Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen"

Transkriptio

1 Merimiespalvelutoimiston hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Vuosi 2013 oli haasteellinen Suomen taloudelle. Teollisuustuotanto jatkoi supistumistaan joulukuussa ja aleni 2,2 prosenttia marraskuusta. Vuoden takaiseen verrattuna teollisuustuotanto jäi 5,2 prosenttia alemmalle tasolle. Merenkulun kehitys oli kuitenkin hieman positiivisempi. Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettu tonnimäärä lisääntyi 3,4 prosenttia verrattuna vuoteen Vuonna 2013 meriliikenteessä kuljetettu määrä oli tonnia, josta suomalaisten alusten osuus oli tuonnin osalta 45 prosenttia ja viennin osalta 22 prosenttia. Matkustajamäärät pysyivät suunnilleen samoissa lukemissa kun vuonna 2012 ollen runsaat 18 miljoonaa matkustajaa. Suomen lipun alla purjehtiva tonnisto väheni bruttotonnia edellisvuoteen verrattuna. Tonnistoveron ja sekamiehityssopimuksien vaikutus Suomen merenkulkuun näkyi vuonna 2013, vaikkakin kokonaistonnisto väheni. Ilahduttavana tapahtumana nähtiin m/s Viking Gracen valmistuminen. Pitkän tauon jälkeen Suomen lipun alle tuli Suo- messa rakennettu iso ro-ro-matkustaja-alus. Vuoden 2013 aikana Suomen lipun alle tuli 5 uutta alusta, mutta Suomen lipun jätti 17 alusta. Lisäys koostui lähinnä ro-ro- ja ro-romatkustaja-aluksista, kun taas säiliöaluksia ja kuivalastialuksia poistui. Merimiespalvelutoimistossa tapahtui merkittävä henkilöstömuutos, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Martti Karlsson jäi ansaitulle eläkkeelle ja luovutti ruorin Niklas Rönnbergille helmikuun alusta. Merimiespalvelutoimiston tulot toteutuivat budjetin mukaisesti. Mepa -maksua saatiin hieman arvioitua enemmän ja myös lästimaksuista saatiin vuonna 2013 lisäerä. Vaikkakin määrärahoja oli jonkin verran vähennetty vuoden 2013 budjetissa, palvelut hoidettiin samalla korkealla tasolla kuten aikaisemmin. Palveluiden tasapuolisuuteen ja palveluista tiedottamiseen panostettiin erityisesti. Asunto Oy Helsingin Sailors Home rekisteröitiin ja koko osakekanta oli Merimiespalvelutoimiston omistuksessa vuoden 2013 aikana. Rakennuslupa myönnettiin ja lupa sai lainvoimaisuuden Urakkatarjouksia pyydettiin syksyn aikana, kustannuslaskelmia tarkennettiin sekä käytiin rahoitusneuvotteluja. Työ- ja elinkeinoministeriö suoritti oman selvityksen rakennushankkeesta ja päätösprosessista hankkeen ympärillä. Selvityksessä huomautettiin, että urakat tulisi kilpailuttaa hankintalain edellyttämällä tavalla, sekä annettiin joitakin suosituksia päätöksentekoon. Varsinaista rakentamispäätöstä ei tehty vuoden 2013 aikana. Kiinteistö Linnankatu 3:ssa tehtiin välttämättömimmät korjaukset ja vuokraustaso säilyi tyydyttävänä, vaikkakin kiinteistön kohtalo oli vuoden aikana epämääräinen. Mepan Ylläsjärvellä olevien huoneistojen käyttöaste pieneni vuonna TIEDOTUS VAPAAVAHTI Vapaavahti-lehti ilmestyi neljä kertaa kaksikielisenä ja nelivärisenä. Lehdissä tiedotettiin MEPAn järjestämistä palveluista, tapah- 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 1

2 tumista ja kursseista sekä merenkulkijoiden vapaa-ajan toiminnasta. Vuoden 2013 lehdissä kirjoitettiin ME- PAn omasta toiminnasta, merimieskulttuurista sekä merenkulkijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Merenkulkijoista ja alalla työskentelevistä henkilöistä tehtiin haastatteluja. Merenkulkijoiden omia kirjoituksia julkaistiin säännöllisesti. Laivojen ja merenkulun sidosryhmien lisäksi lehteä lähetettiin merenkulusta kirjoittaville tiedotusvälineille sekä tilaajille. Vapaavahdin kokonaissivumäärä oli 280 (280) ja vaihteli 60:sta 72:een. Lehden kokonaispainosmäärää oli 2100, josta noin 60 lähetettiin ulkomaille. MUU TIEDOTUS Sähköinen uutiskirje toimitettiin viikoittain noin sadallekolmellekymmenelle laivalle. Sisältö koostui tärkeimmistä merenkulun, kotimaan, ulkomaiden ja urheilun uutisista sekä MEPAn omista tiedotteista. Verkkoviestintää tehostettiin ottamalla käyttöön uudistetut kotisivut sekä perustamalla Facebook -sivu. Verkossa julkaistiin myös valokuvia MEPAn urheilu- ja kulttuuritapahtumista sekä harrastetöistä. MEPAn toiminnasta tiedotettiin myös omilla kursseilla, alan järjestöjen tapahtumissa ja lehdissä sekä omilla messuosastoilla Maarianhaminassa ja Turussa. LEHTIPALVELU MEPAlla oli vuoden 2013 lopussa 4 (4) lehtipistettä ulkomaiden satamissa, joihin tilattiin suomen- ja ruotsinkielisiä päivälehtiä. Sanoma- ja aikakauslehtiä tilattiin merenkulkijoille Helsinkiin, Turkuun, Kotkaan, Hankoon, Raumalle, Mäntyluotoon, Kaskisiin, Raaheen, Ouluun ja Kemiin. Aluksille välitettiin lehtipakettia postin, meklareiden ja lentoaseman palvelupisteen kautta. Suomen satamissa vieraileville ulkomaalaisille merenkulkijoille tilattiin lehtiä Saksasta, Ruotsista, Puolasta, Englannista, Hollannista, Venäjältä, Eestistä ja Filippiineiltä. Lehtivalikoimaa täydennettiin irtonumeroita hankkimalla. Ulkomaalaisille merenkulkijoille toimitettiin myös sähköpostiuutisia yhteistyössä muiden merimiespalveluorganisaatioiden kanssa. ELOKUVAPALVELU Laivoille toimitettiin elokuvia DVD- ja Bluray tallenteina, sekä Playstation 3 -pelejä. Pyynnöstä toimitettiin myös erilaisia harrasteohjelmia. KURSSIT Kursseja yhteensä Osallistuneet Vuosi ATK-kurssit Harrastekurssit Kielikurssit Liikunta ja hyvinvointi Yhteensä Elokuvia vaihdettiin yhteensä (23 818) kpl. Vaihtokertoja oli 1208 (1 322), joista pääosa 836 (883) tapahtui Helsingin toimistosta. Elokuvat toimitettiin laivoille asiamiesten, yhdyshenkilöiden, vaihtomiesten, merimieskirkkojen ja postin välityksellä. Elokuvapalvelussa oli kertomusvuonna mukana 136 (141) laivaa. OPINTOTOIMINTA Mepa järjesti 53 (97) kurssia, joille osallistui 509 (1223) merenkulkijaa. Suosituimpia olivat kädentaito-, golfkurssit sekä ruskaretki Ylläkselle. Ahvenanmaalla kurssit järjesti Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis). Merenkulkijoille lainattiin kielikursseja, ATK-kirjallisuutta ja muuta itseopiskelumateriaalia. KIRJASTOPALVELU Kirjastopalvelu säilytti suosionsa merenkulkijoiden keskuudessa. Kirjastopalvelua sai vuoden 2013 aikana 136 (141) laivaa. Kirjastoja vaihdettiin 308 (345) kertaa vuoden aikana. Mepa -sopimuksen piiriin kuuluvissa laivoissa oli kirjaa käsittävät kirjastot, joita vaihdettiin tarpeen mukaan. Kirjastoon hankittiin kotimaisten kielten lisäksi eestin-, venäjän- ja englanninkielisiä kirjoja. Suomen satamissa vierailevilla ulkomaisilla aluksilla kierrätettiin kirjoja. Helsingin laivakirjastossa merenkulkijat valitsivat kirjoja itselleen tai laivaan vietäviksi. Vapaavahdissa julkaistiin kirja- ja kirjailijaesittelyjä. Vuoden 2013 aikana ei E- kirjoja saatu neuvoteltua kirjastoille, lukuun ottamatta tekijänoikeusvapaata aineistoa. 2 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

3 LIIKUNTA JA TYÖHYVINVOINTI Toimintavuonna jatkettiin matkustaja- ja rahtialuskäyntejä, joiden tarkoitus oli tiedottaa MEPAn palveluista. Työhyvinvointiprojekti ForMaren pilottivuoden suunnitelma ja tiedotus toteutettiin, projekti alkaa tammikuussa Uusien kotisivujen myötä merimiesten kuntoliikuntakilpailu Minuuttikisa siirtyi sähköiseen muotoon. Ensimmäiseen uudistuneeseen kisaan otti osaa 458 merenkulkijaa (140). Yksilökisan voitti Harri Honkala m/t Jurmolta, laivasarjan paras oli m/s Ahti. Jääkiekossa oli mukana 7 joukkuetta ja 110 pelaajaa (130), jalkapallossa 15 joukkuetta ja 200 pelaajaa (180). Salibandyn Nordic Open -turnaukseen osallistui 12 joukkuetta ja 140 pelaajaa. Kesäkuussa järjestettiin myös pienimuotoisempi jalkapallopäivä, jossa oli mukana 40 pelaajaa. Kahteen golfkilpailuun osallistui yhteensä 84 (74)pelaajaa. Helsingissä, Turussa ja Maarianhaminassa kuntosalipalveluita käytettiin 7422 (7453) kertaa. Liikuntasaleilla oli 1294 (1088) ja jäähalleilla 1150 (1540) kävijää. MEPA järjesti 9 tilattua työhyvinvointitapahtumaa, joissa oli yhteensä 108 osallistujaa. Vuoden merimiesurheilijaksi valittiin Nesteellä kokkina työskentelevä Pasi Kinnari. Kekkosen Kannun sai Bore Ltd:n merimiesurheilujoukkue. HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA Perinteistä merenkulkijoiden harrastenäyttelyä ei tänä vuonna pidetty, mutta sen sijaan järjestettiin Meri, laivat ja Kotka -näyttely Kotkan meripäivien yhteydessä Näyttely oli onnistunut ja siihen tutustui ilahduttavan monta kävijää. Näyttely koostui pienoismalleista, maalauksista, köysitöistä ja merimiesnukeista sekä valokuvauskilpailun parhaista kuvista. Merenkulkijoiden pohjoismaiseen valokuvauskilpailuun lähetettiin yhteensä 1030 kpl (1172) valokuvaa. Kilpailun voitti matruusi Davíð Már Sigurðsson Islannista. Valokuvat olivat myös esillä Åland Maritime Dayn tapahtumassa Maarianhaminassa. Helsingin satamassa vierailleiden alusten henkilökunnalle järjestettiin taide- ja tutustumisretkiä. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Kansainvälisen Merimiespalvelukomitean (ISWAN) aloitti toimintansa uudella nimellään vuonna Mepan toimitusjohtaja osallistui Port Levy -järjestelmää käsittelevään seminaariin Lontoossa Mepa on ollut osana Suomen delegaatiota Lontoossa pidetyssä IMO MSC -kokouksessa toukokuussa. Toimitusjohtaja osallistui myös Suomen merimieskirkon isännöimään ICMA -kokoukseen Helsingissä ja Tallinnassa Yhteinen johtaja- ja urheilukokous pidettiin Pohjoismaisella tasolla Arköllä, Norrköpingin edustalla Kokouksessa käsiteltiin Pohjoismaiden merimiespalvelun kehitystä ja yhteistyötä ja todettiin, että merenkulun tilanteen seuranta ja läsnäolo IS- WANissa ovat tärkeitä. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ Mepa osallistui keväällä Sjöfartens dag -tapahtumaan Maarianhaminassa sekä syksyllä Aboa Maren järjestämiin merenkulkumessuihin Turussa. Suomen Merimieskirkon kanssa jatkettiin keskusteluja Helsingissä vierailevien risteilyalusten henkilökunnan palvelupisteestä Hernesaareen sekä Vuosaaren Merimieskeskuksen toiminnan kehittämisestä. Mepan toimitusjohtaja on osallistunut puhujana Merimieseläkekassan järjestämään seminaariin 17.9 sekä Aktuellt inom Sjöfart -tapahtumaan Merimiespalvelutoimisto on ollut edustettuna Merenkulun neuvottelukunnassa sekä sen meriliikennejaostossa. ASIAMIES- JA KLUBITOIMINTA Laivakäynnit vähenivät jonkin verran edellisvuoden määrästä, mutta laivakäynneissä linjaus on ollut, että palvelu on tasapuolista ja laadukasta. HELSINKI Helsingin asiamiehet tekivät Porvoosta Hankoon käsittävällä toimialueellaan 1815 (2200) laivakäyntiä. Kirjastoja vaihdettiin 151 (174) kertaa ja elokuvia 836 (883) kertaa. Vuosaaren merenkulkijakeskuksessa on merimiesklubi-toimintaa ylläpidetty yhteistyössä Suomen merimieskirkon kanssa. Linnankadulla ei ole ollut varsinaista klubitoimintaa vuoden 2013 aikana. Helsingin satama päätti loppuvuonna ottaa Vuosaaren sataman kuljetuspalvelun omaan hoitoonsa, ja näin ollen erillismaksu kuljetuspalvelusta päätettiin poistaa vuoden 2014 alusta. Merimiespalvelutoimisto teki myös päätöksen sijoittaa toinen Helsingin asiamiehistä Vuosaaren merenkulkijakeskukseen parantaakseen palveluita Vuosaaren satamassa. 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 3

4 PALVELUTILASTO Laivakäynnit Kirjastopalvelu Elokuvapalvelu Liikunta Kuljetuspalvelu Vuosi Helsinki Kotka Turku Yhdysh KOTKA Kotkan asiamies teki kertomusvuonna toimialueellaan Kotkan, Haminan, Loviisan ja Lappeenrannan satamissa 1481 ( 1433 ) laivakäyntiä. Kirjastoyksikköjä vaihdettiin 32 (46) kertaa. DVD-elokuvapaketteja vaihdettiin 137 ( 194 ) kertaa. Kuljetuspalveluja MEPAn autolla tarjottiin 36 ( 15 ) merenkulkijalle ja lehtipaketteja ulkomaille lähetettiin 7 ( 51 ) kertaa. Merenkulkualan opiskelijoille pidettiin infotilaisuus. MEPAn tiloissa pidettiin Kymenlaakson merieläkeläisten joulumyyjäiset. Kotkassa järjestettiin myös golf- ja köysityökurssit, joille kummallekin osallistui 9 merenkulkijaa. TURKU Turun asiamies teki 889 (984) laivakäyntiä. Kirjastoja vaihdettiin 60 (60) kertaa ja elokuvia 178 (177). Kuljetuspalveluja sai 285 (137) merenkulkijaa. Turussa järjestettiin 7(21) MEPAn kurssia, joille osallistui 49 (185) merenkulkijaa. Mepalassa kävi 2699 (2308) vierailijaa. YHDYSHENKILÖT Yhdyshenkilöt tekivät 1619 (2857) laivakäyntiä. Kirjastoja vaihdettiin 65 (65) ja elokuvia 57 (68) kertaa. Kuljetuspalveluja annettiin 35 (63) merenkulkijalle. Kaskisen nettipistettä käytettiin 507 (605) kertaa. TOIMIHENKILÖT Helsinki toimitusjohtaja Martti Karlsson (31.1 saakka) Niklas Rönnberg (alkaen 1.2), AV-sihteeri Heli Myllykangas, toimitussihteeri Pekka Karppanen, taloussihteeri Gerd Grabber, yleissihteeri Sirpa Kittilä, kirjastosihteeri Milja Nitovuori, asiamies Jaakko Aarninsalo, asiamies Niklas Peltola, toimistosihteeri Paula Suhonen, työhyvinvointivastaava Johan Treuthardt. Kotka asiamies Risto Nikula Turku asiamies Juha Toivanen 4 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

5 Laivanvarustajien edustajat merihenkilöstöpäällikkö Mikaela Björkholm (merihenkilöstöpäällikkö Ulla äkhäkkinen) merihenkilöstöpäällikkö Outi Byckling (toimitusjohtaja Olof Widén) MERIMIESPALVELU TOIMISTO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet TASE TASE Maa-alueet , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , ,15 Koneet ja kalusto , ,22 Osakkeet ja osuudet , ,97 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Tilisaamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,06 YHTEENSÄ , ,45 Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Määrä-aikaistalletukset ,11 YHTEENSÄ , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,67 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 VASTATTAVAA Oma pääoma Muut rahastot Vararahasto , ,78 Kiinteistökorjaus rahasto , ,10 Ed. tilikausien ylijäämä , ,79 Tilikauden yli/alijäämä , ,15 YHTEENSÄ , ,52 Vieras pääoma Saadut ennakot 2 290,00 790,00 Tilivelat , ,69 Siirtovelat , ,29 YHTEENSÄ , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50 YHDYSHENKILÖT Hanko: Jani Hedback, Inkoo: Tom Björklöf, Kaskinen: Jarmo Nordback, Kemi: Tommi Lehtola, Maarianhamina: Inga-Britt Wirta, Raahe: Petri Leskelä, Rauma: Sirpa Tolppanen, Oulu: Antti Härö, Sanni Sirviö HALLINTO Edustajisto Merimiespalvelutoimiston edustajistoon kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt (edustajien varajäsenet suluissa): Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja Puheenjohtaja hallitusneuvos Tarja Kröger (ylitarkastaja Sari Alho) Liikenne- ja viestintä MINISTERIÖN edustaja Varapuheenjohtaja erityisasiantuntija Tero Jokilehto (hallitusneuvos Pekka Kouhia) Valtiovarainministeriön edustaja neuvotteleva virkamies Riitta Bäck (neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori) 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 5

6 merihenkilöstöpäällikkö Hanne Hinders (varatoimitusjohtaja Hans Ahlström) henkilöstöjohtaja Erkki Kotiranta (miehityspäällikkö Heikki Leikkonen) Merenkulkijoiden edustajat Miehistö kokkistuertti Mikko Ervast (keittiömestari Tarja Rännäli) tarjoilija Arja Ahonen (kokki Mika Ojala) Kansipäällystö merikapteeni Dan Stenbäck (merikapteeni Niclas Seligson) Konepäällystö konepäällikkö Jari Simpura (asiamies Sami Uolamo) Edustajiston varsinainen kokous pidettiin Siinä käsiteltiin Merimiespalvelulain (447/2007) 15. :n mukaan edustajistolle kuuluvat asiat sekä tulo- ja menoarvioluonnos. Edustajiston ylimääräinen kokous pidettiin 28.5 jolloin käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 sekä hallitukselta selvitys tulevan rakennusprojektin kustannusvaikutuksista ja siitä, miten ne mahdollisesti vaikuttaisi toimintaan. Hallitus Merimiespalvelutoimiston hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja valtakunnansovittelija Esa Lonka (hallitusneuvos Susanna Siitonen) Laivanvarustajien edustajat MERIMIESPALVELUTOIMISTO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Mepa-maksut/merenkulkijat ja varustamot , ,29 Mepa-maksut/valtion osuus , ,29 Lästimaksut , ,00 Tuotot klubitoiminnasta 885, ,70 Satamakaupunkien avustukset , ,00 Tuotot yhteensä , ,28 Kulut Klubit ja toimipaikat , ,95 Urheilutoiminta , ,55 Elokuvapalvelu , ,38 Tiedotus- ja julk.toiminta , ,35 Ulkomaantoiminta , ,72 Harrastustoiminta , ,66 Opintotoiminta , ,64 Kirjastopalvelu , ,82 Kansainvälinen yhteistyö , ,27 Kotimainen yhteistyö , ,26 Henkilöstökulut , ,02 Hallinnolliset kulut , ,62 Poistot , ,68 Kulut yhteensä , ,92 Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä , ,36 SIJOITUS-/RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Ylläs vuokrat , ,52 Linnank.3 vuokrat , ,00 Korkotuotot 3 183, ,89 Muut tuotot 2 000, ,00 Tuotot yhteensä , ,41 Kulut Ylläs kulut , ,93 Linnank. 3 kulut , ,94 Kulut yhteensä , ,87 Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotto/kulujäämä , ,46 Ylijäämä ennen veroja , ,10 Linnankatu 3 ennakkoverot 0 0 Veronpalautukset ,95 Tilikauden yli-/alijäämä , ,15 6 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

7 asiantuntija Kimo Kostiainen (asiantuntija Jessica Troberg 6.5 saakka, Bernt Bergman alkaen 7.5) asiantuntija Riku Anttila (asiantuntija Eija Kanto) Merenkulkijoiden edustajat Miehistön edustajat liittosihteeri Kenneth Bondas, Suomen Merimies-Unioni (toimitsija Satu Silta) Päällystön edustajat merikapteeni Kai Terimaa, Suomen Laivanpäällystöliitto (merikapteeni Petri Suominen) konemestari Harri Piispanen, Suomen Konepäällystöliitto (järjestösihteeri Reima Angerman) Suomen Merimieskirkko ry:n edustaja pääsihteeri Sakari Lehmuskallio Hallituksen puheenjohtajana toimi valtakunnansovittelija Esa Lonka ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Susanna Siitonen. Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Merimiespalvelutoimiston nimen ovat olleet oikeutettuja kirjoittamaan Esa Lonka ja Martti Karlsson (31.1 saakka) ja Niklas Rönnberg (alkaen 1.2) yhdessä tai kumpikin heistä erikseen hallituksen jäsenen Kimo Kostiaisen tai Kenneth Bondaksen tai toimiston av-sihteeri Heli Myllykankaan kanssa. Vuoden 2013 tilintarkastaja oli KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Heidi Vierros. Merimiespalvelutoimiston taloudellinen asema ilmenee oheisesta taseesta ja tuloslaskelmasta. Helsingissä 6. maaliskuuta 2014 TILINTARKASTUSKERTOMUS Merimiespalvelutoimiston edustajiston varsinaiselle kokoukselle Olemme tilintarkastaneet Merimiespalvelutoimiston kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnontilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. HalIituksen ja toiminnanjohtajan vastuu Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttiiä, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus Merimiespalvelutoimistoa kohtaan, taikka rikkoneet lakia tai sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on Merimiespalvelutoimistossa merkityksellistä oikeat ja riittavät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon Merimiespalvelutoimiston sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määriin tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Merimiespalvelutoimiston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 11. maaliskuuta 2014 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 7

8 STYRELSEN FÖR SJÖMANSSERVICEBYRÅNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 År 2013 innebar utmaningar för Finlands ekonomi. Industriproduktionen fortsatte att krympa och minskade i december med 2,2 procent från november. Jämfört med ett år tillbaka låg industriproduktionen på en 5,2 procent lägre nivå. Utvecklingen inom sjöfarten var dock något mera positiv. För utrikeshandelns sjötransporter ökade mängden ton med 3,4 procent jämfört med år År 2013 transporterades ton sjöledes, de finska fartygens andel var för importens del 45 procent och för exportens del 22 procent. Antalet passagerare var i ungefär samma storleksklass som år 2012, dryga 18 miljoner passagerare. Tonnaget under finsk flagg minskade med bruttoton jämfört med föregående år. Tonnageskatten och avtalet avsett att trygga tillgången på yrkeskunnig personal ombord på finska lastfartyg, inverkade positivt på Finlands sjöfart under år 2013, trots att totaltonnaget minskade. Att m/s Viking Grace kunde sjösättas var en glädjande händelse. Efter en lång paus fick man ett stort ro-ro-passagerarfartyg byggt i Finland under finsk flagg. Under år 2013 fick man 5 nya fartyg under finsk flagg, men 17 fartyg flaggade ut. Ökningen utgjordes närmast av ro-ro och ro-ro-passagerarfartyg, medan tankfartyg och torrlastfartyg flaggades ut. På Sjömansservicebyrån skedde en betydande personaländring, då mångårige verkställande direktören Martti Karlsson gick i välförtjänt pension och överlämnade rodret till Niklas Rönnberg i början av februari. Sjömansservicebyråns intäkter förverkligades enligt budgeten. Sjömansserviceavgifter inflöt något mera än budgeterat och av lästavgifterna utdelades ett tilläggsbelopp. Trots att anslagen i budgeten för 2013 något minskats, kunde man behålla servicen på en lika hög nivå som tidigare. Man fäste speciell uppmärksamhet vid rättvis fördelning och information om servicen. Asunto Oy Helsingin Sailors Home inregistrerades den och hela aktiestocken var under år 2013 i Sjömansservicebyråns ägo. Byggnadslov beviljades den och lovet vann laga kraft den Offerter inbegärdes under början av hösten, kostnadskalkyler preciserades och man underhandlade om finansieringen. Arbets- och näringsministeriet gjorde en egen utredning av byggnadsprojektet och beslutsprocessen gällande projektet. I utredningen anmärktes att offerterna bör konkurrensutsättas i enlighet med lagen om upphandling och man utfärdade några rekommendationer gällande beslutsprocessen. Beslut om att bygga fattades inte under år I fastigheten Slottsgatan 3 gjordes de mest nödvändiga reparationerna och uthyrningen bibehölls på en tillfredsställande nivå, trots att fastighetens öde fortfarande var oklart under året. Beläggningsgraden för SSB:s fritidslägenheter vid Ylläsjärvi minskade under år INFORMations- VERKSAMHET FRIVAKT Tidningen Frivakt utkom fyra gånger på två språk och i fyrfärg. I tidningen informerades om SSB:s tjänster, evenemang och kurser 8 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

9 och om fritidsverksamhet för sjöfolk. Under år 2013 fokuserade man på SSB:s egen verksamhet, sjömanskultur och sjöfararnas hälsa och välbefinnande. Man intervjuade sjöfarare och andra personer verksamma inom branschen. Sjöfararnas egna bidrag publicerades regelbundet. Förutom till fartygen och sjöfartsorganisationerna skickades tidningen till medier som uppmärksammat sjöfarten samt ett antal prenumeranter. Det totala antalet sidor var 280 (280) och varierade mellan 60 och 72 sidor per nummer. Upplagan omfattade exemplar, av vilka ca 60 skickades utomlands. ÖVRIG INFORMATION Det elektroniska nyhetsbrevet skickades varje vecka till ca etthundratrettio fartyg. Innehållet var sammanställt av de viktigaste sjöfartsnyheterna ur inhemska och utländska källor, nyheter om idrott och SSB:s egna meddelanden. Nätverksinformationen effektiverades med förnyade hemsidor och grundandet av en Facebook-sida. Bilder från SSB:s idrottsoch kulturevenemang samt hobbyarbeten publicerades på nätet. Man informerade om SSB:s verksamhet också på egna kurser, vid evenemang arrangerade av sjöfartsorganisationer samt på egna avdelningar vid mässor i Mariehamn och i Åbo. TIDNINGSTJÄNST SSB hade vid utgången av år (4) tidningsstationer i utländska hamnar, till vilka man prenumererade på finsk- och svenskspråkiga dagstidningar. För sjöfararnas bruk prenumererade SSB på tidningar och tidskrifter till Helsingfors, Åbo, Kotka, Hangö, Raumo, Mäntyluoto, Kaskö, Uleåborg och Kemi. Till fartygen förmedlades tidningspaket per post, via mäklare och servicepunkten på flygstationen. För utländska sjöfarare som besökte finska hamnar beställdes tidningar från Tyskland, Sverige, Polen, England, Holland, Ryssland, Estland och Filippinerna. Urvalet kompletterades med inköp av lösnummer. I samarbete med andra sjömansserviceorganisationer distribuerades också nyheter per e-post till utländska sjöfarare. FILMTJÄNST Till fartygen levererades filmer som DVDoch Blu-ray-skivor samt Playstation3-spel. Olika hobbyprogram levererades också enligt önskemål. Sammanlagt utbyttes (23 818) filmer. Antalet utbyten var 1208 (1 322), av dem skedde de flesta 836 (883) i Helsingfors. Filmerna levererades till fartygen av ombud, kontaktpersoner, utbytesmanskap, via sjömanskyrkor eller per post. Under verksamhetsåret var 136 (141) fartyg inskrivna i filmtjänsten. STUDIEVERKSAMHET SSB ordande 53 (97) kurser, i vilka sammanlagt 509 (1223) sjöfarare deltog. Mest populära var kurserna i hantverk, golfkurserna och fotvandringskursen i Ylläs. På Åland arrangerades kurserna av Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis). Sjöfararna kunde låna språkkurser, litteratur om datoranvändning och annat material för självstudier. BIBLIOTEKSTJÄNST Bibliotekstjänsten bibehöll sin popularitet bland sjöfararna. Under år 2013 utnyttjade 136 (141) fartyg bibliotekstjänsten. Under året skedde 308 (345) biblioteksbyten. På fartyg med bibliotekstjänst hade man bibliotek omfattande böcker, som byttes vid behov. Utöver böcker på de inhemska språken anskaffade biblioteket böcker på estniska, ryska och engelska. Böcker cirkulerades på utländska fartyg som besökte finska hamnar. På skeppsbiblioteket i Helsingfors kunde sjöfarare låna böcker för eget bruk eller för fartygets besättning. Böcker och författare presenterades i Frivakt. Under år 2013 gjordes inga framsteg i förhandlingar om e-boken. Material som inte berörs av lagen om upphovsrätt kunde förmedlas som tidigare. MOTION OCH ARBETSHÄLSA Under året fortsatte resorna med passageraroch lastfartyg för att informera om SSB:s tjänster. Man planerade och informerade KURSER Kurser sammanlagt Deltagare År ADB-kurser Hobbykurser Språkkurser Motion och hälsa Summa / 2014 Frivakt Vapaavahti 9

10 om arbetshälsoprojektet ForMares pilotår. Projektet inleds i januari år Konditionstävlingen Minuttävlingen fick sin elektroniska form då de nya hemsidorna togs i bruk. I den första förnyade tävlingen deltog 458 (140) sjöfarare. Harri Honkala från m/t Jurmo vann i den individuella tävlingen, m/s Ahti segrade i fartygsserien. I ishockeyturneringen deltog 7 lag och 110 (130) spelare, i fotbollen 15 lag och 200 (180) spelare. I innebandyturneringen Nordic Open deltog 12 lag och 140 spelare. I juni arrangerades också en mindre fotbollsdag som lockade 40 spelare. I två golftävlingar deltog sammanlagt 84 (74) spelare. I Helsingfors, Åbo och Mariehamn utnyttjades konditionssalar 7422 (7453) gånger. Motionssalar noterade 1294 (1088) besök och ishallar 1150 (1540) besök. SSB arrangerade 9 arbetshälsoevenemang på beställning. I dem deltog sammanlagt 108 sjöfarare. Pasi Kinnari som arbetar som kock hos Neste valdes till Årets sjömansidrottare. Bore Ltd:s sjömansidrottarlag tilldelades Kekkonens Kanna. HOBBY OCH REKREATION Under året ordnades ingen traditionell hobbyutställning för sjöfarare, men i samband med Havsdagarna i Kotka arrangerades utställningen Havet, fartygen och Kotka. Utställningen var lyckad och besöktes av ett glädjande stort antal personer. Utställningen var sammanställd av fartygsmodeller, målningar, reparbeten och sjömansdockor samt de bästa bilderna från fototävlingen. Till sjöfararnas nordiska fototävling skickades sammanlagt 1030 (1172) foton in. I tävlingen segrade matros Davíð Már Sigurðsson från Island. Fotona var också utställda på evenemanget Åland Maritime Day i Mariehamn. För personalen på fartyg som besökte Helsingfors arrangerades besök på utställningar och exkursioner. INTERNATIONELLT SAMARBETE Internationella Sjömansvälfärdskommittén (ISWAN) inledde sin verksamhet under nytt namn år SSB:s verkställande direktör deltog i ett seminarium som behandlade Port Levy -systemet i London den SSB representerades i den finländska delegationen vid IMO MSC-mötet i London i maj. Verkställande direktören deltog också i ICMA:s möte i Helsingfors och Tallinn , för vilket Finlands Sjömanskyrka stod som värd. Ett kombinerat nordiskt chefs- och idrottsmöte hölls på Arkö utanför Norrköping den Vid mötet behandlades sjömansservicens utveckling och samarbetet i de nordiska länderna. Man betonade vikten av att följa med utvecklingen inom sjöfarten och att delta i ISWAN:s arbete. SAMARBETE I HEMLANDET SSB deltog under våren i evenemanget Sjöfartens Dag i Mariehamn och under hösten i sjöfartsmässan som arrangerades av Aboa Mare i Åbo. Tillsammans med Finlands Sjömanskyrka fortsatte man diskussionerna om en servicepunkt på Ärtholmen för personalen på kryssningsfartyg och om utvecklandet av verksamheten på Sjömanscentret i Nordsjö. SSB:s verkställande direktör har deltagit som talare på ett seminarium arrangerat av Sjömanpensionskassan den 17.9 och på evenemanget Aktuellt inom Sjöfart Sjömansservicebyrån har varit representerad i Sjöfartsdelegationen och dess sjötrafiksektion. 10 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

11 SERVICESTATISTIK Fartygsbesök Bibliotekstjänst Filmtjänst Motion Transporttjänst År Helsingfors Kotka Åbo Kontaktp Summa OMBUDS- OCH KLUBBVERKSAMHET Antalet fartygsbesök minskade något jämfört med föregåenden år. Vid fartygsbesöken betonades rättvis och kvalitativ service. HELSINGFORS Ombuden i Helsingfors gjorde 1815 (2200) fartygsbesök inom sitt serviceområde från Borgå till Hangö. Bibliotek utbyttes 151 (174) gånger och filmer 836 (883) gånger. På Sjömanscentret i Nordsjö har sjömansklubbverksamheten upprätthållits i samarbete med Finlands Sjömanskyrka. Under år 2013 har ingen egentlig klubbverksamhet ordnats på Slottsgatan. Helsingfors hamn beslöt under slutet av året ta över transportservicen i Nordsjö hamn, och man beslöt sluta uppbära den särskilda avgiften för transport från början av år Sjömansservicebyrån beslöt också placera det ena ombudet i Helsingfors på Nordsjö Sjömanscentrum för att så förbättra servicen i Nordsjö hamn. KOTKA Ombudet i Kotka gjorde under året 1481 (1433) fartygsbesök inom sitt verksamhetsområde i Kotka, Fredrikshamn, Lovisa och Villmanstrand hamnar. Bibliotek byttes 32 (46) gånger. DVD-filmpaket byttes 137 (194) gånger. Transport med SSB:s bil ordnades för 36 (15) sjöfarare och tidningspaket skickades till utlandet 7 (51) gånger. Ett informationsmöte om SSB:s verksamhet ordnades för sjöfartsstuderande. Kymmenedalens sjömanspensionärer ordnade julbasar i SSB:s utrymmen. I Kotka ordnades också kurser i golfspel och reparbeten, i båda kurserna deltog 9 sjöfarare. ÅBO Ombudet i Åbo gjorde 889 (984) fartygsbesök. Bibliotek byttes 60 (60) gånger och filmer 178 (177) gånger. Transporttjänst fick 285 (137) sjöfarare. I Åbo arrangerade SSB 7 (21) kurser, i dem deltog 49 (185) sjöfarare. På Mepala noterades 2699 (2308) besök. KONTAKTPERSONER Kontaktpersonerna gjorde 1619 (2857) fartygsbesök. Bibliotek byttes 65 (65) och filmer 57 (68) gånger. Sammanlagt 35 (63) sjöfarare fick transporttjänst. Internetpunkten i Kaskö utnyttjades 507 (605) gånger. FUNKTIONÄRER Helsingfors verkställande direktör Martti Karlsson (till den 31.1), Niklas Rönnberg (från den 1.2), AV-sekreterare Heli Myllykangas, redaktionssekreterare Pekka Karppanen, ekonomisekreterare Gerd Grabber, allmänsekreterare Sirpa Kittilä, bibliotekssekreterare Milja Nitovuori, ombud Jaakko Aarninsalo, ombud Niklas Peltola, byråsekreterare Paula Suhonen, arbetshälsoansvarig Johan Treuthardt. Kotka ombud Risto Nikula Åbo ombud Juha Toivanen KONTAKTPERSONER Hangö: Jani Hedback, Ingå: Tom Björklöf, Kaskö: Jarmo Nordback, Kemi: Tommi Lehtola, Mariehamn: Inga-Britt Wirta, Brahestad: Petri Leskelä, Raumo: Sirpa Tolppanen, Uleåborg: Antti Härö, Sanni Sirviö FÖRVALTNINGEN Representantskapet Sjömansservicebyråns representantskap hade under verksamhetsåret följande medlemmar (suppleanterna inom parentes) 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 11

12 SJÖMANSSERVICEBYRÅN BALANS RÄKNING BALANS RÄKNING AKTIVA FASTA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Tomter , ,49 Byggnader och konstruktioner , ,15 Maskiner och inventarier , ,22 Aktier och andelar , ,97 FASTA TILLGÅNGAR SAMMAN- LAGT , ,83 RÖRLIGA TILLGÅNGAR Fordringar Kontofordringar , ,39 Resultatregleringar , ,06 SAMMANLAGT , ,45 Finansieringstillgångar Kassa- och banktillgodohavanden , ,11 Depositioner ,11 SAMMANLAGT , ,22 RÖRLIGA TILLGÅNGAR SAM- MANLAGT , ,67 AKTIVA SAMMANLAGT , ,50 PASSIVA Eget kapital Övriga fonder Reservfond , ,78 Fastighetsreparationsfond , ,10 Överskott från tidigare år , ,79 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,15 SAMMANLAGT , ,52 Främmande kapital Erhållna förskott 2 290,00 790,00 Kontoskulder , ,69 Resultatregleringar , ,29 SAMMANLAGT , ,98 PASSIVA SAMMANLAGT , ,50 Arbets- och näringsministeriets representant Ordförande regeringsråd Tarja Kröger (överinspektör Sari Alho) Kommunikationsministeriets representant Viceordförande enhetschef Tero Jokilehto (regeringsråd Pekka Kouhia) Finansministeriets representant konsultativa tjänstemannen Riitta Bäck (konsultativa tjänstemannen Joanna Autiovuori) Representanter för skeppsredarna sjöpersonalchef Mikaela Björkholm (sjöpersonalchef Ulla Häkkinen) sjöpersonalchef Outi Byckling (verkställande direktör Olof Widén) sjöpersonalchef Hanne Hinders (viceverkställande direktör Hans Ahlström) personalchef Erkki Kotiranta ( bemanningschef Heikki Leikkonen) Representanter för sjöfararna Manskapet kockstuert Mikko Ervast (köksmästare Tarja Rännäli) servitris Arja Ahonen (kock Mika Ojala) Däcksbefälet sjökapten Dan Stenbäck (sjökapten Niclas Seligson) Maskinbefälet maskinchef Jari Simpura (ombudsman Sami Uolamo) Representantskapets ordinarie sammanträde hölls den 18 april. Vid sammanträdet behandlades de i Sjömansservicelagen (447/2007) nämnda ärendena samt utkastet till budget. Representantskapet höll ett extra möte den 28 maj, vid vilket man behandlade verksamhets- och ekonomiplanen för år 2013 samt styrelsens utredning gällande det planerade byggnadsprojektets kostnadseffekter och hur de möjligen skulle inverka på verksamheten. Styrelsen Sjömansservicebyråns styrelse hade under verksamhetsåret följande medlemmar (suppleanterna inom parentes) Arbets- och näringsministeriets representant riksförlikningsman Esa Lonka (regeringsråd Susanna Siitonen) 12 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

13 Representanter för skeppsredarna ombudsman Kimo Kostiainen (ombudsman Jessica Troberg till den 6.5, Bernt Bergman från den 7.5) ombudsman Riku Anttila (ombudsman Eija Kanto) Representanter för sjöfararna Manskapets representanter förbundssekreterare Kenneth Bondas, Finlands Sjömans-Union (funktionär Satu Silta) Representanter för befälet sjökapten Kai Terimaa, Finlands Skeppsbefälsförbund (sjökapten Petri Suominen) maskinmästare Harri Piispanen, Finlands Maskinbefälsförbund (förbundssekreterare Reima Angerman) Representant för Finlands Sjömanskyrka generalsekreterare Sakari Lehmuskallio Som ordförande för styrelsen fungerade riksförlikningsman Esa Lonka och som viceordförande regeringsrådet Susanna Siitonen. Styrelsen sammanträdde fem gånger under året. Sjömansservicebyråns namn tecknades av Esa Lonka och Martti Karlsson (till den 31.1) och Niklas Rönnberg (från den 1.2) eller någondera av dem tillsammans med styrelsemedlemmen Kimo Kostiainen eller Kenneth Bondas eller byråns AV-sekreterare Heli Myllykangas. Revisor för år 2013 var CGR-samfundet KPMG Oy Ab, som utnämnt CGR Heidi Vierros som huvudansvarig revisor.sjömansservicebyråns ekonomiska ställning framgår av närslutna balans- och resultaträkning. Helsingfors den 6 mars 2014 SJÖMANSSERVICEBYRÅN RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter SSB-avgifter/sjöfarare och rederier , ,29 SSB-avgifter/statens andel , ,29 Lästavgifter , ,00 Intäkter från klubbverksamhet 885, ,70 Hamnstädernas bidrag , ,00 Intäkter sammanlagt , ,28 Kostnader Klubbar och verksamhetsställen , ,95 Idrott och motion , ,55 Filmtjänst , ,38 Information och publikationer , ,35 Utlandsverksamhet , ,72 Hobbyverksamhet , ,66 Studieverksamhet , ,64 Bibliotekstjänst , ,82 Internationellt samarbete , ,27 Samarbete i hemlandet , ,26 Personalkostnader , ,02 Administration , ,62 Avskrivningar , ,68 Kostnader sammanlagt , ,92 Överskott av ordinarie verksamhet , ,36 PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Intäkter Ylläs hyror , ,52 Slottsgatan 3 hyror , ,00 Ränteintäkter 3 183, ,89 Övriga intäkter 2 000, ,00 Intäkter sammanlagt , ,41 Kostnader Ylläs kostnader , ,93 Slottsgatan 3 kostnader , ,94 Kostnader sammanlagt , ,87 Över-/undersk. av placerings- och finans.verks , ,46 Över-/underskott före skatter , ,10 Slottsgatan 3 förskottsskatt 0 0 Skatteåterbäring ,95 Räkenskapsperiodens över-/underskott , ,15 2 / 2014 Frivakt Vapaavahti 13

14 REVISIONSBERÄTTELSE Till Sjömansservicebyråns representantskaps ordinarie möte Vi har granskat Sjömansservicebyråns bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och administration för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens och verksamhetsledarens ansvar Styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen skall se till att Sjömansservicebyråns bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot Sjömansservicebyrån, eller brutit mot lag eller förordningar. En revision innefattar ett genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som i Sjömansservicebyrån kan ha en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Sjömansservicebyråns interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i den operativa ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande. Utlåtande Som vårt utlåtande framför vi att bokslutet och verksamhetsberättelsen, i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller i Finland gällande uppgörande av bokslut och verksamhetsberättelse, ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av Sjömansservicebyråns verksamhet och dess ekonomiska ställning. Uppgifterna i verksamhetsberättelse och bokslut är konfliktfria. Helsingfors den 11 mars 2014 KPMG OY AB Heidi Vierros CGR 14 Vapaavahti Frivakt 2 / 2014

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 1/2015 Merimiestilasto 2014 Statistik över sjömän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän

Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Trafin tilastojulkaisuja Trafis statistiska publikationer Trafis Statistics 13/2014 Merimiestilasto 2013 Statistik över sjömän Johdanto Merimiestilastosta vastaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot