ja tuoteselosteet, - rakennuksen ja sen tiloihin liittyvät ohjeet, kuten käyttäjäopastukset ja rakennusautomaation käyttäjäopas, - kiinteistön pelastussuunnitelma, - poikkeustilanneohjeistus ja - kiinteistöä koskevat viranomaismääräykset. Asiakirjat voivat olla tiedostomuotoisia asiakirjoja tai tieto olemassa olevan paperidokumentin sijainnista. Huoltokirjaan tallennetaan ainoastaan

12 / 34 loppudokumentteja. Huoltokirjaan tallennetaan kiinteistön käytön ja ylläpidon aikana syntyviä dokumentteja esim. kiinteistönhoidon palaverien muistiot, tarkastuspöytäkirjat, huoltoraportit ja tutkimusraportit. Dokumenttien asianmukaisesta tallentamisesta huoltokirjaan on laadittu erillinen työohje, joka on esitetty tämän ohjeen liitteenä (Liite 2). Kiinteistön pelastussuunnitelman laadinnasta vastaa kampusmanageri. Tilojen käyttäjällä voi olla yleisen pelastussuunnitelman lisäksi oma pelastussuunnitelma. Käyttäjän pelastussuunnitelma voi sisältää luottamuksellista aineistoa ja sitä ei liitetä huoltokirjaan. Mikäli käyttäjän pelastussuunnitelma sisältää kiinteistön hoidon kannalta oleellista tietoa, tulisi siitä laatia luottamuksellisesta aineistosta karsittu versio huoltokirjaan liitettäväksi. Poikkeustilanneohjeistus laaditaan kiinteistönhoitoon liittyviin, ennakoitavissa oleviin poikkeustilanteisiin, joissa aiheutuu vaaraa henkilöturvallisuudelle tai merkittäviä taloudellisia seuraamuksia. Poikkeustilanteita ovat pelastussuunnitelmassa mainittujen tilanteiden lisäksi mm. sähkön ja lämmön jakelun pitkäaikainen keskeytyminen. Yleisluontoisista poikkeustilanneohjeiden laadinnasta vastaa huoltokirjan koordinaattori tai laatija. Mahdollisten kohdekohtaisten erikoisuuksien osalta poikkeustilanneohjeista vastaa kampusmanageri. Huoltokirjaan liitetään myös tiedot kiinteistöä koskevista viranomaismääräyksistä. Koordinaattori toimittaa taulukon viranomaismääräyksistä ja velvoitteista rakennuksen elinkaaren ajalle. Suunnittelijat täydentävät mahdolliset rakennusta koskevat määräykset ja ohjeet. Huoltokirjaan tallennetaan pääsääntöisesti PDF-muodossa olevia tiedostoja. Muokattavat tiedostot, kuten esimerkiksi suodatinluettelot tallennetaan muokattavissa olevassa alkuperäisessä muodossa. Dokumentit voivat olla tiedostomuotoisia asiakirjoja tai tieto olemassa olevan paperidokumentin sijainnista. Huoltokirjaan tallennetaan ainoastaan loppudokumentteja. Mikäli huoltokirjaan halutaan liittää aineistoa www-sivuilta, tehdään halutuista sivuista PDF-tiedosto, joka liitetään huoltokirjaan. Suoria viittauksia wwwsivustoille ei pääsääntöisesti hyväksytä. Asiakirjat tallennetaan huoltokirjaan tallennusmuodoltaan mahdollisimman yleispätevässä muodossa.

13 3 HUOLTOKIRJAN LAADINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO / 34 Huoltokirjan laadinnan päävaiheet ovat laadinnan valmistelu, varsinainen huoltokirjan laadinta ja huoltokirjan käyttöönotto. Huoltokirjan laadinnan päävaiheet on esitetty kuvassa Kuva 1. Huoltokirjan laadinnan päävaiheet. Huoltokirjan tiedot laaditaan joko järjestelmän valmiille WEB-lomakkeille tai asiakirjoiksi, jotka liitetään huoltokirjaan liitteiksi. 3.1 Laadinnan valmistelu Kuvassa 2 on esitetty huoltokirjan laadinnan valmisteluvaiheen tehtävät. Kuva 1. Huoltokirjan laadinnan valmistelu. Uudet huoltokirjat laaditaan FacilityInfo-järjestelmään. SYK Oy:n edustaja (yleensä rakennuttajakonsultti) valitsee ja nimeää hankkeelle huoltokirjakoordinaattorin. Koordinaattori vastaa hankkeen huoltokirjan koordinoinnista ja laadinnasta ja sen etenemisestä sovitussa aikataulussa. Huoltokirjan tietosisällön tarkkuustaso sekä mahdolliset hankekohtaiset linjaukset ja ratkaisut sovitaan koordinoinnin aloituskokouksessa yhdessä rakennuttajakonsultin ja huoltokirjakoordinaattorin kanssa Huoltokirjan perustaminen ja käyttöoikeuksien tilaaminen Huoltokirjakoordinaattori tilaa uuden huoltokirjakohteen perustamisen SYK Oy:n huoltokirjavastaavalta ja välittää tiedon tarvittavista huoltokirjan käyttöoikeuksista laadintatyön vastuuhenkilöille huoltokirjamanagerille.

14 Huoltokirjan käyttöoikeus on henkilökohtainen / 34 Kuvassa 3 on esitetty toimintatapa, kun huoltokirjaan pitää lisätä uusi käyttöoikeus tai vanhaa käyttöoikeutta pitää muuttaa. Kuva 3. Toimintatapa, kun tarvitaan uusi käyttöoikeus tai käyttöoikeutta pitää muuttaa. Otetaan tarvittaessa yhteyttä seuraaviin henkilöihin: - Huoltokirjakoordinaattori (hankkeiden huoltokirjat) - Rakennuttajakonsultti (hankkeiden huoltokirjat) - Huoltokirjamanageri (käytössä olevat huoltokirjat) tai - Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n huoltokirjavastaava (jos edellisiä ei ole tiedossa). Huoltokirjamanageri täyttää sähköisen käyttöoikeuslomakkeen perustiedot ja käyttöoikeustiedot. Huoltokirjamanageri tallentaa käyttöoikeuslomakkeen projektipankin kansioon Pyynnöt huoltokirjavastaavan hyväksymistä varten. Projektipankki lähettää sähköposti-ilmoituksen uudesta lomakkeesta huoltokirjavastaavalle. Huoltokirjavastaava tarkistaa lomakkeen tiedot ja hyväksyy tiedot siirtämällä lomakkeen projektipankin kansioon Hyväksytyt. Projektipankki lähettää sähköposti-ilmoituksen järjestelmätoimittajalle tai pääkäyttäjälle uudesta lomakkeesta. Huoltokirjajärjestelmän tuki perustaa huoltokirjaan uuden käyttäjätunnuksen tai muokkaa käyttöoikeutta käyttöoikeuslomakkeen tietojen perusteella. Tuki tiedottaa käyttöoikeuksiin liittyvistä muutoksista asianmukaisia joko sähköpostitse tai kirjeitse ja siirtää lomakkeen projektipankin kansioon Valmiit. Uuden huoltokirjakohteen perustaminen tilataan samalla sähköisellä käyttöoikeuslomakkeella edellä mainitun prosessin mukaisesti.

15 3.2 Huoltokirjan laadinta investointiprosessissa / 34 Uudis- ja perusparannuskohteissa huoltokirja laaditaan osana suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Kuvassa 4 on esitetty tiivistettynä huoltokirjan laadinnan päävaiheet. Kuva 4. Huoltokirjan laadinta hankkeen aikana. Huoltokirjan laadinnan käynnistäminen ja ohjeistus tapahtuu aloituskokouksessa, jossa nimetään laadintatyöhön osallistuvat henkilöt sekä heidän tehtävänsä. Huoltokirjakoordinaattori antaa tarkemmat ohjeet huoltokirjan laadintaprosessista sekä vastaa huoltokirjajärjestelmän esittelystä ja käytön perusopastuksesta. Huoltokirjakoordinaattori tilaa laadintatyöhön osallistuville henkilöille tarvittavat huoltokirjan käyttöoikeudet huoltokirjamanagerilta tai SYK Oy:n huoltokirjavastaavalta. Huoltokirjan käyttöoikeus on henkilökohtainen ja myönnetään henkilöille, jotka sen välttämättä tarvitsevat. Suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan huoltokirjan laatimisesta. Suunnitteluvaiheen päättyessä kohteen perustiedot, yleiskuvaukset, konekortit ja muut suunnittelutiedot ovat valmiina. Urakoitsijat täydentävät huoltokirjan tiedot toteutunutta vastaavaksi. Suunnittelijat tarkastavat omalta osaltaan urakoitsijoiden toimittamat tiedot. Huoltokirjan laadinnan ohjaus ja seuranta tulee sisällyttää jokaisen suunnittelu- ja työmaakokouksen asialistalle. Tällöin voidaan ajoissa puuttua mahdollisiin ongelmiin sekä varmistaa työn eteneminen rakennushankkeen mukana ja huoltokirja voidaan ottaa käyttöön heti hankkeen valmistuttua.

16 / 34 Kampusmanageri, talotekniikka-asiantuntijat ja huoltokirjakoordinaattori laativat yhteistyössä kohteen palvelukuvauksen. Kohteen suunnittelijat ja urakoitsijat osallistuvat tarvittaessa palvelukuvauksen laadintaan. Jos kiinteistönhoito kilpailutetaan huoltokirjan avulla, tulee huoltokirjatietojen olla toimitettu hyvissä ajoin. Huoltokirjan luovutustarkastuksen suorittamisesta vastaavat huoltokirjamanageri ja kampusmanageri. Rakennuttajakonsultti luovuttaa valmiin huoltokirjan. 3.3 Huoltokirjan laadinta käytössä olevaan kohteeseen Kuvassa 5 on esitetty huoltokirjan laadinnan eteneminen käytössä olevaan kohteeseen. Kuva 5. Huoltokirjan laadinta käytössä olevaan kohteeseen. Laadinnan käynnistäminen tapahtuu aloituskokouksessa, johon osallistuvat kampusmanageri, huoltokirjakoordinaattori ja kiinteistönhoidon edustajat sekä tarvittaessa SYK Oy:n huoltokirjavastaava. Edellisten lisäksi laadintatyöhön voidaan kytkeä talotekniikka-asiantuntijat ja käyttäjän yhteyshenkilö. Aloituskokouksessa sovitaan huoltokirjan laadinnan aikataulusta ja tarkennetaan laadittavan huoltokirjan sisältö. Käytössä olevan kiinteistön huoltokirjan sisältö laaditaan seuraavien tietojen perusteella: - Tilaajalta ja kiinteistönhoito-organisaatiolta saatavista lähtötiedoista (perustiedot, asiakirjat, kiinteistönhoidon laatutavoitteet, kiinteistönhoitosuunnitelma) - Kiinteistönhoitohenkilökunnan ja tilojen käyttäjien haastatteluista saatavista tiedoista - Mahdollisista erillisselvitysten tiedoista (esimerkiksi kuntoarvio) - Laatijan kiinteistökierroksen aikana tarkastamista tiedoista - Laatijan kokemusperäisistä tiedoista ja lähdekirjallisuudesta Kampusmanageri vastaa kohteen kiinteistönhoidon palvelukuvauksen laatimisesta. Kohteen palvelukuvaus laaditaan talotekniikan asiantuntijoiden, huoltokirjakoordinaattorin ja tarvittaessa kiinteistönhoito-organisaation avustuksella. Käytössä olevan kohteen huoltokirjan luovutustarkastus tehdään sovitun aikataulun mukaisesti. Tarkastuksen suorittamisesta vastaavat huoltokirjamanageri ja kampusmanageri.

17 / Huoltokirjan käyttöönotto Kuvassa 6 on esitetty huoltokirjan käyttöönoton eteneminen. Kuva 6. Huoltokirjan käyttöönoton eteneminen. Huoltokirjan käyttöönotto tapahtuu luovutuksen ja vastaanoton jälkeen järjestämällä erillinen huoltokirjan sisältöä ja toimintaa esittelevä perehdyttämistilaisuus. Perehdyttäminen on erityisen merkittävässä roolissa, vaikka huolto-organisaatiolla olisikin aikaisempaa kokemusta huoltokirjojen käyttämisestä. Perehdyttämistilaisuuden tarkoituksena on varmistaa huoltokirjan tavoitteiden mukaisen käytön alkaminen. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa huoltokirjan laatinut taho. Tilaisuudessa voivat olla mukana kiinteistönhoito-organisaation edustajien lisäksi myös tilojen käyttäjien edustajat sekä kampusmanageri. Ensimmäinen vuosi käyttöönoton jälkeen on niin sanottu koekäyttövuosi (takuuvuosi). Käyttöönoton jälkeen huoltokirja siirtyy huoltokirjamanageroinnin piiriin. Huoltokirjamanageri suorittaa takuuvuoden aikana huoltokirjan käytöstä johtuvat ylläpitotehtävät ja antaa tarvittavan käyttötuen. Huoltokirjan koekäytön aikana havaittavien virheiden ja puutteiden korjaus- ja täydennystarpeet sisältyvät huoltokirjakoordinaattorin ja -laatijan tehtäviin. Takuuvuoden päätteeksi järjestetään tarvittaessa erillinen koekäytön luovutustarkastus, jossa käydään läpi huoltokirjan käyttöönotto sekä takuuvuoden aikana havaitut puutteet ja tehdyt tarkennukset.

18 / 34 4 HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ 4.1 Huoltokalenteri Huoltokirjaa käytetään työkaluna esim. kiinteistönhoitotyön suunnittelussa ja valvonnassa sekä suoritettujen kiinteistönhoitotehtävien raportoinnissa. Huoltokirjan sisältämiä asiakirjoja käytetään hyväksi mm. kiinteistönhoidon kilpailuttamisessa, laitteiden ja järjestelmien käytön ja huollon suunnittelussa sekä kuntoarvioiden ja korjaussuunnitelmien laadinnassa. Huoltokirjajärjestelmän toimintoja hyödynnetään esim. palvelupyyntöjen jättämisessä ja erilaisten raporttien luomisessa. Tässä ohjeessa on esitetty muutamien keskeisten työkalujen käyttöön liittyviä tarkempia ohjeita. Huoltokalenteriin muodostuu tehtävät laaditun palvelukuvauksen perusteella. Huoltokalenterin avulla on mahdollista suoritettavien hoito- ja huoltotehtävien tarkastelu ja tulostaminen, tehtyjen töiden kuittaus ja seuranta sekä huoltojen yhteydessä tehtyjen toimenpiteiden kirjaus. Huoltokalenteriin tulee raportoida huoltotoimenpiteiden yhteydessä tehdyt huomiot ja korjaustoimenpiteet. 4.2 Käyttöpäiväkirja, hiekoitus- ja aurauspäiväkirja Huoltokirjan käyttöpäiväkirjatoimintoa käytetään mm. poikkeuksellisten havaintojen tai kirjaamista edellyttävien tapahtumien sekä käyttäjien tilaamien vikakorjausten tallentamiseen. Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat asiat: - Huolto-ohjelmaan sisältyvät epäsäännöllisesti toistuvat tehtävät - Viemärin avaukset, rasvanerotuskaivojen ja pihakaivojen tyhjennys - Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen muutokset, säätökäyrien muutokset - Poikkeavat tapahtumat - Ilkivaltahavainnot, murrot, tulipalot jne. - Ympäristöpoikkeamat (esim. rankkasade, myrsky, tulva) - Sähkön- ja lämmönjakelun keskeytymiset - Vikahavainnot ja tehdyt korjaukset - Erillisveloitettavat työt - Esimerkiksi tilatut liputukset, lumien poiskuljetus tontin alueelta, puiden kaato ja valaisinhuolto. - Ulkopuolisten suorittamat huollot ja korjaukset - Palveluntuottajan tehtävänä on valvoa ja raportoida käyttöpäiväkirjaan ns. kolmansien osapuolien tekemät huollot ja korjaukset. Näitä ovat mm. nuohoukset, erikoisliikkeen tekemät huollot ja takuuaikaiset korjaukset.

19 4.3 Palvelupyynnöt / 34 - Viranomaistarkastukset - Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kiinteistössä suoritetut ulkopuoliset tarkastukset kuten esim. viranomaistarkastukset. Merkintöihin lisätään erikseen tekijä, jos se ei ole kirjaaja. Liitteessä 3 on esitetty tarkemmat ohjeet käyttöpäiväkirjamerkintöjen tekemisestä. Huoltokirjan palvelupyyntötoimintoa käytetään esim. kiinteistöissä havaittujen vikojen ja puutteiden, korjaustarpeiden ja lisätyötilausten sekä muiden käyttäjäpalautteiden antamisessa. Palvelupyynnössä tulee kuvata havaitun vian sijainti ja laatu. Palvelupyyntöä tehtäessä tulee valita luokittelunimike, jota havaittu vika tai vaurio tai muu palaute koskee. Pakolliseen kuvauskenttään lisätään aiheeseen liittyvä tarkempi tieto esimerkiksi seuraavalla tavalla. Ala-aulan naisten WC:ssä vuotaa hana. 2. kerroksen kopiohuoneessa ei toimi valaistus. Päärakennuksen keittiön ulko-oven kahva on irronnut. Palvelupyynnöt käsitellään palveluntuottajan kanssa sovitun vasteajan mukaisesti.

20 / 34 5 HUOLTOKIRJAN YLLÄPITO Käyttövaiheessa on oleellisen tärkeää, että huoltokirjan tietosisältöä päivitetään ja kehitetään. Huoltokirjan tietosisällön ylläpitäminen on jatkuva prosessi, johon osallistuvat kiinteistön omistaja, kiinteistönhoidon palveluntuottajat ja huoltokirjamanageri. Eri osapuolien (esim. kiinteistönhoidon palveluntuottajan, käyttäjän, erikoishuoltoliikkeiden) tulee käyttää huoltokirjaa aktiivisesti ja ilmoittaa havaitsemistaan muutos- ja päivitystarpeista. Huoltokirjamanageroinnin tarkoituksena on varmistaa huoltokirjojen pysyminen ajan tasalla siten, että huoltokirja palvelee sekä tilaajaa että palveluntuottajaorganisaatiota kiinteistön elinkaaren aikana. Manageri suorittaa määrätyt huoltokirjan päivitystehtävät ja vastaa huoltokirjan käyttäjien opastuksesta. Manageri huolehtii huoltokirjan laadinnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä huoltokirjatehtävien suorittamisen ohjeistuksesta yhteistyössä tilaajan kanssa. Huoltokirjamanagerille kuuluu mm. seuraavat tehtävät: - Käyttöoikeuksien tilaaminen ja välittäminen - Huoltokirjan tietosisällön ylläpito ja kehittäminen - yhteystietojen päivittäminen - perustietojen, laitetietojen, palvelukuvausten yms. päivittäminen - eri osapuolien toimittamien asiakirjojen tallentaminen - Käyttöaktiivisuuden seuranta - Käytön opastus ja koulutuksen antaminen - Erikseen valitun huoltokirjakoordinaattorin ja -laatijan ohjeistus ja valvonta - Uuden huoltokirjan vastaanottotarkastuksen raportoiminen tilaajalle - Huoltokirjamanagerin tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 5. LIITTEET LÄHTEET Liite 1 FacilityInfo-huoltokirjan sisältö ja eri osapuolten tehtävien jako Liite 2 Asiakirjojen sijainti huoltokirjassa Liite 3 Ohjeet käyttöpäiväkirjamerkintöjen tekemiseen Liite 4 Paikannuskuvien laadinta Liite 5 Konekorttien laadinta Liite 6 Huoltokirjamanagerin tehtävät Toimitilakiinteistön huoltokirja. Laadinta-Käyttö-Esimerkit. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy. Suomen ympäristö, rakentaminen nro Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta. KH , RT , LVI Rakennustieto Oy Toimitilakiinteistön huoltokirjan käyttö. KH , LVI Rakennustieto Oy

21 / 34 LIITE 1 Sivu 1/3 FACILITYINFO-HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ JA ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVIEN JAKO Valikon osa 1. Yleistiedot Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 1.1 Perustiedot Kiinteistön ja tontin tiedot web-lomakkeella. Rakennusten tiedot rakennuskorttipohjiin ja tontin tiedot kiinteistökorttipohjiin. 1.2 Yleiskuvaukset D Aluerakenteet E Pohjarakenteet F Rakennustekniikka G LVIjärjestelmät H Sähköjärjestelmät J Tietojärjestelmät 1.3 Selvitykset ja tutkimukset Web-lomake. Haluttujen nimikkeiden lisääminen ja kenttien muokkaaminen. Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen. 1.4 Yhteystiedot Web-lomake tietojen lisäämiseen. Arkkitehti, muut suunnittelijat täydentävät. Suunnittelijat täyttävät, urakoitsijat tarkistavat ja korjaavat tarvittaessa. Hankkeessa suunnittelijat ja urakoitsijat. Kampusmanageri toimittaa käytönaikaiset yhteystiedot ja kiinteistöpalveluihin liittyvät tiedot, jotka koordinaattori syöttää. Koordinaattori vie hankkeen yhteystietolistan PDFmuodossa Asiakirjat - kohtaan. Urakoitsijat toimittavat tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien yhteystietolistan koordinaattorille liitettäväksi PDF-muodossa Asiakirjat kohtaan. Huoltokirjan laatija Huoltokirjan laatija Huoltokirjan laatija Kampusmanageri toimittaa kiinteistönhoitoon liittyvien sopimuskumppaneiden tiedot. Laatija täyttää tiedot. Hankekohtaiset yhteystiedot liitetään PDFmuodossa. Valikon osa 2. Palvelut ja rajat Tietojen syöttötapa 2.1 Palvelutuotteet Oletussisältöinen palvelutuoteluettelo, tarpeenmukainen sisällön muokkaaminen ohjeiden mukaisesti. 2.2 Palvelupaketit Web-lomake palvelupakettien luomiseen kampusmanagerin tekemän palvelukuvauksen pohjalta. 2.4 Vastuurajat Web-lomake asiakirjojen tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisten asiakirjojen liittämiseen. Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Oletussisältöinen palvelutuoteluettelo, tarpeenmukainen sisällön muokkaaminen ohjeiden mukaisesti. Koordinoija syöttää tiedot huoltokirjaan kampusmanagerin hyväksymän palvelukuvauksen pohjalta. Hankkeen muut osapuolet kommentoivat. Suunnittelijat ja urakoitsijat avustavat tarvittaessa. Huoltokirjan koordinoija kampusmanagerilta saadun palvelukuvauksen pohjalta. PDF-muodossa olevat palvelukuvaus liitetään tähän kohtaan dokumenttina. Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa Oletussisältöinen palvelutuoteluettelo, tarpeenmukainen sisällön muokkaaminen ohjeiden mukaisesti. Laatija syöttää tiedot huoltokirjaan kampusmanagerin hyväksymän palvelukuvauksen pohjalta. Huoltokirjan laatija kampusmanagerilta saadun palvelukuvauksen pohjalta. PDF-muodossa olevat palvelukuvaus liitetään tähän kohtaan dokumenttina.

22 / 34 Valikon osa 3. Kunnossapito Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 3.1 Kunnossapitojaksot Dokumentinhallinta tai vaihtoehtoisesti PTS työkalu. 3.2 Kunnossapito-ohjelma Dokumentinhallinta tai vaihtoehtoisesti PTStyökalu. 3.3 Kunnossapidon vuosisuunnitelma PTS työkalu 3.4 Korjaukset ja takuut Web-lomake tietojen lisäämiseen Huoltokirjan koordinoija täydentää liitetiedoston KH - korttien ym. pohjalta. Suunnittelijat ja urakoitsijat tarkentavat. Kampusmanageri käyttää KuntoRyhti-ohjelmistoa. Kampusmanageri käyttää KuntoRyhti-ohjelmistoa. Huoltokirjan koordinoija kirjaa kohteen urakat ja niiden takuuajat sekä erillistakuut saamansa tiedon pohjalta. Kampusmanageri käyttää KuntoRyhti-ohjelmistoa. Kampusmanageri käyttää KuntoRyhti-ohjelmistoa. Kampusmanageri käyttää KuntoRyhti-ohjelmistoa. Huoltokirjan laatija kirjaa kohteen urakat ja niiden takuuajat sekä erillistakuut saamansa tiedon pohjalta. Valikon osa 4. Kiinteistönhoito Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 4.1 Tavoiteolosuhteet Asiakirjan tietojen lisäys ja tiedostomuotoisten asiakirjojen liittäminen. 4.2 Huoltokalenteri Sovellus: huoltotehtävien raportointi ja kuittaus 4.3 Palvelupyynnöt Sovellus: käyttäjäpalautteiden käsittely 4.4 Käyttöpäiväkirja Web-lomake hakutoiminnolla. Suunnittelijat täyttävät, urakoitsijat tarkentavat mm. asetusarvot ja käyttöajat koordinaattorin toimittamaan tavoiteolosuhdetaulukkoon. Koordinoija perehdyttää kiinteistönhoidon palveluntuottajan. Koordinoija perehdyttää eri osapuolet. Koordinoija perehdyttää kiinteistönhoidon palveluntuottajan. Laatija kirjaa kampusmanagerilta ja kiinteistönhoitoyritykseltä saamansa tiedot. Laatija perehdyttää kiinteistönhoidon palveluntuottajan. Laatija perehdyttää eri osapuolet. Laatija perehdyttää kiinteistönhoidon palveluntuottajan. 4.5 Kulutusseuranta Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä 4.6 Paikannuskuvat Dokumenttien hallinta Weblomakkeella sekä paikannuskuvien katselu. 4.7 Konekortit Web-lomake, sisältää korttien hakutoiminnon. 4.8 Tilakortit Web-lomake tila- ja tilaryhmätietojen hallintaan esim. konekorttien sijaintija vaikutusaluetiedot. 4.9 Rakennekortit Web-lomake kiinteistön rakennusteknisten tietojen hallintaan. Arkkitehti tekee paikantamispiirroksen pohjan koordinoijan antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnittelijat laativat. Koordinoija liittää kuvat huoltokirjaan PDFmuodossa ja DWG-kuvat.zipmuodossa. Koordinaattori perustaa konekorttien pohjat koje- ja laiteluettelon perusteella. Urakoitsijat ja laitetoimittajat täydentävät tiedot. Koordinaattori laatii tarvittaessa mallikortit. Suunnittelijat perustavat kortit konekorttien laatimisen yhteydessä tarvittaessa. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelija täyttävät tarvittaessa. Laatija tekee ja liittää kuvat huoltokirjaan PDFmuodossa ja DWG-kuvat.zip-muodossa. Laatija perustaa ja täyttää konekortit. Laatija täyttää kortit konekorttien laatimisen yhteydessä tarvittaessa. Laatija täyttää tarvittaessa.

23 / 34 Valikon osa 5. Asiakirjat Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 5.1 Asiakirjaluettelo Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.2 Laiteluettelo Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.3 Tuotekortit Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.4 Tilojen käyttö Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.5 Poikkeustilanteet Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.6 Pelastussuunnitelma Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.7 Viranomaismääräykset Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen 5.8 Linkitetyt Dokumentit Web-lomake asiakirjan tietojen lisäämiseen sekä tiedostomuotoisen asiakirjan liittämiseen Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan koordinoija, suunnittelijat ja valvojat. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Huoltokirjan laatija. Valikon osa 6. Raportit Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 6.1 Tiedonhaku 6.2 Vakioraportit Hakutoiminto järjestelmän käytön raporttien ja kiinteistötietojen tulostamiseen Hakutoiminto vakioraporttien tulostamiseen Valikon osa 7. Ylläpito Tietojen syöttötapa Täyttäjä uudis- ja peruskorjaushankkeessa Täyttäjä käytössä olevassa kohteessa 7.1 Käyttöoikeudet Käyttäjätunnusten hallinta Asetukset Kohteen asetusten hallintatyökalu Huoltokirjan koordinoija tekee tarpeelliset asetusmuutokset Huoltokirjan laatija tekee tarpeelliset asetusmuutokset. 7.3 Osajärjestelmän asetukset Osajärjestelmän asetusten hallintatyökalu Huoltokirjan koordinoija määrittelee tarpeelliset asetusmuutokset. Huoltokirjan laatija määrittelee tarpeelliset asetusmuutokset.

24 / 34 LIITE 2 Sivu 1/3 ASIAKIRJOJEN SIJAINTI HUOLTOKIRJASSA Kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä asiakirjoja ja dokumentteja tuotetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheissa sekä varsinaisen kiinteistön ylläpidon aikana. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hyödyntää näiden asiakirjojen tallentamisessa ja käyttämisessä selainpohjaista FacilityInfohuoltokirjoja. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on kuvata, mitä dokumentteja huoltokirjaan liitetään kiinteistön ylläpidon aikana ja kenen vastuulla on niiden liittäminen. SYK Oy on siirtymässä vuoden 2011 alusta lähtien ainoastaan FacilityInfon käyttöön, joten kaikki kiinteistöjen ylläpidossa loppuvuoden 2010 aikana syntyvät dokumentit tallennetaan valmiiksi FacilityInfoon. Ohjeistuksessa on myös esitetty ohjeet, mihin FacilityInfo-huoltokirjajärjestelmän kohtiin em. dokumentit tulee liittää. Huoltokirjojen käytettävyyden ja sisällön selkeyden kannalta on erittäin tärkeää rajata huoltokirjajärjestelmään tallennettavat dokumentit ja linjata niiden nimeämiseen liittyvät pääkäytännöt. Huoltokirjaan liitettävät dokumentit Liitettävät asiakirjat on suotavaa koota järkeviksi kokonaisuuksiksi, jotta huoltokirjojen sisältö pysyy helppolukuisena ja selkeänä. Esimerkiksi kiinteistönhoidon kuukausipalaverimuistiot olisi hyvä koota vuosittaisiksi tiedostopaketeiksi vuoden päätteeksi. Muistiot tulee kuitenkin liittää huoltokirjaan kuukausittain. Käytännöt eri kampuksien välillä saattavat erota toisistaan riippuen sovituista käytännöistä esimerkiksi laadittavista palaverimuistioista ja tarkastuspöytäkirjoista. Taulukossa 1 on esitetty eri osapuolten vastuut dokumenttien liittämisessä. Asiakirjojen luokittelu eri huoltokirjan alakohtiin/kansioihin FacilityInfo-huoltokirjassa voidaan liittää sähköisiä dokumentteja useisiin huoltokirjan alakohtiin. Taulukossa 1 on esitetty osapuolikohtainen jaottelu liitettävistä asiakirjoista ja niiden asianmukaisesta jaottelusta FacilityInfossa. Huoltokirjan kansiorakenteen ja luokittelun muuttaminen ei ole mahdollista. Liitettävien asiakirjojen nimeäminen Liitettävät dokumentit tulee nimetä mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi siten, että niiden sisältö käy ilmi niiden nimestä ja mahdollisesta kuvauksesta. FacilityInfossa tulee käyttää tiedoston tunnuksena esim. MUISTIO001, PÖYTÄKIRJA001, LVI001, RAK001. Numeroinnin avulla saman tekstiosuuden omaavat dokumentit saadaan listautumaan järjestyksessä FacilityInfon dokumenttinäkymässä.

25 / 34 LIITE 2 Sivu 2/3 Esimerkki: Tunnus Nimi Kuvaus Tekijä pvm MUISTIO06 Muistio KH-palaveri 6/2010 Kiinteistönhoitopalaverin Paavo muistio kesäkuulta. Palveluesimies Liitettävien asiakirjojen formaatti Jos tiedostoa ei ole tarkoitus muokata jälkeenpäin, tulee se liittää huoltokirjaan PDFmuodossa. Jos tiedostoa on tarkoitus muokata, esim. ilmanvaihdon käyntiaikataulukko, liitetään se huoltokirjaan alkuperäisessä formaatissaan (.doc,.xls,.dwg). Koko kampusaluetta koskevat asiakirjat Koko kampusaluetta koskevat asiakirjat tallennetaan pääsääntöisesti vain yhteen huoltokirjaan. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. palaverimuistiot. Kampuskohtaiset päähuoltokirjat ovat: Turku: TY, Hallintorakennus Rauma: TY ROKL, Päärakennus Tampere TaY: Tay, Päätalo Tampere TTY: TTY, Päätalo Jyväskylä Seminaarinmäki: JY, Seminaarinmäki (koko alue) Jyväskylä Mattilanniemi: JY, Mattilanniemi Jyväskylä Ylistönrinne: JY, Ylistönrinne (ilman Ambiotica) Lappeenranta: LTY Kuopio: KuY Canthia Joensuu: JoY, Joensuu Oulu Linnanmaa: OY, Hallintorakennus Oulu Kontinkangas: OY, LTK Laitosrakennus 2 Rovaniemi: LY, Päärakennus Ole yhteydessä huoltokirjamanageriin, kun olet liittämässä huoltokirjaan lukumäärällisesti useampia asiakirjoja tai merkittävää asiakirjakokonaisuutta, ja jos et ole varma niiden asianmukaisesta sijainnista huoltokirjassa. Yhteyshenkilöt: Markku Uusitalo, puh , Johanna Jalas, puh ,

26 / 34 LIITE 2 Sivu 3/3 TAULUKKO 1. Dokumenttien liittäminen FacilityInfo-huoltokirjaan. Taulukossa on esitetty osapuolittain liitettävä dokumentti, dokumentin tallennusmuoto sekä huoltokirjan kohta, mihin dokumentti liitetään. Osapuoli Dokumentti Dokumentin tallennusmuoto Kampusmanageri Kiinteistöhoidon PDF palaverimuistiot, muut muistiot Viranomais- ja PDF määräaikaistarkastus-ten pöytäkirjat Raportit (esim. PDF kuntotutkimus) Huoltokirjamanageri Huoltokirjamanagerille PDF, XLS, DOC, DWG toimitetut dokumentit, esim. vuosikorjausten hanketiedot, sopimusasiakirjat, pöytäkirjat. Kiinteistönhoidon palveluntuottaja Erikoishuolto (jos myönnetty huoltokirjan käyttöoikeudet) Talotekninen konsultti Rakennuttajakonsultti Talotekniikkaasiantuntija Suunnittelija (Hankkeet) Urakoitsija (Hankkeet) Huoltokirjan kohta 5.1 Asiakirjaluettelo (luokittelu: kiinteistönhoitopalaveri) 5.7 Tarkastuspöytäkirjat 1.3 Selvitykset ja tutkimukset 1.3 Selvitykset ja tutkimukset 1.4 Yhteystiedot 2.3 Vastuurajat 3.1 Kunnossapitojaksot 4.1 Tavoiteolosuhteet 4.5 Kulutusseuranta 4.6 Paikannuskuvat 5.1 Asiakirjaluettelo 5.2 Laiteluettelot 5.3 Tuotekortit 5.4 Tilojen käyttö 5.5 Poikkeustilanteet 5.6 Pelastussuunnitelma 5.7 Tarkastuspöytäkirjat 5.8 Linkitetyt dokumentit 5.1 Asiakirjaluettelo (luokittelu: kiinteistönhoitopalaveri) Kiinteistönhoidon PDF palaverimuistiot Tarkastuspöytäkirjat PDF 5.7 Tarkastuspöytäkirjat Mittauspöytäkirjat PDF 5.7 Tarkastuspöytäkirjat (palveluntuottajan omat) Muistio Kiinteistönhoidon PDF 5.1 Asiakirjaluettelo (alakohta laatukierroksesta Laatutarkastukset Tarkastus- ja PDF 5.7 Tarkastuspöytäkirjat huoltopöytäkirjat Tarkastus- ja huoltopöytäkirjat Raportit (esim. kuntotutkimus) Tarkastus- ja huoltopöytäkirjat Tarkastus- ja huoltopöytäkirjat Hankekohtaisen huoltokirjakoordinaattorin ohjeistuksen mukaisesti Hankekohtaisesti huoltokirjakoordinaattorin ohjeistuksen mukaisesti PDF PDF PDF PDF PDF PDF 5.7 Tarkastuspöytäkirjat 1.3 Selvitykset ja tutkimukset 5.7 Tarkastuspöytäkirjat 5.7 Tarkastuspöytäkirjat

27 / 34 LIITE 3 Sivu 1/2 OHJEET KÄYTTÖPÄIVÄKIRJAMERKINTÖJEN TEKEMISEEN Käyttöpäiväkirjamerkintöihin lisätään tekijä erikseen, jos se ei ole merkinnän kirjaaja. 1) Huolto-ohjelmaan sisältyvät epäsäännöllisesti toistuvat tehtävät Käyttöpäiväkirjaan merkitään huolto-ohjelmaan sisältyvät epäsäännöllisesti toistuvat tehtävät, joita ovat esim. - Viemärin avaukset, rasvanerotuskaivojen ja pihakaivojen tyhjennys - Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikojen muutokset, säätökäyrien muutokset - Ovien aukioloaikojen muutokset - Lumityöt ja hiekoitus - Lumilippojen ja jääpuikkojen tiputus, lumien tiputus katolta - Nurmikon leikkaus, puuntaimien kastelu - Jäteastioiden pesu Huom. Näiden tehtävien suoritustaajuus huolto-ohjelmassa on usein tarvittaessa. Jos kohteessa on käytössä erillinen hiekoituspäiväkirja, voidaan huoltokirjassa viitata siihen, jolloin merkintää ei tarvitse tehdä erikseen käyttöpäiväkirjaan. 2) Poikkeavat tapahtumat Käyttöpäiväkirjaan merkittäviä tapahtumia ovat mm. - Ilkivaltahavainnot, murrot, tulipalot jne. - Ympäristöpoikkeamat (esim. rankkasade, myrsky, tulva) - Sähkön- ja lämmönjakelun keskeytymiset 3) Vikahavainnot ja tehdyt korjaukset Vikahavainnoista ja niistä eteenpäin ilmoittamisesta tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan. 4) Erillisveloitettavat työt Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kiinteään kuukausihintaan sisältymättömät erikseen tilatut työt. Näitä voivat olla esim. tilatut liputukset, lumien poiskuljetus tontin alueelta, puiden kaato ja valaisinhuolto. Käyttöpäiväkirjaan merkitään työn tilaaja. Huom. Työt vaihtelevat sopimuksen sisällön mukaan. 5) Ulkopuolisten suorittamat huollot ja korjaukset Palveluntuottajan tehtävänä on valvoa ja raportoida käyttöpäiväkirjaan ns. kolmansien osapuolien tekemät huollot ja korjaukset. Näitä ovat mm. nuohoukset, erikoisliikkeen tekemät huollot ja takuuaikaiset korjaukset. 6) Viranomaistarkastukset Käyttöpäiväkirjaan kirjataan kiinteistössä suoritetut ulkopuoliset tarkastukset kuten esim. viranomaistarkastukset.

28 / 34 LIITE 3 Sivu 2/2 Esimerkkejä käyttöpäiväkirjamerkinnöistä Päivämäärä Kirjaaja Aihe Sisältö Kimmo Kiinteistönhoitaja Valaistus Ruokalan lamppuja palanut, lamput vaihdettu Kimmo Kiinteistönhoitaja Ilmastointi TK 12 jäätymissuoja lauennut, kuitattu Kimmo Kiinteistönhoitaja Huoltoasia Argon-sammutuslaitteet huollettu ja silmukat testattu (Sammutushuolto Oy) Kimmo Kiinteistönhoitaja Rakennus Myrskyn aiheuttamien vaurioiden tarkastus katoilta ja piha-alueilta. Kaikki hyvin Kimmo Kiinteistönhoitaja Ilmastointi IV-koneiden aikaohjelmien muutos joulun ajaksi suoritettu Kimmo Kiinteistönhoitaja Vesikaluste Miesten sosiaalitilojen WC-pönttö vuotaa, korjattu Kimmo Kiinteistönhoitaja Muu Ulkoportaat suolattu kirjaus Kimmo Kiinteistönhoitaja Lämmitys Päärakennuksen työntekijät valittivat kylmyyttä, lisätty lämpöä Kimmo Kiinteistönhoitaja Viemäri Rasvakaivo tyhjennetty (Lokaliike Oy) Kimmo Kiinteistönhoitaja Muu Käyttäjän tilaama erillinen liputus. kirjaus Kimmo Kiinteistönhoitaja Muu kirjaus Palotarkastuksen suorittanut Pekka Palotarkastaja.

29 LIITE 4 Sivu 1/3 PAIKANNUS- JA VAIKUTUSALUEPIIRUSTUSTEN LAADINTA / 34 Paikannuspiirustukset sisältävät kiinteistön keskeisten hoito- ja huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot. Poikkeamista on sovittava tapauskohtaisesti huoltokirjavastaavan kanssa. Vaikutusaluepiirustukset laaditaan ilmanvaihtokoneiden ja sähköpääkeskusten vaikutusalueista. Paikannus- ja vaikutusaluepiirustusten laadinnassa tulee huomioida SYK Oy:n suunnitteludokumenttien muotovaatimukset. Paikannuspiirustukset laaditaan asema- ja vesikattopiirustuksesta sekä jokaisesta kerrostasosta. Niissä esitetään hoito- ja huoltokohteet sekä kiinteistönhoidon suunnittelua auttavia asioita. Paikantamispiirustusten selkeyden vuoksi, voidaan laatia talotekniikkaalakohtaiset paikantamispiirustukset. Arkkitehti laatii yksinkertaistetut asemapiirustukset ja kerrospohjat laadittavien paikannuspiirustusten pohjaksi. Arkkitehdin laatimaa pohjaa käytetään referenssinä, jotta paikannuspiirustusten päivittäminen kiinteistön elinkaaren aikana on helpompaa. Luonteeltaan turvakriittisten tilojen paikannuskuvissa tiloja ei rajata pois, korosteta tai esitetä poikkeavasti. Pohjapiirustuksissa ei saa esittää tilojen käyttötarkoitusta. Huonetiloista esitetään ainoastaan tilatunnus. Paikannuspiirustuksissa esitettävät asiat Taulukossa 1 on esitetty osapuolittain asioita, jotka esitetään paikannuspiirustuksissa. Sovellettaessa tätä ohjetta käytössä oleviin ja pienempiin hankkeisiin, voi esitystarkkuudesta neuvotella huoltokirjavastaavan, kampusmanagerin tai huoltokirjakoordinaattorin kanssa. Tarkemittauksista sovitaan olemassa olevien kohteiden osalta aina erikseen. Taulukko 1. paikannuspiirustuksissa esitettäviä asioita. Suunnittelija Asemakuva Kerroskuvat Vesikattokuva Arkkitehti Yksinkertaistettu asema-piirustus, jossa on esitetty mm: Yksinkertaistetut kerros-pohjat, joissa esitetty mm. Yksinkertaistettu vesikattokuva, jossa on - huolto- ja hälytysajo-neuvojen - huonejaot ja numerot esitetty mm. reitit - väestönsuojat - katon pinta-alat osaalueittain - nurmikkoalueet, pensaat ja puistot - kattokaivot - luonnontilaiset alueet mitoitettuna kiinteästä - parkkipaikat pisteestä - alueiden pinta-alat - piha-alueen pinnoitteet ja pintaalat - istutusten nimet sekä puiden ja pensaiden lukumäärä - lumenkasausalueet - ulko-alueiden varusteet, opastetaulut

30 / 34 - huoltotunnelit ja kanaalit rakennusten välillä Rakennesuunnittelija LVIAsuunnittelija Sähkösuunnittelija Arkkitehdin laatimaan pohjaan lisätään salaojakaivot Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatimaa pohjaa käytetään referenssinä. Paikannuspiirustuksessa esitetään mm. - lämpö-, vesi- ja viemäriliittymien putket, tonttisulkuventtiilit ja pääsulut rakennuksissa - rakennuksen ulkopuoliset sadevesikaivot, jätevesikaivot, salaojalinjat ja kaivot korkeustietoineen - pintavesikaivot ja muut kaivot mitoitettuna kiinteästä pisteestä - kaivot ja kaivojen kansien korot Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatimaa pohjaa käytetään referenssinä. Paikannuspiirustuksessa esitetään: - liittymiskaapelit - muuntamot - pääkaapelit, päänousukeskukset - puhelinkaapelit ja pääristikytkentä - tontin, julkisivujen ja opasteiden valaisimet - kaapeleiden varaputket, vetokaivot yms. johtotiet Arkkitehdin laatimaa pohjaa käytetään referenssinä. Paikannuspiirustuksessa esitetään mm. - rakennuksen sisäiset salaojat ja kaivot - tekniset tilat - kulutusmittarien sijainnit - kaikki LVI-kojeet ja laitteet mm. IV-koneet, pumput, linjasulku-ventiilit, pumppaamot, lämmönsiirtimet, jäähdytyslaitteet, erillispoistot jne. - rakennusautomaatiolaitteet ja alajakokeskukset Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatimaa pohjaa käytetään referenssinä. Paikannuspiirustuksessa esitetään: - sähkö-, atk- ja puhelinkeskukset - kaikki sähköjärjestelmien päälaitteet Arkkitehdin laatimaa pohjaa käytetään referenssinä mm. - vesikatolla olevat LVIkojeet ja laitteet mm. huippuimurit, lauhduttimet, erillispuhaltimet - muut tarvittavat laitteet esim. rakennusautomaatioon liittyen Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatimaa pohjaa käytetään referenssinä. Paikannuspiirustuksessa esitetään: - vesikatolla olevat sähkökojeet ja laitteet mm. ohjauskeskukset, lämmityskaapelit yms. DWG-muodossa olevista piirustuksista tulostetaan A4- tai A3-paperikokoon sovitetut PDFtulosteet kerroksittain. Piirustuksia laadittaessa tulee varmistua paikannettavien osien riittävästä erottumisesta. Tulosteissa on huomioitava, että paikannettavissa kohteissa ja nimiössä on riittävän suuri fonttikoko. Huoltokirjaan tallennetaan PDF-muotoiset paikannuspiirustukset. DWG-muotoiset paikannuspiirustukset tallennetaan huoltokirjaan.zip-tiedostona. Paikannuspiirustuksissa käytettävät värit Paikannuspiirustuksiin liittyen suositellaan, että kukin tekniikan ala pyritään esittämään samalla päävärillä ja eri tekniikat esitetään omilla tasoilla. Suositus koskee paikannettavan kohteen lisäksi myös sen selitetekstiä. Taulukossa 2 on esitetty käytettävät päävärit ja tasojen nimet. Paikannuspiirustusten kannalta ylimääräiset tasot sammutetaan. DWG-tiedostojen taustavärinä käytetään mustaa.

31 / 34 Taulukko 2: Suositus paikannuspiirustuksissa käytettävistä pääväreistä.

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjektiTila-tehtäväluettelo 1 (12) alueen Projektila-vastaavalle 11.3.2011 PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO ALUEEN PROJEKTILA-VASTAAVALLE Versio 1.0 1. Omien yhteystietojen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Olli Niemelä Huoltokirja Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet

Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimitilayhteisöjen toimenpideohjelma (TETS) Energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä TETS vuosiraportoinnin periaatteet TETS-yhdyshenkilöpäivä 1.12.2011 Lähtökohtia

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman

Käyttöohje. Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen. Valtiokonttori. Versio 1.2. Basware Buyer Catman Käyttöohje Ohje toimittajalle excel-tuoteluettelon toimittamiseen Valtiokonttori Versio 1.2 Basware Buyer Catman Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tuoteluettelo excel... 4 2.1 Asiakkaan ja toimittajan tunnisteet...

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Timo Mälkönen Projektipankkiohje 1 (13) Osmo Knaappila Buildercom Oy suunnittelijalle v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE SUUNNITTELIJALLE Versio 1.3 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n projektipankkien käyttöön

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAOHJEISTUS KÄSIKIRJOITUS

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAOHJEISTUS KÄSIKIRJOITUS SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAOHJEISTUS KÄSIKIRJOITUS ESIPUHE Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on kuvata sähköisten huoltokirjojen merkitys ja rooli Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistöjen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE

OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE OHJE KOHDEKOHTAISILLE HANKINNOILLE JA MUUTOSTÖILLE 1. YLEISTÄ Tätä ohjetta noudatetaan 1.4.2006 alkaen Asokotien kiinteistöissä asumisoikeuskohteen erillisellä rahoitusvastikkeella tai kohdekohtaisella

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 14.2.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 9 PÖYTÄKIRJA Aika: 14.2.2013 klo 10.00 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen avaus Projektipäällikkö

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Sisältö Taloyhtiön elinkaari Elinkaaressa elämistä PTS Hallituksen vuosikello Taloyhtiön tietojen ylläpito Taloyhtiön strategia Asumisen hinta Taloyhtiön arvo 3D piirustukset Valmistautuminen hankkeeseen

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Anni Valjus KIINTEISTÖN YLLÄPIDON AIKANA SYNTYVIEN DOKUMENTTI- EN HALLINTA

Anni Valjus KIINTEISTÖN YLLÄPIDON AIKANA SYNTYVIEN DOKUMENTTI- EN HALLINTA Anni Valjus KIINTEISTÖN YLLÄPIDON AIKANA SYNTYVIEN DOKUMENTTI- EN HALLINTA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON AIKANA SYNTYVIEN DOKUMENTTI- EN HALLINTA Anni Valjus Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje Seminaari 17.11.2011 Jyri Savolainen ESITYKSEN SISÄLTÖ: 1. PROJEKTIN PÄÄVAIHEET 2. ULKOMAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 3. KYSELYT JA HAASTATTELUT 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TILAAJA TUOTTAJA päivä Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen

TILAAJA TUOTTAJA päivä Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen TILAAJA TUOTTAJA päivä 11.12.2012 Takuuajan hoito kuinka varmistamme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen Ritva Keko / Rakennusvirasto Helsingin kaupunki LUENNON SISÄLTÖ: Takuuajan hoito kuinka

Lisätiedot