YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

2 Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero: Puhelin: Kontaktihenkilö Nimi ja tehtävä Sähköposti Laatija Nimi ja tehtävä Sähköposti

3 TYÖNJAKO Työntekijän vaikutus tehtävien- ja työnjakoon työpaikalla. TUOTTEET/PALVELUT Työntekijän vaikutus lopputuotteeseen/palveluun sekä sen laatuun. TYÖYHTEISÖ Työntekijän vaikutukset työyhteisöön ja työhyvinvointiin. TYÖYMPÄRISTÖ Työympäristössä ja työturvallisuudessa huomioitavat asiat. YRITYSKUVA Työllistämisen vaikutus yrityksen imagoon/yrityskuvaan. ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT Työntekijän vaikutus asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyyteen. KUSTANNUKSET Työllistämisestä aiheutuvat kustannukset. Suorat kustannukset Epäsuorat kustannukset TUOTOT Saatavilla olevat tuet ja tukipalvelut. Suorat tuotot Epäsuorat tuotot

4 TYÖNJAKO Uuden työntekijän vaikutus työn- ja työtehtävienjakoon työpaikalla. Esimerkkikysymyksiä: Miten uusi työntekijä vaikuttaa työnjakoon työpaikalla? Muuttuuko muiden työntekijöiden työnkuva? Miten vaikuttaa muiden työntekijöiden työhön/työn kuormittavuuteen tai kiireeseen työpaikalla? Mitä vaikutuksia toivotte työntekijällä olevan työnjaon kannalta? Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin?

5 TUOTTEET/PALVELUT Uuden työntekijöiden vaikutus yrityksen valmistamiin tuotteisiin tai tarjoamiin palveluihin. Esimerkkikysymyksiä: Mikä vaikutus työntekijällä on lopputuotteeseen/palveluun? Työskenteleekö henkilö suoraan asiakasrajapinnassa/ydintoimintaa tukevissa työtehtävissä vai avustavissa työtehtävissä? Vaikutus tuotteen/palvelun laatuun? Mitä vaikutuksia toivotte työntekijällä olevan tuotteisiin/palveluihin? Voidaanko uuden työntekijän osaamisen pohjalta kehittää uusi tuote/palvelu? Tuottaako osatyökykyisen henkilön työllistäminen eettistä lisäarvoa tuotteelle? Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin?

6 TYÖYHTEISÖ Uuden työntekijän vaikutus työyhteisöön ja työhyvinvointiin työpaikalla. Esimerkkikysymyksiä: Miten uusi työntekijä vaikuttaa työyhteisöön? Miten henkilöstö suhtautuu uuteen työntekijään? Miten toivotte työntekijän vaikuttavan työyhteisöön? Uskotteko henkilöstön monimuotoisuuden lisäävän työhyvinvointia työpaikalla? Miten työyhteisö voi valmistautua ottamaan uuden työntekijä vastaan? Miten työyhteisöä voidaan tukea? Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin?

7 TYÖYMPÄRISTÖ Asioita, jotka tulisi huomioida työympäristössä esim. työturvallisuus, työpaikan esteettömyys, käytössä olevat välineet sekä mahdollisuus käyttää apuvälineitä. Esimerkkikysymyksiä: Mitä asioita työympäristössä tulee huomioida? Mitä asioita työturvallisuudessa tulee huomioida? Mitä välineitä työpaikalla on käytössä? Onko työympäristössä/työolosuhteissa mahdollista tehdä tarvittaessa muutoksia? Onko työpaikalla mahdollista käyttää apuvälineitä? Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin

8 YRITYSKUVA Uuden työntekijän vaikutus yrityksen imagoon/yrityskuvaan. Yrityskuvalla viitataan yrityksen itsestään antamaan julkiseen kuvaan sekä ihmisten yrityksestä muodostamiin mielikuviin. Esimerkkikysymyksiä: Mitä vaikutuksia työllistämisellä on yrityksen imagoon/yrityskuvaan? Mitä vaikutuksia toivotte työntekijällä olevan yrityksen imagoon? Uskotteko yhteiskuntavastuullisen/sosiaalisesti vastuullisen työllistämisen vaikuttavan positiivisesti yrityskuvaan? Yhteiskuntavastuullisella yritystoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka huomioi toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin. Sosiaalisella vastuullisuudella puolestaan viitataan yritystoimintaan, joka huomioi lain minimivaatimuksia paremmin esim. työntekijöiden hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien toteutumisen sekä syrjäytymisvaarassa olevien työllistämisen. Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin

9 ASIAKKAAT JA SIDOSRYHMÄT Uuden työntekijän vaikutus asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyyteen. Esimerkkikysymyksiä: Mitä vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisellä on asiakkaisiin/asiakastyytyväisyyteen? Miten arvioitte asiakkaiden suhtautuvan uuteen työntekijään? Arvostavatko asiakkaan yhteiskuntavastuullista työllistämistä? Miten toivotte työntekijän vaikuttavan asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin? Onko työllistämisellä vaikutuksia muihin sidosryhmiin, kuten tavarantoimittajiin, yhteistyökumppaneihin, verkostoihin, kilpailijoihin jne.? Mahdolliset positiiviset vaikutukset: Mahdolliset haasteet: Miten haasteita voidaan ennaltaehkäistä? / Miten tukitoimet toteutuivat? Mitä olisi voitu tehdä toisin

10 KUSTANNUKSET Työllistämisestä aiheutuvat kustannukset työnantajalle. Erityisesti osatyökykyisyydestä aiheutuvien ns. ylimääräisten kustannusten arviointi. Suorat kustannukset Apuvälineet, tilamuutokset Rekrytointikustannukset Perehdyttämis-, koulutus- ja kehittämiskustannukset Epäsuorat kustannukset Perehdytysaika Ohjausaika Suorat kustannukset: Epäsuorat kustannukset:

11 TUOTOT Työllistämiseen saatavilla olevat rahalliset tuet ja tukipalvelut. Suorat tuotot Palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki Koulutuskorvaus Työn tuottavuus Epäsuorat tuotot Työhönvalmentajan palvelut Muut tukipalvelut Suorat tuotot: Epäsuorat kustannukset:

12 KOKONAISHYÖDYT Mitkä ovat uuden työntekijän tuomat kokonaishyödyt? YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET Oletteko kiinnostuneet työllistämään erityistä tukea tarvitsevan henkilön? Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta työllistämisessä voidaan edetä (esim. työanalyysi tai työyhteisövalmennus)? Mitkä ovat jatkotoimenpiteet? Toimenpiteiden aikataulu?

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SOSIAALISTEN YRITYSTEN PERUSTAMISNEUVONTA NEUVONTATARPEET JA SOSIAALISTEN YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ VATES-säätiö Jarmo Kujanpää 4.6.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. SOSIAALISEN YRITYKSEN MÄÄRITELMÄ...4

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä

Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä Tähän raporttiin on koottu alustavasti tuloksia kyselystä, jossa selvitettiin yritysten käsityksiä vammaisten ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea

Työvoimapulaa monilla aloilla - vammaisten ihmisten työttömyysaste korkea Make It Work Make It Work This booklet is an introduction and guidelines to how to make your organisation s trainee programmes and internships open and accessible to everyone. Use the booklet as help to

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toimitilastrategia Toimitilastrategia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2013 Sisällysluettelo 1 Toimitilastrategian perusta...2 1.1 Toimintaympäristö muuttuu työn tekeminen muuttuu... 2 1.2 Miten tilojen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot