KYLÄSUUNNITELMA. Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry. Pro Lyttylän kartano ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄSUUNNITELMA. Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry. Pro Lyttylän kartano ry"

Transkriptio

1 LYTTYLÄN KYLÄSUUNNITELMA KARTANOSTA KYLÄTALO

2 Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry Pro Lyttylän kartano ry 2

3 LYTTYLÄN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 4 LYTTYLÄN KYLÄ ASUTUSTA JO PAKANUUDEN AJOILTA... 5 LYTTYLÄN KYLÄN TILA VUONNA Yleistä... 6 Palvelut... 6 Harrastusmahdollisuuksia... 7 Liikenne... 8 KYLÄN TULEVAISUUS, UHAT JA MAHDOLLISUUDET... 9 LYTTYLÄN MAHDOLLISUUKSIA JA KEHITTÄMISAJATUKSIA LUONTOMATKAILUMAHDOLLISUUKSIA PURSISEURA JA VIERASVENESATAMA VARVINRANTA, UIMARANTA SEKÄ PIENVENESATAMA KYLÄ JA KYLÄN IDENTITEETTI VAATII YHTEISEN TILAN, VANHA KOULU. LYTTYLÄN KARTANO KUNNOSTUSTOIMET

4 JOHDANTO Ensimmäinen Lyttylän kyläsuunnitelma laadittiin syksyllä 2005 osana Aktiiviset karhukylät -hanketta Lyttylän Kiinteistöyhdistyksen toimesta. Tuolloin kyläsuunnitelman pohjaksi toteutettiin kyläkysely, jonka perusteella selvitettiin kylän asukkaiden ajatukset asuin alueensa vahvuuksista ja heikkouksista. Keväällä 2004 kylässä järjestettiin kaupunginosakeskustelu, jossa kaupungin virkamiehiä olivat vastaamassa kyläläisten kyselyihin alueensa asioiden hoidosta. Kyläkysely sekä kaupunginosakeskustelu toivat esiin yleisen mielialan siitä, ettei kaupunki ole juuri kiinnostunut kaupunginosansa asioista. Kehitystoimenpiteet ovatkin olleet kyläläisten oman aktiivisuuden edellyttämiä. Yksi vuoden 2005 kyläsuunnitelmassa esitetyistä epäkohdista oli Kahaluodon aukean tievalaistus, joka kiinteistöyhdistyksen toistuvien vaatimusten jälkeen toteutettiin. Tässä suunnitelmassa esitetään ajatuksia yhden Porin kaupunginosan, Lyttylän kylän, kehittämiseksi sen pysymiseksi hyvänä esimerkkinä haja-asutusalueen voimavaroista ja mahdollisuuksista. Suunnitelma pohjautuu vuoden 2005 suunnitelmaan, jota laadittaessa lähdeaineistona käytettiin Ilmari Rimpisen v kirjoittamaa julkaisematonta Lyttylän historiikkia sekä Porin Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Riitta Hirvosen, Marika Lignellin, Carita Vuorisen sekä Sanna Räihän v oppityönään tekemää asuinyhteisökartoitusta. 4

5 Lyttylän kylä asutusta jo pakanuuden ajoilta Lyttylä sijaitsee Kokemäenjoen rannalla vastapäätä Pihlavaa. Lyttylän nimi on aikojen kuluessa kirjoitettu monella eri tavalla, kuten Lyftböll, Lyftböle, Lytteböl, Lytteböle, Lyttskär. Kylän ja muutamien paikkojen nimet viittaavat siihen, että kylä olisi ollut asuttu jo pakanuuden loppuajoilta asti. Yksi Porin seudun vanhimpia teitä on Lyttylän Varvinrannan ja Kellahden välinen kylätie. Tie lienee tuhat vuotta vanha. Maasto on erittäin kallioperäistä. Viljelysmaat ovat enimmäkseen pienehköjä ja sijaitsevat kallioisten metsäsaarekkeiden välissä sekä suistomaalla. Lyttylä sijaitsee Kokemäen joen suistoalueella ja ranta-alueet ovat olleet pitkään rehevöitymässä. Lyttylän sijaintia voi pitää syrjäisenä, kauppakeskuksiin joka suuntaan on yhtä pitkä matka. Toisaalta se sijaitsee Porin, Noormarkun, Ahlaisten ja Reposaaren keskellä. Vuosisatojen aikoina kylä on ollut kuitenkin merkittäväkin paikka. Lyttylässä oli varvi eli telakka, jossa rakennettiin useita valtameriäkin kulkeneita purjelaivoja. Lyttylässä oli myös yksi Suomen vientisatamista. Lyttylän ja Kellahden kyliä hallitsi kartanoissaan valtion asioitakin hoitaneita suurmiehiä. Lyttylän kartanoaika alkoi vuonna 1614, jolloin kuningas Kustaa II Adolf antoi Lyttylän ja Kellahden kylän ratsumestari Otto Juhana Grothusenille. Kolmesataa-vuotinen kartanoaika päättyi vuonna 1900, kun viimeinen omistaja, tanskalainen liikemies Valdemar Heyman myi maat torppareilleen. Siitä alkoi vajaat sata vuotta kestänyt pienviljelysaika Lyttylässä. Heyman myös myi koko Lyttylän tukkipuumetsän porilaiselle kauppias Juseliukselle. Puun käsittelyyn rakennettiin kylään saha. Metsät hävitettiin tyystin. Mikä ei kelvannut tukiksi, pilkottiin polttopuuksi. Tyhjilleen jääneeseen kartanon päärakennukseen perustettiin kansakoulu Vuonna 1955 kouluun avattiin myös kirjasto. Koulu ja kirjasto lakkautettiin v. 1970, jolloin oppilaat siirtyivät Toukarin kouluun. Vuonna 1934 kyläläisten toimesta rakennettiin rukoushuone, joka on edelleen seurakunnallisessa käytössä. Kylässä oli myös seurojentalo, mutta se oli vuosikymmenien hylättynäolon vuoksi rapistunut korjauskelvottomaan kuntoon ja sittemmin tuhoutui lopullisesti tulipalossa. Maanviljelys ja karjanhoito olivat tärkeä osa kylän elinkeinoja maaseudun rakennemuutosvuosiin asti. Maatalouden harjoittajien määrä on EU-aikana pudonnut muutamaan. Kylässä on vuosisatojen aikana harjoitettu runsaasti myös kalastusta, mutta elinkeinona ei enää vuosikymmeniin. 5

6 LYTTYLÄN KYLÄN TILA VUONNA 2015 Yleistä Lyttylä on luonnon helmaan Kokemäenjoen suistoalueelle vuosisatojen aikana muodostunut viihtyisä, rauhallinen kylä. Viimeisten vuosikymmenien rakenteitten muutokset näkyvät hyvin Lyttylässä. Aikaisemmin maatalousvaltainen kylä on muuttunut nukkumalähiön suuntaan ja asukkaiden elinkeinorakenne toimisto-, teollisuus- ja palveluammattivaltaiseksi. Maataloutta harjoitetaan enää muutamassa talossa. Maanviljelyshistoriasta on merkkinä lukemattomat pienehköt peltotilkut metsien ja kallioiden välissä. Kylälle on merenranta-alueiden tapaan tyypillistä sen asukasmäärän kasvaminen runsaasti kesäaikana. Loma-asuntoja on paljon. Yhdistystoiminta oli aikoinaan vilkasta. Kylässä on toiminut pienviljelijäyhdistys, työväenyhdistys, nuorisoseura, Lyttylän Maa- ja Kotitalousnaiset ry, Lyttylän VPK, Porin Luoteinen metsästysseura, Porin Pursiseura, Lyttylän Kiinteistöyhdistys ry ja tuoreimpana Pro Lyttylän Kartano ry. Neljä viimeksi mainittua ovat toimivia. Kiinteistöyhdistyksen aktiivisuuden tuloksena perustettiin myös vesiosuuskunta, jonka myötä kylään saatiin kaupungin vesi. Vuonna 2014 lakkautettu vesiosuuskunta oli yksi Suomen suurimmista. Sen omistama putkisto luovutettiin Porin vesilaitokselle. Asukkaita kylässä on n Vaikka paluumuuttoa on ollut jonkin verran, kylän väestö ikääntyy. Maaseutualueille tyypillisesti kylän maat ovat pääasiassa paikallisten sukujen hallussa. Vapaata tonttitilaa on niukasti, joten täysin uusia asukkaita ei juuri ole rynnistämässä kylään. Tosin kylän keskustan kaavoituksessa on otettu huomioon mahdollinen uusrakentaminen. Ranta-alueet kuuluvat Natura verkostoon, eikä lisärakentaminen siellä ilman erityisiä lupamenettelyjä ole mahdollista. Palvelut Koska kylä on pieni, ovat sen palvelut ja harrastusmahdollisuudet varsin huonot. Vuosia sitten Diakin hallinnoima yhteisöpalvelut -projekti piti nuorten sählypiiriä ja kirjatupaa koulun tiloissa. Porin päivähoitotoimi järjesti kesäisin mukilatoimintaa, kunnes vuosia sitten toiminta lopetettiin. Seurakunta järjestää edelleen jonkin verran kerhotoimintaa, mutta lasten päiväkerho siirrettiin Pormestarinluotoon. Lisäksi Porin Pienkiinteistönomistajain keskusjärjestön kautta oli vuosia sitten kylätalkkari auttamassa vanhempien asukkaiden piha-askareissa. Lyttylässä kotipaikkaansa pitävällä 100-vuotiaalla Porin Pursiseuralla on Lyttylässä arvokas viime vuosisadan alussa rakennettu paviljonki. Se kunnostettiin Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen rahoituksella Museoviraston valvomana. Paikassa on pidetty kesäisin seuran omasta toimesta kahvila-ravintolaa. Pihlavan Työväen Urheilijat ry:llä on hallussaan Mäntyniemen leirikeskus, jossa järjestetään tansseja ja leiritoimintaa nuorille, joista viimeksi mainittuja lähinnä seuran jäsenille. 6

7 Kaupungin kulttuuritoimen Kinokellari on esittänyt lastenelokuvia keväisin ja syksyisin koululla. Ne ovat olleet erityisen suosiossa. Elokuvaesittämistoiminta pyritään kaikin voimin säilyttämään. Kylässä oli vielä 90-luvulla kaksi kauppaa. Yksi Suomen harvoista myymäläautoista lopetti toimintansa muutama vuosi sitten. Kirjastoauto käy joka toinen viikko. Ammatinharjoittajia ei kylässä juuri ole. Eräs asukas tarjoaa kosmetologipalveluja. Mutta palvelujen perään on mentävä joko Noormarkun tai Porin keskustaan. Porin Pursiseuran paviljonki - Hyrskyniemi Harrastusmahdollisuuksia Vanha koulurakennus, entinen kartanon päärakennus, on Porin kaupungin omistama ja ollut pitkään Lyttylän kiinteistöyhdistyksellä vuokralla. Kaupunki on suhtautunut nihkeästi huonokuntoisen rakennuksen kunnostamiseen ja on halunnut myydä rakennuksen. Sen pysymiseksi kyläläisten käytössä perustettiin Pro Lyttylän kartano -yhdistys ja sillä on tarkoitus ostaa ja kunnostaa se. Rakennus on toiminut harrastuskäytössä, mutta huonon kunnon vuoksi käyttöaste on ollut pieni. Kouluaikojen jälkeen rakennusta kunnosti kiinteistöyhdistys talkoilla ja rakennus maalattiin ulkoa. Sen jälkeen ei korjauksia juuri ole tehty. Syksyllä 2014 on ollut menossa perinnerakentamisen kurssi, jonka yhteydessä on tehty eräitä kiireellisiä kunnostustoimia. Talvisin on lämmitetty lähinnä talon salia kokouksia, kuntopiirejä sekä sählyä varten. Huonokuntoisissa ja kylmissä tiloissa ja ilman lämmintä vettä harrastustoiminnan vakiinnuttaminen on hankalaa. Kuntoharrastustoiminta koululla on ollut viime vuosina aktiivista ja lastenelokuvanäytöksissä on ollut yleisöä. Kaikesta päätellen on täysi syy rakennuksen kunnostamiseen. Käyttöaste tulisi aivan ilmeisesti olemaan korkea. Pilkkimistä merenrantakylässä luonnollisesti harrastetaan talvisin. Pursiseura sekä Kiinteistöyhdistys järjestävät pilkkikilpailujakin tuolloin tällöin. Kiinteistöyhdistyksen toimesta on tehty keliolosuhteitten mukaan latuja sekä hoidettu luistelukenttää. Koulun pihaan 7

8 rakennettiin aikoinaan tenniskenttä, mutta säännöllisen hoidon puutteessa sen käyttö loppui vuosia sitten. Luonnonkauniiseen kylään tulee vielä saada luontopolku, frisbeegolf-rata ja geokätköpolku. Luontopolun yhteyteen sopii myös lintutorni, jota ei vielä ole, vaikka vieressä sijaitseva suistoalue on yksi Suomen kuuluimmista lintualueista. Kaupungin omistamalle kentälle tulee saada minikaukalo eli monitoimikenttä. Laidat, pohja "nappimattoa", helppo jäädyttää talvisin luistelukentäksi, on tasainen ja toimiva myös sulana aikana. Se mahdollistaisi rullaluistelun ja -lautailun, kesäjääkiekon, koripallon sekä tenniksenkin harrastamisen. Tarvitaan vielä lisävalaistusta, muu tekniikka on jo paikalla. Liikenne Tieolosuhteet ovat suhteellisen hyvät. Pääväylä, Lyttyläntie, on Destian hoidossa ja Lyttylän sekä Kellahden välinen yhdystie kaupungin hoidossa. Tiestön huonona puolena on mainittava eräiden alueiden valaistuksen puuttuminen. Kevyen liikenteen väylä toisi ehdottomasti turvallisuutta mutkikkaalle tielle. Parina viime vuosikymmenenä lisääntynyt yksityisautoilu näkyy selvästi myös Lyttylässä. Monessa talossa on kaksi autoa, ellei useampikin. Aikaisemmin linja-autoliikennettä hoiti kylässä kotipaikkaansa pitävä Lyttylän liikenne, mutta nykyisin se on Porin Linjat Oy:n hoidossa. Kun yksityisautoilu on lisääntynyt, on vuoroja vähennetty, mikä taas on edelleen vähentänyt julkisen liikennevälineen käyttöä. Viimeisten vuosien aikana vuoroja onkin järjestelty lähinnä kouluaikoja vastaaviksi. 8

9 Kylän tulevaisuus, uhat ja mahdollisuudet Vuoden 2004 kyläkyselyn tuloksilla tiivistettiin yleispiirteisesti kylän tilannetta ja sen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kyselyn vastauksista suuri osa vastaa edelleen vuoden 2015 tilannetta. Palvelut, harrastusmahdollisuudet ja niiden puute ovat edelleen merkittävässä osassa kylän kehittämisajatuksia. Ohjattua yhteistä toimintaa kylän yhteisessä tilassa haluavat niin lapsiperheet kuin vanhemmatkin asukkaat. Koulurakennuksen kunnostaminen ja aktiviteettien lisääminen siellä ovat selvästi kyläläisten asialistalla tärkeällä sijalla. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kylän tilasta vuonna Kylän myönteiset piirteet v luonto lähellä - maaseudun rauha ja turvallisuus - kaupungin vesi - rauhallinen asuinympäristö - maisema, entinen kartanoseutu - meren läheisyys - uimaranta ja venepaikat lähellä - yhteinen kokoontumistila - liikuntapiirit - hiihtomahdollisuudet lähellä - luistelukenttä - toimiva kiinteistöyhdistys - yhdistys perustettu turvaamaan koulurakennuksen säilymistä kyläläisillä 2. Negatiiviset piirteet sekä uhkatekijät - jätevesiasetuksen velvoitteet, runkoviemärin puute - katuvalaistuksen puutteellisuus - kevyen liikenteen väylä puuttuu - vanhan koulurakennuksen heikko kunto - harrastusmahdollisuuksien puute - ikärakenne - palvelujen puute - linja-autovuorojen niukkuus - kauppa-auton toiminnan loppuminen - Toukarin koulun lakkauttaminen - seurakunnan lasten päiväkerhotoiminnan päättyminen mahdollisesti kokonaan 3. Toiveita kylän kehittämiseksi ja päämääriä: - katuvalaistuksen parantaminen - asukasmäärän lisääminen uusilla tonteilla - kesäasukkaiden saaminen mukaan kylän elämään aktiivisemmin - merkitty kuntopolku, valaistu pururata - lisää toimintaa yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa - nykyisten harrastemahdollisuuksien säilyminen ja niiden lisääminen - kylätalkkaritoiminta - uimarannan kunnostus ja sen parkkialueen kunnostus, veneiden lasku- ja nostopaikka - nopeusvalvontaa lisää - julkisen liikenteen säilymisen turvaaminen - enemmän aktiivista toimintaa kaiken ikäisille - viemäriverkoston rakentaminen 4. Koulurakennuksen kylätalomahdollisuuksia: - koulurakennus saatetaan kuntoon ja kyläläisten käyttöön - kartano keskellä kylää tuo osan menetetystä yhteisöllisyydestä takaisin - yhteinen kokoontumispaikka - erilaiset harrastepiirit - toimintaa eri ryhmille - nettiyhteys kartanorakennukseen - kotipalvelun tukikohta - kaikkien ikäryhmien toimintakeskus - koulun markkinoiminen juhla- ja kokoushuoneistona - koulun käyttö luontomatkailun tukikohtana - pihaan syötävä puutarha 9

10 Lyttylän mahdollisuuksia ja kehittämisajatuksia Lyttylä tarjoaa rauhallisen ja puhtaan elinympäristön. Luonnon ja meren läheisyys, kartanohistoriasta muistuttava kylän keskuksessa oleva vanha koulurakennus sekä rukoushuone ja Varvinrannan vanha rakennuskanta luovat asumisympäristön viihtyisyyttä arvoja, joiden merkitys on monille jo nyt suuri ja joiden merkitys voi vain kasvaa tulevaisuudessa. Monet lapsiperheet haluavat rauhalliseen ja luonnonläheiseen asumisympäristöön. Nykyisin monissa ammateissa on mahdollisuus etätyöntekoon, jolloin liikkumisen tarve keskuksiin vähenee. Tietoliikenneyhteydet ovat kylässä melko hyvässä kunnossa. Kuitukaapelikin on vedetty, muttei on otettu vasta osittain käyttöön. Kylään rakennettiin 1990-luvun alussa koko kylän kattava vesijohtoverkosto, joka poisti aiemmat vesiongelmat. Kylässä on olemassa edellytyksiä olla vieläkin houkuttelevampi ja hienompi asuinympäristö. Luontomatkailumahdollisuuksia Lyttylän ranta-alueiden luontoarvot ovat merkittävät. Suistoalue luetaan Pohjoismaiden arvokkaimmaksi. Suiston linnusto on Suomen runsaimpia ja lintuharrastajia alueella käy eri puolilta Suomea. Suojeltu suistoalue on myös kasvillisuudesta erittäin lajirunsas. Alueen luonnolla on edellytykset pienimuotoiseen luontomatkailuun. Alueelle tulee vielä saada lintutorni. Tosin Kokemäenjoki tuo runsaasti ravinteita ja pohjoinen satamatie vähentänyt veden luotoista vaihtuvuutta, joten ruovikoituminen on todellinen uhka alueen luonnonarvoille. Tästä tulee muistuttaa viranomaisia, kuten kiinteistöyhdistys on jo vuosien ajan tehnytkin. Varvinranta Kylässä on vielä vuosisatoja sitten nimensä saanut Pirunpesä, joka on suojeltu. Se on suuri siirtolohkare, joka on kulkeutunut ja hajonnut paikalleen jääkauden aikana. Siitä on muodostunut laaja luolasto. Tätä aluetta on omistajan myötävaikutuksella jo käytettykin retkeilyyn ja myös roolipeliharrastamiseen. Kartano tarjoaisi tilat majoitukseen, lasten ja nuorten erilaisiin leireihin jne. 10

11 Pursiseura ja vierasvenesatama Porin Pursiseuran viime vuosisadan alussa rakennettu komea paviljonkirakennnus ja pienvenesatama tarjoavat selkeän mahdollisuuden venematkailullisen kiintopisteen perustamiseen. Rakennus on perinteikäs, arvokas ja kunnostustoimien jälkeen tarjoaa uudet mahdollisuudet venematkailullisen toiminnan kehittämiseen. Polttoainejakelun ja septitankin tyhjennyspalvelun järjestäminen venesatamaan loisi paikalle täydet edellytykset menestyväksi sekä paikallisia että vieraita palvelevaksi pienvenesatamaksi. Sijainti on Ahlaisten, Porin ja Reposaaren keskipisteessä. Alueen ainoa venetankkauspaikka on nyt Reposaaressa. Pursiseuralla on tarkoitus saada yrittäjä hoitamaan ravintolatoimintaa. Varvinranta, uimaranta sekä pienvenesatama Kylän yhteinen ranta, Varvinranta tai Kivimäen ranta, on kolmen kylän lasten käytössä. Samalla alueella sijaitsee pienvenesatama ja veneitten laskua ja nostoa tapahtuu koko kesän. Nämä tapahtuvat nyt uimarannalla, joten tämä epäkohta on saatava poistettua ja veneiden käsittelyyn tulee rakentaa oma paikkansa. Uimarannan vesialue tulisi myös puomittaa niin, ettei veneliikenne aiheuttaisi vaaratilanteita uimareille. Parkkialue tulee myös kunnostaa niin, että autojen parkkeeraaminen tulisi asian mukaiseksi. Koska kyseessä on runsaassa käytössä oleva veneilytukikohta, on myös sieltä lähtevät jo vuosien ajan mataloituneet veneilyreitit ruopattava vähintään niihin syvyyksiin, kuin karttoihin on merkitty. Kylä ja kylän identiteetti vaatii yhteisen tilan, vanha koulu. Lyttylän kartano Yhteinen kokoontumispaikka on mille tahansa yhteisölle erittäin tärkeä sosiaalisesti ja elämänlaadullisesti. Koululla tapahtunut harrastustoiminta on yleensä loppunut rakennuksen huonoon kuntoon. Lyttylästä on matkaa lähimpään harrastustilaan 18 km, liikkuminen kallistuu, joten perusteita kylässä olevaan harrastuspaikkaan on. Rakennus liikuntapaikkana olisi varsin hyvä vaihtoehto kaupunkiin lähtemiselle. Elävä kylä tarvitsee yhteisen kokoontumistilan. Lyttylässä se on tämä vanha koulu - kylän ilmeeseen yli sata vuotta kuulunut entinen kartanorakennus. Kylän yhteisöllisyydelle on välttämätöntä, että rakennus on myös toiminnallisesti kyläläisten oma. Lyttylän vanha koulu 11

12 - Kunnostettuna talon käyttöaste tulisi lisääntymään huomattavasti. Jatkuva kaupungissa käynti vähenisi, jos harrastuksensa voisi hoitaa kotikylässä. - Taloa voisi markkinoida juhla- ja tapahtumahuoneistona, jolloin tulot olisivat osana kattamassa ylläpitoa. Rakennus on jäänne 300-vuotisesta kartanohistoriasta, ja tämä kulttuurihistoriallinen ulottuvuus voisi olla myös lähtökohta talon imagon rakentamiseen sen markkinoimiseksi tapahtumajärjestäjille. - Ylläpitoa juhlatilakäytön lisäksi helpottaisivat osaltaan myös liikunta- ja harrastuspiirien osallistumismaksut. Vuokratuloja voisi saada myös kioskiyrittäjä- ja ammatinharjoittamistoiminnasta. - Porin kaupungin kanssa on jo neuvoteltu esim. kunnollisten suihkutilojen tekemisestä. Samassa yhteydessä kannattaisi rakentaa sauna- ja suihkuosastokin. Se lisäisi myös talon markkinointimahdollisuuksia erilaisiin tarkoituksiin. - Vanhusväestö tulee lisääntymään kylässä. Siksi olisi erittäin perusteltua järjestää taloon myös päivätoimintaa ruokailuineen, saunomisineen, kerhotoimintoineen, tietotupineen jne. Myös esim. pyykkipalvelu, hiustenleikkuu ja jalkahoito ovat palveluja, joille on tarve. - Kyläsauna. Vanhan koulun pihapiirissä on saunarakennus, jota on nyt ryhdytty kunnostamaan. Yleisiä saunoja on vielä isommissa kaupungeissa jokunen, mutta kyläsaunat ovat harvassa. Kunnostustoimet Perinnerakentamisen kurssi alkoi syksyllä 2014 ja jatkuu keväällä Tällä voidaan kunnostaa pintarakenteita, mutta myös ikkunoita on entisöity ja huonokuntoisia seinähirsiäkin kyetään vaihtamaan. Rakennus on pääosin hirsitalo ja kiviperusteisena hyvin säilynyt. Taloa tulee kunnostaa sen alkuperäisiä rakenteita mahdollisimman paljon säilyttäen sekä rakennuksen henkeä ja luonnetta kunnioittaen. Kunnostuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tulevien käyttökustannusten pysyminen kohtuullisina. Peruslämmitysratkaisu voisi olla maalämpö. Lähitulevaisuuden ratkaisu on lämpöpumput, joita saadaan lahjoituksena. Lähes kaikki uunit ovat kuitenkin myös käyttökunnossa. Suuren osan työvaltaisista kunnostustoimista voisi osoittaa harjoituskohteeksi alan oppilaitoksille, esim. ulkolautavuorauksen sekä peltikaton tarkistus ja kunnostus tarvittavilta osin sekä maalaus. Sisätilojen korjaus olisi myös erinomainen harjoituskohde erilaisille korjaus- ja entisöintirakentamisen kursseille. - Taloon tarvitaan vähintään tarjoiluvalmiuksin varustettu keittiö, jonka myötä voitaisiin myös saada yrittäjä hoitamaan pienimuotoista kestitys- ja kioskitoimintaa. - Saniteettitilojen uusiminen viemäristöineen ja putkitöineen, alakertaan suihkutilat, johon on jo piirustukset - Sali ei ikkunoiden entisöintiä ja pintakäsittelyjä lukuun ottamatta juuri kunnostusta enää vaadi, mutta sen varustaminen monikäyttöiseksi - Katon korjaaminen. Nykyinen peltikatto on jo korjauskelvoton. Uuden hinta on n euroa. 12

13 - Yläkertaan olisi mahdollista kunnostaa harrastustilan lisäksi myös asuintilat, jotka vuokrattaisiin esim. henkilölle, joka hoitaisi talonmiestehtäviä. - Puutarha-alan peruskurssi, jatkuu syksyyn 2015, jossa koulun interiööriä on siistitty ja kohennettu. Kylä on yksi yhteiskunnan perusyhteisöjä. Perusyhteisöt luovat henkistä hyvinvointia. Siksi niihin tulee panostaa. Kylätalo on yksi yhteisöllisyyden perusedellytyksiä, joten Lyttylän kylätalo on tärkein yksittäinen lähivuosien kehittämiskohde. Marraskuussa 2014, LKy:n pj. Yki Räikkälä Laadintaan osallistuivat myös Riitta Olsson sekä Mikko Kataja 13

14 14

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

www.noormarkku.fi/kairila

www.noormarkku.fi/kairila KAIRILAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2013 (PÄIVITETTY 2010) Kairilan Hilma -maitotyttö www.noormarkku.fi/kairila 2 Kairilan kyläsuunnitelma KYLÄN KUVAUS... 5 KAIRILAN ELINKEINOTOIMINTA... 5 NÄHTÄVYYDET... 6 KYLÄTOIMINTA...

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

Terälahden Seutu ry 2005

Terälahden Seutu ry 2005 1 Terälahden kylän maankäyttösuunnitelman luonnos 2005 2015 ja visio 2050 Terälahden Seutu ry 2005 Kehittyvä Terälahti 2002-2005 2 Saatteeksi Tämä maankäytönsuunnitelman luonnos on raportti kolmivuotisesta

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi

MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi M A A N K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A H A U K I L A N A L U E E L L E K Y L Ä T K E H Ä L L Ä H A N K E K Y L Ä S U U N

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Kyläsuunnitelma 2009-2013 lyhyesti Teema/Tavoitteet Nykytilanne Toimenpiteet Toteutus Kustannukset ja rahoitus Asukkaiden yhteistyö Omatoimisuus Kylän elinkelpoisuus

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA

Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA Aurinkoinen Aseman Seutu KYLÄSUUNNITELMA Huhdin kyläyhdistys ry 2007 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Aurinkoinen Aseman Seutu 2.1. sijainti 2.2. historiikki 2.3. palvelut 3. Yhdistystoiminta 4. Harrastusmahdollisuudet

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750 Ykkösosoitteeton, jokaiseen talouteen ja yritykseen Iin kunnan alueella O S lhavan eutulainen la 13.12.2003 Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys juhlii Olhavan koulu joutuu luopumaan keittäjästään Juhani

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kodisjoki-Seura ry KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kylämaisemaa aivan Kodisjoen keskustan tuntumassa. Kodisjoki-Seura ry:n toiminnan käynnistäminen hanke on Ravakka ry:n puoltama Kolmen Ajan Rannikon -ohjelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5

SISÄLLYSLUETTELO. A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2. B. Alueen nykytila 5 SISÄLLYSLUETTELO A. Toimintaryhmän ja toiminta-alueen kuvaus 2 B. Alueen nykytila 5 C. Strategia 8 1. Johdanto 8 2. Kokemukset kehittämistyöstä 11 3. Nelikenttäanalyysit 13 4. Näkökulmatarkastelut 19 5.

Lisätiedot