OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB 65170 vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL."

Transkriptio

1 Yli 6O vuoden Over 6O Ars kokemus - erfarenhet - taloudellisuutta ja ekonomi och luotettavuutla merella sakerhet till sj6ss KSTROM l l moottori motorn f rrn OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL. TETEX 7q-285

2 Yli 6O vuoden kokemus - taloudellisuutta ja luotettavuutta merel I A a a KSTROM 2 Yuoden takuu ) j l /,,Qaa a,/ 1n 2i I *,1, _. Luc a- s Oy VAASAN MOOTTORI VASA MOTOR Ab t/ 7e Wrl Wr2 t\ Wr3 _ -- _---<: ':\ \\ $ wlcksrrom PETRootl/BENsnNr.MooTToREtDEN TEKNttLtsET TtEDoT Tyyppi Ty6tapa Sylinteriluku Teho, jatkuva DIN SAE Bensiinikannella korkeampi teho Sylinterin halk. x iskupituus mm lskutilavuus cm3 Tehoa vastaava kierrosluku rfm Puristussuhde petroolilla Puristussuhde bensiinil lii Polttoaineenkul utus g / hvh Moottorin paino kg Vasenkdt. potkuri halk. x nousu 2-lapainen 3-lapainen n w-t 4-tahti la I I 5 6 -/o 85x ,3:l 6,2: " x 6t/2" 11" x7" w-2 4-tahti 2 l3 15% 85x98 1t l0 '1600 4,3:1 6,2: " x8vz" 12" x8" w-3 4-tahti % 85x C 4,3:1 6,2:l 3r0 r82 15" x9" 13" x9"

3 Yli 60 vuoden kokemus - taloudellisuutta la luotettavuutta merella l t KSTROM 2 vuoden takuu PETROOLI BENSNI HELPPOHOITOINEN: Kdytiinnd,lliset hallintalaitteet, helppo kdynnistys ja pieni huollontarve - WICKSTROM W- moottori on jokamiehen moottori. TALOUDELLINEN: Petrooli on halpaa polttoainetta. Siksi W-moottorimme on suunniteltu kiiyttdmdiin sitii, Teidiin eduksenne. KAYTTOVARMA: Luja, kestiivii rakenne, korkein mah. dollinen laatu raaka-aineissa sekii huolellinen valmistus ja viimeistely takaavat luotettavuuden. W-moottori kestdd vuosikausia kovaa kiiyttciii vaikeimmissakin olosuhteissa. HILJAINEN KAYNTI: Tukeva rakenne, liikkuvien osien tdsmdllinen tasapainoitus ja nestejd6hdytyksen iiiintii vaimentava vaikutus tekevht W-moottoreiden kiiynnin hi!jaiseksi ia miellyttdvdksi. WI CKSTROM.LI SAVARUSTEET: w-l VAKIOPOTKURIVARUSTEET, joihin kuuluu moottori- ja venetyyppiin sopiva 2- tai 3-lapainen pronssipotkuri f mutt., terdsakseli (erikoistilauksesta ruostumaton), vannaslaakerit tiivisteineen ( haluttaessa mycls vannasputki) sekii tarvittavat ruuvit. AUTOMAATT I NEN TYHJENNYSPUPPU "VlKl". KdtevS, huokea keskipakoispumppu potkuriakselille. VAKIOPERASINVARUSTEET, ioihin kuuluu "kalarauta", perdsin, perdsinakseli putkineen ia tiivisteineen sekd ruoritanko ja segr mentti. POLTTOAINESAILIOT, vesi- ja polttoain+ putket, hanat, liittimet y.m. varusteet. Upo w-2!.bp_ 12 w-3 bbp_ tloo l2oo Ee Uoo aioo tsoo r/^ KETJUKAYNNISTYS SAHKOKAYNNISTYS s

4 SISAANAJO.OHJEITA Hoottori on Hoottori kocqiatu on Ja kocqiatu trrhsitttu Ja trrhsitttu t t htsrlh. Trmin htsrlh. jolrdosta Trmin moottori jolrdosta tt voideu moottori Jo voideu alustr Jo Lrnrmittar alustr y.rrrttrin Lrnrmittar y.rrrttrin lloottori on lloottori tuitcokin on qicttrrr tuitcokin qicttrrr kuunrksi cotrctrkurn kuunrksi r r cotrctrkurn r-thita;o.. r-thita;o.. FUd FUd ei.oti"rari ei.oti"rari t"p"ut t"p"ut ro ro d'' d'' ticnobilla ticnobilla.".""j* "j* rcn,ryqa"a,ryqa"a olbrsa rcn olbrsa t+t+ lvlmdnr- lvlmdnr- {v,f:rstry {v,f:rstry o,osjtcremi"'ne o,osjtcremi"'ne.rjynraatqia js.rjynraatqia js "i'"t-[" "i'"t-[" o-""ji*&q' o-""ji*&q' C- C- -.,r,,r, tu'nb tu'nb aikam saawt aikam liukumiry. saawt innst liukumiry. kgctiiy[n innst silcin kgctiiy[n pi-"15oi" silcin pi-"15oi" lioe.oottorin lioe.oottorin Slaqiojsn elinikiiii. Jos elinikiiii. kytkh Jos kytkh liutuir liutuir Jilkoen Slaqiojsn s Jilkoen s on heti on kiristettlve heti (ks, kiristettlve (ks, ri ri,r.::ift,r.: 3 kytkin).kytkin). 3.. Jos vadotrpaus Jos johtuu vadotrpaus johtuu varornattomasta tai varornattomasta tai huolimattornasta kiiyttisfii huolimattornasta kiiyttisfii,, ii tehtaan takuu tehtaan ei takuu ole ei voimassa. ole voimassa. ASENNUSOHJEITA Moottorin alustan Moottorin on alustan oltava on tukeva oltava i8 tukeva i8 mahrtollisfunman pitka, mahrtollisfunman jotta pitka, jotta moottorin moottorin paino jakautuisi paino mahrtrillisimman jakautuisi laajallelaajalle mahrtrillisimma.=* Moottorin kal.tewus Moottorin PituussuuDnassa kal.tewus tulisi PituussuuDnassa tulisi nomaalisti nomaalisti olh olh 00, tai 00, tai mitiiti mitiiti rnahaolista viihemm,itt, rnahaolista mutta viihemm,itt, saalka kaltewur mutta kaltewur on saalka rallittu.rallittu. on l00l00 l'oottorin l'oottorin cteen on cteen vantta on vantta tila tila keynnistinkarnmetlo (temd keynnistinkarnmetlo on (temd otettava on huomioon otettava mytis huomioon kua mytis kua on kysymys on siihkoknymissiihkokn kysymys teiscste moottorista). teiscste Moottorin moottorista). Moottorin akselin ja ja potkurinakselin on potkurinakselin eh<tottornasti on oltava eh<tottornasti.^qmilreen.^qmilreen oltava yhdensruntaiset. Kiiytt yhdensruntaiset. lii joustrvu lii joustrvu Kiiytt kvtkintii kvtkintii imiil.imiil. teini teini tarkkuuwaatimus ei tarkkuuwaatimus kuitenkaan ei ole kuitenkaan niin ole niin ekloton. ekloton. l*ttn l*ttn tto* tto* il.ttoillin"iu" il.ttoillin"iu" toille toille on aina on aina kumialuskumialu kiiytett,ive relainen'kytkin. kiiytett,ive relainen'kytkin. Bmnenkuin laippapultit Bmnenkuin uinniteti:in laippapultit uinniteti:in on tarkbtettala on tarkbtettala ettn hipat ettn hipat ovat yhderisuun-yhderi ovat ' ' taiset' Tarkjstuksan taiset' voi Tarkjstuksan tehdii voi kiiyttrimiillii tehdii kiiyttrimiillii mittakelloa tai mittakelloa tai vaiysmittaa. Tsrkistus vaiysmittaa. tuti.i Tsrkistus tuti.i tapahtua my6s tapahtua keen' vesiltretaskemisen my6s jiil-jiil- ainakin keen' joc ainakin joc vesiltre on kysymf on kysymf Puwen estii, jolloin Puwen estii, jolloin rungon.irrarui*t rungon.irrarui*t muutokset or,at muutokset voineet or,at muuttaa voineet sempaa akscleirlen muuttaa suuntaa,suuntaa, sempaa aikai.aikai. akscleirlen on on oltava tarpeellinen oltava pelivara tarpeellinen potkur-in pelivara ja potkur-in ja vannaslaakerin vlilile vannaslaakerin vlilile (n. (n mm), ettei mm), potkurin ettei potkurin paine rasita paine k:?"$ k:?"$ jtt:'"n jtt:'"n varmaslaakeria.varm rasita "en""n "en""n petiile petiile niin' niin' ettei synny ettei jyrt<tia synny jyrt<tia mutiia-on mutiia-on otrttn"" otrttn"" rruoiriooi,ltialu*1" rruoiriooi,ltialu*1" vcsitekoitus' vcsitekoitus',asittaa*aasu-*aasu- Kokemus on Kokemus on osoittanut. tta 8Emriisolitrii- osoittanut. tta tai 8Emriisolitrii- tai kupariputket ovat kupariputket sopiyimmat, ovat pakoputken sopiyimmat, ulosrneno pakoputken tava mahdollisimman tava on ulosrneno paljon mahdollisimman paljon ol-ol- on veden piman veden piman yhpuorela, ettei yhpuorela, aailokioa ettei aailokioa paiiise tunkeuturnaan paiiise putkeen. tunkeuturnaan putken putkeen. alimpaanalimpaan putken kohtaan kiinnitetii{n kohtaan kiinnitetii{n vedenpoistohana. Pak;p;tken vedenpoistohana. Pak;p;tken halkaisij" oo halkaisij" oo olt"* olt"* isompi tai isompi tai yhte iso yhte kutr iso halkaisrja.halkaisrja. kutr etuliimmittejlin kanavankanavan etuliimmittejlin Polttoainesdilidn on Polttoainesdilidn on ojtava kaksiosainen, ojtava mikili kaksiosainen, mikili on on kysymys kysymys petrolimoottorista. se petrolimoottorista. se on on as nnettava viihintiin as nnettava korkeammatle korkeammatle viihintiin 200 mmmm 200 IlasuttalT IlasuttalT elei elei kiiytetii kiiytetii polttoaineen qioitoirrnifu". polttoaineen qioitoirrnifu". roruoainepu*;t roruoainepu*;t "rl;;;;;;do[isimrnan "rl;;;;;;do[isimrnan hin mutkin hin koneeseen mutkin ja koneeseen ja vatustettava vatustettava ve_ve_ poittoaineen *oautti]n"u". poittoaineen *oautti]n"u". sa sa lon lon kannessa on kannessa oltav-a on n. oltav-a 'ttei 'ttei n. synny I I m- m- alipainetta' synny alipainetta' suuruinen ilmareiki,ilmareik suuruinen Jos kiivtedain Jos kiivtedain moottoripetrolia moottoripetrolia polttoaineena suosittelemmo polttoaineena kaasuttajan suosittelemmo yht kaasuttajan yht kannattaa kannattaa -i.rp*tonta i;u" i;u" n.s. -i.rp*tonta keiintya keiintya kolmitien-kolmitie n.s. asiantunqan puoteen asiantunqan "L-**r puoteen "L-**r ynt.vaesse. siten ynt.vaesse. siten *i *i t" t"erttea "erttea ja ja ffj.o"tno ffj.o"tno kalistakalista

5 VOITELUOHJEITA :r:-:) "" :r:-:) Voitelu0liy : liimpdtila alle +6k =SAE20 llmpdtila yli + ooc = sae 30 Voiteludljyksi suosittelemme seuraavia merkkejii: SHELL: Super Motor Oil BP: Energol IC-MB 30 Rotella T Oil Vanellus 30 ESSO: MOBIL: TEB0IL: Extra Motor Oil Essolube SDX Mobiloil Special Mobiloil Mobiloil SuperSuper Teboil HD Special Teboil Teboil HPDHPD Tarkasta snlnn<illisin viiliajoin ettii kampikammion 6ljyn pinta aina on mittatikussa olevien viivojen vfrlitl6. Oljynvaihdot: uudessa moottorissa ja uuden ajokauden yhteydesse on kampikammion 6ljy vaihdettava ensimmeisen kerran n. l0 tunnin ajon jiilkeen, sittemmin s[?inn<illisesti 30 tunnin ajon jiilkien. Huom: Oljynvaihdon yhteydessi on huomioitavaettei moottoriin, joka on ajettu pitemmiin ajan tarallisella mootto, rrti'ljylli, missliin tapauksessa saa kayttdd pesevee6ljy[, koska dljykanavat silloin voivat tukkeutua. AH kiiytii moniastedljy[. OUynvaihto rtpahtuu OUynvaihto parhaitcn rtpahtuu parhaitcn luukun (108) luukun tai (108) ofynmittapuikon tai reijti! ofynmittapuikon reijti! kautta (501s). kautta 6ljynvaihrton6ljynvaih (501s). yht ydcadi suositt leflune yht ydcadi ofyninemilrui*un suositt leflune ofyninemilrui*un kliyttol.kliyttol. 9iryryy" 9iryryy" on ajon aikans ajon t-z aikans t-z ug,lclr/2 iu ug,lclr/2 iu flrystyk$n flrystyk$n yhtey<tesre n. yhtey<tesre n. 3 kg/cm2. 3 Euei kg/cm2. itrjynp8inc Euei nourc itrjynp8inc t8i nourc Jos t8i sese Iutte' Iutte' Jos {r*ie. {r*ie. on flbottori on flbottori heti lysiiytotevai heti F lysiiytotevai F selviteffivii tliriu, selviteffivii tliriu, ryyr. nmi ryyr. nmi syy otc syy otyop"iiooritt"ri"o otc otyop"iiooritt"ri"o (nahd. vuoto),vuoto), (nahd. cf pidl cf pidl klynnist{a moottoria klynnist{a ennenkuin moottoria r1'y ennenkuin o! r1'y o! trydotty ja trydotty ja painc- Las painc- nqmaali.nqmaali. Las J&ihdytysvesipumpun ja potkuriakectin ja J&ihdytysvesipumpun tiivietydaakcrin potkuriakectin vastiinikupit tiivietydaakcrin vastiinikupit v{ilnretian ennon v{ilnretian kliynniotiimirt{. ennon AH kliynniotiimirt{. AH kui.kui. tenkaan voitele tenkaan vcsipumppua voitele liftaa, vcsipumppua liftaa, kosks vesi kosks voi vesi voi viedd vasclinin viedd mukaansa vasclinin ja mukaansa jaihcutla aihcutla ;asvakcgok$o ryn-ryntymircn tymircn sylinterin vesivaipan sylinterin soin&niin. vesivaipan pumpun soin&niin. akselin pumpun vedenpoistorcikt akselin on vedenpoistorcikt on aina oltava aina auki.auki. ;asvakcgok$o oltava lliynnistlminenlliynnistlminen KAYNNISTYS. JA KAYTT0oHJEITA l. l. Tarkastt mittatikulla Tarkastt mittatikulla kampikammion dliym5iirii.dliym5iirii. kampikammion Z. Z. $irille sylint rin $irille ja sylint rin ja vesipumpun laskulnnat.laskulnnat. vesipumpun Viiiinnn vaseliinikuppeja Viiiinnn l/2 vaseliinikuppeja l/2 kiorrosta.kiorrosta Arcts Arcts kytkintanko kytkintanko vapaalle Coutok6ynti).Coutok6ynti). vapaalle Avaa polttosinosii Avaa i6n polttosinosii hana i6n (t)ia hana (t)ia arera korniticnhana arera bomiinille korniticnhana (letrolimoottori).(letrolimoottori). bomiinille Avaa pohjana, Avaa miklli pohjana, miklli sellainon on sellainon kgrtossd"kgrtossd" Jos moottorissa Jos on moottorissa magneetto, on aseta magneetto, aseta mydhe.is lle sytytykselle mydhe.is lle vdantemiue sytytykselle vipu vdantemiue vastapeivdiin.vastapeivdiin. vipu Avaa kaasnsiiiittivipu Avaa n. kaasnsiiiittivipu n. neljenneks lle.neljenneks lle. 9' 9' Jos moottori Jos on moottori dihk6kiiynnisteinen, on vaiinnii dihk6kiiynnisteinen, kiiynnistysavain vaiinnii kiiyndstysasentoon. kiiynnistysavain Kaynnistyskuristim n, kiiyndstysasentoon. vl, Kaynnistyskuristim vl, hcl-hclpompaa kiisittelemista pompaa ajatellen kiisittelemista voidaan ajatellen riihen voidaan kiinnittiii riihen kiinnittiii kauko{iiit6vaijeri.kauko{iiit6vaijeri. Jos moottori Jos moottori on kdsikflynnistein n, on vedii kdsikflynnistein n, kriynnistyskurirtin vedii etcenpiiin, kriynnistyskurirtin pide etcenpiiin, se pide siine se asennossa siine ja asennossa ja py6riui py6riui moottodmoottod ki [os ki [os tai tai Pari. vedii Pari. vedii moottori moottori keyntiin' keyntiin' vaihtoehtoisesti ja vaihtoehtoisesti ja otenkin ky-lniin otenkin ky-lniin liiiein vallitesss liiiein "oid""o vallitesss "oid""o nrtt"" nrtt"" I11oottg'I11oottg' rille lensiiniryyppy rille lensiiniryyppy ryyppykuppien (ainoastaan ryyppykuppien petrolimoottoreisss) (ainoastaan kautta petrolimoottoreisss) ennen kautta kiiynnistemist{.kiiynnistemist{. ennen Alii Alii kuitenkaan kiiyte kuitenkaan kiiyte keynnistpkuristinta keynnistpkuristinta enenrmen kuin enenrmen kuin tarpeetlista, kosks tarpeetlista, liian kosks liian vahva scos vahva tekee scos knynnisfiimi"knynnisfiimi" tekee se$e vaiksan. se$e Mieluummin vaiksan. laimcmpaa Mieluummin kuin laimcmpaa kuin vahvempar seorta.seorta. vahvempar Kun moottori Kun moottori krynni*yy, krynni*yy, ssota krssunsiietovipu ssota joutoktyntiasentoon.joutoktyntiasentoon. krssunsiietovipu I l. I l. Avaa v?doru:i.iitohrna Avaa 416 v?doru:i.iitohrna n 416 n ll2-l ll2-l kienosts.kienosts. t:. t:. :;;;,:;;;,

6 KtyntiKtynti Tarkista etti Tarkista etti moottori moottori sar jnnhdytysvettii.jnnhdytysvettii. sar Tarkigta 6ljynpaine. Tarkigta Kiiyrmiqtyksen 6ljynpaine. jiilkeen Kiiyrmiqtyksen n. jiilkeen n. 3 kg/cm2.kg/cm Jos mootlorissa Jos on mootlorissa masiieetto, on as t3 masiieetto, se as t3 aikriselle sytytyksele aikriselle sytytyksele viiiintiimlillii vipu viiiintiimlillii myittiipliiviien.myittiipliiviien. vipu Kytk Kytk potkuri potkuri (kytkintanko (kytkintanko oteen tai oteen tai traksc).traksc) Siiftn Siiftn haluttu nopcus haluttu kra$nriiit6'viyulls.kra$nriiit6'viyulls. nopcus on yarust ttu on t rmostartills. yarust ttu Normaafi t rmostartills. keyntiliimpd Normaafi on keyntiliimpd on 8dC. 8dC. Alempi kuormitus Alempi yaikuttaryaikutta kuormitus sitcn, ctt{ sitcn, ctt{ liimpo lalkee liimpo viihiin.viihiin. lalkee Moottorin Moottorin liimmettya liimmettya siirrytniio siirrytniio petrotknyttat6rl petrotknyttat6rl Muista ettd Muista rnoottori ettd rnoottori on aina on ajctts\a aina ajctts\a Hmpimiiksi b nsiinilii, Hmpimiiksi jot-jotta ta plttotila plttotila pysyisi hyve$i pysyisi hyve$i kumosc..kumosc.. b nsiinilii, g raur.raur. g vm$iilirf'lenth-vm$iilirf'lenth- PysiiyttnmhenPysiiyttnmhen V{inniikolnitienbana bensiinillc V{inniikolnitienbana (p trolimoottord(p trolimoottord bensiinillc Ahnoa kicnoclnlu.kicnoclnlu. Ahnoa SutcrrcdcDrnflOham.SutcrrcdcDrnflOham Arrt. Arrt. trrll oralfovipu joutokeynnilc trrll oralfovipu ia joutokeynnilc kytkhtmko ia kytkhtmko rnpaallc.rnpaallc Pain! magneeton Pain! oikoarlkunappir magneeton ja oikoarlkunappir moottori ja pydihtyy. moottori (Sel*dktiynnistciscsse pydihtyy. moottoriss (Sel*dktiynnistciscsse krtkristarn moottoriss virts.)virts.) krtkristarn $rlic pohjahorpohjahor $rlic Su{c polttooinchrdrt.polttooinchrdrt. Su{c Kylm{n rllm Kylm{n vdlitc$, rllm vdlitc$, tlajconl tlajconl rlsi rlsi moottoristr ja moottoristr vcaipumpurt!vcaipumpurt! ja MI,STA - - Aja Aja moottori moottori liimpimiiksi ennen liimpimiiksi tiytti ennen tiytti kuormittamista.kuormittamista. - - AH AH aja korkeilla aja kierroksilla korkeilla joutokiiynnillfl.joutokiiynnillfl. kierroksilla - - Ata kiiyte Ata kiiyte keynnistyskuristinta liian keynnistyskuristinta liian paljon.paljon. - - Petrclimoottori on Petrclimoottori aina on kliynnistettjivi aina js kliynnistettjivi js pysiiytettiiyii bensiinilliir.bensiinilliir. pysiiytettiiyii - - Kun on Kun pakkasvaara on on pakkasvaara aina on tyhj nnctttv[ aina tyhj nnctttv[ jiihdj/lysv sijiirjertclmii ja jiihdj/lysv sijiirjertclmii ja vesipurnppu. Tsrkista, vesipurnppu. etteivit Tsrkista, etteivit nrt nrt ol tul*cuturcet. ol tul*cuturcet. Vode rnoottori Vode ymp&i rnoottori ymp&i niin niin tti tti v sipumppu tyhjcntyy v sipumppu tyhjcntyy kokooarn.kokooarn. - - ila ila kirtutli kytkimon kirtutli januvyotn kytkimon januvyotn iitsa. iitsa. T&I a rci T&I a rci aiheuttsr veurioita aiheuttsr FruutusLytkirEsdi,FruutusLytkirEsdi, veurioita Viilte kaazuttajan tarpeetonta ruuvaamista. Otye ilmanpuhdistaja kevfliillii ja syksyll[ ja moottorin ollessa ajamatta pitemmln ajan. / / ',*i..,* :6 sf"sf" r dcnpoi*oba.r dcnpoi* KORJAAMINEN JA TARKISTAMINEN 1. VENTTLIT I a. Venttiilien vilykset:. Imuventtiili 0,25 mm. Pakoventtiili O,30 mm. Viilyksell[ tarkoitetaan venttiilin alap[iinja venttiilinnostajan ruuvin viilie (kylmiissd moottorissa). Menniin ollessa ylimmesse kohdassaan tyiitahdin alussa (molemmat venttiilit suljettuina) asetetaan venttiileille oikea vilys mutterilla 313 sen jilkeen kun vastamutteri 314 on inoitettu. Kun oikea velys on asetettu, kiristetiien j:illeen vastamutteri tiukasti. Venttiilien tarkistus on tarpeellinen, vaikka venttiilijerjestelmiii ei ole hajoitettukaan, koska venttiilit pitknn ki11t6n jiilkeen ovat painuneet syvemmllle istukkoihinsa ja alkupereinen viilys on muuttunut. Tarkista viilys nokka-akselin koko kierroksella.

7 f,wsf,ws b. b. Venttiilien Venttiilien inoittamircninoittamircn Irroita Irroita vcsiputli vcsiputli etuliimmitt,eriste. hroita etuliimmitt,eriste. hroita etullimmittejiin kiinnitys.uuvit. etullimmittejiin kiinnitys.uuvit. Nosts yliis Nosts yliis sylinterit. Inoita sylinterit. Inoita v nttiilicnv nttiilicn jousilukot ja jousilukot ja poista varttiilit. poista varttiilit. Tiivistyspintojen -on Tiivistyspintojen muodostettava -on silea, muodostettava yhdenmukainen silea, viiva, yhdenmukainen Jos viiva, siint)lf Jos siint)lf kstk a-kstk amia on mia hiottrva on hiottrva venttiilit. venttiilit. Istutklkulma Istutklkulma on on 3d,.3d,. c. c. Venttiilicn ja Venttiilicn ja istukoi&n istukoi&n hbminenhbminen Hb Hb venttiilit venttiilit hiomisineella. Viiinnfl hiomisineella. Viiinnfl vonttiili vonttiili kcrrycn paineen kcrrycn alaiscna paineen ja alaiscna ja n6ta n6ta s sii:inn6llisin s vdiajoin. sii:inn6llisin vdiajoin. Tarkicta hio.hio. Tarkicta mitcn tulos mitcn rn rkkivirin tulos rn rkkivirin avulla tai avulla tai vetimill{ vetimill{ viivaa istukkapinnan viivaa yli. istukkapinnan yli. Jos vcntti Jos vcntti i i veinrct{lin veinrct{lin viihio viihio csiintyycsiintyy katkcamia kaikiss katkcamia kaikiss viivoitsa. Puhdirts viivoitsa. venrttiilit Puhdirts tarkoin venrttiilit hiomisain gta tarkoin nnon hiomisain gta niiden nnon takaisinascnnusta. niiden Harjar takaisinascnnusta. ne Harjar p t-p trohla ja rohla ja kuivaa n kuivaa ilrnalla.ilrnalla. ne n d. d. Venttiilicn Venttiilicn reentrminenreentrminen hrhdieta ycnttiilit, hrhdieta ycnttiilit, vcnttijlien vcnttijlien istuket ja istuket ja kaae*an kaae*an yat huolcllircdi yat huolcllircdi (huulrtolc naftalla). (huulrtolc Vof&b naftalla). Vof&b kara itljy[e kara itljy[e ja jas.ta ss as.ta alas o$e*rcoua" alas o$e*rcoua" Arota rcnttiili! Arota rcnttiili! joust paealeeo joust ja paealeeo ja lukitre lukitre so vcnttiilin so vcnttiilin h*on h*on evulls. Ta*istr evulls. Ta*istr ttii ttii valttiilin valttiilin lukonlukon puoliskot owt puoliskot owt oi<corra asonlor.o oi<corra vcnttiilit asonlor.o vcnttiilit karan unss..unss.. karan SytystrlppaSytystrlppa Jotta noottori Jotta noottori kivisi kivisi tliysin tyydyttlvesti, tliysin tyydyttlvesti, on on sytytyctulpotr n.k. sytytyctulpotr llimpduvon n.k. llimpduvon oltava sopiw oltava sopiw k.o. k.o. troottoriin, troottoriin, niirsaniirsa obsuhteislt obsuhteislt missii npottori missii npottori keytoteib. keytoteib. Mitii Mitii korkeampi tempoaryo korkeampi tulpala tempoaryo tulpala on, on, rit[ rit[ kor*eommarra tnmpotih$atnmpotih$a kor*eommarra sits t sits oidtsn t oidtsn klyttne klyttne rcn aiheuttamatta rcn hehkusytfyste aiheuttamatta hehkusytfyste Kuitrnkin Kuitrnkin tulppe, jonka tulppe, llmporrvo jonka llmporrvo qr qr liirrr liirrr korkrs, korkrs, vaik ut-vaik utttr ttr moottorin kiiyonisty$e. moottorin kiiyonisty$e. Tulppa, jolh Tulppa, jolh on on alhainen liimpoarvo, alhainen hclpottaa liimpoarvo, klynnirtptii hclpottaa klynnirtptii ja ja v{hont{i v{hont{i tulpon nokccn.nokccn. tulpon.. tumircn vafi8a, tumircn mutta vafi8a, nroottorh mutta nroottorh ollessa tlysin ollessa tlysin kuomitettuna kuomitettuna on olemaru on olemaru hchkucyt5rtykrcn vaara. hchkucyt5rtykrcn Klyte vaara. Klyte rcn vuok.vuok. rcn ri ri ein ein oitcata oitcata tulppoa.tulppoa. KlVtetteesse petrolia KlVtetteesse polttoaineena petrolia zuosittelemme polttoaineena seuaavia zuosittelemme tulpph:tulpph: seuaavia BoschM 45 T 1 Iodge BBL Chrmpion D Chrmpion D 2l 2l AC 88 AC 88 tai tai 8787 Bcru 45/18 Bcru 45/18 (Bocch M (Bocch M T T I I bensiiniknyftd6n)bensiiniknyftd6n) K{rkivfi K{rkivfi 0,6 0,6 mm.mm SYI.INTERI SYI.INTERI JA JA SYLINTERINKANSISYLINTERINKANSI 2 2 e. e. Sylinterinkannen Sylinterinkannen irroittaminenirroittaminen ' ' Irroita Irroita sytytytiohdot, sytytytiohdot, sygrtystulpat, vesiputket sygrtystulpat, seka vesiputket rylinterinkannen seka mutterit rylinterinkannen mutterit ja ja nosta kansi nosta zuoraan kansi yliispiiin.yliispiiin. zuoraan 2 2 b. b. Sylinterinkannen Sylinterinkannen puhdistaminenpuhdistaminen puhdigtr krnri puhdigtr krnri ao da bresbarjalla.bresbarjalla. ao da 2 2 c. c. Sylintereiden Sylintereiden ja ja mnntien mnntien tarkistustarkistus Sylintereillii on Sylintereillii kiinteit on kiinteit woret. woret. Joc sylintcrinwori Joc sylintcrinwori on kulunut on kulunut tai naarmuuntuut tai naarmuuntuut se on se on poratt poratt va tai va tai vaihdottava.vaihdottava. Ylimittaisia miintie Ylimittaisia saa miintie tehtaalta. saa Sylintcrin tehtaalta. puhdistukscn Sylintcrin aikana puhdistukscn venttiilicn aikana on venttiilicn on oltara peikoifhan. oltara Sita peikoifhan. Sita vettytiiilnvettytiiiln venttiitin venttiitin istukoiden taq)eottonasta istukoiden nrarmuu taq)eottonasta nrarmuu uniresta.uniresta. 2 2 d. d. Sylintetin Sylintetin ja ja sylinterinkannen sylinterinkannen asentaminenasentaminen ' ' (ginterin (ginterin valpan alareuna valpan on alareuna viigtottu on viigtottu m5nnan asennuksen m5nnan holpottamiseksi. asennuksen On holpottamiseksi. kuitenkin On kuitenkin sovitettava renkaat sovitettava huo-huolellisesti vaipfan. lellisesti vaipfan. Ei Ei ksnnatr ksnnatr asettaa mrintiin asettaa paikalleen mrintiin voimalla, paikalleen sillii voimalla, sillii se se leikata voi kiinni leikata kiinni keynnigtykscn yhteydesyhteydes keynnigtykscn renkaat 8e' Tiiviste 8e' ja Tiiviste ja sylinterinlqnsi asennetaan. sylinterinlqnsi Puhdista asennetaan. tiivist pinnat Puhdista tarkoin. tiivist pinnat Vcdii tarkoin. kiinni Vcdii kiinni kannen muttcrit kannen muttcrit momenttisvai-momenttisv mplla. Momentti mplla. on Momentti 6 on kpm. 6 kpm. Kanri kiinnitctiiiin Kanri kiinnitctiiiin alkaen sylinterin alkaen korkcltii sylinterin korkcltii pitkinpuolitr ja pitkinpuolitr ja sitten vuorottain sitten utospiio.utospiio. vuorottain KYTKINKYTKIN 3 a. 3 a. Kylkimen Kylkimen irroittaminenirroittaminen Inoita magneetto Inoita ja magneetto vesipumppu. ja Irroita vesipumppu. kaikki Irroita kuusiokoloruuvit kaikki jotka kuusiokoloruuvit yhdistiiviit jotka kytkinte yhdistiiviit ja kytkinte kampikammiota. ja Ve-Vedn kjrtkin dn suoraan kjrtkin taaks piiin. suoraan Poista taaks piiin. vetolaippa Poista ja vetolaippa inoita ja kytkimen inoita knistyslevy kytkimen n. knistyslevy 2-3 n. 2-3 kierrosta ji kierrosta ji voda ubs voda kytrkytr ubs kampikamm kin vaipasta.vaipasta. kin 3 3 b. b. Kytkimen Kytkimen trkistus:trkistus: Jos moottori Jos key moottori suhteettornan key suurella suhteettornan kierrosluvu.lla suurella vaikka kierrosluvu.lla kytkintanko vaikka on kytkintanko tydnettyne on etuasentoon, tydnettyne johtuu etuasentoon, tametame johtuu siite, ette siite, levykytkin ette liukuu. levykytkin Kytkin liukuu. on Kytkin tiilliiin on kiristetteve. tiilliiin Tiime kiristetteve. tapahtuu Tiime siten, tapahtuu ettd siten, lukkolevy ettd 632 lukkolevy trcitetazn 632 lglg trcitetazn kaistyslevy 685 kaistyslevy viiiinnetiiiin 685 mydtepiiiyeiin, viiiinnetiiiin pytciie mydtepiiiyeiin, kenallaan, pytciie mink?i kenallaan, jiilkeen mink?i tukkolevy jiilkeen jiilleen tukkolevy kiinnitctatu jiilleen huolelli-huolelliso3ti.so3ti. kiinnitctatu

8 VroitusVroitus AX<fi rntrko AX<fi rntrko utrruuvin pudota utrruuvin kyttinvaipon pudota pohiatb.pohiatb. kyttinvaipon Elloi rytkh Elloi rytkh toinli Fr4/t tti.$i, toinli Fr4/t tti.$i, on J0rrwy6tl on tirirtcttaivl, J0rrwy6tl Vsrtrmdteri tirirtcttaivl, 651 Vsrtrmdteri irroitcton, 651 kinrtylruwi irroitcton, 646 kinrtylruwi viilmc.viilmc. 646 tl6n hirnnrn tl6n myotlpfivffln hirnnrn jt myotlpfivffln jt vsdrmuttdi vi&rrtuo vsdrmuttdi vi&rrtuo kiindkiind Flo4.. Flo4.. Ei Ei pirtl pirtl khisfif khisfif enemmin kuin enemmin kuin on vllttlrnit6ntl, on vllttlrnit6ntl, koska jamrvy6 koska voi jamrvy6 whingoithra voi olbssarnolbssarn whingoithra Iihn Iihn kirellhkirellh 3 c, 3 c, Ky&ime. n Ky&ime. n rsentaminenrsentaminen Aconna januryo, Aconna oryaudcyr[i januryo, ja kirirtyrkuula oryaudcyr[i ja kytlcinvaippaan. kirirtyrkuula Niiidcn kytlcinvaippaan. oltosrs Niiidcn paflroilhan, oltosrs vic paflroilhan, kytkin vic irlin kytkin irlin Jamrvyon,Jam ja laatcrin ja lqi. laatcrin Arnnr lqi. Arnnr vctolaippo jr jr trkitrc vctolaippo sc trkitrc tukitudgvyn sc Jr ruuvin Jr tukitudgvyn avulla, ruuvin Ty6nn1 avulla, fofo Ty6nn1 fofo iqytki;iqytki; yl6r yl6r kampiakrclillc jt kampiakrclillc jt kiiolitl kiiolitl r r ksnldkumioon.ksnldkumioon VAUTIPYORAVAUTIPYORA 4 4 a. Veuhtipydrnn a. irroittmrinenirroittmrinen Veuhtipydrnn Inoita Inoita vaulrtipyiirlin suojakaosi vaulrtipyiirlin Lyit suojakaosi Lyit irti irti yruhtipyodin yruhtipyodin muttcri ja muttcri ja rcdii rcdii ulor vauhtipyiiri ulor vauhtipyiiri vctotyiikrlun vctotyiikrlun avull.avull. 4 4 b. b. Vauhtipy6rtn Vauhtipy6rtn asenteminenasenteminen nrndieta *ampiatcctln nrndieta t3ppi *ampiatcctln js t3ppi js vaulrtipyorih vaulrtipyorih k.]tioleftt k.]tioleftt huolellisocti. Vcd[ huolellisocti. Vcd[ pdiile pdiile ohut ohut moottoridtjykenos. Ty6FTy6F moottoridtjykeno nii nii Euhtipyora Euhtipyora kci'rosti kci'rosti akslillc. akslillc. Kiinnitn Kiinnitn re sittrn re sittrn trrkoin trrkoin wuhiipydrfin wuhiipydrfin muttcrilla.muttcrilla MANNAT, LAAKERITJA MANNAT, LAAKERITJA KAMPIAKSEIJKAMPIAKSEIJ 5 5 a. Mlntien a. F Mlntien F kampiekcelin irroittaminenirroittaminen kampiekcelin Inoita Yauhupydril Inoita Poista Yauhupydril karnpikammion Poista luukut. karnpikammion Vodii luukut. kampiakreli Vodii ympiiri kampiakreli niin ympiiri ettii niin on ettii -=.!- helppo on avoittaa helppo kiortofiifrmkiort avoittaa pultit. pultit. Inoita Inoita lukitusl vyt.lukitusl vyt. lnoits lnoits kicrtokangonr pultit kicrtokangonr pultit (M (M 14) ja 14) ja n6ta n6ta ulos mf nti ulos mf nti ja ja kicrtd(anki.kicrtd(anki. kroitr kroitr kampiaksclin hrmmasrattaan kampiaksclin lukitusrenkaat. hrmmasrattaan V de lukitusrenkaat. ubs V de ubs hammasratas. kroits hammasratas. kroits moottorin moottorin etufaety ja etufaety ja vcdii k vcdii k mpi-mpiakscli ulos akscli ulos Jos moottorissa Jos on moottorissa v on v ilaskerit, irroita ilaskerit, irroita larkereiden lukitusruuvit larkereiden onnenkuin lukitusruuvit ved[t onnenkuin ved[t kampit kampit *ti *ti rrlo* rrlo* - - ii b. b. Miintien Miintien asentaminenasentaminen Aseta mente Aseta kampikammioon mente ylhiiiiltepiiin. kampikammioon On ylhiiiiltepiiin. huomioitava On ette huomioitava mennen ette rfront>puoli mennen rfront>puoli oltava vautipy6rflinvautipy6rflin oltava ' { piiin. Voitele piiin. kampitappi Voitele moottoriiiljyile. kampitappi moottoriiiljyile. Asenna kampilaakeri Asenna kampikammion kampilaakeri luukun kampikammion liipi. luukun liipi. Tiilloin Tiilloin on otettavaotettava on huomioon kiertokangen huomioon merkinnet, kiertokangen niin merkinnet, niin etti etti oikeat puoliskot oikeat tulevat puoliskot olemaan tulevat vastal*ain. olemaan Kierri vastal*ain. Kierri sislil;a pultit sislil;a pultit lu-lukituderryineen ja kituderryineen ja vedi vedi kiinni kiinni momenttiavaimella. Momentti momenttiavaimella. on Momentti 6 on kpm. 6 kpm. Lukitse pultit Lukitse pultit lukitudevyn a\nrlla,a\nrlla, lukitudevyn c. c. Iaalcereiden Iaalcereiden tarkistustarkistus I$kerinPuoli*ot I$kerinPuoli*ot ovat samanlai$t. ovat Ne samanlai$t. eiy[t Ne eiy[t saa olla saa mitenkiiiin olla hrluneita. mitenkiiiin hrluneita. Ei Ei s{r s{r tapahtua hr*aunist tapahtua hr*aunist. Tchtaalr. Tchtaalr onon alimitr-r'rk roit8 alimitr-r'rk roit8 0,01O' viilcinviilcin 0,01O' Ksnpilrrk6in Ksnpilrrk6in tapia hrlkrisia tapia hrlkrisia on on 53 f5f5 53 Ruolrohakorin tpin r t63 17 Iltfcdilm Iltfcdilm ovrt ovrt ydkomctsllilarkcrcitr.ydkomctsllilarkcrcitr. l{ampirtrolin l{ampirtrolin tapin hrllrdrija tapin hrllrdrija o o 55 f 55 f i.i. d. d. Lrakereidon Lrakereidon j1 j1 trmpiekelin trmpiekelin rsentminenrrsentminenr Ascts nrnkolarkfi Ascts nrnkolarkfi Fikdben Fikdben kanpikammioon. Timii kanpikammioon. Timii tapohtuu pofiriten tapohtuu pofiriten poinintydkalun svu[a, poinintydkalun svu[a, Ell i olc Ell i olc sclltistr,sclltistr, lyii lyii 'i'inn 'i'inn hskeri hskeri alcttarnalla rilcn alcttarnalla prupola rilcn hakcrir prupola hakcrir vartcn. Oa vartcn. iirra Oa iirra tukistab"a tukistab"a cttei cttei 6akcri 6akcri ssctu vinou.vinou. ssctu Voitele kanpirkseli Voitele kanpirkseli iloottori6ljynl iloottori6ljynl jo jo tyoma tyoma sc varoyarti sc sirtiin varoyarti sirtiin kampikarunion ruokot*kcriirr. kampikarunion ruokot*kcriirr. Alet Alet ctupliidy$ctupliidy$ s,l siiaiftcya s,l etumrnainen siiaiftcya runkolaakeri etumrnainen poikallcen. runkolaakeri T[ll6in poikallcen. T[ll6in on varottnva on ettci varottnva ettci tiivistyrrcngr tiivistyrrcngr vahingoitu kun vahingoitu kun * * tuleetulee kockctuksccn kanpiakselin kockctuksccn kiilauran kanpiakselin knnrsa. kiilauran Areona knnrsa. karnpiakeetin Areona bnnmasrstss karnpiakeetin l*itusll*rine o, bnnmasrstss l*itusll*rine o, Jos tnoottori&tnoottori& Jos sa on sa vllilatk rit, on vllilatk rit, alcnm alcnm nem:i liakcrit nem:i liakcrit kampiakcetiin enncn kampiakcetiin ecn enncn poikoilbenascttamirta ecn kampikammioon.kampikammioon. poikoilbenascttamirta KAASUTTAJAKAASUTTAJA 6 a. 6 a. Kaasrtt4ian tekistustekistus Kaasrtt4ian Kaasuttaja on Kaasuttaja ta*istettu on ta*istettu tehtealta toimitottr 8sa, tehtealta mutta toimitottr 8sa, laattar mutta laattar tapahtua, ettn tapahtua, sc ettn on sc tsrkistettava on grilsirtcn tsrkistettava tiimpartiimpar grilsirtcn.. tih- tih- ja ja kusmitustapsust o afitccn. kusmitustapsust o afitccn. Xarta ktikkea Xarta ktikkea turtas turtas ruuv0amists,.ini ruuv0amists,.ini karsuttsja on karsuttsja tsrkkuustyone tehty tsrkkuustyone tehty o!a,o!a, joka joka voi vahingoittua voi huolinattomsts vahingoittua huolinattomsts kilsittclystii. Jos kilsittclystii. trpottori Jos trpottori bkkoibe, bkkoibe, on on vika iaralliscsti vika etrittlyi$i iaralliscsti etrittlyi$i kokonunkokonun muualta kuin muualta kuin kaanrttajasta.kaanrttajasta. ll ll jj "*, f,f tt ll ii i )) 1 ilil ;; ii

9 ,: b. b. Joutokivnnin Joutokivnnin tarkistustarkistus Veiintamdle ruuvia Veiintamdle z ruuvia z myotapeiv6iin suwenee myotapeiv6iin moottorin suwenee joutokayntikienosluku moottorin ja joutokayntikienosluku ja se v:ihenee se vaentiim:illa v:ihenee ruuviaruuvia vaentiim:illa vastapiiiveen. Ruuvaamalla vastapiiiveen. ilrnansedtiiruuvia Ruuvaamalla w ilrnansedtiiruuvia w ulos tehdiidn ulos joutokiiynti-polttoaineseos tehdiidn >heikommaksir joutokiiynti-polttoaineseos ja >heikommaksir ja piiinvas.piiinvas. toin. toin. RuuYien w RuuYien w ja ja z z keskineiista a.sentoa keskineiista muuttamalla a.sentoa asetetaan muuttamalla moottorille asetetaan moottorille sopiva joutokiynti sopiva joutokiynti niin etti niin etti moottorimoottori kay hitaasti kay ja hitaasti ja tasaisesti (n. tasaisesti (n. 500 kierrosta 500 minuutissa), kierrosta jolloin minuutissa), jolloin tavallir sti kaasuttajasia tavallir sti kuuluu kaasuttajasia heikko kuuluu fitirppiviirfitirppiviir heikko iiiini. Joutokeyntita*istus iiiini. Joutokeyntita*istus on suoritettava on moottorin suoritettava moottorin ollesa kylrnii ollesa kylrnii (t.s. ennenkuin (t.s. s ennenkuin on s ehtinyt on ehtinyt llimmetd ajo[im.ajo[im. llimmetd pdtinsd), koaka pdtinsd), tyhjiikuiyntiseos, koaka jd(a tyhjiikuiyntiseos, jd(a on sopiva on moottorin sopiva moottorin ollessa liimmin, ollessa on liimmin, tavallise8ti on liian tavallise8ti heil*o liian heil*o silloin krmkrm silloin moottori moottori ei vieh ei vieh ole saawttanut ole ajoliimpdaiin.ajoliimpdaiin. saawttanut 6 6 c. c. Kaasuttaja Kaasuttaja ajon ajon aikanaaikana Pi:isuutin Gg Pi:isuutin on Gg valittu on valittu niin, niin, tte saadaan tte mahdollisimman saadaan taloudellinen mahdollisimman tulos taloudellinen moottorin tulos moottorin kilvesse mainitulta kilvesse tehollgtehollg mainitulta ja ja teliiin teliiin Polttoaineenkulutus on Polttoaineenkulutus on tehtaan itnoitama tehtaan itnoitama hv.tuntia koh<ten. hv.tuntia Mikiili koh<ten. Mikiili halutaan ajaa halutaan DtaloudellisemmtuD ajaa t.s.t.s. Dtaloud mahdollisimman pitke mahdollisimman b pitke b mriiiretyft mriiiretyft polttoainemdirdlld voidaan polttoainemdirdlld polttoaineenkulutusta voidaan meripeninkglmaa polttoaineenkulutusta kohden meripeninkglmaa vd-vdhenrtiiii neulsvonttiilflh henrtiiii M, neulsvonttiilflh jota M, jota varo\esti kuristamala varo\esti saadaan kuristamala pddsuuttfun n saadaan Gg pddsuuttfun n t?ipivirtaava Gg polttosinerniiitii t?ipivirtaava polttosinerniiiti pi ne-pi ne- kohden nemein.nemein OLIYPUMPPU JA OLIYPUMPPU OLTYNPAINEOLTYNPAINE JA 7 a. 7 a. Oliypumpun irroittaminen Oliypumpun ja irroittaminen ja tckistaminentckistaminen Iroits Iroits itliypumpuo kiinnitysruwit itliypumpuo kiinnitysruwit ja ja vedii pumppu vedii kampikammiosta. pumppu Tnvistyslaipassa kampikammiosta. on Tnvistyslaipassa kaksi on oliatniappia, kaksi jotenjoten oliatniappia, pumppu ensin pumppu vedetein ensin sroraan vedetein ulos sroraan js.nostetaa! ulos js.nostetaa! $n $n jlilkosn.jlilkosn. Ta*is-h Ta*is-h ette pumpun ette imukohdln pumpun imukohdln s uhvaat on s uhvaat e$il on e$il ja ja puhdas. Avaa puhdas. painoensdiitoruuvi Avaa ja painoensdiitoruuvi ja tsrkista painqousi tsrkista ja painqousi ja tii- tii Yidy*uula.Yidy*uula... 7 b,'o[iynpairrcen 7 tarkistustarkistus b,'o[iynpairrcen Inoita Inoita ruuvin 5019 ruuvin vastamutteri vastamutteri - - Illluttaocsa lisate Illluttaocsa otynpainetta lisate ruuvi otynpainetta ruuvi 5019 kierrotiiiin 5019 sis?itut.sis?itut. kierrotiiiin Ilaluttaessa vehentei Ilaluttaessa otyrfinetta vehentei otyrfinetta ruuvi ruuvi 5019 kieretiidn 5019 kieretiidn ulos.ulos. Kun Kun toivottlr toivottlr 6[ynPaine on 6[ynPaine saavutettu on ruuvi saavutettu 5019 ruuvi lukitaan 5019 kiristemiillii lukitaan vastamutteri kiristemiillii vastamutteri VESIPI,JMPPUVESIPI,JMPPU 8 8 a. a. Yesipumpun Yesipumpun irroittominen irroittominen ja jasentaminenasentaminen Inoita Inoita pumpun mutt rit pumpun ja mutt rit johtoliittim t. ja johtoliittim t. vode pumppu vode suoraan pumppu uloe. suoraan Inoita uloe. Inoita purnpuo krnnen purnpuo ruuvit krnnen ja ruuvit ja poista kan.kan. poista 8i 8i Nyt Nyt voi ottas voi ulos ottas haflunasrattaat. ulos Kulunect haflunasrattaat. hammasrattaat Kulunect tai hammasrattaat tai kulunut kulunut rkr.li rkr.li ""lhd.t.n ""lhd.t.n uusiin. Tiilloin uusiin. Tiilloin on on myosmyos vaihdettava pumpun vaihdettava vetoakselih pumpun tulevat vetoakselih tiivist-ysstefat.tiivist-ysstefat. tulevat Asconuksen yhteydessli Asconuksen pannaan yhteydessli paikoilleen pannaan vetohammaspy6rii paikoilleen akseleineen vetohammaspy6rii sekii akseleineen wpaa sekii hammaspy6r6. wpaa Kiinnitii hammaspy6r6. Kiinnitii pum-pumpun kansi pun kansi Vedi Vedi pumpun akseli pumpun ymp{d akseli ymp{d kiisin ja kiisin ja tarkista akrelin tarkista viilys. akrelin Vdlys viilys. on Vdlys on oltava 0,1 oltava nun, 0,1 Asonm nun, tiivisiysste.tiivisiyss Asonm ffi^pyh:l ffi^pyh:l tiivisteji p]rlnpun tiivisteji vedenpainetta p]rlnpun vedenpainetta fll. fll. vactaan ja vactaan ja ulkopuolinen tampifarnnrion ulkopuolinen oljyii tampifarnnrion oljyii vastsan. Tsrki$aTsrki$a vastsan. dta dta stetqen viilinen stetqen vedenlaskuaukko viilinen on vedenlaskuaukko auki.auki. on MAGNEETTOMAGNEETTO 9 a. 9 a. Ifbgn eton asentaminenasentaminen Ifbgn eton Arennettaessa on Arennettaessa huomioita on huomioita :: l. l. ettii ettii etummainen miinlei etummainen on miinlei ylimmiissii on kohdassaan ylimmiissii (kiiynnistystappi kohdassaan 259 (kiiynnistystappi on 259 on pystyruorassa);pystyruorassa); ettii ettii moleminat venttiilit moleminat venttiilit oyat suljetut oyat (puristustahti)(puristustahti) suljetut Magneeton kansi Magneeton poistet44oja kansi magneeton poistet44oja vipu magneeton asetetaan vipu myiihiiisolle asetetaan sytytykso[.sytytykso[. myiihiiisolle Kun rnagneetto Kun asetetaan rnagneetto Paikoille n, asetetaan on Paikoille n, on tarkistettava, ette tarkistettava, katkojan ette kiiriien katkojan kiiriien viiliin viiliin on juuri on juuri muodostunut ohutohut muodostunut nko. nko. Ellei niiin Ellei ole niiin irroitetaan ole magneetto irroitetaan ja magneetto ja magneeton hammasratas magneeton vliinnetaen hammasratas toivottuun vliinnetaen toivottuun suuntaan, miokemioke suuntaan, jiilkeen magneetto jiilkeen asetetaan magneetto paikoilleen.paikoilleen. asetetaan Hienotarkistus tehd:i:in Hienotarkistus vai?intiimi tehd:i:in ri vai?intiimi koko ri koko magneettoa, minkii magneettoa, jiilkeen minkii mutterit jiilkeen mutterit veiinneteiin lujasti veiinneteiin kiinni.kiinni. lujasti sytytyksensiiitii sytytyksensiiitii on on oikein ruoritcttu oikein ruoritcttu kun kun syeftytsenstintdkammen ollessa syeftytsenstintdkammen mydhiiisele ollessa sytytfkarjd mydhiiisele sytytfkarjd alkavat avautuaavautua alkavat miinnen olessa miinnen ylekuolokohdasa.ylekuolokohdasa. olessa 1972 iiilken 1972 iiilken vaknistuneiesa moottoreissa vaknistuneiesa on moottoreissa yleensii on virranjakajajerjestehe yleensii magneeton virranjakajajerjestehe sijasta.sijasta. magneeton IO. IO. SAHKOKd,YNMSTINLA,ITESAHKOKd,YNMSTINLA,ITE Takuu koskee Takuu ainoastaan koskee korkeintaan ainoastaan 52 korkeintaan amp./tunnin 52 akkua. amp./tunnin Ylitettaessii akkua. tete Ylitettaessii lukua tete latausvirta lukua voi latausvirta nousta voi niinniin nousta.. huomattavaksi tta huomattavaksi ankkuri tta palaa. ankkuri Keytettiessii palaa. voimakkaampia Keytettiessii akkuja voimakkaampia on akkuja varsinkin on huomioitava varsinkin latawastetta.latawastetta huomioitava MOOTTOR\ TALVISAILYTYS 1. Poista jeiihdytysvesi vesivaipasta, vesipumpusta ja putkista. 2. Vaihda kampikammion 6ljy. 3. Puhdista puristustila noesta ja karstasta.

10 4' 4' Aja moottori Aja moottori liimpimiiksi ja liimpimiiksi ja tiputa tiputa s n vielii s n kiiydes.*i vielii konedliyii kiiydes.*i kaasuttqian konedliyii ilmanottoaukkoon. kaasuttqian Moottori ilmanottoaukkoon. Moottori imee t imee t jynjyn sisiiiin ja sisiiiin ja voitelee tasais sti voitelee v nttiilit tasais sti v nttiilit ja ja sylint rit. Pyseytii sylint rit. moottori Pyseytii ja moottori ja pyitritii pyitritii rauhtipyorestd kunnes rauhtipyorestd lqikki kunnes lqikki v nttiilitv nttiilit ovat kiinni ovat kiinni (t,ime on (t,ime on mahdollista I mahdollista I ja ja 2 sylinterisn).sylinterisn). 2 5' 5' Tarkista, tte Tarkista, termostaatti tte toimii termostaatti toimii kuumassa vedeso. kuumassa Sutie vedeso. temen Sutie jiilkeen temen vesivaippa jiilkeen niin vesivaippa niin ettei ilma ettei pees ilma sinne pees vapaastivapaasti sinne kiertimdin.kiertimdin Rasvas ohucesti Rasvas kaikki ohucesti kaikki ruostumiselt alttiit ruostumiselt alttiit ost.ost. KAYNTIHAIRIOT JA KAYNTIHAIRIOT NDEN JA SYYTSYYT NDEN A: A: Moottqi Moottqi ei knynnistyknynnisty ei l' l' Polttoainehanat ovat Polttoainehanat kiinni. ovat kiinni. Jos kaasuttajan Jos laskuhana kaasuttajan tai laskuhana tai banjopultti avataan banjopultti ei avataan tule ei tule polttoainetta.polttoainetta. l. l. Avaa hanat.hanat. Avaa Sytytys ei ole kytketty. Aseta lyhytzulkukatkaisij a tai katkaisij a kiiyntiasentoon. Magneeton katkojakarjet ovat juuttuneet siihen asentoon, ettii kiirjet aina ovat erilleiin toisistaan. Seede katkojakiirjet. vettfl tai likaa polttoaineessa, paukkuja kaasuttajassa. Tarkista onko hajoitin liasta tukkeutunut ja onko vette uimurin pesesse. Avaa ruuvi kaasuttajan pohjassa, poista polttoaine ja puhdista kaasuttaja. Tarkista'my6s polttoaineputkeen kytketty suodatin. Jos moottori on ollut klyttiimette pitemmii-n ajan tai jos ilma on kylmii ja raaka, voi olla etti on vaikea knynnistiiii moottori. Ruiskuta bensiiniii snoraan sylintereihin puristushanojen kautta jonka jiilkeen hanat suljetaan ja moottori kiiynnls tetlin. Sytytystulpat Sytytystulpat o o t t kosteat, nokiset kosteat, tai nokiset tai itljyis t, joten itljyis t, joten ne eivet ne syqrta.syqrta. eivet 6' 6' Poista sytytystulpat Poista ja sytytystulpat ja puhdista ae puhdista huolelliresti. ae Tarkista huolelliresti. samalla, Tarkista etta samalla, kiirkivdli etta kiirkivdli on oikea on (0,6-0,7 oikea (0,6-0,7 mm).mm). 7' 7' -Sytytystulppien kaapelit -Sytytystulppien ovat kaapelit iirin ovat iirin kytketyt kytketyt (Voi (Voi tapahtua vain tapahtua kun vain kaapelit kun on kaapelit irroitettu).irroitettu). on IGapelit kytkete{d IGapelit oftein. kytkete{d oftein. Tiimii ilmenee Tiimii,ir."i.t";* ilmenee,ir."i.t";* g-fy g-fy sytytygedestyksestt.sytytygedestyksestt Kae$n*ietatvipu veerisse Kae$n*ietatvipu asefirossa.asefirossa. veerisse Lyhyen kokeilun Lyhyen jiilkeen kokeilun l6ytii6 jiilkeen l6ytii6 helposti oikean helposti asennon. oikean yreense asennon. n. yreense n. u4 u4 avoirlavoirl C. C. Paukkuja Paukkuja kaasrttajassakaasrttajassa B. Moottori kiiy muutama.ki rxos ja pysnhfy l- l- Pefr-olia on- Pefr-olia ollut on- ollut kaa$ttaiassa kun kaa$ttaiassa kun moottori moottori on pysliytetty. on pysliytetty. siksi siksi se key se key ainosstaan niin ainosstaan niin kagan kuin kagan kuin sylintcreihinsylintcreihin ruiskutettu bensiini ruiskutettu riittii:lriittii:l bensiini sulje polttoainehanat, sulje poisra polttoainehanat, Ftroli poisra Ftroli kaa$ttajasta. kaa$ttajasta. Aseta kolmitienhana Aseta bensiinille-bensiinille- kolmitienhana 2: 2: PolttoainePutket tai;uodatin PolttoainePutket tai;uodatin on niin on niin tukkeutunut, etti tukkeutunut, etti lain lain vehrn poltloainetts vehrn voi poltloainetts vuotaa voi liipi.liipi. vuotaa 2' 2' Tarkista, onko Tarkista, polttoain sdiliitn onko flmareikii polttoain sdiliitn tukkeutunut, flmareikii onko tukkeutunut, onko suodaiin likainen suodaiin vai likainen vai ooto ooto "etui'pottto"in"putt"ro"etui'pottto"in"p ovat ovat ]. ]. lvtv.tutnut lvtv.tutnut heti heti kiiynnistiirnisen yhteydessii kiiynnistiirnisen rulteet yhteydessii ttljyisiksi.ttljyisiksi. rulteet Poista tulpat Poista ja tulpat ja tarkista n.n. tarkista Paukkujen syynii Paukkujen on, syynii ettd on, kaas.ns koitus ettd on kaas.ns koitus on niin niin laimeata (viihiin laimeata potttoain tta), (viihiin etui potttoain tta), etui pelarninen tapahtuu pelarninen kunneskunnes tapahtuu imuventtiili imuventtiili avautuu seuraavan avautuu kerral seuraavan kerral Siten syttyy Siten syttyy imukanavassa oleva imukanavassa sekoitus. oleva on sekoitus. on myos mahdolista, myos etti mahdolista, etti venttiili venttiili imu-imu- on juuttunut on juuttunut kiinnikiinni Liian viihiin polttoainetta piiiisee wotamaan polttoaineputkien liipi. Tarkista putket ja suodattimet. Moottori on liian kylmii. hukkuminen lakkaa moottorin l6mmetty[. Vettd polttoaineessa. Poista polttoaine sliliostii. Lkaa haj oit insuut timessa. Inoita suutin ja puhdista se. 5. Suutin on liian pieni. 5. Vaihda se isompaan.

11 D. Nrkutustrsylint reisst l. l. r ii'n r ii'n aikainen sytytys.sytytys. aikainen l. l. $nde $nde sytytys mrgneeton sytytys vivulla.vivulla. mrgneeton Vesipumppu antaa Vesipumppu vehin antaa vehin tai tai i yhfiiiin i yhfiiiin vctti.vctti Tarkista ensin Tarkista onko ensin onko pohjana auki. pohjana Jos auki. niin Jos niin on, pysytii on, moottori pysytii ja moottori ja tarkista pumppu tarkista ja pumppu ja putketputket Moottori Moottori on ylikuormit ttu on ylikuormit ttu koska kaikki koska kaikki sylintcrit sylintcrit eiviit toimi.toimi. eiviit Avaa pudstushanat Avaa yksi pudstushanat vuoronta yksi jekeen vuoronta jekeen moottorin moottorin k6yd a*i. On k6yd a*i. helppo On haydita, helppo mikii haydita, mikii tai tai mitk?i sylinterit mitk?i eivliteivlit sylinterit toimi. toimi. Ithdista Ithdista tiimiin tiimiin tai tai n,iiden sytytystulpat.sytytystulpat. n,iiden Liian Liian vahva seos vahva (liian seos (liian paljon polttoainetta paljon s oksessa).s oksessa). polttoainetta Tiiman voi Tiiman aiheuttaa voi kaaruttajan aiheuttaa uimuriventtiili kaaruttajan joka uimuriventtiili joka ei ole ei tiivis. ole Vaihda tiivis. uuteen Vaihda venttiiliin"venttiiliin" uuteen E. E. Nakutusta Nakutusta kampftammiossakampftammiossa l. l. Ikmpiakselin Ikmpiakselin tai tai kiertokangen laakerit kiertokangen ovat laakerit kuluneet, ovat joten kuluneet, joten ryntyy ryntyy viilyksid.viilyksid. l. l. Mikeli Mikeli nakutuket nakutuket tuleyat yhtiikkie tuleyat yhtiikkie on peliitt?ivi**i on jonkun peliitt?ivi**i jonkun laakerin sulareen laakerin 6ljyn sulareen 6ljyn puutteen johdosta. puutteen Tiill6in johdosta. Tiill6in onon vaihdettava laakeri vaihdettava uuteen laakeri heti. uuteen Jos heti. taas Jos nakutusten taas voimakkuus nakutusten fiseiintyy voimakkuus viihitellon, fiseiintyy viihitellon, kysymys luonnollisestaluonnollis kysymys kulumisesta. Silloinkin kulumisesta. kannattaa Silloinkin lak rin kannattaa vaihtaminen.vaihtaminen. lak rin F. F. Moottorin Moottorin teho teho laskeelaskee l. l. Huono puristus Huono yhdessa puristus tai yhdessa tai usesnunassa sylinterisse.sylinterisse. usesnunassa I' I' Pide yksi Pide yksi purictushana vuorotellen purictushana kiinni vuorotellen kiinni toisten olless toisten olless auki. Vet6mdlld auki. moottori Vet6mdlld moottori ympiiri ympiiri on mahdotlista on tarkistaatarkistaa mahdotlista puristus sylint risse. puristus Jos sylint risse. puristus Jos on puristus huono huono helppo vetaii helppo moottori vetaii moottori ympitui. Syynii ympitui. tiihdn Syynii roi tiihdn roi olla:olla: Venttiilit Venttiilit eivet ole eivet tiiviit:i.tiiviit:i. ole Hio Hio ne sopivalla ne hiomisaineella.hiomisaineella. sopivalla Minnenrenkaat ovat Minnenrenkaat nokeentuneet ovat kiinni.kiinni. nokeentuneet Kaada viihiin Kaada petrolia viihiin petrolia sylintereihin. Parin sylintereihin. turnh Parin turnh kuluttua kuluttua renkaat ovat renkaat irronneet.irronneet. ovat Venttiiliviilys Venttiiliviilys on liian on liian pieni tai pieni tai ei ole ei ollenkaan ole velystii.velystii. ollenkaan Siiiedii venttiilit, Siiiedii venttiilit, etti etti viilys on viilys on 0,25 imu 0,25 imu - - 0,30 pako 0,30 moottorin pako moottorin ollessa kylmiikylmii ollessa Sytytyssento Sytytyssento on ydiirin on asennettuasennettu ydiirin S lviti S lviti miki miki asento antaa asento parhairnrnan antaa tehon, parhairnrnan yiemele tehon, magneelbn yiemele vipu magneelbn vipu takaisin.takaisin Sytytys puuttuu Sytytys jostakin puuttuu sylinteristii jostakin kosle sylinteristii kosle sytytygohto sytytygohto on ironnut ironnut tai rikki.rikki. tai Kiinnitii Kiinnitii johto johto tai tai vaihda se vaihda uuteen.uuteen. se G. G. Moottori Moottori pysiihtyy pysiihtyy iikkiniikkin l. l. Polttoaine*iilio on Polttoaine*iilio tyhje.tyhje. on l. l. TeyU!r,iili6.!r,iili6. TeyU Magneeton katkojakerjet Magneeton ovat katkojakerjet juuttuneet ovat juuttuneet kiinni-kiinni liiiedii magneetto.magneetto. liiiedii 3-3- Sytysjohto on Sytysjohto inonnut inonnut tai tai rikki.rikki Kiinnitai johto Kiinnitai johto tai vaihda se vaihda uuteen.uuteen. se Mennet ovat Mennet leikanneet ovat kiinni leikanneet kiinni sylintereiss[.sylintereiss[ Avaa heti Avaa heti kampikammion luukut kampikammion luukut ja ja tunne onko tunne joku onko joku sylinteri l,iimpimempi sylinteri kuin l,iimpimempi kuin muut. muut. Siine tapauks ssa Siine moottorimoottori tapauks ssa saa kylmeta saa ja kylmeta ja sen jdlkeen sen on jdlkeen tarkistettava on onko tarkistettava onko sylinterin vaipassa sylinterin naarmuja, vaipassa jolloin naarmuja, jolloin tarvitaan kodausta. tarvitaan Jos kodausta. taastaas Jos havaitaan etta havaitaan qylinterit etta ja qylinterit ja miinnet ovat miinnet kunnossa ovat voi kunnossa voi taas ajaa.ajaa. taas

12 aa z : t-o FA E? J U ' & D Irl Irl 33 z h FIFI EE :o trtr l-loo TT 00 rr 33 t ; zz Z s vv

13 WICKSTROM _ ygneyarusteita nlrustutsen mukaan b6tutrustning enligt ritning VIKI-tyhjennyspumppu Potkuriakseli Potku riakselin mu tteri Vannaslaakeri Tiivistyslaakeri 2-o sainen polttoaineseil io Siiili6n kansi Joustava kumikytkin PohjasiiviliiPohjasiivilii Vannaslaakerin ruuvi Tiivistyslaakerin ruuvi Vedenpoistoliitin Vedenimuliitin Kytkintangon kaukoseeto Pohjahana Pakoputken laippa Vannaqputki Alnenvaimentaja Potkuriakselin laippa Potlcrri Suodatinhana 3-tienhana VedenlaslnrhanaVedenlaslnrhana TU.1 TU.13 TU-13-l TU.3O TU.38 TU.87 TU-88-2 TU- r04 TU-l I i TU-112 TU-113 VIKI-lnnspump Propelleraxel Propelleraxelmutter Stiivlager Tdtningsbox 2-delad briinsletank Tanklock Flexibel koppling Bottensikt Skruv for stiivlager Skruv f6r tiitningsbox TU-l15 Vattenavloppsfdrskruvning TU-l19 Vatteninloppsforskruvnrng TU-124 Fjirregleringavkopplingspak TU-132 Bottenkran 120 Ftins frir avgasror l3l Stiivrdr 170 Ljuddiimpare 213. Propelleruelfldns 233 Propeller 7M Brlnslerenarkran 7U 7U 3.viigskran3.viigskran 4901 Vattenarrtappningskran

14 6( 1s1s 6!6! /559_' \- 0l \ n0l SEM _ MAGNEETTO MAGNET Is 0_0_0_0_ Is L50t L50t L5fZL5fZ 33 VVTg Z 1553/1553/ / I5/ Uf sxr e oo,n /., l57lf'r,'-au,u v \1564\1564 KAASUTTAJA roncl,sare sol.ex F 26 NV/FICIm lsts FF Gg KAASUTTAJAN OSAT FORGASARDELAR GgGgP[isuutin Gg Huvudmunstycke gg Tyhjekiiyntizuutin g TomgAngvnunstycke FF Uimuri F Flottor KK Kuristin K K StrypingStryping PP Polttoainenippa suo P Brinslerdrsnippel dattimineen med filter UU Ku ristimen kiinnitinruuvi U Fiistskruv fdr strypning JI Pddsuutinnipan tiiviste Jl Packning for huwdmunstycksnippel J2 Uimuriventtiilin sekii J2 Packning fcir flottorveirtilhillare och briinslerdrs- polttoainenipan tiiviste nippa J3 Polttoainenipan tiiviste J3 Packning for briinsler6rsnippa (stor) (iso) pp Uimuriventtiili p Flottcirventil LL Kaasullpiin vipu L Gasspjillarm VV Kaazuliippii V Gasspjill aa Polttoainenipan kiinni a Fistskruv fcir briinslerdrsnippa tysruuvi HH Kaazuttajan yllosa H Frirgasare civre del oo Uimurikammio O Flottcirkammare XX Uimuriventtiilin istukka X Flottdrventilsflte cc Kaasuliipiin akseli C Gasryjiillaxel ww Ilmansilt<iruuvi W Luftregleringsskruv zz Tyhjekeynninsidtonruvi Z Tomgingsregleringsskruv VVI Kiiynnistinkuristimen hppii Vl Starupjiill a Ilmans[dtcizuutin a Luftkonektionsmunstycke MM S Seosputki S Emulsionsr6r d llmansiiitdruuvin jousi d Fj[der fiir luftregleringsskruv B Tyhjennysruuvi B Avtappningsskruv Y Neulaventtiilin pidin Y NAlventilhillare

15 J Ot fiqfiq -l N r-i Or Ot o)o) -ll-ll Lnl LnLn Lnl XILN' '-l- rl r (-)t- m; $l x i xl oror.-l o Lnl ="fl="fl -l C)C) xli 'l'l.l F{F{ == ==.,1.,1 -- HF fr6 a a : < x x?3 \f? H T XF EE p? HFI > > ir)ir) Ln roro o)o) LNLN I ii -l-l l_l_ xlxl G)G) f:-f:- ci-)ci-) LNLN pplln gg -l rl trl OO cfcf LNLN.. ti". JJ.{ 1 ii

16 tt LNLN OO LNLN (-r)(-r) C )C ) -- LNLN OO pp 33 ofof == == d> F F TIlTIl u)? Til Til IAIA ea 4e?s?H v= <= fr}/ 72 do EF Fil Fl r-

17 i,f.a?.'r*t:r Fi :ithli ;-4. \.' f,l X,.' *'- l-rj. L: I,'.:r.5-\';* r--i :u ir l i,-,r..i! * :;,'rt{.j}j 1 "-L' -S-i; a! t a - i r'-.':. 1 r', - f t r-') tl G.{f Lil

18 $i$i is l.{l.{ + c^-. a.98 j 3 r l J U zre h i s: ^ ^ L L p p jj J uj dtdt r'!a -l lto q oe H: r4 * d *= Et rq W, g F - 2o b =u..! i, x{ s E v9 E a 1t8F *E E-d Az_sF JJ (E = s&.e.5 oo" q!! v*.fs..,i\j,, ss \O' qsqs. E o E t \ J C L Jtr q F!! c.rc.r E E r.ctr.ct ri; tre' FP Se c.- s b gtr L ( g '6 -o ir!'t o b q)= J:t! I s'- J C!E (! F(, cc g t i ' g P H EEE 2 E.oE 3 E= aa ll aa r.r. A E =FPRtt. E Bilcot I sfi ihe; rr EEF;;E: I sg *:E; == ++ a{, hs :(E :g: F g cb s) * I1."*I1."* irs**irs**,: llt?f'* M gh g -s == >o aa ff t,t,?l?l d,d, a.ta.t EE oo tttt tt IE so.ta.ta +,+, "a, la -.4 t h g: TI t---- EE tt aa r,r, oo e.e. rlr { a c1!e lra ( 6 ;g.1 qoott,: F : i idid aa rfrf tt BB al l{ (n(n u\-u\-.: l_ :;.8

19 Y=EIEYAEg=SIE=ISY=EIEYAEg=SIE=IS Vikityhjennyspump pu )) ) Perisinlaitteet, tiiyd. I*tkunippa ktkunipan mutteri Putkinippa mutt Putkinipan mutteri Joustava kumialusta Polttoaineseilid 5-15l ) 10_301 Siiilidn kannen laippa Siiili6n kansi Siiilidhanan kiinnity slaippa Siilidn tdytt6aukko Oljynimemisruisku Joustava kumikytkin Pohjasiivild, isompi ), pienempi Vedenpoistoliitin R 4" Vedenimuliitin R 3/8" Kytkintangon kau kosee t6 Wickstrdm-kojelauta Pakoputken ulosmenonippa R I l/4" ) )) Rlll2,' Pakoputkennippa R I l/4" ) Rlll2" Pohjahana W:1, W-2 R 3/8,' ) w-3 R ll2" Kuminen vannaslaakeri Telefl ex :in kiinnitysos:pre Morsen,, Aenenvaimentaja, alum. W ), valur. w Suodatinhana" isompi R l/4,' D,pien. Rl/4" 3-tienhana, alum. R l/4" ),mess. Rl/4" D, ) R1/4" Vedenlaskuhana R l/4" Siilidhana, alum. R l/4". ),mess. Rl/4" ), ) Rl/4" Polttoaineen sydttopumilpu Moottoriviri, vihrei, U 4 TU-I TU-2 TU-s8/A TU.79 TU.80 TU-8I TU-82 TU.83 TU-87/A TU-87/B TU.88 TU-88-2 TU.89 TU.90 TU.93 TU- 104 TU-I10 TU-11I TU-l 15 TU-I19 TU-124 TU-l2s TU-127 TU-128 TU-129 TU-130 TU-r32lA TU-t32lB TU-134 TU-137 TU-138 rtola rtolb TUlA TUlB TUlD TUlT lD g4jgisu=$ilueg4jgisu=$ilue Viki ldnspump O mm ) ) D2S-SO> Roderutrustning, komplett Slangnippel Mutter for slangnippel Rcirnippel Mutter for rdmippel Gummiupphiingning Brdnsletank 5-15l ) l0-301 Tanklocksfliins. Tanklock Tankkransfldns Diicksforskruvning Oljezugpump Flexibel koppling Bottensikt, strirre D, mindre Avloppsfonkruvning R l/4" Inloppsfrinkruvning R 3/8" Fj[rregl. av kopplingsspak Wickstrcim-instrumen tp anel Avgasf6rskruvning R I l/4" ) R 1tl2" Nippa ftir avloppsrdr R 1 114,, ) ) ) Rlll2" Bottenkran W-1, W-2 R 3/8" ) w-3 R ll2" Gummistdvlager Delsats f koppl. av Teleflex ) ) ) )Mone Ljuddiimpare, alum, W ' D,giutjirnW Brinslerenarkran, st<irre R U4" )),mindrerl/4" 3-viipkran, alum. R l/4" ),mess. Rl/4" )), ) Rl/4" Avtappningskran R l/4" Tankkran, alum. R l/4" ),mess. Rl/4" ), D Rl/4" Br[nslematar-pump Motorfiirg, gr6n, l14 Potkurivarust re W: Akseli ter[s tai ruosturnaton teriis 2,5 m 25 mm, vannaslaakeri, tiivistys laakeri, mutteri, kiila. Potkuri 2-lap. 3Jap. W-l 13"x6112" ll"x't-,, W-2 14"x8ll2" 12"x8', W-3 15" x 9" 13" x 9,' Py6rimissuunta: Vasen Propellerutrustning W : Axel, stil eller rostfritt stil, 2,5 m 25 mm, stiivlager, tdtningsbox, mutter, kil. Propeller z-bl 3-bl W-l 13"x 6112" ll"x7" W-2 14" x 8 12" l2:'x 8l' W-3 15" x 9" 13" x 9" Rotationsriktning : Vdnster

20

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista

määrä yksityiskohtaista tietoa ovelta-ovelle kuljetukseen tarkoitetuista Ensin oli TUB Vuonna 1935 Citroënilla huomattiin, että markkinoilla ei ollut tarjolla etuvetoista kantavuudeltaan 500 850 kg olevaa tavarankuljetusautoa. 500 kg kantavuuden osalta tyydyttiin kehittämään

Lisätiedot

S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia 6 - - - - 7 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

S isällyslue telo. Yleispiirros Va roituksia 6 - - - - 7 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Õ\ÇÌÌJÑÐßÍ É õ ÐË Ó ÐÐË ÔÑÓßÕÛÒÎÑæ ÔìëíîêïÚ ÌßÎÕßÍÌËÍæ ðïñîðïí ÔË Û Öß ÇÓ Ó\Î Î\ Ò\Ó\ Õ\ÇÌÌJÑØ ÖÛ ÛÌ Û Ò Ò Û Ò ÌËÑÌÌÛ Û Ò Õ\ÇÌÌJ\ Ìß Ø ËÑÔÌÑßò 453260 ISS A 08.2008 S isällyslue telo S F 0 1 1.1 1.2 1.3

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 EVEKTOR - AEROTECHNIC Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 muutos: 0 i EVEKTOR - AEROTECHNIK Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

PUMPPUHUOLTO. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. 01/2013 Oikeus muutoksiin pidätetään 423 40 l/s. Head. 3m/s.

PUMPPUHUOLTO. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. 01/2013 Oikeus muutoksiin pidätetään 423 40 l/s. Head. 3m/s. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ SCKÄYTTÖVESIPUMPUT AEP, LP ja ALP 1 m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 30 Ø4 25 20 Ø138 Ø4 NPSH m 8 15 6 Ø133 10 4 Ø128 5 2 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 l/s Flow 0 20 40 60

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot