Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport"

Transkriptio

1 Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint Finland Berit Mariani-Cerati

2 SISÄLTÖ Sivu 1. Tausta Miksi Aikataulu Kartoitus Osoitelistat Kysely Webropol Kyselyn tulokset Yleistietoa Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) Majoitus leirintäalue Majoitus - mökit ja loma-asunnot A 4J 10 eri mökille / loma-asunnolle 5.5. Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) Kokous- ja konferenssipalvelut Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut Kuljetukset maissa ja vesillä Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit Kulttuuri Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Lopuksi Liiteet 1. Etelän Uutiset Lehdistötiedote Osoitetilasto a-r Kyselykaavake Webropol vastaustilasto Kielitaidot Mökkitilasto...71 Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 2

3 1. Tausta Talvella 2007 haettiin Länsi-Uudenmaan matkailuorganisaatio Eteläkärjen Matkailu Oy konkurssiin. Heti tämän jälkeen alueella ruvettiin pohtimaan millaista organisaatiota voitaisiin perustaa tilalle meidän alueemme matkailumarkkinointia ja/tai myyntiä hoitamaan. Asiasta pidettiin pari kokousta, joista Etelä-Uusimaa lehti kirjoittaa oheisessa artikkelissaan. - Liite 1 Ehdotuksia oli monenlaisia, ja kokousten seurauksena perustettu Helsinki West ei hyvistä aikeistaan ja ponnisteluistaan huolimatta pystynyt täyttämään Eteläkärjen Matkailun jättämää aukkoa. Oma käsitykseni on että Eteläkärjen Matkailun konkurssin syynä oli kuntien ja yrittäjien yhteisomistuksen tuomat eri näkemykset ja tapa toimia. Helsinki Westillä taas on liian rajalliset resurssit, ja jokaisella toimijalla on ensisijaisesti oma yritys, jota hänen tulee priorisoida eikä yhdistyksellä ole varaa palkata ammattilaista hoitamaan markkinointia. Nyt, kesällä 2010, on Länsi-Uusimaa alueena ollut poissa markkinoilta yli kolme vuotta, lukuunottamatta kahta osallistumista matkamessuille, MATKA 2009 ja MATKA Yksittäiset kunnat ja yrittäjät ovat tehneet voitavansa. Pieni ei kuulu eikä näy, eikä meidän valtavalle yhteisvoimallemme ole ollut kokoavaa tahoa joka olisi vienyt aluettamme markkinoille, niinkuin muualla Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Vuonna 2009 valmistui selvitys matkailun tulo- ja työllistämisvaikutuksista Länsi- Uudellamaalla. Selvityksen johtopäätös oli että matkailuelinkeino tuo alueellemme sekä tuloja että työllisyyttä: Tilanne voisi olla huomattavasti parempikin, ottaen huomioon alueemme luontaisen matkailullisen vetovoiman. Alueellinen organisaatio pitäisi selvityksen mukaan kiireesti perustaa. Sille on annettava tarpeelliset henkilö- ja taloudelliset resurssit toimia ammattimaisesti, pitkäjänteisesti ja uskottavasti. Tämän tulo- ja työllisyysselvitykseen jälkeen kartoitetaan nyt Länsi-Uudenmaan matkailupalveluja, jotta saataisiin käsitys siitä mitä meillä on ja mitä meiltä puuttuu. Matkailupalvelukartoituksen pohjalta CreaMentors jatkaa selvitystyötä ja tarkoituksena on kesän 2010 loppuun mennessä saada mahdollisimman konkreettinen ehdotus matkailuorganisaatiosta Länsi-Uudellemaalle. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 3

4 2. Miksi? Jotta tiedetään mitä markkinoida, pitää tietää mitä meillä on, sanoo ErJa Vaarala, LYKESin projektipäällikkö. Matkailupalvelujen kartoituksen päämäärä on selvittää tarjonta, jotta voimme oikealla tavalla houkutella enemmän matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin lisätä sekä yrittäjien että kuntien matkailusta saatuja tuloja. Kartoitustulosten perusteella suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, joiden tavoitteena on saada lisää matkailijoita Länsi-Uudellemaalle, ja näin enemmän matkailutuloja. Jotta alueen yhteistä matkailumarkkinointia voidaan suunnitella ja toteuttaa, täytyy siis tietää millaisia tuotteita meillä Länsi-Uudellamaalla on tarjota vieraillemme. Yllä mainittujen selvitysten lisäksi tullaan Länsi-Uudenmaan KOKO-ohjelman puitteissa selvittämään mahdollisuudet perustaa Länsi-Uudellemaalle vuoden 2010 aikana koko aluetta kattava matkailu- ja/tai myyntimarkkinointiorganisaatio kotimaan ja ulkomaan markkinointia varten. Näin Länsi-Uudenmaan koko matkailutarjonta lähtisi markkinoille yhteisvoimin, samalla tavalla kuin monilla muilla Suomen alueilla ja muissa maissa. Olisimme koko Länsi - Uudenmaan voimin mukana matkailualan kilpailussa. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä raportissa puhumme yrittäjistä, vaikkakin osa toimijoista ovat yrityksen vastuuhenkilöitä, kuntien elinten toimijoita, yhdistysten puheenjohtajia tai toiminnanjohtajia tai yksityishenkilöitä. Yrityksillä tarkoitetaan myös kuntia sekä yhteiskunnallisia eri elimiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöiden esim. mökkivuokrausta. Tässä käsitellään kaikkia yrittäjiä sekä vastanneita yrittäjiä, eli ne jotka ovat lähetettyyn kartoituskyselyyn vastanneet. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 4

5 3. Aikataulu Tarjouspyyntö Länsi-Uudenmaan AKO:lta Hankintapäätös Hangon, Lohjan ja Raaseporin matkailutoimistojen osoitelistat saatu Kyselykaavaketyö alkoi Nummi-Pusulan kunnan osoitelista saatu Kyselykaavake lähetetty tarkistusta varten matkailutyöryhmälle Tarjous Kirkkonummen kunnalle Tarjous Vihdin kunnalle Info pidetty Lohjan yrittäjien aamukahvilla Info pidetty Inkoon yrittäjille ja kunnan matkailuvastaavalle Kyselykaavake lähetetty sähköpostitse Lohjan Matkailupalvelun kuukausitiedote Kyselykaavake lähetetty paperiversiona Lehdistötiedote - Liite 2 Julkaistu: Etelä Uusimaa, Iltalohja, Kirkkonummen Sanomat, Länsi-Uusimaa, Västra Nyland, Ykkössanomat Länsi-Uudenmaan AKO:n tiedote kuntien johtajille Tiedote Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla Ensimmäinen muistutus sähköpostitse Toinen muistutus sähköpostitse Kolmas muistutus sähköpostitse. Vihdin osoitteet mukaan Lehdistötiedote Vihdissä Tiedote Vihdin kunnan verkkosivuilla Tiedote Raaseporin kaupungin verkkosivuilla Muistutuspostitus, paperiversiot Henkilökohtainen muistutus 33 tärkeälle yritykselle Viimeinen vastaus saatu Kartoitustyö ja raportti valmis Suurimmat työvaiheet: - kyselykaavakkeen laatiminen ja syöttäminen Webropol järjestelmään - osoitetietojen kerääminen, tarkistaminen ja listojen laatiminen ennen kyselyn lähettämistä - kyselyn seuranta, muistutukset - kyselytulosten analysointi - osoitelistojen korjaaminen kyselystä saaduilla tiedoilla - loppuraportin laatiminen Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 5

6 4. Kartoitus Kartoitus jaettiin kahteen osaan - Osoitelistat - Kartoituskysely Kartoituksen piiriin otettiin tavanomaisten matkailupalvelujen lisäksi mukaan mm. suoramyyntiä ja itsepoimintaa tarjoavat maatilat sekä kulttuurin tuottajat. Näin huomioitiin niitä seikkoja, jotka lisäävät matkailijoiden syitä valita Länsi-Uuttamaata matkakohteena ja jotka lisäävät heidän viihtyvyyttään antaen alueellemme matkailullisen lisäarvon Osoitelistat Saadaksemme mahdollisimman kattavat osoitelistat, pyydettiin kunnilta heidän matkailuyrittäjiään koskevat postituslistat. Niitä saatiin Hangosta, Lohjalta, Nummi-Pusulasta, Raaseporista ja Vihdiltä. Tietoja on tarkennettu, korjattu ja täydennetty ja lopputuloksena on 1246 osoitetta kattava postituslista. Osoitelistat sisältävät - Yrityksen / toimijan nimi - Omistajan / vastaavan toimihenkilön nimi - Sähköpostiosoite - Verkkosivuston www-osoite - Puhelinnumero - Katuosoite - Postinumero - Kaupunki / kunta Länsi-Uusimaa marraskuussa Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 6

7 Näitä tiedonlähteitä ollaan käytetty osoitelistojen laadinnassa: Yrityksille viestini tässä yhteydessä olisi: Hae oman yrityksesi nimellä ja katso missä kaikissa osoitehauissa olet läsnä ja millä tiedoilla. On helppo littyä johonkin osoitehakuluetteloon, niitä on monta ja heiltä tulee usein soittoa kun yrittävät haalia uusia asiakkaita. Puhelinnumeron vaihtuessa, muistatko päivittää tietoja kaikkialle? Monen yrityksen kohdalla löytyi monta eri puhelinnumeroa, osoitetta, eikä tietoakaan siitä mikä on viimeisintä ja paikkaansa pitävää tietoa. Myös kuntien verkkosivuilla olevissa yritysluetteloissa sekä kaikkein tärkeimmässä, eli kaupparekisterissä olevat tiedot tulee päivittää. On tärkeätä myös sisällyttää kontaktihenkilön nimi, sähköpostiosoite, sekä postinumero! Osoitelistojen yhteydessä kartoitettiin myös yritysten verkkosivuja ja niiden kieliversioita. Verkkosivuilla olevilla tiedoilla saatiin selville yritysten toiminnot, joita on merkitty osoitelistoille. Aina määritelmäni yrittäjän toiminnasta ei ole sama kuin yrittäjän oma. Siksi tämä tieto saattaa olla eri osoitelistoilla ja yrittäjien täyttämissä kaavakkeissa. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 7

8 Sähköpostiosoite puuttuu 21% kaikista yrityksistä ja verkkosivuja puuttuu 34%. En julkaise sähköpostiosoitettani, koska silloin minun pitäisi vastata asiakkaille, oli yhden pienyrittäjän komentti. En usko hänen toimivan yrittäjänä kovinkaan kauan enää. Sähköposti on tärkeä ja varma kommunikaatioväline. Väärinymmärrykset ja unohtamiset vähenevät, ja juridisesti voidaan todistaa mitä viestiä on lähetetty, vastaanotettu ja milloin. Matkailu oli ensimmäisiä elinkeinoja missä nettiä käytettiin hyväksi. Tänä päivänä suurin osa matkailijoista hakee tietoa netistä. Omat nettisivut ovat ehdoton edellytys jos aikoo matkailuyrityksenä selviytyä. Se, ettemme alueena emmekä yksittäisinä toimijoina ole yleisesti läsnä netissä on vielä suurempi ja meitä kaikkia koskeva ongelma johon pitää pikaisesti saada ratkaisua. Yritysten verkkosivujen kieliversioissa on parantamisen varaa. 9 henkilöä ilmoittaa kyselyssä puhuvansa muita kieliä, jotka ovat mm arabiaa, bulgariaa, hollantia, islantia, japania, kurdia, norjaa, portugalia, puolaa, tanskaa, turkkia, viittomakieltä ja viroa. Tämä rikkaus ei kuitenkaan näy heidän verkkosivuillaan. Mutta jo peruskielillä voisimme huomattavasti paremmin lähestyä vieraitamme. Ruotsi, englanti, venäjä ja saksa olisivat tärkeitä, jotta tavoittaisimme matkailijoita. Oma kotimaamme on tärkein markkina-aluemme. Kuitenkin kaikilla yrityksillä ei ole suomenkielisiä sivuja. Nelson Mandela sanoi: Jos puhut kieltä jota toinen ymmärtää, puhut hänen aivoilleen. Jos puhut hänen äidinkieltään, puhut hänen sydämelleen. Yritysten toiminnot tuli suhteellisen hyvin esille verkkosivuilla niillä joilla oli verkkosivut. Useampi kuin yksi toiminta oli tarjolla yrityksillä seuraavasti: - Hanko 37 yritystä (19%) - Inkoo 18 yritystä (26%) - Karjalohja 12 yritystä (26%) - Karkkila 9 yritystä (19%) - Kirkkonummi 40 yritystä (26%) - Lohja 37 yritystä (22%) - Nummi-Pusula 13 yritystä (34%) - Raasepori 69 yritystä (24%) - Siuntio 10 yritystä (14%) - Vihti 30 yritystä (17%) Yleisin yhdistelmä on majoitusliike jolla on myös ateriapalvelu ja/tai kokoustilat. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 8

9 Jollei omasta takaa voi kaikkea tarjota, ei ole lainkaan kiellettyä suositella naapuriyrityksen toimintaa. Sitä harva kuitenkin verkkosivuillaan tekee. Eri palvelujen tarjonta lisää kuitenkin todennäköisyyttä että matkailija valitsee tietyn kohteen. Ristiin linkittäminen lisää myös näkyvyyttä hakumoottoreissa ja on sitä verkottumista jota yrittäjät itse voivat oma-aloitteisesti tehdä. Osoitetilasto, liite 3, josta käy ilmi: - Kuntien asukasluvut - Osoitteiden määrä - Asukasluvun ja osoitteiden välinen suhde, eli miten paljon on matkailun toimijoita suhteutettuna asukaslukuun. Eniten matkailuun liittyvää toimintaa suhteutettuna asukaslukuun on Hangossa ja Karjalohjalla, johtuen mm. monista yksityishenkilöiden omistamista mökeistä ja loma-asunnoista. - Kyselyyn vastanneiden määrä sekä % kaikista - Määrä toimijoita joilta puuttuu sähköpostiosoite - Määrä toimijoita joilta puuttuu verkkosivut - Verkkosivujen kieliversiot. Tässä sarakkeessa ollaan huomioitu ne yritykset, joilla on omat verkkosivut. - Mitä toimintoja yrityksellä on. Huomaa että o hotelli tarkoittaa myös motellia, retkeilymajaa ja muu rakennuksen sisätiloissa tapahtuvaa majoitusta, jota myydään vuorokausihinnalla ja johon yleensä sisältyy aamiainen. o Mökki voi myös olla vapaa-ajan asunto, eli majoitus jota yleensä myydän viikkohinnalla ja johon ei sisälly aterioita. o Ravintola pitää sisällään kahvilat, yökerhot, baarit, cateringyritykset sekä myös maatilojen suoramyynti ja itsepoiminta Kysely Kyselykaavake laadittiin seikkaperäisesti selvittämään alueemme tarjontaa. Kysely syötettiin Webropol järjestelmään, joka on internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellus. Kaavake oli erittäin yksityiskohtainen ja eräitä tietoja pyydettiin toistuvasti, siksi että: - Kaavaketta voidaan jatkossa käyttää yritysten ilmoittautumiskaavakkeena tulevaan alueelliseen markkinointiin. Näin ollen kyselyä ei Webropoljärjestelmässä suljeta, vaan pidetään jatkossakin auki, jolloin myös sitä kautt a saatua tilastoa jatkuvasti päivittyy. - Kavaakkeesta saaduilla tiedoilla voidaan alueelliset verkkosivut rakentaa pyytämättä lisätietoja yrityksiltä. Tiedot hyväksytetään yrityksillä ennen tietojen julkaisemista. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 9

10 Jotkut huomauttivat, että kysyttävät tiedot löytyvät heidän nettisivuiltaan. Kuitenkin tulevan yhteisen verkkosivuston rakentaminen vie huomattavasti vähemmän aikaa ja resursseja kun kyselykaavakkeiden kautta saadaan kaikilta tiedot samassa muodossa ja järjestyksessä. Näin alueellisilla verkkosivuilla olevia yrityksiä on helppo verrata toisiinsa kun kaikki tiedot löytyvät samassa muodossa yhdestä paikasta. Matkailija ei lähde selailemaan yritysten ja kuntien sivustoja ennenkuin kiinnostus johonkin tiettyyn kohteeseen on syntynyt alueellisten sivustojen kautta. Kysyttiin myös seuraavaa, josta toivottavasti on jatkoselvitysten kannalta hyötyä: - Millä tavalla toivot että Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailuorganisaatio palvelee sinua? - Millä tavalla haluat itse osallistua matkailumarkkinointiyhteistyöhön? - Koulutustarve Kyselyn lopuksi yrittäjillä oli vielä mahdollisuus lähettää terveisiä, kysymyksiä ja toivomuksia. Yhteystietoja pyydettiin sekä yleistietojen kohdalla että eri palvelujen kohdalla. Tämän jotkut mielsivät hankalaksi ja huomauttivat siitä. Jotkut täyttivät yhteystietoja vain kerran mikä oli ok edellyttäen että kaikki toiminnot ovat samassa paikassa. Kuitenkin on yrityksiä joilla on toimintoja jopa eri kunnissa, kuten Pois Tieltä, jonka maastoautoja käytetään sekä Lohjalla että Karjalohjalla. Monella, erityisesti hankolaisella yrityksellä on toimintaa Hangossa, mutta omistaja onkin pääkaupunkiseudulla toimiva yritys. Yhteystiedot on myös hyvä olla jokaisen toiminnon kohdalla, jotta verkkosivujen rakentamisen voi jakaa toimialoittain päivitystä tekevien henkilöiden kesken. Kysely jaettiin seuraaviin osiin eri väreillä merkittyinä: - 1. Yleistietoa - 2. Majoitus - hotelli, motelli (myös matkustajakoti tms.) - 3. Majoitus - leirintäalue - 4. Majoitus - mökit ja loma-asunnot. Tässä kohdassa oli tilaa 10 mökille tai lomaasunnolle. Samanlaisia mökkejä täytettiin kerran, erilaisia mökkejä täytettiin niin monta kertaa kuin oli mökkejä. Enimmillään oli viisi erilaista mökkiä, ja suurimmassa mökkikylässä oli 12 mökkiä Ravintolat, kahvilat (myös discot, yökerhot, catering, suoramyynti ja itsepoiminta) - 6. Kokous- ja konferenssipalvelut - 7. Kylpylä- ja hyvinvointipalvelut - 8. Kuljetukset maissa ja vesillä - 9. Vierassatamat Opaspalvelut Aktiviteetit. Tässä pyydettiin täyttämään myös mikäli aktiviteetteja on tarjolla esim. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 10

11 lähellä tarjottua majoitusta. Kuitenkin näin täytettiin hyvin vähän, vaikka laajempi tarjonta olisikin antanut yritykselle lisäarvon Kulttuuri (sekä elämyksellinen että aineellinen, esim. design, käsityö) Ohjelmapalvelut, matkanjärjestäjät Matkailutoimistot Muut palvelut Matkailupalvelutoimijoiden terveiset, toivomukset ja kommentit Jokaisen palvelun kohdalla kysyttiin seuraavaa: 2. Palvelua tarjotaan seuraavassa kunnassa: 3. Palvelun nimi 4. Palvelun osoite 5. Palvelun puhelinnumero 6. Palvelun sähköpostiosoite 7. Palvelun Internetosoite (www) 8. Ajo-ohjeet Helsingistä 9. Etäisyys Helsingistä 10. Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla 11. Asiakasta palvellaan seuraavilla kielillä suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa, ranska, espanja, italia, muu kieli asteikolla 5 = Äidinkieli 4 = Sujuva 3 = Hyvä 2 = Käyttökelpoinen 1 = Emme osaa kieltä 12. Muita kielitaitoja 13. Myyvä kuvaus toiminnasta ja tarjottavista palveluista Tämän jälkeen yksityiskohtaiset kysymykset koskien palvelun laatua, huoneiden, paikkojen lukumäärää, erikoistoivomusten huomioimista jne. Mahdollisuus oli myös vapaamuotoisen tekstin kirjoittamiseen. Kyselyn kautta saaduilla tiedoilla voidaan rakentaa suhteellisen kattava alueellinen verkkosivusto lähettämättä sen enempää kyselyitä yrityksille. Mitä enemmän kyselyitä, sen huonommin tulee vastauksia. Siksi tehtiin kerralla mahdollisimman yksityiskohtainen kyselykaavake, vaikka siitä tuli pitkä ja joidenkin mielestä hankala. Verkkosivut on tietysti hyväksytettävä yrityksillä ennen julkaisemista, jolloin s amalla voi pyytää kuvamateriaalia. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 11

12 Näiden tietojen perusteella voidaan myös tehdä erilaisia laadunparannuksia: - Joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai omia verkkosivuja - voidaan siihen vaikuttaa. - Verkkosivujen kieliversiot tässä jo työllistävä vaikutus, kun nettisivuja käännetään eri kielille. Yrittäjillä ja heidän henkilökunnallaan on pääkielten taitaminen suhteellisen hyvin hallussa. Mikseivät näyttäisi sitä nettisivuillaan? - Yhteiskunnallisella tasolla voidaan huomioita kiinnittää saavutettavuuteen. Kysymys Pääsy perille yleisillä kulkuneuvoilla tuli ajankohtaiseksi viime kesänä kun Rough Guide to Finland kirjan toimittaja vieraili alueellamme kolmen päivän ajan. Ellen olisi pystynyt hänelle kertomaan miten tärkeimpiin, kirjassa mainttuihin paikkoihin ja nähtävyyksiin päästään yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, Länsi-Uusimaa ei olisi ollut mukana kirjassa. Tämä opaskirjasarja, joka käsittää yli 100 maan ja yli 1000 paikkakunnan oppaat sekä kattavat nettisivut, sai tänä kesänä uusimman lisäyksensä, Suomi-oppaan, missä 16 sivua kattaa Länsi-Uudenmaan aluetta. Liiteissä 4 (a-r) on koko kysely. Kyselyn esipuhe muotoiltiin erilaiseksi riippuen siitä lähetettiinkö kysely sähköisesti, vaiko normaali postissa, oliko kyseessä alkuperäinen lähetys vai muistutus. Kyselyä voi myös käydä läpi julkisen linkin kautta, osoitteessa Täytä pakolliset kentät päästäksesi eteenpäin, mutta jollet ole matkailualan toimija, älä paina lähetä -painiketta! Webropol Lohjan kaupungin käyttämään Webropol järjestelmään syötettiin koko kysely jotta yrittäjät voisivat sähköisesti netin kautta vastata kysymyksiin ja jotta saisimme kyselystä automaattisesti tilastollisen seurannan. Kysely oli kaksikielinen, suomeksi ja ruotsiksi. Näin laajaan kyselyyn ei Webropoljärjestelmä ollut sopiva, järjestelmän toiminnot hidastui ja lopulta yhden kysymyksen yhden vastausvaihtoehdon syöttäminen järjestelmään kesti yli 10 minuuttia. Vain kyselyn syöttäminen Webropoliin vei kolme työviikkoa, täyspäiväisesti. Tätä emme tienneet aloittaessamme työn eikä muita vastaavia järjestelmiä ollut tarjolla. Kolmen viikon työn jälkeen kysely oli valmis ja lähetettiin sähköisesti iltapäivällä n. 900 osoitteeseen. N. 70 tuli paluupostina syystä että sähköpostiosoite oli väärä. Niitä on käyty läpi ja korjattu tai poistettu osoitelistoilta. Webropolin etuihin kuuluu että jokainen vastaanottaja saa sähköpostiviestissään henkilökohtaisen linkin kyselyyn. Näin voidaan seurata vastausten saapumista ja lähettää muistutus vain niille, jotka eivät ole vastanneet. Myös tilasto päivittyy sitä mukaa kun vastauksia tulee. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 12

13 Jo ensimmäisen illan aikana saatiin 28 vastausta aamulla Hangosta ilmoitti Marketta Wall (suuret kiitokset hänelle!), ettei sähköpostitse yrittäjille lähetetty linkki toimi. Osoittautui, että teknisen vian takia kaikki osoitteet ja niihin liitetyt linkit olivat hävinneet Webropol järjestelmästä! Parin tunnin kuluttua saatiin kuitenkin järjestelmä taas toimimaan. Emme tiedä m ontako vastaajaa menetettiin sen ensimmäisen aamun kahden tunnin ajan. Tavallisessa postissa lähetettiin paperiversiona tulostettu kysely n 300 yritykselle. Valitettavasti kaavakkeen sivut olivat väärässä järjestyksessä, ja tämä antoi sekavan ja epäuskottavan kuvan koko kartoitukselle. Alkuperäisen lähetyksen ja yhden muistutuksen tuloksena saatiin vain 13 vastausta. Näitä syötettiin manuaalisesti Webropol järjestelmään. Liitteessä 5 vastaustilasto Webropolilla lähetettyjen ja siihen syötettyjen vastausten perusteella. Tässä on huomioitu myös paperiversiona saadut vastaukset, joita on syötetty järjestelmään. Paperiversiona lähetetettyjä ei ole tässä huomioitu. Jos kysymysten syöttäminen Webropoliin oli hankalaa ja aikaa vievää, niin tulosten vastaanottaminen ja käsitteleminen ei valitettavasti tuonut työhön helpotusta. Onneksi Webropolin hitaus ei ollut haittana vastaajille. Yleistilasto, eli kaikkia vastauksia tilastoiva on kooltaan 14 MB. Tätä on käytetty tässä raportissa analyysien perustana. Yrityskohtaiset tiedot saadaan Webropolista joko PDF muodossa tai exceltaulukon muodossa. PDF muodossa saaduista vastauksista puuttuvat kuitenkin yritysten kaikki yhteystiedot. Yhden PDF-vastauksen tallentaminen vei n. 10 minuuttia. Exceltaulukossa yhden yrityksen tiedot näkyvät kaikki samalla rivillä eli satoja sarakkeita peräkkäin. Exceltaulukon koko on 7 MB. Lohjan kaupungin ATK-kouluttajan, Janne Lindellin kommentit koskien Webropol kyselyä ja siihen liittyvistä prosesseista: Kokemuksia projektista: 1) Kyselyn laajuus yllätti ja aiheutti myös erinäisiä teknisiä ongelmia Webropol tuotteen kanssa (suurimpana toimintojen hitaus) Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 13

14 2) Hyppykysymysten välttämättömyys tuli selville jo alkuvaiheessa. Näiden asettaminen helpotti ja selkeytti lomakkeen täyttämistä olennaisesti 3) Kyselyn alkusanat ja ohjeet muotoutuivat tosi pitkiksi/laajaksi, mutta ne saatiin selkeytettyä käyttämällä eri muotoiluja kuten värejä. 4) Muita Webropol palvelun teknisiä rajoituksia olivat mm. samojen asioiden kertautuminen ja niiden aiheuttama kyselyn sivujen lisääntyminen (vrt. 10 eri sivua samasta asiasta) 5) Muistutuksien lähettäminen lisäsi vastausten määrää mutta ei kuitenkaan täysin toivotussa laajuudessa. Tämä jätti kysymyksen että mitkä olivat lopulliset syyt eri yrittäjien vastaamatta jättämiselle - liian pitkä kysely - tavoitteen epäselvyys - välinpitämättömyys oman toiminnan "markkinointiin" 6) Visuaalisessa ulkoasussa oli kyllä nähty todella paljon vaivaa. Sitä jäin miettimään että olisiko joku ulkoasuun vaikuttava "parannus" vielä lisännyt halukkuutta vastata kyselyyn tai lähinnä olla keskeyttämättä sitä. Tarkoitan lähinnä visuaalista tietoa kyselyn etenemisestä. Sellainenhan oli mukana aluksi, mutta se poistui alussa kun tuli ongelmia varmuuskopion palautuksen kanssa 7) Raportointipuoli ohjelmassa on alun perin ihan riittävä, mutta kyselyn laajuus aiheutti todella suuria rajoituksia normaali raportointiin. Tämä oli siis ohjelmiston ongelma. Ei päässyt lainkaan suodattamaan kyselyä ja koko raportin ottaminen onnistui vain kiertoteitse (vrt. Excel XML versiot) Voitaneen siis sanoa että Webropol ei ole ainakaan tällä versiolla riittävä työkalu tämän laajuisen kyselyn tekemiseen. Uusi Webropol 2.0 versio on tulossa 07/2010 joten jää nähtäväksi onko tilanne parempi myöhemmin. Tässä omia kokemuksia projektista. -Janne- Tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää Janne Lindelliä sekä Lykesin Minna-Mari Tiihosta arvokkaasta avusta tämän kyselytyön yhteydessä. Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 14

15 5. Kyselyn tulokset Alla selvitetään palvelukohtaisesti saatuja vastauksia. Vaikkakin alhaisen vastausprosentin takia tulokset eivät kuvaa koko alueemme tarjontaa, se antaa kuitenkin kuvan siitä, minkä yritysten varalle kannattaa lähteä Länsi-Uudenmaan matkailuelinkeinoa kehittämään. Vastanneet lienevät myös aktiivisia, kiinnoistuneita yhteistyöstä, verkostoitumisesta ja kehittämisestä. Kuitenkaan ei tämän kartoituksen perusteella pysytä tarkoin määrittelemään montako esim ravintolatuolia alueellamme on tarjolla. Niin kauan kun kaikilla yrityksillä ei ole nettisivuja eikä tietoja esillä nettisivuillaan, eivätkä kaikki kuulu MaRa r.y.:hyn, ainoa tapa saada tarkkaa tietoa on soittaa kaikki läpi. Ennenkuin se puhelinkierros on tehty, on muutoksia jo tapahtunut. Kartoituskyselyyn vastanneista on lähdettävä liikkeelle, muut seuraavat perässä kun huomaavat, että yhteistyöstä kaikki hyötyvät. Tietoja majoitus- ja ravitsemusliikkeiden kapasiteetista on jo tilastollisesti selvitetty edellisessä Matkailun Tulo- ja Työllisyysvaikutukset tutkimuksessa, joten tässä kartoituksessa analysoidaan asiakaslähtöisemmin tarjontaamme. Koska haluan tuoda yritysten omia tapoja kertoa asioita esille, olen alla suoraan kopioinut heidän tekstejään kyselykaavakkeista. Paljon luettavaa, mutta mielenkiintoista, sekä myöhemmin suoritettavan analyysin paikka. Eli voidaan analysoida miten yrittäjien oma käsitys toiminnastaan vastaa todellisuutta asiakkaiden silmissä, näin antaen lähtökohdan laatuparannustyölle. Sen ihmeellisempää ei tarvitse olla, tämäkin on matkailijalle elämys Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 15

16 5.1. Yleistä 1.1. Vakituisessa työsuhteessa olevien määrä (omistaja mukaanlukien) Antal fast anställda (inklusive ägaren) Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,1% ,8% ,5% ,1% ,0% ,2% ,2% Yli/över % Pienyrittäjiä oomme kaikki...melkein. Erittäin harva isompi, mutta molempia on markkinointiyhteistyössä huomioitava, koska ne täydentävät toisiaan Kausityöntekijöiden määrä Antal säsonganställda Määrä työntekijöitä Määrä yrityksiä % kaikista yrityksistä ,7% ,4% ,3% ,1% ,0% Yli/över ,5% Alueemme matkailuelinkeinon kausiluontaisuutta käsitellään kohdassa 6. Työllistävä vaikutus on suuri kesällä Onko yrityksellä käytössä sähköinen varausjärjestelmä? Använder ditt företag något elektroniskt bokningssystem? Kyllä mikä? / Ja vilket? 13% = 34 yritystä Ei / Nej 87% = 227 yritystä Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 16

17 Monet mieltävät oman sähköpostin olevan sähköinen varausjärjestelmä. Muutamaa markkinoilla olevaa järjestelmää on käytössä. Alueemme yhteinen varausjärjestelmä olisi ensiarvoisen tärkeä! On olemassa valmiita ratkaisuja, joten pyörää ei tarvitse lähteä uudestaan keksimään (suurella rahalla). Seuraavia varausratkaisuja käytetään: Golfbox 2 Hotellinx 4 Nemesys 1 Nexgolf 2 Novell GroupWise 2 Expedia 1 varain.net 1 verkkovaraus.com 1 Wakka Kuvaile miten palvelusi on ostettavissa muutoin kuin ottamalla yritykseesi suoraan yhteyttä / Beskriv på vilka sätt kunden kan köpa dina tjänster på andra sätt än genom att kontakta företaget direkt 1. Palvelut, eli valokuvanäyttelyissä käynti ilmaista yleisölle 2. Via Porkkala Travel, SE-Action och i princip vilka researrangörer som helst 3. via Expedia och dess bolag (venere, hotels.com) 4. Puumerkki-mökki Päiväranta -mökki 5. Inga 6. Direktförsäljning av majs under säsongen cirka alla år 7. Suora yhteys 8. Valmistamiani tuotteita on myynnissä eri lahjatavara- maatilakaupoissa ja käyn messuilla ja myyjäisissä. 9. Det går per e-post eller genom kontakt per telefon. Verksamheten är så liten. Kommer att utveckla en hemsida med en link till ett elektroniskt bokningssystem, helst ett som är gemensamt med en större organisation. 10. anonsering djungeltelegraf 11. Tourist agencies 12. Linja liikenteessä astumalla linja -auto pysäkiltä kyytiin. Tilausliikenteessä vain ottamalla ensin yhteyttä yritykseen. 13. Via turistbyrån i Ekenäs/Raseborg 14. Ei ole muuten mahdollista 15. ei ole Visit Southpoint Finland Ab Phone Page 17

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu

VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu VIRTA EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu Mikä Virta Eazybreak on? Virta Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu) Virta Eazybreak Liikuntaseteli

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet 1 CRM -kertaus Integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) Asiakkaan ostohistoria automaattisesti käytössä Uudet ja muuttuneet tiedot automaattisesti mukana

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot

Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot Palkkiopisteet/Automaattilähetys Tärkeät Tiedot Mitä palkkiopisteillä tarkoitetaan? Palkkiopisteissä on kyse itsenäisille Young Living -jälleenmyyjille tarkoitetusta säännöllisestä tilausohjelmasta, jonka

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om. 21.9.2015 alkaen Kronoby kommun Kruunupyyn kunta e-bokning s-varaus Hyra och priser Vuokra ja hinnasto f.r.om. 21.9.2015 alkaen Med reservation för ändringar Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Idrottshallen Urheiluhalli

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Kokousja. konferenssijärjestelmä

Kokousja. konferenssijärjestelmä Kokousja konferenssijärjestelmä 1 Tavoitteet (Login 1/2011): Intres 7 kokous- ja konferenssijärjestelmän avulla matkatoimisto rakentaa asiakas- ja tapauskohtaisia varausjärjestelmiä Internetiin. Koko paletti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot

Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot Kulttuurikeskuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumispalvelun käyttö- ja sopimusehdot 1. Yleistä Käyttö- ja sopimusehtoja sovelletaan Helsingin kulttuurikeskuksen sähköisessä kurssiilmoittautumisessa ja kurssien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET

1. YLEISTÄ 2. HANKINNAN KUVAUS 3. HANKINNAN VAATIMUKSET RAUMAN SEURAKUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Rauman seurakunta on Rauman talousalueen suurin yksittäinen seurakunta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot