VUOSIKIR JOJEN 1-81 ( ) SISÄLLYSLUETTELOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIR JOJEN 1-81 (1924-2012) SISÄLLYSLUETTELOT"

Transkriptio

1 1 VUOSIKIR JOJEN 1-81 ( ) SISÄLLYSLUETTELOT I Alkusana, 3 Laiho Antto, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys,7 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen säännöt, 14 Aaltonen E. Kuvaus Someron pitäjästä 1770-luvulla, 18 Finne Jalmari: Tammelan kihlakunnan tuomiokirjat kaksisataa vuotta sitten, 33 Sirelius U. T: Hämäläiset kansanpuvut ajanjaksolta , 75 Hirsjärvi Tarmo: Lisiä Tammelan kansanopetuksen historiaan,85 Laiho Antti: Mustialan maataloushistoriallinen museo, 91 Hyötyniemi J. E: Selostus Lounais-Hämeen museon kokoelmista, 108 Laiho Antto: Uotilan talo Järvenpään kylässä,112 Hyötyniemi J. E: Lounais-Hämeen asutuksesta esihistoriallisella ajalla, 117 Aaltonen E: Muuan suku- ja asutustarina asiakirjain valossa, 123 Hirsijärvi Tarmo: Hajanaisia tietoja Tammelan säätyläisväestöstä lukujen välillä, 137 Rantanen J: Kotiseututarinoita,150 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen jäsenluettelo, 153 Selostus yhdistyksen rahavaroista, 154 II Alkulause Pohjanpää Lauri, juhlaruno, Tervehdys Hämeelle, 1 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminnasta v.1924, 3 Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta 1925, 6 Hyötyniemi J. E, Lounais-Hämeen Museo, 12 Aaltonen E, Kaukolanharjun näkötorni, 18 Laiho Antti, Tervehdyspuhe Kaukolan näkötornin vihkiäisissä, 27 Hyötyniemi J. E, ja Aaltonen. E. Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luettelo, 35 Hyötyniemi J. E, Eräitä latinankielisiä tiedonantoja Lounais-Hämeestä 1700-luvulla, 47 Paikallistarinoita Tammelasta ja sen naapuripitäjästä, 51 Hävitetty luonnonmuistomerkki, 57 Kaksi huomattavaa puuta, 60 Hyötyniemi J. E, Piirteitä tohtori A. E. Granfeltin toiminnasta Tammelan seurakunnan kirkkoherrana, J. E. Hyötyniemi, 61 Aaltonen E.Valaistusta entisen suur-tammelan asutus ja talousoloihin 1550-luvulla, 89 Luettelo Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen jäsenistä,117 Muuan lisätarina Talsolan Kuumastakivestä, 121 III Vuoriniemi. J. G Vainajille, runo kesäjuhlille, 3 Hyötyniemi J. E Tohtori A. E. Granfelt sukuhistorian valossa, 6 Matisto Jalmarí, Muistelmia tohtori A.E Granfeltin toiminnasta ja vaikutuksesta Humppilassa, Jalmari Matisto, 20 Aaltonen E. Valaistusta Lounais-Hämeen talousoloihin 350 vuotta sitten, 25 Aaltonen E. Muuan huomattava yksityismuseo ja -kirjasto, Lounais-Hämeessä, 33 Vuorinen J. A. Tammelan hevosystäväinseuran toiminnasta, 56

2 2 Rantanen J. Kansanuskomuksia haltioista ja paholaisista, 68 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta1926, 74 Laiho Antti Kertomus Mustialan maataloushistoriallisen museon toiminnasta vuonna1926, 80 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen uudet jäsenet, 87 IV 1928 Vuoriniemi J. G Suvun juhlille, juhlaruno maakuntajuhlille, 3 Havumäki Urho, Tammelan kirkkoveneistä, 5 Hinkka Sanni, Vanhan kansan muistelmia Tammelan kerjäläisistä, 15 Rantanen J. Nuorison leikkejä Lounais-Hämeestä, 31 Hirsijärvi T. Hajapiirteitä Perttulan taloudellisista oloista ja 1700-luvuilla, 43 Hyötyniemi J. E. Jokioisten sukuoikeustilojen synnyn kameraalioikeudellisen aseman selvittelyä v:n 1872 valtiopäivillä, 51 Hirsjärvi T. Säätyläisväestöä Tammelassa lukujen välillä, 70 Aaltonen E. Kaksi Tammelan vanhaa sahalaitosta, 91 Hyötyniemi J. E Kysymys eräitten Tammelan pappilaan kuuluvien niittyjen omistusoikeudesta luvulla,116 Helle Hemmi Elopäivä Jokioisten kartanossa puoli vuosisataa sitten, 138 Aaltonen E. Vanhasta lounais-hämäläisestä vaateparresta, 143 Kaukoranta Toivo Kansatieteellis-sanastollinen ja historiallinen tutkimusretkikunta Tammelassa, 157 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toimintakertomus v:lta 1927, 164 Hyötyniemi J. E Lounais-Hämeen museo, 170 Vakinaisten jäsenten luettelo,178 V Mäkinen T. Terveysolot Tammelan pitäjässä 1800-luvun loppupuoliskolla, 3 Rinne E Kaupunkimatkoista ja kauppatavaroista Tammelassa viime vuosisadan puolivälissä, 53 Hinkka Sanni Vanhan kansan muistelmia Tammelan ruotuvaivaisista, 72 Rantanen J. Hiilenpoltosta Jokiläänissä viime vuosisadalla, 83 Suolahti Gunnar Vähän Tammelan palkollisista viime vuosisadan loppupuolella, 90 Rantanen J. Lounais- hämäläinen sauhusauna, 91 Rinne Eino Tammelan asutuskysymyksiä, 111 Rinne Eino Piirteitä tammelalaisesta kyläyhteiskunnasta viime vuosisadan keskivaiheilla,115 Saarinen J. O. Tammelanharjun länsiosan n.s. Syrjäharjun harjuhaudoista ja kuopista, 134 Aaltonen E. Lisiä Lounais-Hämeen sahalaitosten vaiheisiin, 143 Kristillisyyden taito Jokioisten seurakunnassa ennen ison vihan aikaa, 167 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikertomus v:lta 1928, 189 VI Saarinen J. O. Hätäavustustoimenpiteitä Tammelassa katovuosina , 3 Mikkola Elma, Muistiinpanoja tammelaisten vanhasta puvustosta, 11 Rinne Eino, Maaseudun kulttuuriharrastuksia puoli vuosisataa sitten, 28 Vilkuna Kustaa, Muuan lisätieto Tammelan vanhasta miesten pukuparresta, 31 Mikkola Elma, Tammelan naisten tekniikasta, 36 Reponen Astrid, Tammelaista muistitietoa naimatavoista, syntymästä ja kuolemasta 1800-luvun loppupuoliskolla, 49 Reponen Astrid, Juhlatavoista Tammelassa, 77 von Weissenberg D, Vanhanaikainen tammelalainen maitotalous, 88 Syrjänen Elias, Pellavan viljelys ja valmistus Humppilan pitäjän Murron kylässä viime vuosisadan loppupuolella, 99 Huttunen Armas, Teurastustavat Tammelan pitäjän Hykkilän kylässä luvulla, 107

3 3 Hyötyniemi J. E Piirteitä entisaikojen elämäntaistelusta vanhassa Jokiläänissä, 118 Hinkka Sanni, Muistelmia parista tammelalaisesta rovastista, 142 Syrjänen Laina, Tammelan kansanomaista ruokataloutta, 133 Havumäki Urho, Muistitietoja parista tammelalaisesta rovastista, 142 Aaltonen E. Mustialan vanhinta historiaa, 148 Yhdistyksemme kaksi perustajajäsentä, 195 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminta 1929, 200 VII Hemmi Tellervo, Saaren kartanon torpparioloista, 3 Luotonen Aimo, Tammelassa suoritetut maajaot, 20 Aaltonen E, Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luettelo, 36 Voionmaa Väinö, Jokioisten vanhemmasta asutushistoriasta, 53 Aaltonen E, Ypäjän Levä, vanha ryhmäkylä, 67 Hyötyniemi J. E, Vanhoista kirkkomatkoista, 84 Rantanen J, Kohtalonuskoa ja kansantapaa Tammelasta, 96 Appelgren Arne, Tammelan vanhoista kansanomaisista huonekaluista, 100 Kaarlo Älli, maanviljelijä, 110 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminta 1930, 112 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen säännöt, 118 VIII Aaltonen Esko, Vanhan Forssan elämää ( ) I IX Aaltonen Esko, Vanhan Forssan elämää ( ) II X Sauramo M, Perununnummi, 3 Helminen Helmi, Piirteitä tammelalaisten kalastuksesta, 14 Elovaara E. W. Jokioisten seurakunnan messukasukat ja hopeat, 23 Juvas Maija, Joulun seudun vietto Urjalassa, 32 Aaltonen E. Lounais-Hämettä koskevan kirjallisuuden luetteloa III, 40 Aaltonen E. Urjalan Salmen kylän kyläjärjestys v:lta 1761, 51 Appelgren Arne- Aaltonen E. Entisajan messinkivalureista forssalaiseen jööljuuttariin, 65 Lounais-Hämeen Kotiseutu ja museoyhdistyksen toiminta 1933, 74 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen lahjoittaja -, perustaja- ja yhteisöjäsenet, 83 XI Helminen Helmi, Somerniemeläisten juhlavuodesta, 5 Arajärvi Kirsti, Somerniemeläisten kirkollisista oloista ja lasten alkuopetuksesta, 34 Similä Sirkka, Somerniemen vanhoista naimatavoista sekä kuolemaan liittyvistä menoista ja uskomuksista, 52 Hankala Valma, Kotieläimet ja niiden hoito entisaikaan Somerniemellä, 84 Kauppila Lauri, Vanhasta kansanomaisesta metsästyksestä Somerniemellä, 103 XII kirj. Kauppila Lauri, Urjalan kalastuksesta, 5 kirj. Helminen Terttu, Vanhan Urjalan maanviljelyksestä, 21

4 4 kirj. Vehmas Eevertti, Urjalan pitäjän maanviljelysseuran alkuvaiheista, 51 kirj. Arajärvi Kirsti, Urjalaisten vanhasta kaupallisesta elämästä, 81 kirj. Koponen Eila, Naisten ja tyttöjen vaateparsien kehityksestä Urjalassa, 99 kirj. Kantala Kirsti, Urjalan vanhoista parannustavoista ja parantajista,121 XIII Alkulause, 4 Oja Aulis, Somerniemen seurakunnan perustaminen, 5 Arajärvi Kirsti, Somerniemen kaupasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla, 8 Helminen Terttu, Somerniemen vanhaa maanviljelystä, 24 Hankala Valma, Somerniemen vanhaa kotitaloutta, 53 Kauppila Lauri, Urjalan vanhasta metsästyksestä, 85 Hankala Helena, Urjalan vanhaa karjanhoitoa, 98 Kyrölä Väinö, Urjalan keinutuoleista, 112 Asunta Heikki, Neljäs käsky. Juhlaruno, 125 XIV Kaukoranta Toivo, Salmisto, vanha hämäläinen kiuaskivi, 3 Oja Aulis, Etelä-Someron asutushistoriaa, 17 Helle Hemmi, Vapaaherra Johan Mannerheimin vaikutus Jokiläänissä, 30 Vainio Aune, Jokiläänin torpparioloista, 46 Kytölä Arvo, Urjalan kirkkojen vaiheita, 59 Aaltonen Esko, Lounais-Hämettä koskevaa kirjallisuutta IV, 91 Ilmoituksia, 110 XV Oja Aulis, Ypäjä ja Manninen, 3 Aaltonen Esko, Helavalkeiden historiaa, 16 Voipaala Hannu, Somerniemen yhteiskunnallisista oloista, 17 Vainio Aune, Tehtaalaisen asuinhuone Forssassa 1800-luvun loppupuoliskolla, 69 Vehmas Eevertti, Urjalan maanviljelysseuran toiminta ( ), 88 Cleve Nils, Lasimaalaus Palikaisten kartanosta, 110 Mäkitalo H. J., Ypäjän seurakunnan museo, 113 Lounais-Hämeen museo, 117 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen säännöt, 122 XVI 1947 Oja Aulis, Tammelan seurakunnan vanhimmat asiakirjat, 5 Oja Aulis, Urjalan Hakolahti-Välkkilän vaiheita, 19 Appelgren Arne, Eräs muistotaulu Tammelan kirkossa, 31 Aaltonen E., Kansan paheita ja kasvatusta Somerniemellä, 34 Salmo Helmer, Urjalan muinainen asutus rautakauden löytöjen valossa, 40 Nenye Ruth, Muistitietoa Urjalan vanhasta kyläyhteiskunnasta, 48 Virtaranta Pertti, Antero Vareliuksen runoelma Wankelmodet eli Horjuvaisuus, 74 Horila Tapio, Someron sanaparsista, 86 Valonen Niilo, Tammelan seudun tuohikulttuurista, 99 Virtaranta Pertti, Kielennäytteitä Somerolta, 119 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1946, 124

5 5 XVII Oja Aulis, Kolme entisajan kirkkoa vanhojen karttojen kuvaamana, 5 Ståhlberg Ester, Muistoja Forssasta, 10 Aaltonen Esko, Rusthollin tavarat ja eläkkeet yli 100 vuotta sitten, 25 Hirsjärvi Auvo, Lounaishämäläistä tervanpolton tekniikkaa, 30 Arajärvi Kirsti, Urjalan vanhinta historiaa, 41 Viljanen Esko, Muuan varhainen kollektiivinen liikeyritys, 89 Appelgren Arne, Renessanssiarkku Lounais-Hämeen museossa, 94 Aaltonen Esko, Lisätietoja Emanuel Kanajärvestä ja hänen talostaan, 99 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta 1947, 114 Lounais-Hämeen Pirtin synty, 124 XVIII Aaltonen E., Vanha kihlakunnankertomus, 3 Hirsjärvi J. V., Muinaisjäännöksiä Tammelan kihlakunnassa, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen asutuskysymyksiä, 74 Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta, 86 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen toiminnasta v. 1948, 121 Svensk resume, 136 XIX Kivikoski Ella, Rautakauden löytöjä Lounais-Hämeestä, 5 Pylkkänen Riitta, Someron vanha alttarikaappi, 13 Oja Aulis, Jokioisten rovastintarkastuspöytäkirjat , 34 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeestä isonvihan aikana Venäjälle viedyt henkilöt, 41 Viljanen Esko, Muistelmia eräistä Lounais-Hämeen majataloista, 47 Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta. Toinen osa, 65 Helle Hemmi, E. Y. Pehkonen Jokiläänin uudistajana, 127 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen sekä Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toimintakertomukset v:lta 1949, tilinpäätökset ja tarkastuskertomukset, 158 Svenskt referat, 179 Ilmoituksia, 181 Lounais-Hämeen kunnat, 185 XX Brander Tor, Urjalan Kivijärven seudusta. Kolmas osa, 5 Oja Aulis, Kokko-Ikaala-Saviniemi-Suonpää, 48 Koskimies Y. S., Kertomus Sääksmäen alisen kihlakunnan tilasta v:lta 1730, 56 Aaltonen Esko, Forssan ensimmäiset teollisuuslaitokset, 60 Kytölä Arvo, Urjalalaisen vierasrakennuksen kehitystä, 66 Aaltonen Esko, Muistoja umpipihatalosta, 78 Innanen E. O., Väestöntutkimuksia Jokioisten ja Koijärven pitäjistä v.1949, 83 Niemistö Arvi, Jokioisten keskuksen taloudellis-yhteiskunnallinen vaikutus, 89 Gripenberg Bertel, Kesäkuun yö, 99 Sajaniemi- Ranttila, Lounais-Hämeen laulu, 100 Astala-Weymarn, Hymni synnyinseudulle (Urjalan kotiseutulaulu), 101 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1950, 102 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta vuonna 1950, 125 Svenska referat, 131 Lounais-Hämeen kunnat, 133 Ilmoituksia

6 6 XXI Brander T., Urjalan Kivijärven seudusta. IV osa, 5 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä talonpoikia Ruotsi-Suomen valtiopäivämiehinä, 19 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen väestön siirtymisestä palvelukseen Turun ja Porin lääniin ja luvuilla, 27 Donner Harry, Laamanni Kustaa Gottlieb Reuterholm, Jokiläänin omistaja vv , 33 Oja Aulis, Lounais-Hämeen kestikievarit 1700-luvulla, 53 Fagerström Lars, Luonnonsuojelualueita Lounais-Hämeeseen, 56 Hirsjärvi Auvo, Kaksi huonekalua Lounais-Hämeen museosta, 66 Aaltonen Esko, Kirjailija Adolf Paul Talsolasta, 68 Aaltonen Esko, Lounaishämäläisiä kansansoittajia, 81 Tammelalainen kansanlaulu, 86 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1951, 88 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta 1951, 95 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta vuonna 1951, 102 Svenska referat, 105 Ilmoituksia, 107 XXII Donner Harry, Laamanni K. G. Reuterholm Suomessa v ja 1777, 5 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä paikalliskuvauksia 200 vuoden takaa, 38 Aaltonen Esko, Taipaleen kylänmyllyn vaiheita v:een 1890, 43 Ojanen Eeva, Tammelan kivikirkon laajentamisen vaiheita, 55 Neuvonen K. J., Lounais-Hämeen graniiteista, 64 Simonen Ahti, Lounais-Hämeen harvinaisista mineraaleista, 69 Urjalan lintujärviä, lausunto, 74 Astala Aarne A., Muistikuvia ja asiakirjatietoja Astalan talosta ja suvusta, 76 Astala Aarne A., Lounais-Hämeen menestys (runo), 103 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1952, 104 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan vuosikertomus 1952, 109 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 114 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös 1952, 120 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1952, 122 Svenska referat, 126 Ilmoituksia, 128 XXIII Brander T., Lounais-Hämeen maisemien kauneutta arvioimassa, 5 Huokuna Armas, Tammelan ja Forssan linnusto ennen ja nyt, 20 Brander T., Ohjeita rauhoitusanomusten laatimiseksi, 40 Donner Harry, Laamanni K. G. Reuterholm Suomessa v ja 1785, 46 Viljanti Arvo, Reinhold von Stockholm ja ensimmäisen Hämeen lippukunnan synty, 92 Oja Aulis, Menoinen Matku Vuoltee Kölli, 113 Oja Aulis, Vuodentulo Lounais-Hämeessä katovuonna 1696, 119 Leppäaho Jorma, Urjalan kalmisto ja sen arvokkaat muinaislöydökset, 127 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen viranomaisten arkistot Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 140 Ojanen Eeva, Laurentius Petri Aboicus-Tammelinus ja hänen sukunsa, 164 Hirsjärvi A., Riutta, vanha somerolainen torppa, 178 Astala Aarne A., Urjalankylä (runo), 188 Pylkkänen Tauno, Muistojen valssi (nuotit pianolle), 190 Hykkilän ja Lunkaan kotiseutulaulu (nuotit ja sanat), 192

7 7 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1953, 194 Kertomus Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta v:lta 1953, 201 Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan ohjesääntö, 205 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 207 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös, 211 Lounais-Hämeen museon museotoimikunnan ja museonhoitajan ohjesääntö, 215 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1953, 217 Tammelan ja Somerniemen vaakunat, 220 Svenskt referat, 221 Ilmoituksia, 223 XXIV von Frenckell Ester-Margaret, Taiteilijoiden näkemys Saaren luonnosta, 5 Oja Aulis, Lounais-Hämeen papisto , 21 Oja Aulis, Katovuosi 1601 Lounais-Hämeessä, 32 Koskimies Y. S., Tilaton väestö Urjalan pitäjässä vv , 40 Juva Einar W., Oripään lähde ja muudan suunnitelma sen käyttämisestä yli kaksisataa vuotta sitten, 53 Ojanperä Kaisu, Naisten puvuista Humppilassa 1800-luvun jälkipuoliskolla, 57 Horila Tapio, Someron Iso-Mikko, 71 Aaltonen Esko, Eemeli Vihevaara kansantietouden kerääjänä, 77 Lindqvist Erik, Nuutajärven Lasitehtaan marssi (nuotit pianolle), 80 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1954, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Luonnonsuojelutoimikunnan toiminnasta v:lta 1954, 87 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 91 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös v:lta 1954, tilintarkastajain ja museokokoelmien tarkastajain lausunnot, 96 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1954, 99 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilinpäätös v:lta 1954, 101 Saaren kansanpuistoon pystytetty myllärinpirtti, 103 Urjalan kunnan vaakuna, 103 Svenska referat, 104 Ilmoituksia, 107 XXV Oja Aulis, Lounaishämäläisten kaupunkimatkat isonvihan aikana, 5 Koskimies Y. S., Urjalan käsityöläiset ja 1700-luvulla, 22 Koskimies Y. S., Vanhoja Lounais-Hämeen pitäjien karttoja Ruotsin arkistoissa, 30 Aaltonen Esko, Somerniemen kellotapuli, 33 Salo Unto, Kimpitekniikkaa ja kimpiastioita, 36 Astala Aarne A., Urjalalaisen vanhanisännän muisteloita, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1955, 98 Otteita kotiseutukerhojen toiminnasta, 105 Kotiseutuyhdistyksen tilinpäätös v:lta 1955 ja tilintarkastajain lausunto, 111 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1955, 115 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilinpäätös v:lta 1955 ja tilintarkastajain lausunto, 116 Svenska referat, 121 Ilmoituksia, 123 XXVI Oja Aulis, Achrenius-suvun alkupolvet, 5 Ojanen Eeva, Tammelan seurakunta ja sen papisto , 10 Astala Aarne A., Taipaleen Alleista ja Allien miekkalinjasta, 31 SimonsuuriLauri-Kilpelä Eeva, Somerolla elää kansantarina, 48

8 8 Nylund S. A., Muistojeni Minkiö, 56 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen vanhimmat sakkoluettelot I, 69 Astala Aarne A., Eräistä Urjalan vaiheisiin liittyvistä aatelisista ja heidän sukulaispiiristään, 80 Koskimies Y. S., Lounaishämäläisiä kirkonarkistoja Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 94 Salo Unto, Leivästä ja leipomisesta, 103 Aaltonen Esko, Lisävalaisua Emanuel Kanajärven elämänpiiriin, 113 Aaltonen Esko, Pohjapiirroksia Lounais-Hämeen Vanhoista ryhmäkylistä, 125 Kansallisia herkkuruokia, 129 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1956, 130 Kotiseutukerhojen toimintaa, 138 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1956, 150 Sopimus Saaren leiriytymisalueesta, 153 Vuokravälikirja Jokioisten ent. pappilarakennuksesta, 154 Svenska referat, 155 XXVII Keränen Helga, Kolmen vuosikymmenen takainen Forssa, 5 Koskimies Y. S., Lounais-Hämeen vanhimmat sakkoluettelot II, 53 Oja Aulis, Lounais-Hämeen taloustilastoa 1830-luvulta, 66 Ranta Kalevi, Juuso Ranttila Perttulan koulun opettajana, 79 Kytölä Arvo, Vuodevaatteiden kehityksestä Urjalan ja Koijärven pitäjissä ajanjaksolla , 91 Astala Aarne A., Puolivuosituhantiset polvet, 102 Hakkapeliittain kappelin kalmistossa, sanat Aarne A. Astala, sävel Lauri Ikonen, 115 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v:lta 1957, 120 Kotiseutukerhojen toimintaa, 127 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v:lta 1957, 140 Lounais-Hämeen Kotiseutuliiton säännöt, 143 Svenska referat, 150 XXVIII Salo Unto, Lounais-Hämeen kulttuurihistoriaa, 5 Oja Aulis, Lounais-Hämeen sotamuistot vuodelta 1599, 107 Aaltonen Esko, Torron kyläkirkko ja kirkkopyhä, 119 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto I, 136 Kytölä Arvo, Ihmisen viimeinen matka, 153 Astala Aarne, Urjalaisemännän ja pitäjännikkarin jäämistöt 150 vuotta sitten, 162 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1958, 168 Kotiseutukerhojen toimintaa, 175 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1958, 186 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön jäsenet 1959, 190 Svenska referat, 195 Ilmoituksia, 197 XXIX Luotonen Aimo, Maanjaot Portaan lohkokunnassa, 5 Hiden W. J. P., Etelähämäläinen Juselius-suku, 21 Ojanen Eeva, Mikael Avellan Tammelan kirkkoherrana , 30 Aaltonen Esko, Lisätietoja Torron kyläkirkosta, 41 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto II, 42 Aaltonen Esko, Jokioisten kappalaispappila 1870, 49 Oja Aulis, Eräjärvestä huvilayhdyskunnaksi, 56 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v.1959, 62

9 9 Kotiseutukerhojen toimintaa, 67 Muuta museotoimintaa, 70 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1959, 75 Svenska referat, 78 XXX Lounais-Hämeen laulu. Kotiseuturunojen kokoelma. Syntyvaiheet, kirj. Esko Aaltonen, 5 Runot koonnut, järjestänyt ja osin kääntänyt Aarne A. Astala, 7 Oja Aulis, Neljä lounaishämäläistä pergamenttiasiakirjaa, 99 Ojanen Eeva, Nils Magnus Tolpon aika Tammelassa, 105 Ojala Sulho, Orisuon niittupirttikausi, 128 Hiden W. J. P., Somerniemeläisiä talonpoikaissukuja, 140 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto III, 145 Hirsjärvi A., Tietäjän parannuslepät, 153 Aaltonen E., J. H. Liden Jokioisilla , 154 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1960, 157 Kotiseutukerhojen toimintaa, 162 Muuta museotoimintaa, 163 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit 1960, 164 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1960, 168 Svenska referat, 173 XXXI Lounais-Hämeen laulu II, 7 Oja Aulis, Ruotsin isänmaallisen seuran palkitsemat lounaishämäläiset, 126 Hiden W. J. P., Someron Syvänojan Sonni ja Manni, 131 Oja Aulis, Puhelimen alkuajoilta, Lounais-Hämeen puhelinlinjat viime vuosisadalla, 140 Koskimies Y. S., Jokioisten kartanon arkisto IV, 150 Aaltonen Esko, Urjalan Nyströmit ja Maunulat, 155 Palperi Maija, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirjat I-XXX, hakemistot Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1961, 195 Kotiseutukerhojen toimintaa, 200 Muuta museotoimintaa, 202 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1961, 205 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1961, 209 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1961, 210 Svenska referat, 213 XXXII Waris Heikki, Esko Aaltonen. Henkilökuvan piirteitä, 9 Kivikoski Ella, Kaarinan Nummen risti, 13 Hirsjärvi A., Kasiliskon kintereillä, 19 Oja Aulis, Tammelan Hykkilän asutushistoriaa, 24 Oja Matti, Tammelan Kaukolan vanhin paikannimistö, 37 Koskimies Y. S., Huomioita väestön liikkuvuudesta Jokioisten kappeliseurakunnassa vuosina , 46 Peltovuori Risto, Jokioisten kartanon alustalaisten asema ja vuokrat 1800-luvulla. (Esipuheen kirjoittanut Eino Jutikkala), 52 Laine-Juva Yrjö, Lounais-Hämeen vanhoja kyliä ja taloja, 114 Vesikansa Jouko, Erään karvarin naimakauppa, 129 Virrankoski Pentti, Lounais-Hämeen Kotiteollisuus 1880-luvulla, 139 Karlstedt K. A.-Faven Oskar-Uotila Eljas, Maalais-oloista Tammelan ja Hauhon kihlakunnissa, 145 Horila Tapio, Someron museon paja, 155

10 10 Kytölä Arvo, Isontalon yksityismuseo Urjalassa, 173 Viljanen Esko, Verenseisottajia ja selvänäkijöitä, 183 Aaltonen M. I., Esko Aaltosen julkaisuja ja kuvauksia Lounais-Hämeestä , 189 Kaukoranta Toivo, Genealogia Esko Aaltonen Esivanhempien saattoa, 191 XXXIII Alkulause, 7 Niemi Onni, Aksel Wilhelm Wahren. Toiminnan varhaisin kausi Suomessa , 9 Oja Aulis, Entisajan kulmakuntasaarnat Lounais-Hämeessä, 81 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1963, 84 Kotiseutukerhojen toimintaa, 90 Muuta museotoimintaa, 92 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1963, 94 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1963, 97 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1963, 98 Svenskt referat, 101 XXXIV Jääskinen Arvo, Havaintoja Mustialasta v:lta 1878, 7 Aaltonen Esko, Tammelan pappila ja pappilanlääni lähinnä 1890-luvulla, 24 Ojanen Eeva, Talonpoikaissäädyn puhemies Kaarle Kustaa Ojanen, 40 Aaltonen Esko, Heikki Kanajärvi, 48 Aaltonen Esko, Selityksiä Levän vanhan kylän rakennuskaavaan, 49 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1964, 54 Kotiseutukerhojen toimintaa, 57 Muuta museotoimintaa, 59 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1964, 61 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1964, 64 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1964, 65 Svenskt referat, 67 XXXV Haavio Martti-Jutikkala Eino-Nurmela Tauno, Esko Aaltosen muisto, 7 Oja Aulis, Lounaishämäläisiä puumerkkejä 1500-luvulta, 18 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja (Waltzer), 21 Peltovuori R. O., Numerotietoja Jokioisten kartanon alustalaisten vuokrista 1800-luvulla, 27 Palperi Maija, Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä I-XLII (Hakemisto), 76 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1965, 99 Kotiseutukerhojen toimintaa, 103 Muuta museotoimintaa, 105 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1965, 108 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1965, 111 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1965, 112 Svenska referat, 115 XXXVI Antto Laihon kotiseuturahasto, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja I: , 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja, 22 Hyyrynen Tuula, Perinteellisten tapojen säilymisestä Tammelan pitäjän Hykkilän ja Lunkaan kylissä, 28 Asp Erkki, Kyläily maaseutuyhteisön sosiaalisen kiinteyden osoittajana, 44

11 11 Haavio Ari, Sosiaalinen osallistuminen kyläyhteisössä, 55 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1966, 69 Kotiseutukerhojen toimintaa, 73 Muuta museotoimintaa, 75 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1966, 78 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1966, 81 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1966, 82 Svenska referat, 84 XXXVII Kuntauudistus historian näkökulmasta, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja II: , 9 Oja Matti, Laurentius Petri Tammelinus, sananlaskujen kerääjä, 19 Hirsjärvi A., Jokioisten kappalaisen riimusauva, 31 Aurola Eelis, Forssan tehtaankouluista, 37 Saarinen Leena, Jalmari Järviön kirjailijamuotokuva, 50 Varis Marjatta, Lapsiin liittyvää murresanastoa ja muistitietoa Tammelan Kaukolasta, 70 Pylkkänen Ellen, Hampaankoi ja hiukkahammas, 76 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1967, 83 Kotiseutukerhojen toimintaa, 87 Muuta museotoimintaa, 89 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1967, 92 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1967, 95 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1967, 96 Svenska referat, 98 XXXVIII Ehdotus Lounais-Hämeen paikkakuntajuhlien ajankohdiksi, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja III: 1507, 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja III ( Kempe, Wikstedt, Åberg), 23 Kujanpää Pekka, Saviastioiden valmistuksesta Somerolla, 29 Varis Marjatta, Lumpeen kukka Tammelan nuorisoseuran varhaiskukintoja, 52 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1968, 64 Kotiseutukerhojen toimintaa, 67 Muuta museotoimintaa, 69 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1968, 73 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1968, 76 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1968, 77 Svenska referat, 79 XXXIX Lounais-Hämeen tutkija Aulis Oja 60-vuotias, 7 Anttila Veikko, Joutomaanantai, 9 Hirsjärvi A., Varas vaiko onnenmyyrä?, 15 Oja Matti, Ristimänimistä johtuneet vanhan Tammelan kantatalojen nimet, 20 Horila Tapio, Kallion Haippo Tammelalainen torppa Someron museossa, 65 Kytölä Arvo, Isontalon museo Urjalassa, 77 Koskimies Y. S., Tammelan piirilääkärin kertomus piirinsä oloista v:lta 1860, 96 Aurola Eelis, Suomen ensimmäinen kansakoulujen piiritarkastajan pitämä opettajakokous Tammelassa , 104 Varis Marjatta, Luettelo Aulis Ojan julkaisuista, 119 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1969, 134

12 12 Kotiseutukerhojen toimintaa, 137 Muuta museotoimintaa, 139 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1969, 143 Kertomus Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön toiminnasta v. 1969, 146 Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön tilit v. 1969, 147 Svenska referat, 149 XL Neljäskymmenes Vuosikirjamme, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja IV: 1508, 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja IV (Appelgren, Winterbeck), 22 Laurila Jaakko J., Lounais-Hämeen käsityöläisistä vuoteen 1867, 28 Aurola Eelis, Forssan ruotsalainen yhteiskoulu, 61 Varis Marjatta, Santeri Nuortevan Forssan-kausi, 75 Oja Aulis, Kerttu Nuortevan elämäntarina, 87 Paukkala Kosti, Kuvanveistäjä Aukusti Veuro, 96 Kytölä Arvo, Urjalan muistomerkit, 115 Palperi Maija, Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirjat XXXI-XL, hakemistot, 124 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1970, 136 Kotiseutukerhojen toimintaa, 140 Muuta museotoimintaa, 141 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1970, 146 Svenska referat, Forssan tehdasyhdyskunnan perustamisesta 125 vuotta, 7 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja V: , 9 Koskimies Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasukuja V (Björn, Blekman, Monthen, Wagner), 21 Lahtonen Hannu, Forssalaista teatteria vuodesta 1880, 26 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1971, 113 Kotiseutukerhojen toimintaa, 117 Paikallista museo- ja kotiseututoimintaa, 118 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen tilit v. 1971, 123 Svenska referat, Aaltonen Matti, Viisikymmentävuotias yhdistyksemme, 9 Oja Aulis, Lounais-Hämeen keskiaikaisia asiakirjoja VI: , 11 Aurola Eelis, Koulupakosta oppivelvollisuuteen, 28 Saarinen Eero-Eetu, Urjalan reservikomppania , 38 Oja Matti, Konrad Sundblomin puhe Tammelan Nuorisoseurassa , 69 Niiranen Veikko, Sosialidemokraattisen puolueen perustaminen ja Forssan ohjelman synty v. 1903, 75 Oja Matti, Tammelan Käsityöläisklubin seuralehti Ammatti-Ystävä , 90 Viljanen Esko, Puoli vuosisataa kotiseututyötä Lounais-Hämeen hyväksi. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys , 101 Myllyniemi Seppo, Lounais-Hämeen Museon asiakirjakokoelma Hämeenlinnan maakunta-arkistossa, 130 Horila Tapio, Uljas se on suurten siipien suhistessa. Someron tuulimyllyjen, erityisesti Härkälän tuulimyllyn vaiheita, 136 Hirsjärvi A., Kalkkilaivan vanavedessä, 150 Kertomus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toiminnasta v. 1972, 156 Kotiseutukerhojen toimintaa, 161 Paikallista museo- ja kotiseututoimintaa, 163

SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA

SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA SUOMALAISEN JUHANNUSPERINTEEN BIBLIOGRAFIA Ruotsalainen ylioppilas Petrus Magnus Gyllenius kuvaili vuonna 1649 päiväkirjassaan turkulaisen nuorison juhannuksen viettoa Kupittaalla Pyhän Johanneksen lähteellä.

Lisätiedot

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo

Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo 1 Salon Seudun Sukututkijat kirjaluettelo Päivitetty 5.12.2013 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö 50 vuotta osuuspankkitoimintaa Hajalassa 1926 1976 Osmo E. Hinkka. Salon seudun osuuspankki,

Lisätiedot

SUKUTOIMIKUNTA 2007 Edessä vas. pj. Rauno Nieminen, Riitta Hartikainen, kunniapj. Ilkka Tuomola, Sinikka Poskiparta ja Kari Isotalo. Takana Hannele Hietanen, Pirjo Lindroos, Juha Luotonen, Mervi Nieminen

Lisätiedot

RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu.

RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu. 580 LÄHDELUETTELO M a t t i K ä h ä r i RAUTU Kartat 1:100.000 ja 1:20.000. Suomenmaa V: Rautu. ESIHISTORIALLINEN AIKA Kivikoski: 1. Suomen esihistoria, s. 22. 2. Suomenmaa V, s. 285. Nordman: Karelska

Lisätiedot

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä.

-Puoliso Maria Tuomaantytär. Syntynyt arviolta 1730. Emäntä. Kuollut 80-vuotiaana 22.11.1810 Mäntsälä. MÄNTSÄLÄN TAPPERIT, sukutaulut 22.09.2010 ESIPOLVET Taulu 1. I. Juho Elgström. Talollinen Mäntsälä, Levanto, Hannula. Syntynyt noin 1728-1733. Kuollut halvaukseen 78 vuotiaana 1.7.1806 Mäntsälä, Levanto

Lisätiedot

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin

sukukirjaa. Aineisto perustuu laajan suvun jäsenten lähettämiin 30.6.2005 Jyrki Vesikansa Sjöstedt-sukukirjan täydennysosa 2005 Johdanto-osat ja kuvatekstit ALKUPÄÄ - kansi (tulee Kristo Vesikansalta lähipäivinä) Sjöstedt-suku 2005 Täydennysosa vuoden 1976 sukukirjaan.

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Vuosi 2011 N:o 22 Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Juho Fredrik Juhonpoika Yli-Ketolan esi-isälinja johtaa 1500-luvun Porin Kokemäensaareen. Irja Niemitalo (Taulu 117) Olin jo pitkään halunnut tutkia

Lisätiedot

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA JULKAISSUT

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA JULKAISSUT SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA Tätä julkaisua ovat lahjoituksilla avustaneet: KAUPPANEUVOS ARTTURI HELLEMAA TOHTORI B. MIKKELÄ RAUMAN KAUPUNKI W. ROSENLEW & Co LAURA

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE

SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE SUTU- VINKKEJÄ KIRJASTOIHMISILLE /Kari Eloranta, Tampereen kaupunginkirjasto. 3.8.2004 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 A. YLEISTÄ 1 B. TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO SUKUTUTKIJAN APUNA 2 ++ : Jalmari Finne /

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16)

Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) Veteraanikuntoutus muutosvaiheessa (sivu 16) N:o 6/2004 Tarkastettu levikki 77 606 Joulukuun 15. päivänä 2004 Vaikeiden aikojen tapahtumia muisteltiin Loppuvuonna 2004 ja alkuvuonna 2005 on kulunut tasavuosia

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014 Luoman kyläkirja 1 Sisällysluettelo Kylän sijainti Kylän historiaa Kylä koostuu monesta pienemmästä kylästä Kylissä ennen olleita taloja ja ihmisiä Juottokujat Tuulimyllyjä Elinkeinotoimintaa Talot Ilmasta

Lisätiedot

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi

Leinosten sukulehti 1-2011. www.leinoset.fi Leinosten sukulehti 1-2011 Jokelan väki ja kesävieraat ohranleikkuussa Temmeksen pappilassa vuonna 1960. Vasemmalta: Ilkka, Pertti, Kalle nuorempi, Veikko, Eeva, Lauri, Lea ja Kalle Honka. Sisäsivuilla

Lisätiedot

Mullan mururakenteita

Mullan mururakenteita Mullan mururakenteita Koonnut agr. Pekka Peltotalo ISBN Toimittanut ja koonnut: Taitto ja kuvankäsittely: Julkaisija: ISBN 978-952-93-5095-7 (sid.) ISBN 978-952-93-5096-4 (PDF) Pekka Peltotalo Jorma Saarinen,

Lisätiedot

Luoman kyläkirja 1 26.11.2014

Luoman kyläkirja 1 26.11.2014 Luoman kyläkirja 1 Sisällysluettelo Kylän sijainti Kylän historia Kylä koostuu monesta pienemmästä kylästä Kylässä aikaisemmin olleita taloja ja ihmisiä Juottokujat Tuulimyllyt Elinkeinotoimintaa Talot

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2009

KOTISEUTUJULKAISU 2009 8 KOTISEUTUJULKAISU 2009 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2009 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen seurakunnan ja kirkon vanhoista vaiheista, Markus Hiekkanen...3 Mynämäen kirkon

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto Kansan Sivistysrahasto 2015 Julkaisija: Kansan Sivistysrahasto KSR Säästöpankinranta 2A 8. krs, 005300 Helsinki Puhelin: (09) 5868 530 Sähköposti: muista@sivistysrahasto.fi Internet: www.sivistysrahasto.fi

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa.

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. JOUKKOKIRJE Antrea- N:o 42 2010 Seuran jäsenlehti Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. Antrea-Seura ry:n toimintaa

Lisätiedot

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Suuri toiveemme on toteutunut. Pohjolaisten sukuseura on vihdoin tänä vuonna perustettu ja vietämme sen ensimmäistä sukukokousta. Sukuseuramme

Lisätiedot

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria Silmäys Pirkkalan historiaan 1. Pitkä esihistoria 1.1. Varhaiset asukkaat Pirkkalan alueelta tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja, joilta on löytynyt merkkejä ihmisen asumisesta. Sellaisia merkkejä

Lisätiedot

Finlandia-palkittu Kjell Westö sukeltaa menneeseen Helsinkiinsä. Sivu 6

Finlandia-palkittu Kjell Westö sukeltaa menneeseen Helsinkiinsä. Sivu 6 Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 19 Eerikin päivä 18. toukokuuta 2007 Irtonumero 8 e Finlandia-palkittu Kjell Westö sukeltaa menneeseen Helsinkiinsä Sivu 6 Kivenjuuret 1/2007 Kivenjuuret on Stenroth

Lisätiedot

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus

Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Taidemuseoiden kokoelmakartoitus Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 http://www.fng.fi/kehys Virpi Harju Siina Hälikkä Helka Ketonen Kartoitus

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

Paikallishistoriallisia välähdyksiä Oulujärven rantamilta

Paikallishistoriallisia välähdyksiä Oulujärven rantamilta Jouni Kauhanen Paikallishistoriallisia välähdyksiä Oulujärven rantamilta Esitelmä Leinosten suvun valtakunnallisessa sukujuhlassa Säräisniemellä Ruununkartanossa 13.8.2011 Arvoisa juhlaväki! Esihistoria

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti

Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Vuosi 2010 N:o 21 Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti Fransin ja Karlin Sanomat Timm-Ketonen sukuseura ry:n jäsenlehti 2010 numero 21 Toimitus Kansilehti Irmeli Valjento Suvun uusi vaakuna, suunnittelu

Lisätiedot