Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä"

Transkriptio

1 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2012 Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, klo 18 Jouluruokailu on tarjolla ennen kokousta klo Jäsenet: Höglund Lars-Henrik, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen John Rahja Jaakko Rekola Merja Salonen Antti, varapj. Seppälä Pirjo Sivonen Risto Tarkka Juha Taubert Håkan Varajäsenet: Hellström Gunnel Vanhamäki Veikko Hietanen Rauni Andersén Sanna Mervasto Kalevi Palovaara Petri Harinen Ari Pentikäinen Tuomo Väkeväinen Tuulia Haukijärvi Eino Korhonen Eila Bäck Carl-Gustaf Muut kutsutut: Jaana Nuottanen, Yhteisen n puheenjohtaja Eva Lindberg, Yhteisen n 1. varapuheenjohtaja Ari Harinen, Yhteisen n 2. varapuheenjohtaja, poistui klo Viranhaltijat: Timo Posti, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Muut läsnäolijat: Kari W.Saari 123 kohta 1. klo Allekirjoitukset Lars-Henrik Höglund Puheenjohtaja Leena Riipinen Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus Håkan Taubert Pöytäkirjantarkastaja Pentti Erkkilä Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Taloustoimisto

2 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS ILMOITUSASIAT HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA PANKKITILIEN NIMENKIRJOITUSOIKEUDET VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA YLITYSOIKEUDEN ANOMINEN, VUODEN 2012 TALOUSARVIO MUUT ASIAT Muu toimielin

3 3 (15) 115 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kutsu on ohjesäännön 6 :n mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan yhteinen on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Päätös Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 116 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Ohjesäännön 8 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta säädetään kirkkolain 25. luvun 3 :ssä. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja pidetään nähtävänä taloustoimistossa ajalla Ilmoitus nähtävänä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Håkan Taubert ja Pentti Erkkilä. Muu toimielin

4 4 (15) 117 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Lisäys: 123 Muut asiat kohtaan - tuomiokapitulin päätös yhteisen n puheenjohtajavalinnasta. - verototeuma marraskuu 2012 Poisto: 123 Muut asiat kohta 4. Ranta Räfsön käyttösääntö Päätös Hyväksyttiin muutosten jälkeen. Muu toimielin

5 5 (15) 118 ILMOITUSASIAT 1. Tuomikapituli on istunnossaan valinnut yhteisen n puheenjohtajaksi vuosille kirkkoherra Timo Postin. Muu toimielin

6 6 (15) 119 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2013 Valmistelu Hallitus on antanut eduskunnalle alla olevan esityksen kirkkolain muuttamisesta täysistunnossa Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa Muutosesitys koskee hautapaikkamaksujen määräytymistä. Seurakuntayhtymän tulee päivittää hinnastoaan lakiesityksen mukaisesti. Laki kirkkolain 17 luvun muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kirkkolain (1054/1993) 17 lukuun uusi 9 seuraavasti: 17 luku Hautaustoimi 9 Hautaustoimen maksut Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Sen 17 luvun 9 :n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran päätettäessä lain voimaantuloa seuraavan varainhoitovuoden maksuista. Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012 Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Hautatoimilain 6 määrää hautaustoimen maksuista seuraavalla tavalla: Hautatoimilaki ( /457) 6, Hautaustoimessa perittävät maksut Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi 2 momentin estämättä myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä tarkoitetun henkilön puolisoa. ( /627) Arkkuhautapaikkojen maksuja ehdotetaan nostettavaksi vuodelle 2013 vastaamaan paremmin todellisia kustannuksia sekä lähiseurakuntien hinnoittelua. Hinnastossa on eroteltu paikkakuntalaiset ja ei-paikkakuntalaiset. Vuosittain noin 10 eikirkkonummelaista haluaa tulla haudatuksi Kirkkonummelle. Heille hautapaikkamaksut ovat korkeammat, koska lain mukaan heille ei ole pakko myydä hautapaikkaa. Kotipaikkakunnallaan he saisivat edullisemman hautapaikan. Käytäntö on seurakunnissa yleinen. Muu toimielin

7 7 (15) Uurnahautaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti. Ne ovat tähän saakka olleet oman kunnan asukkaille ilmaisia. Niistä kuitenkin aiheutuu seurakuntayhtymälle kustannuksia, joten uudessa hinnastossa esitetään kirkkolain muutosesityksen mukaista hautapaikkamaksua sekä avaus- ja peittämismaksua myös kirkkonummelaisten lunastamille uurnahautapaikoille. Lakiesityksen mukaisesti myös sirottelu tulee maksulliseksi. Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautaustoimen palvelut ovat edelleen maksuttomia (ei hautapaikkamaksua eikä haudanavaus ja -peittomaksua). Vanhan hautausmaan kapeat käytävät ja yleinen ahtaus vaikeuttavat oleellisesti hautojen kaivamista. Hankalien olosuhteiden vuoksi vahinkoa aiheutuu väistämättä viereisille haudoille, koska niiden päällä joudutaan liikkumaan. Kaivettu maa joudutaan laittamaan toisten hautojen päälle, mikä aiheuttaa omaisille mielipahaa. Olisi suositeltavaa, että vanhalle hautausmaalle laskettaisiin jatkossa vain uurnia, ei arkkuja. Talousjohtajan esitys ehdottaa lle, että yhteinen hyväksyy liitteenä olevan hautapaikkahinnaston siten, että uusi hinnasto astuu voimaan Päätös Hinnasto hyväksyttiin esityksen mukaisesti astumaan voimaan Muu toimielin

8 8 (15) 120 PANKKITILIEN NIMENKIRJOITUSOIKEUDET Valmistelu Kirkkonummen seurakuntayhtymän pankkitilien allekirjoitusoikeudet päivitetään, koska seurakuntayhtymään on tullut uusia työntekijöitä. Talousjohtajan esitys Kirkkonummen seurakuntayhtymän pankkitilit ovat: Nordea FI LUOP FI FI Hautainhoitorahasto FI Suom. srk. yhteisvastuu Danske Bank FI FI Ruots. srk. yhteisvastuu Aktia FI oikeudet ovat toistaiseksi seuraavilla: 1. talousjohtaja Sirkkaliisa Cavonius yksin 2. Sirkkaliisa Cavoniuksen estyneenä ollessa kaksi seuraavista yhdessä: kiinteistöpäällikkö Anders Nordström, hallintoassistentti Leena Riipinen, pääkirjanpitäjä Eira Tallqvist, palkanlaskija Marjo Lumikari, kirjanpitäjä Tove Palm ja toimistosihteeri Daniela Björn. Tällä päätöksellä kumotaan kaikki aikaisemmat allekirjoitusoikeudet. Päätös Päätetään esityksen mukaan. Muu toimielin

9 9 (15) 121 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Valmistelu Investointien kiireellisyysjärjestys YKN edellytti, että kiinteistötoimen johtokunta laittaa investoinnit kiireellisyysjärjestykseen. Johtokunnan esitys tuodaan yhteisen n kokoukseen ja liitetään talousarviokäsittelyyn erilliseksi liitteeksi. Investointien esittelysivulle (talousarviokirjan s. 24) lisätään maininta kiinteistöstrategian ja korjausja kunnostussuunnitelman tekemisestä ensi vuoden aikana. KTJ Kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy investoinneille kiireellisyysjärjestyksen alla olevan luettelon ja taulukon mukaisesti ja esittää yhteiselle lle, että yhteinen vahvistaa tämän kiireellisyysjärjestyksen kokouksessaan talousarviokäsittelyn erilliseksi liitteeksi. Ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeita vuodelle 2013 ovat seuraavat (taulukossa keltaisella värillä): Vanhan hautausmaan kivimuurin korjaus, johon varataan euroa, hautausmaan kalustosuojan rakentaminen (7.000 euroa), Pyhän Mikaelin kirkon katon maalaus ja korjaus ( euroa), kellotapulin katon korjaus ja seinien maalaus ( euroa), Haapajärven kirkon ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset ( euroa), Haapajärven hautausmaan huoltorakennuksen katon korjaus (6.500 euroa), Haapajärven kirkon rossipohjan kantavien puupilareiden uusiminen ( euroa), keskustan seurakuntatalon vesikaton korjaus ( euroa), Pappilan peruskorjaus ja puutarhan uudistaminen ( euroa), Räfsön leirikylän keittiön saneeraus ( euroa) sekä ruokasalin vesikaton korjaus ( euroa), saaren valaistuksen uusiminen ( euroa) ja Ranta-Räfsön varaston rakentaminen (6.000 euroa). Ensimmäistä kiireellisyysluokkaa edustaa myös vihreällä merkattu kulunvalvonnan toteuttaminen eri kohteisiin (yht euroa). Toisen kiireellisyysluokan hankkeita ovat Rajakummun hautausmaan huoltorakennuksen vesikatto ( euroa), Rajakummun hautausmaan laajennusosan sorapäällysteet (6.000 euroa), Haapajärven kirkon vesikaton pesu ja maalaus ( euroa), Kirkkonummen srk-talon sisätilojen saneeraus ( euroa), Masalan kirkon ulkovaraston rakentaminen (6.500 euroa), Räfsön yhdysveneen hankinta ( euroa), A-D talojen vesikaton ja julkisivujen pintakorjaus ( euroa). Muu toimielin

10 10 (15) Tot 2012 TA 2013 INVESTOINNIT TA Vanha hautausmaa ja Rajakummun hautausmaa kivimuurin korjaus Rajakummun laajennusosan sorapäällysteet Kalustosuoja Huoltorakennuksen vesikatto Haapajärven hautausmaa Haapajärven kappelin varaston rak. n 50 m Haapajärven pitkän muurin uusiminen Huoltorakennuksen katon korjaus Kirkkonummen kirkko kulunvalvonta katon maalaus, korjaus kellotapulin katon korjaus/seinien maalaus Haapajärven kirkko ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset julkisivumaalaus kulunvalvonta Vesikaton pesu ja maalaus Sisäkaton korjaus, eristeen poisto ja uus Rossipohjan kantavien puupilareiden uus Kirkkonummen srk-talo kulunvalvonta IV-koneen uusinta vesikaton korjaus/uus kiinteistön korjaus/maalaus ulkopuoli kiinteistön saneeraus /sisätilat Veikkolan srk-keskus kulunvalvonta Masalan srk-keskus ulkovaraston rakentaminen kulunvalvonta aulan välikaton korjaus Pappila peruskorjaus puutarhan uudistaminen Räfsön leirikeskus leirikylän ruokasalin vesikaton korjaus leirikylän keittiön saneeraus saaren valaistuksen uudelleen rakennus yhteysveneen hankinta Ranta-Räfsön varasto Mannerlaiturin rakentaminen Räfsö, Itäisen huoltolaiturin uusiminen Räfsö, Pohjoisen huoltolaiturin uus Räfsö, Poistumistie-opastus. Paloturva TS 2014 TS 2015 TS 2016 Muu toimielin

11 11 (15) A-D -talot - julkisivujen/vesikaton pintakorjaus Tietohallinnon ohjelmat ja laitteet yhteensä kiireellisyysluokka 1 kiireellisyysluokka 2 erillinen projekti, ei välttämättä toteudu näin suurena. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. Talousjohtajan esitys vahvistaa kiinteistötoimen johtokunnan esityksen vuoden 2013 investointien kiireellisyysjärjestykseksi ja esittää, että yhteinen hyväksyy mainitun kiireellisyysjärjestyksen talousarviokäsittelyn erilliseksi liitteeksi. pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot ehdotuksista talousarvioksi 2013 ja hautainhoitorahaston talousarvioksi Lausunnot toimitetaan yhteisen n kokoukseen Päätös Päätetään talousjohtajan esityksen mukaisesti. Muu toimielin

12 12 (15) 122 YLITYSOIKEUDEN ANOMINEN, VUODEN 2012 TALOUSARVIO Valmistelu Talousarvion 2012 hyväksymisen jälkeen on vuoden 2012 aikana tullut esille kulueriä, joita ei ole tiedetty talousarviota hyväksyttäessä tai joita on jouduttu tarkistamaan vuoden 2012 aikana. Ylitysoikeutta tarvitsevat kustannuspaikat kuuluvat Yleishallinnon hallinnonalaan. Lisäksi joidenkin vuoden 2011 investointien toteutuminen on siirtynyt vuoden 2012 puolelle. Talousjohtajan ehdotus Seurakuntayhtymä on siirtynyt IT-yhteistyöalueesta (Kehä-IT) käyttämään Espoon seurakuntayhtymän tietohallintopalveluita. Siirtymävaiheen päällekkäisyys tullee aiheuttamaan seurakuntayhtymälle n euron lisäkulut. on kokouksessaan , päättänyt asettaa työryhmän käymään läpi ja valmistelemaan seurakuntayhtymän uusitut ohjeet, säännöt ja hallintorakenne. Konsultin palkkiot, n euroa, eivät ole olleet talousarviossa. Vuoden 2011 investoinnesta ovat toteutuneet vuoden 2012 puolella Kirkkonummen seurakuntatalon käyttöveden vaihtimen uusinta 7.453,94 euroa ja Räfsön leirikeskuksen pumppaamon uudistaminen (vesisäiliö) 9.570,53 euroa. Lisäksi yhteinen on pitämässään kokouksessa myönänyt vuoden 2011 investointeihin euron lisämäärärahan Lyanin ja Kellonsoittajamökin leikkikenttävälineistön uusimiseen, mistä on toteutunut ,90 euroa. Leikkikenttiä on uusittu vuoden 2012 puolella vielä ,91 eurolla, siten, että leikkikenttien uusimisen kokonaiskustannus on ollut ,81 euroa. päättää anoa yhteiseltä lta ylitysoikeutta vuoden 2012 talousarvioon seuraavasti: Yleishallinto Tietohallinto, Muu yleishallinto, yhteensä e e e Muu toimielin

13 13 (15) Investoinnit Kirkkonummen seurakuntatalo, 531, käyttöveden vaihdin Räfsön leirikeskus, 551, pumppaamo Lyan ja Kellonsoittajan mökki, 392, leikkikenttävälineet yhteensä 7.453,94 e 9.570,53 e ,91 e ,38 e Nykyinen taloudellinen tilanne mahdollistaa ylitykset ilman erityisiä toimenpiteitä. Päätös: Yhteiseltä lta anotaan esityksen mukaisesti. Muu toimielin

14 14 (15) 123 MUUT ASIAT 1. Kari W. Saari kertoi tekemistään sääntöehdotuksista. 2. Kiinteistötoimen johtokunnan pöytäkirja 8/2012 tiedoksi. 3. Kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset. Talousjohtajalla ja kiinteistöpäälliköllä ei ollut yhteiselle lle tulevia päätöksiä. 4. Toimistosihteeri Tuula Nyman on irtisanoutunut koeajalla. Hallintoassistentti Leena Riipinen ja toimistosihteeri Daniela Björn ovat aloittaneet työn Marraskuun 2012 verototeuma jaettiin tiedoksi. 6. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaisesti Muu toimielin

15 15 (15) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 119, 120, 121, 122. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kirkkonummen yhteinen Käyntiosoite: Seurakunnantie 1, Kirkkonummi Postiosoite: PL 26, Kirkkonummi Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 119, 120, 121, 122. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Muu toimielin

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 (takkahuone) Seurakunnantie 1, 17.12.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot