KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSILLE KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMISAJAT KEVÄÄLLÄ KIRKKONEUVOSTON JÄSEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISSA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KIRKKONEUVOSTON TIETOON KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA VUOSILLE OMAISUUDEN TARKASTAJAN VALINTA ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN RIPPIKOULUTYÖN VUOSISUUNNITELMAN 2015 HYVÄKSYMINEN LISÄYS HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAAN VUODELLE HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI VUODELTA KIRKON VUOKRAN VAHVISTAMINEN SIILINJÄRVEN KIRKON ALTTARI- JA KALUSTESUUNNITELMA SIVUTOIMILUPAILMOITUS KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA TEHTÄVÄÄN SIUNAAMISEEN ILMOITUSASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Seppo Laitanen kirkkoherra JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro Sivu 1 / Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntatalon kokoushuone Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet Varsinaiset jäsenet Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. Heikkinen Päivi Joutsenoja Pekka Kiiski Pekka Korhonen Leena Markkanen Jukka Puustinen Kyllikki Venäläinen Ritva Väätäinen Liisa, varapuh.joht. Varajäsenet Helena Sihvonen Katainen Lauri Tolvanen Joonas Ojala Pirjo Ahonen Ilkka Eskola Suvi Kajan Ritva Villman Kirsti Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. Miettinen Helvi, rakennusarkkitehti, 16 :n esittelyn ajan Käsitellyt asiat 1-20 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Seppo Laitanen puheenjohtaja Urpo Reponen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Päivi Heikkinen Joonas Tolvanen 1-7 ja Pekka Joutsenoja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri

3 Kirkkoneuvosto Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on mahdollista käyttää aakkosjärjestystä, jonka mukaan ensimmäisenä tarkastusvuorossa olisivat Päivi Heikkinen ja Pekka Joutsenoja. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Heikkisen ja Pekka Joutsenojan. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi. esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että 16 (Kirkon alttari- ja kalustesuunnitelma) käsitellään 4 :n käsittelyn jälkeen. Lisäksi 19 :n yhteydessä päätetään johtoryhmän perustamisesta.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 3 4 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSILLE Kirkkolain 10 luvun 2 :n 1 momentin perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 3 momentin mukaan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 :n mukaan kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Taloustoimiston johtosäännön perusteella talousjohtaja toimii kutsuttaessa kirkkoneuvoston sihteerinä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi säädökset kirkkoneuvoston puheenjohtajuudesta ja valitsee sihteeriksi toimikaudelle talousjohtaja Urpo Reposen. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 5 KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMISAJAT KEVÄÄLLÄ 2015 Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. KJ 9 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Edellisillä kirkkoneuvoston toimikausilla kokouskutsut on lähetetty automaattisesti myös henkilökohtaisille varajäsenille, jotta he olisivat paremmin perillä kulloinkin päätettävänä olevista asioista ja pystyvät tällöin myös varautumaan mahdollisiin kutsuihin saapua kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalla. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 3 :n perusteella, jos kirkkoneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kutsuttava varajäsenensä kokoukseen. Asioiden valmistelun ja kokouksiin varautumisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto vahvistaisi suunnitelman kokousajoista etukäteen vähintään puolivuosittain. Kirkkoneuvosto päättää, että kokouskutsu asialistoineen ja kokouksen esityslista liitteineen lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja varajäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kevätkaudella 2015 kokousajankohdat ovat ke klo 18, ke klo 18, ke klo 18 ja to klo 18. Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia. Kokoukset pidetään seurakuntatalolla. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan seurakunnan kotisivuilla ennen kokousta. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 4 6 KIRKKONEUVOSTON JÄSEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISSA Kirkkojärjestyksen 8 luvun 7 :n 1-2 momentin mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Kirkkoneuvosto määrää yhden jäsenistään olemaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan estyneenä ollessa. Kirkkoneuvosto määräsi yksimielisesti Kyllikki Puustisen olemaan läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan estyneenä ollessa. 7 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KIRKKONEUVOSTON TIETOON, talousjohtajan tai muun virkasäännön alaisen viranhaltijan, jolle on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännön tai johtosäännön perusteella ratkaisuvaltaa muutoin kirkkoneuvostolle kuuluvissa asioissa, on pidettävä ratkaisuistaan päätösluetteloa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 14 :n mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi. Asian ratkaisseen viranhaltijan on toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Viranhaltijapäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei sitä siirretä neuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto määrää, että viranhaltijapäätökset saatetaan sen tietoon seuraavasti: 1) ja talousjohtajan päätösten otsikot luetellaan kirkkoneuvoston esityslistan/pöytäkirjan ilmoitusasioissa ja tarkempi informaatio päätösten sisällöstä annetaan pyydettäessä kirkkoneuvoston kokouksessa. pöytäkirjat ovat tarvittaessa nähtävissä kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa. 2) Diakoniatyön papin ja diakonian viranhaltijoiden tekemät avustuspäätökset sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joten niitä ei tarvitse tuoda kirkkoneuvoston tietoon. esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 5 8 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA VUOSILLE Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston asiana on valvoa seurakunnan etua ja edustaa seurakuntaa. Edustamiseen kuuluu myös seurakunnan puhevallan käyttö tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Etujen valvonta, edustaminen ja puhevallan käyttö on tarkoituksenmukaista järjestää siten, että kirkkoneuvosto nimeää edustajansa eri yhteisöjen hallintoelimiin ja vuosikokouksiin. Seurakunta nimeää jäsenen ja varajäsenen Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallitukseen sekä edustajan ja varaedustajan yhtiökokouksiin. Edustajat on mahdollisuus nimetä myös eri asunto-osakeyhtiöiden (7 kpl) yhtiökokouksiin, Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin ja niiden rekisteröityjen yhdistysten sekä tiekuntien, joissa seurakunta on jäsenenä tai osakkaana, vuosikokouksiin. Kirkkoneuvoston edellisellä toimikaudella Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Liisa Väätäinen ja varaedustajana Kyllikki Puustinen sekä hallituksen jäsenenä Pekka Joutsenoja ja varajäsenenä Seppo Roivainen. Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajana oli Pekka Joutsenoja. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajana ja tiekuntien vuosikokousedustajana on toiminut talousjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Asiamiehenä lainhuudatusten hakemisessa ja edustajana maanmittaustoimitusten toimituskokouksissa on toiminut talousjohtaja. Seurakunnan edustajat kutsutilaisuuksiin tai rekisteröityjen yhdistysten vuosikokouksiin on nimennyt tarvittaessa kirkkoherra. Viranomaisneuvotteluissa seurakuntaa ovat edustaneet ja seurakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttäneet kirkkoherra ja/tai talousjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei kirkkoneuvosto erikseen ole muutoin päättänyt. Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudeksi jäsenen ja varajäsenen Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallitukseen, edustajan ja varaedustajan Siilinjärven Kotipolku Oy:n yhtiökokouksiin sekä edustajan Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajana ja tiekuntien vuosikokousedustajana toimii talousjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Asiamiehenä lainhuudatusten hakemisessa ja edustajana maanmittaustoimitusten toimituskokouksissa toimii talousjohtaja. Seurakunnan edustajat kutsutilaisuuksiin tai rekisteröityjen yhdistysten vuosikokouksiin nimeää tarvittaessa kirkkoherra. Viranomaisneuvotteluissa seurakuntaa edustavat ja seurakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttävät kirkkoherra ja/tai talousjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei kirkkoneuvosto erikseen muutoin päätä. esitys hyväksyttiin yksimielisesti täydennettynä seuraavilla valinnoilla: Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallituksen jäsen Pekka Joutsenoja ja varajäsen Jukka Markkanen, Siilinjärven Kotipolku Oy yhtiökokousedustaja Liisa Väätäinen ja varaedustaja Kyllikki Puustinen sekä Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustaja Pekka Joutsenoja. Pöytäkirjamerkintä Päivi Heikkinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi hallintolain 28 :n nojalla, koska suorittaa konsernivalvontaa Siilinjärven Kotipolku Oy:ssä. Päivi Heikkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen asian käsittelyn ajaksi valittiin Joonas Tolvanen.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 6 9 OMAISUUDEN TARKASTAJAN VALINTA Kirkkoneuvoston hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vähintään yhden omaisuuden tarkastajan, joka vuosittain tarkastaa seurakunnan omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. Tarkastajalla tulee olla hyvät perustiedot ja -taidot rakennusten ja irtaimiston kunnon arviointia varten (esim. rkm, RI). Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka saatetaan kirkkoneuvostolle, kirkkovaltuustolle ja tilintarkastajalle tiedoksi. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto nimeää yhden omaisuuden tarkastajan toimikaudelle Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti omaisuuden tarkastajaksi toimikaudelle Tarja Korhosen. 10 ANSIOMERKKITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Seurakunnassa on toiminut kirkkoneuvoston asettama ansiomerkkitoimikunta, jonka tehtävänä on ollut vuosittain keväällä valmistella kirkkoneuvostolle kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset. Toimikunnan jäseninä edellisellä kirkkoneuvoston toimikaudella toimivat Urpo Reponen, Raija Hokkanen ja Riitta Kerkola. Kirkkoneuvostolla on oikeus hakea kunnia- ja ansiomerkkejä sekä arvonimiä seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kirkkoneuvosto voisi jatkossakin nimetä ansiomerkkitoimikunnan valmistelemaan kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset. Toimikunnan kokoonpano voisi määräytyä siten, että sen jäsenet nimetään luottamushenkilöistä ja toimikunnan sihteerinä toimisi viranhaltija. Kirkkoneuvosto perustaa vuosille ansiomerkkitoimikunnan ja nimeää toimikuntaan kolme jäsentä. Toimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimikunnan jäseniksi nimettiin Urpo Reponen, Riitta Kerkola ja Ritva Venäläinen.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 7 11 RIPPIKOULUTYÖN VUOSISUUNNITELMAN 2015 HYVÄKSYMINEN Rippikoulun ohjesäännön 2 :n mukaan seurakunnan rippikoulutyössä on laadittava vuosittainen suunnitelma, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy. Vuosisuunnitelmassa on esitettävä olennaiset tiedot vuoden rippikouluista. Ohjesäännön 5 mukaan samassa ryhmässä opetettavien määrä saa olla enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Vuoden 2015 rippikouluissa varauduttiin alustavasti pitämään 11 normaalivahvuista rippikouluryhmää ja yksi pienryhmärippikoulu. Ilmoittautuminen syyskuussa 2014 osoitti, ettei talvikaudella (syyslomasta 2014 hiihtolomaan 2015) suunniteltuihin kolmeen ryhmään ole riittävästi halukkaita. Syyslomarippikoulu päätettiin jättää pois, koska kiinnostus siihen oli vähäisintä. Näin hiihtolomarippikoulut saatiin täysvahvuisiksi. Myöskään pienryhmärippikouluun ei tällä kertaa ollut riittävää kiinnostusta. Siilinjärven seurakunnan järjestämiin vuoden 2015 rippikouluihin ilmoittautui yhteensä 252 nuorta, lisäksi 19 nuorta ilmoittautui käymään rippikoulunsa muualla kuin oman seurakunnan rippikouluissa. 252 rippikoululaista ohjesäännön mukaisella ryhmäkoolla on lähes täsmälleen 10 ryhmää, joten lisäryhmän perustaminen ei näyttänyt tarpeelliselta. Ryhmäjakoa ei kuitenkaan pystytty saamaan aivan tasaiseksi, joten hieman ylisuuria tuli 4 ryhmästä. Edellä kerrottu antanee riittävät perusteet ryhmäkoon ylittämiseen. Liitteenä 1 on ehdotus vuoden 2015 rippikoulutyön vuosisuunnitelmaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan rippikoulun vuosisuunnitelman 2015 ja myöntää luvan ryhmäkoon ylittämiseen ryhmissä 5, 8, 9 ja 10. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Evästykseksi rippikoulujen sisältöön toivottiin enemmän seurakunnan hallinnollisen puolen esittelyä. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

9 Kirkkoneuvosto Sivu 8 12 LISÄYS HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMAAN VUODELLE 2015 Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan (60 ) lisäyksenä vuoden 2014 kehittämissuunnitelmaan nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmaisen osallistumisen soveltuvuusselvitykseen työnohjaajakoulutusta varten. Soveltuvuus selvitettiin syksyllä 2014 ja tieto työnohjaajakoulutukseen hyväksymisestä tuli marraskuun lopulla Koulutussuunnitelma vuodelle 2015 oli tuossa vaiheessa jo hyväksytty. Työnohjaajakoulutukset järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Kokonaisuuteen kuuluu neljä kolmen päivän pituista koulutusjaksoa. Kirsi Pyöriä-Kolehmainen anoo koulutuksen hyväksymistä lisäyksenä vuoden 2015 koulutussuunnitelmaan. Kunkin jakson osallistumismaksu on 200 euroa, täysihoito 218 euroa ja matkakustannukset enintään 150 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyy lisäyksenä vuoden 2015 koulutussuunnitelmaan nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmaisen osallistumisen Kirkon työnohjaajakoulutukseen. Koulutuksen kustannukset ilman päivärahoja maksetaan koulutusvarauksesta. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Siilinjärveläiset Annikki ja Ilpo Koponen ovat päivätyllä anomuksella hakeneet hautapaikkaoikeutta Viinamäen hautausmaalla olevaan hautaan He haluaisivat vaikean sairauden takia varmistaa, että tulisivat haudatuksi tutulle Viinamäen hautausmaalle, jonne lähisuku on haudattu. Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa (457/2003). Lain 4 :n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 :n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 :ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Kirkkovaltuusto on vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta 25 vuoden ajaksi peritään maksua arkkuhaudan osalta 75 euroa/hautapaikka. Talousjohtajan päätösehdotus Kirkkoneuvosto luovuttaa Annikki ja Ilpo Koposelle Viinamäen hautausmaalta hautaoikeuden 25 vuodeksi arkkuhautaan n:o Hautapaikan luovutuksesta peritään kirkkovaltuuston vahvistama maksu. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

10 Kirkkoneuvosto Sivu 9 14 SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI VUODELTA 2014 Seurakunta teki vuonna 2010 täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen Seligson & Co Oy:n kanssa. Varainhoitajalle annettiin tällöin euron sijoitussalkku hoidettavaksi, josta puolet tuli sijoittaa pääomaturvattuun instrumenttiin. Seurakunnalle jäi hoidettavaksi aiemmin tehtyjä pienempiä rahastosijoituksia (FIM Forte, SEB Gyllenberg Optimum ja Finlandia). Esityslistan liitteenä 3 on raportti sijoituksista Kokonaisuutena sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa ,43 euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 5,6 %. Kertomusvuoden aikana arvonnousukirjauksia kirjanpitoon tehtiin ,12 euroa. Sijoitussalkun kirjanpitoarvo oli ,09 euroa, joka on ,67 euroa alle hankinta-arvon. Sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöshetkellä ,34 euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Seurakunnan omassa hoidossa olevien sijoitusten markkina-arvot olivat yhteensä ,86 euroa, jossa tapahtui vuoden aikana kasvua 3,1 %. Markkina-arvot olivat tilinpäätöshetkellä ,99 euroa hankintahintaa pienemmät. Korkotuottoja ja tuotto-osuuksia on tuloutettu kirjanpitoon yhteensä ,95 euroa, joten oma salkku kokonaisuutena oli tilinpäätöshetkellä ,96 euroa voitollinen. Seligson & Co Oy:n hoidettavaksi annettavan salkun markkina-arvo oli ,57 euroa eli salkku on kasvanut sijoitushetkestä 23,3 %. Sijoitusrahastojen osalta kasvu hankinta-arvoon on 38,6 % (8,8 % P/A) ja pääomaturvatun joukkovelkakirjalainan osalta 4,8 %. Salkun kokonaisarvo oli tilinpäätöshetkellä ,66 euroa voitollinen. Seurakunnalla on tarve vuoden 2015 aikana realisoida sijoituksia Vuorelan kirkon remontin rahoittamiseksi. Ensisijaisesti voitaisiin myydä omassa salkussa olevat rahastot SEB Finlandia, SEB Optimum ja FIM Maailma, joiden vuosituotto on ollut kaikkein heikoin. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin vuodelta 2014 tiedoksi ja valtuuttaa talousjohtajan myymään omasta salkusta SEB Finlandia, SEB Optimum ja FIM Maailma sijoitusrahastot. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh

11 Kirkkoneuvosto Sivu KIRKON VUOKRAN VAHVISTAMINEN Kirkkoneuvosto Seurakunnan tilojen vuokrat ja palvelusten hinnat on hyväksytty kirkkoneuvostossa ja hinnat ovat olleet voimassa alkaen. Kirkkovaltuuston vahvistaman vuoden 2015 talousarvion mukaan kiinteistö- ja hautatoimen maksuja korotetaan vuoden 2015 alusta keskimäärin 5 %. Kahden vuoden aikana, jonka entinen hinnasto on ollut voimassa, on palkkataso kasvanut sopimuskorotusten myötä 2,9 %. Lisäksi vuonna 2013 on tullut käyttöön uusi eläkemaksu, joka on kasvattanut kulutasoa 1,4 %. Kiinteistöjen energiakustannukset ovat kasvaneet vuoden 2013 alusta 8,5 % ja kiinteistövero peräti 37,3 % Liitteenä 4 ehdotus käyttömaksuhinnastoksi lukien. Hintojen keskimääräinen korotus on 5 % eli kohonneita kustannuksia ei täysimääräisesti ole siirretty vuokriin. Kirkon vuokrauksen hinnoittelurakenne on uusittu kokonaan. Tilojen vuokraushintoja yhdistyksille on yhdenmukaistettu. Uusi käytäntö otettaisiin käyttöön niiden osalta uusia tilavarauksia tehtäessä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 4 mukaisen käyttömaksuhinnaston lukien. esitys hyväksyttiin yksimielisesti muilta osin, mutta kirkon vuokrahinnat palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston hyväksymässä vuokrahinnastossa kirkon vuokraksi on määritelty arkipäivinä 220 euroa ja pyhäpäivinä 328 euroa. Kirkkoneuvosto keskusteli kirkon vuokrahintojen tarkistamisesta ja päätti jatkossa periä kirkosta vuokraa kaikilta käyttäjiltä 10 % lippu-/ohjelmatuotoista. tä ei kuitenkaan tehty kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaisesti esittelystä, joten kirkon vuokra oli uudelleen käsittelyssä kirkkoneuvostossa samassa yhteydessä kuin muukin käyttömaksuhinnasto. Tällöin talousjohtajan esitys kirkon vuokran osalta oli seuraava: Konsertit ja tapahtumat, joihin myydään pääsylippuja tai maksullisia ohjelmalehtisiä - osallistujamäärä alle 200 hlöä osallistujamäärä hlöä osallistujamäärä yli 401 hlöä 800 Kirkolliset toimitukset muille kuin oman srk:n jäsenille 100 Muut tapahtumat 300 Asian palauttamisen uudelleen valmisteltavaksi taustalla oli lähinnä se, että kirkon vuokraa haluttiin sitoa pääsymaksullisissa tilaisuuksissa lippu-/ohjelmatuottojen määrään. Niin pääsylipputuloihin tai henkilömääräänkin sidotun vuokran ongelmana on se, ettei sen paremmin seurakunta vuokranantajana kuin vuokralainenkaan tiedä etukäteen vuokran määrää. Laskutusta varten jouduttaisiin selvittämään tilaisuuden henkilömääriä tai vuokralaiselta paljonko lippuja on tapahtumaan myyty. Molempiin voi sisältyä epätarkkuuksia. Henkilömäärän laskennan voi kirkossa suorittaa vahtimestari. Ohjelma-/pääsylipputuotto joudutaan selvittämään erikseen tapahtuman järjestäjältä tai arvioimaan tuotto henkilömäärän ja pääsylipun hinnan perusteella. Kiinteä vuokrahinta olisi selkein vaihtoehto, mutta se ei välttämättä ole oikeudenmukainen. Pienen tapahtuman järjestäjä joutuisi maksamaan vuokraa saman verran kuin suuren tapahtuman järjestäjä. Vuokranantajan kannalta vuokrahinnoittelussa olennaista tulee olla se, että vuokra kattaa tapahtumasta aiheutuvat kiinteät ja muuttuvat kulut. Vuokranantajan muuttuvat kulut (mm. siivous, vahtimestari) ovat sidoksissa siihen mikä on tapahtuman henkilömäärä, ei siihen mikä on tilaisuuden ohjelman tai pääsylipun hinta. Toisaalta myytyjen ohjelmien tai pääsylippujen määrä kyllä korreloi tapahtuman henkilömäärän kanssa, joten vuokran sitomista tapahtuman tuottoon on mahdollista käyttää laskutusperusteena.

12 Kirkkoneuvosto Sivu 11 Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkot vuokrat lukien seuraavasti: 1. Konsertit ja tapahtumat, joihin myydään pääsylippuja tai ohjelmalehtisiä: 10 % pääsylipun tai ohjelman hinnasta kerrottuna osallistujamäärällä, kuitenkin vähintään 300 euroa tai enintään euroa 2. Kirkolliset toimitukset muille kuin oman seurakunnan jäsenille 100 euroa 3. Muut pääsymaksuttomat tapahtumat 300 euroa. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Talousjohtaja Urpo Reponen puh SIILINJÄRVEN KIRKON ALTTARI- JA KALUSTESUUNNITELMA Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan suunnitelman Siilinjärven kirkon alttarikalusteiden suunnittelusta ja kirkkotekstiilien hankinnasta. Suunnitelman mukaisesti arkkitehti Helvi Miettinen Arkkitehtitoimisto Siilin Ra-toimisto Oy:lta on jättänyt suunnitelman alttarin ja muiden kalusteiden uusimisesta sekä ollut suunnitelmasta yhteydessä Kirkkohallitukseen ja Museovirastoon ja neuvotellut tarvittavista selvityksistä. Kirkkohallitukselta ja Museovirastolta ei vielä ole tullut hyväksyntää tai kannanottoa suunnitelmaan. Arkkitehti Helvi Miettisen alttari- ja kalustesuunnitelma käsittää mäntyrunkoisen, valkeaksi maalatun alttarirungon ja Yaran Siilinjärven kaivoksen tummasta apatiitista valmistetun kivitason, alttaritaulun alapuolelle sijoitettavan apupöydän (kredenssipöytä, joka kaappimaisena samalla palvelee tekstiilien säilytystilana), lukupulpetin ja kastemaljan sekä pienen muutoksen saarnatuolin kirjatelineeseen, lähinnä kirjaliinan ripustusta helpottamaan. Suunnitelmaa on tehty tiiviissä yhteistyössä kirkkotekstiilien suunnittelijan Hanna Korvelan kanssa. Alttari- ja kalustesuunnitelman kuvat ovat liitteenä 2. Kirkkoneuvosto tutustuu Siilinjärven kirkon alttari- ja kalustesuunnitelmaan ja antaa tarpeelliseksi katsomaansa palautetta suunnittelua ja asian jatkokäsittelyä varten. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Evästykseksi jatkosuunnitteluun annettiin, että kivitaso tulee myös lukupulpettiin ja että sakastin kalustusmuutos ja katafalkki suunnitellaan ja toteutetaan samassa yhteydessä. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

13 Kirkkoneuvosto Sivu SIVUTOIMILUPAILMOITUS Siilinjärven seurakunnan vs. tiedottajaksi valittu Tuija Hyttinen on pyynnöstä toiminut freelancekuvaajan tehtävissä eri medioille. Viime aikoina hän on tehnyt kuvauksia erityisesti kirkollisille lehdille, varsinkin Kotimaalle ja Kirkko ja Koti seurakuntalehdelle. Kuvauspyyntöjä tulee satunnaisesti, mistään säännöllisestä työskentelystä ei ole kysymys. Kuvausten tekeminen ei myöskään edellytä työajan käyttöä, vaan hän voi tehdä ne vapaa-aikanaan. KL 6:30 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä siihen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään eikä sivutoimi saa haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Muusta kuin edellä kuvatun kaltaisesta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tiedottaja Tuija Hyttisen ilmoituksen sivutoimesta, jota hän tekee freelance-valokuvaajana. esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA TEHTÄVÄÄN SIUNAAMISEEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan pastori Sanna Marinille alkaen ja I seurakuntapastorin virkaan pastori Leena Laurinkarille alkaen. Heidät siunataan tehtäviinsä Siilinjärven kirkon messussa klo 10. Samalla siunataan tehtäväänsä myös viransijaiseksi seurakunnan diakonian virkaan valittu Eeria Niemi. Tehtäviin siunaamisen toimittaa kirkkoherra ja avustajina on toimituksen ohjeistuksen ja totutun käytännön mukaan seurakunnan papistoa ja työalojen viranhaltijoita sekä kirkkoneuvoston edustaja. Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa tehtävään siunaamiseen Siilinjärven kirkon messussa klo 10. Kirkkoneuvosto nimesi yksimielisesti edustajakseen tehtävään siunaamiseen Liisa Väätäisen. Lisätiedot Kirkkoherra Seppo Laitanen puh

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot