JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN"

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, JYVÄSKYLÄ gsm fax Ohje laadittu: Viimeisin muutos: ver 1.6 Yht. henkilö: Buildercom, Petri Salo

2 2 Sisältö 0. Ohjeen muutoshistoria Yleistä Yleiset kohdekohtaiset periaatteet Arkkitehdin velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Geo- ja Rakennesuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa LVIA-, SPR- ja vedenkäsittelysuunnittelijoiden velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Sähkösuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa TATE-Urakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa Pääurakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa... 24

3 3 0. Ohjeen muutoshistoria Ver 1.0: - Muutettu otsikoiden numerointia, lisätty sisällysluettelo ja sivunumerointi Ver 1.1: - Lisätty kanteen Jyväskylän Tilapalvelun tunnus Ver 1.2: - Päivitetty eri osioiden ohjeita Ver 1.3: - Käyty läpi kommentit ohjeen muutoksesta Ver Päivitetty ohjetta Ver Päivitetty ohjetta Ver Päivitetty koordinaattorin yhteystiedot 1. Yleistä Tämä ohje on tarkoitettu Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kiinteistöjen huoltokirjan laadintaan. Ohje pitää sisällään hankkeissa eri osapuolten velvollisuudet huoltokirjan laatimiseksi. Ohje ei sisällä sen käyttöön liittyvää opastusta. Huoltokirjaa tulee projektin aikana muistaa täydentää myös muutosten osalta. Jokainen osapuoli kuittaa oman osansa huoltokirjan laatimisesta huoltokirjatilanne-raporttiin, joka on huoltokirjassa kohdassa 5.7 Tarkastuspöytäkirjat. Osapuolet käyttävät raporttia pohjana, jonka pohjalta tallentavat omat raporttinsa samaan paikkaan ja nimeävät omat raporttinsa. Kun kaikki osapuolet ovat kuitanneet huoltokirjatyönsä valmiiksi koostaa koordinaattori yhden raportin, joka jätetään dokumentiksi ao. kohtaan todentamaan huoltokirjan valmistuminen. Mikäli käsissäsi on epäilyttävän vanha versio pyydä uusi ohje Tilapalvelusta. Viimeisin huoltokirjaohje tallennetaan FacilityInfo järjestelmässä olevan Mallikohteen alle (kohta 5.1 Asiakirjaluettelo). Tarvittaessa Tilapalvelu antaa myös henkilökohtaista koulutusta huoltokirjan täyttämisestä sekä järjestää tarpeen vaatiessa isommalle ryhmälle koulutuksen. Tämän ohjeen periaatteista saa poiketa ainoastaan sopimalla niistä kohteen huoltokirjakoordinaattorin kanssa.

4 4 2. Yleiset kohdekohtaiset periaatteet Buildercom Oy / Pekka Rohula toimii kohteen huoltokirjakoordinaattorina. Huoltokirja laaditaan sähköisessä muodossa. Tällöin myös hankkeen eri osapuolien tulee laatia oman vastuualueensa osalta huoltokirjaan liitettävä aineisto sähköisessä muodossa. Huoltokirjaa varten laadittu aineisto syötetään tilaajan hankkimaan selainpohjaiseen huoltokirjaohjelmistoon (Buildercom / FacilityInfo). Huoltokirjan nettiosoite on Huoltokirjan tekoa varten tilaaja toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Jos olet hukannut salasanasi pyydä uudet huoltokirjakoordinaattorilta. HUOM! Kaikki huoltokirjaan liitettävät dokumentit tulee varustaa tunnistetiedoilla, joista ilmenee: kohde / kohteen tiedot, yrityksen ja laatijan nimet, asiakirjan nimi, tiedoston nimi, laadintapäivämäärä ja sivumäärä. Seuraavissa otsikoissa on kuvattu hankkeen eri osapuolien laadintaosuus kohdittain huoltokirjaan liittyen. Muihin kohtiin ei tarvitse liittää tai täydentää tietoja. Ohjeessa mainitut kohtanumeroinnit vastaavat huoltokirjan numerointia. Pyydetyt tiedot laaditaan kattaen koko ko. suunnittelun tai urakoinnin vastuualueen.

5 5 3. Arkkitehdin velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Kiinteistön, rakennuksen / rakennusten sekä tonttien / tonttien perustiedot. Lisätään kiinteistökortti ja täytetään se kulloisenkin hankkeen tietojen osalta. Lisätään rakennuskortit selvistä rakennusosakokonaisuuksista. Erilliset rakennukset kiinteistössä, laajennus osittain (esim. yläaste on laajennettu ala-asteen yhteyteen -> ylä- ja ala-aste omiksi) ja täytetään ne. Rakennuskortit täydennetään hankkeen tietojen osalta. Kaikki kiinteistön tontit syötetään omiksi tonttikorteiksi ja täytetään ne. Mikäli hankkeessa ei tule muutoksia oleviin tontteihin, ei tonttikortteja tarvitse täyttää/muuttaa. Tonttien nimeämisessä käytetään kaavan mukaista tonttinumeroa. Jokaiseen korttikenttään (mikäli tyhjiä) syötetään arvo, eli jos ko. hankkeessa ei synny kyseistä tietoa, niin kenttään viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Esimerkki: F Rakennustekniikka F4 Yläpohjarakenteet F41 Yläpohja Yläpohjarakenne on ylhäältä päin seuraava: 300mm selluvillaa, ilmansulkupaperi ja 200mm ontelolaatat. Räystäillä on tuuliohjaimet. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen vesikatto on alkuperäinen tiilikate vuodelta Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Sisustussuunnitelu: Sisäsiistit Oy, Suonenjoki PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta.

6 6 PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin arkkitehti toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti putsaa pääpiirustukset siten, että niistä tulee mahdollisimman pelkistetyt. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 1:500 ja sen tulee olla tulostettavissa A3kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3-kokoinen. Valmiit paikantamispiirustukset syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa ja AutoCad-muodossa oleva piirustus toimitetaan Jyväskylän Tilapalveluun arkistoitavaksi. Piirustukset nimetään käyttäjän kannalta selvin nimin (kellarikerros_pp, 1.kerros_pp, ullakko_pp). Arkkitehti syöttää paikantamispiirustuksiin seuraavaa: tarpeen mukaan tietoa (lumen kasausalueet yms.) Arkkitehti lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin red/0,35mm ja tasolle PaikannusArk. Itse paikantamispiirustuspohjat ovat kynäasetuksin White/0,18mm tasolle Paikannus. Jokainen suunnitteluala laatii oman paikantamispiirustuksen arkkitehdin toimittamien paikannuspohjakuvien päälle. Urakoitsijat ilmoittavat suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustukset tulee tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Pääpiirustukset Tämän luokituksen alle liitetään kohteen loppupiirustuksista seuraavat piirustukset: asemapiirustus, pohjapiirustukset, leikkaukset. Piirustuksen talletusmuoto ja mittakaavat yms. ovat kuten paikantamispiirustuksissa. TILAKORTIT Kohta 4.8 Tilakorttipohja on muuttunut; nyt voidaan tulostaa tilaohjelma suoraan järjestelmästä. Suunnittelija velvoitetaan tekemään tilakortit huoltokirjaan. Arkkitehti laatii kaikista tiloista tilakortin järjestelmään. Tilat nimetään seuraavasti: tilanro nimi (esim Kuraeteinen). Tilanumero ja nimi arkkitehtipohjasta. Tilakortti täydennetään kaikilta osin suunnitelmatietoihin perustuvilla tiedoilla. Sellaisia tietoja ei ole kannattavaa syöttää mitkä saattavat urakointivaiheessa muuttua, näihin kenttiin maininta: urakoitsija. Pintojen värisävy syötetään kyseisen rivin kohdalle. Arkkitehti vastaa loppuun saakka tilakorttien tiedoista. Eli päivittää mahdolliset rakennusaikaiset muutokset, jotka pääurakoitsija toimittaa arkkitehdille.

7 7 Tilakortti täydennetään urakoitsijan toimittamien, lopullisten toimitettujen tuotteiden ja materiaalien perusteella. Pintojen lopullinen värisävy syötetään sitä vastaavan rivin kohdalle. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf - muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan laatimat piirustukset.

8 8 4. Geo- ja Rakennesuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Rakennesuunnittelija tarkistaa ja korjaa arkkitehdin laatimat yleiskuvaukset. (kts. vastaava kohta arkkitehdin velvollisuuksista) YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Elementtisuunnittelu: Evon Elementtisuunnittelu Oy, Evo PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin rakennesuunnittelija toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCadmuodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. GEO-suunnittelija jos kohteessa on, muutoin Rakennesuunnittelija syöttää paikantamispiirustuksiin seuraavaa: Salaojakaivot Pohjaveden seurantakaivot Muut huoltoa, hoitoa ja tarkkailua vaativat asiat harkinnan mukaan. Geo/ Rakennesuunnittelja lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin yellow/0,35mm ja tasolle PaikannusRak.

9 9 Urakoitsijat ilmoittavat suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. RAKENNEKORTIT Kohta 4.9 Rakennesuunnittelija lisää ja täyttää järjestelmään seuraavista osa-alueista rakennekortit: Kaikki rakennetyypit, joista on laadittu rakennesuunnitelma (yläpohja, alapohja, ulkoseinät, väliseinät yms.) Kyseisiä rakennetyyppejä vastaavat tunnukset tulee löytyä arkkitehdin lopullisista pääpiirustuksista, jotka syötetään kohtaan 4.6 (tarkista arkkitehtipohjasta!). Rakennekortin nimi on sen oma piirustusnumero/tunnus. Rakennekorttiin liitetään linkkinä kyseinen rakennesuunnitelma. Rakennesuunnitelmat talletetaan pdf - muodossa kohtaan 5.8 Linkitetyt dokumentit. Piirustuksen tunnus on seuraava: etutunnus RS + sen oma piirustusnumero/tunnus (esim. RSyp1). Piirustuksen luokittelu on linkitetyt dokumentit. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf - muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan laatimat piirustukset.

10 10 4. LVIA-, SPR- ja vedenkäsittelysuunnittelijoiden velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Rakennuksen / rakennusten perustietokorttiin täydennetään kohdan Järjestelmät mukaiset tiedot. Kaikki kentät täytetään; toisin sanoen, mikäli hankkeessa/kohteessa ei jotakin järjestelmää / tietoa, niin arvoksi valitaan Ei ole ja Mikä? kenttään laitetaan viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Tarvittaessa katso mallia mallikiinteistöstä. Esimerkki: G LVIjärjestelmät G1 Lämmitysjärjestelmät Kohteessa on vesikeskuslämmitys. Lämmitysmuoto on kaukolämpö. Lämmitysverkostoja on kaksi, patteriverkosto ja ilmanvaihdon lämmitysverkosto. Ilmanvaihdon lämmitysverkostoon on liitetty oviverhokoneet. G11 Lämmöntuotanto Lämpö tuotetaan kaukolämmöllä lämmönvaihtimien avulla. Molemmille lämmitysverkostoille ja käyttövesiverkostolle on omat lämmönvaihtimet G11.1 Kaukolämpölaitteet Kaukolämmön mittauskeskus varusteineen sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Lämpöenergiaa mitataan magneettisen virtausmittauksen avulla. G11.2 Lämmönsiirtimet Lämmönsiirtimet ovat juotettuja HStlevylämmönvaihtimia. Käyttöveden lämmönsiirrin on välisyötöllinen, johon paluuvedet molemmista lämmitysverkostoista. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen lämpöverkostot ovat alkuperäisiä ja vuodelta YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: RAUsuunnittelu: Simon säätökaaviot Ky, Simo PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. Vertaa myös LVI-työselitysten osoittamat takuuajalle määrätyt työt (urakoitsija kuittaa takuuajan huollot tähän järjestelmään).

11 11 KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta. TAVOITEOLOSUHTEET Kohta 4.1 Liitetään dokumentti, jossa on Tila- tai tilatyyppikohtaisesti esitettyinä seuraavat tavoitearvot: lämpötila (kesä, talvi) kosteus (kesä, talvi), jos kostutus- ja kuivatusvaatimuksia ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä äänitaso db(a) raitisilmamäärä / m² suodatusluokka PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin LVIA-suunnittelija toimittaa / välittää tietoa. Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. LVI-suunnitelija syöttää laitteiden omin positiotunnuksin paikantamispiirustuksiin seuraavaa: lämmönjakokeskus ja lämmönsiirtimet KL-mittauskeskus ja takamittaukset päävesimittari ja takamittaukset tonttijohtosulut pumppaamot erotinkaivot vedenkäsittelylaitteet ulkopuoliset viemärikaivot (tarkemitatut) ilmanvaihtokoneet ja erillispuhaltimet muut koneet ja laitteet (esim. kiertoilmakoneet) vesikaton tekniset laitteet jäähdytyskoneet paineilmajärjestelmän kompressorit, kuivaimet ja säiliöt sprinlerkeskukset väestönsuojat ja väestönsuojalaitteet varavoima

12 12 LVIA-suunnittelja teknisten tilojen ulkopuolella olevat kojeet, laitteet ja toimilaitteet (IMS-säätimet) rakennusautomaatio valvonta-alakeskukset, moduulikaapit, riviliitinkotelot, valvomot ja kenttälaitteet teknisten tilojen ulkopuolella. muut hoitoa vaativat ja viranomaisomaistarkastuksien piiriin kuuluvat kohteet lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin green/0,35mm ja tasolle Paikannus-LVIA. LVIA-urakoitsijat ilmoittavat LVIA-suunnittelijoille laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Palvelualuekaaviot Palvelualuekaaviosta ilmenee IV-koneiden vaikutusalueet. Kaavio tehdään arkkitehdin laatimien paikannuspiirustuspohjien päälle. Palvelualuekaaviot laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 ja sen tulee olla tulostettavissa A3-kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3kokoinen. Valmiit kaaviot syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa. Toimintakaaviot IV-toimintakaaviot (ilmenee palvelualueet ja tilojen ilman käsittelyt) tallennetaan tänne jos niitä on suunnittelun aikana tehty. Talletusmuoto ja piirustuskoko ovat kuten palvelualuekaavioissa. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Laitenumerointi ja positiointi suunnitelmien mukaan. Konekorttien perustaminen. Nyrkkisääntönä on että kaikki positioidut laitteet löytyvät tästä kohdasta. Suunnittelija perustaa koneen seuraavin perustiedoin: konetyyppi, joka valitaan taulukon 1 mukaan (positiotunnus = järjestelmätunnus). sijainti (tuloilmajärjestelmien osat joiden sijainti eri kuin tulokoneen asemoidaan huomautuskohtaan) vaikutusalue rakennusnimike koneeseen kuuluvat laitteet ja laitepositiot (koko positiotunnus järjestelmätunnuksineen) Konetyypin alle syötetään järjestelmiä niiden omin tunnuksin (esim. TK01, KA01). Järjestelmien alle syötetään kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet. Laitteet syötetään koko tunnuksin (esim. TK01FZ01).

13 13 Laitteen järjestysluku alkaen 001 (huom. etunollat) Ilmanvaihtojärjestelmissä ensimmäinen osa on raitisilmapelti.huonelaitteet.. jäteilmapelti. Järjestelmään liittyvät erilliset poistokoneet syötetään viimeiseksi siten, että ensin tulee puhallin ja sen perään muut varusteet kuten moottorisulkupelti. Erillispoistot, joilla on oma järjestelmätunnus, syötetään omaksi järjestelmäksi. Suunnittelija täyttää tekniset arvot laitteen korttiin, jokaiseen laitekortin kenttää tulee syöttää tietoa (mikäli laitteella ei arvoa ole, laitetaan kenttään viiva). Mikäli laitteen tekninen arvo tulee vasta urakoitsijalta tai on todennäköistä, että arvot muuttuvat hankkeen aikana, niin ko. arvon kenttään kirjoitetaan ur. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri konetyyppien käyttötarkoituksia. TAULUKKO 1 Konetyyppien käyttö Konetyyppi Höyry- ja lauhdevesijärjestelmät Kohdepoistojärjestelmät Ilmastointijärjestelmät Jätevesijärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Kaasujärjestelmät Keskussiivousjärjestelmät Kierrätysilmajärjestelmät Kylmätekniset järjestelmät Käyttövesijärjestelmät Syötettävät järjestelmät HÖ01, LA01 erilliset kohdepoistojärjestelmät, kuten purunpoisto PP01 tuloilmajärjestelmät TK01. ja erillispoistojärjestelmät PK01 (järjestelmät, jotka eivät liity muihin järjestelmiin esim. radonpoisto) JV01 (erottimet, pumppaamot yms.). Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! VJ01, JK01, JÄ01 sisäilman jäähdytysjärjestelmät erilaiset kaasujärjestelmät kuten happiverkosto HV01 kuten keskuspölynimurijärjestelmä KP01 KK01 oviverhokoneet ja muut erilliset kierrätysilmakoneet varusteineen kylmiöiden ja pakkastilojen kylmäjärjestelmät ja vastaavat KY01.. KV01, LV01 paineenkorotuspumppaamot vedenkäsittelylaitteet yms. (lämmityksen osalta kohtaan lämmitysjärjestelmät ). Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! Lämmitysjärjestelmät Kaikki lämmitysjärjestelmät PL01, PV01, IV01, LL01 jne. ja Polttoainejärjestelmät

14 14 KÖ01, MK01, NK01, PO01, RÖ01 sekä Kattilalaitokset KA01 Paineilmajärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät PI01 SA01, SP01 RA01 Sade- ja salaojavesijärjestelmät Savunpoistojärjestelmät Uima-altaiden allaslaitejärjestelmät SV01, PW01 syötetään esim. sade- ja perusvesipumppaamot. Laitoksella on oltava aina oma järjestelmätunnus! SA01 UA01 LVIA-suunnittelija syöttää konekortteihin tiedot jotka eivät urakointivaiheessa pitäisi muuttua kuten sijaintitiedot, vaikutusalueet, jne. Urakoitsija täydentää laitekorttien tarkemmat tiedot (mm. valmistaja, malli, tyyppi, lopulliset tekniset arvot jne ). (Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija täydentää laitetiedot / ilmoittaa urakoitsijalle, koska kortit ovat valmiit ja tiedot voi syöttää.) Konekortin perustamisen malli: Konekorttimalli löytyy mallikohteen konekorteista. Konekorttien perustamisesta löytyy kaksi mallia pdf- tiedostoina Jyväskylän kaupungin Mallikohteen etusivulta kohdasta Pikavalinnat: - MALLIKONEKORTISTA LS01 - MALLIKONEKORTISTA TK01 TILAKORTIT Kohta 4.8 LVIA-suunnittelija lisää arkkitehdin laatimiin tilakortteihin tiloissa olevat vesi- ja viemäripisteet niiden omin tunnuksin esim. PA1, LK1 jne. ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf-muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan piirustukset (konehuonekuvat, lattialämmitykset yms.)

15 15 LAITELUETTELOT Kohta 5.2 LVI-suunnittelija syöttää kohtaan 5.2 luokittelun LVI-kalusteluettelo alle pdf-muotoisen kalusteluettelon, jossa on esitetty kohteen vesi- ja viemäripisteet. (tunnukset oltava yhtäpitäviä tilakortin tunnusten kanssa). Mikäli tuotteet vaihtuvat rakennusaikana, toimittaa urakoitsija päivitetyn kalusteluettelon alkuperäisen tilalle.

16 16 5. Sähkösuunnittelijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Kohta 1.1 Rakennuksen / rakennusten perustietokorttiin täydennetään kohdan Järjestelmät mukaiset tiedot. Kaikki kentät täytetään; toisin sanoen, mikäli hankkeessa/kohteessa ei jotakin järjestelmää / tietoa, niin arvoksi valitaan Ei ole ja Mikä? kenttään laitetaan viiva. YLEISKUVAUKSET Kohta 1.2 Tiedot syötetään tarvittavilta osin esitettyjen nimikkeiden alle kulloisenkin hankkeen osalta. Päänimike toimii alempien nimikkeiden otsikkona. Tarvittaessa katso mallia mallikiinteistöstä. Esimerkki: H sähköjärjestelmät H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet H61 Lämmittimet H61.1 Sähköpatterit Kaikki tilat märkätiloja lukuun ottamatta on varustettu sähköpattereilla. Lämmittiminä on käytetty Enston Taso ja Lista lämmittimiä, joissa on omat elektroniset termostaatit. H61.2 Lattialämmitykset Kohteen kaikki märkätilat on varustettu sähköisillä lattialämmityksillä omin tilakohtaisin termostaatein. Lämmityskaapelina on käytetty Enston Tassulattialämpökaapelia. H61.4 Saattolämmitykset Kohteen kattokaivot ja ulkopuoliset sadevesikourut ja syöksytorvet on saattolämmitetty itsesäätyvillä kaapeleilla ja niitä ohjataan kiinteistöautomaation avulla ulkolämpötilan mukaan. Saneerauskohteissa voi yleiskuvauksissa mainita rakenteiden ja rakennusosien iät esim. kohteen ryhmäkeskukset ovat alkuperäisiä ja vuodelta YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Valaisinsuunnittelu: Valton valotalo Oy, Vantaa. PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Tarkastetaan järjestelmään tallennettujen pakettien sisältö ja taajuus oman suunnittelualan osalta. Tarvittavat muutosesitykset tiedotetaan kohteen huoltokirjakoordinaattorille. Tilapalvelu syöttää jokaiseen kohteeseen erikseen tarkistettavat ja kommentoitavat paketit. Vertaa myös Sähkötyöselitysten osoittamat takuuajalle määrätyt työt (urakoitsija kuittaa takuuajan huollot tähän järjestelmään). KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Tarkastetaan, täydennetään ja korjataan kohteeseen syötettyjä kunnossapitojaksoja (tarvittavat nimikkeet on valmiiksi perustettu). Oleellisinta on syöttää nimikkeen käyttöikä, kunnossapitojakso ja tarkastusväli, sekä määrätieto. Tarvittaessa katso mallia mallikohteesta.

17 17 TAVOITEOLOSUHTEET Kohta 4.1 Liitetään dokumentti, josta ilmenee tila- tai tilatyyppikohtaisesti esitettyinä valaistuksen suunnitteluarvot. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 Tämän otsakkeen alla on seuraavat alaotsikot(luokittelut) joihin sähkösuunnittelija toimittaa / välittää tietoa Paikannuskuvat Paikantamispiirustukset laaditaan AutoCad-muodossa kohteen pääpiirustusten päälle. Arkkitehti toimittaa paikannuspiirustuspohjat valmiiksi nimiöitynä ja pohjustettuna kunkin suunnittelualueen tiedoilla täydennettäväksi. Paikantamispiirustukset laaditaan kerroskohtaisesti ja yksinkertaistetusti. Sähkösuunnitelija syöttää laitteiden omin positiotunnuksin paikantamispiirustuksiin seuraavaa: sähköpääkeskukset ja kytkinkeskukset muuntamot sähkön mittaus huonetermostaatit ja käsikytkimet (230V / SU) hissien keskukset UPS-keskukset varavoima saattolämmitykset ja sulatuslaitteistot turva- ja merkkivalokeskukset puhelinkeskukset ATK-ristikytkentäkotelot savunpoisto- ja paloilmoitinkeskukset valvonnan alakeskukset ja LON-keskukset valaistuksen ohjauskeskukset julkisivu- ja ulkovalaistus nosto- ja muut sähkökäyttöiset ovet palokuntakaapeli muut hoitoa vaativat ja viranomaisomaistarkastuksien piiriin kuuluvat kohteet muut keskukset Sähkösuunnittelija lisää paikantamispiirustukseen omat asiat kynäasetuksin cyan/0,35mm ja tasolle PaikannusSähkö. Sähköurakoitsija ilmoittaa sähkösuunnittelijalle laitteiden lopulliset sijainnit, joten paikannuspiirustus kannattaa tehdä luovutuspiirustusten yhteydessä. Järjestelmäkaaviot

18 18 Tämän luokittelun alle syötetään lopulliset kiinteistön hoidon kannalta tärkeät järjestelmäkaaviot. Kaaviot laaditaan (kerroskohtaisesti) ja yksinkertaistetusti. Piirustusten mittakaava on 1:200 (mikäli tehty arkkitehti kuvan päälle) ja sen tulee olla tulostettavissa A3kokoon. Mikäli kohde on pieni voi mittakaava olla tarkempi, kuitenkin tuloste tulee olla A3-kokoinen. Valmiit kaaviot syötetään huoltokirjaan pdf-muodossa. Kaavioissa, joissa käytetään arkkitehtipohjaa taustalla, tulee käyttää samaa pohjaa kuin paikannuspiirustuksissa. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Huomioitava, että LVIA-suunnitelijat syöttävät oman alansa kojeet, sähkölaitteet. Konekorttien perustaminen. Numerointi suunnitelmien mukaan. Nyrkkisääntönä on että kaikki positioidut ja huoltoa vaativat laitteet löytyvät tästä kohdasta (esim. valaisimet, keskukset, kamerat, ilmaisimet, kiukaat, keittiölaitteet). Suunnittelija perustaa koneen seuraavin perustiedoin: konetyyppi, joka valitaan taulukon 1 mukaan (positiotunnus = järjestelmätunnus). sijainti (mikäli jokin järjestelmän osa sijaitsee eri paikassa kuin itse päälaite esitetään sen sijainti huomautuskohdassa) vaikutusalue rakennusnimike koneeseen kuuluvat laitteet ja laitepositiot (koko positiotunnus järjestelmätunnuksineen) Konetyypin alle syötetään järjestelmiä niiden omin tunnuksin (esim. SJ01, FA01). Järjestelmien alle syötetään kaikki järjestelmään kuuluvat laitteet. Laitteet syötetään koko tunnuksin (esim. SJ01RK01). Kohteen valaisimet koodataan mm. erillisiksi konekorteiksi kukin valaisin, jolloin ensimmäisen valaisimen positio huoltokirjassa on VA01VL01 ja vastaavasti toisen valaisimen VA01VL02. Oleellista on että suunnitelmat ja huoltokirja on tunnusten perusteella ristiriidattomat. Pääasia on että suunnitelmien tunnukset ja huoltokirjan tunnukset ovat yhtäpitäviä ja ne eivät ole ristiriidassa LVIA-tunnusten kanssa. TAUKUKKO 1 Konetyyppien käyttö Konetyyppi Aluesähköistys Antennijärjestelmät ATK-järjestelmät Syötettävät järjestelmät SJ01 AJ01 AT01

19 19 Erityissähköjärjestelmät Integroidut sähköjärjestelmät Johtotiet Kytkinlaitteistot ja jakokeskukset Puhelinjärjestelmät Sähköjohdot ja niiden varusteet Sähkölämmittimet, kojeet ja laitteet Turva- ja valvontajärjestelmät Valaisimet Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät VK01, UJ01, TV01, NJ01 SJ01 SJ01 SJ01 PJ01 SJ01 SJ01 FA01, RJ01, VV01, KJ01, SA01, (TJ01) VA01 ÄJ01, MJ01, Sähkösuunnittelija syöttää konekortteihin tiedot jotka eivät urakointivaiheessa pitäisi muuttua kuten sijaintitiedot, vaikutusalueet, jne. Mikäli on laitteita, joiden tekniset arvot eivät tule todennäköisesti hankkeen aikana muuttumaan, syöttää suunnittelija nämä arvot laitteen korttiin. Jokaiseen laitekortin kenttään tulee syöttää tietoa (mikäli laitteella ei arvoa ole, laitetaan kenttään viiva). Mikäli laitteen tekninen arvo tulee vasta urakoitsijalta, niin ko. arvon kenttään kirjoitetaan ur. Urakoitsija täydentää laitekorttien tarkemmat tiedot (mm. valmistaja, malli, tyyppi, lopulliset tekniset arvot jne ). Suunnittelijan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija täydentää laitetiedot / ilmoittaa urakoitsijalle, koska kortit ovat valmiit ja tiedot voi syöttää. Konekortin perustamisen malli: Konekorttimalli löytyy mallikohteen konekorteista. Konekorttien perustamisesta löytyy kaksi mallia pdf- tiedostoina Jyväskylän kaupungin Mallikohteen etusivulta kohdasta Pikavalinnat: - MALLIKONEKORTISTA LS01 - MALLIKONEKORTISTA TK01 ASIAKIRJAT Kohta 5.1 Luovutusasiakirjaluettelo liitetään luokittelun asiakirjaluettelot alle tiedostona pdf-muodossa. Asiakirjaluettelossa tulee näkyä selvästi tiedostonimi ja tyyppi, asiakirjan nimi, päiväys sekä suunnittelija. Piirustukset nimetään luovutusasiakirjaluettelon mukaisin tunnuksin ja nimin. Luovutusasiakirjaluettelossa tulee olla myös urakoitsijan piirustukset (elementtisuunnitelmat yms.).

20 20 LAITELUETTELOT Kohta 5.2 Sähkösuunnittelija syöttää kohtaan 5.2 luokittelun valaisinluettelo alle pdf-muotoisen valaisinluettelon. Mikäli tuotteet vaihtuvat rakennusaikana, toimittaa urakoitsija päivitetyn valaisinluettelon alkuperäisen tilalle.

21 21 6. TATE-Urakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laatimisessa YHTEYSTIEDOT Kohta 1.4 Täytetään omien tietojen osalta. Kaikki aliurakoitsijat/alihankkijat lisätään kohtaan lisätiedot seuraavalla tarkkuudella: Sähkökeskukset: Kestilän keskuskasaus Oy,Kestilä. PALVELUPAKETIT Kohta 2.2 Mikäli urakoitsija poikkeaa ratkaisullaan suunnittelijan esityksistä, on hän velvollinen tarkistamaan palvelupakettien sisällön niiltä osin (katso vastaava kohta suunnittelijan velvoitteista). KUNNOSSAPITOJAKSOT Kohta 3.1 Täytetään kunnossapidon määrätiedot. HUOM! Täydennetään vasta sen jälkeen kun suunnittelijat poistaneet kohdekiinteistöön kuulumattomien rakennusosien nimikkeet. Määrätiedot on mielekästä tavallisesti lisätä kyseisten osioiden hankinta- tai kilpailutusvaiheessa. KORJAUKSET JA TAKUUT Kohta 3.4 Tämä kohta on erityisen tärkeä! Mallin / mallikohteen mukaan. Nimikkeet valmiina. Hankkeesta kirjataan urakat, urakoitsijat ja takuuajat sekä urakasta poikkeavat takuuajat. HUOLTOKALENTERI Kohta 4.2 Tähän kohtaan kuitataan takuuajan huoltojen suoritukset asianomaiseen kohtaan tehdyksi. Urakoitsija tarkistaa löytyykö huoltokalenterista kaikki laitteen huoltoa ja hoitoa vaativat asiat huollon yhteydessä (joillain laitteilla saattaa olla joitain erityisiä tarkastuskohtia tms.). Mikäli kalenterista puuttuu jotain tai siinä on jotain ylimäärästä, ilmoitetaan siitä suoraan huoltokirjakoordinaattorille. PAIKANNUSKUVAT Kohta 4.6 LVIA, SRP- ja sähköurakoitsijat yms. ilmoittavat oman alansa suunnittelijoille paikannuspiirustuksiin vaadittujen laitteiden yms. lopulliset sijainnit. Suunnittelijat päivittävät piirustuksen oikein ohjelmaversioin ja tasomäärityksin ja syöttävät sen huoltokirjaan. KONEKORTIT Kohta 4.7 Pääperiaatteena on, että kaikkiin lomakkeiden kenttiin syötetään arvoja. Mikäli laitteessa ei ole lomakkeesta löytyvää arvoa (esim. suoravetopuhaltimessa hihnatyyppi), niin kenttään laitetaan viiva. Urakoitsija täydentää suunnittelijan perustamiin korttipohjiin puuttuvat tiedot laitteista (oman urakan osalta) (vertaa LVIAS-suunnittelijan vastaava kohtaa). Mikäli takuuaikana joudutaan tekemään takuukorjauksia niin, kuitataan ne kyseisen laitteet konekortissa laitetyönä.

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012

Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa Versio 5 23.5.2012 Huoltokirjan vaatimusten huomioiminen projektissa ersio 5 MUUTOKET ersio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Kohta 3 Huonetilatiedot siirretty kohdaksi 9 sekä tarkennettu laadittaviksi vain suurissa hankkeissa

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

LVIA-JÄRJESTELMIEN VALMIUS / TOIMIVUUS JA LVI-TÖIDEN TILANNE HAVAITUT VIRHEET, PUUTTEET ja HAITAT sekä EPÄSELVYYDET (= alleviivaukset)

LVIA-JÄRJESTELMIEN VALMIUS / TOIMIVUUS JA LVI-TÖIDEN TILANNE HAVAITUT VIRHEET, PUUTTEET ja HAITAT sekä EPÄSELVYYDET (= alleviivaukset) 1.8.2012 1(5) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Pekka Karsimus VALMIUSSELVITYS, VIRHE-, PUUTE- JA HAITTALUETTELO LIITE NRO Tilaaja / Kohde: Töölönlahden pysäköintilaitos

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS TALOTEKNIIKAN OHJE - OHJE TALOTEKNIIKAN LUOVUTUSASIAKIRJOJEN LAATIJOILLE Ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille 1 / 8 1 TIEDONKERUULOMAKKEET Rakentamisprojektin aikana laitetietojen keräämisestä

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 23.11.2017 Technopolis, Kalevantie 2, Tampere Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Pientalon havannointikäynti ja toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010

CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 29.09.2010 CAD-toimintatavat 2010 Talotekniikan yhteinen Versio 4 www.hus-kiinteistot.fi MUUTOKSET CAD-toimintatavat 2010 /Talotekniikan yhteinen 1(8) Versio Muutos Päivämäärä/ Tekijä 2 Liite 1 Rakennustunnukset

Lisätiedot

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste)

Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) 27.1.2015 KKo, MP, ER, EM Suunnitelmien nimeäminen sähköisissä palveluissa (eservice ja Lupapiste) Henkilö, joka lisää pääpiirustukset tai erityissuunnitelmat palveluun, nimeää ne tallentaessa allaolevan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

instakon oy mk TIKKURILAN KIRKKO Asematie VANTAA

instakon oy mk TIKKURILAN KIRKKO Asematie VANTAA 1 TIKKURILAN KIRKKO Asematie 12 01300 VANTAA SUUNNITELMIEN RISKIARVIO 24.08.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 0. RISKIARVIO... 3 1. RAKENNUSHANKKEEN TIEDOT... 3 2. SUUNNITELMIEN KOMMENTIT... 4 2.0 LVI-Työselostus...

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot

TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA)

TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA) TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 1 SISÄLTÖ26 1. Mittausten ja toiminnallisuuden

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät)

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI RAK Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) 20.7.2009 12.1.2010 (selosteen viimeisin muokkaus) Mallintaja Nimi Toni Teittinen Yritys

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki PIIRUSTUSLUETTELO

Kokemäen kaupunki PIIRUSTUSLUETTELO PIIRUSTUSLUETTELO Valaistussaneeraus 2017 KVK-101, KVK-102, KVK-103, KVK-106, KVK-109, KVK-110, KVK-111, KVK-301, KVK-401, KVK-403, KVK-405, KVK-406, KVK-407, TVK-101, TVK-107 32800 KOKEMÄKI Pappilantie

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista

Länsimetro. Louhinta ja rakentaminen rakennusluvan varaista 1 Länsimetro www.lansimetro.fi 13,9 km metroraiteita kahdessa tunnelissa 8 maanalaista asemaa 15 savunpoisto- ja paineentasauskuilua 12 työtunnelia 3 miljoonaa kuutiota kalliolouhetta Louhintatyöt pääosin

Lisätiedot

FacilityInfo-huoltokirjan laadintaohje. Versio 3.0 21.12.2009 DM 95425

FacilityInfo-huoltokirjan laadintaohje. Versio 3.0 21.12.2009 DM 95425 FacilityInfo-huoltokirjan laadintaohje Versio 3.0 21.12.2009 DM 95425 2 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm Muutos Versio 1.0 1.1 Mikko Hyytinen JP-Talotekniikka Oy 23.6.2006 FacilityInfohuoltokirja

Lisätiedot

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X

Kokonaisurakkamuotoisena. Valitse urakkamuodon oletuslaajuus tai projektikohtainen laajuus X 1/(5) Liite 2.1 (LVI) tarkennukset LVI-suunnittelutehtävien laajuuteen eri hankintamuodoissa. Liittyy kohtien G 6.1, G 6.2 (toteutusta palvelevat Tehtävät Tulosteet Alue- ja asemapiirustusten laadinta

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Viimeisin muutos 15.8.2007 Laadittu 28.01.2003 Laatija MiT Tark. / Hyv. JWD Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 09 3510 31 Fax 09 3510 3421 Y tunnus 1704694 5 00701

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS YLEISOHJE

KIINTEISTÖTIEDON VERKOTTUNUT HANKINTA- JA OHJAUSPROSESSI MENETTELYTAPAOHJEISTUS YLEISOHJE YLEISOHJE Yleisohje 1 / 9 1 OHJEISTUKSEN TARKOITUS määritellä, mitä tietoja rakennushankkeesta tarvitaan omistajille rakennuksen elinkaaren aikaista ylläpitoa ja käyttöä varten antaa ohjeistus tiedonkeruulomakkeiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN

OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN OHJEITA NIMENHUUDON KÄYTTÖÖN Ensimmäinen kirjautuminen Nimenhuudon ylläpitäjä (riitta.airisniemi(at)gmail.com) lisää uudet tunnukset Nimenhuutoon, ja järjestelmä generoi kutsuviestin eli annettuun s-postiosoitteisiin

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU INKOINTI HÄLYTYS K 1 RK (SU) = NHA KAAPELI = PURETTA LTE VIHN KIRKONKYLÄN CPUS UUSI KOULU Piirustuksen numero Muutos Juoks. n:o Sivu 2 piste varalla 10 kpl piste varalla 10 kpl Hälytyspiste varalla 10

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS

LVIA KOJELUETTELO PU = PUTKIURAKKA KS= KELLO-OHJAUS JV01 PVP01 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP02 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-02 PVP03 Perusvesipumppaamo Tontilla PU 1,20 LS+ 9101 VAK-03 LV01 PU45 LKV-pumppu LKV-verkosto

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PÄÄURAKKA

ASIAKIRJALUETTELO PÄÄURAKKA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Asiakirjaluettelo Päivämäärä 24.5.2016 Viite PARIKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO ASIAKIRJALUETTELO KAUPALLISET ASIAKIRJAT Urakkatarjouspyyntökirje, Pääurakka 29.4.2016

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Varausjärjestelmän käyttöopas

Varausjärjestelmän käyttöopas Varausjärjestelmän käyttöopas 2 1. Tunnukset ja kirjautuminen Rekisteröityminen käyttäjäksi Varausjärjestelmä löytyy Messuperhosen kotisivulta osoitteesta http://www.messuperhonen.fi/ajanvaraus/ Käyttäjäksi

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe

Kokonaisurakkamuotoisena. Suunnittelu/tulostus vaihe 1(5) Tasopiirustusten laadinta RAU tilavarausten tarkastaminen Tarkistetaan yleissuunnitelman RAU tilavaraukset ja yhteensovitetaan se muiden tilavarausten kanssa. Tasopiirustukset Rakennuksen RAU- laitteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA:

Lisätiedot

HS-Veden tarkemittausohje versio 1.9.2014

HS-Veden tarkemittausohje versio 1.9.2014 HS-VESI HS-Vedentarkemittausohjeversio1.9.2014 Jarno Laine 1.9.2014 REV. 1.9.2014 lisätty tonttijohtojen päiden mittausohje, sekä mittaustietojen sähköpostiosoite HS-Vedentarkemittausohjeversio1.9.2014

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159

Piirtämisen perusteet 3. Koneenpiirustus 17. Rakennuspiirustus 42. LV-piirustus 66. IV-piirustus 135. Mittaus ja säätötoimintoja 159 Piirtämisen perusteet 3 Koneenpiirustus 17 Rakennuspiirustus 42 LV-piirustus 66 IV-piirustus 135 Mittaus ja säätötoimintoja 159 Sähköpiirustus 167 Hydrauliikka ja pneumatiikka 178 Penan Tieto-opus Ky Tehdyn

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö. Sähköurakka, pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö. Sähköurakka, pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset

KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 229-1-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa 2 RIL 229-1-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot