JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN"

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, JYVÄSKYLÄ gsm fax Ohje laadittu: Viimeisin muutos: ver 1.6 Yht. henkilö: Buildercom, Petri Salo

2 2 Sisältö 0. Ohjeen muutoshistoria Yleistä Yleiset kohdekohtaiset periaatteet Arkkitehdin velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Geo- ja Rakennesuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa LVIA-, SPR- ja vedenkäsittelysuunnittelijoiden velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Sähkösuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa TATE-Urakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Pääurakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa... 24

3 3 0. Ohjeen muutoshistoria Ver 1.0: - Muutettu otsikoiden numerointia, lisätty sisällysluettelo ja sivunumerointi Ver 1.1: - Lisätty kanteen Jyväskylän Tilapalvelun tunnus Ver 1.2: - Päivitetty eri osioiden ohjeita Ver 1.3: - Käyty läpi kommentit ohjeen muutoksesta Ver Päivitetty ohjetta Ver Päivitetty ohjetta Ver Päivitetty koordinaattorin yhteystiedot 1. Yleistä Tämä ohje on tarkoitettu Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kiinteistöjen huoltokirjan laadintaan. Ohje pitää sisällään hankkeissa eri osapuolten velvollisuudet huoltokirjan laatimiseksi. Ohje ei sisällä sen käyttöön liittyvää opastusta. Huoltokirjaa tulee projektin aikana muistaa täydentää myös muutosten osalta. Jokainen osapuoli kuittaa oman osansa huoltokirjan laatimisesta huoltokirjatilanne-raporttiin, joka on huoltokirjassa kohdassa 5.7 Tarkastuspöytäkirjat. Osapuolet käyttävät raporttia pohjana, jonka pohjalta tallentavat omat raporttinsa samaan paikkaan ja nimeävät omat raporttinsa. Kun kaikki osapuolet ovat kuitanneet huoltokirjatyönsä valmiiksi koostaa koordinaattori yhden raportin, joka jätetään dokumentiksi ao. kohtaan todentamaan huoltokirjan valmistuminen. Mikäli käsissäsi on epäilyttävän vanha versio pyydä uusi ohje Tilapalvelusta. Viimeisin huoltokirjaohje tallennetaan FacilityInfo järjestelmässä olevan Mallikohteen alle (kohta 5.1 Asiakirjaluettelo). Tarvittaessa Tilapalvelu antaa myös henkilökohtaista koulutusta huoltokirjan täyttämisestä sekä järjestää tarpeen vaatiessa isommalle ryhmälle koulutuksen. Tämän ohjeen periaatteista saa poiketa ainoastaan sopimalla niistä kohteen huoltokirjakoordinaattorin kanssa.

4 4 2. Yleiset kohdekohtaiset periaatteet Buildercom Oy / Pekka Rohula toimii kohteen huoltokirjakoordinaattorina. Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa. Tällöin myös hankkeen eri osapuolien tulee laatia oman vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. Huoltokirjaa varten laadittu aineisto syötetään tilaajan hankkimaan selainpohjaiseen huoltokirjaohjelmistoon (Buildercom / FacilityInfo). Huoltokirjan nettiosoite on Huoltokirjan tekoa varten tilaaja toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Jos olet hukannut salasanasi pyydä uudet huoltokirjakoordinaattorilta. HUOM! Kaikki huoltokirjaan liitettävät dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä ja sivumäärä. Seuraavissa otsikoissa on kuvattu hankkeen eri osapuolien laadintaosuus kohdittain huoltokirjaan liittyen. Muihin kohtiin ei tarvitse liittää tai täydentää tietoja. Ohjeessa mainitut kohtanumeroinnit vastaavat huoltokirjan numerointia. Pyydetyt tiedot laaditaan kattaen koko ko. suunnittelun tai urakoinnin vastuualueen.

5 5 3. Arkkitehdin velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Kiinteistön, rakennuksen / rakennusten sekä tonttien / tonttien perustiedot. Lisätään kiinteistökortti ja täytetään se kulloisenkin hankkeen tietojen osalta. Lisätään rakennuskortit selvistä rakennusosakokonaisuuksista. Erilliset rakennukset kiinteistössä, laajennus osittain (esim. yläaste on laajennettu ala-asteen yhteyteen -> ylä- ja ala-aste omiksi) ja täytetään ne. Rakennuskortit täydennetään hankkeen tietojen osalta. Kaikki kiinteistön tontit syötetään omiksi tonttikorteiksi ja täytetään ne. Mikäli hankkeessa ei tule muutoksia oleviin tontteihin, ei tonttikortteja tarvitse täyttää/muuttaa. Tonttien nimeämisessä käytetään kaavan mukaista tonttinumeroa. Jokaiseen korttikenttään (mikäli tyhjiä) syötetään arvo, eli jos ko. hankkeessa ei synny kyseistä tietoa, niin kenttään viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Esimerkki: F Rakennustekniikka F4 Yläpohjarakenteet F41 Yläpohja Yläpohjarakenne on ylhäältä päin seuraava: 300mm selluvillaa, ilmansulkupaperi ja 200mm ontelolaatat. Räystäillä on tuuliohjaimet. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen vesikatto on alkuperäinen tiilikate vuodelta Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Sisustussuunnitelu: Sisäsiistit Oy, Suonenjoki PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta.

6 6 PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin arkkitehti toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti putsaa pääpiirustukset siten, että niistä tulee mahdollisimman pelkistetyt. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 1:500 ja sen tulee olla tulostettavissa A3kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3-kokoinen. Valmiit paikantamispiirustukset syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa ja AutoCad-muodossa oleva piirustus toimitetaan Jyväskylän Tilapalveluun arkistoitavaksi. Piirustukset nimetään käyttäjän kannalta selvin nimin (kellarikerros_pp, 1.kerros_pp, ullakko_pp). Arkkitehti syöttää paikantamispiirustuksiin seuraavaa: tarpeen mukaan tietoa (lumen kasausalueet yms.) Arkkitehti lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin red/0,35mm ja tasolle PaikannusArk. Itse paikantamispiirustuspohjat ovat kynäasetuksin White/0,18mm tasolle Paikannus. Jokainen suunnitteluala laatii oman paikantamispiirustuksen arkkitehdin toimittamien paikannuspohjakuvien päälle. Urakoitsijat ilmoittavat suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustukset tulee tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Pääpiirustukset Tämän luokituksen alle liitetään kohteen loppupiirustuksista seuraavat piirustukset: asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkaukset. Piirustuksen talletusmuoto ja mittakaavat yms. ovat kuten paikantamispiirustuksissa. TILAKORTIT Kohta 4.8 Tilakorttipohja on muuttunut; nyt voidaan tulostaa tilaohjelma suoraan järjestelmästä. Suunnittelija velvoitetaan tekemään tilakortit huoltokirjaan. Arkkitehti laatii kaikista tiloista tilakortin järjestelmään. Tilat nimetään seuraavasti: tilanro nimi (esim Kuraeteinen). Tilanumero ja nimi arkkitehtipohjasta. Tilakortti täydennetään kaikilta osin suunnitelmatietoihin perustuvilla tiedoilla. Sellaisia tietoja ei ole kannattavaa syöttää mitkä saattavat urakointivaiheessa muuttua, näihin kenttiin maininta: urakoitsija. Pintojen värisävy syötetään kyseisen rivin kohdalle. Arkkitehti vastaa loppuun saakka tilakorttien tiedoista. Eli päivittää mahdolliset rakennusaikaiset muutokset, jotka pääurakoitsija toimittaa arkkitehdille.

7 7 Tilakortti täydennetään urakoitsijan toimittamien, lopullisten toimitettujen tuotteiden ja materiaalien perusteella. Pintojen lopullinen värisävy syötetään sitä vastaavan rivin kohdalle. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf - muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan laatimat piirustukset.

8 8 4. Geo- ja Rakennesuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Rakennesuunnittelija tarkistaa ja korjaa arkkitehdin laatimat yleiskuvaukset. (kts. vastaava kohta arkkitehdin velvollisuuksista) YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Elementtisuunnittelu: Evon Elementtisuunnittelu Oy, Evo PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin rakennesuunnittelija toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCadmuodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. GEO-suunnittelija jos kohteessa on, muutoin Rakennesuunnittelija syöttää paikantamispiirustuksiin seuraavaa: Salaojakaivot Pohjaveden seurantakaivot Muut huoltoa, hoitoa ja tarkkailua vaativat asiat harkinnan mukaan. Geo/ Rakennesuunnittelja lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin yellow/0,35mm ja tasolle PaikannusRak.

9 9 Urakoitsijat ilmoittavat suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. RAKENNEKORTIT Kohta 4.9 Rakennesuunnittelija lisää ja täyttää järjestelmään seuraavista osa-alueista rakennekortit: Kaikki rakennetyypit, joista on laadittu rakennesuunnitelma (yläpohja, alapohja, ulkoseinät, väliseinät yms.) Kyseisiä rakennetyyppejä vastaavat tunnukset tulee löytyä arkkitehdin lopullisista pääpiirustuksista, jotka syötetään kohtaan 4.6 (tarkista arkkitehtipohjasta!). Rakennekortin nimi on sen oma piirustusnumero/tunnus. Rakennekorttiin liitetään linkkinä kyseinen rakennesuunnitelma. Rakennesuunnitelmat talletetaan pdf - muodossa kohtaan 5.8 Linkitetyt dokumentit. Piirustuksen tunnus on seuraava: etutunnus RS + sen oma piirustusnumero/tunnus (esim. RSyp1). Piirustuksen luokittelu on linkitetyt dokumentit. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf - muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan laatimat piirustukset.

10 10 4. LVIA-, SPR- ja vedenkäsittelysuunnittelijoiden velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Rakennuksen / rakennusten perustietokorttiin täydennetään kohdan Järjestelmät mukaiset tiedot. Kaikki kentät täytetään; toisin sanoen, mikäli hankkeessa/kohteessa ei jotakin järjestelmää / tietoa, niin arvoksi valitaan Ei ole ja Mikä? kenttään laitetaan viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Tarvittaessa katso mallia mallikiinteistöstä. Esimerkki: G LVIjärjestelmät G1 Lämmitysjärjestelmät Kohteessa on vesikeskuslämmitys. Lämmitysmuoto on kaukolämpö. Lämmitysverkostoja on kaksi, patteriverkosto ja ilmanvaihdon lämmitysverkosto. Ilmanvaihdon lämmitysverkostoon on liitetty oviverhokoneet. G11 Lämmöntuotanto Lämpö tuotetaan kaukolämmöllä lämmönvaihtimien avulla. Molemmille lämmitysverkostoille ja käyttövesiverkostolle on omat lämmönvaihtimet G11.1 Kaukolämpölaitteet Kaukolämmön mittauskeskus varusteineen sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Lämpöenergiaa mitataan magneettisen virtausmittauksen avulla. G11.2 Lämmönsiirtimet Lämmönsiirtimet ovat juotettuja HStlevylämmönvaihtimia. Käyttöveden lämmönsiirrin on välisyötöllinen, johon paluuvedet molemmista lämmitysverkostoista. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen lämpöverkostot ovat alkuperäisiä ja vuodelta YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: RAUsuunnittelu: Simon säätökaaviot Ky, Simo PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. Vertaa myös LVI-työselitysten osoittamat takuuajalle määrätyt työt (urakoitsija kuittaa takuuajan huollot tähän järjestelmään).

11 11 KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. TAVOITEOLOSUHTEET Kohta 4.1 Liitetään dokumentti, jossa on Tila- tai tilatyyppikohtaisesti esitettyinä seuraavat tavoitearvot: lämpötila (kesä, talvi) kosteus (kesä, talvi), jos kostutus- ja kuivatusvaatimuksia ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä äänitaso db(a) raitisilmamäärä / m² suodatusluokka PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin LVIA-suunnittelija toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. LVI-suunnitelija syöttää laitteiden omin positiotunnuksin paikantamispiirustuksiin seuraavaa: lämmönjakokeskus ja lämmönsiirtimet KL-mittauskeskus ja takamittaukset päävesimittari ja takamittaukset tonttijohtosulut pumppaamot erotinkaivot vedenkäsittelylaitteet ulkopuoliset viemärikaivot (tarkemitatut) ilmanvaihtokoneet ja erillispuhaltimet muut koneet ja laitteet (esim. kiertoilmakoneet) vesikaton tekniset laitteet jäähdytyskoneet paineilmajärjestelmän kompressorit, kuivaimet ja säiliöt sprinlerkeskukset väestönsuojat ja väestönsuojalaitteet varavoima

12 12 LVIA-suunnittelja teknisten tilojen ulkopuolella olevat kojeet, laitteet ja toimilaitteet (IMS-säätimet) rakennusautomaatio valvonta-alakeskukset, moduulikaapit, riviliitinkotelot, valvomot ja kenttälaitteet teknisten tilojen ulkopuolella. muut hoitoa vaativat ja viranomaisomaistarkastuksien piiriin kuuluvat kohteet lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin green/0,35mm ja tasolle Paikannus-LVIA. LVIA-urakoitsijat ilmoittavat LVIA-suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Palvelualuekaaviot Palvelualuekaaviosta ilmenee IV-koneiden vaikutusalueet. Kaavio tehdään arkkitehdin laatimien paikannuspiirustuspohjien päälle. Palvelualuekaaviot laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 ja sen tulee olla tulostettavissa A3-kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3kokoinen. Valmiit kaaviot syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa. Toimintakaaviot IV-toimintakaaviot (ilmenee palvelualueet ja tilojen ilman käsittelyt) tallennetaan tänne jos niitä on suunnittelun aikana tehty. Talletusmuoto ja piirustuskoko ovat kuten palvelualuekaavioissa. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Laitenumerointi ja positiointi suunnitelmien mukaan. Konekorttien perustaminen. Nyrkkisääntönä on että kaikki positioidut laitteet löytyvät tästä kohdasta. Suunnittelija perustaa koneen seuraavin perustiedoin: konetyyppi, joka valitaan taulukon 1 mukaan (positiotunnus = järjestelmätunnus). sijainti (tuloilmajärjestelmien osat joiden sijainti eri kuin tulokoneen asemoidaan huomautuskohtaan) vaikutusalue rakennusnimike koneeseen kuuluvat laitteet ja laitepositiot (koko positiotunnus järjestelmätunnuksineen) Konetyypin alle syötetään järjestelmiä niiden omin tunnuksin (esim. TK01, KA01). Järjestelmien alle syötetään kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet. Laitteet syötetään koko tunnuksin (esim. TK01FZ01).

13 13 Laitteen järjestysluku alkaen 001 (huom. etunollat) Ilmanvaihtojärjestelmissä ensimmäinen osa on raitisilmapelti.huonelaitteet.. jäteilmapelti. Järjestelmään liittyvät erilliset poistokoneet syötetään viimeiseksi siten, että ensin tulee puhallin ja sen perään muut varusteet kuten moottorisulkupelti. Erillispoistot, joilla on oma järjestelmätunnus, syötetään omaksi järjestelmäksi. Suunnittelija täyttää tekniset arvot laitteen korttiin, jokaiseen laitekortin kenttää tulee syöttää tietoa (mikäli laitteella ei arvoa ole, laitetaan kenttään viiva). Mikäli laitteen tekninen arvo tulee vasta urakoitsijalta tai on todennäköistä, että arvot muuttuvat hankkeen aikana, niin ko. arvon kenttään kirjoitetaan ur. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri konetyyppien käyttötarkoituksia. TAULUKKO 1 Konetyyppien käyttö Konetyyppi Höyry- ja lauhdevesijärjestelmät Kohdepoistojärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jätevesijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Kaasujärjestelmät Keskussiivousjärjestelmät Kierrätysilmajärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät Käyttövesijärjestelmät Syötettävät järjestelmät HÖ01, LA01 erilliset kohdepoistojärjestelmät, kuten purunpoisto PP01 tuloilmajärjestelmät TK01. ja erillispoistojärjestelmät PK01 (järjestelmät, jotka eivät liity muihin järjestelmiin esim. radonpoisto) JV01 (erottimet, pumppaamot yms.). Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! VJ01, JK01, JÄ01 sisäilman jäähdytysjärjestelmät erilaiset kaasujärjestelmät kuten happiverkosto HV01 kuten keskuspölynimurijärjestelmä KP01 KK01 oviverhokoneet ja muut erilliset kierrätysilmakoneet varusteineen kylmiöiden ja pakkastilojen kylmäjärjestelmät ja vastaavat KY01.. KV01, LV01 paineenkorotuspumppaamot vedenkäsittelylaitteet yms. (lämmityksen osalta kohtaan lämmitysjärjestelmät ). Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! Lämmitysjärjestelmät Kaikki lämmitysjärjestelmät PL01, PV01, IV01, LL01 jne. ja Polttoainejärjestelmät

14 14 KÖ01, MK01, NK01, PO01, RÖ01 sekä Kattilalaitokset KA01 Paineilmajärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät PI01 SA01, SP01 RA01 Sade- ja salaojavesijärjestelmät Savunpoistojärjestelmät Uima-altaiden allaslaitejärjestelmät SV01, PW01 syötetään esim. sade- ja perusvesipumppaamot. Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! SA01 UA01 LVIA-suunnittelija syöttää konekortteihin tiedot jotka eivät urakointivaiheessa pitäisi muuttua kuten sijaintitiedot, vaikutusalueet, jne. Urakoitsija täydentää laitekorttien tarkemmat tiedot (mm. valmistaja, malli, tyyppi, lopulliset tekniset arvot jne ). (Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija täydentää laitetiedot / ilmoittaa urakoitsijalle, koska kortit ovat valmiit ja tiedot voi syöttää.) Konekortin perustamisen malli: Konekorttimalli löytyy mallikohteen konekorteista. Konekorttien perustamisesta löytyy kaksi mallia pdf- tiedostoina Jyväskylän kaupungin Mallikohteen etusivulta kohdasta Pikavalinnat: - MALLIKONEKORTISTA LS01 - MALLIKONEKORTISTA TK01 TILAKORTIT Kohta 4.8 LVIA-suunnittelija lisää arkkitehdin laatimiin tilakortteihin tiloissa olevat vesi- ja viemäripisteet niiden omin tunnuksin esim. PA1, LK1 jne. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf-muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan piirustukset (konehuonekuvat, lattialämmitykset yms.)

15 15 LAITELUETTELOT Kohta 5.2 LVI-suunnittelija syöttää kohtaan 5.2 luokittelun LVI-kalusteluettelo alle pdf-muotoisen kalusteluettelon, jossa on esitetty kohteen vesi- ja viemäripisteet. (tunnukset oltava yhtäpitäviä tilakortin tunnusten kanssa). Mikäli tuotteet vaihtuvat rakennusaikana, toimittaa urakoitsija päivitetyn kalusteluettelon alkuperäisen tilalle.

16 16 5. Sähkösuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Rakennuksen / rakennusten perustietokorttiin täydennetään kohdan Järjestelmät mukaiset tiedot. Kaikki kentät täytetään; toisin sanoen, mikäli hankkeessa/kohteessa ei jotakin järjestelmää / tietoa, niin arvoksi valitaan Ei ole ja Mikä? kenttään laitetaan viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Tarvittaessa katso mallia mallikiinteistöstä. Esimerkki: H sähköjärjestelmät H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H61 Lämmittimet H61.1 Sähköpatterit Kaikki tilat märkätiloja lukuun ottamatta on varustettu sähköpattereilla. Lämmittiminä on käytetty Enston Taso ja Lista lämmittimiä, joissa on omat elektroniset termostaatit. H61.2 Lattialämmitykset Kohteen kaikki märkätilat on varustettu sähköisillä lattialämmityksillä omin tilakohtaisin termostaatein. Lämmityskaapelina on käytetty Enston Tassulattialämpökaapelia. H61.4 Saattolämmitykset Kohteen kattokaivot ja ulkopuoliset sadevesikourut ja syöksytorvet on saattolämmitetty itsesäätyvillä kaapeleilla ja niitä ohjataan kiinteistöautomaation avulla ulkolämpötilan mukaan. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen ryhmäkeskukset ovat alkuperäisiä ja vuodelta YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Valaisinsuunnittelu: Valton valotalo Oy, Vantaa. PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. Vertaa myös Sähkötyöselitysten osoittamat takuuajalle määrätyt työt (urakoitsija kuittaa takuuajan huollot tähän järjestelmään). KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta.

17 17 TAVOITEOLOSUHTEET Kohta 4.1 Liitetään dokumentti, josta ilmenee tila- tai tilatyyppikohtaisesti esitettyinä valaistuksen suunnitteluarvot. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin sähkösuunnittelija toimittaa / välittää tietoa Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Sähkösuunnitelija syöttää laitteiden omin positiotunnuksin paikantamispiirustuksiin seuraavaa: sähköpääkeskukset ja kytkinkeskukset muuntamot sähkön mittaus huonetermostaatit ja käsikytkimet (230V / SU) hissien keskukset UPS-keskukset varavoima saattolämmitykset ja sulatuslaitteistot turva- ja merkkivalokeskukset puhelinkeskukset ATK-ristikytkentäkotelot savunpoisto- ja paloilmoitinkeskukset valvonnan alakeskukset ja LON-keskukset valaistuksen ohjauskeskukset julkisivu- ja ulkovalaistus nosto- ja muut sähkökäyttöiset ovet palokuntakaapeli muut hoitoa vaativat ja viranomaisomaistarkastuksien piiriin kuuluvat kohteet muut keskukset Sähkösuunnittelija lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin cyan/0,35mm ja tasolle PaikannusSähkö. Sähköurakoitsija ilmoittaa sähkösuunnittelijalle laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Järjestelmäkaaviot

18 18 Tämän luokittelun alle syötetään lopulliset kiinteistön hoidon kannalta tärkeät järjestelmäkaaviot. Kaaviot laaditaan (kerroskohtaisesti) ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 (mikäli tehty arkkitehti kuvan päälle) ja sen tulee olla tulostettavissa A3kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3-kokoinen. Valmiit kaaviot syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa. Kaavioissa, joissa käytetään arkkitehtipohjaa taustalla, tulee käyttää samaa pohjaa kuin paikannuspiirustuksissa. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Huomioitava, että LVIA-suunnitelijat syöttävät oman alansa kojeet, sähkölaitteet. Konekorttien perustaminen. Numerointi suunnitelmien mukaan. Nyrkkisääntönä on että kaikki positioidut ja huoltoa vaativat laitteet löytyvät tästä kohdasta (esim. valaisimet, keskukset, kamerat, ilmaisimet, kiukaat, keittiölaitteet). Suunnittelija perustaa koneen seuraavin perustiedoin: konetyyppi, joka valitaan taulukon 1 mukaan (positiotunnus = järjestelmätunnus). sijainti (mikäli jokin järjestelmän osa sijaitsee eri paikassa kuin itse päälaite esitetään sen sijainti huomautuskohdassa) vaikutusalue rakennusnimike koneeseen kuuluvat laitteet ja laitepositiot (koko positiotunnus järjestelmätunnuksineen) Konetyypin alle syötetään järjestelmiä niiden omin tunnuksin (esim. SJ01, FA01). Järjestelmien alle syötetään kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet. Laitteet syötetään koko tunnuksin (esim. SJ01RK01). Kohteen valaisimet koodataan mm. erillisiksi konekorteiksi kukin valaisin, jolloin ensimmäisen valaisimen positio huoltokirjassa on VA01VL01 ja vastaavasti toisen valaisimen VA01VL02. Oleellista on että suunnitelmat ja huoltokirja on tunnusten perusteella ristiriidattomat. Pääasia on että suunnitelmien tunnukset ja huoltokirjan tunnukset ovat yhtäpitäviä ja ne eivät ole ristiriidassa LVIA-tunnusten kanssa. TAUKUKKO 1 Konetyyppien käyttö Konetyyppi Aluesähköistys Antennijärjestelmät ATK-järjestelmät Syötettävät järjestelmät SJ01 AJ01 AT01

19 19 Erityissähköjärjestelmät Integroidut sähköjärjestelmät Johtotiet Kytkinlaitteistot ja jakokeskukset Puhelinjärjestelmät Sähköjohdot ja niiden varusteet Sähkölämmittimet, kojeet ja laitteet Turva- ja valvontajärjestelmät Valaisimet Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät VK01, UJ01, TV01, NJ01 SJ01 SJ01 SJ01 PJ01 SJ01 SJ01 FA01, RJ01, VV01, KJ01, SA01, (TJ01) VA01 ÄJ01, MJ01, Sähkösuunnittelija syöttää konekortteihin tiedot jotka eivät urakointivaiheessa pitäisi muuttua kuten sijaintitiedot, vaikutusalueet, jne. Mikäli on laitteita, joiden tekniset arvot eivät tule todennäköisesti hankkeen aikana muuttumaan, syöttää suunnittelija nämä arvot laitteen korttiin. Jokaiseen laitekortin kenttään tulee syöttää tietoa (mikäli laitteella ei arvoa ole, laitetaan kenttään viiva). Mikäli laitteen tekninen arvo tulee vasta urakoitsijalta, niin ko. arvon kenttään kirjoitetaan ur. Urakoitsija täydentää laitekorttien tarkemmat tiedot (mm. valmistaja, malli, tyyppi, lopulliset tekniset arvot jne ). Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija täydentää laitetiedot / ilmoittaa urakoitsijalle, koska kortit ovat valmiit ja tiedot voi syöttää. Konekortin perustamisen malli: Konekorttimalli löytyy mallikohteen konekorteista. Konekorttien perustamisesta löytyy kaksi mallia pdf- tiedostoina Jyväskylän kaupungin Mallikohteen etusivulta kohdasta Pikavalinnat: - MALLIKONEKORTISTA LS01 - MALLIKONEKORTISTA TK01 ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf-muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan piirustukset (elementtisuunnitelmat yms.).

20 20 LAITELUETTELOT Kohta 5.2 Sähkösuunnittelija syöttää kohtaan 5.2 luokittelun valaisinluettelo alle pdf-muotoisen valaisinluettelon. Mikäli tuotteet vaihtuvat rakennusaikana, toimittaa urakoitsija päivitetyn valaisinluettelon alkuperäisen tilalle.

21 21 6. TATE-Urakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Sähkökeskukset: Kestilän keskuskasaus Oy,Kestilä. PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Mikäli urakoitsija poikkeaa ratkaisullaan suunnittelijan esityksistä, on hän velvollinen tarkistamaan palvelupakettien sisällön niiltä osin (katso vastaava kohta suunnittelijan velvoitteista). KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Täytetään kunnossapidon määrätiedot. HUOM! Täydennetään vasta sen jälkeen kun suunnittelijat poistaneet kohdekiinteistöön kuulumattomien rakennusosien nimikkeet. Määrätiedot on mielekästä tavallisesti lisätä kyseisten osioiden hankinta- tai kilpailutusvaiheessa. KORJAUKSET JA TAKUUT Kohta 3.4 Tämä kohta on erityisen tärkeä! Mallin / mallikohteen mukaan. Nimikkeet valmiina. Hankkeesta kirjataan urakat, urakoitsijat ja takuuajat sekä urakasta poikkeavat takuuajat. HUOLTOKALENTERI Kohta 4.2 Tähän kohtaan kuitataan takuuajan huoltojen suoritukset asianomaiseen kohtaan tehdyksi. Urakoitsija tarkistaa löytyykö huoltokalenterista kaikki laitteen huoltoa ja hoitoa vaativat asiat huollon yhteydessä (joillain laitteilla saattaa olla joitain erityisiä tarkastuskohtia tms.). Mikäli kalenterista puuttuu jotain tai siinä on jotain ylimäärästä, ilmoitetaan siitä suoraan huoltokirjakoordinaattorille. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 LVIA, SRP- ja sähköurakoitsijat yms. ilmoittavat oman alansa suunnittelijoille paikannuspiirustuksiin vaadittujen laitteiden yms. lopulliset sijainnit. Suunnittelijat päivittävät piirustuksen oikein ohjelmaversioin ja tasomäärityksin ja syöttävät sen huoltokirjaan. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Urakoitsija täydentää suunnittelijan perustamiin korttipohjiin puuttuvat tiedot laitteista (oman urakan osalta) (vertaa LVIAS-suunnittelijan vastaava kohtaa). Mikäli takuuaikana joudutaan tekemään takuukorjauksia niin, kuitataan ne kyseisen laitteet konekortissa laitetyönä.

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS YLEISOHJE

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS YLEISOHJE YLEISOHJE Yleisohje 1 / 9 1 OHJEISTUKSEN TARKOITUS määritellä, mitä tietoja rakennushankkeesta tarvitaan omistajille rakennuksen elinkaaren aikaista ylläpitoa ja käyttöä varten antaa ohjeistus tiedonkeruulomakkeiden

Lisätiedot

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS JV01 PVP01 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP02 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP03 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-03 LV01 PU45 LKV-pumppu LKV-verkosto

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PÄÄURAKKA

ASIAKIRJALUETTELO PÄÄURAKKA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Asiakirjaluettelo Päivämäärä 24.5.2016 Viite PARIKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO ASIAKIRJALUETTELO KAUPALLISET ASIAKIRJAT Urakkatarjouspyyntökirje, Pääurakka 29.4.2016

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö. Sähköurakka, pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö. Sähköurakka, pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 229-1-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa 2 RIL 229-1-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU)

TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) TARJOUSPYYNTÖ 1 (2) Tekninen lautakunta 21.3.2014 Hanke: NYHKÄLÄN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSURAKASTA (RU) Karkkilan kaupunki pyytää Teiltä urakkatarjousta rakennusteknisten

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 1(6) 6217 Kaakkurin koulu ja Kaakonpojan päiväkoti OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 15 (koulu) ja Kaakonpojank. 1 (päiväkoti) Oulu koulu ja päiväkoti KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro)

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro) Merkki Ennakkojakelu Lukum. Muutoksen laatu Suunn. Pvm 31.3.2011 K.osa/kylä 20 Rakennustoimenpide X Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Kortteli/Tila 89 Muutos Tuoretukkuliike Mikkelin vihannes

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue

Aihe Selite Muoto Rakennukset. Rakennusosan yksilöivä tunniste. liityntä rakennuksen jako kerroksiin rakennuksen siipi tai muu toiminnallinen alue 12.1.2006 Taulukko 1: Vuokrauksessa hyödynnettävä tietosisältö rakennusmalleissa Ei sisällä sisällöstä riippumatonta tietoa, kuten esimerkiksi rakennuksen osoite ja rakennusvuosi Aihe Selite Muoto Rakennukset

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA

RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Viasys VDC Oy Helmikuu 2016 Sisältö: 1. YLEINEN... 3 1.1. Kirjaudu sisään... 3 1.2. Asetukset... 3 1.3. Projektivalinta... 3 1.4. Haku... 4 1.5. Latauskori... 4

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt ProjekTila-tehtäväluettelo 1 (13) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO PUITESOPIMUSTOIMITTAJALLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito ProjekTilaan 2. Toimeksiannot,

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN PALOASEMA

RAUTAVAARAN PALOASEMA 9.11.2015 15:46:38 ULIIVUMTRILIT PUHTIMUURTTU TIILI; PUNINN NWIHTONILMNTTI; HINOPTY, VLOINN POIMULVY; LUMIININHRM TORNI: TONILMNTTI, HRM RUTVRN PLOM 73900 RUTVR rkkitehtitoimisto ON Oy Itkonniemenkatu

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET

VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET VAAKAPESÄSEURANNAN KÄYTTÖOHJEET Sisällys 1 Lyhyesti vaakapesäsovelluksesta... 1 2 Vaakapesätietojen selaus... 1 3 Kirjautuminen tunnuksilla... 5 4 Omien tietojen tarkistus... 5 5 Omat vaakapesät... 6 1

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot