GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET MAGNA3 Asennus- ja käyttöohjeet

2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 2. Yleistietoja Käyttökohteet Pumpattavat nesteet Käyttöolosuhteet Pakkassuojaus Lämpöeristysvaipat Takaiskuventtiili Tyyppikilpi Mallimerkintä Radioyhteys Työkalut 6 3. Mekaaninen asennus Pumpun nostaminen Pumpun asennus Ohjauskotelon asennus, pistokeliitäntäversiot Sijoitus Ohjauskotelon asennot Moottoriosan asento Ohjauskotelon asennon muuttaminen Sähköasennus Verkkojännite Sähköliitäntä, liittimillä kytketyt versiot Sähköliitäntä, pistokkeella kytketyt versiot Kytkentäkaavio Liitäntä ulkoisiin säätimiin Tulo-/lähtöliitännät Asetusten prioriteetti Ensimmäinen käynnistys, vakiopumppu Ensimmäinen käynnistys, kaksoispumppu Asetukset Asetusten yhteenveto Valikon sisältö Ohjauspaneeli Valikkorakenne "Home"-valikko "Tila"-valikko "Asetukset"-valikko Asetuspiste Käyttötapa Säätötapa Säätimen asetukset FLOWLIMIT Automaattinen yöpudotus Relelähdöt Säätötapojen asetusarvot Asetuspisteen vaikutus Väylätietoliikenne Yleiset asetukset "Assist"-valikko Pumpun asetusapuri Päivän ja kellonajan asetus Monipumppuasetus Asetus, analoginen tulo Virtaaman arvioinnin tarkkuus Vikatietojen apuri Langaton GENIair Monipumpputoiminto Säätötavan valinta Vianetsintä Grundfos Eye -tilailmaisin Kaukosäätimen yhteyssignaali Vianetsintä Paine-ero- ja lämpötila-anturi Anturin tekniset tiedot Anturin tila Lisävarusteet Grundfos GO CIM-moduulit Vastalaipat Ulkoiset anturit Antureiden kaapeli Peitelaippa Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristyssarjat Tekniset tiedot Hävittäminen 48 Varoitus Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. Varoitus Yli kahdeksanvuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti on alentunut, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, voivat käyttää tätä tuotetta valvotusti tai heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön ohjeiden mukaisesti. Lapset eivät saa leikkiä tällä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä tuotetta ilman valvontaa. 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio Varoitus Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Varoitus Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara. Varoitus Tuotteen pinta voi olla kuuma ja saattaa aiheuttaa palovamman tai henkilövahingon. Varoitus Varo henkilövahinkoja aiheuttavia putoavia esineitä. Varoitus Vapautuva höyry voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. 2

3 2. Yleistietoja Suomi (FI) Grundfos MAGNA3 on täydellinen kiertovesipumppujen mallisto, jossa on integroitu säädin pumpun tehon sovittamiseksi järjestelmän todelliseen tarpeeseen. Monissa järjestelmissä tämä vähentää merkittävästi sähkönkulutusta, patterien termostaattiventtiilien ja vastaavien osien virtausääniä sekä parantaa järjestelmän säädettävyyttä. Haluttu nostokorkeus voidaan asettaa pumpun ohjauspaneelista. 2.1 Käyttökohteet Grundfos MAGNA3 on suunniteltu nesteiden kierrättämiseen seuraavissa järjestelmissä: lämmitysjärjestelmät lämpimän käyttöveden kierto ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät. Pumppua voidaan käyttää myös seuraavissa järjestelmissä: maalämpöpumppujärjestelmät aurinkolämpöjärjestelmät. Kuva 1 Pumpattavat nesteet (versio laippaliitännöillä) TM Pumpattavat nesteet Pumppu soveltuu ohutjuoksuisille, puhtaille ja räjähtämättömille nesteille, jotka eivät sisällä pumppua mekaanisesti tai kemiallisesti vaurioittavia kiinteitä hiukkasia tai kuituja. Lämmitysjärjestelmissä veden on täytettävä lämmitysjärjestelmien vedenlaatua koskevat standardit, esim. saksalainen standardi VDI Lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmissä on suositeltavaa käyttää MAGNA3-pumppuja vain vedelle, jonka kovuus on alle noin 14 dh. Lämpimän käyttöveden järjestelmissä nesteen lämpötilasuositus on alle 65 C kalkkisaostumien riskin vähentämiseksi Glykoli Pumppua voidaan käyttää enintään 50-prosenttisten vesi-glykoliseosten pumppaamiseen. Esimerkki vesi-etyleeniglykolin seoksesta: Maksimiviskositeetti: 50 cst ~ 50 % vettä/50 % etyleeniglykolia, -10 C. Pumpussa on tehonrajoitustoiminto, joka estää ylikuormituksen. Glykoliseosten pumppaaminen vaikuttaa maksimikäyrään ja alentaa kapasiteettia, vesi-etyleeniglykoliseoksesta ja nesteen lämpötilasta riippuen. Etyleeniglykoliseoksen ominaisuuksien heikkenemisen estämiseksi vältä nesteen nimellislämpötilan ylittäviä lämpötiloja ja minimoi käyntiaika korkeissa lämpötiloissa. On tärkeää puhdistaa ja huuhdella järjestelmä ennen etyleeniglykoliseoksen lisäämistä. Korrosion tai kalkkisaostumien estämiseksi etyleeniglykoliseos on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Jos toimitettua etyleeniglykolia joudutaan laimentamaan, noudata glykolitoimittajan ohjeita. Kuva 2 Pumpattavat nesteet (versio kierreliitännöillä) Pumppu voidaan kytkeä sähköverkkoon joko liittimillä tai pistokkeella. Nämä kytkentävaihtoehdot ovat käytettävissä sekä laippaliitännöillä että kierreliitännöillä varustetuissa versioissa. TM Lisäaineet, joiden tiheys ja/tai kinemaattinen viskositeetti on vettä korkeampi alentavat pumpun nesteosan kapasiteettia. Varoitus Älä käytä pumppua helposti syttyvien nesteiden, kuten dieselin ja bensiinin pumppaamiseen. Varoitus Älä käytä pumppua syövyttävien nesteiden, kuten happojen ja meriveden pumppaamiseen. 3

4 Suomi (FI) 2.3 Käyttöolosuhteet TM Lämpöeristysvaipat Lämpöeristysvaippoja on saatavana vain vakiopumppuihin. Pumpun ja putkiston lämmönhukkaa voidaan vähentää lämpöeristämällä pumppupesä ja putkisto. Katso kuva 4 ja 19. Lämmitysjärjestelmien pumppujen lämpöeristysvaipat toimitetaan pumpun mukana. Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien (-10 C asti) pumppujen lämpöeristysvaipat ovat lisävarusteita ja ne on tilattava erikseen. Katso kohta 17.7 Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristyssarjat. Lämpöeristysvaippojen asennus suurentaa pumpun ulkomittoja. Minimoi lämmönhukka pumppupesästä ja putkistosta. Lämmitysjärjestelmien pumput varustetaan tehtaalla lämpöeristysvaipoilla. Irrota lämpöeristysvaipat ennen pumpun asennusta. Kuva 3 Käyttöolosuhteet Nesteen lämpötila Katso kuva 3, nro 1. Jatkuvasti: C. Lämpimän käyttöveden järjestelmät: enintään 65 C Järjestelmäpaine Katso kuva 3, nro 2. Suurin sallittu käyttöpaine on merkitty pumpun tyyppikilpeen Koestuspaine Pumput kestävät koestuspaineita standardin EN mukaisesti. Ks. alla. PN 6: 7,2 baaria PN 10: 12 baaria PN 6/10: 12 baaria PN 16: 19,2 baaria. Normaalikäytössä pumppua ei saa käyttää tyyppikilvessä ilmoitettua korkeammilla paineilla. Korroosionestolisäaineita sisältävällä vedellä testatuissa pumpuissa on teipatut laipat, jotta testinestettä ei pääse vuotamaan pakkaukseen. Irrota teippi ennen pumpun asennusta. Painekoestus on suoritettu korroosionestolisäaineita sisältävällä vedellä 20 C lämpötilassa Ympäristölämpötila Katso kuva 3, nro C. Ohjauskotelo on ilmajäähdytteinen. Siksi on tärkeää, ettei suurin sallittu ympäristölämpötila ylity käytön aikana. Kuljetuksen aikana: C Äänenpainetaso Katso kuva 3, nro 4. Pumpun äänenpainetaso on alle 43 db(a). Kuva 4 Lämpöeristysvaipat 2.6 Takaiskuventtiili Jos putkistoon on liitetty takaiskuventtiili (kuva 5), on varmistettava, että pumpun pienin lähtöpaine on aina suurempi kuin venttiiliin sulkeutumispaine. Tämä on erityisen tärkeää huomioida suhteellista painesäätöä käytettäessä (alennettu nostokorkeus pienillä virtauksilla). Ensimmäinen takaiskuventtiili on huomioitu pumpun asetuksissa, kun minimiasetuspiste on 1,0 metriä. Kuva 5 Takaiskuventtiili TM TM Pakkassuojaus Huomio Jos pumppua ei käytetä pakkaskauden aikana, se on suojattava jäätymiseltä vaurioiden estämiseksi. Lisäaineet, joiden tiheys ja/tai kinemaattinen viskositeetti on vettä korkeampi alentavat pumpun nesteosan kapasiteettia. 4

5 2.7 Tyyppikilpi Pumpun tyyppikilpi sisältää seuraavat tiedot: TM Suomi (FI) Kuva 6 Esimerkki tyyppikilvestä Nro Kuvaus 1 Tuotteen nimi 2 Malli 3 Tuotantokoodi (vuosi ja viikko)* 4 Sarjanumero 5 Tuotenumero 6 Valmistusmaa 7 Kotelointiluokka 8 Energiatehokkuusindeksi (EEI) 9 Osa (EEI:n mukaisesti) 10 Lämpötilaluokka 11 Minimivirta [A] 12 Maksimivirta [A] 13 Minimiteho [W] 14 Maksimiteho [W] 15 Järjestelmän maksimipaine 16 Jännite [V] ja taajuus [Hz] 17 QR-koodi (Quick Response) 18 CE-merkki ja hyväksynnät 19 Valmistajan nimi ja osoite * Esimerkki tuotantokoodista: Pumppu on valmistettu viikolla 26, vuonna TM Kuva 7 Pakkauksen tuotantokoodi (PC) 5

6 Suomi (FI) 2.8 Mallimerkintä Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat malleja A ja B. Malli on merkitty tyyppikilpeen. Katso kuva Radioyhteys Tämän laitteen radio-osa on luokan 1 laite ja sitä voidaan käyttää rajoituksetta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Käyttötarkoitus Tuotteessa on radio etäohjausta varten. Tuote voi kommunikoida Grundfos GOn ja muiden samantyyppisten MAGNA3-pumppujen kanssa sisäänrakennetun radion avulla Työkalut 1.2 x x 3.5 TX TM Kuva 8 Mallimerkintä tuotteessa Malliversiot on kuvattu MAGNA3-datakirjassa. Kuva Suositeltavat työkalut TM Nro Työkalu Koko 1 Ruuvitaltta, suora kärki 1,2 x 8,0 mm 2 Ruuvitaltta, suora kärki 0,6 x 3,5 mm 3 Ruuvitaltta, torx-kärki TX20 4 Kuusiokoloavain 5,0 mm 5 Kiintolenkkiavain DN-koon mukaan 6 Sivuleikkuri 7 Putkipihdit Käytetään vain liittimillä varustettujen pumppujen kanssa 6

7 3. Mekaaninen asennus 3.1 Pumpun nostaminen Varoitus Noudata paikallisia määräyksiä manuaalisen noston tai käsittelyn painorajoista. Nosta pumppua aina suoraan moottoriosasta tai jäähdytysrivoista. Katso kuva 10. Suuret pumput saattavat vaatia nostovälineiden käyttöä. Aseta nostoliinat kuten kuvassa Pumpun asennus MAGNA3 on suunniteltu sisäasennukseen. MAGNA3-pumppusarja sisältää sekä laippa- että kierreliitännällä varustettuja versiota. Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat molempia versioita, mutta yleiskuvaukset viittaavat laipalliseen versioon. Jos versioiden välillä on eroa, kierreliitäntä selostetaan erikseen. Pumppu on asennettava siten, ettei putkisto kuormita sitä. Katso suurimmat sallitut voimat ja momentit putkiliitännöistä pumpun laippoihin tai kierreliittimiin sivulta 53. Pumppu voidaan kiinnittää suoraan putkistoon, edellyttäen että putkiston tuenta kestää pumpun painon. Kaksoispumput on valmisteltu asennettaviksi kiinnityslevyyn tai pohjalaattaan (pumppupesä M12-kierteellä). Varmista moottorin ja elektronisten osien asianmukainen jäähdytys seuraavasti: Sijoita pumppu siten, että jäähdytysilma pääsee kiertämään pumpun ympärillä. Ympäröivän ilman lämpötila ei saa ylittää 40 C. Suomi (FI) Vaihe Toimenpide Kuva TM Pumppupesässä olevat nuolet osoittavat nesteen virtaussuunnan pumpun läpi. Nesteen virtaussuunta voi olla vaaka- tai pystysuoraan ohjauskotelon asennon mukaan. TM TM Kuva 10 Pumpun oikea nostotapa Huomio Älä nosta moottoriosaa ohjauskotelosta (pumpun punainen alue). Katso kuva Sulje sulkuventtiilit ja varmista, että järjestelmä on paineeton pumpun asennuksen aikana. TM Kiinnitä pumppu tiivisteineen putkistoon. TM Kuva 11 Väärä pumpun nostotapa TM Asenna pultit ja mutterit. Käytä oikeankokoisia pultteja järjestelmäpaineen mukaisesti. Katso laippaliitännän pulttien suositeltavat kiristysmomentit sivulta 53. Kierreliitäntäversio: Kiristä liitosmutterit. TM TM

8 Suomi (FI) Huomio Vaakasuoraan putkeen asennettuihin kaksoispumppuihin on aina asennettava automaattinen ilmanpoistin (Rp 1/4) pumppupesän korkeimpaan kohtaan. Katso kuva Sijoitus Asenna pumppu aina moottorin akseli vaakasuoraan. Pumppu asennettuna oikein pystyputkeen. Katso kuva 14, A. Pumppu asennettuna oikein vaakaputkeen. Katso kuva 14, nro B. Älä asenna pumppua moottorin akseli pystysuoraan. Katso kuva 14, C ja D. A B Kuva 12 Automaattisella ilmanpoistimella varustettu kaksoispumppu 3.3 Ohjauskotelon asennus, pistokeliitäntäversiot Näissä versioissa ohjauskotelon on kiinnitetty pumppuun epäkeskeisellä kiinnitystapilla. Tappia käytetään vain huollon yhteydessä. Katso kuva 13. TM C Kuva 14 Pumppu asennettuna moottorin akseli vaakasuoraan 3.5 Ohjauskotelon asennot Riittävän jäähdytyksen varmistamiseksi ohjauskotelon on oltava vaaka-asennossa Grundfos-logo pystysuorassa. Katso kuva 15. D TM Kiinnitystappi TM Kuva 13 Pistokeliitäntäversioiden kiinnitystappi TM Kuva 15 Pumppu ohjauskotelo vaaka-asennossa 8

9 3.6 Moottoriosan asento Jos moottoriosa irrotetaan ennen kuin pumppu on asennettu putkistoon, ole erityisen tarkkana kiinnittäessäsi moottoriosaa pumppupesään: 1. Tarkasta silmämääräisesti, että tiivistejärjestelmän uiva rengas on keskellä. Katso kuva 16 ja Laske moottoriosa roottorin akselin ja juoksupyörän kanssa varoen pumppupesään. 3. Varmista, että pumppupesän ja moottoriosan kosketuspinnat ovat toisiaan vasten ennen pannan kiristystä. Katso kuva 18. Huomio Tarkasta pannan asento ennen sen kiristystä. Virheellisesti asennettu panta voi aiheuttaa vuotoja pumpussa ja vahingoittaa pumpun nesteosia. Katso kuva 18. Suomi (FI) Kuva 18 Moottoriosan kiinnitys pumppupesään TM Kuva 16 Oikein keskitetty tiivistejärjestelmä TM TM Kuva 17 Virheellisesti keskitetty tiivistejärjestelmä 9

10 3.7 Ohjauskotelon asennon muuttaminen Suomi (FI) Varoitus Moottoriosan ja pumppupesän kiinnityspannan varoitussymboli kertoo henkilövahingon vaarasta. Katso varoitukset alla. 5 Asenna ja kiristä pannan ruuvi momenttiin 8 ± 1 Nm. : Älä kiristä ruuvia lisää, vaikka kondenssivettä tippuisi pannasta. 6 Asenna lämpöeristysvaipat. : Ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien pumppujen lämpöeristysvaipat ovat lisävarusteita ja ne on tilattava erikseen. Varoitus Varo purkautuvaa höyryä. 2 3 Käännä moottoriosa varoen haluttuun asentoon. Jos moottoriosa on jumissa, vapauta se napauttamalla kevyesti kumivasaralla. Aseta ohjauskotelo vaakasuoraan siten, että Grundfos-logo on pystyasennossa. Moottorin akselin on oltava vaakasuorassa. TM Löysää moottoriosan ja pumppupesän kiinnityspannan ruuvi. Varoitus: Jos ruuvia avataan liikaa, moottoriosa irtoaa kokonaan pumppupesästä. Kuva TM Toimenpide TM Vaihe Lämpöeristysvaippojen sijaan pumppupesä ja putkisto voidaan lämpöeristää kuvan 19 mukaisesti. 10 TM a Vakiopumppu. Aseta panta siten, että katkoskohta osoittaa nuolen suuntaan. Asento voi olla klo 3, klo 6, klo 9 tai klo 12. Kuva 19 Pumppupesän ja putkiston lämpöeristys TM TM Älä eristä ohjauskoteloa äläkä peitä ohjauspaneelia. TM Huomio Koska staattoripesässä on tyhjennysreikä, sijoita pannan aukko vaiheen 4a tai 4b mukaisesti. TM b Kaksoispumppu. Aseta pannat siten, että katkoskohdat osoittavat nuolia kohti. Asento voi olla klo 3, klo 6, klo 9 tai klo 12. TM Älä pudota moottoriosaa, kun avaat kiinnityspannan. TM TM Varoitus

11 Kiinnitä läpivientiholkki ohjauskoteloon. 4 Vedä virtakaapeli läpivientiholkin läpi. 5 Kuori kaapelin johtimet kuvan mukaisesti. 6 Kytke kaapelin johtimet virtapistokkeeseen. 7 Paina virtapistoke pumpun ohjauskotelossa olevaan koirasliittimeen. 8 Kiristä läpivientiholkki. Asenna etukansi. Sähköliitännät ja suojaus on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti. Varmista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat tyyppikilvessä olevia tietoja. TM Suomi (FI) 4. Sähköasennus Varoitus Varoitus Pumppuun on liitettävä ulkoinen verkkokytkin, jossa kaikkien napojen katkaisuvälin on oltava vähintään 3 mm. Epäsuoran kosketuksen suojana on käytettävä maadoitusta tai nollajohtoon kytkemistä. TM Katkaise jännitesyöttö ennen liitäntöjen tekemistä. Pumppu ei tarvitse ulkoista moottorinsuojaa. Moottori on varustettu lämpösuojilla hidasta ylikuormitusta ja jumittumista vastaan (IEC 34-11: TP 211). Kun pumppu käynnistetään virtakytkimellä, pumppaus alkaa noin 5 sekunnin kuluttua. Pumppua ei saa käynnistää tai pysäyttää virtakytkimellä yli neljä kertaa tunnissa. 4.1 Verkkojännite 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE. Jännitetoleranssit on tarkoitettu verkkojännitteen vaihteluille. Niitä ei saa hyödyntää pumppujen käyttämiseen muilla kuin pumpun tyyppikilpeen merkityillä jännitteillä. TM Vikavirtasuojakytkimessä on oltava joko ensimmäinen tai molemmat alla olevista symboleista: TM Jos pumppu liitetään sähköverkkoon, jossa lisäsuojana käytetään vikavirtasuojakytkintä, kytkimen on lauettava DC-vikavirran ilmetessä (pulssityyppinen DC-vikavirta). 4.2 Sähköliitäntä, liittimillä kytketyt versiot TM TM Etsi virtapistokkeen ja läpivientiholkin sisältävä pieni paperipussi, joka toimitetaan pumpun mukana. TM Irrota ohjauskotelon etukansi. : Älä irrota ruuveja kannesta. Kuva TM Vaihe Toimenpide 11

12 4.3 Sähköliitäntä, pistokkeella kytketyt versiot Suomi (FI) Pistokkeen kokoaminen Vaihe Toimenpide Kuva 1 Pujota läpivientiholkki ja pistokkeen suoja kaapeliin. Kuori kaapelin johtimet kuvan mukaisesti. Maks. 1,5 mm 2 12 mm 5,5-10 mm 7 mm 17 mm TM Paina virtapistoke pumpun ohjauskotelossa olevaan koirasliittimeen. Click TM Pistokkeen purkaminen Vaihe Toimenpide Kuva 2 Kytke kaapelin johtimet virtapistokkeeseen. TM Kierrä läpivientiholkki auki ja irrota se pistokkeesta. TM Taivuta kaapeli sisäjohtimineen ylöspäin. TM Vedä pistokkeen suoja irti painamalla molemmilta sivuilta. TM Vedä johtimien ohjauslevy ulos ja heitä se pois. Napsauta pistokkeen suoja virtapistokkeen päälle. TM TM Irrota kaapelin sisäjohtimet yksi kerrallaan painamalla liitinpinnettä ruuvitaltalla. TM Kierrä läpivientiholkki virtapistokkeeseen. TM Pistoke on nyt irrotettu. TM

13 4.4 Kytkentäkaavio Sähköliitäntä, liittimillä kytketyt versiot Ulkoinen kytkin Suomi (FI) ELCB Sulake (10 A, hidas) TM Kuva 20 Kytkentäesimerkki, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Sähköliitäntä, pistokkeella kytketyt versiot ELCB Sulake (10 A, hidas) Ulkoinen kytkin TM Kuva 21 Kytkentäesimerkki ALPHA-pistokkeella, 1 x 230 V ± 10 %, 50/60 Hz, PE Kaikki kaapelit on kytkettävä paikallisten määräysten mukaisesti. 4.5 Liitäntä ulkoisiin säätimiin Max. 24 V DC 22 ma 24V 3 IN Max. 250 V AC 2 A AC V DC 4-20 ma Vcc Vcc Signal Signal I Min. 5 V DC 20 ma 2 L N M A M I S/S NC N0 C 1 L N TM TM Kuva 22 Kytkentäkaavio, liittimillä kytketyt versiot 13

14 Suomi (FI) TM Kuva 23 Kytkentäkaavio, pistokkeella kytketyt versiot Pistokeliitännällä varustettujen versioiden liittimet poikkeavat liittimillä kytkettyjen versioiden liittimistä, mutta toiminnot ja liitäntävaihtoehdot ovat samat. Signaalijohtimia ja signaaliantureita koskevat vaatimukset ovat kohdassa 18. Tekniset tiedot. Käytä suojattuja kaapeleita ulkoisen päälle/pois-kytkimen, digitaalisen tulon, anturin ja asetuspisteen signaaleja varten. Kytke suojatut kaapelit maadoitettuun liitäntään seuraavasti: Liittimillä kytketyt versiot: Kytke kaapelin suoja maahan digitaalisella tuloliittimellä (maa). Katso kuva 22. Pistokkeella kytketyt versiot: Kytke kaapelin suoja maahan kaapelikiinnikkeellä. Katso kuva 23. Varoitus Syöttöjohtimiin, lähtöihin NC, NO, C sekä käyntiin/seis-tuloon liitettävät johtimet on erotettava toisistaan ja syöttöjännitteestä vahvistetulla eristyksellä. 4.6 Tulo-/lähtöliitännät Relelähdöt Signaalirele ilmoittaa hälytyksestä, valmiudesta ja toiminnasta. Digitaalinen tulo Käyntiin/seis (S/S) Min. käyrä (MI) Maks. käyrä (MA). Analoginen tulo 0-10 V tai 4-20 ma ohjaussignaali. Voidaan käyttää pumpun ulkoiseen ohjaukseen tai anturitulona ulkoisen asetuspisteen ohjausta varten. 24 V:n syöttö pumpulta anturille on valinnainen ja sitä käytetään yleensä, kun ulkoista syöttöä ei ole käytettävissä. Varoitus Ulkoisten laitteiden tulojännitteet on erotettava jännitteisistä osista vahvistetulla eristyksellä. Kaikkien kaapelien on oltava lämmönkestäviä 75 C asti. Kaikki kaapelit on asennettava standardien EN ja EN :2000 mukaisesti. 14

15 4.6.1 Relelähdöt Katso kuva 22, nro 1. Pumpussa on kaksi potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella varustettua signaalirelettä, jotka ilmoittavat ulkoisesta viasta. Signaalireleen toimintatavaksi voidaan asettaa "Hälytys", "Valmis" tai "Toiminta" pumpun ohjauspaneelista tai Grundfos GOn avulla. Releitä voidaan käyttää lähtöliitännöille 250 V ja 2 A asti. Rele 1 Rele Digitaaliset tulot Katso kuva 22, nro 2. Digitaalituloa voidaan käyttää ulkoiseen käyntiin/seis-ohjaukseen tai pakko-ohjaukseen maks. tai min. käyrälle. Jos ulkoista päälle/pois-katkaisinta ei liitetä, käyntiin/seis "(S/S)-liitäntöjen" ja rungon ( ) välinen hyppyjohdin on jätettävä paikoilleen. Tämä kytkentä on tehdasasetus. M A M I S/S Suomi (FI) NC NO C NC NO C Hälytys Toiminta TM Päälle/pois-ajastin Kuva 24 Relelähtö Koskettimen symboli Toiminta NC Normaalisti suljettu NO Normaalisti avoin C Maa Signaalireleiden toiminnot näkyvät seuraavassa taulukossa: Käyntiin/seis TM Signaalirele NC NO C NC NO C NC NO C Signaalirele NC NO C NC NO C NC NO C Signaalirele NC NO C NC NO C NC NO C Hälytyssignaali Ei aktivoitu: Sähkövirta on katkaistu. Pumppu ei ole rekisteröinyt vikaa. Aktivoitu: Pumppu on rekisteröinyt vian. Valmiussignaali Ei aktivoitu: Pumppu on rekisteröinyt vian eikä se voi käydä. Aktivoitu: Pumppu on asetettu pysähtymään, mutta se on käyntivalmis. Pumppu käy. Käyntisignaali Ei aktivoitu: Pumppu ei käy. Aktivoitu: Pumppu käy. Kuva 25 Digitaalinen tulo Koskettimen symboli M A M I S/S Toiminta Maks. käyrä 100 % nopeus Min. käyrä 25 % nopeus Käyntiin/seis Runkoliitäntä Ulkoinen käynnistys/pysäytys Pumppu voidaan käynnistää ja pysäyttää digitaalisen tulon kautta. S/S S/S H H Käyntiin/seis Q Q Normaalikäyttö : Tehdasasetus, hyppyjohdin välillä S/S -. Pysäytys Releiden tehdasasetukset: Rele Toiminto 1 Käyntisignaali 2 Hälytys-/valmiussignaali 15

16 Suomi (FI) Ulkoinen pakko-ohjaus maks. tai min. käyrälle Pumppu voidaan pakottaa käymään maks. tai min. käyrällä digitaalitulon kautta. M A M A H H Maks. käyrä Q Q Min. käyrä Normaalikäyttö Maks. käyrä Pumpun kapasiteetin optimoimiseksi voidaan käyttää ulkoisia antureita seuraavissa tapauksissa: Toiminta/säätötapa Lämpöenergiamittari Vakiolämpötila Suhteellinen paine Vcc 24V IN Signaali Anturin tyyppi Lämpötila-anturi Lämpötila-anturi Paineanturi 1 M I H Q Normaalikäyttö 2 M I H Q Min. käyrä Valitse digitaalitulon toiminta pumpun ohjauspaneelista tai Grundfos GOn avulla Analoginen tulo Katso kuva 22, nro 3. Analogista tuloa voidaan käyttää ulkoisen anturin liitäntään lämpötilan tai paineen mittausta varten. Katso kuva 28. Anturityyppejä voidaan käyttää 0-10 V tai 4-20 ma signaalilla. Analogista tuloa voidaan käyttää myös kiinteistöautomaatiojärjestelmästä tai vastaavasta tulevalle ulkoiselle ohjaussignaalille. Katso kuva 29. Jos tuloa käytetään lämpöenergiamittarille, lämpötila-anturi on asennettava paluuputkeen. Jos pumppu asennetaan järjestelmän paluuputkeen, anturi on asennettava menoputkeen. Jos vakiolämpötilasäätö on otettu käyttöön ja pumppu on asennettu järjestelmän menoputkeen, anturi on asennettava paluuputkeen. Jos pumppu asennetaan järjestelmän paluuputkeen, voidaan käyttää sisäistä lämpötila-anturia. Valittu anturityyppi (0-10 V tai 4-20 ma) voidaan vaihtaa pumpun ohjauspaneelista tai Grundfos GOn avulla. 24V 24V Vcc Vcc sensor IN IN signal TM Kuva 28 Esimerkkejä ulkoisista antureista Nro 1 2 Anturin tyyppi Lisätietoja on kohdassa 17.4 Ulkoiset anturit. 24V Yhdistetty lämpötila- ja paineanturi, Grundfos, tyyppi RPI T2. 1/2" liitäntä ja 4-20 ma signaali. Paineanturi, Grundfos, tyyppi RPI. 1/2" liitäntä ja 4-20 ma signaali. BMS PLC Kuva 29 Esimerkkejä ulkoisesta signaalista kiinteistöautomaatiojärjestelmän kautta tapahtuvaa ohjausta/plc-ohjausta varten TM TM Kuva 26 Analoginen tulo ulkoiselle anturille, 0-10 V 24V IN I Vcc signal sensor TM Kuva 27 Analoginen tulo ulkoiselle anturille, 4-20 ma 16

17 4.7 Asetusten prioriteetti Ulkoiset pakko-ohjaussignaalit vaikuttavat pumpun ohjauspaneelista tai Grundfos GOlla valittavien asetusten määrään. Pumppu voidaan kuitenkin aina asettaa maksimikäyräkäytölle tai pysäyttää ohjauspaneelista tai Grundfos GOlla. Jos enemmän kuin kaksi toimintoa otetaan samanaikaisesti käyttöön, pumppu toimii sen asetuksen mukaisesti, jolla on korkein prioriteetti. Asetusten prioriteetti käy ilmi seuraavasta taulukosta. Esimerkki: Jos pumppu on pakkopysäytetty ulkoisella signaalilla, pumppu voidaan asettaa vain maksimikäyrälle ohjauspaneelista tai Grundfos GOlla. Suomi (FI) Mahdolliset asetukset Prioriteetti Pumpun ohjauspaneeli tai Grundfos GO Ulkoiset signaalit Väyläsignaali 1 Pysäytys 2 Maks. käyrä 3 Pysäytys 4 Pysäytys 5 Maks. käyrä 6 Min. käyrä 7 Käynnistys 8 Maks. käyrä 9 Min. käyrä 10 Min. käyrä 11 Käynnistys Taulukon mukaisesti pumppu ei reagoi ulkoisiin signaaleihin (maks. käyrä ja min. käyrä), kun pumppua ohjataan väylän kautta. Kysy lisätietoja Grundfosilta. 17

18 Suomi (FI) 5. Ensimmäinen käynnistys, vakiopumppu Ennen kuin pumppu käynnistetään, järjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava. Pumpun imupuolella on oltava vaadittu minimi-imupaine. Katso kohta 18. Tekniset tiedot. Järjestelmää ei voi ilmata pumpun kautta. Pumppu on itseilmautuva. Huomio Painepuolen venttiili on avattava heti pumpun käynnistyttyä. Muussa tapauksessa pumpattavan nesteen lämpötila voi nousta liian korkeaksi ja aiheuttaa laitevaurioita. Vaihe Toimenpide Kuva 1 Kytke sähkövirta pumppuun. : Kun sähkövirta on kytketty, pumppu käynnistyy AUTO ADAPT -tilassa noin 5 sekunnin kuluttua. TM Pumpun näyttö käyttöönottohetkellä. Muutaman sekunnin kuluttua pumpun näytöllä näkyy käyttöönotto-opas. TM Käyttöönotto-opas ohjaa pumpun yleisten asetusten tekemisessä, kuten kieli, päivämäärä ja kellonaika. Jos pumpun ohjauspaneelin painikkeisiin ei kosketa 15 minuuttiin, näyttö siirtyy virransäästötilaan. Kun jotakin painiketta painetaan, "Home"-näyttö avautuu. TM Kun yleiset asetukset on tehty, valitse säätötapa tai annan pumpun käydä AUTO ADAPT -tilassa. Katso muut asetukset kappaleesta 6. Asetukset. TM

19 5.1 Ensimmäinen käynnistys, kaksoispumppu TM Suomi (FI) Kuva 30 MAGNA3 D Tarkasta, että toinen moottoriosa on kytketty sähköverkkoon. Jos toista moottoriosaa ei ole kytketty sähköverkkoon, näytöllä näkyy varoitus 77. Katso kuva 31. Kytke toinen moottoriosa ja käynnistä pumppu uudelleen Tila Kuva 31 Varoitus 77 19

20 Suomi (FI) 6. Asetukset 6.1 Asetusten yhteenveto Kaikki asetukset voidaan tehdä pumpun ohjauspaneelista tai Grundfos GOlla. Valikko Alivalikko Lisätiedot Asetuspiste Käyttötapa Katso kohta 12.1 Asetuspiste. Katso kohta 12.2 Käyttötapa. Normaali Seis Min. Maks. Säätötapa Katso kohta 12.3 Säätötapa. AUTO ADAPT FLOW ADAPT Suht. paine Vakiopaine Vakiolämpöt. Lämpöt.ero Vakiokäyrä Katso kohta AUTOADAPT. Katso kohta FLOWADAPT. Katso kohta Suhteellinen paine. Katso kohta Vakiopaine. Katso kohta Vakiolämpötila. Katso kohta Lämpötilaero. Katso kohta Vakiokäyrä. Säätimen asetukset Säätimen vahvistus Kp Katso kohta 12.4 Säätimen asetukset Säätimen sis. toiminta-aika Ti FLOW LIMIT Katso kohta 12.5 FLOWLIMIT. Aseta FLOWLIMIT Automaattinen yöpudotus Katso kohta 12.6 Automaattinen yöpudotus. Ei käytössä Käytössä Relelähdöt Katso kohta 12.7 Relelähdöt. Relelähtö 1 Relelähtö 2 Asetuspisteen vaikutus Katso kohta 12.8 Säätötapojen asetusarvot. Ulkoisen asetuspisteen toiminto Lämpötilan vaikutus Katso kohta Ulkoisen asetuspisteen toiminto. Katso kohta Lämpötilan vaikutus. Väylätietoliikenne Katso kohta Väylätietoliikenne. Pumpun numero Katso kohta Pumpun numero. Yleiset asetukset Katso kohta Yleiset asetukset. Kieli Aseta päiväys ja kellonaika Yksiköt Asetukset käyttöön/pois Poista historiatiedot Valitse Home-näyttö Näytön kirkkaus Palauta tehdasasetukset Käynnistä käyttöönotto-opas Katso kohta Kieli. Katso kohta Aseta päiväys ja kellonaika. Katso kohta Yksiköt. Katso kohta Asetukset käyttöön/pois. Katso kohta Poista historiatiedot. Katso kohta Valitse Home-näyttö. Katso kohta Näytön kirkkaus. Katso kohta Palauta tehdasasetukset. Katso kohta Käynnistä käyttöönotto-opas. 20

21 7. Valikon sisältö Tila Asetukset Assist Toimintatila Asetuspiste Pumpun asetusapuri Käyttötapa, alkaen Käyttötapa Pumpun asetukset Säätötapa Säätötapa Päivän ja kellonajan asetus Pumpun suorituskyky Säätimen asetukset (vain malli B) Päiväysmuoto, päivä ja aika Maksimikäyrä ja toimintapiste Säätimen vahvistus Kp Vain päiväys Lopullinen asetuspiste Säätimen sis. toiminta-aika Ti Vain kellonaika Nesteen lämpötila FLOW LIMIT Monipumppuasetus Nopeus FLOWLIMIT-toiminto käyttöön Asetus, analoginen tulo Käyttötunnit Aseta FLOWLIMIT Säätötavan kuvaus Suomi (FI) Virran- ja energiankulutus Automaattinen yöpudotus AUTO ADAPT Virrankulutus Relelähdöt FLOW ADAPT Energiankulutus Relelähtö 1 Suht. paine Varoitus ja hälytys Relelähtö 2 Vakiopaine Nykyinen varoitus tai hälytys Ei käytössä Vakiolämpöt. Varoitusloki Valmis Lämpötilaero Varoitusloki 1-5 Hälytys Vakiokäyrä Hälytysloki Toiminta Vikatietojen apuri Hälytysloki 1-5 Asetuspisteen vaikutus Jumittunut pumppu Lämpöen. mittaus Ulkoisen asetuspisteen toiminto Pumpun tiedonsiirtovika Lämpöteho Lämpötilan vaikutus Sisäinen vika Lämpöenergia Väylätietoliikenne Sisäisen tunnistimen vika Virtaama Pumpun numero Kuivakäynti Tilavuus Yleiset asetukset Pakkopumppaus Tuntilaskuri Kieli Alijännite Lämpötila 1 Aseta päiväys ja kellonaika Ylijännite Lämpötila 2 Valitse päiväyksen esitystapa Ulkoisen tunnistimen vika Lämpötilaero Aseta päiväys Käyttöloki Valitse ajan esitystapa Käyttötunnit Aseta aika Trenditiedot Yksiköt Toimintapiste aikavälillä SI- tai US-yksiköt 3D-näyttö (Q, H, t) Räätälöidyt yksiköt 3D-näyttö (Q, T, t) Paine 3D-näyttö (Q, P, t) Paine-ero 3D-näyttö (T, P, t) Nostokorkeus Laajennusmoduulit Pinnankorkeus Päiväys ja kellonaika Virtaama Pvm Tilavuus Klo Lämpötila Pumpun tiedot Lämpötilaero Monipumppujärjestelmä Teho Toimintatila Energia Käyttötapa, alkaen Asetukset käyttöön/pois Säätötapa Poista historiatiedot Järjestelmän suorituskyky Tyhjennä käyttöloki Toimintapiste Tyhjennä lämpöenergiatiedot Lopullinen asetuspiste Tyhjennä energiankulutus Järjestelmän tiedot Valitse Home-näyttö Virran- ja energiankulutus Valitse Home-näytön tyyppi Virrankulutus Tietoluettelo Energiankulutus Graafinen esitys Muu pumppu 1, monipumppujärj. Määritä Home-näytön sisältö Tietoluettelo Graafinen esitys Näytön kirkkaus Kirkkaus Palauta tehdasasetukset Käynnistä käyttöönotto-opas 21

22 Suomi (FI) 8. Ohjauspaneeli Varoitus Korkeissa nesteen lämpötiloissa pumppupesä saattaa olla niin kuuma, että muiden osien kuin painikkeiden koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. 10. "Home"-valikko Home TM Navigointi Home Palaa "Home"-valikkoon painamalla. "Home"-valikko (tehdasasetus) Pikavalinta säätötavan asetuksiin Pikavalinta asetuspisteen asetuksiin Virtaama Nostokorkeus. Voit liikkua näytöllä painamalla tai ja siirtyä pikavalinnasta toiseen painamalla tai. Käyttäjä voi määrittää "Home"-näytön. Katso kohta Valitse Home-näyttö. 11. "Tila"-valikko Kuva 32 Ohjauspaneeli Painike Toiminta 9. Valikkorakenne Paluu "Home"-valikkoon. Paluu edelliseen toimintaan. Siirtyminen päävalikoiden, näyttöjen ja numeroiden välillä. Kun valikkoa vaihdetaan, näytöllä näkyy aina uuden valikon ylin näyttö. Siirtyminen alivalikoiden välillä. Tallentaa muutetut arvot, kuittaa hälytykset ja laajentaa arvokentän. Pumppu sisältää käyttöönottotoiminnon, joka käynnistyy, kun virta kytketään ensimmäisen kerran. Käyttöönottotoiminnon jälkeen näytöllä näkyy neljä päävalikkoa. Katso kohta 5. Ensimmäinen käynnistys, vakiopumppu. 1. Home Tässä valikossa on yhteenveto enintään neljästä käyttäjän määrittelemästä parametrista pikavalintoineen tai graafinen Q/H-kapasiteettikäyrä. Katso kohta 10. "Home"-valikko. 2. Tila Tämä valikko sisältää pumpun ja järjestelmän tilan sekä varoitukset ja hälytykset. Katso kohta 11. "Tila"-valikko. Tässä valikossa ei voi tehdä asetuksia. 3. Asetukset Tästä valikosta voidaan käyttää kaikkia asetusparametreja. Tässä valikossa voidaan tehdä pumpun tarkat asetukset. Katso kohta 12. "Asetukset"-valikko. 4. Assist Tässä valikossa voidaan tehdä pumpun ohjatut asetukset, lukea lyhyt kuvaus säätötavoista sekä katsoa ohjeet vikatilanteita varten. Katso kohta 13. "Assist"-valikko. Navigointi Home > Tila Paina ja siirry "Tila"-valikkoon painamalla. "Tila"-valikko Tämä valikko sisältää seuraavat tilatiedot: Toimintatila Pumpun suorituskyky Virran- ja energiankulutus Varoitus ja hälytys Lämpöen. mittaus Käyttöloki Laajennusmoduulit Päiväys ja kellonaika Pumpun tiedot Monipumppujärjestelmä. Voit siirtyä alivalikoiden välillä painamalla tai Tila 22

23 12. "Asetukset"-valikko 12.2 Käyttötapa Asetukset Käyttötapa Suomi (FI) Navigointi Home > Asetukset Paina ja siirry "Asetukset"-valikkoon painamalla. "Asetukset"-valikko Tästä valikosta löytyvät seuraavat asetusvaihtoehdot: Asetuspiste Käyttötapa Säätötapa Säätimen asetukset (vain malli B) FLOW LIMIT Automaattinen yöpudotus Relelähdöt Asetuspisteen vaikutus Väylätietoliikenne Yleiset asetukset. Voit siirtyä alivalikoiden välillä painamalla tai Asetuspiste Navigointi Home > Asetukset > Käyttötapa Käyttötapa Normaali (säätötapa) Seis Min. (min. käyrä) Maks. (maks. käyrä). Asettaminen: 1. Valitse käyttötila painamalla tai. 2. Tallenna painamalla [OK]. Pumppu voidaan asettaa toimimaan maks. tai min. käyrän mukaisesti säätämättömän pumpun tavoin. Katso kuva 33. H Maks. Navigointi Home > Asetukset > Asetuspiste Asetuspiste Aseta asetuspiste järjestelmään sopivaksi. Asettaminen: 1. Aloita asetusten tekeminen painamalla [OK]. 2. Valitse numero painamalla ja ja säädä painamalla tai. 3. Tallenna painamalla [OK]. Liian korkea asetus saattaa aiheuttaa järjestelmän kovan käyntiäänen. Jos asetus on liian matala, järjestelmän lämmitys tai jäähdytys ei ehkä ole riittävä Asetuspiste Min. Kuva 33 Maks. ja min. käyrät Normaali: Pumppu käy valitun säätötavan mukaisesti. Seis: Pumppu pysähtyy. Min.: Minimikäyräkäyttö voidaan valita tilanteissa, joissa tarvitaan minimivirtausta. Tämä käyttötapa mahdollistaa esimerkiksi käsiohjatun yöpudotuksen, mikäli automaattista yöpudotusta ei haluta. Maks.: Maksimikäyräkäyttö voidaan valita tilanteissa, joissa tarvitaan maksimivirtausta. Tämä käyttötapa sopii esimerkiksi lämpimän käyttöveden priorisointiin. Q TM Säätötapa Mittayksikkö Suhteellinen paine m, ft Vakiopaine m, ft Vakiolämpötila C, F, K Vakiokäyrä % 23

24 Suomi (FI) 12.3 Säätötapa Navigointi Home > Asetukset > Säätötapa Säätötapa AUTO ADAPT FLOW ADAPT Suht. paine (suhteellinen paine) Vakiopaine (vakiopaine) Vakiolämpöt. (vakiolämpötila) Lämp.ero (lämpötilaero) Vakiokäyrä. Käyttötavaksi on asetettava "Normaali ennen kuin jokin säätötapa voidaan ottaa käyttöön. Asettaminen: 1. Valitse säätötapa painamalla tai. 2. Ota käyttöön painamalla [OK]. Kaikkien säätötapojen, paitsi AUTO ADAPT - ja FLOW ADAPT, asetuspistettä voidaan muuttaa "Asetukset"-kohdan "Asetuspiste"-alivalikossa, kun haluttu säätötapa on valittuna. Kaikki säätötavat "Vakiokäyrä"-tilaa lukuun ottamatta voidaan yhdistää automaattisen yöpudotuksen kanssa. Katso kohta 12.6 Automaattinen yöpudotus. FLOW LIMIT -toiminto voidaan yhdistää myös viiteen alimpaan yllä mainittuun säätötapaan. Katso kohta 12.5 FLOWLIMIT AUTO ADAPT AUTO ADAPT -säätötapa mukauttaa pumpun kapasiteetin jatkuvasti järjestelmän todellisen tarpeen mukaan. Asetuspisteen käsisäätö ei ole mahdollista. H Säätötapa A 1 : Alkuperäinen toimintapiste. A 2 : Maksimikäyrällä on havaittu matalampi nostokorkeus. A 3 : Uusi toimintapiste AUTO ADAPT -säädön jälkeen. H set1 : Alkuperäinen asetuspisteen asetus. H set2 : Uusi asetuspiste AUTO ADAPT -säädön jälkeen. H fac. : Katso kohta 12.8 Säätötapojen asetusarvot. H auto_min : Kiinteä arvo 1,5 m. AUTO ADAPT -säätötapa on suhteellisen painesäädön versio, jossa ohjauskäyrillä on kiinteä alkupiste H auto_min. AUTO ADAPT -säätötapa on kehitetty erityisesti lämmitysjärjestelmiin eikä sen käyttöä suositella ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Katso AUTO ADAPT -toiminnon kuittaaminen kohdasta Palauta tehdasasetukset FLOW ADAPT Kun FLOW ADAPT on valittu, pumppu käy AUTO ADAPT -tilassa ja varmistaa, ettei virtaus koskaan ylitä syötettyä FLOW LIMIT -arvoa. FLOW LIMIT -tilan asetusalue on % pumpun Q max -arvosta. FLOW LIMIT -tilan tehdasasetus on virtaus, jossa AUTO ADAPT -tilan tehdasasetus kohtaa maksimikäyrän. Katso kuva 35. Älä aseta FLOW LIMIT -rajaa mitoitettua toimintapistettä pienemmäksi. H H fac H auto_min 25 % Q max Kuva 35 FLOW ADAPT Asetusalue Q fac 90 % Q max Suhteellinen paine Pumpun nostokorkeus alenee vedentarpeen pienentyessä ja suurenee vedentarpeen kasvaessa. Katso kuva 36. Asetuspiste voidaan asettaa 0,1 metrin tarkkuudella. Nostokorkeus suljettua venttiiliä vasten on puolet asetuspisteestä H set. Q TM H H fac A 1 H set1 H auto_min Kuva 34 AUTO ADAPT H A set2 3 A 2 Kun AUTO ADAPT -säätötapa on valittuna, pumppu käynnistyy ensin tehdasasetuksella H fac = H set1, joka on noin 55 % maksiminostokorkeudesta, ja säätää sitten kapasiteetin asetukseksi A 1. Katso kuva 34. Kun pumppu havaitsee matalamman nostokorkeuden maksimikäyrällä A 2, AUTO ADAPT -toiminto valitsee automaattisesti vastaavan alemman ohjauskäyrän H set2. Jos järjestelmän venttiilit sulkeutuvat, pumppu säätää kapasiteettinsa asetukseen A 3. Q TM H set H set 2 Kuva 36 Suhteellinen paine Q TM

25 Vakiopaine Pumppu ylläpitää vakiopaineen vedentarpeesta riippumatta. Katso kuva 37. H Lämpötilaero Lämpötilaeron säätö on käytettävissä mallista B alkaen. Malli on merkitty tyyppikilpeen. Katso kuva 8. Tällä säätötavalla voidaan varmistaa, että lämpötilaero laskee tasaisesti lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Tässä säätötavassa pumppu ylläpitää vakiolämpötilaeron pumpun ja ulkoisen anturin välillä. Katso kuvat 39 ja 40. Suomi (FI) H Q TM t Kuva 37 Vakiopaine Vakiolämpötila Tämä säätötapa varmistaa vakiolämpötilan. Vakiolämpötila on mukavuussäätötapa, jota voidaan käyttää lämpimän käyttöveden järjestelmissä säätämään virtausta, jotta järjestelmän lämpötilan pysyy vakiona. Katso kuva 38. Kun tämä säätötapa on käytössä, järjestelmässä ei saa olla tasausventtiilejä. Jos pumppu asennetaan menoputkeen, ulkoinen lämpötila-anturi on asennettava järjestelmän paluuputkeen. Anturi on asennettava mahdollisimman lähelle kuluttavaa laitetta (patteri, lämmönvaihdin jne.). Kuva 39 Lämpötilaero Jos pumppu on asennettu järjestelmän menoputkeen, voidaan käyttää sisäistä lämpötila-anturia. Ulkoinen lämpötila-anturi on asennettava järjestelmän paluuputkeen. Anturi on asennettava mahdollisimman lähelle kuluttavaa laitetta (patteri, lämmönvaihdin jne.). Katso kuva 40. Q TM Suosittelemme pumpun asennusta menoputkeen. Jos pumppu asennetaan järjestelmän paluuputkeen, voidaan käyttää sisäistä lämpötila-anturia. Tällöin pumppu on asennettava mahdollisimman lähelle kuluttavaa laitetta (patteri, lämmönvaihdin jne.). Vakiolämpötilasäätö vähentää myös bakteerikasvun (esim. legionella) riskiä järjestelmässä. Anturin alueen asetusvaihtoehdot: vähintään -10 C enintään 130 C. H Jotta pumpulla olisi säätövaraa, suosittelemme asettamaan anturin alueeksi C. Kuva 40 Lämpötilaero t Säätimen vakiot eli vahvistus Kp ja integraaliaika Ti on asetettu tehtaalla arvoihin Kp = 1 ja Ti = 8 sekuntia. Joissakin tapauksissa näitä arvoja on muutettava käyttökohteen ja säädettävän parametrin mukaan. Katso 12.4 Säätimen asetukset. TM Q TM Kuva 38 Vakiolämpötila 25

26 Suomi (FI) Vakiokäyrä Pumppu voidaan asettaa toimimaan vakiokäyrällä säätämättömän pumpun tavoin. Katso kuva 41. Haluttu nopeus voidaan asettaa prosentteina maksiminopeudesta alueella %. H Kuva 41 Vakiokäyrä Q TM Jos pumpun nopeus on asetettu minimi- ja maksimiarvojen välille, tehoa ja painetta rajoitetaan pumpun käydessä maksimikäyrällä. Suurin mahdollinen kapasiteetti voidaan siis saavuttaa täyttä nopeutta (100 %) pienemmällä nopeudella. Katso kuva 42. H Rajoitettu maks. käyrä 70% 50% 30% Min. Nopeusasetus % 90% Q TM Kuva 42 Maks. käyrään vaikuttavat teho- ja painerajoitukset 26

27 12.4 Säätimen asetukset Taulukko sisältää säätimen suositusasetukset: Arvojen K p ja T i muutokset koskevat kaikkia säätötapoja. Jos säätötavaksi vaihdetaan jokin muu säätötapa, palauta arvot K p ja T i tehdasasetuksiin. Muiden säätötapojen tehdasasetukset: K p = 1. T i = 8. Järjestelmä/ sovellus Jos sisäistä lämpötila-anturia käytetään toisena anturina, pumppu on asennettava mahdollisimman lähelle kuluttavaa laitetta. t t L2 [m] L2 [m] L2 [m] t Lämmitysjärjestelmä 1) 1) Lämmitysjärjestelmissä pumpun kapasiteetin lisäys aiheuttaa lämpötilan nousun anturissa. 2) Jäähdytysjärjestelmissä pumpun kapasiteetin lisäys aiheuttaa lämpötilan laskun anturissa. L1: Pumpun ja kuluttavan laitteen välinen etäisyys [m]. L2: Kuluttavan laitteen ja anturin välinen etäisyys [m]. PI-säätimen asetus Useimmissa sovelluksissa säätimen tehdasasetuksia Kp ja Ti käyttämällä varmistetaan, että pumppu toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin sovelluksissa säätimen asetuksia on kuitenkin muutettava. Asetuspiste on merkitty numeroilla 43 ja 44 "Assist"-valikon kohdassa 13.1 Pumpun asetusapuri. K p Jäähdytysjärjestelmä 2) 0,5-0,5-0,5 Ti (L 1 +L 2 ) (L 1 +L 2 ) 0,5-0, L 2 Kuva 44 Säätimen sis. toiminta-aika Ti Toimi seuraavasti: 1. Lisää vahvistusta (Kp), kunnes moottori alkaa käydä epävakaasti. Moottori käy epävakaasti, kun mitattu arvo alkaa heilahdella. Lisäksi moottorin käyntiääni kovenee ja hiljenee vuorotellen. Jotkin järjestelmät (esim. lämpötilaa säätävät järjestelmät) reagoivat hitaasti, jolloin moottorin epävakaa toiminta saattaa alkaa vasta useiden minuuttien kuluttua. 2. Aseta vahvistus (Kp) puoleen siitä arvosta, jolla moottori alkoi käydä epätasaisesti. Tämä on oikea vahvistuksen asetus. 3. Vähennä integraaliaikaa (Ti), kunnes moottori alkaa käydä epätasaisesti. 4. Aseta integraaliaika (Ti) kaksinkertaiseksi siihen arvoon verrattuna, jolla moottori alkoi käydä epätasaisesti. Tämä on integraaliajan oikea asetus. Yleissääntöjä Jos säädin reagoi liian hitaasti, lisää vahvistusta Kp. Jos säädin heilahtelee tai on epävakaa, hidasta järjestelmää pienentämällä arvoa Kp tai suurentamalla arvoa Ti. Malli A: Säätimen vakioita Kp ja Ti voidaan muuttaa Grundfos GO:lla. Voit asettaa vain positiivisia arvoja. Malli B: Muuta säädinasetuksia näytön tai Grundfos GO:n kautta. Voit asettaa positiivisia tai negatiivisia arvoja. Suomi (FI) Säätimen vahvistus Kp Säätimen sis. toiminta-aika Ti Kuva 43 Säätimen vahvistus Kp 27

28 Suomi (FI) 12.5 FLOW LIMIT Navigointi FLOW LIMIT Automaattinen yöpudotus Ota toiminto käyttöön valitsemalla "Käytössä" painikkeilla tai ja painamalla [OK]. Kun automaattinen yöpudotus on otettu käyttöön, pumppu vaihtaa automaattisesti normaalitoiminnan ja yöpudotuksen (pienen tehon) välillä. Vaihto normaalikäytön ja yöpudotuksen välillä riippuu menoputken lämpötilasta. Pumppu vaihtaa automaattisesti yöpudotukseen, kun sisäinen anturi havaitsee yli C laskun menoputken lämpötilassa noin kahden tunnin sisällä. Lämpötilan on laskettava vähintään 0,1 C/min. Vaihto takaisin normaalikäyttöön tapahtuu ilman viivettä, kun lämpötila on noussut n. 10 C. Home > Asetukset > FLOW LIMIT FLOW LIMIT FLOWLIMIT-toiminto käyttöön Aseta FLOWLIMIT. Asettaminen: 1. Ota toiminto käyttöön valitsemalla "Käytössä" painikkeilla tai ja painamalla [OK]. 2. Aloita asetusten tekeminen painamalla [OK] ja aseta FLOW LIMIT. 3. Valitse numero painamalla ja ja säädä painamalla tai. 4. Tallenna painamalla [OK]. H 25 % Q max 90 % Q max 12.7 Relelähdöt Automaattista yöpudotusta ei voi ottaa käyttöön pumpun ollessa vakiokäyrätilassa Relelähdöt Kuva 45 FLOW LIMIT Asetusalue Q limit FLOW LIMIT -toiminto voidaan yhdistää seuraavien säätötapojen kanssa: Suht. paine Vakiopaine Vakiolämpöt. Vakiokäyrä. Virtauksen rajoitustoiminto varmistaa, että virtaus ei koskaan ylitä syötettyä FLOW LIMIT -arvoa. FLOW LIMIT -toiminnon asetusalue on 0-90 % pumpun Q max -arvosta. FLOW LIMIT -toiminnon tehdasasetus on virtaus, jossa AUTO ADAPT -toiminnon tehdasasetus kohtaa maksimikäyrän. Katso kuva Automaattinen yöpudotus Q TM Automaattinen yöpudotus Navigointi Home > Asetukset > Relelähdöt Relelähdöt Relelähtö 1 Relelähtö 2. Relelähdöt voidaan asettaa seuraaville toiminnoille: Ei käytössä Valmis Hälytys Toiminta. Pumppu sisältää kaksi signaalirelettä ja liittimet 1, 2 ja 3 potentiaalivapaalle hälytyssignaalille, valmiussignaalille ja käyntisignaalille. Lisätietoja on kohdassa Relelähdöt. Signaalireleiden toiminta, hälytyssignaali (tehdasasetus), valmiussignaali ja käyntisignaali voidaan asettaa pumpun ohjauspaneelista. Lähtö ja liittimet 1, 2 ja 3 on erotettu sähköisesti muusta ohjausyksiköstä. Signaalirele toimii seuraavasti: Ei käytössä Signaalirele kytkeytyy pois päältä. Valmis Signaalirele on aktiivinen pumpun käydessä tai kun se on asetettu pysähtymään, mutta on käyntivalmis. Hälytys Signaalirele aktivoituu ja pumppuun syttyy punainen merkkivalo. Toiminta Signaalirele aktivoituu ja pumppuun syttyy vihreä merkkivalo. Navigointi Home > Asetukset > Automaattinen yöpudotus 28

29 12.8 Säätötapojen asetusarvot FLOW ADAPT - ja FLOW LIMIT -toimintojen asetusarvot ilmaistaan prosentteina arvosta Q max, mutta arvo on syötettävä yksikössä m 3 /h "Asetukset"-valikkoon. Pumpputyyppi AUTO ADAPT H fac Q max FLOW ADAPT / FLOW LIMIT Q fac Q max 90 % Suomi (FI) [m] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] MAGNA (N) 2,5 8,0 3,7 7,2 MAGNA (N) 3,5 10,0 5,0 9,0 MAGNA (N) 4,5 11,0 5,5 9,9 MAGNA (N) 5,5 12,0 6,1 10,8 MAGNA (N) 6,5 13,0 6,2 11,7 MAGNA3 (D) (F) (N) 2,5 9,0 5,0 8,1 MAGNA3 (D) (F) (N) 3,5 11,0 5,9 9,9 MAGNA3 (D) (F) (N) 4,5 12,0 6,4 10,8 MAGNA3 (D) (F) (N) 5,5 13,0 6,7 11,7 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 19,5 12,0 17,5 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 16,0 7,5 14,4 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 19,0 10,5 17,1 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 21,5 13,0 19,4 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 23,5 15,0 21,2 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 25,5 16,0 23,0 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 28,5 18,0 25,7 MAGNA3 (D) F (N) 9,5 28,5 15,0 25,7 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 21,5 13,0 19,4 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 26,5 17,0 23,9 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 29,5 17,0 26,6 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 31,5 18,0 28,4 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 35,5 19,0 32,0 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 37,5 20,0 33,8 MAGNA3 (D) F (N) 9,5 39,5 19,0 35,6 MAGNA3 (D) F (N) 2,5 29,5 18,0 26,6 MAGNA3 (D) F (N) 3,5 36,5 24,0 32,9 MAGNA3 (D) F (N) 4,5 40,5 25,0 36,5 MAGNA3 (D) F (N) 5,5 43,5 26,0 39,2 MAGNA3 (D) F (N) 6,5 47,5 30,0 42,8 MAGNA3 (D) F (N) 8,0 56,5 40,0 50,9 MAGNA3 (D) F 2,5 41,5 32,0 37,4 MAGNA3 (D) F 3,5 48,5 37,0 43,7 MAGNA3 (D) F 4,5 54,5 40,0 49,1 MAGNA3 (D) F 5,5 67,5 47,0 60,8 MAGNA3 (D) F 6,5 72,5 48,0 65,3 MAGNA3 (D) F 2,5 52,5 40,0 47,3 MAGNA3 (D) F 3,5 59,5 43,0 53,6 MAGNA3 (D) F 4,5 67,5 50,0 60,8 MAGNA3 (D) F 5,5 73,5 52,0 66,2 MAGNA3 (D) F 6,5 78,5 57,0 70,7 Suhteellisen painesäädön ja vakiopainesäädön toiminta-alueet löytyvät MAGNA3-datakirjasta. Vakiokäyräsäätö: nopeus %. 29

30 Suomi (FI) 12.9 Asetuspisteen vaikutus Navigointi Home > Asetukset > Asetuspisteen vaikutus Asetuspisteen vaikutus Ulkoisen asetuspisteen toiminto Lämpötilan vaikutus Ulkoisen asetuspisteen toiminto Alue 4-20 ma [0-100 %] 0-10 V [0-100 %] Säätö 0-20 % (esim. 0-2 V) Asetuspiste = Min % (esim V) Ulkoinen asetuspistetoiminto on ulkoinen 0-10 V:n tai 4 20 ma:n signaali, joka säätää pumpun nopeutta lineaarisesti alueella %. Katso kuva 46. Asetuspiste = Min. asetuspiste Ennen kuin "Ulkoisen asetuspisteen toiminto" voidaan ottaa käyttöön, analoginen tulo on asetettava asetukseen "Ulkoisen asetuspisteen vaikutus", "Assist"-valikon kautta. Katso kohta Analoginen tulo. rpm Max. Min. 0 2 Kuva 46 Ulkoisen asetuspisteen toiminto, 0-10 V 10 V Asetuspisteen vaikutus TM Lämpötilan vaikutus Kun tämä toiminto otetaan käyttöön suhteellisessa tai vakiopainesäädössä, nostokorkeuden asetuspiste alenee nesteen lämpötilan mukaisesti. Lämpötilan vaikutus voidaan asettaa toimimaan alle 80 C tai 50 C nesteen lämpötiloissa. Näitä lämpötilarajoja kutsutaan nimellä T max.. Asetuspiste alenee suhteessa asetettuun nostokorkeuteen (= 100 %) alla olevan käyrän mukaisesti. H 100 % H actual 30 % Kuva 47 Lämpötilan vaikutus Yllä olevassa esimerkissä on valittu T max. = 80 C. Nesteen todellinen lämpötila T actual aiheuttaa nostokorkeuden asetuspisteen alenemisen 100 %:sta tasolle H actual. Lämpötilan vaikutuksen käytön edellytykset: suhteellinen painesäätö, vakiopainesäätö tai vakiokäyräsäätö. pumppu on asennettu menoputkeen järjestelmässä on menoputken lämpötilasäätö. Lämpötilan vaikutus soveltuu seuraaviin järjestelmiin: Muuttuvan virtauksen järjestelmät (esim. kaksiputkiset lämmitysjärjestelmät), joissa Lämpötilan vaikutus -toiminnon käyttöönotto alentaa pumpun kapasiteettia, kun lämmityksen tarve on pieni ja menoveden lämpötila on matala. Lähes vakiovirtauksen järjestelmät (esimerkiksi yksiputkiset lämmitysjärjestelmät ja lattialämmitysjärjestelmät), joissa muuttuvaa lämmitystarvetta ei voida tunnistaa nostokorkeuden muutoksina, kuten kaksiputkisissa lämmitysjärjestelmissä. Näissä järjestelmissä pumpun kapasiteettia voidaan säätää ainoastaan aktivoimalla Lämpötilan vaikutus -toiminto. Arvon T max. valinta Järjestelmissä, joissa mitoitettu menoputken lämpötila on: enintään 55 C, valitse T max. = 50 C yli 55 C, valitse T max. = 80 C T actual H T [ C] Q Lämpötilan vaikutus -toimintoa ei voi käyttää ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ulkoinen asetuspiste toimii vain, kun "Lineaarinen MIN:n kanssa" on valittuna ja analoginen tulo on otettu käyttöön "Assist"-valikon kautta asetuksella " Ulkoisen asetuspisteen vaikutus" Ulkoisen asetuspisteen toiminto TM

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET MAGNA3 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös SISÄLLYSLUETTELO Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvataan

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: 26.6.17 Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA3-6 Tuote No.: 9792424 MAGNA3 enemmän kuin pumppu Ylivertainen hyötysuhde, kattava mallisto ja sisäänrakennetut tiedonsiirto-ominaisuudet sekä lisäkomponentteja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Tarjousteksti. Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy. Luotu: Puhelin: Päiväys: Tuote No.: MAGNA

Tarjousteksti. Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy. Luotu: Puhelin: Päiväys: Tuote No.: MAGNA Tarjousteksti Tuote No.: 97924247 MAGNA3 25-1 MAGNA3 enemmän kuin pumppu Ylivertainen hyötysuhde, kattava mallisto ja sisäänrakennetut tiedonsiirto-ominaisuudet sekä lisäkomponentteja korvaavat toiminnot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32- Tuote No.: 98123 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Pumppu on roottoriholkilla varustettua tyyppiä eli pumppu ja moottori muodostavat integroidun

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET MAGNA3 Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvataan MAGNA3-pumppujen

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0 SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN FI EPO2 Versio 1.0 Käytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Laite on toimitettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Asianmukainen

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS OHJEET CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje

PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje PST FS-2020 elektroninen termostaatti asennusohje LED-ilmaisin On/Off kytkin Asetusarvoalue (5 C - 40 C) Kuvaus: Uppoasennettava termostaatti lämmityksen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0 Asennusohjeet Gapsal OKS & Compact Versio 5.0 Movek Grupp pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteen osiin ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 2012 Movek Grupp. Alkuperäiset ohjeet on julkaistu

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Erotinhälytin idoil-20

Erotinhälytin idoil-20 Erotinhälytin idoil-20 DOC001713-FI-0 Pikaopas Toimitussisältö idoil-20 -erotinhälytin Kaapelijatkokset LCJ1-1, LCJ1-2 ja LCJ1-3 idoil-liq yläraja-anturi idoil-oil öljyanturi idoil-slu lieteanturi LMS-SAS5

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7 EFC18 FI FI FI 3002218-EFC18-FI Index 1. Tuotetiedot...3 1.1 EFC18-ohjausyksikön ja lämpötila-anturin asennus...3 1.2 Asennusohjeet...4 1.3 Asetukset...5 1.4 Päivittäinen käyttö...6 2. Vaatimustenmukaisuusvakuutus...7

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchle viilennysjärjestelmän asennusopas German quality sce 947 /7 Roth Touchle ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

1. Perusturvallisuusohjeet

1. Perusturvallisuusohjeet 309565 02 FIN LED-valaisin liiketunnistimella LUXA 2-1 LED 8W WH 20971 LUXA 2-1 LED 8W BK 20972 LUXA 2-1 LED 16W WH 20973 LUXA 2-1 LED 16W BK 20974 LUXA 2-1 LED 8W W WH 20951 LUXA 2-1 LED 8W W BK 20952

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Monipuolinen vesimittari

Monipuolinen vesimittari FI Demineralisoitu lämmitysvesi on paras ratkaisu kaikkiin laitteistoihin Monipuolinen vesimittari Asennus Toiminnot Käyttö Huolto Vastaa standardeja: VDI 2035 SWKI BT 102-01 ELYSATOR -vesimittari valvoo

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti

living connect, Elektroninen Patteritermostaatti Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ

SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ SUNDIAL FLOW+ - OHJAUSYKSIKKÖ V.2.8.1 Sundial Flow+ V2.8.1 Sivu 1 Tekniset tiedot Sundial Flow+ - Aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö 9 järjestelmä vaihtoehtoa Järjestelmän tilan seuranta Etäseuranta

Lisätiedot

KTX-3 -lämmityselementti

KTX-3 -lämmityselementti sivu 1/5 KTX-3 -lämmityselementti Tekniset tiedot: Liitäntä: AC 230V, 50Hz Teho: 300 W Lämpötila: 30 60 C Suojausluokka: luokka 1 (suojamaadoitettu) IP -luokka: S-malli IP x4 (kiinteällä liitännällä) U-malli

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO

ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO ÖLJYKONDENSSIKATTILA KIMEO KIMEO 6000 Mallit ja teholuokat 20 kw, 25 kw, 30kW KIMEO 6020 KIMEO 6025 KIMEO 6030 2 Mitat 648 990 1054 144,3 / 151 kg 3 Tekniset tiedot 4 Tekniset tiedot Malli Tuotekoodi KIMEO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot