Suomi hyötyy Venäjän WTO-jäsenyydestä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi hyötyy Venäjän WTO-jäsenyydestä"

Transkriptio

1 BOFIT Online 2011 No. 8 Heli Simola Suomi hyötyy Venäjän WTO-jäsenyydestä Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

2 BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen Heli Simola: ISSN X (online) Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL Helsinki Puh: Fax: Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

3 Sisällys Tiivistelmä... 3 Venäjän WTO-sitoumukset vähentävät kaupan ja sijoitusten esteitä... 4 WTO-jäsenyys tukee Venäjän talouskasvua erityisesti ulkomaisten investointien kautta... 5 Venäjän WTO-jäsenyydellä positiivisia vaikutuksia myös Suomelle... 6 Maailmantalouden epävarmuus vaikeuttaa vaikutusten arviointia... 7 Lähteet... 8 Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 2

4 Heli Simola Tiivistelmä Venäjä näyttää vihdoin liittyvän Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi ensi vuonna. Välittömän vaikutuksen arvellaan jäävän vähäiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä WTOjäsenyydellä arvioidaan yleisesti olevan myönteinen vaikutus Venäjän talouteen erityisesti suorien ulkomaisten sijoitusten kasvun vaikutuksesta. Venäjän kokonaistuotannon taso voi nousta keskipitkällä aikavälillä 3,3 prosentilla jäsenyyden myötä. Venäjän WTO-jäsenyydestä on hyötyä myös Suomen taloudelle. Suomen kokonaistuotannon taso voi lisääntyä kasvaneen viennin myötä 0,1 0,2 %. Tämä merkitsisi noin miljoonan euron lisäystä kokonaistuotannossa ja henkilön lisäystä työllisyydessä. Lisäksi Venäjän WTO-jäsenyydestä voi olla hyötyä Venäjällä toimiville suomalaisyrityksille sekä transitokuljetuksiin liittyvälle liiketoiminnalle markkinan kasvaessa. Maailmantalouden epävarma tilanne voi viivästyttää positiivisia vaikutuksia. Pidemmällä aikavälillä Venäjän WTO-jäsenyys on kuitenkin suotuisa tekijä niin Venäjän kuin Suomenkin talouskehityksen kannalta, koska se vähentää esteitä maiden välisissä taloussuhteissa ja edistää Venäjän liiketoimintaympäristön kohenemista. Asiasanat: Suomi, Venäjä, WTO-jäsenyys. Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 3

5 Venäjän WTO-sitoumukset vähentävät kaupan ja sijoitusten esteitä Lähes kaksi vuosikymmentä jatkuneiden neuvottelujen jälkeen Venäjä näyttää vihdoin liittyvän Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi ensi vuonna. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuun lopulla ja WTO:n ministerineuvosto hyväksyi Venäjän jäsenyyden joulukuun puolivälissä. Jäsenyyden voimaantulo edellyttää vielä liittymissopimuksen ratifiointia Venäjän duumassa vuoden 2012 kesäkuun puoliväliin mennessä. Venäjästä tulee WTO:n täysivaltainen jäsen 30 päivän kuluttua liittymissopimuksen ratifioinnista. WTO-jäsenyyden myötä Venäjä sitoutuu kiinnittämään tuontitullinsa liittymissopimuksessa määritellyille tasoille. Tähän mennessä julkaistujen sitoumusten mukaan Venäjä laskee tuontitulliensa keskimääräistä tasoa 7,8 prosenttiin, kun se vuonna 2011 on ollut 10 %. Tullien alennuksissa noudatettavat siirtymäajat ovat pääosin 2 3 vuotta, mutta pisimmillään 5 8 vuotta. Taulukko 1 Venäjän tuontitullisitoumuksia eräiden tuotteiden osalta. Tulli liittymisajankohtana, % WTO-sopimuksen mukainen tulli, % Maitotuotteet 19,8 14,9 Viljatuotteet 15,1 10 Kemialliset tuotteet 6,5 5,2 esim. lääkkeet ,5 Puu ja paperi 13,4 8 Sähkölaitteet 8,4 6,2 esim. IT-tuotteet 5,4 0 Autot 15,5 12 esim. uudet henkilöautot Lähteet: WTO, Venäjän talousministeriö. Tuontitullien lisäksi Venäjä sitoutuu kiinnittämään myös useita vientitullejaan liittyessään WTO:n jäseneksi. Venäjän pääneuvottelija Maksim Medvedkovin mukaan 1 tämä koskee mm. öljyn ja öljytuotteiden vientitullien laskukaavaa sekä maakaasua. Raakapuun viennissä on määrä ottaa käyttöön kiintiöt havupuulle sekä laskea vientitulleja. Kun pääosaa raakapuun viennistä koskeva vientitulli on nykyään 25 % tai vähintään 15 euroa kuutiometriltä, niin WTO-jäsenyyden myötä tullin on määrä laskea koivun osalta 7 prosenttiin sekä kiintiön puitteissa vietävän kuusen osalta 13 ja männyn osalta 15 prosenttiin. Kiintiön ulkopuolella viedyn havupuun vientitulleille ylärajaa ei ole kiinnitetty. EU:lle kohdistetut kiintiöt ovat 6 miljoonaa kuutiometriä kuuselle ja 3,6 miljoonaa kuutiometriä männylle. Raakapuun tuonnin huippuvuosina EU:hun tuotiin kuusta lähes 9 miljoonaa kuutiometriä ja mäntyä noin 4 miljoonaa kuutiometriä, mutta viime vuonna molempia tuotiin enää noin 2 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi esim. nikkelin ja kuparin vientitullit on määrä poistaa kokonaan. Jäsenyyssopimus edellyttää Venäjältä sitoumuksia myös lukuisilla palvelualoilla, kuten pankki- ja vakuutussektorilla, telekommunikaatiopalveluissa sekä kuljetussektorilla. Osa 1 Maksim Medvedkovin haastattelu uutistoimisto Interfaxille , Venäjän talousministeriö (2011). Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 4

6 sitoumuksista on jo nykyään voimassa, mutta esim. vakuutussektoria on määrä avata edelleen. Sitä vastoin pankkisektorilla Venäjä pitää kiinni haarakonttoreiden perustamiskiellosta, joten ulkomaiset pankit voivat edelleen toimia Venäjällä vain tytäryhtiön kautta. 2 WTO-jäsenyyden myötä myös venäläisten yritysten pääsy vientimarkkinoille helpottuu jossain määrin. Muutokset ovat kuitenkin varsin vähäisiä, sillä useimpiin Venäjän vientituotteisiin ei nykyäänkään kohdistu tuontitulleja tai Venäjällä on jo ennestään suosituimmuuskohtelu. Vientialoista lähinnä metalli- ja kemianteollisuuden ennakoidaan hyötyvän WTO-jäsenyydestä, koska niiden vientituotteisiin kohdistuu nykyään joitakin rajoituksia, kuten EU:n tuontikiintiöt venäläiselle teräkselle. WTO-jäsenyys tukee Venäjän talouskasvua erityisesti ulkomaisten investointien kautta WTO-jäsenyyden vaikutusta Venäjän talouteen on viime vuosina tutkittu runsaasti Maailmanpankissa. David Tarr on useissa tutkimusraporteissa 3 arvioinut Venäjän kokonaistuotannon vuotuisen tason nousevan jäsenyyden myötä keskipitkällä aikavälillä 3,3 % suuremmaksi kuin ilman jäsenyyttä. Vaikutuksesta pääosa eli 2,4 prosenttiyksikköä on peräisin palvelusektorin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin kohdistuvien rajoitusten vähentämisestä. Tuontitullien alentamisen vaikutus on vain 0,6 prosenttiyksikköä ja vientimarkkinoiden rajoitusten vähenemisen vaikutus 0,3 prosenttiyksikköä. Rutherford ja Tarr (2006) analysoivat Venäjän WTO-jäsenyyden alueellisia ja sektorikohtaisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan Luoteis-Venäjä ja Pietari sekä Kaukoidän federaatiopiiri hyötyisivät jäsenyydestä keskimääräistä enemmän, koska niiden arvioidaan pystyvän hyödyntämään paremmin ulkomaisten suorien sijoitusten rajoitusten vähentämistä. Sitä vastoin Uralin federaatiopiirissä positiiviset vaikutukset olisivat hieman keskimääräistä pienempiä. Toimialoista WTO-jäsenyydestä arvioidaan hyötyvän eniten metalli- ja kemianteollisuuden. Sitä vastoin voimakkaammin kotimarkkinoille keskittyneiden ja korkeammilla tulleilla suojeltujen teollisuudenalojen, kuten elintarvike- ja tekstiiliteollisuuden, rakennustarviketuotannon sekä koneenrakentamisen, ennakoidaan kärsivän eniten Venäjän WTO-jäsenyydestä. Näillä aloilla lisääntynyt tuontikilpailu voi supistaa tuotantoa ja työllisyyttä, koska monien sektoreilla toimivien venäläisten yritysten kilpailukyky on varsin heikko. Pidemmällä aikavälillä lisääntynyt kilpailu ja tehottomien yritysten poistuminen markkinoilta voivat kuitenkin lisätä koko talouden tuottavuutta. Muuta tutkimusta Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksista on tehty lähinnä 2000-luvun alkupuolella. Yleinen päätelmä myös niissä oli jäsenyyden positiivinen vaikutus koko talouden ja erityisesti venäläisten kuluttajien kannalta. 4 Tuoreet arviot jäsenyyden vaikutuksista ovat lähinnä kvalitatiivisia. Useimmissa analyyseissa arvioidaan, että välitön vaikutus Venäjän talouteen on vähäinen. Pidemmällä aikavälillä jäsenyyden vaikutus nähdään kuitenkin positiivisena ja talouskasvua lisäävänä. WTO-jäsenyyden ennakoidaan lisäävän suoria ulkomaisia sijoituksia Venäjälle ja tehostavan taloutta kilpailun kiristyessä. Jäsenyyden nähdään myös tukevan Venäjän modernisaatiotavoitteita, vaikka se ei yksinään riitäkään talouden ja viennin monipuolistamiseen. Venäjän vientiin jäsenyydellä arvioidaankin olevan vain hyvin pieni vaikutus, joka kohdistuu 2 Kts. lisätietoja esim. WTO (2011), Venäjän talousministeriö (2011), Hurtta (2011). 3 Esim. Tarr ja Volchkova (2010) luvun alkupuolen tutkimustuloksia ovat koonneet esim. Chowdhury (2003) ja Simola (2007). Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 5

7 lähinnä metallisektorille paremman markkinoillepääsyn seurauksena. WTO-jäsenyyden on ennakoitu voivan lisätä Venäjän vuotuista vientiä 2 mrd. dollarilla, mikä vastaa 0,5 % viennistä. 5 Venäjän WTO-jäsenyydellä positiivisia vaikutuksia myös Suomelle Venäjä on viime vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi Suomen tärkeimmistä vientimarkkinoista ja monet suomalaiset yritykset ovat etabloituneet Venäjän markkinoille. Siksi on ilmeistä, että Venäjän WTO-jäsenyys on suotuisa asia myös Suomen talouden kannalta. Kokonaisvaikutuksen täsmällistä kokoa on hyvin vaikea ennakoida, mutta tässä luvussa pyritään haarukoimaan tärkeimpien vaikutusten kokoluokkaa. Eräs tärkeimmistä vaikutuskanavista on Suomen vienti Venäjälle. Mahdollisen viennin lisäyksen vaikutusta arvioitaessa käytetään laskelman lähtökohtaisena oletuksena yllä esiteltyä arviota, jonka mukaan WTO-jäsenyys kasvattaa keskipitkällä aikavälillä Venäjän kokonaistuotannon tasoa 3,3 prosentilla verrattuna tilanteeseen ilman jäsenyyttä. Koska Venäjän tuontialttius on viime vuosina vaihdellut 2-3:n välillä, voidaan Venäjän tuonnin tason ennakoida kasvavan 6,6 9,9 prosentilla. Kun taas Venäjän osuus Suomen viennistä on viime vuosina ollut noin 10 %, olisi Suomen vientikysynnän taso Venäjän WTO-jäsenyyden myötä 0,7 1 % suurempi verrattuna tilanteeseen ilman jäsenyyttä. Vientikysynnän kasvun kokonaisvaikutusta Suomen talouteen voidaan arvioida Suomen Pankin Aino-ennustemallin 6 avulla. Mallisimulaation pohjalta Venäjän WTO-jäsenyydestä koituva vientikysynnän lisäys voisi kasvattaa Suomen kokonaistuotannon tasoa 0,1 0,2 prosentilla. Vuoden 2010 kokonaistuotannon pohjalta tämä merkitsisi miljoonaa euroa 7. Työllisyys lisääntyisi 0,2 0,3 % verrattuna tilanteeseen, että Venäjä ei olisi WTO:n jäsen. Kun työllisiä vuonna 2010 oli runsaat 2,4 miljoonaa, lisäysvaikutus olisi työllistä. Taulukko 2 Arvio Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksista, % -muutos verrattuna tilanteeseen ilman jäsenyyttä Vaihtoehto 1 (Venäjän tuontialttius 2) Vaihtoehto 2 (Venäjän tuontialttius 3) Venäjän BKT 3,3 3,3 Venäjän tuonti 6,6 9,9 Suomen vientikysyntä 0,7 1,0 Suomen vienti 0,5 0,8 Suomen BKT 0,1 0,2 Suomen työllisyys 0,2 0,3 Lähteet: Tarr ja Volchkova (2010), Suomen Pankki. 5 Tuoreita analyyseja WTO-jäsenyyden vaikutuksista esim. Alfa Bank (2011), Citibank (2011), Troika Dialog (2011). 6 Lisätietoja esim. Newby, Railavo ja Ripatti (2011). 7 Vientivaikutus (tavara- ja palveluvienti) on miljoonaa euroa, mutta koska mallissa otetaan huomioon myös viennin lisäyksen vaatima tuonnin lisäys, jää BKT-vaikutus hieman pienemmäksi. Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 6

8 Venäjän WTO-jäsenyys saattaa lisätä jossain määrin myös Suomen tuontia Venäjältä. Erityisesti tämä voi koskea raakapuun tuontia, joka romahti vuoden 2008 lopulla Venäjän vientiverokorotusten ja Suomen heikkenevän taloustilanteen seurauksena. Jos raakapuun tuonti nousisi jälleen romahdusta edeltävälle tasolle, se lisäisi Suomen tuontia Venäjältä miljoonalla eurolla vuoteen 2010 verrattuna. Lisäksi joidenkin muiden raaka-aineiden tuonti voi lisääntyä hieman alempien vientitullien seurauksena. Venäjän WTO-jäsenyys voi vaikuttaa myös moniin muihin Suomen talouden kannalta tärkeisiin toimintoihin kuin vientiin. Näitä vaikutuksia on kuitenkin vielä vaikeampi arvioida, koska Suomen kansantalouden kannalta ne ovat epäsuorempia. Koska vaikutukset voivat kuitenkin olla suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä, on muutamia keskeisimpiä seuraavassa pyritty haarukoimaan suuntaa-antavasti. Venäjän tuonnin kasvu voi lisätä myös Suomen kautta Venäjälle kulkevaa transitoliikennettä. Jos transitokuljetukset kasvaisivat yhtä nopeasti kuin Venäjän tuonti, niiden taso olisi siis 7 10 % suurempi kuin ilman Venäjän WTO-jäsenyyttä. Vuonna 2010 Suomen kautta Venäjälle menevien transitokuljetusten arvo oli noin 17 mrd. euroa, joten euromääräinen lisäys kuljetuksiin olisi 1,2 1,7 mrd. euroa. Myös suomalaiset yritykset voisivat hyötyä tästä kasvusta jossain määrin, mutta kokonaisvaikutus Suomen talouden kannalta olisi huomattavasti pienempi. Viennin lisäksi Venäjän WTO-jäsenyyden voidaan odottaa vaikuttavan positiivisesti Venäjällä toimiviin suomalaisyrityksiin. Useimmat yritykset hyötynevät markkinoiden kasvusta. Lisäksi tuontitullien alenemisesta voi olla hyötyä monille yrityksille edullisempien tuotantopanosten tai muiden tuontituotteiden muodossa. Toisaalta alemmat tuontitullit voivat myös kiristää joidenkin yritysten markkinoilla kohtaamaa kilpailutilannetta. Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutuksesta paikallisilla markkinoilla toimiviin suomalaisyrityksiin voidaan karkeana arviona esimerkiksi olettaa niiden liikevaihdon kasvavan yhtä paljon kuin markkina eli yllämainittu 3,3 %. Kun suomalaisten yritysten Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 13 mrd. euroa 8, niiden liikevaihdon lisäys olisi noin 400 miljoonaa euroa Venäjän WTO-jäsenyyden myötä. Maailmantalouden epävarmuus vaikeuttaa vaikutusten arviointia Maailmantaloudessa vallitseva epävarma tilanne aiheuttaa kuitenkin huomattavaa epävarmuutta myös Venäjän WTO-jäsenyyden vaikutusten arviointiin. Jäsenyyden positiivinen vaikutus Venäjän kokonaistuotantoon ja samalla Suomen vientiin voi ainakin keskipitkällä aikavälillä jäädä ennakoitua vaisummaksi, kun yritykset ovat varovaisempia tekemään uusia investointeja. Toisaalta Suomen taloudelle koituva hyöty voisi olla yllä arvioitua suurempikin, jos lopulliset tullien alennukset kohdistuvat keskimääräistä voimakkaammin Suomen tärkeimpiin vientituotteisiin tai suomalaiset vientiyritykset kasvattavat markkinaosuuksiaan Venäjällä. Pidemmällä aikavälillä Venäjän WTO-jäsenyydellä on kuitenkin varmasti positiivinen vaikutus niin Venäjän kuin Suomenkin talouteen, koska se vähentää esteitä maiden välisissä taloussuhteissa ja edistää Venäjän liiketoimintaympäristön kohenemista. 8 Viimeisin tilasto ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdosta on vuodelta 2009, mutta sitä ei ole käytetty laskelman pohjana, koska talouskriisi oli silloin voimakkaimmillaan myös Venäjällä. Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 7

9 Lähteet Alfa Bank (2011). WTO Accession. Approaching the End of A Long Road. November 7, Citibank (2011). It is a surprise! WTO present for investors for end October 27, Chowdhury, Abdur (2003). WTO accession. What s in it for Russia? BOFIT Online 10/2003. Hurtta, Mia (2011). WTO-jäsenyyden vaikutukset Venäjän ulkomaankauppaan. Julkaisussa Korhonen ym. (2011). Venäjän integraatio maailmantalouteen. BOFIT Online 4/2011. Newby, Railavo ja Ripatti (2011). Estimoitu yleisen tasapainon malli ennustekäyttöön. Euro ja talous 3/2011. Rutherford, Thomas ja Tarr, David (2006.) Regional Impacts of Russia s accession to WTO. World Bank Policy Research Paper 4015, September Simola, Heli (2007). Russia Getting Closer to WTO-membership What are the Practical Implications? BOFIT Online 3/2007. Tarr, David ja Volchkova Natalya (2010). Foreign Economic Policy at Crossroads. Julkaisussa Åslund&al.(toim.): Russia after the Global Crisis. Peterson Institute for International Economics, Washington, June Troika Dialog (2011). WTO: Creating Incentives and Timetables. November 3, Venäjän talousministeriö (2011). WTO-jäsenyyteen liittyvät yleiset materiaalit ja liittymispöytäkirja: WTO (2011). Venäjän jäsenyyteen liittyvät materiaalit: Suomen Pankki / Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 8

10 BOFIT Online 2006 No 1 Tuuli Koivu ja Tapio Korhonen: Kiinan valuuttapolitiikka ja maailman rahoitusepätasapainot No 2 Tuuli Juurikkala, Vesa Korhonen, Simon-Erik Ollus, Pekka Sutela ja Merja Tekoniemi: Kestääkö Venäjän kasvu? Seminaarijulkaisu: BOFIT Venäjä-tietoisku No 3 Aaron Mehrotra: India s recent macroeconomic developments No 4 Tuuli Juurikkala and Simon-Erik Ollus: Russian energy sector prospects and implications for Russian growth, Economic policy and energy supply No 5 Merja Tekoniemi: Venäjän aluepolitiikan uudet tuulet esimerkkinä Murmanskin alue No 6 Sanna Kurronen: Russian electricity sector reform and prospects 2007 No 1 Simon-Erik Ollus and Heli Simola: Russia's true imports? No 2 Simon-Erik Ollus and Stephan Barisitz: The Russian Non-Fuel Sector: Signs of Dutch Disease? Evidence from EU-25 Import Competition No 3 Heli Simola: Russia getting closer to WTO membership what are the practical implications? No 4 Laura Solanko: Vaurastuva ja ikääntyvä jättiläinen katsaus Venäjän julkiseen sektoriin No 5 Simon-Erik Ollus and Heli Simola: Finnish re-exports to Russia No 6 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Jouko Rautava, Heli Simola, Pekka Sutela ja Merja Tekoniemi: Venäjän kasvun uudet ehdot No 7 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Jouko Rautava, Heli Simola, Pekka Sutela ja Merja Tekoniemi: New conditions for growth in Russia No 8 Meri Kulmala ja Merja Tekoniemi: Paikallishallinnon reformi vahvistaa keskushallinnon valtaa Venäjällä paikalliset taloudelliset kannustimet vähäiset No 9 Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Merja Tekoniemi: Venäjän aluepolitiikka 2000-luvulla - mitä uusi alueluokitus merkitsee No 10 Riikka Nuutilainen: Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista 2008 No 1 Juuso Kaaresvirta and Tuuli Koivu: China's inflationary pressures and their impact on inflation in euro area No 2 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Pekka Sutela: Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin No 3 Laura Solanko ja Simon-Erik Ollus: Paljonko kaasua Venäjä pystyy viemään? No 4 Iikka Korhonen ja Laura Solanko: Kazakstanin ulkomaiselle lainanotolle rakentunut kasvu hiipuu No 5 Iikka Korhonen, Seija Lainela, Heli Simola, Laura Solanko ja Pekka Sutela: Medvedevin kauden haasteet No 6 Iikka Korhonen, Seija Lainela, Heli Simola, Laura Solanko and Pekka Sutela: The challenges of the Medvedev era No 7 Heli Simola ja Simon-Erik Ollus: Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne No 8 Juuso Kaaresvirta, Tuuli Koivu, Mikael Mattlin, Aaron Mehrotra, Jouko Rautava ja Pekka Sutela: Katsaus Kiinan talouteen 2009 No 1 Mika Erkkilä, Heli Simola ja Laura Solanko: Venäjän sähkösektorin uudistus No 2 BOFIT Venäjä-ryhmä: Venäjä ja kansainvälinen rahoituskriisi No 3 Richard Connolly: Financial vulnerabilities in Emerging Europe: An overview No 4 Iikka Korhonen, Jouko Rautava, Heli Simola, Laura Solanko ja Pekka Sutela: Venäjä kriisin kourissa No 5 Judith Dean, K.C. Fung and Zhi Wang: Vertical specialization in Chinese trade No 6 Yuri V. Simachev, Andrei A. Yakovlev, Boris V. Kuznetsov, Michael Y. Gorst, Aleksandr V. Daniltsev, Michael N. Kuzyk, Sergey N. Smirnov: Assessment of policy measures to support Russia s real economy No 7 Heli Simola: Suomen ja Venäjän väliset investoinnit No 8 Zuzana Fungáčová and Laura Solanko: Has banks financial intermediation improved in Russia? No 9 Juuso Kaaresvirta, Iikka Korhonen, Mikael Mattlin, Aaron Mehrotra, Jenni Pääkkönen ja Jouko Rautava: Katsaus Kiinan talouteen BOFIT tietoisku 2009 No 10 Morten Anker, Daniel Buikema Fjærtoft, Jouko Rautava, Heli Simola and Laura Solanko: Russia, Finland and Norway: Economic Essays 2010 No 1 Iikka Korhonen: Valtion omistamien pankkien ylivalta Kiinassa säilyy No 2 Kaarina Piipponen: Suomen ja Neuvostoliiton välisen clearingmaksujärjestelmän purkaminen ja neuvostovelkojen loppuhoito No 3 Iikka Korhonen, Laura Solanko, Vesa Korhonen, Maija Sirkjärvi ja Pekka Sutela: Venäjä kriisin jälkeen No 4 BOFIT Kiina-ryhmä: Kiina hakee paikkaansa maailmantaloudessa BOFIT tietoisku 2010 No 5 Ye.Yasin, V. Gimpelson, V. Golikova, K. Gonchar, T. Dolgopyatova, B. Kuznetsov and A. Yakovlev: Russian Manufacturing Revisited: Industrial Enterprises at the Start of the 2008 Financial Crisis 2011 No 1 Laura Solanko: How to Liberalize a Thousand TWh Market? Restructuring the Russian Power Sector No 2 Maija Sirkjärvi: Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut No 3 Andrei Yakovlev and Olga Demidova: Access of firms to public procurement in Russia in the 2000s: before and after radical reform of regulation No 4 Vesa Korhonen, Mia Hurtta, Maija Sirkjärvi, Ilkka Salonen ja Iikka Korhonen: Venäjän integraatio maailmantalouteen No 5 Sergey Vlasov: Russian fiscal framework: Past, present and future. Do we need a change? No 6 Laura Solanko: Öljyntuottajamaiden elvytysvara on supistunut huomattavasti No 7 Riikka Nuutilainen ja Laura Solanko: Metallien ja energian maailmankauppa kääntyi Kiinaan No 8 Heli Simola:

Krimin kriisi on jo nyt tullut kalliiksi Venäjälle

Krimin kriisi on jo nyt tullut kalliiksi Venäjälle BOFIT Policy Brief 2014 No. 2 Jouko Rautava Krimin kriisi on jo nyt tullut kalliiksi Venäjälle Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta

Lisätiedot

Öljyntuottajamaiden elvytysvara on supistunut huomattavasti

Öljyntuottajamaiden elvytysvara on supistunut huomattavasti BOFIT Online 2011 No. 6 Laura Solanko Öljyntuottajamaiden elvytysvara on supistunut huomattavasti Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 7.10.2011

Lisätiedot

Valtion omistamien pankkien ylivalta Kiinassa säilyy

Valtion omistamien pankkien ylivalta Kiinassa säilyy BOFIT Online 2010 No. 1 Iikka Korhonen Valtion omistamien pankkien ylivalta Kiinassa säilyy Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Laura Solanko Iikka Korhonen:

Lisätiedot

BOFIT Policy Brief 2014 No. 4

BOFIT Policy Brief 2014 No. 4 BOFIT Policy Brief 2014 No. 4 Heli Simola ja Laura Solanko Kaasu jälleen kiistakapulana Venäjän ja Ukrainan välillä Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja

Lisätiedot

Russia s restrictions on food imports

Russia s restrictions on food imports BOFIT Policy Brief 2014 No. 9 Heli Simola Bank of Finland, BOFIT Institute for Economies in Transition BOFIT Policy Brief Editor-in-Chief Iikka Korhonen Heli Simola: 11.8.2014 ISSN 2342-205X (online) Bank

Lisätiedot

Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut

Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut BOFIT Online 2011 No. 2 Maija Sirkjärvi Suomen markkinaosuus Venäjällä on supistunut Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Laura Solanko Maija Sirkjärvi: 4.4.2011

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän väliset investoinnit

Suomen ja Venäjän väliset investoinnit BOFIT Online 2009 No. 7 Heli Simola Suomen ja Venäjän väliset investoinnit Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Jouko Rautava Heli Simola: 3.9.2009 ISSN 1456-811X

Lisätiedot

BOFIT Policy Brief 2014 No. 14

BOFIT Policy Brief 2014 No. 14 BOFIT Policy Brief 2014 No. 14 Riikka Nuutilainen Shanghain ja Hongkongin pörssiyhteistyökokeilu avasi Kiinan osakemarkkinat ulkomaisille yksityissijoittajille Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Turkin talous saadaanko kasvu kestävälle pohjalle?

Turkin talous saadaanko kasvu kestävälle pohjalle? BOFIT Online 2013 No. 10 Heli Simola Turkin talous saadaanko kasvu kestävälle pohjalle? Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta 4.12.2013 Heli

Lisätiedot

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne

Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne BOFIT Online 2008 No. 7 Heli Simola ja Simon-Erik Ollus Suomen Venäjän-kaupan yritysrakenne Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Venäjän valuuttavaranto ja rahastot

Venäjän valuuttavaranto ja rahastot BOFIT Policy Brief 2015 No. 2 Heli Simola Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Iikka Korhonen Heli Simola: 1.4.2015 ISSN 2342-205X (online) Suomen Pankki

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten suorien sijoitusten tilastot

Suomen ja Venäjän välisten suorien sijoitusten tilastot BOFIT Policy Brief 2015 No. 6 Anni Norring Suomen ja Venäjän välisten suorien sijoitusten tilastot Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Iikka Korhonen

Lisätiedot

Venäjän markkinat aukeavat WTO-jäsenyyden myötä - mutta kenelle ja kuinka paljon?

Venäjän markkinat aukeavat WTO-jäsenyyden myötä - mutta kenelle ja kuinka paljon? Venäjän markkinat aukeavat WTO-jäsenyyden myötä - mutta kenelle ja kuinka paljon? ALUSTUKSEN RAKENNE Millainen talous liittyi WTO:hon 2 kuukautta sitten? Mitä Venäjän WTO-jäsenyys merkitsee Suomelle? t

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Itämeren alueen puumarkkinat -seminaari. Venäjän WTO-jäsenyys

Itämeren alueen puumarkkinat -seminaari. Venäjän WTO-jäsenyys Itämeren alueen puumarkkinat -seminaari Venäjän WTO-jäsenyys 14.2.2012 KPO-20, Ulkoasiainministeriö Venäjän WTO-jäsenyys -tilanne Venäjän WTO-liittymisneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä 2011 Venäjän

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Pelastaako Luoteis-Venäjän ja Pietarin talouskasvu Itä-Suomen? Pekka Sutela www.bof.fi/bofit 4.9.2008 Venäjä / Neuvostoliitto Suomen kauppakumppanina 100 80 60 Osuus, % Vienti Venäjälle / NL:on Tuonti

Lisätiedot

Globaalit energiamarkkinat murroksessa

Globaalit energiamarkkinat murroksessa BOFIT Online 2013 No. 5 Laura Solanko ja Lauri Vilmi Globaalit energiamarkkinat murroksessa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta BOFIT Online

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Kazakstanin ulkomaiselle lainanotolle rakentunut kasvu hiipuu

Kazakstanin ulkomaiselle lainanotolle rakentunut kasvu hiipuu BOFIT Online 2008 No. 4 Iikka Korhonen ja Laura Solanko Kazakstanin ulkomaiselle lainanotolle rakentunut kasvu hiipuu Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien

Lisätiedot

LEIJONA JA LOHIKÄÄRME

LEIJONA JA LOHIKÄÄRME LEIJONA JA LOHIKÄÄRME Suomen ja Kiinan taloussuhteet Ville Kaitila Markku Kotilainen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla Sarja B276 ISSN 0356-7443

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin

Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin BOFIT Online 2008 No. 2 Seija Lainela, Simon-Erik Ollus, Heli Simola ja Pekka Sutela Venäjä vuoteen 2010 Katsaus Venäjän talouden lähivuosien haasteisiin Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Erkki Liikanen KILPAILU JA TUOTTAVUUS. Kansantaloudellinen Yhdistys

Erkki Liikanen KILPAILU JA TUOTTAVUUS. Kansantaloudellinen Yhdistys Erkki Liikanen KILPAILU JA TUOTTAVUUS Kansantaloudellinen Yhdistys 13.4.2005 Pankkivaltuusto/30.3.2005 4 USA kaksoisvajeet Vaihtotase Prosenttia bruttokansantuotteesta Budjetti 2 0-2 -4-6 1980 1985 1990

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Internet-sivujen käyttäjäkysely 2005

Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Internet-sivujen käyttäjäkysely 2005 BOFIT Online 2005 No. 11 Tiina Saajasto Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Internet-sivujen käyttäjäkysely 2005 Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Paikallishallinnon reformi vahvistaa keskushallinnon valtaa Venäjällä

Paikallishallinnon reformi vahvistaa keskushallinnon valtaa Venäjällä BOFIT Online 2007 No. 8 Meri Kulmala ja Merja Tekoniemi Paikallishallinnon reformi vahvistaa keskushallinnon valtaa Venäjällä Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Vienti osana kansantaloutta Teknologiateollisuus

Vienti osana kansantaloutta Teknologiateollisuus Vienti osana kansantaloutta 1 Mistä vienti koostuu nykyään? Mikä on viennin rooli kansantaloudessamme? Onko Suomi riippuvainen viennistä? Miksi vientisektorille on tärkeää miten muiden toimialojen työvoimakustannukset

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

PTT-ennuste: Metsäsektori

PTT-ennuste: Metsäsektori MSO 17.10.2014 PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo 250 240 230 220 210 200 190 180 Sahatavaran

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä Zuzana Fungáčová & Laura Solanko Suomen Pankki Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.215 5.6.215 Julkinen 1 Investointien rahoitus vaikeuksissa Ulkomainen rahoitus (lainat ja

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

BOFIT Policy Brief 2016 No. 9

BOFIT Policy Brief 2016 No. 9 BOFIT Policy Brief 2016 No. 9 Heli Simola ja Vesa Korhonen Arktisen alueen taloudellinen merkitys Venäjälle Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Juuso

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Talouden näkymät Hallituksen talousarvioesityksessä Suomen talouskasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 2,9 prosenttia.

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä

Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä Kutsuuko Itä?: Liikemahdollisuudet Venäjällä 1) Venäjä yhä tärkeä Suomen taloudelle 2) Sanktiot eivät ole pääsyy Venäjän-vientimme laskuun 3) Venäjä suuri mahdollisuus, muttei lähitulevaisuudessa 4) Venäjän

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Venäjän WTO jäsenyys. Barents Logistics 2 Seminaari 20.4.2012. Sara Ohls, Ulkoasiainministeriö

Venäjän WTO jäsenyys. Barents Logistics 2 Seminaari 20.4.2012. Sara Ohls, Ulkoasiainministeriö Venäjän WTO jäsenyys Barents Logistics 2 Seminaari 20.4.2012 Sara Ohls, Ulkoasiainministeriö Kauppapoliittinen osasto Tilanne Liittymisneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä 2011. Jäsenyys hyväksyttiin

Lisätiedot

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009

TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.04.2009 TRALIA Transitoliikenteen lisäarvopalvelut Antti Posti Pentti Ruutikainen 21.4.29 Päätutkimuskysymys Minkälaisia lisäarvopalveluja Suomen transitoliikenteessä on käytössä ja millaiset ovat lisäarvopalvelujen

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

BOFIT Online. Suorat sijoitukset Suomesta Venäjälle ja Baltian maihin vuonna 1997. 1999 No. 1. Jouko Rautava

BOFIT Online. Suorat sijoitukset Suomesta Venäjälle ja Baltian maihin vuonna 1997. 1999 No. 1. Jouko Rautava BOFIT Online 1999 No. 1 Jouko Rautava Suorat sijoitukset Suomesta Venäjälle ja Baltian maihin vuonna 1997 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ISSN 1456-811X (online) 20.5.1999 Suomen

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-tietoisku 2015

BOFIT Venäjä-tietoisku 2015 BOFIT Policy Brief 215 No. 7 Vesa Korhonen, Zuzana Fungáčová, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Iikka Korhonen BOFIT Policy Brief 7/215 Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

BOFIT Policy Brief 2017 No. 1

BOFIT Policy Brief 2017 No. 1 BOFIT Policy Brief 2017 No. 1 Jouko Rautava Kiinassa talouspolitiikka ei pysy maan muutosten vauhdissa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Policy Brief Päätoimittaja Juuso Kaaresvirta

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 3/2012 Pääjohtaja 1 Kasvunäkymät vaimenevat 2 Suomen talous kasvaa lähivuosina hitaasti 180 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko) Viitevuoden

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot