4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta"

Transkriptio

1 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi suurimmista sähkösyöpöistä. s. 15

2 Pääkirjoitus Tunneasia Asuminen ja asuntojen rakennuttaminen ja hallinnoiminen on pohjimmiltaan ihan kivaa. Näillä leveysasteilla se on jopa ihan välttämätöntä. Oman kodin ja asuinympäristön valinta herättää voimakkaita tunteita huolimatta henkilön iästä, asemasta tai perhesuhteista. Asunnon valintaan vaikuttavat nykyään yhä enemmän alueen ekologisuus, yhteisöllisyys ja esteettisyys. Onnistuneen ja kestävän kaupunkisuunnittelun mittapuuna on oltava arjen viihtyvyys ja sujuvuus. Ekologisesti kestävät ratkaisut toimivat vasta, kun ne ovat sosiaalisestikin kestäviä ja tulevat osaksi asukkaiden arkea. Tällaisia arvoja on peräänkuulutettu myös Asuntosäätiössä jo 60 vuoden ajan. Tästä Kotimaisemasta voit lukea lisää, mitä Asuntosäätiöön näiltä tiimoilta kuuluu. Teemanamme tällä kertaa on myös palvelu. Mitä palvelu sitten on? Sitä on jossain määritelty mm. seuraavasti: Palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, suoritus tai valmius, jolla asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon saamiseen ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, nautintona, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai materian säästönä jne. Palvelu luodaan yhdessä asiakkaan kanssa vaihdantatilanteessa joskus erittäin nopeasti, joskus jopa vuosien tai vuosikymmenien aikajänteellä. Palvelun käyttäjä voi kokea palvelun asiakkaan näkökulmasta tuhansilla eri tavoilla, jopa aivan muutoin kuin sen tuottaja on ajatellut. Palvelun huonous tai hyvyys on viime kädessä asiakkaan kokemus. Lyhentäen voisi todeta, että palvelu on tunneasia, sitä vain jälkeenpäin yritetään perustella järkisyin. Tässä numerossa pääset tutustumaan isännöinnin kiinteistösihteerin vaihtelevaan arkeen. Siinä, missä isännöitsijä on kiinteistön operatiivinen johtaja, on kiinteistösihteeri se moottori, joka saa arjen järjestykseen. Isännöinti, jos mikä, on asiantuntijapalvelua. Sen tehtävänä on toimia asukkaiden parhaaksi ja säilyttää kiinteistöjen arvo ja asumisviihtyvyys. Tämän kehittämisessä toivomme teiltäkin palautetta: palvelimmeko tyytyväistä asiakasta vai jäikö joku asia kaivelemaan. Päätoimittaja Ritva Bergström KUSTANTAJA Asuntosäätiö, Kalevalantie 6, ESPOO, p. (09) , Päätoimittaja Ritva Bergström Toimituskunta Helena Hiila, Henri Holmberg, Esa Kankainen, Eija Lopmeri, Raija Mäkinen, Päivi Tulokas, Timo Kivioja ja Kari Toiviainen TUOTANTO TK mediatalo Oy, p , Toimitus Tom Kalima, Timo Kivioja Valokuvat Saara Vuorjoki ja Mikko Käkelä Kannen kuva Saara Vuorjoki Piirrokset Juha Hellström Painopaikka Edita Prima, Helsinki Painosmäärä kpl

3 Asumisen uusille asukaslähtöisille palveluille on kysyntää. Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita. Seulon toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka. s.12 Tässä lehdessä 4-7 Tuotantoa kaikilla rintamilla Asuntosäätiö uskoo toimitusjohtaja Esa Kankaisen mukaan tulevaisuuteen haastavista ajoista huolimatta ja pyrkii tarjoamaan asiakkaille koteja kaikilla asumisen rintamilla Kiinteistösihteeri palvelee asukkaita Sanna Tuunainen on Asuntosäätiön kiinteistösihteeri, joka on tärkeä osa isännöintiä ja joka kohtaa asukkaan usein ensimmäisenä. Seulo tuo ostokset ovelle Espoon Suurpellossa asuva Annika Joutsenlahti on käyttänyt Seulon palveluita lähes alusta lähtien. Hänen mielestään kaupassa käyntiin kuluu kohtuuttomasti kallista vapaa-aikaa. Ajankohtaista Europa House Award -kilpailu käynnistyy. Asutosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan kansainvälistä kilpailupaikkaa. Asumisen vinkki. Kylpyhuoneen lattialämmitys on suuri sähkön kuluttaja. Sen vuoksi sitä ei kannata käyttää turhaan. Kotimaisema

4 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista. 4 Kotimaisema

5 Teksti Tom Kalima Kuvat Mikko Käkelä ja Asuntosäätiö Koteja hyvään asumiseen Hintojen raju nousu on asettanut asuntorakentamiselle kovat paineet. Asuntosäätiö katsoo kuitenkin toiveikkaasti tulevaisuuteen ja tarjoaa jatkossakin ihmisille koteja yhtälailla asumisoikeusasuntojen, vuokra-asuntojen kuin omistusasuntojenkin sektoreilla. Asuntosäätiö on ollut koko historiansa ajan yksi hyvän asumisen edelläkävijöistä. Tätä on tarkoitus jatkaa, vaikka nykyinen tilanne ei kustannusten kasvun myötä olekaan paras mahdollinen. Asuntosäätiö pyrkii kuitenkin viemään kiinnostavia uusia hankkeita eteenpäin, vaikka ne ulkopuolisista syistä johtuen ovat jonkin verran viivästyneet. Tarkoituksena on käynnistää hanke, jossa tutkitaan puukerrostalon rakentamisen mahdollisuuksia, kokeillaan asuntorakentamisen uudenlaisia moduuli-ratkaisuja, otetaan energia-alalla käyttöön maalämmön ja aurinkopaneeleiden yhdistelmiä sekä jatketaan asumiseen liittyvien palveluiden lanseerausta. Tämän lisäksi haluamme vahvistaa rooliamme myös asuntojen omistajana, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen luettelee. Jotkut uusista hankkeista odottavat kaavapäätöksiä, jotkut ehkä taloudellisesti otollisempia hetkiä, mutta tavoitteemme on ehdottomasti jatkaa toimintaamme hyvän asumisen tuottajana. Hinnat korkealla. Kustannusten kasvu on tällä hetkellä kaikkein suurin haaste. On äärimmäisen vaikea tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja etenkin pääkaupunkiseudulla. Yksi syy nykyiseen tilanteeseen juontuu edelliseen, vuoden 2008 lamaan. Silloin valtio elvytti voimakkaasti lähtemällä tukemaan asuntotuotantoa. Tukitoimet vaikuttivat hyvin ja asuntotuotanto käynnistyi kuten myös asuntokauppa. Ikävä kyllä tämä johti myös siihen, että hinnatkin alkoivat nousta. Yksi syy hintojen nousuun löytyy materiaalien puolelta. Koska mm. elementtitehtaita oli ehditty ajaa alas, rakennustarvikkeista tuli pian pulaa ja hinnat ovat kovan kysynnän mukaisesti olleet korkealla. Toisaalta myös urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat olleet täystyöllistettyjä, jolloin rakennuttajaportaan on ollut vaikeata löytää urakoitsijoita ainakaan tuettuun, kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, Esa Kankainen analysoi. Ajoittain on ollut vaikea edes saada tarjouksia, tai ainakaan sellaisia, jotka olisivat menneet läpi ARA-kontrollista. Asuntomarkkinoilla tämä on johtanut huoleen siitä, että Tehoa hallinnointiin Asuntosäätiön tulevaisuuden visioon kuuluu entistä voimakkaampi panostus myös asuntojen omistamiseen. Tällä hetkellä säätiöllä on omistuksessaan noin asuntoa, joissa asuu yli ihmistä. Tätä kantaa on tarkoitus jatkossa kasvattaa ja samalla tehostaa asuntopääoman isännöintiä ja hallinnointia. Asumisen edelläkävijänä Asuntosäätiö haluaa panostaa laatuun niin investointien kuin palvelujenkin osalta. Asuntokannan tehokas isännöinti Huolellinen kunnossapito Kustannustehokkaat prosessit Asuntosäätiön palveluprosessien kehittäminen Kannan arvon säilyttäminen koko elinkaaren ajan hinnat kaikilla sektoreilla karkaavat käsistä. Huoli on näkynyt myös mediassa, missä on kauhisteltu uusien vuokraasuntojen neliöhintojen nousua ovat jopa euroon. Kysyntä on hiipunut. Kovat hinnat ovat näkyneet myös kysynnänhiipumisena muutamissa myyntikohteissa eikä niitä näin ollen ole käynnistetty. Kankaisen mukaan kyse ei ole pelkästään materiaalien ja rakennuskustannusten noususta vaan myös siinä, että uudet määräykset nostavat asuntojen hintoja. Asuntosäätiö on käynnistämässä Viikinmäkeen Hitas-kohdetta. Kotimaisema

6 Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia hyvää rakentamista, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen tiivistää. Esimerkiksi energiamääräykset tiukentuvat jatkuvasti, mikä myös näkyy hinnoissa. Tällainen hintakehitys ei todellakaan voi jatkua. Erityisen suuri huoli on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen sektorilla. Rakentamisen alalle on kuitenkin aina ollut tyypillistä se, että välillä mennään ylös tosi jyrkästi, minkä jälleen tullaan taas alas. Sen vuoksi on oletettavaa, että liikkeellä olevien hankkeiden valmistuttua vapautuu kapasiteettia ja kiinnostus urakointiin kasvaa. Se näkyy kilpailuna ja oletettavasti myös hintojen laskuna. Sen lisäksi kustannuksiin vaikuttaa materiaalien parempi saatavuus. Nyt ovat toimitusajat esimerkiksi elementtiteollisuudessa olleet puolen vuoden luokkaa, koska kysyntä on ollut niin kovaa. Rakennusalalle poukkoileva kehitys on raskasta. Aikaisemmin elettiin seitsemän vuoden sykleissä, nyt suhdanteet vaihtuvat nopeasti, jolloin suunnitelmallisuus on vaikeaa. Ikävä kyllä tämä tuntuu myös hinnoissa. Vuokra-asuntoja. Kankaisen mukaan tulevaisuus näyttää nyt jonkin verran valoisammalta. Edellisen laman aikana valtio elvytti voimakkaasti. Nyt siihen ei ole varaa, mutta valtio on ottanut erityiskohteeksi vuokra-asumisen ja mm. puolittanut omavastuukoron. Se hieman helpottaa tilannetta. Ympäristöministeriö asetti asuntopoliittisen työryhmän pohtimaan asuntorakentamisen tilannetta. Asumisoikeusrakentaminen Asuntosäätiö tuottaa asuntoja kaikilla rahoitusmalleilla. ASO, eli asumisoikeusasunnot ovat erinomainen vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa. Asumisoikeustuotantoon vaikuttavat voimakkaasti markkinat. Tämän vuoden alussa kysyntä on jälleen voimakkaasti kasvanut ja vuodesta näyttää tulevan vilkas ASO-asuntojen vuosi. Tuoreita asumisoikeuskohteita ovat olleet Suurpellon ensimmäinen valmistunut kohde Sokrates, joka valmistui joulukuussa Vantaan Leinelän ensimmäinen kohde Gneissi oli ASO-kohde ja valmistui elokuussa Viime vuonna Asuntosäätiö laajensi asumisoikeustuotantoaan myös Helsinkiin rakennuttamalla Myllypuron ostoskeskuksen yläpuolelle Kiviparin kohteeseen yli 60 asuntoa. Sen jälkeen myös Pitäjänmäelle Ormuspeltoon on syntymässä asumisoikeuskoteja. 6 Kotimaisema

7 Puurakentaminen Puurakentaminen tekee tuloaan myös kerrostaloihin. Asuntosäätiö on käynnistämässä hanketta, jossa tutkitaan puurakentamisen mahdollisuuksia ja tekemässä asiasta yliopistollista tutkimusta. Kerrostalorakentamisessa puun käyttöä ovat rajoittaneet monet viranomaismääräykset, esimerkiksi paloturvallisuuden suhteen. Lisäksi ongelmana on ollut korkea hintataso, koska puuteollisuudella ole ollut valmiita rakennusratkaisuja. Puun käytön lisääntymistä on jarruttanut myös tekniset epävarmuustekijät, kuten esimerkiksi kosteuden hallinta sekä rakennuksen julkisivuissa että sisäpuolisissa rakenteissa. Tällä puolella tekniikka ja työmenetelmät ovat puuttuneet. Nämä toivottavasti helpottavat vuokra-asuntotuotannon käynnistämistä jatkossa. Meillä on myytävän tuotannon puolella käynnistymässä kaksi Hitas-hanketta, toinen Arabianrantaan ja toinen Viikinmäkeen. Hintatasot ovat tosin aikaisempaa korkeampia, mutta kohteet ovat erinomaisia. Sijainnit ovat hyviä ja kohteet laadukkaita onnistuneiden arkkitehtikilpailujen ansiosta. Kaikki nämä ennakoivat Kankaisen mukaan sitä, että parempaan suuntaan ollaan menossa. Viime vuotta kuvaa erittäin hyvin esimerkiksi se, että maaliskuun jälkeen ARA ei antanut yhtään uutta asumisoikeusvarausta uudelle hankkeelle. Vasta loppuvuodesta saimme kaksi uutta varausta ja kumpikin hanke on jo lähdössä rakenteille. Sokrates lämpiää maalämmöllä Asuntosäätiön asumisoikeuskiinteistö Sokrates on kolmen viisikerroksisen talon kiinteistö, jonka energiaratkaisuna on maalämpö. Suurpellossa, Klariksentie 1:ssä sijaitseva Sokrates valmistui vähän yli vuosi sitten ja sen energiatehokkuutta on seurattu siitä lähtien tarkasti. Ainakin toistaiseksi maalämpö vaikuttaa erittäin taloudelliselta ratkaisulta. Ensimmäisten 14 kuukauden aikana ovat energiakustannukset olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käyttävissä vastaavissa taloyhtiöissä. Kaukolämpöön verrattuna maalämmön perustamiskustannukset olivat noin euroa korkeammat. Tämä tarkoittaa, että ratkaisu maksaa itse itsensä muutamassa vuodessa. Maalämmön perustamiskustannukset muodostuvat talokohtaisista maalämpöpumpuista sekä putkista, joita maan alla on yhteensä joitakin kilometrejä. Nämä riittävät kattamaan neljän kerrostalon energiatarpeen sekä huoneistojen lämmityksen että lämpimän käyttöveden osalta. Kiinteistön sisällä järjestelmä vastaa normaalia vesikiertoista lämmitysjärjestelmää. Isännöitsijän mukaan järjestelmä on toiminut hyvin. Vaikka sekä viime että tänä talvena on ollut runsaasti kovia pakkasia, lämpö on riittänyt hyvin, eivätkä asukkaat ole valittaneet lämmön riittävyydestä Myös laitteisto on joitakin alun pieniä häiriöitä lukuun ottamatta pelannut moitteetta. Sokrates on kolmen 5-kerroksisen talon kiinteistö, jossa lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan maalämmön avulla. Lämpöä on riittänyt kovienkin pakkasten aikana. Energiakustannukset ovat olleet noin 40 prosenttia alhaisemmat kuin kaukolämpöä käytettäessä. Lisää variaatioita. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on Kankaisen mukaan tavoite, johon pitää kaikin keinoin pyrkiä. Tämän vuoksi Asuntosäätiö haluaa edelleen olla mukana tuotannon alkuvaiheista, eli kaavoituksesta lähtien. Säästöjä on pyrittävä löytämään kaikkialta. Monilla uusilla alueilla on kaavoista tehty niin haastavia, että kustannukset myös sen kautta väistämättä kasvavat. Mielestäni voisi ajatella, että jokaisen uuden alueen ei tarvitse olla sellainen, jossa tavoitellaan kaikkea mahdollista. Jos jokainen kaava sisältää kaikki mahdolliset herkut, kustannukset ilman muuta nousevat ja kohtuuhintaisen asunnon rakentaminen on mahdotonta Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia myös päällekkäisiä kustannuksia. Sellaisille alueille, jonne suunnitellaan maalämpöä tai aurinkoenergiaa on esimerkiksi turha vetää kaukolämpöä joka paikkaan. Hyvällä suunnittelulla voidaan karsia kustannuksia ja kuitenkin tuottaa modernia, hyvää rakentamista, Esa Kankainen sanoo. Kotimaisema

8 Teksti Tom Kalima Kuvat Saara Vuorjoki Palvelevaa isä 8 Kotimaisema

9 nnöintiä Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole, sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon, kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen kertoo. Puhelin (09) Faksi Sähköposti Isännöintipalvelut Asuntosäätiön perustehtävänä on toteuttaa parempaa asumista ja ottaa kokonaisvaltainen vastuu omistamistaan kiinteistöistä. Tästä syystä Asuntosäätiö isännöi kaikkia vuokraja asumisoikeuskiinteistöjään tavoitteenaan tarjota asiakkailleen toimiva ja ajanmukainen koti viihtyisässä ja elävässä ympäristössä. Hyvä isännöintitapa Asuntosäätiön kiinteistöjä isännöidään hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Itse elämää ei voi suunnitella, hyvän elämisen puitteet voi. Yhteydenotot Asuntosäätiössä on useita isännöitsijöitä, jotka toimivat tehdyn työnjaon puitteissa. Käytännön isännöitiin liittyvissä asioissa palvelee kiinteistösihteeri Sanna Tuunainen, joka on isännöinnin yhteyshenkilö. Kotimaisema

10 Isännöitsijää pelättiin ennen enemmän kuin talonmiestä, mutta turha pelätä! Asuntosäätiön asiakkaat kohtaavat usein ensimmäiseksi kiinteistösihteeri Sanna Tuunaisen, joka odottaa soittoasi ja on valmiina palvelemaan. Asuntosäätiön toimisto sijaitsee Espoossa, Kalevalantiellä. Sanna Tuunainen istuu katutasossa ja hänen työpisteensä on ovesta oikealla. Sannan tavoittaa joka päivä, aamuseitsemän ja kello kolmen välillä. Asiointi sujuu paitsi paikan päällä käymällä ja sähköposteja lähettämällä sekä myös puhelimitse ellei se ole varattu, kuten niin usein. Etenkin kuukauden vaihteen tienoilla puhelinsoittoja riittää niin paljon, että hän ei edellisen puhelun antia ehdi juuri kirjata, kun seuraava puhelu on jo tulossa. Sen vuoksi aloitankin työt jo seitsemältä. Ensimmäinen tunti ennen kahdeksaa on usein ainoa rauhallinen hetki päivästä, jolloin voin purkaa edellisen illan aikana tulleet sähköpostit ja listata alkavan päivän työt, Sanna sanoo ystävällisesti hymyillen. Torstaina 9. helmikuuta työpöydällä on kaksi kunnioitettavaa paperikasaa. Toisessa ovat hyvässä järjestyksessä kaikki ne työt, jotka on tänään hoidettava. Pino on kuulemma puolessa, kuten on päiväkin. Toinen kasa on pahvilaatikossa, jossa on myös suuri määrä avaimia. Päivä on sikäli poikkeuksellinen, että Sanna on lähdössä jakamaan uusia avaimia Ullantorpantie 8:aan, Ymmerstaan. Avaintöitä. Avaimista huolehtiminen on yksi Sannan tärkeistä työtehtävistä. Ne kuuluvat rutiineihin, mutta ovat yllättävän usein haastavan työläitä. Kun ihmiset muuttavat, vanhat avaimet on luovutettava, Asuntosäätiölle, jotta ne voidaan antaa eteenpäin seuraaville vuokralaisille. Meillä on tarkka tieto siitä, kuinka monta avainta kullakin vuokralaisella on. Muuton yhteydessä ne on kaikki saatava takaisin. Se on tärkeä osa asukasturvallisuutta. Emme tietenkään voi hyväksyä sitä että avaimia on kateissa. Jos kaikkia ei löydy, lukot ja sarjoitukset on tehtävä uudelleen. Se on kallis operaatio, josta asukas on itse vastuussa Yleensähän asiat ovat kunnossa ja kaikki avaimet tallessa, mutta aina on tapauksia, joissa muuttavat vuokralaiset eivät tule ajatelleeksi seuraavaa asukasta ja hänen turvallisuuttaan. Viime kädessä joudumme käyttämään vuokraennakkoa lukkojen vaihtamiseen, Sanna kertoo. On tärkeää että asukkaat soittavat jos jokin on vialla. Emme voi tietää ongelmista, jos niistä ei kerrota. Tähänkin on uusi tekniikka tulossa avuksi. Asuntosäätiö on lukituksessa siirtymässä uudenlaiseen lukostojärjestelmään, jossa avaimia voidaan "luoda" ja "mitätöidä" ohjelmallisesti. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös sen, että järjestelmästä voidaan poistaa vaikkapa vain yksi hävinnyt avain. Tähän uuteen tekniikkaan liittyy myös Sannan käynti Ymmerstassa. Annan uudet avaimet sekä käyttöohjeet ja otan asukkaalta kuittaukset. On mukava kohdata asukkaita, joista monet ovat vanhoja tuttuja. Sähkötolppatöitä. Vuokra-asumiseen kuuluu mitä erilaisimpia toimintoja. Sen vuoksi saattaisi olla helpompaa aloittaa siitä päästä, mitä Sanna Tuunainen ei tee. Pyytämällä hän kuitenkin alkaa luetella millaisia asioita hän avainruljanssin lisäksi hoitaa. Ensimmäisenä tulee mieleen talojen parkkipaikat ja lämpötolppapaikat. Aina ei vapaita paikkoja ole kaikille halukkaille, joten pidän yllä jonotuslistoja. Uudet asukkaat eivät peri automaattisesti edellisen asukkaan paikkaa, vaan sen saa jonossa seuraavana oleva. Kahta samanlaista työpäivää ei todellakaan ole. Sen vuoksi varmaan pidänkin tästä työstä niin paljon. Välillä tulee tietenkin soittoja tai meilejä sellaisistakin asioista, joita en itse hoida ja joista en tiedä. Osaan kuitenkin siirtää ne asiat niille, joille ne kuuluvat ja sillä tavalla auttaa asiakasta. Minusta on tärkeätä, että asukkaat soittavat, jos jokin asia on vialla. Joskus tuntuu, että he pitävät joitakin asioita vähäpätöisinä ja luulevat, että ne hoituvat itsestään. Todellisuudessa me emme kuitenkaan voi tietää ongelmista, jos meille ei niistä kerrota. Me vain uskomme, että kaikki on hyvin. Me haluamme, että kiinteistöjen asiat ovat kunnossa ja asukkaamme viihtyvät. Se on meille tärkeätä. Muuttojärjestelyjä. Kaikenlaiset muuttoihin liittyvät asiat kuuluvat kiinteistösihteerin tehtäviin ja niitä riittää. Aikaisemmin muutot yleensä tapahtuivat kuun vaihteessa, mutta nyt niitä on Sannan mukaan tasaisesti. 10 Kotimaisema

11 Asiat sujuvat Avainten vaihtamisesta Ymmerstassa on ilmoitettu asukkaille ilmoitustaululla ja juuri, kun Sanna Tuunainen on asettunut asemapaikkaansa, kerhohuoneeseen, ovesta astuu sisään taloyhtiön asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala. Hän saa omien avaimiensa lisäksi haltuunsa myös talon yhteisiin tiloihin vievät avaimet. Olen tosi tyytyväinen asukas. Asuntosäätiön kanssa kaikki asiat sujuvat helposti. Tietoa ja apua saa, kun tarvitsee ja kaikki asiat hoituvat helposti. Tosin asukkailta voisi toivoa vähän suurempaa innostusta yhteisiin asioihin, kuten esimerkiksi talkoisiin. Muuten paikka on rauhallinen ja asunto hyvä, Kari Hakala sanoo. Esimerkiksi viime vuoden aikana lähes asunnosta 343:ssa tapahtui muutto. Jokaisesta Asuntosäätiön asunnosta tehdään tarkastusraportti. Sisään muuttava uusi asukas kirjaa kuntoon liittyvät huomionsa ja tekee siitä kirjallisen raportin. Tämän lisäksi tekninen isännöitsijä on tarkastanut asunnon ja tehnyt oman raporttinsa. Minä kirjaan nämä raportit, jotta voimme tarvittaessa selvittää, onko mahdollinen vaurio ollut jo asukkaan muuttaessa vai onko se syntynyt hänen siinä asuessa. Näiden asioiden varsinainen selvittely ei kuitenkaan kuulu minun tehtäviini, vaan niitä hoitavat isännöitsijät. Näiden lisäksi minulta löytyvät talokirjaotteet, perusparannustodistukset, taloyhtiöiden saunojen saunavuorot ja niin edelleen, Sanna kertoo. Asiakaspalvelua. Sanna Tuunaisen työ on mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelutyötä. Kun hänen kiireitään katsoo, on helppo ajatella hänen tekevän työtä, jossa on omimmillaan. Kai minä tällaisesta työstä tykkään, vaikka 16-vuotiaana kotona vannoinkin, että ikinä en asiakaspalvelutyötä tee. Vannomatta paras on ainakin minun kohdallani osuva sanonta, koska koko elämäni olen asiakaspalvelutyötä tehnyt, Sanna nauraa. Helppoahan se ei aina ole. Jos asukkailla on ongelmia he voivat olla syystäkin kiukkuisia. Puhelimessa kuitenkin pystyy aika pian aistimaan heidän tunnetilojaan, minkä jälkeen tietää millä tavalla heitä voi auttaa. Eivätkä ne harvat kiukkuisetkaan ihmiset minulle ole suuttuneet. Asiat heitä vaivaavat. Ne mekin haluamme saada kuntoon. Asukastoimikunnan puheenjohtaja Kari Hakala kuittaa kiinteistösihteeri Sanna Tuunaiselta omien avaimien lisäksi myös taloyhtiön yhteisten tilojen avaimet. Kotimaisema

12 Teksti Tom Kalima Kuva Mikko Käkelä Seulo tuo kotiin Ne, jotka harmittelevat, ettei Espoon uudella Suurpellon asuinalueella ole ainoatakaan ruokakauppaa, eivät ehkä tiedä, että ostokset saa kotiin 8,25 eurolla. Kyse on uudesta asumisen palvelumuodosta. Seulo Oy on pari vuotta toiminut nettiruokakauppa, joka on erikoistunut toimittamaan ruokaa suoraan kotiovelle. Joissain uusissa taloissa, kuten esimerkiksi Asuntosäätiön Suurpellon kiinteistössä Klariksentie 1:ssä, toimintaa varten on erityinen palvelueteinen. Eteisessä on suuret kaapit, joihin Seulon kylmälaukut tulevat. Palvelu pelaa eikä asukkaan tarvitse olla edes kotona. Jos palvelueteistä ei ole, toimitamme ruoat kotiovelle, kertoo Heli Koukkula-Teixeira Seulosta. Meidän konseptimme sisältää muutakin kuin perinteisen verkkokaupan. Me olemme panostaneet laatuun ja pystymme takaamaan, että asiakas saa aina tuoreita tuotteita, koska tavarat eivät ole edes käyneet kaupan hyllyllä, toimitusjohtaja Erkki Timmerbacka kertoo. Me panostamme myös lähiruokaan, joten esimerkiksi tietyt vihannekset, leivät, lihat, kalat jne. tulevat meille toimituspäivän aamuna suoraan tuottajilta. Kylmäketju pitää. Erkki Timmerbackan mukaan kaksi vuotta toimineen Seulon palveluiden käyttäjäkunta on jatkuvasti suurentunut ja toiminta-alue laajentunut pääkaupunkiseudulta Tuusulaan, Keravalle ja Järvenpäähän. Käyttäjien joukossa on sekä vanhempia ihmisiä, joille kauppaan lähteminen on hankalaa, että nuoria perheitä. Lapsiperheissä aika on usein kortilla ja lasten kanssa kauppaan meno saattaa olla työlästä ja aikaa vievää. Nettitilauksen tekeminen kestää laskelmiemme mukaan noin seitsemän minuuttia eikä tarvitse edes lähteä mihinkään. Sen voi tehdä kotisohvalta noin 1,5 vrk ennen toivottua toimitusta, Heli Koukkula-Teixeira sanoo. Ruoan laadusta puhutaan paljon ja siitä, että pitäisi suosia lähiruokaa. Meidän kauttamme tämä onnistuu. Me teemme yhteistyötä lähialueen tuottajien kanssa ja joukossa on korkealle arvostettuja toimijoita, sekä alueella toimivia leipomoita ja maatiloja, Timmerbacka korostaa. Hänen mukaansa laatu koskee myös nk. kylmäketjua. Tilaukset toimitetaan erityisissä kylmälaukuissa, jotka pystytään jaottelemaan tuoteryhmien mukaan. Asumispalvelut. Seulon toimintaidea on lähtöisin ajalta, jolloin Erkki Timmerbacka teki töitä konsulttina. Nettikauppahan on periaatteessa samaa kuin perinteinen postimyynti. Me kuitenkin ajattelimme, että kaikkia palveluita kehitettäessä pitää tarkastella palvelukonseptia kodista käsin. Eli nähdä, mitä asiakas kotona ajattelee, ja mitä hän toivoo. Tältä pohjalta on syntynyt Seulo, jonka palvelukonseptiin kuuluu kaupan lisäksi myös pesula- ja kirjastopalvelut. Suunnittelemme myös kierrätyksen ottamista mukaan toimintaamme. Silloin asiakkaan ei tarvitse lähteä kauppaan viemään palautuspulloja eikä sanomalehtiä kierrätyspisteeseen. Me voimme hoitaa sen sekä ruokaostokset palveluna, ja asiakas voi vaikkapa lähteä lenkille. Ei turhia kaupassakäyntejä Annika Joutsenlahti kuuli Seulon palveluista Asuntosäätiön järjestämässä, uusille asukkaille tarkoitetussa tilaisuudessa. Ajattelin heti, että palvelu voisi soveltua hyvin minulle, koska minulla ei ole käytössäni autoa. Julkisilla on kauppoihin hankala matka enkä toisaalta oikein välitä viettää aikaa marketeissa esimerkiksi viikonloppuisin. Silloin on aina mukavampaakin tekemistä, Annika Joutsenlahti sanoo. Hän on käyttänyt Seulon palveluita lähes siitä lähtien, kun reilu vuosi sitten muutti kahden lapsensa kanssa asumisoikeusasuntoon, Suurpeltoon. Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Yleensä ostan hedelmiä ja vihanneksia kotimatkalla jostain marketista, mutta kaikki perusraaka-aineet tilaan Seulon kautta. Palvelua on helppo hänen mukaansa käyttää. Tarvitaan vain Seulolta saatava tietokoneohjelma, jolla tilaus tehdään. Alussa ainoa vaikeus oli mieltää, mitä esimerkiksi tarkoittaa kilo omenoita, koska kaupassa asioidessa miettii enemmän kappaleita kuin kiloja. Tuotteiden laatu on Annikka Joutsenlahden mukaan ollut aina hyvää ja tuotteet hyvin valittuja. 12 Kotimaisema

13 Palvelu on toiminut koko ajan erittäin hyvin ja tuotteet ovat olleet laadukkaita. Seulon Heli Koukkula-Teixeira katselee taustalla, kuinka Annika Joutsenlahti lajittelee kotiin tuodut ostoksen kaappiin. Kotimaisema

14 Ajankohtaista As Oy Helsingin Aurinkokivi Vuosaaren Aurinkolahdessa perustuu Europahousen kutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Vastaa ja voita! Europahouse Award -kilpailu on käynnissä Lähetä kysymyksesi Kysy asumisesta -palstalle. Samalla voit lähettää toiveita jutuista, joita haluaisit lehdessä käsiteltävän. Voit vastata myös sähköpostitse: tai täyttämällä lomakkeen sivuillamme Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin Stockmannille. Lähetä vastauksesi mennessä. Kysymykseni Kysy asumisesta -palstalle: Mitä aiheita haluaisit lehdessä käsiteltävän? Nimi, osoite ja puhelinnumero Asuntosäätiö kutsuu suunnittelijoita tavoittelemaan Europahouse Awardia, joka jaetaan Suomessa syyskuun alussa. Europahouse-säätiön kilpailu on tarkoitettu valmistuneille asuntokohteille. Kilpailu on suunnattu ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista toteuttaville rakennushankkeille. Kilpailutyön ei kuitenkaan tarvitse täyttää kaikkia asetettuja kriteereitä, yksi riittää. Europahouse Award -kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäinen on kansallinen ja sen kilpailuaika on Toisen vaiheen kansainvälinen kilpailu alkaa 30.6 ja päättyy Nyt toista kertaa pidettävän kilpailun järjestäjinä toimivat Europahousesäätiö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Europahousesäätiössä Suomen, Hollannin, Tanskan ja Saksan rakennuttajat, suunnittelijat, asiantuntijat, tutkijat, urakoitsijat ja tuotevalmistajat kehittävät yhteistyössä asuinrakennusten suunnittelua, tuotantoa ja tuotteistoa. Postimaksu maksettu Vastauslähetys INFO: Espoo Kysy asumisesta Mitä olet aina halunnut kysyä asumisesta? Tällä palstalla käsitellään lukijoiden lähettämiä kysymyksiä. Lähetä omasi oheisella lomakkeella tai sähköpostitse. 1Vuokrasopimukseni päättyy maaliskuun viimeinen päivä. Kuinka nopeasti saan maksamani vuokravakuuden takaisin? Vakuusmaksu palautetaan viimeistään kahden viikon sisällä sopimuksen päättymisestä. Vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä, jos maksusaatavia ei ole, kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on siivottu ja on moitteettomassa kunnossa. 2Olen asennuttanut vuokra-asuntoon sälekaihtimet. Saanko niistä korvauksen? Vuokralainen voi omalla kustannuksellaan asentaa asunnon ikkunoihin sälekaihtimet. Sälekaihtimet on kuitenkin vuokrasuhteen päättyessä jätettävä paikoilleen, eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta maksaa vuokralaiselle hyvitystä sälekaihtimista. Mikäli vuokralainen haluaa ottaa sälekaihtimet mukaansa, on asentamisesta aiheutuneet jäljet korjattava ja ikkunapuitteet saatettava asennusta edeltävään kuntoon. Mikäli vuokralainen ei näin tee, ei jälkiä voida pitää tavanomaisena kulumisena, vaan ne kuuluvat vuokralaisen korvattavaksi. 3Asun vuokra-asunnossa. Astianpesukone sanoi sopimuksensa irti. Kuka maksaa? Uunin lamppu ei toimi. Vaihtaako vuokranantaja lampun? Mikäli asunnon varustukseen kuuluva astianpesukone rikkoontuu kesken vuokrakauden muusta kun vuokralaisesta johtuvista syistä on vuokranantajalla velvollisuus uusia rikkoontunut laite tai sen osa. Niin sanotut kuluvat osat, esimerkiksi lamput, loisteputket sytyttimineen, jääkaapin ja uunin lamput sekä palovaroittimet kuuluvat vuokralaisen hoidettaviksi. 14 Kotimaisema

15 Uutta asumista Ennakkomyynnissä olevia kohteita Asunto Oy Helsingin Kotikivi Uusi värikäs kaupunginosa Alppikylässä. Kerrostaloon ja rivitaloon sijoittuvien 37 asunnon suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Veijo Kujala Oy. Asunto Oy Helsingin Kotisaari Tulossa 44 huoneistoa merelliseen Arabianrantaan. Playa Arkkitehdit Oy:n suunnittelema arkkitehtikilpailun voittaja nyt ennakkomarkkinoinnissa. Asumisen vinkit Teksti Henri Holmberg Kuva Juha Hellström Viikinmäki Jylhälle kukkulalle Viikinmäkeen 30 kotia, joissa pyritään yhdistämään pien-, rivi- ja kerrostaloasumisen parhaat puolet. Suunnittelukilpailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Rakenteilla olevia kohteita Valmistuneita kohteita Helsingin Valimomestari Asumisoikeusasuntoja savuttomaan kerrostaloyhtiöön Pitäjänmäelle rakennetaan 25 huoneistoa. Suunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy ja rakentajana Rakennus Omera Oy. Leinelän Granitti 33 asumisoikeusasuntoa aina yksiöistä 4 huonetta käsittäviin perheasuntoihin. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen ja rakentamisesta Lemminkäinen Talo Oy. Leinelän Moreeni Leinelään tulossa 38 vuokrakotia erilaisiin tarpeisiin. Runsaan vuoden kuluttua valmistuva kohde on Graniitin suunnittelijoiden ja rakentajien käsialaa. Asunto Oy Espoon Seneca Tammikuun lopussa päästin muuttamaan Suurpeltoon. Arkkitehdit L-N Oy:n suunnittelemassa ja Peab Oy:n rakentamassa Senecassa on 44 modernia kotia. Nimityksiä Isännöitsijä AIT Henri Holmberg on helmikuun 2012 alusta lukien nimitetty kiinteistöpäälliköksi vastuualueenaan asuntojen hallinnoinnin ja kiinteistöomistuksen kehittäminen sekä yleiset energiataloudelliset ja palvelutarjontaan liittyvät kysymykset. Lattialämmitys vai lattian lämmitys? Usein tulee isännöitsijälle asukkaalta yhteydenotto, jossa ilmoitetaan talon laitteissa olevan vikaa kun asukkaan sähkölasku on niin suuri. Yksi suurimmista sähkösyöpöistä on kylpyhuoneen lattialämmitys. Märkätilan lattialämmityksellä on kaksi tehtävää: lisätä mukavuutta ja poistaa kosteutta rakenteista yhdessä ilmanvaihdon kanssa. Kaukolämmöllä lämpiävän kerrostalon märkätiloissa on usein sähköllä toimiva lattialämmitys patterin lisäksi. Mikäli kylpyhuoneessa on patteri, lattialämmitys on lähinnä mukavuuslämmitystä. Tällöin kannattaa etsiä pienin mahdollinen lämpötila, ettei se tunnu epämiellyttävältä. Jos lattia on selkeästi lämmin tai jopa kuuma, lämmitys on todennäköisesti täydellä teholla. Kun lattialämmityksen keskikulutus on noin 200 kilowattia neliötä kohden vuodessa, täydellä teholla kulutus saattaa jopa kolmin- tai nelinkertaistua. Lattialämmityksen tarve riippuu täysin tilan käytöstä. Mikäli kesäisin esimerkiksi lomien aikana suihkutellaan harvemmin, ei ole mitään järkeä myöskään lämmittää tilaa. Mikäli lattialämmitys on kuitenkin kesälläkin käytössä, ikkuna on tärkeä pitää suljettuna. Jos ikkuna on auki, veto huuhtoo tehokkaasti lämpöä lattian pinnasta, jolloin termostaatti tunnistaa lämmön haihtumisen ja alkaa lämmittää enemmän. Mikäli märkätilan kosteuseristykset on tehty oikein, kosteusongelmia rakenteisiin ei pääse syntymään. Jos lattialaatan sisällä on kosteutta pitkään, sinne voi syntyä mikrobikasvustoa. Pelkkä lattialämmitys ei kuivata tilaa, vaan ilmanvaihdon pitää myös toimia.

16 HITAS-ASUNTOJA ALPPIKYLÄÄN Kerrostalossa on myös asuntopihoja. Viherhuoneet löytyvät ylimmästä kerroksesta. Uuteen värikkääseen kaupunginosaan Alppikylään on suunnitteilla ja ennakkomarkkinoinnissa 37 asuntoa käsittävä Hitas-kohde Helsingin Kotikivi. Kotikivessä on sekä kerrostaloasuntoja lasitetuin parvekkein tai asuntopihoin että rivitaloasuntoja, joissa on mm. viherhuone ylimmässä kerroksessa. Julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset, mutta omille autoillekin rakennetaan talleja. Asunto Oy Helsingin Kotikivi Purilaskuja 2, Helsinki Huoneistoesimerkkejä: Kerrostalossa 2h+kk+s+ter+piha 2h+kk+s+ter+piha 2h+k+s 3h+k+s 3h+ks+s 4h+k+s 4h+k+s 6h+k+s 5h+k+s+autot. 49,5 m 2 56,0 m 2 64,5 m 2 77,0 m 2 84,0 m 2 103,5 m 2 112,0 m 2 121,5 m 2 133,0+20 m 2 Mh arv. alk , , , , , , , , ,70 Rivitalossa 4h+k+s+vih.h.+2p+piha 101,0+15,5 m ,30 Vh arv.alk , , , , , , , , , ,30 NYT SETELEILLÄ PELAAMAAN, kauden 2012 PELIOIKEUKSIA VUOKRALLE Hinta: 990 /pelioikeus. Voit myös kerätä kolmen kimpan, silloin hinta on enää 900 /pelioikeus. Asuntosäätiöön voi maksaa myös Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Kysy lisää: Päivi Tulokas puh Kalevalantie ESPOO Puh

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 256 vastaajaa asumisoikeusasukkaiden vastausprosentti 63 % Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI 2 4h+k+khh+erill.wc+kph/wc+s, ak, varasto, 180 m 205 000 Asuntoa myy Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Kiinnostaisiko oma yksiö palvelutalossa? facebook 19.11.2015 Haluatko Sinä olla mukana ainutlaatuisessa jutussa,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla http://news.tvbs.com.tw/world/news- 653835/ Helmikuu 2015 Helsingin kaupunki, Nuorisoasuntoliitto, Y-Säätiö

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit.

KOTO, UURAS JA INNO. M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. KOTO, UURAS JA INNO M2:n uudet kohtuuhintaisen urbaanin vuokra-asumisen konseptit. Mikä on sinun tapasi asua? Esittelyssä valikoimamme: Koto, Uuras ja Inno TIIVISTELMÄ TOIVOTAMME SINUT TERVETULLEEKSI uuteen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Parasta palvelua taloyhtiöllesi. Harri Järvinen. p

Parasta palvelua taloyhtiöllesi. Harri Järvinen. p Parasta palvelua taloyhtiöllesi Harri Järvinen p. 045 213 8044 harri.jarvinen@taloasema.fi www.taloasema.fi/espookauniainen Taloasema isännöinnin tulevaisuus Taloasema on vuonna 2009 perustettu kiinteistöalan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot