LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena Kokkonen Seppo Pulkkinen Kaarina Turunen Erkki Turunen Kari Åke Aimo Tolvanen, Ahti Kiiskisen varajäsen Ahti Kiiskinen Arja Kiiskinen MUUT LÄSNÄ Terttu Heiskanen Timonen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 4 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Kaarina Turunen Kari Åke NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 135 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli Lähimmäinen ja viestintä. 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä oli ilmoittanut Ahti Kiiskinen ja hänen tilalleen oli kutsuttu Aimo Tolvanen, mikä hyväksyttiin. Poissa oli Arja Kiiskinen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 137 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 6 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Kaarina Turunen ja Kari Åke. 138 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin 6 asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 139 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 3/2006: Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset 2/2006: Palvelutyön johtokunnan päätökset 4/2006: Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunnan päätökset 3/2006: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2006: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Johtokuntien päätöksiä ei ollut.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 140 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (7) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset: 11/2006:Ei julkinen Talousjohtajan päätökset: 22/2006: Virkavapauden myöntäminen 23/2006: Työloman myöntäminen 24/2006: Virkavapauden myöntäminen 25/2006: Työloman myöntäminen 26/2006: Virkavapauden myöntäminen 27/2006: Virkavapauden myöntäminen 28/2006: Työloman myöntäminen 29/2006: Virkavapauden myöntäminen 30/2006: Kokemuslisän myöntäminen 31/2006: Kokemuslisän myöntäminen 32/2006: Joidenkin irtaimistoesineiden poistaminen luettelosta 33/2006: Työloman myöntäminen 34/2006: Virkavapauden myöntäminen 35/2006: Luvan antaminen palveluskoirakokeiden suorittamiseen 36/2006: Virkavapauden myöntäminen 37/2006: Työloman myöntäminen 38/2006: Työloman myöntäminen 39/2006: Mähkön kappelin äänentoistojärjestelmän hankkiminen 40/2006: Kokemuslisäajan määrittäminen 41/2006: Kalevankadun kerhotilojen siivoaminen /2006: Työloman myöntäminen 43/2006: Virkavapauden myöntäminen 44/2006: Työloman myöntäminen 45/2006: Matkapuhelimen antaminen käyttöön Kiinteistöpäällikön päätökset: 5/2006: Leimikon myynti Seurakuntapuutarhurin päätökset: 4/2006: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 141 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ HEIKKI LUUKKASELLE Liite 1 Seurakunta on vuokrannut Viekijärven seurakunnan kirkkoherran pappilan myynnin yhteydessä n. 1,6 ha:n suuruisen määräalan Törmälän tilasta RN:o 5:59 (kiinteistötunnus ) Heikki Luukkaselle alkaen. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Vuosivuokraksi määrättiin 4 % silloisesta määräalan myyntihinnasta. Vuokravuoden 2006 indeksillä tarkistettu vuokra on 487,40. Vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokralaisella on oikeus viiden (5) vuoden kuluessa vuokra ajan alkamisesta lunastaa vuokralle annettu määräala, sillä edellytyksellä että kirkkohallitus vahvistaa seurakunnan kirkkovaltuuston määräalan myymistä tarkoittavan päätöksen. Jos vuokralainen käyttää lunastusoikeuttaan, määräalan lunastushinta määrätään sopimusta tehtäessä sovitusta määräalan arvosta yksitoistatuhattaseitsemänsataa (11.700) euroa eli mk muuttamalla sitä virallisen elinkustannusindeksin (1951:10 = 100) muutosta vastaavasti samalla tavalla kuin kohdassa 4.2 on vuosivuokran muuttamisesta on sovittu. Lunastusajan jälkeen määräalan mahdollisesta ostohinnasta sovitaan vuokralaisen kanssa erikseen. Heikki Luukkanen on ilmoittanut käyttävänsä vuokrasopimuksessa määriteltyä lunastusoikeuttaan sen jälkeen, kun määräalan länsirajaa tarkistettiin viereistä peltoalaa uudelleen vuokrattaessa. Määräalan kartalta mitattu pinta ala on nyt n. 1,8 ha. Huomattava osa lisämaasta on Viekijokivarren kosteikkoa ja joutomaata. Kartta liitteenä. Vuodelle 2006 tarkistettu määräalan lunastushinta on Lausunnon kauppahinnan riittävyydestä antaa lieksalainen Kiinteistötoimisto M Vaakanainen LKV. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Lieksan kaupungin Viekijärven kylässä sijaitsevasta Törmälän tilasta RN:o 5:59 (kiinteistötunnus ) n. 1,8 ha:n suuruisen, oheiseen karttaan punaisella ja maastoon puupaaluilla merkityn, määräalan (Viekijärven pappilan tontin) (kaksitoistatuhattasata) euron kauppahinnasta Heikki Luukkaselle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Lisätietoja Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Heikki Luukkanen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 142 JUHA KAPASEN JA TIINA KALLION MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen vuokrata n m2:n suuruinen määräala (Rauhala Lukkarilan rantaasemakaavan rakennuspaikka nro 14.1) vapaa ajan asuntoa varten Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pankajärven rannalla Putaansalmessa Rauhalan tilalla Rnro 108:47 Juha Kapaselle ja Tiina Kalliolle väliseksi ajaksi ja määrätä vuosivuokraksi 500 (viisisataa) euroa. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutoksiin. Tuomiokapitulin päätös on nähtävänä muutoksenhakua varten välisen ajan. n aikaisemmin hyväksymään sopimuskaavaan on tehty useita tarkistuksia. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä. Lisätietoja Talousjohtaja: hyväksyy oheisena liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätöksen. Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että sopimuskohdassa 4.5 määriteltyä vakuutta ei vaadita. Juha Kapanen/Tiina Kallio Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 143 KIRKKONEUVOSTON UUDISTETUN OHJESÄÄNNÖN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN (liite jaetaan jäsenille, mutta ei talleteta pöytäkirjaan) Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön. Tuomiokapitulin päätös on nähtävänä muutoksenhakua varten välisen ajan. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvoston nykyinen ohjesääntö on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa Malliohjesääntö, jonka pohjalta sääntö on laadittu, on vuodelta Sen jälkeen seurakuntahallintoa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. On ollut tarkoituksenmukaista tarkastella seurakunnan ratkaisuvallan järjestämistä ja hallintoa ja päivittää tilanne tämän hetken tarpeita vastaavaksi. Seurakunnan hallintoa koskevat säädökset ovat pääpiirteissään ennallaan. Muutoksia on tehty mm. esittelyä ja kokousmenettelyä koskeviin kohtiin. Sääntöä valmisteltaessa ratkaisuvalta pyrittiin määrittelemään selkeämmin kuin mallisäännössä. Tämä ilmenee kohdissa, joissa määritellään kuinka paljon kirkkoneuvostolle siirretään muutoin kirkkovaltuustolle kuluvaa ratkaisuvaltaa ja toisaalta kuinka paljon viranhaltijoille siirretään kirkkoneuvostolle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Tarkoituksena on ollut vapauttaa kirkkoneuvosto käsittelemästä tavanomaisia hallintoasioita, jotta sillä on mahdollisuus aikaisempaa enemmän paneutua varsinaiseen tehtäväänsä, seurakunnan hengellisen toiminnan edistämiseen. Tuleva toiminta osoittaa miten tavoitteessa on onnistuttu. Tuomiokapituli on jättänyt vahvistamatta ja poistanut ohjesäännön 5 pykälän. Muutos johtuu siitä, että kirkkovaltuustolla ei ole toimivaltaa päättää kirkkoneuvoston kokouksen kutsumistavasta. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 2 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Lisätietoja Kirkkoherra: toteaa kirkkoneuvoston uudistetun ohjesäännön tulleen vahvistetuksi ja ottaa sen käyttöön alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoherra Talousjohtaja n varapuheenjohtaja Kirkkoherranvirasto Johtokunnat Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 144 KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN JA MUUT KIRKKONEUVOSTON TYÖSKENTE LYYN LIITTYVÄT ASIAT Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on poistanut käyttöön otettavasta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä 5. pykälän. Muutos johtuu siitä, että kirkkovaltuustolla ei ole toimivaltaa päättää kirkkoneuvoston kokouksen kutsumistavasta. Pois jätetyn pykälän teksti oli seuraava: Kutsu postitetaan jäsenille viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. käsitteli työskentelyynsä liittyviä asioita kokouksessa 2/2005: n puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa 1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä 2) muulloinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määrärajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu (KJ 9:1). Kirkkoherra ei ole estynyt, jos hänelle on myönnetty virkavapautta ja kapituli on määrännyt hänelle sijaisen. (KJ 9:1/ selitys 4./ ) päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. (KJ 9:1) Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 9:2) Kokouksessa 2/2005 päätettiin 1.ohjeenluontoisesti kokousaikataulusta ja kokouspaikasta: kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo seurakuntakeskuksessa; 2. jäsenten kutsumistavasta ja kokousaineiston toimittamisesta: kokouskutsu ja kokousaineisto postitetaan jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa viimeistään viittä päivää ennen kokousta;

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 3. varajäsenen kutsumisesta tilapäisesti estyneen tilalle (KJ 7:3): estynyt jäsen kutsuu henkilökohtaisen varajäsenen kokoukseen tai ilmoittaa esteestä seurakunnan taloustoimistoon; 4. pöytäkirjan tarkastamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä: kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen sen nähtäväksi asettamista; pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaista lähtien; 5. miten johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä tiedotetaan kirkkoneuvostolle: puheenjohtaja huolehtii, että päätösten otsikot kirjataan tiedoksi kirkkoneuvoston päätöstä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan ellei päätöstä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi; päätöksiin voi tutustua kokouksessa ja seurakunnan toimistossa muulloinkin; 6. kirkkoneuvoston kokouksista ja vireillä olevista asioista tiedottamisesta: luettelo kirkkoneuvostossa käsiteltävistä asioista toimitetaan tiedotusvälineille ja kirkkovaltuuston jäsenille. Selvitetään miten internetiä voitaisiin käyttää tehokkaammin seurakunnan tiedotustoiminnassa mm. julkaisemalla pöytäkirjat seurakunnan kotisivulla; 7. muista mahdollisista kokoustyöskentelyn liittyvistä asioista: muista asioista ei päätetty. Kirkkoherra: tarkistaa tarvittavilta osin koollekutsumiseen ja muuhun työskentelyyn liittyvät vuonna 2005 hyväksyttyjä periaatteita. Päätettiin noudattaa edelleen kokouksessa 2/2005 päätettyjä kirkkoneuvoston koollekutsumisen ja työskentelyn periaatteita tämän kirkkoneuvoston toimikauden ( ) ajan. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo seurakuntakeskuksessa ja kokouskutsu ja kokousaineisto postitetaan jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa viimeistään viittä päivää ennen kokousta. Lisätietoja Puheenjohtaja Sihteeri Taloustoimisto/Kirkkoherranvirasto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 145 VAROITUKSEN ANTAMINEN ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISOI KEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Seurakunnan hautainhoitorahastolle kuuluvassa Urheilukadun huoneistossa asuva vuokralainen ei ole huolehtinut sovitun maksuohjelman mukaisesti maksamatta olevista vuokristaan. Maksamattomia mennessä erääntyneitä vuokria oli yhteensä Toukokuusta lähtien hän ei ole maksanut vuokriaan lainkaan. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 61 :n perusteella vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen mm. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Vuokra maksetaan sopimuksen mukaan kunkin kuukauden 10 päivä. Vuokranmaksun laiminlyöminen ei edellytä kirjallisen varoituksen antamista purkamisoikeuden käyttämisestä eikä vuokrasopimuksen purkamisessa noudateta irtisanomisaikaa. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Ennenaikaisesta vuokrasuhteen lakkaamisesta aiheutuneesta vahingosta vuokranantajalla on oikeus saada korvaus vuokralaiselta. Vuokralainen on iäkäs ja hänellä on pitkä vuokrasuhde. Hän on aikaisemmin huolehtinut vuokranmaksusta maksusopimuksen mukaisesti, kirkkoneuvosto vahvistaa talousjohtajan suullisesti antaman varoituksen kirjallisesti. Talousjohtaja: antaa Urheilukadun huoneistossa (7 A 6) asuvalle vuokralaiselle kirjallisen varoituksen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden käyttämisestä vuokranmaksun laiminlyönnin takia. Vuokrasopimus puretaan päättymään ellei erääntyneitä vuokria makseta tai niiden maksamisesta aseteta hyväksyttävää vakuutta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuokralainen Talousjohtaja Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 146 PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON KUNNOSTAMINEN Seurakunta omistaa 78 m2:n suuruisen huoneiston (3 h + k + s ja autopaikka) Pielisentie 62:ssa. Huoneisto on kirjattu Hautainhoitorahaston erityiskatteisiin. korotti huoneiston vuokraa tuntuvasti. Asukas (seurakunnan työntekijä) irtisanoi vuokrasopimuksen alkaen. Huoneiston sisäpintoja ei ole lähivuosina kunnostettu. Suoritetussa katselmuksessa todettiin, että tavanomaisen kulumisen takia huoneiston lattiapinnoitteet listoituksineen, tapetit ja maalipinnat, kaapistot ja tiskipöytä sekä astianpesukone pitäisi uusia. Alustava kustannusarvio (rak.ins. Heikki Koistinen ): 1. Lattiamattojen uusinta n Seinien maalaus ja tapetointi n Väliovien ja karmien maalaus n Kattojen maalaus n Kylpyhuoneen silikonien uusiminen n Kaapistojen kunnostus ja maalaus n. 700 Yhteensä n Erikseen harkittavat toimenpiteet: 1. Saunan kunnostus n Kaapistojen uusiminen n Hinnat sisältävät alv:n 22 %. Taloyhtiössä valmistellaan parhaillaan hissien asentamista. Hanke lienee mahdollista toteuttaa vuonna Seurakunnan huoneistoa koskeva rahoitusosuus pyritään saamaan selville kokoukseen mennessä. Talousjohtaja: käy periaatekeskustelun siitä ryhdytäänkö korjaushankkeeseen vai olisivatko hautainhoitorahaston varat sijoitettavissa muulla tavalla. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että huoneistoa ei korjata. käynnisti osakehuoneiston ja autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymisen valmistelun. Lisätietoja Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Heikki Koistinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 147 VIEKIN VUOKRATALON KUNNOSTAMINEN Viekin vuokratalossa huoneistossa 7 sattui juhannuksen aikoihin vesivahinko. Betonilattian alla olevaan lämpimän käyttöveden putkeen tuli vuoto. Kosteutta havaittiin kahden huoneiston alueella. Asukas on siirretty tilapäismajoitukseen ja toinen huoneisto oli tyhjä. Kahta huoneistoa on kuivatettu siitä saakka. Rakenteissa oli vielä liikaa kosteutta (n %). Edellinen vastaava vahinko sattui vuonna Jo aikaisemmin suoritetuissa katselmuksissa on todettu, että vuokratalossa on kohta suoritettava sisäpuolinen kunnostus, jos sitä pidetään käyttökunnossa. Rakennuksen vesikatto ja ulkopuoli on kunnostettu. Seitsemästä huoneistosta kuusi on vuokrattu ja kaksi hakemusta on sisällä. Talousjohtaja: käy periaatekeskustelun siitä kuinka laajan korjaushankkeen suunnitteluun ryhdytään. Vesivahingon edellyttämät korjaukset tehdään kiireellisesti välittömästi. Käyttövesiputkiston uusimisesta ja muusta sisäpuolisesta kunnostuksesta tehdään suunnitelma ja kustannusarvio vuoden 2007 talousarvioon. Hankkeesta päätetään vuosikorjausohjelmaa hyväksyttäessä. Lisätietoja Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Heikki Koistinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 148 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT JÄRJESTELYT Lieksan seurakunnan hautausmaat erotettiin omiksi kiinteistöikseen ennen hautaustoimilain voimaan tuloa Hautausmaakiinteistöille jäi kirkkoja, kappeleita, huoltorakennuksia, hautausmaan aidan ulkopuolisia puistokaistaleita ja paikoitusalueita sekä kaavoittamattomia muita alueita. Seurakunta omistaa kaikki tässä tarkoitetut kiinteistöt eivätkä ne ole kiinnityksen kohteina eikä niihin kohdistu lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä muita kuin hautaustoimilaista johtuvia rajoituksia. Nurmijärven hautausmaalla on saatujen tietojen mukaan kivikautinen asuinpaikka ja sodanaikaisia tykistön vaihtoasemia. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä hautaustoimilain tarkoittamaa vallintarajoitusta koskeva merkintä lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin. Hautaustoimilain HE 204/2002 perustelut selvittävät tätä vallintarajoitusta: "Esityksessä lähdetään siitä, että hautausmaat muodostavat erillisen kiinteistön. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että hautausmaan sijainti ja ulottuvuus voidaan tällöin yksikäsitteisesti todeta sitä koskevien kiinteistörekisteritietojen perusteella. Jos hautausmaaksi haluttaisiin perustaa vain osa kiinteistöstä, hautausmaaksi perustettava alue tulisi ensin erottaa omaksi kiinteistökseen. Tällaiseen hautausmaakäytössä olevaan kiinteistöön voisi kuulua varsinaisen hautausmaa alueen lisäksi hautausmaan ylläpitoon ja käyttöön liittyviä alueita, ja sillä voisi sijaita hautausmaan yhteydessä olevia kirkollisia rakennuksia sekä hautausmaan ylläpitoa ja käyttöä palvelevia rakennuksia, kuten kirkko, siunauskappeli ja huoltorakennus. Koko kiinteistön aluetta koskisivat kuitenkin tämän lain mukaiset rajoitukset." Hautausmaan ylläpitäjä voi luovuttaa hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tai siihen kuuluvan alueen taikka vuokra tai muun käyttöoikeuden vain sille, jolla hautaustoimilain mukaisesti on oikeus hautausmaan ylläpitoon. Muu luovutus on mitätön. Jos esim. pysäköintialue tai puistoalue kuuluisi kaupungin hoidettavaksi, niin alueen luovuttaminen kaupungille ei ole mahdollista, jos se on osa hautausmaakiinteistöä. Jos pysäköintialue on kaupungin asemakaavassa merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), niin se kuuluisi kaupungin ylläpidettäväksi. Hautausmaakiinteistön osan luovuttaminen esim. lisämaaksi asuintonttiin tai tiealueeksi myös estyy. Tämän takia tulevat tarpeet tulisi osata ennakoida ennen vallintarajoitusilmoituksen tekemistä. Lääninhallitus valvoo hautaustoimilain toteutumista. Lieksan seurakunnan hautausmaakiinteistöt: Tuonenkangas (Mähkön hautausmaa) Käsittää kolme (3) palstaa, joista viimeisin otettu käyttöön Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollisasiaintoimikunta oli oikeuttanut seurakunnan perustamaan hautausmaan Pielis

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) järven pitäjän Lieksan kylän talon n:ro 83 maalle. Kirjeestä puuttuu päiväys; samassa lähetyksessä on ollut Kirkollisasiaintoimikunnan kirje Vallintarajoitus ei kohdistu rekisteriyksiköllä mahdollisesti sijaitsevaan määräalaan M601. Ilmoitus tehty ja täydennetty Rauharanta (Vuonislahden hautausmaa) Opetusministeriö oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan perustamaan hautausmaan Vuonislahden kylään. Ilmoitus tehty Hautakangas (Kolin hautausmaa) Opetusministeriö oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan)seurakunnan perustamaan hautausmaan Kolin kylään. Ilmoitus tehty Asemakaavatontti (Kirkkopuisto) Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan hautausmaa on 1600 luvulta lähtien sijainnut kirkon vieressä Lieksajoen pohjoisrannalla. Hautausmaan lisäksi tontilla sijaitsevat Lieksan kirkko, kellotapuli, huoltorakennus ja Lieksan ortodoksiselle seurakunnalle kuuluva tsasouna. Vallintarajoitus ei kohdistu rekisteriyksiköllä sijaitsevaan erottamattomaan määräalaan, joka on vuonna 2006 lahjoitettu Lieksan ortodoksiselle seurakunnalle määräalalla olevan tsasounan tontiksi (n. 700 m2). Ilmoitus tehty Kaiskunkangas (Nurmijärven hautausmaa) Kirkkola (Viekin hautausmaa) Opetusministeriö on oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan perustamaan hautausmaan Nurmijärven kylään. Ilmoitus tehty Viekin hautausmaan vanhin osa on vihitty hautausmaaksi marraskuussa Viekijärven kirkon, siunauskappelin, huoltorakennuksen ja hautausmaan käsittävän kiinteistön Kirkkola vallintarajoitusilmoitus tehdään, kun on selvitetty tarvitaanko kiinteistöstä osia muihin tarkoituksiin ja kun ko. määräalat on erotettu. Lisäselvitys (puh /Mustonen): Nurmeksen käräjäoikeuden Kiinteistöosaston notaarin mukaan määräala, jolle ei ketään ole haudattu, voidaan hautausmaan ylläpitäjän pyynnöstä ja riittävästi todisteltuna vapauttaa Hautaustoimilain tarkoittamasta vallintarajoituksesta ja lohkoa myöhemminkin. Esimerkkitapauksena oli Viekin hautausmaan kylänpuoleisessa päässä rivitalon ja rannan välissä oleva vanhan pellon alue. Hautausmaiden kartat ovat nähtävänä kokouksessa.

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) Talousjohtaja: katsoo, että on ollut tarkoituksenmukaista muodostaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt esitellyllä tavalla. Viekin hautausmaasta ei tässä yhteydessä ryhdytä erottamaan alueita muita tarpeita varten. Hautaustoimilaissa tarkoitetusta vallintarajoituksesta hyväksytään tehtäväksi merkintä lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin seurakunnan omistamille seuraaville kiinteistöille: Tuonenkangas (Mähkön hautausmaa) Asemakaavatontti (Kirkkopuisto) Kaiskunkangas (Nurmijärven hautausmaa) Rauharanta (Vuonislahden hautausmaa) Hautakangas (Kolin hautausmaa) Kirkkola (Viekin hautausmaa) Toimeenpano: Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Puutarhuri Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Vallintarajoitusilmoitus Kirkkola (Viekin hautausmaa) talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 149 VAROITUKSEN ANTAMINEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISOIKEUDEN KÄYT TÄMISESTÄ Seurakunnan Pekka Turusen rahastolle kuuluvan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan tontin 1.8 vuokralainen ei ole huolehtinut sovitun maksuohjelman mukaisesti maksamatta olevista vuokristaan. Maksamattomia erääntyneitä vuokria oli yhteensä 300,00. Vuokravuoden vuokra 340,00 erääntyy Nykyinen vuokrasopimus on voimassa saakka. Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta on käsitellyt asiaa asiakohdassa 9. Hoitotoimikunta on antanut vuokralaiselle maksukehotuksen ja edellyttänyt, että erääntyneet maksamattomat vuokrat on maksettava mennessä. Päätöksestä on tiedotettu vuokralaiselle. Maanvuokralain 21 :n mukaan sopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa eli purkaa, mikäli vuokralainen mm. on laiminlyönyt vuokranmaksun määräaikaisen suorittamisen eikä saatuaan siihen kehotuksen täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään kuukauden kuluessa kehotuksesta tai samassa ajassa aseta hyväksyttävää vakuutta. Kun vuokrasopimus vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella on irtisanottu, päättyy vuokrasuhde välittömästi irtisanomisen tapahduttua. Ennenaikaisesta vuokrasuhteen lakkaamisesta aiheutuneesta vahingosta vuokranantajalla on oikeus saada korvaus vuokralaiselta. Talousjohtaja: antaa vuokralaiselle kirjallisen varoituksen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden käyttämisestä vuokranmaksun laiminlyönnin takia. Vuokrasopimus puretaan päättymään ellei erääntyneitä vuokria makseta tai niiden maksamisesta aseteta hyväksyttävää vakuutta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Vuokralainen Hoitotoimikunnan puheenjohtaja Juha Myllynen Talousjohtaja Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013)

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 150 ESITYKSEN TEKEMINEN JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEKSI Liite 3 Pohjois Karjalan Sähkö Oy on toimittanut kirkkoneuvostolle Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevien Pappila RN:o 107:103 ja Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen. Sopimusesitys koskee olemassa olevan sähkölinjan sopimuksen uusimista. Tässä yhteydessä johtoalueella ei suoriteta mitään saneeraus tai korjaustoimenpiteitä. Johtokatu on 265 m pitkä ja 5 m leveä ja sijaitsee museon kohdalla Timitrantien varressa ja Rauhalan pappilan tontin kohdalla Koivulantien varressa. Kertakorvaus alueesta on 40,17 euroa. Korvaus perustuu MTK:n ja Sähköenergialiitto ry Senerin välillä solmittuun suositussopimukseen. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle pysyvää käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kuopion tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Pohjois Karjalan Sähkö Oy Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 151 METSÄSTYSALUEEN VUOSIVUOKRAN HUOJENTAMINEN POIKKEUKSELLISESTI Tälle vuodelle hirvenkaatolupien määrä Lieksan alueella on pudonnut voimakkaasti. Tästä johtuen Jouko Hyttisen hirviseurueelle on myönnetty vain yhden hirven kaatolupa. Metsästysalueen ha vuokra oli viime vuonna ilman arvonlisäveroa 481,86 euroaja arvonlisäveroineen 587,85 euroa. Jouko Hyttinen esittää päivätyssä kirkkoneuvostolle osoitetussa kirjeessään, että metsästysalueen veroton vuokra vuodelle 2006 poikkeuksellisesti kohtuullistettaisiiin 330,00 euroon. Talousjohtaja: hyväksyy vuokravuoden 2006 vuokran kohtuullistamisen hirvikannan poikkeuksellisen vähyyden takia. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jouko Hyttisen hirviseurue Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 152 TILOJEN ANTAMINEN LIEKSAN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN KÄYTTÖÖN PANKA KOSKEN KIRKOLTA Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun Kannatusyhdistys ry:n taidekoulu joutuu siirtymään pois Pankakosken koululta ja koulun johtaja Airi Ikonen pyytää päivätyllä hakemuksella toimitiloja käyttöön veloituksetta Pankakosken kirkolta: PANKAKOSKEN KIRKON TILOJEN KÄYTTÖ Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulu on antanut lakisääteistä kuvataiteen taiteen perusopetusta lieksalaisille lapsille ja nuorille ja vuodesta 1981 lähtien. Toiminnan rahoitus järjestyy Lieksan kaupungin ja Lieksan kansalaisopiston kautta. Talous on äärimmäisen tiukka. Taidekoulun ryhmät ovat kokoontuneet kouluilla ilman erillistä korvausta. Pankakosken koululla on toiminut taideryhmiä sen lakkauttamiseen saakka. Taidekoulu haluaisi edelleen tarjota kuvataiteen perusopetusta pankakoskelaisille lapsille ja nuorille. Taidekoulu anoo tiukkaan talouteensa vedoten Pankakosken kirkon yhteydessä olevien tilojen ilmaiskäyttöä kuvataiteen perusopetuksen järjestämistä varten. Kuvataideryhmä toimisi tiloissa tiistaisin n. klo alkaen. Ryhmän opettajana toimisi kuvataiteilija Pirjo Hämäläinen ja hän vastaisi tiloista opetuksen ajalta Seurakunnan kerhotilan tai vastaavan käyttömaksu on hinnaston mukaan 7,32 (sis. alv. 22 %)/tunti. Lisätietoja Kirkkoherra: päättää luovuttaa veloituksetta Pankakosken kiinteistöistä kerhotilaa Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun käyttöön väliseksi ajaksi tiistaisin klo Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun Kannatusyhdistys ry Vahtimestari Lea Lukkarinen Riitta Mälkönen Mauri Leinonen Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 153 OPISTO II RIPPIKOULUN TURVALLISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN AJALLE JA Liite 4 Pastori Virpi Komulainen on laatinut Opisto II rippikoulun turvallisuusasiakirjan ajalle ja varsinaiselle leirijaksolle Suunnitelmaa täydentävät liitteet ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja: Puheenjohtaja: hyväksyy Opisto II rippikoulun turvallisuusasiakirjan ajalle ja varsinaiselle leirijaksolle Hyväksyttiin. Virpi Komulainen kirkkoherra Hannu Juntunen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 6.4.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj x VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen Harri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto. Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto. Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 28.9.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Johanna Juntunen varajäsen Köngäs Martti 1(6) Aika Tiistaina 23.2.2016 klo 17 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Herukka Terttu Johanna

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 9/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2012 klo 18 18.08 KOKOUSPAIKKA Vammalan seurakuntatalo, Asemakatu 6, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj X Seija Toivonen

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj X Seija Toivonen KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.4.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Kyrön seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj X VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj X Seija Toivonen Harri

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Kirkkoneuvosto. Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 24.8.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj x VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj x Seija Toivonen Harri

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj X VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj X Seija Toivonen Harri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot