TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS Esitys hallitukselle Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2. Keskeiset toimet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 3. RAUHANTYÖ 3.1. Rauhantyön strategiset tavoitteet vuodelle IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan ja ICAN-verkosto 3.3. Pienaseväkivallan vastainen toiminta 3.4. Lähi-idän tilanne 3.5. Muu toiminta Suomessa 3.6. Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä 3.7. Jaoston työskentely vuonna TERVEYSPOLITIIKKA 4.1. Terveyspolitiikan strategiset tavoitteet vuodelle Health Action International (HAI) 4.3. Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut 4.4. Viestiminen terveyspolitiikan kysymyksistä 4.5. Muu toiminta 4.6. Jaoston työskentely vuonna KEHITYSYHTEISTYÖ 5.1. Kehitysyhteistyön strategiset tavoitteet vuodelle Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna Intian nuorisoterveyshanke Nepalin erityislapsihanke Nepalin mielenterveyshanke Nigerian pienasehanke Perun shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke Somalian tuberkuloosihanke 5.3. Hankevalmistelu Bangladeshin äitiys- ja lapsiterveyshanke Perun yritysyhteistyöhanke Suunnitteilla olevat viestintä- ja globaalikasvatushankkeet 5.4. Viestiminen kehitysyhteistyökysymyksistä 5.5. Jaoston työskentely vuonna YMPÄRISTÖTOIMINTA 6.1. Ympäristötoiminnan tavoitteet vuodelle Seminaarit ja vaikuttamistyö 6.3. Viestiminen ympäristökysymyksistä 6.4. Jaoston työskentely vuonna

3 7. OPISKELIJATOIMINTA 7.1. Opiskelijatoiminnan strategiset tavoitteet vuodelle Jaostojen opiskelijatoiminta 7.3. Keskusteluillat 8. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 8.1. Tiedotuksen ja viestinnän strategiset tavoitteet vuodelle Sisäinen viestintä LSV Tiedote 8.3. Ulkoinen viestintä 9. MUU TOIMINTA 9.1. Global Health-kurssi 9.2. PSR Consulting Oy 10. JÄSENTOIMINTA Jäsentoiminnan strategiset tavoitteet vuodelle Jäsenmaksut TALOUS Talouden strategiset tavoitteet vuodelle Taloushallinto Varainhankinta Työpäivä maailmalle-kampanja Pienvarainhankinta ja nettikauppa Yritysyhteistyö Hankekummius 12.JÄRJESTÖHALLINTO Hallinnon strategiset tavoitteet vuodelle Sääntömääräiset yhdistyskokoukset Hallitus Työvaliokunta Jaostot Toimisto 3

4 1. YLEISTÄ Toimimme vastuullisesti, ihmiskunnan hyväksi, lääkärin taidoin, kansainvälisessä yhteistyössä. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on jo kolmen vuosikymmenen ajan toiminut rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä korostaen ja edistäen lääkärien toimimista koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. Yhdistyksen sääntöjenmukainen tarkoitus on lisätä lääkäreiden tietämystä ja vastuuntuntoa ihmisyhteisöjen terveyden ja eloonjäämisen edellytyksistä, erityisesti sotien ehkäisystä, elinympäristön terveellisyyden säilyttämisestä sekä maailmanlaajuisten sosiaalisten eriarvoisuuksien tasoittamisesta, levittämällä tietämystä ja edistää lääkäreiden ja lääketieteen toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toimintaa toteutetaan ja hallinnoidaan entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Tätä pohjustaa vuoden 2013 hallinnollinen kehittämistyö sekä vuoden 2014 valmisteleva strategiatyö. Vuosi avaa LSV:n ensimmäisen, koko järjestön kattavan kolmivuotisen strategiakauden, joka pohjaa seuraaviin järjestön arvoihin: Vastuullisuuteen: LSV kantaa sosiaalista vastuuta ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan lääkärin sosiaalisen vastuun monialaiseen vaikuttavuuteen niin kotimaassa kuin kohde- ja kumppanimaissaan. Oikeudenmukaisuuteen: LSV toimii oikeudenmukaisesti ja edistää oikeudenmukaisuuden ja perusoikeuksien toteutumista kotimaassa ja kehitysmaissa, erityisesti terveyden, rauhan ja kehityksen kysymyksissä. Yhdenvertaisuuteen: LSV toimii yhdenvertaisuusperiaatteen pohjalta ja edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta kaikilla toimintansa alueilla, vaikuttaen terveyteen liittyvän eriarvoisuuden kaventamiseen. Rohkeuteen: LSV on rohkea vaikuttaja ja viestijä, joka nostaa toiminnassaan, viestinnässään ja vaikuttamistyössään rohkeasti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia lääkärikunnan asiantuntemuksen näkökulmasta. Avoimuuteen: LSV toimii avoimuutta korostaen kaikilla toiminnan aloilla ja tasoilla, sekä hallinnollisissa että käytännön toimissa, viestien, osallistaen ja kuunnellen. Nämä arvot kattavat kaikki järjestön toiminnanalat, joita vuoden 2015 toimikaudella ovat keskeisinä ja pitkäaikaisina edelleen järjestön toiminta rauhantyössä, terveyspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. 4

5 Näiden ydintoimintojen lisäksi järjestö vahvistaa aktivoitumistaan ympäristön ja terveyden kysymyksissä, jatkaen myös opiskelijoiden osallistamista kaikilla toimialoillaan ja yleisessä toiminnassaan. 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet LSV vuonna 2017 on näkyvä, arvopohjainen vaikuttaja ja viestijä rauhantoimijana ja terveyspolitiikan ja kehitysyhteistyön asiantuntijana. Strategiakauden yhteiset tavoitteet suuntaavat LSV:n toimintaa päämääränään visio siitä, että vuonna 2017 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on: terveyspolitiikan asiantuntijajärjestö sekä kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolestapuhuja. aktiivinen rauhantoimija ja ydinaseiden humanitaaristen vaikutusten esiintuoja. luotettu ja asiantunteva kehitysyhteistyön toimija tehden laadukasta hanketyötä terveyden ja terveydenhuollon edistämiseksi kehitysmaissa. näkyvä arvopohjainen vaikuttaja ja viestijä, joka osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti terveyden, rauhan ja kehitysyhteistyön kysymyksissä. tunnettu ja jäsenmäärältään kasvava järjestö, jonka jäsenyys on haluttua ja palkitsevaa ja jonka jäsentoiminnan muodot kehittyvät ja monipuolistuvat. vastuullinen ja hyvän hallintotavan mukainen toimija ja hyvä työ- ja vapaaehtoistyöpaikka Keskeiset toimet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi - Kehitetään ja terävöitetään viestintää rauhan, terveyspolitiikan ja kehitysyhteistyön aloilta - Osallistutaan kansallisten ja kansainvälisten alan verkostojen toimintaan - Lobataan paperittomien sekä muiden erityisryhmien terveydenhuoltopalvelujen puolesta Suomessa 5

6 - Nostetaan lääkärin yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä toistuvasti esiin eri foorumeilla, profiloituen nykyistäkin vahvemmaksi asiantuntijajärjestöksi - Jatketaan laadukasta, haavoittuviin ryhmiin keskittyvää kehitysyhteistyötä rauhantyön ja terveysalan kehitysyhteistyön aloilla. 3. RAUHANTYÖ Sodan ja rauhan kysymykset ja rauhantyö ovat olleet tärkeä osa järjestön toimintaa sen perustamisesta lähtien. LSV on mukana lääkäreiden rauhanliikkeessä ja on kansainvälisen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) järjestön pitkäaikainen ja aktiivinen jäsenjärjestö. Ydinaseiden vastaista kampanjaa käydään mm. osana kansainvälistä International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) - verkostoa. Pääpaino on ydinaseiden humanitaaristen vaikutusten esiintuomisessa. Lisäksi LSV tekee yhteistyötä International Peace Bureaun (IPB) kanssa. Kotimaassa toimitaan yhdessä muiden rauhanjärjestöjen (Rauhanliitto, Sadankomitea, Suomen Rauhanpuolustajat), Suomen Punaisen Ristin, Lääkäriliiton sekä ammatillisten rauhanjärjestöjen kanssa Rauhantyön strategiset tavoitteet vuodelle Edistää kansainvälisen ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamista vaikuttamalla kansainväliseen ilmapiirin ja päätöksentekoon. - Kannustaa aktiivisella yhteydenpidolla poliittisiin päättäjiin Suomen valtiota toimimaan kansainvälisen ydinaseet kieltävän sopimuksen puolesta sekä aktivoitumaan ydinaseriisunnassa. - Toimia pienaseväkivallan ehkäisemisen puolesta kehitysyhteistyöhankkeen kautta sekä aktiivisella viestimisellä IPPNW: Lääkärit ydinsotaa vastaan ja ICAN-verkosto LSV jatkaa aktiivista toimintaansa IPPNW:ssä. Kati Juva toimii edelleen IPPNW:n International Councilin puheenjohtajana (Speaker) Antti Junkkari toimii toisena IPPNW:n Euroopan aluevastaavana (Student representative). Vuonna 2015 ei järjestetä IPPNW:n maailmankongressia. Euroopan aluekongressi pidettäneen Belgradissa ja opiskelijakongressi huhtikuussa Berliinissä. Näihin kokouksiin lähetetään suomalaisia edustajia LSV:n matka-apurahan turvin. LSV pyrkii saamaan kokousten asialistalle mm. Nuclear 6

7 Exits-teemaa (ydinaseista luopuneiden maiden kokemukset), jossa suomalaiset ovat olleet aloitteellisia. Lisäksi IPPNW Board kokoontunee Atlantassa syksyllä Ydinaseiden humanitaariset vaikutukset kongressit tulevat jatkumaan vuonna 2015, ja neljäs kongressi järjestetään Etelä-Afrikassa. Suomen virallisen valtuuskunnan osallistuminen varmistetaan ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tässä yhteydessä järjestettävään kansalaisjärjestökongressiin. Keväälle/kesälle 2015 suunnitellaan delegaation matkaa Kiovaan, osana IPPNW:n Dialogue With the Decision Makers kampanjaa. LSV:llä on hyvät suhteet ukrainalaisiin, joka luo mahdollisuuden päästä keskustelemaan mm. ydinaseista sikäläisten päättäjien ja lääkärien kanssa. Matka toteutetaan LSV-läisten omin voimin tai yhteistyössä muiden eurooppalaisten IPPNW-aktiivien kanssa Pienaseväkivallan vastainen toiminta Pienaseväkivallan vähentämiseksi toimitaan mm. Nigerian IPPNW-järjestön kanssa yhteisen kehitysyhteistyöhankkeen avulla (Raising Awareness about Small Arms Violence through Interactive Radio Programmes) sekä tuetaan kansainvälisen asekauppasopimuksen valvontaa ja toteuttamista Lähi-idän tilanne Seurataan tiiviisti Suomen ulkoministeriön yrityksiä toteuttaa kongressi Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen aikaansaamiseksi. Tuetaan kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan kansanäänestystä siitä, voiko Suomi käydä asekauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston määräyksiä Muu toiminta Suomessa Osallistutaan Don t bank the bomb kampanjaan mm. pyrkimällä asiasta dialogiin Danske Bankin kanssa. Eroareservistä.fi kampanjasta laaditaan infosivusto nettiin. Toistaiseksi reservistä eroaminen ei kuitenkaan sivuston kautta tule olemaan mahdollista Puolostusvoimien linjauksen mukaisesti. IPPNW:n ja Rotary Clubien yhteistyöhankkeen puitteissa tarjoudutaan puhujaksi suomalaisiin Rotary Clubien tapaamisiin liittyen ydinaseiden humanitaarisiin vaikutuksiin. 7

8 3.6. Viestiminen sodan ja rauhan kysymyksistä LSV:n rauhanjaoston ja IPB:n lokakuussa 2013 järjestämä Nuclear Exitskonferenssi tuotti vuonna 2014 Medicine, Conflict and Survival- lehdelle liitteen, jonka toimittajina olivat Ilkka ja Vappu Taipale. MCS:n kustantaja Taylor & Francis haluaa saada aiheesta kirjan vuonna Toimittajina ovat edelleen Ilkka ja Vappu Taipale, ja kirjaan hankitaan laajempaa materiaalia seminaarin tutkijoilta. Lääketieteen opiskelijoille suunnatusta lentolehtisestä ydinaseiden humanitaarisista vaikutuksista otetaan uusi painos ja sitä levitetään vuoden aikana kaikissa tiedekunnissa ja erilaisissa lääketieteen opiskelijoiden tilaisuuksissa. IPPNW:n Hibakusha Worldwide posterinäyttely sisältää 15 suomenkielistä julistetta ydinketjun vaaroista uraanikaivoksista ydinaseisiin. Näyttelyä pyritään edelleen saamaan esille mm. kirjastoihin ja lääketiede-tapahtumiin. Näyttely on painettu yhdessä Suomen Rauhanpuolustajien kanssa ja sisältää osan alun perin 50 englanninkielisestä posterista. Sodan ja rauhan kysymyksistä kirjoitetaan LSV-tiedotteeseen, Lääkärilehteen ja muihin julkaisuihin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. LSV:n facebook-sivuille päivitetään säännöllisesti sodan ja rauhan kysymyksiin liittyviä uutisia ja linkkejä Jaoston työskentely vuonna 2015 Rauhantyön jaostossa yhdistyvät pitkän linjan rauhantyön kokemus ja opiskelija-aktivismi. Jaostossa toimii keskimäärin 6-10 jäsentä. Rauhantyön jaosto kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Kokousten välillä käydään aktiivista sähköpostikeskustelua 4. TERVEYSPOLITIIKKA Terveyspolitiikka on ollut yksi järjestön toiminta-alueista sen perustamisesta lähtien. Terveyspolitiikan jaoston kautta LSV on mukana kansainvälisessä Health Action International (HAI) verkostossa, joka käsittelee erityisesti lääkepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kotimaassa terveyspolitiikan kysymyksissä tehdään yhteistyötä mm. Lääkäriseura Duodecimin kanssa (lähinnä avoimuuteen ja sidonnaisuuksiin liittyen ). Osallisuus paperittomien terveydenhuoltopalveluihin keskittyvän Global Clinicin toiminnassa on esimerkki LSV:n konkreettisesta terveyspoliittisesta vaikuttamisesta eriarvoisuuden poistamiseksi. 8

9 4.1. Terveyspolitiikan strategiset tavoitteet vuodelle LSV jatkaa keskustelua avoimuudesta terveydenhuollossa ja lääkäreiden sidonnaisuuksista samalla suunnannäyttäjänä toimien. - Edistää paperittomien tasavertaista oikeutta terveydenhuollon palveluihin. - Ylläpitää keskustelua lääkepolitiikan ongelmakohdista. - Laajentaa toimintaa käsittämään myös lääkärin yleisen yhteiskuntavastuun kysymyksiä. Tavoitteiden edistämiseksi osallistutaan julkiseen keskusteluunn eri kanavilla, järjestetään koulutuksia ja seminaareja sekä tiedotetaan toiminnasta niin jäsenistöä kuin suurempaa yleisöä Health Action International (HAI) LSV osallistuu kansainvälisen HAI-verkoston (HAI-Europe ja HAI-Global) toimintaan (haieurope.org). Toiminta sisältää mm. informaation levitystä, osallistumista verkoston kannanottojen muodostamiseen sekä HAI-Europen syksyllä 2015 pidettävään vuosikokoukseen. HAI on terveyspoliittisesti suuntautunut kansaninvälinen verkosto, jonka erityisalueena on lääkepolitiikka 4.3. Global Clinic: paperittomien siirtolaisten terveyspalvelut Global Clinic on vuonna 2011 toimintansa aloittanut paperittomille tarkoitettu vapaaehtoisvoimin toimiva klinikka, jonka perustamisessa LSV on ollut mukana. Monet klinikan lääkäreistä ovat LSV:n jäseniä. Vuonna 2014 LSV julkaisi kannanoton paperittomien terveydenhoidon järjestämiseksi osana julkista terveydenhuoltoa. Kannanotto lähetettiin erikseen saatekirjeellä varustettuna silloisen hallituksen asiaankuuluville ministereille. Paperittomien terveydenhoitoa käsittelevä lakiuudistus on saatujen tietojen mukaan edennyt lakiesitysvaiheeseen, ja päätöksiä tehtäneen tällä hallituskaudella. Jo edeltävästi Helsingin kaupunki päätti tarjota lapsille ja raskaana oleville samaa hoitoa ja samaan hintaan kuin kuntalaisille. Vuonna 2015 LSV edistää edelleen terveyspalvelujen avaamista paperittomille. Tavoitteena on, että kaikki Suomessa oleskelevat saisivat vähintään turvapaikanhakijoiden tasoa vastaavat terveyspalvelut samaan hintaan kuin muutkin. Mikäli nyt valmisteltua lakiesitystä ei nykyisen hallituksen aikana ehditä hyväksyä ja toimeenpanna, pyytää LSV uuden hallituksen peruspalveluministeriltä ja sosiaali- ja terveysministeriltä tapaamista. Tavoitteena on tarjota päätöksenteon tueksi lääketieteellistä ja kokemusperäistä 9

10 asiantuntemusta paperittomien terveydenhuollosta. Tässä LSV jatkaa jo aloitettua yhteistyötä Lääkäriliiton kanssa. Vuonna 2015 LSV aikoo myös tarkkailla sitä, että jo tehdyt päätökset paperittomien terveydenhuollon parantamiseksi toimeenpannaan. Esimerkiksi Helsingissä paperittomilla lapsilla ja raskaana olevilla naisilla olisi oikeus neuvolapalveluihin, mutta käytännön seikat (esimerkiksi puuttuva sosiaaliturvatunnus ja ongelmat yhteydenotossa neuvolaan) ovat estäneet hoitoon hakeutumista. Mikäli lakiesitys paperittomien hoitamisesta hyväksytään, pystyy LSV yhdessä Global Clinicin kanssa tarjoamaan asiantuntija-apua virkamiehille. Vuonna 2015 LSV osallistuu mahdollisimman laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun paperittomien asemasta. Keskustelun pääpaino on pidettävä lääketieteellisen ja terveyspoliittisen asiantuntijuuden tarjoamisessa sekä ammattietiikkaan ja terveyteen ihmisoikeutena liittyvissä kysymyksissä. Alustavasti puheenvuoroa on toistaiseksi pyydetty lastenlääkärien valtakunnallisille koulutuspäiville keväällä Tavoitteena on kuitenkin pitää asia esillä mahdollisimman monessa yhteydessä ja viestimessä Viestiminen terveyspolitiikan kysymyksistä Jaosto tuottaa ja levittää lääke- ja terveyspolitiikkaan liittyvää informaatiota, mm. sisäisen postituslistan ja LSV-tiedotteen kautta. Vuonna 2014 tehtyä lääketieteen opiskelijoille suunnattua kaupallisen markkinoinnin ongelmia valoittavaa esitettä jaetaan ja hyödynnetään edelleen jaoston toiminnan esille tuomiseksi. Ajankohtaista terveyspoliittista keskustelua seurataan ja siihen osallistutaan eri kanavia hyödyntäen. Vuonna 2015 järjestetään seminaari lääkärin yhteiskuntavastuusta Muu toiminta Vuonna 2015 jatketaan toimintaa lääkärit ja eturistiriidat (conflict of intrest, sitoutuneisuus/ avoimuus) - aiheen parissa, jatkumona LSV:n vuosina yhteistyössä Duodecim-seuran kanssa aiheesta järjestämille seminaareille. LSV:n laatimaa ohjeistustusta yritysyhteistyöstä hyödynnetään eturistiriita-keskusteluissa. LSV:n hallitusta tuetaan aloittamaan institutionaalisten sidonnaisuuksien ilmoittaminen mallina muille järjestöille. Lääkäripäivien messuosastolla esitellään Lääkärit ilman sponsoria -kyselyä Jaoston työskentely vuonna 2015 Terveyspolitiikan jaosto on parikymmentä jäsentä kattava verkosto, joka kommunikoi oman postituslistansa välityksellä. Vuoden 2015 aikana jaoston 10

11 sähköpostilistan käyttöä kehitetään edelleen tarpeita paremmin palvelevaksi. Lisäksi jaosto tapaa muutaman kerran vuodessa. LSV yleisen jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään jaoston tulevan toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Opiskelijoille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin osallistutaan säännöllisesti. 5. KEHITYSYHTEISTYÖ Kehitysyhteistyö on aina ollut osa LSV:n toimintaa. Viime vuosien aikana toiminnan volyymi sekä taloudelliset resurssit ja vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti, kiitos suunnitelmallisen kehittämisen. LSV tekee tänä päivänä pitkäjänteistä ja ihmisoikeusperustaista terveysalan kehitysyhteistyötä Suomen kehityspoliittisia linjauksia seuraten. Kehitysyhteistyöjaosto pyrkii myös osaltaan vaikuttamaan yleiseen keskusteluun kehitysyhteistyön linjauksista Suomessa Kehitysyhteistyön strategiset tavoitteet vuodelle 2015 LSV:n kehitysyhteistyön tarkoitus on edistää terveyttä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä demokratiaa ja hyvää hallintoa erityisesti tiedottamalla, kouluttamalla, yhteiskuntapoliittisesti vaikuttamalla, edistämällä näyttöön perustuvan lääketieteen käyttöä sekä tukemalla julkisen terveydenhuollon kehitystä. LSV:n kehitysyhteistyötoiminta jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: hanketyöhön, koulutustoimintaan ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen. Vuonna 2015 LSV:n kehitysyhteistyötoiminnan strategisina tavoitteita ovat: Laadukkaiden kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja arviointi. Hankehallinnon työkalujen kehittäminen ja käytön edistäminen. Sähköisen työympäristön systemaattinen käyttöönotto. LSV:n jäsenistön ja suomalaisten lääkäreiden tietoisuuden lisääminen kehitysyhteistyökysymyksistä tiedottamista ja viestintää parantamalla. LSV:n kehitysyhteistyöjaostossa toimivien vapaaehtoisten toiminnan suunnitelmallinen koordinointi, motivointi ja sitouttaminen. Verkostoituminen muiden terveysalan kehitysyhteistyötä tekevien toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kehitysyhteistyöjaoston sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen Kehitysyhteistyöhankkeet vuonna 2015 Vuonna 2015 LSV:llä on kehitysyhteistyöhankkeita yhteensä kuusi, joista kaksi on uusia alkavia hankkeita ja loput jo käynnissä olevia, jatkuvia hankkeita. Hankkeita toteutetaan kolmessa eri maanosassa ja viidessä eri maassa. 11

12 Intian nuorisoterveyshanke Intian väestöstä noin kolmasosa on vuotiaita, mutta nuorten terveystiedon ja -palveluiden saatavuus on puutteellista. LSV on kehittänyt nuorison terveyspalveluita Intiassa kansalaisjärjestö MAMTA-HIMC:n kanssa ja Suomen Ulkoasiainministeriön tuella vuodesta 2008 lähtien. Vuosina kehitettiin Intian julkisiin terveyskeskuksiin sopiva nuorisoystävällisen vastaanoton malli, ja palveluiden saatavuutta laajennettiin huomattavasti, kun vastuu niiden järjestämisestä siirtyi paikallishallinnolle. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiinsa ovat silti rajallisia, koska terveystietoa ei opeteta kattavasti kouluissa eikä esim. nuorten seksuaalisuudesta puhumista yleisesti pidetä luontevana. Nykyisessä vuosien hankkeessa parannetaan terveystiedon saatavuutta kouluissa ja tarkoitusta varten kehitetyissä Youth Information Centereissä, koulutetaan terveydenhuollon työntekijöitä ja opettajia tukemaan nuoria terveyshuolten kanssa, perehdytetään kylä-, piiri- ja osavaltiotason päättäjiä nuorisoterveydenhuollon järjestämiseen sekä kerätään tietoa käytettyjen menetelmien tehosta. Vuonna 2015 hankkeen toiminnot viedään päätökseen ja suoritetaan endline-tutkimus, jonka odotetaan antavan tulevan paikallisen terveyspolitiikan tueksi soveltuvaa tietoa eri terveyskasvatusmenetelmien kustannustehokkuudesta. Hankkeen koordinaattorina toimii Topi Turunen. Hankeryhmä osallistuu järjestön varainkeruuseen Työpäivä maailmalle -kampanjan yhteydessä. Loppuarvion tekemistä varten kartoitetaan tutkimusrahoitusta suomalaisista lähteistä Nepalin erityislapsihanke Vuoden 2015 alusta LSV:n tavoite on käynnistää kolmevuotinen pilottihanke kahdella syrjäisellä alueella Etelä-Nepalissa 3-6 -vuotiaiden erityislasten, erityisesti kuulo- ja näkövammaisten lasten, koulunkäynnin mahdollistamiseksi yhdessä muiden samanikäisten lasten kanssa valtion kouluissa. Lasten löytämiseksi järjestetään silmä- ja korvaleirejä, joilla lapset tutkitaan kuulo- ja näkövammojen havaitsemiseksi. Noin lapselle tarjotaan yksinkertaisia hoitoja ja/tai kuntoutusta, jotta koulunkäynti mahdollistuisi eikä lisävammoja aiheutuisi. Aluksi tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoista, paikallista terveydenhuoltohenkilöstöä sekä opettajia ja vanhempia oppilaita, jotka jalkautuvat paikallisiin kyliin tunnistamaan lapsia, joilla on näkö- ja kuulovammoja, -sairauksia tai niiden riskitekijöitä. Nämä vapaaehtoistyöntekijät lähettävät aistiongelmaiset lapset edellä mainituille silmä- ja korvaleireille tarkempiin tutkimuksiin. Lisäksi tarkoituksena on kehittää ja tuottaa hankkeessa tarvittavat opetusmateriaalit ja lehtiset. Loppuvuoden 2015 aikana on tarkoitus 12

13 järjestää kaksi ensimmäistä silmä- ja korvaleiriä ja aloittaa ensimmäisten kuntoutusta vaativien lasten kuntoutus lastensairaalassa. Yhteistyökumppanina on B.P.Eye Foundation, nepalilainen järjestö, jolla on vahva asema maan vammaisten lasten oikeuksien ajamisessa jo vuodesta Nepalin hallituksen kanssa on tehty alustava sopimus hankeprotokollan toimeenpanemisesta lopulta koko maassa, jos tulokset osoittautuvat lupaaviksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin vuodessa. Omarahoitusosuuden kattamiseksi projektiryhmä aikoo järjestää ravintolapäivinä nepalilaista ruokaa tarjoavia ravintoloita, lisäksi hankeryhmä osallistuu järjestön varainkeruuseen Työpäivä maailmalle -kampanjassa. Suomalaiseen projektiryhmään kuuluu 3 nuoren lääkärin lisäksi myös puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijä, joilla on ennestään kokemusta lastenkotijärjestötyöstä Nepalissa ja nepalin kielitaitoa Nepalin mielenterveyshanke Konfliktista toipuvassa Nepalissa on paljon mielenterveysongelmia, mutta mielenterveyspalveluja on tarjolla vähän ja ne ovat keskittyneet maan pääkaupunkiin Kathmanduun. Mielenterveysongelmiin liittyy virheellistä tietoa ja kielteisiä asenteita. Vuosille suunniteltu hanke on jatkoa vuosina Dangin alueella Nepalissa toteutetulle hankkeelle. Kumppanijärjestönä jatkaa Centre for Victims of Torture järjestö ja rahoitusta on haettu ulkoministeriöltä. Hankkeen toisessa vaiheessa on tavoitteena parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia saada mielenterveysongelmiin tehokasta hoitoa. Hanke laajentuu kattamaan koko Dangin maakunnan ( asukasta). Hankkeen ensimmäisen vaiheen toimintoja kehitetään siten, että paikallisen terveydenhuollon toimijat voivat jatkaa toimintoja itsenäisesti. Välittöminä tavoitteina on parantaa perusterveydenhuollon työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja hoitaa tavallisia mielenterveyden häiriöitä, parantaa pääsyä psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin sekä lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja vähentää kielteisiä asenteita väestössä. Vuonna 2015 on tarkoitus perustaa aluesairaalan yhteyteen uusi toimipiste, tarjota yksilökäynneillä toteutettavaa psykososiaalista tukea sekä tässä toimipisteessä että terveysasemilla, ohjata vaikeimmista mielenterveysongelmista kärsiviä erikoissairaanhoitoon, kouluttaa 35 perusterveydenhuollon työntekijää, kuusi sairaalalääkäriä ja 100 vapaaehtoista terveyssisarta, toteuttaa 15 yhteisöllistä mielenterveyden edistämisen työpajaa ja 10 koululaisille suunnattua työpajaa, järjestää mielenterveyteen liittyviä keskustelutilaisuuksia kylä- ja aluetasolla sekä kansallisella tasolla, tehdä muuta vaikuttamistyötä, lähettää päivittäin mielenterveyteen liittyvää radio-ohjelmaa ja jakaa aiheesta kirjallista materiaalia sekä valmistella seuraavana vuonna totutettavaa tutkimuskomponenttia, jonka tavoitteena on satunnaistettua 13

14 kontrolloitua tutkimusasetelmaa hyödyntäen selvittää hankkeen neljän terapeutin toteuttaman psykososiaalisen tuen vaikuttavuutta. Omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa Työpäivä maailmalle kampanjasta saatavien tulojen lisäksi psykiatreille ja psykologeille järjestettävällä koulutuksella sekä tutkimuskomponentille haettavilla apurahoilla Nigerian pienasehanke Aseellinen väkivalta on hyvin yleistä Nigeriassa ja maassa on arvioiden mukaan yli miljoona pienasetta, joista suurin osa on laittomia. Hankkeen tarkoituksena on tukea pienaseväkivallan vastaisten radio-ohjelmien tuottamista ja lähettämistä Nigeriassa. Yhteistyökumppanina on Society of Nigerian Doctors for the Wellbeing of Mankind, joka on IPPNW:n paikallinen jäsenjärjestö. SNDWM on aiemmin toteuttanut samanlaisen, pienimuotoiseen hankkeen levottomalla Josin kaupungin alueella. Tämän hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten tietämystä pienaseväkivallan seurauksista ja etsiä keinoja sen ehkäisemiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin. Hankkeessa selvitetään myös nuorten asenteita pienaseväkivaltaan kansainvälisesti validoidulla kyselyllä ennen ja jälkeen radio-ohjelmien. Lisäksi selvitetään Small Arms Surveyn vuosittain keräämien väkivaltatilastojen valossa hankkeen mahdollisia vaikutuksia itse väkivallan esiintyvyyteen. Vuoden 2015 alussa toteutetaan Josin alueella ensimmäinen survey-kysely yhteistyössä paikallisten koulujen ja nuorisojärjestöjen kanssa. Maaliskuusta joulukuuhun tuotetaan ja lähetetään radio-ohjelmia pienaseväkivallasta yhteistyössä radioasema Fm Silverbirdin kanssa. Ensimmäinen lähetys on suora, johon yleisö voi soittaa, ja muidenkin ohjelmien yhteydessä voi jälkeenpäin ottaa tekijöihin yhteyttä. Ohjelmia lähetetään eri puolilla Nigeriaa. Projektiryhmän omarahoitukseen käytetään Mazda makes things better -awardin varoja. Hankesuunnitelma sai tämän palkinnon jo Perun Shipibo-kansan seksuaaliterveyshanke Perun Amazonilla asuvan shipibo-alkuperäisväestön keskuudessa tietoisuus seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä -oikeuksista on heikkoa. Vaikeakulkuisella jokialueella terveyspalveluja ja ehkäisyvälineitä on tarjolla vähän ja ei-toivotut raskaudet ja sukupuolitaudit ovat yleisiä. Köyhyys ja kulttuurierot vaikeuttavat tilannetta entisestään 14

15 Shipipo-alkuperäiskansan seksuaaliterveyshanke alkoi keväällä 2012 ja hankkeella on Suomen Ulkoministeriön myöntämä rahoitus vuoden 2014 loppuun. Paikallinen kumppanijärjestö, Centro de la mujer peruana, Flora Tristán, hoitaa hankkeen käytännön toteutuksen. Järjestön päätoimisto on Limassa, mutta hankkeen hallinnoimiseksi on perustettu toimipiste myös Pucallpan kaupunkiin, Amazonin alueelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa shipibo-väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta sekä soveltuvuutta paikalliseen kulttuuriin ja olosuhteisiin. Tavoitteena on myös lisätä tietoutta seksuaaliterveydestä ja oikeuksista. Keskeisimpiä aktiviteetteja ovat terveyskasvatus ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden tarjonta kylissä sekä alueen terveydenhuoltohenkilöstön ja opettajien kouluttaminen. Aktiviteetit toteuttaa liikkuva terveysyksikkö, jossa työskentelee kätilö, sairaanhoitaja ja kaksi kulttuuritulkkia. Hankkeen kohteena on neljä shipibo-kylää Ucayali-joen varrelta Amazonin sademetsäalueelta. Edellä mainitut aktiviteetit toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankkeelle on haettu Ulkoministeriöltä jatkorahoitusta vuosille jatkuvuuden sekä paikallisväestön voimaannuttamisen varmistamiseksi. Paikallishallinto on sitoutettu hankkeeseen alusta lähtien ja on mukana hankkeen ohjausryhmässä yhdessä Flora Tristánin, LSV:n, alueen intiaanijärjestöjen ja muiden paikallistoimijoiden kanssa. Hankeryhmä osallistuu varainhankintaan Työpäivä Maailmalle -kampanjan kautta. Lisäksi on tarkoitus pyytää avustusta Suomen Gynekologiyhdistykseltä ja mahdollisesti myydä pienimuotoisesti Perusta tuotuja käsitöitä tai muita muistoja Somalian tuberkuloosihanke LSV on anonut jatkorahoitusta tuberkuloosityölle Somaliaan vuosille Jatkohankkeen odotetaan alkavan tammikuussa Hanke perustuu pitkälti LSV:n aiemmin Somaliassa tekemään turbekuloosityöhön ja sen tuloksiin. Tuberkuloosi on edelleen yksi keskeisimmistä terveysongelmista Somaliassa. Lääkkeille vastustuskykyiset bakteerikannat näyttävät yleistyvän, minkä seurauksena taudista on tulossa entistä vaarallisempi ja vaikeammin hoidettava. LSV:n erityisosaaminen ja lisäarvo Somaliassa perustuu etenkin lääkkeille vastustuskykyisten (MDR) tautitapausten diagnosointiin viljelyillä ja lääkeherkkyysmäärityksillä. Paikallisen kapasiteetin vahvistaminen MDR-diagnosointiin liittyen vaatii pitkäaikaista työtä. Laboratoriopainotuksen ohella LSV jatkaa tuberkuloosipotilaiden hoitamista WHO:n suosittelemalla DOTS-protokollalla sekä Hargeisassa että Mogadishussa. Tapausten diagnosointi ja hoitojen tulokset ovat olleet toistaiseksi rohkaisevia, mutta uusia tapauksia diagnosoidaan jatkuvasti ja samalla tartuntojen todellinen määrä alueilla on arvioiden mukaan huomattavasti vahvistettuja tapauksia suurempi. Osana DOTS-toimintaa klinikoilla tarjotaan myös mahdollisuutta HIV-testiin. 15

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1 LSV- TIEDOTE Vol 32, 2014 n:o 2 Lääkärin sosiaalinen vastuu TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA LSV-TIEDOTE 2/2014 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 3 Varapuheenjohtajalta 4 Kevätkokouksen antia 6 Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot