Vuosikertomus Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

2 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, HÄMEENLINNA Puhelin Y-tunnus , kotipaikka Hämeenlinna 118. TOIMINTAVUOSI 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Tunnusluvut ja tulosanalyysi 2 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Rahoituslaskelma 20 Tuloslaskelma 21 Tase 22 Liitteet 24 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 33 Tilintarkastuskertomus 39 Yhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä pääkonttorissamme, osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna.

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Teemme tulosta hyvällä asiakaspalvelulla Onnistuimme jälleen vuonna 2013 tekemään hyvät, alan keskimääräisen kasvun ylittävät myyntitulokset sekä yksityis- että yritysmarkkinassa. Vakuutusmaksutulomme kasvoi noin 7 %. Tehdyn uusmyynnin kasvuluvut olivat reilusti yli 10 prosentissa. Erityisesti yritysasiakassegmentissä on viime aikoina korostunut oman yhteyshenkilön merkitys, mutta entistä useammin saamme myös uusia yksityistalousasiakkaita heistä, jotka ovat kyllästyneet pitkiin puhelinjonoihin ja vastausautomaatteihin sekä viikkojenkin päähän meneviin ajanvarauksiin entisissä yhtiöissään. Motivoituneen ja asiantuntevan henkilöstömme tarjoama henkilökohtainen, viiveetön palvelu tuntuu nousevan aivan uuteen merkitykseen. Taloudellinen tuloksemme vuodelta 2013 oli n. 2,3 M voitollinen. Pidän tulosta kohtuullisen hyvänä, vaikka se jäi jonkin verran alle tavoittelemamme. Teimme kiinteistöomaisuuteemme merkittäviä arvonalennuksia Hämeenlinnassa, varauksiin tuli isoja muutoksia ja myös laskuperustekoron muutos söi tulosta. Näissä oloissa tulokseen on siis oltava tyytyväinen. Vakuutustoiminnassamme monet mittarit osoittavat meidän tekevän oikeita asioita. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava asiakaspysyvyytemme on parantunut, asiakasmäärämme ovat kasvaneet, yhtiöiden välisissä yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa olimme nettovoittaja. Riippumattomissa vakuutusvertailuissa olemme pääsääntöisesti olleet sijoilla 1-3, kilpailukykyisten hintojemme, kattavan vakuutusturvan ja asiantuntevan henkilökohtaisen palvelumme ansiosta. Vahinko- ja liikekulusuhdetta kuvaava yhdistetty kulusuhteemme oli 98,3 %. Toimintaympäristömme lisääntyvine sääntelyineen ja sijoitusmarkkinan epävarmuustekijöineen pitää meidät vireessä. Meille on tullut ihan uusia toiminimikkeitä ja työntekijöidemme tehtävät muuttuvat. Kehitämme työn tuottavuutta ja pidämme sijoitusriskin maltillisella riskitasolla, turvaavaa tuottoa hakien. Alkuvuosi 2014 on sujunut hyvissä merkeissä. Teemme jatkuvasti töitä, jotta asiakkaamme voivat olla tyytyväisiä meihin. Olemmekin mielissämme, jos voit suositella Pohjantähteä myös tuttavillesi. Kevätterveisin, Eero Ylä-Soininmäki toimitusjohtaja

4 2 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi KONSERNI T T T T T Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) 75,2 78,7 75,6 71,5 69,8 Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 73,3 76,7 73,6 69,5 68,0 Liikekulusuhde (prosentteina) 22,9 22,8 22,1 23,1 21,8 Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) 98,2 101,6 97,7 94,5 91,6 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 96,2 96,1 95,7 92,6 89,8 Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos, (+/-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) 2,9 4,1 0,6 8,7 10,5 Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) 1,2 4,7-1,7 5,5 6,2 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 37,4 36,9 39,6 45,9 37,7 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina 52,5 51,8 53,7 62,6 51,5 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

5 3 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi KONSERNI T T T T T Vakuutusmaksutuotot (+/-) Korvauskulut (-/+) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-)

6 4 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi EMOYHTIÖ T T T T T Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) 75,2 78,7 75,6 71,5 69,8 Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 73,3 76,7 73,6 69,5 68,0 Liikekulusuhde (prosentteina) 23,1 23,0 22,3 23,3 22,0 Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) 98,3 101,7 97,9 94,8 91,8 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 96,4 99,7 95,9 92,8 90,0 Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos, (+/-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) 2,9 4,3 0,8 8,6 10,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) 1,2 4,7-1,7 5,5 6,2 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 37,4 36,9 39,6 45,9 37,6 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina 52,5 51,8 53,7 62,6 51,5 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

7 5 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi EMOYHTIÖ T T T T T Vakuutusmaksutuotot (+/-) Korvauskulut (-/+) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-)

8 6 Sijoitusjakauma käyvin arvoin Vahinkovakuutusyhtiöt Perusjakauma Riskijaukauma ⁸) M % M % M % ¹⁰) % ¹⁰) Korkosijoitukset yhteensä 83,36 61,25 88,47 69,40 83,36 61,25 69,40 Lainasaamiset ¹) 3,82 2,81 2,85 2,23 3,82 2,81 2,23 Joukkovelkakirjalainat 31,97 23,49 36,15 28,36 31,97 23,49 28,36 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) 47,57 34,96 49,47 38,81 47,57 34,96 38,81 Osakesijoitukset yhteensä 19,50 14,33 11,47 9,00 19,50 13,39 9,00 Noteeratut osakkeet ³) 14,59 10,72 7,92 6,21 14,59 10,72 6,21 Pääomasijoitukset ⁴) 2,41 1,77 2,38 1,87 2,41 1,77 1,87 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 2,51 1,84 1,17 0,92 2,51 0,90 0,92 Kiinteistösijoitukset yhteensä 29,11 21,39 27,51 21,58 29,11 22,33 21,58 Suorat kiinteistösijoitukset 26,00 19,10 27,51 21,58 26,00 19,10 21,58 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 3,11 2,28 0,00 0,00 3,11 3,23 0,00 Muut sijoitukset 4,12 3,03 0,03 0,02 4,12 3,03 0,02 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) 4,12 3,03 0,03 0,02 4,12 3,03 0,02 Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitukset ⁷) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 136,09 100,00 127,47 100,00 136,09 100,00 100,00 Johdannaisten vaikutus ⁹) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 136,09 100,00 127,47 100,00 136,09 100,00 100,00 Jvk-salkun modifioitu duraatio 2,81 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto. 9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Vahinkovakuutusyhtiöt Sijoitustoim. Sitoutunut Tuotto- % Tuotto- % Tuotto- % Tuotto- % nettotuotot pääoma ⁹) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle markkina-arvo ⁸) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle Tuotto / / % sit. pääomalle M M % % % % Korkosijoitukset yhteensä 0,07 85,91 0,08 4,96 1,32 4,45 Lainasaamiset ¹) 0,03 3,33 0,92 2,33 10,25 2,58 Joukkovelkakirjalainat -0,25 34,06-0,72 10,84 0,47 6,63 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) 0,28 48,52 0,58 1,62 1,7 0,7 Osakesijoitukset yhteensä 2,18 15,49 14,09 16,16-14,6 20,74 Noteeratut osakkeet ³) 1,99 11,25 17,68 15,22-17,8 24,08 Pääomasijoitukset ⁴) 0,05 2,39 2,20 3,42 83,44 70,29 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0,14 1,84 7,55 21,44-1,69 0,21 Kiinteistösijoitukset yhteensä -0,70 28,31-2,46 4,19-1,96 4,19 Suorat kiinteistösijoitukset -0,70 26,75-2,60 4,11-1,89 4,19 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 0,00 1,55 0,00 6,61 0,00 0,00 Muut sijoitukset 0,09 2,07 4,39-36,62 4,73 0,00 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) 0,09 2,07 4,39-36,62-3,73 0,00 Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0, ,78 0,00 Muut sijoitukset ⁷) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 1,64 131,78 1,24 5,28-1,5 6,56 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0,02 5,49-0,33 0,00 0,00 0,00 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1,62 137,27 1,18 5,28-1,5 6,56 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta 9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat

9 7 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

10 8 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Uusia toimintoja asiakkaiden eduksi Pohjantähden 118. toimintavuosi oli monin tavoin menestyksekäs. Asiakaspysyvyys, joka kuvastaa myös asiakastyytyväisyyttä, vahvistui entisestään. Myynnissä päihitettiin alan kasvukeskiarvot. Korvaukset pysyivät keskimääräisellä tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot jäivät alle tavoitellun, mutta yhdistetty kulusuhde parani. Vuonna 2013 jatkui yhteistyön kehittäminen uusien kumppaneiden kanssa. Voidakseen tarjota asiakkailleen mahdollisuuden valita it selleen parhaiten sopiva eläkevakuutusyhtiö, yhtiö käynnisti alkuvuonna yhteistyön elä kevakuutusyhtiö Eteran kanssa ja lop pukesällä myös Veritas Eläkevakuutuksen kanssa. FinnairPlus- ja YkkösBonus yhteistyöt jatkuivat asiakasetujen tarjoamisena. Keväällä lanseerattiin täysin uudenlaisen ajotietokoneen sisältävä autovakuutuspalvelu. Markkina ei vielä ollut kyp sä tuotteelle ja sen myynti keskeytettiin loppuvuonna. Yhtiö haluaa kuitenkin jatkossakin toimia innovatiivisesti asiakkaillemme ainutlaatuisia etuja tuottaen. Järjestelmäkehitys on jatkuvaa. Vuoden varrella saatiin paljon aikaan tälläkin saralla. Vuoden 2013 lopulla priorisoitiin tulevan vuode n 2014 kehityshankkeet, jolloin sä hköisten palvelujen kehittäminen asetettiin vuoden 2014 päähankkeeksi. Merkittävimpiä tapahtumia oli hallituksen joul ukuinen päätös hakea toimilupaa o malle henkivakuutusyhtiölle. Hakuprosessi käynnistyi varsinaisesti vuoden 2014 puolella. 1.2 Myynnin ja vakuutuskantojen kehitys, yhteistyökumppanit Yhtiön uusmyynti kehittyi tilikaudella suotuisasti. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 7 % alan keskimääräisen kasvun ollessa 6,3 %. Uu smyynnin kasvu edellisvuoteen nähden oli noin 13 %. Liukuva 12 kuukauden uusmyynti ylitti elokuussa ensimmäistä kertaa 20 M. Pohjantähtiturvan vakuutuskanta niin koti- kuin ajoneuvovakuutustenkin osalta kasvoi tilikaudella. Voimakas hintakilpailu alalla jatkui. Henkil ökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet ja huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus, enimmillään 30 %, ovat tuottaneet tulosta. Yhtiössä tehdään myyntitilanteissa myös jatkuvaa riskinvalintaa omistaja-asiakkaiden eduksi. Yrityssegmentissä korostuu halu palvella myös pieniä yrityksiä henkilökohtaisesti. Myyntitehtävissä olevien yhteyspäälliköiden tekemä uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2013 pienyrityksiin. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa yhtiö oli nettovoittaja. Seinäjoen ja Joensuun palvelukonttorit muuttivat uu siin tiloihin ja Mäntsälään avattiin palvelupiste. Kotkan ja Ranuan palvelupisteet lopetettiin.

11 9 1.3 Korvaukset 1.4 Sijoitustoiminta Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppanit olivat Keskin äinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Veri tas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntiä teimme Aktia Henkivakuutus Oy:öön. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2013 olivat 63 M (62 M ), jossa oli kasvua 1,7 %. Jäll eenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,6 M ( 5,4 M ). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 4,2 M (6,3 M ) eli mu utoksen muutos edelliseen vuoteen oli -33 %. Korvauspalveluissa on panostettu korvauskäsittelyn tehostamiseen ja e rityisesti vahinkojen onnistuneeseen haltuunottoon heti va hingon tapahtumisesta alkaen. Korvausasiakkaiden asiointi verkkopalvelussa on kasvanut ja tä män pohjalta on voitu kehittää korvauspalvelun sujuvuutta. Asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelun laadun kehittämistyötä jatkettiin vuonna Korvauspalveluissa otettiin käyttöö n vahinkojen varausten ja ko rvausvastuun määrittelemiseksi tehty järjestelmäkehitystyö sekä toimintatapaohjeistus. Vuonna 2013 tapahtui muutama vahinkoarvioltaan yli euron vahinko vapaaehtoisissa vakuutuksissa. Lakisääteisissä vahingoissa suurvahinkojen määrä oli myös aiempien vuosien tasolla. Vuoden 2013 lopulla sattun eiden myrskyvahinkojen vaikutus jää kohtuulliseksi. Korvausmenon kasvu kokonaisuudessaan on ollut maltillista mm. hyvän a siakas- ja riskinvalinnan johdosta. 1.5 Liikekulut Sijoitusten riski pidettiin edelleen k ohtuullisen alhaisena va kavaraisuusaseman säilyttämiseksi. Riskitaso erityisesti osakkeissa pidettiin erittäin maltillisena. Pohjantähden osakesidonnaiset sijoitukset olivat vu oden lopussa alipainossa. Suoraa pörssikauppaa ei käyty. Kiinteistöomaisuuden määrä on edelleen merkittävä, vaikka sen suhteellista osuutta on pyritty pienentämään. Kiinteistöt antoivat va kaata tuottoa, mutta tilo jen vuokraus saattaa jo nkin verran vaikeutua nykyisessä markkinatilanteessa, mikä vähentää kiinteistösijoitusten tuottoastetta. Emoyhtiön sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 M (5,5 M ). Tilinpäätöksessä kirjatut arvonalennukset lähinnä kiinteistöomaisuutta koskien vähensivät sijoitusten nettotuoton -0,2 M :oon (2,8 M ). Yhtiön kokonaisliikekulut (sis. poi stot) tarkastelujaksolla olivat 27,0 M (25, 6 M ) enn en menevästä jälleenvakuutuksesta saatuja palkkioita. Lisäystä oli 5,8 %. Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot olivat 0,9 M (0,8 M ). Liikekulusuhde oli 23,1 % (23,0 %) ja yhdi stetty kulusuhde 98,3 % (101,7 %). Kokonai sliikekuluista suuren osan muodostivat henkilöstökulut, joiden määrä oli 16,6 M (16,8 M ) vähennyksen ollessa 1,0 %. 1.6 Toiminnan tunnusluvut Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 94,1 M (87,9 M ) ja kasvuksi muodostui 7%. Korvauskulujen kasvu oli 1,2 %. Taloussuhdanteen heikkeneminen näkyi luottotappioiden kehityksessä, luottotappiota kirjattiin 0,8 M (0,6 M ). Sijoitusriski pidettiin edelleen pienenä, joten myös tuotto-odotukset jouduttiin as ettamaan maltillisiksi. Kokonaistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin

12 10 2 Rakennejärjestelyt kohtuullinen. Liikekiinteistöjen arvonalennukset rasittivat sijoitustoiminnan tuottoja merkittävästi. Sijoitusten bruttotuotto oli 3,7 M (5,5 M ) euroa ja nettotuotto -0,2 M (2,8 M ) euroa. Emoyhtiön tulos oli 2,3 M (4,8 M ) voitollinen. Yhtiön vakuutusmaksutuotot olivat 84,6 M (79,8 M ). (sis. luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen) Vahinkosuhde jälleenvakuutus huomioituna oli 75,2 % (78,7 %) ja liikekulusuhde 23,1 % (23,0 %). Yhdistetty kulusuhde oli 98,3 % (101,7 %) Oma henkivakuutusyhtiö Pohjantähti päätti perustaa oman henkivakuutusyhtiön hoitamaan asiakkaiden henkivakuutustarpeita. Hallitus päätti ko kouksessaan esittää toimil upahakemusta Pohjantähti Henkivakuutusosakeyhtiö-nimiselle yhtiölle. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö on sitoutunut merkitsem ään perustajaosakkaana Pohjantähti Henkivakuutusosakeyhtiön koko osakepääoman, määrältään 4,5 M, kun toimilupa on saatu. Yhtiöllä on tavoitteena myöntää ensimmäiset riskihenkivakuutukset vuoden 2014 loppupuolella. Henkivakuutusyhtiön toiminta pyritään hoitamaan ostamalla palvelut lähinnä emoyhtiöltä. Tuote- ja toimintatapa-asioissa Pohjantähdellä on hyvä perusta asiakaspalvelun laajentamiseen henkivakuutuksiin. Asiakkaille suunnattu takuuosuusanti Vuoden 2013 aikana toteutettiin asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti. Annin määrä oli miljoona euroa ja merkintäaika Yhden takuuosuuden merkintähinta oli euroa. Takuuosuuksia merkittiin 149 kappaletta. 3 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 3.1 Kehitystoiminto Kehitystoiminnon työssä painopiste vuonna 2013 oli yritysajoneuvovakuutustuotteen ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä. Yritysajoneuvotuotteen lisäksi yksikössä kehitettiin julkisyhteisöille suunnattavia vakuutusratkaisuja. Ajoneuvovakuutustuoteperheeseen julkistettiin ajotapaseurantaan perustuva Fiksuturva-tuote. Yhtiön kum ppanuusratkaisuihin liitettiin Suomen Lähi kauppa Oy:n kanta-as iakasjärjestelmän edellyttämät ratkaisut YkkösBonus-pisteiden kerryttämiseen ja kä sittelemiseen. Henkilökunnan kautta kerättävien kehitysideoiden käsittelyä parannettiin toteuttamalla uus i keskitetty ratkaisu, jolla pyritään saamaan henkilöstö entistä paremmin mukaan yhtiön toiminnan kehittämiseen. 3.2 ICT Yksi vuoden keskeisimmistä tietojärjestelmien kehittämisen kohteista oli yhtiön vakuutus- ja laskutusjärjestelmien tulostusratkaisun uusiminen. Uusi keskitetty tulostusratkaisu oli edellytys vakuutussopimusten sähköisen laskutuksen toteutukselle. Uusi tulostusratkaisu toimii tulevaisuudessa asiakirjahallinnan osalta perustana myös muun sähköisen asioinnin kehittämiselle. Uuden tulostusratkaisun piiriin tull aan liittämään jatkossa myös muit a operatiivisia tietojärjestelmiä. Asiakaslaskutusjärjestelmään toteutettiin sähköisen laskutuksen vaatimat ominaisuudet ja poistettiin kansallisen suoraveloituksen piirteet. Samaan aikaan toteutettiin vakuutusmaksusaatavien perintäprosessin tehostamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta. Yhtiön ostolaskujen käsittelyprosessin sähköistämisen yhteydessä toteutettiin tarvittavat järjestelmämuutokset sekä ostolaskujen käsittelyjärjestelmään että korvausten käsittelyjärjestelmään. Loppuvuodesta ICT:n toimesta toteutet tiin asiakkaille suunnattavien sähköisten palvelujen kehittämistä varten tarvekartoitus. Potentiaalisten ratkaisutoimittajien kanssa käynnistettiin neuvottelut tarkoituksena valita lopulliset toimittajat alkuvuodesta 2014.Pohjantähtiturvan hoitojärjestelmää ja siihen liittyviä muita

13 11 järjestelmäkokonaisuuksia kehitettiin tuotekehityksen suunnitelmien mukaisesti mm. yritysajoneuvojen vakuutusratkaisujen osalta. Vakuutusjärjestelmien elinkaarenhallinnan turvaamiseksi toteutettiin sekä nykytilan selvitys että pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtojen kartoitusta. Asiakkuuksien hoitojärjestelmään toteutettiin käyttöä helpottavia parannuksia sekä asiakkaiden kontaktointiin lii ttyvää uutta toiminnallisuutta. Ko rvaustoiminnan järjestelmiin tehtiin edelleen parannuksia mm. varau sten käsittelyyn. Automaatiokorvauksen osalta määriteltiin tarvittavat järjestelmämuutokset, joiden toteuttaminen jatkuu vuoden 2014 puolelle. Tietovarastohankeen kehittäminen jatkui vuoden 2013 aikana, vaikka hankkeelle varattuja resursseja jouduttiin karsimaan mui den kriittisimpien töiden taki a. Solvenssi II:een liittyvi ä laskenta- ja raportointiratkaisuja testattiin ja kehitettiin yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Laitteistojen ja tietoliikenteen kehittämisen osalta vuosi 2013 oli myös kii reinen. Yhtiössä toteutettiin työasemien käyttöjärjestelmän päivitysprojekti ja m erkittävä virtuaalipalvelinten kapasiteetin päivitys. Syksyllä 2013 päätettiin uusia yhtiön puhelinratkaisu ja uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä Yhtiön konesalitilojen osalta kartoitettiin jatkuvuuden turvaamiseen liittyvä selvitys, jonka se urauksena päätettiin, että kon esaliratkaisuja tullaan kehittämään vuoden 2014 aikana. Kehitys- ja ICT-y ksikön henkilöstön keskuudessa toteutettiin oman toiminna n ja työtapojen kehittämistä ja per ehdyttämistä muutamien työpajojen muodossa. Syksyllä yk sikössä toteutettiin organisaatiomuutos, jonka tavoitteena on selkeyttää tietojärjestelmien tuotannon hoitamisen ja kehittämisen vastuita. Samassa yhteydessä yksikön toiminnan raportointia muutettiin huomioiden my ös Solvenssi II:n v aatimuksia. Kuluneen vuoden aikana yksikköön palkattiin kolme uutta ammattilaista pois lähteneiden tilalle. 4 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 4.1 Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tehtävänä on tun nistaa, analysoida, rajoittaa ja valvoa yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja siten ede sauttaa yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnasta kokonaisuutena vastaa yhtiön hallitus, jota avustaa yh tiön operatiivisesta organisaatiosta riippumaton riskienhallintatoiminto. Riskienhallinnan lähtökohtana on h allituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet, organisaation ja prosessit sekä yhtiössä sovellettavan riskien luokittel un, mittaamisen ja riskienhallintakeinot. Vuotuisessa riskienhallintasuunnitelmassa määritellään konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja niihin liittyvät valtuusrajat koskien vakuutusliikkeen, annettavan jälleenvakuutuksen ja sijoitustoiminnan järjestämistä Asianmukaisen sisäisen valvonnan ja ri skienhallinnan järjestämisestä sekä lakien ja määräysten noudattamisesta vastaa kukin esimies omalla va stuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja mää riteltyjen valtuuksiensa puitteissa. Riskinoton rajat ja käytettävät mittarit määritellään erikseen jokaisessa toiminnossa. Yhtiön tavoitteena on va rmistaa yhtiön vakavara isuus kaikissa oloissa. Vakuu tustoiminnassaan yhtiö ei ota vastuullee n suuria eikä h arvinaisia riskejä vaan keskittyy ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keski suurten yritysten perusriskien vakuuttamiseen. Myös sijoitustoiminnassaan yhtiö harjoittaa maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Vakuutustoiminnan suurimmat riskit liittyvät hi nnoitteluun. Näiden osalta keskei siä riskinhallintakeinoja ovat panos taminen laadukkaaseen riskinvalintaan ja ris kinmukaiseen hinnoitteluun. Riskikasautumien varalta jälleenvakuutus on järjestetty turvaavasti. Sijoitustoiminnassa keskeisessä asemassa ovat markkinariskit, joiden hallinta nykyisessä taloudellisessa ympäristössä on haastavaa. Riskien välttämiseksi yhtiö on painottanut korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Yhtiö on valmistautunut aktiivisesti uudistetun vakuutusyhtiölain ja Solvenssi II -ohjeistuksen riskienhallinnalle asettamiin vaatimuksiin. Osana tätä yhtiö on tehostanut operatiivisten riskien

14 12 hallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät u usien tietojärjestelmien käyttöönottoon, joista keskeisiä ovat olleet uusi asiakasjärjestelmä ja verkkolaskutus. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Yhtiön strategiset ri skit liittyvät sen asema an muuttuvassa k ilpailuympäristössä, jota dominoivat suuret finanssikonsernit. Vastauksena näihin h aasteisiin yhtiö o n luonut u usia yhteistyösuhteita ja pä ättänyt perustaa oman henkivakuutusyhtiön, jonka toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna Henkivakuutusyhtiö toimii operatiivisesti kiinteässä yhteydessä emoyhtiön kanssa ja siten sen kulurakenne on kevyt. Näinollen uuden yhtiön perustamiseen liittyvät taloudelli set riskit eivät ole suuret vaikka hanke onkin haasteellinen. Oma henkivakuutusyhtiö laajentaa yhtiön mahdollisuuksia tarjota kokonaisvaltaista palvelua ja vahvistaa siten yhtiön itsenäistä asemaa. Pohjantähden riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskienhallinta. 4.2 Sisäinen valvonta Yhtiön hallitus on antanut vuosittaisen arvionsa yhtiön sisäisen valvonnan tilasta ja organisoinnista sekä riskien analysoinnista ja ohjeistuksista. Arvion m ukaan sisäinen valvonta on yhtiössä hyväksyttävässä kunnossa ja tarkoituksenm ukaisella tasolla, hallitusraportointi on riittävää ja halli tuksen tietoon ovat tulleet kaikki yhtiön ka nnalta oleelliset asiat. Sisäinen tarkastus on e riytetty operatiivisesta vakuutus- ja sijoitustoiminnasta. Se tukee organisaatiota arvioimalla ja ke hittämällä organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen organisaatioasema, tehtäväalueet, vastuu ja toimivalta on määritelty hallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa. 4.3 Compliance Osaksi sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinn on järjestämistä hallitus on joulukuussa 2013 vahvistanut yhtiölle compliance-toiminnon ja määritellyt sille toimintaperiaatteet ja vastuutukset. Yhtiöön ei ol e perustettu erillistä yksikköä, vaan hallitus on nimennyt toimintoa hoitamaan compliance officerin, joka toimii tässä tehtävässä riippumattomana ja erillää n yhtiön muista toiminnoista. Toiminnon tehtävänä on varmist aa, että yhtiön toimin nassa noudatetaan lakeja ja viranomaismääräyksiä samoin kuin toimintaa ohjaavia ul koisia määräyksiä ja Pohjantähden omia toimintaperiaatteita ja ohjei stuksia. Compliance officer koordinoi ja valvoo sää nnösten noudattamisen varmistamista ja ohj aa, että säädökset, sisäiset ohjeet ja eettiset periaatteet tule vat organisaation toimittamina vastuualueille tiedoksi ja esimiesvoimin asianmukaisesti ohjeistetuiksi ja käytäntöön. K ukin esimies vastaa omalla vastuualueellaan, että yhtiössä voimassa oleva ohjeistus on toiminnan perustana tiedossa ja että sitä noudatetaan. Compliance-toimintoon kuuluvat myös sisäpiirihallintoon, lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin ja eturistiriitoihin kuuluvat asiat. Lähtökohtana kaikessa toiminnassa on, että sääntöjen noudattaminen on keskeinen osa Pohjantähden yrityskulttuuria. 4.4 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Selvitys merkittävimmistä riskeistä liitteessä. 5 Henkilöstö ja organisaatio Pohjantähden henkilöstömäärä väheni kahdeksalla vuonna Tav oitteena onkin muutaman vuoden kuluessa vähentää henkilöstömäärää luonnollisen poistuman myötä edelleen, toimintojen tehostumisen myötä. Vuoden lopussa yhtiössä työske nteli 324 (332 ) henkilöä, joista määräaikaisia oli 14 (19 ). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot