Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010"

Transkriptio

1 S i v u 14 : Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Tulliviesti N R O Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2011!

2 2 Tulliviesti

3 Tulli kantaa ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut. tulli kantaa valmisteverot Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Tulli kantaa valmisteverot sekä Suomessa valmistetuista että Suomeen tuotavista tuotteista. Valmisteveroja kannetaan muun muassa alkoholista ja alkoholijuomista, valmistetusta tupakasta, sähköstä, maakaasusta, kivihiilestä, nestemäisistä polttoaineista, juomapakkauksista ja virvoitusjuomista. Vuoden 2011 alusta valmisteveroa kannetaan myös makeisista ja jäätelöstä. Virvoitusjuomaveron soveltamisala laajenee käsittämään myös pullotetut luonnonvedet. Luonnonvedellä tarkoitetaan luonnosta sellaisenaan saatavaa vettä, johon on lisätty vain hiilihappoa. Valmisteveron luonteisia maksuja ovat kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä maksettava jätevero, voiteluöljyistä ja -valmisteista kannettava öljyjätemaksu ja maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä perittävä öljysuojamaksu. Fakta: jos toimintasi on valmisteverotuksen alaista Jos kaupallinen toimintasi on valmisteveron alaista, voit hakea Tullihallitukselta lupaa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä, rekisteröitynä vastaanottajana, rekisteröitynä lähettäjänä tai veroedustajana etämyynnissä. Tullihallitus myöntää myös oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Tulliviestin toimitusneuvosto Puheenjohtaja pääjohtaja Tapani Erling jäsenet johtaja Tommi Kivilaakso, Tulli tiedotuspäällikkö Päivi Musakka, Tulli johtaja Juha Niskanen, Tulli huolintajohtaja Rauli Werdermann, Schenker Oy Päätoimittaja Jarkko Saksa, puh Toimitussihteeri Katja Penninkilampi, puh Taitto Tuuli Jalo Valokuvaaja Risto Silvola Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Telekopio Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Vammalan kirjapaino Oy ISSN Seuraava numero Numero 1/2011 ilmestyy vko 11 Aineisto toimitukselle Lehden kansi: Helsingin Vanha kirkko Toimintaympäristö muuttuu Tulli uudistaa organisaatiotaan Pääjohtaja Erling käsittelee tässä numerossa Tullin kehittyvää roolia globaalisti ja Suomen tullin erityistä roolia maantieteellisen asemamme perusteella. Tulli on siirtymässä täysin sähköiseen toimintaympäristöön, kohti harmonoituja toimintatapoja ja yhteisiä tulli-ilmoitusten tietosisältöjä. Matkaa tavoitteeseen on, mutta matka on käynnistynyt ja lupaavassa vauhdissa. Valvonta on muuttumassa yhä älykkäämmäksi, sillä se perustuu tietojen analysointiin, liikkuvaan toimintamalliin ja kehittyneen valvontatekniikan hyödyntämiseen. Tullin rooli terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojaamisessa tavaraliikenneketjun valvontaviranomaisena on kasvanut. Viime aikoina esiintyneet uhat ovat jälleen nostaneet asian merkitystä. Suomen erityistä toimintakenttää leimaa Venäjän naapuruus ja toisaalta merikuljetusten suuri osuus ulkomaankaupasta ja -liikenteestä. Venäjä-yhteistyö on luonnollinen osa Suomen tullin tehtäväkenttää. Sitä hoidetaan koko Tullin tehtäväalalla sekä kahdenvälisesti että EU:n osana yritysten, elinkeinoelämän ja kansalaisten etujen turvaamiseksi. Tulli on käynnistänyt oman organisaationsa virittämisen vastatakseen paremmin tämän päivän ja huomisen haasteisiin tehokkaana, monialaisena ja yhteistyöhakuisena organisaationa. 4 Tulliviesti Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Uudistus tähtää siihen, että Tulli palvelee ja valvoo asiakas- ja palvelutarpeen mukaan ilman tullipiirirajoja, yhtenä Tullina. Tavoitteena on, että uusittu organisaatio olisi toimintavalmis vuoden 2012 alusta. Jarkko Saksa ylijohtaja Tullihallitus, ulkomaankauppa- ja verotusosasto

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti N R N O R O Lisätietoa valmisteverotuksen muutoksista Yrityksille > Verotus > Valmisteverotettavat tuotteet mikä muuttuu valmisteverotuksessa Hallitus on esittänyt laajoja muutoksia energiaverotukseen. Mitkä ne ovat? Miten muuttuu sähkön verotus? Mitkä kaatopaikat kuuluisivat jäteveron piiriin? Mitä muutokset merkitsevät makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistajille? 10 I suomen tulli rakentaa siltaa Tullin pääjohtaja Tapani Erling pohtii kirjoituksessaan Suomen tullin kehittyvää roolia kansainvälisesti ja suhteessa naapurimaa Venäjään. Erling pitää rikostorjuntaa kahdenvälisen yhteistyön kulmakivenä. 14 Mäntyankeroinen uhkana Jos mäntyankeroinen leviäisi Suomen mäntymetsiin, se aiheuttaisi valtavat tuhot ja taloudelliset menetykset. Evira ja Tulli suojelevat Suomen ja EU:n metsiä tuhoilta tarkastamalla tuontipuuta ja puista pakkausmateriaalia. 25 Muut aiheet: 6 Ajankohtaista nettisivuilla. 7 Termit tutuiksi. 8 Usein kysytyt kysymykset. 9 Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylundin kolumni. 12 Tulli valvoo. 16 Uutisia Tullista. 22 Lääkerikollisuus leviää. 23 Vapaakauppaa ja alenevia tulleja 28 Töissä Tullissa. 30 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 tulli.fi Ajankohtaista nettisivuilla ja linkkivinkkejä lisätietoon. Tuonti-ilmoitukset netissä maaliskuussa 2011 Tietoa nettituonnista Tunnistautuminen nettipalveluissa Nimiketietojen kyselyohjelma DDS-TARIC (DDS=Data Dissemination System) EU:n komission ylläpitämä tietokanta, josta löytyvät muun muassa nimikkeet, tullit ja vienti- ja tuontirajoitukset. Tietoa riskielintarvikkeista ja niiden valvonnasta Tietoa elintarvikkeiden ja rehujen tuontivalvonnasta Elintarvikkeiden valvontapaikkoina siirtymäaikana olevien varastojen yhteystiedot Komission nettisivuilta on linkki jäsenmaiden nimettyjen saapumispaikkojen (DPE) luetteloon ja ajankohtaista tietoa asetuksen soveltamisesta Lääkeväärennökset Lääkeväärennöksistä löytyy tietoa Fimean nettisivuilta Tullin ohjeita nettikaupasta tilaaville Kansainvälisiä yhteystietoja Maailman tullijärjestö WCO:n kotisivut Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 6 Tulliviesti

7 CED (Common Entry Document )Yhteinen tuloasiakirja, jonka rehu- tai elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, jolloin se fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan. TERMIt tutuiksi DPE (Designated Point of Entry) Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja. eli RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) esittelemme joka numerossa tullialan Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviran- lyhenteitä ja termejä, jotka vilahtelevat lehtemme tai rehuista ihmisten jutuissa terveydelle ja Tullin nettiomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. sivuilla tämän tästä. Nämä on hyvä ottaa haltuun! OLAF Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. TAXUD (Taxation and Customs Union) Euroopan komission verotus- ja tulliosasto. CED (Common Entry Document ) OLAF (European Anti-Frauf WCO (World Customs Organization) Maailman tullijärjestö. Vuonna 1952 perustettu järjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan Yhteinen tuloasiakirja, tullimenettelyjä jonka kaikkialla rehu- maailmassa. Office) Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta tai elintarvikealan on 98 prosenttia. toimija Nykyinen tai WCO:n sen neuvoston Euroopan puheenjohtaja petostentorjuntaviraston on Kunio Mikuriya. edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö jolloin se on fyysisesti kauppapoliittista saapuu yhteistyötä nimettyyn harjoittava etuja torjumalla kansainvälinen petoksia, lah- Järjestöön saapumispaikkaan. kuuluu 153 jäsenvaltiota. Järjestön jontaa nykyinen ja muita pääjoh- sääntöjenvastai- järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. taja on Pascal Lamy. suuksia, myös EU:n toimielinten sisällä. DPE (Designated Point of Entry) Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista. WCO (World Customs Organization) Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa. Toiminnassa on mukana 177 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia. Nykyinen WCO:n neuvoston puheenjohtaja on Kunio Mikuriya. WTO (World Trade Organization) Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 153 jäsenvaltiota. Järjestön nykyinen pääjohtaja on Pascal Lamy. Tulliviesti 7

8 Ukk USEIN kysytyt kysymykset Lisätietoa voit kysyä tullineuvonnan numerosta tai netin kyselylomakkeella kohdasta Yhteystiedot ja palaute Olen ostanut tavaraa EU:n ulkopuolelta. Mistä arvosta tulli kannetaan? Maksamani hinta sisältää ostomaan arvonlisäveron ja tavara tulee minulle postipakettina. Tuleeko postikuluistakin maksettavaksi tullia? Mihin tämä perustuu? Tulli kannetaan tullausarvosta, joka yleensä perustuu tavarasta tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan, johon on lisätty toimituskulut eli vakuutus ja rahti EU:n rajalle saakka. Näin ollen myös tavaran hintaan sisältyvät ostomaan verot ja maksut tulevat mukaan tullausarvoon. Tämän vuoksi tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, josta ilmenevät tavarasta maksettu hinta ja toimitusehdot. Postitse kuljetettujen tavaroiden tullausarvoon sisällytetään kaikki määräpaikkaan saakka kannet tavat postimaksut lukuun ottamatta Suomessa mahdollisesti kannettavia lisäpostimaksuja, kun ky seessä on kaupallinen lähetys. Kaupallisella lähetyksellä tässä yhteydessä tarkoitetaan myös tilanteita, jolloin yksityishenkilö hankkii itselleen tavaraa maksua vastaan. Kysymyksenne koski tullia. Maahantuonnin yhteydessä kannetaan myös arvonlisäveroa, jota kannetaan maahan tuotavasta tavarasta miltei aina, vaikka tullia ei syystä tai toisesta kannettaisikaan. Arvonlisävero on yleensä myös suurempi kuin tulli. Yleinen arvonlisäveroprosentti on 23. Siksi on tärkeää tietää myös arvonlisäveron peruste maahantuonnissa. Arvonlisäveron perusteena tavaran maahantuonnissa on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tava ran tullausarvo eli tavarasta maksettu hinta, johon lisätään kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutus kustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen en simmäiseen Suomessa tai muussa EU:n alueella sijaitsevaan määräpaik kaan saakka. Arvonlisäveron perusteeseen saatetaan siten lukea toimituskuluja enemmän kuin mitä tullausarvoon sisältyy. Arvonlisäveron perusteeseen lisätään vielä tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Maahantuonnista kannettava arvonlisävero lasketaan tästä kokonaissummasta. Lisätietoja arvonlisäveron perusteesta antaa julkaisu Tullihallituk sen tiedotuksia (THT), numero 211/ Se löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta julkaisut_ja_esitteet/tht Tullausarvosta säädetään Tullikoodeksissa (ETY) N:o 2913/92 (artiklat 28 36) ja Soveltamisasetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (artiklat ). Arvonlisäverosta puolestaan säädetään Arvonlisäverolaissa ( /1501). EU-lainsäädäntö, johon tullausarvo perustuu, on sellaisenaan sovellettava kaikissa Euroopan yhteisön jäsenmaissa. Arvonlisäverolakikin, kansallisuudestaan huolimatta, perustuu yhteisön direktiiviin ja on siten hyvin samantapainen kuin muissakin jäsenvaltioissa. 8 Tulliviesti

9 KOLUMNI Nils-olof nylund, tutkimusprofessori Valtion teknillinen tutkimuskeskus, vtt pyörät pyörimään vähemmällä energialla Tieliikenteessä tulee jo vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuoteen 2050 mennessä koko energiasektori liikenne mukaan lukien on ennennäkemättömien ympäristö- ja energiahaasteiden edessä. Näihin haasteisiin vastaamaan on VTT:n aloitteesta käynnistetty viisivuotinen TransEco-tutkimusohjelma ( ). TransEco käynnistyi VTT:n ohjelmana, mutta kehittyi pian laajaksi ohjelmaksi, jossa ovat mukana rahoittajina keskeiset ministeriöt, virastot, kuntasektori sekä lukuisat yritykset. Yritykset ovat mukana niin ohjelman johtoryhmässä kuin yksittäisten projektien rahoittajina. Käytännön tutkimustoiminta TransEcossa alkoi syksyllä 2009, joten nyt töitä on tehty täydellä teholla noin vuosi. Suurin yksittäinen TransEco-projekti on raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuteen pureutuva HDENIQ-hanke. Projekti tuottaa käytännön ohjeistusta ajoneuvojen, renkaiden ja voiteluaineiden valintaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa energian kulutusta vähentäviä ja samalla palvelukykyä ja turvallisuutta parantavia ajoneuvojen tietojärjestelmiä. Projekti on myös tukenut Helsingin seudun liikennettä (HSL) bussiliikenteen uuden pisteytysjärjestelmän kehittämisessä. Sähköautoja tutkitaan sekä Metropolia-ammattikorkeakoulussa että VTT:ssä. Teknillisessä korkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa tehdään ajoneuvotekniikkaan liittyviä opinnäytetöitä. Autoteollisuuden näkökulmasta Suomi on pieni maa. Meiltä löytyy kuitenkin muun muassa biopolttoaineiden, sähköautojen ja liikenteen informaatiojärjestelmien hyvää osaamista. Ajoneuvojen ja polttoaineiden toimivuuden varmistaminen kylmissä olosuhteissa on meille erityinen haaste. Pienen maan etu on siinä, että verkottuminen ja yhteistoiminta on helppoa. TransEcon avulla voimme varmistua siitä, että tieto kulkee ja eri toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen yhä energiatehokkaamman ja puhtaamman tieliikenteen puolesta. Ajoneuvojen ja polttoaineiden toimivuuden varmistaminen kylmissä olosuhteissa on meille erityinen haaste Tulliviesti 9

10 Teksti: Antti Saastamoinen, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Energiaverotukseen laajoja muutoksia Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys 147/2010 energiaverolainsäädännön uudistamiseksi. Energiaverotuksessa on esityksen mukaan ensi vuoden alussa edessä huomattavat veronkorotukset, jotka kohdistuisivat erityisesti maakaasuun, kivihiileen, polttoöljyihin ja sähköön. Uudelleen verollisiksi polttoaineiksi tulisivat polttoturve ja biopolttoöljy. Verojen korotuksilla ja uusilla verollisilla polttoaineilla tavoitellaan noin 700 miljoonan euron kasvua energiaverotuottoihin. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi energiaveroina kerättävän verokertymän kasvamista 3,9 miljardiin euroon vuodessa. Veronkorotuksien lisäksi energiaverolainsäädäntöön esitetään kokonaan verotuksen perusteita muuttavia uudistuksia. Keskeisimpänä uudistuksena on vanhojen veroperusteiden perusvero ja lisävero siirtyminen historiaan ja niiden korvaaminen uusilla käsitteillä energiasisältövero ja hiilidioksidivero. Energiasisältövero perustuisi nimensä mukaan polttoaineen energiasisältöön ja hiilidioksidivero polttoaineen ominaispäästöön. Sähkölle, mäntyöljylle ja polttoturpeelle veroperusteeksi on tulossa energiavero. Nestemäisten polttoaineiden verotus uudistuu esityksen mukaan perusteellisesti. Jatkossa muun muassa liikennepolttoaineista veroa kannetaan polttoaineen sisältämien yksittäisten polttoainekomponenttien perusteella. Esimerkiksi moottoribensiininä huoltoasemalla myytävä polttoaine voi koostua usealla eri verotasolla verotetusta polttoainekomponentista. Lisäksi nestemäisten biopolttoaineiden verotasoa esitetään riippuvaiseksi siitä, täyttääkö polttoaine ns. RES-direktiivissä määritellyt kestävän kehityksen kriteerit ja onko se tuotettu jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomista aineksista. Uudistusten vuoksi nestemäisten polttoaineiden nykyinen kahdeksan verotettavaa tuoteryhmää kasvaisivat 39:ään. sähkö, turve ja maakaasu Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolakiin esitettyjä keskeisiä muutoksia on polttoturpeen veronalaisuus lämmöntuotannossa. Samalla myös maakaasun verotus siirretään pois maahantuonnin yhteydestä suoritettavaksi kulutukseen luovutuksen yhteyteen. Ne maakaasun loppukäyttäjät, joilla on maakaasun verotonta käyttöä ja jotka hankkivat sen suoraan siirtoverkostosta voivat halutessaan ilmoittautua maakaasun rekisteröidyiksi käyttäjiksi ja hankkia siten käyttämänsä maakaasun suoraan verottomana. Muille maakaasun käyttäjille kaasu toimitetaan edelleen verollisena, ja mikäli loppukäyttäjällä on verotonta käyttöä, tulee tämän itse hakea palautusta. Sähkön verotuksessa ei veron korotuksen lisäksi ole nyt esitetty kuin pieni tekninen muutos. Sen mukaan alle 50 kva:n tehoiset mikrovoimalaitokset vapautettaisiin sähköverovelvollisuudesta. Tällä pyritään edistämään pienimuotoista sähköntuotantoa sekä estämään Tullin sähköverovelvollisten määrän moninkertaistuminen, mikäli pientuotanto yleistyy odotusten mukaisesti. veronpalautukset ja tuet Samassa yhteydessä tehdään myös muita hallinnollisia muutoksia. Ammattimaisen kasvihuoneviljelijän veronpalautuksen hakeminen siirretään Tullista Verohallintoon, eli vuodesta 2011 alkaen Verohallinnosta maksetaan kaikki maatalouden energiaveronpalautukset sekä kasvihuoneviljelijöiden tuki. Tämän lisäksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa hallituksen esityksessä 152/2010 esitetään sähköntuotannon kiinteiden tukien (eli tuulivoimalla, pienvesivoimalla, metsähakkeella, biokaasulla ja kierrätyspolttoaineella tuotetun sähkön tukien) hakemisen siirtäminen Tullilta Energiamarkkinavirastoon. Huomattava on, että sekä kasvihuonepalautuksen että sähkön kiinteiden tukien vuotta 2010 koskevat tuet haetaan edelleen Tullilta mennessä. 10 Tulliviesti

11 Teksti: Kimmo Lietkari, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Teksti: Nina Kurki, Tullihallitus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto Uuden jäteverolain nojalla yksityiset kaatopaikat jäteveron piiriin Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi jäteverolaiksi (HE 159/2010). Esityksen mukaan laki tulisi voimaan vuoden 2011 alusta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan jäteveron veropohjan laajentamista nykyisestä. Vero muutettaisiin koskemaan niitä kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Jäteverolain verotaulukosta ilmenevät verollisiksi ehdotetut jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta sekä Ahvenanmaalla vastaavaan maakuntaa koskevaan lainsäädäntöön. Esityksen mukaan uusia verollisia jäteryhmiä olisivat muun muassa suurelta osin sekä polttolaitoksissa syntyvät jätteet (nimikeryhmä 10 01) että massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet (nimikeryhmä 03 03). Ehdotetun lain mukaan veron piirissä olisivat kaikki sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verollista jätettä. Verotus kohdistuisi nykyistä lakia vastaavasti vain jätteiden kaatopaikkakäsittelyyn. Veroa ei kannettaisi kaatopaikalla hyödynnettävästä jätteestä eikä Euroopan komission myöntämän valtiontukiluvan jälkeen keräyspaperin siistauslietteestä. Veroa esitetään korotettavaksi siten, että veroa olisi suoritettava vuoden 2011 alusta 40 euroa kaatopaikalle toimitetulta tonnilta jätettä ja vuoden 2013 alusta 50 euroa tonnilta. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että uuden jäteverolain nojalla veroa kannettaisiin lähivuosina noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (HE 148/2010). Hallitus esittää, että valmisteveroa kannetaan vuoden 2011 alusta. Veronalaiset tuotteet määriteltäisiin tullitariffin nimikkeiden avulla. Veronalaisia olisivat muun muassa makeiset ja niiden kaltaiset valmisteet, suklaa, makeutettu kaakaojauhe, muut kaakaota sisältävät elintarvikkeet, jäätelö ja mehujää. Nykyistä virvoitusjuomien valmisteveroa esitetään korotettavaksi ja veron piiriin otettavaksi nykyisten veronalaisten tuotteiden lisäksi myös luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Ehdotettavan veron suuruus olisi 75 senttiä kilogrammalta tai 7,5 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa ei kannettaisi muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa raaka-aineena käytetyistä tuotteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajattaisiin myös pienimuotoinen valmistaminen. Veronalaisiin nimikkeisiin kuuluvat kliiniset ravintovalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet, lastenruoat ja laihdutusvalmisteet olisi kuitenkin rajattu pois lain soveltamisalan piiristä, jos ne täyttävät kauppa- ja teollisuusministeriön niille asettamat kriteerit. Veronalaisiin tuotteisiin kuuluisivat edelleen muun muassa tietyt erityisruokavaliovalmisteet, ravintolisät, erilaiset energia- ja urheilujuomat ja juoma-ainekset, energiageelit, makusiirapit sekä soija- ja kaurajuomat. Tulliviesti 11

12 tulli valvoo Teksti: Katariina Jankkila ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut tehovalvonnassa Tulli on valvonut alkaen tehostetusti komission riskialttiiksi luokittelemia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja rehuja EU:n rajoilla. Tiheämpään seulaan joutuvat nyt brasilialaiset maapähkinät, thaimaalaiset vihannekset ja monet muut tuotteet kuluttajan turvaksi. Tehovalvonta perustuu riskituoteasetukseen ((EY) N:o 669/2009). Se suojaa kuluttajia tuotteilta, joista on havaittu esimerkiksi homemyrkkyjä, raskasmetalleja ja torjunta-ainejäämiä, kertoo Päivi Simpanen, joka hoitaa asetuksen toimeenpanoa Tullihallituksen tarkastusyksikössä. Tuotteita ja niiden tarkastustiheyksiä tarkastetaan ja päivitetään komissiossa neljännesvuosittain. Riskinarviointi perustuu muun muassa tuotteesta tehtyjen RASFFilmoitusten määrään. Riskituoteasetus on uusi, pysyvä tapa tehostaa valvontaa. Sen tavoitteena on elintarvikkeiden riskiperusteinen ja riittävän laaja valvonta kaikissa EU-maissa, Simpanen tiivistää. Asetuksen soveltamisessa EU-maiden kirjaviin viranomaiskäytäntöihin riittää haastetta. Monissa maissa tarkastusvastuu on terveysviranomaisilla, ei Tullilla. Kun Suomessa CED:n vastaanottaminen ja erien tarkastaminen ovat kiinteä osa tullausketjua, tuotetta on huomattavasti helpompi valvoa ja jäljittää. Riskituoteasetus on vain yksi monista elintarvike- ja rehuvalvonta-asetuksista, joista maahantuojan on syytä olla tietoinen ennakkoilmoitusvelvollisuuden vuoksi. Esimerkiksi aflatoksiinin määrää valvotaan eräistä pähkinä- ja mantelituotteista ja kuivahedelmistä, tai melamiinia tietyistä kiinalaisista maito- ja soijatuotteista, Päivi Simpanen kertoo. Tietoa näistä asetuksista on julkaistu esimerkiksi Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä 183/010/ Tulliviesti

13 Maahantuojan muistilista Tulliin on lähetettävä valvottavista eieläinperäisistä elintarvikkeista yhteinen tuloasiakirja (CED) vähintään yhtä työpäivää ennen tavaraerän saapumista. CED:ssä ilmoitetaan aika, jolloin tavaraerä fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan. Sähköinen lomake lähetetään Eteläisen tullipiirin Maa-, Meri- ja Lentotullien alueella rtf- tai word-muodossa sähköpostiosoitteeseen Tullin muiden toimipaikkojen alueella lomake lähetetään Tullilaboratorioon fi (tai faksilla numeroon ). Liitteenä toimitetaan aina myös erää koskevat kauppalaskut ja mahdolliset terveystodistukset tai muut tarvittavat dokumentit. Rehuja maahantuotaessa lomake toimitetaan Eviraan osoitteeseen Vuorokauden sisällä tavaraerän saapumisesta Tulli tekee asiakirjatarkastuksen. Kuluttajansuojatarkastajan päätöksen perusteella voidaan osalle elintarvikkeista tehdä tarkastusprosentin mukaisesti vielä fyysinen tarkastus ja ottaa näyte Tullilaboratorioon toimitettavaksi. Esimerkiksi Intiasta saapuvista chilipippureista näyte otetaan keskimäärin joka toisesta tuontierästä. Suomeen elintarvikkeita voi tuoda nimettyjen saapumispaikkojen (DPE) kautta. Suomessa elintarvikkeille nimetyt saapumispaikat, DPE:t, ovat: Vuosaaren satama, Helsinki-Vantaan lentokenttä, Haminan satama, Vaalimaan, Tornion ja Turun tullit. Rehujen saapumispaikat ovat edellisten lisäksi Vainikkalan, Porin, Rauman ja Vaasan tullit. Jos tullitoimipaikasta puuttuvat valvontatilat, voidaan tarkastus ja näytteenotto tehdä myös toimivaltaisen viranomaisen osoittamassa valvontapaikassa, esimerkiksi toimijan omassa varastossa. Elintarvikkeiden valvontapaikkoina voivat siirtymäaikana olla varastot, joiden yhteystiedot löytyvät Tullin Internet-sivuilta >> Varastotunnisteet. Mistä lisää tietoa? Tullin nettisivuilla kohdassa Yrityksille > Tuonti > Elintarvike- ja kulutustavaravalvonta > Elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta löydät lisää tietoa, muun muassa voimassa olevan riskituoteluettelon ja linkin varastotunnisteisiin. Evira ohjeistaa rehujen tuontiin liittyvistä tarkastuksista ja näytteenotoista omilla nettisivuillaan. Komissio on julkaissut kaikkien nimettyjen saapumispaikkojen (DPE:t) luettelon ja ajankohtaista tietoa asetuksen soveltamisesta omilla Internet-sivuillaan: controls/increased_checks/ national_links_en.htm Tulliviesti 13

14 Suuret linjat Tullin pääjohtaja Tapani Erling: Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Suomen tullin suuri haaste on olla mukana rakentamassa Euroopan unionin tullien yhteistä Venäjä-politiikkaa. Työ on Suomelle luontaista, sillä monipuolinen yhteistyö Venäjän tullin kanssa on ollut itsestään selvästi tärkeällä sijalla aina. Kahdenvälisen yhteistyön keskeinen kulmakivi on rikostorjunta. Se tehoaa ja on kaventanut järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä EU:n ja Venäjän välisessä kaupassa, Tullin pääjohtaja Tapani Erling painottaa. Tullien kansainvälinen perustehtävä on kaupan sujuvuuden ja lainmukaisuuden varmistaminen. Asiakaslähtöisen tullausmenettelyn kehittäminen, tullien ja muiden erikoisverojen kanto ja sisäinen turvallisuus kuuluvat myös Tullin tehtäviin. Jokaisessa maassa Tullin tarkempi asema ja tehtävät muokkautuvat kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön perusteella. Euroopan unionissa Tullit toimeenpanevat yhteistä lainsäädäntöä ja pyrkivät toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, Erling korostaa. EU luottaa Suomen tulliin Kullakin jäsenmaalla on omat erityispiirteensä ja painopisteensä. Suomen vahvuus on sekä kahdenvälinen että EU-tasoinen yhteistyö Venäjän kanssa. Varsinkin logistiikka ja rajanylityksen ongelmat ovat olleet keskeisiä kysymyksiä Suomen ja Venäjän välillä. Molempien maiden poliittinen johto on paneutunut kysymykseen syvällisesti ja luottanut Suomen tullin ammattitaitoon. Käytännön työssä molempien maiden Tullit ovat pyrkineet löytämään ratkaisuja niin rikostorjunnan kuin tullauksenkin sujuvoittamiseksi, Tapani Erling muistuttaa. Suomen tulli on ollut aktiivinen ja ponnistellut sujuvuuden lisäämiseksi kehittämällä Vihreän linjan konseptin, jonka parannettu versio on nyt EUtasolla käytössä. Järjestelmän laajentaminen on työn alla. Se tarkoittaa sähköisen tullauksen ja siihen liittyvän ennakkoilmoittamisen käyttöönottoa koko EU:ssa. Auktorisoidun taloudellisen toimijan eli AEO-periaatteiden soveltaminen EU:n ja Venäjän välillä on otettu keskustelujen kohteeksi. Suomen tulli pyrkii olemaan sillanrakentaja EU-Venäjä-suhteissa. Kaikki osapuolet hyväksyvät roolimme ja komissio toivoo sitä. Olemme keskustelleet edellä mainittujen järjestelmien ominaisuuksista laajasti myös venäläisten kollegojen kanssa, Erling mainitsee. Maailman tullijärjestön painoarvo kasvaa Maailman tullijärjestön, WCO:n, tulevaisuuden kuvassa Tullit eivät enää ole vain rykelmä kunkin maan verokertymiä vahtivia kansallisia organisaatioita. Tullit näkevät itsensä ja toimintansa osana kansainvälistä hallintoa. Verkostoituminen ja yhteistyö kaupan kanssa ovat elinehto. Tullien on kyettävä tulevaisuudessa välittämään kaupankäyntiin ja kuljetuksiin liittyvää tietoa sähköisesti jo ennen tavaroiden liikkumista, Erling korostaa. Kansainvälistyminen lisää myös väärinkäytöksiä ja niiden karsintaan tarvitaan valvontaa. Rikollisuus tekee myös tavallisten yritysten toiminnan markkinoilla yhä vaikeammaksi. Tullivalvonta tehoaa Tapani Erling muistuttaa, että vain sitovat säädökset ja yhdessä hyväksytyt pelisäännöt takaavat toimivan ulkomaankaupan. Suomi on ollut varsin hyvin suojassa kansainväliseltä rikollisuudelta ja vakavilta uhkakuvilta, jos vertaamme itseämme esimerkiksi Etelä-Eurooppaan. Tullin keskeinen tehtävä onkin estää väärinkäytöksiä. Mitään laittoman maahantuonnin muotoa ei pidä vähätellä. Kilpailuedun hankkiminen rikollisin keinoin on vakava uhka kansainväliselle kaupalle. Se on voitava estää ja se on työtä, jota Tulli tinkimättömästi tekee. 14 Tulliviesti

15 Pääjohtaja Tapani Erling oli pitkään maailman tullijärjestö WCO:n neuvoston puheenjohtaja. Hän pitää Customs in the 21st century -linjauksen muotoilua ja läpivientiä yhtenä tärkeimmistä saavutuksistaan. Ohjelma määrittelee Tullien tulevaisuuden tehtävät. Tulliviesti 15

16 UUTISIA 4 N R O 2010 toimittajakokemusta tulliin Ylen ja MTV3:n toimittajana tutuksi tullut Päivi Musakka aloitti Tullin tiedotuspäällikkönä Hän toivoo avointa ja rakentavaa kanssakäymistä Tullin asiakkaiden kanssa. Television ja radion uutis- ja ajankohtaisohjelmissa pitkän uran tehnyt Päivi Musakka tuntee Tullin monipuolisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan roolin. Tunnettuus on parantunut vuosi vuodelta, mutta viestinnän kestotehtävä on parantaa sitä edelleen niin asiakkaiden kuin suuren yleisönkin parissa. Toivon, että Tulliviesti pystyisi välittämään teille tunnun, että me täällä Tullissa työskentelevät olemme oikeita ihmisiä ja meihin voi ottaa yhteyttä. Voisi sanoa, että meidän tehtävämme viestinnässä on inhimillistää Tullia. Kaikkihan eivät ehdi päätteiden ääressä etsiä sellaista taustatietoa, jota me esimerkiksi Tulliviestissä välitämme, joten on hyvä, että tämä paperilehti on olemassa, Musakka painottaa. Päivi Musakka on syntynyt 1959 Kuopiossa. Hän on suorittanut Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan tiedotusoppi ja sivuaineinaan kansainvälinen politiikka ja sosiologia. Tulliin Musakka tuli Suomen Kuntaliitosta, jossa hän toimi tiedotuspäällikkönä. Sitä ennen hän on ollut tiedottajana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja Kansanterveyslaitoksessa sekä toimittajana Yleisradiossa ja MTV3:ssa tv-uutisten ulkomaantoimituksessa. 16 Tulliviesti

17 Itärajan ensimmäinen läpivalaisuharjoitus tuotti tulosta Suomen ja Venäjän tullit iskivät hyvin tuloksin rekka- ja matkustajaliikenteeseen Vartiuksen ja Lytän raja-asemilla 27. syyskuuta. Laatuaan ensimmäiseen läpivalaisulaitteen avulla tehtyyn harjoitukseen Venäjän ja Suomen rajalla osallistui Vartiuksen tullin, Oulun liikkuvan ryhmän ja Itäisen tullipiirin röntgenauton sekä Karjalan tullin henkilöstöä. Vartiuksessa tullin haaviin jäi kuorma-autosta tupakkaa ja pistooli. Venäjän puolella Lytässä hakekuormasta paljastui laatikollinen tupakkakartonkeja sekä henkilöauton käsimatkatavarasta lääkevalmisteita, joita saisi kuljettaa Tulliliiton (Venäjä, Valkovenäjä ja Kazakstan) alueelle vain rajoitetusti. Ennen operatiivista harjoitusta tullit tutustuivat myös toistensa jatkuvasti muuttuviin tullilainsäädäntöihin. Venäjän tulli on lähtien soveltanut työssään Venäjän, Valkovenäjän ja Kazakstanin muodostaman Tulliliiton tullikoodeksia ja muita säädöksiä, jotka ovat vielä melko tuntemattomia kollegoille Suomessa. Meille oli tärkeää kuulla niistä muutoksista, joita venäläisten kollegoiden työssä on tapahtunut Tulliliiton perustamisen jälkeen. Yhteistä kokemusten ja tietojen vaihtoa täytyy ilman muuta jatkaa, sanoo Pohjoisen tullipiirin johtaja Juha Heikkilä. Lytän tulliaseman päällikkö Vjatseslav Vedenejev oli myös tyytyväinen tapaamisen antiin. Kuulimme runsaasti hyödyllistä tietoa mm. tullilaitosten rakenteesta, virkamiesten toimivaltuuksista, tullirikkomusten vastuista sekä rajanylityspaikoilla toimivien viranomaisten yhteistyöstä. Lytän tulliaseman varapäällikön Galina Potahinasta oli kiintoisaa kuulla eroavaisuuksien lisäksi yhtäläisyyksistä. Merkittävin niistä on sähköinen tullaus, jonka käyttöä laajennetaan määrätietoisesti molemmissa maissa. Yllä: Lytän tulliaseman päällikkö V. Vedenejev (vas.) ja Pohjoisen tullipiirin johtaja Juha Heikkilä korostavat yhteistyötä Venäjän ja Suomen tullien välillä. Alla: Liikkuva läpivalaisulaite skannaa rekan kuorman muutamassa minuutissa. Teksti: Aleksandr Djakov, Karjalan tullin tiedottaja Tulliviesti 17

18 Tullin partiot Allegron kyytiin Nopean Allegro-liikenteen alkaminen Helsingin ja Pietarin välillä 12. joulukuuta muutti Tullin junatarkastusten toimintatapoja. Kun juna pysähtyy väliasemilla enää muutamia minuutteja, junatarkastusten painopiste siirtyi liikkuviin juniin. Suurin muutos oli, että osa henkilöstöstä keskittyy nyt pelkästään matkustajajunatarkastuksiin, selvittää Vainikkalan tullin päällikkö Arto Ahokainen Itäisestä tullipiiristä. Allegron mukaan hyppää Vainikkalasta kaksihenkinen tullipartio, joka matkaa Helsinkiin ja palaa seuraavalla mahdollisella lähdöllä takaisin. Tarkastusaikaa tulee kaksi tuntia. Osa henkilökunnasta päivystää jatkossakin asemalla. Matkustajien on voitava ilmoittaa tullattavat tavaransa maahan saavuttuaan ja maasta poistuvissa junissa heidän on saatava Tullilta vahvistus tavaroiden poisviennistä EU:n alueelta, Ahokainen kertoo. Aluksi Helsingin ja Pietarin välillä sukkuloi kaksi Allegroa kahdella päivittäisellä lähdöllä molemmista suunnista. Vuoroja lisätään neljään, kun kaikki neljä junaa aloittavat liikennöinnin kesällä Tuolloin junatarkastuksia aletaan tehdä myös Lahdesta. 18 Tulliviesti

19 UUTISIA Luottoasiakas saa jaksoerittelyn verkkolaskuna Tullin luottoasiakas saa tullaus- ja verotuspäätösten jaksoerittelyn halutessaan verkkolaskuna. Verkkolaskuosoitteen ilmoituslomake palautetaan täytettynä osoitteeseen Tullihallitus / Veronkanto- ja luotonhallintayksikkö, PL 512, Helsinki tai faksitse numeroon (muista allekirjoittaa) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen luottoasiakkuus. Lomake Tullin verkkosivuilla: Yrityksille > Sähköinen asiointi > Lomakkeet > Rekisteröidyn luottoasiakkaan lomakkeet Tullin tilinumerot kansainvälisiksi Tullin kansallisen tilinumero korvautuu kansainvälisellä IBAN-tilinumerolla ja BIC-tunnisteella alkaen. Jos asiakas ei pysty käyttämään IBAN-numeroa, sen voi muuttaa kansalliseksi poistamalla neljä ensimmäistä merkkiä (FI ja kaksi tarkistenumeroa). Lisätietoa verkkolaskutuksesta luottoasiakkaiden puhelinpalvelusta, puh (0 snt/min + pvm/mpm) tilinumeromuutoksesta Tullin verkkosivuilta asiakastiedotteesta SEPAn vaikutukset Tullin maksuliikenteeseen (Suomen_tulli/Julkaisut ja esitteet/tiedotearkisto/ Asiakastiedotteet/) IBAN-tilinumeron rakenteesta ja kansallisen tilinumeron muodosta saa esimerkiksi Finanssialan Keskusliitolta. Maksujen palauttamista varten Tulli pyytää asiakkaitaan ilmoittamaan lukien BIC- pankkitunnisteen ja pankkitilinumeronsa IBAN-muodossa. Tulliviesti 19

20 N R O UUTISIA Tuonti-ilmoitukset voi tehdä netissä maaliskuussa 2011 Tullin nettituonti-palvelu pyritään saamaan Tullin yritys- ja yksityisasiakkaiden käyttöön maaliskuun lopussa Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi, ja asiakkaat voivat saada puhelintukea molemmilla kielillä. Yritykset tunnistautuvat palveluun Katso-tunnisteilla ja yksityishenkilöt omilla pankkitunnisteillaan. Tullin asiakkaat voivat uudessa palvelussa tehdä yksityishenkilöiden postipakettien tullaukset ja rahtitullaukset yritysten postipakettien tullaukset ja rahtitullaukset (käteis- ja luottoasiakkaat) Asiakkaat ovat jo suunnitteluvaiheessa osallistuneet palvelun testaamiseen, ja käyttäjätestejä on jatkettu myös toteutusvaiheessa. Postitullauksessa asiakkaat voivat nettituonnin käyttöönoton jälkeen valita, tullaavatko pakettinsa itse uudessa nettipalvelussa tai Tullin toimipisteessä vai käyttävätkö Postihuolintaa. Yritysten palvelu muistuttaa nettivientiä Yrityskäyttäjien palvelu muistuttaa nettivientiä. Tavaranimike on tiedettävä itse tai kysyttävä Tullista tai haettava EU:n DDS-palvelusta. Ne asiakkaat, jotka ovat tehneet vienti-ilmoituksia netissä, oppivat helposti täyttämään myös tuonti-ilmoitukset netissä. Palvelun käytön tukena on samankaltainen puhelintuki kuin nettiviennissä. Yritysasiakkaat voivat käyttää nettituontia samoilla Katso-tunnuksilla kuin nettivientiä ja AREX-nettipalvelua. Katso-tunnuksen voi hankkia verohallinnosta ilmaiseksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät sekä Tullin että verohallinnon nettisivuilta. kun aikataulut ovat pitävästi selvillä. Matkustajatullaukset on rajattu pois palvelun piiristä. Yksityishenkilöiden tullausilmoitusten tekemistä on pyritty helpottamaan muun muassa vähentämällä asiakkailta kysyttävien tietojen määrää ja tarjoamalla eniten tuoduista tavaroista listat, jolloin nimikettä ei tarvitse tietää tai etsiä. Tulliterminologiaa on käännetty suomeksi, palveluun kootaan selkeät toimintaohjeet ja puhelintukea on tarjolla alustavien kaavailujen mukaan arkisin klo Postitullauksessa prosessin läpimenoaikaa on pyritty lyhentämään tarjoamalla käteisasiakkaalle mahdollisuus maksaa tullauspäätös/lasku nettipalvelun kautta saman tien verkkopankissa, jolloin Tulli ilmoittaa maksutiedon saatuaan välittömästi Itellalle/ Posten Ålandille, että paketin voi lähettää eteenpäin asiakkaalle. Tuontitullauksen yksityisasiakkaille elokuussa 2010 tehtyyn pieneen kyselyyn vastasi vajaat 400 henkilöä eri puolilta Suomea. Suurin osa käyttäisi mielellään uutta nettipalvelua. Lähes kaikilla oli verkkopankkitunnukset, joten tämä ei tule olemaan käytön esteenä. Jos asiakas jostain syystä ei käyttäisi nettipalvelua, 2/3 vastaajista tulisi itse tulliin pitkänkin matkan päähän ja 1/3 käyttäisi huolintayritystä. Yksityishenkilöille yksinkertaistettu palvelu Tavallisten ihmisten voi olla vaikea ymmärtää, missä tapauksissa tavarat on tullattava ja mitä rajoituksia maahantuontiin liittyy esimerkiksi silloin, kun tavaroiden tilaukset tehdään netin kautta. Siksi Tulli alkaa tiedottaa Nettituonti-palvelusta vuoden vaihteen jälkeen EU-sisäkaupan tilastoilmoitusten (Intrastat-ilmoitusten) lähettämisessä Internetissä TYVI-palvelun kautta siirrytään keväällä 2011 käyttämään Katso-tunnistautumista. 20 Tulliviesti

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Valmisteverotuksen ohje 6 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti www.tulli.fi Huhtikuu 2014 Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015

POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ. Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 POLTTOAINE- JA ENERGIAVEROTUKSEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Teollisuuden polttonesteet seminaari Tampere 10.9.2015 AJANKOHTAISTA Hallituksen esitys energiaverojen korotuksista annetaan syyskuun aikana. Nestekaasu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia sikarin ja pikkusikarin määritelmän osalta. Esitys liittyy

Lisätiedot

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015

Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015. Talousvaliokunta 16.10.2015 Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp -- lue 350 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp -- lue 350 Hallituksen esitys Eduskunnalle öljysuojarahastosta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä esitetään, että Euroopan Yhteisön jäsenvaltiosta Suomeen kuljetettavasta

Lisätiedot

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä

Savukkeet Muut tupakkatuotteet Yhteensä Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 990 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa

Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Ajankohtaista energia- ja ilmastopolitiikassa Päivi Myllykangas, EK Aluetoiminta 16.12.2010 Energia- ja ilmastopolitiikan kolme perustavoitetta Energian riittävyys ja toimitusvarmuus Kilpailukykyiset kustannukset

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto

Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto Biopolttoainelainsäädäntö ja tukipolitiikka Jukka Saarinen TEM/Energiaosasto TransEco-seminaari 4.12.2012 Nykyinen biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö EU-säädökset RES-direktiivi (2009/28/EY) Vaatimus

Lisätiedot

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953

Savukkeet 694 766 846 Muut tupakkatuotteet 91 97 107 Yhteensä 785 863 953 Talousarvio 08. Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

HE 186/1995 vp PERUSTELUT

HE 186/1995 vp PERUSTELUT HE 186/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 :n muuttamisesta ja laiksi alkoholilain 17 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2010 vp Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Ostaisinko Internet-kaupasta

Ostaisinko Internet-kaupasta Ostaisinko Internet-kaupasta Ongelmat voi välttää ennalta Tuonti EU:n veroalueelta Alkoholi, tupakka ja muut valmisteveron alaiset tuotteet Ostajan vastuu Tuonti EU:n veroalueen ulkopuolelta Tuonti EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes

Energian hinnat. Energian hintojen nousu jatkui. 2011, 3. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 3. neljännes Energian hintojen nousu jatkui Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat merkittävästi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille.

NVA. VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO. Verovelvollisen nimi tullipiirille. NVA VEROILMOITUS 1 (5) Valtuutettu varastonpitäjä MAKEIS-, JÄÄTELÖ- JA VIRVOITUSJUOMAVERO Verovelvollisen nimi tullipiirille Osoite Verokausi Asiakkaan viite Y-tunnus Valmisteverotustunnus tai yhteisilmoitustunnus

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Euroopan unionin tulleissa n. 123 000 työntekijää. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä

Euroopan unionin tulleissa n. 123 000 työntekijää. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä Tulli taistelee eturintamassa vaarallisia aineita, laitonta kauppaa, petoksia, terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja pyrkii samalla tekemään kaupankäynnistä mahdollisimman helppoa http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fi/customs_fi.pdf

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 1. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 1. neljännes Energian hinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten lämmöntuotannon polttoaineiden hintojen nousu on ollut pienempää verrattuna tuontipolttoaineisiin.

Lisätiedot

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010

Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 0 Ympäristöverot 00 Ajoneuvoperusteisten verojen osuus ympäristöverojen kertymästä kasvoi eniten vuonna 00 Ympäristöverojen kertymä oli vuonna 00 lähes viisi miljardia euroa.

Lisätiedot

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Valmisteverotuksen asiakasohje 23 Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Tammikuu 2014 www.tulli.fi Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa alkoholi ja alkoholijuomat

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes

Energian hinnat. Energian hinnat nousivat. 2011, 2. neljännes Energia 2011 Energian hinnat 2011, 2. neljännes Energian hinnat nousivat Liikenteessä ja lämmityksessä käytettävät energian hinnat nousivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan.

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 23.3.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Uutta EMV:n ohjeistuksessa

Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uutta EMV:n ohjeistuksessa Uusiutuvan Energian ajankohtaispäivät Nora Kankaanrinta Hankevastaava Helsinki Congress Paasitorni 3.12.2013 Esityksen sisältö EMV:n ohjeistus Uusia asioita Mitä tuleman pitää

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 3. neljännes Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä Kivihiilen satamahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä yli kuusi prosenttia.

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi

HE 137/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b :n ja eräistä vakuutusmaksuista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 71 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Moottoribensiinin polttoaineveroa ehdotetaan korotettavaksi

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Energia 2013 Energian hinnat 2013, 2. neljännes Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä Sähkön ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun

Lisätiedot