Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 V U O S I K A T S A U S 2008

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka osuuskunnasta...s. 6 Hallituksen toimintakertomus...s. 8 Jäsenistö ja hallinto...s. 9 Jäsenistö...s. 9 Edustajisto...s. 9 Edustajiston jäsenet...s. 9 Hallintoneuvosto... s. 10 Hallitus... s. 10 Toimitusjohtaja... s. 10 Tilintarkastajat... s. 10 Hallinnon tarkastajat... s. 10 Edustajat osakkuusyrityksissä... s. 10 Edustajat tytäryhtiöissä... s. 10 Tase... s. 11 Tuloslaskelma... s. 12 Rahoituslaskelma... s. 13 Tilinpäätöksen liitetiedot... s. 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... s. 14 Taseen liitetiedot... s. 15 Tuloslaskelman liitetiedot... s. 18 Muut liitetiedot... s. 19 Ylijäämän käsittely... s. 20 Tilinpäätösmerkintä... s. 20 Tilintarkastuskertomus... s. 20 Hallintoneuvoston lausunto... s. 21 Kertomus hallinnon tarkastamisesta vuodelta s. 21 Kertomus teurastamotoiminnan tarkkailusta... s. 21 Atria Oyj:n toiminnasta... s. 22 A-Tuottajat Oy:n ja A-Rehu Oy:n toiminnasta... s. 24 Finnpig Oy:n toiminnasta... s. 32 Julkaisun kuvat Kannet: Elina Förstin öljyvärimaalaus Kauhavalainen lato (180 x 140 cm, v. 2007), taulun valokuvaus Petri Mäkelä. Kuvat hallinnosta sekä sivut 26 ja 34-35: Kaj Kusnetsov Sivu 6: Sirpa Perkkiö Sivut 22, 24, 25, 27 ja 33: Atrian ja A-Tuottajat Oy:n kuvapankit Sivu 32: Finnpig Oy Itikka osuuskunnan hallintoneuvosto keväällä 2009 Vasemmalta alkaen eturivi: Janne Laitila, Martti Selin (puheenjohtaja), Seppo Paavola (varapuheenjohtaja) ja Heli Hakamaa. Toinen rivi: Esko Tuomainen, Arto Uusi-Ranta, Jari Ollikkala (hallinnon tarkastaja), Pertti Hakanen ja Heikki Panula. Kolmas rivi: Jaakko Ranto (hallinnon tarkastaja), Juho Anttikoski, Jukka Marttila, Jari Sippola ja Arto Isomäki. Neljäs rivi: Markku J Sillanpää, Jari Puutio, Jussi Hantula, Jorma Kukkeenmäki (hallinnon tarkastaja) ja Asko Alho. Takarivi: Olavi Kuja-Lipasti, Juhani Minni, Juha-Matti Alaranta, Kari Tyynelä, Simo Runola, Sakari Saunamäki (hallinnon tarkastaja) ja Reijo Flink (toimitusjohtaja). Kuvasta puuttuvat Marja-Liisa Keski-Karhu, Päivi Pentinmäki ja Timo Tuhkasaari. Oy Viestintä-Perkkiö / Suomen Graafiset Palvelut Oy LTD 2009

3 Toimitusjohtajan katsaus Itikka osuuskunta on perustettu 1914 Seinäjoella. Itikka osuuskunnan tärkein tehtävä on hoitaa jäsenistön etuja ja näkökulman esilläoloa atrialaisessa yritysperheessä hallinnoimalla osaltaan Atriaa, A-Tuottajia ja A-Rehua. Osuuskunnan on myös hoidettava jäsensuhteita ja ylläpidettävä hyviä yhteistyösuhteita alalla toimiviin eri organisaatioihin. Itikan jäsenmäärä laski edelleen, mutta lasku oli aiempia vuosia pienempi. Tilakoon kasvu ei näytä pysähtymisen merkkejä, vaan päinvastoin yhä suurempia yksiköitä rakennetaan. Itikalla on jäseninä ainoastaan sääntöjen mukaiset aktiivituottajat. Ei-aktiivituottajaksi luetaan jäsen, jolla ei ole ollut toimituksia osuuskuntaan kahden edellisen täyden kalenterivuoden aikana. Hallituksen päätöksellä vuoden 2008 lopulla erotettiin 137 jäsentä. Heillä oli maksettuna osuuspääomaa yhteensä euroa. Vuoden 2008 lopussa Itikan jäsenmäärä oli edellisvuoden lopun jäsenmäärän ollessa Jäsenmäärä pieneni 51:llä eli 1,8 %. Itikan jäsenillä on nettovarallisuutta osuuskunnassa 6,07 kertaa nimellisarvoa enemmän. Se on osalle jäsenistä merkittävä veroetu. Itikka osuuskunnan osuuspääoman määrä oli vuodenvaihteessa noin 12,6 miljoonaa euroa, nettokasvua edellisvuodesta oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Osuuspääomasta oli vuodenvaihteessa maksettuna 60,5 %. Itikka-konsernin omavaraisuus oli vuodenvaihteessa 98,6 % (98,5 %) ja emo-osuuskunnan 97,1 % ( 96,5 %). Itikka maksoi vuoden 2007 osuuspääomalle 20 prosentin koron. Itikka hankki elokuussa Atrian osakkeita lisää kpl. Sen osakeomistus Atriasta oli vuodenvaihteessa 26,08 % ja äänivalta 46,44 %. Itikalla on osakkeita yhteensä kpl. Tällä määrällä osuuskunta oli Atrian suurin osakkeenomistaja. Itikan sääntöjä tarkistettiin vuoden aikana sähköisten edustajiston vaalien aiheuttamien muutosten vuoksi. Osuuskunnan omistamilla metsäpalstoilla tehtiin harvennushakkuut ja nuoren metsän kunnostustöitä. Lihakunnan ja Atrian kanssa perustettiin yhteinen kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Itikanmäki. Itikka myi vuoden lopulla Itikanmäeltä yhden tontin tälle kiinteistöyhtiölle sekä toisen tontin Peab Seicon Oy:lle. Kiinteistöyhtiö rakentaa Itikanmäelle toimistorakennuksen, joka vuokrataan Atrian ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden käyttöön. Rakennuksen on arvioitu valmistuvan kesäkuussa Hallintoneuvosto valmisteli osuuskunnan edustajiston vaaleja keväälle Hallintoneuvosto pienensi uuden edustajiston kooksi 62 jäsentä, kun aiempi edustajiston koko oli 80 jäsentä. Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Ilkka Yliluoma jätti puheenjohtajan tehtävät vuoden lopussa tilalla tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen takia. Hallintoneuvosto valitsi agronomi Esa Kaarron Vähästäkyröstä uudeksi puheenjohtajaksi. Itikka osuuskunnan nimissä kiitän Ilkkaa mittavasta panoksesta Itikan ja monen sen omistuksessa olevan yhtiön asioiden hoitamisesta sekä toivotan Esalle menestystä ja voimia vaativan tehtävän hoitamisessa. A-Tuottajille vuosi 2008 oli hyvä. A-Tuottajat hankki sikaa 84 miljoonaa kiloa ja nautaa 33,6 miljoonaa kiloa. Lisäksi Atria hankki broileria 31,1 miljoonaa kiloa. Atrian hankintaosuudet ovatkin ennätyskorkeat. Sian hankintaosuus on 43,0 %, naudan 43,2 % ja siipikarjan 35,5 %. Atria vahvisti markkinaosuuttaan yritysostoin niin lännessä kuin idässä. Skandinavian liiketoiminta-alueeseen hankittiin herkuttelutuotteita valmistava AB Ridderheims Delikatesser. Se parantaa Atrian osuutta korkean jalostusasteen myyntisegmentissä erityisesti Ruotsissa. Herkuttelutuotteita tuodaan laajemmin tänä vuonna myös Suomeen. Virosta Atria osti AS Woro Kommertsin ja AS Vastse-Kuuste Lihatööstusin. Yrityskaupoilla Atria vahvistaa asemaansa Viron markkinoilla ja on nyt selvä markkinakakkonen Rakveren jälkeen. Yrityskaupat mahdollistavat Viron toiminnoissa merkittävät synergiaedut. Niihin tähtäävä tuotannon keskittäminen on jo käynnistetty. Venäjältä Atria hankki Moskovassa pääpaikkaa pitävän OOO Campomosin. Yhtiöllä on noin 5 prosentin markkinaosuus 17 miljoonan asukkaan Moskovan moderneista lihamarkkinoista. Campomosilla oli myös Pietarissa noin 6 %:n markkinaosuus. Tämä yrityskauppa nosti Atrian markkinaosuuden Pietarissa 37 %:iin. Viime vuosi oli siis Atrialle voimakasta laajentumisen aikaa, ja vuosi 2009 onkin kovaa työtä näiden yhtiöiden saattamiseksi huippuiskuun ennen seuraavan nousukauden alkua. Näillä ajatuksilla kiitän Itikka osuuskunnan jäsenistöä, hallintoa ja osuuskunnan asioita hoitaneita toimihenkilöitä sekä sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Toivon, että yrityksemme menestyisivät markkinoilla niin hyvin, että jäsentemme vuosi olisi edellisvuosia parempi ja usko tulevaisuuteen kasvaisi. Reijo Flink toimitusjohtaja

4 Hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat Esa Kaarto (hallituksen puheenjohtaja) Puh. (06) , s-posti: Vähäjoentie Merikaarto Reijo Flink (hallituksen varapuheenjohtaja) Puh. (06) , s-posti: Vihirannanraitti 2 B OULUNSALO Martti Selin (hallintoneuvoston puheenjohtaja) Puh. (06) , s-posti: Hulkontie 106 B Pentinmäki Seppo Paavola (hallintoneuvoston varapj.) Puh. (06) , s-posti: gmail.com Järveläntie KAUSTINEN Mika Asunmaa Puh. (06) , s-posti: Edesjärventie Alavus Lassi-Antti Haarala Puh. (03) , s-posti: surffi.net Taipaleentie Humppila Juhani Herrala Puh. (06) , s-posti: pp.inet.fi Iivarinkyläntie Kodesjärvi Pasi Ingalsuo Puh. (06) , s-posti: kolumbus.fi Kourintie Kälviä Itikan hallituksessa tapahtui vahdinvaihto joulukuussa 2008; Ilkka Yliluoma siirsi vastuun nuoremmille. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Kaarto. Ilkka Yliluoman jättäessä paikkansa hallituksessa, hänen tilalleen hallitukseen valittiin Lassi-Antti Haarala. Kuvassa nykyinen hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat.

5 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina Keski-Pohjanmaa Järviseutu-Suomenselkä Etelä-Pohjanmaa Keskinen Etelä-Pohjanmaa Eteläinen Etelä-Suomi Järviseutu-Suomenselkä 2008: 674 jäsentä 2007: 726 jäsentä Keski-Pohjanmaa 2008: 467 jäsentä 2007: 465 jäsentä Etelä-Pohjanmaa Keskinen 2008: 670 jäsentä 2007: 666 jäsentä Etelä-Pohjanmaa Eteläinen 2008: 582 jäsentä 2007: 622 jäsentä Etelä-Suomi 2008: 469 jäsentä 2007: 434 jäsentä Geta Eckerö Finström Saltvik Hammarland Sund Vårdö Jomala Maarianhamina Lumparland Sottunga Lemland Föglö Kökar - Itikka osuuskunnan edustajisto kokoontui päättämään vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Kuvassa etualalla on myös Itikan muita hallinnon edustajia sekä Atrian toimivaa johtoa.

6 Itikka osuuskunnan jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä Muutos Itikka osuuskunnan tuloksen kehitys Milj Tulos 1,10 1,48 2,63 3,88 2,85 6,50 4,30 6,72 6,53 Muutos 0,38 1,15 1,25-1,03 3,65-2,20 2,42-0,19 Itikka osuuskunnan taseen kehitys Milj. 100,00 Itikka osuuskunnan omavaraisuusluvut % ,00 60, ,3 96,1 96,1 97,0 96,4 98,2 96,5 97,1 40,00 20, ,4 0, ,00-40, Taseen loppusumma 57,15 47,45 47,38 52,12 54,75 62,70 67,23 73,94 78,73 Muutos -9,7-0,07 4,74 2,63 7,95 4,53 6,71 4, Itikka osuuskunnan osuuksien vertailuarvot verotuksessa Itikka osuuskunnan osuuspääoman koron kehitys (%) Nimellisarvo 5 35,09 25,97 24,38 25,51 21,85 19, , ,

7

8 Hallituksen toimintakertomus Konsernin toiminta Konsernin emoyhtiö on Itikka osuuskunta. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi seuraavat tytäryhtiöt; Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy, Suurusrehu Oy, Oy Feedmix Ab ja Itikan maa- ja metsätilat Oy sekä osakkuusyhtiöt; Atria Oyj, A-Rehu Oy, Kiinteistö Oy Rehukanava ja Kiinteistö Oy Itikanmäki. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten maatalouden tukemiseksi harjoittaa teuraskarjan hankintaa, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta joko itse ja/tai tytär- tai osakkuusyritysten välityksellä sekä muutoinkin tukea ja kehittää jäsentensä lihantuotantoa. Osuuskunta voi toimialan puitteissa laajentaa liiketoimintaansa muille maa- ja karjataloutta edistäville, tukeville ja palveleville aloille. Konsernin taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut 2008 (12 kk) 2007 (12 kk) 2006 (12 kk) Liikevaihto (1000 e) Liikevoitto (1000 e) % liikevaihdosta 317,3 787,0 73,1 Rahoitustuotot ja -kulut (1000 e) % liikevaihdosta 44,1 59,8 7,3 Tulos ennen satunnaisia eriä (1000 e) % liikevaihdosta 361,5 846,8 80,4 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1000 e) % liikevaihdosta 361,5 846,8 80,4 Oman pääoman tuotto (ROE) % 3,1 14,0 7,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 3,5 14,3 8,2 Omavaraisuusaste % 98,6 98,5 98,6 Henkilöstön määrä keskimäärin Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Itikka osuuskunta lisäsi tilikaudella omistustaan Atria Oyj:ssä osakkeella. Osuuskunnan omistusosuus Atria Oyj:stä oli 26,08 %. Osuuskunta osti tilikaudella Suurusrehu Oy:ltä 224 kpl Oy Feedmix Ab:n osakkeita. Konsernin omistusosuus Oy Feedmix Ab:stä oli 61,49 %. Tilikauden 2007 aikana solmittiin puitesopimus Itikka osuuskunnan, Atria Oyj:n ja Peab Seicon Oy:n välillä. Osapuolten tavoitteena on käynnistää ja loppuunsaattaa Itikanmäen aluetta koskeva kehittämisprojekti. Tilikauden 2008 aikana projektista toteutettiin Kiinteistö Oy Itikanmäen, joka rakennuttaa Atrian uuden konttorirakennuksen, perustaminen. Osuuskunnan omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 41 %. Osuuskunta myi tonttijärjestelyjen mukaisesti omistamiaan maa-alueita Kiinteistö Oy Itikanmäelle ja Peab Seicon Oy:lle sekä vastaavasti osti maa-alueen Seinäjoen kaupungilta. Osuuskunnan liiketoiminnan arvioidaan säilyvän arvossa mitattuna nykyisellä tasolla. Tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia ei ole tapahtunut. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan toiminnan ja talouden riskit koostuvat pääosin Atria Oyj:n toiminnan ja tuloksen kehityksestä. Hallituksen ehdotus voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää emoyhtiön tilikauden ylijäämän ,71 euroa käytettäväksi seuraavasti: - vararahastoon siirretään ,64 euroa - tilikauden alun maksetulle osuuspääomalle maksetaan korkoa 20 prosenttia - lopun jättämistä ylijäämän tilille. Tiedot osuuskunnan hallituksesta, toimitusjohtajasta ja tilintarkastajista ovat sivulla 10.

9 Jäsenistö ja hallinto Jäsenistö Toimintavuoden lopussa oli jäseniä ja heillä osuuksia yhteensä kpl. Edustajisto Edustajisto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Varsinainen kokous pidettiin ja ylimääräinen kokous Edustajiston jäsenet Keski-Pohjanmaa (13 edustajaa) Veli-Matti Kaustinen Lauri Juntunen Pasi Torppa Antti T Kujala Markku Korvela Jukka Pulkkinen Juha Pihlajamaa Ismo Alanko Jussi Himanka Sakari Jylhä Jukka Koskinen Juha Anttila Marjo Ala-Kopsala Kaustinen Kälviä Veteli Halsua Lohtaja Veteli Kaustinen Perho Himanka Kälviä Kaustinen Veteli Toholampi Järviseutu-Suomenselkä (20 edustajaa) Eero Kari Lappajärvi Tellervo Mäki-Pollari Alavus Juha Luoma Soini Raija Nykänen Kuortane Tuula Mäki-Fränti Kortesjärvi Ari Autio Alajärvi Heimo Kurhela Alavus Erkki Isoranta Vimpeli Jorma Kukkeenmäki Ähtäri Arto Välimäki Kuortane Juha Uusi-Tohni Töysä Matti Ranta-aho Evijärvi Pasi Saarijärvi Alavus Esko Pellinen Kortesjärvi Tapio Kuoppa-aho Lehtimäki Arto Teikari Kuortane Antti Laukkonen Alavus Martti Mäkinen Evijärvi Esa Saarinen Soini Paavo Pajala Alajärvi Etelä-Pohjanmaa, keskinen (19 edustajaa) Jukka Nuuja Vähäkyrö Tuulikki Kukkonen Ilmajoki Ismo Jäätteenmäki Lapua Arto Nortunen Ylistaro Kimmo Ilkka Lapua Jukka Sandelin Nurmo Jaakko Ranto Ilmajoki Anssi Muilu Lapua Juha Antila Isokyrö Jarmo Hautamäki Kauhava Jari Pärnänen Seinäjoki Johan Björkenheim Isokyrö Juha Nikkola Ilmajoki Osmo Myllykoski Alahärmä Jaska Panula Lapua Pasi Viianen Laihia Veli Sipilä Lapua Arto Mäki-Reini Esa-Matti Heikkilä Isokyrö Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, eteläinen (18 edustajaa) Kai Kytölä Jalasjärvi Timo Keski-Vakkuri Kauhajoki Jorma Peura Jalasjärvi Esko Markkila Kurikka Hannu Rinta-Runsala Teuva Sakari Saunamäki Kauhajoki Heikki Kossila Jalasjärvi Juha Kiviniemi Jalasjärvi Maarit Suuluhta Kurikka Juhani Luopa Teuva Tuomo Pääkkönen Kauhajoki Ahti Ritola Jalasjärvi Juha Kortesniemi Kristiinankaupunki Pasi Tienari Jalasjärvi Timo Martonen Jurva Veli-Pekka Ikkeläjärvi Kauhajoki Juhani Harmanen Kurikka Jarno Rosenberg Kauhajoki Etelä-Suomi (10 edustajaa) Jari Ollikkala Taina Impilä-Lomppi Douglas Koskinen Marja-Liisa Juuse Pertti Kallioniemi Matti Kaase Jarno Vainio Kari Purra Juha Kuusikoski Matti Välttilä Vihti Laitila Yläne Koski TL Tammela Somero Vampula Virrat Jämijärvi Somero Vuoden 2008 hallitus viimeisessä kokouksessaan joulukuussa. Edestä vasemmalta alkaen Seppo Paavola (hallintoneuvoston varapuheenjohtaja), Reijo Flink (toimitusjohtaja), Ilkka Yliluoma (hallituksen puheenjohtaja) ja Martti Selin (hallintoneuvoston puheenjohtaja). Takarivissä Pasi Ingalsuo, Esa Kaarto, Mika Asunmaa ja Juhani Herrala.

10 Hallintoneuvosto Puheenjohtaja Martti Selin, mv, Jalasjärvi Varapuheenjohtaja Seppo Paavola, agrologi, mv, Kaustinen Jäsenet Juha-Matti Alaranta, mv, Alahärmä Asko Alho, mv, Jurva Juho Anttikoski, mv, Evijärvi Lassi-Antti Haarala, agrologi, mv, Humppila *) Heli Hakamaa, agrologi, emäntä, Kauhajoki Pertti Hakanen, mv, Vammala Jussi Hantula, agrologi, mv, Seinäjoki Arto Isomäki, agrologi, mv, Ähtäri Marja-Liisa Keski-Karhu, emäntä, Teuva Olavi Kuja-Lipasti, agronomi, mv, Kurikka Janne Laitila, agrologi, mv, Kuortane Jukka Marttila, agrologi, mv, Ylistaro Juhani Minni, mv, Isokyrö Heikki Panula, agronomi, mv, Lapua Päivi Pentinmäki, emäntä, Jalasjärvi Jari Puutio, mv, Lohtaja Simo Runola, mv, Vehmaa Markku J Sillanpää, mv, Alajärvi Jari Sippola, mv, Alavus Timo Tuhkasaari, mv, Kortesjärvi Esko Tuomainen, mv, Toholampi Kari Tyynelä, mv, Veteli Arto Uusi-Ranta, mv, Ilmajoki *) valittu hallituksen jäseneksi hallintoneuvoston kokouksessa Hallitus Ilkka Yliluoma, maanviljelysneuvos, puheenjohtaja, Ylistaro Reijo Flink, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja, Oulunsalo Mika Asunmaa, mv, Alavus Juhani Herrala, mv, Isojoki Pasi Ingalsuo, agrologi, mv, Kälviä Esa Kaarto, agronomi, mv, Vähäkyrö Toimitusjohtaja Reijo Flink, agrologi, Oulunsalo Varsinaiset tilintarkastajat Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT Varatilintarkastajat Pentti Pääjärvi, KHT PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Hallinnon tarkastajat Jari Ollikkala, mv, Vihti Sakari Saunamäki, mv, Kauhajoki Varalla Jorma Kukkeenmäki, mv, Ähtäri Jaakko Ranto, mv, Ilmajoki Edustajat osakkuusyrityksissä Atria Oyj:n hallituksessa: Martti Selin, Jalasjärvi, puheenjohtaja Ilkka Yliluoma, Ylistaro Atria Oyj:n hallintoneuvostossa: Esa Kaarto, Vähäkyrö, varapuheenjohtaja Juha-Matti Alaranta, Alahärmä Mika Asunmaa, Alavus Lassi-Antti Haarala, Humppila Juhani Herrala, Isojoki Pasi Ingalsuo, Kälviä Olavi Kuja-Lipasti, Kurikka Seppo Paavola, Kaustinen Heikki Panula, Lapua Timo Tuhkasaari, Kortesjärvi A-Rehu Oy:n hallituksessa: Ilkka Yliluoma, Ylistaro, varapuheenjohtaja Reijo Flink, Oulunsalo Kiinteistö Oy Itikanmäen hallituksessa: Reijo Flink, Oulunsalo, puheenjohtaja Sanna Piipari, Ilmajoki Pauli Tuominen, Seinäjoki Kiinteistö Oy Rehukanavan hallituksessa: Reijo Flink, Oulunsalo, puheenjohtaja Ilkka Yliluoma, Ylistaro Edustajat tytäryhtiöissä Oy Feedmix Ab:n hallituksessa: Reijo Flink, Oulunsalo, puheenjohtaja Ilkka Yliluoma, Ylistaro Juhani Kuoppala, Ylistaro Itikan maa- ja metsätilat Oy:n hallituksessa: Martti Selin, Jalasjärvi, puheenjohtaja Ilkka Yliluoma, Ylistaro Reijo Flink, Oulunsalo Suurusrehu Oy:n hallituksessa: Ilkka Yliluoma, Ylistaro, puheenjohtaja Reijo Flink, Oulunsalo Ari Teppo, Nurmo Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n hallituksessa: Martti Selin, Jalasjärvi, puheenjohtaja Mika Asunmaa, Alavus Juhani Herrala, Isojoki Pasi Ingalsuo, Kälviä Ilkka Yliluoma, Ylistaro Edustajat A-Tuottajat Oy:n hallituksessa Ilkka Yliluoma, Ylistaro, varapuheenjohtaja Esa Kaarto, Vähäkyrö 10

11 T ase KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) Liite V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2.1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 2.1. Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 2.2. Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA 2.5. Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka Lyhytaikaiset velat yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) Liite LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIä VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

13 Rahoituslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (1000 EUR) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoitustuotot ja -kulut *) Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin ja lainasaamisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot Saadut korot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osuuspääoman muutos Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Muutos *) Sisältää osakkuusyhtiöiltä saadut osingot 13

14 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Yleiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten ja muiden määräysten mukaisesti (FAS). Konsernia koskevat tiedot Itikka osuuskunta, kotipaikka Seinäjoki, on konsernin emoyhtiö, johon kuuluvat liitetietojen kohdassa 2.2. luetellut yhtiöt. Itikka osuuskunnan konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa pääkonttorista Vaasantie 1, PL 909, ATRIA. Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot tehdään seuraavan poistosuunnitelman mukaisesti: Poistoajat ovat: Rakennukset 7 %/4 % menojäännöspoisto Rakennukset rehuteollisuus 15 v tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto rehuteollisuus 12 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Muut aineelliset 4 v/10 v tasapoisto Sijoitusten arvostus Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevat julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeet on arvostettu hankintamenoon. Osakkeiden kirjanpitoarvo oli ,88 euroa ja käypä arvo ,06 euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu tilikaudella vuosikuluiksi. Eläkemenot Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Tuloksen vertailukelpoisuus Tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään. Valuuttamääräiset erät Yhtiöllä ei ole valuuttamääräisiä velkoja tai saatavia. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöinä Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n, Oy Feedmix Ab:n, Suurusrehu Oy:n sekä Itikan maa- ja metsätilat Oy:n. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Atria Oyj, A-Rehu Oy, Kiinteistö Oy Rehukanava ja Kiinteistö Oy Itikanmäki. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Päivölänkatua ja osakkuusyhtiö Pohjanmaan Teurastamo Oy:tä ei ole yhdistetty, koska se on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet: Sisäinen osakkeenomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäisten myyntien realisoitumattomia katteita ei ole eliminoitu niiden vähäisen merkityksen takia. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on esitetty omana tuottoeränä tuloslaskelmassa. 14

15 2. TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ 2.1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo joka sisältää konserniliikearvoa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Maa- ja vesialueet Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Muutokset +/ Hankintameno Koneiden ja laitteiden poistamaton hankintameno Käyttöomaisuuden hankintameno sisältää ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi. Loppuun poistettujen, myytyjen ja romutettujen hankintahinnat on ilmoitettu vähennyksenä. 15

16 2.2. SIJOITUKSET Konserni-, osakkuus- ja muut yritykset Konserniyritykset Konsernin Emoyhtiön Äänimäärä Kirjanpitoarvo omistusosuus omistusosuus kpl 1000 EUR % kpl % Tytäryhtiöosakkeet Itikan maa- ja metsätilat Oy, Seinäjoki 100, ,0 71 Oy Feedmix Ab, Ilmajoki 61, , lisäys Oy Feedmix Ab, Ilmajoki yhteensä Oy Feedmix Ab , , Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy, Kauhajoki 100, , Suurusrehu Oy, Seinäjoki 100, ,0 112 Kiinteistö Oy Päivölänkatu, Seinäjoki 100, ,0 213 Tytäryhtiöosakkeet yhteensä Osakkuusyritykset Atria Oyj, Kuopio A-sarja Atria Oyj, Kuopio KII-sarja yhteensä Atria Oyj , , lisäys Atria Oyj, Kuopio A-sarja yhteensä Atria Oyj , , Kiinteistö Oy Itikanmäki, Seinäjoki 41, , A-Rehu Oy, Seinäjoki 20, , Pohjanmaan Teurastamo Oy, Kokkola 41, ,60 23 Kiinteistö Oy Rehukanava, Kuopio 50, , Emoyhtiön omistamat yhteensä Muut osakkeet ja osuudet Omistusosuus Kirjanpitoarvo kpl 1000 EUR Emoyhtiön omistamat: A-Tuottajat Oy, Seinäjoki Ilkka Oy, Seinäjoki Kiint. Oy E-P:n Elinkeinotalo, Seinäjoki Muut osakkeet ja osuudet 31 Emoyhtiön omistamat yhteensä 150 Konserniyhtiöiden omistamat: 375 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 525 (1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ 2.3. PITKÄAIKAISET SAAMISET Lainasaamiset muilta Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut Yhteensä LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

17 (1000 EUR ) KONSERNI EMOYHTIÖ Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät: - korkosaatavat verot muut erät Yhteensä OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Palautettu jäsenille Saatu tilikaudella Osuuspääoma joka sisältää tilikaudella eronneiden tuottajien saatavaa Perimättä jäseniltä Koko osuuspääoma Osuuspääoma 1.1. kappaleet Muutos Osuuspääoma Vararahasto muutos +/ Vararahasto Muut rahastot Muut rahastot Ylijäämä Siirto vararahastoon Osuuspääoman korko Muutos osakkuusyhtiöistä Tilikauden tulos Ylijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus Muutokset +/ Vähemmistöosuus LASKENNALLINEN VEROVELKA Tilinpäätössiirroista LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: - palkkajaksotukset verot muut erät Yhteensä

18 3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1000 EUR) Konserni Emoyhtiö LIIKEVAIHTO Liikevaihdon jakautuminen toiminnoittain: Rehumyynti Vuokratuotot Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoittoja Palveluveloitustuotot Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöt Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot: Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet Edustajiston jäsenet Yhteensä Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset Yhtiön lakisääteiset eläkkeet on hoidettu vakuutusyhtiössä. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaan ja hallitukseen sekä hallintoneuvoston jäseniin kohdistuvia eläkesitoumuksia. Lainat lähipiiriin kuuluville henkilöille Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty lainoja POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Liiketoiminnan muut kulut Sisältää energia-, hallinto-, matka-, atk- ja muita hallinnon kuluja, josta tilintarkastuspalkkiot KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle

19 (1000 EUR) KONSERNI EMOYHTIÖ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TULOVEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä MUUT LIITETIEDOt 4.1. MUUT VASTUUT Muut vastuut Muut vastuut Konserniyhtiöiden kiinteistöinvestointien alv-vastuut TILINPÄÄTÖSTIETOJA 2008 (1000 EUR) Liikevaihto Liikevoitto Rahoitus Tilikauden voitto Itikan maa- ja metsätilat Oy Oy Feedmix Ab Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy Suurusrehu Oy Atria Oyj A-Rehu Oy Kiinteistö Oy Itikanmäki Kiinteistö Oy Rehukanava Pysyvät Vaihtuvat Oma Vähem- Vieras vastaavat vastaavat pääoma mistöosuus Poistoero pääoma Itikan maa- ja metsätilat Oy Oy Feedmix Ab Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy Suurusrehu Oy Atria Oyj A-Rehu Oy Kiinteistö Oy Itikanmäki Kiinteistö Oy Rehukanava

20 Ylijäämän käsittely Hallitus esittää emoyhtiön tilikauden ylijäämän ,71 euroa käytettäväksi seuraavasti: - vararahastoon siirretään ,64 euroa - tilikauden alun maksetulle osuuspääomalle maksetaan korkoa 20 prosenttia - lopun jättämistä ylijäämän tilille. Tämän toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä rahoituslaskelman esitämme hallintoneuvostolle ja edelleen edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi. Seinäjoella 23. päivänä maaliskuuta 2009 Esa Kaarto Mika Asunmaa Lassi-Antti Haarala hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Juhani Herrala Pasi Ingalsuo Reijo Flink hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Seinäjoella 27. päivänä maaliskuuta 2009 Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT Tilintarkastuskertomus Itikka osuuskunnan jäsenille Olemme tarkastaneet Itikka osuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osuuskuntalain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Seinäjoella 27. päivänä maaliskuuta 2009 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö 20 Eero Suomela, KHT Markku Tynjälä, KHT

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2009 2010...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätös 2005 2 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Vuosi 2008 lyhyesti. Sisältö. Vuosi 2008 lyhyesti. Vuosi 2008 lyhyesti 2

Vuosi 2008 lyhyesti. Sisältö. Vuosi 2008 lyhyesti. Vuosi 2008 lyhyesti 2 Laadukasta suomalaista lihantuotantoa LSO Osuuskunta vuosikertomus 2008 2 Vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 lyhyesti Pitkään jatkunut ylitarjonta kansainvälisillä lihamarkkinoilla alkoi tasapainottua kesän

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot