SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN"

Transkriptio

1 NORMIKAIVO 07 Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN SGU Sveriges geologiska undersökning (Ruotsin geologinen tutkimus) Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 1

2 Sisältö Esipuhe Yksityinen vesihuolto ja energiaporaus Pohjavesi Lainsäädäntö Kaivon suunnittelu Porausreikien täyttö ja tiivistys Poraaminen vesiensuojelualueella Liite 1. Tarkistuslista Normikaivo Liite 2. Kuluttajan tarkistuslista Liite 3. Porauspöytäkirja Kuvat: Kannen etusivu, vasemmalla: H. Rozenberg. Kannen etusivu, oikealla: B.-M. Ek Kannen takasivu: A. Damberg Huhtikuu 2008 Sveriges geologiska undersökning April 2008 Sveriges geologiska undersökning Layout: Erika Ingvald & Jeanette Bergman Weihed, SGU Tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö Ruotsin geologinen tutkimus (SGU) tutkii, dokumentoi ja tiedottaa kallioperää, maalajeja ja pohjavettä koskevissa asioissa Ruotsissa. Geologian ja mineraalikysymysten keskeisenä viranomaisena Ruotsissa, on SGU:n tärkeimpiä tehtäviä vastata geologisen tiedon kysyntään yhteiskunnassa. Tietojamme käyttävät esimerkiksi kunnat, lääninhallitukset, yritykset ja viranomaiset perustana ympäristötyölle ja infrastruktuurin suunnittelussa, ruotsalaiset ja ulkomaiset kaivosyritykset, jotka etsivät uusia hyödynnettävissä olevia malmeja ja rakennusyritykset. SGU vastaa kansallisesta ympäristön laatutavoitteesta, Korkealaatuisesta pohjavedestä ja on mukana Hyvään rakennettuun ympäristöön tähtäävässä työssä. Lisäksi SGU on se viranomainen, joka purkaa ja turvaa ympäristövaikutuksilta ne laitokset, joissa valtio aikaisemmin on säilyttänyt öljytuotteitten valmiusvarastoja. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 2

3 Esipuhe Tavoite- ja tulosohjatun yhteiskunnan ympäristönsuojelua varten on Valtiopäivät asettanut ympäristön laadulle 16 kansallista tavoitetta. Ruotsin geologinen tutkimus (SGU) vastaa hallituksen toimeksiannosta ympäristön laatutavoitteen 3. Korkealaatuinen pohjavesi yhteensovittamisesta, seurannasta ja raportoinnista. Tavoitteen puitteissa SGU on laatinut neuvoja ja ohjeita vesi- ja energiahuollon porauksista (Ruotsin ympäristötavoitteet osatavoitteet ja toimintastrategiat Prop. 2000/01:130). Kriteerit perustuvat dokumenttiin Normikaivo-97, jonka SGU sekä lämpöpumppu- ja porausala yhdessä laativat auttaakseen kuluttajia ja päätöksentekijöitä asettamaan oikeat vaatimukset energiakaivon teolle. Dokumenttia on kehitetty edelleen ja sen hyväksyvät nykyisin sekä toimiala että viranomaiset. Tiedon levittämiseksi yhteiskunnassa ja ohjeiden soveltamiseksi on SGU yhteistyössä Sosiaalihallituksen, SP Ruotsin teknisen tutkimuslaitokset ja alan organisaatioiden Geotech Avantin ja Svepin kanssa laatinut tämän ohjeen. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen Ohjeet on osoitettu ensi sijassa kaivonporaajille ja ne sisältyvät opetusmateriaaliin, jota SGU käyttää näiden sertifiointikoulutuksessa. Yhtä tärkeitä kuin porausyritykset ovat kunnalliset virkamiehet, jotka joutuvat ottamaan kantaa lupavelvollisuuteen ja ilmoitusvelvollisuuden seurantaan, jotka ovat voimassa vesi- ja energiakaivojen rakentamisessa. Ohjeet kohdistuvat myös kiinteistöjen omistajille, jotka haluavat rakentaa vesi- tai energiahuollon kaivoja. Tavoitteena on vähentää ympäristövahinkojen riskejä ja samalla vähentää sellaisia vahingonkorvauksia, jotka voivat olla seurauksena, jos poraus aiheuttaa vahinkoa ympäröiville kiinteistöille. Seuraamalla tässä annettavia ohjeita parannetaan mahdollisuutta varmaan vesihuoltoon ja ympäristöturvallisiin energiakaivoihin. Ohjeet koskevat kallioon porattujen kaivojen tekoa, lähinnä yksityiseen vesihuoltoon ja lämmitykseen tai jäähdytykseen. Tässä esitetään kootut ohjeet, kuinka esitutkimukset, tekninen toteutus ja hoito tulee suorittaa, kun kaivo rakennetaan turvallisesti siltä kannalta, miten se vaikuttaa pohjaveteen, ympäröivään maaperään ja rakennuksiin tai muuhun ympäristöön. Suuria kunnallisia vedenottamoita ei käsitellä, koska niiden rakentamisen yhteydessä yleisesti tehdään laajoja geologisia esitutkimuksia ja kaivojen rakentamisessa seurataan yksityiskohtaisia työselityksiä ja vaatimuksia. Niille, joiden aikomuksena on kaivaa kaivo, ovat SGU ja Sosiaalihallitus laatineet julkaisun Kaivon rakentaminen toimintaohjeet. Työsuojelukysymyksissä viitataan esitteeseen Porausturvallisuus (tilattavissa ). Ohje sisältää tarkistuslistoja niin kuluttajalle kuin kaivonporaajalle. Hyvä neuvo on, että käytä aina sertifioitua kaivonporaajaa ja toinen, että ota aina etukäteen yhteyttä kuntaan saadaksesi tietoa, mitä on otettava huomioon, kun kaivoa porataan. Myös SGU:n puoleen voi kääntyä. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 3

4 Yksityinen vesihuolto ja energiaporaus Vuosittain porataan kymmeniä tuhansia kaivoja. Säännökset hallitsevien sertifioitujen urakoitsijoiden ammattitaitoisella työllä vähenee pohjavesivahinkojen riski. Näin varmistetaan juomaveden hyvä laatu. Nykyisin 1,2 miljoonaa ihmistä saa Ruotsissa vetensä muista kuin kunnan vedenottamoista, tavallisesti omista kaivoistaan. SGU:n laskelmien mukaan on vakituisten asuntojen yhteydessä noin kaivoa ja maan vapaa-ajan asunnoissa yhtä paljon. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on vuosittain porattu kaivoa. Kaivettujen kaivojen määrästä ei ole tietoja, mutta sen arvioidaan olevan tuntuvasti vähäisempi kuin porattujen. Aikaa myöten kaivettu kaivo yleensä korvataan poratulla, kun vapaa-ajan asuntoa modernisoidaan tai se muutetaan vakituiseksi asunnoksi. Maalämmön energiakaivojen määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Vain vuonna 2006 arvioitiin rakennetun yhteensä noin energiakaivoa. Sitä voidaan verrata alle 1000 kaivoon noin kymmenen vuotta sitten. Yli 95 % kuuluu suljettuihin lämpöpumppujärjestelmiin, joissa lämmönsiirtoneste, yleensä etanolipohjainen, virtaa kaivossa suljetussa putkistossa. Alun perin suurinta osaa näistä kaivoista käytettiin yhden tai kahden perheen kiinteistöjen lämmittämiseen. Viime vuosina on kuitenkin suurempien lämpöpumppu- ja viilennysjärjestelmien energiakaivojen lukumäärä kasvanut voimakkaasti ja ne muodostavat nykyisin merkittävän osan vastaporatuista kaivoista. On välttämätöntä ryhtyä varotoimenpiteisiin kun kaivoa ollaan rakentamassa, koska porattujen kaivojen voimakkaasti kasvava määrä muodostaa potentiaalisen uhkan pohjavedelle ja siten sekä kunnalliselle että yksityiselle vesihuollolle. Riskit voidaan kuitenkin useimmissa tapauksissa eliminoida oikein suoritetulla työllä. Puutteellisesti rakennetusta energiakaivosta voi seurata huolta yksityiselle kiinteistönomistajalle. Osittain se voi vaikuttaa omaan vesihuoltoon, osittain voi lämpöpumppujärjestelmä toimia puutteellisesti, ehkä siksi, että kokoojaputki vuotaa. Yksityisessä vesihuollossa alueilla, joilla on riski suolaveden tunkeutumiselle, esimerkiksi Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 4

5 rannikon läheisillä alueilla, ovat korkeat kloridipitoisuudet ja pinnallisesti sijaitseva orsivesi tavallisia ongelmia. Usein energiakaivot porataan hyvin syviksi, ja jos se tehdään sellaisella alueella ja hylsyputken ja kallion välinen tiivistys on puutteellinen, kasvavat yksityisen vesihuollon laatuongelmat. Vesikaivoille puutteellinen rakentaminen merkitsee useimmissa tapauksissa, että oman kaivon veden laatu kärsii. Tavallisesti kielteiset vaikutukset havaitaan varhain, koska vettä käytetään kiinteistössä, ja jonkinlaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Siten riski siihen, että puutteellisesti rakennettu kaivo vaikuttaisi lähistön kaivoihin on vesikaivojen osalta pienempi kuin energiakaivojen. Vedenotto voi kuitenkin merkitä ongelmia ympäristölle, jos makeasta pohjavedestä on pulaa. ILMOITUSVELVOLLISUUS Vesikaivojen (SFS 1975:424) ja energiakaivojen (SFS 1985:245) rakentamista koskevan lain mukaan on kaivonporaajalla velvollisuus lähettää kopio kaivopöytäkirjasta SGU:n kaivoarkistoon (ks. liite 3). Siellä saapuvat tiedot kaivoista tallennetaan tietovarastoon ja varustetaan koordinaateilla, jotta tiedot olisivat sovellettavissa GIS-järjestelmään ja käyttäjäystävällisiä. Kaivoarkiston tiedot ovat erittäin tärkeä tietolähde SGU:n pohjavesikartoituksille, hydrogeologialle ja yksityisten kiinteistönomistajien, virkamiesten, kaivonporaajien, asentajien, konsulttien ja muiden neuvonnassa. Yleisö on hyvin kiinnostunut Kaivoarkistosta, osin ne, jotka suunnittelevat uuden kaivon rakentamista, osin ne, joille on tullut ongelmia ja jotka tarvitsevat tietoja omasta ja naapureiden kaivoista. Jotta yleisö helpommin saisi tietoa Kaivoarkistosta, se on käytettävissä SGU:n verkkosivuilla. KAIVONPORAAJIEN JA PORAUSYRITYSTEN SERTIFIOINTI Se ei pelkästään riitä, että esitetään kriteerit, kuinka kaivo on porattava. On myös varmistettava, että kaivonporaajilla on ne tiedot, joita tarvitaan turvallisen pohjaveden tavoitteen saavuttamiseksi. SGU on Sertifioitu porausyritys Sertifioidun porausyrityksen perusta on porausalaan sovitettu yritysjohto. Vuotuinen tarkastus valvoo, että vaatimuksia noudatetaan Sertifioitu kaivonporaaja Porausyritysten henkilökuntaa on sertifioitu vuodesta 2004 alkaen. Täytettävien perustietojen kriteerit löytyvät sivuilta SGU ja Sitac ovat määritelleet vaatimukset yhdessä Avantin, Geotech:n ym. kanssa Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 5

6 ehdottomasti sitä mieltä, että tämä opas sekä SGU:n työ siihen vaikuttamiseksi, että porausyrittäjien on oltava koulutettuja ja sertifioituja, ovat tärkeitä askelia ympäristötavoitteen saavuttamisessa. Ei vähiten siksi, että kaivonporaajat ovat suoraan tekemisissä miltei kaikkien kunnallisten ja yksityisten vedenottamoiden kanssa, kuten myös rakennus- ja energiaporausten, jotka voivat muodostaa uhkan pohjavedelle. Siksi on tavoitteena, että kaikkien vesi- ja energiaporausten alalla toimivien urakoitsijoiden tulee olla koulutettuja ja sertifioituja. Jotta tämä toteutuisi, vaaditaan kuitenkin, että yleisölle tiedotetaan, että kuntien näitä kysymyksiä käsittelevillä virkamiehillä on oikeat tiedot ja että lupia myöntävät viranomaiset vaativat, että porauksia suorittavat yksinomaan urakoitsijat, joilla on dokumentoitu ammattitaito. Sertifioitujen kaivoporareiden, kaivoyritysten ja sertifioitujen porareiden porausten lukumäärää seurataan kansallisen indikaattorin avulla. SGU on muokannut indikaattorin miljöötavoitteen Korkealaatuinen pohjavesi puitteissa. Marraskuun lopussa 2007 oli maassa runsaat 160 sertifioitua kaivonporaajaa. Näiden lisäksi noin 200 kaivonporaajaa on käynyt läpi koulutuksen, mutta ei ole vielä hakenut sertifikaattia. Sitac:n verkkosivuilla ovat ajankohtaiset tiedot sertifioitujen kaivonporaajien määrästä. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 6

7 Pohjavesi Pohjavettä varastoituu sekä kallioon että maaperään. Kun selvitetään perusteellisesti, millainen porattava vesivarasto on, parannetaan mahdollisuutta hyvälaatuisen veden löytymiseen ja vältetään ongelmia. Noin 80 % kaikesta järviemme ja vesistöjemme vedestä on peräisin ulosvirtaavasta pohjavedestä. Pohjavedellä on hyvin tärkeä hydrologinen ja ekologinen funktio. Sitä on kaikentyyppisissä geologisissa muodostumissa, kallioperässä yhtä hyvin kuin soraharjuissa, mutta saatavuus vaihtelee samoin kuin kemiallinen koostumuskin. Miten vesi liikkuu ja minkälaisen kemiallisen koostumuksen se saa, riippuu siitä, mistä maakerrokset ja kallioperä muodostuvat sekä niiden läpäisevyydestä, huokoisuudesta ja rikkonaisuudesta. Suurehkoja otettavissa olevia pohjavesimääriä on lähinnä karkearakeisissa, löysissä kerrostumissa ja rikkonaisessa tai huokoisessa kalliossa. POHJAVEDEN PINNAN VAIHTELUT Pohjavettä muodostuu, kun sade- ja sulamisvedet tunkeutuvat maanpinnan läpi ja täyttävät maan huokosia ja kallion halkeamia (ks. kuva 1). Ennen kuin kaikki vesi on ehtinyt painua maahan, haihtuu osa ilmakehään. Lopusta osan ottavat kasvien juuret ja sekin päätyy ilmakehään Kuva 1 Miltei kaikki makea pohjavesi on ollut sadevettä, joka on painunut maahan. Sitten se on valunut kohti alempia tasoja juostakseen lopulta puroihin, järviin tai mereen, missä se jälleen voi haihtua ilmakehään. Tätä kutsutaan veden kiertokuluksi. Kuvitus: Anna Jonson, ArtAnna Ordlista på bilden Nederbörd - Sade Transpiration & avdunstning - Haihduttaminen & haihdunta eller evaportanspiraatio Avdunstning - Haihdunta Kondensation - Tiivistyminen Grundvattenbildning - Pohjaveden muodostuminen Grundvattenyta - Källa - Pohjaveden pinta Lähde Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 7

8 haihduttamisen, kasvien luonnollisen tavan säädellä kosteustasapainoaan, kautta. Loppu jatkaa edelleen kohden pohjaveden tasoa ja muodostaa vähitellen pohjavettä. Pohjaveden pinnaksi kutsutaan sitä pintaa, jonka alapuolella kaikki huokoset ja halkeamat ovat veden täyttämiä, pohjavesivyöhykettä. Vyöhykkeen paksuus vaihtelee vuoden mittaan muun muassa sademäärän ja mahdollisen pohjaveden oton mukaan. Tavallisesti pohjaveden taso on alhaisimmillaan, ts. syvyys maan pinnalta pohjaveden tasoon on suurin, loppukesällä ja syksyn alussa, koska kasvit imevät silloin lähes kaiken sateen. Pohjaveden pinta voi olla alhaalla myös talven lopulla, ennen kuin lumen sulaminen on käynnistynyt (ks. kuva 2.) POHJAVESI MAAKERROKSISSA Maakerrokset ovat erittäin tärkeä kallion pohjavesivarojen täyttövarasto. Yleisesti ottaen edellytykset suurelle vedenotolle ovat hyvät paksuissa karkearakeisissa maalajeissa, jotka muodostuvat hiekasta ja sorasta, joissa huokoset ovat suuria. Kuvitus: Anna Jonson, ArtAnna Kuva 2. Pohjaveden taso vaihtelee sekä vuodenajan että maantieteellisen sijainnin mukaan. Ordlista på bilden 2 snö, tjäle - lumi, routa snösmältning - lumen sulaminen avdunstningen större - haihdunta on suurempaa kuin sademäärä (tyypillistä kesällä) än nederbörden (typiskt för sommaren) nederbörden större - sademäärä on suurempi kuin haihdunta (tyypillistä syksyllä) än avdunstningen (typiskt för hösten) Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 8

9 Hienorakeisissa maalajeissa, kuten siltissä ja savessa on huokostila vähäinen, mikä myös tekee käytettävissä olevan vesimäärän liian vähäiseksi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. Moreenilla, Ruotsin tavallisimmalla maalajilla, on vaihteleva huokostila, läpäisevyys ja paksuus ja siksi sen vesimäärä vaihtelee. Se riittää harvoin suureen vedenottoon, mutta on useimmiten riittävä yksityiseen vesihuoltoon. Moreeniin ja muihin ohuisiin maakerroksiin rakennetut kaivot ovat usein herkkiä pohjaveden vaihteluille ja ne ovat vaarassa kuivua pitkien kuivien kausien aikana. POHJAVESI KALLIOPERÄSSÄ Eri kivilajit käyttäytyvät vesivarastona eri tavoin. Ruotsin peruskallio muodostuu kiteisestä kallioperästä, kuten graniiteista ja gneisseistä. Sellaiset kivilajit ovat tiiviitä ja niissä vesi esiintyy suuremmissa tai pienemmissä halkeamissa. Veden saatavuus peruskalliossa määräytyy siten sen mukaan, kuinka paljon kalliossa on halkeamia, kuinka kestäviä halkeamat ovat ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa. Kiteiseen peruskallioon verrattuna on kerrostunut kallioperä, varsinkin hiekkakivi, mutta myös kalkkikivi, on monissa tapauksissa huokoista. Vesi varastoituu aivan kuten eri maalajeissa huokostilaan. Sellainen kallioperä varastoi usein enemmän vettä kuin peruskallio, varsinkin jos se myös on halkeillut. Hiekkakivi on yksi maan eniten vettä läpäisevistä kivilajeista. Erilaiset kerrostuneet kivilajit hiekkakivi, kalkkikivi ja tiiviit liuskeet esiintyvät usein kerroksina toistensa päällä (ks. kuva 3). Liuskeissa ei ole Kuva 3. Erilaiset kerrostuneet kivilajit ovat usein kerrostuneet toistensa päälle. Liuskeet voivat muodostaa tiiviitä kerroksia vettä läpäisevien kerrosten välille, jolloin hyvälaatuinen vesi ei sekoitu huonomman veden kanssa. Kuvitus: Anna Jonson, ArtAnna Ordlista på bilden Jordlager - Maakerros Poröst berglager av sandsten - Huokoinen kalliokerros hiekkakiveä Dålig grundvattenkvalitet - Huono pohjaveden laatu Tätande berglager (lerskiffer) - Tiivis kalliokerros (saviliusketta) Poröst berglager av kalksten - Huokoinen kalliokerros kalkkikiveä Kontakt via borrhål - Yhteys porausreiän kautta Bra grundvattenkvalitet - Hyvä pohjaveden laatu Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 9

10 vertikaalihalkeamia ja se voi muodostaa tiiviin kerroksen huokoisten vettä läpäisevien kerrosten välille. Kaivon vedenpinta voi vaihdella sen mukaan, mistä vettä läpäisevästä kerroksesta vettä otetaan. On tärkeätä huomioida, että tiiviin kerroksen, kuten liuskeen läpi poraaminen voi aiheuttaa hydraulisen oikosulun vesivarastojen välille. POHJAVEDEN LAATU Pohjaveden laatu eroaa usein toisistaan kallioperän ja maakerrosten kesken. Yleensä syvemmällä oleva pohjavesi on tasalaatuisempaa ja parempaa kuin pinnallisesti sijaitseva pohjavesi. Tämä johtuu siitä, että syvempi pohjavesi on pitempään suodattunut maan läpi ja siksi voinut puhdistua paremmin. Syvän pohjaveden suojaamiseksi on siitä syystä hyvin tärkeätä estää pintaveden tunkeutuminen itse kaivoon porauksen aikana. Kallioperän kemiallinen koostumus ja pohjaveden pitkä viipyminen kalliossa voivat kuitenkin heikentää veden laatua. Joissakin paikoissa havaitaan esimerkiksi kohonneita arsenikin, uraanin, radonin ja fluorin pitoisuuksia kun kaivo on porattu sellaiseen kallioon, joka luonnostaan sisältää näitä aineita. Aineet ovat silloin liuenneet pohjaveteen sen matkalla kallion läpi. Joillakin seuduilla kasvaa myös suolaveden riski syvyyden kasvaessa. Porauksen syvyydellä on siis rajansa, jotta veden laatu pysyisi hyvänä. Suolavesi kallioon poratuissa kaivoissa voi johtua useista syistä. Useimmiten eri syvyyksissä oleva suolainen pohjavesi vaikuttaa kaivoon. Eräissä tapauksissa on kuitenkin ihmisen maanpäällinen toiminta syynä, esimerkiksi tiesuolan levitys, kaatopaikkojen rakentaminen ja vastaavat. Senlaatuinen vaikutus on kuitenkin useimmissa tapauksissa sidoksissa saastelähteen välittömään lähialueeseen, joten se on helpompaa ehkäistä, jäljittää ja ryhtyä toimenpiteisiin. Tavallisin ongelma, kaivoon tunkeutuva luonnostaan suolainen pohjavesi, on jäänne muinaisesta suolavedestä. Se on peräisin ajalta, jolloin osia Ruotsista oli suola- tai murtoveden peittämänä. Käsitettä KR (korkein ranta) käytetään niiden alueiden määrittämiseksi, jotka kerran olivat meren alla. Kun arvioidaan muinaisen suolaveden riskiä kaivon porauspaikalla, voi KR kuitenkin olla harhaanjohtava. Ruotsin peittämä meri on tiettyinä jaksoina muodostunut makeasta vedestä mannerjään sulaessa. Käyttökelpoisempi käsite riskialueiden paikallistamiseksi sen sijaan on MR (meren raja) joka määrittää suolaisen meren peittämät alueet (ks kuva 4). On myös tapauksia, joissa nykyisen meren suolavesi on tunkeutunut kaivoon. Tätä tapahtuu meren välittömässä läheisyydessä ja sitä esiintyy hyvin harvoin kauempana kuin m rantalinjasta. Kokemus osoittaa, että suolaista pohjavettä esiintyy kaikkialla, ei vain lähellä rannikkoa ei myöskään yksinomaan alueilla, jotka viimeisen jääkauden jälkeen ovat olleet suolaisen meren peittäminä. Mutta MR:n yläpuolella esiintyy suolavettä niin suurissa syvyyksissä, että suolaveden tunkeutuminen kaivoihin on erittäin harvinaista. Sen sijaan muodostavat lähinnä Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 10

11 pinnalla olevat saastelähteet, kuten tiet uhkan vesihuollolle sellaisilla alueilla. NÄIN VÄLTÄT SUOLAVEDEN VAIKUTUKSET Suolavettä tunkeutuu kaivoon lähinnä silloin, kun pohjavettä otetaan enemmän kuin alueella muodostuu. Niin voi käydä, kun pohjaveden otto lisääntyy. Niin voi käydä myös ajanjaksoina, jolloin pohjavettä muodostuu huonosti vähäisen sadannan tai suuren haihdunnan vuoksi ja silloin kun makean pohjaveden tason on matala. Kaivoveden suolapitoisuus vaihtelee siksi ajan mukana. Korkeimman rannan yläpuolinen alue Korkeimman rannan ja meren rajan välinen alue Meren rajan alapuolinen alue Koska suolaveden vaikutuksen riski myös kasvaa poraussyvyyden kasvaessa, tulee porauksen aikana huolellisesti dokumentoida kloridipitoisuus tai sähkönjohtavuus, joka on suolapitoisuuden eräs mitta. Selvittämällä kaivon porauspaikan geologiset edellytykset, onko alue esimerkiksi MR:n alapuolella, saadaan sormituntuma siitä, mitä voi olla odotettavissa. Ympäröivien kaivojen syvyyden ja suolapitoisuuden selvittäminen, siitä riippumatta siitä riippumatta, onko kaivo tarkoitettu Kuva 4. Suolaveden vaikutuksen vaara kasvaa poraussyvyyden ja vedenoton kasvaessa, erityisesti meren rajan alapuolisilla alueilla. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 11

12 veden vaiko energian ottoon, antaa myös tukea. Tällaista tietoa saa mm. SGU:n kaivoarkistosta. Joissakin tapauksissa saattaa osoittautua, että maahan kaivettu (rengas)kaivo on parempi vaihtoehto kuin kallioon porattu kaivo. SUURET VESIVARAT Hyvälaatuinen pohjavesi on yhteiskunnalle merkittävä luonnonvara. Sellaisten resurssien saatavuudella on suuri paikallinen, alueellinen ja tietyissä tapauksissa myös kansallinen merkitys. Ruotsissa on runsaasti pohjavesivaroja, mutta niitä voi paikallisesti tai alueellisesti olla rajallisesti. Suuret vedenottamot rakennetaan usein jäävirtojen muodostamiin kerrostumiin (hiekka- ja sorakerrostumiin). Osaltaan ne toimivat luonnollisina pohjavesivarastoina, osaltaan ne ovat tärkeitä, koska niitä voi käyttää keinotekoiseen suodatukseen, kun luonnollinen pohjavedenmuodostus ei riitä. Eräillä alueilla, lähinnä Skoonessa, on myös suuria pohjavesiesiintymiä kerrostuneessa kallioperässä. Myös peruskallio tarjoaa hyviä mahdollisuuksia pohjaveden ottoon, ensisijassa yksityiseen vesihuoltoon. Jos sellaisen sijainti on hyvä, riittää peruskallion vesi tietyissä tapauksissa myös pienehköille yhdyskunnille. Alueet, joilla on paljon, mutta melko pieniä pohjavesiesiintymiä, merkitsevät sekä etuja että haittoja. Jos yksi pohjavesiesiintymä saastuu, on vahinko rajoitettu. Samalla voi etäisyys olla pitkä toiseen esiintymään, josta riittäviä määriä hyvälaatuista pohjavettä on saatavissa. Kattava tieto suurten pohjavesiesiintymien sijainnista on saatavissa SGU:n verkkosivuilta Yksityiskohtaisempaa tietoa pohjavesikarttojen muodossa saa SGU:n asiakaspalvelusta. Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 12

13 Lainsäädäntö Kaivonporausta koskevien lakien tarkoitus on osin suojata yksityistä ihmistä, osin ympäristöä, mutta myös huolehtia yhteiskunnan eduista. Lakien tuntemus on välttämätöntä, kun kaivoa porataan. Kaivon rakentamista säädellään joukossa lakeja, jotka määräävät, kuinka työ suoritetaan ja jotka myös säätelevät kuluttajan, kaivonporaajan ja asianomaisten viranomaisten suhteita. Tässä luvussa kootaan yhteen keskeisin tätä koskeva lainsäädäntö. KAAVOITUS JA RAKENNUSLAKI Maa- ja vesialueiden käytön ohjaus Laki on kunnan väline asutuksen kehittymisen hallintaan kunnan rajojen sisällä. Kunta osoittaa kaavoilla (kartalla), missä tietyn tyyppistä asutusta saa rakentaa. esim. asuntoja, teollisuutta tai liikuntapaikkoja. Tavallisesti muut toimijat kuin kunta toteuttavat kaavat rakentamalla. Kunta voi kaavoissa ilmoittaa, kuinka asutus tulee muodostaa tiettyyn paikkaan ja mitkä toimenpiteet vaativat rakennusluvan. Kunta voi esimerkiksi vaatia rakennuslupaa kaivolle sellaisilla alueilla, joissa juomavedestä on pulaa tai joilla on vaarana, että kaivo voi vahingoittaa vettä esimerkiksi suolaveden tunkeutumisen vuoksi. Kunta voi myös vaatia vettä säästäviä rakenteita taloihin. Kunnalliset kaavat osoittavat, mitä tilaajan ja kaivoyrityksen tulee noudattaa, jotta kaivo saadaan rakentaa. Kaivon poraaja voi joutua vastaamaan kysymyksiin, kuten: Onko tilaa vielä yhdelle kaivolle mahdollista vesipulaa ajatellen? Kuinka suuri on vaara suolaveden tunkeutumisesta? Voiko vedenottamo vaikuttaa ympäröivien kiinteistöjen perustamisolosuhteisiin? Erityyppiset päätösinstrumentit On useita kaava- ja päätöstyyppejä: Yleiskaava koskee koko kuntaa ja se antaa yleiskuvan valtion ja kunnan näkemyksestä, kuinka eri Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 13

14 maa- ja vesialueita pääasiassa tulee käyttää. Osa-alueille voi olla tarkennuksia, joissa esitetään yksityiskohtaisempaa tietoa sekä paikoista että vaatimuksista niiden käytölle. Asemakaava kuvaa, missä erityyppistä asutusta saa rakentaa ja millä edellytyksillä. Asemakaava ilmoittaa myös rakennuslupavaatimuksesta kaivoille. Rakennuslupa on kunnan antama lupa tietyn rakennuksen tai rakennelman (kuten kaivon) sijoittamiseen tiettyyn paikkaan. Rakennusneuvottelussa kunnan kanssa käsitellään rakennuksen teknistä suunnittelua ja suoritettavia tarkastuksia. Tietopohja Kaavat valaisevat viranomaisharkinnan vaatimuksia. Mutta ne myös antavat hyvät yleistiedot eri paikoista. Kaavoissa esitetään tietoja sekä ominaisuuksista että riskeistä. Yksi esimerkki ovat alueet, joilla on arvokkaita ja herkkiä luonto- tai kulttuuriarvoja. Ne tulee osoittaa kartalla ja niihin kohdistuvat uhkat on kuvattava. Mikä niitä voi vahingoittaa? Sellaisilla alueilla työskenneltäessä tulee kaivoyrityksen varautua tiukkoihin vaatimuksiin sekä ympäristökaaren että kuluttajalakien huomioimisesta. Se saattaa tarkoittaa erityistä huolellisuutta koneita ajettaessa tai kaivoa sijoitettaessa. Vesiesiintymät ja niihin liittyvät eri vaatimukset on esitettävä kaavakartalla. Ristiriitatilanteet, joissa on vaara vahingoittaa vastakkaista etua, osoitetaan. Ne voivat merkitä, että vaaditaan erityisiä viranomaislupia (esim. ympäristökaaren mukainen vesioikeus). Ristiriitatilanteessa tiukentuvat myös huomioon ottamisen vaatimukset; taso nousee sen suhteen, mitä pidetään kohtuuttomana. Tietoperustana kaavat voivat kertoa: mitä yleisiä etuja ympäristöön liittyy. Voivatko ne häiriintyä vai voidaanko osoittaa sellaista varovaisuutta, että ne suorastaan vahvistuvat? mitä vesi-intressejä on ja mitä suunnitellaan? Koskettavatko ne suunniteltua kaivoa? mitä yksityisiä rakennusoikeuksia on ympäristön kaavoissa? Tuleeko veden käytöstä tulevaisuudessa kilpailua? tuleeko urakoitsijan kertoa kuluttajalle erilaisten yhteisratkaisujen eduista. onko alue herkkä ahtauden vuoksi vesi- ja viemärijohtoja ajatellen, vesipulan tai suolaveden kannalta. tuleeko uutta kaivoa ylipäätään sijoittaa tarkoitetulle paikalle. vaatiiko kunta rakennuslupaa kaivon rakentamiselle tai muuttamiselle. Onko tilaaja saanut luvan? suosittaako kunta jotakin erityistä laitteistoa. Vaikuttaako se kaivon suunnitteluun tai sijoitukseen? YMPÄRISTÖKAARI Pitkäjänteinen kestävyys Ympäristökaari on yksi useista välineistä ekologisesti kestävää kehitystä koskevien poliittisten tavoitteitten toteuttamisessa. Laki koskee ulkoista ympäristöä ja sen tarkoituksena on suojata terveyttä ja ympäristöä. Ympäristöä Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 14

15 ovat luonto, vesi, ilma ja maisema, mutta myös kulttuuriarvot. Polttopisteessä ovat yleiset (valtion ja kunnan) ympäristöintressit. Ympäristölain tarkoituksena ei ole suojata yksityistä etua, esim. hyvin hoidettua puutarhaa. Sellaista, sinänsä hyvin oikeutettua, intressiä säädellään sitä vastoin sopimuksin tilaajan ja suorittajan välillä, ja kun kyseessä ovat naapurit, maakaaren huomioimissäännöillä. Ympäristökaaren pääasialliset ohjauskeinot ovat: ehkäisevät ympäristökaaren tavoitteita, joista voidaan sanktiona määrätä erilaisia maksuja ja rangaistuksia. Henkilökohtainen vastuu ympäristön huomioon ottamisesta Yrityksessä ympäristövastuu seuraa henkilöä ja sitä työtehtävää, joka hänellä on. Eivät vain yrityksen päävastuulliset kanna ympäristövastuuta. Kuva 5. Kaikilla kaivonporaajilla on henkilökohtainen vastuu ympäristöstä. Heidän tulee käydä läpi koulutus niin, että tiedot ovat suhteessa työtehtäviin kaikille vaatimus ottaa päivittäisessä elämässä ja toiminnassa huomioon, ettei ihmisille ja ympäristölle aiheudu vahinkoa rajoituksia arvokkaiden luonto- ja kulttuurialueiden käytölle. ennakkoluvan vaatimus tietyille häiritseville toimille, esim. veden pois johtamiselle, rantarakentamiselle, kemikaalien käytölle vesiensuojelualueella. viranomaisten oikeus valvonnalla puuttua toimenpiteisiin, jotka Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 15

16 Kaikilla on vastuu suhteessa tehtäviinsä. Ympäristövastuusta ei tarvita mitään kirjallista päätöstä, vaan vastuu ympäristöstä seuraa suoraan työtehtävästä. Niiden, joilla ei mielestään ole riittävästi tietoa ympäristöstä voidakseen ottaa huomioon ne ympäristöasiat, jotka kuuluvat hänen työtehtäviinsä, tulee pyytää koulutusta. Ympäristön huomioon ottaminen merkitsee, että suorittaa työnsä siten, että haitat ja häiriöt ihmisille ja ympäristölle vältetään. Näissä kysymyksissä on velvollisuus noudattaa valvontaviranomaisten ohjeita. Pahimmassa tapauksessa se, joka ajaa koneella herkässä luonnossa tai muinaisjäännöksessä, voi itse joutua vastuuseen syntyvistä vahingoista. Se, joka myötävaikuttaa maassa olevien saasteiden leviämiseen, saattaa joutua saneerausvastuuseen. Myös yritys voi joutua taloudelliseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen vahingosta, jonka esimerkiksi työ kaivon rakentamiseksi aiheuttaa ympäristölle, kuten naapureille aiheutuneista vahingoista. Kaikille asetetaan suuri vastuu ympäristöstä. Meidän tulee auttaa luomaan edellytyksiä olla huolellinen, meidän tulee korjata aiheuttamamme vahingot ja hankkia tietoa ennen toimenpiteiden suorittamista niin, että ympäristö otetaan kohtuullisesti huomioon yksinkertaisimmalla tavalla. Tulee halvemmaksi miettiä etukäteen Muodollisista vaatimuksista riippumatta on järkevää miettiä etukäteen. On tehokkaampaa toimia paikan päällä annettujen edellytysten mukaisesti kuin niitä vastaan, ja välttää vahinkoa mieluummin kuin korjata. Ympäristökaaren vaatimukset motivoivat siten rutiineihin, jotka auttavat sekä korkealaatuisten rakenteiden luomiseen että kustannustehokkaaseen toimintaan. Se auttaa täyttämään kuluttajalakien vaatimukset KULUTTAJASUOJA- JA PALVELULAKI Ammattimaisuus Kuluttajalakien tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat elinkeinonharjoittajalta ammattimaisen kohtelun ja odotetun tavaran ja palvelujen laadun. Lait säätelevät myös hinnoittelua, maksamista ja vahingonkorvauksia. Ammattimaisuuden vaatimus ei perustu vain siihen, että työ suoritetaan ammattimaisesti. Sen lisäksi tulee toimintaa kokonaisuudessaan harjoittaa asianmukaisesti. Tästä selviytymiseen, mutta myös että ei joutuisi tarpeettomasti vastuuseen, tarvitsee elinkeinonharjoittaja rutiineja, esim. dokumentoidakseen olosuhteet paikan päällä ja tarvittavat kontaktit. Kuluttajia tulee tukea Ensisijaisesti ohjataan elinkeinonharjoittajan työohjelmaa, koska tämän katsotaan olevan vahvempi osapuoli. Mutta myös kuluttaja joutuu ottamaan vastuuta ja esim. toimia tiettynä aikana voidakseen vedota sääntöjen suojaan. Ne elimet, jotka käsittelevät kuluttajien valituksia ja antavat suosituksia elinkeinonharjoittajalle mahdollisista oikaisuista, on koottu eri osapuolten edustajista. (Kuluttajavalituslautakunta ja Lämpöpumppualan valituslautakunta). Normimenettely vesi- ja energiakaivojen tekemiseen 16

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Torin alle suunniteltavan syvän maanalaisen pysäköinnin geotekniikasta

Torin alle suunniteltavan syvän maanalaisen pysäköinnin geotekniikasta Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Puolalankatu 5 20100 Turku Ramboll Linnankatu 3 a B 20100 Turku Finland Puhelin: 020 755 6940 Ohivalinta: 0207556947 Fax: 020 755 6941 reino.heikinheimo@ramboll.fi

Lisätiedot

Luonnonvarat vesivarat työpaja 28.09.2012

Luonnonvarat vesivarat työpaja 28.09.2012 Luonnonvarat vesivarat työpaja 28.09.2012 Veden laadusta ja tehokkaasta käytöstä kaupunkiympäristössä Vanhempi yliopistonlehtori Petri Peltonen JUOMAVESI JA SÄÄSTÄVÄ VEDENKÄYTTÖ P. Peltonen 1 (23) Veden

Lisätiedot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot

Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Vedenhankintaratkaisut ja kaivot Sanna Vienonen, Suomen ympäristökeskus Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus Helsinki 5.5.2014 Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyminen, vesiosuuskunta tai oma kaivo

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radonkaivo. Radonkorjauskoulutus. Tampere Olli Holmgren SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tampere 11.2.2016 Radonkaivo Olli Holmgren 1 Radonkaivo on yksi parhaista menetelmistä Tyypilliset alenemat alenemat 70-90 % Toimii vain karkearakeisilla läpäisevillä maalajeilla kuten hiekalla ja soralla

Lisätiedot

Uudenkaupungin makeanvedenaltaan nykytila ja. käyttö tarvittavat toimet tilan ylläpitämiseksi ja. parantamiseksi

Uudenkaupungin makeanvedenaltaan nykytila ja. käyttö tarvittavat toimet tilan ylläpitämiseksi ja. parantamiseksi Uudenkaupungin makeanvedenaltaan nykytila ja käyttö tarvittavat toimet tilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi Kyösti Hallikainen 25.3.2014 2 Uudenkaupungin makean veden allas, perustietoa - rakennettu

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten

Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten 25.3.2015 Mutku-päivät Ohje teollisuuspäästödirektiivin edellyttämää perustilaselvitystä varten Ohjeen sisältö Johdanto Määritelmät Mikä on perustilaselvitys? Kenen pitää laatia perustilaselvitys? Milloin

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

LIITE 1 LIITE 2 MITTAUS- JA ASENNUSKORTTI Geotutkimus Projekti: Putken numero: Asiakkaan viite: Puhelin: Koordinaatit: Koordinaattijärjestelmä: Kivilammen k-paikka Havaintoputki 1 X: Y: Z: Kairakone:

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet 25/6/2014 Eija Rantajärvi Vivi Fleming-Lehtinen Itämeri tietopaketti 1. Tietopaketin yleisesittely ja käsitteitä 2. Havainnoinnin yleisesittely 3. Havainnointikoulutus:

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta LAUKAAN KUNTA Rakennusvalvontatoimi Sivu 1/2 Muistio Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Lisäksi paikalle olivat läsnä:

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla

Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus 16.3.2016 Luonnon aiheuttamat pohjaveden haittatekijät Länsi-Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ENERGIAKAIVOTOIMITUKSEN VALMISTELUT JA ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET.

ENERGIAKAIVOTOIMITUKSEN VALMISTELUT JA ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET. ENERGIAKAIVOTOIMITUKSEN VALMISTELUT JA ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET www.rototec.fi KIVITUHKAN KERUUKONTTI Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka leveys on 2 m, korkeus

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 YSL:n soveltamisala 1 (2) Ympäristön pilaantumisentorjunnan yleislaki YSL:a sovelletaan toimintaan,

Lisätiedot

Maalämpö Vuosikymmenten lämpölähde vai ympäristöriski Poratek ry. Jukka Stenberg, puheenjohtaja Tuija Hoikkala, sihteeri

Maalämpö Vuosikymmenten lämpölähde vai ympäristöriski Poratek ry. Jukka Stenberg, puheenjohtaja Tuija Hoikkala, sihteeri Maalämpö Vuosikymmenten lämpölähde vai ympäristöriski Poratek ry. Jukka Stenberg, puheenjohtaja Tuija Hoikkala, sihteeri Poratek ry. Kaivonporausalan etujärjestö asiakkaille ja vastuuntuntoisille urakoitsijoille

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa

Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa 1 (4) Pohjaveden huomiointi Tikkurilan alueen rakentamisessa 1. Yleistä 1.1. Tikkurilan pohjavesiolosuhteet Tikkurilan alueen luonnollinen maaperä on suurimmaksi osaksi savikkoa, jonka alla on karkeampia

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Tilannekuvaukset

Tilannekuvaukset Tilannekuvaukset 15.8.-30.12.2014 30.12.2014 klo 08 Ilma on tänä aamuna melko puhdasta. HSY:n mittausten mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa pääkaupunkiseutua hyvä ja paikoin liikennealueilla tyydyttävä.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK) Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK) GTK:n strategiset teemat DIGITAALISUUS Tuomme digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt kaikkiin prosesseihin,

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot