Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä"

Transkriptio

1 Adobe Acrobat White Paper Tietotekniikan seuraava haaste: Dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon kolme päätrendiä Tietotyöntekijöiden vaatimusten täyttäminen vuonna 2011 ja sen jälkeen Sisällysluettelo 1: Globaalit yhteistyökumppanit ovat jakaantuneet eri puolille yrityksen sisällä ja ulkopuolella 2: Dynaamisten dokumenttien kysyntä kasvaa 3: Tietotekniikkaan kohdistuu jatkuvaa painetta kustannusten pienentämiseen parantuneen tehokkuuden kautta. 4: Taloudellinen tulos Yritysten nykyisin käytettävissä olevat viestintämuodot ovat lisääntyneet. Niitä ovat muun muassa pikaviestit, blogit ja wiki-sivustot sekä perinteisemmät muodot, kuten sähköposti ja sisäiset web-sivut. Kuitenkin dokumentit, kuten tarjoukset, vaatimukset, suunnitelmat, sopimukset ja raportit, ovat edelleen liiketoiminnassa keskeisessä asemassa, ja dokumenttiyhteistyö on tietotyöntekijöiden pääasiallinen toiminto arkipäivän työssä. Sen vuoksi tietotyöntekijät ovat vaativia. He tarvitsevat tehokkaampia ja vaikuttavampia työkaluja dokumenttiyhteistyöhön ja dokumenttien vaihtoon. Kun tietotekniikkaorganisaatiot hakevat tapoja, joilla voi parantaa tai laajentaa yrityksen yhteistyötaitoja, niiden on otettava huomioon kolme tärkeää trendiä ja näiden vaikutukset: Kolmansia osapuolia sisältävistä projektitiimeistä on tulossa standardi, joten tarve tietoturvan ylläpitoon palomuurin ulkopuolella kasvaa koko ajan. Tehokkaamman ja vaikuttavamman viestinnän mahdollistavien dynaamisten dokumenttien tarve kasvaa. Johtajien työjärjestyksessä tärkeimpänä säilyy kustannusten vähennys parantuneen tehokkuuden kautta. "Adobe-ohjelmisto säästi satoja tuhansia dollareita koulutusmanuaalien jakelukuluissa, ja samalla pystyimme valvomaan dokumenttien käyttöä." Ken Knitter Web-pohjaisen koulutuksen ja opetuksen päällikkö Globaalit yhteistyökumppanit ovat jakaantuneet eri puolille yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Yhä useammin yritykset muodostuvat eri puolille jakaantuneista työryhmistä. Forrester Consultingin Adoben toimeksiannosta tekemän tutkimuksen, "Building the Future of Collaboration", mukaan 73 % tietotyöntekijöistä työskentelee säännöllisesti toisissa aikavyöhykkeissä tai paikoissa sijaitsevien ihmisten kanssa. Näitä erilaisia työryhmiä ei ole pelkästään yrityksen sisällä: 67 % työntekijöistä ilmoittaa työskentelevänsä toisten yritysten työntekijöiden kanssa ainakin kuukausittain. "Kun tietotyössä yhteistyöstä tulee tärkeämpää, käytettyjen työkalujen on mukauduttava työtapoihin ja kehitettävä niitä edelleen. Työkalujen on tehtävä mahdolliseksi samanaikaisesti muutos kohti tehokkaampaa viestintää ja yhteistyötä," raportoi Forrester Consulting. Jakaantuneet työryhmät ohjaavat epäilemättä parempien yhteistyökalujen tarvetta erityisesti kun on kyse dokumenttien vaihdosta. Työntekijät tekevät usein yhteistyötä ja vaihtavat dokumentteja yrityksen ulkopuolisten henkilöiden kanssa, kuten toimittajat, yhteistyökumppanit, edustajat ja asiakkaat. Tämä on lisääntyvä käytäntö, joka voi olla tehotonta ja aiheuttaa turvallisuusriskejä. Jos luottamuksellisia tietoja pääsee vuotamaan, useimmille yrityksille on siitä selkeitä taloudellisia seurauksia. Tämän vuoksi tietotekniikkaosaston on tarjottava dokumenttiyhteistyön työkalu, jonka avulla työntekijät voivat suojata yrityksen tietoja, vaikka dokumentit siirtyvät dokumenttien hallintajärjestelmän ja yrityksen palomuurin ulkopuolelle. Tässä kuvataan esimerkkinä Bombardier, maailman suurin siviilikäyttöön tarkoitettu lentotukialus Yrityksen on tarjottava ulkopuolisille lentäjille ja teknikoille kattavat koulutuskäsikirjat. "Vaikka haluammekin, että nämä dokumentit ovat valtuutettujen käyttäjien saatavilla helposti, ymmärrämme, että materiaalit sisältävät valtavat määrät aineetonta omaisuutta, joka on suojattava", sanoo Ken Knitter, yrityksen web-pohjaisen koulutuksen ja opetuksen päällikkö. Sen jälkeen kun Bombardier siirtyi PDF:n ja Adobe-ratkaisun käyttöön, se on säästänyt satoja tuhansia dollareita dokumenttien jakelukustannuksissa. Lisäksi se pystyy valvomaan paremmin eri osapuolten pääsyä arkaluonteisiin tietoihin.

2 Tietotekniikan seuraava vaihe Tarkastele dokumenttiyhteistyötä orgnisaatiossasi. Kuinka tietotyöntekijät tekevät yhteistyötä ja vaihtavat dokumentteja tällä hetkellä, ja mitä työkaluja he käyttävät? Kuinka taloudellinen nykyinen prosessi on? Missä tämän prosessin kohdassa tietotekniikka voi parantaa dokumenttiyhteistyötä erillisten tiimien välillä tuloksen parantamiseksi? Onko organisaatio vaarassa altistaa luottamuksellisia tietoja, kun dokumentit pääsevät suojaamattomina palomuurin ulkopuolelle? Dynaamisten dokumenttien kysyntä asvaa Dokumenteille asetetut odotukset ovat muuttumassa. Laitteistot ja ohjelmistot, joilla voi tuottaa monipuolista sisältöä, ovat lisääntyneet. Tietotyöntekijät haluavat toimittaa tietojen lisäksi enemmän taustatietoja sekä tuottaa valloittavaa ja innostavaa sisältöä monipuolisen median avulla. Tämä edistää siirtymistä staattisista dokumenteista dynaamisiin dokumentteihin. Perinteisistä staattisista dokumenteista poiketen dynaamiset dokumentit ovat vuorovaikutteisia. Niihin voi sisältyä linkkejä, painikkeita, upotettuja laskelmia ja monipuolista sisältöä, kuten piirustuksia, kuvia, videoita, upotettuja web-sivuja ja lomakkeita. Dynaamiset dokumentit näyttävät ja käyttäytyvät aiotulla tavalla eri käyttöympäristöissä. Niiden luonti on vaivatonta, ne voidaan jakaa toisten kanssa käyttämällä nykyisiä tapoja sekä ne voidaan suojata ja integroida nopeasti olemassa oleviin dokumenttiprosesseihin tai dokumenttien hallintajärjestelmiin. Vuonna 2009 tehdyn Forrester Consultingin tutkimuksen mukaan useimmat tietotyöntekijät eri puolilla yritystä sanovat, että heidän on luotava vaikuttavaa viestintää ainakin kerran kuukaudessa. 76 %:lla tietotyöntekijöistä on tarve yhdistää useita tiedostotyyppejä, kuten tekstiä, kuvia, videota ja lomakkeita. Tietotyöntekijät voivat suorittaa työnsä kätevämmin ja tehokkaammin dynaamisten dokumenttien avulla. Monimutkaisten prosessien tai käsitteiden viestintä Dynaamiset dokumentit yksinkertaistavat ja selkeyttävät monimutkaisten ideoiden kommunikointia. Ne voivat nopeuttaa sisällön ymmärtämistä ja päätöksentekoa, kun ne antavat työntekijöille mahdollisuuden yhdistää kätevästi piirustuksia, kuvia ja videota kirjoitettuihin dokumentteihin esimerkiksi tuotekehityksessä, koulutuksessa tai toimitusketjun ostotoimintojen yhteydessä. Esimerkiksi Sundt Construction, joka on yksi Yhdysvaltain suurimmista pääurakoitsijoista, valvoo kymmeniä miljoonia Yhdysvaltain dollareita maksavia rakennusprojekteja, joissa on mukana satoja aliurakoitsijoita ja toimittajia. Kun käytössä ovat vuorovaikutteiset suunnitelmat PDF-muodossa, rakennustyön valvojat ja muut työntekijät voivat napsauttaa tiettyä suunnitelman osaa ja linkittyä välittömästi asianmukaiselle sivulle tai yksityiskohtaan. Pikalinkit tietyille sivuille ja yksityiskohtaisiin näkymiin tekevät kysymyksiin vastaamisen nopeaksi ja suoraviivaiseksi. Monipuolisen sisällön tehokas vastaanotto ja käsittely Monipuolisen sisällön räjähdysmäisen lisääntymisen myötä työntekijöiden on pystyttävä yhä useammin vastaanottamaan, tarkistamaan ja hyväksymään sisältöä, joka sisältää valokuvia, äänitallenteita tai videota. Tämän tietojen vaihdon on oltava tehokasta myös vähemmän teknisille osapuolille. Kanadalainen henkirikosten tutkimusryhmä, Ontario Homicide Investigator s Association (OHIA), on joutunut vastaamaan tähän haasteesen käsitellessään rikostapausten tietoja, joihin voi sisältyä kuvia rikospaikalta, äänitettyjä todistajien haastatteluita ja paperidokumentteja. Tietojen koonti tapauksen viemiseksi oikeuteen oli ennen manuaalista ja aikaavievää. Lisäksi informaation käsittely oli erittäin vaikeaa. OHIA ratkaisi tämän ongelman luomalla elektronisen tiedonannon hyödyntämällä PDF-muotoa ja PDF-portfolioita. Ontarion provinssin poliisiviranomaiset ovat omaksuneet tämän elektronisen tiedonantoprosessin. Tutkijat ja tapausten käsittelijät voivat nyt koota elektronisen tiedonannon päivissä aiemman kuukausia kestäneen tietojen valmistelun sijasta. Etsivillä on enemmän aikaa tutkimuksiin. Oikeusistuimiin, puolustusasianajille ja syyttäjille toimitetun materiaalin laatu ja saatavuus on parantunut. Poliisilaitokset säästävät merkittävästi paperi- ja toimituskustannuksissa, mikä suurissa oikeustapauksissa voi tarkoittaa kymmeniä tuhansia Kanadan dollareita. Toimi vakuuttavammin Tietotyöntekijät voivat toimittaa vaikuttavampia esityksiä ja tarjouksia dynaamisten dokumenttien avulla. Niitä käyttämällä esimerkiksi myyntiedustajat voivat yhdistää tyylikkäästi myynti- ja markkinointimateriaaleja, mukaan lukien videopohjaisia asiakaslausuntoja ja itsetoimivia tuotedemonstraatioita, joilla he voivat vakuuttaa asiakkaat tarjoamansa ratkaisun hyödyistä. Adobe Acrobat White Paper 2

3 "Adobe Acrobatin käyttö videon, audion ja muiden digitaalisten resurssien yhdistämiseen ja esitykseen monipuolista mediaa sisältävissä PDF-tiedostoissa lisää liiketoiminnan viestinnän kokonaisvaikutusta, joten työt erottuvat." Harry Hemus Perustaja, Dividi Projects "Adobe-ohjelmisto on nyt integroitu osa päivittäisiä työnkulkujamme. Ilman sitä työ tuntuu melkein mahdottomalta." Bill Rue Tietohallintojohtaja, Hassell Dividi Projects on isobritannialainen markkinointikommunikaatioyritys, joka luo vuorovaikutteista monipuolista mediaa sisältäviä esityksiä yrityksille ja organisaatioille. Käyttämällä vuorovaikutteisia PDF-dokumentteja Dividi varmistaa, että asiakkaat säilyttävät brändin ja graafisen suunnittelun ilmeen kommunikoidessaan tehokkaammin kohdeyleisönsä kanssa. Maksuttoman Adobe Reader -ohjelmiston yleisyyden ansiosta sisältöä voidaan katsella riippumatta käyttöympäristöstä. Tietotekniikan seuraava vaihe Arvioi dynaamisten dokumenttien tämänhetkiset ja tulevat vaatimukset organisaatiossasi. Kuinka tietotekniikan infrastruktuuri voi tukea paremmin dokumenttien monipuolisen median lisääntymistä ja tehdä sen tehokkaasti? Voiko PDF-dokumenttien lisääntynyt käyttö tehostaa dynaamista kommunikaatiota ja vähentää yrityksen tietotekniikan kustannuksia? Tietotekniikkaan kohdistuu jatkuvaa painetta kustannusten pienentämiseen parantuneen tehokkuuden kautta. Liiketoimintaprosessien ja työntekijöiden tehokkuuden parantaminen ovat useiden johtajien tärkeimpiä tehtäviä. Standardoimalla oikeisiin tuottavuussovelluksiin tietotekniikka voi nostaa tuottavuutta ja tehostaa tietotyöntekijöiden työtä monilla eri tavoilla: Sisällön tarkistuksen nopeutus Useimmille tietotyöntekijöille sisällön tarkistukset ovat osa viikoittaista tai jopa päivittäistä työtä. Samanaikaisesti dokumenttien tarkistuskierrokset yrityksen ja sen toimittajien, alihankkijoiden ja asiakkaiden välillä voivat lisätä päiviä jopa kuukausia projektiaikatauluihin. Työntekijät eivät halua jatkaa esimerkiksi manuaalista kommentointiprosessia, jossa kommentit viedään useille tarkistajille, lähetään sähköpostilla ja tuodaan useilta tarkistajilta. Organisaation työntekijät tarvitsevat työkalun, jonka avulla he voivat paremmin hallita ja nopeuttaa sisäisiä ja ulkoisia tarkistuksia. Tämän ansiosta he voivat saada tuotteet markkinoille nopeammin ja lisätä reagoivuutta asiakastarpeisiin. Hyväksyntien nopeutus Sisäinen liiketoimintakäytäntö, sääntöjen noudattaminen tai viranomaisvaatimukset edellyttävät usein selkeää dokumenttien hyväksyntäprosessin seurantaa. Tehokkaat sähköiset hyväksynnät, jotka voidaan arkistoida alkuperäisen dokumentin kanssa, voivat vähentää liiketoiminnan riskiä, kun tulee kysymyksiä tai syntyy riitatapauksia. Hyväksyntäratkaisun on oltava joustava ja skaalautuva yksinkertaisesta sähköisestä hyväksynnästä, kuten leima tai sähköinen allekirjoitus, suojatumpaan ja todennettuun menetelmään, kuten digitaalinen allekirjoitus. Sisällön kätevä uusiokäyttö Tietojen ja median uudelleenmuotoilu ja -organisointi uuden dokumentin tai esityksen laatimiseksi vähentää useiden työntekijöiden tuottavuutta. Adoben markkinointitutkimuksen mukaan 40 % tietotyöntekijöistä sanoo, että he haluaisivat mahdollisuuden muokata tai käyttää uudelleen PDF-sisältöä siirtymättä takaisin alkuperäiseen lähdetiedostoon. Heillä on myös tarve PDF-tiedoston sisällön käyttöön muissa muodoissa. Informaation nopeampi haku Työntekijät hukkaavat huomattavan paljon aikaa sekä paperimuotoisten että digitaalisten tietojen hakuun. Vuonna 2009 julkaistun IDC:n raportin, "Hidden Costs of Information Work (Doc.# )", mukaan tietojen hakuun kuluu keskimäärin 8,8 tuntia viikossa ja sen kustannus on keskimäärin Yhdysvaltain dollaria vuodessa työntekijää kohden. Tämän ajan lyhentäminen voi nostaa tuottavuutta huomattavasti. Lomakkeiden tehokkaampi luonti ja käsittely Vaikka yrityksen ja osastojen lomakkeet ovat usein sähköisessä muodossa, kuten Microsoft Word, Excel tai staattinen PDF, ne käsitellään usein manuaalisesti. Näiden lomakkeiden automatisoinnin prioriteetti on usein hyvin alhainen, koska siihen kuluu paljon IT-osaston aikaa ja resursseja. Kätevä ja omatoiminen lomakeratkaisu, jonka avulla tietotyöntekijät voivat automatisoida sisäiset lomakkeet, voi kuitenkin keventää IT-osaston työtaakkaa. Tämän ratkaisun on oltava intuitiivinen lomakkeiden laadinnasta jakeluun ja datan keruuseen. Tietotyöntekijöiden tuottavuusohjelmisto, joka jo yhdistää nämä toiminnot, voi vähentää kustannuksia ja pienentää IT-tuen tarvetta lisäsovelluksille. Tavallisten tehtävien automatisointi Työntekijöiltä saatetaan vaatia usein tiettyjen dokumentteihin liittyvien tehtävien suoritusta osana sisäisiä prosesseja tai yrityksen toimintaperiaatteiden noudattamista. Esimerkiksi dokumentin julkaisu yrityksen web-sivustossa saattaa vaatia, että käyttäjät noudattavat ohjeita siitä, kuinka dokumentti suojataan, mitä metatietoja sisällytetään ja kuinka tiedostokoko optimoidaan. Kun nämä tehtävät automatisoidaan, yritys parantaa työn tuottavuutta sekä varmistaa yhtenäisyyden ja menettelytapojen noudattamisen. Adobe Acrobat White Paper 3

4 Tietotekniikan seuraava vaihe Työskentele liiketoiminnan vetäjien kanssa tunnistaaksesi organisaatiosi tuottavuuspuutteet. Täyttävätkö nykyiset tuottavuussovellukset käyttäjien tarpeet vai joutuvatko he turvautumaan lisätyökaluihin? Kuinka paljon rahaa ja aikaa voidaan säästää yhdistämällä IT-ympäristö sopiviin tuottavuussovelluksiin? Taloudellinen tulos Tietotekniikan on toimittava ennakoivasti dokumenttiyhteistyön tehostamiseksi ja dynaamisempien viestintämenetelmien käyttöönottamiseksi, jotta se auttaa organisaatiota liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Tietotyöntekijät hakevat jo näitä ratkaisuja ja joissakin tapauksissa he tuovat nämä työkalut yritykseen, mikä monimutkaistaa IT-ratkaisuja. Tulosten maksimoimiseksi tietotekniikan on toimitettava dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon ratkaisuja, jotka ovat tarpeeksi laajoja erilaisten tietotyöntekijöiden tarpeisiin, skaalautuvat edullisesti koko orgnisaatioon ja sen ulkopuolelle sekä sisältävät vaaditut dokumenttikontrollit turvallisuuden ja yksityisyyden turvaamiseksi. Lisäksi niiden tulee olla käytettävissä eri kielillä, erilaisissa tietokoneen käyttöympäristöissä ja eritasoisilla tietokoneen käyttötaidoilla. Adobe Systems Nordic AB Box 47, Kista, Sverige Adobe, the Adobe logo, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Java is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Finland /11 4

5 Adoben tietopyyntö Kun haluat puhua Adobe-edustajan kanssa ja saada lisätietoja dokumenttiyhteistyön ja dokumenttien vaihdon Adobe-ratkaisuista, täytä ja lähetä alla oleva lomake * Pakolliset kentät YHTEYSTIEDOT Etunimi * Sukunimi * Tehtävänimike * Organisaation nimi * Puhelinnumero * Sähköposti * Maa/alue * Osavaltio tai maakunta Postinumero ORGANISAATION TIEDOT Mikä kuvaa parhaiten sitä toimialaa, jolla työskentelet? * Mikä kuvaa parhaiten pääammattiasi tai työtehtävääsi? * Kuinka moni yrityksesi työntekijä tulee käyttämään tätä tuotetta? * YLEISTIETOJA Kysymyksiä ja kommentteja Tiedotus: Antaessani yhteystietoni annan luvan Adobelle ja sen jälleenmyyjille (jatkossa Adobe ) ottaa minuun yhteyttä (sähköpostilla, puhelimitse ja/tai kirjeitse) koskien Adobea, sen tuotteita ja palveluita, joihin kuuluu esimerkiksi tuotejulkistukset ja -päivitykset, seminaarit, tapahtumat, asiakaskyselyt sekä erikoistarjoukset. Minulla on mahdollisuus kieltäytyä tulevasta kommunikaatiosta. Adobella on oikeus käyttää yhteystietojani Adoben yksityisyydensuojan mukaisesti. Voit lukea Adoben yksityisyyttä koskevan Online-toiminta-ohjelman osoitteesta:

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa

PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe Reader - ja Adobe Acrobat -ohjelmistojen avulla Acrobat X -tuoteperhe nostaa vaatimustasoa Adobe Security White Paper Adobe Reader X:n ja Adobe Acrobat X:n uudet tietoturvaominaisuudet auttavat pienentämään PDF-pohjaisista haittaohjelmista aiheutuvia riskejä. PDF:n turvallisuuden uusi taso Adobe

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Adoben VIP-ohjelmanopas. Yritykset ja julkinen hallinto

Adoben VIP-ohjelmanopas. Yritykset ja julkinen hallinto Adoben osto-ohjelmat Adoben VIP-ohjelmanopas Yritykset ja julkinen hallinto Päivitetty huhtikuuta 17, 2014 Koe merkittävästi yksinkertaistunut käyttöönotto ja hallinta tilausohjelman avulla. Adobe Value

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista

ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista ASIAKKAIDEN NÄKEMYS GOOGLE APPS -SOVELLUSTEN todellisista eduista Sisältö Ydinviesti 2 Haaste: Kysymys ylemmältä johdolta 3 Ratkaisu: Google Apps Kolme tärkeintä asiakkaiden tunnistamaa hyötyä #1 Globaalia

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999.

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999. VTT AUTOMAATIO Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999 Raportti RIS B002 Toisten kokemuksista oppiminen Oman toiminnan reflektointi Ongelmanratkaisu

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot