VUOSIKIR JOJEN 1-81 ( ) SISÄLLYSLUETTELOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIR JOJEN 1-81 (1924-2012) SISÄLLYSLUETTELOT"

Transkriptio

1 1 VUOSIKIR JOJEN 1-81 ( ) SISÄLLYSLUETTELOT I Alkusana, 3 Laiho Antto, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys,7 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen säännöt, 14 Aaltonen E. Kuvaus Someron pitäjästä 1770-luvulla, 18 Finne Jalmari: Tammelan kihlakunnan tuomiokirjat kaksisataa vuotta sitten, 33 Sirelius U. T: Hämäläiset kansanpuvut ajanjaksolta , 75 Hirsjärvi Tarmo: Lisiä Tammelan kansanopetuksen historiaan,85 Laiho Antti: Mustialan maataloushistoriallinen museo, 91 Hyötyniemi J. E: Selostus Lounais-Hämeen museon kokoelmista, 108 Laiho Antto: Uotilan talo Järvenpään kylässä,112 Hyötyniemi J. E: Lounais-Hämeen asutuksesta esihistoriallisella ajalla, 117 Aaltonen E: Muuan suku- ja asutustarina asiakirjain valossa, 123 Hirsijärvi Tarmo: Hajanaisia tietoja Tammelan säätyläisväestöstä lukujen välillä, 137 Rantanen J: Kotiseututarinoita,150 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen jäsenluettelo, 153 Selostus yhdistyksen rahavaroista, 154 II Alkulause Pohjanpää Lauri, juhlaruno, Tervehdys Hämeelle, 1 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminnasta v.1924, 3 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta 1925, 6 Hyötyniemi J. E, Lounais-Hämeen Museo, 12 Aaltonen E, Kaukolanharjun näkötorni, 18 Laiho Antti, Tervehdyspuhe Kaukolan näkötornin vihkiäisissä, 27 Hyötyniemi J. E, ja Aaltonen. E. Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luettelo, 35 Hyötyniemi J. E, Eräitä latinankielisiä tiedonantoja Lounais-Hämeestä 1700-luvulla, 47 Paikallistarinoita Tammelasta ja sen naapuripitäjästä, 51 Hävitetty luonnonmuistomerkki, 57 Kaksi huomattavaa puuta, 60 Hyötyniemi J. E, Piirteitä tohtori A. E. Granfeltin toiminnasta Tammelan seurakunnan kirkkoherrana, J. E. Hyötyniemi, 61 Aaltonen E.Valaistusta entisen suur-tammelan asutus ja talousoloihin 1550-luvulla, 89 Luettelo Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen jäsenistä,117 Muuan lisätarina Talsolan Kuumastakivestä, 121 III Vuoriniemi. J. G Vainajille, runo kesäjuhlille, 3 Hyötyniemi J. E Tohtori A. E. Granfelt sukuhistorian valossa, 6 Matisto Jalmarí, Muistelmia tohtori A.E Granfeltin toiminnasta ja vaikutuksesta Humppilassa, Jalmari Matisto, 20 Aaltonen E. Valaistusta Lounais-Hämeen talousoloihin 350 vuotta sitten, 25 Aaltonen E. Muuan huomattava yksityismuseo ja -kirjasto, Lounais-Hämeessä, 33 Vuorinen J. A. Tammelan hevosystäväinseuran toiminnasta, 56

2 2 Rantanen J. Kansanuskomuksia haltioista ja paholaisista, 68 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta1926, 74 Laiho Antti Kertomus Mustialan maataloushistoriallisen museon toiminnasta vuonna1926, 80 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen uudet jäsenet, 87 IV 1928 Vuoriniemi J. G Suvun juhlille, juhlaruno maakuntajuhlille, 3 Havumäki Urho, Tammelan kirkkoveneistä, 5 Hinkka Sanni, Vanhan kansan muistelmia Tammelan kerjäläisistä, 15 Rantanen J. Nuorison leikkejä Lounais-Hämeestä, 31 Hirsijärvi T. Hajapiirteitä Perttulan taloudellisista oloista ja 1700-luvuilla, 43 Hyötyniemi J. E. Jokioisten sukuoikeustilojen synnyn kameraalioikeudellisen aseman selvittelyä v:n 1872 valtiopäivillä, 51 Hirsjärvi T. Säätyläisväestöä Tammelassa lukujen välillä, 70 Aaltonen E. Kaksi Tammelan vanhaa sahalaitosta, 91 Hyötyniemi J. E Kysymys eräitten Tammelan pappilaan kuuluvien niittyjen omistusoikeudesta luvulla,116 Helle Hemmi Elopäivä Jokioisten kartanossa puoli vuosisataa sitten, 138 Aaltonen E. Vanhasta lounais-hämäläisestä vaateparresta, 143 Kaukoranta Toivo Kansatieteellis-sanastollinen ja historiallinen tutkimusretkikunta Tammelassa, 157 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta 1927, 164 Hyötyniemi J. E Lounais-Hämeen museo, 170 Vakinaisten jäsenten luettelo,178 V Mäkinen T. Terveysolot Tammelan pitäjässä 1800-luvun loppupuoliskolla, 3 Rinne E Kaupunkimatkoista ja kauppatavaroista Tammelassa viime vuosisadan puolivälissä, 53 Hinkka Sanni Vanhan kansan muistelmia Tammelan ruotuvaivaisista, 72 Rantanen J. Hiilenpoltosta Jokiläänissä viime vuosisadalla, 83 Suolahti Gunnar Vähän Tammelan palkollisista viime vuosisadan loppupuolella, 90 Rantanen J. Lounais- hämäläinen sauhusauna, 91 Rinne Eino Tammelan asutuskysymyksiä, 111 Rinne Eino Piirteitä tammelalaisesta kyläyhteiskunnasta viime vuosisadan keskivaiheilla,115 Saarinen J. O. Tammelanharjun länsiosan n.s. Syrjäharjun harjuhaudoista ja kuopista, 134 Aaltonen E. Lisiä Lounais-Hämeen sahalaitosten vaiheisiin, 143 Kristillisyyden taito Jokioisten seurakunnassa ennen ison vihan aikaa, 167 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1928, 189 VI Saarinen J. O. Hätäavustustoimenpiteitä Tammelassa katovuosina , 3 Mikkola Elma, Muistiinpanoja tammelaisten vanhasta puvustosta, 11 Rinne Eino, Maaseudun kulttuuriharrastuksia puoli vuosisataa sitten, 28 Vilkuna Kustaa, Muuan lisätieto Tammelan vanhasta miesten pukuparresta, 31 Mikkola Elma, Tammelan naisten tekniikasta, 36 Reponen Astrid, Tammelaista muistitietoa naimatavoista, syntymästä ja kuolemasta 1800-luvun loppupuoliskolla, 49 Reponen Astrid, Juhlatavoista Tammelassa, 77 von Weissenberg D, Vanhanaikainen tammelalainen maitotalous, 88 Syrjänen Elias, Pellavan viljelys ja valmistus Humppilan pitäjän Murron kylässä viime vuosisadan loppupuolella, 99 Huttunen Armas, Teurastustavat Tammelan pitäjän Hykkilän kylässä luvulla, 107

3 3 Hyötyniemi J. E Piirteitä entisaikojen elämäntaistelusta vanhassa Jokiläänissä, 118 Hinkka Sanni, Muistelmia parista tammelalaisesta rovastista, 142 Syrjänen Laina, Tammelan kansanomaista ruokataloutta, 133 Havumäki Urho, Muistitietoja parista tammelalaisesta rovastista, 142 Aaltonen E. Mustialan vanhinta historiaa, 148 Yhdistyksemme kaksi perustajajäsentä, 195 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminta 1929, 200 VII Hemmi Tellervo, Saaren kartanon torpparioloista, 3 Luotonen Aimo, Tammelassa suoritetut maajaot, 20 Aaltonen E, Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luettelo, 36 Voionmaa Väinö, Jokioisten vanhemmasta asutushistoriasta, 53 Aaltonen E, Ypäjän Levä, vanha ryhmäkylä, 67 Hyötyniemi J. E, Vanhoista kirkkomatkoista, 84 Rantanen J, Kohtalonuskoa ja kansantapaa Tammelasta, 96 Appelgren Arne, Tammelan vanhoista kansanomaisista huonekaluista, 100 Kaarlo Älli, maanviljelijä, 110 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminta 1930, 112 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen säännöt, 118 VIII Aaltonen Esko, Vanhan Forssan elämää ( ) I IX Aaltonen Esko, Vanhan Forssan elämää ( ) II X Sauramo M, Perununnummi, 3 Helminen Helmi, Piirteitä tammelalaisten kalastuksesta, 14 Elovaara E. W. Jokioisten seurakunnan messukasukat ja hopeat, 23 Juvas Maija, Joulun seudun vietto Urjalassa, 32 Aaltonen E. Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luetteloa III, 40 Aaltonen E. Urjalan Salmen kylän kyläjärjestys v:lta 1761, 51 Appelgren Arne- Aaltonen E. Entisajan messinkivalureista forssalaiseen jööljuuttariin, 65 Lounais-Hämeen Kotiseutu ja museoyhdistyksen toiminta 1933, 74 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen lahjoittaja -, perustaja- ja yhteisöjäsenet, 83 XI Helminen Helmi, Somerniemeläisten juhlavuodesta, 5 Arajärvi Kirsti, Somerniemeläisten kirkollisista oloista ja lasten alkuopetuksesta, 34 Similä Sirkka, Somerniemen vanhoista naimatavoista sekä kuolemaan liittyvistä menoista ja uskomuksista, 52 Hankala Valma, Kotieläimet ja niiden hoito entisaikaan Somerniemellä, 84 Kauppila Lauri, Vanhasta kansanomaisesta metsästyksestä Somerniemellä, 103 XII kirj. Kauppila Lauri, Urjalan kalastuksesta, 5 kirj. Helminen Terttu, Vanhan Urjalan maanviljelyksestä, 21

4 4 kirj. Vehmas Eevertti, Urjalan pitäjän maanviljelysseuran alkuvaiheista, 51 kirj. Arajärvi Kirsti, Urjalaisten vanhasta kaupallisesta elämästä, 81 kirj. Koponen Eila, Naisten ja tyttöjen vaateparsien kehityksestä Urjalassa, 99 kirj. Kantala Kirsti, Urjalan vanhoista parannustavoista ja parantajista,121 XIII Alkulause, 4 Oja Aulis, Somerniemen seurakunnan perustaminen, 5 Arajärvi Kirsti, Somerniemen kaupasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla, 8 Helminen Terttu, Somerniemen vanhaa maanviljelystä, 24 Hankala Valma, Somerniemen vanhaa kotitaloutta, 53 Kauppila Lauri, Urjalan vanhasta metsästyksestä, 85 Hankala Helena, Urjalan vanhaa karjanhoitoa, 98 Kyrölä Väinö, Urjalan keinutuoleista, 112 Asunta Heikki, Neljäs käsky. Juhlaruno, 125 XIV Kaukoranta Toivo, Salmisto, vanha hämäläinen kiuaskivi, 3 Oja Aulis, Etelä-Someron asutushistoriaa, 17 Helle Hemmi, Vapaaherra Johan Mannerheimin vaikutus Jokiläänissä, 30 Vainio Aune, Jokiläänin torpparioloista, 46 Kytölä Arvo, Urjalan kirkkojen vaiheita, 59 Aaltonen Esko, Lounais-Hämettä koskevaa kirjallisuutta IV, 91 Ilmoituksia, 110 XV Oja Aulis, Ypäjä ja Manninen, 3 Aaltonen Esko, Helavalkeiden historiaa, 16 Voipaala Hannu, Somerniemen yhteiskunnallisista oloista, 17 Vainio Aune, Tehtaalaisen asuinhuone Forssassa 1800-luvun loppupuoliskolla, 69 Vehmas Eevertti, Urjalan maanviljelysseuran toiminta ( ), 88 Cleve Nils, Lasimaalaus Palikaisten kartanosta, 110 Mäkitalo H. J., Ypäjän seurakunnan museo, 113 Lounais-Hämeen museo, 117 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen säännöt, 122 XVI 1947 Oja Aulis, Tammelan seurakunnan vanhimmat asiakirjat, 5 Oja Aulis, Urjalan Hakolahti-Välkkilän vaiheita, 19 Appelgren Arne, Eräs muistotaulu Tammelan kirkossa, 31 Aaltonen E., Kansan paheita ja kasvatusta Somerniemellä, 34 Salmo Helmer, Urjalan muinainen asutus rautakauden löytöjen valossa, 40 Nenye Ruth, Muistitietoa Urjalan vanhasta kyläyhteiskunnasta, 48 Virtaranta Pertti, Antero Vareliuksen runoelma Wankelmodet eli Horjuvaisuus, 74 Horila Tapio, Someron sanaparsista, 86 Valonen Niilo, Tammelan seudun tuohikulttuurista, 99 Virtaranta Pertti, Kielennäytteitä Somerolta, 119 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1946, 124

5 5 XVII Oja Aulis, Kolme entisajan kirkkoa vanhojen karttojen kuvaamana, 5 Ståhlberg Ester, Muistoja Forssasta, 10 Aaltonen Esko, Rusthollin tavarat ja eläkkeet yli 100 vuotta sitten, 25 Hirsjärvi Auvo, Lounaishämäläistä tervanpolton tekniikkaa, 30 Arajärvi Kirsti, Urjalan vanhinta historiaa, 41 Viljanen Esko, Muuan varhainen kollektiivinen liikeyritys, 89 Appelgren Arne, Renessanssiarkku Lounais-Hämeen museossa, 94 Aaltonen Esko, Lisätietoja Emanuel Kanajärvestä ja hänen talostaan, 99 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta 1947, 114 Lounais-Hämeen Pirtin synty, 124 XVIII Aaltonen E., Vanha kihlakunnankertomus, 3 Hirsjärvi J. V., Muinaisjäännöksiä Tammelan kihlakunnassa, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen asutuskysymyksiä, 74 Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta, 86 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminnasta v. 1948, 121 Svensk resume, 136 XIX Kivikoski Ella, Rautakauden löytöjä Lounais-Hämeestä, 5 Pylkkänen Riitta, Someron vanha alttarikaappi, 13 Oja Aulis, Jokioisten rovastintarkastuspöytäkirjat , 34 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeestä isonvihan aikana Venäjälle viedyt henkilöt, 41 Viljanen Esko, Muistelmia eräistä Lounais-Hämeen majataloista, 47 Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta. Toinen osa, 65 Helle Hemmi, E. Y. Pehkonen Jokiläänin uudistajana, 127 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen sekä Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toimintakertomukset v:lta 1949, tilinpäätökset ja tarkastuskertomukset, 158 Svenskt referat, 179 Ilmoituksia, 181 Lounais-Hämeen kunnat, 185 XX Brander Tor, Urjalan Kivijärven seudusta. Kolmas osa, 5 Oja Aulis, Kokko-Ikaala-Saviniemi-Suonpää, 48 Koskimies Y. S., Kertomus Sääksmäen alisen kihlakunnan tilasta v:lta 1730, 56 Aaltonen Esko, Forssan ensimmäiset teollisuuslaitokset, 60 Kytölä Arvo, Urjalalaisen vierasrakennuksen kehitystä, 66 Aaltonen Esko, Muistoja umpipihatalosta, 78 Innanen E. O., Väestöntutkimuksia Jokioisten ja Koijärven pitäjistä v.1949, 83 Niemistö Arvi, Jokioisten keskuksen taloudellis-yhteiskunnallinen vaikutus, 89 Gripenberg Bertel, Kesäkuun yö, 99 Sajaniemi- Ranttila, Lounais-Hämeen laulu, 100 Astala-Weymarn, Hymni synnyinseudulle (Urjalan kotiseutulaulu), 101 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1950, 102 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta vuonna 1950, 125 Svenska referat, 131 Lounais-Hämeen kunnat, 133 Ilmoituksia

6 6 XXI Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta. IV osa, 5 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä talonpoikia Ruotsi-Suomen valtiopäivämiehinä, 19 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen väestön siirtymisestä palvelukseen Turun ja Porin lääniin ja luvuilla, 27 Donner Harry, Laamanni Kustaa Gottlieb Reuterholm, Jokiläänin omistaja vv , 33 Oja Aulis, Lounais-Hämeen kestikievarit 1700-luvulla, 53 Fagerström Lars, Luonnonsuojelualueita Lounais-Hämeeseen, 56 Hirsjärvi Auvo, Kaksi huonekalua Lounais-Hämeen museosta, 66 Aaltonen Esko, Kirjailija Adolf Paul Talsolasta, 68 Aaltonen Esko, Lounaishämäläisiä kansansoittajia, 81 Tammelalainen kansanlaulu, 86 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1951, 88 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta 1951, 95 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta vuonna 1951, 102 Svenska referat, 105 Ilmoituksia, 107 XXII Donner Harry, Laamanni K. G. Reuterholm Suomessa v ja 1777, 5 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä paikalliskuvauksia 200 vuoden takaa, 38 Aaltonen Esko, Taipaleen kylänmyllyn vaiheita v:een 1890, 43 Ojanen Eeva, Tammelan kivikirkon laajentamisen vaiheita, 55 Neuvonen K. J., Lounais-Hämeen graniiteista, 64 Simonen Ahti, Lounais-Hämeen harvinaisista mineraaleista, 69 Urjalan lintujärviä, lausunto, 74 Astala Aarne A., Muistikuvia ja asiakirjatietoja Astalan talosta ja suvusta, 76 Astala Aarne A., Lounais-Hämeen menestys (runo), 103 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1952, 104 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan vuosikertomus 1952, 109 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 114 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös 1952, 120 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1952, 122 Svenska referat, 126 Ilmoituksia, 128 XXIII Brander T., Lounais-Hämeen maisemien kauneutta arvioimassa, 5 Huokuna Armas, Tammelan ja Forssan linnusto ennen ja nyt, 20 Brander T., Ohjeita rauhoitusanomusten laatimiseksi, 40 Donner Harry, Laamanni K. G. Reuterholm Suomessa v ja 1785, 46 Viljanti Arvo, Reinhold von Stockholm ja ensimmäisen Hämeen lippukunnan synty, 92 Oja Aulis, Menoinen Matku Vuoltee Kölli, 113 Oja Aulis, Vuodentulo Lounais-Hämeessä katovuonna 1696, 119 Leppäaho Jorma, Urjalan kalmisto ja sen arvokkaat muinaislöydökset, 127 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen viranomaisten arkistot Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 140 Ojanen Eeva, Laurentius Petri Aboicus-Tammelinus ja hänen sukunsa, 164 Hirsjärvi A., Riutta, vanha somerolainen torppa, 178 Astala Aarne A., Urjalankylä (runo), 188 Pylkkänen Tauno, Muistojen valssi (nuotit pianolle), 190 Hykkilän ja Lunkaan kotiseutulaulu (nuotit ja sanat), 192

7 7 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1953, 194 Kertomus Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta v:lta 1953, 201 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan ohjesääntö, 205 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 207 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös, 211 Lounais-Hämeen museon museotoimikunnan ja museonhoitajan ohjesääntö, 215 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1953, 217 Tammelan ja Somerniemen vaakunat, 220 Svenskt referat, 221 Ilmoituksia, 223 XXIV von Frenckell Ester-Margaret, Taiteilijoiden näkemys Saaren luonnosta, 5 Oja Aulis, Lounais-Hämeen papisto , 21 Oja Aulis, Katovuosi 1601 Lounais-Hämeessä, 32 Koskimies Y. S., Tilaton väestö Urjalan pitäjässä vv , 40 Juva Einar W., Oripään lähde ja muudan suunnitelma sen käyttämisestä yli kaksisataa vuotta sitten, 53 Ojanperä Kaisu, Naisten puvuista Humppilassa 1800-luvun jälkipuoliskolla, 57 Horila Tapio, Someron Iso-Mikko, 71 Aaltonen Esko, Eemeli Vihevaara kansantietouden kerääjänä, 77 Lindqvist Erik, Nuutajärven Lasitehtaan marssi (nuotit pianolle), 80 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1954, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta v:lta 1954, 87 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 91 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös v:lta 1954, tilintarkastajain ja museokokoelmien tarkastajain lausunnot, 96 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1954, 99 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilinpäätös v:lta 1954, 101 Saaren kansanpuistoon pystytetty myllärinpirtti, 103 Urjalan kunnan vaakuna, 103 Svenska referat, 104 Ilmoituksia, 107 XXV Oja Aulis, Lounaishämäläisten kaupunkimatkat isonvihan aikana, 5 Koskimies Y. S., Urjalan käsityöläiset ja 1700-luvulla, 22 Koskimies Y. S., Vanhoja Lounais-Hämeen pitäjien karttoja Ruotsin arkistoissa, 30 Aaltonen Esko, Somerniemen kellotapuli, 33 Salo Unto, Kimpitekniikkaa ja kimpiastioita, 36 Astala Aarne A., Urjalalaisen vanhanisännän muisteloita, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1955, 98 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 105 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös v:lta 1955 ja tilintarkastajain lausunto, 111 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1955, 115 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilinpäätös v:lta 1955 ja tilintarkastajain lausunto, 116 Svenska referat, 121 Ilmoituksia, 123 XXVI Oja Aulis, Achrenius-suvun alkupolvet, 5 Ojanen Eeva, Tammelan seurakunta ja sen papisto , 10 Astala Aarne A., Taipaleen Alleista ja Allien miekkalinjasta, 31 SimonsuuriLauri-Kilpelä Eeva, Somerolla elää kansantarina, 48

8 8 Nylund S. A., Muistojeni Minkiö, 56 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen vanhimmat sakkoluettelot I, 69 Astala Aarne A., Eräistä Urjalan vaiheisiin liittyvistä aatelisista ja heidän sukulaispiiristään, 80 Koskimies Y. S., Lounaishämäläisiä kirkonarkistoja Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 94 Salo Unto, Leivästä ja leipomisesta, 103 Aaltonen Esko, Lisävalaisua Emanuel Kanajärven elämänpiiriin, 113 Aaltonen Esko, Pohjapiirroksia Lounais-Hämeen Vanhoista ryhmäkylistä, 125 Kansallisia herkkuruokia, 129 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1956, 130 Kotiseutukerhojen toimintaa, 138 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1956, 150 Sopimus Saaren leiriytymisalueesta, 153 Vuokravälikirja Jokioisten ent. pappilarakennuksesta, 154 Svenska referat, 155 XXVII Keränen Helga, Kolmen vuosikymmenen takainen Forssa, 5 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen vanhimmat sakkoluettelot II, 53 Oja Aulis, Lounais-Hämeen taloustilastoa 1830-luvulta, 66 Ranta Kalevi, Juuso Ranttila Perttulan koulun opettajana, 79 Kytölä Arvo, Vuodevaatteiden kehityksestä Urjalan ja Koijärven pitäjissä ajanjaksolla , 91 Astala Aarne A., Puolivuosituhantiset polvet, 102 Hakkapeliittain kappelin kalmistossa, sanat Aarne A. Astala, sävel Lauri Ikonen, 115 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1957, 120 Kotiseutukerhojen toimintaa, 127 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1957, 140 Lounais-Hämeen Kotiseutuliiton säännöt, 143 Svenska referat, 150 XXVIII Salo Unto, Lounais-Hämeen kulttuurihistoriaa, 5 Oja Aulis, Lounais-Hämeen sotamuistot vuodelta 1599, 107 Aaltonen Esko, Torron kyläkirkko ja kirkkopyhä, 119 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto I, 136 Kytölä Arvo, Ihmisen viimeinen matka, 153 Astala Aarne, Urjalaisemännän ja pitäjännikkarin jäämistöt 150 vuotta sitten, 162 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1958, 168 Kotiseutukerhojen toimintaa, 175 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1958, 186 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön jäsenet 1959, 190 Svenska referat, 195 Ilmoituksia, 197 XXIX Luotonen Aimo, Maanjaot Portaan lohkokunnassa, 5 Hiden W. J. P., Etelähämäläinen Juselius-suku, 21 Ojanen Eeva, Mikael Avellan Tammelan kirkkoherrana , 30 Aaltonen Esko, Lisätietoja Torron kyläkirkosta, 41 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto II, 42 Aaltonen Esko, Jokioisten kappalaispappila 1870, 49 Oja Aulis, Eräjärvestä huvilayhdyskunnaksi, 56 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v.1959, 62

9 9 Kotiseutukerhojen toimintaa, 67 Muuta museotoimintaa, 70 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1959, 75 Svenska referat, 78 XXX Lounais-Hämeen laulu. Kotiseuturunojen kokoelma. Syntyvaiheet, kirj. Esko Aaltonen, 5 Runot koonnut, järjestänyt ja osin kääntänyt Aarne A. Astala, 7 Oja Aulis, Neljä lounaishämäläistä pergamenttiasiakirjaa, 99 Ojanen Eeva, Nils Magnus Tolpon aika Tammelassa, 105 Ojala Sulho, Orisuon niittupirttikausi, 128 Hiden W. J. P., Somerniemeläisiä talonpoikaissukuja, 140 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto III, 145 Hirsjärvi A., Tietäjän parannuslepät, 153 Aaltonen E., J. H. Liden Jokioisilla , 154 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1960, 157 Kotiseutukerhojen toimintaa, 162 Muuta museotoimintaa, 163 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit 1960, 164 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1960, 168 Svenska referat, 173 XXXI Lounais-Hämeen laulu II, 7 Oja Aulis, Ruotsin isänmaallisen seuran palkitsemat lounaishämäläiset, 126 Hiden W. J. P., Someron Syvänojan Sonni ja Manni, 131 Oja Aulis, Puhelimen alkuajoilta, Lounais-Hämeen puhelinlinjat viime vuosisadalla, 140 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto IV, 150 Aaltonen Esko, Urjalan Nyströmit ja Maunulat, 155 Palperi Maija, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirjat I-XXX, hakemistot Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1961, 195 Kotiseutukerhojen toimintaa, 200 Muuta museotoimintaa, 202 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1961, 205 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1961, 209 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1961, 210 Svenska referat, 213 XXXII Waris Heikki, Esko Aaltonen. Henkilökuvan piirteitä, 9 Kivikoski Ella, Kaarinan Nummen risti, 13 Hirsjärvi A., Kasiliskon kintereillä, 19 Oja Aulis, Tammelan Hykkilän asutushistoriaa, 24 Oja Matti, Tammelan Kaukolan vanhin paikannimistö, 37 Koskimies Y. S., Huomioita väestön liikkuvuudesta Jokioisten kappeliseurakunnassa vuosina , 46 Peltovuori Risto, Jokioisten kartanon alustalaisten asema ja vuokrat 1800-luvulla. (Esipuheen kirjoittanut Eino Jutikkala), 52 Laine-Juva Yrjö, Lounais-Hämeen vanhoja kyliä ja taloja, 114 Vesikansa Jouko, Erään karvarin naimakauppa, 129 Virrankoski Pentti, Lounais-Hämeen Kotiteollisuus 1880-luvulla, 139 Karlstedt K. A.-Faven Oskar-Uotila Eljas, Maalais-oloista Tammelan ja Hauhon kihlakunnissa, 145 Horila Tapio, Someron museon paja, 155

10 10 Kytölä Arvo, Isontalon yksityismuseo Urjalassa, 173 Viljanen Esko, Verenseisottajia ja selvänäkijöitä, 183 Aaltonen M. I., Esko Aaltosen julkaisuja ja kuvauksia Lounais-Hämeestä , 189 Kaukoranta Toivo, Genealogia Esko Aaltonen Esivanhempien saattoa, 191 XXXIII Alkulause, 7 Niemi Onni, Aksel Wilhelm Wahren. Toiminnan varhaisin kausi Suomessa , 9 Oja Aulis, Entisajan kulmakuntasaarnat Lounais-Hämeessä, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1963, 84 Kotiseutukerhojen toimintaa, 90 Muuta museotoimintaa, 92 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1963, 94 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1963, 97 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1963, 98 Svenskt referat, 101 XXXIV Jääskinen Arvo, Havaintoja Mustialasta v:lta 1878, 7 Aaltonen Esko, Tammelan pappila ja pappilanlääni lähinnä 1890-luvulla, 24 Ojanen Eeva, Talonpoikaissäädyn puhemies Kaarle Kustaa Ojanen, 40 Aaltonen Esko, Heikki Kanajärvi, 48 Aaltonen Esko, Selityksiä Levän vanhan kylän rakennuskaavaan, 49 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1964, 54 Kotiseutukerhojen toimintaa, 57 Muuta museotoimintaa, 59 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1964, 61 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1964, 64 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1964, 65 Svenskt referat, 67 XXXV Haavio Martti-Jutikkala Eino-Nurmela Tauno, Esko Aaltosen muisto, 7 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä puumerkkejä 1500-luvulta, 18 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja (Waltzer), 21 Peltovuori R. O., Numerotietoja Jokioisten kartanon alustalaisten vuokrista 1800-luvulla, 27 Palperi Maija, Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä I-XLII (Hakemisto), 76 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1965, 99 Kotiseutukerhojen toimintaa, 103 Muuta museotoimintaa, 105 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1965, 108 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1965, 111 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1965, 112 Svenska referat, 115 XXXVI Antto Laihon kotiseuturahasto, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja I: , 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja, 22 Hyyrynen Tuula, Perinteellisten tapojen säilymisestä Tammelan pitäjän Hykkilän ja Lunkaan kylissä, 28 Asp Erkki, Kyläily maaseutuyhteisön sosiaalisen kiinteyden osoittajana, 44

11 11 Haavio Ari, Sosiaalinen osallistuminen kyläyhteisössä, 55 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1966, 69 Kotiseutukerhojen toimintaa, 73 Muuta museotoimintaa, 75 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1966, 78 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1966, 81 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1966, 82 Svenska referat, 84 XXXVII Kuntauudistus historian näkökulmasta, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja II: , 9 Oja Matti, Laurentius Petri Tammelinus, sananlaskujen kerääjä, 19 Hirsjärvi A., Jokioisten kappalaisen riimusauva, 31 Aurola Eelis, Forssan tehtaankouluista, 37 Saarinen Leena, Jalmari Järviön kirjailijamuotokuva, 50 Varis Marjatta, Lapsiin liittyvää murresanastoa ja muistitietoa Tammelan Kaukolasta, 70 Pylkkänen Ellen, Hampaankoi ja hiukkahammas, 76 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1967, 83 Kotiseutukerhojen toimintaa, 87 Muuta museotoimintaa, 89 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1967, 92 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1967, 95 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1967, 96 Svenska referat, 98 XXXVIII Ehdotus Lounais-Hämeen paikkakuntajuhlien ajankohdiksi, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja III: 1507, 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja III ( Kempe, Wikstedt, Åberg), 23 Kujanpää Pekka, Saviastioiden valmistuksesta Somerolla, 29 Varis Marjatta, Lumpeen kukka Tammelan nuorisoseuran varhaiskukintoja, 52 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1968, 64 Kotiseutukerhojen toimintaa, 67 Muuta museotoimintaa, 69 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1968, 73 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1968, 76 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1968, 77 Svenska referat, 79 XXXIX Lounais-Hämeen tutkija Aulis Oja 60-vuotias, 7 Anttila Veikko, Joutomaanantai, 9 Hirsjärvi A., Varas vaiko onnenmyyrä?, 15 Oja Matti, Ristimänimistä johtuneet vanhan Tammelan kantatalojen nimet, 20 Horila Tapio, Kallion Haippo Tammelalainen torppa Someron museossa, 65 Kytölä Arvo, Isontalon museo Urjalassa, 77 Koskimies Y. S., Tammelan piirilääkärin kertomus piirinsä oloista v:lta 1860, 96 Aurola Eelis, Suomen ensimmäinen kansakoulujen piiritarkastajan pitämä opettajakokous Tammelassa , 104 Varis Marjatta, Luettelo Aulis Ojan julkaisuista, 119 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1969, 134

12 12 Kotiseutukerhojen toimintaa, 137 Muuta museotoimintaa, 139 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1969, 143 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1969, 146 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1969, 147 Svenska referat, 149 XL Neljäskymmenes Vuosikirjamme, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja IV: 1508, 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja IV (Appelgren, Winterbeck), 22 Laurila Jaakko J., Lounais-Hämeen käsityöläisistä vuoteen 1867, 28 Aurola Eelis, Forssan ruotsalainen yhteiskoulu, 61 Varis Marjatta, Santeri Nuortevan Forssan-kausi, 75 Oja Aulis, Kerttu Nuortevan elämäntarina, 87 Paukkala Kosti, Kuvanveistäjä Aukusti Veuro, 96 Kytölä Arvo, Urjalan muistomerkit, 115 Palperi Maija, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirjat XXXI-XL, hakemistot, 124 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1970, 136 Kotiseutukerhojen toimintaa, 140 Muuta museotoimintaa, 141 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1970, 146 Svenska referat, Forssan tehdasyhdyskunnan perustamisesta 125 vuotta, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja V: , 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja V (Björn, Blekman, Monthen, Wagner), 21 Lahtonen Hannu, Forssalaista teatteria vuodesta 1880, 26 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1971, 113 Kotiseutukerhojen toimintaa, 117 Paikallista museo- ja kotiseututoimintaa, 118 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1971, 123 Svenska referat, Aaltonen Matti, Viisikymmentävuotias yhdistyksemme, 9 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja VI: , 11 Aurola Eelis, Koulupakosta oppivelvollisuuteen, 28 Saarinen Eero-Eetu, Urjalan reservikomppania , 38 Oja Matti, Konrad Sundblomin puhe Tammelan Nuorisoseurassa , 69 Niiranen Veikko, Sosialidemokraattisen puolueen perustaminen ja Forssan ohjelman synty v. 1903, 75 Oja Matti, Tammelan Käsityöläisklubin seuralehti Ammatti-Ystävä , 90 Viljanen Esko, Puoli vuosisataa kotiseututyötä Lounais-Hämeen hyväksi. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys , 101 Myllyniemi Seppo, Lounais-Hämeen Museon asiakirjakokoelma Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 130 Horila Tapio, Uljas se on suurten siipien suhistessa. Someron tuulimyllyjen, erityisesti Härkälän tuulimyllyn vaiheita, 136 Hirsjärvi A., Kalkkilaivan vanavedessä, 150 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1972, 156 Kotiseutukerhojen toimintaa, 161 Paikallista museo- ja kotiseututoimintaa, 163

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNGIN NÄHTÄVYYDET JA NIIDEN AUKIOLOAJAT.

TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNGIN NÄHTÄVYYDET JA NIIDEN AUKIOLOAJAT. TflflllPEßE TAMPERE pereen Teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri ovat molemmat korkealla tasolla. Nämä sekä Kaupungin Orkesteri toimivat huomattavien kaupunginavustusten varassa. Vapaan kansansivistyksen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

KUNNAN EDUSTAJAT TAI JÄSENET ERI YHTEISÖJEN JA KUNNALLISTEN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA TOIMIKAUTENA 2015-2016:

KUNNAN EDUSTAJAT TAI JÄSENET ERI YHTEISÖJEN JA KUNNALLISTEN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA TOIMIKAUTENA 2015-2016: 1 Kunnanhallitus 2.2.2015 33 Liite nro 2 KUNNAN EDUSTAJAT TAI JÄSENET ERI YHTEISÖJEN JA KUNNALLISTEN TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA TOIMIKAUTENA 2015-2016: 1. Agropolis Oy:n yhtiökokoukset, edustaja yhtiökokouksissa

Lisätiedot

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Osallistujia yli 40 henkeä Miehet yli 40-v 1.Taivaloja Pertti Dalton s Darts Pirkkala, 2. Korte Petri Samuli Blues Vääksy, 3-4. Lehtonen Kari Tupla Team Kangasala ja Heiskanen

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen. Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y. PÖYTÄKIRJA Asia Vuosikokous Aika 28.03.2014 klo 18.30. Paikka Läsnä Kempeleen Kunnanvaltuustosali 23 osallistujaa. Liite1 1 Janne Halunen avasi kokouksen klo18:38

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

1 Elmeri Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 9,5 2 Viljami Kuusela Loimaan Jankko 10,2

1 Elmeri Ali-Rantala Punkalaitumen Kunto 9,5 2 Viljami Kuusela Loimaan Jankko 10,2 Nuorten yleisurheilu-aluekisat Humppilassa 28.6.2013 Järjestäjänä Humppilan Veikot Tytöt 7v 40m Tytöt 7v pallonheitto Pojat 7v 40m Pojat 7v pallonheitto 1 Emilia Paatela HKV 7,3 2 Viivi Välimäki Urjalan

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010

HALLITUKSEN JÄSENET 1970-2010 Perustamista valmisteleva toimikunta (9.9.-4.11.1970): Esko Mauno (pj), Raimo Fieandt (siht.), Lars Ramstedt, Visa Ryynänen, Taisto Arminen ja Paavali Sokura 1970 Erkki Turunen (pj), Raimo Fieandt (siht.),

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne SUKUSELVITYKSEN KOHDE Ulrika (Ulla*) Pietarintytär (Sahlström) Uotila s. 24.12.1822 Pälkäne ja hänen jälkeläisiään kolme sukupolvea yhteensä 36 taulua Tulostettu: 18.09.2011 Tekijä: Marja-Liisa Siikonen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula 2 3 4 5 Ehdokaslista A Reijo Ahonen harmonikansoiton lehtori Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Irmeli Elo hankekoordinaattori, opettaja Sari Forss kouluohjaaja 6 7 8 9 10 Kari Haakana kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot