4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta"

Transkriptio

1 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi suurimmista sähkösyöpöistä. s. 15

2 Pääkirjoitus Tunneasia Asuminen ja asuntojen rakennuttaminen ja hallinnoiminen on pohjimmiltaan ihan kivaa. Näillä leveysasteilla se on jopa ihan välttämätöntä. Oman kodin ja asuinympäristön valinta herättää voimakkaita tunteita huolimatta henkilön iästä, asemasta tai perhesuhteista. Asunnon valintaan vaikuttavat nykyään yhä enemmän alueen ekologisuus, yhteisöllisyys ja esteettisyys. Onnistuneen ja kestävän kaupunkisuunnittelun mittapuuna on oltava arjen viihtyvyys ja sujuvuus. Ekologisesti kestävät ratkaisut toimivat vasta, kun ne ovat sosiaalisestikin kestäviä ja tulevat osaksi asukkaiden arkea. Tällaisia arvoja on peräänkuulutettu myös Asuntosäätiössä jo 60 vuoden ajan. Tästä Kotimaisemasta voit lukea lisää, mitä Asuntosäätiöön näiltä tiimoilta kuuluu. Teemanamme tällä kertaa on myös palvelu. Mitä palvelu sitten on? Sitä on jossain määritelty mm. seuraavasti: Palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, suoritus tai valmius, jolla asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, nautintona, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai materian säästönä jne. Palvelu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa vaihdantatilanteessa joskus erittäin nopeasti, joskus jopa vuosien tai vuosikymmenien aikajänteellä. Palvelun käyttäjä voi kokea palvelun asiakkaan näkökulmasta tuhansilla eri tavoilla, jopa aivan muutoin kuin sen tuottaja on ajatellut. Palvelun huonous tai hyvyys on viime kädessä asiakkaan kokemus. Lyhentäen voisi todeta, että palvelu on tunneasia, sitä vain jälkeenpäin yritetään perustella järkisyin. Tässä numerossa pääset tutustumaan isännöinnin kiinteistösihteerin vaihtelevaan arkeen. Siinä, missä isännöitsijä on kiinteistön operatiivinen johtaja, on kiinteistösihteeri se moottori, joka saa arjen järjestykseen. Isännöinti, jos mikä, on asiantuntijapalvelua. Sen tehtävänä on toimia asukkaiden parhaaksi ja säilyttää kiinteistöjen arvo ja asumisviihtyvyys. Tämän kehittämisessä toivomme teiltäkin palautetta: palvelimmeko tyytyväistä asiakasta vai jäikö joku asia kaivelemaan. Päätoimittaja Ritva Bergström KUSTANTAJA Asuntosäätiö, Kalevalantie 6, ESPOO, p. (09) , Päätoimittaja Ritva Bergström Toimituskunta Helena Hiila, Henri Holmberg, Esa Kankainen, Eija Lopmeri, Raija Mäkinen, Päivi Tulokas, Timo Kivioja ja Kari Toiviainen TUOTANTO TK mediatalo Oy, p , Toimitus Tom Kalima, Timo Kivioja Valokuvat Saara Vuorjoki ja Mikko Käkelä Kannen kuva Saara Vuorjoki Piirrokset Juha Hellström Painopaikka Edita Prima, Helsinki Painosmäärä kpl

3 Asumisen uusille asukaslähtöisille palveluille on kysyntää. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita. Seulon toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka. s.12 Tässä lehdessä 4-7 Tuotantoa kaikilla rintamilla Asuntosäätiö uskoo toimitusjohtaja Esa Kankaisen mukaan tulevaisuuteen haastavista ajoista huolimatta ja pyrkii tarjoamaan asiakkaille koteja kaikilla asumisen rintamilla Kiinteistösihteeri palvelee asukkaita Sanna Tuunainen on Asuntosäätiön kiinteistösihteeri, joka on tärkeä osa isännöintiä ja joka kohtaa asukkaan usein ensimmäisenä. Seulo tuo ostokset ovelle Espoon Suurpellossa asuva Annika Joutsenlahti on käyttänyt Seulon palveluita lähes alusta lähtien. Hänen mielestään kaupassa käyntiin kuluu kohtuuttomasti kallista vapaa-aikaa. Ajankohtaista Europa House Award -kilpailu käynnistyy. Asutosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan kansainvälistä kilpailupaikkaa. Asumisen vinkki. Kylpyhuoneen lattialämmitys on suuri sähkön kuluttaja. Sen vuoksi sitä ei kannata käyttää turhaan. Kotimaisema

4 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista. 4 Kotimaisema

5 Teksti Tom Kalima Kuvat Mikko Käkelä ja Asuntosäätiö Koteja hyvään asumiseen Hintojen raju nousu on asettanut asuntorakentamiselle kovat paineet. Asuntosäätiö katsoo kuitenkin toiveikkaasti tulevaisuuteen ja tarjoaa jatkossakin ihmisille koteja yhtälailla asumisoikeusasuntojen, vuokra-asuntojen kuin omistusasuntojenkin sektoreilla. Asuntosäätiö on ollut koko historiansa ajan yksi hyvän asumisen edelläkävijöistä. Tätä on tarkoitus jatkaa, vaikka nykyinen tilanne ei kustannusten kasvun myötä olekaan paras mahdollinen. Asuntosäätiö pyrkii kuitenkin viemään kiinnostavia uusia hankkeita eteenpäin, vaikka ne ulkopuolisista syistä johtuen ovat jonkin verran viivästyneet. Tarkoituksena on käynnistää hanke, jossa tutkitaan puukerrostalon rakentamisen mahdollisuuksia, kokeillaan asuntorakentamisen uudenlaisia moduuli-ratkaisuja, otetaan energia-alalla käyttöön maalämmön ja aurinkopaneeleiden yhdistelmiä sekä jatketaan asumiseen liittyvien palveluiden lanseerausta. Tämän lisäksi haluamme vahvistaa rooliamme myös asuntojen omistajana, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen luettelee. Jotkut uusista hankkeista odottavat kaavapäätöksiä, jotkut ehkä taloudellisesti otollisempia hetkiä, mutta tavoitteemme on ehdottomasti jatkaa toimintaamme hyvän asumisen tuottajana. Hinnat korkealla. Kustannusten kasvu on tällä hetkellä kaikkein suurin haaste. On äärimmäisen vaikea tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja etenkin pääkaupunkiseudulla. Yksi syy nykyiseen tilanteeseen juontuu edelliseen, vuoden 2008 lamaan. Silloin valtio elvytti voimakkaasti lähtemällä tukemaan asuntotuotantoa. Tukitoimet vaikuttivat hyvin ja asuntotuotanto käynnistyi kuten myös asuntokauppa. Ikävä kyllä tämä johti myös siihen, että hinnatkin alkoivat nousta. Yksi syy hintojen nousuun löytyy materiaalien puolelta. Koska mm. elementtitehtaita oli ehditty ajaa alas, rakennustarvikkeista tuli pian pulaa ja hinnat ovat kovan kysynnän mukaisesti olleet korkealla. Toisaalta myös urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat olleet täystyöllistettyjä, jolloin rakennuttajaportaan on ollut vaikeata löytää urakoitsijoita ainakaan tuettuun, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, Esa Kankainen analysoi. Ajoittain on ollut vaikea edes saada tarjouksia, tai ainakaan sellaisia, jotka olisivat menneet läpi ARA-kontrollista. Asuntomarkkinoilla tämä on johtanut huoleen siitä, että Tehoa hallinnointiin Asuntosäätiön tulevaisuuden visioon kuuluu entistä voimakkaampi panostus myös asuntojen omistamiseen. Tällä hetkellä säätiöllä on omistuksessaan noin asuntoa, joissa asuu yli ihmistä. Tätä kantaa on tarkoitus jatkossa kasvattaa ja samalla tehostaa asuntopääoman isännöintiä ja hallinnointia. Asumisen edelläkävijänä Asuntosäätiö haluaa panostaa laatuun niin investointien kuin palvelujenkin osalta. Asuntokannan tehokas isännöinti Huolellinen kunnossapito Kustannustehokkaat prosessit Asuntosäätiön palveluprosessien kehittäminen Kannan arvon säilyttäminen koko elinkaaren ajan hinnat kaikilla sektoreilla karkaavat käsistä. Huoli on näkynyt myös mediassa, missä on kauhisteltu uusien vuokraasuntojen neliöhintojen nousua ovat jopa euroon. Kysyntä on hiipunut. Kovat hinnat ovat näkyneet myös kysynnänhiipumisena muutamissa myyntikohteissa eikä niitä näin ollen ole käynnistetty. Kankaisen mukaan kyse ei ole pelkästään materiaalien ja rakennuskustannusten noususta vaan myös siinä, että uudet määräykset nostavat asuntojen hintoja. Asuntosäätiö on käynnistämässä Viikinmäkeen Hitas-kohdetta. Kotimaisema

6 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia hyvää rakentamista, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen tiivistää. Esimerkiksi energiamääräykset tiukentuvat jatkuvasti, mikä myös näkyy hinnoissa. Tällainen hintakehitys ei todellakaan voi jatkua. Erityisen suuri huoli on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen sektorilla. Rakentamisen alalle on kuitenkin aina ollut tyypillistä se, että välillä mennään ylös tosi jyrkästi, minkä jälleen tullaan taas alas. Sen vuoksi on oletettavaa, että liikkeellä olevien hankkeiden valmistuttua vapautuu kapasiteettia ja kiinnostus urakointiin kasvaa. Se näkyy kilpailuna ja oletettavasti myös hintojen laskuna. Sen lisäksi kustannuksiin vaikuttaa materiaalien parempi saatavuus. Nyt ovat toimitusajat esimerkiksi elementtiteollisuudessa olleet puolen vuoden luokkaa, koska kysyntä on ollut niin kovaa. Rakennusalalle poukkoileva kehitys on raskasta. Aikaisemmin elettiin seitsemän vuoden sykleissä, nyt suhdanteet vaihtuvat nopeasti, jolloin suunnitelmallisuus on vaikeaa. Ikävä kyllä tämä tuntuu myös hinnoissa. Vuokra-asuntoja. Kankaisen mukaan tulevaisuus näyttää nyt jonkin verran valoisammalta. Edellisen laman aikana valtio elvytti voimakkaasti. Nyt siihen ei ole varaa, mutta valtio on ottanut erityiskohteeksi vuokra-asumisen ja mm. puolittanut omavastuukoron. Se hieman helpottaa tilannetta. Ympäristöministeriö asetti asuntopoliittisen työryhmän pohtimaan asuntorakentamisen tilannetta. Asumisoikeusrakentaminen Asuntosäätiö tuottaa asuntoja kaikilla rahoitusmalleilla. ASO, eli asumisoikeusasunnot ovat erinomainen vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa. Asumisoikeustuotantoon vaikuttavat voimakkaasti markkinat. Tämän vuoden alussa kysyntä on jälleen voimakkaasti kasvanut ja vuodesta näyttää tulevan vilkas ASO-asuntojen vuosi. Tuoreita asumisoikeuskohteita ovat olleet Suurpellon ensimmäinen valmistunut kohde Sokrates, joka valmistui joulukuussa Vantaan Leinelän ensimmäinen kohde Gneissi oli ASO-kohde ja valmistui elokuussa Viime vuonna Asuntosäätiö laajensi asumisoikeustuotantoaan myös Helsinkiin rakennuttamalla Myllypuron ostoskeskuksen yläpuolelle Kiviparin kohteeseen yli 60 asuntoa. Sen jälkeen myös Pitäjänmäelle Ormuspeltoon on syntymässä asumisoikeuskoteja. 6 Kotimaisema

7 Puurakentaminen Puurakentaminen tekee tuloaan myös kerrostaloihin. Asuntosäätiö on käynnistämässä hanketta, jossa tutkitaan puurakentamisen mahdollisuuksia ja tekemässä asiasta yliopistollista tutkimusta. Kerrostalorakentamisessa puun käyttöä ovat rajoittaneet monet viranomaismääräykset, esimerkiksi paloturvallisuuden suhteen. Lisäksi ongelmana on ollut korkea hintataso, koska puuteollisuudella ole ollut valmiita rakennusratkaisuja. Puun käytön lisääntymistä on jarruttanut myös tekniset epävarmuustekijät, kuten esimerkiksi kosteuden hallinta sekä rakennuksen julkisivuissa että sisäpuolisissa rakenteissa. Tällä puolella tekniikka ja työmenetelmät ovat puuttuneet. Nämä toivottavasti helpottavat vuokra-asuntotuotannon käynnistämistä jatkossa. Meillä on myytävän tuotannon puolella käynnistymässä kaksi Hitas-hanketta, toinen Arabianrantaan ja toinen Viikinmäkeen. Hintatasot ovat tosin aikaisempaa korkeampia, mutta kohteet ovat erinomaisia. Sijainnit ovat hyviä ja kohteet laadukkaita onnistuneiden arkkitehtikilpailujen ansiosta. Kaikki nämä ennakoivat Kankaisen mukaan sitä, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Viime vuotta kuvaa erittäin hyvin esimerkiksi se, että maaliskuun jälkeen ARA ei antanut yhtään uutta asumisoikeusvarausta uudelle hankkeelle. Vasta loppuvuodesta saimme kaksi uutta varausta ja kumpikin hanke on jo lähdössä rakenteille. Sokrates lämpiää maalämmöllä Asuntosäätiön asumisoikeuskiinteistö Sokrates on kolmen viisikerroksisen talon kiinteistö, jonka energiaratkaisuna on maalämpö. Suurpellossa, Klariksentie 1:ssä sijaitseva Sokrates valmistui vähän yli vuosi sitten ja sen energiatehokkuutta on seurattu siitä lähtien tarkasti. Ainakin toistaiseksi maalämpö vaikuttaa erittäin taloudelliselta ratkaisulta. Ensimmäisten 14 kuukauden aikana ovat energiakustannukset olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käyttävissä vastaavissa taloyhtiöissä. Kaukolämpöön verrattuna maalämmön perustamiskustannukset olivat noin euroa korkeammat. Tämä tarkoittaa, että ratkaisu maksaa itse itsensä muutamassa vuodessa. Maalämmön perustamiskustannukset muodostuvat talokohtaisista maalämpöpumpuista sekä putkista, joita maan alla on yhteensä joitakin kilometrejä. Nämä riittävät kattamaan neljän kerrostalon energiatarpeen sekä huoneistojen lämmityksen että lämpimän käyttöveden osalta. Kiinteistön sisällä järjestelmä vastaa normaalia vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Isännöitsijän mukaan järjestelmä on toiminut hyvin. Vaikka sekä viime että tänä talvena on ollut runsaasti kovia pakkasia, lämpö on riittänyt hyvin, eivätkä asukkaat ole valittaneet lämmön riittävyydestä Myös laitteisto on joitakin alun pieniä häiriöitä lukuun ottamatta pelannut moitteetta. Sokrates on kolmen 5-kerroksisen talon kiinteistö, jossa lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan maalämmön avulla. Lämpöä on riittänyt kovienkin pakkasten aikana. Energiakustannukset ovat olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käytettäessä. Lisää variaatioita. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on Kankaisen mukaan tavoite, johon pitää kaikin keinoin pyrkiä. Tämän vuoksi Asuntosäätiö haluaa edelleen olla mukana tuotannon alkuvaiheista, eli kaavoituksesta lähtien. Säästöjä on pyrittävä löytämään kaikkialta. Monilla uusilla alueilla on kaavoista tehty niin haastavia, että kustannukset myös sen kautta väistämättä kasvavat. Mielestäni voisi ajatella, että jokaisen uuden alueen ei tarvitse olla sellainen, jossa tavoitellaan kaikkea mahdollista. Jos jokainen kaava sisältää kaikki mahdolliset herkut, kustannukset ilman muuta nousevat ja kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on mahdotonta Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia myös päällekkäisiä kustannuksia. Sellaisille alueille, jonne suunnitellaan maalämpöä tai aurinkoenergiaa on esimerkiksi turha vetää kaukolämpöä joka paikkaan. Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista, Esa Kankainen sanoo. Kotimaisema

8 Teksti Tom Kalima Kuvat Saara Vuorjoki Palvelevaa isä 8 Kotimaisema

9 nnöintiä Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole, sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon, kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen kertoo. Puhelin (09) Faksi Sähköposti Isännöintipalvelut Asuntosäätiön perustehtävänä on toteuttaa parempaa asumista ja ottaa kokonaisvaltainen vastuu omistamistaan kiinteistöistä. Tästä syystä Asuntosäätiö isännöi kaikkia vuokraja asumisoikeuskiinteistöjään tavoitteenaan tarjota asiakkailleen toimiva ja ajanmukainen koti viihtyisässä ja elävässä ympäristössä. Hyvä isännöintitapa Asuntosäätiön kiinteistöjä isännöidään hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Itse elämää ei voi suunnitella, hyvän elämisen puitteet voi. Yhteydenotot Asuntosäätiössä on useita isännöitsijöitä, jotka toimivat tehdyn työnjaon puitteissa. Käytännön isännöitiin liittyvissä asioissa palvelee kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen, joka on isännöinnin yhteyshenkilö. Kotimaisema

10 Isännöitsijää pelättiin ennen enemmän kuin talonmiestä, mutta turha pelätä! Asuntosäätiön asiakkaat kohtaavat usein ensimmäiseksi kiinteistösihteeri Sanna Tuunaisen, joka odottaa soittoasi ja on valmiina palvelemaan. Asuntosäätiön toimisto sijaitsee Espoossa, Kalevalantiellä. Sanna Tuunainen istuu katutasossa ja hänen työpisteensä on ovesta oikealla. Sannan tavoittaa joka päivä, aamuseitsemän ja kello kolmen välillä. Asiointi sujuu paitsi paikan päällä käymällä ja sähköposteja lähettämällä sekä myös puhelimitse ellei se ole varattu, kuten niin usein. Etenkin kuukauden vaihteen tienoilla puhelinsoittoja riittää niin paljon, että hän ei edellisen puhelun antia ehdi juuri kirjata, kun seuraava puhelu on jo tulossa. Sen vuoksi aloitankin työt jo seitsemältä. Ensimmäinen tunti ennen kahdeksaa on usein ainoa rauhallinen hetki päivästä, jolloin voin purkaa edellisen illan aikana tulleet sähköpostit ja listata alkavan päivän työt, Sanna sanoo ystävällisesti hymyillen. Torstaina 9. helmikuuta työpöydällä on kaksi kunnioitettavaa paperikasaa. Toisessa ovat hyvässä järjestyksessä kaikki ne työt, jotka on tänään hoidettava. Pino on kuulemma puolessa, kuten on päiväkin. Toinen kasa on pahvilaatikossa, jossa on myös suuri määrä avaimia. Päivä on sikäli poikkeuksellinen, että Sanna on lähdössä jakamaan uusia avaimia Ullantorpantie 8:aan, Ymmerstaan. Avaintöitä. Avaimista huolehtiminen on yksi Sannan tärkeistä työtehtävistä. Ne kuuluvat rutiineihin, mutta ovat yllättävän usein haastavan työläitä. Kun ihmiset muuttavat, vanhat avaimet on luovutettava, Asuntosäätiölle, jotta ne voidaan antaa eteenpäin seuraaville vuokralaisille. Meillä on tarkka tieto siitä, kuinka monta avainta kullakin vuokralaisella on. Muuton yhteydessä ne on kaikki saatava takaisin. Se on tärkeä osa asukasturvallisuutta. Emme tietenkään voi hyväksyä sitä että avaimia on kateissa. Jos kaikkia ei löydy, lukot ja sarjoitukset on tehtävä uudelleen. Se on kallis operaatio, josta asukas on itse vastuussa Yleensähän asiat ovat kunnossa ja kaikki avaimet tallessa, mutta aina on tapauksia, joissa muuttavat vuokralaiset eivät tule ajatelleeksi seuraavaa asukasta ja hänen turvallisuuttaan. Viime kädessä joudumme käyttämään vuokraennakkoa lukkojen vaihtamiseen, Sanna kertoo. On tärkeää että asukkaat soittavat jos jokin on vialla. Emme voi tietää ongelmista, jos niistä ei kerrota. Tähänkin on uusi tekniikka tulossa avuksi. Asuntosäätiö on lukituksessa siirtymässä uudenlaiseen lukostojärjestelmään, jossa avaimia voidaan "luoda" ja "mitätöidä" ohjelmallisesti. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös sen, että järjestelmästä voidaan poistaa vaikkapa vain yksi hävinnyt avain. Tähän uuteen tekniikkaan liittyy myös Sannan käynti Ymmerstassa. Annan uudet avaimet sekä käyttöohjeet ja otan asukkaalta kuittaukset. On mukava kohdata asukkaita, joista monet ovat vanhoja tuttuja. Sähkötolppatöitä. Vuokra-asumiseen kuuluu mitä erilaisimpia toimintoja. Sen vuoksi saattaisi olla helpompaa aloittaa siitä päästä, mitä Sanna Tuunainen ei tee. Pyytämällä hän kuitenkin alkaa luetella millaisia asioita hän avainruljanssin lisäksi hoitaa. Ensimmäisenä tulee mieleen talojen parkkipaikat ja lämpötolppapaikat. Aina ei vapaita paikkoja ole kaikille halukkaille, joten pidän yllä jonotuslistoja. Uudet asukkaat eivät peri automaattisesti edellisen asukkaan paikkaa, vaan sen saa jonossa seuraavana oleva. Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole. Sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon. Välillä tulee tietenkin soittoja tai meilejä sellaisistakin asioista, joita en itse hoida ja joista en tiedä. Osaan kuitenkin siirtää ne asiat niille, joille ne kuuluvat ja sillä tavalla auttaa asiakasta. Minusta on tärkeätä, että asukkaat soittavat, jos jokin asia on vialla. Joskus tuntuu, että he pitävät joitakin asioita vähäpätöisinä ja luulevat, että ne hoituvat itsestään. Todellisuudessa me emme kuitenkaan voi tietää ongelmista, jos meille ei niistä kerrota. Me vain uskomme, että kaikki on hyvin. Me haluamme, että kiinteistöjen asiat ovat kunnossa ja asukkaamme viihtyvät. Se on meille tärkeätä. Muuttojärjestelyjä. Kaikenlaiset muuttoihin liittyvät asiat kuuluvat kiinteistösihteerin tehtäviin ja niitä riittää. Aikaisemmin muutot yleensä tapahtuivat kuun vaihteessa, mutta nyt niitä on Sannan mukaan tasaisesti. 10 Kotimaisema

11 Asiat sujuvat Avainten vaihtamisesta Ymmerstassa on ilmoitettu asukkaille ilmoitustaululla ja juuri, kun Sanna Tuunainen on asettunut asemapaikkaansa, kerhohuoneeseen, ovesta astuu sisään taloyhtiön asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala. Hän saa omien avaimiensa lisäksi haltuunsa myös talon yhteisiin tiloihin vievät avaimet. Olen tosi tyytyväinen asukas. Asuntosäätiön kanssa kaikki asiat sujuvat helposti. Tietoa ja apua saa, kun tarvitsee ja kaikki asiat hoituvat helposti. Tosin asukkailta voisi toivoa vähän suurempaa innostusta yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi talkoisiin. Muuten paikka on rauhallinen ja asunto hyvä, Kari Hakala sanoo. Esimerkiksi viime vuoden aikana lähes asunnosta 343:ssa tapahtui muutto. Jokaisesta Asuntosäätiön asunnosta tehdään tarkastusraportti. Sisään muuttava uusi asukas kirjaa kuntoon liittyvät huomionsa ja tekee siitä kirjallisen raportin. Tämän lisäksi tekninen isännöitsijä on tarkastanut asunnon ja tehnyt oman raporttinsa. Minä kirjaan nämä raportit, jotta voimme tarvittaessa selvittää, onko mahdollinen vaurio ollut jo asukkaan muuttaessa vai onko se syntynyt hänen siinä asuessa. Näiden asioiden varsinainen selvittely ei kuitenkaan kuulu minun tehtäviini, vaan niitä hoitavat isännöitsijät. Näiden lisäksi minulta löytyvät talokirjaotteet, perusparannustodistukset, taloyhtiöiden saunojen saunavuorot ja niin edelleen, Sanna kertoo. Asiakaspalvelua. Sanna Tuunaisen työ on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelutyötä. Kun hänen kiireitään katsoo, on helppo ajatella hänen tekevän työtä, jossa on omimmillaan. Kai minä tällaisesta työstä tykkään, vaikka 16-vuotiaana kotona vannoinkin, että ikinä en asiakaspalvelutyötä tee. Vannomatta paras on ainakin minun kohdallani osuva sanonta, koska koko elämäni olen asiakaspalvelutyötä tehnyt, Sanna nauraa. Helppoahan se ei aina ole. Jos asukkailla on ongelmia he voivat olla syystäkin kiukkuisia. Puhelimessa kuitenkin pystyy aika pian aistimaan heidän tunnetilojaan, minkä jälkeen tietää millä tavalla heitä voi auttaa. Eivätkä ne harvat kiukkuisetkaan ihmiset minulle ole suuttuneet. Asiat heitä vaivaavat. Ne mekin haluamme saada kuntoon. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala kuittaa kiinteistösihteeri Sanna Tuunaiselta omien avaimien lisäksi myös taloyhtiön yhteisten tilojen avaimet. Kotimaisema

12 Teksti Tom Kalima Kuva Mikko Käkelä Seulo tuo kotiin Ne, jotka harmittelevat, ettei Espoon uudella Suurpellon asuinalueella ole ainoatakaan ruokakauppaa, eivät ehkä tiedä, että ostokset saa kotiin 8,25 eurolla. Kyse on uudesta asumisen palvelumuodosta. Seulo Oy on pari vuotta toiminut nettiruokakauppa, joka on erikoistunut toimittamaan ruokaa suoraan kotiovelle. Joissain uusissa taloissa, kuten esimerkiksi Asuntosäätiön Suurpellon kiinteistössä Klariksentie 1:ssä, toimintaa varten on erityinen palvelueteinen. Eteisessä on suuret kaapit, joihin Seulon kylmälaukut tulevat. Palvelu pelaa eikä asukkaan tarvitse olla edes kotona. Jos palvelueteistä ei ole, toimitamme ruoat kotiovelle, kertoo Heli Koukkula-Teixeira Seulosta. Meidän konseptimme sisältää muutakin kuin perinteisen verkkokaupan. Me olemme panostaneet laatuun ja pystymme takaamaan, että asiakas saa aina tuoreita tuotteita, koska tavarat eivät ole edes käyneet kaupan hyllyllä, toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka kertoo. Me panostamme myös lähiruokaan, joten esimerkiksi tietyt vihannekset, leivät, lihat, kalat jne. tulevat meille toimituspäivän aamuna suoraan tuottajilta. Kylmäketju pitää. Erkki Timmerbackan mukaan kaksi vuotta toimineen Seulon palveluiden käyttäjäkunta on jatkuvasti suurentunut ja toiminta-alue laajentunut pääkaupunkiseudulta Tuusulaan, Keravalle ja Järvenpäähän. Käyttäjien joukossa on sekä vanhempia ihmisiä, joille kauppaan lähteminen on hankalaa, että nuoria perheitä. Lapsiperheissä aika on usein kortilla ja lasten kanssa kauppaan meno saattaa olla työlästä ja aikaa vievää. Nettitilauksen tekeminen kestää laskelmiemme mukaan noin seitsemän minuuttia eikä tarvitse edes lähteä mihinkään. Sen voi tehdä kotisohvalta noin 1,5 vrk ennen toivottua toimitusta, Heli Koukkula-Teixeira sanoo. Ruoan laadusta puhutaan paljon ja siitä, että pitäisi suosia lähiruokaa. Meidän kauttamme tämä onnistuu. Me teemme yhteistyötä lähialueen tuottajien kanssa ja joukossa on korkealle arvostettuja toimijoita, sekä alueella toimivia leipomoita ja maatiloja, Timmerbacka korostaa. Hänen mukaansa laatu koskee myös nk. kylmäketjua. Tilaukset toimitetaan erityisissä kylmälaukuissa, jotka pystytään jaottelemaan tuoteryhmien mukaan. Asumispalvelut. Seulon toimintaidea on lähtöisin ajalta, jolloin Erkki Timmerbacka teki töitä konsulttina. Nettikauppahan on periaatteessa samaa kuin perinteinen postimyynti. Me kuitenkin ajattelimme, että kaikkia palveluita kehitettäessä pitää tarkastella palvelukonseptia kodista käsin. Eli nähdä, mitä asiakas kotona ajattelee, ja mitä hän toivoo. Tältä pohjalta on syntynyt Seulo, jonka palvelukonseptiin kuuluu kaupan lisäksi myös pesula- ja kirjastopalvelut. Suunnittelemme myös kierrätyksen ottamista mukaan toimintaamme. Silloin asiakkaan ei tarvitse lähteä kauppaan viemään palautuspulloja eikä sanomalehtiä kierrätyspisteeseen. Me voimme hoitaa sen sekä ruokaostokset palveluna, ja asiakas voi vaikkapa lähteä lenkille. Ei turhia kaupassakäyntejä Annika Joutsenlahti kuuli Seulon palveluista Asuntosäätiön järjestämässä, uusille asukkaille tarkoitetussa tilaisuudessa. Ajattelin heti, että palvelu voisi soveltua hyvin minulle, koska minulla ei ole käytössäni autoa. Julkisilla on kauppoihin hankala matka enkä toisaalta oikein välitä viettää aikaa marketeissa esimerkiksi viikonloppuisin. Silloin on aina mukavampaakin tekemistä, Annika Joutsenlahti sanoo. Hän on käyttänyt Seulon palveluita lähes siitä lähtien, kun reilu vuosi sitten muutti kahden lapsensa kanssa asumisoikeusasuntoon, Suurpeltoon. Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Yleensä ostan hedelmiä ja vihanneksia kotimatkalla jostain marketista, mutta kaikki perusraaka-aineet tilaan Seulon kautta. Palvelua on helppo hänen mukaansa käyttää. Tarvitaan vain Seulolta saatava tietokoneohjelma, jolla tilaus tehdään. Alussa ainoa vaikeus oli mieltää, mitä esimerkiksi tarkoittaa kilo omenoita, koska kaupassa asioidessa miettii enemmän kappaleita kuin kiloja. Tuotteiden laatu on Annikka Joutsenlahden mukaan ollut aina hyvää ja tuotteet hyvin valittuja. 12 Kotimaisema

13 Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Seulon Heli Koukkula-Teixeira katselee taustalla, kuinka Annika Joutsenlahti lajittelee kotiin tuodut ostoksen kaappiin. Kotimaisema

14 Ajankohtaista As Oy Helsingin Aurinkokivi Vuosaaren Aurinkolahdessa perustuu Europahousen kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Vastaa ja voita! Europahouse Award -kilpailu on käynnissä Lähetä kysymyksesi Kysy asumisesta -palstalle. Samalla voit lähettää toiveita jutuista, joita haluaisit lehdessä käsiteltävän. Voit vastata myös sähköpostitse: tai täyttämällä lomakkeen sivuillamme Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin Stockmannille. Lähetä vastauksesi mennessä. Kysymykseni Kysy asumisesta -palstalle: Mitä aiheita haluaisit lehdessä käsiteltävän? Nimi, osoite ja puhelinnumero Asuntosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan Europahouse Awardia, joka jaetaan Suomessa syyskuun alussa. Europahouse-säätiön kilpailu on tarkoitettu valmistuneille asuntokohteille. Kilpailu on suunnattu ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista toteuttaville rakennushankkeille. Kilpailutyön ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia asetettuja kriteereitä, yksi riittää. Europahouse Award -kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäinen on kansallinen ja sen kilpailuaika on Toisen vaiheen kansainvälinen kilpailu alkaa 30.6 ja päättyy Nyt toista kertaa pidettävän kilpailun järjestäjinä toimivat Europahousesäätiö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Europahousesäätiössä Suomen, Hollannin, Tanskan ja Saksan rakennuttajat, suunnittelijat, asiantuntijat, tutkijat, urakoitsijat ja tuotevalmistajat kehittävät yhteistyössä asuinrakennusten suunnittelua, tuotantoa ja tuotteistoa. Postimaksu maksettu Vastauslähetys INFO: Espoo Kysy asumisesta Mitä olet aina halunnut kysyä asumisesta? Tällä palstalla käsitellään lukijoiden lähettämiä kysymyksiä. Lähetä omasi oheisella lomakkeella tai sähköpostitse. 1Vuokrasopimukseni päättyy maaliskuun viimeinen päivä. Kuinka nopeasti saan maksamani vuokravakuuden takaisin? Vakuusmaksu palautetaan viimeistään kahden viikon sisällä sopimuksen päättymisestä. Vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä, jos maksusaatavia ei ole, kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on siivottu ja on moitteettomassa kunnossa. 2Olen asennuttanut vuokra-asuntoon sälekaihtimet. Saanko niistä korvauksen? Vuokralainen voi omalla kustannuksellaan asentaa asunnon ikkunoihin sälekaihtimet. Sälekaihtimet on kuitenkin vuokrasuhteen päättyessä jätettävä paikoilleen, eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta maksaa vuokralaiselle hyvitystä sälekaihtimista. Mikäli vuokralainen haluaa ottaa sälekaihtimet mukaansa, on asentamisesta aiheutuneet jäljet korjattava ja ikkunapuitteet saatettava asennusta edeltävään kuntoon. Mikäli vuokralainen ei näin tee, ei jälkiä voida pitää tavanomaisena kulumisena, vaan ne kuuluvat vuokralaisen korvattavaksi. 3Asun vuokra-asunnossa. Astianpesukone sanoi sopimuksensa irti. Kuka maksaa? Uunin lamppu ei toimi. Vaihtaako vuokranantaja lampun? Mikäli asunnon varustukseen kuuluva astianpesukone rikkoontuu kesken vuokrakauden muusta kun vuokralaisesta johtuvista syistä on vuokranantajalla velvollisuus uusia rikkoontunut laite tai sen osa. Niin sanotut kuluvat osat, esimerkiksi lamput, loisteputket sytyttimineen, jääkaapin ja uunin lamput sekä palovaroittimet kuuluvat vuokralaisen hoidettaviksi. 14 Kotimaisema

15 Uutta asumista Ennakkomyynnissä olevia kohteita Asunto Oy Helsingin Kotikivi Uusi värikäs kaupunginosa Alppikylässä. Kerrostaloon ja rivitaloon sijoittuvien 37 asunnon suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Veijo Kujala Oy. Asunto Oy Helsingin Kotisaari Tulossa 44 huoneistoa merelliseen Arabianrantaan. Playa Arkkitehdit Oy:n suunnittelema arkkitehtikilpailun voittaja nyt ennakkomarkkinoinnissa. Asumisen vinkit Teksti Henri Holmberg Kuva Juha Hellström Viikinmäki Jylhälle kukkulalle Viikinmäkeen 30 kotia, joissa pyritään yhdistämään pien-, rivi- ja kerrostaloasumisen parhaat puolet. Suunnittelukilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Rakenteilla olevia kohteita Valmistuneita kohteita Helsingin Valimomestari Asumisoikeusasuntoja savuttomaan kerrostaloyhtiöön Pitäjänmäelle rakennetaan 25 huoneistoa. Suunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy ja rakentajana Rakennus Omera Oy. Leinelän Granitti 33 asumisoikeusasuntoa aina yksiöistä 4 huonetta käsittäviin perheasuntoihin. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen ja rakentamisesta Lemminkäinen Talo Oy. Leinelän Moreeni Leinelään tulossa 38 vuokrakotia erilaisiin tarpeisiin. Runsaan vuoden kuluttua valmistuva kohde on Graniitin suunnittelijoiden ja rakentajien käsialaa. Asunto Oy Espoon Seneca Tammikuun lopussa päästin muuttamaan Suurpeltoon. Arkkitehdit L-N Oy:n suunnittelemassa ja Peab Oy:n rakentamassa Senecassa on 44 modernia kotia. Nimityksiä Isännöitsijä AIT Henri Holmberg on helmikuun 2012 alusta lukien nimitetty kiinteistöpäälliköksi vastuualueenaan asuntojen hallinnoinnin ja kiinteistöomistuksen kehittäminen sekä yleiset energiataloudelliset ja palvelutarjontaan liittyvät kysymykset. Lattialämmitys vai lattian lämmitys? Usein tulee isännöitsijälle asukkaalta yhteydenotto, jossa ilmoitetaan talon laitteissa olevan vikaa kun asukkaan sähkölasku on niin suuri. Yksi suurimmista sähkösyöpöistä on kylpyhuoneen lattialämmitys. Märkätilan lattialämmityksellä on kaksi tehtävää: lisätä mukavuutta ja poistaa kosteutta rakenteista yhdessä ilmanvaihdon kanssa. Kaukolämmöllä lämpiävän kerrostalon märkätiloissa on usein sähköllä toimiva lattialämmitys patterin lisäksi. Mikäli kylpyhuoneessa on patteri, lattialämmitys on lähinnä mukavuuslämmitystä. Tällöin kannattaa etsiä pienin mahdollinen lämpötila, ettei se tunnu epämiellyttävältä. Jos lattia on selkeästi lämmin tai jopa kuuma, lämmitys on todennäköisesti täydellä teholla. Kun lattialämmityksen keskikulutus on noin 200 kilowattia neliötä kohden vuodessa, täydellä teholla kulutus saattaa jopa kolmin- tai nelinkertaistua. Lattialämmityksen tarve riippuu täysin tilan käytöstä. Mikäli kesäisin esimerkiksi lomien aikana suihkutellaan harvemmin, ei ole mitään järkeä myöskään lämmittää tilaa. Mikäli lattialämmitys on kuitenkin kesälläkin käytössä, ikkuna on tärkeä pitää suljettuna. Jos ikkuna on auki, veto huuhtoo tehokkaasti lämpöä lattian pinnasta, jolloin termostaatti tunnistaa lämmön haihtumisen ja alkaa lämmittää enemmän. Mikäli märkätilan kosteuseristykset on tehty oikein, kosteusongelmia rakenteisiin ei pääse syntymään. Jos lattialaatan sisällä on kosteutta pitkään, sinne voi syntyä mikrobikasvustoa. Pelkkä lattialämmitys ei kuivata tilaa, vaan ilmanvaihdon pitää myös toimia.

16 HITAS-ASUNTOJA ALPPIKYLÄÄN Kerrostalossa on myös asuntopihoja. Viherhuoneet löytyvät ylimmästä kerroksesta. Uuteen värikkääseen kaupunginosaan Alppikylään on suunnitteilla ja ennakkomarkkinoinnissa 37 asuntoa käsittävä Hitas-kohde Helsingin Kotikivi. Kotikivessä on sekä kerrostaloasuntoja lasitetuin parvekkein tai asuntopihoin että rivitaloasuntoja, joissa on mm. viherhuone ylimmässä kerroksessa. Julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset, mutta omille autoillekin rakennetaan talleja. Asunto Oy Helsingin Kotikivi Purilaskuja 2, Helsinki Huoneistoesimerkkejä: Kerrostalossa 2h+kk+s+ter+piha 2h+kk+s+ter+piha 2h+k+s 3h+k+s 3h+ks+s 4h+k+s 4h+k+s 6h+k+s 5h+k+s+autot. 49,5 m 2 56,0 m 2 64,5 m 2 77,0 m 2 84,0 m 2 103,5 m 2 112,0 m 2 121,5 m 2 133,0+20 m 2 Mh arv. alk , , , , , , , , ,70 Rivitalossa 4h+k+s+vih.h.+2p+piha 101,0+15,5 m ,30 Vh arv.alk , , , , , , , , , ,30 NYT SETELEILLÄ PELAAMAAN, kauden 2012 PELIOIKEUKSIA VUOKRALLE Hinta: 990 /pelioikeus. Voit myös kerätä kolmen kimpan, silloin hinta on enää 900 /pelioikeus. Asuntosäätiöön voi maksaa myös Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Kysy lisää: Päivi Tulokas puh Kalevalantie ESPOO Puh

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6

Uusi, helpompi koti? 55 + Herttoniemi. Vuokrakoti. Abraham Wetterin tie 6 Uusi, helpompi koti? Vuokrakoti 55 + Herttoniemi Abraham Wetterin tie 6 Kodista on tullut entistä tärkeämpi paikka, jossa voi levätä ja ladata akkuja ilman taakkaa tekemättömistä remonteista ja pihatöistä.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Joensuun asuntokupla?

Joensuun asuntokupla? Joensuun asuntokupla? Author : paul Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Uutisissa 16.1.: "Asuntokupla voi olla totta Helsingin sinkuilla ja dinkuilla*." Lyhyesti hänen mielestään

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä Keskustan ja luonnon läheisyydessä Jyväskylän Aholaitaan, vain kivenheiton päähän keskustasta ja lenkkipoluilta, nousee omaleimainen kerrostalojen korttelikokonaisuus As. Oy Aholankulma, jonka viehättävänä

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kodin logistinen avustaja

Kodin logistinen avustaja Kodin logistinen avustaja Kauppakeskuksen vihreyden ja asioinnin helppouden mittaa asiakas hänen toimintaansa sisältyvänä kokonaisuutena Espoo 25.11.2008 Erkki Timmerbacka Ympäristömme muuttuu Väestön

Lisätiedot

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Luonnollisesti lähellä palveluita KarelianKotilot Oy Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Puurakentamisen RoadShow 21.3.2012 1 Sisältö KarelianKotilot Oy - visio, tavoitteet Hyvinvointikeskus KotKontu -

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

MITEN KORJATA VANHAA PURKAMISEN SIJASTA???

MITEN KORJATA VANHAA PURKAMISEN SIJASTA??? MITEN KORJATA VANHAA PURKAMISEN SIJASTA??? Lähde:http://www.ruukki.com/www/corporate.nsf/Documents/92D7D182 B29B5FFFC22576C800378C8B?OpenDocument&lang=2 Rautaruukin tulo Raaheen 60-luvun alussa synnytti

Lisätiedot

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

TAPIOLASTA SUURPELTOON

TAPIOLASTA SUURPELTOON TEKES-TILAOHJELMA TAPIOLASTA SUURPELTOON ARVOVALINNAT ASUINALUEIDEN SUUNNITTELUSSA Tj. Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ 1.12.2009 HYVÄ ASUINYMPÄRISTÖ LUO MYÖNTEISIÄ EDELLYTYKSIÄ HYVÄLLE ELÄMÄLLE Hyvinvointi

Lisätiedot

KuLTTuuRiERoT asukkaiden Tavoissa

KuLTTuuRiERoT asukkaiden Tavoissa 4 Kulttuurierot asukkaiden tavoissa Moderni tiedonvälitysteknologia on muutamassa vuosikymmenessä kutistanut maapallon meidän omaksi takapihaksemme. Ehkäpä juuri siksi unohdamme nykyään helposti kulttuurien

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Ilma sakeana kysymyksiä Ajotila. Työtila. Kirjasto. n.12 m. pitkä pari metriä leveä tuubi miten asiakasvirrat kulkevat kuinka toimitaan ryhmätilanteissa Miten ergonomia pelaa Voiko hyllyt irrottaa Akkulaturi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Yhdessä Huomiseen. Kotosalla luo laatua ikääntyvän asumiseen

Yhdessä Huomiseen. Kotosalla luo laatua ikääntyvän asumiseen Yhdessä Huomiseen Kotosalla luo laatua ikääntyvän asumiseen Kotosalla on turvallinen, luotettava ja yhteisöllinen Kotosalla on YH Länsi Oy:n ja Kotosalla Säätiön kehittämä nykyaikainen ja toimiva asumismuoto

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle Lisäselvityksiä esitetyt kysymykset Lautakunnan esittämät lisäkysymykset: Yleisten tilojen hoito, kuka hoitaa? Keitä talossa tulee asumaan (ulkolaisia

Lisätiedot

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta

Senioritalon. juniori. Mervi 57 vuotta Senioritalon juniori Mervi 57 vuotta Muutto pienempään kerrostalo - asuntoon vuokralle tuli ajan- kohtaiseksi lasten poismuuton jälkeen. Samalla toteutin haaveeni siirtolapuutarhamökin hankinnasta. Vuokrakoti

Lisätiedot

Mieti ennen kuin muutat

Mieti ennen kuin muutat Mieti ennen kuin muutat Millä rahoitat asumisen? vuokra (300-700 /kk) vuokravakuus (1-3 kk vuokra) kotivakuutus (alle 10 /kk) sähkö- ja vesilasku (40 /kk) huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Jannentie 3 33480 Ylöjärvi

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Jannentie 3 33480 Ylöjärvi YH-Asumisoikeus Länsi Oy Jannentie 3 33480 Ylöjärvi YH-AUMIOIU LÄNI OY JANNNTI 3, YLÖJÄRVI dullista asumista Ylöjärven keskustassa! Asemapiirros odikas ja vehreä Ylöjärvi on monelle toiveiden asuinpaikka.

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009 Tekes Tila-ohjelma 2008-2012 Asumisen tulevaisuus käyttäjät keskiössä? 1.12.2009 TILABRUNSSIT, syksy 2009 DM 31655 ja 43677 11-2006 Copyright Tekes Asumisen tulevaisuus-tila-brunssin ohjelma 1.12.2009

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Edullisin tie energiatehokkuuteen

Edullisin tie energiatehokkuuteen Edullisin tie energiatehokkuuteen Kiinteistöpalvelut Maalämpöjärjestelmät IVT Turku LTO-järjestelmät Kaukolämmönvaihtimet Säätölaitteet IVT Turku - maalämpö Älä polta rahaa Asunto Oy Inkoistenrinne Ostettavan

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012

Asumismenot 2012. Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Asumismenot 2012 Tiedotustilaisuus 12.6.2012 Tutkimuskysymys Mitä asuminen maksaa eri kotitalouksille, eri asumismuodoissa ja eri kaupungeissa nyt ja viiden vuoden päästä? Yhteenveto Keskimääräinen asumismenojen

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE

TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE elokuu/2010 Hyvä Energiansäästöviikon vastuuhenkilö, Ohessa tietoa Energiansäästöviikon tuotteista ja Motivan muista julkaisuista. Toivottavasti niistä on apua Energiansäästöviikon

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Ihminen käyttää asumiseen yhä suuremman osan tuloistaan Yhden neliön hinta on lähes 10% keskimäärin käytettävissä olevasta

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi

Uusi suunta. Juurien tunteminen tekee vahvaksi Uusi suunta Juurien tunteminen tekee vahvaksi Arja Saijonmaa Arja Saijonmaa on suomalaisen saunan lähettiläs ja suuren suosion saavuttaneen Sauna kirjan kirjoittaja. Voimansa hän ammentaa kuulaasta järvimaisemasta

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola

Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola Mitä lähiöstrategian tulisi olla? 10.2.2015 / Tiekartta hyviin lähiöihin Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola STRATEGINEN KEHITTÄMINEN OLEMASSA OLEVILLA ALUEILLA Pitkäjänteisen kehittämisen tavoite hyvä, koska

Lisätiedot