RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S"

Transkriptio

1 RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA

2 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T A 1.1 Hankkeen perustiedot ja rakennuspaikka 1.2 Hankesuunnitelman laadinta 1.3 Vaikutukset lupamenettelyyn 2. H A N K K E E S T A T E H D Y T P Ä Ä T Ö K S E T J A S E L V I T Y K S E T 2.1 Suoritettuja tutkimuksia ja korjauksia 3. H A N K K E E N P E R U S T E L U T 3.1 Tarpeellisuus ja kiireellisyys 3.2 Vaihtoehtoiset tilanhankintatavat 4. S U U N N I T T E L U T A V O I T T E E T 4.1 Tilatavoitteet 4.2 Toiminnalliset tavoitteet 4.3 Hankkeen laajuustavoitteet 4.4 Tekniset ratkaisut ja korjaustavoitteet 4.5 Äänitekniset tavoitteet 4.6 LVIA-tekniset tavoitteet 4.7 Sähkötekniset tavoitteet 5. K O R J A U S T E N V A I H E I S T U S 6. R A K E N N U S O S A K O H T A I S E T K O R J A U S T A R P E E T, T A U S T A A J A P E R U S T E L U J A 6.1 Lattiat 6.2 Seinät 6.3 Kattopinnat ja alakatot 6.4 Ovet 6.5 Ikkunat 6.6 Kalusteet 6.7 Varusteet 6.8 Tekniikka 7. H A N K K E E N K U S T A N N U S T A V O I T T E E T 7.1 Tavoitehinta 7.2 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 8. R A H O I T U S, T O T E U T U S J A A I K A T A U L U 9. T A R V I T T A V A T T O I M E N P I T E E T L I I T T E E T 2

3 O. H A N K K E E N K U V A U S Sijaintikartta P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A Puolarmetsän sairaala on Arkkitehtuuritoimisto Veijo Martikaisen suunnittelema, vuonna 1976 valmistunut sairaala ja terveyskeskus. Sairaala edustaa aikakautensa tyypillistä sairaalarakentamista ja on tiloiltaan ja toiminnoiltaan selkeästi ja hyvin jäsennelty. Rakennus liittyy samalta aikakaudelta olevan Olarin alueen tiiliarkkitehtuuriin. Terveysasema ja siihen liittyvät palvelut toimivat ensimmäisessä kerroksessa. Sairaalaosassa on nelikerroksinen syvärunkoinen maanpäällinen osa, jonka keskellä on kaksi sisäpihaa. Lisäksi rakennuksessa on yksi kellarikerros ja sen alapuolella vielä yhdyskäytäväosa ja joitakin teknisiä tiloja. 3

4 Kiinteistössä toimivat tällä hetkellä seuraavat yksiköt: Puolarmetsän terveysasema A- osa 1.krs. Terveysaseman vastuuväestö on tällä hetkellä n , asema tarjoaa perustason toimintaa (lääkärin ja eri hoitajien kiireellinen ja kiireetön vastaanotto sekä ajanvaraus puhelimessa sekä toimistossa). Asemalle ei tuoda ambulanssipotilaita, mutta siellä seurantaa tarvitseville on seurantatila. Lisäksi asemalla on mahdollisuus pieniin toimenpiteisiin (luomien ja pattien poisto). Terveysasemalla käyntejä on päivittäin, keskimäärin n.86 asiakasta päivässä. Terveysasemalla on myös silmänpohjakuvaustoiminta, joka ostetaan yksityiseltä palvelujentuottajalta. Palvelujentuottajan valinnasta vastaa HUS, joten kuvat vastaavat laadultaan erikoissairaanhoidon vaatimusta. Tämä toiminta kohdentuu koko väestölle eikä sitä ole kaikkina päivinä. Käyntipäivinä odotustiloja tarvitaan, koska kuvattaville laitetaan ensin silmätipat ja kuvaus tehdään tietyn odotusajan jälkeen. Puolarmetsän laboratorio B- ja C- osat 1.krs. Laboratoriopalvelut espoolaisille tuottaa HUSLAB. Puolarmetsän laboratoriossa käy keskimäärin n.140 asiakasta päivässä. Lisäksi osastonäytteenotto on keskimäärin n.28 asiakasta päivässä ja kotisairaanhoidon tuomat näytteet ovat keskimäärin n.19 päivässä. EKG:ssä käy keskimäärin n.19 asiakasta päivässä. Puolarmetsän hammashoitola E- osa 1.krs Fysioterapia ja kuntoutusosasto D- osa 1.krs Fysioterapiassa asiakkaita käy päivittäin n.50 (yksilökäynnit ja ryhmät) Geriatrian poliklinikka Muistipoliklinikka B- osa 1.krs Muistipoliklinikalla tutkitaan yli 75-vuotiaita espoolaisia, joilla epäillään muistihäiriötä. Poliklinikalle tarvitaan lähete. Alle 75-vuotiaiden muistihäiriöt tutkitaan erikoissairaanhoidossa. Osastot D- ja E- osa krs Puolarmetsässä toimii neljä Espoon sairaalan kuntoutusosastoa (osastot 2D, 2E, 3D, 3E) sekä kaksi pitkäaikaishoidon yksikköä (Puolarkoti 4D ja 4E). Osastoilla hoidetaan aikuisikäisiä espoolaisia potilaita, jotka tulevat osastoille tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen terveyskeskuslääkärin lähettämänä tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito ja kuntoutus, jota toteuttaa moniammatillinen tiimi yhdessä potilaan ja omaisten/läheisten kanssa. Potilaspaikkoja on 2. ja 3. kerroksessa yhteensä 137 ja 4.kerroksessa on 80 pitkäaikaishoidon asukaspaikkaa. Vuoden 2014 alkupuolella osastot 4D ja 4E yhdistyvät ja yhteensä käyttöön jää 40 paikkaa joko 4D:n tai 4E:n tiloihin. Yhdistämisen jälkeen jäävän tilan käytöstä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja ( tieto päivitetty ) Kotisairaala E- osa 1.krs Puolarmetsässä sijaitsee kotisairaalan toimisto. Kotisairaalahoito on vaihtoehto vuodeosastohoidolle potilaan niin halutessa. Puolarmetsän potilaskirjasto D- osa 1.krs Kirjastosta vastaa Espoon kaupunginkirjasto. Kirjaston aineistoa voivat lainata potilaat, omaiset sekä henkilökunta. Tarvittaessa potilaiden luona käydään myös osastoilla. Osastoille sijoitetuista kirjastokärryistä voivat potilaat lainata aineistoa ympäri vuorokauden. Keittiö ja ruokasali A- osa 0.krs. Espoo Catering -liikelaitos vastaa Puolarmetsän ateriapalveluista. Keittiön asiakkaita on tällä hetkellä päivittäin seuraavasti: henkilöstöravintola n.100, kotipalveluateriat n.400, Espoon sairaala n.160, Puolarkoti n.80, Olarinluoman vastaanottokoti n.40 ja Emppu päihdeyksikkö n.16. Lisäksi Haukikodin ateriat valmistetaan täällä mahdollisesti syksystä 2013 alkaen, kunnes uusi keskuskeittiö avataan. 4

5 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T A Hanke on kaupungin omistama hanke. Rakennuksen omistaa Espoon kaupunki / Tilakeskus-liikelaitos. Käyttäjä on Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, HUS laboratoriot Kohennushankkeen päätavoitteena on sisäilmaongelmien poistaminen ja toimintaympäristön saattaminen kuntoon erityisesti terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Ongelmia on selvitetty käyttäjäkyselyllä, sisäilmatutkimuksella ja sisätilojen kuntokartoituksella sekä muilla tarpeellisilla tutkimuksilla. Sisäilmaongelmien vuoksi ensisijaisina ovat seuraavat toimenpiteet: - ilmastointijärjestelmän perusteellinen puhdistus sisältäen myös näkyvien tuloilma- ja poistoilmaelinten huolellisen puhdistuksen. - ikkunoiden apukarmien uusiminen ja/tai ikkunaliittymien tiivistys sisäpuolelta siten, että apukarmeissa käytetty kreosootti ei pääse enää sisäilmaan. Tämän lisäksi tarkoituksena on korjata muita puutteita, joita rakennuksessa on havaittu ja havaitaan. Rakennuksessa on suoritettu hankesuunnittelun yhteydessä huonekohtainen katselmus. Katselmuksen pohjalta huoneista on laadittu huonekortit, joihin on kirjattu havainnot ja korjausehdotukset. Joidenkin toimintojen siirryttyä muualle rakennuksen B- osalta, on tämä osa rakennuksesta jäänyt vajaakäytölle tai tilat on osin otettu asiallisia muutoksia tekemättä toiseen käyttöön, mm. entiset röntgen- ja lääkekeskustilat. 5

6 Korjaustoimenpiteet on jaoteltu kolmeen kategoriaan sen mukaan kuinka pitkäksi rakennuksen elinkaari lopulta halutaan: 1. Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät ensisijaiset korjaukset (3 milj. euroa): - tehdään välttämättömimmät turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät korjaukset siten, että niillä selvitään muutama vuosi eteenpäin. - tavoitteena on pitää rakennuksen ulkopuoli ja kaikki sisätilat terveellisinä ja turvallisina nykyisen toiminnan kannalta vielä 3 vuoden ajan. 2. Toimintaympäristön sekä paranemis- ja elämisympäristön viihtyisyyteen*, henkilökunnan työviihtyvyyteen ja motivaatioon* vaikuttavia korjauksia (3 + 2 =5 milj. euroa): - tehdään edellisten lisäksi rakennusosien toimivuuteen ja kestävyyteen liittyviä korjauksia sekä osin yleiseen viihtyisyyteen liittyviä korjauksia. - tavoitteena on kunnostaa sisätilat ja pihat sellaiseen kuntoon, että niissä toimiminen, eläminen, kuntoutus ja paraneminen voi tapahtua turvallisessa, terveellisessä ja paranemista edistävässä ympäristössä, jossa on huomioitu myös esteettömyyteen ja työergonomiaan liittyvät asiat, jolloin toiminnan voidaan olettaa jatkuvan n.5 vuoden ajan. 3. Toimintaympäristön sekä paranemis- ja elinympäristön viihtyisyyteen*, henkilökunnan työviihtyvyyteen ja motivaatioon* vaikuttavat korjaukset sekä lisäksi mahdollisiin käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä toiminnallisia korjauksia (peruskorjaukseen siirtyvät toimenpiteet, kun tuleva käyttötarkoitus ja tarvittavat toiminnalliset muutokset selvitetty) - tehdään edellisten lisäksi toiminnan tukemiseen, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen liittyviä korjauksia sekä mahdollisia toiminnallisuuteen liittyviä korjauksia. - tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkopuoli, ulkoalueet ja sisätilat sellaiseen kuntoon, että niissä toimiminen, eläminen, kuntoutus ja paraneminen voi tapahtua turvallisessa, terveellisessä ja paranemista edistävässä ympäristössä, jossa on huomioitu myös esteettömyyteen ja työergonomiaan liittyvät asiat. Lisäksi tilojen käyttötarkoituksiin liittyvät muutokset on mietitty ja tehty asianmukaisesti loppuun asti myös Lvis- tekniseltä kannalta. Aikajänne yli 5 vuotta. *Ympäristöllä on todettu olevan jo n.25 vuotta sitten tehdyn tutkimuksen perusteella merkitys mm. paranemisprosessin nopeuteen; Prof. Roger Ulrich, Evidence-based Design, Chalmers University of Technology, Sweden 1.1 HANKKEEN PERUSTIEDOT JA RAKENNUSPAIKKA Hankkeen numero 2001 Kohteen nimi Puolarmetsän sairaala Pääkäyttäjä Sosiaali- ja terveystoimi Kiinteistön omistaja + hallinta Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Kortteli Tontti 1 Kaupunginosa 22 Kiinteistötunnus Tontin pinta-ala m2 Tontin rakennusoikeus kem2 Kerrosala kem2 (ei sisällä teknistä keskusta/yhdystunnelia) Bruttoala brm2 (ei sisällä teknistä keskusta/yhdystunnelia) Hyötyala m2 (ei sisällä teknistä keskusta/yhdystunnelia) Huoneistoala m2 (ei sisällä teknistä keskusta/yhdystunnelia) Kerrosluku 5 Rakennuksessa tapahtuva toiminta Ks. edellinen kohta 6

7 Henkilökuntamäärä n.350 Rakennuksen alkuperäinen arkkitehti Arkkitehtuuritoimisto Veijo Martikainen Ky, kohde on valmistunut 1976 Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Erkki Juva Oy Sijainti, tontin ympäristö, ominaisuudet ja rakennuskanta Puolarmetsän sairaala sijaitsee Matinkylä-Olarin asuinalueen luoteispuolella. Osoite on Puolarinportti Espoo. Tontti on osittain rakennettua ja osittain metsää. Tontilla sijaitsee sairaalarakennus ja lämpövoimala. Tontilla on lisäksi muinaismuistoalue. Tontti liittyy pohjoispuolella Puolarmaarin siirtolapuutarha-alueeseen ja keskuspuiston kevyenliikenteen verkostoon. Suunnitelmassa ei rakenneta uusia rakennuksia. Entisen lämpökeskuksen vieressä, sen lounaispuolella, on sairaalan valmistumisesta vuoteen 1990 asti harjoitetun riskijätteen polttamisen seurauksena todettu n m2:n alueella kynnysarvon ylittävä määrä lyijyä. Kunnostustarve arvioidaan tulevan käyttötarkoituksen mukaan. Nykyisen sairaalan lounaispuolella olevasta täyttömäestä tehdyn ympäristöteknisen tutkimuksen mukaan paikka sisältää pilaantunutta täyttömaata suurikokoisen louheen seassa n.150 m3, louheen kanssa yhteensä 500 m2. Kaavatiedot ja kiinteistötiedot Tontilla on vahvistettu Friisinmalmin asemakaava, jossa alue on merkitty sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Ys 3), max. 5 kerrosta. Kaavassa ei ole autopaikkojen lukumäärästä määräystä. Ajoliittymät tontin pysäköintipaikoille ovat Puolarintieltä Puolarinportin kautta. Liikenne ja paikoitus Puolarmetsän sairaalan asiakkaat ja henkilökunta käyttävät kiinteistön rakennettuja autopaikkoja. Asiakaspaikat sijaitsevat rakennuksen eteläpuolella ja henkilökunnan paikoitus sekä huoltoajo on rakennuksen pohjoispuolella. Autopaikkojen asiakaspaikkamäärä on ajoittain liian vähäinen ja aiheuttaa hallitsematonta autojen paikoitusta. Asiakaspaikoituksesta on epämääräinen kevyen liikenteen yhteys pääsisäänkäyntiin, jolla ei ole talvikunnostusta. Saattoliikenteen sujuvuus on huomioitu ja jalankulku tiloihin on rakennettu pääosin turvalliseksi. Joukkoliikenne kulkee Puolarintietä, jossa on bussipysäkit. Osa liikenteestä kiertää Puolarinportin kautta, jolloin lähin pysäkki on rakennuksen edessä lähellä pääsisäänkäyntiä. Tontilla on kevyen liikenteen väyliä, jotka yhdistyvät myös keskuspuiston kevyenliikenteen verkostoon. Kunnallistekniikka Kunnallistekniikka sekä kadut, jalankulku- ja pyörätiet on rakennettu ja ovat pääsääntöisesti kunnossa. 1.2 HANKESUUNNITELMAN LAADINTA Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen talonsuunnittelu ja talonrakennus vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen osapuolet, henkilöt ja yhteystiedot: TILAKESKUS-LIIKELAITOS, TALONSUUNNITTELU PL ESPOON KAUPUNKI vaihde , Hankesuunnittelun johto ja ohjaus: Rakennuttaja-arkkitehti Rakennuttajainsinööri Lvia-tekniikka Sähkötekniikka Hankesuunnitelman kokoaminen: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy Aulikki Torniainen Pirjo Sundholm Jaana Saira Pirjo Kurttila Liisa Sievänen Markku Sievänen 1.3 VAIKUTUKSET LUPAMENETTELYYN 7

8 Kohennustoimenpiteet eivät tarvitse rakennuslupaa, mikäli ei tehdä tilankäyttömuutoksia tmv. 2. H A N K K E E S T A T E H D Y T P Ä Ä T Ö K S E T J A S E L V I T Y K S E T Espoon vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Puolarmetsän paikallissairaalan korjaustöille on varattu vuodelle M ja vuodelle M (investointiliite). 2.1 SUORITETTUJA TUTKIMUKSIA JA KORJAUKSIA Tutkimukset: Asbestikartoitus , Espoon kaupunki / Tekninen keskus, talonrakennus / Tapio Kojo Puolarmetsän pohjavesiselvitys 2004, Jaakko Pöyry Infra Oy Puolarmetsän sairaalan maaperän pilaantuneisuustutkimus PIMA , Ramboll Oy Julkisivujen kuntotutkimus , Ins.tsto Konstru Oy / Markku Mäkinen, Mika Laitala Alapohjarakenteiden kuntotutkimus , Ins.tsto Konstru Oy / Mika Laitala Vesikaton kuntotutkimus , Ins.tsto Konstru Oy / Uolevi Pesonen Pintavaaitus ja puustokartoitus , Espoon kaupunki geotekniikkayksikkö Puolarmetsän sairaalan lattiatasojen tarkistus 2009, Ramboll Oy Ympäristötekninen tutkimus Sisältää rakennuspaikan lounaisosassa sijaitsevan täyttöalueen pilaantuneisuusselvityksen ja kunnostustarpeen arvioinnin, WSP Environmental Oy / Jussi Kuusola Haitta-aine kartoitus , ABS Consult Oy Ab / Timo Salonen Vaarallisten aineiden kartoitus rakennuksen ulkovaipasta A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Matti Juntunen Puolarmetsän sairaalan sisäilmaselvityksiä (mm. kreosootti) Sisäilmainsinöörit Oy / Mikko Niskanen Puolarmetsän sairaalan ilmanvaihtolaitteistoon liittyviä selvityksiä Sisäilmainsinöörit Oy / Mikko Niskanen Aikaisemmat hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset: LVI- hankesuunnitelma , Taltec Oy Rakennesuunnittelijan tarveselvitys , Konstru Oy Sähkötöiden hankeselvitys Espoon kaupunki / Tekninen keskus / Talonsuunnittelupalvelut / Pirjo Kurttila Sairaalasta hoitokodiksi. Pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa Satu Åkerblom, Sasu Hälikkä, Aki Hiltunen, Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006 / 89 Espoon sairaala ja seniorikeskus (Orkidea), Hankesuunnitelma

9 Suurimmat korjaukset: Potilashuoneiden ja keskuskeittiön sähköasennusten peruskorjaus 1997 Potilashuoneiden wc-suihkutilojen peruskorjaus 2000 Saattohoitotilojen peruskorjaus 3D-osalla 2009 Myrkyllisten apukarmien poisto Hallinto-osan länsisivulla 1.krs Ravintokeskus on peruskorjattu Terveysasemaosan julkisivukorjaukset, koekorjaus n.2001 Sähköpääkeskus ja pääosa ryhmäkeskuksista uusittu 1997 Valvontakamerajärjestelmä tehty 2002 Kulunvalvonta-, päällekarkaus-, työajanseurantajärjestelmiä asennettu vuosina Poimintoja tehdyistä korjauksista: luvulla vuosittain: julkisivukorjauksia hissikorjauksia vesikattokorjauksia potilashuoneiden ja käytävien maalauskunnostusta potilasosastojen sähkökeskukset uusittu potilashuoneiden sähköt uusittu, antenniverkosto uusimatta 1981 jäteaitauksen rakentaminen 1983 ilmastoinnin lämmön talteenottolaitteisto 1984 terveysaseman muutostyö, atk-huoneen rakentaminen 1985 ilmastoinnin lämmön talteenottolaitteiston loppuunsaattaminen, keittiön kylmiöiden kunnostus 1986 hallinto-osaston ja ruokasalin lattioiden uusiminen, opasteiden uusiminen, ravintokeskuksen seinien ja lattioiden kunnostus 1987 ulko-ovien uusimista, tavaran vastaanoton laajennus 1988 pihavalaistuksen parantaminen, parvekkeiden kunnostus 1989 ruokasalin kunnostus, automaattisten ulko-ovien uusiminen, hammashoitolan muutos 1990 säätö- ja valvontalaitteiden uusiminen 1991 säätö- ja valvontalaitteiden uusiminen, ulkopuolen teräsosien maalaus 1992 pihavalaistuksen parantaminen, iv-koneiden muutostöitä, valvontalaitteiden uusimista 1993 valvontalaitteiden uusimista, liukupalo-ovien kunnostus, viemärikorjauksia, paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 1994 paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, pohjaviemärien uusimista, keittiön sähkötyöt 1995 paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, terveysaseman peruskorjaus 1996 liikuntasaumojen korjaus, lattiapintojen uusimista, vesikatteen uusiminen, muuntamon uusiminen, terveysaseman, keittiön ja sairaalan laajoja korjauksia, vaihe varavoiman ohjauksen uusiminen, pihavalaistuksen parantaminen, vesikaton uusiminen, lämmitys- ja iv-verkon perussäätö, liikuntasaumojen korjaus, terveysaseman, keittiön ja sairaalan laajoja korjauksia, vaihe 2 9

10 1998 hisseihin kaukovalvonta, osastoivat palo-ovet palomääräysten mukaisiksi, parvekkeiden betonikaiteiden korjauksia 1999 keittiöiden kylmiöiden peruskorjaus, parvekkeiden betonikaiteiden korjauksia, kattilaitoksen vesikaton uusiminen, ulkopuolen teräsosien maalaus 2000 automaattiovien uusimista, hissien lattiamateriaalien uusiminen, keittiön automaattiovien uusiminen, keittiön kylmiöiden peruskorjaus, keittiön homekorjaus, potilashuoneiden pesuhuoneiden korjaus 2001 potilashuoneiden pesuhuoneiden korjaus, hallintotilojen muutos, paineilmakompressorin uusiminen, B-osan tukimuurin uusiminen, parkkipaikkojen suurentaminen 2002 paineilmakompressorin uusiminen, osastojen eteläpäätyyn markiisit, henkilökunnan pysäköintialueen laajennus 2003 potilasosastojen lääketilojen jäähdytys 2004 kattokupujen korjauksia, fysioterapian lattioiden uusiminen, sisäänkäyntilipan korjaus, pukuhuoneiden betonilattioiden maalaus 2005 paloilmoitinjärjestelmän korjaus, keittiölaitteiden korjauksia ja uusimista, osastokeittiöiden lattioiden korjauksia, ruumiskylmiöiden uusimista 2006 terveysaseman pääsisäänkäynnin betonilipan lohkeamien korjaus sekä lipan vesien poisto hallitusti sadevesijärjestelmään, osastojen käytävien puukaiteiden hionta ja lakkaus, 1. kerroksen pukuhuoneet 7 ja 8 lattioiden pinnoitus, osastojen kiinteiden kalusteiden korjausta, kappelin sisätilojen seinä- ja lattiapintojen korjaus ja maalaus, keittiön laitteiden (patojen) ja kylmiöiden korjauksia, teknisten tilojen vierustaan salaoja, seinänvierustan korjaus, terveyskeskuksen vastaanottoaulan katon korjaus (vesivahinko) 2007 vuodeosastojen tupakeittiöiden liukuovien uusiminen (3 kerrosta), valaistuksen parantaminen pyörien parkkialueella ja talon E-D länsisivun jalkakäytävällä, 3. ja 4. kerroksien osastokeittiöiden lattiapinnoitteiden uusiminen, henkilökunnan ja yleisö wc -tilojen vesikalusteiden toimintahäiriöiden korjaaminen, 2D ryhmähuoneeseen avattava ikkuna (vaatii seinän siirtoa), 3. ja 4. kerros mallina, potilashuoneissa seinien korjauksia, suihkutilojen lattiahalkeamien korjauksia, 1. ja 4. krs bitumikermikaton kattokaivojen ja läpivientien korjaus, fysioterapian liikehuoneeseen 7 kiinteää seinää E taukotilan kaapistomuutos, palokatkot spk n.150 kpl, 1. ja 4. krs bitumikermikaton kattokaivojen ja läpivientien korjaus, kattopeltien bitumointi 2009 E-siiven kattoreunapeltien korjaus, vesi valuu seinää pitkin sisäpuolelle Saattohoitoyksikölle tilojen rakentaminen 2010 Liikuntasaumojen korjauksia 2011 Ulkovalaistuksen kunnostusta, savunpoistoluukkujen korjaus 2012 Entisen puutyöhuoneen lattian pinnoitus 10

11 Muita vuosina tehtyjä korjauksia Vesikattojen vuotokorjauksia lähinnä kaivoliittymissä Lattiahalkeamakorjauksia potilashuoneet Osastokeittiöiden lattiapinnoitteiden uusiminen krs (aloitettu?) Tupakkahuoneet kuntotiloiksi krs. Osaston 2D tuuletusikkunoiden verkkojen puhdistus Osaston 3E taukotilan kaapistomuutos Kattonosturit osastoille 4D ja 4E Tila 027B muutettu kuntosalikäyttöön Vainajakylmiöiden muutostöitä Lämpölaitoksen pihalle kaivot ambulanssien pesuja varten Aikaisemmin kirjattuja korjaustarpeita, joita ei ole viety toteutukseen: Pääsisäänkäynnin, pääaulan, kahvion ja odotustilan valaistuksen parantaminen 0-kerroksen massalattioiden uudelleen käsittely (akryylipinnoite) Julkisivusaumausten uusiminen Parvekkeiden lattialaatoituksen korjaus (laattoja kopoina) Sisäpihojen kunnostus Hissien uusiminen Koko rakennuksen opasteiden uusiminen Hammashuollon ovien ja ikkunoiden korjaus Käytävien ja potilashuoneiden lattiapintojen uusiminen Potilashuoneiden akustiikan parantaminen Potilashuoneiden märkätilojen kynnysten madaltaminen Potilashuoneiden massalattioiden pinnoitehalkeamien korjaus, massaus osin irti Toimenpiteet osastojen lämpötilojen laskemiseksi kesäkuumalla (markiisit) Osastoille eritteiden kaatoallas 3. ja 4. kerroksen lattiapinnoitteiden uusiminen Osaston 3E taukotilan keittiökalusteiden uusiminen Ikkunat talvella kylmiä, tiivisteet huonot Terveysaseman ilmoittautumistilan korjaus Fysioterapian uima-altaan vesieristyksen ja laatoituksen uusiminen ja pohjan muuttaminen tasaiseksi Siivouskomeroiden vesipisteiden, altaiden ja lattiakaivojen (hiekanerotus) uusiminen Henkilöturva- ja kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen Varavoimapääkeskuksen uusiminen ja automatiikkaan liittyvät toimet Valaistuksen uusimistarve hissiauloissa Ilmastoinnin peruskorjaus ja iv-konehuoneiden raitisilmakammioiden ja lumiesteiden korjaus Ilmastointi riittämätön etenkin potilashuoneissa ja 0.krs:n tiloissa Osastojen keittiöissä ja lääketiloissa ilmastointiongelmia E-osan patteriventtiilien säätäminen Jätekeskuksen jäähdytyksen parantaminen Viemäriverkoston saneeraus Patteriverkoston kuntotutkimus Höyryverkostossa vuotoja, jotka hankala korjata Kuudelle autolle katettu liukuovella varustettu aitaus 3. H A N K K E E N P E R U S T E L U T 11

12 3.1 TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS Ulkopuolella mahdollisesti vaaraa aiheuttavat kohdat korjataan pikaisesti (rapautuvat tiilet tai betoniosat) Henkilökunnan oireilu ja tilojen hajuongelmat (kreosootti jne.) on haitannut työskentelyä jo pitkään. Kreosoottia pääsee sisäilmaan ikkunoiden apukarmeista. Rakennuksen ikkunat ovat alumiini-ikkunoita, joissa ei ole lämpökatkoa ja potilashuoneiden ikkunat toimivat osana ilmanvaihtojärjestelmää. Hajuongelman lisäksi ikkunat hohkaavat kylmää ja aiheuttavat vedon tunnetta. Terveysaseman vastaanottohuoneiden välinen ääneneristävyys vaatii korjauksia (ulkoseinän ja väliseinän liitoskohta). Kohennusta vaativat yleisö- ja henkilökuntatilojen wc- ja pesutilojen huono valaistus sekä niiden epähygieenisiksi muuttuneet pinnat. Lisäksi ongelmallisia on sosiaalitilojen ja eräiden muiden tilojen huono kunto sekä laajentuminen alueille tai tiloihin, jotka eivät ole ko. käyttötarkoitukseen suunniteltuja. Tilojen käyttötarkoituksen muuttuminen ja käyttöönotto eri tarkoitukseen kuin mihin rakennuksen ko.tila on alun perin suunniteltu, vaatii perusteellisen tarkastelun, mikäli käyttö tulee pidemmäksi aikaa kuin 5 vuotta. Lvi-tekniikka on pääosin alkuperäistä ja siten pitkälti käyttöikänsä päässä. Muita ongelmia on havaittavissa mm. seuraavasti: Ulkopuoli Sisäpuoli - julkisivutiilien rapautumista sekä kasvuston ja lian kertymistä - betoniosien rapautumista, halkeilua ja betoniterästen ruostevaurioita - vesipeltien ja räystäspeltien maalausten huono kunto - iv-konehuoneiden julkisivupellitysten huono kunto - sisäpihojen ja muiden oleskelu- ja terapiapiha-alueiden huono kunto - potilaiden erillisen katetun tupakointipaikan puute tupakointi tapahtuu nyt pääsisäänkäynnin edessä, missä se on kielletty lukuisilla kieltokylteillä! - terveysaseman vastaanottohuoneiden välinen huono ääneneristävyys - alakattojen huono kunto, sekavuus ja painavien alakattolevyjen puutteet sekä siirtymät pois paikoiltaan - osittain ovien ja karmien huono kunto erityisesti kolhiintumisesta johtuen - potilasosastojen käytävien kiintokalusteiden huono kunto - potilaosastojen tilojen visuaalinen sekavuus ja lattiapintojen liukkaus - vuosien varrella kertyneet pinttyneet liat erityisesti lattiapinnoissa ja jalkalistoissa Vuosikymmenten aikana tehdyistä erilaisista kunnostus- ja korjaustoimista on seurannut sisäympäristön visuaalinen sekavuus. Seurannaisvaikutuksina on mahdolliset heijastukset potilaiden itsenäiseen selviytymiseen tai paranemisprosessiin sekä henkilökunnan työviihtyvyyteen. Huolto- ja kunnossapitotoimien osalta tarvitaan huolellinen korjaus- ja huoltotoimien viimeistely, josta on myös jatkossa huolehdittava. Siivouksen osalta tarvitaan perusteellinen perussuursiivouksen tekeminen vahanpoistoineen. Kohteessa on peruskunnostuksen tarve rakennuksen ikä ja rakennusosien luonnollinen kuluminen ja vanheneminen huomioiden. 3.2 VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT 12

13 Espoon sairaalan toiminta siirtyy vuonna 2016 valmistuvaan uuteen sairaalarakennukseen Jorvin sairaalan viereen. Lyhyen tähtäimen kohennukset tehdään, jotta akuutit kiireelliset korjaustarpeet eivät johtaisi väliaikaistilojen tarpeeseen ennen uuden sairaalan valmistumista. Puolarmetsän sairaalan jatkokäyttö on toistaiseksi epäselvä, mutta joustava pilari-palkki-laatta runkoratkaisu sallii rakennuksen peruskorjaamisen joustavasti useampaankin käyttötarkoitukseen. 4. S U U N N I T T E L U T A V O I T T E E T 4.1 TILATAVOITTEET Korjauksia ja kohennusta tehdään turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin korjaustarpeisiin priorisoiden niin, että toiminta tiloissa voi jatkua uuden sairaalan valmistumiseen saakka. 4.2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Lyhyen aikavälin kohennuksessa ei ole uusia toiminnallisia tavoitteita. Mikäli rakennus päätetään peruskorjata, selvitetään toiminnalliset muutokset siinä yhteydessä erikseen. 4.3 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITEET Lyhyen tähtäyksen ( 3 v.) kohennuksessa tehdään ulkopuolella vain välttämättömät turvallisuuteen liittyvät korjaukset. Kohennushankkeen huoneistoala on htm2 ( brutto-m2), joka ei sisällä erillistä teknistä keskusta eikä yhdystunnelia. Tämän hankesuunnitelman lisäksi kohteesta on tehty tilakohtaiset huonekortit, joissa on selvitetty silmämääräisesti tehdyt havainnot ja laadittu vaiheistetut korjausehdotukset. Tiloja koskevat yleiset huonekortit ja ulkopuolen yleiskortti ovat tämän hankesuunnitelman liitteenä 4.4 TEKNISET RATKAISUT JA KORJAUSTAVOITTEET Nykyiset rakenteet Rakennuksessa on 4 kerrosta sekä osittain maanpäällinen kellarikerros ja alakellari. Rakennus on betonirunkoinen ja paikalla rakennettu. Rungon muodostaa toiminnallisesti muuntojoustava pilaripalkki-laatta -järjestelmä. Ulkoseinän sisäkuori on betonirakenteinen. Ulkopuolella on pääosin 85 mm paksuinen punatiiliverhous, jonka takana ei ole suunnitelmissa erillistä ilmarakoa ennen 125 mm:n paksuista eristekerrosta (tilavaraus eristekerrokselle 135 mm). Ikkunoiden apukarmit villatilassa on merkitty suunnitelmissa kestopuuksi. Parvekkeiden ja sisäänvetojen kohdilla, parvekkeissa ja ikkunoiden alla ja iv-konehuoneiden ulkoseinissä puurunkotavara on merkitty suunnitelmissa kestopuuksi. Eli yleisesti ne kevytrakenteiset julkisivujen ulkoverhouskohdat, joissa ei ole tiiliverhousta tai betoniulkokuorta (ks.vaarallisten aineiden kartoitus rakennuksen ulkovaipasta A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Matti Juntunen). Yläpohjat ovat ns. kevytsoralla eristettyjä ja kallistettuja kattoja kermieristyksin ja räystästuuletuksin. Osin rakennuksen alla on kerroksen korkuiset kellaritilat. Perustukset ovat kallionvaraisia, osin kaivonrengas- sekä osin paaluperustuksia. Rakennus on salaojitettu. Rakennus on jaettu rakenneteknisin liikuntasaumoin useampaan osaan. Ikkunat ovat alumiinirakenteisia. 13

14 Väliseinät ovat pääosin kipsilevyrakenteisia maalattuja seiniä. Kosteissa tiloissa ja osin märkätiloissa on alun perin käytetty muovitapettipinnoitteita. Terapia-allasosasto on kokonaisuudessaan laatoitettu. Myöhemmin on peruskorjauksessa laatoitettu myös potilashuoneiden wc- ja suihkutilojen seinät. Lattiat on näissä tiloissa tehty massalattioina. Alakatot ovat pääosin listakannatteisia kipsilevykattoja ja osin maalatuja metallisälekattoja Korjaustarpeet yleensä Rakennuksen tiiliverhoilu on osoittautunut pakkasta kestämättömäksi ja on paikka paikoin rapautunut. Samoin saumauksia on lohjennut. Kohennushankkeen yhteydessä on tarkoitus käydä rakennuksen tiilisaumaukset läpi siten, että estetään vesien pääsy rakenteisiin ja mahdolliset turvallisuusriskit poistetaan. Turvallisuutta vaarantavilta kohdin käydään alkuvaiheessa myös tiilirapautumat läpi ja korjataan. Osittain erityisesti pohjoissivulla tiilipinnoissa on likaa ja jonkinlaista jäkäläkasvustoa. Rakennuksen iästä johtuen julkisivuissa on myös tyypillisiä betonirapautumia, halkeamia ja betoniteräsvaurioita. Lyhyen aikavälin (3 v.) korjauksessa betonihalkeamat on syytä korjata tiilisaumaustyön yhteydessä siten, että veden pääsy rakenteiden sisään estetään. Pitemmän aikavälin korjauksessa ja/tai peruskorjauksessa betonivauriot on syytä korjata perusteellisesti. Rakennuksen E- osan 2.kerroksen parveke on asetettu betonivaurioiden takia käyttökieltoon. Mikäli rakennuksen käyttöä jatketaan yli 3 vuotta, on ko. parvekkeen betonikorjaukset syytä aloittaa ja saattaa se käyttökuntoon. Pääsisäänkäynnin pahimmat betonivauriot on myös syytä korjata jo lyhyen tähtäyksen kohennuksessa. Edellä mainittujen lisäksi vaikutelmaan ulkopuolen kunnosta vaikuttaa oleellisesti teräs- ja peltiosien kuluneisuus. Sisäpihat ja muut rakennusten välialueiden pihat ovat metsittyneet, sammaloituneet ja laatoitusalueet ovat menneet huonoon kuntoon, jolloin niitä ei voi ennen perusteellista kunnostusta käyttää. Vuosikymmenten aikana tehdyistä erilaisista kunnostus- ja korjaustoimista on seurannut sisätiloissa eri materiaalien kirjavuus ja sisäympäristön visuaalinen sekavuus. Seurannaisvaikutuksina ovat mahdolliset heijastukset potilaiden itsenäiseen selviytymiseen tai paranemisprosessiin sekä henkilökunnan työviihtyvyyteen. Yleiseen viihtyisyyteen ja siten myös kokemukseen tilojen terveellisyydestä voi vaikuttaa em. ympäristön epämääräisyys ja epäsiisteys. Erityisesti henkilökunnan puku- ja pesutilat ovat hyvin epäsiistissä kunnossa, eivätkä ainakaan paranna yleisilmettä tai ilmapiiriä, jossa joudutaan toimimaan. Osa sosiaalitiloista on sijoitettu alun perin muuhun käyttöön varattuun tilaan tai rajattu yleisen kellarikäytävän päästä epämääräisillä kaapeilla tai sermeillä. Vuosien varrella on myös otettu ilman erityistä suunnitelmaa varasto- tms. tiloja esim. hoito- tai työtilakäyttöön. Ilman suunnitelmallisia muutoksia ei varastotiloja tms. voida ottaa työskentelytiloiksi, vaan ne suunnitellaan asianmukaisesti, myös tekniseltä kannalta, huomioiden mm. tilojen vaatimat ilmastointitekniset muutokset. Luonnollista kulumista ja vaurioita näkyy tämän tyyppisessä laitoksessa erityisesti ovissa, ovien karmeissa ja ovilistoissa, seinäpinnoissa sekä kovalla käytöllä olevissa kiintokalusteissa. Useissa ovissa ja karmeissa on jälkiä niiden aukaisuista väkisin jopa ovilehteä ja/tai karmia rikkomalla. Yleisön käyttöön tarkoitetuista tiloista huonoimmassa ja epämääräisimmässä kunnossa ovat wc-tilat. Niiden valaistus on erittäin huono ja tilat ovat epäsiistejä. Lattioissa on seinälle jalkalistaksi taivutettu tumma likaantunut muovimatto. Seinäpinnat ovat muovipintaisia, osa hyvinkin tahmeita ja likaisia. Peilikaapit, joihin liittyy myös valaistus, ovat osin ruosteessa ja niiden valaistusteho on huono. Koko rakennuksessa erityisesti kipsilevyalakatot ovat päässeet huonoon tilaan ja kuntoon vuosikymmenten kuluessa. Alakattolevyt eivät ole kunnolla paikoillaan, osa on rikki, osa puuttuu, osassa on muita vaurioita ja kosteusjälkiä, osa on maalaamatta jne. Rakenteiden läpivientien viimeistelyt ja tiivistykset ovat viimeistelemättä. Tilojen kunnostuksissa on myös mm. vanhoja kellastuneita johtosuojuksia jäänyt vaihtamatta. 14

15 Terveysasema A- osan 1.kerroksessa on yleisesti kohtuullisessa kunnossa, samoin Hallinto C-osalla. Joitakin toimistotiloja paikka paikoin on kunnostettu viime vuosina suhteellisen hyvään kuntoon. Sen sijaan B- osa 1. ja kellarikerroksessa ovat selvästi huonoimmassa kunnossa. Lisäksi siellä on tiloja tyhjillään vailla uutta käyttötarkoitusta. Yleisesti ottaen potilasosastot krs ovat parhaimmassa kunnossa mutta vaativat kuitenkin pintaremonttia, ovien sekä kiintokalusteiden uusimis- ja kunnostustoimenpiteitä sekä lattioiden uusimista. Potilasosastoilla huonoimmassa kunnossa ovat huuhteluhuoneet sekä siivous- ja jätetilat, jossa on väärä seinämateriaali käyttöön nähden. Säännönmukaisesti siivous- ja jätetilojen kipsilevyseinät ovat alalaidasta puhki. Ikkunakorjaustarvetta on selvitetty mm. käyttäjäkyselyin sisäilman laadusta ja muista havaituista ongelmista. Lisäksi ongelmahuoneissa on tehty sisäilmamittauksia. Käyttäjäkyselystä laadittiin yhteenveto ongelmallisimpien tilojen kartoittamiseksi. Ikkunakorjauksesta on tehty mallikorjaus terveysaseman yhteen huoneeseen 1.36A, jonka pohjalta käyttäjän kanssa on sovittu ikkunoiden yleinen korjaustapa. Ikkunakorjaukset ovat käynnissä valitun toteutustavan pohjalta ja yhteisesti sovitun laajuisena. Silmämääräisen tilakohtaisen tarkastelun perusteella rakennus vaikuttaa muutoin suhteellisen hyväkuntoiselta ja on helposti muunnettavissa yhtenäisessä peruskorjauksessa vaihteleviin käyttötarkoituksiin. Rakennuksen muuntojoustava pilari-palkki-laatta -rakennejärjestelmä ja melko syvä runko, jossa on useita sisäpihoja, mahdollistaa rakennuksen suunnitelmallisen muuntamisen tulevaisuudessa useampaankin käyttötarkoitukseen. 4.5 ÄÄNITEKNISET TAVOITTEET Ulkoseinien ja väliseinien halkeamat tiivistetään ja kitaan huolellisesti. Terveysaseman puolella on äänitekniset vuodot saatava hallintaan yksityisyyden varmistamiseksi. Ovien ääneneristävyys varmistetaan tiivisteiden ja laskeutuvien tiivistekynnysten uusimisella tai ovilevyjen vaihdolla. Kohennuksen aikatavoitteiden mukaan tulee huomioida myös potilas- ja asukashuoneiden akustiset korjaukset äänitason ja melun vähentämiseksi. 4.6 LVIA TEKNISET TAVOITTEET Yleiset tavoitteet Yleisenä tavoitteena on sisäilmaolojen parantaminen ja joissakin huonetiloissa iv-melutason alentaminen Ilmanvaihto Välittömästi suoritetaan rakennuksen normaaliin käyttöön liittyvä viivästynyt iv-järjestelmän nuohous. Järjestelmä nuohotaan perusteellisesti, kaikki tulo- ja poistoilmaelimet puhdistetaan. Samassa yhteydessä tehdään myös tarvittavat ilmastoinnin uudelleen säädöt ja tasapainotus. Iv-konehuoneet puhdistetaan ja lattiat pinnoitetaan. Iv-konehuoneiden raitisilmasäleiköt uusitaan siten, että estetään lumen ja veden pääsy konehuonetiloihin. Raitisilmapellit muutetaan paineilmalla toimivista sähköllä toimiviksi. Nykyiset ilmanvaihtokoneet jäävät ennalleen 3-5 vuoden kohennuksessa. Mahdollisessa peruskorjauksessa koko ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan Vesi ja viemäri 15

16 Vuoden 2002 hankesuunnitelmassa on jo todettu, että vesi- ja viemäverkostot on uusittava. Viime vuosina ei ole vielä havaittu erityisiä ongelmia tai merkittäviä vuotoja. Tässä kohennuksessa lattiakaivon kansia on syytä asentaa oikeille paikoilleen ja vaihtaa uusiin huonekorttien osoittamassa laajuudessa. 4.7 SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET Sähkön jako Potilashuoneiden irralliset seiniltä toisille verhokiskojen kautta tehdyt liaanimaisesti roikkuvat jatkojohdotukset saatetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti myös ympäristön kannalta asianmukaiseen kuntoon muuttaen ne kiinteiksi asennuksiksi. Kellastuneet sähköjohtojen muovisuojat vaihdetaan uusiin valkoisiin suojuksiin. Puuttuvat pistorasioiden kannet asennetaan paikoilleen ja rikkinäiset uusitaan. Pistorasioiden kansien liittymät korjataan Valaistus Kellastuneet loisteputkivalaisimien prismalevyt vaihdetaan uusiin kirkkaisiin valotehon parantamiseksi. Yleisö- ja henkilökuntatilojen wc-tilojen valaistus uusitaan uusin peilikaappivalaisimin ja henkilökunnan pesutilojen valaistus uusitaan. 5. K O R J A U S T E N V A I H E I S T U S 1. Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät ensisijaiset korjaukset Kohennus toteutetaan (on jo osin aloitettu) tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien pohjalta. Riittää, jos rakennuksen elinkaari on 3 v. Sisäpuoli - Ilmastoinnin parantaminen: kaikkien ilmastointikanavien nuohous ja iv-venttiilien puhdistus iv-konehuoneiden raitiilmasäleikköjen uusiminen ja raitisilmapeltien teknisten järjestelmien uusiminen sähkökäyttöisiksi - Ikkunaliittymien tiivistys: kohteen kaikki muut paitsi potilashuoneiden ikkunoiden liittymät tiivistetään vaiheittain vuoden 2013 aikana siten, että apukarmeissa käytetty kreosoottikyllästeen haju ei pääse sisätiloihin. - Äänivuotokorjaukset tilojen eri tilojen välillä erityisesti terveysaseman auki olevien väliseinä- ja ulkoseinäliittymien tiivistys - Yleisö wc-tilojen valaistuksen parantaminen peilikaappien uusimisen yhteydessä sekä tilojen maalaus - Henkilökunnan wc-tilojen valaistuksen parantaminen peilikaappien uusimisen yhteydessä sekä tilojen maalaus - Alakattojen kunnostus kaikki alakattoasennukset käydään läpi ja alakattolevyt asetetaan oikeille paikoilleen, puuttuvat levyt tai säleet täydennetään, rikki olevat levyt uusitaan, maalaamattomat ja likaiset levyt maalataan muun katon mukaan - Keskuskeittiön alakaton uusiminen tai perusteellinen kunnostus ja pesu - Epähygieenisten tahmeiden tapettipintojen puhdistus, maalaus tai laatoitus - Rikkinäisten ovien uusiminen - Ovien toiminnan korjaukset ovien heloitusten läpikäynti ja korjaus sekä puuttuvien helojen lisäys 16

17 tiivisteiden uusiminen ovikarmien ja ovilistojen maalauskorjaukset ovilaminaattien ja puureunojen vaurioiden korjaukset alumiiniovien karmien oikaisut - Potilasosastojen rikkinäisten käytäväkomeroiden ovien korjaus tai uusiminen, myös kalusterunkojen puuttuvien tai rikkoontuneiden reunalistojen kiinnittäminen - Käytäväkaiteiden kiinnitysten korjaus ja kaiteiden petsaus - Maalauskorjauksia huonekorttien mukaisesti maalausten uusiminen yhtenäisenä aina koko pinnaltaan - Potilasosastojen exitus-huoneiden kunnostus - Potilasosastojen siivous- ja jätehuoneiden seinien korjaukset ja suojausten lisäys - Potilasosastojen huuhteluhuoneiden lattioiden puhdistus, seinä- ja kattopintojen puhdistukset ja korjaukset - Henkilökunnan sos.tilojen betonilattioiden maalaus - Kiinteisiin ikkunoihin liittyvien umpiosien asbestisementtilevyjen halkeamat korjataan ja haalistuneet asbestivaroitustarrat poistetaan - Hissien kunnostus ja hissitekniikan korjaus - Perussuursiivouksen suorittaminen: lattiat, jalkalistat, seinät, ovet, ikkunat, (katot), kalusteet, varusteet (siivoustoimi hoitaa) Ulkopuoli - Halkeilleiden betoniosien korjaukset parvekkeilla - Parvekelaatoituksen korjaukset - Julkisivujen betoni- ja tiilivaurioiden ja tiilisaumojen korjaus tarpeellisin osin - Välttämättömät vesikattokorjaukset - Ilmastointikonehuoneiden välttämättömät korjaukset: lumisiepparit ja lattiakäsittelyt - Ulkopuolen teräsosien maalaus - Pääsisäänkäynnin betoniosien osittainen korjaus - E-osan 2.kerroksen parvekkeen kunnostus (vaihe 1-2) 2. Toimintaympäristön sekä paranemis- ja elinympäristön viihtyisyyteen, henkilökunnan työviihtyvyyteen ja -motivaatioon vaikuttavat korjaukset (elinkaari 5v) (Ympäristöllä on todettu olevan merkitys paranemisprosessin nopeuteen; Prof. Roger Ulrich, Evidence-based Design, Chalmers University of Technology, Sweden) Voidaan toteuttaa mahdollisella lisämäärärahalla tehtyjen suunnitelmien pohjalta Sisäpuoli Ulkopuoli - Lattiamateriaalien ja jalkalistojen uusiminen ja yhtenäistäminen huonekorttien mukaan - Potilasosastojen käytäväkomeroiden ovien sekä komeroiden kiinteiden ylä- ja alaosien uusiminen yhtenäisiksi - Potilasosastojen huoneiden komeroiden puuosien petsaus - Seinähalkeamien, kolojen ja naarmujen yms. korjaus ja tilojen maalaus - Ovikarmeihin yhtenäisesti rst-suojaukset (kuten joiltain osin on jo toteutettu) - Potilasosastojen massalattioiden korjaukset yhtenäisiksi (wc-suihkutilat, pesuhuoneet ja jakelukeittiöt) - Yleisö wc-tilojen laatoitus. Henkilökunnan wc-tilojen laatoitus potilasosastoilla - Fysioterapiaosaston wc- ja pesutilojen laatoitus - Henkilökunnan pesutilojen laatoitus huonekorttien mukaan - Massalattioiden uusiminen (kellaritilat ja keskuskeittiö) ja korjaukset yhtenäisiksi - Hissitekniikan uusiminen - Parvekkeiden lasitus - Julkisivujen peltiosien maalaus (ikkunoiden vesipellit ja räystäspellit) - Tiili- ja betoniosien korjaukset ja tukimuurien kunnostus - E- osan 2. kerroksen parvekkeen kunnostus käyttökuntoon (viimeistään tässä vaiheessa) - Tupakointikatoksen rakentaminen erilleen pääsisäänkäynnistä - Ulkopuolen lisävalaistustarpeen selvitys - Pihojen kunnostus käyttökuntoon ja esteettömiksi 17

18 3. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitetyistä korjaustarpeista peruskorjauksen yhteydessä toteutettavat: Toteutus edellyttää toiminnallista suunnittelua sen jälkeen kun vapautuvien tilojen uusi käyttötarkoitus on selvillä. Elinkaaren pituus arvioidaan ja kustannusarvio laaditaan, jos päätetään, että rakennuksen elinkaari saa jatkua uudessa käyttötarkoituksessa Espoon sairaalan valmistuttua. Peruskorjaus sisältää mm. ilmanvaihtojärjstelmän, vesi- ja viemäriputkiston täydellisen uusimisen. Sisäpuoli Ulkopuoli - Yleisten tilojen lattiamateriaalien ja jalkalistojen uusiminen ja yhtenäistäminen koko talon osalta - Potilashuoneiden viihtyisyyden, akustoinnin ja valaistuksen parantaminen mallihuoneiden 4.05D (421) ja 4.62E (405)* ratkaisuja soveltaen. (Huomioidaan toiminnasta riippuen Soteran 2006* tehdyssä selvityksessä esitettyjä ympäristön parannusehdotuksia). - Potilashuoneiden seinille puu- tai laminaattipintaiset törmäyssuojat - Henkilökunnan sosiaalitilojen uusiminen kokonaisuudessaan sisältäen wc- ja pesutilojen laatoituksen ja pukukaappien uusimisen. (Tehdään sosiaalitilojen osalta tarvekartoitus ja suunnitellaan korjaukset sen mukaisesti) - Muiden kiintokalusteiden yhtenäistäminen - Huuhteluhuoneiden lattioiden vesieristäminen ja uudelleen laatoitus - Fysioterapian allasosaston lattioiden ja altaan vesieristäminen ja uudelleenlaatoitus, altaan pohjan muuttaminen tasaiseksi sekä saunatilojen uusiminen kokonaan - Selvitetään B-osan käyttötarkoitus 1. ja kellarikerros ( 0.krs) - Teetetään putkistojen kuntotutkimukset - Tiilijulkisivujen ja ikkunoiden uusiminen - Ilmastointikonehuoneiden julkisivujen uudelleen verhous - Vesikaton kuntotarkastukset ja mahdolliset uusimistarpeet kokonaisuudessaan *Sairaalasta hoitokodiksi. Pitkäaikaishoitoympäristön kehittäminen Puolarmetsän sairaalassa. Satu Åkerblom - Sasu Hälikkä - Aki Hiltunen, Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/89, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera 6. R A K E N N U S O S A K O H T A I S E T K O R J A U S T A R P E E T, T A U S T A A J A P E R U S T E L U J A Huonekorteissa on esitetty tehtävät korjaukset vaiheistusta vastaavasti numeroilla: 1. vuosina tehtävät korjaukset ( 3milj euroa) 2. lisämäärärahaa ( 2 milj. euroa) tarvitsevat korjaukset, 3. mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä toteutettavat korjaukset. 6.1 LATTIAT Lattiat ovat yleensä pääosin muovimattopintaisia. Pääsisääntuloaulassa ja osassa muita 1.kerroksen tiloja on mosaiikkibetonilaattaa. Kellarikerroksissa on pääosin massalattioita tai maalattuja lattioita. Potilasosastoilla kylpyhuoneiden lattiat on ko. tilojen uusimisen yhteydessä tehty massalattioina ja suihkualue on erivärinen. Kylpyhuoneiden lattioita on paikattu osittaispaikkauksella (eri värillä) tai niissä on osittaisia haalistumia, joka luo epäsiistin vaikutelman. Haalistuneet, laikukkaat ja paikatut pinnat on syytä käsitellä uudelleeen. Paikkaukset on aina syytä tehdä koko pinnalle ei osittain. Muovimattopinnoitteita on muutettu vuosien varrella niin, että on lukuisia eri tyyppejä ja värejä sekaisin keskenään, jolloin muodostuu paikka paikoin levoton ja sekava vaikutelma. Muovimatot ja jalkalistat ovat pääosin pinttyneet liasta. Tämä sekavuus ei edistä työviihtyvyyttä eikä potilaiden hyvinvointia tai paranemisprosessia. Potilasosastoilla vahatut lattiapinnat ovat hyvin kiiltäviä ja osittain myös liukkaita. Osa muovimattopinnoitteista on selkeästi liian vaaleita eivätkä edesauta tilojen hahmottamista tai kulkemisvakautta. Samoin hahmottumatta saattaa jäädä myös seinän ja lattian raja, joka on liikkumisvakauden kannalta oleellista erityisesti heikentyneen toimintakyvyn omaavilla henkilöillä. Osa muovimatoista on kitkapintaisia mattoja, jotka ovat toisaalta parempia epävarmaan liikkumiseen, mutta voivat 18

19 toisaalta myös estää hiihtäen liikkumista. Siivouksen kannalta valitut kitkamatot ovat selvästi ongelma niihin pinttyneen likaisuuden johdosta. Suositeltavaa on lattiamateriaalien uusiminen vähemmän liukkaiksi, ei vahattaviksi lattiapinnoiksi (esim. Nora-system kautsumatto tai -laatta) potilasosastoilla ja huonekorttien mukaisissa tiloissa muuallakin rakennuksessa. Paremman pintansa ansiosta lattia aiheuttaa vähemmän häikäisyä, on akustisesti parempi ja pienentää siivousainekustannuksia (- ei tarvita vahausta). Lattiamateriaalin lopullinen valinta tulee kuitenkin tehdä yhteistyössä käyttäjien kanssa. 6.2 SEINÄT Seinät ovat pääosin maalattuja seiniä. Rakennuksessa on paljon kipsilevyrakenteisia seiniä. Joidenkin tilojen seinät on vahvistettu lasikuitukankaalla seinäpinnan vahvistamiseksi kolhuja vastaan. Materiaali ei kuitenkaan ole parantanut asiaa. Kolhuja vastaan on syytä laittaa asianomaisiin kohtiin suojalistat. Osassa märkätiloja seinät on laatoitettu, mm. potilasosastojen kylpyhuoneet, allastila, keittiötilat, sisääntuloaulan yleisö wc-tilat, ruokasalin wc-tilat sekä osalaatoituksia on joidenkin altaiden taustalla. Osassa tiloja on sileä muovipinnoite, joka on ilmeisesti alun perin valittu hygieniasyistä mm. suihku- ja pesuhuoneissa, wc-tiloissa, laboratoriotiloissa, varastoissa jne. Hyvin useassa tilassa pinta on muuttunut epähygieeniseksi tahmeaksi pinnaksi, johon tarttuu kiinni kaikki mahdollinen. Muovipinnat maalataan tai puhdistetaan siten, että tahmeus poistuu pysyvästi tai 2.vaiheessa huonekorteissa ehdotettujen tilojen seinäpinnoista poistetaan tapetti ja pinnat uusitaan laatoittamalla (suihku- ja pesutilat) tai tasoittamalla ja maalaamalla (kuivat tilat). Yhteis- ja yleistilojen sekä porrashuoneiden isojen kiinteiden alumiini-ikkunoiden ylä-, ala- ja sivuosien levytyksissä on halkeamia ja nurkkalohkeamia. Levytys on ilmeisesti asbesti-sementtilevyä. Osaan halkeama- ja lohkeamakohdista on kiinnitetty punaiset varoitustarrat. Kaikki ko. lohkeamat ja halkeamakohdat on syytä korjata kuntoon ja poistaa haalistuneet varoitustarrat. Lohkeamakohdat paikataan ja listoitetaan. Potilashuoneiden kiintokalusteiden liittymissä on pääsääntöisesti halkeamia (materiaalivaihdos). Halkeamat vahvistetaan hienojakoisella lasikuitukankaalla, tasoitetaan ja maalataan 2.vaiheessa. Väliseinien ja ulkoseinien liittymissä on halkeamia erityisesti terveysasemlla jopa niin, että niissä näkyy ja kuuluu viereiseen huoneeseen. Nämä liittymät korjataan ilma- ja äänitiiviiksi 1.vaiheessa. 6.3 KATTOPINNAT JA ALAKATOT Kattopinnat ovat pääosin kohtuullisessa kunnossa eikä kattoja tarvitse pääsääntöisesti maalata. Maalattavat katot mainitaan huonekorteissa erikseen. Potilashuoneiden katoissa on paikka paikoin vanhoja kannakereikiä ja kannakkeita. Potilasosastojen oleskelunurkkauksissa olevien akustoivien, pinnoitettujen kattolevyjen pinnoitereunat ovat osin irronneet pohjastaan. Alakatot ovat pääosin T-listakannatteisia kipsilevyalakattoja, joissa levykoko on melko kookas. Useissa paikoissa alakattolevyt repsottavat joltakin laidalta pois sijoiltaan. Osa levyistä on rikki ja osa on vaihdettu maalaamatta levyjä ensin. Osa levyistä saattaa olla vaarassa pudota pois paikoiltaan. Osa levyistä on jäänyt kokonaan pois paikoiltaan muun alakaton yläpuolelle. Kaikki alakatot tarkistetaan ja levyt asennetaan kunnolla paikoilleen. Rikkinäiset levyt uusitaan. Likaiset ja maalaamattomat kattolevyt maalataan ympäristön väriin tai koko katto maalataan. Tarvittaessa myös ripustuksia korjataan. Osa alakatoista on metallisälekattoja. Sälekattojen säleet oikaistaan ja asennetaan asianmukaisesti paikoilleen, tarvittaessa kannatusrakennetta täydennetään. Teippikiinnitykset ja muut väliaikaiset kiinnitykset poistetaan. Vääntyneet säleet uusitaan tai oikaistaan. 6.4 OVET Ulko-ovet ja porrashuoneiden ovet, osastojen väliset ovet jne. ovat alumiinilasiovia. Potilasosastojen parvekeovien alumiinikarmit on väännetty väkisin mutkille. Ovien tiivisteet ovat kuoleentuneet ja ne on vaihdettava uusiin. Porrashuoneen ovissa on vanhoja vedinreikiä (paloturvallisuus!). 19

20 Sisäovet ovat pääosin metallikarmisia, laminaattipintaisia ovia, joissa on kokopuureunat. Ovet ovat leveitä ja painavia laitosovia. Osassa ovia ovat laminaatit lähteneet irti liimauksista ja useissa ovissa on pienempiä tai suurempia lohkeamia sivuilla ja alalaidassa. Ovet ovat epäsiistejä, osittain kolhiintumisesta johtuen ja osittain siitä, että niitä on mitä ilmeisemmin väkisin väännetty auki. Osa ovista on vääntynyt ja erityisesti B-osan 1.kerroksen entiseen röntgentoimintaan liittyvät, lyijysuojatut ovet ovat pääosin rikki. Pahimmin vääntyneet ja rikkinäiset ovet vaihdetaan uusiin entisen mallisiin laminaattioviin. Reunahalkeamia korjataan jatkamalla jo käytössä olevaa rst-listoitustapaa. Lisäksi pääsääntöisesti kaikista ko. ovista on ovitiivisteet revitty osittain rikki tai poistettu kokonaan. Pääosa tiivistekynnyksistä ei toimi tai ne on poistettu osittain tai kokonaan. Tiivisteet ja tiivistekynnykset uusitaan. Potilasosastoilta selvitetään ennen uusimista tiivistekynnysten uusimisen tarve. Jos kyseisiä kynnyksiä ei tarvita, poistetaan rikkinäiset osat ja kunnostetaan ovien alalaidat. Potilasosastojen uusittujen kylpyhuoneiden ovet ovat Lami-muoviovia, joissa systeemivikana näyttää olevan tiivisteiden irtoaminen ja repsottaminen. Se saattaa aiheuttaa jopa takertumis- tai kompastumisvaaraa silloin, kun ne repsottavat pitkällä oviaukon reunassa. Tiivisteet käydään läpi ja asennetaan huolella paikoilleen. Osa ovipainikkeista ja avainpesistä lonksuu ja on osittain irti. Heloitukset tulee käydä ovikohtaisesti kiristäen läpi. Osaan ovista joudutaan vaihtamaan lukko loppuun kulumisesta johtuen. Ovistopparit täydennetään ovityön yhteydessä siten, ettei ovi tai heloitukset (mm. ovimikot) vaurioita seinäpintoja. Ovien metallikarmeissa ja listoissa on pääsääntöisesti maalivaurioita ja kolhuja. Karmit ja listat hiotaan ja maalataan. Metallikarmien alaosiin asennetaan 2.vaiheessa rst-suojalistat saman mallin mukaan kuin, mitä rakennuksessa on tehty aikaisemmin joidenkin ovien suhteen. 6.5 IKKUNAT Ikkunat ovat alumiini-ikkunoita, joissa ei ole lämpökatkoa. Ikkunoiden karmit tuntuvat kaikkialla hyvin kylmiltä. Potilashuoneiden ikkunat toimivat ilmastointijärjestelmän osana. Ikkunoiden apukarmit ovat mitä ilmeisemmin koko rakennuksessa kreosoottikyllästeiset, joka aiheuttaa sisäilmaongelmia rakennukseen. Ikkunoiden liityntäkittauksissa on paljon kellastunutta kittausta. Tilanne vaihtelee rakennuksen eri osissa. Potilashuoneissa valitettiin ikkunoiden aiheuttamasta vedosta ja kylmän tunteesta lähimmillä vuodepaikoilla. Tilannetta oli yritetty korjata laittamalla mm. peitteitä ja pyyhkeitä pitkin ikkunalautaa. Kaikki ikkunat tulisi vaihtaa apukarmeineen viimeistään seuraavassa kunnollisessa peruskorjauksessa puu-alumiini-ikkunoiksi. Potilasosastojen ikkunoiden tuuletusluukkujen hyönteisverkot olivat likaiset ja pääosin tukossa muualla, paitsi 2D:llä, missä ne on puhdistettu. 6.6 KALUSTEET Potilasosastojen käytävien läpiantokaapit ovat käytävän puolelta laminaattipintaisia ja -reunaisia kalusteita, joista osittain reunojen laminaatit ovat irronneet tai lohjenneet. Osittain ovihelojen toiminta on huono ja ovet lonksuvat tai roikkuvat. Potilashuoneen eteistilan puolella kalusteovet ovat puureunalistoitettuja, samoin kuin itse potilashuoneen kalusteet. Puureunalistat ovat pääosin kolhiintuneet ja naarmuuntuneet, osassa on jo tehty korjauksia. Käytävän puolella kalusteovet uusitaan, samoin alaosien kiinteät levyosat viimeistään 2.vaiheessa. Potilashuoneiden puolella ovien puureunat petsataan entisen mallin mukaan. 6.7 VARUSTEET Yleisö- ja henkilökuntatilojen wc-tilojen peilikaapit valaisimineen uusitaan. Potilashuoneiden peilikaappien ruosteinen alapohjaosa vaihdetaan uuteen (Korpisen kaappimallissa pohja on vaihdettavissa) tai maalataan. Käytävien puukaiteiden kiinnitykset tarkistetaan ja korjataan, ruosteiset kannakkeet vaihdetaan uusiin tai puhdistetaan ja maalataan. Kaiteet petsataan vanhan mallin mukaan. 20

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

ISS Proko Oy 3.10.2013

ISS Proko Oy 3.10.2013 ISS Proko Oy 3.10.2013 LAPIN YLIOPISTO SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ SISÄYMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 14 PÖYTÄKIRJA Aika: 3.10.2013 klo 9.30 Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA

MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA MYYDÄÄN TOIMISTO- TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KOY KOKO OSAKEKANTA Valoputkentie 2 36240 Kangasala 23.3.2012 Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 Kangasalan kunnassa, Vatialan alueella

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Modernia kaupunkiasumista

Modernia kaupunkiasumista Modernia kaupunkiasumista Turun Kreijari Helsinginkatu 13 Kiinteistön yleiset tiedot Asuntoja 50 kpl Lämmitys Kaukolämpö Kiinteistötyyppi Kerrostalo Autopaikkoja Koti lähellä Aurajokea Irtaimistovarasto

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016 ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 06.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi ISO OMAKOTITALO

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Sammonlahden yksiköt Rakennus- ja peruskorjausvuosi

Sammonlahden yksiköt Rakennus- ja peruskorjausvuosi yksiköt Rakennus- ja peruskorjausvuosi Kourulan päiväkoti 1978 Kuusimäen koulu 1980 Skinnarilan päiväkoti 1979 Skinnarilan koulu 1977 ja 1985 Korkea-ahon koulu 1947 Uus-Lavolan päiväkoti 1987 Lavolan koulu

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot