110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeeenmukaisella sulatusautomatiikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeeenmukaisella sulatusautomatiikalla"

Transkriptio

1 Vallox yyppi 3700 Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF 7..0 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet oistoilmapuhallin (suojakannen takana) uloilmapuhallin (poistoilmakanavan takana) 3 Ulkoilmasuodatin F7 4 Lämmöntalteenottokenno 5 Kesä-/talvipelti 6 Ulkoilmasuodatin G4 7 oistoilmasuodatin G4 8 Jälkilämmityspatteri (poistoilmakanavan takana) 9 urvakytkin 0 Lisälämmityspatteri Ohjainpaneeli DIGI SED Hiilidioksidianturi 3 Kosteusanturi Kuvassa R-malli EKNISE IEDO Sähköliitäntä 30 V, 50 Hz, 9,6 A (pistotulppa) Kotelointiluokka I 34 uhaltimet oistoilma 3 dm 3 /s 00 a tasavirta (DC) uloilma 07 dm 3 /s 00 a Lämmöntalteenotto Ristivastavirtakenno, >80 % Lämmöntalteenoton ohitus Automaattinen Sähköjälkilämmitysyksikkö (vakio) 900 W 3,9 A Lisälämmitin 900 W, 3,9 A Suodattimet uloilma G4 ja F7 oistoilma G4 aino 5 kg Ilmanvaihdon tehonsäätö ohjainpaneeliohjaus CO - ja %RH-ohjaus kaukovalvontaohjaus (jänniteviesti) Lisävarusteet CO anturi % RH-anturi Eristetty yläpohjan läpivientilevy Kattoasennuslevy Vallox 0

2 Vallox Käyttöohje VALLOX 0 SE Jotta sisäilma pysyisi terveellisenä ja myös asunnon rakenteiden kannalta hyvänä, ilmanvaihdon on toimittava jatkuvasti. Edes pidempien lomien ajaksi ei ole suotavaa pysäyttää ilmanvaihtoa, koska sisäilma tulee tunkkaiseksi ja lämmityskaudella sisäilman kosteus saattaa tiivistyä kanavistoon ja rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Anturit säätävät ilmanvaihdon automaattisesti optimitasolle asunnon ollessa tyhjilläänkin. oimintaan kytkeminen. Kytke pistotulppa sähköverkkoon. Nyt VALLOX 0 SE on toimintavalmis.. Käynnistä kone ja valitse ilmanvaihdon teho sopivaksi ohjainpaneelista. Ohjainpaneeleita on yksi tai useampia kappaleita. Katso ohjainpaneelin käyttöohjeet. Normaalioloissa huonetiloissa riittää perusilmanvaihto, joka vaihtaa ilman kerran kahdessa tunnissa. ehostusta tarvitaan esimerkiksi saunomisen, ruoanlaiton, pyykinpesun tai perhejuhlien aikana. Mikäli järjestelmään on asennettu hiilidioksidi- ja/tai kosteusanturit, silloin VALLOX 0 SE huolehtii tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta. Ilmanvaihdon ohjaus Konetta voidaan ohjata ohjainpaneelin avulla. Vakiona olevan viikkokello-ohjauksen avulla voidaan ohjata koneen puhallintehoa ja tuloilman lämpötilan asetusarvoa. Lisäksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säätö on mahdollista toteuttaa lisävarusteina saatavien hiilidioksidi- ja kosteusanturien avulla. Koneen puhallintehoa voidaan ohjata myös jänniteviestillä. Ilmanvaihdon ohjaus Vallox Digit SED -ohjauspaneelilla KÄYÖOHJE llmanvaihdon ohjaus kosteusanturilla (lisävaruste) Käytettävissä on kaksi säätötapaa puhallinnopeuden säätöön: Automaattinen kosteusarvon asetus, joka sopii esim. asuntojen pesutilojen ohjaukseen. Ohjelma taltioi muistiinsa kulloinkin olevan kosteustason ja valitsee sen asetusarvoksi johon se pyrkii esim. suihkun jälkeen pesuhuoneen ilman kuivattamaan. Asetusarvo muuttuu automaattisesti esim. vuodenaikojen mukaan ja on aina oikea. ämä asetus on valittu tehtaalla. Kosteustason voi myös asettaa kiinteäksi ohjainpaneelista välille 99 %RH, tätä voi käyttää esim. yleisissä saunatiloissa ja uimahalleissa. Ohjelma pyrkii pitämään kosteuden valitussa arvossa. Asetusarvoa voi muuttaa tarpeen mukaan. Säätötapa valitaan ohjaimesta. Hyvän huoneilman ohjeellinen kosteuspitoisuus on noin 45% uhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista kyseisen ohjauksen aikana asetettuun maksimipuhallinnopeuteen ja laskea peruspuhallinnopeuteen. Kosteusohjauksessa puhallinnopeus säätyy valittujen perus- ja maksimipuhallinnopeuden välillä. Kun kone otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa automaattinen asetusarvon haku valittuna (tehdasasetus), kestää arvon määritteleminen ohjelmalta 3 0 tuntia. ällöin kosteussäätö ei ole toiminnassa (koska tehtaalla asetettu ensimmäinen arvo on 00%). Automaattinen haku on toiminnassa vaikka kosteusohjausta ei ole valittu. Ohjainpaneelilla voidaan tehdä seuraavat ilmanvaihdon ohjaustoiminnot: Ilmanvaihdon tehon säätötoiminnot Käynnistys ja pysäytys. ehon säätö (8-asentoa). eruspuhallinnopeuden sekä maksimipuhallinnopeuden asetus. Ilmanvaihdon tehoa ei voida säätää peruspuhallinnopeutta pienemmäksi. Hiilidioksidi- ja/tai kosteussäädön ollessa toiminnassa tehoa ei voi säätää maksimipuhallinnopeutta suuremmaksi. Kosteus- ja hiilidioksidisäätöjen ollessa pois toiminnasta puhallinnopeuden voi nostaa nopeudelle 8 (kts. ohjainpaneelin käyttöohje, kohta 3.5). Ilmanvaihdon ohjaus hiilidioksidianturilla (lisävaruste) Hiilidioksidiohjauksessa VALLOX 0 SE säätää puhallinnopeuden niin, että ilmanvaihtovyöhykkeen hiilidioksidipitoisuus pysyy asetusarvon alapuolella. Mikäli antureita on käytössä enemmän kuin yksi, puhallinnopeuden säätö tapahtuu suurimman mittaustuloksen mukaan. VALLOX 0 SE-koneeseen voidaan liittää lisävarusteena - kpl hiilidioksidiantureita. Säätö kytketään päälle/pois ja tarvittaessa annetaan asetusarvo ( ppm) ohjainpaneelista. ehdasasetus on 900 ppm. Hyvän huoneilman ohjeellinen hiilidioksidin enimmäispitoisuus on 000 ppm. uhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista ohjauksen aikana maksimipuhallinnopeuteen ja laskea peruspuhallinnopeuteen. Hiilidioksidiohjauksessa maksimipuhallinnopeuden rajoitus on käytössä. Hiilidioksidi- ja kosteusanturit Ilmanvaihdon ohjaus jänniteviestillä VALLOX 0 SE :n puhallintehoja voidaan ohjata kaukovalvonnasta tuotavalla jänniteviestillä. Viestillä voidaan valita nopeudet 0 8, ei kuitenkaan yli maksimipuhallinnopeuden mikäli hiilidioksidi- tai kosteussäätö on toiminnassa (kts. ohjainpaneelin käyttöohje, kohta 3.5). Viesti muuttaa peruspuhallinnopeutta. Viesti ei lukitse puhallinnopeutta, eli sitä voidaan muuttaa ohjainpaneelista asetetuissa rajoissa. Myös hiilidioksidi- ja kosteussäätö toimivat asetetuissa rajoissa. Jänniteviestiarvot uhallinnopeutta vastaavat jännitearvot: 0 0,0...,5 VDC,75...,5 VDC,75...3,5 VDC 3 3,75...4,5 VDC 4 4,75...5,5 VDC 5 5,75...6,5 VDC 6 6,75...7,5 VDC 7 7,75...8,5 VDC 8 8,75...0,00 VDC

3 KÄYÖOHJE uloilman lämpötilan säätö ja kesä/talvitoiminto Asuntoon tulevan ilman lämpötilaa voidaan säätää +0C +30C. Kun jälkilämmitysnäppäimessä (Ks. kuva vieressä) on valo, on jälkilämmitys aktivoitu ja kone lämmittää ilmaa tarvittaessa. Lämmitystarve riippuu tuloilman lämpötilan asetusarvosta. Kun jälkilämmitys näppäimessä ei pala valo, on jälkilämmitys pois käytöstä, eli ilmanvaihtokone on kesätoiminnossa. Koneessa on moottoroitu kesä/talvi-toiminto. Koneen ollessa kesätoiminnossa lämmöntalteenottokenno ohitetaan, kun ulkoilman lämpötila on noussut yli asetusarvon. Ks. kennon ohituksen asetusarvo, tehdasasetus +C. Kone alkaa ottaa lämpöä talteen, kun ulkolämpötila laskee alle asetusarvon (tehdasasetus +C). Koneesta voidaan valita kaksi erilaista tuloilman lämpötilan säätöä, vakiolämpötilan säätö tai kaskadisäätö. Vakiolämpötilan säädössä kone ohjaa tuloilman lämpötilaa suoraan ilmanvaihtotilaan puhallettavan tuloilman lämpötilan mittausinformaation mukaan. Kaskadisäädössä kone ohjaa tuloilman lämpötilaa ilmanvaihtotilasta poistettavan ilman lämpötilan mukaan. Kone laskee eron poistettavan ilman ja tuloilman asetusarvon välillä ja tämän erotuksen avulla ohjaa jälkilämmityksen tarvetta. Ilmanvaihtokoneen talvitoiminto ehtaalla on asetettu parametrit lämmöntalteenottokennon jäätymiselle 3.. ja 3.. Kun nämä parametrit alittuvat, ilmanvaihtokone sulattaa lämmöntalteenottokennon poistoilman lämpöä hyödyntäen. Sulatus tehdään tuloilmapuhallin pysäyttämällä (tehdasasetus) tai vaihtoehtoisesti ohittamalla lämmöntalteenottokenno tuloilmapuolelta (3.0. sulatustavan valinta). Jos sulatustavaksi valitaan lämmöntalteenottokennon ohitus, niin tulo- ja poistoilmavirtojen suhde ei muutu ja näin estetään joissakin tapauksessa haitallisen alipaineen muodostuminen sisälle. ässä tapauksessa sähkövastus lämmittää ulkoa tulevaa kylmää ilmaa sulatusjakson ajan haluttuun lämpötilaan (.6. tuloilman lämpötilaasetus). Jos haluttu lämpötila on korkea ulkoilman lämpötilaan nähden, niin kone pienentää tulo- ja poistoilmavirtoja halutun tuloilman lämpötilan saavuttamiseksi. Normaalin sulatusjakson kestoaika vaihtelee 5-45min riippuen jään määrästä ja poistoilmavirran suuruudesta. Vallox Muista! Kytke jälkilämmitys pois päältä, kun asunnossa alkaa lämpimien säiden vuoksi olla liian kuuma. Kytke jälkilämmitys takaisin päälle, kun ilmat viilenevät syksyllä. Huoltomuistutin Jälkilämmityksen merkkivalo Huoltomuistuttimen symboli Koneen huoltoajastin sytyttää ohjainpaneelin päänäytössä huoltomuistuttimen symbolin ( ) valitun ajan välein, tehdasasetus 4 kk. Huoltomuistuttimen symboli kuitataan pois ohjainpaneelista (kts. Ohjainpaneelin käyttöohje kohta 3..) Aikaväliksi voidaan asettaa ohjainpaneelista 5 kk. Kone toimii optimaalisesti tehdasasetuksilla normaaleissa asuntoja omakotitalokäytössä. arametrejä ei tarvitse muuttaa kuin äärimmäisissä ongelmatilanteissa. ällaisia tilanteita saattavat olla esim. suuret kosteuskuormat kuten uima-allastilat tai jos jäteilmakanavaan jäätyy haitallisessa määrin jäätä. akkakytkintoiminto / tehostus akkakytkintoiminto (kts. ohjainpaneelin käyttöohje, kohta 3.). akkakytkin pysäyttää poistoilmapuhaltimen 5 minuutiksi ja tekee ilmanvaihtovyöhykkeestä ylipaineisen. Helpottaa esim. takan sytyttämistä. oiminto käynnistetään ohjainpaneelin päänäytössä painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti pohjaan s ajan. oiminto voidaan käynnistää myös erillisestä, automaattisesti palautuvasta painonappikytkimestä, joka on johdotettu koneen kytkentärasialta esim. takkahuoneen seinään. Joka painalluksen jälkeen pysäytystoiminto jatkuu 5 min (kytkin ei kuulu toimitukseen). Ohjainpaneelin päänäyttöön tulee toiminnon ajaksi takka/ tehostuskytkimen symboli ( ) HUOM! oistoilmapuhaltimen käynnistyessä voi tulipesän veto huonontua! alvella tämä tilanne saattaa häiritä koneen talvitoimintoa. ilanne palautuu normaaliksi jonkin ajan kuluttua takkakytkintoiminnon loputtua. akka-/tehostuskytkimen symboli ehostuskykintoiminto (kts. ohjainpaneelin käyttöohje, kohta 3.). ehostuskytkin nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipuhallinnopeuteen 45 minuutiksi. oiminto käynnistetään ohjainpaneelin päänäytössä painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti pohjaan s ajan. oiminto voidaan käynnistää myös erillisestä, automaattisesti palautuvasta painonappikytkimestä, joka on johdotettu koneen kytkentärasialta esim. luokkahuoneen seinään. Joka painalluksen jälkeen tehostustoiminto jatkuu 45 min. Ohjainpaneelin päänäyttöön tulee toiminnon ajaksi takka/ tehostuskytkimen symboli ( ) oiminnon valinta tehdään ohjauspaneelista. Vikatietorele (kaukovalvonta) Vikatietoreleessä on potentiaalivapaat kärjet (4 VDC, A). Kärjiltä saadaan tieto koneen eri vikatiloista. Korkean hiilidioksidipitoisuuden hälytys kytkee relettä s. välein. Muissa vikatilanteissa kärjet ovat kiinni. 3

4 Vallox OHJAINANEELIN KÄYÖOHJE. Ohjainpaneelin käyttö. Näppäimistö Käynnistyspainike 5 ainikkeesta kytketään ilmanvaihtokone päälle ja pois. Merkkivalon palaessa kone on päällä. 6 Hiilidioksidisäätö ainikkeesta kytketään hiilidioksidisäätö päälle ja pois. 7 Merkkivalon palaessa säätö on päällä. 3 Kosteussäätö 8 ainikkeesta kytketään kosteussäätö päälle ja pois. Merkkivalon palaessa säätö on päällä. 4 Jälkilämmitys ainikkeesta kytketään jälkilämmitys päälle ja pois. Kesätoiminto on päällä kun merkkivalo ei pala. Selaus ylös ainikkeesta voidaan selata näyttöjä ylöspäin Selaus alas ainikkeesta voidaan selata näyttöjä alaspäin. Lisäys painike ainikkeesta saadaan muutettua arvoja isommaksi. Vähennys painike ainikkeesta saadaan muutettua arvoja pienemmiksi. Sähkökatkos Mikäli tapahtuu sähkökatkos, laite käynnistyy katkoksen jälkeen peruspuhallinnopeudella. Valitut säädöt ja asetusarvot pysyvät sähkökatkoksen yli laitteen muistissa. Ilmanvaihdon käyttö- ja toimintavalikot. Käyttövalikko Käyttövalikon näyttöjä (kohdat...6.) voidaan rullata selauspainikkeilla (kts. kohta., kuvaviitteet 5 ja 6).. äänäyttö ja puhallinnopeuden muuttaminen äänäyttö uhallinnopeutta voidaan muuttaa tässä näytössä + ja painikkeista (kts.kohta.., kuvaviitteet 7 ja 8). 3 0:0 C 0:0 äänäyttö uhallinnopeus (3). uloilman lämpötila ( C). Kellon aika. Suodatinvahdin hälytys. Huoltomuistuttimen hälytys. akka- / tehostuskytkin päällä. akka-/tehostuskytkin laitetaan päälle tässä näytössä painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti pohjaan s ajan. Viikkokello-ohjaus päällä... Asetusvalikkoon siirtyminen Asetusvalikkoon Katso ohje.3. Viikkokello-ohjaus Viikko-ohjelma päällä.4. itoisuusnäyttö RH 35% RH 40% CO 08 M.5. Lämpötilanäyttö ULKO 0 SISÄ 0 ULO 0 JÄE 0.6. uloilman lämpötila-asetus LÄMÖILA-ASEUS 0C Ohjainpaneeli siirtyy asetusvalikkoon painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti. Asetusvalikossa voidaan vaihtaa ilmanvaihtokoneen asetusarvoja. Viikkokello-ohjaus voidaan kytkeä päälle + painikkeesta ja pois päältä painikkeesta. Viikkokello-ohjaus on päällä, kun viikkokello-ohjauksen symboli on päänäytössä. Viikkokelloohjauksessa ilmanvaihtokoneen peruspuhallinnopeus ja tuloilman lämpötila säätyvät kohdassa 4. ohjelman mukaisesti. itoisuusnäytössä on kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus. Edellyttää kyseiset anturit (lisävarusteita). Lämpötilanäytössä on ulkoilman-, sisäilman,- tuloilman- ja jäteilman lämpötilat. Lämpötila-antureiden tarkkuus on ± C. uloilman lämpötila-asetusta muutetaan + ja painikkeista. 3. Asetusvalikko Asetusvalikkoon päästään käyttövalikosta kohdan.. mukaisesti. Asetusvalikon näyttöjä (kohdat ) voidaan rullata selauspainikkeilla (kts. kohta., kuvaviitteet 5 ja 6). 3.. Huoltomuistuttimen kuittaus Huollon kuittaus aina + ja Huoltomuistutin kuitataan painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti. Sammuttaa huoltomuistuttimen symbolin ( ) päänäytöstä. 3. Huoltomuistuttimen aikavälin valinta Huoltomuistutin 04 Huoltomuistuttimen aikaväli valitaan + ja painikkeista. Huoltomuistuttimen aikaväli on kuukausia. 4

5 OHJAINANEELIN KÄYÖOHJE Vallox 3.3 Kieliversion valinta Kieli / Language Suomi Haluttu kieli valitaan + ja painikkeista uloilman lämpötilan kaskadisäädön valinta Kaskadisäätö ois Kaskadisäätö valitaan päälle tai pois + ja painikkeista. 3.4 Kellon ajan muuttaminen Kellon ajan asetus paina + ja 3.5 Viikko-ohjelman ohjelmointi Viikko-ohj. säätö paina + ja 3.6 Viikko-ohjelman tyhjennys VK-ohj. nollaus paina + ja 3.7 eruskosteustason valinta Rh-tason asetus Automaattinen 3.8 eruskosteustason asetusarvo eruskosteustaso 40% 3.9 Hiilidioksidisäädön asetusarvon muuttaminen CO-asetusarvo 0900 M Kellon ajan muuttamistilaan päästään painamalla + ja painikkeesta samanaikaisesti. Katso erillinen ohje 4.. Viikkokello-ohjelman ohjelmointitilaan päästään painamalla + ja painikkeista samanaikaisesti. Katso ohje 4.. Koko viikko-ohjelma voidaan tyhjentää painamalla + ja painikkeista samanaikaisesti. eruskosteustaso voidaan valita joko automaattiseksi tai manuaaliseksi. Valinta tehdään + ja painikkeista. Haluttu asetusarvo valitaan + ja painikkeista, kun Rh-tason (Rh=kosteus) asetukseksi (kohta 3.7) on valittu manuaalinen säätö. CO -säädön asetusarvo valitaan + ja painikkeista Koneen jälkilämmityksen valinta Koneen malli Sähköpatterikone 3.8. Koneen lisälämmittimen valinta Lisäläm. tyyppi MLV-patteri 3.9. MLV-lisälämmittimen asetusarvo MLV talviasetus DC 3.0. Sulatustavan valinta Sulatustapa puh. pysäytys 3.. alviparametri A alviparametri A Vesipatteri tai sähköpatteri valitaan ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterin mukaisesti + ja painikkeista. Huom! väärä jälkilämmityksen valinta aiheuttaa virheellisen jälkilämmitystoiminnon. Sähköinen tai MLV-patteri valitaan ilmanvaihtokoneen tyypin mukaisesti + ja painikkeista. MLV-patterin asetusarvon muuttaminen. Kun ulkoilman lämpötila alittaa tämän asetusarvon, niin ilmanvaihto kone käynnistää MLV-pumpun. Jos näytössä on teksti Etulämmitys ei käytössä, aseteltavaa arvoa ei ole käytössä. Valitaan kumpaa sulatustapaa koneessa käytetään. Sulatustapoja on kaksi, joko tuloilmapuhallin pysäyttämällä tai LOkenno ohittamalla. Valikosta säädetään koneen talvitoimintoa pienillä pakkasilla (lämpimämpää kuin -5C). Kun parametrin arvoa pienentää, lisää se LO-kennon jäätymistä Säätöväli Säätöväli 0 Kosteus- ja hiilidioksidisäätöjen säätöväli valitaan + ja painikkeista. Säätöväli on minuutteja. Kun arvoa suurennetaan, niin se vähentää LO-kennon jäätymistä. Kone toimii optimaalisesti tehdasasetuksilla. ähän asetusarvoon ei tarvitse koskea kuin äärimmäisissä ongelmatilanteissa ja silloinkin kannattaa olla yhteydessä Vallox huoltoon. Säätö tehdään + ja näppäimillä. Ks. tehdasasetus taulukosta. 3.. Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpötilan muuttaminen Kennonohitus 0C 3.. akka-/ tehostuskytkimen toimintatapa Kytkimen tyyppi akkakytkin 3.3. Ohjainpaneelin osoite aneelin osoite Haluttu kennonohituksen lämpötila valitaan + ja painikkeista. Jos ulkolämpötilaon matalampi kuin kennonohituksen lämpötila, niin kesä-/talvipelti on talviasennossa. Kytkimen toimintatavaksi valitaan takkatai tehostyskytkin + ja painikkeista. Ohjainpaneelin osoite muutetaan + ja painikkeista. Kahdella ohjainpaneelilla ei saa olla sama osoite. Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite, niin ne menevät väylävika-tilaan eivätkä toimi. 3.. alviparametri B alviparametri B Valikosta säädetään koneen talvitoimintoa kylmillä pakkasilla (kylmempää kuin -5 C). Kun parametrin arvoa suurentaa, lisää se LO-kennon jäätymistä. Kun arvoa pienennetään, niin se vähentää LO-kennon jäätymistä. Kone toimii optimaalisesti tehdasasetuksilla. ähän asetusarvoon ei tarvitse koskea kuin äärimmäisissä ongelmatilanteissa ja silloinkin kannattaa olla yhteydessä Vallox huoltoon. Säätö tehdään + ja näppäimillä. Ks. tehdasasetus taulukosta eruspuhallinnopeuden asettaminen eruspuh. nopeus 3.4. Maksimipuhallinnopeuden valinta Haluttu peruspuhallinnopeus (minimipuhallinnopeus) valitaan + ja painikkeista. Voimassa kun viikkokello-ohjaus ei ole päällä. Viikkokello-ohjaus muuttaa tätä nopeutta Ohjainpaneelin näytön kontrasti Kontrasti 05 Ohjainpaneelin näytön kontrastia muutetaan + ja painikkeista. MAX uh. nopeus 8 Haluttu maksimipuhallinnopeus valitaan + ja painikkeista. Maksimipuhallinnopeus on voimassa säätöjen kanssa tai aina. Kts. kohta 3.5. maksiminopeusasetuksen toimintatapa ehdasasetusten palautus ehdasasetukset Katso ohje Yleiset tehdasasetukset palautetaan painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti. Konekohtaisesti pitää tarkastaa, että asetusarvot ovat tämän koneen tehdasasetusten mukaiset Maksiminopeusasetuksen toimintatapa MAX Nopeusraja Säätöjen kanssa Maksimipuhallinnopeuden rajoitus voidaan valita toimimaan vain anturien (hiilidioksidi ja kosteus) kanssa, tai aina. Valinta tehdään + ja painikkeista. 5

6 Vallox OHJAINANEELIN KÄYÖOHJE 3.6. uloilmapuolen puhaltimen säätö DC-puh. tulo 00% 3.7. oistoilmapuolen puhaltimen säätö DC-puh. poisto 00% Haluttu tuloilmapuhaltimen säätöarvo valitaan + ja painikkeista. uloilmapuhaltimen pyörimisnopeutta voidaan pienentää vähentämällä prosenttiarvoa. Haluttu poistoilmapuhaltimen säätöarvo valitaan + ja painikkeista. oistoilmapuhaltimen pyörimisnopeutta voidaan pienentää vähentämällä prosenttiarvoa uhallinnopeustasojen säätö Nopeus taso 5% Valikosta säädetään halutun puhallinnopeuden taso. Säätöalue on 0-00%. Kuitenkin puhallinnopeudet rajoittavat säätöaluetta seuraavasti. Jos esimerkiksi nopeus kolme on 30% niin nopeutta kaksi ei voi suurentaa yli 9% ja nopeutta neljä ei voi pienentää alle 3%. uhallin pysähtyy kun asetusarvo 4% tai vähemmän. Säätö tehdään + ja näppäimillä. Näitä näyttöjä on 8kpl, yksi joka puhallinportaalle Käyttövalikkoon siirtyminen Käyttövalikkoon paina + ja akaisin käyttövalikkoon siirrytään painamalla + ja painikkeita samanaikaisesti. 4. Viikkokello-ohjaus 4.. Viikko-ohjelman ohjelmointi Viikko-ohjelmalla voidaan säätää haluttu puhallinnopeus (peruspuhallinnopeus) ja tuloilman lämpötila vuorokauden jokaiselle tunnille seitsemänä päivänä viikossa. Viikko-ohjelma muuttaa käsin tehdyt säädöt. Hiilidioksidi- ja kosteussäätö voivat muuttaa puhallinnopeutta suuremmaksi, mutta eivät koskaan alle viikko-ohjelman säätämän peruspuhallinnopeuden. Esimerkki: Maanantaipäivä uhallinnopeutta halutaan pienentää nopeudelle ja tuloilman lämpötilaa alentaa 7ºC asteeseen työpäivän ajaksi (klo 07-6), tämän jälkeen puhallinnopeus nostetaan nopeudelle 4 ja tuloilman lämpötila nostetaan 0ºC asteeseen. Illalle puhallinnopeutta tehostetaan nopeudelle 6 saunomisen ajaksi (klo 9-), jonka jälkeen puhallinnopeus lasketaan jälleen nopeudelle 4. ALKUILANNE D H Nop Läm 0 N N Exit Kursori D äivä 7 H =maanantai, =tiistai jne. unti 0 3 Nop uhallinnopeus 8 Läm uloilman lämpötila 0 30 C Exit Asetuksen kuittaus ja poistuminen N Ei muutosta edellisen tunnin määritteeseen D H Nop Läm 7 7 Exit D H Nop Läm Exit D H Nop Läm 9 6 N Exit D H Nop Läm 4 N Exit Liikuta kursoria nuolinäppäimillä ja muuta arvot + tai painikkeilla. Huomaa, että Exit-kuittaus tehdään ohjelmoinnin lopuksi viemällä kursori sanan Exit alle ja painamalla + tai -. Muutokset puhallinnopeuteen (Nop) ja tuloilman lämpötilaan (Läm) tehdään vain niille tunneille, joilla muutos halutaan toteuttaa, muissa tapauksissa käytetään N (ei muutosta edelliseen). Maanantai (D=), klo 07:00 (H=7), puhallinnopeus (Nop=), tuloilmanlämpötila 7ºC (Läm=7). Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle. Maanantai (D=), klo 6:00 (H=6), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlämpötila 0ºC (Läm=0). Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle. Maanantai (D=), klo 9:00 (H=9), puhallinnopeus 6 (Nop=6), tuloilmanlämpötila ei muutosta (Läm=N). Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle. Maanantai (D=), klo :00 (H=), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlämpötila ei muutosta (Läm=N). Siirry kursorilla seuraavan päivän kohdalle. Vastaavat muutokset pitää tehdä jokaiselle päivälle erikseen. oistu lopuksi ohjelmointitilasta valitsemalla Exit. Viikko-ohjelma voidaan haluttaessa tyhjentää kohdan 3.6. mukaisesti, jolloin ohjelmointi voidaan aloittaa alusta. Ohjelmoidut arvot voidaan nähdä valitsemalla päivä ja selaamalla kellon ajat + tai - näppäimellä. 4.. Kellon ajan muuttaminen D H M 5 30 Exit Kursori D äivä 7 =maanantai, =tiistai jne. H unti, 0 3 M Minuutit, 0 60 Exit Asetuksen kuittaus ja poistuminen 5. ehdasasetukset Liikuta kursoria nuolinäppäimillä ja muuta arvot + tai painikkeilla. Exit-kuittaus tehdään muutoksen lopuksi. Maanantai (D=), tunnit 5 (H=5), minuutit (M=30). Kello pysyy ajassa sähkökatkoksen ajan. (kts. kohta.., kuvaviitteet 5 ja 6). eruspuhallinnopeus = Maksimipuhallinnopeus = 8 Hiilidioksidisäätö (CO) = 900 ppm CO Säätöväli = 0 min alviparametri A = 9 palkkia alviparametri B = 9 palkkia Sulatustapa = puhaltimen pysäytys Huoltomuistutin = 4 kk Kennon ohitus = C Kaskadisäätö = ei käytössä Nopeusportaat:. = 5 %. = 0 % 3. = 6 % 4. = 35 % 5. = 45 % 6. = 58 % 7. = 7 % 8. = 00 % Kosteustason (RH-taso) asetus = automaattinen Kytkimen tyyppi = takkakytkin Laitetta ei ole tarkoitettu lasten (alle 8 v.) tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6

7 HUOLO-OHJE Vallox HUOLO Ennen huoltotöiden aloittamista Kun avaat VALLOX 0 SE koneen oven turvakytkin (S) katkaisee virran, irroita tästä huolimatta koneen pistotulppa. Irroita pistotulppa aina ennen VALLOX 0 SE koneen huoltotöiden aloittamista. Suodattimet Kun huoltomuistutin hälyttää, pitää suodattimien puhtaus tarkastaa. Ulkoilmaa suodatetaan koneessa kahdenlaisella suodattimella. Karkeasuodatin (A) suodattaa hyönteisiä ja karkeaa siite- ja muuta pölyä. F7-luokan hienosuodatin (B) suodattaa hienojakoista silmillä näkymätöntä tomua ja pölyä. oistoilmaa suodatetaan karkeasuodattimella (C). Käyttämällä Vallox alkuperäissuodattimia varmistat ilmanvaihtokoneen hyvän toiminnan ja parhaan suodatustuloksen. Suodattimien vaihtoväli on riippuvainen ympäristön pölypitoisuudesta. Suodattimet suositellaan vaihdettavaksi keväisin ja syksyisin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Suodattimet S A B C D Lämmöntalteenottokenno Samalla, kun vaihdat suodattimet, on hyvä tarkastaa lämmöntalteenotto (LO-)kennon (D) puhtaus noin kahden vuoden välein. LO-kennon yläpuolella oleva tiivistyslista (E) pitää poistaa kuvan osoittaman nuolen suuntaan. Kun tiivistyslista on poistettu voidaan LO-kenno nostaa pois koneesta. Huom! LO-kennon lamellit ovat hyvin ohuet ja vahingoittuvat helposti. Mikäli LO-kenno on likaantunut, pese se upottamalla veteen, jossa on astianpesuainetta. Huuhtele LO-kenno puhtaaksi vesisuihkulla. Kun vesi on valunut pois lamellien välistä, voit työntää LO-kennon takaisin paikoilleen. yönnä lopuksi tiivistyslista paikoilleen. Lämmöntalteenottokenno C E D 7

8 Vallox uhaltimet arkista puhaltimien puhtaus suodattimien ja lämmöntalteenottokennon huollon yhteydessä. uhdista puhaltimet tarvittaessa. uhaltimet ovat erittäin herkkiä ulkoisille kolhuille ja ne suositellaan puhdistamaan paikoillaan. uhaltimen siipipyörät voi puhaltaa puhtaaksi paineilmalla tai siveltimellä harjaamalla. Älä poista äläkä siirrä puhaltimen siipipyörässä olevia tasapainopaloja. uloilmapuhaltimen () puhdistaminen oista LO-kenno (D) ja poistoilmasuodatin (C) koneesta aikaisemman ohjeen mukaisesti. Vedä poistoilmakanavan (G) yläosasta lämpötila-anturi irti (kuvat ja ) ja poista sen jälkeen poistoilmakanava kiertämällä ja samalla painamalla alas (kuvat 3 ja 4). Seuraavaksi irrotetaan lisä- ja jälkilämmitysvastuksien tuki (H). Se on kiinnitetty kahdella siipimutterilla (I, kuva 5) alhaaltapäin. Vedä sen jälkeen vastukset tukineen ulos koneesta, irrota vastuksen johtojen pikaliitin. Nyt puhallin on puhdistettavissa paikoillaan. Jos haluat irrottaa tuloilmapuhaltimen niin repäise puhallinta kannattava tarranauha auki (kuva 6). ällöin puhallin putoaa alaspäin pois paikoiltaan ja vedetään ulos koneesta. Irrota johtojen pikaliitin. 3 uloilmapuhallin H G oistoilmapuhallin HUOLO-OHJE i F Kondenssivesi oistoilmapuhaltimen () puhdistaminen oista tuloilmasuodattimet G4 ja F7. Avaa poistoilmapuhaltimen suojakannen neljä ruuvia (F, kuva 8) ja poista kansi. Nyt poistoilmapuhallin on puhdistettavissa paikoillaan (kuva 9). Jos haluat irrottaa poistoilmapuhaltimen niin repäise puhallinta kannattava tarranauha auki. ällöin puhallin putoaa alaspäin pois paikoiltaan ja vedetään ulos koneesta (kuva 0). Irrota johtojen pikaliitin Malli R 43 Kondenssivesi Lämmityskaudella poistoilman kosteus tiivistyy kondenssivedeksi. Veden muodostus saattaa olla runsasta uudisrakennuksissa tai jos ilmanvaihto on vähäistä asukkaiden kosteustuottoon nähden. Kondenssiveden tulee päästä pois koneesta esteettömästi. Varmista huoltotoimenpiteiden yhteydessä, esimerkiksi syksyllä ennen lämmityskauden alkua, että pohjaaltaassa oleva kondenssivesiyhde ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa asian kaatamalla vähän vettä altaaseen. uhdista tarvittaessa. Vettä ei saa päästä sähkölaitteisiin Malli L Malli R

9 HUOLO-OHJE Vallox Häiriötilanteet Oire Syy oimi näin Ulkoilma tulee asuntoon kylmänä. Huoltomuistuttimen symboli ( ) tulee näyttöön ja kone toimii muuten normaalisti. 3 Näytössä teksti jäteilmaanturi viallinen ja kone on pysähtynyt. 4 Näytössä teksti tuloilmaanturi viallinen ja kone on pysähtynyt. 5 Näytössä teksti sisäilmaanturi viallinen ja kone on pysähtynyt. 6 Näytössä teksti Ulkoilmaanturi viallinen ja kone on pysähtynyt. 7 Näytössä teksti Kennon anturi viallinen ja kone on pysähtynyt. 8 Näytössä teksti väylävika ja kone käy nopeudella (tarkasta puhallinnopeus) 9 Näytössä teksti jäätymisvaara ja kone on pysähtynyt 0 Haluttu automaattisäätö ei pysy kytkettynä. uhaltimet eivät pyöri ja ohjainpaneelissa ei pala yhtään merkkivaloa Kone ei tottele ohjainpaneelia 3 Näytössä teksti hiilidioksidihälytys ja kone on pysähtynyt 4 Suodatinvahdin symboli ( ) tulee näyttöön ja kone toimii muuten normaalisti Ilma jäähtyy ullakkokanavissa. Lämmöntalteenottokenno on jäässä, jolloin poistoilma ei voi lämmittää ulkoilmaa. Jälkilämmityspatteri ei toimi. oistoilmasuodatin tai kenno on tukossa. Ilmanvaihdon perussäätö on tekemättä. Huoltomuistutin sytyttää ohjaimen päänäyttöön huoltomuistuttimen symbolin noin 4 kuukauden välein (tehdasasetus). Aikaväliä voi muuttaa (kts. ohjainpaneelin käyttöohje kohta 3..). Jäätymissuoja-anturissa on vikaa. uloilma-anturissa on vikaa. oistoilma-anturissa on vikaa. Ulkoilma-anturissa on vikaa. Lämmöntalteenottokennon anturissa on vikaa. Hiilidioksidianturissa, ohjainpaneelissa tai kosteusanturissa johdotusvirhe tai kaapeli on väärän tyyppinen Vesikiertoisen patterin jäätymisen esto on toiminnassa HUOM. Mikäli patterin vedessä ei ole jäätymisenestoainetta, patteri on vaarassa jäätyä. (Ei koske Vallox 0 SE -konetta) Kosteusanturissa tai hiilidioksidianturissa on vikaa; jokin antureista on rikki tai puuttuu. Ovikytkin saattaa olla rikki tai ovi ei ole kunnolla sulkeutunut. istorasiaan ei tule virtaa, esim. sulake on palanut. Koneen sisäistä elektroniikkaa suojaava lasiputkisulake (sijaitsee ohjauskortissa suojalevyn takana) on saattanut palaa Hiilidioksidihälytys. Hiilidioksidipitoisuus ollut yli 5000 M kahden minuutin ajan. Voi johtua esim. tulipalosta. Suodatinvahdin (paine-erokytkimen) paine on noussut yli säätöarvon tai nopeus on 7 tai 8 (lisävaruste) arkista ullakkokanavien eristys. arkista suodattimien ja lämmöntalteenottokennon puhtaus. arkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa. arkista myös ulkosäleikkö. Kuittaa huoltomuistuttimen symboli pois. (kts. ohjainpaneelin käyttöohje kohta 3..). Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: kytkennät on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava Selvitä tilanne välittömästi. Ota selvää huoltoliikkeestä, onko patterissa jäätymisenestoainetta. arkista, onko kiertovesipumppu hajonnut, lämmityskattila pois toiminnasta tms. ilanne saattaa myös mennä itsestään ohi kun tuloilman lämpötila nousee yli 0 asteeseen, mutta älä jää odottamaan tätä. Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturien asennus ja kytkennät on tarkistettava.(anturit ovat lisävarusteita). arkista ovikytkin ja sulakkeet. Koneessa lasiputkisulake 800 ma. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen (esim. lasiputkisulakkeen tarkistus. Ota koneen pistotulppa seinästä, odota 30 s. ja laita se takaisin. Jos tämä ei auta, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Jos on tulipalo, ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin. Kone saadaan toimintakuntoon ottamalla pistotulppa seinästä, odottamalla 30 s ja laittamalla tulppa takaisin. arkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista tai vaihda suodattimet tarvittaessa. arkista myös ulkosäleikkö. 9

10 Vallox EKNISE IEDO Mitat ja kanavalähdöt 638 Mittauspisteet Mittauspisteet liitinyhteen jälkeen. uhallinkäyrät ilmoittavat kanavistohäviöihin käytettävissä olevan kokonaispaineen. uloilma uhaltimen ottotehot uhallinnopeudet oistoilmavirta (l/s) uhaltimen ottoteho W 678 Vallox Silent Klick vesilukon vaatima asennustila on 70mm 4 oistoilma ulo/poistoilmamäärät = oistoilmapuhallin = uloilmapuhallin Ottoteho (yht.)(w) SF = Ilmavirta (max) (dm 3 /s) SF-luku (Specific Fan ower) suositusarvo <,5 (kw m 3 /s) Alhaisemmalla kokonaispaineella SF pienenee kyseisellä nopeudella Kanavalähdöt, malli R Naaras-lähtökauluksen sisähalkaisija ø60 mm. uloilma asuntoon. oistoilma asunnosta koneelle 3. Jäteilma ulos 4. Ulkoilma koneeseen Kanavalähdöt, malli L Naaras-lähtökauluksen sisähalkaisija ø60 mm. Jäteilma ulos. Ulkoilma koneeseen 3. uloilma asuntoon 4. oistoilma asunnosta koneelle Kondenssivesiyhteiden sijainti, mallit R ja L ainehäviö kanavistossa. Kokonaispaine a Ääniarvot SF, kw / (m/s).5 SF, kw / (m/s).5 Suositeltava toiminta-alue dm 3 /s ilavuusvirta Äänitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L W, db Äänitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessä kanavassa) oktaavikaistoittain L W, db SÄÄÖASENO / ILMAVIRA dm 3 /s SÄÄÖASENO / ILMAVIRA dm 3 /s Säätöasento Ilmavirta dm 3 /s Oktaavikaistan keskitaajuus Hz * * * * * * * * * * 6 4 Malli L Malli R 4 L W,dB L WA, db(a) Koneesta vaipan läpi tuleva äänenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (0m :n äänenabsorptio) Vallox 0 SE SÄÄÖASENO ILMAVIRA dm 3 /s /30 4/4 49/47 55/55 64/63 7/7 80/78 00/96 L pa, db (A)

11 M EKNISE IEDO Vallox Sisäinen sähkökytkentä VALLOX 0 SE (malli 3700) R R 30 C 90 C 30 C 90 C YE BU BN BU YEGN YE BU BU BN YEGN 3 Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi L GN=Model R W=Model L L W L NC 4VDC 4VDC GN NO BN WM BN WM GN GND W GND BR L L 6 GR L L N N N K x0,5 3x0,5 30 V 0 V M 6 V 0 V x0.5mm + S S - kytkentärasia(koneen päällä) NC NO N L S RH S RH S AINE KYKIN WM WM B A + - GND S VAK-OHJAUS S AKKAKYKIN S VIKAIEO S VIKAIEO oistoilma. Ulkoilma koneeseen. VIKAIEO AKKAKYKIN UH.OHJAUS 0-0V DC RS-485 VÄYLÄ %RH %RH A B - + M S + S + uloilma 3. Jäteilma 4. ulo kennosta 5. EMOKORI SULAKE 400mA Johtojen värit BU = sininen BN = ruskea W = valkoinen GN = vihreä RD = punainen YE = keltainen YEGN = keltavihreä uloilmapuhallin oistoilmapuhallin M Suojajännitemuuntaja 30VAC/6VAC L Suojamaadoitettu liitosjohto K urvakytkin R Lisälämmityspatteri 90 ja 30 C ylikuumenemissuojilla R Jälkilämmityspatteri 90 ja 30 C ylikuumenemissuojilla M eltimoottori 4VDC

12 Vallox EKNISE IEDO Ulkoinen sähkökytkentä VALLOX 0 SE (malli 3700) MEALLI = M VALKOINEN = B ORANSSI = A VALKOINEN = - ORANSSI = +. KIERREY ARI. KIERREY ARI NOMAK xx0,5+0,5 + - A B M HUOM! + johdon virheellinen kytkentä UHOAA OHJAINANEELIN + - A B M HUOM! + johdon virheellinen kytkentä UHOAA ANURIN OHJAINANEELI VOI OLLA USEAMIA KL VAKIONA CO -ANURI VOI OLLA USEAMIA LISÄVARUSE S + S VDC VAK. OHJAUS OIKOSULKUJOHO ON OISE- AVA ENNEN KYKENÄÄ AKKAKYKIN ainikekytkin (kosketin itsepalautuva) x0,5 x0,5 ENSIMMÄINEN KOSEUS- ANURI LIIEÄÄN VASUKSEN R 6k8 ILALLE KOSEUSANURI %RH LISÄVARUSE KOSEUSANURI %RH LISÄVARUSE x0,5 x0,5 x0,5 VIKAIEO MAX. A, 4VDC (OENIAALIVAAA KÄRJE) KYKENÄKOELO SIJAISEE KONEEN ÄÄLLÄ A + S S GND 0-0V DC VIKAIEO AKKAKYKIN UH.OHJAUS RS-485 VÄYLÄ %RH %RH B - + M S + S + R ISOULALIIÄNÄ 0 A,m KONEEN ÄÄLLÄ Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi KONEEN SISÄINEN KYKENÄKOELO Ohjainpaneelin asennus, irrotus ja johdotus Ohjainpaneeli johdotetaan suoraan sähkökytkentäkotelolta. Ohjainpaneeli voidaan johdottaa myös sarjaan CO -anturin tai toisen ohjainpaneelin kanssa (kts. ulkoinen sähkökytkentä s.8). Ohjainpaneelien osoitteet Jos järjestelmään liitetään useampi kuin yksi ohjainpaneeli, niin ohjainpaneelien osoitteet muuttaa. Esim. 3 ohjainta. pitää Kytke ensimmäinen ohjainpaneeli kiinni koneeseen ja muuta sen osoitteeksi 3. Kytke toinen ohjainpaneeli kiinni ja muuta sen osoitteeksi. Kytke kolmas ohjainpaneeli ja tarkasta, että sen osoite on. Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite ne menevät väylävikatilaan. ässä tilanteessa irroita toinen ohjain ja muuta toisen ohjaimen osoite. Edellä mainittu tilanne on mahdollinen lisäohjaimen jälkiasennuksen yhteydessä. Leveys 90 mm Korkeus 0 mm Syvyys 3 mm

13 ASENNUS Asennus VALLOX 0 SE on asennettava paikkaan, jonka lämpötila ei laske alle +0 C. Ilman kotelointia kone tulee sijoittaa paikkaan, missä sen käyntiääni ei häiritse: varastot, tekniset tilat yms. Seinäkiinnitys VALLOX 0 SE asennetaan seinälle kiinnityslevyllä viereisen kuvan mukaan. Varmista, että kone on asennuksen jälkeen vaakasuorassa. Seinärakenne Kiinnityksessä on huomioitava seinärakenne. Asennusta kaikupohjaiseen onttoon väliseinään ja makuuhuoneen seinään on äänen johtumisen takia vältettävä tai äänen johtuminen on estettävä. Kondenssivesiliitännät oimitukseen kuuluu vesilukko, johon liitettävällä putkella voidaan poistoilmasta tiivistyvä vesi johtaa lattiakaivoon (ei suoraan viemäriin). utki ei saa olla nouseva vesilukon jälkeen. Kone on asennettava vaakasuoraan, jotta kondenssivesi pääsee esteettä poistumaan koneesta. Koneen katon vähimmäisetäisyys valmiiseen kattopintaan on 30 mm Huomioi että kone nousee asennettaessa 0mm lopullista korkeutta ylemmäksi. Seinäkiinnikkeen alareuna Vallox utken ulkohalkaisija ø mm 3

14 Vallox Kattoasennus kattoasennuslevyllä (lisävaruste) Koneeseen on saatavissa lisävarusteena kattoasennuslevy. Kattoasennuslevy kiinnitetään kattoon M8-kierretangoilla. angot on kiinnitettävä siten, että ne kestävät koneen painon. Kattokiinnityslevy on kiinnitettävä vaakasuoraan, sillä se määrää koneen suoruuden. Ulkoilma- ja jäteilmakanava on kondessivesieristettävä myös koneen ja kattoasennuslevyn välistä. Kattoasennuslevy asennetaan vaakasuoraan ja sen tulee olla kiinnitetty siten, että kattoasennuslevyn takareunan ja seinän väliin jää n. 8mm väli. ällöin ilmanvaihtokone tulee mahdollisimman lähelle seinää. Vähimmäisetäisyys kattoasennuslevyn alapinnasta huoneen alakattoon on 50mm. Kattoasennuslevy kiinnitetään kattoon M8-kierretangoilla. Kun kierretangot on kiinnitetty kattoon, niin ensin kierretankoihin kierretään mutterit, tämän jälkeen nostetaan kattoasennuslevy paikoilleen ja sen jälkeen kuhunkin kierretankoon työnnetään levyn kuppien pohjaan ASENNUS asti vaimenninkumi ja aluslaatta ja kierretään mutteri. Kierretankojen päät pitää lyhentää alapäästään siten, että ne ovat enintään 5mm:n etäisyydellä kattoasennuslevyn alapinnasta. Ilmanvaihtokoneen asennus kattoasennuslevyyn Asenna kattoasennuslevyn mukana tulleet lukitsinlevyt (J) paikoilleen ruuveilla, joita on 4kpl. Nosta konetta ja pujota kytkentärasia ja ohjainpaneeli kattoasennuslevyssä olevan aukon läpi. Aseta IV-koneen kattoon kiinnitetyt lukitsimet kattoasennuslevyssä olevien aukkojen kohdalle ja nosta ylöspäin. Varmista, että kone on lukittunut paikoilleen. arkista vielä, että koneen ja kattoasennuslevyn välissä oleva kondessivesieriste on paikoillaan jäte- ja ulkoilmakanavassa. Kone voidaan irrottaa kattoasennuslevystä vetämällä jousikuormitettua listaa nuolen suuntaan (tarkemmat tiedot kattoasennuslevyn mukana). Minimietäisyys kattoasennuslevyn alapinnasta huoneen alakattoon on 50 mm. Minimietäisyys takaseinään on 8 mm. Minimietäisyys sivuseiniin on 0 mm J 638 Yläpohjan läpivientilevy (lisävaruste) Eristettyä yläpohjan läpivientilevyä käytettäessä, on varmistettava höyrysulun tiiveys Minimietäisyys takaseinään on 5 mm Minimietäisyys sivuseiniin on 5 mm 4

15 EKNISE IEDO Vallox Räjäytyskuva ja osaluettelo VALLOX 0 SE (malli 3700) No Osa unnus uhaltimen kokoonpano 0600 uhallinmoottori Seinäkiinnityslevy Vesilukko G4-karkeasuodatin Suodatinteline F7-suodatin LO-kennon alatuki LO-kenno LO-kennon ylätuki Suodatinteline G4-karkeasuodatin No Osa unnus 3 Ohituskanavan kokoonpano, kätisyys ilmoitettava 4 eltimoottori oistoilmayhde Suojajännitemuuntaja Emokortti urvakytkin Lisälämmitin 94 0 Jälkilämmitin 940 Oven kokoonpano No Osa unnus Ovisalvan kokoonpano arranauha NC-anturi, anturin numero ilmoitettava 5 Lasiputkisulake 5x ,4A hidas 6 Ohjainpaneeli Kosteusanturi (lisävaruste) Hiilidioksidianturi (lisävaruste) 5

16 .09.4F/7..0/DF

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

Multi 50MC 80. Vallox TSK. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Multi 50MC 80. Vallox TSK. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla Tyyppi TSK Multi 50 MC 60 TSK Multi MC 60 Vallox.09.99B SF 6..0 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Jälkilämmityspatteri,

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L .09.6F..008 Tyyppi B 500 SE VALLOX Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero B 500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX

Lisätiedot

Vallox DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Mallit: DIGIT2 SE R DIGIT2 SE L DIGIT2 SE VKL R DIGIT2 SE VKL L DIGIT2 SE MLV R DIGIT2 SE MLV L

Vallox DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Mallit: DIGIT2 SE R DIGIT2 SE L DIGIT2 SE VKL R DIGIT2 SE VKL L DIGIT2 SE MLV R DIGIT2 SE MLV L Vallox Digit2SE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero 55 SE 1.9.91F 17.11.28 Tyyppi 55 SE VALLOX VALLOXtuotenumero VALLOX DIGIT2 SE R 2 VALLOX DIGIT2 SE L 21 VALLOX DIGIT2 SE VKL R 22

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE TEKNIIKK Väli 5.09.6F 30.9.999 VLLOX MLLIT: VLLOX DIGIT SE VLLOX DIGIT SE VKL VKL KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX DIGIT SE on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox MALLIT: VALLOX 132 E VALLOX 132 E VKL. VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox MALLIT: VALLOX 132 E VALLOX 132 E VKL. VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta Vallox 1.09.410F 22.10.2009 Tyyppi 3550 E VLLOX KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE 132 E MLLIT: VLLOX 132 E VLLOX 132 E VKL SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX 132 E on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tyyppinumero 3486 ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. VTT:n sertifikaattinumero

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tyyppinumero 3486 ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. VTT:n sertifikaattinumero .09.0F.9.00 Tyyppi 6 VALLOX SE Tyyppinumero 6 Vaihtovirtapuhallinmalli 7/0 VALLOX tuotenumero LVItuotenumero MALLIT: VALLOX 0 A L 90 7907 VALLOX 0 A R 9 79079 VALLOX 0 L 9 790 VALLOX 0 R 9 790 VTT:n sertifikaattinumero

Lisätiedot

DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Sähköliitäntä. Lämmöntalteenotto. VALLOX 150 Effect SE VKL. VALLOX 150 Effect SE MLV. Tuloilma Poistoilma

DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Sähköliitäntä. Lämmöntalteenotto. VALLOX 150 Effect SE VKL. VALLOX 150 Effect SE MLV. Tuloilma Poistoilma Vallox 150SE EFFECT Tyyppinumero 3530 VALLOX tuotenumero 1.09.392 F 21.11.2010 Tyyppi 3530 VALLOX LVItuotenumero ALLIT: VALLOX 150 Effect SE R 3352300 7912089 VALLOX 150 Effect SE L 3352310 7912090 VALLOX

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE. Vallox DIGIT SED. Tekniset tiedot. Tyyppinumero 3486 MALLIT: Vallox 200SE L Vallox 200SE R

TEKNINEN OHJE. Vallox DIGIT SED. Tekniset tiedot. Tyyppinumero 3486 MALLIT: Vallox 200SE L Vallox 200SE R Vallox 00SE Tyyppinumero 6 Vallox tuotenumero.09.0b F..0 Tyyppi 6 Vallox LVItuotenumero ALLIT: Vallox 00SE L 50500 79095 Vallox 00SE 50600 79096 DIGIT SED ELEKTONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ ALLIT: Vallox

Lisätiedot

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin.

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. Vallox 70 Compact 1.09.349F 18.9.2012 VALLOX TYYPPI 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Vallox 1.09.260F 14.5.2009 VALLOX 95 75 TYYPPI 3510 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. Vallox 7595 SILENT PÄÄOSAT

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009)

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 (07.05.2009) SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ILOX OPTIMA KONEEN OSAT 2 2. ILMANVAIHDON TARVE 3 3. ILMANVAIHDON OHJAUSPANEELI 3 4.

Lisätiedot

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Tekniset tiedot Ilox 89 Optima Mitat (L x K x S) 598 x 512 x 569 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1260 W, 5.5 A 1000 W (sähkö) 50 kg

Lisätiedot

Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.2)

Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.2) TEKNIIKKA Väli 5 1.09.61F 0.5.1999 VALLOX TEKNINEN OHJE 11 9 VKL 1 6 15 Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L 7 5 7 1 1 10 Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ELEKTRONINEN KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 1. YLEISTÄ Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilmaston perusedellytys. Asumistoiminnot sekä rakennusmenetelmät ja materiaalit ovat muuttuneet merkittävästi

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Tämä ohje kattaa kaikki EDA-ohjausjärjestelmää käyttävät ilmanvaihtolaitteet. Lue ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot