Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaani. Arvoisa kajaanilainen. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää"

Transkriptio

1 Kajaani Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Arvoisa kajaanilainen Käsissäsi olasta lehdestä löydät tietoa Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimen vuoden toiminnasta, palveluista ja suunnitelmista. Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän askareissamme. Me kaikki käytämme katuja, puistoalueita, pysäköintipaikkoja, viemäriverkostoa yms. päivittäin. Se on ehkä myös konkreettisin kaupungin tuottama palvelumuoto asukkailleen. Kunnallisteknisten ja ympäristöön liittyvien asioiden hoitaminen mallikkaasti edellyttää mahdollisimman hyvää asiakaspalvelua ja siksi uskonkin, että tällä vahvasti asiapitoisella julkaisulla on merkittävä sijansa informaatiolähteenä kaikille kaupunkilaisille. Kaupunkistrategian lähtökohtana on turvata kaupunkilaisille mahdollisimman hyvät peruspalvelut. Elämme suurten taloudellisten haasteiden paineessa ja toteutamme pitkän tähtäimen talousohjelmaa, jolla kaupungin talous tasapainotetaan hallitusti. Tämä ohjelma on rakennettu siten, että mitään peruspalveluita ei vaaranneta, mutta haetaan kokonaistalouden kannalta järkiä ratkaisuja. Peruspalveluita ovat erityisesti ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja peruskoulutukseen liittyvät asiat. Rakentamisen osalta tämä tarkoittaa investointien keskittämistä koulu- ja päiväkotikiinteistöihin sekä maakuntahallinnon käytössä oliin rakennuksiin. Kunnallistekniikan osalta keskitytään olemassa olan vesihuoltoja katuverkoston korjaamiseen. Uudisrakentaminen kunnallistekniikassa suunnataan pääsääntöisesti uusille asuinalueille. Tonttitarjon- taa pyritään lisäämään keskustaajaman läheisyydessä ja tällöin voidaan edellyttää rakentajalta liittymistä mm. vesi- ja jätesiosuuskuntaan tai kaukolämpöverkostoon. Strategian mukaisesti kaupunkia kehitetään maakuntakeskuksena ja houkuttelana yritysympäristönä. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkirakenteen tiivistämistä keskustaajaman alueella siten, että kaavoituksella pyritään täyttämään tyhjiä tai vajaakäytössä olia alueita ns. sisäänpäinkasvun avulla. Keskusta-alueen yleiskaavoituksen päivitys aloitetaan ja mm. hankaliin liikennesolmuihin haetaan ratkaisuja. Merkittävistä uusista asemakaavoituskohteista kannattaa mainita Rajavartioston ja Maaston alueet. Yritysympäristöjen kehittämistyössä aloitetaan Petäisenniskan teollisuusalueen jatkokehittäminen eli ns. II-vaihe. Kaupungin omistamien rakennusten käyttöaste ja energiatehokkuus ovat erityisen seurannan alla. Jatkossa pyritään selviämään neliömäärältään pienemmällä rakennusmassalla, joka pystytään myös aiempaa paremmin pitämään käyttökelpoisessa kunnossa. Peruskorjauskohteissa suositaan pitkäikäisiä ja ylläpitokustannuksia pienentäviä ratkaisuja. Tilojen monikäyttöisyyden mahdollistaminen on myös yksi keskeinen tavoite. Ympäristöteknisen toimen vuoden vireillä olista tai vireille tulista hankkeista saat tämän julkaisun lisäksi tietoa kaupungintalon asiakaspalvelusta - Neuvokista ja kaupungin internet-sivuilta. Tervetuloa asioimaan! Jari Tolonen kaupunginjohtaja

2 Kajaani Ajankohtaista kaavoituksesta Kaavoitusasioita voi seurata Kajaanin kaupungin ilmoitustaululta, kuulutuksista, pääkirjaston lukusalissa ja fi > ajankohtaista > kaavahankkeet. Asiakaspalvelu ja ajanvaraukset: Anja Hyrkäs puh.. YLEISKAAVOITUS Ammeniemi Vihtaniemi vaihtoehtoja asumiseen Ehdotus rantakylä-osayleiskaavaksi Ammeniemen Vihtaniemen alueelle on ollut nähtävillä.. saakka. Saman alueen vanhentuneet ranta-asemakaavat on tarkoitus kumota. Osayleiskaavan hyväksymisestä ja ranta-asemakaavojen kumoamisesta päätetään samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa tänä vuonna. Alueelle muodostuu uutta APrakennuspaikkaa vesiosuuskunnan toiminta-alueelle ja rakennuspaikkaa, joiden liittämisestä vesihuoltoverkostoon on erikseen sovittava tai tarpeen mukaan myöhemmin laajentaa vesihuollon toimintaaluetta. Lisäksi loma-asuntojen rakennuspaikkoja ( RAO-paikkaa) voi muuttaa vakinaiseen asumiseen edellyttäen, että rakennuspaikka on riittävän suuri tai sitä laajennetaan. Väljempiä yritys/harrastustoimintaan soveltuvia AT--rakennuspaikkoja on kaavaehdotuksessa esitetty. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaava uudistetaan Kajaanin keskustaajama osayleiskaava (vahvistettu ) on pitkälti toteutunut, väestö- ja muut ennusteet ovat muuttuneet ja rajut rakennemuutokset vaativat arvioimaan keskustaajaman kehittämistä uudelleen. Tänä vuonna tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Yleiskaavaprosessi kestää vähintään kolme vuotta. Käynnissä olat Kajaanin kaupunkikeskustan kehittämishanke ja VT kehittämisen esiselvitys samoin kuin liikennejärjestelmäsuunnittelu tuottavat ajankohtaista aineistoa kaavaan. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta määrittelemällä maankäytön (asuminen, palvelut, tuotanto, virkistys, liikenne, erityisalueet) muutosta, liikennejärjestelmän kehittämistä sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön suojelua. Kajaanin kaupunkikeskusta - hanke Huhtikuussa käynnistynyt Kajaanin keskustan kehittämishanke on kaksivuotinen (-). Hankkeessa on tarkoitus tehdä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Hankkeessa tavoitellaan julkisten investointien lisäksi noin - milj. euron yksityisiä investointeja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa jokirannat sisältävälle ydinkeskustan alueelle yleissuunnitelma, jonka keskeiset osa-alueet ovat: - katualueiden yleissuunnittelu painottaen kävelyalueen laajentamista ja kyen liikenteen olosuhteiden sekä katumiljöön parantamista - keskustan pysäköintijärjestelyjen suunnittelu - Kruununpuodinmäen sillan tavoitteiden määrittäminen ja yleissuunnittelu. Lisäksi tuotetaan selvitys keskustan toimijoiden tarpeista, kehittämispanoksista ja yhteistoimintarakenteista sekä keskustan kehittämisen strateginen ohjelma. Kajaanin kaupunki on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, jossa on edustettuina poliittisia päättäjiä, viranhaltijoita, yksityisiä kiinteistönomistajia ja eri sidosryhmiä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston ja Kajaanin yrittäjät ry.:n puheenjohtaja Eero Suutari. Hanke on vuorovaikutteinen ja sille on avattu verkkosivut Kajaanin kaupungin sivujen yhteyteen. Hanketta koskat asiakirjat toimitetaan ajantasaisesti verkkosivuille yleisön nähtäväksi. Työn aikana järjestetään sidosryhmille kaksi työpajaa, ja yleissuunnitelman luonnos esitellään yleisötilaisuudessa käällä. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä. Maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi. Rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti on euroa (alv %), joka sisältää Euroopan aluekehittämisrahaston ja valtion (%), kunnan (,%) ja yksityisten yritysten (,%) rahoitusosuudet. Hankkeen konsulttina toimii WSP Finland Oy. ASEMAKAAVOITUS Vanhaan Teppanaan asumista Vanhan Teppanan asemakaavaa on uudistettu ja toteuttamista odottaa kaksi asuinrakennustonttia ja erityisasumisen tontti. Rakentaminen täydentää Teppanan ajallisesti kerrostunutta asutusta. Kirjastokortteliin kerrostaloja Pääkirjaston kortteliin on asemakaavan muutoksella muodostettu kaksi kerrostalotonttia, joiden rakentamisessa etusijalla ovat vanhusten kotona asumista tukia palveluja sisältävät hankkeet. Tonteilla on yhteiset paikoitusjärjestelyt rakennusten ja pihan alla. Seminaarinkatua jatketaan Rantapuistoon asti kirjaston ja Normaalikoulun välissä. Rinnekoulusta Hunajakuja Alueella on pientalotonttia. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella syksyllä ja rakentaminen voi alkaa kesällä, kun kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto, kaukolämpö, sähkö- ja tietoliikennerkostot) on rakennettu. Tavoite on, että Hunajakujasta muodostuu kokonaisuus, ja erilaiset toivomukset voidaan sovittaa yhteen. Sitä varten syksyllä ennen tarjousten jättämistä järjestetään alueen rakentamisesta kiinnostuneiden kesken neuvottelu ja hankkeiden suunnittelua ohjataan. Toteutuksessa on vaihtoehtoja:. Kaikille tontille nousee erillispientalo ja useimmiten erillinen autotalli/talousrakennus.. Osa rakennuksista voi olla paritaloja tai niissä voi olla kaksi erikokoista asuntoa.. AP-tonteille sopii myös yhtiömuotoinen rakentaminen. Jotta alue muuttuisi todella Rinnekoulusta Hunajakujaksi, määrätään tonteille istutettavaksi valkoisena kukkivia puita: pihlajia, tuomia, omenoita, kirsikoita, syreenejä. Rajavartiostosta Leirimäki? Rajavartiostosta jää alueelle esikunta. Asemakaavan muutoksen. vaiheessa muodostetaan tontit säilyville ja niitä täydentäville rakennuksille, varataan kadut ja muut yleiset alueet. Tarpeen mukaan metsäiselle alueelle. vaiheessa muodostetaan uusi keskusta-asumisen alue Alueen omistaa Senaatti kiinteistöt ja kaavoitus ja toteutus edellyttää yhteistoimintaa sen kanssa. Otetaanko alueen vanha nimi Leirimäki käyttöön? Siitä päätetään kaavoituksen yhteydessä. Leirimäki muistuttaisi alueen rajavartiostoa vanhemmasta historiasta kasarmialueena.

3 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki VR T PS LA TA SO : MÄ NN IKÖ VU OR KO T NK UJ A SA RK AT yksikerroksinen KA NN IKO : nt : io nk es la VU :. : ie E OR ES. LA HD. T. : ma.... A. db UA IN MA ax. m.. ma x db A. KETTU. LT :.. u : at.. ak. : : EV. SO TA LA PS T Oj h d en t.. enintään kaksikerroksinen tai rinneratkaisu a. uj : kaksikerroksinen :. : puolitoistakerroksinen or. : : Vu yksikerroksinen. UUDET RAKNUKSET Ko SO TA LA PS T.. Kontionpuisto IO P : R, puolitoistakerroksinen KA NN IKO OLEVAT RAKNUKSET. Tuohipuisto HD SO TA LA PS T. P LA Alueen rakentaminen aloitetaan tänä vuonna poistamalla puustoa osalta katualueista ja tekemällä alueella pohjatutkimuksia ja maastomallin mittauksia sekä lohkomistoimitusten maastotöitä. Ensi kesänä kaupunki tulee poistamaan puustoa katualueilta. Puiden poisto tapahtuu päiväsaikaan koneellisesti. Kaupunki poistaa puuston lisäksi hakkuualueelta hakkuutähteet ja mahdollisesti myös kannot. ES KANGASMAASTO VP TUOHIPUISTO. : SA RK AT AT VERK K SARKAPUISTO.. tie : en u u hd at at nk AT VERK la nk la : rja : la es Ka. Ka KRETONKIRINNE or VP Vu. Men. LOHTAJA VP. TERYLEIRINNE Maastonpuisto ie P. at PELLAV AT rja. EV lp PELLAVAT PUUVILLA T... MA AS TO... ie tie nt. on ai. Av st aa PELL AVAT.. M EV KRETONKIT TERYLEIT. ti e TERYLEIT. is e n... n in kä KU OL... A SAMETTIT.... Sa. L ME NN INK ÄIS T. MÄ NN IKÖ SATI INIT ET SAMETTI T.. in tie A va..... NP. db kk.. IO MÄ NN IKÖ. ol ku Ko tip... kt. kt.. tti hta jan rai. Lo. itt i ra... aj an SAMETT IT OR e ja tk u ESL u -- AH -> DE Lo ht KO LOHT. AJAN RAITT I.. VU. Lu a lu ti e.. u p o lk x P ir ta ie.. ot Lohtajan puisto EV.. at u ti e Ka ik uk ku la Vuoreslahdentien varteen suunnitellun Kangasmaaston asuntoalueen asemakaava on lainvoimainen. Kangasmaaston asemakaavassa on pientalotonttia, joista tulee kaupungin tonttitarjontaan myytäväksi ja vuokrattavaksi. Tonttien keskikoko on m. Asuntoalue rajoittuu laajaan metsäalueeseen ja puolet tonteista viheralueeseen. Koska uusi asuntoalue tukeutuu Lohtajan palveluihin, Menninkäisentietä jatketaan Vuoreslahdentielle asti. Kangasmaaston alue rakennetaan vaiheittain tonttien kysynnän ja kunnallistekniikan määrärahojen mukaan. S uk.... Kangasmaaston pientaloaluetta rakennetaan v. jälkeen Kangasmaastolle voi toteuttaa - kerroksisia omakotitaloja ja rinneratkaisuja. Lisätietoja hakkuutöistä saa kaupungin metsäpäällikkö Martti Härköseltä, puh. tai sähköpostilla: martti.harkonen(at) kajaani.fi. Harjukadulle pientaloja Petäisenranta Asemakaavan muutos Puistolan asuntoalueen laajentamiseksi entisen kaupunginpuutarhan tontille on käynnistymässä. Asemakaavaehdotus tulee luottamuselinten käsittelyyn syksyllä. Tontit myydään julkisen tarjouskilpailun perusteella ja talojen rakentaminen alkaa aikaisintaan v.. Petäisenniskan kehittämishanke päättyi syksyllä. Hankeen tavoitteena oli tehdä Petäisenniskasta hyvä ja haluttu yritysalue, joka myös pitkälti saavutettiin. Alueen asemakaavan uudistamisesta on vielä vireillä Petäisenranta. Petäisenniskan pohjoista sisääntuloaluetta Petäisenrantaa kehitetään monipuolisena erikoiskaupan ja yritystoiminnan alueena ja samalla parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta mm. rakentamalla.luokan pääkatu poistuneen teollisuusraiteen paikalle. Kaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe (rajaus kuvassa) on luonnosvaiheessa. Pajakatu ja sen jatke Pajapolku rakennetaan kesällä. Otanmäen ja Vuolijoen asemakaavamuutokset Otanmäen kaupunginosan voimassa ola asemakaava uudistetaan niin, että asemakaava- ja maanomistusrajoja tarkistetaan, rakennussuojelukohteita ja rakennettuja johtolinjoja merkitään asemakaavaan ja rakentamattomien tonttien, katujen ja viheralueitten tulaisuutta harkitaan. Asemakaavan tarkistus on aloitettu Otanmäen pientaloalueelta, jossa kaavamuutos on vireillä. Vuolijoen kaupunginosassa vastaava asemakaavan tarkistus alkaa vuonna. Petäisenrannan yritysalue on kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Vt :n varrella. Petäisenrannan asemakaavan. vaihe valmistui kesällä ja. vaihe on luonnosvaiheessa.

4 Kajaani Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet P Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA.km NAKERTAJA km PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ PÖLLYVAARA TIHISNMI TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA KATISKA Äkälänniemi PUROLA Petäisensaari Kesäniemi ONNELA PETÄISNISKA LOHTAJA PUISTOLA Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus KETTU LEHTIKANGAS HUUHKAJANVAARA VARISKANGAS PALOKANGAS VIMPELINVAARA Siikaniemi LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO Copyright Kajaanin kaupunki HANKETUNNISTEET Päällystäminen Sillat Vesijohdon ja kadun rakentaminen Vesijohtohanke. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet on selitetty sivun laatikossa Hankkeen numero kartalla, esim. Pelkkä katu / muu rakentaminen Jätesiviemärihanke KARTAN ULKOPUOLELLA Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat Hankkeen numero, esim. Otanmäen alavesisäiliö

5 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vuoden kunnallistekniikan ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen rakennushankkeet Päällystäminen. Nuotiotie. Sukkatie. Saapastie. Kintaspolku. Kintastie. Rastitie. Askeltie. Sormustie. Kankurintie. Salokallio. Kukonaskel. Kurjenjalka Päällystetään nimetyt asuntokadut. Lisäksi suoritetaan kunnossapitoasfaltointeja eri puolilla kaupunkia. Vesihuollon ja kadun rakentaminen. Karhitie. Jousitie. Särkilahdentie. Lamminkatu välillä Purolantie- Makkolankatu. Kangaskatu. Kulmakuja. Torikatu. Laitakatu välillä Partiokatu - Käpykatu. Mäntykatu. Naavatie. Tuohitorventie. Tuohipolku. Pajakatu. Pajapolku. Kuurakuja. Kelotie, Vuolijoki Rakennetaan ja peruskorjataan nimetyt kadut sekä vesihuoltoa yhteistyössä Kajaanin veden kanssa. Kadun saneeraus / muu rakentaminen. Haukitie välillä Vanahiksen liittymä - Rasintie. Rasintie. Mainuantien klv, Lamminkadusta lounaaseen. Kehräämöntien klv välillä Tuiskutie - Myötärinteentie. Raatosuon leikkikenttä Urheilu- ja ulkoilualueet sekä satamat. Nakertajan lähiliikunta-alue rakennetaan kahden vuoden aikana Nakertajan ja Hetteenmäen alueelle eri toimintapisteistä muodostuva lähiliikunta-alue. Paltaniemen venesatama ja uimaranta alueelle tulaa tietä loivennetaan venesataman turvallisuutta lisätään aitajärjestelyin ja kameravalvonnalla uimarannan käytettävyyttä lisätään ruoppaamalla Sillat. Kyenliikenteen alikulkusilta Kehräämöntien - Myötärinteentien risteykseen parannetaan kyenliikenteen turvallisuutta rakentamalla alikulkusilta Lisätietoja Matti Nousiainen p. Jari Kauppinen p. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen erillishankkeet vuonna Nro Kohde Toimenpide Jätesiviemarisaneeraukset Runkoviemärin saneeraus Kajanuksen alapuolella Varistien viemäri Seppälän jätesiviemärin runkolinja Mainuantien/-Kajaanihallin viemäri Satumaantien alitusviemäri Kettukalliontien viemäri Ketunpolun viemäri Rinnekadun viemäri Vesijohtosaneeraukset Kettukalliontien vesijohto (Onnisen kohdalla) Raatopuiston dn vesijohto Lukkarinpolun vesijohto Laitos ja pumppaamo saneeraukset Kuusanmäen vesitorni Otanmäen alavesisäiliö Petäisenniskan jätesipumppaamo Lisätietoja Markku Piirainen p. Uudistaminen Pätkäsujutus Uudistaminen Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Pätkäsujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Muotoputkisujutus Ulkopuolinen saneeraus Alkalointilaitoksen rakentaminen Saneeraus Kajaanin Vesi -liikelaitos Valmistautumista merkittäviin investointeihin Kajaanin Veden osalta vuosi on rakentamisen osalta parin viime vuoden kaltainen. Vanhenaa vesihuoltoverkostoa saneerataan merkittävästi katusaneerauksen yhteydessä ja muita investointeja on suhteellisen niukalti. Näistä merkittävimmät Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Linnaharjun vedenottamon lipeä-ph-säädön korvaaminen Otanmäkeen rakennettavalla kalkkikivialkaloinnilla. Samalla Kajaanin Vesi valmistautuu lähivuosien merkittäviin investointeihin. Jätedenpuhdistamoiden ympäristöluvat vanhenat tämän vuoden aikana. Peuraniemen jätedenpuhdistamon ympäristölupa päivitetään. Rahoituksen myötä vuoden aikana ratkeaa käsitelläänkö entisen Vuolijoen alueella tulaisuudessa jätesiä vai johdetaanko ne Kajaaniin käsiteltäväksi. Kainuun ELY-keskuksen vetämässä hankkeessa on suunniteltu jätesilietteen ja eloperäisen jätteen käsittelyä Kainuussa. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ja suhteellisen nopeasti on ratkaistava lietejätehuollon toteutus vuoden jälkeen, jolloin Auralan kompostointialueen ympäristölupa päättyy. Lisätietoja Juha Nurminen, johtaja p.

6 Kajaani Vesihuoltoverkoston kuntoa parannetaan Kajaanin Vesi parantaa vesihuoltoverkoston kuntoa saneeraamalla vanhentuvaa vesihuoltoverkostoa. Saneeraukset toteutetaan joko katusaneerausten yhteydessä tai ns. aukikaivamattomilla sujutusmenetelmillä. Lähivuosina Kajaanin Veden lähes tuhannesta verkosto- metriä Verkostojen putkipituudet () Vesijohdot Muovi Valurauhta tms. Yhteensä Jätesiviemärit Muovi Betoni Yhteensä Hulesiviemärit Muovi Betoni Yhtenesä Kaikki yhteensä km km km km km km km km km km Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä - jätesi- ja hulesiviemärit sekä vesijohdot kilometristä noin km vaatii saneerausta. Vuonna vesihuoltoverkostoa saneerattiin, km. Katusaneerauksen yhteydessä rakennetaan myös lisää hulesiviemäriverkostoa. Hulesiviemäröinnillä pyritään poistamaan sade- ja kuivatusvedet jätesiviemäriverkostosta. Sade- ja kuivatusvedet kuormittavat jätedenpuhdistusta ja aiheuttavat viemäritulvia. % % % % % % Saneeraus ja uudisrakentaminen yhteensä Veden laatu vuonna Kajaanin Veden toimittama talousvesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Kajaanin kaupungin alueelle vesi pumpataan Hannusrannan, Heterannan, Matinmäen, Mustikkamäen ja Salmijärven pohjavedenottamoilta. Pohjaveden laatu täyttää talousvedelle asetettavat vaatimukset ja suositukset, minkä takia pohjavettä ei käsitellä. Ainoastaan Matinmäen pohjavesi käsitellään kalkkikivialkaloinnilla ja verkostoon lähtä vesi desinfioidaan UV-laitteella, mikä Pohjaveden laatu Koliformiset bakteerit E.coli Pesäkkeiden lukumäärä ph Sähkönjohtavuus Rauta Fe Mangaani Sulfaatti SO Kloridi Nitraatti NO Liuennut happi Alkaliniteetti Hiilodioksidi CO Kokonaiskovuus Virtaamat pmy/ ml pmy/ ml pmy/ml μ S/cm μ g/l μ g/l mg/l mg/l mg/l mg/l mmol/l mg/l mmol/l m/d, < < <, <,,,, < <, <,,,,,, otettiin käyttöön syyskuussa. Vuolijoen, Otanmäen ja Mainuan alueelle vesi pumpataan Linnaharjun vedenottamolta Vieremältä. Linnaharjun veden ph:ta nostetaan lipeällä ennen jakelua kulutukseen. Vuolijoen vesisäiliöllä vesi desinfioidaan vielä UV-laitteella, mikä otettiin käyttöön kesäkuussa. Merkittävimmät investointihankkeet vuonna ovat Kuusanmäen vesitornin saneeraus ja Otanmäen kalkkikivialkaloinnin rakentaminen., < <, <, <,,,,, < <, <, <,,,,, < < <, <,,,,, < <, <, <,,,,,, < <,,,,,,, Tutkimus Yksikkö Linnaharju Vuolijoki Heteranta Salmijärvi Matinmäki Hannusranta Mustikkamäki Keskiarvo Rajaarvot,-, < < < < < < vuosi Jätedenpuhdistamoiden tulokset vuodelta Peuraniemi Vuolijoki Otanmäki Jäteden laatu vuonna Kajaanin kaupungin jätedet käsitellään Peuraniemen jätedenpuhdistamolla. Peuraniemen jätedenpuhdistamo koostuu kemiallisesta saostuksesta ja biologisesta suodatuksesta. Lisäksi Vuolijoella ja Otanmäessä on jätedenpuhdistamonsa. Vuolijoella on bioroottorilaitos ja Otanmäessä kosteikkopuhdistamo. Jätedenpuhdistamoiden tuottama liete kompostoidaan Auralan Kajaanin Vesi liikelaitos Onnelantie Kajaani asiakaspalvelu () - avoinna ma-pe klo.-. fax () vikapäivystys kompostialueella ja kompostointituote käytetään kaatopaikan maisemointiin. Jätedenpuhdistamoiden käsiteltävän jäteden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Tämän lisäksi tarkkaillaan puhdistetun jäteden vaikutuksia Oulujärveen. Peuraniemen, Vuolijoen, Otanmäen jätedenpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat täyttäneet lupaehtojen vaatimukset vuonna. Jätedenpuhdistamoiden tilastotietoja löytyy Kajaanin Veden nettisivulta: Lupaehto Kokonaisfosfori (mg/l) Puhdistuteho (%) BOD (mg/l) Puhdistusteho (%) COD (mg/l) Puhdistusteho (%) Kiintoaine (mg/l) Puhdistusteho (%) Typpi (%) Puhdistusteho (%) Virtaamat (m/d), Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, >% < >% Lisätietoja talousveden laadusta ja jätedenpuhdistamon toiminnasta antaa Markku Sutinen, käyttöpäällikkö p., Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,, <, > % <, > % <, > % < > %, Lupaehto Tula jätesi Lähtä vesi,,,, <, > % < > % <, > % < > % Lisätietoja verkostosaneerauksista antaa Markku Piirainen, verkostopäällikkö p.

7 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Vesihuollon verkostoihin liittyminen ja haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuollon verkostoihin liittyminen Kiinteistöllä on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuollon verkostoihin. Toiminta-alueen hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja sillä tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jossa vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta (puhdas vesi, jätesi, hulesi) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Voiko liittymisvelvollisuudesta vapautua? Liittymisvelvollisuudesta saa vapautuksen jos seuraavat, vesihuoltolaissa säädetyt perusteet täyttyvät: liittyminen on kiinteistölle kohtuutonta; vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon asianmukaista ja taloudellista hoitamista toiminta-alueella; sekä lisäksi tapauksen mukaan: kiinteistöllä on riittävästi käytettävissä vaatimukset täyttävää talousvettä tai kiinteistön jätesien poisjohtaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Liittyminen voi olla kiinteistön omistajalle kohtuutonta liittymisestä aiheutuvien kustannusten suuruuden, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi, minkä olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Vapauttamisesta päättää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapautus voi olla myös määräaikainen. Esimerkiksi tapauksessa, jossa kiinteistölle on rakennettu luvan mukaisesti juuri ennen viemäriverkon tuloa alueelle vaatimukset täyttävä jätesijärjestelmä, voi velvoite viemäriin liittämisestä olla kohtuuton. Jos myös muut vesihuoltolain edellytykset täyttyvät, hakijalle voidaan myöntää vapautus liittymisvelvollisuudesta kohtuulliseksi määräajaksi, jossa otetaan huomioon jätesijärjestelmän arvioitu jäljellä ola käyttöikä. Vapautuksen hakeminen Vapautusta vesijohtoon ja jätesiviemäriin liittymisestä haetaan lomakkeella, jota saa kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistosta. Lomake löytyy myös kaupungin internetsivuilta > palvelut >ympäristönsuojelu >lomakkeet. Hulesivapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään asemapiirros, jossa esitetään, miten hulesien käsittely kiinteistöllä on järjestetty. Huomattava on, että vapautusta voi hakea vasta sitten, kun vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymispäätös on lainvoimainen. Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Haja-asutusalueen vesihuolto Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien avustaminen Kajaanin kaupunki avustaa hajaasutusalueen vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuoltohankkeita talousarviossa varatun määrärahan puitteissa ja Kajaanin kaupungin vesihuoltosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Avustuksen suuruus on % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakennushankkeeseen Kajaanin kaupunki avustaa vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen kustannuksia %:lla hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Mikäli rakentamisesta merkittävä osa on viemärin rakentamista, avustuksen suuruus on.. asti % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan kaupungin ympäristötekniselle toimialalle: Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL (Pohjolankatu ) Kajaani. Myös osuuskunnan toiminta-alueella olalla kiinteistöllä on pääsääntöisesti oikeus ja velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Verkostoihin liittymällä varmistetaan parhaiten laadukas ja toimiva vesihuolto myös tulaisuudessa. Viemäriverkosto on usein jätesien käsittelyn kannalta paras ja kiinteistön haltijoille helpoin ratkaisu. sisältyy merkittävä osa viemärin rakentamista, avustuksen suuruus voi vielä tällä hetkellä olla % hyväksytyistä toteutuskustannuksista. Valtioneuvoston asetus talousjätesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan vuoden alussa. Asetus edellyttää saostuskaivokäsittelyä tehokkaampaa jätesien puhdistusta vuoteen ulottuvan siirtymäajan kuluessa. Määräajan.. umpeutuessa, Kajaanin kaupungin vesihuoltoavustus muuttuu %:iin myös viemäröinnin osalta. Suuremmalla %:n avustusosuudella halutaan kannustaa vesihuolto-osuuskuntia ja yhtymiä järjestäytymään ja saattamaan haja-asutusalueella sijaitsien kiinteistöjen jätedenkäsittelyjärjestelmiä asetuksen vaatimusten mukaisiksi ennen siirtymäajan umpeutumista. Kajaanissa asemakaava-alueen vesihuollosta vastaa Kajaanin Vesi liikelaitos. Haja-asutusalueilla vesihuoltoverkoston laajennukset toteutetaan vesihuolto-osuuskuntien toimesta. Jäteden viemäröintiä kannattaa harkita alueilla, jossa kiinteistöjä sijaitee vähintään viisi kilometrillä tai neliökilometrillä. Tätä harvemmalla asutustiheydellä viemäröinnin kustannukset nousat pitkien etäisyyksien johdosta sen verran suuriksi, että yleensä on järkämpää rakentaa kiinteistökohtainen jätesien käsittelyjärjestelmä. Mikäli asukastiheys kuitenkin on riittävä ja rakentamisen muutkin edellytykset täyttyvät, on kunnalliseen jätedenpuhdistamoon liitetty viemäriverkosto aina kiinteistökohtaista järjestelmää kannattavampi ratkaisu. Viemäröinnillä varmistetaan parhaiten vesihuollon laadukas toimivuus pitkällä aikavälillä. Vesihuoltoavustusta haetaan kaupungilta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja mille summalle avustusta haetaan, sekä hakijan nimi ja yhteystiedot. Hakemuksen liitteenä tulee olla kartta, josta ilmenee hankkeen vaikutusalue. Haettaessa avustusta rakentamiseen, tulee avustushakemuksessa ilmoittaa myös rakennettavien verkostojen pituudet ja sijainti. Avustushakemuksen saavuttua Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala pyytää vesihuoltoavustushakemuksesta lausunnon Kajaanin Vedeltä, jonka jälkeen avustusasia menee kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Ympäristöteknisen lautakunnan avustuspäätöksessä yksilöidään vesihuollon avustamisen ehtoja tarkemmin. Ennen avustuksen maksamista tulee avustuksen hakijan toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristötekniselle toimialalle avustuspäätöksessä ilmoitetut asiakirjat, -esimerkiksi verkoston kartoitustiedot, viimeisin tilinpäätös, sekä tiedot toiminta-alueen hyväksymisprosessin käynnistämisestä. Avustamisen yhteydessä vaaditut asiakirjat tuovat kaupungille arvokasta tietoa vesiosuuskuntien toiminnasta, jota kaupunki tarvitsee muun muassa laatiessaan lakisääteistä vesihuollon kehittämissuunnitelmaansa. Osalla vaadituista asiakirjoista pyritään varmistamaan avustuksen oikea kohdentuminen ja vaikutukset mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan eduksi. Vesihuoltoavustukset maksetaan kunakin vuonna talousarviossa varatun määrärahan mukaisesti. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä, käytettävissä olasta määrärahasta ja avustuksen hakijoiden määrästä riippuen. Lisätietoja vesihuoltoavustuksiin liittyen antaa suunnitteluinsinööri Suvi Nalainen, p..

8 Kajaani Luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonta Kajaanissa Kajaanin rakennusvalvonta on ottanut yhdeksi tavoitteekseen luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön siisteyden valvonnan lähivuosille. Järjestelmälliseen valvontaan ei ole tarkoitus varata resursseja. Jos rakennuslupien määrä laskee tuntuvasti verrattuna normaalitasoon, niin silloin valvontaa ehditään suorittamaan omin voimin. Luvatonta rakentamista Kajaanissa ei pidetä mitenkään yleisenä ja suurena ongelmana. Kuntalaiset ovat yleensä varsin valveutuneita ja tunnollisia. Käytäntö on osoittanut, että yleensä rakentamisen luvallisuudesta kysytään ennakkoon todella paljon. Suurin osa luvattomasta rakentamisesta johtuu tietämättömyydestä ja saadun tiedon väärästä tulkinnasta. Tietoista luvatonta rakentamista toki yhteiskunnasta löytyy aina paikasta riippumatta, niin myös Kajaanissa.Tässä jutussa kerrotaan luvattoman rakentamisen ilmenemisen muodoista ja arvioita rakentamisen määristä. Miten luvaton rakentaminen tulee ilmi? Normaalit valvonnan keinot ovat seuraavia. Naapurit ovat yleisesti parhaimpia valvojia. Naapurit ilmoittavat nimettöminä melko useasti ympäristönsä epäilyttävistä muutoksista. Luvaton rakentaminen paljastuu yleensä kiinteistökauppojen yhteydessä. Normaalissa työssämme valvontaa tehdään viranomaiskatselmusten yhteydessä tarkastamalla koko kiinteistön ja lähinaapuruston rakennustilanne. Kaupungin asema-kaava-alueilla ja sen liealueilla paikkatietojen ja ilmakuvien vertaaminen paljastaa myös luvattomat hankkeet. Kohteissa, missä rakennusluvat ovat vanhentuneet, eikä rakentaja ole pyytänyt loppukatselmusta, löytyy yleensä jotakin vilunkia. Talousrakennusten, varastojen ja erilaisten pysyvien katosten tai rakennelmien rakentaminen on suurin ja yleisin ryhmä. Tarkkaa kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta näitä kohteita luvitetaan eniten jälkikäteen, keskimäärin kpl vuosittain. Talousrakennuksen koosta ja sijainnista riippuu sen lupamenettely. Pienemmistä hankkeista riittää kirjallisen ilmoituksen tekeminen. Ilmoitus on ns. kennetty lupamenettely talousrakennuksille. Ilmoitukseen riittää virallinen asemapiirustus ja kuvaus rakennettavasta kohteesta, toimittajan esite, valokuva, oma piirustus tai muu sanallinen selvitys. Rakennusten yhteyteen tehdyt katokset vaativat aina toimenpideluvan. Asuntoon liittyvät talousrakennukset eivät tarvitse mitään lupaa kun niiden kokonaisala asemakaava-alueella on enintään m ja kaikkialla muualla enintään m. Nämäkin hankkeet on kuitenkin rakennettava asemakaavamääräysten edellyttämille vähimmäisetäisyyksille tontin rajoista. Haja-asutusalueilla on rakennettava aina vähintään m etäisyydelle tilan rajoista. Hankkeista on aina hyvä ilmoittaa lähinaapureille. Kun talousrakennuksen koko ylittää m asemakaava-alueilla tai m haja-alueilla, tarvitaan hankkeelle rakennuslupa. Alueilla, joissa ei ole mitään rakentamista ohjaavaa kaavaa, talousrakennuksen enimmäiskoko ilmoitusmenettelyllä on m. Räikeimpiä luvattoman rakentamisen muotoja ovat uudet lomaasunnot, erämajat, saunat. Näitäkin tapauksia paljastuu vuosittain aina muutamia tapauksia. Yksi vaiettu luvattoman rakentamisen muoto Kajaanissa ja koko valtakunnassa on loma-asuntojen ottaminen vakituiseen asuntokäyttöön ilman mitään lupamenettelyä. Rakennusvalvonta ei yksinkertaisesti voi eikä halua vahtia ilman poliisivaltuuksia kansalaisia siitä, asuuko hän pysyvästi kesämökillään vai onko hän nyt tällä kertaa viettämässä ansaittua lomaansa mökillään. Muutama mökkikunta Saimaalla on aloittanut häätämään pakkokeinoin asukkaita mökeiltään. Henkikirjoittajat siirtävät vapaasti ihmiset ilmoituksen perusteella asumaan sinne minne he haluavat. Lainsäädännön mukaan rakennusta on käytettävä siihen tarkoitukseen kuin mihin rakennuslupa on myönnetty. Oikeuskäytäntö aikanaan ratkaisee loma-asumisen ja pysyvän asumisen eron. Loma-asunnoissa pysyvästi asuvia talouksia arvioidaan Kajaanissa olan noin kpl. Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiskäyttöön edellyttää aina ensin kunnan myönteistä poikkeamispäätöstä rakennuspaikan kaavamääräyksestä. Tämän jälkeen hanke edellyttää rakennuslupamenettelyä. Rakennusluvan myöntämisen edellytykset riippuvat aina hakuhetken asunnon suunnittelumääräyksistä. Tällä hetkellä rakennuksen vaipalla on jo melko kovat lämmöneristysvaatimukset sekä asunnolla koneellisen ilmanvaihdon vaatimukset ja jätesien käsittelyn vaatimukset. Luvattomaan rakentamiseen sisältyy seuraava maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö: MRL,,, ja Mitä on tyypillinen rakennetun ympäristön siisteyden laiminlyönti? Yleensä jos rakennuksen käyttäjillä on paljon henkilökohtaisia ongelmia, ne näkyvät myös helposti ympäristössä: Piha alkaa pahimmillaan muistuttaa enemmän kaatopaikkaa. Rakennuksia ei ole huollettu ulkopinnoiltaan vuosikymmeniin eikä pihan istutuksia. Nämä tapaukset ovat onneksi vähenemässä. Näitä tapauksia on myös vaikein korjata pakkokeinoinkaan kun otetaan taloudelliset resurssit huomioon. Yleisintä on kuitenkin kohtuuton varastointi rakennuspaikalla ja rakennuksen kunnon laiminlyönti. Joillakin on kohtuuden käsitys karannut ja tavaraa varastoidaan ulkosalla siten, että se haittaa naapuria tavalla tai toisella. Näin on pitkä riita ja piina naapurin kanssa valmis. Viranomaisen saapuminen väliin ei aina ole parantamassa tilannetta. Sanonta kauneus on katsojan silmissä on varsin kuvaava ja laaja kun arvioidaan rapautuvien rakennusten julkisivuja ja kallellaan köhöttävien talousrakennusten soveltuvuutta ympäristöönsä. Lähtökohta valvonnassa asemakaava-alueilla on, että pyritään puuttumaan räikeimpiin ja selviin tapauksiin ensin kepillä eli suullisesti huomauttamalla ja keskustelemalla ja jos se ei auta, niin otteita kovennetaan asteittain. Millaista ja miten yleistä luvaton rakentaminen Kajaanissa yleensä on? Tyypillisiä kohteita ovat asuinrakennusten ja loma-asuntojen kylmien katosten tai varastojen muuttaminen lämpimiksi tai puolilämpimiksi tiloiksi ottamalla ne asumiskäyttöön. Näitä kohteita käsitellään vuosittain noin - kpl. Joskus törmätään kohteeseen, jossa kylmä ullakkotila on myös otettu asuntokäyttöön. Nämä kohteet vaativat ehdottomasti aina rakennuslupamenettelyn.

9 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Mitä seuraa luvattomasta rakentamisesta ja ympäristön siisteyden laiminlyönnistä? Luvattoman rakentamisen ollessa vielä keskeneräinen se keskeytetään pakkotoimin. Useimmissa tapauksissa, kun luvatonta rakentamista olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista, voi rakennusvalvontaviranomainen jättää asiasta ilmoittamatta poliisille. Rakennusvalvontaviranomaisella tarkoitetaan aina pajaostoa eikä yksittäistä rakennustarkastajaa. Näissä tapauksissa lupa voidaan hakemuksesta myöntää jälkikäteen, jos oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Lupamaksuun tulee tällöin %:n korotus. Kun luvattomalle kohteelle ei vapaaehtoisesti haluta hakea lupaa tai sitten oikeudellisia edellytyksiä ei ole luvan myöntämiselle, käynnistetään aina pakkotoimenpiteet. Luvattomasta rakentamisesta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten. Lupajaosto tulee määräämään kohteen purettavaksi tai poistettavaksi rakennuspaikalta määräaikaan mennessä uhkasakon uhalla. Ympäristön siisteyden laiminlyönnissä menettelytavat ovat samanlaiset. Kehotetaan määräaikaan mennessä siivoamaan ympäristö, korjaamaan tai purkamaan ränsistynyt rakennus. Miksi luvat kannattaa pitää voimassa ja kunnossa Luvatonta rakentamista tulee esiin eniten kiinteistökaupoissa. Pahin tilanne syntyy silloin kun uusi omistaja huomaa, että rakennusluvat eivät vastaakaan olemassa olaa tilannetta. Kiinteistökaupoissa kaikkien osapuolten velvollisuus on aina varmistaa, että rakennusluvat ovat kunnossa ja rakennusten määrä ja käyttötarkoitus vastaavat rakennuslupia. Pahimmillaan räikeä luvaton rakentaminen voi johtaa kaupan purkuun ja korvausvastuuseen. Kunta menettää kiinteistöverotuloja luvattomista rakennuksista. Kuntalaisten tasapuolisuus kärsii kiinteistöverotuksessa luvattoman rakentamisen vuoksi. Luvattomille rakennuksille rakennusluvan myöntäminen jälkeenpäin ei ole itsestään selvää. Se on aina huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa. Naapurien kuuleminen luvattomasta rakennuskohteesta jälkeenpäin voi aiheuttaa omia ongelmia. Rakennustyön laadunvalvonta on yleensä aina laiminlyöty ja kohteessa ei välttämättä ole käytetty ammattihenkilöstöä. Lisäksi rakennuslainsäädäntö muuttuu varsin nopeasti ja lisää vaatimuksia rakennusten sijoittelulle ja rakennusten ominaisuuksille. Rakennusta, jolle on rakennuslupa myönnetty, käsitellään aina myöntöajan lainsäädännön vaatimusten mukaan. Ilmanlaatu Kajaanissa Kajaanin ilmanlaatu vuonna Ilmanlaatua mitataan Kajaanin keskustassa Lönnrotinkadulla sijaitsalla mittausasemalla. Asemalla mitataan reaaliaikaisesti ulkoilmasta typen oksidien ja mikrometrin kokoisten ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja säätietoja (tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus). Mittaustuloksia voi seurata Internet-sivuilta www. ilmanlaatu.fmi.fi/kajaani. Vuonna mitatut typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaadun enimmäisohjearvoja. Ohjearvoihin verrannolliset typpidioksidipitoisuudet olivat - % ohjearvosta. Suurimmat typpidioksidipitoisuudet mitattiin helmikuussa. Hengitettävien hiukkasten enimmäisohjearvoon verrattavat pitoisuudet olivat - % vuorokausiohjearvosta. Ohjearvo ylittyi huhtikuussa. Typpidioksidipitoisuudet eivät ylittäneet ilmanlaatuasetuksessa annettuja raja-arvoja, mutta hengittävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiraja-arvon taso ylittyi kertaa vuonna. Sallittujen ylitysten määrä on. Typpidioksidin ja hengittävien hiukkasten pitoisuuksista lasketaan ns. ilmanlaadun indeksi, joka kuvaa viisiportaisella asteikolla (hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono, erittäin huono) vallitsaa ilmanlaatutilannetta. Indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli hyvää %, tyydyttävää % ja välttävää % päivistä. Ilmanlaatu oli huono tai erittäin huono seitsemänätoista päivänä ( % päivistä). Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun aiheuttajana olivat hengitettävien hiukkasten korkeat pitoisuudet. Ilmanlaatutiedot verkossa Ilmatieteen laitos mittaa Kajaanin ilmanlaatua kaupungintalon vieressä olalla mittausasemalla. Reaaliaikaiset mittaustulokset löytyvät internetosoitteesta Valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalista löytyy ilmalaatutietoja Suomen kuntien ja puhtaiden tausta-alueiden ilmanlaadun mittausverkoista, Lisätietoja Paula Malinen, ympäristönsuojelutarkastaja p. Lisätietoja Inkeri Neuvonen, ympäristönsuojelusuunnittelija p.

10 Kajaani Kajaanin Nakertajan lähiliikunta-alue Ylös, ulos ja liikkumaan! Kajaanin kolmas lähiliikunta alue Nakertajan lähiliikuntapuisto lähtee rakentumaan käällä. Alue rakennetaan kahdessa vaiheessa, joista toinen vaihe käynnistyy. Alueen suunnittelu aloitettiin Nakertaja - Hetteenmäen kyläyhdistyksen aloitteesta v.. Ohjausryhmään kuului edustus Na He ry:stä, Nakertajan koululta, vanhempainyhdistyksestä, päiväkodeista, IkiNuorista, nuorisosta, Liikuntaneuvostosta, Nuori Suomi Oulusta ja Kajaanin kaupungilta. Energiaa ja toimintatarmoa päästään jo tänä syksynä purkamaan mukavan liikunnan ja pelaamisen merkeissä Nakertajan koulun ja urheilukentän alueella. Liikkumalla enemmän vaikutetaan suoraan terveyteen ja fyysisen kunnon kehittymiseen, mutta samalla se vaikuttaa suuresti myös sosiaaliseen kehitykseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikilla lähiliikunta-aluilla on jotakin tuttua ja jotakin uutta. Nakertajan koulun pihaan tulee uutuutena Panna peliareena (koko n. xm), jossa voi pelata mm. Panna Knock Out- peliä, joka muistuttaa vauhdikkuudessaan katujalkapalloa. Pannafootballilla saa nopeasti kehitettyä koordinaatiota ja pallon hallintaa. Pelaaminen vaatii peliälyä ja vastustajan liikkeiden ja aivoitusten salamannopeaa lukemista. Pannaa voi pelata monilla eri variaatioilla. Jo - hengen peli häkissä onnistuu ja mikäs voittajalla on hymyillä häkissä Panna Kuninkaana. Pelivuoroa odotellessa voi tasapainoa harjoitella pyörivän renkaan päällä, joka asennetaan Panna-areenan viereen. Nakertajan koulun ympäristöön tulee Kajaanin toinen Frisbeegolfrata. Kentän koreilla peli onnistuu yksin tai porukassa. Lehtikankaalla on jo korinen metsäpuistorata. Pelaaminen on ilmaista ja varusteeksi tarvitset vain muutaman heittokiekon ja mukavan vaatetuksen. Pelin tarkoitus on kiertää rata mahdollisimman vähillä heitoilla. Frisbee pelaajan tunnistaa huomaavaisesta, hillitystä ja kohteliaasta käytöksestä. Jotta hiki ei pääsisi kuivamaan, koulun pihalle rakennetaan myös monitoimipeliareena. Korisjengin kannattaa ehdottomasti ottaa areena haltuun. Päivällä ja illalla voi jalkoja lepuuttaa tai harjoitella tasapainoa koulun pihalle tulassa kokoontumiskatoksessa. Mäkeä pääsee laskemaan myös kesällä, kun pihaan asennetaan n. m pitkä liukumäki. Urheilukentän alueen varustusta parannellaan uusilla jalkapallomaaleilla, juoksuradat pohjataan, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat kunnostetaan. Kenttä palvelee näin paremmin myös liikuntatuntilaisia. Alueen on tarkoitus palvella kaikenikäisiä kaupunkilaisia, joten rakentamista jatketaan v., jolloin Vanahiksen piha, Saunapuiston korttelileikkipuisto, Särkipuronpuisto ja Välimaanpuisto saavat suunnitelman mukaiset leikki- ja liikuntavälineet. Pähkinänkuoressa Lähiliikuntapuisto on kaikenikäisten kaupunkilaisten yhteinen tila, jossa voi leikkiä ja liikkua vapaasti aamusta iltaan. Toteutetaan kahdessa vaiheessa ja. Kokonaiskustannusarvio noin e, josta mahdollinen valtionapuosuus noin %. Alueella asukkaita noin, joista koululaisia ja päiväkotilaisia yhteensä noin. Lisätietoja: Sirpa Siers,, vihersuunnittelija p.

11 Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Rakennusinvestoinnit Paltaniemi km Lentokenttä km TUOVILA NAKERTAJA PÄRSÄNSUO SEPPÄLÄ TIKKAPURO HEINISUO KOMIAHO KOIOSAARI HETTEMÄKI SUVAOLA KÄTTÖ TIHISNMI PÖLLYVAARA TEPPANA KÄTÖNLAHTI KUURNA PUROLA KATISKA Äkälänniemi Petäisensaari Kesäniemi LOHTAJA ONNELA PUISTOLA PETÄISNISKA Siikaniemi VARISKANGAS LEHTIKANGAS KETTU Vimpelin urheilu- ja ulkoilukeskus VIMPELINVAARA PALOKANGAS HUUHKAJANVAARA P LAAJANKANGAS KYLMÄ HOIKANKANGAS HEVOSSUO.km km Copyright Kajaanin kaupunki KAUPUNKIALUEELLA OLEVAT INVESTOIIKOHTEET Lohtajan päiväkoti, peruskorjaus Mäntylän päiväkoti, ilmanvaihdon korjaus, liikennejärjestelyt Vanamon päiväkoti, piha-alueen korjaus Kätönlahden koulu, peruskorjaus Kalan koulu, pihavaraston rakentaminen Kainuun museo, katon maalaus ja julkisivukorjauksia Sissilinna, katon maalaus Vimpelin urheilukeskus, ilmanvaihdon, portaiden ja selostamon korjaus. Kaupungintalo, julkisivujen energiatalouden parantaminen, hissin peruskorjaus. Konarikko, vesikaton uusiminen. Pääterveysasema, pesuhuoneen rakentaminen. Lohtajan hammashoitola, hoitohuoneen rakentaminen. Eljaskartano, tilamuutoksia. Kalliokatu, tilamuutoksia. Hoitokoti Kallio, hissin peruskorjaus. Timperintie, keittiön peruskorjaus. Brahenkatu, vesikaton uusiminen. Linnankatu, tilamuutoksia KARTAN ULKOPUOLELLA OLEVAT KOHTEET - Otanmäen urheilutalo, peruskorjaus Otanmäen hammashoitola, tilajärjestelyt Vuolijoen terveysaseman keittiö, peruskorjaus Toppilan hoitokoti, yläpohjan korjaustyö Kuluntalahden koulu, vesikaton korjaus, tilamuutoksia Lisätietoja Tilapalvelu: Tommi Karjalainen p. Markku Haverinen p.

12 Kajaani Luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki Katujen kunnossapitokustannukset Kajaanin kaupungin katujen kunnossapito Kajaanin kaupungin katujen kunnossapidosta vastaa Kunnallistekniikan Katuyksikkö. Vuoden alussa aloittanut yksikkö on muodostettu yhdistämällä Kunnallistekniikan kaksi yksikköä; Rakentaminen ja Kunnossapito, yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksiköiden yhdistämisellä on haettu joustavuutta töiden tekemiseen, sekä tietenkin kustannusten säästöä. Yksikkö vastaa Kajaanin kaupungissa kunnallistekniikan rakentamisesta sekä varikkotoiminnoista. Katuyksikköä johtaa katupäällikkö Pekka Kolehmainen. Yksikön henkilökuntaan kuuluu yhteensä työntekijää. Katujen kunnossapitoa hoitaa kuusi kunnossapitotyöntekijää ja kuljetuskaluston kuljettajaa. Kajaanin kaupungin omaan kunnossapitokalustoon kuuluu kaksi tiehöylää ja kahdeksan kuorma-autoa, sekä kolme pyöräkuormaajaa. Aurauksessa ja lumenkäsittelyssä käytetään oman kaluston lisäksi yksityistä kalustoa. Kunnossapidon kustannukset Katujen kunnossapidon kokonaiskustannus vuodessa on noin euroa. Talvi- ja kesäkunnossapitoon liittyvien työsuoritusten vuosikustannukset ovat noin euroa, josta talvikunnossapidon osuus on euroa. Talvikunnossapidon kustannukset koostuvat aurauksesta, lumen käsittelystä, liukkaudentorjunnasta ja kätsiivouksesta. Katujen aurauksesta johtuvien kustannusten osuus kustannuksista on yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Lumen käsittelyyn kuuluvia töitä ovat näkemäalueiden lumityöt, lumensiirrot ja penkkojen leikkaukset. Kustannukset muodostuvat polanteen poistosta, lumenajosta ja siirrosta, sekä lastauksesta. Näiden vuosikustannus oli vuonna yhteensä euroa, mikä tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Mikäli kättalvella kaikilta kaduilta ajettaisiin aurauksesta johtuneet penkat pois, tekisi se kustannuksiin noin euron lisän vuodessa. Liukkauden torjuntaan kului vuoden aikana euroa. Kun tähän lisätään kätsiivouksena tehtävä hiekoitushiekan poisto kaduilta, euroa, kasvavat kokonaiskustannukset euroon vuodessa, eli, euroon asukasta kohden. Yhteensä talvikunnossapidon kustannukset ovat, euroa asukasta kohden vuodessa. Kesäkunnossapidon kokonaiskustannus on euroa vuodessa, joka tekee asukasta kohden, euroa vuodessa. Kesäkunnossapidon kustannukset koostuvat katujen sorastuksesta ja höyläyksestä, pölynsidonnasta, koneellisesta harjauksesta ja lakaisusta sekä asfaltoinneista. Sorastuksen ja höyläyksen kustannukset ovat, euroa vuodessa asukasta kohden. Sorakadut vaativat tietyin väliajoin pölynsidontaa, jonka kustannus on, euroa vuodessa asukasta kohden. Yhteiskustannus edellä mainituista tehtävistä on euroa vuodessa. Koneellista katujen harjausta ja lakaisua tehtiin vuoden aikana euron edestä, joka tekee, euroa asukasta kohden. Olemassa olien päällysteiden uusiminen ja korjaaminen muodostavat euron vuosikustannukset, joka tekee, euroa asukasta kohden vuodessa. Huomattava osuus kunnossapidonkustannuksista tulee katuvalaistuksen ylläpitokustannuksista, jotka ovat yhteensä euroa eli, euroa asukasta kohden vuodessa. Sähkönkulutuksen osuus kustannuksista on euroa ja katuvalojen hoidon ja korjauksien osuus euroa. Kalan Kisat kokoaa yleisurheilun suurimmat suomalaistähdet ja nuoret sankarit Kajaaniin.-.. Neljän kisapäivän aikana suomenmestaruuksista kilpaillaan :ssä lajissa. Kisojen aikana Kajaanissa voi nauttia myös monipuolisesta oheistarjonnasta kisatorilla kuin muuallakin kaupungissa. Luvassa on musiikkia, kisatansseja,näyttelyitä, kesäteatteria, kaupunkisuunnistusta, kirkolliset kisailtamat yms. Lipunmyynti on alkanut. Varmista parhaat paikat nyt! Lipunmyynti: tai Matkatoimisto RTG ReadyToGo Kauppakatu, Kajaani, puh. Kidekuja, Vuokatti, puh. Kajaanin Kipinä ry Taulukossa on eritelty katujen kunnossapitokustannukset ja niiden jakautuminen eri tehtäville. Asukkaita Kajaanissa.. Toimenpide Kustannus euroa euroa/ asukas Talvihoito Auraus (viitoitus ja auraus) Lumen käsittely (polanteen poisto, lumenajo/-siirto, lastaus) Liukkauden torjunta (hiekoitus) Kätsiivous (hiekoitus hk poisto),,,, Kesähoito Katuvalaistus Sorastus ja höyläys Pölynsidonta (suolaus) Koneellinen harjaus/lakaisu Päällystys ja paikkaus Katuvalot energia Katuvalot hoito,,,,,, Kajaanin kaupunki, ympäristötekninen toimiala PL, Kajaani Lehden ulkoasu ja taitto: Tuula Heikkinen keskushallinto Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014

Maisematyöluvat. KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 Maisematyöluvat KAAVOITUS JA METSÄTALOUS Pori 9.1.2014 130 Lupamenettelyn perusteet Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maisematyölupa

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.3.2013 2 1. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARVE JA LÄHTÖKOHDAT Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot