Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä"

Transkriptio

1 Adobe Acrobat White Paper Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä Tietotyöntekijöiden vaatimusten täyttäminen vuonna 2011 ja sen jälkeen Sisällysluettelo 1: Globaalit yhteistyökumppanit ovat jakaantuneet eri puolille yrityksen sisällä ja ulkopuolella 2: Dynaamisten dokumenttien kysyntä kasvaa 3: Tietotekniikkaan kohdistuu jatkuvaa painetta kustannusten pienentämiseen parantuneen tehokkuuden kautta. 4: Taloudellinen tulos Yritysten nykyisin käytettävissä olevat viestintämuodot ovat lisääntyneet. Niitä ovat muun muassa pikaviestit, blogit ja wiki-sivustot sekä perinteisemmät muodot, kuten sähköposti ja sisäiset web-sivut. Kuitenkin dokumentit, kuten tarjoukset, vaatimukset, suunnitelmat, sopimukset ja raportit, ovat edelleen liiketoiminnassa keskeisessä asemassa, ja dokumenttiyhteistyö on tietotyöntekijöiden pääasiallinen toiminto arkipäivän työssä. Sen vuoksi tietotyöntekijät ovat vaativia. He tarvitsevat tehokkaampia ja vaikuttavampia työkaluja dokumenttiyhteistyöhön ja dokumenttien vaihtoon. Kun tietotekniikkaorganisaatiot hakevat tapoja, joilla voi parantaa tai laajentaa yrityksen yhteistyötaitoja, niiden on otettava huomioon kolme tärkeää trendiä ja näiden vaikutukset: Kolmansia osapuolia sisältävistä projektitiimeistä on tulossa standardi, joten tarve tietoturvan ylläpitoon palomuurin ulkopuolella kasvaa koko ajan. Tehokkaamman ja vaikuttavamman viestinnän mahdollistavien dynaamisten dokumenttien tarve kasvaa. Johtajien työjärjestyksessä tärkeimpänä säilyy kustannusten vähennys parantuneen tehokkuuden kautta. "Adobe-ohjelmisto säästi satoja tuhansia dollareita koulutusmanuaalien jakelukuluissa, ja samalla pystyimme valvomaan dokumenttien käyttöä." Ken Knitter Web-pohjaisen koulutuksen ja opetuksen päällikkö Globaalit yhteistyökumppanit ovat jakaantuneet eri puolille yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Yhä useammin yritykset muodostuvat eri puolille jakaantuneista työryhmistä. Forrester Consultingin Adoben toimeksiannosta tekemän tutkimuksen, "Building the Future of Collaboration", mukaan 73 % tietotyöntekijöistä työskentelee säännöllisesti toisissa aikavyöhykkeissä tai paikoissa sijaitsevien ihmisten kanssa. Näitä erilaisia työryhmiä ei ole pelkästään yrityksen sisällä: 67 % työntekijöistä ilmoittaa työskentelevänsä toisten yritysten työntekijöiden kanssa ainakin kuukausittain. "Kun tietotyössä yhteistyöstä tulee tärkeämpää, käytettyjen työkalujen on mukauduttava työtapoihin ja kehitettävä niitä edelleen. Työkalujen on tehtävä mahdolliseksi samanaikaisesti muutos kohti tehokkaampaa viestintää ja yhteistyötä," raportoi Forrester Consulting. Jakaantuneet työryhmät ohjaavat epäilemättä parempien yhteistyökalujen tarvetta erityisesti kun on kyse dokumenttien vaihdosta. Työntekijät tekevät usein yhteistyötä ja vaihtavat dokumentteja yrityksen ulkopuolisten henkilöiden kanssa, kuten toimittajat, yhteistyökumppanit, edustajat ja asiakkaat. Tämä on lisääntyvä käytäntö, joka voi olla tehotonta ja aiheuttaa turvallisuusriskejä. Jos luottamuksellisia tietoja pääsee vuotamaan, useimmille yrityksille on siitä selkeitä taloudellisia seurauksia. Tämän vuoksi tietotekniikkaosaston on tarjottava dokumenttiyhteistyön työkalu, jonka avulla työntekijät voivat suojata yrityksen tietoja, vaikka dokumentit siirtyvät dokumenttien hallintajärjestelmän ja yrityksen palomuurin ulkopuolelle. Tässä kuvataan esimerkkinä Bombardier, maailman suurin siviilikäyttöön tarkoitettu lentotukialus Yrityksen on tarjottava ulkopuolisille lentäjille ja teknikoille kattavat koulutuskäsikirjat. "Vaikka haluammekin, että nämä dokumentit ovat valtuutettujen käyttäjien saatavilla helposti, ymmärrämme, että materiaalit sisältävät valtavat määrät aineetonta omaisuutta, joka on suojattava", sanoo Ken Knitter, yrityksen web-pohjaisen koulutuksen ja opetuksen päällikkö. Sen jälkeen kun Bombardier siirtyi PDF:n ja Adobe-ratkaisun käyttöön, se on säästänyt satoja tuhansia dollareita dokumenttien jakelukustannuksissa. Lisäksi se pystyy valvomaan paremmin eri osapuolten pääsyä arkaluonteisiin tietoihin.

2 Tietotekniikan seuraava vaihe Tarkastele dokumenttiyhteistyötä orgnisaatiossasi. Kuinka tietotyöntekijät tekevät yhteistyötä ja vaihtavat dokumentteja tällä hetkellä, ja mitä työkaluja he käyttävät? Kuinka taloudellinen nykyinen prosessi on? Missä tämän prosessin kohdassa tietotekniikka voi parantaa dokumenttiyhteistyötä erillisten tiimien välillä tuloksen parantamiseksi? Onko organisaatio vaarassa altistaa luottamuksellisia tietoja, kun dokumentit pääsevät suojaamattomina palomuurin ulkopuolelle? Dynaamisten dokumenttien kysyntä asvaa Dokumenteille asetetut odotukset ovat muuttumassa. Laitteistot ja ohjelmistot, joilla voi tuottaa monipuolista sisältöä, ovat lisääntyneet. Tietotyöntekijät haluavat toimittaa tietojen lisäksi enemmän taustatietoja sekä tuottaa valloittavaa ja innostavaa sisältöä monipuolisen median avulla. Tämä edistää siirtymistä staattisista dokumenteista dynaamisiin dokumentteihin. Perinteisistä staattisista dokumenteista poiketen dynaamiset dokumentit ovat vuorovaikutteisia. Niihin voi sisältyä linkkejä, painikkeita, upotettuja laskelmia ja monipuolista sisältöä, kuten piirustuksia, kuvia, videoita, upotettuja web-sivuja ja lomakkeita. Dynaamiset dokumentit näyttävät ja käyttäytyvät aiotulla tavalla eri käyttöympäristöissä. Niiden luonti on vaivatonta, ne voidaan jakaa toisten kanssa käyttämällä nykyisiä tapoja sekä ne voidaan suojata ja integroida nopeasti olemassa oleviin dokumenttiprosesseihin tai dokumenttien hallintajärjestelmiin. Vuonna 2009 tehdyn Forrester Consultingin tutkimuksen mukaan useimmat tietotyöntekijät eri puolilla yritystä sanovat, että heidän on luotava vaikuttavaa viestintää ainakin kerran kuukaudessa. 76 %:lla tietotyöntekijöistä on tarve yhdistää useita tiedostotyyppejä, kuten tekstiä, kuvia, videota ja lomakkeita. Tietotyöntekijät voivat suorittaa työnsä kätevämmin ja tehokkaammin dynaamisten dokumenttien avulla. Monimutkaisten prosessien tai käsitteiden viestintä Dynaamiset dokumentit yksinkertaistavat ja selkeyttävät monimutkaisten ideoiden kommunikointia. Ne voivat nopeuttaa sisällön ymmärtämistä ja päätöksentekoa, kun ne antavat työntekijöille mahdollisuuden yhdistää kätevästi piirustuksia, kuvia ja videota kirjoitettuihin dokumentteihin esimerkiksi tuotekehityksessä, koulutuksessa tai toimitusketjun ostotoimintojen yhteydessä. Esimerkiksi Sundt Construction, joka on yksi Yhdysvaltain suurimmista pääurakoitsijoista, valvoo kymmeniä miljoonia Yhdysvaltain dollareita maksavia rakennusprojekteja, joissa on mukana satoja aliurakoitsijoita ja toimittajia. Kun käytössä ovat vuorovaikutteiset suunnitelmat PDF-muodossa, rakennustyön valvojat ja muut työntekijät voivat napsauttaa tiettyä suunnitelman osaa ja linkittyä välittömästi asianmukaiselle sivulle tai yksityiskohtaan. Pikalinkit tietyille sivuille ja yksityiskohtaisiin näkymiin tekevät kysymyksiin vastaamisen nopeaksi ja suoraviivaiseksi. Monipuolisen sisällön tehokas vastaanotto ja käsittely Monipuolisen sisällön räjähdysmäisen lisääntymisen myötä työntekijöiden on pystyttävä yhä useammin vastaanottamaan, tarkistamaan ja hyväksymään sisältöä, joka sisältää valokuvia, äänitallenteita tai videota. Tämän tietojen vaihdon on oltava tehokasta myös vähemmän teknisille osapuolille. Kanadalainen henkirikosten tutkimusryhmä, Ontario Homicide Investigator s Association (OHIA), on joutunut vastaamaan tähän haasteesen käsitellessään rikostapausten tietoja, joihin voi sisältyä kuvia rikospaikalta, äänitettyjä todistajien haastatteluita ja paperidokumentteja. Tietojen koonti tapauksen viemiseksi oikeuteen oli ennen manuaalista ja aikaavievää. Lisäksi informaation käsittely oli erittäin vaikeaa. OHIA ratkaisi tämän ongelman luomalla elektronisen tiedonannon hyödyntämällä PDF-muotoa ja PDF-portfolioita. Ontarion provinssin poliisiviranomaiset ovat omaksuneet tämän elektronisen tiedonantoprosessin. Tutkijat ja tapausten käsittelijät voivat nyt koota elektronisen tiedonannon päivissä aiemman kuukausia kestäneen tietojen valmistelun sijasta. Etsivillä on enemmän aikaa tutkimuksiin. Oikeusistuimiin, puolustusasianajille ja syyttäjille toimitetun materiaalin laatu ja saatavuus on parantunut. Poliisilaitokset säästävät merkittävästi paperi- ja toimituskustannuksissa, mikä suurissa oikeustapauksissa voi tarkoittaa kymmeniä tuhansia Kanadan dollareita. Toimi vakuuttavammin Tietotyöntekijät voivat toimittaa vaikuttavampia esityksiä ja tarjouksia dynaamisten dokumenttien avulla. Niitä käyttämällä esimerkiksi myyntiedustajat voivat yhdistää tyylikkäästi myynti- ja markkinointimateriaaleja, mukaan lukien videopohjaisia asiakaslausuntoja ja itsetoimivia tuotedemonstraatioita, joilla he voivat vakuuttaa asiakkaat tarjoamansa ratkaisun hyödyistä. Adobe Acrobat White Paper 2

3 "Adobe Acrobatin käyttö videon, audion ja muiden digitaalisten resurssien yhdistämiseen ja esitykseen monipuolista mediaa sisältävissä PDF-tiedostoissa lisää liiketoiminnan viestinnän kokonaisvaikutusta, joten työt erottuvat." Harry Hemus Perustaja, Dividi Projects "Adobe-ohjelmisto on nyt integroitu osa päivittäisiä työnkulkujamme. Ilman sitä työ tuntuu melkein mahdottomalta." Bill Rue Tietohallintojohtaja, Hassell Dividi Projects on isobritannialainen markkinointikommunikaatioyritys, joka luo vuorovaikutteista monipuolista mediaa sisältäviä esityksiä yrityksille ja organisaatioille. Käyttämällä vuorovaikutteisia PDF-dokumentteja Dividi varmistaa, että asiakkaat säilyttävät brändin ja graafisen suunnittelun ilmeen kommunikoidessaan tehokkaammin kohdeyleisönsä kanssa. Maksuttoman Adobe Reader -ohjelmiston yleisyyden ansiosta sisältöä voidaan katsella riippumatta käyttöympäristöstä. Tietotekniikan seuraava vaihe Arvioi dynaamisten dokumenttien tämänhetkiset ja tulevat vaatimukset organisaatiossasi. Kuinka tietotekniikan infrastruktuuri voi tukea paremmin dokumenttien monipuolisen median lisääntymistä ja tehdä sen tehokkaasti? Voiko PDF-dokumenttien lisääntynyt käyttö tehostaa dynaamista kommunikaatiota ja vähentää yrityksen tietotekniikan kustannuksia? Tietotekniikkaan kohdistuu jatkuvaa painetta kustannusten pienentämiseen parantuneen tehokkuuden kautta. Liiketoimintaprosessien ja työntekijöiden tehokkuuden parantaminen ovat useiden johtajien tärkeimpiä tehtäviä. Standardoimalla oikeisiin tuottavuussovelluksiin tietotekniikka voi nostaa tuottavuutta ja tehostaa tietotyöntekijöiden työtä monilla eri tavoilla: Sisällön tarkistuksen nopeutus Useimmille tietotyöntekijöille sisällön tarkistukset ovat osa viikoittaista tai jopa päivittäistä työtä. Samanaikaisesti dokumenttien tarkistuskierrokset yrityksen ja sen toimittajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden välillä voivat lisätä päiviä jopa kuukausia projektiaikatauluihin. Työntekijät eivät halua jatkaa esimerkiksi manuaalista kommentointiprosessia, jossa kommentit viedään useille tarkistajille, lähetään sähköpostilla ja tuodaan useilta tarkistajilta. Organisaation työntekijät tarvitsevat työkalun, jonka avulla he voivat paremmin hallita ja nopeuttaa sisäisiä ja ulkoisia tarkistuksia. Tämän ansiosta he voivat saada tuotteet markkinoille nopeammin ja lisätä reagoivuutta asiakastarpeisiin. Hyväksyntien nopeutus Sisäinen liiketoimintakäytäntö, sääntöjen noudattaminen tai viranomaisvaatimukset edellyttävät usein selkeää dokumenttien hyväksyntäprosessin seurantaa. Tehokkaat sähköiset hyväksynnät, jotka voidaan arkistoida alkuperäisen dokumentin kanssa, voivat vähentää liiketoiminnan riskiä, kun tulee kysymyksiä tai syntyy riitatapauksia. Hyväksyntäratkaisun on oltava joustava ja skaalautuva yksinkertaisesta sähköisestä hyväksynnästä, kuten leima tai sähköinen allekirjoitus, suojatumpaan ja todennettuun menetelmään, kuten digitaalinen allekirjoitus. Sisällön kätevä uusiokäyttö Tietojen ja median uudelleenmuotoilu ja -organisointi uuden dokumentin tai esityksen laatimiseksi vähentää useiden työntekijöiden tuottavuutta. Adoben markkinointitutkimuksen mukaan 40 % tietotyöntekijöistä sanoo, että he haluaisivat mahdollisuuden muokata tai käyttää uudelleen PDF-sisältöä siirtymättä takaisin alkuperäiseen lähdetiedostoon. Heillä on myös tarve PDF-tiedoston sisällön käyttöön muissa muodoissa. Informaation nopeampi haku Työntekijät hukkaavat huomattavan paljon aikaa sekä paperimuotoisten että digitaalisten tietojen hakuun. Vuonna 2009 julkaistun IDC:n raportin, "Hidden Costs of Information Work (Doc.# )", mukaan tietojen hakuun kuluu keskimäärin 8,8 tuntia viikossa ja sen kustannus on keskimäärin Yhdysvaltain dollaria vuodessa työntekijää kohden. Tämän ajan lyhentäminen voi nostaa tuottavuutta huomattavasti. Lomakkeiden tehokkaampi luonti ja käsittely Vaikka yrityksen ja osastojen lomakkeet ovat usein sähköisessä muodossa, kuten Microsoft Word, Excel tai staattinen PDF, ne käsitellään usein manuaalisesti. Näiden lomakkeiden automatisoinnin prioriteetti on usein hyvin alhainen, koska siihen kuluu paljon IT-osaston aikaa ja resursseja. Kätevä ja omatoiminen lomakeratkaisu, jonka avulla tietotyöntekijät voivat automatisoida sisäiset lomakkeet, voi kuitenkin keventää IT-osaston työtaakkaa. Tämän ratkaisun on oltava intuitiivinen lomakkeiden laadinnasta jakeluun ja datan keruuseen. Tietotyöntekijöiden tuottavuusohjelmisto, joka jo yhdistää nämä toiminnot, voi vähentää kustannuksia ja pienentää IT-tuen tarvetta lisäsovelluksille. Tavallisten tehtävien automatisointi Työntekijöiltä saatetaan vaatia usein tiettyjen dokumentteihin liittyvien tehtävien suoritusta osana sisäisiä prosesseja tai yrityksen toimintaperiaatteiden noudattamista. Esimerkiksi dokumentin julkaisu yrityksen web-sivustossa saattaa vaatia, että käyttäjät noudattavat ohjeita siitä, kuinka dokumentti suojataan, mitä metatietoja sisällytetään ja kuinka tiedostokoko optimoidaan. Kun nämä tehtävät automatisoidaan, yritys parantaa työn tuottavuutta sekä varmistaa yhtenäisyyden ja menettelytapojen noudattamisen. Adobe Acrobat White Paper 3

4 Tietotekniikan seuraava vaihe Työskentele liiketoiminnan vetäjien kanssa tunnistaaksesi organisaatiosi tuottavuuspuutteet. Täyttävätkö nykyiset tuottavuussovellukset käyttäjien tarpeet vai joutuvatko he turvautumaan lisätyökaluihin? Kuinka paljon rahaa ja aikaa voidaan säästää yhdistämällä IT-ympäristö sopiviin tuottavuussovelluksiin? Taloudellinen tulos Tietotekniikan on toimittava ennakoivasti dokumenttiyhteistyön tehostamiseksi ja dynaamisempien viestintämenetelmien käyttöönottamiseksi, jotta se auttaa organisaatiota liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Tietotyöntekijät hakevat jo näitä ratkaisuja ja joissakin tapauksissa he tuovat nämä työkalut yritykseen, mikä monimutkaistaa IT-ratkaisuja. Tulosten maksimoimiseksi tietotekniikan on toimitettava dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon ratkaisuja, jotka ovat tarpeeksi laajoja erilaisten tietotyöntekijöiden tarpeisiin, skaalautuvat edullisesti koko orgnisaatioon ja sen ulkopuolelle sekä sisältävät vaaditut dokumenttikontrollit turvallisuuden ja yksityisyyden turvaamiseksi. Lisäksi niiden tulee olla käytettävissä eri kielillä, erilaisissa tietokoneen käyttöympäristöissä ja eritasoisilla tietokoneen käyttötaidoilla. Adobe Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Finland /11 4

5 Adoben tietopyyntö Kun haluat puhua Adobe-edustajan kanssa ja saada lisätietoja dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon Adobe-ratkaisuista, täytä ja lähetä alla oleva lomake * Pakolliset kentät YHTEYSTIEDOT Etunimi * Sukunimi * Tehtävänimike * Organisaation nimi * Puhelinnumero * Sähköposti * Maa/alue * Osavaltio tai maakunta Postinumero ORGANISAATION TIEDOT Mikä kuvaa parhaiten sitä toimialaa, jolla työskentelet? * Mikä kuvaa parhaiten pääammattiasi tai työtehtävääsi? * Kuinka moni yrityksesi työntekijä tulee käyttämään tätä tuotetta? * YLEISTIETOJA Kysymyksiä ja kommentteja Tiedotus: Antaessani yhteystietoni annan luvan Adobelle ja sen jälleenmyyjille (jatkossa Adobe ) ottaa minuun yhteyttä (sähköpostilla, puhelimitse ja/tai kirjeitse) koskien Adobea, sen tuotteita ja palveluita, joihin kuuluu esimerkiksi tuotejulkistukset ja -päivitykset, seminaarit, tapahtumat, asiakaskyselyt sekä erikoistarjoukset. Minulla on mahdollisuus kieltäytyä tulevasta kommunikaatiosta. Adobella on oikeus käyttää yhteystietojani Adoben yksityisyydensuojan mukaisesti. Voit lukea Adoben yksityisyyttä koskevan Online-toiminta-ohjelman osoitteesta:

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI KIRJAUTUMINEN SUBSCRIPTION CENTERIIN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi kuinka kirjaudut Subscription Centeriin,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus FI Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus Tammikuu 2001 - helmikuu 2002 14 päivänä maaliskuuta 2002 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean havainnot

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M KÄYTTÖOPAS TERVETULOA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden

Lisätiedot

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren

Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren Novell Access Manager ja Novell Cloud Security Service Pekka Lindqvist Markku Wallgren pekka.lindqvist@novell.com markku.wallgren@novell.com Sisältö Novell Access Manager Toimintaperiaate Federoinnit Novell

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS 2009

TILIKAUDEN TULOS 2009 TILIKAUDEN TULOS 2009 1.3.20101 Tärkeä huomautus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille se esitetään Yhtiön

Lisätiedot

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM

Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Bimodaalisuus IT Palvelunhallinnassa Case UPM Kuka on Johanna Manager, IT Service Managmement UPM:lla ja osana IT Strategy and Governance tiimiä Vastuulla Palvelunhallinnan maturiteetti UPM IT:ssä BBA

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Työntekijät voivat nyt päivittää ja tarkistaa tärkeät henkilötietonsa: mahdollisuus päivittää henkilötietoja, kuten osoite, puhelinnumero, lähiomaisten yhteystiedot, siviilisääty

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015

ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015 ALUSTAVA KYSELYLOMAKE TOIMITTAJILLE Oulun Kauppakamari 2015 Alustava kyselylomake on yksinkertainen ja helposti täytettävä lomake, jonka avulla OY TITAN 2 YHTYMÄ voi laatia luettelon mahdollisista töiden/palvelujen

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist

Digitaalisen työvoiman asiantuntija. Jari Annala Digital (R)evolutionist Digitaalisen työvoiman asiantuntija Jari Annala Digital (R)evolutionist Sitku seuraava versio on valmis ja sitku ERP on päivitetty Tänään!! 3 Digityöntekijä 4.11.2016 4 Knowledge Work Automation is a significant

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota.

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. AJATELTAVAA. Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. Portfolio on viestintää.. Portfoliolla on selkeä päämäärä. Oman osaamisen esiintuominen sekä tietenkin itsensä myyminen Te ette tee tätä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät

Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Terveydenhuollon ATK-päivät 26.-27.5.2009 Propentus Oy Propentus Oy on Suomen johtavin korkeateknologian ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on vankka kokemus käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan

Valvomo. Sisältö. Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot. Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Valvomo Tuoretta tietoa asiakkuuksien ja luottoriskien hallintaan Sisältö Palvelu Muokkaa palvelu Muutosilmoitukset Lisätiedot Haluatko olla niiden joukossa, jotka tietävät asioista ensimmäisenä? Käytössäsi

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Semantic Web käytännön sovelluksissa. TkT Janne Saarela Profium Oy

Semantic Web käytännön sovelluksissa. TkT Janne Saarela Profium Oy Semantic Web käytännön sovelluksissa TkT Janne Saarela Profium Oy 26.5.2004 Sisällysluettelo Johdanto Semanttisen Webin maailmaan Mahdollisuudet Tämän päivän käyttökohteet Haasteet 1 Johdanto Semanttisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 2016:n uudet ominaisuudet...3 Alkuperäiset QuarkXPress-objektit...4 Olemassa olevien kohteiden muuntaminen alkuperäisiksi QuarkXPress-objekteiksi...4

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Esittely 10.11.2016 YKN Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely)

Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) Sähköisen liiketoiminnan tason mittaaminen pk-yrityksissä (aihe-esittely) 24.1.2011 Ohjaaja: DI Tommi Kemppainen Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn tausta Asiakas on tilannut ohjelmiston, jolla pkyrittäjät

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot