Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää"

Transkriptio

1 Kajaani Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Arvoisa kajaanilainen Käsissäsi olasta lehdestä löydät tietoa Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimen vuoden toiminnasta, palveluista ja suunnitelmista. Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän askareissamme. Me kaikki käytämme katuja, puistoalueita, pysäköintipaikkoja, viemäriverkostoa yms. päivittäin. Se on ehkä myös konkreettisin kaupungin tuottama palvelumuoto asukkailleen. Kunnallisteknisten ja ympäristöön liittyvien asioiden hoitaminen mallikkaasti edellyttää mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua ja siksi uskonkin, että tällä vahvasti asiapitoisella julkaisulla on merkittävä sijansa informaatiolähteenä kaikille kaupunkilaisille. Kaupunkistrategian lähtökohtana on turvata kaupunkilaisille mahdollisimman hyvät peruspalvelut. Elämme suurten taloudellisten haasteiden paineessa ja toteutamme pitkän tähtäimen talousohjelmaa, jolla kaupungin talous tasapainotetaan hallitusti. Tämä ohjelma on rakennettu siten, että mitään peruspalveluita ei vaaranneta, mutta haetaan kokonaistalouden kannalta järkiä ratkaisuja. Peruspalveluita ovat erityisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja peruskoulutukseen liittyvät asiat. Rakentamisen osalta tämä tarkoittaa investointien keskittämistä koulu- ja päiväkotikiinteistöihin sekä maakuntahallinnon käytössä oliin rakennuksiin. Kunnallistekniikan osalta keskitytään olemassa olan vesihuoltoja katuverkoston korjaamiseen. Uudisrakentaminen kunnallistekniikassa suunnataan pääsääntöisesti uusille asuinalueille. Tonttitarjon- taa pyritään lisäämään keskustaajaman läheisyydessä ja tällöin voidaan edellyttää rakentajalta liittymistä mm. vesi- ja jätesiosuuskuntaan tai kaukolämpöverkostoon. Strategian mukaisesti kaupunkia kehitetään maakuntakeskuksena ja houkuttelana yritysympäristönä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkirakenteen tiivistämistä keskustaajaman alueella siten, että kaavoituksella pyritään täyttämään tyhjiä tai vajaakäytössä olia alueita ns. sisäänpäinkasvun avulla. Keskusta-alueen yleiskaavoituksen päivitys aloitetaan ja mm. hankaliin liikennesolmuihin haetaan ratkaisuja. Merkittävistä uusista asemakaavoituskohteista kannattaa mainita Rajavartioston ja Maaston alueet. Yritysympäristöjen kehittämistyössä aloitetaan Petäisenniskan teollisuusalueen jatkokehittäminen eli ns. II-vaihe. Kaupungin omistamien rakennusten käyttöaste ja energiatehokkuus ovat erityisen seurannan alla. Jatkossa pyritään selviämään neliömäärältään pienemmällä rakennusmassalla, joka pystytään myös aiempaa paremmin pitämään käyttökelpoisessa kunnossa. Peruskorjauskohteissa suositaan pitkäikäisiä ja ylläpitokustannuksia pienentäviä ratkaisuja. Tilojen monikäyttöisyyden mahdollistaminen on myös yksi keskeinen tavoite. Ympäristöteknisen toimen vuoden vireillä olista tai vireille tulista hankkeista saat tämän julkaisun lisäksi tietoa kaupungintalon asiakaspalvelusta - Neuvokista ja kaupungin internet-sivuilta. Tervetuloa asioimaan! Jari Tolonen kaupunginjohtaja

2 Kajaani Ajankohtaista kaavoituksesta Kaavoitusasioita voi seurata Kajaanin kaupungin ilmoitustaululta, kuulutuksista, pääkirjaston lukusalissa ja fi > ajankohtaista > kaavahankkeet. Asiakaspalvelu ja ajanvaraukset: Anja Hyrkäs puh.. YLEISKAAVOITUS Ammeniemi Vihtaniemi vaihtoehtoja asumiseen Ehdotus rantakylä-osayleiskaavaksi Ammeniemen Vihtaniemen alueelle on ollut nähtävillä.. saakka. Saman alueen vanhentuneet ranta-asemakaavat on tarkoitus kumota. Osayleiskaavan hyväksymisestä ja ranta-asemakaavojen kumoamisesta päätetään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tänä vuonna. Alueelle muodostuu uutta APrakennuspaikkaa vesiosuuskunnan toiminta-alueelle ja rakennuspaikkaa, joiden liittämisestä vesihuoltoverkostoon on erikseen sovittava tai tarpeen mukaan myöhemmin laajentaa vesihuollon toimintaaluetta. Lisäksi loma-asuntojen rakennuspaikkoja ( RAO-paikkaa) voi muuttaa vakinaiseen asumiseen edellyttäen, että rakennuspaikka on riittävän suuri tai sitä laajennetaan. Väljempiä yritys/harrastustoimintaan soveltuvia AT--rakennuspaikkoja on kaavaehdotuksessa esitetty. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava uudistetaan Kajaanin keskustaajama osayleiskaava (vahvistettu ) on pitkälti toteutunut, väestö- ja muut ennusteet ovat muuttuneet ja rajut rakennemuutokset vaativat arvioimaan keskustaajaman kehittämistä uudelleen. Tänä vuonna tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavaprosessi kestää vähintään kolme vuotta. Käynnissä olat Kajaanin kaupunkikeskustan kehittämishanke ja VT kehittämisen esiselvitys samoin kuin liikennejärjestelmäsuunnittelu tuottavat ajankohtaista aineistoa kaavaan. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta määrittelemällä maankäytön (asuminen, palvelut, tuotanto, virkistys, liikenne, erityisalueet) muutosta, liikennejärjestelmän kehittämistä sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön suojelua. Kajaanin kaupunkikeskusta - hanke Huhtikuussa käynnistynyt Kajaanin keskustan kehittämishanke on kaksivuotinen (-). Hankkeessa on tarkoitus tehdä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hankkeessa tavoitellaan julkisten investointien lisäksi noin - milj. euron yksityisiä investointeja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa jokirannat sisältävälle ydinkeskustan alueelle yleissuunnitelma, jonka keskeiset osa-alueet ovat: - katualueiden yleissuunnittelu painottaen kävelyalueen laajentamista ja kyen liikenteen olosuhteiden sekä katumiljöön parantamista - keskustan pysäköintijärjestelyjen suunnittelu - Kruununpuodinmäen sillan tavoitteiden määrittäminen ja yleissuunnittelu. Lisäksi tuotetaan selvitys keskustan toimijoiden tarpeista, kehittämispanoksista ja yhteistoimintarakenteista sekä keskustan kehittämisen strateginen ohjelma. Kajaanin kaupunki on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jossa on edustettuina poliittisia päättäjiä, viranhaltijoita, yksityisiä kiinteistönomistajia ja eri sidosryhmiä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston ja Kajaanin yrittäjät ry.:n puheenjohtaja Eero Suutari. Hanke on vuorovaikutteinen ja sille on avattu verkkosivut Kajaanin kaupungin sivujen yhteyteen. Hanketta koskat asiakirjat toimitetaan ajantasaisesti verkkosivuille yleisön nähtäväksi. Työn aikana järjestetään sidosryhmille kaksi työpajaa, ja yleissuunnitelman luonnos esitellään yleisötilaisuudessa käällä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä. Maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi. Rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa (alv %), joka sisältää Euroopan aluekehittämisrahaston ja valtion (%), kunnan (,%) ja yksityisten yritysten (,%) rahoitusosuudet. Hankkeen konsulttina toimii WSP Finland Oy. ASEMAKAAVOITUS Vanhaan Teppanaan asumista Vanhan Teppanan asemakaavaa on uudistettu ja toteuttamista odottaa kaksi asuinrakennustonttia ja erityisasumisen tontti. Rakentaminen täydentää Teppanan ajallisesti kerrostunutta asutusta. Kirjastokortteliin kerrostaloja Pääkirjaston kortteliin on asemakaavan muutoksella muodostettu kaksi kerrostalotonttia, joiden rakentamisessa etusijalla ovat vanhusten kotona asumista tukia palveluja sisältävät hankkeet. Tonteilla on yhteiset paikoitusjärjestelyt rakennusten ja pihan alla. Seminaarinkatua jatketaan Rantapuistoon asti kirjaston ja Normaalikoulun välissä. Rinnekoulusta Hunajakuja Alueella on pientalotonttia. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella syksyllä ja rakentaminen voi alkaa kesällä, kun kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto, kaukolämpö, sähkö- ja tietoliikennerkostot) on rakennettu. Tavoite on, että Hunajakujasta muodostuu kokonaisuus, ja erilaiset toivomukset voidaan sovittaa yhteen. Sitä varten syksyllä ennen tarjousten jättämistä järjestetään alueen rakentamisesta kiinnostuneiden kesken neuvottelu ja hankkeiden suunnittelua ohjataan. Toteutuksessa on vaihtoehtoja:. Kaikille tontille nousee erillispientalo ja useimmiten erillinen autotalli/talousrakennus.. Osa rakennuksista voi olla paritaloja tai niissä voi olla kaksi erikokoista asuntoa.. AP-tonteille sopii myös yhtiömuotoinen rakentaminen. Jotta alue muuttuisi todella Rinnekoulusta Hunajakujaksi, määrätään tonteille istutettavaksi valkoisena kukkivia puita: pihlajia, tuomia, omenoita, kirsikoita, syreenejä. Rajavartiostosta Leirimäki? Rajavartiostosta jää alueelle esikunta. Asemakaavan muutoksen. vaiheessa muodostetaan tontit säilyville ja niitä täydentäville rakennuksille, varataan kadut ja muut yleiset alueet. Tarpeen mukaan metsäiselle alueelle. vaiheessa muodostetaan uusi keskusta-asumisen alue Alueen omistaa Senaatti kiinteistöt ja kaavoitus ja toteutus edellyttää yhteistoimintaa sen kanssa. Otetaanko alueen vanha nimi Leirimäki käyttöön? Siitä päätetään kaavoituksen yhteydessä. Leirimäki muistuttaisi alueen rajavartiostoa vanhemmasta historiasta kasarmialueena.

3 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki VR T PS LA TA SO : MÄ NN IKÖ VU OR KO T NK UJ A SA RK AT yksikerroksinen KA NN IKO : nt : io nk es la VU :. : ie E OR ES. LA HD. T. : ma.... A. db UA IN MA ax. m.. ma x db A. KETTU. LT :.. u : at.. ak. : : EV. SO TA LA PS T Oj h d en t.. enintään kaksikerroksinen tai rinneratkaisu a. uj : kaksikerroksinen :. : puolitoistakerroksinen or. : : Vu yksikerroksinen. UUDET RAKNUKSET Ko SO TA LA PS T.. Kontionpuisto IO P : R, puolitoistakerroksinen KA NN IKO OLEVAT RAKNUKSET. Tuohipuisto HD SO TA LA PS T. P LA Alueen rakentaminen aloitetaan tänä vuonna poistamalla puustoa osalta katualueista ja tekemällä alueella pohjatutkimuksia ja maastomallin mittauksia sekä lohkomistoimitusten maastotöitä. Ensi kesänä kaupunki tulee poistamaan puustoa katualueilta. Puiden poisto tapahtuu päiväsaikaan koneellisesti. Kaupunki poistaa puuston lisäksi hakkuualueelta hakkuutähteet ja mahdollisesti myös kannot. ES KANGASMAASTO VP TUOHIPUISTO. : SA RK AT AT VERK K SARKAPUISTO.. tie : en u u hd at at nk AT VERK la nk la : rja : la es Ka. Ka KRETONKIRINNE or VP Vu. Men. LOHTAJA VP. TERYLEIRINNE Maastonpuisto ie P. at PELLAV AT rja. EV lp PELLAVAT PUUVILLA T... MA AS TO... ie tie nt. on ai. Av st aa PELL AVAT.. M EV KRETONKIT TERYLEIT. ti e TERYLEIT. is e n... n in kä KU OL... A SAMETTIT.... Sa. L ME NN INK ÄIS T. MÄ NN IKÖ SATI INIT ET SAMETTI T.. in tie A va..... NP. db kk.. IO MÄ NN IKÖ. ol ku Ko tip... kt. kt.. tti hta jan rai. Lo. itt i ra... aj an SAMETT IT OR e ja tk u ESL u -- AH -> DE Lo ht KO LOHT. AJAN RAITT I.. VU. Lu a lu ti e.. u p o lk x P ir ta ie.. ot Lohtajan puisto EV.. at u ti e Ka ik uk ku la Vuoreslahdentien varteen suunnitellun Kangasmaaston asuntoalueen asemakaava on lainvoimainen. Kangasmaaston asemakaavassa on pientalotonttia, joista tulee kaupungin tonttitarjontaan myytäväksi ja vuokrattavaksi. Tonttien keskikoko on m. Asuntoalue rajoittuu laajaan metsäalueeseen ja puolet tonteista viheralueeseen. Koska uusi asuntoalue tukeutuu Lohtajan palveluihin, Menninkäisentietä jatketaan Vuoreslahdentielle asti. Kangasmaaston alue rakennetaan vaiheittain tonttien kysynnän ja kunnallistekniikan määrärahojen mukaan. S uk.... Kangasmaaston pientaloaluetta rakennetaan v. jälkeen Kangasmaastolle voi toteuttaa - kerroksisia omakotitaloja ja rinneratkaisuja. Lisätietoja hakkuutöistä saa kaupungin metsäpäällikkö Martti Härköseltä, puh. tai sähköpostilla: martti.harkonen(at) kajaani.fi. Harjukadulle pientaloja Petäisenranta Asemakaavan muutos Puistolan asuntoalueen laajentamiseksi entisen kaupunginpuutarhan tontille on käynnistymässä. Asemakaavaehdotus tulee luottamuselinten käsittelyyn syksyllä. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella ja talojen rakentaminen alkaa aikaisintaan v.. Petäisenniskan kehittämishanke päättyi syksyllä. Hankeen tavoitteena oli tehdä Petäisenniskasta hyvä ja haluttu yritysalue, joka myös pitkälti saavutettiin. Alueen asemakaavan uudistamisesta on vielä vireillä Petäisenranta. Petäisenniskan pohjoista sisääntuloaluetta Petäisenrantaa kehitetään monipuolisena erikoiskaupan ja yritystoiminnan alueena ja samalla parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta mm. rakentamalla.luokan pääkatu poistuneen teollisuusraiteen paikalle. Kaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe (rajaus kuvassa) on luonnosvaiheessa. Pajakatu ja sen jatke Pajapolku rakennetaan kesällä. Otanmäen ja Vuolijoen asemakaavamuutokset Otanmäen kaupunginosan voimassa ola asemakaava uudistetaan niin, että asemakaava- ja maanomistusrajoja tarkistetaan, rakennussuojelukohteita ja rakennettuja johtolinjoja merkitään asemakaavaan ja rakentamattomien tonttien, katujen ja viheralueitten tulaisuutta harkitaan. Asemakaavan tarkistus on aloitettu Otanmäen pientaloalueelta, jossa kaavamuutos on vireillä. Vuolijoen kaupunginosassa vastaava asemakaavan tarkistus alkaa vuonna. Petäisenrannan yritysalue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Vt :n varrella. Petäisenrannan asemakaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe on luonnosvaiheessa.

4 Kajaani Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet P Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA.km NAKERTAJA km PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ PÖLLYVAARA TIHISNMI TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA KATISKA Äkälänniemi PUROLA Petäisensaari Kesäniemi ONNELA PETÄISNISKA LOHTAJA PUISTOLA Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus KETTU LEHTIKANGAS HUUHKAJANVAARA VARISKANGAS PALOKANGAS VIMPELINVAARA Siikaniemi LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO Copyright Kajaanin kaupunki HANKETUNNISTEET Päällystäminen Sillat Vesijohdon ja kadun rakentaminen Vesijohtohanke. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet on selitetty sivun laatikossa Hankkeen numero kartalla, esim. Pelkkä katu / muu rakentaminen Jätesiviemärihanke KARTAN ULKOPUOLELLA Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat Hankkeen numero, esim. Otanmäen alavesisäiliö

5 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet Päällystäminen. Nuotiotie. Sukkatie. Saapastie. Kintaspolku. Kintastie. Rastitie. Askeltie. Sormustie. Kankurintie. Salokallio. Kukonaskel. Kurjenjalka Päällystetään nimetyt asuntokadut. Lisäksi suoritetaan kunnossapitoasfaltointeja eri puolilla kaupunkia. Vesihuollon ja kadun rakentaminen. Karhitie. Jousitie. Särkilahdentie. Lamminkatu välillä Purolantie- Makkolankatu. Kangaskatu. Kulmakuja. Torikatu. Laitakatu välillä Partiokatu - Käpykatu. Mäntykatu. Naavatie. Tuohitorventie. Tuohipolku. Pajakatu. Pajapolku. Kuurakuja. Kelotie, Vuolijoki Rakennetaan ja peruskorjataan nimetyt kadut sekä vesihuoltoa yhteistyössä Kajaanin veden kanssa. Kadun saneeraus / muu rakentaminen. Haukitie välillä Vanahiksen liittymä - Rasintie. Rasintie. Mainuantien klv, Lamminkadusta lounaaseen. Kehräämöntien klv välillä Tuiskutie - Myötärinteentie. Raatosuon leikkikenttä Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat. Nakertajan lähiliikunta-alue rakennetaan kahden vuoden aikana Nakertajan ja Hetteenmäen alueelle eri toimintapisteistä muodostuva lähiliikunta-alue. Paltaniemen venesatama ja uimaranta alueelle tulaa tietä loivennetaan venesataman turvallisuutta lisätään aitajärjestelyin ja kameravalvonnalla uimarannan käytettävyyttä lisätään ruoppaamalla Sillat. Kyenliikenteen alikulkusilta Kehräämöntien - Myötärinteentien risteykseen parannetaan kyenliikenteen turvallisuutta rakentamalla alikulkusilta Lisätietoja Matti Nousiainen p. Jari Kauppinen p. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet vuonna Nro Kohde Toimenpide Jätesiviemarisaneeraukset Runkoviemärin saneeraus Kajanuksen alapuolella Varistien viemäri Seppälän jätesiviemärin runkolinja Mainuantien/-Kajaanihallin viemäri Satumaantien alitusviemäri Kettukalliontien viemäri Ketunpolun viemäri Rinnekadun viemäri Vesijohtosaneeraukset Kettukalliontien vesijohto (Onnisen kohdalla) Raatopuiston dn vesijohto Lukkarinpolun vesijohto Laitos ja pumppaamo saneeraukset Kuusanmäen vesitorni Otanmäen alavesisäiliö Petäisenniskan jätesipumppaamo Lisätietoja Markku Piirainen p. Uudistaminen Pätkäsujutus Uudistaminen Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Ulkopuolinen saneeraus Alkalointilaitoksen rakentaminen Saneeraus Kajaanin Vesi -liikelaitos Valmistautumista merkittäviin investointeihin Kajaanin Veden osalta vuosi on rakentamisen osalta parin viime vuoden kaltainen. Vanhenaa vesihuoltoverkostoa saneerataan merkittävästi katusaneerauksen yhteydessä ja muita investointeja on suhteellisen niukalti. Näistä merkittävimmät Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Linnaharjun vedenottamon lipeä-ph-säädön korvaaminen Otanmäkeen rakennettavalla kalkkikivialkaloinnilla. Samalla Kajaanin Vesi valmistautuu lähivuosien merkittäviin investointeihin. Jätedenpuhdistamoiden ympäristöluvat vanhenat tämän vuoden aikana. Peuraniemen jätedenpuhdistamon ympäristölupa päivitetään. Rahoituksen myötä vuoden aikana ratkeaa käsitelläänkö entisen Vuolijoen alueella tulaisuudessa jätesiä vai johdetaanko ne Kajaaniin käsiteltäväksi. Kainuun ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa on suunniteltu jätesilietteen ja eloperäisen jätteen käsittelyä Kainuussa. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ja suhteellisen nopeasti on ratkaistava lietejätehuollon toteutus vuoden jälkeen, jolloin Auralan kompostointialueen ympäristölupa päättyy. Lisätietoja Juha Nurminen, johtaja p.

6 Kajaani Vesihuoltoverkoston kuntoa parannetaan Kajaanin Vesi parantaa vesihuoltoverkoston kuntoa saneeraamalla vanhentuvaa vesihuoltoverkostoa. Saneeraukset toteutetaan joko katusaneerausten yhteydessä tai ns. aukikaivamattomilla sujutusmenetelmillä. Lähivuosina Kajaanin Veden lähes tuhannesta verkosto- metriä Verkostojen putkipituudet () Vesijohdot Muovi Valurauhta tms. Yhteensä Jätesiviemärit Muovi Betoni Yhteensä Hulesiviemärit Muovi Betoni Yhtenesä Kaikki yhteensä km km km km km km km km km km Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä - jätesi- ja hulesiviemärit sekä vesijohdot kilometristä noin km vaatii saneerausta. Vuonna vesihuoltoverkostoa saneerattiin, km. Katusaneerauksen yhteydessä rakennetaan myös lisää hulesiviemäriverkostoa. Hulesiviemäröinnillä pyritään poistamaan sade- ja kuivatusvedet jätesiviemäriverkostosta. Sade- ja kuivatusvedet kuormittavat jätedenpuhdistusta ja aiheuttavat viemäritulvia. % % % % % % Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä Veden laatu vuonna Kajaanin Veden toimittama talousvesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Kajaanin kaupungin alueelle vesi pumpataan Hannusrannan, Heterannan, Matinmäen, Mustikkamäen ja Salmijärven pohjavedenottamoilta. Pohjaveden laatu täyttää talousvedelle asetettavat vaatimukset ja suositukset, minkä takia pohjavettä ei käsitellä. Ainoastaan Matinmäen pohjavesi käsitellään kalkkikivialkaloinnilla ja verkostoon lähtä vesi desinfioidaan UV-laitteella, mikä Pohjaveden laatu Koliformiset bakteerit E.coli Pesäkkeiden lukumäärä ph Sähkönjohtavuus Rauta Fe Mangaani Sulfaatti SO Kloridi Nitraatti NO Liuennut happi Alkaliniteetti Hiilodioksidi CO Kokonaiskovuus Virtaamat pmy/ ml pmy/ ml pmy/ml μ S/cm μ g/l μ g/l mg/l mg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mmol/l m/d, < < <, <,,,, < <, <,,,,,, otettiin käyttöön syyskuussa. Vuolijoen, Otanmäen ja Mainuan alueelle vesi pumpataan Linnaharjun vedenottamolta Vieremältä. Linnaharjun veden ph:ta nostetaan lipeällä ennen jakelua kulutukseen. Vuolijoen vesisäiliöllä vesi desinfioidaan vielä UV-laitteella, mikä otettiin käyttöön kesäkuussa. Merkittävimmät investointihankkeet vuonna ovat Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Otanmäen kalkkikivialkaloinnin rakentaminen., < <, <, <,,,,, < <, <, <,,,,, < < <, <,,,,, < <, <, <,,,,,, < <,,,,,,, Tutkimus Yksikkö Linnaharju Vuolijoki Heteranta Salmijärvi Matinmäki Hannusranta Mustikkamäki Keskiarvo Rajaarvot,-, < < < < < < vuosi Jätedenpuhdistamoiden tulokset vuodelta Peuraniemi Vuolijoki Otanmäki Jäteden laatu vuonna Kajaanin kaupungin jätedet käsitellään Peuraniemen jätedenpuhdistamolla. Peuraniemen jätedenpuhdistamo koostuu kemiallisesta saostuksesta ja biologisesta suodatuksesta. Lisäksi Vuolijoella ja Otanmäessä on jätedenpuhdistamonsa. Vuolijoella on bioroottorilaitos ja Otanmäessä kosteikkopuhdistamo. Jätedenpuhdistamoiden tuottama liete kompostoidaan Auralan Kajaanin Vesi liikelaitos Onnelantie Kajaani asiakaspalvelu () - avoinna ma-pe klo.-. fax () vikapäivystys kompostialueella ja kompostointituote käytetään kaatopaikan maisemointiin. Jätedenpuhdistamoiden käsiteltävän jäteden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Tämän lisäksi tarkkaillaan puhdistetun jäteden vaikutuksia Oulujärveen. Peuraniemen, Vuolijoen, Otanmäen jätedenpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtojen vaatimukset vuonna. Jätedenpuhdistamoiden tilastotietoja löytyy Kajaanin Veden nettisivulta: Lupaehto Kokonaisfosfori (mg/l) Puhdistuteho (%) BOD (mg/l) Puhdistusteho (%) COD (mg/l) Puhdistusteho (%) Kiintoaine (mg/l) Puhdistusteho (%) Typpi (%) Puhdistusteho (%) Virtaamat (m/d), Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, >% < >% Lisätietoja talousveden laadusta ja jätedenpuhdistamon toiminnasta antaa Markku Sutinen, käyttöpäällikkö p., Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, > % <, > % <, > % < > %, Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,,, <, > % < > % <, > % < > % Lisätietoja verkostosaneerauksista antaa Markku Piirainen, verkostopäällikkö p.

7 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vesihuollon verkostoihin liittyminen ja haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuollon verkostoihin liittyminen Kiinteistöllä on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuollon verkostoihin. Toiminta-alueen hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja sillä tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jossa vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta (puhdas vesi, jätesi, hulesi) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Voiko liittymisvelvollisuudesta vapautua? Liittymisvelvollisuudesta saa vapautuksen jos seuraavat, vesihuoltolaissa säädetyt perusteet täyttyvät: liittyminen on kiinteistölle kohtuutonta; vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon asianmukaista ja taloudellista hoitamista toiminta-alueella; sekä lisäksi tapauksen mukaan: kiinteistöllä on riittävästi käytettävissä vaatimukset täyttävää talousvettä tai kiinteistön jätesien poisjohtaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Liittyminen voi olla kiinteistön omistajalle kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten suuruuden, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi, minkä olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voi olla myös määräaikainen. Esimerkiksi tapauksessa, jossa kiinteistölle on rakennettu luvan mukaisesti juuri ennen viemäriverkon tuloa alueelle vaatimukset täyttävä jätesijärjestelmä, voi velvoite viemäriin liittämisestä olla kohtuuton. Jos myös muut vesihuoltolain edellytykset täyttyvät, hakijalle voidaan myöntää vapautus liittymisvelvollisuudesta kohtuulliseksi määräajaksi, jossa otetaan huomioon jätesijärjestelmän arvioitu jäljellä ola käyttöikä. Vapautuksen hakeminen Vapautusta vesijohtoon ja jätesiviemäriin liittymisestä haetaan lomakkeella, jota saa kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistosta. Lomake löytyy myös kaupungin internetsivuilta > palvelut >ympäristönsuojelu >lomakkeet. Hulesivapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään asemapiirros, jossa esitetään, miten hulesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty. Huomattava on, että vapautusta voi hakea vasta sitten, kun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymispäätös on lainvoimainen. Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien avustaminen Kajaanin kaupunki avustaa hajaasutusalueen vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuoltohankkeita talousarviossa varatun määrärahan puitteissa ja Kajaanin kaupungin vesihuoltosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Avustuksen suuruus on % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakennushankkeeseen Kajaanin kaupunki avustaa vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen kustannuksia %:lla hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakentamisesta merkittävä osa on viemärin rakentamista, avustuksen suuruus on.. asti % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan kaupungin ympäristötekniselle toimialalle: Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL (Pohjolankatu ) Kajaani. Myös osuuskunnan toiminta-alueella olalla kiinteistöllä on pääsääntöisesti oikeus ja velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Verkostoihin liittymällä varmistetaan parhaiten laadukas ja toimiva vesihuolto myös tulaisuudessa. Viemäriverkosto on usein jätesien käsittelyn kannalta paras ja kiinteistön haltijoille helpoin ratkaisu. sisältyy merkittävä osa viemärin rakentamista, avustuksen suuruus voi vielä tällä hetkellä olla % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Valtioneuvoston asetus talousjätesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan vuoden alussa. Asetus edellyttää saostuskaivokäsittelyä tehokkaampaa jätesien puhdistusta vuoteen ulottuvan siirtymäajan kuluessa. Määräajan.. umpeutuessa, Kajaanin kaupungin vesihuoltoavustus muuttuu %:iin myös viemäröinnin osalta. Suuremmalla %:n avustusosuudella halutaan kannustaa vesihuolto-osuuskuntia ja yhtymiä järjestäytymään ja saattamaan haja-asutusalueella sijaitsien kiinteistöjen jätedenkäsittelyjärjestelmiä asetuksen vaatimusten mukaisiksi ennen siirtymäajan umpeutumista. Kajaanissa asemakaava-alueen vesihuollosta vastaa Kajaanin Vesi liikelaitos. Haja-asutusalueilla vesihuoltoverkoston laajennukset toteutetaan vesihuolto-osuuskuntien toimesta. Jäteden viemäröintiä kannattaa harkita alueilla, jossa kiinteistöjä sijaitee vähintään viisi kilometrillä tai neliökilometrillä. Tätä harvemmalla asutustiheydellä viemäröinnin kustannukset nousat pitkien etäisyyksien johdosta sen verran suuriksi, että yleensä on järkämpää rakentaa kiinteistökohtainen jätesien käsittelyjärjestelmä. Mikäli asukastiheys kuitenkin on riittävä ja rakentamisen muutkin edellytykset täyttyvät, on kunnalliseen jätedenpuhdistamoon liitetty viemäriverkosto aina kiinteistökohtaista järjestelmää kannattavampi ratkaisu. Viemäröinnillä varmistetaan parhaiten vesihuollon laadukas toimivuus pitkällä aikavälillä. Vesihuoltoavustusta haetaan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja mille summalle avustusta haetaan, sekä hakijan nimi ja yhteystiedot. Hakemuksen liitteenä tulee olla kartta, josta ilmenee hankkeen vaikutusalue. Haettaessa avustusta rakentamiseen, tulee avustushakemuksessa ilmoittaa myös rakennettavien verkostojen pituudet ja sijainti. Avustushakemuksen saavuttua Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala pyytää vesihuoltoavustushakemuksesta lausunnon Kajaanin Vedeltä, jonka jälkeen avustusasia menee kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Ympäristöteknisen lautakunnan avustuspäätöksessä yksilöidään vesihuollon avustamisen ehtoja tarkemmin. Ennen avustuksen maksamista tulee avustuksen hakijan toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle avustuspäätöksessä ilmoitetut asiakirjat, -esimerkiksi verkoston kartoitustiedot, viimeisin tilinpäätös, sekä tiedot toiminta-alueen hyväksymisprosessin käynnistämisestä. Avustamisen yhteydessä vaaditut asiakirjat tuovat kaupungille arvokasta tietoa vesiosuuskuntien toiminnasta, jota kaupunki tarvitsee muun muassa laatiessaan lakisääteistä vesihuollon kehittämissuunnitelmaansa. Osalla vaadituista asiakirjoista pyritään varmistamaan avustuksen oikea kohdentuminen ja vaikutukset mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan eduksi. Vesihuoltoavustukset maksetaan kunakin vuonna talousarviossa varatun määrärahan mukaisesti. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä, käytettävissä olasta määrärahasta ja avustuksen hakijoiden määrästä riippuen. Lisätietoja vesihuoltoavustuksiin liittyen antaa suunnitteluinsinööri Suvi Nalainen, p..

8 Kajaani Luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonta Kajaanissa Kajaanin rakennusvalvonta on ottanut yhdeksi tavoitteekseen luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan lähivuosille. Järjestelmälliseen valvontaan ei ole tarkoitus varata resursseja. Jos rakennuslupien määrä laskee tuntuvasti verrattuna normaalitasoon, niin silloin valvontaa ehditään suorittamaan omin voimin. Luvatonta rakentamista Kajaanissa ei pidetä mitenkään yleisenä ja suurena ongelmana. Kuntalaiset ovat yleensä varsin valveutuneita ja tunnollisia. Käytäntö on osoittanut, että yleensä rakentamisen luvallisuudesta kysytään ennakkoon todella paljon. Suurin osa luvattomasta rakentamisesta johtuu tietämättömyydestä ja saadun tiedon väärästä tulkinnasta. Tietoista luvatonta rakentamista toki yhteiskunnasta löytyy aina paikasta riippumatta, niin myös Kajaanissa.Tässä jutussa kerrotaan luvattoman rakentamisen ilmenemisen muodoista ja arvioita rakentamisen määristä. Miten luvaton rakentaminen tulee ilmi? Normaalit valvonnan keinot ovat seuraavia. Naapurit ovat yleisesti parhaimpia valvojia. Naapurit ilmoittavat nimettöminä melko useasti ympäristönsä epäilyttävistä muutoksista. Luvaton rakentaminen paljastuu yleensä kiinteistökauppojen yhteydessä. Normaalissa työssämme valvontaa tehdään viranomaiskatselmusten yhteydessä tarkastamalla koko kiinteistön ja lähinaapuruston rakennustilanne. Kaupungin asema-kaava-alueilla ja sen liealueilla paikkatietojen ja ilmakuvien vertaaminen paljastaa myös luvattomat hankkeet. Kohteissa, missä rakennusluvat ovat vanhentuneet, eikä rakentaja ole pyytänyt loppukatselmusta, löytyy yleensä jotakin vilunkia. Talousrakennusten, varastojen ja erilaisten pysyvien katosten tai rakennelmien rakentaminen on suurin ja yleisin ryhmä. Tarkkaa kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta näitä kohteita luvitetaan eniten jälkikäteen, keskimäärin kpl vuosittain. Talousrakennuksen koosta ja sijainnista riippuu sen lupamenettely. Pienemmistä hankkeista riittää kirjallisen ilmoituksen tekeminen. Ilmoitus on ns. kennetty lupamenettely talousrakennuksille. Ilmoitukseen riittää virallinen asemapiirustus ja kuvaus rakennettavasta kohteesta, toimittajan esite, valokuva, oma piirustus tai muu sanallinen selvitys. Rakennusten yhteyteen tehdyt katokset vaativat aina toimenpideluvan. Asuntoon liittyvät talousrakennukset eivät tarvitse mitään lupaa kun niiden kokonaisala asemakaava-alueella on enintään m ja kaikkialla muualla enintään m. Nämäkin hankkeet on kuitenkin rakennettava asemakaavamääräysten edellyttämille vähimmäisetäisyyksille tontin rajoista. Haja-asutusalueilla on rakennettava aina vähintään m etäisyydelle tilan rajoista. Hankkeista on aina hyvä ilmoittaa lähinaapureille. Kun talousrakennuksen koko ylittää m asemakaava-alueilla tai m haja-alueilla, tarvitaan hankkeelle rakennuslupa. Alueilla, joissa ei ole mitään rakentamista ohjaavaa kaavaa, talousrakennuksen enimmäiskoko ilmoitusmenettelyllä on m. Räikeimpiä luvattoman rakentamisen muotoja ovat uudet lomaasunnot, erämajat, saunat. Näitäkin tapauksia paljastuu vuosittain aina muutamia tapauksia. Yksi vaiettu luvattoman rakentamisen muoto Kajaanissa ja koko valtakunnassa on loma-asuntojen ottaminen vakituiseen asuntokäyttöön ilman mitään lupamenettelyä. Rakennusvalvonta ei yksinkertaisesti voi eikä halua vahtia ilman poliisivaltuuksia kansalaisia siitä, asuuko hän pysyvästi kesämökillään vai onko hän nyt tällä kertaa viettämässä ansaittua lomaansa mökillään. Muutama mökkikunta Saimaalla on aloittanut häätämään pakkokeinoin asukkaita mökeiltään. Henkikirjoittajat siirtävät vapaasti ihmiset ilmoituksen perusteella asumaan sinne minne he haluavat. Lainsäädännön mukaan rakennusta on käytettävä siihen tarkoitukseen kuin mihin rakennuslupa on myönnetty. Oikeuskäytäntö aikanaan ratkaisee loma-asumisen ja pysyvän asumisen eron. Loma-asunnoissa pysyvästi asuvia talouksia arvioidaan Kajaanissa olan noin kpl. Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön edellyttää aina ensin kunnan myönteistä poikkeamispäätöstä rakennuspaikan kaavamääräyksestä. Tämän jälkeen hanke edellyttää rakennuslupamenettelyä. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset riippuvat aina hakuhetken asunnon suunnittelumääräyksistä. Tällä hetkellä rakennuksen vaipalla on jo melko kovat lämmöneristysvaatimukset sekä asunnolla koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset ja jätesien käsittelyn vaatimukset. Luvattomaan rakentamiseen sisältyy seuraava maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö: MRL,,, ja Mitä on tyypillinen rakennetun ympäristön siisteyden laiminlyönti? Yleensä jos rakennuksen käyttäjillä on paljon henkilökohtaisia ongelmia, ne näkyvät myös helposti ympäristössä: Piha alkaa pahimmillaan muistuttaa enemmän kaatopaikkaa. Rakennuksia ei ole huollettu ulkopinnoiltaan vuosikymmeniin eikä pihan istutuksia. Nämä tapaukset ovat onneksi vähenemässä. Näitä tapauksia on myös vaikein korjata pakkokeinoinkaan kun otetaan taloudelliset resurssit huomioon. Yleisintä on kuitenkin kohtuuton varastointi rakennuspaikalla ja rakennuksen kunnon laiminlyönti. Joillakin on kohtuuden käsitys karannut ja tavaraa varastoidaan ulkosalla siten, että se haittaa naapuria tavalla tai toisella. Näin on pitkä riita ja piina naapurin kanssa valmis. Viranomaisen saapuminen väliin ei aina ole parantamassa tilannetta. Sanonta kauneus on katsojan silmissä on varsin kuvaava ja laaja kun arvioidaan rapautuvien rakennusten julkisivuja ja kallellaan köhöttävien talousrakennusten soveltuvuutta ympäristöönsä. Lähtökohta valvonnassa asemakaava-alueilla on, että pyritään puuttumaan räikeimpiin ja selviin tapauksiin ensin kepillä eli suullisesti huomauttamalla ja keskustelemalla ja jos se ei auta, niin otteita kovennetaan asteittain. Millaista ja miten yleistä luvaton rakentaminen Kajaanissa yleensä on? Tyypillisiä kohteita ovat asuinrakennusten ja loma-asuntojen kylmien katosten tai varastojen muuttaminen lämpimiksi tai puolilämpimiksi tiloiksi ottamalla ne asumiskäyttöön. Näitä kohteita käsitellään vuosittain noin - kpl. Joskus törmätään kohteeseen, jossa kylmä ullakkotila on myös otettu asuntokäyttöön. Nämä kohteet vaativat ehdottomasti aina rakennuslupamenettelyn.

9 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Mitä seuraa luvattomasta rakentamisesta ja ympäristön siisteyden laiminlyönnistä? Luvattoman rakentamisen ollessa vielä keskeneräinen se keskeytetään pakkotoimin. Useimmissa tapauksissa, kun luvatonta rakentamista olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista, voi rakennusvalvontaviranomainen jättää asiasta ilmoittamatta poliisille. Rakennusvalvontaviranomaisella tarkoitetaan aina pajaostoa eikä yksittäistä rakennustarkastajaa. Näissä tapauksissa lupa voidaan hakemuksesta myöntää jälkikäteen, jos oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Lupamaksuun tulee tällöin %:n korotus. Kun luvattomalle kohteelle ei vapaaehtoisesti haluta hakea lupaa tai sitten oikeudellisia edellytyksiä ei ole luvan myöntämiselle, käynnistetään aina pakkotoimenpiteet. Luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten. Lupajaosto tulee määräämään kohteen purettavaksi tai poistettavaksi rakennuspaikalta määräaikaan mennessä uhkasakon uhalla. Ympäristön siisteyden laiminlyönnissä menettelytavat ovat samanlaiset. Kehotetaan määräaikaan mennessä siivoamaan ympäristö, korjaamaan tai purkamaan ränsistynyt rakennus. Miksi luvat kannattaa pitää voimassa ja kunnossa Luvatonta rakentamista tulee esiin eniten kiinteistökaupoissa. Pahin tilanne syntyy silloin kun uusi omistaja huomaa, että rakennusluvat eivät vastaakaan olemassa olaa tilannetta. Kiinteistökaupoissa kaikkien osapuolten velvollisuus on aina varmistaa, että rakennusluvat ovat kunnossa ja rakennusten määrä ja käyttötarkoitus vastaavat rakennuslupia. Pahimmillaan räikeä luvaton rakentaminen voi johtaa kaupan purkuun ja korvausvastuuseen. Kunta menettää kiinteistöverotuloja luvattomista rakennuksista. Kuntalaisten tasapuolisuus kärsii kiinteistöverotuksessa luvattoman rakentamisen vuoksi. Luvattomille rakennuksille rakennusluvan myöntäminen jälkeenpäin ei ole itsestään selvää. Se on aina huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa. Naapurien kuuleminen luvattomasta rakennuskohteesta jälkeenpäin voi aiheuttaa omia ongelmia. Rakennustyön laadunvalvonta on yleensä aina laiminlyöty ja kohteessa ei välttämättä ole käytetty ammattihenkilöstöä. Lisäksi rakennuslainsäädäntö muuttuu varsin nopeasti ja lisää vaatimuksia rakennusten sijoittelulle ja rakennusten ominaisuuksille. Rakennusta, jolle on rakennuslupa myönnetty, käsitellään aina myöntöajan lainsäädännön vaatimusten mukaan. Ilmanlaatu Kajaanissa Kajaanin ilmanlaatu vuonna Ilmanlaatua mitataan Kajaanin keskustassa Lönnrotinkadulla sijaitsalla mittausasemalla. Asemalla mitataan reaaliaikaisesti ulkoilmasta typen oksidien ja mikrometrin kokoisten ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja säätietoja (tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus). Mittaustuloksia voi seurata Internet-sivuilta www. ilmanlaatu.fmi.fi/kajaani. Vuonna mitatut typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaadun enimmäisohjearvoja. Ohjearvoihin verrannolliset typpidioksidipitoisuudet olivat - % ohjearvosta. Suurimmat typpidioksidipitoisuudet mitattiin helmikuussa. Hengitettävien hiukkasten enimmäisohjearvoon verrattavat pitoisuudet olivat - % vuorokausiohjearvosta. Ohjearvo ylittyi huhtikuussa. Typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaatuasetuksessa annettuja raja-arvoja, mutta hengittävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiraja-arvon taso ylittyi kertaa vuonna. Sallittujen ylitysten määrä on. Typpidioksidin ja hengittävien hiukkasten pitoisuuksista lasketaan ns. ilmanlaadun indeksi, joka kuvaa viisiportaisella asteikolla (hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono) vallitsaa ilmanlaatutilannetta. Indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli hyvää %, tyydyttävää % ja välttävää % päivistä. Ilmanlaatu oli huono tai erittäin huono seitsemänätoista päivänä ( % päivistä). Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun aiheuttajana olivat hengitettävien hiukkasten korkeat pitoisuudet. Ilmanlaatutiedot verkossa Ilmatieteen laitos mittaa Kajaanin ilmanlaatua kaupungintalon vieressä olalla mittausasemalla. Reaaliaikaiset mittaustulokset löytyvät internetosoitteesta Valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalista löytyy ilmalaatutietoja Suomen kuntien ja puhtaiden tausta-alueiden ilmanlaadun mittausverkoista, Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Lisätietoja Inkeri Neuvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija p.

10 Kajaani Kajaanin Nakertajan lähiliikunta-alue Ylös, ulos ja liikkumaan! Kajaanin kolmas lähiliikunta alue Nakertajan lähiliikuntapuisto lähtee rakentumaan käällä. Alue rakennetaan kahdessa vaiheessa, joista toinen vaihe käynnistyy. Alueen suunnittelu aloitettiin Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistyksen aloitteesta v.. Ohjausryhmään kuului edustus Na He ry:stä, Nakertajan koululta, vanhempainyhdistyksestä, päiväkodeista, IkiNuorista, nuorisosta, Liikuntaneuvostosta, Nuori Suomi Oulusta ja Kajaanin kaupungilta. Energiaa ja toimintatarmoa päästään jo tänä syksynä purkamaan mukavan liikunnan ja pelaamisen merkeissä Nakertajan koulun ja urheilukentän alueella. Liikkumalla enemmän vaikutetaan suoraan terveyteen ja fyysisen kunnon kehittymiseen, mutta samalla se vaikuttaa suuresti myös sosiaaliseen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikilla lähiliikunta-aluilla on jotakin tuttua ja jotakin uutta. Nakertajan koulun pihaan tulee uutuutena Panna peliareena (koko n. xm), jossa voi pelata mm. Panna Knock Out- peliä, joka muistuttaa vauhdikkuudessaan katujalkapalloa. Pannafootballilla saa nopeasti kehitettyä koordinaatiota ja pallon hallintaa. Pelaaminen vaatii peliälyä ja vastustajan liikkeiden ja aivoitusten salamannopeaa lukemista. Pannaa voi pelata monilla eri variaatioilla. Jo - hengen peli häkissä onnistuu ja mikäs voittajalla on hymyillä häkissä Panna Kuninkaana. Pelivuoroa odotellessa voi tasapainoa harjoitella pyörivän renkaan päällä, joka asennetaan Panna-areenan viereen. Nakertajan koulun ympäristöön tulee Kajaanin toinen Frisbeegolfrata. Kentän koreilla peli onnistuu yksin tai porukassa. Lehtikankaalla on jo korinen metsäpuistorata. Pelaaminen on ilmaista ja varusteeksi tarvitset vain muutaman heittokiekon ja mukavan vaatetuksen. Pelin tarkoitus on kiertää rata mahdollisimman vähillä heitoilla. Frisbee pelaajan tunnistaa huomaavaisesta, hillitystä ja kohteliaasta käytöksestä. Jotta hiki ei pääsisi kuivamaan, koulun pihalle rakennetaan myös monitoimipeliareena. Korisjengin kannattaa ehdottomasti ottaa areena haltuun. Päivällä ja illalla voi jalkoja lepuuttaa tai harjoitella tasapainoa koulun pihalle tulassa kokoontumiskatoksessa. Mäkeä pääsee laskemaan myös kesällä, kun pihaan asennetaan n. m pitkä liukumäki. Urheilukentän alueen varustusta parannellaan uusilla jalkapallomaaleilla, juoksuradat pohjataan, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat kunnostetaan. Kenttä palvelee näin paremmin myös liikuntatuntilaisia. Alueen on tarkoitus palvella kaikenikäisiä kaupunkilaisia, joten rakentamista jatketaan v., jolloin Vanahiksen piha, Saunapuiston korttelileikkipuisto, Särkipuronpuisto ja Välimaanpuisto saavat suunnitelman mukaiset leikki- ja liikuntavälineet. Pähkinänkuoressa Lähiliikuntapuisto on kaikenikäisten kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa voi leikkiä ja liikkua vapaasti aamusta iltaan. Toteutetaan kahdessa vaiheessa ja. Kokonaiskustannusarvio noin e, josta mahdollinen valtionapuosuus noin %. Alueella asukkaita noin, joista koululaisia ja päiväkotilaisia yhteensä noin. Lisätietoja: Sirpa Siers,, vihersuunnittelija p.

11 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Rakennusinvestoinnit Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA NAKERTAJA PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ TIHISNMI PÖLLYVAARA TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA PUROLA KATISKA Äkälänniemi Petäisensaari Kesäniemi LOHTAJA ONNELA PUISTOLA PETÄISNISKA Siikaniemi VARISKANGAS LEHTIKANGAS KETTU Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus VIMPELINVAARA PALOKANGAS HUUHKAJANVAARA P LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO.km km Copyright Kajaanin kaupunki KAUPUNKIALUEELLA OLEVAT INVESTOIIKOHTEET Lohtajan päiväkoti, peruskorjaus Mäntylän päiväkoti, ilmanvaihdon korjaus, liikennejärjestelyt Vanamon päiväkoti, piha-alueen korjaus Kätönlahden koulu, peruskorjaus Kalan koulu, pihavaraston rakentaminen Kainuun museo, katon maalaus ja julkisivukorjauksia Sissilinna, katon maalaus Vimpelin urheilukeskus, ilmanvaihdon, portaiden ja selostamon korjaus. Kaupungintalo, julkisivujen energiatalouden parantaminen, hissin peruskorjaus. Konarikko, vesikaton uusiminen. Pääterveysasema, pesuhuoneen rakentaminen. Lohtajan hammashoitola, hoitohuoneen rakentaminen. Eljaskartano, tilamuutoksia. Kalliokatu, tilamuutoksia. Hoitokoti Kallio, hissin peruskorjaus. Timperintie, keittiön peruskorjaus. Brahenkatu, vesikaton uusiminen. Linnankatu, tilamuutoksia KARTAN ULKOPUOLELLA OLEVAT KOHTEET - Otanmäen urheilutalo, peruskorjaus Otanmäen hammashoitola, tilajärjestelyt Vuolijoen terveysaseman keittiö, peruskorjaus Toppilan hoitokoti, yläpohjan korjaustyö Kuluntalahden koulu, vesikaton korjaus, tilamuutoksia Lisätietoja Tilapalvelu: Tommi Karjalainen p. Markku Haverinen p.

12 Kajaani Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Katujen kunnossapitokustannukset Kajaanin kaupungin katujen kunnossapito Kajaanin kaupungin katujen kunnossapidosta vastaa Kunnallistekniikan Katuyksikkö. Vuoden alussa aloittanut yksikkö on muodostettu yhdistämällä Kunnallistekniikan kaksi yksikköä; Rakentaminen ja Kunnossapito, yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksiköiden yhdistämisellä on haettu joustavuutta töiden tekemiseen, sekä tietenkin kustannusten säästöä. Yksikkö vastaa Kajaanin kaupungissa kunnallistekniikan rakentamisesta sekä varikkotoiminnoista. Katuyksikköä johtaa katupäällikkö Pekka Kolehmainen. Yksikön henkilökuntaan kuuluu yhteensä työntekijää. Katujen kunnossapitoa hoitaa kuusi kunnossapitotyöntekijää ja kuljetuskaluston kuljettajaa. Kajaanin kaupungin omaan kunnossapitokalustoon kuuluu kaksi tiehöylää ja kahdeksan kuorma-autoa, sekä kolme pyöräkuormaajaa. Aurauksessa ja lumenkäsittelyssä käytetään oman kaluston lisäksi yksityistä kalustoa. Kunnossapidon kustannukset Katujen kunnossapidon kokonaiskustannus vuodessa on noin euroa. Talvi- ja kesäkunnossapitoon liittyvien työsuoritusten vuosikustannukset ovat noin euroa, josta talvikunnossapidon osuus on euroa. Talvikunnossapidon kustannukset koostuvat aurauksesta, lumen käsittelystä, liukkaudentorjunnasta ja kätsiivouksesta. Katujen aurauksesta johtuvien kustannusten osuus kustannuksista on yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Lumen käsittelyyn kuuluvia töitä ovat näkemäalueiden lumityöt, lumensiirrot ja penkkojen leikkaukset. Kustannukset muodostuvat polanteen poistosta, lumenajosta ja siirrosta, sekä lastauksesta. Näiden vuosikustannus oli vuonna yhteensä euroa, mikä tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Mikäli kättalvella kaikilta kaduilta ajettaisiin aurauksesta johtuneet penkat pois, tekisi se kustannuksiin noin euron lisän vuodessa. Liukkauden torjuntaan kului vuoden aikana euroa. Kun tähän lisätään kätsiivouksena tehtävä hiekoitushiekan poisto kaduilta, euroa, kasvavat kokonaiskustannukset euroon vuodessa, eli, euroon asukasta kohden. Yhteensä talvikunnossapidon kustannukset ovat, euroa asukasta kohden vuodessa. Kesäkunnossapidon kokonaiskustannus on euroa vuodessa, joka tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Kesäkunnossapidon kustannukset koostuvat katujen sorastuksesta ja höyläyksestä, pölynsidonnasta, koneellisesta harjauksesta ja lakaisusta sekä asfaltoinneista. Sorastuksen ja höyläyksen kustannukset ovat, euroa vuodessa asukasta kohden. Sorakadut vaativat tietyin väliajoin pölynsidontaa, jonka kustannus on, euroa vuodessa asukasta kohden. Yhteiskustannus edellä mainituista tehtävistä on euroa vuodessa. Koneellista katujen harjausta ja lakaisua tehtiin vuoden aikana euron edestä, joka tekee, euroa asukasta kohden. Olemassa olien päällysteiden uusiminen ja korjaaminen muodostavat euron vuosikustannukset, joka tekee, euroa asukasta kohden vuodessa. Huomattava osuus kunnossapidonkustannuksista tulee katuvalaistuksen ylläpitokustannuksista, jotka ovat yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Sähkönkulutuksen osuus kustannuksista on euroa ja katuvalojen hoidon ja korjauksien osuus euroa. Kalan Kisat kokoaa yleisurheilun suurimmat suomalaistähdet ja nuoret sankarit Kajaaniin.-.. Neljän kisapäivän aikana suomenmestaruuksista kilpaillaan :ssä lajissa. Kisojen aikana Kajaanissa voi nauttia myös monipuolisesta oheistarjonnasta kisatorilla kuin muuallakin kaupungissa. Luvassa on musiikkia, kisatansseja,näyttelyitä, kesäteatteria, kaupunkisuunnistusta, kirkolliset kisailtamat yms. Lipunmyynti on alkanut. Varmista parhaat paikat nyt! Lipunmyynti: tai Matkatoimisto RTG ReadyToGo Kauppakatu, Kajaani, puh. Kidekuja, Vuokatti, puh. Kajaanin Kipinä ry Taulukossa on eritelty katujen kunnossapitokustannukset ja niiden jakautuminen eri tehtäville. Asukkaita Kajaanissa.. Toimenpide Kustannus euroa euroa/ asukas Talvihoito Auraus (viitoitus ja auraus) Lumen käsittely (polanteen poisto, lumenajo/-siirto, lastaus) Liukkauden torjunta (hiekoitus) Kätsiivous (hiekoitus hk poisto),,,, Kesähoito Katuvalaistus Sorastus ja höyläys Pölynsidonta (suolaus) Koneellinen harjaus/lakaisu Päällystys ja paikkaus Katuvalot energia Katuvalot hoito,,,,,, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL, Kajaani Lehden ulkoasu ja taitto: Tuula Heikkinen keskushallinto Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain Kiinteistö Lokakuu VIESTI 3/2013 MATTI HEINONEN Toiminnantarkastus taloyhtiössä s. 9 Kunnallinen jätteenkuljetuksen kilpailutus ei ole halvempi s. 3 JUKKA KERO Hämeenlinna kallein kaupunki s. 3 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JANNE VIITAMIES. IlmaNVaIHDON puhdistus ja säätö koneellisella poistolla varustettuihin omakotitaloihin

Kiinteistö VIESTI JANNE VIITAMIES. IlmaNVaIHDON puhdistus ja säätö koneellisella poistolla varustettuihin omakotitaloihin Kiinteistö Lokakuu VIESTI HARRI HILTUNEN Kiinteistöliitto palveleva vaikutta sivu 3/2014 3 JANNE VIITAMIES Mikkelin toriparkki vaikutti ratkaisevasti noin 150 miljoonan euron investointien toteutumiseen

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle 1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN Suomen kunnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja kuntia lähellä olevien piirien sekä kansanedustajien keskusteluissa. Aiheena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009

Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä TAMPERE. Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Tampereen kaupungin tiedotuslehti 2 2009 Poimi Tampereen tarjonnasta parhaat palat ja nauti kaupungin kesästä 2 PÄÄTOIMITTAJALTA Osallistu ja vaikuta

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee

Omataloyhtiö.fi. Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Talvi 2014 Omataloyhtiö.fi Miksi ja milloin julkisivun lisäeristäminen tulisi tehdä? Kuka saa tehdä sähkötöitä? Lämpöpumpussa luotettavuus ratkaisee Huono >> >> >> sisäilma Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin.

Lisätiedot

Energiaa poistoilmasta

Energiaa poistoilmasta Keski-Suomen 3/2013 Energiaa poistoilmasta Hissi lisää kiinteistön arvoa Riskikartoitus on pelastussuunnitelman perusta Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti Nyt likaa keräävät matot Jyväskylän

Lisätiedot