4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta"

Transkriptio

1 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi suurimmista sähkösyöpöistä. s. 15

2 Pääkirjoitus Tunneasia Asuminen ja asuntojen rakennuttaminen ja hallinnoiminen on pohjimmiltaan ihan kivaa. Näillä leveysasteilla se on jopa ihan välttämätöntä. Oman kodin ja asuinympäristön valinta herättää voimakkaita tunteita huolimatta henkilön iästä, asemasta tai perhesuhteista. Asunnon valintaan vaikuttavat nykyään yhä enemmän alueen ekologisuus, yhteisöllisyys ja esteettisyys. Onnistuneen ja kestävän kaupunkisuunnittelun mittapuuna on oltava arjen viihtyvyys ja sujuvuus. Ekologisesti kestävät ratkaisut toimivat vasta, kun ne ovat sosiaalisestikin kestäviä ja tulevat osaksi asukkaiden arkea. Tällaisia arvoja on peräänkuulutettu myös Asuntosäätiössä jo 60 vuoden ajan. Tästä Kotimaisemasta voit lukea lisää, mitä Asuntosäätiöön näiltä tiimoilta kuuluu. Teemanamme tällä kertaa on myös palvelu. Mitä palvelu sitten on? Sitä on jossain määritelty mm. seuraavasti: Palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, suoritus tai valmius, jolla asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, nautintona, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai materian säästönä jne. Palvelu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa vaihdantatilanteessa joskus erittäin nopeasti, joskus jopa vuosien tai vuosikymmenien aikajänteellä. Palvelun käyttäjä voi kokea palvelun asiakkaan näkökulmasta tuhansilla eri tavoilla, jopa aivan muutoin kuin sen tuottaja on ajatellut. Palvelun huonous tai hyvyys on viime kädessä asiakkaan kokemus. Lyhentäen voisi todeta, että palvelu on tunneasia, sitä vain jälkeenpäin yritetään perustella järkisyin. Tässä numerossa pääset tutustumaan isännöinnin kiinteistösihteerin vaihtelevaan arkeen. Siinä, missä isännöitsijä on kiinteistön operatiivinen johtaja, on kiinteistösihteeri se moottori, joka saa arjen järjestykseen. Isännöinti, jos mikä, on asiantuntijapalvelua. Sen tehtävänä on toimia asukkaiden parhaaksi ja säilyttää kiinteistöjen arvo ja asumisviihtyvyys. Tämän kehittämisessä toivomme teiltäkin palautetta: palvelimmeko tyytyväistä asiakasta vai jäikö joku asia kaivelemaan. Päätoimittaja Ritva Bergström KUSTANTAJA Asuntosäätiö, Kalevalantie 6, ESPOO, p. (09) , Päätoimittaja Ritva Bergström Toimituskunta Helena Hiila, Henri Holmberg, Esa Kankainen, Eija Lopmeri, Raija Mäkinen, Päivi Tulokas, Timo Kivioja ja Kari Toiviainen TUOTANTO TK mediatalo Oy, p , Toimitus Tom Kalima, Timo Kivioja Valokuvat Saara Vuorjoki ja Mikko Käkelä Kannen kuva Saara Vuorjoki Piirrokset Juha Hellström Painopaikka Edita Prima, Helsinki Painosmäärä kpl

3 Asumisen uusille asukaslähtöisille palveluille on kysyntää. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita. Seulon toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka. s.12 Tässä lehdessä 4-7 Tuotantoa kaikilla rintamilla Asuntosäätiö uskoo toimitusjohtaja Esa Kankaisen mukaan tulevaisuuteen haastavista ajoista huolimatta ja pyrkii tarjoamaan asiakkaille koteja kaikilla asumisen rintamilla Kiinteistösihteeri palvelee asukkaita Sanna Tuunainen on Asuntosäätiön kiinteistösihteeri, joka on tärkeä osa isännöintiä ja joka kohtaa asukkaan usein ensimmäisenä. Seulo tuo ostokset ovelle Espoon Suurpellossa asuva Annika Joutsenlahti on käyttänyt Seulon palveluita lähes alusta lähtien. Hänen mielestään kaupassa käyntiin kuluu kohtuuttomasti kallista vapaa-aikaa. Ajankohtaista Europa House Award -kilpailu käynnistyy. Asutosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan kansainvälistä kilpailupaikkaa. Asumisen vinkki. Kylpyhuoneen lattialämmitys on suuri sähkön kuluttaja. Sen vuoksi sitä ei kannata käyttää turhaan. Kotimaisema

4 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista. 4 Kotimaisema

5 Teksti Tom Kalima Kuvat Mikko Käkelä ja Asuntosäätiö Koteja hyvään asumiseen Hintojen raju nousu on asettanut asuntorakentamiselle kovat paineet. Asuntosäätiö katsoo kuitenkin toiveikkaasti tulevaisuuteen ja tarjoaa jatkossakin ihmisille koteja yhtälailla asumisoikeusasuntojen, vuokra-asuntojen kuin omistusasuntojenkin sektoreilla. Asuntosäätiö on ollut koko historiansa ajan yksi hyvän asumisen edelläkävijöistä. Tätä on tarkoitus jatkaa, vaikka nykyinen tilanne ei kustannusten kasvun myötä olekaan paras mahdollinen. Asuntosäätiö pyrkii kuitenkin viemään kiinnostavia uusia hankkeita eteenpäin, vaikka ne ulkopuolisista syistä johtuen ovat jonkin verran viivästyneet. Tarkoituksena on käynnistää hanke, jossa tutkitaan puukerrostalon rakentamisen mahdollisuuksia, kokeillaan asuntorakentamisen uudenlaisia moduuli-ratkaisuja, otetaan energia-alalla käyttöön maalämmön ja aurinkopaneeleiden yhdistelmiä sekä jatketaan asumiseen liittyvien palveluiden lanseerausta. Tämän lisäksi haluamme vahvistaa rooliamme myös asuntojen omistajana, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen luettelee. Jotkut uusista hankkeista odottavat kaavapäätöksiä, jotkut ehkä taloudellisesti otollisempia hetkiä, mutta tavoitteemme on ehdottomasti jatkaa toimintaamme hyvän asumisen tuottajana. Hinnat korkealla. Kustannusten kasvu on tällä hetkellä kaikkein suurin haaste. On äärimmäisen vaikea tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja etenkin pääkaupunkiseudulla. Yksi syy nykyiseen tilanteeseen juontuu edelliseen, vuoden 2008 lamaan. Silloin valtio elvytti voimakkaasti lähtemällä tukemaan asuntotuotantoa. Tukitoimet vaikuttivat hyvin ja asuntotuotanto käynnistyi kuten myös asuntokauppa. Ikävä kyllä tämä johti myös siihen, että hinnatkin alkoivat nousta. Yksi syy hintojen nousuun löytyy materiaalien puolelta. Koska mm. elementtitehtaita oli ehditty ajaa alas, rakennustarvikkeista tuli pian pulaa ja hinnat ovat kovan kysynnän mukaisesti olleet korkealla. Toisaalta myös urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat olleet täystyöllistettyjä, jolloin rakennuttajaportaan on ollut vaikeata löytää urakoitsijoita ainakaan tuettuun, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, Esa Kankainen analysoi. Ajoittain on ollut vaikea edes saada tarjouksia, tai ainakaan sellaisia, jotka olisivat menneet läpi ARA-kontrollista. Asuntomarkkinoilla tämä on johtanut huoleen siitä, että Tehoa hallinnointiin Asuntosäätiön tulevaisuuden visioon kuuluu entistä voimakkaampi panostus myös asuntojen omistamiseen. Tällä hetkellä säätiöllä on omistuksessaan noin asuntoa, joissa asuu yli ihmistä. Tätä kantaa on tarkoitus jatkossa kasvattaa ja samalla tehostaa asuntopääoman isännöintiä ja hallinnointia. Asumisen edelläkävijänä Asuntosäätiö haluaa panostaa laatuun niin investointien kuin palvelujenkin osalta. Asuntokannan tehokas isännöinti Huolellinen kunnossapito Kustannustehokkaat prosessit Asuntosäätiön palveluprosessien kehittäminen Kannan arvon säilyttäminen koko elinkaaren ajan hinnat kaikilla sektoreilla karkaavat käsistä. Huoli on näkynyt myös mediassa, missä on kauhisteltu uusien vuokraasuntojen neliöhintojen nousua ovat jopa euroon. Kysyntä on hiipunut. Kovat hinnat ovat näkyneet myös kysynnänhiipumisena muutamissa myyntikohteissa eikä niitä näin ollen ole käynnistetty. Kankaisen mukaan kyse ei ole pelkästään materiaalien ja rakennuskustannusten noususta vaan myös siinä, että uudet määräykset nostavat asuntojen hintoja. Asuntosäätiö on käynnistämässä Viikinmäkeen Hitas-kohdetta. Kotimaisema

6 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia hyvää rakentamista, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen tiivistää. Esimerkiksi energiamääräykset tiukentuvat jatkuvasti, mikä myös näkyy hinnoissa. Tällainen hintakehitys ei todellakaan voi jatkua. Erityisen suuri huoli on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen sektorilla. Rakentamisen alalle on kuitenkin aina ollut tyypillistä se, että välillä mennään ylös tosi jyrkästi, minkä jälleen tullaan taas alas. Sen vuoksi on oletettavaa, että liikkeellä olevien hankkeiden valmistuttua vapautuu kapasiteettia ja kiinnostus urakointiin kasvaa. Se näkyy kilpailuna ja oletettavasti myös hintojen laskuna. Sen lisäksi kustannuksiin vaikuttaa materiaalien parempi saatavuus. Nyt ovat toimitusajat esimerkiksi elementtiteollisuudessa olleet puolen vuoden luokkaa, koska kysyntä on ollut niin kovaa. Rakennusalalle poukkoileva kehitys on raskasta. Aikaisemmin elettiin seitsemän vuoden sykleissä, nyt suhdanteet vaihtuvat nopeasti, jolloin suunnitelmallisuus on vaikeaa. Ikävä kyllä tämä tuntuu myös hinnoissa. Vuokra-asuntoja. Kankaisen mukaan tulevaisuus näyttää nyt jonkin verran valoisammalta. Edellisen laman aikana valtio elvytti voimakkaasti. Nyt siihen ei ole varaa, mutta valtio on ottanut erityiskohteeksi vuokra-asumisen ja mm. puolittanut omavastuukoron. Se hieman helpottaa tilannetta. Ympäristöministeriö asetti asuntopoliittisen työryhmän pohtimaan asuntorakentamisen tilannetta. Asumisoikeusrakentaminen Asuntosäätiö tuottaa asuntoja kaikilla rahoitusmalleilla. ASO, eli asumisoikeusasunnot ovat erinomainen vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa. Asumisoikeustuotantoon vaikuttavat voimakkaasti markkinat. Tämän vuoden alussa kysyntä on jälleen voimakkaasti kasvanut ja vuodesta näyttää tulevan vilkas ASO-asuntojen vuosi. Tuoreita asumisoikeuskohteita ovat olleet Suurpellon ensimmäinen valmistunut kohde Sokrates, joka valmistui joulukuussa Vantaan Leinelän ensimmäinen kohde Gneissi oli ASO-kohde ja valmistui elokuussa Viime vuonna Asuntosäätiö laajensi asumisoikeustuotantoaan myös Helsinkiin rakennuttamalla Myllypuron ostoskeskuksen yläpuolelle Kiviparin kohteeseen yli 60 asuntoa. Sen jälkeen myös Pitäjänmäelle Ormuspeltoon on syntymässä asumisoikeuskoteja. 6 Kotimaisema

7 Puurakentaminen Puurakentaminen tekee tuloaan myös kerrostaloihin. Asuntosäätiö on käynnistämässä hanketta, jossa tutkitaan puurakentamisen mahdollisuuksia ja tekemässä asiasta yliopistollista tutkimusta. Kerrostalorakentamisessa puun käyttöä ovat rajoittaneet monet viranomaismääräykset, esimerkiksi paloturvallisuuden suhteen. Lisäksi ongelmana on ollut korkea hintataso, koska puuteollisuudella ole ollut valmiita rakennusratkaisuja. Puun käytön lisääntymistä on jarruttanut myös tekniset epävarmuustekijät, kuten esimerkiksi kosteuden hallinta sekä rakennuksen julkisivuissa että sisäpuolisissa rakenteissa. Tällä puolella tekniikka ja työmenetelmät ovat puuttuneet. Nämä toivottavasti helpottavat vuokra-asuntotuotannon käynnistämistä jatkossa. Meillä on myytävän tuotannon puolella käynnistymässä kaksi Hitas-hanketta, toinen Arabianrantaan ja toinen Viikinmäkeen. Hintatasot ovat tosin aikaisempaa korkeampia, mutta kohteet ovat erinomaisia. Sijainnit ovat hyviä ja kohteet laadukkaita onnistuneiden arkkitehtikilpailujen ansiosta. Kaikki nämä ennakoivat Kankaisen mukaan sitä, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Viime vuotta kuvaa erittäin hyvin esimerkiksi se, että maaliskuun jälkeen ARA ei antanut yhtään uutta asumisoikeusvarausta uudelle hankkeelle. Vasta loppuvuodesta saimme kaksi uutta varausta ja kumpikin hanke on jo lähdössä rakenteille. Sokrates lämpiää maalämmöllä Asuntosäätiön asumisoikeuskiinteistö Sokrates on kolmen viisikerroksisen talon kiinteistö, jonka energiaratkaisuna on maalämpö. Suurpellossa, Klariksentie 1:ssä sijaitseva Sokrates valmistui vähän yli vuosi sitten ja sen energiatehokkuutta on seurattu siitä lähtien tarkasti. Ainakin toistaiseksi maalämpö vaikuttaa erittäin taloudelliselta ratkaisulta. Ensimmäisten 14 kuukauden aikana ovat energiakustannukset olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käyttävissä vastaavissa taloyhtiöissä. Kaukolämpöön verrattuna maalämmön perustamiskustannukset olivat noin euroa korkeammat. Tämä tarkoittaa, että ratkaisu maksaa itse itsensä muutamassa vuodessa. Maalämmön perustamiskustannukset muodostuvat talokohtaisista maalämpöpumpuista sekä putkista, joita maan alla on yhteensä joitakin kilometrejä. Nämä riittävät kattamaan neljän kerrostalon energiatarpeen sekä huoneistojen lämmityksen että lämpimän käyttöveden osalta. Kiinteistön sisällä järjestelmä vastaa normaalia vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Isännöitsijän mukaan järjestelmä on toiminut hyvin. Vaikka sekä viime että tänä talvena on ollut runsaasti kovia pakkasia, lämpö on riittänyt hyvin, eivätkä asukkaat ole valittaneet lämmön riittävyydestä Myös laitteisto on joitakin alun pieniä häiriöitä lukuun ottamatta pelannut moitteetta. Sokrates on kolmen 5-kerroksisen talon kiinteistö, jossa lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan maalämmön avulla. Lämpöä on riittänyt kovienkin pakkasten aikana. Energiakustannukset ovat olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käytettäessä. Lisää variaatioita. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on Kankaisen mukaan tavoite, johon pitää kaikin keinoin pyrkiä. Tämän vuoksi Asuntosäätiö haluaa edelleen olla mukana tuotannon alkuvaiheista, eli kaavoituksesta lähtien. Säästöjä on pyrittävä löytämään kaikkialta. Monilla uusilla alueilla on kaavoista tehty niin haastavia, että kustannukset myös sen kautta väistämättä kasvavat. Mielestäni voisi ajatella, että jokaisen uuden alueen ei tarvitse olla sellainen, jossa tavoitellaan kaikkea mahdollista. Jos jokainen kaava sisältää kaikki mahdolliset herkut, kustannukset ilman muuta nousevat ja kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on mahdotonta Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia myös päällekkäisiä kustannuksia. Sellaisille alueille, jonne suunnitellaan maalämpöä tai aurinkoenergiaa on esimerkiksi turha vetää kaukolämpöä joka paikkaan. Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista, Esa Kankainen sanoo. Kotimaisema

8 Teksti Tom Kalima Kuvat Saara Vuorjoki Palvelevaa isä 8 Kotimaisema

9 nnöintiä Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole, sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon, kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen kertoo. Puhelin (09) Faksi Sähköposti Isännöintipalvelut Asuntosäätiön perustehtävänä on toteuttaa parempaa asumista ja ottaa kokonaisvaltainen vastuu omistamistaan kiinteistöistä. Tästä syystä Asuntosäätiö isännöi kaikkia vuokraja asumisoikeuskiinteistöjään tavoitteenaan tarjota asiakkailleen toimiva ja ajanmukainen koti viihtyisässä ja elävässä ympäristössä. Hyvä isännöintitapa Asuntosäätiön kiinteistöjä isännöidään hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Itse elämää ei voi suunnitella, hyvän elämisen puitteet voi. Yhteydenotot Asuntosäätiössä on useita isännöitsijöitä, jotka toimivat tehdyn työnjaon puitteissa. Käytännön isännöitiin liittyvissä asioissa palvelee kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen, joka on isännöinnin yhteyshenkilö. Kotimaisema

10 Isännöitsijää pelättiin ennen enemmän kuin talonmiestä, mutta turha pelätä! Asuntosäätiön asiakkaat kohtaavat usein ensimmäiseksi kiinteistösihteeri Sanna Tuunaisen, joka odottaa soittoasi ja on valmiina palvelemaan. Asuntosäätiön toimisto sijaitsee Espoossa, Kalevalantiellä. Sanna Tuunainen istuu katutasossa ja hänen työpisteensä on ovesta oikealla. Sannan tavoittaa joka päivä, aamuseitsemän ja kello kolmen välillä. Asiointi sujuu paitsi paikan päällä käymällä ja sähköposteja lähettämällä sekä myös puhelimitse ellei se ole varattu, kuten niin usein. Etenkin kuukauden vaihteen tienoilla puhelinsoittoja riittää niin paljon, että hän ei edellisen puhelun antia ehdi juuri kirjata, kun seuraava puhelu on jo tulossa. Sen vuoksi aloitankin työt jo seitsemältä. Ensimmäinen tunti ennen kahdeksaa on usein ainoa rauhallinen hetki päivästä, jolloin voin purkaa edellisen illan aikana tulleet sähköpostit ja listata alkavan päivän työt, Sanna sanoo ystävällisesti hymyillen. Torstaina 9. helmikuuta työpöydällä on kaksi kunnioitettavaa paperikasaa. Toisessa ovat hyvässä järjestyksessä kaikki ne työt, jotka on tänään hoidettava. Pino on kuulemma puolessa, kuten on päiväkin. Toinen kasa on pahvilaatikossa, jossa on myös suuri määrä avaimia. Päivä on sikäli poikkeuksellinen, että Sanna on lähdössä jakamaan uusia avaimia Ullantorpantie 8:aan, Ymmerstaan. Avaintöitä. Avaimista huolehtiminen on yksi Sannan tärkeistä työtehtävistä. Ne kuuluvat rutiineihin, mutta ovat yllättävän usein haastavan työläitä. Kun ihmiset muuttavat, vanhat avaimet on luovutettava, Asuntosäätiölle, jotta ne voidaan antaa eteenpäin seuraaville vuokralaisille. Meillä on tarkka tieto siitä, kuinka monta avainta kullakin vuokralaisella on. Muuton yhteydessä ne on kaikki saatava takaisin. Se on tärkeä osa asukasturvallisuutta. Emme tietenkään voi hyväksyä sitä että avaimia on kateissa. Jos kaikkia ei löydy, lukot ja sarjoitukset on tehtävä uudelleen. Se on kallis operaatio, josta asukas on itse vastuussa Yleensähän asiat ovat kunnossa ja kaikki avaimet tallessa, mutta aina on tapauksia, joissa muuttavat vuokralaiset eivät tule ajatelleeksi seuraavaa asukasta ja hänen turvallisuuttaan. Viime kädessä joudumme käyttämään vuokraennakkoa lukkojen vaihtamiseen, Sanna kertoo. On tärkeää että asukkaat soittavat jos jokin on vialla. Emme voi tietää ongelmista, jos niistä ei kerrota. Tähänkin on uusi tekniikka tulossa avuksi. Asuntosäätiö on lukituksessa siirtymässä uudenlaiseen lukostojärjestelmään, jossa avaimia voidaan "luoda" ja "mitätöidä" ohjelmallisesti. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös sen, että järjestelmästä voidaan poistaa vaikkapa vain yksi hävinnyt avain. Tähän uuteen tekniikkaan liittyy myös Sannan käynti Ymmerstassa. Annan uudet avaimet sekä käyttöohjeet ja otan asukkaalta kuittaukset. On mukava kohdata asukkaita, joista monet ovat vanhoja tuttuja. Sähkötolppatöitä. Vuokra-asumiseen kuuluu mitä erilaisimpia toimintoja. Sen vuoksi saattaisi olla helpompaa aloittaa siitä päästä, mitä Sanna Tuunainen ei tee. Pyytämällä hän kuitenkin alkaa luetella millaisia asioita hän avainruljanssin lisäksi hoitaa. Ensimmäisenä tulee mieleen talojen parkkipaikat ja lämpötolppapaikat. Aina ei vapaita paikkoja ole kaikille halukkaille, joten pidän yllä jonotuslistoja. Uudet asukkaat eivät peri automaattisesti edellisen asukkaan paikkaa, vaan sen saa jonossa seuraavana oleva. Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole. Sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon. Välillä tulee tietenkin soittoja tai meilejä sellaisistakin asioista, joita en itse hoida ja joista en tiedä. Osaan kuitenkin siirtää ne asiat niille, joille ne kuuluvat ja sillä tavalla auttaa asiakasta. Minusta on tärkeätä, että asukkaat soittavat, jos jokin asia on vialla. Joskus tuntuu, että he pitävät joitakin asioita vähäpätöisinä ja luulevat, että ne hoituvat itsestään. Todellisuudessa me emme kuitenkaan voi tietää ongelmista, jos meille ei niistä kerrota. Me vain uskomme, että kaikki on hyvin. Me haluamme, että kiinteistöjen asiat ovat kunnossa ja asukkaamme viihtyvät. Se on meille tärkeätä. Muuttojärjestelyjä. Kaikenlaiset muuttoihin liittyvät asiat kuuluvat kiinteistösihteerin tehtäviin ja niitä riittää. Aikaisemmin muutot yleensä tapahtuivat kuun vaihteessa, mutta nyt niitä on Sannan mukaan tasaisesti. 10 Kotimaisema

11 Asiat sujuvat Avainten vaihtamisesta Ymmerstassa on ilmoitettu asukkaille ilmoitustaululla ja juuri, kun Sanna Tuunainen on asettunut asemapaikkaansa, kerhohuoneeseen, ovesta astuu sisään taloyhtiön asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala. Hän saa omien avaimiensa lisäksi haltuunsa myös talon yhteisiin tiloihin vievät avaimet. Olen tosi tyytyväinen asukas. Asuntosäätiön kanssa kaikki asiat sujuvat helposti. Tietoa ja apua saa, kun tarvitsee ja kaikki asiat hoituvat helposti. Tosin asukkailta voisi toivoa vähän suurempaa innostusta yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi talkoisiin. Muuten paikka on rauhallinen ja asunto hyvä, Kari Hakala sanoo. Esimerkiksi viime vuoden aikana lähes asunnosta 343:ssa tapahtui muutto. Jokaisesta Asuntosäätiön asunnosta tehdään tarkastusraportti. Sisään muuttava uusi asukas kirjaa kuntoon liittyvät huomionsa ja tekee siitä kirjallisen raportin. Tämän lisäksi tekninen isännöitsijä on tarkastanut asunnon ja tehnyt oman raporttinsa. Minä kirjaan nämä raportit, jotta voimme tarvittaessa selvittää, onko mahdollinen vaurio ollut jo asukkaan muuttaessa vai onko se syntynyt hänen siinä asuessa. Näiden asioiden varsinainen selvittely ei kuitenkaan kuulu minun tehtäviini, vaan niitä hoitavat isännöitsijät. Näiden lisäksi minulta löytyvät talokirjaotteet, perusparannustodistukset, taloyhtiöiden saunojen saunavuorot ja niin edelleen, Sanna kertoo. Asiakaspalvelua. Sanna Tuunaisen työ on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelutyötä. Kun hänen kiireitään katsoo, on helppo ajatella hänen tekevän työtä, jossa on omimmillaan. Kai minä tällaisesta työstä tykkään, vaikka 16-vuotiaana kotona vannoinkin, että ikinä en asiakaspalvelutyötä tee. Vannomatta paras on ainakin minun kohdallani osuva sanonta, koska koko elämäni olen asiakaspalvelutyötä tehnyt, Sanna nauraa. Helppoahan se ei aina ole. Jos asukkailla on ongelmia he voivat olla syystäkin kiukkuisia. Puhelimessa kuitenkin pystyy aika pian aistimaan heidän tunnetilojaan, minkä jälkeen tietää millä tavalla heitä voi auttaa. Eivätkä ne harvat kiukkuisetkaan ihmiset minulle ole suuttuneet. Asiat heitä vaivaavat. Ne mekin haluamme saada kuntoon. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala kuittaa kiinteistösihteeri Sanna Tuunaiselta omien avaimien lisäksi myös taloyhtiön yhteisten tilojen avaimet. Kotimaisema

12 Teksti Tom Kalima Kuva Mikko Käkelä Seulo tuo kotiin Ne, jotka harmittelevat, ettei Espoon uudella Suurpellon asuinalueella ole ainoatakaan ruokakauppaa, eivät ehkä tiedä, että ostokset saa kotiin 8,25 eurolla. Kyse on uudesta asumisen palvelumuodosta. Seulo Oy on pari vuotta toiminut nettiruokakauppa, joka on erikoistunut toimittamaan ruokaa suoraan kotiovelle. Joissain uusissa taloissa, kuten esimerkiksi Asuntosäätiön Suurpellon kiinteistössä Klariksentie 1:ssä, toimintaa varten on erityinen palvelueteinen. Eteisessä on suuret kaapit, joihin Seulon kylmälaukut tulevat. Palvelu pelaa eikä asukkaan tarvitse olla edes kotona. Jos palvelueteistä ei ole, toimitamme ruoat kotiovelle, kertoo Heli Koukkula-Teixeira Seulosta. Meidän konseptimme sisältää muutakin kuin perinteisen verkkokaupan. Me olemme panostaneet laatuun ja pystymme takaamaan, että asiakas saa aina tuoreita tuotteita, koska tavarat eivät ole edes käyneet kaupan hyllyllä, toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka kertoo. Me panostamme myös lähiruokaan, joten esimerkiksi tietyt vihannekset, leivät, lihat, kalat jne. tulevat meille toimituspäivän aamuna suoraan tuottajilta. Kylmäketju pitää. Erkki Timmerbackan mukaan kaksi vuotta toimineen Seulon palveluiden käyttäjäkunta on jatkuvasti suurentunut ja toiminta-alue laajentunut pääkaupunkiseudulta Tuusulaan, Keravalle ja Järvenpäähän. Käyttäjien joukossa on sekä vanhempia ihmisiä, joille kauppaan lähteminen on hankalaa, että nuoria perheitä. Lapsiperheissä aika on usein kortilla ja lasten kanssa kauppaan meno saattaa olla työlästä ja aikaa vievää. Nettitilauksen tekeminen kestää laskelmiemme mukaan noin seitsemän minuuttia eikä tarvitse edes lähteä mihinkään. Sen voi tehdä kotisohvalta noin 1,5 vrk ennen toivottua toimitusta, Heli Koukkula-Teixeira sanoo. Ruoan laadusta puhutaan paljon ja siitä, että pitäisi suosia lähiruokaa. Meidän kauttamme tämä onnistuu. Me teemme yhteistyötä lähialueen tuottajien kanssa ja joukossa on korkealle arvostettuja toimijoita, sekä alueella toimivia leipomoita ja maatiloja, Timmerbacka korostaa. Hänen mukaansa laatu koskee myös nk. kylmäketjua. Tilaukset toimitetaan erityisissä kylmälaukuissa, jotka pystytään jaottelemaan tuoteryhmien mukaan. Asumispalvelut. Seulon toimintaidea on lähtöisin ajalta, jolloin Erkki Timmerbacka teki töitä konsulttina. Nettikauppahan on periaatteessa samaa kuin perinteinen postimyynti. Me kuitenkin ajattelimme, että kaikkia palveluita kehitettäessä pitää tarkastella palvelukonseptia kodista käsin. Eli nähdä, mitä asiakas kotona ajattelee, ja mitä hän toivoo. Tältä pohjalta on syntynyt Seulo, jonka palvelukonseptiin kuuluu kaupan lisäksi myös pesula- ja kirjastopalvelut. Suunnittelemme myös kierrätyksen ottamista mukaan toimintaamme. Silloin asiakkaan ei tarvitse lähteä kauppaan viemään palautuspulloja eikä sanomalehtiä kierrätyspisteeseen. Me voimme hoitaa sen sekä ruokaostokset palveluna, ja asiakas voi vaikkapa lähteä lenkille. Ei turhia kaupassakäyntejä Annika Joutsenlahti kuuli Seulon palveluista Asuntosäätiön järjestämässä, uusille asukkaille tarkoitetussa tilaisuudessa. Ajattelin heti, että palvelu voisi soveltua hyvin minulle, koska minulla ei ole käytössäni autoa. Julkisilla on kauppoihin hankala matka enkä toisaalta oikein välitä viettää aikaa marketeissa esimerkiksi viikonloppuisin. Silloin on aina mukavampaakin tekemistä, Annika Joutsenlahti sanoo. Hän on käyttänyt Seulon palveluita lähes siitä lähtien, kun reilu vuosi sitten muutti kahden lapsensa kanssa asumisoikeusasuntoon, Suurpeltoon. Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Yleensä ostan hedelmiä ja vihanneksia kotimatkalla jostain marketista, mutta kaikki perusraaka-aineet tilaan Seulon kautta. Palvelua on helppo hänen mukaansa käyttää. Tarvitaan vain Seulolta saatava tietokoneohjelma, jolla tilaus tehdään. Alussa ainoa vaikeus oli mieltää, mitä esimerkiksi tarkoittaa kilo omenoita, koska kaupassa asioidessa miettii enemmän kappaleita kuin kiloja. Tuotteiden laatu on Annikka Joutsenlahden mukaan ollut aina hyvää ja tuotteet hyvin valittuja. 12 Kotimaisema

13 Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Seulon Heli Koukkula-Teixeira katselee taustalla, kuinka Annika Joutsenlahti lajittelee kotiin tuodut ostoksen kaappiin. Kotimaisema

14 Ajankohtaista As Oy Helsingin Aurinkokivi Vuosaaren Aurinkolahdessa perustuu Europahousen kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Vastaa ja voita! Europahouse Award -kilpailu on käynnissä Lähetä kysymyksesi Kysy asumisesta -palstalle. Samalla voit lähettää toiveita jutuista, joita haluaisit lehdessä käsiteltävän. Voit vastata myös sähköpostitse: tai täyttämällä lomakkeen sivuillamme Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin Stockmannille. Lähetä vastauksesi mennessä. Kysymykseni Kysy asumisesta -palstalle: Mitä aiheita haluaisit lehdessä käsiteltävän? Nimi, osoite ja puhelinnumero Asuntosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan Europahouse Awardia, joka jaetaan Suomessa syyskuun alussa. Europahouse-säätiön kilpailu on tarkoitettu valmistuneille asuntokohteille. Kilpailu on suunnattu ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista toteuttaville rakennushankkeille. Kilpailutyön ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia asetettuja kriteereitä, yksi riittää. Europahouse Award -kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäinen on kansallinen ja sen kilpailuaika on Toisen vaiheen kansainvälinen kilpailu alkaa 30.6 ja päättyy Nyt toista kertaa pidettävän kilpailun järjestäjinä toimivat Europahousesäätiö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Europahousesäätiössä Suomen, Hollannin, Tanskan ja Saksan rakennuttajat, suunnittelijat, asiantuntijat, tutkijat, urakoitsijat ja tuotevalmistajat kehittävät yhteistyössä asuinrakennusten suunnittelua, tuotantoa ja tuotteistoa. Postimaksu maksettu Vastauslähetys INFO: Espoo Kysy asumisesta Mitä olet aina halunnut kysyä asumisesta? Tällä palstalla käsitellään lukijoiden lähettämiä kysymyksiä. Lähetä omasi oheisella lomakkeella tai sähköpostitse. 1Vuokrasopimukseni päättyy maaliskuun viimeinen päivä. Kuinka nopeasti saan maksamani vuokravakuuden takaisin? Vakuusmaksu palautetaan viimeistään kahden viikon sisällä sopimuksen päättymisestä. Vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä, jos maksusaatavia ei ole, kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on siivottu ja on moitteettomassa kunnossa. 2Olen asennuttanut vuokra-asuntoon sälekaihtimet. Saanko niistä korvauksen? Vuokralainen voi omalla kustannuksellaan asentaa asunnon ikkunoihin sälekaihtimet. Sälekaihtimet on kuitenkin vuokrasuhteen päättyessä jätettävä paikoilleen, eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta maksaa vuokralaiselle hyvitystä sälekaihtimista. Mikäli vuokralainen haluaa ottaa sälekaihtimet mukaansa, on asentamisesta aiheutuneet jäljet korjattava ja ikkunapuitteet saatettava asennusta edeltävään kuntoon. Mikäli vuokralainen ei näin tee, ei jälkiä voida pitää tavanomaisena kulumisena, vaan ne kuuluvat vuokralaisen korvattavaksi. 3Asun vuokra-asunnossa. Astianpesukone sanoi sopimuksensa irti. Kuka maksaa? Uunin lamppu ei toimi. Vaihtaako vuokranantaja lampun? Mikäli asunnon varustukseen kuuluva astianpesukone rikkoontuu kesken vuokrakauden muusta kun vuokralaisesta johtuvista syistä on vuokranantajalla velvollisuus uusia rikkoontunut laite tai sen osa. Niin sanotut kuluvat osat, esimerkiksi lamput, loisteputket sytyttimineen, jääkaapin ja uunin lamput sekä palovaroittimet kuuluvat vuokralaisen hoidettaviksi. 14 Kotimaisema

15 Uutta asumista Ennakkomyynnissä olevia kohteita Asunto Oy Helsingin Kotikivi Uusi värikäs kaupunginosa Alppikylässä. Kerrostaloon ja rivitaloon sijoittuvien 37 asunnon suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Veijo Kujala Oy. Asunto Oy Helsingin Kotisaari Tulossa 44 huoneistoa merelliseen Arabianrantaan. Playa Arkkitehdit Oy:n suunnittelema arkkitehtikilpailun voittaja nyt ennakkomarkkinoinnissa. Asumisen vinkit Teksti Henri Holmberg Kuva Juha Hellström Viikinmäki Jylhälle kukkulalle Viikinmäkeen 30 kotia, joissa pyritään yhdistämään pien-, rivi- ja kerrostaloasumisen parhaat puolet. Suunnittelukilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Rakenteilla olevia kohteita Valmistuneita kohteita Helsingin Valimomestari Asumisoikeusasuntoja savuttomaan kerrostaloyhtiöön Pitäjänmäelle rakennetaan 25 huoneistoa. Suunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy ja rakentajana Rakennus Omera Oy. Leinelän Granitti 33 asumisoikeusasuntoa aina yksiöistä 4 huonetta käsittäviin perheasuntoihin. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen ja rakentamisesta Lemminkäinen Talo Oy. Leinelän Moreeni Leinelään tulossa 38 vuokrakotia erilaisiin tarpeisiin. Runsaan vuoden kuluttua valmistuva kohde on Graniitin suunnittelijoiden ja rakentajien käsialaa. Asunto Oy Espoon Seneca Tammikuun lopussa päästin muuttamaan Suurpeltoon. Arkkitehdit L-N Oy:n suunnittelemassa ja Peab Oy:n rakentamassa Senecassa on 44 modernia kotia. Nimityksiä Isännöitsijä AIT Henri Holmberg on helmikuun 2012 alusta lukien nimitetty kiinteistöpäälliköksi vastuualueenaan asuntojen hallinnoinnin ja kiinteistöomistuksen kehittäminen sekä yleiset energiataloudelliset ja palvelutarjontaan liittyvät kysymykset. Lattialämmitys vai lattian lämmitys? Usein tulee isännöitsijälle asukkaalta yhteydenotto, jossa ilmoitetaan talon laitteissa olevan vikaa kun asukkaan sähkölasku on niin suuri. Yksi suurimmista sähkösyöpöistä on kylpyhuoneen lattialämmitys. Märkätilan lattialämmityksellä on kaksi tehtävää: lisätä mukavuutta ja poistaa kosteutta rakenteista yhdessä ilmanvaihdon kanssa. Kaukolämmöllä lämpiävän kerrostalon märkätiloissa on usein sähköllä toimiva lattialämmitys patterin lisäksi. Mikäli kylpyhuoneessa on patteri, lattialämmitys on lähinnä mukavuuslämmitystä. Tällöin kannattaa etsiä pienin mahdollinen lämpötila, ettei se tunnu epämiellyttävältä. Jos lattia on selkeästi lämmin tai jopa kuuma, lämmitys on todennäköisesti täydellä teholla. Kun lattialämmityksen keskikulutus on noin 200 kilowattia neliötä kohden vuodessa, täydellä teholla kulutus saattaa jopa kolmin- tai nelinkertaistua. Lattialämmityksen tarve riippuu täysin tilan käytöstä. Mikäli kesäisin esimerkiksi lomien aikana suihkutellaan harvemmin, ei ole mitään järkeä myöskään lämmittää tilaa. Mikäli lattialämmitys on kuitenkin kesälläkin käytössä, ikkuna on tärkeä pitää suljettuna. Jos ikkuna on auki, veto huuhtoo tehokkaasti lämpöä lattian pinnasta, jolloin termostaatti tunnistaa lämmön haihtumisen ja alkaa lämmittää enemmän. Mikäli märkätilan kosteuseristykset on tehty oikein, kosteusongelmia rakenteisiin ei pääse syntymään. Jos lattialaatan sisällä on kosteutta pitkään, sinne voi syntyä mikrobikasvustoa. Pelkkä lattialämmitys ei kuivata tilaa, vaan ilmanvaihdon pitää myös toimia.

16 HITAS-ASUNTOJA ALPPIKYLÄÄN Kerrostalossa on myös asuntopihoja. Viherhuoneet löytyvät ylimmästä kerroksesta. Uuteen värikkääseen kaupunginosaan Alppikylään on suunnitteilla ja ennakkomarkkinoinnissa 37 asuntoa käsittävä Hitas-kohde Helsingin Kotikivi. Kotikivessä on sekä kerrostaloasuntoja lasitetuin parvekkein tai asuntopihoin että rivitaloasuntoja, joissa on mm. viherhuone ylimmässä kerroksessa. Julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset, mutta omille autoillekin rakennetaan talleja. Asunto Oy Helsingin Kotikivi Purilaskuja 2, Helsinki Huoneistoesimerkkejä: Kerrostalossa 2h+kk+s+ter+piha 2h+kk+s+ter+piha 2h+k+s 3h+k+s 3h+ks+s 4h+k+s 4h+k+s 6h+k+s 5h+k+s+autot. 49,5 m 2 56,0 m 2 64,5 m 2 77,0 m 2 84,0 m 2 103,5 m 2 112,0 m 2 121,5 m 2 133,0+20 m 2 Mh arv. alk , , , , , , , , ,70 Rivitalossa 4h+k+s+vih.h.+2p+piha 101,0+15,5 m ,30 Vh arv.alk , , , , , , , , , ,30 NYT SETELEILLÄ PELAAMAAN, kauden 2012 PELIOIKEUKSIA VUOKRALLE Hinta: 990 /pelioikeus. Voit myös kerätä kolmen kimpan, silloin hinta on enää 900 /pelioikeus. Asuntosäätiöön voi maksaa myös Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Kysy lisää: Päivi Tulokas puh Kalevalantie ESPOO Puh

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Muuttuva saunakulttuuri. 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 6-11. Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013

Muuttuva saunakulttuuri. 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 6-11. Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013 Muuttuva saunakulttuuri 6-11 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 Tontti meren ja golfin ääreltä 15 Pidä oma sauna siistinä Kohtuuhintaisista

Lisätiedot

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2013 4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Uusi asunto

Lisätiedot

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2012 4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Toivoisin asumisoikeusasukkailta

Lisätiedot

4-5 6-11. Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin. Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta. Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa

4-5 6-11. Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin. Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta. Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 3 2011 4-5 Jorma Peltomäki eläkkeelle harrastusten pariin 6-11 Energian säästö ei tapahdu ilman asennemuutosta 14 Pelastuskoirat harjoittelivat asuintalossa

Lisätiedot

6-11 Arvokiinteistöön hissi ja täydellinen peruskorjaus 12-13 Sisusta parveke virkistäväksi keitaaksi

6-11 Arvokiinteistöön hissi ja täydellinen peruskorjaus 12-13 Sisusta parveke virkistäväksi keitaaksi Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2011 6-11 Arvokiinteistöön hissi ja täydellinen peruskorjaus 12-13 Sisusta parveke virkistäväksi keitaaksi 15 Hyvin hoidettu sauna takaa löylynautinnon

Lisätiedot

4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista. 10-13 Kolmen polven asuntokaupat

4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista. 10-13 Kolmen polven asuntokaupat Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 3 2012 4-5 Pienet tontit ovat suunnittelun haaste 6-9 Yhteisöllisyys syntyy todellisista tarpeista 10-13 Kolmen polven asuntokaupat Pienillä tonteilla

Lisätiedot

Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotusleht i 3 2013 Miten rakennetaan kerrostalo? Energiatodistuksesta tuli arkipäivää

Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotusleht i 3 2013 Miten rakennetaan kerrostalo? Energiatodistuksesta tuli arkipäivää Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 3 2013 4-5 Miten rakennetaan kerrostalo? 12-13 Energiatodistuksesta tuli arkipäivää 15 Kiinteistökohtainen kierrätys alkaa Tapiola uudistuu 6-11 HvH

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus Kesäkuu 1 2012 Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9 Näin syntyy vuokrasopimus sivut 10 11 Jarno on Ristimäen oma huoltomies sivut 12 13 Yli 50 vuotta Koivukujalla asunut Alli Gren muuttaa uuden talon ylimpään

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Palveluketju palveluksessasi

Palveluketju palveluksessasi V V O : n a s i a k a s l e h t i 4 / 2 0 0 630 Avainasukasohjelmaan etukortit Oikein valaistu piha on turvallinen vuotta Palveluketju palveluksessasi pääovi sisältö j o u l u k u u 2 0 0 6 Turvallisuus,

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2009 Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu hyvän hengen eväät talonväelle sisältö 1/2009 18 22Energiatodistuksia Kari H. Bergqvist

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä?

ISÄNNÖINTI 2014 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Hiilijalanjälki. Taloyhtiöiden kuluihin. jälleen kasvua vuonna 2015. onko sen koolla merkitystä? ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Hiilijalanjälki onko sen koolla merkitystä? Tässä lehdessä: Viestintä ei saa unohtua taloyhtiön remontissa

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2014

Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2014 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2014 4-5 Asuntosäätiö panostaa asumisoikeusasumiseen 6-11 50-luvulla luotiin perusta tämän päivän asumiselle 12-13 Ilmoitustaulut muuttuivat digitaalisiksi

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI Matinkylä harrastaa Sähkösopimus, sivut 3 5 Tehokkuutta kumppanuudella, sivu 6 Elämäniloa harrastuksista, sivut 7 9 Uusitut kotisivut, sivu 12 Korjaus ja remontointi,

Lisätiedot

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1

VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011. Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys. www.vav.fi VAV 3. 2011 1 VAV Oy: n a s u k a s l e h t i 3.2011 Karsikkokujan palvelutalossa tavoitteena yhteisöllisyys www.vav.fi VAV 3. 2011 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Lisätiedot

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7

Marraskuu 2 2008. TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 7 1 Marraskuu 2 2008 TVA:n tiloissa Tesomalla harrastetaan pian itsepuolustustaitoja sivu 9 Ilkivalta tulee kalliiksi sivu 8 Punakylä muistuttaa Tampereen historiasta sivu 7 2 Tampere 31.10.2008 Maksuhuomautusten

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Isännöintitoimi uusiin tiloihin

Isännöintitoimi uusiin tiloihin MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2013 Isännöintitoimi uusiin tiloihin 3 6 11 14 Menestystä ympäristökilpailussa Kumppani ja edelläkävijä Metro etenee vauhdilla Tiistilän hevoset

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot