LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena Kokkonen Seppo Pulkkinen Kaarina Turunen Erkki Turunen Kari Åke Aimo Tolvanen, Ahti Kiiskisen varajäsen Ahti Kiiskinen Arja Kiiskinen MUUT LÄSNÄ Terttu Heiskanen Timonen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 4 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Kaarina Turunen Kari Åke NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 135 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aiheena oli Lähimmäinen ja viestintä. 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä oli ilmoittanut Ahti Kiiskinen ja hänen tilalleen oli kutsuttu Aimo Tolvanen, mikä hyväksyttiin. Poissa oli Arja Kiiskinen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 137 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 6 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Kaarina Turunen ja Kari Åke. 138 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin 6 asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 139 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 3/2006: Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset 2/2006: Palvelutyön johtokunnan päätökset 4/2006: Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunnan päätökset 3/2006: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2006: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Johtokuntien päätöksiä ei ollut.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 140 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (7) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset: 11/2006:Ei julkinen Talousjohtajan päätökset: 22/2006: Virkavapauden myöntäminen 23/2006: Työloman myöntäminen 24/2006: Virkavapauden myöntäminen 25/2006: Työloman myöntäminen 26/2006: Virkavapauden myöntäminen 27/2006: Virkavapauden myöntäminen 28/2006: Työloman myöntäminen 29/2006: Virkavapauden myöntäminen 30/2006: Kokemuslisän myöntäminen 31/2006: Kokemuslisän myöntäminen 32/2006: Joidenkin irtaimistoesineiden poistaminen luettelosta 33/2006: Työloman myöntäminen 34/2006: Virkavapauden myöntäminen 35/2006: Luvan antaminen palveluskoirakokeiden suorittamiseen 36/2006: Virkavapauden myöntäminen 37/2006: Työloman myöntäminen 38/2006: Työloman myöntäminen 39/2006: Mähkön kappelin äänentoistojärjestelmän hankkiminen 40/2006: Kokemuslisäajan määrittäminen 41/2006: Kalevankadun kerhotilojen siivoaminen /2006: Työloman myöntäminen 43/2006: Virkavapauden myöntäminen 44/2006: Työloman myöntäminen 45/2006: Matkapuhelimen antaminen käyttöön Kiinteistöpäällikön päätökset: 5/2006: Leimikon myynti Seurakuntapuutarhurin päätökset: 4/2006: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 141 ESITYKSEN TEKEMINEN MÄÄRÄALAN MYYMISESTÄ HEIKKI LUUKKASELLE Liite 1 Seurakunta on vuokrannut Viekijärven seurakunnan kirkkoherran pappilan myynnin yhteydessä n. 1,6 ha:n suuruisen määräalan Törmälän tilasta RN:o 5:59 (kiinteistötunnus ) Heikki Luukkaselle alkaen. Vuokrasopimus on voimassa saakka. Vuosivuokraksi määrättiin 4 % silloisesta määräalan myyntihinnasta. Vuokravuoden 2006 indeksillä tarkistettu vuokra on 487,40. Vuokrasopimuksessa on sovittu, että vuokralaisella on oikeus viiden (5) vuoden kuluessa vuokra ajan alkamisesta lunastaa vuokralle annettu määräala, sillä edellytyksellä että kirkkohallitus vahvistaa seurakunnan kirkkovaltuuston määräalan myymistä tarkoittavan päätöksen. Jos vuokralainen käyttää lunastusoikeuttaan, määräalan lunastushinta määrätään sopimusta tehtäessä sovitusta määräalan arvosta yksitoistatuhattaseitsemänsataa (11.700) euroa eli mk muuttamalla sitä virallisen elinkustannusindeksin (1951:10 = 100) muutosta vastaavasti samalla tavalla kuin kohdassa 4.2 on vuosivuokran muuttamisesta on sovittu. Lunastusajan jälkeen määräalan mahdollisesta ostohinnasta sovitaan vuokralaisen kanssa erikseen. Heikki Luukkanen on ilmoittanut käyttävänsä vuokrasopimuksessa määriteltyä lunastusoikeuttaan sen jälkeen, kun määräalan länsirajaa tarkistettiin viereistä peltoalaa uudelleen vuokrattaessa. Määräalan kartalta mitattu pinta ala on nyt n. 1,8 ha. Huomattava osa lisämaasta on Viekijokivarren kosteikkoa ja joutomaata. Kartta liitteenä. Vuodelle 2006 tarkistettu määräalan lunastushinta on Lausunnon kauppahinnan riittävyydestä antaa lieksalainen Kiinteistötoimisto M Vaakanainen LKV. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä Lieksan kaupungin Viekijärven kylässä sijaitsevasta Törmälän tilasta RN:o 5:59 (kiinteistötunnus ) n. 1,8 ha:n suuruisen, oheiseen karttaan punaisella ja maastoon puupaaluilla merkityn, määräalan (Viekijärven pappilan tontin) (kaksitoistatuhattasata) euron kauppahinnasta Heikki Luukkaselle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Lisätietoja Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Heikki Luukkanen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 142 JUHA KAPASEN JA TIINA KALLION MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 2 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen vuokrata n m2:n suuruinen määräala (Rauhala Lukkarilan rantaasemakaavan rakennuspaikka nro 14.1) vapaa ajan asuntoa varten Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Pankajärven rannalla Putaansalmessa Rauhalan tilalla Rnro 108:47 Juha Kapaselle ja Tiina Kalliolle väliseksi ajaksi ja määrätä vuosivuokraksi 500 (viisisataa) euroa. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutoksiin. Tuomiokapitulin päätös on nähtävänä muutoksenhakua varten välisen ajan. n aikaisemmin hyväksymään sopimuskaavaan on tehty useita tarkistuksia. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä. Lisätietoja Talousjohtaja: hyväksyy oheisena liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätöksen. Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että sopimuskohdassa 4.5 määriteltyä vakuutta ei vaadita. Juha Kapanen/Tiina Kallio Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 143 KIRKKONEUVOSTON UUDISTETUN OHJESÄÄNNÖN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN (liite jaetaan jäsenille, mutta ei talleteta pöytäkirjaan) Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön. Tuomiokapitulin päätös on nähtävänä muutoksenhakua varten välisen ajan. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvoston nykyinen ohjesääntö on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa Malliohjesääntö, jonka pohjalta sääntö on laadittu, on vuodelta Sen jälkeen seurakuntahallintoa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. On ollut tarkoituksenmukaista tarkastella seurakunnan ratkaisuvallan järjestämistä ja hallintoa ja päivittää tilanne tämän hetken tarpeita vastaavaksi. Seurakunnan hallintoa koskevat säädökset ovat pääpiirteissään ennallaan. Muutoksia on tehty mm. esittelyä ja kokousmenettelyä koskeviin kohtiin. Sääntöä valmisteltaessa ratkaisuvalta pyrittiin määrittelemään selkeämmin kuin mallisäännössä. Tämä ilmenee kohdissa, joissa määritellään kuinka paljon kirkkoneuvostolle siirretään muutoin kirkkovaltuustolle kuluvaa ratkaisuvaltaa ja toisaalta kuinka paljon viranhaltijoille siirretään kirkkoneuvostolle kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Tarkoituksena on ollut vapauttaa kirkkoneuvosto käsittelemästä tavanomaisia hallintoasioita, jotta sillä on mahdollisuus aikaisempaa enemmän paneutua varsinaiseen tehtäväänsä, seurakunnan hengellisen toiminnan edistämiseen. Tuleva toiminta osoittaa miten tavoitteessa on onnistuttu. Tuomiokapituli on jättänyt vahvistamatta ja poistanut ohjesäännön 5 pykälän. Muutos johtuu siitä, että kirkkovaltuustolla ei ole toimivaltaa päättää kirkkoneuvoston kokouksen kutsumistavasta. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 2 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Lisätietoja Kirkkoherra: toteaa kirkkoneuvoston uudistetun ohjesäännön tulleen vahvistetuksi ja ottaa sen käyttöön alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoherra Talousjohtaja n varapuheenjohtaja Kirkkoherranvirasto Johtokunnat Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 144 KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN JA MUUT KIRKKONEUVOSTON TYÖSKENTE LYYN LIITTYVÄT ASIAT Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on poistanut käyttöön otettavasta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä 5. pykälän. Muutos johtuu siitä, että kirkkovaltuustolla ei ole toimivaltaa päättää kirkkoneuvoston kokouksen kutsumistavasta. Pois jätetyn pykälän teksti oli seuraava: Kutsu postitetaan jäsenille viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. käsitteli työskentelyynsä liittyviä asioita kokouksessa 2/2005: n puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa 1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä 2) muulloinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määrärajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu (KJ 9:1). Kirkkoherra ei ole estynyt, jos hänelle on myönnetty virkavapautta ja kapituli on määrännyt hänelle sijaisen. (KJ 9:1/ selitys 4./ ) päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. (KJ 9:1) Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 9:2) Kokouksessa 2/2005 päätettiin 1.ohjeenluontoisesti kokousaikataulusta ja kokouspaikasta: kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo seurakuntakeskuksessa; 2. jäsenten kutsumistavasta ja kokousaineiston toimittamisesta: kokouskutsu ja kokousaineisto postitetaan jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa viimeistään viittä päivää ennen kokousta;

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 3. varajäsenen kutsumisesta tilapäisesti estyneen tilalle (KJ 7:3): estynyt jäsen kutsuu henkilökohtaisen varajäsenen kokoukseen tai ilmoittaa esteestä seurakunnan taloustoimistoon; 4. pöytäkirjan tarkastamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä: kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan ennen sen nähtäväksi asettamista; pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaista lähtien; 5. miten johtokuntien ja viranhaltijoiden päätöksistä tiedotetaan kirkkoneuvostolle: puheenjohtaja huolehtii, että päätösten otsikot kirjataan tiedoksi kirkkoneuvoston päätöstä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan ellei päätöstä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi; päätöksiin voi tutustua kokouksessa ja seurakunnan toimistossa muulloinkin; 6. kirkkoneuvoston kokouksista ja vireillä olevista asioista tiedottamisesta: luettelo kirkkoneuvostossa käsiteltävistä asioista toimitetaan tiedotusvälineille ja kirkkovaltuuston jäsenille. Selvitetään miten internetiä voitaisiin käyttää tehokkaammin seurakunnan tiedotustoiminnassa mm. julkaisemalla pöytäkirjat seurakunnan kotisivulla; 7. muista mahdollisista kokoustyöskentelyn liittyvistä asioista: muista asioista ei päätetty. Kirkkoherra: tarkistaa tarvittavilta osin koollekutsumiseen ja muuhun työskentelyyn liittyvät vuonna 2005 hyväksyttyjä periaatteita. Päätettiin noudattaa edelleen kokouksessa 2/2005 päätettyjä kirkkoneuvoston koollekutsumisen ja työskentelyn periaatteita tämän kirkkoneuvoston toimikauden ( ) ajan. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo seurakuntakeskuksessa ja kokouskutsu ja kokousaineisto postitetaan jäsenille ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa viimeistään viittä päivää ennen kokousta. Lisätietoja Puheenjohtaja Sihteeri Taloustoimisto/Kirkkoherranvirasto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 145 VAROITUKSEN ANTAMINEN ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISOI KEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Seurakunnan hautainhoitorahastolle kuuluvassa Urheilukadun huoneistossa asuva vuokralainen ei ole huolehtinut sovitun maksuohjelman mukaisesti maksamatta olevista vuokristaan. Maksamattomia mennessä erääntyneitä vuokria oli yhteensä Toukokuusta lähtien hän ei ole maksanut vuokriaan lainkaan. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 61 :n perusteella vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen mm. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Vuokra maksetaan sopimuksen mukaan kunkin kuukauden 10 päivä. Vuokranmaksun laiminlyöminen ei edellytä kirjallisen varoituksen antamista purkamisoikeuden käyttämisestä eikä vuokrasopimuksen purkamisessa noudateta irtisanomisaikaa. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Ennenaikaisesta vuokrasuhteen lakkaamisesta aiheutuneesta vahingosta vuokranantajalla on oikeus saada korvaus vuokralaiselta. Vuokralainen on iäkäs ja hänellä on pitkä vuokrasuhde. Hän on aikaisemmin huolehtinut vuokranmaksusta maksusopimuksen mukaisesti, kirkkoneuvosto vahvistaa talousjohtajan suullisesti antaman varoituksen kirjallisesti. Talousjohtaja: antaa Urheilukadun huoneistossa (7 A 6) asuvalle vuokralaiselle kirjallisen varoituksen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden käyttämisestä vuokranmaksun laiminlyönnin takia. Vuokrasopimus puretaan päättymään ellei erääntyneitä vuokria makseta tai niiden maksamisesta aseteta hyväksyttävää vakuutta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuokralainen Talousjohtaja Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 146 PIELISENTIE 62:SSA OLEVAN HUONEISTON KUNNOSTAMINEN Seurakunta omistaa 78 m2:n suuruisen huoneiston (3 h + k + s ja autopaikka) Pielisentie 62:ssa. Huoneisto on kirjattu Hautainhoitorahaston erityiskatteisiin. korotti huoneiston vuokraa tuntuvasti. Asukas (seurakunnan työntekijä) irtisanoi vuokrasopimuksen alkaen. Huoneiston sisäpintoja ei ole lähivuosina kunnostettu. Suoritetussa katselmuksessa todettiin, että tavanomaisen kulumisen takia huoneiston lattiapinnoitteet listoituksineen, tapetit ja maalipinnat, kaapistot ja tiskipöytä sekä astianpesukone pitäisi uusia. Alustava kustannusarvio (rak.ins. Heikki Koistinen ): 1. Lattiamattojen uusinta n Seinien maalaus ja tapetointi n Väliovien ja karmien maalaus n Kattojen maalaus n Kylpyhuoneen silikonien uusiminen n Kaapistojen kunnostus ja maalaus n. 700 Yhteensä n Erikseen harkittavat toimenpiteet: 1. Saunan kunnostus n Kaapistojen uusiminen n Hinnat sisältävät alv:n 22 %. Taloyhtiössä valmistellaan parhaillaan hissien asentamista. Hanke lienee mahdollista toteuttaa vuonna Seurakunnan huoneistoa koskeva rahoitusosuus pyritään saamaan selville kokoukseen mennessä. Talousjohtaja: käy periaatekeskustelun siitä ryhdytäänkö korjaushankkeeseen vai olisivatko hautainhoitorahaston varat sijoitettavissa muulla tavalla. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että huoneistoa ei korjata. käynnisti osakehuoneiston ja autotallin hallintaan oikeuttavien osakkeiden myymisen valmistelun. Lisätietoja Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Heikki Koistinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 147 VIEKIN VUOKRATALON KUNNOSTAMINEN Viekin vuokratalossa huoneistossa 7 sattui juhannuksen aikoihin vesivahinko. Betonilattian alla olevaan lämpimän käyttöveden putkeen tuli vuoto. Kosteutta havaittiin kahden huoneiston alueella. Asukas on siirretty tilapäismajoitukseen ja toinen huoneisto oli tyhjä. Kahta huoneistoa on kuivatettu siitä saakka. Rakenteissa oli vielä liikaa kosteutta (n %). Edellinen vastaava vahinko sattui vuonna Jo aikaisemmin suoritetuissa katselmuksissa on todettu, että vuokratalossa on kohta suoritettava sisäpuolinen kunnostus, jos sitä pidetään käyttökunnossa. Rakennuksen vesikatto ja ulkopuoli on kunnostettu. Seitsemästä huoneistosta kuusi on vuokrattu ja kaksi hakemusta on sisällä. Talousjohtaja: käy periaatekeskustelun siitä kuinka laajan korjaushankkeen suunnitteluun ryhdytään. Vesivahingon edellyttämät korjaukset tehdään kiireellisesti välittömästi. Käyttövesiputkiston uusimisesta ja muusta sisäpuolisesta kunnostuksesta tehdään suunnitelma ja kustannusarvio vuoden 2007 talousarvioon. Hankkeesta päätetään vuosikorjausohjelmaa hyväksyttäessä. Lisätietoja Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Heikki Koistinen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 148 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT JÄRJESTELYT Lieksan seurakunnan hautausmaat erotettiin omiksi kiinteistöikseen ennen hautaustoimilain voimaan tuloa Hautausmaakiinteistöille jäi kirkkoja, kappeleita, huoltorakennuksia, hautausmaan aidan ulkopuolisia puistokaistaleita ja paikoitusalueita sekä kaavoittamattomia muita alueita. Seurakunta omistaa kaikki tässä tarkoitetut kiinteistöt eivätkä ne ole kiinnityksen kohteina eikä niihin kohdistu lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin merkittäviä muita kuin hautaustoimilaista johtuvia rajoituksia. Nurmijärven hautausmaalla on saatujen tietojen mukaan kivikautinen asuinpaikka ja sodanaikaisia tykistön vaihtoasemia. Hautausmaakäytössä olevasta kiinteistöstä on tehtävä hautaustoimilain tarkoittamaa vallintarajoitusta koskeva merkintä lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin. Hautaustoimilain HE 204/2002 perustelut selvittävät tätä vallintarajoitusta: "Esityksessä lähdetään siitä, että hautausmaat muodostavat erillisen kiinteistön. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että hautausmaan sijainti ja ulottuvuus voidaan tällöin yksikäsitteisesti todeta sitä koskevien kiinteistörekisteritietojen perusteella. Jos hautausmaaksi haluttaisiin perustaa vain osa kiinteistöstä, hautausmaaksi perustettava alue tulisi ensin erottaa omaksi kiinteistökseen. Tällaiseen hautausmaakäytössä olevaan kiinteistöön voisi kuulua varsinaisen hautausmaa alueen lisäksi hautausmaan ylläpitoon ja käyttöön liittyviä alueita, ja sillä voisi sijaita hautausmaan yhteydessä olevia kirkollisia rakennuksia sekä hautausmaan ylläpitoa ja käyttöä palvelevia rakennuksia, kuten kirkko, siunauskappeli ja huoltorakennus. Koko kiinteistön aluetta koskisivat kuitenkin tämän lain mukaiset rajoitukset." Hautausmaan ylläpitäjä voi luovuttaa hautausmaakäytössä olevan kiinteistön tai siihen kuuluvan alueen taikka vuokra tai muun käyttöoikeuden vain sille, jolla hautaustoimilain mukaisesti on oikeus hautausmaan ylläpitoon. Muu luovutus on mitätön. Jos esim. pysäköintialue tai puistoalue kuuluisi kaupungin hoidettavaksi, niin alueen luovuttaminen kaupungille ei ole mahdollista, jos se on osa hautausmaakiinteistöä. Jos pysäköintialue on kaupungin asemakaavassa merkitty yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), niin se kuuluisi kaupungin ylläpidettäväksi. Hautausmaakiinteistön osan luovuttaminen esim. lisämaaksi asuintonttiin tai tiealueeksi myös estyy. Tämän takia tulevat tarpeet tulisi osata ennakoida ennen vallintarajoitusilmoituksen tekemistä. Lääninhallitus valvoo hautaustoimilain toteutumista. Lieksan seurakunnan hautausmaakiinteistöt: Tuonenkangas (Mähkön hautausmaa) Käsittää kolme (3) palstaa, joista viimeisin otettu käyttöön Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollisasiaintoimikunta oli oikeuttanut seurakunnan perustamaan hautausmaan Pielis

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) järven pitäjän Lieksan kylän talon n:ro 83 maalle. Kirjeestä puuttuu päiväys; samassa lähetyksessä on ollut Kirkollisasiaintoimikunnan kirje Vallintarajoitus ei kohdistu rekisteriyksiköllä mahdollisesti sijaitsevaan määräalaan M601. Ilmoitus tehty ja täydennetty Rauharanta (Vuonislahden hautausmaa) Opetusministeriö oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan perustamaan hautausmaan Vuonislahden kylään. Ilmoitus tehty Hautakangas (Kolin hautausmaa) Opetusministeriö oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan)seurakunnan perustamaan hautausmaan Kolin kylään. Ilmoitus tehty Asemakaavatontti (Kirkkopuisto) Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan hautausmaa on 1600 luvulta lähtien sijainnut kirkon vieressä Lieksajoen pohjoisrannalla. Hautausmaan lisäksi tontilla sijaitsevat Lieksan kirkko, kellotapuli, huoltorakennus ja Lieksan ortodoksiselle seurakunnalle kuuluva tsasouna. Vallintarajoitus ei kohdistu rekisteriyksiköllä sijaitsevaan erottamattomaan määräalaan, joka on vuonna 2006 lahjoitettu Lieksan ortodoksiselle seurakunnalle määräalalla olevan tsasounan tontiksi (n. 700 m2). Ilmoitus tehty Kaiskunkangas (Nurmijärven hautausmaa) Kirkkola (Viekin hautausmaa) Opetusministeriö on oikeuttanut Pielisjärven (nykyisin Lieksan) seurakunnan perustamaan hautausmaan Nurmijärven kylään. Ilmoitus tehty Viekin hautausmaan vanhin osa on vihitty hautausmaaksi marraskuussa Viekijärven kirkon, siunauskappelin, huoltorakennuksen ja hautausmaan käsittävän kiinteistön Kirkkola vallintarajoitusilmoitus tehdään, kun on selvitetty tarvitaanko kiinteistöstä osia muihin tarkoituksiin ja kun ko. määräalat on erotettu. Lisäselvitys (puh /Mustonen): Nurmeksen käräjäoikeuden Kiinteistöosaston notaarin mukaan määräala, jolle ei ketään ole haudattu, voidaan hautausmaan ylläpitäjän pyynnöstä ja riittävästi todisteltuna vapauttaa Hautaustoimilain tarkoittamasta vallintarajoituksesta ja lohkoa myöhemminkin. Esimerkkitapauksena oli Viekin hautausmaan kylänpuoleisessa päässä rivitalon ja rannan välissä oleva vanhan pellon alue. Hautausmaiden kartat ovat nähtävänä kokouksessa.

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) Talousjohtaja: katsoo, että on ollut tarkoituksenmukaista muodostaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt esitellyllä tavalla. Viekin hautausmaasta ei tässä yhteydessä ryhdytä erottamaan alueita muita tarpeita varten. Hautaustoimilaissa tarkoitetusta vallintarajoituksesta hyväksytään tehtäväksi merkintä lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin seurakunnan omistamille seuraaville kiinteistöille: Tuonenkangas (Mähkön hautausmaa) Asemakaavatontti (Kirkkopuisto) Kaiskunkangas (Nurmijärven hautausmaa) Rauharanta (Vuonislahden hautausmaa) Hautakangas (Kolin hautausmaa) Kirkkola (Viekin hautausmaa) Toimeenpano: Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Puutarhuri Kiinteistöpäällikkö Taloustoimisto Vallintarajoitusilmoitus Kirkkola (Viekin hautausmaa) talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 149 VAROITUKSEN ANTAMINEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMISOIKEUDEN KÄYT TÄMISESTÄ Seurakunnan Pekka Turusen rahastolle kuuluvan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan tontin 1.8 vuokralainen ei ole huolehtinut sovitun maksuohjelman mukaisesti maksamatta olevista vuokristaan. Maksamattomia erääntyneitä vuokria oli yhteensä 300,00. Vuokravuoden vuokra 340,00 erääntyy Nykyinen vuokrasopimus on voimassa saakka. Pekka Turusen rahaston hoitotoimikunta on käsitellyt asiaa asiakohdassa 9. Hoitotoimikunta on antanut vuokralaiselle maksukehotuksen ja edellyttänyt, että erääntyneet maksamattomat vuokrat on maksettava mennessä. Päätöksestä on tiedotettu vuokralaiselle. Maanvuokralain 21 :n mukaan sopimus voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa eli purkaa, mikäli vuokralainen mm. on laiminlyönyt vuokranmaksun määräaikaisen suorittamisen eikä saatuaan siihen kehotuksen täytä maksuvelvollisuuttaan viimeistään kuukauden kuluessa kehotuksesta tai samassa ajassa aseta hyväksyttävää vakuutta. Kun vuokrasopimus vuokranmaksun laiminlyönnin perusteella on irtisanottu, päättyy vuokrasuhde välittömästi irtisanomisen tapahduttua. Ennenaikaisesta vuokrasuhteen lakkaamisesta aiheutuneesta vahingosta vuokranantajalla on oikeus saada korvaus vuokralaiselta. Talousjohtaja: antaa vuokralaiselle kirjallisen varoituksen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden käyttämisestä vuokranmaksun laiminlyönnin takia. Vuokrasopimus puretaan päättymään ellei erääntyneitä vuokria makseta tai niiden maksamisesta aseteta hyväksyttävää vakuutta 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Vuokralainen Hoitotoimikunnan puheenjohtaja Juha Myllynen Talousjohtaja Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013)

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 150 ESITYKSEN TEKEMINEN JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEKSI Liite 3 Pohjois Karjalan Sähkö Oy on toimittanut kirkkoneuvostolle Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevien Pappila RN:o 107:103 ja Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen. Sopimusesitys koskee olemassa olevan sähkölinjan sopimuksen uusimista. Tässä yhteydessä johtoalueella ei suoriteta mitään saneeraus tai korjaustoimenpiteitä. Johtokatu on 265 m pitkä ja 5 m leveä ja sijaitsee museon kohdalla Timitrantien varressa ja Rauhalan pappilan tontin kohdalla Koivulantien varressa. Kertakorvaus alueesta on 40,17 euroa. Korvaus perustuu MTK:n ja Sähköenergialiitto ry Senerin välillä solmittuun suositussopimukseen. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle pysyvää käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksymisestä. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kuopion tuomiokapitulin tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Pohjois Karjalan Sähkö Oy Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 151 METSÄSTYSALUEEN VUOSIVUOKRAN HUOJENTAMINEN POIKKEUKSELLISESTI Tälle vuodelle hirvenkaatolupien määrä Lieksan alueella on pudonnut voimakkaasti. Tästä johtuen Jouko Hyttisen hirviseurueelle on myönnetty vain yhden hirven kaatolupa. Metsästysalueen ha vuokra oli viime vuonna ilman arvonlisäveroa 481,86 euroaja arvonlisäveroineen 587,85 euroa. Jouko Hyttinen esittää päivätyssä kirkkoneuvostolle osoitetussa kirjeessään, että metsästysalueen veroton vuokra vuodelle 2006 poikkeuksellisesti kohtuullistettaisiiin 330,00 euroon. Talousjohtaja: hyväksyy vuokravuoden 2006 vuokran kohtuullistamisen hirvikannan poikkeuksellisen vähyyden takia. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jouko Hyttisen hirviseurue Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 152 TILOJEN ANTAMINEN LIEKSAN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN KÄYTTÖÖN PANKA KOSKEN KIRKOLTA Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun Kannatusyhdistys ry:n taidekoulu joutuu siirtymään pois Pankakosken koululta ja koulun johtaja Airi Ikonen pyytää päivätyllä hakemuksella toimitiloja käyttöön veloituksetta Pankakosken kirkolta: PANKAKOSKEN KIRKON TILOJEN KÄYTTÖ Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulu on antanut lakisääteistä kuvataiteen taiteen perusopetusta lieksalaisille lapsille ja nuorille ja vuodesta 1981 lähtien. Toiminnan rahoitus järjestyy Lieksan kaupungin ja Lieksan kansalaisopiston kautta. Talous on äärimmäisen tiukka. Taidekoulun ryhmät ovat kokoontuneet kouluilla ilman erillistä korvausta. Pankakosken koululla on toiminut taideryhmiä sen lakkauttamiseen saakka. Taidekoulu haluaisi edelleen tarjota kuvataiteen perusopetusta pankakoskelaisille lapsille ja nuorille. Taidekoulu anoo tiukkaan talouteensa vedoten Pankakosken kirkon yhteydessä olevien tilojen ilmaiskäyttöä kuvataiteen perusopetuksen järjestämistä varten. Kuvataideryhmä toimisi tiloissa tiistaisin n. klo alkaen. Ryhmän opettajana toimisi kuvataiteilija Pirjo Hämäläinen ja hän vastaisi tiloista opetuksen ajalta Seurakunnan kerhotilan tai vastaavan käyttömaksu on hinnaston mukaan 7,32 (sis. alv. 22 %)/tunti. Lisätietoja Kirkkoherra: päättää luovuttaa veloituksetta Pankakosken kiinteistöistä kerhotilaa Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun käyttöön väliseksi ajaksi tiistaisin klo Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan Lasten ja Nuorten Taidekoulun Kannatusyhdistys ry Vahtimestari Lea Lukkarinen Riitta Mälkönen Mauri Leinonen Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti:

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/ (35) 153 OPISTO II RIPPIKOULUN TURVALLISUUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN AJALLE JA Liite 4 Pastori Virpi Komulainen on laatinut Opisto II rippikoulun turvallisuusasiakirjan ajalle ja varsinaiselle leirijaksolle Suunnitelmaa täydentävät liitteet ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja: Puheenjohtaja: hyväksyy Opisto II rippikoulun turvallisuusasiakirjan ajalle ja varsinaiselle leirijaksolle Hyväksyttiin. Virpi Komulainen kirkkoherra Hannu Juntunen

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot