Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010"

Transkriptio

1 S i v u 14 : Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Tulliviesti N R O Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2011!

2 2 Tulliviesti

3 Tulli kantaa ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut. tulli kantaa valmisteverot Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Tulli kantaa valmisteverot sekä Suomessa valmistetuista että Suomeen tuotavista tuotteista. Valmisteveroja kannetaan muun muassa alkoholista ja alkoholijuomista, valmistetusta tupakasta, sähköstä, maakaasusta, kivihiilestä, nestemäisistä polttoaineista, juomapakkauksista ja virvoitusjuomista. Vuoden 2011 alusta valmisteveroa kannetaan myös makeisista ja jäätelöstä. Virvoitusjuomaveron soveltamisala laajenee käsittämään myös pullotetut luonnonvedet. Luonnonvedellä tarkoitetaan luonnosta sellaisenaan saatavaa vettä, johon on lisätty vain hiilihappoa. Valmisteveron luonteisia maksuja ovat kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä maksettava jätevero, voiteluöljyistä ja -valmisteista kannettava öljyjätemaksu ja maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä perittävä öljysuojamaksu. Fakta: jos toimintasi on valmisteverotuksen alaista Jos kaupallinen toimintasi on valmisteveron alaista, voit hakea Tullihallitukselta lupaa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä, rekisteröitynä vastaanottajana, rekisteröitynä lähettäjänä tai veroedustajana etämyynnissä. Tullihallitus myöntää myös oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Tulliviestin toimitusneuvosto Puheenjohtaja pääjohtaja Tapani Erling jäsenet johtaja Tommi Kivilaakso, Tulli tiedotuspäällikkö Päivi Musakka, Tulli johtaja Juha Niskanen, Tulli huolintajohtaja Rauli Werdermann, Schenker Oy Päätoimittaja Jarkko Saksa, puh Toimitussihteeri Katja Penninkilampi, puh Taitto Tuuli Jalo Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Telekopio Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Vammalan kirjapaino Oy ISSN Seuraava numero Numero 1/2011 ilmestyy vko 11 Aineisto toimitukselle Lehden kansi: Helsingin Vanha kirkko Toimintaympäristö muuttuu Tulli uudistaa organisaatiotaan Pääjohtaja Erling käsittelee tässä numerossa Tullin kehittyvää roolia globaalisti ja Suomen tullin erityistä roolia maantieteellisen asemamme perusteella. Tulli on siirtymässä täysin sähköiseen toimintaympäristöön, kohti harmonoituja toimintatapoja ja yhteisiä tulli-ilmoitusten tietosisältöjä. Matkaa tavoitteeseen on, mutta matka on käynnistynyt ja lupaavassa vauhdissa. Valvonta on muuttumassa yhä älykkäämmäksi, sillä se perustuu tietojen analysointiin, liikkuvaan toimintamalliin ja kehittyneen valvontatekniikan hyödyntämiseen. Tullin rooli terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojaamisessa tavaraliikenneketjun valvontaviranomaisena on kasvanut. Viime aikoina esiintyneet uhat ovat jälleen nostaneet asian merkitystä. Suomen erityistä toimintakenttää leimaa Venäjän naapuruus ja toisaalta merikuljetusten suuri osuus ulkomaankaupasta ja -liikenteestä. Venäjä-yhteistyö on luonnollinen osa Suomen tullin tehtäväkenttää. Sitä hoidetaan koko Tullin tehtäväalalla sekä kahdenvälisesti että EU:n osana yritysten, elinkeinoelämän ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Tulli on käynnistänyt oman organisaationsa virittämisen vastatakseen paremmin tämän päivän ja huomisen haasteisiin tehokkaana, monialaisena ja yhteistyöhakuisena organisaationa. 4 Tulliviesti Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Uudistus tähtää siihen, että Tulli palvelee ja valvoo asiakas- ja palvelutarpeen mukaan ilman tullipiirirajoja, yhtenä Tullina. Tavoitteena on, että uusittu organisaatio olisi toimintavalmis vuoden 2012 alusta. Jarkko Saksa ylijohtaja Tullihallitus, ulkomaankauppa- ja verotusosasto

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti N R N O R O Lisätietoa valmisteverotuksen muutoksista Yrityksille > Verotus > Valmisteverotettavat tuotteet mikä muuttuu valmisteverotuksessa Hallitus on esittänyt laajoja muutoksia energiaverotukseen. Mitkä ne ovat? Miten muuttuu sähkön verotus? Mitkä kaatopaikat kuuluisivat jäteveron piiriin? Mitä muutokset merkitsevät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistajille? 10 I suomen tulli rakentaa siltaa Tullin pääjohtaja Tapani Erling pohtii kirjoituksessaan Suomen tullin kehittyvää roolia kansainvälisesti ja suhteessa naapurimaa Venäjään. Erling pitää rikostorjuntaa kahdenvälisen yhteistyön kulmakivenä. 14 Mäntyankeroinen uhkana Jos mäntyankeroinen leviäisi Suomen mäntymetsiin, se aiheuttaisi valtavat tuhot ja taloudelliset menetykset. Evira ja Tulli suojelevat Suomen ja EU:n metsiä tuhoilta tarkastamalla tuontipuuta ja puista pakkausmateriaalia. 25 Muut aiheet: 6 Ajankohtaista nettisivuilla. 7 Termit tutuiksi. 8 Usein kysytyt kysymykset. 9 Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundin kolumni. 12 Tulli valvoo. 16 Uutisia Tullista. 22 Lääkerikollisuus leviää. 23 Vapaakauppaa ja alenevia tulleja 28 Töissä Tullissa. 30 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 tulli.fi Ajankohtaista nettisivuilla ja linkkivinkkejä lisätietoon. Tuonti-ilmoitukset netissä maaliskuussa 2011 Tietoa nettituonnista Tunnistautuminen nettipalveluissa Nimiketietojen kyselyohjelma DDS-TARIC (DDS=Data Dissemination System) EU:n komission ylläpitämä tietokanta, josta löytyvät muun muassa nimikkeet, tullit ja vienti- ja tuontirajoitukset. Tietoa riskielintarvikkeista ja niiden valvonnasta Tietoa elintarvikkeiden ja rehujen tuontivalvonnasta Elintarvikkeiden valvontapaikkoina siirtymäaikana olevien varastojen yhteystiedot Komission nettisivuilta on linkki jäsenmaiden nimettyjen saapumispaikkojen (DPE) luetteloon ja ajankohtaista tietoa asetuksen soveltamisesta Lääkeväärennökset Lääkeväärennöksistä löytyy tietoa Fimean nettisivuilta Tullin ohjeita nettikaupasta tilaaville Kansainvälisiä yhteystietoja Maailman tullijärjestö WCO:n kotisivut Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 6 Tulliviesti

7 CED (Common Entry Document )Yhteinen tuloasiakirja, jonka rehu- tai elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, jolloin se fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan. TERMIt tutuiksi DPE (Designated Point of Entry) Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja. eli RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) esittelemme joka numerossa tullialan Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviran- lyhenteitä ja termejä, jotka vilahtelevat lehtemme tai rehuista ihmisten jutuissa terveydelle ja Tullin nettiomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. sivuilla tämän tästä. Nämä on hyvä ottaa haltuun! OLAF Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. TAXUD (Taxation and Customs Union) Euroopan komission verotus- ja tulliosasto. CED (Common Entry Document ) OLAF (European Anti-Frauf WCO (World Customs Organization) Maailman tullijärjestö. Vuonna 1952 perustettu järjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan Yhteinen tuloasiakirja, tullimenettelyjä jonka kaikkialla rehu- maailmassa. Office) Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta tai elintarvikealan on 98 prosenttia. toimija Nykyinen tai WCO:n sen neuvoston Euroopan puheenjohtaja petostentorjuntaviraston on Kunio Mikuriya. edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö jolloin se on fyysisesti kauppapoliittista saapuu yhteistyötä nimettyyn harjoittava etuja torjumalla kansainvälinen petoksia, lah- Järjestöön saapumispaikkaan. kuuluu 153 jäsenvaltiota. Järjestön jontaa nykyinen ja muita pääjoh- sääntöjenvastai- järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. taja on Pascal Lamy. suuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. DPE (Designated Point of Entry) Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. WCO (World Customs Organization) Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa. Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia. Nykyinen WCO:n neuvoston puheenjohtaja on Kunio Mikuriya. WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 153 jäsenvaltiota. Järjestön nykyinen pääjohtaja on Pascal Lamy. Tulliviesti 7

8 Ukk USEIN kysytyt kysymykset Lisätietoa voit kysyä tullineuvonnan numerosta tai netin kyselylomakkeella kohdasta Yhteystiedot ja palaute Olen ostanut tavaraa EU:n ulkopuolelta. Mistä arvosta tulli kannetaan? Maksamani hinta sisältää ostomaan arvonlisäveron ja tavara tulee minulle postipakettina. Tuleeko postikuluistakin maksettavaksi tullia? Mihin tämä perustuu? Tulli kannetaan tullausarvosta, joka yleensä perustuu tavarasta tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan, johon on lisätty toimituskulut eli vakuutus ja rahti EU:n rajalle saakka. Näin ollen myös tavaran hintaan sisältyvät ostomaan verot ja maksut tulevat mukaan tullausarvoon. Tämän vuoksi tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, josta ilmenevät tavarasta maksettu hinta ja toimitusehdot. Postitse kuljetettujen tavaroiden tullausarvoon sisällytetään kaikki määräpaikkaan saakka kannet tavat postimaksut lukuun ottamatta Suomessa mahdollisesti kannettavia lisäpostimaksuja, kun ky seessä on kaupallinen lähetys. Kaupallisella lähetyksellä tässä yhteydessä tarkoitetaan myös tilanteita, jolloin yksityishenkilö hankkii itselleen tavaraa maksua vastaan. Kysymyksenne koski tullia. Maahantuonnin yhteydessä kannetaan myös arvonlisäveroa, jota kannetaan maahan tuotavasta tavarasta miltei aina, vaikka tullia ei syystä tai toisesta kannettaisikaan. Arvonlisävero on yleensä myös suurempi kuin tulli. Yleinen arvonlisäveroprosentti on 23. Siksi on tärkeää tietää myös arvonlisäveron peruste maahantuonnissa. Arvonlisäveron perusteena tavaran maahantuonnissa on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tava ran tullausarvo eli tavarasta maksettu hinta, johon lisätään kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutus kustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen en simmäiseen Suomessa tai muussa EU:n alueella sijaitsevaan määräpaik kaan saakka. Arvonlisäveron perusteeseen saatetaan siten lukea toimituskuluja enemmän kuin mitä tullausarvoon sisältyy. Arvonlisäveron perusteeseen lisätään vielä tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Maahantuonnista kannettava arvonlisävero lasketaan tästä kokonaissummasta. Lisätietoja arvonlisäveron perusteesta antaa julkaisu Tullihallituk sen tiedotuksia (THT), numero 211/ Se löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta julkaisut_ja_esitteet/tht Tullausarvosta säädetään Tullikoodeksissa (ETY) N:o 2913/92 (artiklat 28 36) ja Soveltamisasetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (artiklat ). Arvonlisäverosta puolestaan säädetään Arvonlisäverolaissa ( /1501). EU-lainsäädäntö, johon tullausarvo perustuu, on sellaisenaan sovellettava kaikissa Euroopan yhteisön jäsenmaissa. Arvonlisäverolakikin, kansallisuudestaan huolimatta, perustuu yhteisön direktiiviin ja on siten hyvin samantapainen kuin muissakin jäsenvaltioissa. 8 Tulliviesti

9 KOLUMNI Nils-olof nylund, tutkimusprofessori Valtion teknillinen tutkimuskeskus, vtt pyörät pyörimään vähemmällä energialla Tieliikenteessä tulee jo vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuoteen 2050 mennessä koko energiasektori liikenne mukaan lukien on ennennäkemättömien ympäristö- ja energiahaasteiden edessä. Näihin haasteisiin vastaamaan on VTT:n aloitteesta käynnistetty viisivuotinen TransEco-tutkimusohjelma ( ). TransEco käynnistyi VTT:n ohjelmana, mutta kehittyi pian laajaksi ohjelmaksi, jossa ovat mukana rahoittajina keskeiset ministeriöt, virastot, kuntasektori sekä lukuisat yritykset. Yritykset ovat mukana niin ohjelman johtoryhmässä kuin yksittäisten projektien rahoittajina. Käytännön tutkimustoiminta TransEcossa alkoi syksyllä 2009, joten nyt töitä on tehty täydellä teholla noin vuosi. Suurin yksittäinen TransEco-projekti on raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuteen pureutuva HDENIQ-hanke. Projekti tuottaa käytännön ohjeistusta ajoneuvojen, renkaiden ja voiteluaineiden valintaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa energian kulutusta vähentäviä ja samalla palvelukykyä ja turvallisuutta parantavia ajoneuvojen tietojärjestelmiä. Projekti on myös tukenut Helsingin seudun liikennettä (HSL) bussiliikenteen uuden pisteytysjärjestelmän kehittämisessä. Sähköautoja tutkitaan sekä Metropolia-ammattikorkeakoulussa että VTT:ssä. Teknillisessä korkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa tehdään ajoneuvotekniikkaan liittyviä opinnäytetöitä. Autoteollisuuden näkökulmasta Suomi on pieni maa. Meiltä löytyy kuitenkin muun muassa biopolttoaineiden, sähköautojen ja liikenteen informaatiojärjestelmien hyvää osaamista. Ajoneuvojen ja polttoaineiden toimivuuden varmistaminen kylmissä olosuhteissa on meille erityinen haaste. Pienen maan etu on siinä, että verkottuminen ja yhteistoiminta on helppoa. TransEcon avulla voimme varmistua siitä, että tieto kulkee ja eri toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen yhä energiatehokkaamman ja puhtaamman tieliikenteen puolesta. Ajoneuvojen ja polttoaineiden toimivuuden varmistaminen kylmissä olosuhteissa on meille erityinen haaste Tulliviesti 9

10 Teksti: Antti Saastamoinen, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Energiaverotukseen laajoja muutoksia Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys 147/2010 energiaverolainsäädännön uudistamiseksi. Energiaverotuksessa on esityksen mukaan ensi vuoden alussa edessä huomattavat veronkorotukset, jotka kohdistuisivat erityisesti maakaasuun, kivihiileen, polttoöljyihin ja sähköön. Uudelleen verollisiksi polttoaineiksi tulisivat polttoturve ja biopolttoöljy. Verojen korotuksilla ja uusilla verollisilla polttoaineilla tavoitellaan noin 700 miljoonan euron kasvua energiaverotuottoihin. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi energiaveroina kerättävän verokertymän kasvamista 3,9 miljardiin euroon vuodessa. Veronkorotuksien lisäksi energiaverolainsäädäntöön esitetään kokonaan verotuksen perusteita muuttavia uudistuksia. Keskeisimpänä uudistuksena on vanhojen veroperusteiden perusvero ja lisävero siirtyminen historiaan ja niiden korvaaminen uusilla käsitteillä energiasisältövero ja hiilidioksidivero. Energiasisältövero perustuisi nimensä mukaan polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidivero polttoaineen ominaispäästöön. Sähkölle, mäntyöljylle ja polttoturpeelle veroperusteeksi on tulossa energiavero. Nestemäisten polttoaineiden verotus uudistuu esityksen mukaan perusteellisesti. Jatkossa muun muassa liikennepolttoaineista veroa kannetaan polttoaineen sisältämien yksittäisten polttoainekomponenttien perusteella. Esimerkiksi moottoribensiininä huoltoasemalla myytävä polttoaine voi koostua usealla eri verotasolla verotetusta polttoainekomponentista. Lisäksi nestemäisten biopolttoaineiden verotasoa esitetään riippuvaiseksi siitä, täyttääkö polttoaine ns. RES-direktiivissä määritellyt kestävän kehityksen kriteerit ja onko se tuotettu jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomista aineksista. Uudistusten vuoksi nestemäisten polttoaineiden nykyinen kahdeksan verotettavaa tuoteryhmää kasvaisivat 39:ään. sähkö, turve ja maakaasu Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolakiin esitettyjä keskeisiä muutoksia on polttoturpeen veronalaisuus lämmöntuotannossa. Samalla myös maakaasun verotus siirretään pois maahantuonnin yhteydestä suoritettavaksi kulutukseen luovutuksen yhteyteen. Ne maakaasun loppukäyttäjät, joilla on maakaasun verotonta käyttöä ja jotka hankkivat sen suoraan siirtoverkostosta voivat halutessaan ilmoittautua maakaasun rekisteröidyiksi käyttäjiksi ja hankkia siten käyttämänsä maakaasun suoraan verottomana. Muille maakaasun käyttäjille kaasu toimitetaan edelleen verollisena, ja mikäli loppukäyttäjällä on verotonta käyttöä, tulee tämän itse hakea palautusta. Sähkön verotuksessa ei veron korotuksen lisäksi ole nyt esitetty kuin pieni tekninen muutos. Sen mukaan alle 50 kva:n tehoiset mikrovoimalaitokset vapautettaisiin sähköverovelvollisuudesta. Tällä pyritään edistämään pienimuotoista sähköntuotantoa sekä estämään Tullin sähköverovelvollisten määrän moninkertaistuminen, mikäli pientuotanto yleistyy odotusten mukaisesti. veronpalautukset ja tuet Samassa yhteydessä tehdään myös muita hallinnollisia muutoksia. Ammattimaisen kasvihuoneviljelijän veronpalautuksen hakeminen siirretään Tullista Verohallintoon, eli vuodesta 2011 alkaen Verohallinnosta maksetaan kaikki maatalouden energiaveronpalautukset sekä kasvihuoneviljelijöiden tuki. Tämän lisäksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa hallituksen esityksessä 152/2010 esitetään sähköntuotannon kiinteiden tukien (eli tuulivoimalla, pienvesivoimalla, metsähakkeella, biokaasulla ja kierrätyspolttoaineella tuotetun sähkön tukien) hakemisen siirtäminen Tullilta Energiamarkkinavirastoon. Huomattava on, että sekä kasvihuonepalautuksen että sähkön kiinteiden tukien vuotta 2010 koskevat tuet haetaan edelleen Tullilta mennessä. 10 Tulliviesti

11 Teksti: Kimmo Lietkari, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Teksti: Nina Kurki, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Uuden jäteverolain nojalla yksityiset kaatopaikat jäteveron piiriin Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi jäteverolaiksi (HE 159/2010). Esityksen mukaan laki tulisi voimaan vuoden 2011 alusta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan jäteveron veropohjan laajentamista nykyisestä. Vero muutettaisiin koskemaan niitä kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Jäteverolain verotaulukosta ilmenevät verollisiksi ehdotetut jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta sekä Ahvenanmaalla vastaavaan maakuntaa koskevaan lainsäädäntöön. Esityksen mukaan uusia verollisia jäteryhmiä olisivat muun muassa suurelta osin sekä polttolaitoksissa syntyvät jätteet (nimikeryhmä 10 01) että massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet (nimikeryhmä 03 03). Ehdotetun lain mukaan veron piirissä olisivat kaikki sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verollista jätettä. Verotus kohdistuisi nykyistä lakia vastaavasti vain jätteiden kaatopaikkakäsittelyyn. Veroa ei kannettaisi kaatopaikalla hyödynnettävästä jätteestä eikä Euroopan komission myöntämän valtiontukiluvan jälkeen keräyspaperin siistauslietteestä. Veroa esitetään korotettavaksi siten, että veroa olisi suoritettava vuoden 2011 alusta 40 euroa kaatopaikalle toimitetulta tonnilta jätettä ja vuoden 2013 alusta 50 euroa tonnilta. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että uuden jäteverolain nojalla veroa kannettaisiin lähivuosina noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (HE 148/2010). Hallitus esittää, että valmisteveroa kannetaan vuoden 2011 alusta. Veronalaiset tuotteet määriteltäisiin tullitariffin nimikkeiden avulla. Veronalaisia olisivat muun muassa makeiset ja niiden kaltaiset valmisteet, suklaa, makeutettu kaakaojauhe, muut kaakaota sisältävät elintarvikkeet, jäätelö ja mehujää. Nykyistä virvoitusjuomien valmisteveroa esitetään korotettavaksi ja veron piiriin otettavaksi nykyisten veronalaisten tuotteiden lisäksi myös luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Ehdotettavan veron suuruus olisi 75 senttiä kilogrammalta tai 7,5 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa ei kannettaisi muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa raaka-aineena käytetyistä tuotteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin myös pienimuotoinen valmistaminen. Veronalaisiin nimikkeisiin kuuluvat kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet, lastenruoat ja laihdutusvalmisteet olisi kuitenkin rajattu pois lain soveltamisalan piiristä, jos ne täyttävät kauppa- ja teollisuusministeriön niille asettamat kriteerit. Veronalaisiin tuotteisiin kuuluisivat edelleen muun muassa tietyt erityisruokavaliovalmisteet, ravintolisät, erilaiset energia- ja urheilujuomat ja juoma-ainekset, energiageelit, makusiirapit sekä soija- ja kaurajuomat. Tulliviesti 11

12 tulli valvoo Teksti: Katariina Jankkila ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut tehovalvonnassa Tulli on valvonut alkaen tehostetusti komission riskialttiiksi luokittelemia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja rehuja EU:n rajoilla. Tiheämpään seulaan joutuvat nyt brasilialaiset maapähkinät, thaimaalaiset vihannekset ja monet muut tuotteet kuluttajan turvaksi. Tehovalvonta perustuu riskituoteasetukseen ((EY) N:o 669/2009). Se suojaa kuluttajia tuotteilta, joista on havaittu esimerkiksi homemyrkkyjä, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä, kertoo Päivi Simpanen, joka hoitaa asetuksen toimeenpanoa Tullihallituksen tarkastusyksikössä. Tuotteita ja niiden tarkastustiheyksiä tarkastetaan ja päivitetään komissiossa neljännesvuosittain. Riskinarviointi perustuu muun muassa tuotteesta tehtyjen RASFFilmoitusten määrään. Riskituoteasetus on uusi, pysyvä tapa tehostaa valvontaa. Sen tavoitteena on elintarvikkeiden riskiperusteinen ja riittävän laaja valvonta kaikissa EU-maissa, Simpanen tiivistää. Asetuksen soveltamisessa EU-maiden kirjaviin viranomaiskäytäntöihin riittää haastetta. Monissa maissa tarkastusvastuu on terveysviranomaisilla, ei Tullilla. Kun Suomessa CED:n vastaanottaminen ja erien tarkastaminen ovat kiinteä osa tullausketjua, tuotetta on huomattavasti helpompi valvoa ja jäljittää. Riskituoteasetus on vain yksi monista elintarvike- ja rehuvalvonta-asetuksista, joista maahantuojan on syytä olla tietoinen ennakkoilmoitusvelvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi aflatoksiinin määrää valvotaan eräistä pähkinä- ja mantelituotteista ja kuivahedelmistä, tai melamiinia tietyistä kiinalaisista maito- ja soijatuotteista, Päivi Simpanen kertoo. Tietoa näistä asetuksista on julkaistu esimerkiksi Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä 183/010/ Tulliviesti

13 Maahantuojan muistilista Tulliin on lähetettävä valvottavista eieläinperäisistä elintarvikkeista yhteinen tuloasiakirja (CED) vähintään yhtä työpäivää ennen tavaraerän saapumista. CED:ssä ilmoitetaan aika, jolloin tavaraerä fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan. Sähköinen lomake lähetetään Eteläisen tullipiirin Maa-, Meri- ja Lentotullien alueella rtf- tai word-muodossa sähköpostiosoitteeseen Tullin muiden toimipaikkojen alueella lomake lähetetään Tullilaboratorioon fi (tai faksilla numeroon ). Liitteenä toimitetaan aina myös erää koskevat kauppalaskut ja mahdolliset terveystodistukset tai muut tarvittavat dokumentit. Rehuja maahantuotaessa lomake toimitetaan Eviraan osoitteeseen Vuorokauden sisällä tavaraerän saapumisesta Tulli tekee asiakirjatarkastuksen. Kuluttajansuojatarkastajan päätöksen perusteella voidaan osalle elintarvikkeista tehdä tarkastusprosentin mukaisesti vielä fyysinen tarkastus ja ottaa näyte Tullilaboratorioon toimitettavaksi. Esimerkiksi Intiasta saapuvista chilipippureista näyte otetaan keskimäärin joka toisesta tuontierästä. Suomeen elintarvikkeita voi tuoda nimettyjen saapumispaikkojen (DPE) kautta. Suomessa elintarvikkeille nimetyt saapumispaikat, DPE:t, ovat: Vuosaaren satama, Helsinki-Vantaan lentokenttä, Haminan satama, Vaalimaan, Tornion ja Turun tullit. Rehujen saapumispaikat ovat edellisten lisäksi Vainikkalan, Porin, Rauman ja Vaasan tullit. Jos tullitoimipaikasta puuttuvat valvontatilat, voidaan tarkastus ja näytteenotto tehdä myös toimivaltaisen viranomaisen osoittamassa valvontapaikassa, esimerkiksi toimijan omassa varastossa. Elintarvikkeiden valvontapaikkoina voivat siirtymäaikana olla varastot, joiden yhteystiedot löytyvät Tullin Internet-sivuilta >> Varastotunnisteet. Mistä lisää tietoa? Tullin nettisivuilla kohdassa Yrityksille > Tuonti > Elintarvike- ja kulutustavaravalvonta > Elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta löydät lisää tietoa, muun muassa voimassa olevan riskituoteluettelon ja linkin varastotunnisteisiin. Evira ohjeistaa rehujen tuontiin liittyvistä tarkastuksista ja näytteenotoista omilla nettisivuillaan. Komissio on julkaissut kaikkien nimettyjen saapumispaikkojen (DPE:t) luettelon ja ajankohtaista tietoa asetuksen soveltamisesta omilla Internet-sivuillaan: controls/increased_checks/ national_links_en.htm Tulliviesti 13

14 Suuret linjat Tullin pääjohtaja Tapani Erling: Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Suomen tullin suuri haaste on olla mukana rakentamassa Euroopan unionin tullien yhteistä Venäjä-politiikkaa. Työ on Suomelle luontaista, sillä monipuolinen yhteistyö Venäjän tullin kanssa on ollut itsestään selvästi tärkeällä sijalla aina. Kahdenvälisen yhteistyön keskeinen kulmakivi on rikostorjunta. Se tehoaa ja on kaventanut järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä EU:n ja Venäjän välisessä kaupassa, Tullin pääjohtaja Tapani Erling painottaa. Tullien kansainvälinen perustehtävä on kaupan sujuvuuden ja lainmukaisuuden varmistaminen. Asiakaslähtöisen tullausmenettelyn kehittäminen, tullien ja muiden erikoisverojen kanto ja sisäinen turvallisuus kuuluvat myös Tullin tehtäviin. Jokaisessa maassa Tullin tarkempi asema ja tehtävät muokkautuvat kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön perusteella. Euroopan unionissa Tullit toimeenpanevat yhteistä lainsäädäntöä ja pyrkivät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, Erling korostaa. EU luottaa Suomen tulliin Kullakin jäsenmaalla on omat erityispiirteensä ja painopisteensä. Suomen vahvuus on sekä kahdenvälinen että EU-tasoinen yhteistyö Venäjän kanssa. Varsinkin logistiikka ja rajanylityksen ongelmat ovat olleet keskeisiä kysymyksiä Suomen ja Venäjän välillä. Molempien maiden poliittinen johto on paneutunut kysymykseen syvällisesti ja luottanut Suomen tullin ammattitaitoon. Käytännön työssä molempien maiden Tullit ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja niin rikostorjunnan kuin tullauksenkin sujuvoittamiseksi, Tapani Erling muistuttaa. Suomen tulli on ollut aktiivinen ja ponnistellut sujuvuuden lisäämiseksi kehittämällä Vihreän linjan konseptin, jonka parannettu versio on nyt EUtasolla käytössä. Järjestelmän laajentaminen on työn alla. Se tarkoittaa sähköisen tullauksen ja siihen liittyvän ennakkoilmoittamisen käyttöönottoa koko EU:ssa. Auktorisoidun taloudellisen toimijan eli AEO-periaatteiden soveltaminen EU:n ja Venäjän välillä on otettu keskustelujen kohteeksi. Suomen tulli pyrkii olemaan sillanrakentaja EU-Venäjä-suhteissa. Kaikki osapuolet hyväksyvät roolimme ja komissio toivoo sitä. Olemme keskustelleet edellä mainittujen järjestelmien ominaisuuksista laajasti myös venäläisten kollegojen kanssa, Erling mainitsee. Maailman tullijärjestön painoarvo kasvaa Maailman tullijärjestön, WCO:n, tulevaisuuden kuvassa Tullit eivät enää ole vain rykelmä kunkin maan verokertymiä vahtivia kansallisia organisaatioita. Tullit näkevät itsensä ja toimintansa osana kansainvälistä hallintoa. Verkostoituminen ja yhteistyö kaupan kanssa ovat elinehto. Tullien on kyettävä tulevaisuudessa välittämään kaupankäyntiin ja kuljetuksiin liittyvää tietoa sähköisesti jo ennen tavaroiden liikkumista, Erling korostaa. Kansainvälistyminen lisää myös väärinkäytöksiä ja niiden karsintaan tarvitaan valvontaa. Rikollisuus tekee myös tavallisten yritysten toiminnan markkinoilla yhä vaikeammaksi. Tullivalvonta tehoaa Tapani Erling muistuttaa, että vain sitovat säädökset ja yhdessä hyväksytyt pelisäännöt takaavat toimivan ulkomaankaupan. Suomi on ollut varsin hyvin suojassa kansainväliseltä rikollisuudelta ja vakavilta uhkakuvilta, jos vertaamme itseämme esimerkiksi Etelä-Eurooppaan. Tullin keskeinen tehtävä onkin estää väärinkäytöksiä. Mitään laittoman maahantuonnin muotoa ei pidä vähätellä. Kilpailuedun hankkiminen rikollisin keinoin on vakava uhka kansainväliselle kaupalle. Se on voitava estää ja se on työtä, jota Tulli tinkimättömästi tekee. 14 Tulliviesti

15 Pääjohtaja Tapani Erling oli pitkään maailman tullijärjestö WCO:n neuvoston puheenjohtaja. Hän pitää Customs in the 21st century -linjauksen muotoilua ja läpivientiä yhtenä tärkeimmistä saavutuksistaan. Ohjelma määrittelee Tullien tulevaisuuden tehtävät. Tulliviesti 15

16 UUTISIA 4 N R O 2010 toimittajakokemusta tulliin Ylen ja MTV3:n toimittajana tutuksi tullut Päivi Musakka aloitti Tullin tiedotuspäällikkönä Hän toivoo avointa ja rakentavaa kanssakäymistä Tullin asiakkaiden kanssa. Television ja radion uutis- ja ajankohtaisohjelmissa pitkän uran tehnyt Päivi Musakka tuntee Tullin monipuolisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan roolin. Tunnettuus on parantunut vuosi vuodelta, mutta viestinnän kestotehtävä on parantaa sitä edelleen niin asiakkaiden kuin suuren yleisönkin parissa. Toivon, että Tulliviesti pystyisi välittämään teille tunnun, että me täällä Tullissa työskentelevät olemme oikeita ihmisiä ja meihin voi ottaa yhteyttä. Voisi sanoa, että meidän tehtävämme viestinnässä on inhimillistää Tullia. Kaikkihan eivät ehdi päätteiden ääressä etsiä sellaista taustatietoa, jota me esimerkiksi Tulliviestissä välitämme, joten on hyvä, että tämä paperilehti on olemassa, Musakka painottaa. Päivi Musakka on syntynyt 1959 Kuopiossa. Hän on suorittanut Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan tiedotusoppi ja sivuaineinaan kansainvälinen politiikka ja sosiologia. Tulliin Musakka tuli Suomen Kuntaliitosta, jossa hän toimi tiedotuspäällikkönä. Sitä ennen hän on ollut tiedottajana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja Kansanterveyslaitoksessa sekä toimittajana Yleisradiossa ja MTV3:ssa tv-uutisten ulkomaantoimituksessa. 16 Tulliviesti

17 Itärajan ensimmäinen läpivalaisuharjoitus tuotti tulosta Suomen ja Venäjän tullit iskivät hyvin tuloksin rekka- ja matkustajaliikenteeseen Vartiuksen ja Lytän raja-asemilla 27. syyskuuta. Laatuaan ensimmäiseen läpivalaisulaitteen avulla tehtyyn harjoitukseen Venäjän ja Suomen rajalla osallistui Vartiuksen tullin, Oulun liikkuvan ryhmän ja Itäisen tullipiirin röntgenauton sekä Karjalan tullin henkilöstöä. Vartiuksessa tullin haaviin jäi kuorma-autosta tupakkaa ja pistooli. Venäjän puolella Lytässä hakekuormasta paljastui laatikollinen tupakkakartonkeja sekä henkilöauton käsimatkatavarasta lääkevalmisteita, joita saisi kuljettaa Tulliliiton (Venäjä, Valkovenäjä ja Kazakstan) alueelle vain rajoitetusti. Ennen operatiivista harjoitusta tullit tutustuivat myös toistensa jatkuvasti muuttuviin tullilainsäädäntöihin. Venäjän tulli on lähtien soveltanut työssään Venäjän, Valkovenäjän ja Kazakstanin muodostaman Tulliliiton tullikoodeksia ja muita säädöksiä, jotka ovat vielä melko tuntemattomia kollegoille Suomessa. Meille oli tärkeää kuulla niistä muutoksista, joita venäläisten kollegoiden työssä on tapahtunut Tulliliiton perustamisen jälkeen. Yhteistä kokemusten ja tietojen vaihtoa täytyy ilman muuta jatkaa, sanoo Pohjoisen tullipiirin johtaja Juha Heikkilä. Lytän tulliaseman päällikkö Vjatseslav Vedenejev oli myös tyytyväinen tapaamisen antiin. Kuulimme runsaasti hyödyllistä tietoa mm. tullilaitosten rakenteesta, virkamiesten toimivaltuuksista, tullirikkomusten vastuista sekä rajanylityspaikoilla toimivien viranomaisten yhteistyöstä. Lytän tulliaseman varapäällikön Galina Potahinasta oli kiintoisaa kuulla eroavaisuuksien lisäksi yhtäläisyyksistä. Merkittävin niistä on sähköinen tullaus, jonka käyttöä laajennetaan määrätietoisesti molemmissa maissa. Yllä: Lytän tulliaseman päällikkö V. Vedenejev (vas.) ja Pohjoisen tullipiirin johtaja Juha Heikkilä korostavat yhteistyötä Venäjän ja Suomen tullien välillä. Alla: Liikkuva läpivalaisulaite skannaa rekan kuorman muutamassa minuutissa. Teksti: Aleksandr Djakov, Karjalan tullin tiedottaja Tulliviesti 17

18 Tullin partiot Allegron kyytiin Nopean Allegro-liikenteen alkaminen Helsingin ja Pietarin välillä 12. joulukuuta muutti Tullin junatarkastusten toimintatapoja. Kun juna pysähtyy väliasemilla enää muutamia minuutteja, junatarkastusten painopiste siirtyi liikkuviin juniin. Suurin muutos oli, että osa henkilöstöstä keskittyy nyt pelkästään matkustajajunatarkastuksiin, selvittää Vainikkalan tullin päällikkö Arto Ahokainen Itäisestä tullipiiristä. Allegron mukaan hyppää Vainikkalasta kaksihenkinen tullipartio, joka matkaa Helsinkiin ja palaa seuraavalla mahdollisella lähdöllä takaisin. Tarkastusaikaa tulee kaksi tuntia. Osa henkilökunnasta päivystää jatkossakin asemalla. Matkustajien on voitava ilmoittaa tullattavat tavaransa maahan saavuttuaan ja maasta poistuvissa junissa heidän on saatava Tullilta vahvistus tavaroiden poisviennistä EU:n alueelta, Ahokainen kertoo. Aluksi Helsingin ja Pietarin välillä sukkuloi kaksi Allegroa kahdella päivittäisellä lähdöllä molemmista suunnista. Vuoroja lisätään neljään, kun kaikki neljä junaa aloittavat liikennöinnin kesällä Tuolloin junatarkastuksia aletaan tehdä myös Lahdesta. 18 Tulliviesti

19 UUTISIA Luottoasiakas saa jaksoerittelyn verkkolaskuna Tullin luottoasiakas saa tullaus- ja verotuspäätösten jaksoerittelyn halutessaan verkkolaskuna. Verkkolaskuosoitteen ilmoituslomake palautetaan täytettynä osoitteeseen Tullihallitus / Veronkanto- ja luotonhallintayksikkö, PL 512, Helsinki tai faksitse numeroon (muista allekirjoittaa) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen luottoasiakkuus. Lomake Tullin verkkosivuilla: Yrityksille > Sähköinen asiointi > Lomakkeet > Rekisteröidyn luottoasiakkaan lomakkeet Tullin tilinumerot kansainvälisiksi Tullin kansallisen tilinumero korvautuu kansainvälisellä IBAN-tilinumerolla ja BIC-tunnisteella alkaen. Jos asiakas ei pysty käyttämään IBAN-numeroa, sen voi muuttaa kansalliseksi poistamalla neljä ensimmäistä merkkiä (FI ja kaksi tarkistenumeroa). Lisätietoa verkkolaskutuksesta luottoasiakkaiden puhelinpalvelusta, puh (0 snt/min + pvm/mpm) tilinumeromuutoksesta Tullin verkkosivuilta asiakastiedotteesta SEPAn vaikutukset Tullin maksuliikenteeseen (Suomen_tulli/Julkaisut ja esitteet/tiedotearkisto/ Asiakastiedotteet/) IBAN-tilinumeron rakenteesta ja kansallisen tilinumeron muodosta saa esimerkiksi Finanssialan Keskusliitolta. Maksujen palauttamista varten Tulli pyytää asiakkaitaan ilmoittamaan lukien BIC- pankkitunnisteen ja pankkitilinumeronsa IBAN-muodossa. Tulliviesti 19

20 N R O UUTISIA Tuonti-ilmoitukset voi tehdä netissä maaliskuussa 2011 Tullin nettituonti-palvelu pyritään saamaan Tullin yritys- ja yksityisasiakkaiden käyttöön maaliskuun lopussa Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi, ja asiakkaat voivat saada puhelintukea molemmilla kielillä. Yritykset tunnistautuvat palveluun Katso-tunnisteilla ja yksityishenkilöt omilla pankkitunnisteillaan. Tullin asiakkaat voivat uudessa palvelussa tehdä yksityishenkilöiden postipakettien tullaukset ja rahtitullaukset yritysten postipakettien tullaukset ja rahtitullaukset (käteis- ja luottoasiakkaat) Asiakkaat ovat jo suunnitteluvaiheessa osallistuneet palvelun testaamiseen, ja käyttäjätestejä on jatkettu myös toteutusvaiheessa. Postitullauksessa asiakkaat voivat nettituonnin käyttöönoton jälkeen valita, tullaavatko pakettinsa itse uudessa nettipalvelussa tai Tullin toimipisteessä vai käyttävätkö Postihuolintaa. Yritysten palvelu muistuttaa nettivientiä Yrityskäyttäjien palvelu muistuttaa nettivientiä. Tavaranimike on tiedettävä itse tai kysyttävä Tullista tai haettava EU:n DDS-palvelusta. Ne asiakkaat, jotka ovat tehneet vienti-ilmoituksia netissä, oppivat helposti täyttämään myös tuonti-ilmoitukset netissä. Palvelun käytön tukena on samankaltainen puhelintuki kuin nettiviennissä. Yritysasiakkaat voivat käyttää nettituontia samoilla Katso-tunnuksilla kuin nettivientiä ja AREX-nettipalvelua. Katso-tunnuksen voi hankkia verohallinnosta ilmaiseksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät sekä Tullin että verohallinnon nettisivuilta. kun aikataulut ovat pitävästi selvillä. Matkustajatullaukset on rajattu pois palvelun piiristä. Yksityishenkilöiden tullausilmoitusten tekemistä on pyritty helpottamaan muun muassa vähentämällä asiakkailta kysyttävien tietojen määrää ja tarjoamalla eniten tuoduista tavaroista listat, jolloin nimikettä ei tarvitse tietää tai etsiä. Tulliterminologiaa on käännetty suomeksi, palveluun kootaan selkeät toimintaohjeet ja puhelintukea on tarjolla alustavien kaavailujen mukaan arkisin klo Postitullauksessa prosessin läpimenoaikaa on pyritty lyhentämään tarjoamalla käteisasiakkaalle mahdollisuus maksaa tullauspäätös/lasku nettipalvelun kautta saman tien verkkopankissa, jolloin Tulli ilmoittaa maksutiedon saatuaan välittömästi Itellalle/ Posten Ålandille, että paketin voi lähettää eteenpäin asiakkaalle. Tuontitullauksen yksityisasiakkaille elokuussa 2010 tehtyyn pieneen kyselyyn vastasi vajaat 400 henkilöä eri puolilta Suomea. Suurin osa käyttäisi mielellään uutta nettipalvelua. Lähes kaikilla oli verkkopankkitunnukset, joten tämä ei tule olemaan käytön esteenä. Jos asiakas jostain syystä ei käyttäisi nettipalvelua, 2/3 vastaajista tulisi itse tulliin pitkänkin matkan päähän ja 1/3 käyttäisi huolintayritystä. Yksityishenkilöille yksinkertaistettu palvelu Tavallisten ihmisten voi olla vaikea ymmärtää, missä tapauksissa tavarat on tullattava ja mitä rajoituksia maahantuontiin liittyy esimerkiksi silloin, kun tavaroiden tilaukset tehdään netin kautta. Siksi Tulli alkaa tiedottaa Nettituonti-palvelusta vuoden vaihteen jälkeen EU-sisäkaupan tilastoilmoitusten (Intrastat-ilmoitusten) lähettämisessä Internetissä TYVI-palvelun kautta siirrytään keväällä 2011 käyttämään Katso-tunnistautumista. 20 Tulliviesti

Venäjän tullikonsepti uudistuu

Venäjän tullikonsepti uudistuu S i v u 13 : Tulli pysäyttää vaaralliset kuormat Tulliviesti 2 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Venäjän tullikonsepti uudistuu

Lisätiedot

Energiaverotus muuttui

Energiaverotus muuttui 1 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Suomalaiset alkaneet hakea AEO-todistuksia sivut 12 13 Energiaverotus muuttui sivut 14 15 Vuosaaren uusi satama haaste Tullille sivut 24 27 Tu l l i v i e s

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

Ympäristö & tulevaisuus

Ympäristö & tulevaisuus Pohjolan solmukohdat: Täällä sijaitsevat alueen tärkeimmät logistiset keskukset tempo Logistiikkalehti Tempo. Logistiikkaalan yrityslehti PostNordilta. 1.2012 Ympäristö & tulevaisuus» Energiansäästövinkkejä»

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2011 Pekka Viljakainen luo suhteita Venäjän päättäjiin Pientalorakentamisestako apu Venäjän asuntopulaan? Volgan metropolialue: Samara ja Toljatti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Pekka

Lisätiedot

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI

SIVU 39 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI LÄÄKEVÄÄRENNÖKSET SIVU 12 FARMASIAN PÄIVÄT SIVU 19 ITSELÄÄKINTÄ YLEISTYY SIVU 20 MYYNTI PALVELUNA SIVU 22 LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI SIVU 24 VÄITÖKSET SIVU 32 SYYSKOKOUS SIVU 34 PROVIISORIPÄIVÄN OHJELMA

Lisätiedot

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Elintarvike. Kehittyvä. Pakkaukset. ja logistiikka. Älyä pakkauksiin. Hankintalaki uudistuu 5/06. Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/06 Elintarvike Pakkaukset ja logistiikka Vauhtia juomatölkkien kierrätykseen Hankintalaki uudistuu Älyä pakkauksiin Pakkausmerkintöihin tulossa muutoksia

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS Elintarviketieteiden Seuran jäsenlehti Kehittyvä 5/2013 kehittyvaelintarvike.fi Elintarvike Liha-ala kehittynyt huimasti Virusten hallinta vaatii monia keinoja HYGIENIA & JÄLJITETTÄVYYS LIHATEOLLISUUS

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta

Kierrossa 2/13. Ei kaatopaikalle K-ryhmälle jäte on raakaainetta 70 vuotta, eikä suotta Paperinkeräyksen pitkä historia kertoo vastuullisesta edelläkävijyydestä. Kestävä kehitys Tehokas kierrätys on a & o. Suomalaisosaaminen jäteteknologiassa kiinnostaa maailmalla.

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot