Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport"

Transkriptio

1 Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint Finland Berit Mariani-Cerati

2 SISÄLTÖ Sivu 1. Tausta Miksi Aikataulu Kartoitus Osoitelistat Kysely Webropol Kyselyn tulokset Yleistietoa Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) Majoitus leirintäalue Majoitus - mökit ja loma-asunnot A 4J 10 eri mökille / loma-asunnolle 5.5. Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) Kokous- ja konferenssipalvelut Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut Kuljetukset maissa ja vesillä Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit Kulttuuri Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Lopuksi Liiteet 1. Etelän Uutiset Lehdistötiedote Osoitetilasto a-r Kyselykaavake Webropol vastaustilasto Kielitaidot Mökkitilasto...71 Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 2

3 1. Tausta Talvella 2007 haettiin Länsi-Uudenmaan matkailuorganisaatio Eteläkärjen Matkailu Oy konkurssiin. Heti tämän jälkeen alueella ruvettiin pohtimaan millaista organisaatiota voitaisiin perustaa tilalle meidän alueemme matkailumarkkinointia ja/tai myyntiä hoitamaan. Asiasta pidettiin pari kokousta, joista Etelä-Uusimaa lehti kirjoittaa oheisessa artikkelissaan. - Liite 1 Ehdotuksia oli monenlaisia, ja kokousten seurauksena perustettu Helsinki West ei hyvistä aikeistaan ja ponnisteluistaan huolimatta pystynyt täyttämään Eteläkärjen Matkailun jättämää aukkoa. Oma käsitykseni on että Eteläkärjen Matkailun konkurssin syynä oli kuntien ja yrittäjien yhteisomistuksen tuomat eri näkemykset ja tapa toimia. Helsinki Westillä taas on liian rajalliset resurssit, ja jokaisella toimijalla on ensisijaisesti oma yritys, jota hänen tulee priorisoida eikä yhdistyksellä ole varaa palkata ammattilaista hoitamaan markkinointia. Nyt, kesällä 2010, on Länsi-Uusimaa alueena ollut poissa markkinoilta yli kolme vuotta, lukuunottamatta kahta osallistumista matkamessuille, MATKA 2009 ja MATKA Yksittäiset kunnat ja yrittäjät ovat tehneet voitavansa. Pieni ei kuulu eikä näy, eikä meidän valtavalle yhteisvoimallemme ole ollut kokoavaa tahoa joka olisi vienyt aluettamme markkinoille, niinkuin muualla Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Vuonna 2009 valmistui selvitys matkailun tulo- ja työllistämisvaikutuksista Länsi- Uudellamaalla. Selvityksen johtopäätös oli että matkailuelinkeino tuo alueellemme sekä tuloja että työllisyyttä: Tilanne voisi olla huomattavasti parempikin, ottaen huomioon alueemme luontaisen matkailullisen vetovoiman. Alueellinen organisaatio pitäisi selvityksen mukaan kiireesti perustaa. Sille on annettava tarpeelliset henkilö- ja taloudelliset resurssit toimia ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja uskottavasti. Tämän tulo- ja työllisyysselvitykseen jälkeen kartoitetaan nyt Länsi-Uudenmaan matkailupalveluja, jotta saataisiin käsitys siitä mitä meillä on ja mitä meiltä puuttuu. Matkailupalvelukartoituksen pohjalta CreaMentors jatkaa selvitystyötä ja tarkoituksena on kesän 2010 loppuun mennessä saada mahdollisimman konkreettinen ehdotus matkailuorganisaatiosta Länsi-Uudellemaalle. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 3

4 2. Miksi? Jotta tiedetään mitä markkinoida, pitää tietää mitä meillä on, sanoo ErJa Vaarala, LYKESin projektipäällikkö. Matkailupalvelujen kartoituksen päämäärä on selvittää tarjonta, jotta voimme oikealla tavalla houkutella enemmän matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin lisätä sekä yrittäjien että kuntien matkailusta saatuja tuloja. Kartoitustulosten perusteella suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, joiden tavoitteena on saada lisää matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin enemmän matkailutuloja. Jotta alueen yhteistä matkailumarkkinointia voidaan suunnitella ja toteuttaa, täytyy siis tietää millaisia tuotteita meillä Länsi-Uudellamaalla on tarjota vieraillemme. Yllä mainittujen selvitysten lisäksi tullaan Länsi-Uudenmaan KOKO-ohjelman puitteissa selvittämään mahdollisuudet perustaa Länsi-Uudellemaalle vuoden 2010 aikana koko aluetta kattava matkailu- ja/tai myyntimarkkinointiorganisaatio kotimaan ja ulkomaan markkinointia varten. Näin Länsi-Uudenmaan koko matkailutarjonta lähtisi markkinoille yhteisvoimin, samalla tavalla kuin monilla muilla Suomen alueilla ja muissa maissa. Olisimme koko Länsi - Uudenmaan voimin mukana matkailualan kilpailussa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä raportissa puhumme yrittäjistä, vaikkakin osa toimijoista ovat yrityksen vastuuhenkilöitä, kuntien elinten toimijoita, yhdistysten puheenjohtajia tai toiminnanjohtajia tai yksityishenkilöitä. Yrityksillä tarkoitetaan myös kuntia sekä yhteiskunnallisia eri elimiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöiden esim. mökkivuokrausta. Tässä käsitellään kaikkia yrittäjiä sekä vastanneita yrittäjiä, eli ne jotka ovat lähetettyyn kartoituskyselyyn vastanneet. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 4

5 3. Aikataulu Tarjouspyyntö Länsi-Uudenmaan AKO:lta Hankintapäätös Hangon, Lohjan ja Raaseporin matkailutoimistojen osoitelistat saatu Kyselykaavaketyö alkoi Nummi-Pusulan kunnan osoitelista saatu Kyselykaavake lähetetty tarkistusta varten matkailutyöryhmälle Tarjous Kirkkonummen kunnalle Tarjous Vihdin kunnalle Info pidetty Lohjan yrittäjien aamukahvilla Info pidetty Inkoon yrittäjille ja kunnan matkailuvastaavalle Kyselykaavake lähetetty sähköpostitse Lohjan Matkailupalvelun kuukausitiedote Kyselykaavake lähetetty paperiversiona Lehdistötiedote - Liite 2 Julkaistu: Etelä Uusimaa, Iltalohja, Kirkkonummen Sanomat, Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkössanomat Länsi-Uudenmaan AKO:n tiedote kuntien johtajille Tiedote Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla Ensimmäinen muistutus sähköpostitse Toinen muistutus sähköpostitse Kolmas muistutus sähköpostitse. Vihdin osoitteet mukaan Lehdistötiedote Vihdissä Tiedote Vihdin kunnan verkkosivuilla Tiedote Raaseporin kaupungin verkkosivuilla Muistutuspostitus, paperiversiot Henkilökohtainen muistutus 33 tärkeälle yritykselle Viimeinen vastaus saatu Kartoitustyö ja raportti valmis Suurimmat työvaiheet: - kyselykaavakkeen laatiminen ja syöttäminen Webropol järjestelmään - osoitetietojen kerääminen, tarkistaminen ja listojen laatiminen ennen kyselyn lähettämistä - kyselyn seuranta, muistutukset - kyselytulosten analysointi - osoitelistojen korjaaminen kyselystä saaduilla tiedoilla - loppuraportin laatiminen Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 5

6 4. Kartoitus Kartoitus jaettiin kahteen osaan - Osoitelistat - Kartoituskysely Kartoituksen piiriin otettiin tavanomaisten matkailupalvelujen lisäksi mukaan mm. suoramyyntiä ja itsepoimintaa tarjoavat maatilat sekä kulttuurin tuottajat. Näin huomioitiin niitä seikkoja, jotka lisäävät matkailijoiden syitä valita Länsi-Uuttamaata matkakohteena ja jotka lisäävät heidän viihtyvyyttään antaen alueellemme matkailullisen lisäarvon Osoitelistat Saadaksemme mahdollisimman kattavat osoitelistat, pyydettiin kunnilta heidän matkailuyrittäjiään koskevat postituslistat. Niitä saatiin Hangosta, Lohjalta, Nummi-Pusulasta, Raaseporista ja Vihdiltä. Tietoja on tarkennettu, korjattu ja täydennetty ja lopputuloksena on 1246 osoitetta kattava postituslista. Osoitelistat sisältävät - Yrityksen / toimijan nimi - Omistajan / vastaavan toimihenkilön nimi - Sähköpostiosoite - Verkkosivuston www-osoite - Puhelinnumero - Katuosoite - Postinumero - Kaupunki / kunta Länsi-Uusimaa marraskuussa Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 6

7 Näitä tiedonlähteitä ollaan käytetty osoitelistojen laadinnassa: Yrityksille viestini tässä yhteydessä olisi: Hae oman yrityksesi nimellä ja katso missä kaikissa osoitehauissa olet läsnä ja millä tiedoilla. On helppo littyä johonkin osoitehakuluetteloon, niitä on monta ja heiltä tulee usein soittoa kun yrittävät haalia uusia asiakkaita. Puhelinnumeron vaihtuessa, muistatko päivittää tietoja kaikkialle? Monen yrityksen kohdalla löytyi monta eri puhelinnumeroa, osoitetta, eikä tietoakaan siitä mikä on viimeisintä ja paikkaansa pitävää tietoa. Myös kuntien verkkosivuilla olevissa yritysluetteloissa sekä kaikkein tärkeimmässä, eli kaupparekisterissä olevat tiedot tulee päivittää. On tärkeätä myös sisällyttää kontaktihenkilön nimi, sähköpostiosoite, sekä postinumero! Osoitelistojen yhteydessä kartoitettiin myös yritysten verkkosivuja ja niiden kieliversioita. Verkkosivuilla olevilla tiedoilla saatiin selville yritysten toiminnot, joita on merkitty osoitelistoille. Aina määritelmäni yrittäjän toiminnasta ei ole sama kuin yrittäjän oma. Siksi tämä tieto saattaa olla eri osoitelistoilla ja yrittäjien täyttämissä kaavakkeissa. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 7

8 Sähköpostiosoite puuttuu 21% kaikista yrityksistä ja verkkosivuja puuttuu 34%. En julkaise sähköpostiosoitettani, koska silloin minun pitäisi vastata asiakkaille, oli yhden pienyrittäjän komentti. En usko hänen toimivan yrittäjänä kovinkaan kauan enää. Sähköposti on tärkeä ja varma kommunikaatioväline. Väärinymmärrykset ja unohtamiset vähenevät, ja juridisesti voidaan todistaa mitä viestiä on lähetetty, vastaanotettu ja milloin. Matkailu oli ensimmäisiä elinkeinoja missä nettiä käytettiin hyväksi. Tänä päivänä suurin osa matkailijoista hakee tietoa netistä. Omat nettisivut ovat ehdoton edellytys jos aikoo matkailuyrityksenä selviytyä. Se, ettemme alueena emmekä yksittäisinä toimijoina ole yleisesti läsnä netissä on vielä suurempi ja meitä kaikkia koskeva ongelma johon pitää pikaisesti saada ratkaisua. Yritysten verkkosivujen kieliversioissa on parantamisen varaa. 9 henkilöä ilmoittaa kyselyssä puhuvansa muita kieliä, jotka ovat mm arabiaa, bulgariaa, hollantia, islantia, japania, kurdia, norjaa, portugalia, puolaa, tanskaa, turkkia, viittomakieltä ja viroa. Tämä rikkaus ei kuitenkaan näy heidän verkkosivuillaan. Mutta jo peruskielillä voisimme huomattavasti paremmin lähestyä vieraitamme. Ruotsi, englanti, venäjä ja saksa olisivat tärkeitä, jotta tavoittaisimme matkailijoita. Oma kotimaamme on tärkein markkina-aluemme. Kuitenkin kaikilla yrityksillä ei ole suomenkielisiä sivuja. Nelson Mandela sanoi: Jos puhut kieltä jota toinen ymmärtää, puhut hänen aivoilleen. Jos puhut hänen äidinkieltään, puhut hänen sydämelleen. Yritysten toiminnot tuli suhteellisen hyvin esille verkkosivuilla niillä joilla oli verkkosivut. Useampi kuin yksi toiminta oli tarjolla yrityksillä seuraavasti: - Hanko 37 yritystä (19%) - Inkoo 18 yritystä (26%) - Karjalohja 12 yritystä (26%) - Karkkila 9 yritystä (19%) - Kirkkonummi 40 yritystä (26%) - Lohja 37 yritystä (22%) - Nummi-Pusula 13 yritystä (34%) - Raasepori 69 yritystä (24%) - Siuntio 10 yritystä (14%) - Vihti 30 yritystä (17%) Yleisin yhdistelmä on majoitusliike jolla on myös ateriapalvelu ja/tai kokoustilat. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 8

9 Jollei omasta takaa voi kaikkea tarjota, ei ole lainkaan kiellettyä suositella naapuriyrityksen toimintaa. Sitä harva kuitenkin verkkosivuillaan tekee. Eri palvelujen tarjonta lisää kuitenkin todennäköisyyttä että matkailija valitsee tietyn kohteen. Ristiin linkittäminen lisää myös näkyvyyttä hakumoottoreissa ja on sitä verkottumista jota yrittäjät itse voivat oma-aloitteisesti tehdä. Osoitetilasto, liite 3, josta käy ilmi: - Kuntien asukasluvut - Osoitteiden määrä - Asukasluvun ja osoitteiden välinen suhde, eli miten paljon on matkailun toimijoita suhteutettuna asukaslukuun. Eniten matkailuun liittyvää toimintaa suhteutettuna asukaslukuun on Hangossa ja Karjalohjalla, johtuen mm. monista yksityishenkilöiden omistamista mökeistä ja loma-asunnoista. - Kyselyyn vastanneiden määrä sekä % kaikista - Määrä toimijoita joilta puuttuu sähköpostiosoite - Määrä toimijoita joilta puuttuu verkkosivut - Verkkosivujen kieliversiot. Tässä sarakkeessa ollaan huomioitu ne yritykset, joilla on omat verkkosivut. - Mitä toimintoja yrityksellä on. Huomaa että o hotelli tarkoittaa myös motellia, retkeilymajaa ja muu rakennuksen sisätiloissa tapahtuvaa majoitusta, jota myydään vuorokausihinnalla ja johon yleensä sisältyy aamiainen. o Mökki voi myös olla vapaa-ajan asunto, eli majoitus jota yleensä myydän viikkohinnalla ja johon ei sisälly aterioita. o Ravintola pitää sisällään kahvilat, yökerhot, baarit, cateringyritykset sekä myös maatilojen suoramyynti ja itsepoiminta Kysely Kyselykaavake laadittiin seikkaperäisesti selvittämään alueemme tarjontaa. Kysely syötettiin Webropol järjestelmään, joka on internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellus. Kaavake oli erittäin yksityiskohtainen ja eräitä tietoja pyydettiin toistuvasti, siksi että: - Kaavaketta voidaan jatkossa käyttää yritysten ilmoittautumiskaavakkeena tulevaan alueelliseen markkinointiin. Näin ollen kyselyä ei Webropoljärjestelmässä suljeta, vaan pidetään jatkossakin auki, jolloin myös sitä kautt a saatua tilastoa jatkuvasti päivittyy. - Kavaakkeesta saaduilla tiedoilla voidaan alueelliset verkkosivut rakentaa pyytämättä lisätietoja yrityksiltä. Tiedot hyväksytetään yrityksillä ennen tietojen julkaisemista. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 9

10 Jotkut huomauttivat, että kysyttävät tiedot löytyvät heidän nettisivuiltaan. Kuitenkin tulevan yhteisen verkkosivuston rakentaminen vie huomattavasti vähemmän aikaa ja resursseja kun kyselykaavakkeiden kautta saadaan kaikilta tiedot samassa muodossa ja järjestyksessä. Näin alueellisilla verkkosivuilla olevia yrityksiä on helppo verrata toisiinsa kun kaikki tiedot löytyvät samassa muodossa yhdestä paikasta. Matkailija ei lähde selailemaan yritysten ja kuntien sivustoja ennenkuin kiinnostus johonkin tiettyyn kohteeseen on syntynyt alueellisten sivustojen kautta. Kysyttiin myös seuraavaa, josta toivottavasti on jatkoselvitysten kannalta hyötyä: - Millä tavalla toivot että Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailuorganisaatio palvelee sinua? - Millä tavalla haluat itse osallistua matkailumarkkinointiyhteistyöhön? - Koulutustarve Kyselyn lopuksi yrittäjillä oli vielä mahdollisuus lähettää terveisiä, kysymyksiä ja toivomuksia. Yhteystietoja pyydettiin sekä yleistietojen kohdalla että eri palvelujen kohdalla. Tämän jotkut mielsivät hankalaksi ja huomauttivat siitä. Jotkut täyttivät yhteystietoja vain kerran mikä oli ok edellyttäen että kaikki toiminnot ovat samassa paikassa. Kuitenkin on yrityksiä joilla on toimintoja jopa eri kunnissa, kuten Pois Tieltä, jonka maastoautoja käytetään sekä Lohjalla että Karjalohjalla. Monella, erityisesti hankolaisella yrityksellä on toimintaa Hangossa, mutta omistaja onkin pääkaupunkiseudulla toimiva yritys. Yhteystiedot on myös hyvä olla jokaisen toiminnon kohdalla, jotta verkkosivujen rakentamisen voi jakaa toimialoittain päivitystä tekevien henkilöiden kesken. Kysely jaettiin seuraaviin osiin eri väreillä merkittyinä: - 1. Yleistietoa - 2. Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) - 3. Majoitus - leirintäalue - 4. Majoitus - mökit ja loma-asunnot. Tässä kohdassa oli tilaa 10 mökille tai lomaasunnolle. Samanlaisia mökkejä täytettiin kerran, erilaisia mökkejä täytettiin niin monta kertaa kuin oli mökkejä. Enimmillään oli viisi erilaista mökkiä, ja suurimmassa mökkikylässä oli 12 mökkiä Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) - 6. Kokous- ja konferenssipalvelut - 7. Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut - 8. Kuljetukset maissa ja vesillä - 9. Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit. Tässä pyydettiin täyttämään myös mikäli aktiviteetteja on tarjolla esim. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 10

11 lähellä tarjottua majoitusta. Kuitenkin näin täytettiin hyvin vähän, vaikka laajempi tarjonta olisikin antanut yritykselle lisäarvon Kulttuuri (sekä elämyksellinen että aineellinen, esim. design, käsityö) Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Jokaisen palvelun kohdalla kysyttiin seuraavaa: 2. Palvelua tarjotaan seuraavassa kunnassa: 3. Palvelun nimi 4. Palvelun osoite 5. Palvelun puhelinnumero 6. Palvelun sähköpostiosoite 7. Palvelun Internetosoite (www) 8. Ajo-ohjeet Helsingistä 9. Etäisyys Helsingistä 10. Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla 11. Asiakasta palvellaan seuraavilla kielillä suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa, ranska, espanja, italia, muu kieli asteikolla 5 = Äidinkieli 4 = Sujuva 3 = Hyvä 2 = Käyttökelpoinen 1 = Emme osaa kieltä 12. Muita kielitaitoja 13. Myyvä kuvaus toiminnasta ja tarjottavista palveluista Tämän jälkeen yksityiskohtaiset kysymykset koskien palvelun laatua, huoneiden, paikkojen lukumäärää, erikoistoivomusten huomioimista jne. Mahdollisuus oli myös vapaamuotoisen tekstin kirjoittamiseen. Kyselyn kautta saaduilla tiedoilla voidaan rakentaa suhteellisen kattava alueellinen verkkosivusto lähettämättä sen enempää kyselyitä yrityksille. Mitä enemmän kyselyitä, sen huonommin tulee vastauksia. Siksi tehtiin kerralla mahdollisimman yksityiskohtainen kyselykaavake, vaikka siitä tuli pitkä ja joidenkin mielestä hankala. Verkkosivut on tietysti hyväksytettävä yrityksillä ennen julkaisemista, jolloin s amalla voi pyytää kuvamateriaalia. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 11

12 Näiden tietojen perusteella voidaan myös tehdä erilaisia laadunparannuksia: - Joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai omia verkkosivuja - voidaan siihen vaikuttaa. - Verkkosivujen kieliversiot tässä jo työllistävä vaikutus, kun nettisivuja käännetään eri kielille. Yrittäjillä ja heidän henkilökunnallaan on pääkielten taitaminen suhteellisen hyvin hallussa. Mikseivät näyttäisi sitä nettisivuillaan? - Yhteiskunnallisella tasolla voidaan huomioita kiinnittää saavutettavuuteen. Kysymys Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla tuli ajankohtaiseksi viime kesänä kun Rough Guide to Finland kirjan toimittaja vieraili alueellamme kolmen päivän ajan. Ellen olisi pystynyt hänelle kertomaan miten tärkeimpiin, kirjassa mainttuihin paikkoihin ja nähtävyyksiin päästään yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, Länsi-Uusimaa ei olisi ollut mukana kirjassa. Tämä opaskirjasarja, joka käsittää yli 100 maan ja yli 1000 paikkakunnan oppaat sekä kattavat nettisivut, sai tänä kesänä uusimman lisäyksensä, Suomi-oppaan, missä 16 sivua kattaa Länsi-Uudenmaan aluetta. Liiteissä 4 (a-r) on koko kysely. Kyselyn esipuhe muotoiltiin erilaiseksi riippuen siitä lähetettiinkö kysely sähköisesti, vaiko normaali postissa, oliko kyseessä alkuperäinen lähetys vai muistutus. Kyselyä voi myös käydä läpi julkisen linkin kautta, osoitteessa Täytä pakolliset kentät päästäksesi eteenpäin, mutta jollet ole matkailualan toimija, älä paina lähetä -painiketta! Webropol Lohjan kaupungin käyttämään Webropol järjestelmään syötettiin koko kysely jotta yrittäjät voisivat sähköisesti netin kautta vastata kysymyksiin ja jotta saisimme kyselystä automaattisesti tilastollisen seurannan. Kysely oli kaksikielinen, suomeksi ja ruotsiksi. Näin laajaan kyselyyn ei Webropoljärjestelmä ollut sopiva, järjestelmän toiminnot hidastui ja lopulta yhden kysymyksen yhden vastausvaihtoehdon syöttäminen järjestelmään kesti yli 10 minuuttia. Vain kyselyn syöttäminen Webropoliin vei kolme työviikkoa, täyspäiväisesti. Tätä emme tienneet aloittaessamme työn eikä muita vastaavia järjestelmiä ollut tarjolla. Kolmen viikon työn jälkeen kysely oli valmis ja lähetettiin sähköisesti iltapäivällä n. 900 osoitteeseen. N. 70 tuli paluupostina syystä että sähköpostiosoite oli väärä. Niitä on käyty läpi ja korjattu tai poistettu osoitelistoilta. Webropolin etuihin kuuluu että jokainen vastaanottaja saa sähköpostiviestissään henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Näin voidaan seurata vastausten saapumista ja lähettää muistutus vain niille, jotka eivät ole vastanneet. Myös tilasto päivittyy sitä mukaa kun vastauksia tulee. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 12

13 Jo ensimmäisen illan aikana saatiin 28 vastausta aamulla Hangosta ilmoitti Marketta Wall (suuret kiitokset hänelle!), ettei sähköpostitse yrittäjille lähetetty linkki toimi. Osoittautui, että teknisen vian takia kaikki osoitteet ja niihin liitetyt linkit olivat hävinneet Webropol järjestelmästä! Parin tunnin kuluttua saatiin kuitenkin järjestelmä taas toimimaan. Emme tiedä m ontako vastaajaa menetettiin sen ensimmäisen aamun kahden tunnin ajan. Tavallisessa postissa lähetettiin paperiversiona tulostettu kysely n 300 yritykselle. Valitettavasti kaavakkeen sivut olivat väärässä järjestyksessä, ja tämä antoi sekavan ja epäuskottavan kuvan koko kartoitukselle. Alkuperäisen lähetyksen ja yhden muistutuksen tuloksena saatiin vain 13 vastausta. Näitä syötettiin manuaalisesti Webropol järjestelmään. Liitteessä 5 vastaustilasto Webropolilla lähetettyjen ja siihen syötettyjen vastausten perusteella. Tässä on huomioitu myös paperiversiona saadut vastaukset, joita on syötetty järjestelmään. Paperiversiona lähetetettyjä ei ole tässä huomioitu. Jos kysymysten syöttäminen Webropoliin oli hankalaa ja aikaa vievää, niin tulosten vastaanottaminen ja käsitteleminen ei valitettavasti tuonut työhön helpotusta. Onneksi Webropolin hitaus ei ollut haittana vastaajille. Yleistilasto, eli kaikkia vastauksia tilastoiva on kooltaan 14 MB. Tätä on käytetty tässä raportissa analyysien perustana. Yrityskohtaiset tiedot saadaan Webropolista joko PDF muodossa tai exceltaulukon muodossa. PDF muodossa saaduista vastauksista puuttuvat kuitenkin yritysten kaikki yhteystiedot. Yhden PDF-vastauksen tallentaminen vei n. 10 minuuttia. Exceltaulukossa yhden yrityksen tiedot näkyvät kaikki samalla rivillä eli satoja sarakkeita peräkkäin. Exceltaulukon koko on 7 MB. Lohjan kaupungin ATK-kouluttajan, Janne Lindellin kommentit koskien Webropol kyselyä ja siihen liittyvistä prosesseista: Kokemuksia projektista: 1) Kyselyn laajuus yllätti ja aiheutti myös erinäisiä teknisiä ongelmia Webropol tuotteen kanssa (suurimpana toimintojen hitaus) Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 13

14 2) Hyppykysymysten välttämättömyys tuli selville jo alkuvaiheessa. Näiden asettaminen helpotti ja selkeytti lomakkeen täyttämistä olennaisesti 3) Kyselyn alkusanat ja ohjeet muotoutuivat tosi pitkiksi/laajaksi, mutta ne saatiin selkeytettyä käyttämällä eri muotoiluja kuten värejä. 4) Muita Webropol palvelun teknisiä rajoituksia olivat mm. samojen asioiden kertautuminen ja niiden aiheuttama kyselyn sivujen lisääntyminen (vrt. 10 eri sivua samasta asiasta) 5) Muistutuksien lähettäminen lisäsi vastausten määrää mutta ei kuitenkaan täysin toivotussa laajuudessa. Tämä jätti kysymyksen että mitkä olivat lopulliset syyt eri yrittäjien vastaamatta jättämiselle - liian pitkä kysely - tavoitteen epäselvyys - välinpitämättömyys oman toiminnan "markkinointiin" 6) Visuaalisessa ulkoasussa oli kyllä nähty todella paljon vaivaa. Sitä jäin miettimään että olisiko joku ulkoasuun vaikuttava "parannus" vielä lisännyt halukkuutta vastata kyselyyn tai lähinnä olla keskeyttämättä sitä. Tarkoitan lähinnä visuaalista tietoa kyselyn etenemisestä. Sellainenhan oli mukana aluksi, mutta se poistui alussa kun tuli ongelmia varmuuskopion palautuksen kanssa 7) Raportointipuoli ohjelmassa on alun perin ihan riittävä, mutta kyselyn laajuus aiheutti todella suuria rajoituksia normaali raportointiin. Tämä oli siis ohjelmiston ongelma. Ei päässyt lainkaan suodattamaan kyselyä ja koko raportin ottaminen onnistui vain kiertoteitse (vrt. Excel XML versiot) Voitaneen siis sanoa että Webropol ei ole ainakaan tällä versiolla riittävä työkalu tämän laajuisen kyselyn tekemiseen. Uusi Webropol 2.0 versio on tulossa 07/2010 joten jää nähtäväksi onko tilanne parempi myöhemmin. Tässä omia kokemuksia projektista. -Janne- Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää Janne Lindelliä sekä Lykesin Minna-Mari Tiihosta arvokkaasta avusta tämän kyselytyön yhteydessä. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 14

15 5. Kyselyn tulokset Alla selvitetään palvelukohtaisesti saatuja vastauksia. Vaikkakin alhaisen vastausprosentin takia tulokset eivät kuvaa koko alueemme tarjontaa, se antaa kuitenkin kuvan siitä, minkä yritysten varalle kannattaa lähteä Länsi-Uudenmaan matkailuelinkeinoa kehittämään. Vastanneet lienevät myös aktiivisia, kiinnoistuneita yhteistyöstä, verkostoitumisesta ja kehittämisestä. Kuitenkaan ei tämän kartoituksen perusteella pysytä tarkoin määrittelemään montako esim ravintolatuolia alueellamme on tarjolla. Niin kauan kun kaikilla yrityksillä ei ole nettisivuja eikä tietoja esillä nettisivuillaan, eivätkä kaikki kuulu MaRa r.y.:hyn, ainoa tapa saada tarkkaa tietoa on soittaa kaikki läpi. Ennenkuin se puhelinkierros on tehty, on muutoksia jo tapahtunut. Kartoituskyselyyn vastanneista on lähdettävä liikkeelle, muut seuraavat perässä kun huomaavat, että yhteistyöstä kaikki hyötyvät. Tietoja majoitus- ja ravitsemusliikkeiden kapasiteetista on jo tilastollisesti selvitetty edellisessä Matkailun Tulo- ja Työllisyysvaikutukset tutkimuksessa, joten tässä kartoituksessa analysoidaan asiakaslähtöisemmin tarjontaamme. Koska haluan tuoda yritysten omia tapoja kertoa asioita esille, olen alla suoraan kopioinut heidän tekstejään kyselykaavakkeista. Paljon luettavaa, mutta mielenkiintoista, sekä myöhemmin suoritettavan analyysin paikka. Eli voidaan analysoida miten yrittäjien oma käsitys toiminnastaan vastaa todellisuutta asiakkaiden silmissä, näin antaen lähtökohdan laatuparannustyölle. Sen ihmeellisempää ei tarvitse olla, tämäkin on matkailijalle elämys Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 15

16 5.1. Yleistä 1.1. Vakituisessa työsuhteessa olevien määrä (omistaja mukaanlukien) Antal fast anställda (inklusive ägaren) Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,1% ,8% ,5% ,1% ,0% ,2% ,2% Yli/över % Pienyrittäjiä oomme kaikki...melkein. Erittäin harva isompi, mutta molempia on markkinointiyhteistyössä huomioitava, koska ne täydentävät toisiaan Kausityöntekijöiden määrä Antal säsonganställda Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,7% ,4% ,3% ,1% ,0% Yli/över ,5% Alueemme matkailuelinkeinon kausiluontaisuutta käsitellään kohdassa 6. Työllistävä vaikutus on suuri kesällä Onko yrityksellä käytössä sähköinen varausjärjestelmä? Använder ditt företag något elektroniskt bokningssystem? Kyllä mikä? / Ja vilket? 13% = 34 yritystä Ei / Nej 87% = 227 yritystä Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 16

17 Monet mieltävät oman sähköpostin olevan sähköinen varausjärjestelmä. Muutamaa markkinoilla olevaa järjestelmää on käytössä. Alueemme yhteinen varausjärjestelmä olisi ensiarvoisen tärkeä! On olemassa valmiita ratkaisuja, joten pyörää ei tarvitse lähteä uudestaan keksimään (suurella rahalla). Seuraavia varausratkaisuja käytetään: Golfbox 2 Hotellinx 4 Nemesys 1 Nexgolf 2 Novell GroupWise 2 Expedia 1 varain.net 1 verkkovaraus.com 1 Wakka Kuvaile miten palvelusi on ostettavissa muutoin kuin ottamalla yritykseesi suoraan yhteyttä / Beskriv på vilka sätt kunden kan köpa dina tjänster på andra sätt än genom att kontakta företaget direkt 1. Palvelut, eli valokuvanäyttelyissä käynti ilmaista yleisölle 2. Via Porkkala Travel, SE-Action och i princip vilka researrangörer som helst 3. via Expedia och dess bolag (venere, hotels.com) 4. Puumerkki-mökki Päiväranta -mökki 5. Inga 6. Direktförsäljning av majs under säsongen cirka alla år 7. Suora yhteys 8. Valmistamiani tuotteita on myynnissä eri lahjatavara- maatilakaupoissa ja käyn messuilla ja myyjäisissä. 9. Det går per e-post eller genom kontakt per telefon. Verksamheten är så liten. Kommer att utveckla en hemsida med en link till ett elektroniskt bokningssystem, helst ett som är gemensamt med en större organisation. 10. anonsering djungeltelegraf 11. Tourist agencies 12. Linja liikenteessä astumalla linja -auto pysäkiltä kyytiin. Tilausliikenteessä vain ottamalla ensin yhteyttä yritykseen. 13. Via turistbyrån i Ekenäs/Raseborg 14. Ei ole muuten mahdollista 15. ei ole Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 17

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi

Cumulus Hämeenpuisto, Hämeenpuisto 47, 33200 Tampere Email. hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tampereen aluemyyntikeskus VAHVISTUS Päivi Laukkanen Rautatienkatu 21 33100 Tampere 13.11.2013 puh. +358 3 2392 2950 email. tampere.aluemyynti@restel.fi Tappara ry Kari Aaltonen Sudenkatu 7 33520 Tampere

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet -varausjärjestelmä Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet- varausjärjestelmän toiminnot: Tuotetiedot Asiakasrekisteri Online hallinta Yhteydenpito Sähköinen markkinointi

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet -varausjärjestelmä Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet -varausjärjestelmä Varausjärjestelmä ja e-kauppa matkailuyritykset keskusvaraamot Sähköiset työkalut tuotetietojen

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 10: KOKOUS- JA KONGRESSITOIMINTA http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Mainitse erityispiirteitä

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi TYÖNTEKIJÄLLE: epassin käyttöohjeet Nykyaikaisin maksutapa, siellä missä sinäkin. LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä Mikä on epassi?

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä.

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä. Yleiset kauppaehdot 1. Toimitusehdot ja -kulut Toimitamme tuotteet postitse asiakkaan lähimpään postitoimipaikkaan kaikkialle Suomeen. Toimitusta varten tarvitsemme täydellisen katuosoitteen. Tilaajan

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.10.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat Haltian ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Haltian väliseen sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit.

Käyttöohje Online-junavaraukset Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit. Käyttöohje Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen CWT Portalin kautta... 3 2 Online-junavaraaminen...

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 21.9.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet 1 CRM -kertaus Integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) Asiakkaan ostohistoria automaattisesti käytössä Uudet ja muuttuneet tiedot automaattisesti mukana

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

RYHMÄVARAUSVAHVISTUS

RYHMÄVARAUSVAHVISTUS Grankulla Ifk FIN-02700 KAUNIAINEN Matkanjohtaja: Kuka? + puhelinnumero? Viite: Robert Nyström Kiitos tilauksestanne! Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan, että varausvahvistus on tilauksenne mukainen

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU

EMCS-PROJEKTI ASIAKKAAN VERKKOPALVELU ASIAKKAAN VERKKOPALVELU e-ad:n haku, selaus ja käsittely Kaj Weckström 29.3.2010 Asiakkaan verkkopalvelu FS0 vaihe: Hallinnollisen asiakirjan (e-ad) vastaanottaminen Vastaanottoraportin lähetys Viivästysselvitys

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT

SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 5.11.2015 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat Haltian ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan ja Haltian väliseen sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridican koulutukset ValmennusMomentti Juridican koulutuksien vastuullinen järjestäjä on ValmennusMomentti

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM

REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSION MINISTRIES WWW.REVIVALEXPLOSION.COM REVIVAL EXPLOSIONIN MIRACLE-KOULUTUKSEN HAKEMUSKAAVAKE OLEN HAKEMASSA OPPILAAKSI MIRACLE-KOULUTUKSEEN: 1.-3.9.2014, TURUSSA, SUOMESSA. NIMI KUTSUMANIMI*

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA

JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA JHL:N VIRKISTYS- JA ULKOILUTAPAHTUMA 28.-29.8.2010 KALAJOELLA JHL:n Kajaanin ja Oulun toimiston alueen jäsenille ja heidän perheilleen. Virkistys- ja ulkoilutapahtuma on kaksipäiväinen. Ohjelman pääpaino

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot 1. Yleistä Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Helsingin kulttuurikeskuksen sähköisessä kurssiilmoittautumisessa ja kurssien

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja!

KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE. Hyvä vastaaja! KYSELYTUTKIMUS MUISTISAIRAAN PUOLISON MENETTÄNEELLE Hyvä vastaaja! Opiskelen Therapeia-säätiön ja Helsingin Psykoterapiayhdistyksen yhteistyössä toteuttamassa 4- vuotisessa psykoanalyyttisen paripsykoterapian

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 1.8.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 1.8.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas vastaanottajalle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi. Express

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot