Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport"

Transkriptio

1 Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint Finland Berit Mariani-Cerati

2 SISÄLTÖ Sivu 1. Tausta Miksi Aikataulu Kartoitus Osoitelistat Kysely Webropol Kyselyn tulokset Yleistietoa Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) Majoitus leirintäalue Majoitus - mökit ja loma-asunnot A 4J 10 eri mökille / loma-asunnolle 5.5. Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) Kokous- ja konferenssipalvelut Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut Kuljetukset maissa ja vesillä Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit Kulttuuri Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Lopuksi Liiteet 1. Etelän Uutiset Lehdistötiedote Osoitetilasto a-r Kyselykaavake Webropol vastaustilasto Kielitaidot Mökkitilasto...71 Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 2

3 1. Tausta Talvella 2007 haettiin Länsi-Uudenmaan matkailuorganisaatio Eteläkärjen Matkailu Oy konkurssiin. Heti tämän jälkeen alueella ruvettiin pohtimaan millaista organisaatiota voitaisiin perustaa tilalle meidän alueemme matkailumarkkinointia ja/tai myyntiä hoitamaan. Asiasta pidettiin pari kokousta, joista Etelä-Uusimaa lehti kirjoittaa oheisessa artikkelissaan. - Liite 1 Ehdotuksia oli monenlaisia, ja kokousten seurauksena perustettu Helsinki West ei hyvistä aikeistaan ja ponnisteluistaan huolimatta pystynyt täyttämään Eteläkärjen Matkailun jättämää aukkoa. Oma käsitykseni on että Eteläkärjen Matkailun konkurssin syynä oli kuntien ja yrittäjien yhteisomistuksen tuomat eri näkemykset ja tapa toimia. Helsinki Westillä taas on liian rajalliset resurssit, ja jokaisella toimijalla on ensisijaisesti oma yritys, jota hänen tulee priorisoida eikä yhdistyksellä ole varaa palkata ammattilaista hoitamaan markkinointia. Nyt, kesällä 2010, on Länsi-Uusimaa alueena ollut poissa markkinoilta yli kolme vuotta, lukuunottamatta kahta osallistumista matkamessuille, MATKA 2009 ja MATKA Yksittäiset kunnat ja yrittäjät ovat tehneet voitavansa. Pieni ei kuulu eikä näy, eikä meidän valtavalle yhteisvoimallemme ole ollut kokoavaa tahoa joka olisi vienyt aluettamme markkinoille, niinkuin muualla Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Vuonna 2009 valmistui selvitys matkailun tulo- ja työllistämisvaikutuksista Länsi- Uudellamaalla. Selvityksen johtopäätös oli että matkailuelinkeino tuo alueellemme sekä tuloja että työllisyyttä: Tilanne voisi olla huomattavasti parempikin, ottaen huomioon alueemme luontaisen matkailullisen vetovoiman. Alueellinen organisaatio pitäisi selvityksen mukaan kiireesti perustaa. Sille on annettava tarpeelliset henkilö- ja taloudelliset resurssit toimia ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja uskottavasti. Tämän tulo- ja työllisyysselvitykseen jälkeen kartoitetaan nyt Länsi-Uudenmaan matkailupalveluja, jotta saataisiin käsitys siitä mitä meillä on ja mitä meiltä puuttuu. Matkailupalvelukartoituksen pohjalta CreaMentors jatkaa selvitystyötä ja tarkoituksena on kesän 2010 loppuun mennessä saada mahdollisimman konkreettinen ehdotus matkailuorganisaatiosta Länsi-Uudellemaalle. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 3

4 2. Miksi? Jotta tiedetään mitä markkinoida, pitää tietää mitä meillä on, sanoo ErJa Vaarala, LYKESin projektipäällikkö. Matkailupalvelujen kartoituksen päämäärä on selvittää tarjonta, jotta voimme oikealla tavalla houkutella enemmän matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin lisätä sekä yrittäjien että kuntien matkailusta saatuja tuloja. Kartoitustulosten perusteella suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, joiden tavoitteena on saada lisää matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin enemmän matkailutuloja. Jotta alueen yhteistä matkailumarkkinointia voidaan suunnitella ja toteuttaa, täytyy siis tietää millaisia tuotteita meillä Länsi-Uudellamaalla on tarjota vieraillemme. Yllä mainittujen selvitysten lisäksi tullaan Länsi-Uudenmaan KOKO-ohjelman puitteissa selvittämään mahdollisuudet perustaa Länsi-Uudellemaalle vuoden 2010 aikana koko aluetta kattava matkailu- ja/tai myyntimarkkinointiorganisaatio kotimaan ja ulkomaan markkinointia varten. Näin Länsi-Uudenmaan koko matkailutarjonta lähtisi markkinoille yhteisvoimin, samalla tavalla kuin monilla muilla Suomen alueilla ja muissa maissa. Olisimme koko Länsi - Uudenmaan voimin mukana matkailualan kilpailussa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä raportissa puhumme yrittäjistä, vaikkakin osa toimijoista ovat yrityksen vastuuhenkilöitä, kuntien elinten toimijoita, yhdistysten puheenjohtajia tai toiminnanjohtajia tai yksityishenkilöitä. Yrityksillä tarkoitetaan myös kuntia sekä yhteiskunnallisia eri elimiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöiden esim. mökkivuokrausta. Tässä käsitellään kaikkia yrittäjiä sekä vastanneita yrittäjiä, eli ne jotka ovat lähetettyyn kartoituskyselyyn vastanneet. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 4

5 3. Aikataulu Tarjouspyyntö Länsi-Uudenmaan AKO:lta Hankintapäätös Hangon, Lohjan ja Raaseporin matkailutoimistojen osoitelistat saatu Kyselykaavaketyö alkoi Nummi-Pusulan kunnan osoitelista saatu Kyselykaavake lähetetty tarkistusta varten matkailutyöryhmälle Tarjous Kirkkonummen kunnalle Tarjous Vihdin kunnalle Info pidetty Lohjan yrittäjien aamukahvilla Info pidetty Inkoon yrittäjille ja kunnan matkailuvastaavalle Kyselykaavake lähetetty sähköpostitse Lohjan Matkailupalvelun kuukausitiedote Kyselykaavake lähetetty paperiversiona Lehdistötiedote - Liite 2 Julkaistu: Etelä Uusimaa, Iltalohja, Kirkkonummen Sanomat, Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkössanomat Länsi-Uudenmaan AKO:n tiedote kuntien johtajille Tiedote Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla Ensimmäinen muistutus sähköpostitse Toinen muistutus sähköpostitse Kolmas muistutus sähköpostitse. Vihdin osoitteet mukaan Lehdistötiedote Vihdissä Tiedote Vihdin kunnan verkkosivuilla Tiedote Raaseporin kaupungin verkkosivuilla Muistutuspostitus, paperiversiot Henkilökohtainen muistutus 33 tärkeälle yritykselle Viimeinen vastaus saatu Kartoitustyö ja raportti valmis Suurimmat työvaiheet: - kyselykaavakkeen laatiminen ja syöttäminen Webropol järjestelmään - osoitetietojen kerääminen, tarkistaminen ja listojen laatiminen ennen kyselyn lähettämistä - kyselyn seuranta, muistutukset - kyselytulosten analysointi - osoitelistojen korjaaminen kyselystä saaduilla tiedoilla - loppuraportin laatiminen Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 5

6 4. Kartoitus Kartoitus jaettiin kahteen osaan - Osoitelistat - Kartoituskysely Kartoituksen piiriin otettiin tavanomaisten matkailupalvelujen lisäksi mukaan mm. suoramyyntiä ja itsepoimintaa tarjoavat maatilat sekä kulttuurin tuottajat. Näin huomioitiin niitä seikkoja, jotka lisäävät matkailijoiden syitä valita Länsi-Uuttamaata matkakohteena ja jotka lisäävät heidän viihtyvyyttään antaen alueellemme matkailullisen lisäarvon Osoitelistat Saadaksemme mahdollisimman kattavat osoitelistat, pyydettiin kunnilta heidän matkailuyrittäjiään koskevat postituslistat. Niitä saatiin Hangosta, Lohjalta, Nummi-Pusulasta, Raaseporista ja Vihdiltä. Tietoja on tarkennettu, korjattu ja täydennetty ja lopputuloksena on 1246 osoitetta kattava postituslista. Osoitelistat sisältävät - Yrityksen / toimijan nimi - Omistajan / vastaavan toimihenkilön nimi - Sähköpostiosoite - Verkkosivuston www-osoite - Puhelinnumero - Katuosoite - Postinumero - Kaupunki / kunta Länsi-Uusimaa marraskuussa Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 6

7 Näitä tiedonlähteitä ollaan käytetty osoitelistojen laadinnassa: Yrityksille viestini tässä yhteydessä olisi: Hae oman yrityksesi nimellä ja katso missä kaikissa osoitehauissa olet läsnä ja millä tiedoilla. On helppo littyä johonkin osoitehakuluetteloon, niitä on monta ja heiltä tulee usein soittoa kun yrittävät haalia uusia asiakkaita. Puhelinnumeron vaihtuessa, muistatko päivittää tietoja kaikkialle? Monen yrityksen kohdalla löytyi monta eri puhelinnumeroa, osoitetta, eikä tietoakaan siitä mikä on viimeisintä ja paikkaansa pitävää tietoa. Myös kuntien verkkosivuilla olevissa yritysluetteloissa sekä kaikkein tärkeimmässä, eli kaupparekisterissä olevat tiedot tulee päivittää. On tärkeätä myös sisällyttää kontaktihenkilön nimi, sähköpostiosoite, sekä postinumero! Osoitelistojen yhteydessä kartoitettiin myös yritysten verkkosivuja ja niiden kieliversioita. Verkkosivuilla olevilla tiedoilla saatiin selville yritysten toiminnot, joita on merkitty osoitelistoille. Aina määritelmäni yrittäjän toiminnasta ei ole sama kuin yrittäjän oma. Siksi tämä tieto saattaa olla eri osoitelistoilla ja yrittäjien täyttämissä kaavakkeissa. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 7

8 Sähköpostiosoite puuttuu 21% kaikista yrityksistä ja verkkosivuja puuttuu 34%. En julkaise sähköpostiosoitettani, koska silloin minun pitäisi vastata asiakkaille, oli yhden pienyrittäjän komentti. En usko hänen toimivan yrittäjänä kovinkaan kauan enää. Sähköposti on tärkeä ja varma kommunikaatioväline. Väärinymmärrykset ja unohtamiset vähenevät, ja juridisesti voidaan todistaa mitä viestiä on lähetetty, vastaanotettu ja milloin. Matkailu oli ensimmäisiä elinkeinoja missä nettiä käytettiin hyväksi. Tänä päivänä suurin osa matkailijoista hakee tietoa netistä. Omat nettisivut ovat ehdoton edellytys jos aikoo matkailuyrityksenä selviytyä. Se, ettemme alueena emmekä yksittäisinä toimijoina ole yleisesti läsnä netissä on vielä suurempi ja meitä kaikkia koskeva ongelma johon pitää pikaisesti saada ratkaisua. Yritysten verkkosivujen kieliversioissa on parantamisen varaa. 9 henkilöä ilmoittaa kyselyssä puhuvansa muita kieliä, jotka ovat mm arabiaa, bulgariaa, hollantia, islantia, japania, kurdia, norjaa, portugalia, puolaa, tanskaa, turkkia, viittomakieltä ja viroa. Tämä rikkaus ei kuitenkaan näy heidän verkkosivuillaan. Mutta jo peruskielillä voisimme huomattavasti paremmin lähestyä vieraitamme. Ruotsi, englanti, venäjä ja saksa olisivat tärkeitä, jotta tavoittaisimme matkailijoita. Oma kotimaamme on tärkein markkina-aluemme. Kuitenkin kaikilla yrityksillä ei ole suomenkielisiä sivuja. Nelson Mandela sanoi: Jos puhut kieltä jota toinen ymmärtää, puhut hänen aivoilleen. Jos puhut hänen äidinkieltään, puhut hänen sydämelleen. Yritysten toiminnot tuli suhteellisen hyvin esille verkkosivuilla niillä joilla oli verkkosivut. Useampi kuin yksi toiminta oli tarjolla yrityksillä seuraavasti: - Hanko 37 yritystä (19%) - Inkoo 18 yritystä (26%) - Karjalohja 12 yritystä (26%) - Karkkila 9 yritystä (19%) - Kirkkonummi 40 yritystä (26%) - Lohja 37 yritystä (22%) - Nummi-Pusula 13 yritystä (34%) - Raasepori 69 yritystä (24%) - Siuntio 10 yritystä (14%) - Vihti 30 yritystä (17%) Yleisin yhdistelmä on majoitusliike jolla on myös ateriapalvelu ja/tai kokoustilat. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 8

9 Jollei omasta takaa voi kaikkea tarjota, ei ole lainkaan kiellettyä suositella naapuriyrityksen toimintaa. Sitä harva kuitenkin verkkosivuillaan tekee. Eri palvelujen tarjonta lisää kuitenkin todennäköisyyttä että matkailija valitsee tietyn kohteen. Ristiin linkittäminen lisää myös näkyvyyttä hakumoottoreissa ja on sitä verkottumista jota yrittäjät itse voivat oma-aloitteisesti tehdä. Osoitetilasto, liite 3, josta käy ilmi: - Kuntien asukasluvut - Osoitteiden määrä - Asukasluvun ja osoitteiden välinen suhde, eli miten paljon on matkailun toimijoita suhteutettuna asukaslukuun. Eniten matkailuun liittyvää toimintaa suhteutettuna asukaslukuun on Hangossa ja Karjalohjalla, johtuen mm. monista yksityishenkilöiden omistamista mökeistä ja loma-asunnoista. - Kyselyyn vastanneiden määrä sekä % kaikista - Määrä toimijoita joilta puuttuu sähköpostiosoite - Määrä toimijoita joilta puuttuu verkkosivut - Verkkosivujen kieliversiot. Tässä sarakkeessa ollaan huomioitu ne yritykset, joilla on omat verkkosivut. - Mitä toimintoja yrityksellä on. Huomaa että o hotelli tarkoittaa myös motellia, retkeilymajaa ja muu rakennuksen sisätiloissa tapahtuvaa majoitusta, jota myydään vuorokausihinnalla ja johon yleensä sisältyy aamiainen. o Mökki voi myös olla vapaa-ajan asunto, eli majoitus jota yleensä myydän viikkohinnalla ja johon ei sisälly aterioita. o Ravintola pitää sisällään kahvilat, yökerhot, baarit, cateringyritykset sekä myös maatilojen suoramyynti ja itsepoiminta Kysely Kyselykaavake laadittiin seikkaperäisesti selvittämään alueemme tarjontaa. Kysely syötettiin Webropol järjestelmään, joka on internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellus. Kaavake oli erittäin yksityiskohtainen ja eräitä tietoja pyydettiin toistuvasti, siksi että: - Kaavaketta voidaan jatkossa käyttää yritysten ilmoittautumiskaavakkeena tulevaan alueelliseen markkinointiin. Näin ollen kyselyä ei Webropoljärjestelmässä suljeta, vaan pidetään jatkossakin auki, jolloin myös sitä kautt a saatua tilastoa jatkuvasti päivittyy. - Kavaakkeesta saaduilla tiedoilla voidaan alueelliset verkkosivut rakentaa pyytämättä lisätietoja yrityksiltä. Tiedot hyväksytetään yrityksillä ennen tietojen julkaisemista. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 9

10 Jotkut huomauttivat, että kysyttävät tiedot löytyvät heidän nettisivuiltaan. Kuitenkin tulevan yhteisen verkkosivuston rakentaminen vie huomattavasti vähemmän aikaa ja resursseja kun kyselykaavakkeiden kautta saadaan kaikilta tiedot samassa muodossa ja järjestyksessä. Näin alueellisilla verkkosivuilla olevia yrityksiä on helppo verrata toisiinsa kun kaikki tiedot löytyvät samassa muodossa yhdestä paikasta. Matkailija ei lähde selailemaan yritysten ja kuntien sivustoja ennenkuin kiinnostus johonkin tiettyyn kohteeseen on syntynyt alueellisten sivustojen kautta. Kysyttiin myös seuraavaa, josta toivottavasti on jatkoselvitysten kannalta hyötyä: - Millä tavalla toivot että Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailuorganisaatio palvelee sinua? - Millä tavalla haluat itse osallistua matkailumarkkinointiyhteistyöhön? - Koulutustarve Kyselyn lopuksi yrittäjillä oli vielä mahdollisuus lähettää terveisiä, kysymyksiä ja toivomuksia. Yhteystietoja pyydettiin sekä yleistietojen kohdalla että eri palvelujen kohdalla. Tämän jotkut mielsivät hankalaksi ja huomauttivat siitä. Jotkut täyttivät yhteystietoja vain kerran mikä oli ok edellyttäen että kaikki toiminnot ovat samassa paikassa. Kuitenkin on yrityksiä joilla on toimintoja jopa eri kunnissa, kuten Pois Tieltä, jonka maastoautoja käytetään sekä Lohjalla että Karjalohjalla. Monella, erityisesti hankolaisella yrityksellä on toimintaa Hangossa, mutta omistaja onkin pääkaupunkiseudulla toimiva yritys. Yhteystiedot on myös hyvä olla jokaisen toiminnon kohdalla, jotta verkkosivujen rakentamisen voi jakaa toimialoittain päivitystä tekevien henkilöiden kesken. Kysely jaettiin seuraaviin osiin eri väreillä merkittyinä: - 1. Yleistietoa - 2. Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) - 3. Majoitus - leirintäalue - 4. Majoitus - mökit ja loma-asunnot. Tässä kohdassa oli tilaa 10 mökille tai lomaasunnolle. Samanlaisia mökkejä täytettiin kerran, erilaisia mökkejä täytettiin niin monta kertaa kuin oli mökkejä. Enimmillään oli viisi erilaista mökkiä, ja suurimmassa mökkikylässä oli 12 mökkiä Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) - 6. Kokous- ja konferenssipalvelut - 7. Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut - 8. Kuljetukset maissa ja vesillä - 9. Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit. Tässä pyydettiin täyttämään myös mikäli aktiviteetteja on tarjolla esim. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 10

11 lähellä tarjottua majoitusta. Kuitenkin näin täytettiin hyvin vähän, vaikka laajempi tarjonta olisikin antanut yritykselle lisäarvon Kulttuuri (sekä elämyksellinen että aineellinen, esim. design, käsityö) Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Jokaisen palvelun kohdalla kysyttiin seuraavaa: 2. Palvelua tarjotaan seuraavassa kunnassa: 3. Palvelun nimi 4. Palvelun osoite 5. Palvelun puhelinnumero 6. Palvelun sähköpostiosoite 7. Palvelun Internetosoite (www) 8. Ajo-ohjeet Helsingistä 9. Etäisyys Helsingistä 10. Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla 11. Asiakasta palvellaan seuraavilla kielillä suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa, ranska, espanja, italia, muu kieli asteikolla 5 = Äidinkieli 4 = Sujuva 3 = Hyvä 2 = Käyttökelpoinen 1 = Emme osaa kieltä 12. Muita kielitaitoja 13. Myyvä kuvaus toiminnasta ja tarjottavista palveluista Tämän jälkeen yksityiskohtaiset kysymykset koskien palvelun laatua, huoneiden, paikkojen lukumäärää, erikoistoivomusten huomioimista jne. Mahdollisuus oli myös vapaamuotoisen tekstin kirjoittamiseen. Kyselyn kautta saaduilla tiedoilla voidaan rakentaa suhteellisen kattava alueellinen verkkosivusto lähettämättä sen enempää kyselyitä yrityksille. Mitä enemmän kyselyitä, sen huonommin tulee vastauksia. Siksi tehtiin kerralla mahdollisimman yksityiskohtainen kyselykaavake, vaikka siitä tuli pitkä ja joidenkin mielestä hankala. Verkkosivut on tietysti hyväksytettävä yrityksillä ennen julkaisemista, jolloin s amalla voi pyytää kuvamateriaalia. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 11

12 Näiden tietojen perusteella voidaan myös tehdä erilaisia laadunparannuksia: - Joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai omia verkkosivuja - voidaan siihen vaikuttaa. - Verkkosivujen kieliversiot tässä jo työllistävä vaikutus, kun nettisivuja käännetään eri kielille. Yrittäjillä ja heidän henkilökunnallaan on pääkielten taitaminen suhteellisen hyvin hallussa. Mikseivät näyttäisi sitä nettisivuillaan? - Yhteiskunnallisella tasolla voidaan huomioita kiinnittää saavutettavuuteen. Kysymys Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla tuli ajankohtaiseksi viime kesänä kun Rough Guide to Finland kirjan toimittaja vieraili alueellamme kolmen päivän ajan. Ellen olisi pystynyt hänelle kertomaan miten tärkeimpiin, kirjassa mainttuihin paikkoihin ja nähtävyyksiin päästään yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, Länsi-Uusimaa ei olisi ollut mukana kirjassa. Tämä opaskirjasarja, joka käsittää yli 100 maan ja yli 1000 paikkakunnan oppaat sekä kattavat nettisivut, sai tänä kesänä uusimman lisäyksensä, Suomi-oppaan, missä 16 sivua kattaa Länsi-Uudenmaan aluetta. Liiteissä 4 (a-r) on koko kysely. Kyselyn esipuhe muotoiltiin erilaiseksi riippuen siitä lähetettiinkö kysely sähköisesti, vaiko normaali postissa, oliko kyseessä alkuperäinen lähetys vai muistutus. Kyselyä voi myös käydä läpi julkisen linkin kautta, osoitteessa Täytä pakolliset kentät päästäksesi eteenpäin, mutta jollet ole matkailualan toimija, älä paina lähetä -painiketta! Webropol Lohjan kaupungin käyttämään Webropol järjestelmään syötettiin koko kysely jotta yrittäjät voisivat sähköisesti netin kautta vastata kysymyksiin ja jotta saisimme kyselystä automaattisesti tilastollisen seurannan. Kysely oli kaksikielinen, suomeksi ja ruotsiksi. Näin laajaan kyselyyn ei Webropoljärjestelmä ollut sopiva, järjestelmän toiminnot hidastui ja lopulta yhden kysymyksen yhden vastausvaihtoehdon syöttäminen järjestelmään kesti yli 10 minuuttia. Vain kyselyn syöttäminen Webropoliin vei kolme työviikkoa, täyspäiväisesti. Tätä emme tienneet aloittaessamme työn eikä muita vastaavia järjestelmiä ollut tarjolla. Kolmen viikon työn jälkeen kysely oli valmis ja lähetettiin sähköisesti iltapäivällä n. 900 osoitteeseen. N. 70 tuli paluupostina syystä että sähköpostiosoite oli väärä. Niitä on käyty läpi ja korjattu tai poistettu osoitelistoilta. Webropolin etuihin kuuluu että jokainen vastaanottaja saa sähköpostiviestissään henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Näin voidaan seurata vastausten saapumista ja lähettää muistutus vain niille, jotka eivät ole vastanneet. Myös tilasto päivittyy sitä mukaa kun vastauksia tulee. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 12

13 Jo ensimmäisen illan aikana saatiin 28 vastausta aamulla Hangosta ilmoitti Marketta Wall (suuret kiitokset hänelle!), ettei sähköpostitse yrittäjille lähetetty linkki toimi. Osoittautui, että teknisen vian takia kaikki osoitteet ja niihin liitetyt linkit olivat hävinneet Webropol järjestelmästä! Parin tunnin kuluttua saatiin kuitenkin järjestelmä taas toimimaan. Emme tiedä m ontako vastaajaa menetettiin sen ensimmäisen aamun kahden tunnin ajan. Tavallisessa postissa lähetettiin paperiversiona tulostettu kysely n 300 yritykselle. Valitettavasti kaavakkeen sivut olivat väärässä järjestyksessä, ja tämä antoi sekavan ja epäuskottavan kuvan koko kartoitukselle. Alkuperäisen lähetyksen ja yhden muistutuksen tuloksena saatiin vain 13 vastausta. Näitä syötettiin manuaalisesti Webropol järjestelmään. Liitteessä 5 vastaustilasto Webropolilla lähetettyjen ja siihen syötettyjen vastausten perusteella. Tässä on huomioitu myös paperiversiona saadut vastaukset, joita on syötetty järjestelmään. Paperiversiona lähetetettyjä ei ole tässä huomioitu. Jos kysymysten syöttäminen Webropoliin oli hankalaa ja aikaa vievää, niin tulosten vastaanottaminen ja käsitteleminen ei valitettavasti tuonut työhön helpotusta. Onneksi Webropolin hitaus ei ollut haittana vastaajille. Yleistilasto, eli kaikkia vastauksia tilastoiva on kooltaan 14 MB. Tätä on käytetty tässä raportissa analyysien perustana. Yrityskohtaiset tiedot saadaan Webropolista joko PDF muodossa tai exceltaulukon muodossa. PDF muodossa saaduista vastauksista puuttuvat kuitenkin yritysten kaikki yhteystiedot. Yhden PDF-vastauksen tallentaminen vei n. 10 minuuttia. Exceltaulukossa yhden yrityksen tiedot näkyvät kaikki samalla rivillä eli satoja sarakkeita peräkkäin. Exceltaulukon koko on 7 MB. Lohjan kaupungin ATK-kouluttajan, Janne Lindellin kommentit koskien Webropol kyselyä ja siihen liittyvistä prosesseista: Kokemuksia projektista: 1) Kyselyn laajuus yllätti ja aiheutti myös erinäisiä teknisiä ongelmia Webropol tuotteen kanssa (suurimpana toimintojen hitaus) Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 13

14 2) Hyppykysymysten välttämättömyys tuli selville jo alkuvaiheessa. Näiden asettaminen helpotti ja selkeytti lomakkeen täyttämistä olennaisesti 3) Kyselyn alkusanat ja ohjeet muotoutuivat tosi pitkiksi/laajaksi, mutta ne saatiin selkeytettyä käyttämällä eri muotoiluja kuten värejä. 4) Muita Webropol palvelun teknisiä rajoituksia olivat mm. samojen asioiden kertautuminen ja niiden aiheuttama kyselyn sivujen lisääntyminen (vrt. 10 eri sivua samasta asiasta) 5) Muistutuksien lähettäminen lisäsi vastausten määrää mutta ei kuitenkaan täysin toivotussa laajuudessa. Tämä jätti kysymyksen että mitkä olivat lopulliset syyt eri yrittäjien vastaamatta jättämiselle - liian pitkä kysely - tavoitteen epäselvyys - välinpitämättömyys oman toiminnan "markkinointiin" 6) Visuaalisessa ulkoasussa oli kyllä nähty todella paljon vaivaa. Sitä jäin miettimään että olisiko joku ulkoasuun vaikuttava "parannus" vielä lisännyt halukkuutta vastata kyselyyn tai lähinnä olla keskeyttämättä sitä. Tarkoitan lähinnä visuaalista tietoa kyselyn etenemisestä. Sellainenhan oli mukana aluksi, mutta se poistui alussa kun tuli ongelmia varmuuskopion palautuksen kanssa 7) Raportointipuoli ohjelmassa on alun perin ihan riittävä, mutta kyselyn laajuus aiheutti todella suuria rajoituksia normaali raportointiin. Tämä oli siis ohjelmiston ongelma. Ei päässyt lainkaan suodattamaan kyselyä ja koko raportin ottaminen onnistui vain kiertoteitse (vrt. Excel XML versiot) Voitaneen siis sanoa että Webropol ei ole ainakaan tällä versiolla riittävä työkalu tämän laajuisen kyselyn tekemiseen. Uusi Webropol 2.0 versio on tulossa 07/2010 joten jää nähtäväksi onko tilanne parempi myöhemmin. Tässä omia kokemuksia projektista. -Janne- Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää Janne Lindelliä sekä Lykesin Minna-Mari Tiihosta arvokkaasta avusta tämän kyselytyön yhteydessä. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 14

15 5. Kyselyn tulokset Alla selvitetään palvelukohtaisesti saatuja vastauksia. Vaikkakin alhaisen vastausprosentin takia tulokset eivät kuvaa koko alueemme tarjontaa, se antaa kuitenkin kuvan siitä, minkä yritysten varalle kannattaa lähteä Länsi-Uudenmaan matkailuelinkeinoa kehittämään. Vastanneet lienevät myös aktiivisia, kiinnoistuneita yhteistyöstä, verkostoitumisesta ja kehittämisestä. Kuitenkaan ei tämän kartoituksen perusteella pysytä tarkoin määrittelemään montako esim ravintolatuolia alueellamme on tarjolla. Niin kauan kun kaikilla yrityksillä ei ole nettisivuja eikä tietoja esillä nettisivuillaan, eivätkä kaikki kuulu MaRa r.y.:hyn, ainoa tapa saada tarkkaa tietoa on soittaa kaikki läpi. Ennenkuin se puhelinkierros on tehty, on muutoksia jo tapahtunut. Kartoituskyselyyn vastanneista on lähdettävä liikkeelle, muut seuraavat perässä kun huomaavat, että yhteistyöstä kaikki hyötyvät. Tietoja majoitus- ja ravitsemusliikkeiden kapasiteetista on jo tilastollisesti selvitetty edellisessä Matkailun Tulo- ja Työllisyysvaikutukset tutkimuksessa, joten tässä kartoituksessa analysoidaan asiakaslähtöisemmin tarjontaamme. Koska haluan tuoda yritysten omia tapoja kertoa asioita esille, olen alla suoraan kopioinut heidän tekstejään kyselykaavakkeista. Paljon luettavaa, mutta mielenkiintoista, sekä myöhemmin suoritettavan analyysin paikka. Eli voidaan analysoida miten yrittäjien oma käsitys toiminnastaan vastaa todellisuutta asiakkaiden silmissä, näin antaen lähtökohdan laatuparannustyölle. Sen ihmeellisempää ei tarvitse olla, tämäkin on matkailijalle elämys Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 15

16 5.1. Yleistä 1.1. Vakituisessa työsuhteessa olevien määrä (omistaja mukaanlukien) Antal fast anställda (inklusive ägaren) Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,1% ,8% ,5% ,1% ,0% ,2% ,2% Yli/över % Pienyrittäjiä oomme kaikki...melkein. Erittäin harva isompi, mutta molempia on markkinointiyhteistyössä huomioitava, koska ne täydentävät toisiaan Kausityöntekijöiden määrä Antal säsonganställda Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,7% ,4% ,3% ,1% ,0% Yli/över ,5% Alueemme matkailuelinkeinon kausiluontaisuutta käsitellään kohdassa 6. Työllistävä vaikutus on suuri kesällä Onko yrityksellä käytössä sähköinen varausjärjestelmä? Använder ditt företag något elektroniskt bokningssystem? Kyllä mikä? / Ja vilket? 13% = 34 yritystä Ei / Nej 87% = 227 yritystä Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 16

17 Monet mieltävät oman sähköpostin olevan sähköinen varausjärjestelmä. Muutamaa markkinoilla olevaa järjestelmää on käytössä. Alueemme yhteinen varausjärjestelmä olisi ensiarvoisen tärkeä! On olemassa valmiita ratkaisuja, joten pyörää ei tarvitse lähteä uudestaan keksimään (suurella rahalla). Seuraavia varausratkaisuja käytetään: Golfbox 2 Hotellinx 4 Nemesys 1 Nexgolf 2 Novell GroupWise 2 Expedia 1 varain.net 1 verkkovaraus.com 1 Wakka Kuvaile miten palvelusi on ostettavissa muutoin kuin ottamalla yritykseesi suoraan yhteyttä / Beskriv på vilka sätt kunden kan köpa dina tjänster på andra sätt än genom att kontakta företaget direkt 1. Palvelut, eli valokuvanäyttelyissä käynti ilmaista yleisölle 2. Via Porkkala Travel, SE-Action och i princip vilka researrangörer som helst 3. via Expedia och dess bolag (venere, hotels.com) 4. Puumerkki-mökki Päiväranta -mökki 5. Inga 6. Direktförsäljning av majs under säsongen cirka alla år 7. Suora yhteys 8. Valmistamiani tuotteita on myynnissä eri lahjatavara- maatilakaupoissa ja käyn messuilla ja myyjäisissä. 9. Det går per e-post eller genom kontakt per telefon. Verksamheten är så liten. Kommer att utveckla en hemsida med en link till ett elektroniskt bokningssystem, helst ett som är gemensamt med en större organisation. 10. anonsering djungeltelegraf 11. Tourist agencies 12. Linja liikenteessä astumalla linja -auto pysäkiltä kyytiin. Tilausliikenteessä vain ottamalla ensin yhteyttä yritykseen. 13. Via turistbyrån i Ekenäs/Raseborg 14. Ei ole muuten mahdollista 15. ei ole Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 17

Käsikirja. Sähköpostimarkkinoinnin

Käsikirja. Sähköpostimarkkinoinnin Käsikirja Sähköpostimarkkinoinnin On seuraavan vaiheen aika! Uskon, että sinä, joka luet tätä, olet sitä mieltä, että on korkea aika ryhtyä käyttämään uutiskirjettä. Tai sitten kysyt itseltäsi: miten parannamme

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko. Click here to enter text. 2013 Kia Kuutti KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA nykytilan kartoitus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Sähköiset käytöstavat

Sähköiset käytöstavat nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 2 2011 Majoitu edullisemmin 3 Liikuntakipinät lentelee 5 Menon on muututtava! 4 12 Sähköiset käytöstavat 6 Eläkkeeltä töihin pääkirjoitus Kari Ahola puheenjohtaja kari.ahola@nordea.com

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Ovi kansainvälisille markkinoille

Ovi kansainvälisille markkinoille Ovi kansainvälisille markkinoille Entre Marketing Oy on Suomen johtava kansainvälisten markkinointipalvelujen tuottamiseen erikoistunut projektitoimisto. Toteutamme vuosittain noin 130 yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat

Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 3-2006 Vaasa 400 syntymäpäiväjuhlat - Matkailutoimisto - Mitä ihmiset harrastavat 3/2006 PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Ville Rintamäki Toukokuu

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Langenlois, valkoviinin sydänmailla

Langenlois, valkoviinin sydänmailla CWT Finlandin asiakaslehti 1/15 Langenlois, valkoviinin sydänmailla Namibia on safarikohteiden aatelia Tervetuloa Tahitille! Nuoret tärkeälle kansainvälistymisen tielle Edullisen lentohinnan metsästäjän

Lisätiedot