PARMACO. Vuokrauksen edut leasingvuokraukseen. takakansi, sivu 20. Rakennusten vuokraaminen monesti rakentamista edullisempaa sivu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARMACO. Vuokrauksen edut leasingvuokraukseen. takakansi, sivu 20. Rakennusten vuokraaminen monesti rakentamista edullisempaa sivu 4"

Transkriptio

1 PARMACO Tilat PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI Vuokrauksen edut leasingvuokraukseen verrattuna takakansi, sivu 20 Rakennusten vuokraaminen monesti rakentamista edullisempaa sivu 4 Vuokrahankkeiden kilpailuttaminen vaatii osaamista sivu 10

2 henkilöuutisia UusiIN TEHTÄVIIN PARMACO TILAT Julkaisija Parmaco Oy Päätoimittaja Ossi Alastalo Jyrki Pihlava on nimitetty talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. sisältö Tero Vettenranta on nimitetty projektipäälliköksi. Jarmo Vasankari on nimitetty projektipäälliköksi. Vuokraaminen on riskitöntä, ennakoitavaa ja helppoa Rakennusten vuokraaminen monesti rakentamista edullisempaa Toiveet täyttävä koulurakennus Aika jatkaa matkaa Projektit hallintaan Vuokrahankkeiden kilpailuttaminen vaatii osaamista Linnunlahden päiväkoti uusissa tiloissa Parmacon Pyhäjoen tehtaassa valmistetaan nyt koulu- ja päiväkotirakennuksia Toimitus ja taitto Viestintätoimisto Elettaria kirjapaino Kirjapaino Öhrling Oy Painosmäärä kpl Osoitteenmuutokset ja palaute Parmaco Oy TAMPERE PL 1 (Pyhäojankulma 3) Tampere puh faksi Parmaco Production Oy PL 7 (Teollisuustie 13) Leppävirta puh faksi Parmaco Production Oy Annalantie Pyhäjoki puh faksi Siirtokelpoisuuden ansiosta Parmacon tiloilla on pitkä elinkaari Päivitettyä laatua Skanska tilaa työmaatiloja omaan käyttöön ja vuokrattavaksi Kannen kuva: Keravan Virrenkulman päiväkoti Kuva Martti Anttila 2 PARMACO-TILAT

3 pääkirjoitus VUOKRAAMINEN ON RISKITÖNTÄ, ENNAKOITAVAA JA HELPPOA Kuntapäättäjän on tärkeää ymmärtää, että tilojen vuokraaminen ja omaksi hankkiminen ovat kaksi täysin eri asiaa. Jos vuokraehtoihin sisältyy jonkin tyyppinen rahoitusjärjestely, optio tai rakennuksen lunastusvelvollisuus tietyn ajan jälkeen, kyseessä ei ole vuokraaminen, vaan tilojen omaksi hankkiminen. Vuokraamisen ja omaksi hankkimisen käsitteiden sisältö tulee ymmärtää, jotta väärinkäsityksiltä, valituksilta, hankkeen viivästymisiltä ja muilta ongelmilta vältytään. Tiedämme tapauksia, joissa kunnat ovat ottaneet tarpeettomia riskejä tilakysymyksiä ratkaistessaan. Näitä riskejä ei ole, kun kunta vuokraa tilat Parmacolta, koska tarjoamme puhtaan vuokraratkaisun. Yllätyksiä ei tule, sillä kannamme vuokraamiimme rakennuksiin liittyvät riskit koko vuokra-ajan, jonka päätyttyä siirrämme rakennuksen pois. Selkeää, ennakoitavaa ja helppoa. Jotta asia olisi helppo hahmottaa, on tämän lehden takakannessa Parmaco-konseptin mukaisen vuokraratkaisun vertailu ehdollistaviin vuokraratkaisuihin. Se kannattaa lukea ajatuksella. Tulemme myös käsittelemään aihetta lähemmin seuraavassa Parmaco-Tilat-lehdessä ja vastaamme tietysti mielellämme jo vaikka tänään asiaa koskeviin tiedusteluihinne. Toisaalla tässä lehdessä artikkelissa Rakennusten vuokraaminen monesti rakentamista edullisempaa sivulla 4 käsitellään vuokraamisen etuja. Artikkelissa Vuokrahankkeiden kilpailuttaminen vaatii osaamista pohditaan, mitä kaikkea kilpailuttamistilanteessa tulee ottaa huomioon. Käsittelemme myös muissa artikkeleissa tilojen vuokraamiseen ja siirtokelpoisten tilojen laatuun liittyviä kysymyksiä sekä annamme vuokraamiemme tilojen käyttäjien kertoa omista kokemuksistaan. Ossi Alastalo toimitusjohtaja PARMACO-TILAT 3

4 Parmacon talousjohtaja Jyrki Pihlava. Taustalla Lempäälän kunnan Parmacolta vuokraama Piiponpellon päiväkoti. Rakennusten vuokraaminen rakentamista edullisempaa Kun kuntaan tarvitaan uusi päiväkoti tai lisää opetustilaa, päättäjät joutuvat puntaroimaan, miten tilaongelma ratkaistaan. Taloudellisesti haastavana aikana yhä useampi kunta päätyy vuokraamaan tarvitsemansa tilat. Taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta päätös on helppo perustella kuntalaisille. Julkisen talouden rahoitus on yhä tiukemmalla, eikä tilanteeseen lähiaikoina ole nähtävissä helpotusta. Kuntalaiset kuitenkin odottavat saavansa laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja palveluja. Palvelujen kirjo on laaja, mutta etenkin uusilla asuinalueilla ja alueilla, joille muuttaa paljon lapsiperheitä, yksi oikeutetusti vaadittu palvelu on kodin läheisyydessä toimiva päiväkoti ja koulu. Vanhemmilla asuinalueilla uusien tilojen tarve 4 PARMACO-TILAT

5 Vuokraaminen ei lisää kunnan velkataakkaa, eikä näy taseessa. Jyrki Pihlava Käyttäjälleen suunniteltu toimii Taloudellisten seikkojen ohella tilakysymyksiä ratkaistaessa esiin nousevat myös käytännön tekijät. Kun vuokramonesti saattaa syntyä vaikkapa jo olemassa olevien päiväkoti- ja koulutilojen sisäilmaongelmista. Syntyipä tilan tarve mistä syystä hyvänsä, se on ratkaistava. Kunta voi joko vuokrata tai hankkia tilat omaksi. Joissakin tapauksissa kunnalla saattaa myös olla omia, vapaita tiloja. Tällaiset vapaat kiinteistöt ovat usein kuitenkin varsin huonokuntoisia ja täysin väärässä paikassa, eivätkä ne remontoituinakaan vastaa nykyaikaisia varhaiskasvatukselle ja oppimisympäristölle asetettuja vaatimuksia. Realistisia vaihtoehtoja ovat siis vuokraus tai omaksi hankkiminen. Tärkeät taloudelliset seikat Taloudelliset seikat ovat vain yksi, joskin näinä aikoina erittäin merkittävä asia, joka puoltaa päiväkoti- tai koulurakennuksen vuokraamista, sanoo Parmacon talousjohtaja Jyrki Pihlava. Vuokraaminen ei lisää kunnan velkataakkaa, eikä näy taseessa. Tämä on iso asia, vaikka kunta ei entuudestaan kovin velkaantunut olisikaan. Vuokraratkaisu ei myöskään edellytä suuria investointeja. Päätöksentekoprosessina kuntahallinnossa se on osto- tai rakentamispäätöstä kevyempi ja päätös voidaan tehdä nopeasti. Rakennustekninen vastuu ja kiinteistöön liittyvät riskit ovat Parmacolta vuokrattaessa vuokranantajalla, joten kunta vuokralaisena on näistä velvoitteista vapaa. Vuokraamiseen liittyy määräaikaisuus, mikä tarkoittaa, että vuokrakustannus on kunnan tiedossa koko vuokra-ajalle. Monilla kunnilla on ongelma tyhjiksi jääneistä kiinteistöistään. Vuokraratkaisussa tämä ongelma ei tule eteen. Tilat eivät jää kunnan vastuulle vuokra-ajan jälkeen. Vuokra-ajan päätyttyä ne siirretään vuokranantajan toimesta pois, Pihlava sanoo. Toisaalta, jos tilan tarve vuokra-aikana kasvaa, lisätilojen vuokraaminen ja liittäminen osaksi jo olemassa olevaa rakennusta käy helposti. Parmacon tilat ovat laajennettavissa. Tämä antaa joustoa vuokraratkaisulle. Kunnalla on juuri sen verran neliöitä käytössään kuin se tarvitsee. Tämä on kustannustehokasta. tilat on alun perin suunniteltu siihen käyttöön, johon ne tulevat, tilojen toiminnallisuus on taattu. Erikoisesti tämä korostuu päiväkodeissa, joiden suunnittelussa Parmaco on monin tavoin ottanut huomioon niin lasten kuin henkilökunnankin viihtymisen. Toiminnallisuus koostuu lukemattomista yksityiskohdista aina lasten saniteettitilojen mitoituksesta hyvään äänen ja lämmön eristykseen, Jyrki Pihlava sanoo. Mutta ei kouluikäistenkään oppimisympäristöksi enää nykyään tulisi voida osoittaa mitä tahansa koppia, jossa on pulpetteja, vaikka tilan tarve olisikin vain väliaikainen. Väliaikaisuus tahtoo usein venyä vuosiksi. Päättäjien on hyvä miettiä, millaisissa tiloissa itse tai omien lastensa haluaisi päivänsä viettävän. Eiköhän jokainen toivo kaikin puolin parasta mahdollista työskentelyympäristöä sanoo Pihlava, itsekin kolmen koululaisen isä. Tärkeät ekologiset arvot Erityisesti lapsiperheet arvostavat nykyään ekologista ajattelua, vaikka se monta kertaa tarkoittaakin kalliimpia valintoja omassa taloudessa. Tilakysymyksiä ratkottaessa vuokraaminen ei ekologisuudestaan huolimatta tule kunnalle kalliiksi. Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna Parmacon vuokratilat ovat kestävän kehityksen mukainen ratkaisu. Siirrettävyytensä ansiosta rakennuksilla on pitkä elinkaari. Nykyisillä teknisillä ratkaisuilla varustettuina ne ovat myös energiatehokkaita ja niiden hiilijalanjälki on pieni, Jyrki Pihlava sanoo. On varmasti kuntalaisia, joille nämä muutkin kuin suoranaisesti omaan talouteen heijastuvat seikat ovat tärkeitä. Kunta voi vuokraratkaisulla osoittaa haluavansa ottaa päätöksenteossa huomioon myös kestävän kehityksen näkökulman. PARMACO-TILAT 5

6 Toiveet täyttävä koulur Tilan puutteen seurauksena osa Turun C.O. Malmin koulun oppilaista siirrettiin vuonna 2006 opiskelemaan väliaikaisiin, koulun pihalle pystytettyihin väistötiloihin. Odotettua pitemmäksi venynyt evakko päättyi tämän vuoden tammikuussa, kun Parmacolta vuokrattu uusi, ajanmukainen koulurakennus otettiin käyttöön. C.O. Malmin koulu on keskitetyn palvelun koulu, joka antaa esi- ja perusopetusta kuuroille ja huonokuuloisille lapsille sekä lapsille, joilla on jokin kielellinen erityisvaikeus. Syyslukukauden 2013 alkaessa koulussa oli 140 oppilasta. Koulun esi- ja alkuopetus on keskitetty tammikuussa käyttöön otettuun uuteen koulurakennukseen. Niin koulun henkilökunta kuin lapsetkin ovat riemuissaan uudesta koulustaan. Opetustilat on mitoitettu koulun erityistarpeet huomioon ottaen, isot ikkunat antavat sisätiloihin paljon luonnonvaloa, eikä äänieristyksessäkään ole moitteen sijaa. Oppilaillemme on tärkeää, että opetustiloissa on hyvät kuuntelu- ja puheolosuhteet. Uuden koulurakennuksen luokissa on hyvän äänieristyksen ansiosta työrauha, sanoo erityisopettaja Helena Jalonen. C.O. Malmin koulun rehtori Anneli Suomi (vas.), erityisopettaja Helena Jalonen ja koulunkäyntiavustaja Päivi Suominen ovat yksimielisen tyytyväisiä kaupungin Parmacolta vuokraamaan uuteen koulurakennukseen. Rakennus on käyttäjiensä tarpeiden mukainen Koulun henkilökunta on tullut kuulluksi tilojen suunnitteluvaiheessa. Näin on varmistettu, että rakennus todella vastaa käyttäjiensä tarpeita. Opetustiloja löytyykin niin pienille kuin suuremmillekin ryhmille. Myös sisustuksen suunnitteluun koulun henkilökunnalla on ollut sanansa sanottavana. Koulunkäyntiavustaja Päivi Suominen, jolla on sisustusartenomin koulutus, oli mukana sisustuksen suunnittelutyöryhmässä. Koska tämä on pienten lasten koulu, sisävärimaailman suunnittelun tavoitteena oli värikäs, mutta samalla rauhallinen oppimisympäristö. Käsittääkseni olemme 6 PARMACO-TILAT

7 Luokissa on hyvän äänieristyksen ansiosta työrauha. Helena Jalonen akennus Sisätiloihin tulvii luonnonvaloa isoista ikkunoista. onnistuneet siinä hyvin. Kalustukseen käytimme osin vanhoja kalusteita, osin uusia Iskun oppimisympäristöön suunniteltuja kalusteita, Päivi Suominen kertoo. Olematta asiantuntija värien vaikutuksesta ihmismieleen, voi hyvin uskoa, että C.O. Malmin uuden koulurakennuksen sisustusvärit toimivat juuri siten kuin on suunniteltu. Lapset pitävät iloisista, kirkkaista väreistä. Toisaalta vihreän, sinisen ja harmaan sävyt luovat rauhoittavan tunnelman, jonka koulun henkilökunta sanoo näkyvän lasten käytöksessä. Limen vihreä, jota on myös rakennuksen ulkoseinissä, sopii hyvin pienten lasten kouluun, arvioi koulu rehtori Anneli Suomi. Rakennettu viimeisten määräysten mukaisesti Reilun tuhannen neliön koulurakennuksessa on 14 luokkahuonetta, kaksi pienryhmätilaa, opettajanhuone, kuraattorin, puheterapeutin, psykologin, puheterapeutin ja terveydenhoitajan vastaanottotilat sekä tarvittavat siivous-, varasto-, saniteetti- ja tekniset tilat. LVIS-suunnittelun osalta rakennus vastaa viimeisimpiä määräyksiä. Valaistus on toteutettu energiaystävällisesti ja tekninen toteutus käsittää muun muassa tietojärjestelmäverkot sekä turvajärjestelmät kuten palovaroitinjärjestelmän. Rakennus on L-kirjaimen muotoinen, mikä Anneli Suomen mukaan sopii hyvin tyyliin ja on toimiva ratkaisu. Kaksi sisäänkäyntiä ja isot tuulikaapit takaavat, että oppilaiden liikkuminen ulos ja sisään sujuu. Kotiuduimme uuteen koulurakennukseen heti. Tämä on kaikin tavoin toimiva. Rakennus on myös valmistettu huolella. Työ on siistiä. Sen ovat todenneet myös meillä vierailleet rakennusalan ammattilaiset, Anneli Suomi toteaa. Vuokraratkaisu joustaa tilatarpeen mukaan C.O. Malmin uusi koulurakennus edustaa nykyaikaista ajattelua, jonka mukaan kaupungit ja kunnat vuokraavat tarvitsemiaan koulu- ja päiväkotitiloja määräajaksi. Järjestelmä on vuokraajalle edullinen, sillä tarkoituksenmukaista tilaa on aina optimaalinen määrä. Kun tilantarve muuttuu, tiloista joko luovutaan tai niitä vuokrataan lisää. Parmaco toimittaa vuokraamansa rakennukset vuokraajalle ennalta sovitussa toimituslaajuudessa. C.O. Malmin koulun uusi koulurakennus toimitettiin siten, että Turun kaupunki vastasi maanrakennus- ja perustustöistä ja hankki kouluun kalusteet ja muun irtaimen. Parmaco toimitti rakennuksen teknisine järjestelmineen ja kiintokalusteineen. PARMACO-TILAT 7

8 Aika jatkaa matkaa HUSin kiinteistöpäällikkö Timo Peltoniemi on ollut tyytyväinen vuokraamaansa toimistorakennukseen. Parmacon 530 neliön toimistorakennus asennettiin Peijaksen sairaalan tontille 12 vuotta sitten. Alun perin tilat vuokrattiin viideksi vuodeksi, mutta kuten usein käy, tiloille oli kysyntää ja vuokra-aikaa jatkettiin. Nyt tiloja ei enää tarvita, joten rakennuksen on aika jatkaa matkaa. Kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kiinteistöpäällikkö Timo Peltoniemi vuosituhannen alussa etsi sopivaa ratkaisua, jolla toimisto- ja asiakaspalvelutilojen tarpeeseen voitaisiin vastata, ratkaisu löytyi Parmacon tarjonnasta. Kartoitin vuokratilojen tarjontaa. Valintakriteerinä oli tuolloin rakennuksen mahdollisimman hyvä laatu, Peltoniemi kertoo. Valintaansa hän sanoo sittemmin olleen tyytyväinen. Talo on toiminut kuten on pitänytkin. Toki tiesimme jo tarjousvaiheessa, että varustelu ei ilmanvaihdon osalta ollut niin hyvä kuin olisi voinut olla, koska emme tilanneet jäädytysjärjestelmää. Siksi rakennuksessa on kesällä ollut kuuma ja ikkunoita on jouduttu pitämään auki. Tämä on jälkiviisautta, mutta jos nyt olisin vuokraamassa rakennusta, tilaisin sen varustettuna jäähdytysjärjestelmällä. Muilta osin rakennus on aivan ajanmukainen. Peltoniemi sanoo rakennuksen palvelleen hyvin tarkoitustaan. Tilat ovat toimineet vuosien varrella muun muassa psykiatrian poliklinikan asiakaspalvelutiloina, ylihoitajien tiloina, taloushallinnon toimistona ja viimeksi tekstinkäsittelijöiden työtiloina. Kun sairaanhoitopiirin kaikki tekstinkäsittely keskitettiin viime syksynä Pitäjänmäelle, vuokrarakennus jäi tyhjäksi. Peijaksen sairaalan päärakennukseen valmistui lisäosa vuonna 2007, joten meillä ei enää ole toimistorakennukselle käyttöä. Kun Parmaco siirtää sen pois, tontti muutetaan pysäköintitilaksi, Timo Peltoniemi kertoo. Matka jatkuu Tulevaisuudessa Parmaco siirtää rakennuksen pois HUSin tontilta. Minne 530 neliötä matkaavat, on vielä tämän lehden ilmestyessä avoinna. Nyt tarjolla on valmis rakennus, jonka voimme siirtää uuden vuokralaisen osoittamaan paikkaan vaikka heti. Jos vuokralaista ei heti löydy, siirrämme rakennuksen varastoomme odottamaan uutta sijoituskohdetta. Tämän ikäinen rakennus on kunnostustöiden jälkeen uutta vastaava, joten se jatkaa matkaa uusiin tehtäviin, toteaa Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen. Tarjolla vapaata toimistotilaa paikalle toimitettuna. 8 PARMACO-TILAT

9 Projektit hallintaan Parmaco on viimeisen vuoden aikana käynyt läpi laajan toimintansa kehittämishankkeen, jonka tuloksena on syntynyt uusi asiakasprojektien hallintamalli. Asiakkaille mallin käyttöönotto merkitsee entisestään parantunutta palvelua. Parmacon asiakasprojektien hallintamalli on kehitetty yhteistyössä Business Performance Finland Oy:n kanssa. Konsulttiyritys tarjosi Parmacolle konseptia, jossa organisaatio itse kehittää ensin prosessit ja toimintamallit liiketoimintatavoitteitaan vastaaviksi ja vasta sen jälkeen organisoituu toimintamallin vaatimalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehittämistyössä ovat olleet mukana kaikki Parmacon toimihenkilöt. Vasta kun työ saatiin valmiiksi, järjestäydyttiin uudelleen ja rakennettiin uusi organisaatio, kertoo hankkeen vetäjänä Parmacossa toiminut tilajohtaja Mikko Nieminen. Perimmäisiä syitä mittavan kehityshankkeen käynnistämiselle olivat ennen muuta esille tulleet puutteet asiakastiedottamisessa ja epäselvyydet yhteyshenkilöistä ja vastuista. Kysyimme myös asiakkailtamme mallia kehittäessämme, missä meillä on parantamisen varaa ja mitkä ovat niitä kriittisiä asioita, joihin meidän erityisesti pitää kiinnittää huomiota. Saimme paljon arvokkaita vinkkejä toimintamme kehittämiseen. Uusi asiakasprojektien hallintamalli, jonka mukaisesti nyt toimimme, takaa, että yhteydenpito ja sen myötä tiedon kulku toimivat, Nieminen lupaa. Parmacolla on nyt käytäntö, jonka mukaan se kokoaa asiakaskohtaisen projektiryhmän jo tarjouspyyntövaiheessa. Kun sopimuspaperit on allekirjoitettu, projekti käynnistyy heti. Kerromme asiakkaallemme jo sopimuksen allekirjoitusvaiheessa, kuka meillä on nimetty hankkeen projektipäälliköksi, joka kantaa vastuu projektin kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Näin asiakas tietää, kenen puoleen kääntyä, koskipa asia mitä hyvänsä projektin yksityiskohtaa, Nieminen kertoo. Projektipäällikkö on aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja informoi hankkeen etenemisestä. Jos asiakkaallamme on esimerkiksi jokin muutosehdotus tai toive vuokraamiensa tilojen suhteen, hänen on tiedettävä, milloin näitä toiveita kannattaa esittää. Toteuttamiskelpoisetkin muutosehdotukset saattavat jäädä toteutumatta, jos ne otetaan esille liian myöhäisessä vaiheessa. Tämä voidaan välttää oikeaaikaisella tiedottamisella. Asiakasprojektien hallintamallia kehittäessään Parmaco on tullut panneeksi kuntoon myös yrityksen kasvutavoitteita tukevan myyntistrategiansa ja johtamismallinsa. Olemme todella tehneet töitä ja käyttäneet resursseja toimintamme kaikinpuoliseen kehittämiseen ja siihen, että kykenemme olemaan asiakkaillemme kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu projektista toiseen. Uskon, että tämä näkyy parantuneena asiakastyytyväisyytenä, Mikko Nieminen sanoo. PARMACO-TILAT 9

10 Vuokrahankkeiden kilpailuttaminen vaatii osaamista Vuokrahankkeiden kilpailuttaminen on työlästä ja vaatii ammattitaitoa. Työ kannattaa kuitenkin tehdä huolella, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Esimerkiksi rahoituskuviot ja tilojen toimittajan osaaminen ja resurssit tulisi selvittää jo tarjouspyyntövaiheessa. H Helsingin kaupungilla on paljon sekä omassa omistuksessa olevaa että vuokrattua siirtokelpoista tilaa. Siirtokelpoiset tilat ovat osoittautuneet käytännössä niin toimiviksi ratkaisuiksi monen tyyppiseen tilatarpeeseen, että Tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltusen mukaan niiden käyttö tulee jatkumaan varmasti tulevaisuudessakin. Tarvitsemme vuokratiloja sekä väistötiloiksi lyhytaikaiseen käyttöön että pitempiaikaiseen käyttöön kouluiksi ja päiväkodeiksi, Hiltunen sanoo. Puitesopimus helpottaa kilpailuttamista Huolellisesti tehty tilojen vuokraukseen liittyvä tarjouspyyntökierros valmisteluvaiheineen on Arto Hiltusen mukaan aina suuri työ. Helpottaakseen tilannetta Helsingin kaupungin Tilakeskus toteuttaa kevään 2013 aikana puitesopimuskilpailun, jonka avulla se pyrkii löytämään ne tilojen vuokraajat, jotka jatkossa ovat mukana varsinaisissa tarjouskilpailuissa. Haemme luotettavia ja teknisesti osaavia toimijoita, joilla on riittävä kapasiteetti toimittaa meille tarvitsemiamme tiloja. Kapasiteetilla varmistamme toimitusnopeutta ja -varmuutta. Ja tietysti myös kustannukset ovat jatkossakin kilpailutuksen osatekijä, Hiltunen toteaa. Hiltusen mukaan tilojen vuokraajan tulee kyetä osoittamaan käytännössä kaikin puolinen luotettavuutensa. Tarkastelemme toimittajien teknistä osaamista ja luotettavuutta. Tietyt asettamamme reunaehdot pitää täyttää. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa toimitusvarmuus, ylläpito ja vuosikorjaukset. Erityisen tärkeää vuokrakohteiden kohdalla on, että vuokraajan taloudelliset edellytykset ovat kunnossa. Se on yksi tae sille, että kohde valmistuu ja luovutetaan sovitun aikataulun mukaisesti ja että vuokraajan toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla ja voidaan olettaa jatkuvan koko vuokraajan. Tarkastelemme näitä asioita saamiemme kokemusten ja saatavissa olevien dokumenttien valossa. 10 PARMACO-TILAT

11 Rahoituskuviot selviksi Asia, joka vuokraajan myös kannattaa selvittää jo kilpailuttamisvaiheessa, on vuokraukseen liittyvät rahoituskuviot. Tieto siitä, miten vuokraaja aikoo vuokrakohteen toteuttamisen rahoittaa, on keskeinen jo kilpailuttamisvaiheessa. Jotkut kunnat ovatkin ottaneet tavakseen pyytää tarjouspyyntövaiheessa erillistä selvitystä rahoituksesta. Tällä varmistetaan, että hanke ei missään vuokrauksen vaiheessa kaadu kunnan rahoitettavaksi. Kilpailutuksessa viisi kriittistä kohtaa Rakennusalan kilpailuttamisessa on monta kriittistä kohtaa. Julkisuudessa esille tulleet pahimmat sudenkuopat on tiivistetty viiteen yleisimpään virheeseen, jotka koskevat laatua, aikatauluja, vaatimustasoa, ylimalkaisuutta ja lisätöitä. Jos kilpailutuksesta tulee liian tiukka, laatu voi kärsiä hinnasta tinkimisen takia. Oleellista onkin arvioida projektin keskeiset osaajat ja selvittää, mikä aiempien tilaajien kokemus on tehdystä työstä. Hankintalaki ei edellytä halvimman, vaan suhteessa laatuun parhaan tarjouksen hyväksymistä. Toinen kriittinen asia on liian tiukka aikataulu. Väistötiloja vuokrattaessa tilantarve saattaa tulla odottamatta esimerkiksi vesivahingon, tulipalon tai sisäilmaongelmien vuoksi. Muissa tapauksissa tietty ennakointi on ainakin jossakin määrin mahdollista. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää, jotta aikatauluvaatimukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Myös hankkeen vaatimustasossa saattaa olla epätäsmällisyyttä. Jos tilojen vuokraaja ei osaa tarjousvaiheessa täsmentää, mitä kaikkea haluaa, on syytä tutustua jo olemassa oleviin vastaaviin kohteisiin tai pyytää apua kokeneelta tilojen vuokraajalta. Näin vältytään myös epäselvyyksiltä, joita saattaa syntyä, jos sopimusvaiheessa vuokranantajalla ei ole esittää aikataulutettua prosessin kuvausta ja toisaalta lisätöiltä, joita voi syntyä alihinnoittelun seurauksena. Helsingin Tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltunen. Kilpailuttamisen työläys on yksi syy siihen, miksi päädyimme puitesopimuskilpailuun. Kun löydämme parhaat tilojen vuokraajat, voimme kilpailuttaa näitä yrityksiä siten, että väärinkäsityksiä tai epäselviä tilanteita ei synny ja tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia, Arto Hiltunen toteaa. Artikkelin taustamateriaalina on käytetty Helsingin Sanomien Näin kunnat voivat töpeksiä kilpailutuksessa -artikkelisarjan yhteenvetoa PARMACO-TILAT 11

12 Linnunlahden päiväkoti uusissa tiloissa Kertaalleen toimintansa lopettanut Joensuun Mehtimäen päiväkoti avattiin uudelleen kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna Vuoden vaihteessa päiväkoti muutti uusiin, Parmacolta vuokrattuihin tiloihin ja aloitti toimintansa Linnunlahden päiväkotina. 12 PARMACO-TILAT Linnunlahden päiväkoti sijaitsee unelmapaikalla metsän reunassa lähellä järveä. Jos kotoinen mäntymetsä alkaa joskus lapsista tuntua liian tavanomaiselta, tarjoaa lähistöllä oleva kasvitieteellinen puutarha oivan retkikohteen eksoottisine perhospuutarhoineen ja papukaijoineen neliön päiväkotirakennus on sen verran isolla tontilla, että omaa leikkipihaakin on riittämiin, eikä pysäköintikään ole ongelma. Seitsemän ryhmän päiväkotiin mahtuu kaikkiaan 147 lasta. Vuoden alkaessa lapsia oli 130 ja henkilökuntaa 27. Meillä henkilökunnan lukumäärää kymmenellä henkilöllä kasvattavat opiskelijat ja harjoittelijat, sanoo päiväkodin johtaja Tiina Tiilikainen. Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma sisäänkäynti kuraeteisineen, leikki- ja lepohuone sekä pienryhmätila. Lisäksi päiväkodissa on askartelu- ja verstastilat, jakelukeittiö, liikuntasali omalla sisäänkäynnillä, toimistohuoneita sekä isohko neuvotteluhuone, joka on paljeovella jaettavissa kahdeksi erilliseksi huoneeksi. Jokaisella ryhmällä on oma, tilava kuraeteinen, mikä on toimiva ratkaisu. Kuraeteiseen jätetään ulkovaatteet ja -jalkineet. Meillä on myös hirmuhyvät käytävätilat, jotka ovat samanarvoista toimintatilaa kuin muutkin tilat, Tiina Tiilikainen toteaa. Kiitosta hän antaa myös rakennuksen katetuille terasseille, joille sadesäällä varmasti löytyy käyttöä. Päiväkodin henkilökunta on päässyt vaikuttamaan sisätilojen värimaailmaan. Joidenkin mielestä värimaailmamme on ehkä vähän pliisu, sanoo Tiina Tiilikainen esitellessään leikkihuonetta, jonka päävärejä ovat vaalea vihreä, beige, ruskea ja vaalea puu. Nä-

13 Meillä on myös hirmuhyvät käytävätilat, jotka ovat samanarvoista toimintatilaa kuin muutkin tilat Tiina Tiilikainen kemys, jonka mukaan lapsille tarkoitetun ympäristön tulisi olla päällekäyvän värikäs, on täällä unohdettu. Tunnelma on rauhallinen. Lapset värikkäine vaatteineen, piirrokset ja leikkivälineet tuovat sisätiloihin väriä. Lisäväriä saadaan taideteoksista, jotka on lainattu Joensuun kaupungin taidemuseolta ja laitettu esille päiväkodissa. Energiatehokas rakennus Kun talossa on toistasataa leikkivää lasta, metakan kuvittelisi välillä olevan korvia huumaavaa. Linnunlahden päiväkodissa on hiljaista. Tämä johtuu osastot toisistaan erottavista käytävän ovista ja rakennuksen hyvästä äänieristyksestä. Miellyttävän lämmintäkin talossa on. Sen huomaa erityisesti kulkiessaan sukkasillaan. Vesikiertoinen lattialämmitys sopii erinomaisesti tiloihin, jossa leikitään lattialla. Linnunlahden päiväkotirakennus on myös energiatehokas. Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A. Energiatehokkaaksi rakennuksen tekevät muun muassa liiketunnistimilla ohjautuva valaistus ja markkinoiden energiatehokkain lämmön talteenottojärjestelmä. Kosketusvapaat hanat puolestaan säästävät vettä ja parantavat samalla omalta osaltaan päiväkodin hygieniatasoa. Pienet lapset ovat sopeutuvia, eivätkä välttämättä osaa arvioida ympäristöään, joten talon viihtyisyyden arviointi jää aikuisten asiaksi. Tiina Tiilikaisen mukaan henkilökunta on ollut uuteen päiväkotirakennukseen tyytyväinen. Täällä viihdytään ja täällä on hyvä olla. Monissa päiväkodeissa on sisäilmaongelmia, joten meille on tulijoita, jos rekrytoimme uutta väkeä, Tiina Tiilikainen arvelee. Samaa mieltä ovat myös Linnunlahden päiväkodissa työskentelevät lastentarhanopettaja Ulla-Mari Laapas, päivähoitaja Merja Mölsä ja lastentarhanopettaja Mika Karjalainen. Heidän mielestään Linnunlahden päiväkotirakennus on toimiva ja viihtyisä. Päiväkodit täyttyvät Joensuussa on monien muiden kaupunkien tapaan huutava pula päivähoitopaikoista. Yksi syy päivähoitopaikkojen kysynnän kasvulle on perhehoitopaikkojen määrän väheneminen. Meneillään on sukupolven vaihdos. Vanhat, kokeneet perhepäivähoitajat luopuvat työstään joko muuttuneen elämäntilanteen tai eläköitymisen myötä, eikä uusia perhepäivähoitajia tule alalle. Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lisäksi yrittäjiä, joiden tulee itse huolehtia veroistaan, sosiaalikulustaan ja eläkevakuutuksistaan, mikä ei ole omiaan houkuttelemaan nuoria kotona tapahtuvaan lastenhoitotyöhön. Linnunlahden päiväkotirakennuksen kaltainen vuokraratkaisu on kunnalle joustava ja taloudellinen, kun päiväkotipaikkojen alueellinen kysyntä on nyt suuri, mutta arvioidaan tulevaisuudessa vähentyvän. Kunnan ei kannata rakentaa tai ostaa omaksi kiinteistöä, jonka myöhemmin tiedetään jäävän vajaakäytölle. Joustoa vuokraratkaisuun tuo myös se, että Parmacon vuokraamat tilat voidaan tarpeen niin vaatiessa siirtää toiseen paikkaan. Esimerkiksi Espoon kaupunki on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta. Aiheesta lisää tämän lehden sivulla 16. Lastentarhanopettaja Ulla-Mari Laapas, päivähoitaja Merja Mölsä ja lastentarhanopettaja Mika Karjalainen ovat tyytyväisiä uuteen työympäristöönsä. PARMACO-TILAT 13

14 Parmacon Pyhäjoen tehtaassa valmistetaan nyt koulu- ja päiväkotirakennuksia Parmaco myi lokakuussa 2012 halliliiketoimintansa. Strategiansa mukaisesti Parmaco keskittyy nyt Pyhäjoen tehtaassaan päiväkotien, koulujen ja muiden vuokrattavien rakennusten suunnitteluun ja valmistukseen. Parmacon Pyhäjoen tehtaan tuotantopäällikkö Juha Hourula esittelee osaa valmisteilla olevasta päiväkotirakennuksesta. Osa kuuluu Rovaniemen Sahanperän vuokrapäiväkotiin, joka valmistui ja otettiin käyttöön keväällä PARMACO-TILAT

15 Kotimaista osaamista. Parmacon on Pyhäjoen kunnan suurin yksityinen työnantaja. Tuotantopäällikkö Juha Hourula on työskennellyt Parmacon Pyhäjoen tuotantolaitoksessa vuodesta Tänä aikana yrityksen omistajat ovat vaihtuneet useampaan kertaan. Viimeisin omistajanvaihdos tapahtui vuoden 2012 huhtikuussa, kun siirtokelpoisten tilojen valmistusliiketoiminta siirtyi Parmacolle. Uusi omistaja ei ole aikaillut kehityshankkeiden käynnistämisessä. Halliliiketoiminta myytiin FM-Haus Oy:lle. Kaupalla turvattiin maineikkaiden Parmaco-hallien valmistuksen ja tuotekehityksen jatkuminen sellaisen omistajan käsissä, jonka strategiaan hallien valmistaminen ja myyminen sopii. Parmaco keskittyy nyt Pyhäjoen tehtaassaan suunnittelemaan ja valmistamaan asiakkaan tarpeiden mukaisia vuokratiloja kuten kouluja, päiväkoteja, toimistoja ja hoivatiloja, sanoo Juha Hourula. Uuden omistajan myötä kaikkien yrityksen strategiaan sopimattomien rönsyjen karsiminen ja keskittyminen pääliiketoiminta-alueeseen on selkeyttänyt tilannetta. Parmacon aito halu kehittyä omalla toimialallaan näkyy yrityksen sisällä, mutta sen vaikutukset heijastuvat myös asiakkuuksiin. Meillä on nyt pantu tuulemaan. Tuotantoon ja henkilöstön osaamiseen on panostettu ja asioita on alettu panna aivan uudella tavalla kuntoon osin omin voimin, osin konsulttien avulla. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa uuden asiakasprojektien hallintamallin kehittämistä ja käyttöönottoa. Lisäksi myyntiin ja asiakasprojektien hallintaan on rekrytoitu lisävoimia ja myös yrityksen johto on saanut vahvistusta, Juha Hourula kertoo. Kaikki tämä on tehty tuotteiden ja toiminnan laadun parantamiseksi ja ensisijaisesti siitä hyötyvät asiakkaamme. Asiakkaat tervetulleita tehtaalle Juha Hourulan mukaan asiakkaat eli rakennuksia vuokraavan julkisen ja yksityisen sektorin edustajat käyvät usein työmailla katsomassa, miten tehdasvalmisteisen rakennuksen asennustyöt edistyvät. Tehtaalla asiakkaat sen sijaan vierailevat harvemmin, vaikka juuri siellä saa erinomaisen kuvan siitä, miten huolella rakennusten eri osat suunnitellaan ja valmistetaan. Esittelemme mielellämme asiakkaillemme tuotantolaitostamme, valmistusprosessiamme ja täällä valmistuvia rakennuksia, Hourula lupaa. Tämän kevään aikana Pyhäjoen tehtaassa valmistetaan muun muassa Oulun Metsokankaan neliön päiväkoti- ja koulurakennusta ja Ritaharjun neliön päiväkoti- ja koulurakennusta. Laadusta ei tingitä Haasteita rakennusten valmistajalla riittää. Suunnittelijoiden on kyettävä vastaamaan samanaikaisesti niin asiakkaiden yksilöllisiin toiveisiin kuin viranomaisten alati kiristyviin vaatimuksiin. Muun muassa U-arvojen muutokset ja uudet tiiveysvaatimukset asettavat omat haasteensa. Laatu kaikissa ilmenemismuodoissaan on noussut tärkeäksi tekijäksi ja siihen kiinnite- tään huomiota kaikissa suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen vaiheissa Siitä ei tingitä. Asiakkaille tämä tietää entistä energiatehokkaampia ja kaikin puolin parempia rakennuksia, Hourula sanoo. Osaamista ja ammattitaitoa Parmacon tuotantolaitos on Pyhäjoen kunnan suurin yksityinen työnantaja. Meillä on osaamista ja ammattitaitoa. Ihmiset viihtyvät ja työsuhteet ovat pitkiä. Hiljaisen tiedon kannalta pitkät työsuhteet ovat hyväksi, Hourula sanoo. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen eivät Parmacossa ole vain tuotantopäällikön päättelyn varassa. Meillä on tehty äskettäin työhyvinvointitutkimus, jonka tulokset olivat hyviä. Parantamistakin aina kuitenkin on ja tulokset ovatkin pohjana henkilöstön hyvinvoinnin kehittämishankkeelle. Parmaco työllistää kaikkiaan noin 160 henkilöä, joista nelisenkymmentä Pyhäjoella. Lukuun sisältyy myös asentajamme, jotka työskentelevät eri puolilla maata työmailla, Hourula täsmentää. Pyhäjoen tehtaan lisäksi Parmacolla on tehdas myös Leppävirralla. Siellä valmistetaan samoja tuotteita kuin Pyhäjoella, mutta sen lisäksi myös työmaatiloja myyntiin. Pääkonttorimme sijaitsee Tampereella. Toimipaikkojemme välillä on videoneuvotteluyhteys, joka tarkoittaa, että voimme istua yhteisen neuvottelupöydän ääreen milloin hyvänsä. Tiedonkulun kannalta tämä on tehokasta ja taloudellista. PARMACO-TILAT 15

16 Sökövikenin koulun viimeinen osa lähdössä Laaksolahteen tammikuussa Siirtokelpoisuuden ansiosta Parmacon tiloilla on pitkä elinkaari Rakennuksen elinkaari alkaa asiakkaan eli tilaajan tarpeista, jatkuu suunnittelun ja rakentamisen kautta rakennuksen käyttöön ja päättyy lopulta rakennuksen purkamiseen. Parmacon tilojen elinkaari on pitkä ja ekologinen. Käytön päätyttyä yhdessä paikassa, ne voidaan siirtää toisaalle. Näin on tehty muun muassa Espoossa. Sökövikenin koulun vuokratilat ennen rakennuksen siirtämistä. Tilatarpeiden määrän arviointi saattaa joissakin tapauksissa olla erittäin haastavaa. Ajatus vuokrattujen tilojen jäämisestä tyhjilleen kesken vuokra-ajan huolestuttaa ymmärrettävästi kuntapäättäjiä. Tieto siitä, että päiväkoti tai koulu voidaan muuttovirtoja seuraten siirtää paikasta toiseen, helpottaa vuokrapäätöksen tekoa. Voimme jo vuokraratkaisuamme tarjotessa sisällyttää tarjoukseen option rakennuksen siirtämisestä vuokra-aikana paikasta toiseen, mikäli tarjouksen pyytäjä niin haluaa, sanoo Parmacon myyntijohtaja Timo Myllynen. On myös tilanteita, joissa sovittu vuokra-aika on päättynyt, mutta kunta haluaa vuokrata tilaa toisaalla, jolloin tilat siirtyvät paikasta toiseen uuden vuokrasopimuksen myötä. Mårtensbron koulun vuokratilat ennen rakennuksen siirtämistä. Todellinen vaihtoehto Rakennusten siirtäminen paikasta toiseen on todellinen, käytännön vaihtoehto, ei vain teoreettinen mahdollisuus. Tästä hyvänä esimerkkinä on Espoo. Se vuokrasi Parmacolta vuonna 2001 tiloja sekä Mårtensbron että Sökövikenin koulun käyttöön. Vuokrasopimusten päättyessä Lähderannan koulussa ilmeni tilantarve, johon piti reagoida nopeasti. Tämän vuoden tammikuussa rakennukset siirrettiin Espoon Laaksolahteen 16 PARMACO-TILAT

17 Päivitettyä laatua osaksi Lähderannan koulua ja päiväkotia. Tilojen asennus ja remontointi suoritettiin alkuvuodesta, minkä jälkeen Parmaco luovutti tilat Espoon kaupungille. Suunniteltu siirrettäviksi Suurten talonkappaleiden kuljettaminen maanteitse on aina haastava operaatio. Parmacon rakennukset on jo alun perin suunniteltu siten, että ne kestävät hyvin siirtämistä useampaankin otteeseen. Espoon tapauksessa rakennusten purkamisesta, siirtämisestä ja uuteen paikkaan asentamisesta vastasi Rakennuspalvelu Koivu Oy. Yrityksen toimitusjohtaja, rakennusmestari Hannu Koivuranta on ennen oman yrityksen perustamista ollut Parmacon palveluksessa, joten Laaksolahteen siirretyt tilat olivat tuttuja entuudestaan. Koko projekti sujui aikataulussa ilman ongelmia. Näin suurten kappaleiden maantiekuljetus on aina operaatio, jossa teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Kuljetusreitit ja aikataulut suunnitellaan huolella, jotta yllätyksiä ei tule. Suojaamme rakennuksen siten, että siirtotyöt voidaan tehdä mihin vuodenaikaan hyvänsä. Asennustöiden yhteydessä teemme kunnostustöitä, joiden ansiosta tilat ovat uutta vastaavia. Tässä tapauksessa muun muassa lisäsimme yläpohjan lämmöneristettä, Koivuranta kertoo. Espoon Laaksolahteen siirretyille rakennuksille tehtiin ennen luovutusta tiiveys- eli ilmanvuotomittaus ja lämpökamerakuvaus. Yleensä valmiin rakennuksen ilmatiiviyttä tarkastellaan energiakatselmuksen tai mahdollisen energiatodistuksen laatimisen yhteydessä, kiinteistön saneerausta suunniteltaessa tai rakennuksen laadun mittaamiseksi. Tässä tapauksessa Parmaco halusi tutkimuksilla varmistaa vuokrattavien tilojen laadun myös tiiveyden osalta. Tiiveysmittaukset ovat osa paikasta toiseen siirrettävien rakennusten asennustöiden omavalvontaa, jonka teemme, vaikka vuokraaja ei esittäisikään vaatimuksia tiiveyden suhteen. Mittauksilla haluamme osoittaa siirrettävien rakennusten kelpoisuuden. Tässä tapauksessa kaksitoista vuotta käytössä olleiden ja kerran siirrettyjen rakennusten tiiveys oli odotetusti hyvällä tasolla. Jos näin ei olisi ollut, olisimme korjanneet asian ennen tilojen luovutusta, sanoo Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen. Tiiveysmittauksen suoritti Energiapulssi Oy:n toimitusjohtaja Riku Ikonen Blower door -tiiveysmittauskalustolla, joka käsittää puhaltimen, tietokoneen ja erittäin herkän painemittarin. Mittari mittaa ulko- ja sisäilman painesuhdetta ja puhaltimen läpi menevää ilmamäärää. Jos mittausarvo on huono, käytämme lämpökameraa vuotokohdan paikallistamiseksi. Asiakas saa kuvallisen raportin, jota voi hyödyntää mahdollisia korjaustöitä suunniteltaessa, Ikonen kertoo yrityksensä toiminnasta. Rakennusmestari Hannu Koivurannalla on pitkä kokemus siirtokelpoisten tilojen kuljettamisesta ja asentamisesta. Energiapulssi Oy:n toimitusjohtaja Riku Ikonen mittaa Lähderannan koulun ilmanvuotolukua. PARMACO-TILAT 17

18 Toistaiseksi Parmaco on kyennyt parhaiten vastaamaan laatuvaatimuksiimme. Ilpo Roponen Skanska tilaa työmaatiloja omaan käyttöön ja vuokrattavaksi Skanska-konserniin kuuluva Skanska Rakennuskone Oy toimii konevuokraamona ja vuokraa henkilöstön työmaatiloja omille rakennustyömailleen sekä muille rakentajille. Parmacon tilat ovat toistaiseksi vastanneet Skanskan laatuvaatimuksia. 18 PARMACO-TILAT

19 Skanskan Nurmijärven varikon työmaatilojen kalustovastaava Ilpo Roponen. Taustalla varastoituja työmaatiloja. Skanska-konserniin kuuluvalla Skanska Rakennuskone Oy:llä on Suomessa kymmenen varikkoa, joilla huolletaan ja varastoidaan rakennustyömaiden käytössä olevaa kalustoa. Kun rakentaminen edellisen taantuman aikaan hiljeni, alkoi Skanskan Rakennuskone vuokrata kalustoaan myös muille rakentajille. Yhtiön suurimman, Nurmijärvellä sijaitsevan varikon vuokrattavaa kalustoa ovat muun muassa torninosturit, rakennushissit, sähkö-, tuki- ja suojakalusto sekä työmaatilat. Työmaatilat ja varastokontit olemme keskittäneet pääasiassa Nurmijärven, Turun ja Tampereen varikoille. Kaikkiaan meillä on noin työmaatilaa ja 500 varastokonttia, kertoo Nurmijärven varikon työmaatilojen kalustovastaava Ilpo Roponen. Skanska on tunnettu siitä, että se pitää henkilöstöstään hyvää huolta ja on tutkimusten mukaan haluttu työpaikka. Yhtiölle on selvää, että se haluaa työmaatilojensa olevan mahdollisimman laadukkaita. Kun tiloja sittemmin alettiin vuokrata myös muille rakentajille, laatuvaatimukset korostuivat entisestään. Kun vuokraamme työmaatiloja, ne on aina huollettu. Tilat pestään, maalataan, lattiat vahataan ja tila kalustetaan asianmukaisin kalustein. Ostaessamme uusia tiloja kiinnitämme huomiota hinnan lisäksi erityisesti pintamateriaaleihin ja muihin ratkaisuihin, sillä tilojen pitää olla mahdollisimman helposti huollettavissa, Ilpo Roponen sanoo. Myös energiatehokkuus on noussut viime vuosina merkittäväksi tekijäksi. Investoinnit kilpailutetaan aina. Toistaiseksi Parmaco on kyennyt parhaiten vastaamaan laatuvaatimuksiimme. Viihtyisyydellä on väliä Ne, joiden mielestä työmaatilojen viihtyisyydellä ei ole niin väliä, eivät todennäköisesti tee työuraansa rakennustyömailla. Ilpo Roposen mukaan hyvä työmaatila on valoisa, vedoton, kesällä viileä ja talvella lämmin. Sisätilojen värimaailma on sävyiltään työmaaolosuhteisiin sopiva; vaalea, mutta ei liian herkkä. Työmaatilat ovat kaikin tavoin muuttuneet ajan myötä paremmiksi ja viihtyisyyteen on alettu kiinnittää huomiota. Se on ymmärretty osaksi työssä jaksamista. Ja onhan sillä merkitystä rekrytoitaessa työntekijöitä. On mukavampi tulla työmaalle, jossa olosuhteet ovat hyvät ja ihmisistä välitetään. Skanskan työmaatilat tunnistaa syvän sinisestä väristä. Erityisesti taajamissa työmaatilojen ulkonäköseikoilla on väliä. Vaikka ne ovat paikallaan vain tilapäisesti, kunnat ja kaupungit asettavat erinäisiä vaatimuksia niin ulkonäköön kuin paloturvallisuuteen. Ei siis ole ollenkaan yhdentekevää, miltä tilat näyttävät, Ilpo Roponen toteaa. Valmistaja kuuntelee käyttäjien mielipiteitä Ilpo Roposen mukaan työmaatilojen käyttäjiltä tulee palautetta yleensä silloin, kun tiloissa ilmenee jokin ongelma, mutta tulee käyttäjiltä myös jonkin verran kehitysideoita. Usein kyseessä on jokin pieni parannus, joka kuitenkin saattaa olla käytännössä hyvinkin merkityksellinen. Omalta osaltani vien kaikki kuulemani kehitysvinkit valmistajalle, jotta ne voidaan ottaa tuotekehitysprojekteissa huomioon. Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennuskonepäälliköt ry:n jäsenten yhteisenä projektina työmaatiloja ollaan parhaillaan kehittämässä entistä toimivammiksi. Tässä kehitystyössä myös Parmaco tilojen valmistajana on mukana, joten kentältä saadut käyttäjäkokemukset tulevat työryhmässä kuulluiksi. Nousukausi alkaa meidän pihasta Vielä viime kesänä Skanskan Nurmijärven varikon piha oli kokolailla tyhjä. Nyt siellä on varastoituna työmaatiloja. Se on selvä viesti rakentamisen hiljenemisestä Suomessa. Työmaakoppien varasto on todella hyvä rakentamisen barometri. Työmaatilojemme varaston koolla pystytään peilaamaan jonkin verran rakennusteollisuutta. Kun nousukausi alkaa, se alkaa meidän pihasta. Työmaatilat lähtevät työmaille, eikä varastossa ole juuri mitään Ilpo Roponen toteaa. PARMACO-TILAT 19

20 Vuokrauksen edut leasingvuokraukseen verrattuna Vuokraus Parmacolta Vuokraaminen leasingmenetelmällä + Kunnalla vain vuokravastuu. - Kunnalla leasingvuokravastuun lisäksi jäännösarvovastuu ja toimittajariski. - Mahdollinen lunastus käsitellään investointina. + Ei rasita tasetta eikä lisää velkaantumisastetta. + Kunnalla ei ole korkoriskiä. + Kunnalla ei ole veroriskiä. + Kilpailuttaminen sekä tarjousten vertailu yksinkertaista. - Leasingvuokrat ja jäännösarvovastuu rasittavat tasetta, mikä vaikuttaa kunnan velkaantumisasteeseen. - Kunnalla voi olla korkoriski. - Kiinteistön lunastamiseen liittyy veroseuraamuksia lunastajalle esim. varainsiirtovero ja mahdollisesti siirtyviä ALV-tarkistusvastuita. - Lunastusvelvollisuus sopimuksessa voi tarkoittaa käsittelyä osamaksukauppana, mihin voi liittyä takautuvia veroriskejä mm. arvonlisäverotuksessa. - Tarjouspyynnön tekeminen monimutkaista ja vertailu vaikeaa -> valitusriski. + Pienempi todennäköisyys valituksiin päätöksistä. + Parmaco ryhtyy rakennushankkeeseen. + Tilat eivät jää vuokraajan vastuulle vuokra-ajan jälkeen. + Ylläpitovastuu ja kiinteistön omistamiseen liittyvien riskien jako selkeä. - Suurempi todennäköisyys valituksille, jotka siirtävät hankkeita. - Rakennushankkeeseen ryhtyvä epäselvä: kunta, rahoittaja vai talotoimittaja. Riskinä, että vuokrataan kiinteistö, jonka omistussuhde vaihtuu hankkeen aikana, mihin liittyy veroseuraamuksia ja -riskejä varainsiirtoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. - Tilat jäävät kunnan vastuulle. - Ylläpitovastuun ja kiinteistön omistamiseen liittyvien riskien vastuunjako kunnan, rahoittajan tai talotoimittajan välillä epäselvä.

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Ihania koteja.

Ihania koteja. Ihania koteja www.ihaniakoteja.fi 1 Rakennamme koteja, joissa viihdytään Korkeat huonetilat ja isot ikkunat tekevät kodeista valoisia ja avaria. Modernia asumista hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun.

Uus-Lavolan päiväkodin esiopetusryhmistä lapset siirtyvät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Lavolan kouluun. Tekninen lautakunta 99 19.03.2014 Tekninen lautakunta 120 02.04.2014 Tekninen lautakunta 133 16.04.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat 454/10.03.02.04/2014 TEKLA 99 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 30/2015 Tilakeskus Asiakkuudet 19.11.2015 Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Kiinteistövirasto 30/2015 Tilakeskus Asiakkuudet 19.11.2015 Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 153 Ravintola Pihlajasaaren rakennusten vuokraus HEL 2015-012222 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti vuokrata Ravintola

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ

JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ JULKISET RAKENNUKSET HIRRESTÄ HIRSIRAKENTAMISTA PUDASJÄRVELLÄ 1700-LUVULLA PUDASJÄRVEN KIRKKO MAAILMAN PISIN KATETTU HIRSIAITA 1370 m 1884 LAKARIN KOULU TOIMII KOULUKÄYTÖSSÄ EDELLEEN 1980-LUVUN HIRSITALOKORTTELI

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2014 1 (7) 648 Vanhan kauppahallin ja Hietalahden kauppahallin uudet hinnat ja sopimusehdot HEL 2014-005185 T 10 01 03 Päätös päätti ottaa teknisen palvelun lautakunnan

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4.2016 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimintamalli, Riitta Pirilä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti

Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Rakentaa luovasti, viimeistelee tarkasti Pientalorakentajan luotettava kumppani 2 Paljetie 10, 90140 OULU Puh. 010 3202 300 www.sisustustalo.net Sisustussuunnittelu Pintamateriaalit Rakennuspalvelu Kokon

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta

Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 228 Toikka Ari, varastotilan vuokraus, Tyynenmerenkatu 6, 00220 Helsinki HEL 2014-009552 T 10 01 03 Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokrauspäällikkö päätti vuokrata

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Kiinnostaisiko oma yksiö palvelutalossa? facebook 19.11.2015 Haluatko Sinä olla mukana ainutlaatuisessa jutussa,

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Maksikokoinen. ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille.

Maksikokoinen. ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille. Maksikokoinen ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015. Kokousaika 14.10.2015. Tekninen toimisto. Asiat :t 50-54. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 10/2015 Kokousaika 14.10.2015 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 50-54 Asialista 50 TEKNIIKKATALON SISÄILMAONGELMAT JA TILARATKAISUT... 129 51 MONITOIMIKESKUS; KOULUN

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot