Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää"

Transkriptio

1 Kajaani Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Arvoisa kajaanilainen Käsissäsi olasta lehdestä löydät tietoa Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimen vuoden toiminnasta, palveluista ja suunnitelmista. Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän askareissamme. Me kaikki käytämme katuja, puistoalueita, pysäköintipaikkoja, viemäriverkostoa yms. päivittäin. Se on ehkä myös konkreettisin kaupungin tuottama palvelumuoto asukkailleen. Kunnallisteknisten ja ympäristöön liittyvien asioiden hoitaminen mallikkaasti edellyttää mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua ja siksi uskonkin, että tällä vahvasti asiapitoisella julkaisulla on merkittävä sijansa informaatiolähteenä kaikille kaupunkilaisille. Kaupunkistrategian lähtökohtana on turvata kaupunkilaisille mahdollisimman hyvät peruspalvelut. Elämme suurten taloudellisten haasteiden paineessa ja toteutamme pitkän tähtäimen talousohjelmaa, jolla kaupungin talous tasapainotetaan hallitusti. Tämä ohjelma on rakennettu siten, että mitään peruspalveluita ei vaaranneta, mutta haetaan kokonaistalouden kannalta järkiä ratkaisuja. Peruspalveluita ovat erityisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja peruskoulutukseen liittyvät asiat. Rakentamisen osalta tämä tarkoittaa investointien keskittämistä koulu- ja päiväkotikiinteistöihin sekä maakuntahallinnon käytössä oliin rakennuksiin. Kunnallistekniikan osalta keskitytään olemassa olan vesihuoltoja katuverkoston korjaamiseen. Uudisrakentaminen kunnallistekniikassa suunnataan pääsääntöisesti uusille asuinalueille. Tonttitarjon- taa pyritään lisäämään keskustaajaman läheisyydessä ja tällöin voidaan edellyttää rakentajalta liittymistä mm. vesi- ja jätesiosuuskuntaan tai kaukolämpöverkostoon. Strategian mukaisesti kaupunkia kehitetään maakuntakeskuksena ja houkuttelana yritysympäristönä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkirakenteen tiivistämistä keskustaajaman alueella siten, että kaavoituksella pyritään täyttämään tyhjiä tai vajaakäytössä olia alueita ns. sisäänpäinkasvun avulla. Keskusta-alueen yleiskaavoituksen päivitys aloitetaan ja mm. hankaliin liikennesolmuihin haetaan ratkaisuja. Merkittävistä uusista asemakaavoituskohteista kannattaa mainita Rajavartioston ja Maaston alueet. Yritysympäristöjen kehittämistyössä aloitetaan Petäisenniskan teollisuusalueen jatkokehittäminen eli ns. II-vaihe. Kaupungin omistamien rakennusten käyttöaste ja energiatehokkuus ovat erityisen seurannan alla. Jatkossa pyritään selviämään neliömäärältään pienemmällä rakennusmassalla, joka pystytään myös aiempaa paremmin pitämään käyttökelpoisessa kunnossa. Peruskorjauskohteissa suositaan pitkäikäisiä ja ylläpitokustannuksia pienentäviä ratkaisuja. Tilojen monikäyttöisyyden mahdollistaminen on myös yksi keskeinen tavoite. Ympäristöteknisen toimen vuoden vireillä olista tai vireille tulista hankkeista saat tämän julkaisun lisäksi tietoa kaupungintalon asiakaspalvelusta - Neuvokista ja kaupungin internet-sivuilta. Tervetuloa asioimaan! Jari Tolonen kaupunginjohtaja

2 Kajaani Ajankohtaista kaavoituksesta Kaavoitusasioita voi seurata Kajaanin kaupungin ilmoitustaululta, kuulutuksista, pääkirjaston lukusalissa ja fi > ajankohtaista > kaavahankkeet. Asiakaspalvelu ja ajanvaraukset: Anja Hyrkäs puh.. YLEISKAAVOITUS Ammeniemi Vihtaniemi vaihtoehtoja asumiseen Ehdotus rantakylä-osayleiskaavaksi Ammeniemen Vihtaniemen alueelle on ollut nähtävillä.. saakka. Saman alueen vanhentuneet ranta-asemakaavat on tarkoitus kumota. Osayleiskaavan hyväksymisestä ja ranta-asemakaavojen kumoamisesta päätetään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tänä vuonna. Alueelle muodostuu uutta APrakennuspaikkaa vesiosuuskunnan toiminta-alueelle ja rakennuspaikkaa, joiden liittämisestä vesihuoltoverkostoon on erikseen sovittava tai tarpeen mukaan myöhemmin laajentaa vesihuollon toimintaaluetta. Lisäksi loma-asuntojen rakennuspaikkoja ( RAO-paikkaa) voi muuttaa vakinaiseen asumiseen edellyttäen, että rakennuspaikka on riittävän suuri tai sitä laajennetaan. Väljempiä yritys/harrastustoimintaan soveltuvia AT--rakennuspaikkoja on kaavaehdotuksessa esitetty. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava uudistetaan Kajaanin keskustaajama osayleiskaava (vahvistettu ) on pitkälti toteutunut, väestö- ja muut ennusteet ovat muuttuneet ja rajut rakennemuutokset vaativat arvioimaan keskustaajaman kehittämistä uudelleen. Tänä vuonna tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavaprosessi kestää vähintään kolme vuotta. Käynnissä olat Kajaanin kaupunkikeskustan kehittämishanke ja VT kehittämisen esiselvitys samoin kuin liikennejärjestelmäsuunnittelu tuottavat ajankohtaista aineistoa kaavaan. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta määrittelemällä maankäytön (asuminen, palvelut, tuotanto, virkistys, liikenne, erityisalueet) muutosta, liikennejärjestelmän kehittämistä sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön suojelua. Kajaanin kaupunkikeskusta - hanke Huhtikuussa käynnistynyt Kajaanin keskustan kehittämishanke on kaksivuotinen (-). Hankkeessa on tarkoitus tehdä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hankkeessa tavoitellaan julkisten investointien lisäksi noin - milj. euron yksityisiä investointeja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa jokirannat sisältävälle ydinkeskustan alueelle yleissuunnitelma, jonka keskeiset osa-alueet ovat: - katualueiden yleissuunnittelu painottaen kävelyalueen laajentamista ja kyen liikenteen olosuhteiden sekä katumiljöön parantamista - keskustan pysäköintijärjestelyjen suunnittelu - Kruununpuodinmäen sillan tavoitteiden määrittäminen ja yleissuunnittelu. Lisäksi tuotetaan selvitys keskustan toimijoiden tarpeista, kehittämispanoksista ja yhteistoimintarakenteista sekä keskustan kehittämisen strateginen ohjelma. Kajaanin kaupunki on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jossa on edustettuina poliittisia päättäjiä, viranhaltijoita, yksityisiä kiinteistönomistajia ja eri sidosryhmiä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston ja Kajaanin yrittäjät ry.:n puheenjohtaja Eero Suutari. Hanke on vuorovaikutteinen ja sille on avattu verkkosivut Kajaanin kaupungin sivujen yhteyteen. Hanketta koskat asiakirjat toimitetaan ajantasaisesti verkkosivuille yleisön nähtäväksi. Työn aikana järjestetään sidosryhmille kaksi työpajaa, ja yleissuunnitelman luonnos esitellään yleisötilaisuudessa käällä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä. Maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi. Rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa (alv %), joka sisältää Euroopan aluekehittämisrahaston ja valtion (%), kunnan (,%) ja yksityisten yritysten (,%) rahoitusosuudet. Hankkeen konsulttina toimii WSP Finland Oy. ASEMAKAAVOITUS Vanhaan Teppanaan asumista Vanhan Teppanan asemakaavaa on uudistettu ja toteuttamista odottaa kaksi asuinrakennustonttia ja erityisasumisen tontti. Rakentaminen täydentää Teppanan ajallisesti kerrostunutta asutusta. Kirjastokortteliin kerrostaloja Pääkirjaston kortteliin on asemakaavan muutoksella muodostettu kaksi kerrostalotonttia, joiden rakentamisessa etusijalla ovat vanhusten kotona asumista tukia palveluja sisältävät hankkeet. Tonteilla on yhteiset paikoitusjärjestelyt rakennusten ja pihan alla. Seminaarinkatua jatketaan Rantapuistoon asti kirjaston ja Normaalikoulun välissä. Rinnekoulusta Hunajakuja Alueella on pientalotonttia. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella syksyllä ja rakentaminen voi alkaa kesällä, kun kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto, kaukolämpö, sähkö- ja tietoliikennerkostot) on rakennettu. Tavoite on, että Hunajakujasta muodostuu kokonaisuus, ja erilaiset toivomukset voidaan sovittaa yhteen. Sitä varten syksyllä ennen tarjousten jättämistä järjestetään alueen rakentamisesta kiinnostuneiden kesken neuvottelu ja hankkeiden suunnittelua ohjataan. Toteutuksessa on vaihtoehtoja:. Kaikille tontille nousee erillispientalo ja useimmiten erillinen autotalli/talousrakennus.. Osa rakennuksista voi olla paritaloja tai niissä voi olla kaksi erikokoista asuntoa.. AP-tonteille sopii myös yhtiömuotoinen rakentaminen. Jotta alue muuttuisi todella Rinnekoulusta Hunajakujaksi, määrätään tonteille istutettavaksi valkoisena kukkivia puita: pihlajia, tuomia, omenoita, kirsikoita, syreenejä. Rajavartiostosta Leirimäki? Rajavartiostosta jää alueelle esikunta. Asemakaavan muutoksen. vaiheessa muodostetaan tontit säilyville ja niitä täydentäville rakennuksille, varataan kadut ja muut yleiset alueet. Tarpeen mukaan metsäiselle alueelle. vaiheessa muodostetaan uusi keskusta-asumisen alue Alueen omistaa Senaatti kiinteistöt ja kaavoitus ja toteutus edellyttää yhteistoimintaa sen kanssa. Otetaanko alueen vanha nimi Leirimäki käyttöön? Siitä päätetään kaavoituksen yhteydessä. Leirimäki muistuttaisi alueen rajavartiostoa vanhemmasta historiasta kasarmialueena.

3 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki VR T PS LA TA SO : MÄ NN IKÖ VU OR KO T NK UJ A SA RK AT yksikerroksinen KA NN IKO : nt : io nk es la VU :. : ie E OR ES. LA HD. T. : ma.... A. db UA IN MA ax. m.. ma x db A. KETTU. LT :.. u : at.. ak. : : EV. SO TA LA PS T Oj h d en t.. enintään kaksikerroksinen tai rinneratkaisu a. uj : kaksikerroksinen :. : puolitoistakerroksinen or. : : Vu yksikerroksinen. UUDET RAKNUKSET Ko SO TA LA PS T.. Kontionpuisto IO P : R, puolitoistakerroksinen KA NN IKO OLEVAT RAKNUKSET. Tuohipuisto HD SO TA LA PS T. P LA Alueen rakentaminen aloitetaan tänä vuonna poistamalla puustoa osalta katualueista ja tekemällä alueella pohjatutkimuksia ja maastomallin mittauksia sekä lohkomistoimitusten maastotöitä. Ensi kesänä kaupunki tulee poistamaan puustoa katualueilta. Puiden poisto tapahtuu päiväsaikaan koneellisesti. Kaupunki poistaa puuston lisäksi hakkuualueelta hakkuutähteet ja mahdollisesti myös kannot. ES KANGASMAASTO VP TUOHIPUISTO. : SA RK AT AT VERK K SARKAPUISTO.. tie : en u u hd at at nk AT VERK la nk la : rja : la es Ka. Ka KRETONKIRINNE or VP Vu. Men. LOHTAJA VP. TERYLEIRINNE Maastonpuisto ie P. at PELLAV AT rja. EV lp PELLAVAT PUUVILLA T... MA AS TO... ie tie nt. on ai. Av st aa PELL AVAT.. M EV KRETONKIT TERYLEIT. ti e TERYLEIT. is e n... n in kä KU OL... A SAMETTIT.... Sa. L ME NN INK ÄIS T. MÄ NN IKÖ SATI INIT ET SAMETTI T.. in tie A va..... NP. db kk.. IO MÄ NN IKÖ. ol ku Ko tip... kt. kt.. tti hta jan rai. Lo. itt i ra... aj an SAMETT IT OR e ja tk u ESL u -- AH -> DE Lo ht KO LOHT. AJAN RAITT I.. VU. Lu a lu ti e.. u p o lk x P ir ta ie.. ot Lohtajan puisto EV.. at u ti e Ka ik uk ku la Vuoreslahdentien varteen suunnitellun Kangasmaaston asuntoalueen asemakaava on lainvoimainen. Kangasmaaston asemakaavassa on pientalotonttia, joista tulee kaupungin tonttitarjontaan myytäväksi ja vuokrattavaksi. Tonttien keskikoko on m. Asuntoalue rajoittuu laajaan metsäalueeseen ja puolet tonteista viheralueeseen. Koska uusi asuntoalue tukeutuu Lohtajan palveluihin, Menninkäisentietä jatketaan Vuoreslahdentielle asti. Kangasmaaston alue rakennetaan vaiheittain tonttien kysynnän ja kunnallistekniikan määrärahojen mukaan. S uk.... Kangasmaaston pientaloaluetta rakennetaan v. jälkeen Kangasmaastolle voi toteuttaa - kerroksisia omakotitaloja ja rinneratkaisuja. Lisätietoja hakkuutöistä saa kaupungin metsäpäällikkö Martti Härköseltä, puh. tai sähköpostilla: martti.harkonen(at) kajaani.fi. Harjukadulle pientaloja Petäisenranta Asemakaavan muutos Puistolan asuntoalueen laajentamiseksi entisen kaupunginpuutarhan tontille on käynnistymässä. Asemakaavaehdotus tulee luottamuselinten käsittelyyn syksyllä. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella ja talojen rakentaminen alkaa aikaisintaan v.. Petäisenniskan kehittämishanke päättyi syksyllä. Hankeen tavoitteena oli tehdä Petäisenniskasta hyvä ja haluttu yritysalue, joka myös pitkälti saavutettiin. Alueen asemakaavan uudistamisesta on vielä vireillä Petäisenranta. Petäisenniskan pohjoista sisääntuloaluetta Petäisenrantaa kehitetään monipuolisena erikoiskaupan ja yritystoiminnan alueena ja samalla parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta mm. rakentamalla.luokan pääkatu poistuneen teollisuusraiteen paikalle. Kaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe (rajaus kuvassa) on luonnosvaiheessa. Pajakatu ja sen jatke Pajapolku rakennetaan kesällä. Otanmäen ja Vuolijoen asemakaavamuutokset Otanmäen kaupunginosan voimassa ola asemakaava uudistetaan niin, että asemakaava- ja maanomistusrajoja tarkistetaan, rakennussuojelukohteita ja rakennettuja johtolinjoja merkitään asemakaavaan ja rakentamattomien tonttien, katujen ja viheralueitten tulaisuutta harkitaan. Asemakaavan tarkistus on aloitettu Otanmäen pientaloalueelta, jossa kaavamuutos on vireillä. Vuolijoen kaupunginosassa vastaava asemakaavan tarkistus alkaa vuonna. Petäisenrannan yritysalue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Vt :n varrella. Petäisenrannan asemakaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe on luonnosvaiheessa.

4 Kajaani Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet P Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA.km NAKERTAJA km PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ PÖLLYVAARA TIHISNMI TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA KATISKA Äkälänniemi PUROLA Petäisensaari Kesäniemi ONNELA PETÄISNISKA LOHTAJA PUISTOLA Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus KETTU LEHTIKANGAS HUUHKAJANVAARA VARISKANGAS PALOKANGAS VIMPELINVAARA Siikaniemi LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO Copyright Kajaanin kaupunki HANKETUNNISTEET Päällystäminen Sillat Vesijohdon ja kadun rakentaminen Vesijohtohanke. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet on selitetty sivun laatikossa Hankkeen numero kartalla, esim. Pelkkä katu / muu rakentaminen Jätesiviemärihanke KARTAN ULKOPUOLELLA Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat Hankkeen numero, esim. Otanmäen alavesisäiliö

5 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet Päällystäminen. Nuotiotie. Sukkatie. Saapastie. Kintaspolku. Kintastie. Rastitie. Askeltie. Sormustie. Kankurintie. Salokallio. Kukonaskel. Kurjenjalka Päällystetään nimetyt asuntokadut. Lisäksi suoritetaan kunnossapitoasfaltointeja eri puolilla kaupunkia. Vesihuollon ja kadun rakentaminen. Karhitie. Jousitie. Särkilahdentie. Lamminkatu välillä Purolantie- Makkolankatu. Kangaskatu. Kulmakuja. Torikatu. Laitakatu välillä Partiokatu - Käpykatu. Mäntykatu. Naavatie. Tuohitorventie. Tuohipolku. Pajakatu. Pajapolku. Kuurakuja. Kelotie, Vuolijoki Rakennetaan ja peruskorjataan nimetyt kadut sekä vesihuoltoa yhteistyössä Kajaanin veden kanssa. Kadun saneeraus / muu rakentaminen. Haukitie välillä Vanahiksen liittymä - Rasintie. Rasintie. Mainuantien klv, Lamminkadusta lounaaseen. Kehräämöntien klv välillä Tuiskutie - Myötärinteentie. Raatosuon leikkikenttä Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat. Nakertajan lähiliikunta-alue rakennetaan kahden vuoden aikana Nakertajan ja Hetteenmäen alueelle eri toimintapisteistä muodostuva lähiliikunta-alue. Paltaniemen venesatama ja uimaranta alueelle tulaa tietä loivennetaan venesataman turvallisuutta lisätään aitajärjestelyin ja kameravalvonnalla uimarannan käytettävyyttä lisätään ruoppaamalla Sillat. Kyenliikenteen alikulkusilta Kehräämöntien - Myötärinteentien risteykseen parannetaan kyenliikenteen turvallisuutta rakentamalla alikulkusilta Lisätietoja Matti Nousiainen p. Jari Kauppinen p. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet vuonna Nro Kohde Toimenpide Jätesiviemarisaneeraukset Runkoviemärin saneeraus Kajanuksen alapuolella Varistien viemäri Seppälän jätesiviemärin runkolinja Mainuantien/-Kajaanihallin viemäri Satumaantien alitusviemäri Kettukalliontien viemäri Ketunpolun viemäri Rinnekadun viemäri Vesijohtosaneeraukset Kettukalliontien vesijohto (Onnisen kohdalla) Raatopuiston dn vesijohto Lukkarinpolun vesijohto Laitos ja pumppaamo saneeraukset Kuusanmäen vesitorni Otanmäen alavesisäiliö Petäisenniskan jätesipumppaamo Lisätietoja Markku Piirainen p. Uudistaminen Pätkäsujutus Uudistaminen Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Ulkopuolinen saneeraus Alkalointilaitoksen rakentaminen Saneeraus Kajaanin Vesi -liikelaitos Valmistautumista merkittäviin investointeihin Kajaanin Veden osalta vuosi on rakentamisen osalta parin viime vuoden kaltainen. Vanhenaa vesihuoltoverkostoa saneerataan merkittävästi katusaneerauksen yhteydessä ja muita investointeja on suhteellisen niukalti. Näistä merkittävimmät Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Linnaharjun vedenottamon lipeä-ph-säädön korvaaminen Otanmäkeen rakennettavalla kalkkikivialkaloinnilla. Samalla Kajaanin Vesi valmistautuu lähivuosien merkittäviin investointeihin. Jätedenpuhdistamoiden ympäristöluvat vanhenat tämän vuoden aikana. Peuraniemen jätedenpuhdistamon ympäristölupa päivitetään. Rahoituksen myötä vuoden aikana ratkeaa käsitelläänkö entisen Vuolijoen alueella tulaisuudessa jätesiä vai johdetaanko ne Kajaaniin käsiteltäväksi. Kainuun ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa on suunniteltu jätesilietteen ja eloperäisen jätteen käsittelyä Kainuussa. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ja suhteellisen nopeasti on ratkaistava lietejätehuollon toteutus vuoden jälkeen, jolloin Auralan kompostointialueen ympäristölupa päättyy. Lisätietoja Juha Nurminen, johtaja p.

6 Kajaani Vesihuoltoverkoston kuntoa parannetaan Kajaanin Vesi parantaa vesihuoltoverkoston kuntoa saneeraamalla vanhentuvaa vesihuoltoverkostoa. Saneeraukset toteutetaan joko katusaneerausten yhteydessä tai ns. aukikaivamattomilla sujutusmenetelmillä. Lähivuosina Kajaanin Veden lähes tuhannesta verkosto- metriä Verkostojen putkipituudet () Vesijohdot Muovi Valurauhta tms. Yhteensä Jätesiviemärit Muovi Betoni Yhteensä Hulesiviemärit Muovi Betoni Yhtenesä Kaikki yhteensä km km km km km km km km km km Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä - jätesi- ja hulesiviemärit sekä vesijohdot kilometristä noin km vaatii saneerausta. Vuonna vesihuoltoverkostoa saneerattiin, km. Katusaneerauksen yhteydessä rakennetaan myös lisää hulesiviemäriverkostoa. Hulesiviemäröinnillä pyritään poistamaan sade- ja kuivatusvedet jätesiviemäriverkostosta. Sade- ja kuivatusvedet kuormittavat jätedenpuhdistusta ja aiheuttavat viemäritulvia. % % % % % % Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä Veden laatu vuonna Kajaanin Veden toimittama talousvesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Kajaanin kaupungin alueelle vesi pumpataan Hannusrannan, Heterannan, Matinmäen, Mustikkamäen ja Salmijärven pohjavedenottamoilta. Pohjaveden laatu täyttää talousvedelle asetettavat vaatimukset ja suositukset, minkä takia pohjavettä ei käsitellä. Ainoastaan Matinmäen pohjavesi käsitellään kalkkikivialkaloinnilla ja verkostoon lähtä vesi desinfioidaan UV-laitteella, mikä Pohjaveden laatu Koliformiset bakteerit E.coli Pesäkkeiden lukumäärä ph Sähkönjohtavuus Rauta Fe Mangaani Sulfaatti SO Kloridi Nitraatti NO Liuennut happi Alkaliniteetti Hiilodioksidi CO Kokonaiskovuus Virtaamat pmy/ ml pmy/ ml pmy/ml μ S/cm μ g/l μ g/l mg/l mg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mmol/l m/d, < < <, <,,,, < <, <,,,,,, otettiin käyttöön syyskuussa. Vuolijoen, Otanmäen ja Mainuan alueelle vesi pumpataan Linnaharjun vedenottamolta Vieremältä. Linnaharjun veden ph:ta nostetaan lipeällä ennen jakelua kulutukseen. Vuolijoen vesisäiliöllä vesi desinfioidaan vielä UV-laitteella, mikä otettiin käyttöön kesäkuussa. Merkittävimmät investointihankkeet vuonna ovat Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Otanmäen kalkkikivialkaloinnin rakentaminen., < <, <, <,,,,, < <, <, <,,,,, < < <, <,,,,, < <, <, <,,,,,, < <,,,,,,, Tutkimus Yksikkö Linnaharju Vuolijoki Heteranta Salmijärvi Matinmäki Hannusranta Mustikkamäki Keskiarvo Rajaarvot,-, < < < < < < vuosi Jätedenpuhdistamoiden tulokset vuodelta Peuraniemi Vuolijoki Otanmäki Jäteden laatu vuonna Kajaanin kaupungin jätedet käsitellään Peuraniemen jätedenpuhdistamolla. Peuraniemen jätedenpuhdistamo koostuu kemiallisesta saostuksesta ja biologisesta suodatuksesta. Lisäksi Vuolijoella ja Otanmäessä on jätedenpuhdistamonsa. Vuolijoella on bioroottorilaitos ja Otanmäessä kosteikkopuhdistamo. Jätedenpuhdistamoiden tuottama liete kompostoidaan Auralan Kajaanin Vesi liikelaitos Onnelantie Kajaani asiakaspalvelu () - avoinna ma-pe klo.-. fax () vikapäivystys kompostialueella ja kompostointituote käytetään kaatopaikan maisemointiin. Jätedenpuhdistamoiden käsiteltävän jäteden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Tämän lisäksi tarkkaillaan puhdistetun jäteden vaikutuksia Oulujärveen. Peuraniemen, Vuolijoen, Otanmäen jätedenpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtojen vaatimukset vuonna. Jätedenpuhdistamoiden tilastotietoja löytyy Kajaanin Veden nettisivulta: Lupaehto Kokonaisfosfori (mg/l) Puhdistuteho (%) BOD (mg/l) Puhdistusteho (%) COD (mg/l) Puhdistusteho (%) Kiintoaine (mg/l) Puhdistusteho (%) Typpi (%) Puhdistusteho (%) Virtaamat (m/d), Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, >% < >% Lisätietoja talousveden laadusta ja jätedenpuhdistamon toiminnasta antaa Markku Sutinen, käyttöpäällikkö p., Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, > % <, > % <, > % < > %, Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,,, <, > % < > % <, > % < > % Lisätietoja verkostosaneerauksista antaa Markku Piirainen, verkostopäällikkö p.

7 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vesihuollon verkostoihin liittyminen ja haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuollon verkostoihin liittyminen Kiinteistöllä on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuollon verkostoihin. Toiminta-alueen hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja sillä tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jossa vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta (puhdas vesi, jätesi, hulesi) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Voiko liittymisvelvollisuudesta vapautua? Liittymisvelvollisuudesta saa vapautuksen jos seuraavat, vesihuoltolaissa säädetyt perusteet täyttyvät: liittyminen on kiinteistölle kohtuutonta; vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon asianmukaista ja taloudellista hoitamista toiminta-alueella; sekä lisäksi tapauksen mukaan: kiinteistöllä on riittävästi käytettävissä vaatimukset täyttävää talousvettä tai kiinteistön jätesien poisjohtaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Liittyminen voi olla kiinteistön omistajalle kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten suuruuden, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi, minkä olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voi olla myös määräaikainen. Esimerkiksi tapauksessa, jossa kiinteistölle on rakennettu luvan mukaisesti juuri ennen viemäriverkon tuloa alueelle vaatimukset täyttävä jätesijärjestelmä, voi velvoite viemäriin liittämisestä olla kohtuuton. Jos myös muut vesihuoltolain edellytykset täyttyvät, hakijalle voidaan myöntää vapautus liittymisvelvollisuudesta kohtuulliseksi määräajaksi, jossa otetaan huomioon jätesijärjestelmän arvioitu jäljellä ola käyttöikä. Vapautuksen hakeminen Vapautusta vesijohtoon ja jätesiviemäriin liittymisestä haetaan lomakkeella, jota saa kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistosta. Lomake löytyy myös kaupungin internetsivuilta > palvelut >ympäristönsuojelu >lomakkeet. Hulesivapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään asemapiirros, jossa esitetään, miten hulesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty. Huomattava on, että vapautusta voi hakea vasta sitten, kun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymispäätös on lainvoimainen. Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien avustaminen Kajaanin kaupunki avustaa hajaasutusalueen vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuoltohankkeita talousarviossa varatun määrärahan puitteissa ja Kajaanin kaupungin vesihuoltosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Avustuksen suuruus on % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakennushankkeeseen Kajaanin kaupunki avustaa vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen kustannuksia %:lla hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakentamisesta merkittävä osa on viemärin rakentamista, avustuksen suuruus on.. asti % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan kaupungin ympäristötekniselle toimialalle: Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL (Pohjolankatu ) Kajaani. Myös osuuskunnan toiminta-alueella olalla kiinteistöllä on pääsääntöisesti oikeus ja velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Verkostoihin liittymällä varmistetaan parhaiten laadukas ja toimiva vesihuolto myös tulaisuudessa. Viemäriverkosto on usein jätesien käsittelyn kannalta paras ja kiinteistön haltijoille helpoin ratkaisu. sisältyy merkittävä osa viemärin rakentamista, avustuksen suuruus voi vielä tällä hetkellä olla % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Valtioneuvoston asetus talousjätesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan vuoden alussa. Asetus edellyttää saostuskaivokäsittelyä tehokkaampaa jätesien puhdistusta vuoteen ulottuvan siirtymäajan kuluessa. Määräajan.. umpeutuessa, Kajaanin kaupungin vesihuoltoavustus muuttuu %:iin myös viemäröinnin osalta. Suuremmalla %:n avustusosuudella halutaan kannustaa vesihuolto-osuuskuntia ja yhtymiä järjestäytymään ja saattamaan haja-asutusalueella sijaitsien kiinteistöjen jätedenkäsittelyjärjestelmiä asetuksen vaatimusten mukaisiksi ennen siirtymäajan umpeutumista. Kajaanissa asemakaava-alueen vesihuollosta vastaa Kajaanin Vesi liikelaitos. Haja-asutusalueilla vesihuoltoverkoston laajennukset toteutetaan vesihuolto-osuuskuntien toimesta. Jäteden viemäröintiä kannattaa harkita alueilla, jossa kiinteistöjä sijaitee vähintään viisi kilometrillä tai neliökilometrillä. Tätä harvemmalla asutustiheydellä viemäröinnin kustannukset nousat pitkien etäisyyksien johdosta sen verran suuriksi, että yleensä on järkämpää rakentaa kiinteistökohtainen jätesien käsittelyjärjestelmä. Mikäli asukastiheys kuitenkin on riittävä ja rakentamisen muutkin edellytykset täyttyvät, on kunnalliseen jätedenpuhdistamoon liitetty viemäriverkosto aina kiinteistökohtaista järjestelmää kannattavampi ratkaisu. Viemäröinnillä varmistetaan parhaiten vesihuollon laadukas toimivuus pitkällä aikavälillä. Vesihuoltoavustusta haetaan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja mille summalle avustusta haetaan, sekä hakijan nimi ja yhteystiedot. Hakemuksen liitteenä tulee olla kartta, josta ilmenee hankkeen vaikutusalue. Haettaessa avustusta rakentamiseen, tulee avustushakemuksessa ilmoittaa myös rakennettavien verkostojen pituudet ja sijainti. Avustushakemuksen saavuttua Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala pyytää vesihuoltoavustushakemuksesta lausunnon Kajaanin Vedeltä, jonka jälkeen avustusasia menee kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Ympäristöteknisen lautakunnan avustuspäätöksessä yksilöidään vesihuollon avustamisen ehtoja tarkemmin. Ennen avustuksen maksamista tulee avustuksen hakijan toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle avustuspäätöksessä ilmoitetut asiakirjat, -esimerkiksi verkoston kartoitustiedot, viimeisin tilinpäätös, sekä tiedot toiminta-alueen hyväksymisprosessin käynnistämisestä. Avustamisen yhteydessä vaaditut asiakirjat tuovat kaupungille arvokasta tietoa vesiosuuskuntien toiminnasta, jota kaupunki tarvitsee muun muassa laatiessaan lakisääteistä vesihuollon kehittämissuunnitelmaansa. Osalla vaadituista asiakirjoista pyritään varmistamaan avustuksen oikea kohdentuminen ja vaikutukset mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan eduksi. Vesihuoltoavustukset maksetaan kunakin vuonna talousarviossa varatun määrärahan mukaisesti. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä, käytettävissä olasta määrärahasta ja avustuksen hakijoiden määrästä riippuen. Lisätietoja vesihuoltoavustuksiin liittyen antaa suunnitteluinsinööri Suvi Nalainen, p..

8 Kajaani Luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonta Kajaanissa Kajaanin rakennusvalvonta on ottanut yhdeksi tavoitteekseen luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan lähivuosille. Järjestelmälliseen valvontaan ei ole tarkoitus varata resursseja. Jos rakennuslupien määrä laskee tuntuvasti verrattuna normaalitasoon, niin silloin valvontaa ehditään suorittamaan omin voimin. Luvatonta rakentamista Kajaanissa ei pidetä mitenkään yleisenä ja suurena ongelmana. Kuntalaiset ovat yleensä varsin valveutuneita ja tunnollisia. Käytäntö on osoittanut, että yleensä rakentamisen luvallisuudesta kysytään ennakkoon todella paljon. Suurin osa luvattomasta rakentamisesta johtuu tietämättömyydestä ja saadun tiedon väärästä tulkinnasta. Tietoista luvatonta rakentamista toki yhteiskunnasta löytyy aina paikasta riippumatta, niin myös Kajaanissa.Tässä jutussa kerrotaan luvattoman rakentamisen ilmenemisen muodoista ja arvioita rakentamisen määristä. Miten luvaton rakentaminen tulee ilmi? Normaalit valvonnan keinot ovat seuraavia. Naapurit ovat yleisesti parhaimpia valvojia. Naapurit ilmoittavat nimettöminä melko useasti ympäristönsä epäilyttävistä muutoksista. Luvaton rakentaminen paljastuu yleensä kiinteistökauppojen yhteydessä. Normaalissa työssämme valvontaa tehdään viranomaiskatselmusten yhteydessä tarkastamalla koko kiinteistön ja lähinaapuruston rakennustilanne. Kaupungin asema-kaava-alueilla ja sen liealueilla paikkatietojen ja ilmakuvien vertaaminen paljastaa myös luvattomat hankkeet. Kohteissa, missä rakennusluvat ovat vanhentuneet, eikä rakentaja ole pyytänyt loppukatselmusta, löytyy yleensä jotakin vilunkia. Talousrakennusten, varastojen ja erilaisten pysyvien katosten tai rakennelmien rakentaminen on suurin ja yleisin ryhmä. Tarkkaa kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta näitä kohteita luvitetaan eniten jälkikäteen, keskimäärin kpl vuosittain. Talousrakennuksen koosta ja sijainnista riippuu sen lupamenettely. Pienemmistä hankkeista riittää kirjallisen ilmoituksen tekeminen. Ilmoitus on ns. kennetty lupamenettely talousrakennuksille. Ilmoitukseen riittää virallinen asemapiirustus ja kuvaus rakennettavasta kohteesta, toimittajan esite, valokuva, oma piirustus tai muu sanallinen selvitys. Rakennusten yhteyteen tehdyt katokset vaativat aina toimenpideluvan. Asuntoon liittyvät talousrakennukset eivät tarvitse mitään lupaa kun niiden kokonaisala asemakaava-alueella on enintään m ja kaikkialla muualla enintään m. Nämäkin hankkeet on kuitenkin rakennettava asemakaavamääräysten edellyttämille vähimmäisetäisyyksille tontin rajoista. Haja-asutusalueilla on rakennettava aina vähintään m etäisyydelle tilan rajoista. Hankkeista on aina hyvä ilmoittaa lähinaapureille. Kun talousrakennuksen koko ylittää m asemakaava-alueilla tai m haja-alueilla, tarvitaan hankkeelle rakennuslupa. Alueilla, joissa ei ole mitään rakentamista ohjaavaa kaavaa, talousrakennuksen enimmäiskoko ilmoitusmenettelyllä on m. Räikeimpiä luvattoman rakentamisen muotoja ovat uudet lomaasunnot, erämajat, saunat. Näitäkin tapauksia paljastuu vuosittain aina muutamia tapauksia. Yksi vaiettu luvattoman rakentamisen muoto Kajaanissa ja koko valtakunnassa on loma-asuntojen ottaminen vakituiseen asuntokäyttöön ilman mitään lupamenettelyä. Rakennusvalvonta ei yksinkertaisesti voi eikä halua vahtia ilman poliisivaltuuksia kansalaisia siitä, asuuko hän pysyvästi kesämökillään vai onko hän nyt tällä kertaa viettämässä ansaittua lomaansa mökillään. Muutama mökkikunta Saimaalla on aloittanut häätämään pakkokeinoin asukkaita mökeiltään. Henkikirjoittajat siirtävät vapaasti ihmiset ilmoituksen perusteella asumaan sinne minne he haluavat. Lainsäädännön mukaan rakennusta on käytettävä siihen tarkoitukseen kuin mihin rakennuslupa on myönnetty. Oikeuskäytäntö aikanaan ratkaisee loma-asumisen ja pysyvän asumisen eron. Loma-asunnoissa pysyvästi asuvia talouksia arvioidaan Kajaanissa olan noin kpl. Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön edellyttää aina ensin kunnan myönteistä poikkeamispäätöstä rakennuspaikan kaavamääräyksestä. Tämän jälkeen hanke edellyttää rakennuslupamenettelyä. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset riippuvat aina hakuhetken asunnon suunnittelumääräyksistä. Tällä hetkellä rakennuksen vaipalla on jo melko kovat lämmöneristysvaatimukset sekä asunnolla koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset ja jätesien käsittelyn vaatimukset. Luvattomaan rakentamiseen sisältyy seuraava maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö: MRL,,, ja Mitä on tyypillinen rakennetun ympäristön siisteyden laiminlyönti? Yleensä jos rakennuksen käyttäjillä on paljon henkilökohtaisia ongelmia, ne näkyvät myös helposti ympäristössä: Piha alkaa pahimmillaan muistuttaa enemmän kaatopaikkaa. Rakennuksia ei ole huollettu ulkopinnoiltaan vuosikymmeniin eikä pihan istutuksia. Nämä tapaukset ovat onneksi vähenemässä. Näitä tapauksia on myös vaikein korjata pakkokeinoinkaan kun otetaan taloudelliset resurssit huomioon. Yleisintä on kuitenkin kohtuuton varastointi rakennuspaikalla ja rakennuksen kunnon laiminlyönti. Joillakin on kohtuuden käsitys karannut ja tavaraa varastoidaan ulkosalla siten, että se haittaa naapuria tavalla tai toisella. Näin on pitkä riita ja piina naapurin kanssa valmis. Viranomaisen saapuminen väliin ei aina ole parantamassa tilannetta. Sanonta kauneus on katsojan silmissä on varsin kuvaava ja laaja kun arvioidaan rapautuvien rakennusten julkisivuja ja kallellaan köhöttävien talousrakennusten soveltuvuutta ympäristöönsä. Lähtökohta valvonnassa asemakaava-alueilla on, että pyritään puuttumaan räikeimpiin ja selviin tapauksiin ensin kepillä eli suullisesti huomauttamalla ja keskustelemalla ja jos se ei auta, niin otteita kovennetaan asteittain. Millaista ja miten yleistä luvaton rakentaminen Kajaanissa yleensä on? Tyypillisiä kohteita ovat asuinrakennusten ja loma-asuntojen kylmien katosten tai varastojen muuttaminen lämpimiksi tai puolilämpimiksi tiloiksi ottamalla ne asumiskäyttöön. Näitä kohteita käsitellään vuosittain noin - kpl. Joskus törmätään kohteeseen, jossa kylmä ullakkotila on myös otettu asuntokäyttöön. Nämä kohteet vaativat ehdottomasti aina rakennuslupamenettelyn.

9 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Mitä seuraa luvattomasta rakentamisesta ja ympäristön siisteyden laiminlyönnistä? Luvattoman rakentamisen ollessa vielä keskeneräinen se keskeytetään pakkotoimin. Useimmissa tapauksissa, kun luvatonta rakentamista olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista, voi rakennusvalvontaviranomainen jättää asiasta ilmoittamatta poliisille. Rakennusvalvontaviranomaisella tarkoitetaan aina pajaostoa eikä yksittäistä rakennustarkastajaa. Näissä tapauksissa lupa voidaan hakemuksesta myöntää jälkikäteen, jos oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Lupamaksuun tulee tällöin %:n korotus. Kun luvattomalle kohteelle ei vapaaehtoisesti haluta hakea lupaa tai sitten oikeudellisia edellytyksiä ei ole luvan myöntämiselle, käynnistetään aina pakkotoimenpiteet. Luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten. Lupajaosto tulee määräämään kohteen purettavaksi tai poistettavaksi rakennuspaikalta määräaikaan mennessä uhkasakon uhalla. Ympäristön siisteyden laiminlyönnissä menettelytavat ovat samanlaiset. Kehotetaan määräaikaan mennessä siivoamaan ympäristö, korjaamaan tai purkamaan ränsistynyt rakennus. Miksi luvat kannattaa pitää voimassa ja kunnossa Luvatonta rakentamista tulee esiin eniten kiinteistökaupoissa. Pahin tilanne syntyy silloin kun uusi omistaja huomaa, että rakennusluvat eivät vastaakaan olemassa olaa tilannetta. Kiinteistökaupoissa kaikkien osapuolten velvollisuus on aina varmistaa, että rakennusluvat ovat kunnossa ja rakennusten määrä ja käyttötarkoitus vastaavat rakennuslupia. Pahimmillaan räikeä luvaton rakentaminen voi johtaa kaupan purkuun ja korvausvastuuseen. Kunta menettää kiinteistöverotuloja luvattomista rakennuksista. Kuntalaisten tasapuolisuus kärsii kiinteistöverotuksessa luvattoman rakentamisen vuoksi. Luvattomille rakennuksille rakennusluvan myöntäminen jälkeenpäin ei ole itsestään selvää. Se on aina huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa. Naapurien kuuleminen luvattomasta rakennuskohteesta jälkeenpäin voi aiheuttaa omia ongelmia. Rakennustyön laadunvalvonta on yleensä aina laiminlyöty ja kohteessa ei välttämättä ole käytetty ammattihenkilöstöä. Lisäksi rakennuslainsäädäntö muuttuu varsin nopeasti ja lisää vaatimuksia rakennusten sijoittelulle ja rakennusten ominaisuuksille. Rakennusta, jolle on rakennuslupa myönnetty, käsitellään aina myöntöajan lainsäädännön vaatimusten mukaan. Ilmanlaatu Kajaanissa Kajaanin ilmanlaatu vuonna Ilmanlaatua mitataan Kajaanin keskustassa Lönnrotinkadulla sijaitsalla mittausasemalla. Asemalla mitataan reaaliaikaisesti ulkoilmasta typen oksidien ja mikrometrin kokoisten ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja säätietoja (tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus). Mittaustuloksia voi seurata Internet-sivuilta www. ilmanlaatu.fmi.fi/kajaani. Vuonna mitatut typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaadun enimmäisohjearvoja. Ohjearvoihin verrannolliset typpidioksidipitoisuudet olivat - % ohjearvosta. Suurimmat typpidioksidipitoisuudet mitattiin helmikuussa. Hengitettävien hiukkasten enimmäisohjearvoon verrattavat pitoisuudet olivat - % vuorokausiohjearvosta. Ohjearvo ylittyi huhtikuussa. Typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaatuasetuksessa annettuja raja-arvoja, mutta hengittävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiraja-arvon taso ylittyi kertaa vuonna. Sallittujen ylitysten määrä on. Typpidioksidin ja hengittävien hiukkasten pitoisuuksista lasketaan ns. ilmanlaadun indeksi, joka kuvaa viisiportaisella asteikolla (hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono) vallitsaa ilmanlaatutilannetta. Indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli hyvää %, tyydyttävää % ja välttävää % päivistä. Ilmanlaatu oli huono tai erittäin huono seitsemänätoista päivänä ( % päivistä). Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun aiheuttajana olivat hengitettävien hiukkasten korkeat pitoisuudet. Ilmanlaatutiedot verkossa Ilmatieteen laitos mittaa Kajaanin ilmanlaatua kaupungintalon vieressä olalla mittausasemalla. Reaaliaikaiset mittaustulokset löytyvät internetosoitteesta Valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalista löytyy ilmalaatutietoja Suomen kuntien ja puhtaiden tausta-alueiden ilmanlaadun mittausverkoista, Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Lisätietoja Inkeri Neuvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija p.

10 Kajaani Kajaanin Nakertajan lähiliikunta-alue Ylös, ulos ja liikkumaan! Kajaanin kolmas lähiliikunta alue Nakertajan lähiliikuntapuisto lähtee rakentumaan käällä. Alue rakennetaan kahdessa vaiheessa, joista toinen vaihe käynnistyy. Alueen suunnittelu aloitettiin Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistyksen aloitteesta v.. Ohjausryhmään kuului edustus Na He ry:stä, Nakertajan koululta, vanhempainyhdistyksestä, päiväkodeista, IkiNuorista, nuorisosta, Liikuntaneuvostosta, Nuori Suomi Oulusta ja Kajaanin kaupungilta. Energiaa ja toimintatarmoa päästään jo tänä syksynä purkamaan mukavan liikunnan ja pelaamisen merkeissä Nakertajan koulun ja urheilukentän alueella. Liikkumalla enemmän vaikutetaan suoraan terveyteen ja fyysisen kunnon kehittymiseen, mutta samalla se vaikuttaa suuresti myös sosiaaliseen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikilla lähiliikunta-aluilla on jotakin tuttua ja jotakin uutta. Nakertajan koulun pihaan tulee uutuutena Panna peliareena (koko n. xm), jossa voi pelata mm. Panna Knock Out- peliä, joka muistuttaa vauhdikkuudessaan katujalkapalloa. Pannafootballilla saa nopeasti kehitettyä koordinaatiota ja pallon hallintaa. Pelaaminen vaatii peliälyä ja vastustajan liikkeiden ja aivoitusten salamannopeaa lukemista. Pannaa voi pelata monilla eri variaatioilla. Jo - hengen peli häkissä onnistuu ja mikäs voittajalla on hymyillä häkissä Panna Kuninkaana. Pelivuoroa odotellessa voi tasapainoa harjoitella pyörivän renkaan päällä, joka asennetaan Panna-areenan viereen. Nakertajan koulun ympäristöön tulee Kajaanin toinen Frisbeegolfrata. Kentän koreilla peli onnistuu yksin tai porukassa. Lehtikankaalla on jo korinen metsäpuistorata. Pelaaminen on ilmaista ja varusteeksi tarvitset vain muutaman heittokiekon ja mukavan vaatetuksen. Pelin tarkoitus on kiertää rata mahdollisimman vähillä heitoilla. Frisbee pelaajan tunnistaa huomaavaisesta, hillitystä ja kohteliaasta käytöksestä. Jotta hiki ei pääsisi kuivamaan, koulun pihalle rakennetaan myös monitoimipeliareena. Korisjengin kannattaa ehdottomasti ottaa areena haltuun. Päivällä ja illalla voi jalkoja lepuuttaa tai harjoitella tasapainoa koulun pihalle tulassa kokoontumiskatoksessa. Mäkeä pääsee laskemaan myös kesällä, kun pihaan asennetaan n. m pitkä liukumäki. Urheilukentän alueen varustusta parannellaan uusilla jalkapallomaaleilla, juoksuradat pohjataan, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat kunnostetaan. Kenttä palvelee näin paremmin myös liikuntatuntilaisia. Alueen on tarkoitus palvella kaikenikäisiä kaupunkilaisia, joten rakentamista jatketaan v., jolloin Vanahiksen piha, Saunapuiston korttelileikkipuisto, Särkipuronpuisto ja Välimaanpuisto saavat suunnitelman mukaiset leikki- ja liikuntavälineet. Pähkinänkuoressa Lähiliikuntapuisto on kaikenikäisten kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa voi leikkiä ja liikkua vapaasti aamusta iltaan. Toteutetaan kahdessa vaiheessa ja. Kokonaiskustannusarvio noin e, josta mahdollinen valtionapuosuus noin %. Alueella asukkaita noin, joista koululaisia ja päiväkotilaisia yhteensä noin. Lisätietoja: Sirpa Siers,, vihersuunnittelija p.

11 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Rakennusinvestoinnit Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA NAKERTAJA PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ TIHISNMI PÖLLYVAARA TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA PUROLA KATISKA Äkälänniemi Petäisensaari Kesäniemi LOHTAJA ONNELA PUISTOLA PETÄISNISKA Siikaniemi VARISKANGAS LEHTIKANGAS KETTU Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus VIMPELINVAARA PALOKANGAS HUUHKAJANVAARA P LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO.km km Copyright Kajaanin kaupunki KAUPUNKIALUEELLA OLEVAT INVESTOIIKOHTEET Lohtajan päiväkoti, peruskorjaus Mäntylän päiväkoti, ilmanvaihdon korjaus, liikennejärjestelyt Vanamon päiväkoti, piha-alueen korjaus Kätönlahden koulu, peruskorjaus Kalan koulu, pihavaraston rakentaminen Kainuun museo, katon maalaus ja julkisivukorjauksia Sissilinna, katon maalaus Vimpelin urheilukeskus, ilmanvaihdon, portaiden ja selostamon korjaus. Kaupungintalo, julkisivujen energiatalouden parantaminen, hissin peruskorjaus. Konarikko, vesikaton uusiminen. Pääterveysasema, pesuhuoneen rakentaminen. Lohtajan hammashoitola, hoitohuoneen rakentaminen. Eljaskartano, tilamuutoksia. Kalliokatu, tilamuutoksia. Hoitokoti Kallio, hissin peruskorjaus. Timperintie, keittiön peruskorjaus. Brahenkatu, vesikaton uusiminen. Linnankatu, tilamuutoksia KARTAN ULKOPUOLELLA OLEVAT KOHTEET - Otanmäen urheilutalo, peruskorjaus Otanmäen hammashoitola, tilajärjestelyt Vuolijoen terveysaseman keittiö, peruskorjaus Toppilan hoitokoti, yläpohjan korjaustyö Kuluntalahden koulu, vesikaton korjaus, tilamuutoksia Lisätietoja Tilapalvelu: Tommi Karjalainen p. Markku Haverinen p.

12 Kajaani Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Katujen kunnossapitokustannukset Kajaanin kaupungin katujen kunnossapito Kajaanin kaupungin katujen kunnossapidosta vastaa Kunnallistekniikan Katuyksikkö. Vuoden alussa aloittanut yksikkö on muodostettu yhdistämällä Kunnallistekniikan kaksi yksikköä; Rakentaminen ja Kunnossapito, yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksiköiden yhdistämisellä on haettu joustavuutta töiden tekemiseen, sekä tietenkin kustannusten säästöä. Yksikkö vastaa Kajaanin kaupungissa kunnallistekniikan rakentamisesta sekä varikkotoiminnoista. Katuyksikköä johtaa katupäällikkö Pekka Kolehmainen. Yksikön henkilökuntaan kuuluu yhteensä työntekijää. Katujen kunnossapitoa hoitaa kuusi kunnossapitotyöntekijää ja kuljetuskaluston kuljettajaa. Kajaanin kaupungin omaan kunnossapitokalustoon kuuluu kaksi tiehöylää ja kahdeksan kuorma-autoa, sekä kolme pyöräkuormaajaa. Aurauksessa ja lumenkäsittelyssä käytetään oman kaluston lisäksi yksityistä kalustoa. Kunnossapidon kustannukset Katujen kunnossapidon kokonaiskustannus vuodessa on noin euroa. Talvi- ja kesäkunnossapitoon liittyvien työsuoritusten vuosikustannukset ovat noin euroa, josta talvikunnossapidon osuus on euroa. Talvikunnossapidon kustannukset koostuvat aurauksesta, lumen käsittelystä, liukkaudentorjunnasta ja kätsiivouksesta. Katujen aurauksesta johtuvien kustannusten osuus kustannuksista on yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Lumen käsittelyyn kuuluvia töitä ovat näkemäalueiden lumityöt, lumensiirrot ja penkkojen leikkaukset. Kustannukset muodostuvat polanteen poistosta, lumenajosta ja siirrosta, sekä lastauksesta. Näiden vuosikustannus oli vuonna yhteensä euroa, mikä tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Mikäli kättalvella kaikilta kaduilta ajettaisiin aurauksesta johtuneet penkat pois, tekisi se kustannuksiin noin euron lisän vuodessa. Liukkauden torjuntaan kului vuoden aikana euroa. Kun tähän lisätään kätsiivouksena tehtävä hiekoitushiekan poisto kaduilta, euroa, kasvavat kokonaiskustannukset euroon vuodessa, eli, euroon asukasta kohden. Yhteensä talvikunnossapidon kustannukset ovat, euroa asukasta kohden vuodessa. Kesäkunnossapidon kokonaiskustannus on euroa vuodessa, joka tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Kesäkunnossapidon kustannukset koostuvat katujen sorastuksesta ja höyläyksestä, pölynsidonnasta, koneellisesta harjauksesta ja lakaisusta sekä asfaltoinneista. Sorastuksen ja höyläyksen kustannukset ovat, euroa vuodessa asukasta kohden. Sorakadut vaativat tietyin väliajoin pölynsidontaa, jonka kustannus on, euroa vuodessa asukasta kohden. Yhteiskustannus edellä mainituista tehtävistä on euroa vuodessa. Koneellista katujen harjausta ja lakaisua tehtiin vuoden aikana euron edestä, joka tekee, euroa asukasta kohden. Olemassa olien päällysteiden uusiminen ja korjaaminen muodostavat euron vuosikustannukset, joka tekee, euroa asukasta kohden vuodessa. Huomattava osuus kunnossapidonkustannuksista tulee katuvalaistuksen ylläpitokustannuksista, jotka ovat yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Sähkönkulutuksen osuus kustannuksista on euroa ja katuvalojen hoidon ja korjauksien osuus euroa. Kalan Kisat kokoaa yleisurheilun suurimmat suomalaistähdet ja nuoret sankarit Kajaaniin.-.. Neljän kisapäivän aikana suomenmestaruuksista kilpaillaan :ssä lajissa. Kisojen aikana Kajaanissa voi nauttia myös monipuolisesta oheistarjonnasta kisatorilla kuin muuallakin kaupungissa. Luvassa on musiikkia, kisatansseja,näyttelyitä, kesäteatteria, kaupunkisuunnistusta, kirkolliset kisailtamat yms. Lipunmyynti on alkanut. Varmista parhaat paikat nyt! Lipunmyynti: tai Matkatoimisto RTG ReadyToGo Kauppakatu, Kajaani, puh. Kidekuja, Vuokatti, puh. Kajaanin Kipinä ry Taulukossa on eritelty katujen kunnossapitokustannukset ja niiden jakautuminen eri tehtäville. Asukkaita Kajaanissa.. Toimenpide Kustannus euroa euroa/ asukas Talvihoito Auraus (viitoitus ja auraus) Lumen käsittely (polanteen poisto, lumenajo/-siirto, lastaus) Liukkauden torjunta (hiekoitus) Kätsiivous (hiekoitus hk poisto),,,, Kesähoito Katuvalaistus Sorastus ja höyläys Pölynsidonta (suolaus) Koneellinen harjaus/lakaisu Päällystys ja paikkaus Katuvalot energia Katuvalot hoito,,,,,, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL, Kajaani Lehden ulkoasu ja taitto: Tuula Heikkinen keskushallinto Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.11.2012 Sivu 1 / 1 4912/10.03.00/2012 209 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kiinteistöllä varastoitavan merikontin poistamiseksi, 49-61-71-1, Viherkalliontie 8, 02710

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot